Page 1


ME MBËSHTETJEN E

Bashkia Korçë


KO:SH FILM FEST

International Short Film Festival


MIRË SE VINI! | WELCOME!


Mirë se vini ne KO:SH FILM FEST 2019! Tashmë është bërë traditë qe çdo vit, ne muajin Korrik, të zhvillohet Festivali Ndërkombëtar i Filmit te Shkurtër në Korçë. Këtë vit jane në gare 50 filma të shkurtër nga 27 vende të ndryshmë të botës. VR Competition është risia e ketij viti, ku për herë të parë në vendin tonë në një festival filmi, garojnë dhe filma të realitetit virtual. Në focus këtë vit do të jetë Austria. Filmat më të mirë Austriakë do te shfaqen ne ditën e hapjes se KO:SH FILM FEST. Ky program është mbështetur nga Ambasada e Austrisë dhe është i kuruar nga bashkë drejtoresha e IS Vienna Shorts Festival znj. Doris Bauer. Programi i fëmijëve këtë vit mundesohet nga mbeshtetja e Ambasadës Franceze dhe Alenacës Franceze ne Korçë. Jeremy Laurichesse & Lea Clemence Marie Enjalbert do të realizojnë një seri workshopesh me fëmijë të grupmoshave 7-12 vjeç, ku madje do të realizojne dhe disa filma te shkurtër të animuar. Ata janë pjesë e Clermont - Ferrand Short Film Festival, festivali me i madh i filmit të shkurtër në botë. Falë këtij projekti, për të gjithë fëmijët do të shfaqet dhe programi Best of Youth Program nga Clermont - Ferrand Short Film Festival. Ndaj nuk duhet të mungoni në KO:SH FILM FEST 2019 në datat 8-12 Korrik 2019. Faleminderit! Gledis Bica Drejtor KO:SH FILM FEST

Welcome to KO:SH FILM FEST 2019! Already a tradition during July International Short Film Festival will be organized even this year in Korca. These years, part of the competition, are 50 shorts from 27 different countries. VR Competition is the novelty this year, as for the first time in a film festival in our country; several VR movies will compete too. This year’s focus will be Austria. The best Austrian movies will be shown during the opening day of the KO:SH FILM FEST. This program is supported from Austrian Embassy and is curated from the co-director of VIS Vienna Shorts Festival, Ms. Doris Bauer. KIDS Program this year is supported by the French Embassy and The French Alliance in Korca. Jeremy Laurichesse & Lea Clemence Marie Enjalbert will organize several workshops with kids from 7 to 12 years old. who will make their own animated shorts. They are part of Clermont - Ferrand Short Film Festival which is the biggest short film festival in the world. In extention to this project kids will be able to watch the special program Best of Youth Program from Clermont - Ferrand Short Film Festival. Therefore, do not miss KO:SH FILM FEST 2019 from 8 to 12 July 2019! Thank you! Gledis Bica Director KO:SH FILM FEST


COMPETITION JURY


ELSA DEMO Elsa Demo është e angazhuar për dy dekada me raporte dhe analiza në median e përditshme shqiptare. Ajo është lektore e gazetarisë dhe e arteve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”. Në bashkëpunim me Ardian Klosin ka hartuar dy antologji dokumentare dhe letrare, e para për jetën nën diktaturë “Shqipëria kujton. 1944-1991” dhe tjetra për epokën post-komuniste “Shqipëria tregon 1991-2010”. Ajo është kandidate për titullin “doktor i shkencave” për studime letrare në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe autore e emisionit “Artes” në RTSH1. Elsa jeton në Tiranë. .


Elsa Demo is engaged with reports and analysis on arts and culture in Albanian daily media for two decades. She lectures journalism and Story of Art at “Aleksandër Xhuvani” University.

Co-editor with Ardian Klosi of two documentary and literary anthologies, the first about life under dictatorship in Albania: “Shqipëria kujton. 1944-1991” (“Albania remembers. 1944-1991”), and the second about post-communist era “Shqipëria tregon 1991-2010” (“Albania confesses 1991-2010”). She is a PhD candidate for literature studies (Academy of Albanological Studies) and author of the program “Artes” on RTSH1 (Albanian Public Broadcaster). Elsa lives in Tirana.


ZAMIR KOKONOZI

Pas studimeve Bachelor për Kinematografi në Bukuresht, Rumani, Zamir Kokonozi mbylli studimet e tij me një Diplomë Masteri për Produksion Filmi ne Universitetin Chapman në Kaliforni SHBA si pjesë e programit Fulbright. Që atëherë, ai ka punuar vazhdimisht në filma të shkurtër, të gjatë, dokumentarë dhe reklama si Drejtor Fotografie dhe Regjisor. Disa nga projektet si: Plain Us, Knock Knock, Pe Aripile Vinului, The Moment janë përzgjedhur në disa festivale filmi në SHBA dhe Europë. Zamiri është gjithashtu pedagog i asosiuar prej dhjetë vitesh i DOP dhe fotografisë në Universitetin e Arteve në Tiranë. Duke pasur mundësinë të jetojë në shtete të ndryshme dhe të punojë me filmbërës të talentuar, ai beson që filmi është një gjuhë ndërkombëtare e cila mund të kuptohet dhe mund të influencojë njerëzit pavarësisht nacionalitetit që kanë. Tregimi i një historie përmes një gjuhe delikate por edhe të fuqishme visuale, duke i qëndruar besnik asaj, duke lexuar përmes rreshtave dhe influencuar shpirtin njerëzor janë prioritetet që e udhëheqin në përqasjen e tij ndaj këtij arti.


after his undergraduate film studies in Bucharest, Romania, Zamir Kokonozi completed his education with a Master’s degree in film production at Chapman University, California USA as a Fulbright scholar. Since then, he has been working continuously on short movies, features, documentaries and commercials as a cinematographer and director. Some of these projects such as : Plain Us, Knock Knock, Pe Aripile Vinului, The Moment have been selected in several film festivals in USA and Europe. Also, Zamir teaches cinematography and photography at the University of Arts Tirana, as associate professor for 10 years. Having had the possibility to live in different countries and work with talented filmmakers, he believes that film is an international language which can be understood and influence people of any nationality. Telling a story through subtle, powerful visual language, staying true to it, reading beyond the lines and influencing the human soul are the guiding priorities in his approach to this craft.


ARDIAN ISUFI Ardian Isufi (1973) laurohet në Akademinë e Arteve të Tiranës në vitin 1995 në Atelienë e Grafikës. Që nga viti 1996 jep mësim si Profesor i Asocuar në atelienë e Grafikës, tashmë është Dekan në Fakultetin e Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve - Tiranë. Ka marrë pjesë në shumë veprimtari artistike kombëtare dhe ndërkombëtare si në Itali, Greqi, Hungari, Francë, Austri, Kinë, Amerike etj, ku mes të tjerash vlen të përmenden Bienalja e Tiranes 2009, si dhe Bienalja e Venecias - Pavioni shqiptar i arkitektures 2018, Itali. Ardian Isufi është fitues në Konkursin Ndërkombëtar të Arteve Pamore “Onufri” i çmimit të tretë në 2005 dhe atë të dytë në 1996. “Umbrarum Theatrum” (Teatri i Hijeve) vjen përgjate vitit 2010 me dy prezantime: në Galerinë FAP – UA dhe në Galerinë ZETA në Tiranë “Vdekja e Artistit”, performanca e realizuar në ekspo “Mjedis” - Galeria e Vogël merr shkas nga kjo pikënisje pikëpyetjesh mbi artin dhe sistemin e tij me anë të një xhesti simbolik të mbytjes të vetë artistit. O.P. (Objekt i Paidentifikueshëm) 2012 “POSTBLLOK” - Memorial i Diktatures Komuniste - Veper publike instalacion - Bashkeautor me Fatos Lubonja “ANTIHOMAZH” Solo-show, 2015 - Instalacion me masken e vdekjes te diktatorit Enver Hoxha, Muzeu Historik Kombetar - Tirana / Shqiperi. “FLOWER POWER” Solo-show, 2018 - Galeria FAB, Universiteti i Arteve, Tirane, Shqiperi. Jeton dhe punon në Tiranë, Shqipëri.


Ardian Isufi (1973) graduated the Tirana Art Academy in 1995 at the Graphic Atelier. Since 1996 he has taught as Associate Professor of Graphic Arts and is currently the Dean of the Faculty of Fine Arts, Tirana University. He has participated in many national and international artistic events such as Italy, Greece, Hungary, France, Austria, China, America etc. Among other things, the 2009 Biennale of Tirana and the Venice Biennale - The Albanian Architecture Pavilion 2018 , Italy. Ardian Isufi is the winner of the third prize in 2005 at the Third International Art Competition “Onufri” and the second in 1996. “Umbrarum Theatrum” comes along in 2010 with two presentations: the FAP - UA Gallery and the ZETA Gallery in Tirana “The Death of the Artist”, the performance performed at the exhibition “Environment” - The Small Gallery takes the starting point of question marks on art and its system through a symbolic gesture of self-suffocation. O.P. (Unidentified Object) 2012 “POSTBLLOK” - Memorial of Communist Dictatorship - Public Installation Work - Co-created with Fatos Lubonja “ANTIHOMAZH” Solo-show, 2015 - Installation with the death mask of dictator Enver Hoxha, National Historical Museum - Tirana / Albania. “FLOWER POWER” Solo-show, 2018 - FAB Gallery, University of Arts, Tirana, Albania. Lives and works in Tirana, Albania


COMPETITIONS


INTERNATIONAL COMPETITION


Hungary| 2018|20’|FIC| Albanian Premiere

UK|2017|15’|FIC| Albanian Premiere

Germany|2018|5’|DOC| Albanian Premiere

BEST GAME EVER | LOJA ME E MIRE

BITTER SEA | DETI I HIDHUR

CARLOTTA’s FACE | FYTYRA E KARLOTES

Director: Director: Kristóf Deák

Director: Fateme Ahmadi

Directors: Valentin Riedl, Frédéric Schuld

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Kur dy teknikë kamerash vëzhgimi mësojnë që një makineri e inteligjencës artificiale kërcënon punën e tyre, ata duhet të lëvizin nga karriget e tyre që të mundin sistemin – duke i çuar ata drejt një zgjidhjeje të paparashikuar. Filmi më i ri i shkurtër i fituesit të çmimit Akademik Kristof Deak

Një mama emigrante beqare ka shkuar së fundmi në Londër për të ndërtuar një jetë më të mirë me vajzën e saj. Ajo ka gjetur një punë dhe një vend për të jetuar, por qiradhënësi ka një rregull shumë strikt: ”Nuk lejohen fëmijët”. E mbetur në grackë nga kjo situatë e pamundur, ajo duhet të gjejë një mënyrë të fshehë vajzën që ndodhet në apartament

Kur ishte fëmijë, Karlota nuk e priste që njerëzit rreth saj të kishin fytyrë. Ajo as të vetën nuk e njihte. Vite më vonë, ajo mëson rrëth një defekti te rrallë dhe të pa mjekueshëm të trurit të saj. Ishte arti, që pavarësisht çdo gjëje, i ofronte asaj më në fund një mënyrë për të njohur veten.

When two CCTV technicians find out about an AI machine threatening their jobs, they must get out of their chairs to beat the system – leading them to an unexpected solution. The new short film of Academy Award-winner Kristóf Deák.

An immigrant single mother has recently fled to London to build a better future for her daughter. She’s found a job and place to live, but the landlord has a strict “no children allowed” policy. Trapped in an impossible situation, she has to find a way to hide her daughter being in the flat.

As a child, Carlotta didn’t expect the people around here to have faces. She even doesn’t recognize her own face. Years later, she learns about a rare, untreatable deficit of her brain. It was art, after all, that offered her a way to


Switzerland |2018|9’|ANI|Albanian Premiere

Finland|2018|16|FIC| Albanian Premiere

India|2017|15’|FIC|Albanian Premiere

CIRCUIT | QARK

CLEANING WOMAN | PASTRUESJA

COUNTERFEIT KUNKOO KUNKO I FALSIFIKUAR

Director: Director: Delia Hess

Director: Teemu Nikki

Director: Reema Sengupta

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Në një planet të vogël, të përfshirë në universin e tyre të vogël privat, banorët performojnë veprimet e tyre poetikisht sureale, që përsëriten pafund. Se ata të gjithë janë pjesë e një ekosistemi kompleks të vogël, i cili mund të funksionojë vetëm nëse secili prej tyre luan rolin e tij ose të saj, diçka që ata e bëjnë në mënyrë të pavetëdijshme.

Kur autorja Katarina Ohtola vendos të bëjë një ndryshim, kërkohet shërbimi i një botuesi, gazetari dhe një gruaje pastrimi.

Në një vend ku përdhunimi martesor nuk është një krim, Smitës iu desh shumë për t’i shpëtuar një martese abuzive. Ajo jeton në një apartament me një dhomë në Mumbai, duke fituar jetesën duke bërë imitacion mangalsutras (gjerdan i veshur nga gratë e martuara). Por qetësia e kohëve të fundit e jetës së saj tronditet kur i bie zilja e derës.

On a small planet, caught up in their own little private universe, the inhabitants perform their poetically surreal actions, which repeat themselves in an endless loop. That they are all part of a complex little ecosystem which can only function if each of them plays his or her role, is something they are unaware of.

When author Katariina Ohtola decides on a change, the services of a publisher, a reporter and a cleaning woman are called for.

In a country where marital rape is not a legal crime, it took a lot for Smita to escape an abusive marriage. She lives in a one room apartment in Mumbai, earning her living by making imitation mangalsutras (necklace worn by married women). But the recent tranquility of her life is shaken when the doorbell rings.


Netherlands|2018|13’|FIC|INTERNATIONAL Premiere

Switzerland|2018|15’|FIC|Regional Premiere

CROW’s NEST | FOLEJA E KORBIT

eva

FLOUR | MIELL

Director: Flynn von Kleist

Director: Xheni Alushi

Director: Joanna Nelson

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Në një vend ku përdhunimi martesor nuk është një krim, Smitës iu desh shumë për t’i shpëtuar një martese abuzive. Ajo jeton në një apartament me një dhomë në Mumbai, duke fituar jetesën duke bërë imitacion mangalsutras (gjerdan i veshur nga gratë e martuara). Por qetësia e kohëve të fundit e jetës së saj tronditet kur i bie zilja e derës.

Eva është një vajzë e re e mbyllur në vetvete që zbulon një portë në një botë paralele, në të cilën ajo gjen ngushëllim dhe lehtësi për fajin e saj.

Një profesionist i klasës së mesme përpiqet të blejë ushqim në kohën e krizës humanitare të Venezuelës. Kur blen miell për tortë për ditëlindjen e nënës së tij, ai kapet në plaçkitje të dhunshme të një kamioni ushqimor ku lind një konflikt.

In a country where marital rape is not a legal crime, it took a lot for Smita to escape an abusive marriage. She lives in a one room apartment in Mumbai, earning her living by making imitation mangalsutras (necklace worn by married women). But the recent tranquility of her life is shaken when the doorbell rings.

Eva is an introverted young girl who discovers a gateway to a parallel world, in which she finds comfort and ease for her guilt.

Venezuela|2018|15’|FIC| Regional Premiere

A middleclass working professional struggles to buy food amid Venezuela’s humanitarian crisis. When buying flour for his mother’s birthday cake, he gets caught in the violent looting of a food truck and a conflict arises.


Germany|2018|10’|ANI|Albanian Premiere

France|2018|18’|DOC|Albanian Premiere

Italy|2018|2’25’’|ANI|Albanian Premiere

FLOOD | PERMBYTJA

HEARTHS | VATRAT

I-OCCUPY | I-ZAPTUAR

Director: Malte Stein

Director: Paul Heintz

Director: Lorenzo Lodovichi

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Një liqen i pistë shpërthen dhe përmbyt qytetin. Më në fund ka një arsye të mirë për ta mbajtur djalin në shtëpi. Por në izolim, entittete të frikshme fillojnë të përzien me realitetin. Dhe ndërsa jashtë bota zhytet paqësisht nën ujë, një apokalips i brendshëm shpërthen.

Një lëvizje e ngadaltë përgjatë hapësirave të banimit, rrugëve boshe, fasadave të thjeshta. Tingujt përbëhen nga një zë që lidhet me herë të parë, dëshirën, marramendjen e ndezjes, ndërprerjen e zjarrit. Përzierja e tregimeve me idenë e familjes, këtu e kuptojmë se kjo ka të bëjë me një lloj ndezjeje të tij.

Një manifestim politik po shpaloset. Në një moment molotov hidhet drejt policisë. Ndodh një përplasje. Kamila ndihmon një të plagosur midis protestuesve, ngjitet në ambulancë, kalon pengesën e sigurisë dhe menjëherë del nga automjeti për të gjetur veten përballë një pallati misterioz.

A slow movement along residential spaces, empty streets, plain facades. The sound is made up of a voice-over relating the first time, desire, dizziness of the ignition, blackout. Mixing stories with the idea of domesticity, here we understand that this is about another kind of ignition.

A political manifestation is unfolding. At one point a Molotov is thrown to the cops. It’s a clash. Camilla helps a wounded among the protesters, climbs into the ambulance, crosses the security barrier and immediately gets out of the running vehicle to find herself in front of a mysterious palace.

A dirty lake bursts its banks and begins to flood the town. At last there´s a good reason to keep the son at home. But in isolation, nightmarish associations start to mix with reality. And whilst outside the world sinks peacefully under water, a domestic apocalypse rages inside.


Spain|2018|12’|ANI|Albanian Premiere

Canada|2018|12’|FIC|Albanian Premiere

Italy|2017|14’|FIC|Albanian Premiere

LA NORIA

LITTLE WAVES | VALE TE VOGLA

LOBSTER DINNER|DARKA ME KARAVIDHE

Director: Carlos Baena

Director: Ariane Louis-Seize

Director: Gregorio Franchetti

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Një djalë i ri që i pëlqen të tërheqë dhe të ndërtojë rrota, has krijesa të çuditshme që e kthejnë jetën e tij me kokë poshtë.

Në ditën e ribashkimit të familjes, Amelie ndihet jashtë vendit dhe vetem, pasi kushëriri i saj i preferuar sjell dikë për herë të parë. Duke vërejtur dashurinë e tyre të re dhe pasionante, ajo shfrenon fantazitë e saj, edhe pse disa ndjesi janë shumë më të fuqishme sesa mendonte.

Një mbrëmje, një djalë 12 vjeç vjedh disa karavidhe të gjalla nga frigoriferi i prindërve të tij dhe i merr ato si një dhuratë për nënën beqare të klasës punëtore të shokut të tij të shkollës, vetëm për të kërkuar në shtëpinë e saj një vend që shkon mirë përtej një vendi për të ngrënë darkë.

A young boy who loves to draw and build ferris wheels encounters strange creatures that turn his life upside down.

On family reunion day, Amelie feels out of place and lonely as her favorite cousin brings a lover over for the first time. Noticing their young passionate love, she allows her own fantasies to run wild, although some sensations are a lot more powerful than she thought.

Left home alone one evening, a 12-yearold boy steals some live lobsters from his parents’ fridge and takes them as a gift to the single working class mother of his school friend, only to claim in her house a place that goes well beyond that of a dinner seat.


Poland|2018|17’|DOC|Albanian Premiere

Belgium|2017|20’|FIC|Albanian Premiere

France|2019|19’|DOC|Albanian Premiere

LOVE 404 | DASHURI 404

MAVERICK

OMARSKA

Director: Agata Baumgart

Director: Domien Huyghe

Director: Varun Sasindran

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Rena është në prag të moshës madhore. Për të dhe nënën e saj, interneti është një formë e arratisjes nga jeta e përditshme e tyre. Në botën e talenteve, Facebook dhe YouTube, tastiera duket të jetë një portë për famë dhe dashuri. Megjithatë, kufiri mes fantazisë dhe realitetit shpejt fshihet.

Pas vdekjes së babait të tij, Stan tetë vjeçar përdor fantazinë e tij si mekanizmin e tij kryesor të përballjes. Ditën kur ai dhe familja e tij do të lëvizin, Stan mendon se ai ka qëlluar një avion. I frikësuar por me frymë të sigurt, ai shkon në pyll për të gjetur pajisjen e rrëzuar.

Omarska përpiqet të ngrejë një memorial virtual për viktimat e luftës në Bosnjë, duke përdorur materiale arkive, video dhe deklarata nga të mbijetuarit në një animacion 3D.

Rena is on the threshold of adulthood. For her and her mother, the Internet is a form of escape from their humdrum everyday lives. In the world of talent shows, Facebook and YouTube, the keyboard seems to be a gateway to fame and love. Yet the border between fantasy and reality is quickly obliterated.

After the death of his father, eight year old Stan uses his own fantasy as his main coping mechanism. The day he and his family are about to move, Stan thinks that he shot down a plane. Frightened but with confident spirit, he goes into the woods to find the crashed device.

Omarska attempts to erect a virtual memorial for the victims of the Bosnian war, using archive material, videos and statements from survivors in a 3D animation.


Albania|2019|15’|FIC| World Premiere

Austria|2018|16’|DOC|Albanian Premiere

Germany|2018|11’|FIC|Albanian Premiere

ON THE ROAD | RRUGES

OPERATION JANE WALK

PAMÇKA

Director: Irdit Kaso

Directors: Robin Klengel, Leonhard Müllner

Director: Elda Sorra

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Adi, a 35 year old man is returning home from work. On his way home he notices an accident and stops to help. His phone’s battery is dead so he can’t call for help. He is forced to take the couple involved in the accident to the hospital in his car. Adi recognizes the accidented man as the politician mr. Mere. On their way to the hospital mr. Mere realizes the young woman has died so he flees, leaving Adi with the dead young woman in his car.

Operation Jane Walk is based on the dystopian multiplayer shooter Tom Clancy’s: The Division. The game’s digital war zone is appropriated with the help of an artistic operation: Within the rules of the game’s software, the militaristic environment is being re-used for a pacifistic city tour.

Aksi, qeni i pekinez i nënës ka ngordhur. Marina, vajza e vogël, e cila ende jeton me nënën e saj, është udhëzuar të shkojë dhe të marrë Gretën, motrën e saj më të madhe. Greta, e cila përpiqet të distancohet nga familja e saj, ngadalë ndjek kërkesën e tyre dhe mëson në drekë se nëna, duke varrosur qenin në kopsht, ka bërë një zbulim, i cili me sa duket i përkiste babait të vdekur …. Axi, the mother’s Pekingese dog has died. Marina the younger daughter, who still lives with her mother, is instructed to go and get Greta, her older sister. Greta, who tries to distance herself from her family, reluctantly follows their request and learns at lunch that the mother, while burying the dog in the garden, has made a finding, which apparently belonged to the long-dead father.


Serbia|2019|7’|ANI|Regional Premiere

Greece|2018|12’|FIC

Germany|2019|11’|DOC|Albanian Premiere

PASSAGE | KALIMI

PATISON AVENUE|BULEVARDI PATISON

PORTRAITS OF MY MOTHER PORTRETE TE NENES TIME

Director:Igor Coric

Director: Thanasis Neofotistos

Director: Tavo Ruiz

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Pasi heroi ynë, një djalë i ri, është lënë vetëm për të vdekur në mes të luftës dhe shkatërrimit, anëtarët e fundit të fisit të tij janë shpërbërë në forma themelore gjeometrike nën zjarrin e armikut. I mbytur nga ndjenja e dhembjes dhe humbjes, djali ndërton një totem nga eshtrat e tyre. Armatosur me këtë strukturë të re, ai vazhdon drejt një konfrontimi tjetër, me një kthesë të papritur.

Mami i Janis është në rrugën e saj për një rol si Viola e Shekspirit, kur zbulon se djali i saj i vogël është lënë vetëm në shtëpi. Përmes një serie thirrjesh telefonike, ajo lufton për të balancuar rolet më të rëndësishme të jetës së saj, duke ecur në zonën më të diskutueshme të Athinës qendrore, Patinson Avenue.

Ky është një dokumentar rreth nënës sime dhe momentit që ajo ndryshoi jetën e saj. Nëpërmjet transmetimit, nëna ime më rrëfen se çfarë kujton nga momenti kur ajo u përdhunua si fëmijë. Duke kujtuar me dhimbje këtë ngjarje traumatike, ajo reflekton mbi abuzimin seksual të fëmijëve dhe plagët që këto ngjarje lënë në jetën e një personi.

After our hero, a young boy, is left alone to die in the midst of war and destruction, the last members of his tribe are dismantled to basic geometric forms under enemy fire. Taken by the feeling of sorrow and loss, the boy builds a totem out of their remains. Armed with this new structure, he continues towards another confrontation, with an unexpected twist.

Yanni’s mum is on her way to audition for a role as Shakespeare’s Viola, when she discovers that her young son has been left home alone. Through a series of phone calls, she fights to balance the most important roles of her life, whilst walking in the most controversial area of central Athens, Patision Avenue.

This is a documentary about my mother and the moment that changed her life. Through her narration, my mother confesses to me what she remembers from the moment she was raped as a child. By painfully recalling this traumatic event, she reflects on the sexual abuse of children and the scars that these events leave in a person’s life.


Switzerland|2018|4’|ANI|Albanian Premiere

USA/FRA|2018|20’|FIC|Albanian Premiere

USA|2018|17’|FIC|Albanian Premiere

SELFIES

SKIN | LEKURE

THE BOOGEYWOMAN

Director: Claudius Gentinetta

Director: Guy Nattiv

Director: Erica Scoggins

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Në një ekspozitë fishekzjarresh dixhitale, qindra selfi të çuditshme, të turpshme dhe të tmerrshme janë sistemuar në një përbërje unike të filmit të shkurtër. Selfit, të ripërpiluara artistikisht, konsolidohen për të formuar një grin të tmerrshëm që shquhet në humnerën e ekzistencës njerëzore.

Në një supermarket të vogël në një qytezë intelektuale, një burrë i zi i buzëqesh një djali të bardhë 10 vjeçar në rreshtin e arkës. Ky moment i parrezikshëm nxit dy banda në një luftë të pamëshirshme që përfundon me një reagim tronditës.

Late blooming Sam Rains finally gets her first period at the annual all-night skate. At first a triumph, her new condition brings strange side effects. An erie electrical problem has the kids teasing about “the Boogeywoman,” a local legend, a sorceress who feeds on men’s souls and eats little girls. When a friend leaks about Sam’s period, the boys tell her she’s fair game for The Boogeywoman. With an expected tryst derailed, Sam leaves the skating rink in a fever only to meet the legend in the flesh. Instead of a monster, Sam finds a mother, a goddess, a mentor-opening the door to womanhood.

In a veritable firework display of digital self-portraits, hundreds of quaint, embarrassing and dreadfully disturbing selfies were arranged in a unique short film composition. Single photos, artistically reworked, consolidate to form a ghastly grin that outshines the abyss of human existence.

A small supermarket in a blue collar town,a black man smiles at a 10 year old white boy across the checkout aisle. This innocuous moment sends two gangs into a ruthless war that ends with a shocking backlash.


France|2017|20’|FIC|Albanian Premiere

Kosovo|2017|20’|FIC

Sweden|2018|15’|DOC|Albanian Premiere

THE HUNT | GJUETARI

THE REMIGRANT

THE TRAFFIC SEPARATING DEVICE NDARESI I TRAFIKUT

Director: Jean-Pierre Dupuy

Director: Astrit Alihajdaraj

Director: Johan Palmgren

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Një ditë në nëntor 1973, një baba merr djalin e tij tetë-vjeçar për të gjuajtur për herë të parë …

The Remigrant tells a story about Bashkim (50) and his son Besnik (17). They have a lot in common. They both had to leave their homes at their young age. The father had to flee to Austria because of the war in Kosovo and his son has to go back to Kosovo at the request of the father. The return to Kosovo after seventeen years in Vienna is a hard growing up test for both of them. The strong desire for the place of childhood connects and separates father and son alike.

Një mjet ndarës trafiku është instaluar në mes të Stokholmit. Supozohet të mbajë makinat normale larg dhe të lejojë vetëm autobusët të kalojnë. Ajo kthehet në një dështim, pasi makinat normale vazhdojnë të shkojnë atje dhe qindra shkatërrohen çdo javë. Situata tragjike dhe qesharake ndodhin, ndërsa ne ndjekim gjithë rrëmujën e dështimeve njerëzore.

One day in November 1973, a father takes his eight-year-old son hunting for the first time…

A traffic separating device is installed in the middle of Stockholm. It is supposed to keep normal cars away and only let buses pass. It turns into a disaster as normal cars continue to go there and hundreds of cars get destroyed every week. Tragic and funny situations occur and we follow the whole mess of human failures.


Bul/Ger/Bel|2018|15’|FIC

Belgium|2019|15’|ANI|World Premiere

TIMMY | TIMI

WAKA HUIA

Director: Lyubo Yonchev

Director: Laurent Leprince

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Kur një nënë e shndërruar në të huaj kthehet në Bullgari për të rrëmbyer djalin e saj 12-vjeçar, mëson se nuk është gjithmonë e lehtë të shmangësh gabimet e njëjta. Ajo është e vendosur të mos e lërë djalin e saj përsëri. A është e mundur të largohesh nga fëmija … dy herë?

Një burrë i vjetër me origjinë Maori kalon botën midis ëndrrës dhe realitetit në gjurmët e gjyshit të tij të vrarë në Belgjikë gjatë Luftës së Parë Botërore.

When an alienated mother returns to Bulgaria to abduct her own 12-years-old son, she learns that it is not always easy to avoid making the same mistakes. She is determined not to leave her son again. Is it possible to leave your child… twice?

An old man of Maori origin crosses the world between dream and reality in the footsteps of his grandfather killed in Belgium during the First World War.


STUDENT COMPETITION


Hungary| 2018|23’|FIC| Albanian Premiere| SZFE

Switzerland|2018|10’|DOC|Albanian Premiere|

Switzerland|2018|7’|ANI|Albanian Premiere|HSLU

A SIEGE

BASHKIMI UNITED

CONCRETE | BETON

Director: Director: István Kovács

Director: Lasse Linder

Directors: P.Bieri, A.Joana, L.Struchan, N.Roth

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Një grua e vetmuar në Sarajevë, e shkatërruar nga lufta, fillon një udhëtim për të gjetur ujë dhe as fqinjët e saj, as zjarri i snajpersve nuk mund ta ndalojnë atë.

Në dyqanin e tij, Bashkimi, kremton flokët dhe zemrat. Ai ndan filozofinë e tij të jetës me klientët e tij, të cilin ai i trajton si mysafirë dhe zbulon projektin e tij të ardhshëm: xhirimin e një filmi. A lonely woman in war-torn Sarajevo Si drejtor dhe protagonist, ai është embarks on a journey to find water, and shndërruar nga një figurë shtesw nw neither her neighbors nor sniper fire can rolin kyç në një eksplorim estetik të stop her. koncepteve të mëdha në jetë. In his barbershop, Bashkim tinkers with hair and hearts. He shares his philosophy of life with his customers, whom he treats like guests and reveals his next project: shooting a film. As director and protagonist he is transfigured from being a marginal figure to having the key role in an aesthetic exploration of the big concepts in life.

Të trazuar nga transformimet që përsëriten, një çiklist i zhurmshëm i shqetësuar kërkon vendin e tij në botë. Nëpërmjet një takimi misterioz në një ndërtesë betoni në mes të një moçalore të shteruar, ai shpreson të ketë gjetur më në fund një vend të tillë. Troubled by his own reoccurring transformations, a restless backpacker seeks his place in the world. Through a mysterious encounter in a concrete building in the midst of a barren swampland, he hopes to have finally found such a place.


AUSTRIA/Germany|2018|23’|FIC|Albanian Premiere| H.Hannover

Excuse Me, I’m Looking For The Ping-Pong Room And My Girlfriend Director: Bernhard Wenger

SYNOPSIS Një çift suedez është në një udhëtim nw malet austriake, por pas një argumenti, e dashura e Aronit del dhe pwrplas derën prapa saj. Tani, Aron po kërkon të dashurën e tij, por nuk mund ta gjejë askund. Ai zhytet në botën e çuditshme të vendpushimit alpin dhe vazhdon derisa të ngrihet pyetja nëse Aron po kërkon të dashurën e tij ose vetveten. A Swedish couple is on a wellness trip in the Austrian mountains, but after an argument, Aron’s girlfriend leaves, and slams the door behind her. Now, Aron is looking for his girlfriend but can’t find her anywhere. He dives into the bizarre world of the alpine wellness resort and drifts along until the question arises if Aron is looking for his girlfriend or really himself.

Germany|2018|13’|FIC| Met Film School

Iceland|2018|14’|FIC|Regional PremiereColumbia U.S.of the Arts

FAR | LARG

KANARÍ

Director: Arian Dalladaku

Director: Erlendur Sveinsson

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Filmi ka të bëjë me Rronin , një djalë i ri shqiptar nga Kosova që përballet me pritshmëritë e tij për të shkuar ilegalisht në Gjermani.

27 dhjetor 1999 – Vala (30) dhe Beni (32) janë në rrugë me kanarinën e tyre të verdhë në një Volvo të mbushur me valixhe. Ata po lëvizin nga qyteti në fshat dhe po përpiqen të gjejnë një bazë të përbashkët në destinacion.

The film deals with Rron, a young Albanian guy from Kosovo faces his expectations of going illegally to Germany.

December 27th, 1999 – Vala (30) and Benni (32) are on the road with their yellow canary in a Volvo filled with luggage. They’re moving from the city to the countryside and are struggling to find a common ground in the destination.


Hungary|2018|27’|FIC|Albanian Premiere| SZFE

France|2018|17’|DOC|Albanian Premiere|Le Fresnoy

LAST CALL | THIRJJA E FUNDIT

LAST YEAR WHEN THE TRAIN PASSED BY

Director: Hajni Kis

Cuba|2018|23’|DOC|Albanian Premiere|EICTV Cuba

THE OLDEN HERALDS TE MOSHUARIT HERALDS

Director: Pang-Chuan HUANG

Director: Luis Alejandro Yero

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Anikó, 61 vjeç, është gati të largohet nga Hungaria për të lëvizur me familjen e vajzës së saj jashtë vendit. Kjo është dita e fundit para se të largohet nga çdo gjë që ajo kishte.

“Çfarë po bënit kur shkrepa fotografinë kur treni kaloi nëpër shtëpinë tënde vitin e kaluar? ”

Tatá dhe Esperanza dëshmojnë për zgjedhjet e presidentit të parë kuban në më shumë se gjysmë shekulli pa mbiemrin e Kastros. Në pothuajse 90 vjet te shkuara, ata vëzhgojnë në heshtje fundin e një prej cikleve të tyre të gjalla. Si dy fenerë të një epoke të largët.

“ What were you doing while I took this photo when the train passed through Anikó, 61, is about to leave Hungary to your house last year ? move in with her daughter’s family abroad. This is her final day before departing from everything she used to have.

Tatá and Esperanza witness the elections of the first Cuban president in more than half a century without the Castro surname. At almost 90 years old, they silently observe the end of one of their many lived cycles. As two lighthouses of a remote era.


Netherlands|2019|13’|DOC|Alb. Premiere|U.Arts Utrecht

France|2018|6’|ANI|Albanian Premiere| S. Rubika

MAMA MANIA

STUCK IN THE MIDDLE | NE MES

THE BOLT CONNECTION

Director: Vincent Sparreboom

Directors: D.Fleurion, E.Bonafini, R.Marchetti, C.Minaud, J.Adoum, L.Nezot

Directors: N.Lebas, C.Cartier, M.Dourdy, T.Grunenberger, M.Lecerf, Shih-Hui Pan

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Në prag të një episodi pervers, nëna e drejtorit përfshihet në një marrëdhënie interneti të dyshimtë. Kur drejtori zbulon se ky është një takim farsë, ai merr rolin e prindit mbrojtës për nënën e tij, duke zbuluar rolet e përmbysura që janë zhvilluar gjatë viteve …

Katër miq francezë po bëjnë një udhëtim në Shtetet e Bashkuara. Në mes të shkretëtirës, ​​ata marrin një autostradë vërtetë të çuditshme. Nga ky moment udhëtimi i tyre nuk do të shkojë ashtu siç mendonin.

While on the verge of a manic episode, the mother of the director gets involved in a suspicious internet relationship. When the director finds out this is a dating scam, he takes on the role of protective parent over his mother, revealing the reversed roles that have developed over the years…

France|2018|7’|A|Albanian Premiere| S. Rubika|

SYNOPSIS

Pasi një grabitje shkon keq, një robot i brishtë i cili ishte shoferi i një roboti mafioz përfundoi duke qenë në zotërim të një sënduku që nuk duhet të kishte, një zemër njerëzore. Tunduar nga mundësia për të qenë si bosët e tij, ai e vendos zemrën në vete dhe zbulon ndjenjën e të Four french friends are making a road qenit i gjallë. Por ato momente të shkurtrip through the United States. In the tra të jetës kanë një çmim. middle of the desert, they are taking a really strange hitchhiker. From this mo- After a heist that goes wrong, a frail roment their journey won’t go as well as bot who was the driver of a robot mafia they thought. ends up being in possession of some loot he shouldn’t have, a human heart. Tempted by the opportunity of being like his bosses, he grafts the heart to himself and discovers the feeling of being alive. But those brief instants of life have a price.


France|2018|7’|A|Albanian Premiere| S. Rubika

Poland|2018|17’|F|Albanian Premiere| U.S. Katowice

Germany|2018|20’|F|Regional Premiere| HFF MUNICH

THE ELEPHANTS WILL BE HAPPY

THE LAST TALE ABOUT EARTH PERALLA E FUNDIT PER TOKEN

TOUCH ME | ME PREK

Directors: L.Roussel, C.Brun, L.Frimat, V.Labis, A.Lannoy, A.Lepoutre

Directors: Magdalena Seweryn, Igor Polaniewicz

Director: Eileen Byrne

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Triptiku pasapokaliptik, duke menduar për gjendjen e botës, pasi njerëzit janë zhdukur. Insektet kanë zëvendësuar njerëzit dhe përjetësojnë dhunën e tyre – një robot ngjyros një afresk në kujtesën e qytetërimit të kaluar – dhe një bimë që jeton në këmbë rendit speciet bimore të fundit të mbijetuara.

Përralla e fundit rreth Tokës” është një histori e një babai dhe dy fëmijëve të tij, të cilët përpiqen të mbijetojnë në një botë post-apokaliptike. Çdo gjë në mjedisin e tyre duket se sugjeron se ata janë njerëzit e vetëm në Tokë. Ata jetojnë në një strehë nëntokësore në pyll, dhe për shkak të ndotjes së ajrit ata kurrë nuk shkojnë jashtë pa veshje mbrojtëse.

Post-apocalyptic triptych, contemplating on the state of the world after humans have gone extinct. Insects have replaced humans and perpetuate their violence – a robot paints a fresco in memory of the past civilization – and a walking living plant lists the last surviving plant species.

Alis ka një luftë në duart e saj. Kundër kancerit të gjirit që e bën atë të ndjehet aq e pafuqishme sapo ajo e sheh ndryshimin e trupit të saj. Kundër frikës për atë që ende qëndron përpara dhe kundër Moritz që e do atë shumë, por që e lufton edhe më shumë se ajo situatën e re. Në një mënyrë të qetë, atmosferike, filmi tregon historinë e përditshme të një marrëdhënieje që kurrë nuk do të jetë e The Last Tale About Earth” is a story of njëjtë përsëri. a father and two of his children, who try to survive in a post-apocalyptic world. Alice has a fight on her hands. Against her breast cancer which makes her feel so helpless as she Everything in their surroundings seems sees her body changing. Against her fears about to suggest they are the only people on what still lies ahead. And against Moritz who Earth. They live in an underground shelter loves her deeply but struggles as much as her in the woods, and due to air contamination with the new situation. In a quiet, atmospheric way, they never go outside without protective the movie tells the day-to-day story of a relationship that will never be the same again. clothing...


Netherlands|2018|8’|D|Regional Premiere| A.S.J. Breda

TRIBE OF GHOSTS FISI I FANTAZMAVE Director: Almicheal Fraay

SYNOPSIS ‘‘Fisi i Fantazmave’ është një dokumentar që zhvillohet brenda një strehimi të drejtuar nga qeveria; këtu shohim se si fëmijët me albinizëm jetojnë së bashku me fëmijët me probleme vizuale dhe dëgjimore. ‘Tribe of Ghosts’ is a documentary that takes place within a government-run shelter; here we see how children with albinism live alongside children with visual and auditory problems.


ALBANIAN COMPETITION


Kosovo|2017|25’|F|

North Macedonia|2018|21’|F|Albanian Premiere

Switzerland|2018|15’|FIC|Regional Premiere

nje muaj | A MONTH

vendimi |DECISION

EVA

Director: Zgjim Terziqi

Director: Agim Abdula

Director: Xheni Alushi

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Ana është një grua 40 vjeçare e verbër e pamartuar, e cila jeton me marrëveshjen e katër motrave të saj. Marrëveshja e tyre qëndron në faktin se çdo një nga katër motrat do të kujdeset për Anën në shtëpitë e tyre përkatëse për një muaj.

Një grua e vjetër është nën kujdesin e një të riu, i cili në të vërtetë ka rolin e një kujdestari. Më vonë, ai takon një hajdut të zakonshëm dhe i kërkon atij të shkojë në apartamentin e zonjës së vjetër. Ai arrin të bindë hajdutin për të bërë vjedhjen edhe pse ky i fundit shpreh mosgatishmërinë e tij.

Eva është një vajzë e re e mbyllur në vetvete që zbulon një portë në një botë paralele, në të cilën ajo gjen ngushëllim dhe lehtësi për fajin e saj.

Ana is a 40-year-old unmarried blind women who lives the agreement of her four sisters. Their pact concludes that every one of the four sisters will take care of Ana at their respective homes for a month each.

An old lady is being closely watched by a young man, who actually acts like a caring one. Later on, he meets an ordinary thief and asks him to break in the old lady’s apartment. He manages to convince the thief to do the theft even though the latter expressed his unwillingness.

Eva is an introverted young who discovers a gateway to a allel world, in which she comfort and ease for her

girl parfinds guilt.


Germany|2018|13’|FIC

Germany|2018|11’|FIC|Albanian Premiere

Albania|2019|15’|FIC| albanian Premiere

larg | FAR

PAMÇKA

rruges | ON THE ROAD

Director: Arian Dalladaku

Director: Elda Sorra

Director: Irdit Kaso

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Aksi, qeni i pekinez i nënës ka ngordhur. Marina, vajza e vogël, e cila ende jeton me nënën e saj, është udhëzuar të shkojë dhe të marrë Gretën, motrën e saj më të madhe. Greta, e cila The film deals with Rron, a young Albanian përpiqet të distancohet nga familja guy from Kosovo faces his expectations of e saj, ngadalë ndjek kërkesën e tyre dhe mëson në drekë se nëna, duke vargoing illegally to Germany. rosur qenin në kopsht, ka bërë një zbulim, i cili me sa duket i përkiste babait të vdekur …. filmi ka të bëjë me Rronin , një djalë i ri shqiptar nga Kosova që përballet me pritshmëritë e tij për të shkuar ilegalisht në Gjermani.

Axi, the mother’s Pekingese dog has died. Marina the younger daughter, who still lives with her mother, is instructed to go and get Greta, her older sister. Greta, who tries to distance herself from her family, reluctantly follows their request and learns at lunch that the mother, while burying the dog in the garden, has made a finding, which apparently belonged to the longdead father.

Adi, një burrë 35 vjeçar po kthehet nga puna. Në rrugën e tij për shtëpi ai shikon një aksident dhe ndalon për të ndihmuar. Bateria e telefonit ka rënë kështu që ai nuk mund të kërkojë ndihmë. Ai është i detyruar të marrë çiftin e përfshirë në aksident në spital me makinën e tij. Adi e njeh burrin e aksidentuar si politikanin Z. Mere. Në rrugën e tyre në spital, z. Mere e kupton se vajza e re ka vdekur kështu që ai ikën, duke e lënë Adin me gruan e vdekur të re në makinën e tij.


Kosovo|2017|20’|FIC

ALBANIA| 2019 |9 min|D|World PREMIERE

REMIGRANTi

Zumarja

Director: Astrit Alihajdaraj

Director: Ennio Hajro, ERMAL SELA

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Remigranti tregon një histori për Bashkimin (50) dhe djalin e tij Besnikun (17). Ata kanë shumë gjëra të përbashkëta. Të dy duhet të linin shtëpitë e tyre në moshë të re. Babai duhej të ikte në Austri për shkak të luftës në Kosovë dhe djali i tij duhet të kthehet në Kosovë me kërkesë të babait. Kthimi në Kosovë pas shtatëmbëdhjetë vjetësh në Vjenë është një test shumë i vështirë për të dy. Dëshira e fortë për vendin e fëmijërisë lidh dhe ndan babanë dhe djalin po njësoj.

Zumarja është një vegël popullore muzikore në zhdukje. Ky dokumentar tregon procesin e ndërtimit të kësaj vegle dhe formën e interpretimit në të. Zumarja is an popular instrument in disaparaence. This documentary shows the building process of this instrument and the playing mode.


VR COMPETITION


USA|2019|8’|Albanian Premiere

France|2018|8’|Albanian Premiere

Germany|2018|10’|Albanian Premiere

ARMONIA

ISLE OF THE DEAD ishulli i te vdekurve

PARIS TERROR |TERRORI I PARISIT

Director: Bracey Smith

Director: Benjamin Nuel

Director: Ricarda Saleh

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Armonia - një orkestër që i kanë dhënë krahë. Armonia merr udhëtimin e koncertit të pianos emocionalisht “Harmonia Degli Uccelli” (Harmonia e Zogjve), me një animacion universal të aksesueshëm, për të prodhuar një spektakël unik të rrëfimit hapësinor.

Ishulli i të vdekurve, është një udhëtim i përjetshëm i udhëhequr nga Karon, piloti i tragetit Underëorld, duke filluar nga një apartament i përditshëm drejt destinacionit tonë përfundimtar.

Dokumentari VR Paris Terror - pengjet nga Hyper Cacher tregon historinë e tre të mbijetuarve të sulmit antisemit të 9 janarit 2015 dy ditë pas sulmit Charly Hebdo.

Armonia - an orchestra given wings. Armonia takes the ride of the emotionally dynamic piano concerto “Armonia Degli Uccelli(Harmony of the Birds)”, and marries it to a universally accessible animation, to produce a uniquely layered spectacle of spatial storytelling.

Isle of the dead, is a timeless yourney guided by Charon, ferryman of the Underworld, starting from an everyday apartment towards our final destination.

The VR documentary Paris Terror – The Hostages from the Hyper Cacher tells the story of three survivors of the antiSemitic attack of 9th January 2015 two days after the Charly Hebdo attack.


Poland|2018|16’|Albanian Premiere

Brasil|2018|5’|Albanian Premiere

WARSAW RISING kryengrita varshaves

WHEN A HEROINE IS BORN kur lind nje heroine

Director: Tomasz Dobosz

Directors: Filipe Gontijo, Henrique Siqueira

SYNOPSIS

SYNOPSIS

“warsaë rising” CINEMATIC VR EXPIERIENCE është filmi i parë në Poloni që ekzekutohet në teknologjinë e realitetit virtual. Ai tregon një histori të bazuar në fatin e një prej kryengritësve të Varshavës, kapiten ëładysłaë Sieroszeëski, “Sabała”, i cili mori një shënim me një mesazh nga vajza e tij kur ai po largohej për të luftuar në kryengritje në gusht 1944. Në atë kohë, ai nuk e dinte ende se shënimi do të ndikonte në fatin e tij të mëtejshëm. “Warsaw Rising” CINEMATIC VR EXPIERIENCE is the first feature film in Poland executed in the virtual reality technology. It tells a story based on the fate of one of Warsaw insurgents, Capt. Władysław Sieroszewski alias “Sabała”, who received a note with a message from his daughter when he was leaving to fight in the Uprising in August 1944. At the time, he did not know yet that the note would influence his further fate.

Në vitin 1868, teleportuar në një kamp mjekësor në Luftën e Paraguajit, ju do të takoni infermieren vullnetare Anna Nery në një moment vendimtar në jetën e saj, e detyruar të bëjë zgjedhje që tregojnë shpirtin e saj të pagabueshëm dhe trim. In 1868, teleported to a medical tent camp in the War of Paraguay, you will meet volunteer nurse Anna Nery at a crucial moment in her life, forced to make choices that shows her unmistakable brave spirit.


FOCUS AUSTRIA INDUSTRY DAY

PROGRAMET SPECIALE SPECIAL PROGRAMMES Clermont- Ferrand Short Film Festival “Best of Youth Programme” KIDS PROGRAm


FOCUS AUSTRIA MADE BY THE SUPPORT OF AUSTRIAN EMBASSY TIRANA

In parnership with


Austria | 2018 | 7 min

AUSTRIA| 2017 | 20:17 min

AUSTRIA | 2016|6:32 min

Apfelmus

Doppelgänger

When Time Moves Faster

Director: Alexander Gratzer

Director: Michaela Taschek

Director: Anna Vasof

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

The latest animated treat from the idiosyncratic mind of Alexander Gratzer, Apfelmus comprises a trilogy of economic scenes starring three duos: two nesting birds, two guards and two polar bears. The sections are wittily connected by a red apple, running like a golden thread through the film. Beautiful hand-drawn images marked by sharp attention to the subtlest details, plus a characteristic wry, dry humor, combine to quietly irresistible effect.

Using photos from her family archive, Michaela Taschek traces the life of her father, who died unexpectedly. He comes back to life in these images from the past, marries, starts a family, builds a home. And then we observe a transformation, which leads the artist to speculate that her father was replaced by a Doppelgänger years ago. An essayistic, deeply personal hunt for clues—beautiful and moving.

Anna Vasof revives a fascination with moving pictures from a time before the cinematic apparatus with unusual experiments. She uses everyday objects or processes to conjure mechanisms that create a cinematic illusion. Watching her prepare for the four literally animated sequences only increases the charm. A film to marvel.

– Winner of the ORF.AT Audience Award |VIS 2019

– Best Newcomer |VIS 2018

– VIS 2017


Austria | 2016 | 5 min

AUSTRIA| 2016| 30 min

AUSTRIA | 2017 | 7:26 min

Fuddy Duddy

Forest of Echoes

Late Season

Director: Siegfried A. Fruhauf

Director: Maria Luz Olivares Capelle

Director: Daniela Leitner , Philipp Comarella

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Right angles and squares in black and white form the basis for Fruhauf’s recent experimental film. He dissolves the inherently regulative strength of line structures in a thunderstorm of grids. It irritates the view and, at the same time, draws it into the screen. “FUDDY DUDDY takes up the motif of the grid in order to blow it up and to disorder order.”

In a forest a young woman searches for her companions, who have suddenly disappeared, while three girls play on the lake shore. The start of a fantastical journey, in which the borders between reality and fiction become blurred and even death seems to lose its finality. Who is dreaming and who is dreamt up? A film ablaze with ingenuity, with images meant for the big screen. Mysterious and beautiful.

Photographs on the wall show a happy couple. At the kitchen table we find the same couple decades older and distanced. Neither a word nor a glance is exchanged. Following their routine they walk to the beach, where nostalgia and emotions unexpectedly unite in a crescendo. An elaborate animation made by hand from cardboard relief figures. With much sense and courage for romance.

– Best Austrian Short Film of VIS 2016

– VIS 2017


Austria | 2017 | 12:47 min

The Fifth Wall Director: Florian Kindlinger, Peter Kutin,

SYNOPSIS At the center of this work is a massive bulletproof glass panel that is handled, shot at, and set on fire. Packing a visual punch, Florian Kindlinger and Peter Kutin’s film discusses the separation of the real world and its representation. In what ways do human realities on the other side of the screens and displays still affect us? Maybe the answer is to break through the “fifth” wall. A remarkable, highly political piece of work.


INDUSTRY DAY MEET THE FESTIVALS

MASTERCLASSESS

PANEL DISCUSSIONS

VOD &MORE...


INDUSTRY DAY ESHTE NJE NGJARJE QE DO TE MBLEDHE BASHKE, KINEASTE, DREJTORE FESTIVALESH, DREJTUES TE ORGANIZAVE KULTURORE, DISTRBUTORE ETJ. DITEN E MARTE 9 KORRIK 2019. Ligjerata, meet the festivals, diskutime ne panel dhe shume te tjera do te zhvillohen pergjate industry day 2019.

industry day, a event that will gather filmmakers, festival director, members from different cultural ORGANISATIONS, DISTRIBUTORS ETC. TUESTDAY 9 JULY 2019 MASTERCLASSESS, MEET THE FESTIVALS, PANEL DISCUSSIONS AND MORE WILL HAPPEN DURING INDUSTRY DAY 2019


KIDS PROGRAM MADE BY THE SUPPORT OF FRENCH EMBASSY IN TIRANA & Alliance Française KORçA

WORKSHOP BY Jérémy LAURICHESSE & LEA CLEMENCE MARIE ENJALBERT


do te realizohen dy workshope ne dite per 3 dite me rradhe, ku femijet 7+, do te nihen me teknikat e animacionit dhe se bashku me dy tutoret, do te realizojne filma te animuar. me pas do te shohin dhe programin e filmave te shkurter te animuar nga “clermont ferrand international film festival. nje hap ky i edukimit nepermjet filmit, i cili synon shtrirjen e ketyre aktiviteteve pergjate gjithe vitit. nje menyre terheqese per femijet, per te mesuar duke u argetuar.

2-4 KORRIK | QENDRA RINORE,KORCE

2 workshops per day will be organized, for 3 days, where kids on the age of 7+ will be taught by two tutors about the animation techniques and will produce animated films. Also, they will watch the special short animated film program by “Clermont Ferrand International Film Festival” A step towards the film education, which will be one of the themes of activities that will last throughout the entire year. A fascinating way for kids to learn and to be entertained.

2-4july | youth center, korca


Clermont - Ferrand Short Film Festival “Best of Youth Programme”


Në bashkëpunim me festivalin më të madh të filmit të shkurtër ne botë, “Clermont - Ferrand Short Film Festival” ketë vit do të shfaqen disa nga filmat me të mirë të “Youth Programme 2019”. Ky program special do ti bashkangjitet aktiviteteve të tjera që do të ndodhin gjatë KIDS PROGRAMME në KO:SH FILM FEST 2019. Hyrja do të jetë e lirë për të gjithë fëmijet (7+) dhe prindërit e tyre.

In collaboration with the biggest short film festival in the world “Clermont- Ferrand Short Film Festival,” we’ll screen Clermont- Ferrand Short Film Festival “Best of Youth Programme 2019”. This special programme will be part of our KIDS PROGRAMME @KO:SH FILM FEST 2019. Free entrance for parents and kids (7+).


Russia | Animation | 10:00 min

France,belgium,switzerland | Animation/fiction | 08:22

Belgium | Animation | 06:34

TWO TRAMS

Le Renard minuscule

Le lion et le singe

Director: Svetlana Andrianova

Director: Aline Quertain, Sylwia Szkiladz

Director: Benoit Feroumont

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Klick dhe Tram - dy tramvaje të qytetit, lënë çdo mëngjes kampin e tyre.

Në mes të një kopshti luksoz, një dhelpër e përulur takon një vajzë të guximshme që rrit bimë gjigante! Nga një rastësi fatlume, ata e kuptojnë se mund të rrisin edhe objekte; demonët e zgjuar të vegjël do të mendojnë për të gjitha llojet e gjërave për të bërë

Një luan i lënduar i shpëton jetën atij që ai mendon që është një majmun i vogël. Për ta shpërblyer më i vogli kujdeset për të. Një miqësi lind, por kjo harmoni perfekte shkatërrohet kur majmuni zbulon zjarrin.

Klick and Tram - two city trams, leave their camp every morning.

In the middle of a luxurious garden, a teeny-weeny fox meets a daring little girl who grows giant plants! By lucky coincidence, they realize that they can grow objects too; the clever little devils will think up all sorts of things to do...

A wounded lion saves the life of what he thinks is a little monkey. In return, the youngster takes care of him. A friendship is born, but this perfect harmony is destroyed when the monkey discovers fire.


Russia | Animation | 06:00

NETHERLANDS | Animation | 05:53

IrEland | Animation | 07:04

Snejinka

Paniek!

The Bird & the Whale

Director: Natalia Chernysheva

Director: Joost Lieuwma, Daan Velsink

Director: Carol Freeman

SYNOPSIS

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Një djalë i vogël afrikan, mori njëherë Marja pëson një goditje paniku papritur një letër. Brenda ai gjeti një flokë ndërsa është duke ngarë makinën: a e dëbore të bërë me letër. Ai e pëllqeu aq fiku gazin? A e la ndezur çezmën? shumë atë sa filloi të mendojë sesi duket bora e vërtetë. While driving, Marja has a sudden rush A little African boy once got a letter. of panic: did she turn off the gas? Did she Inside he found a snowflake made of pa- leave the water running? per. He liked it so much that he started to wonder what real snow looks like.

Mbasi largohet shumë larg nga familja për të eksploruar një mbetje anijeje, një balenë e re zbulon të mbijetuarin e vetëm të saj, një zog që këndon të mbyllur në kafaz.

After straying too far from his family to explore a shipwreck, a young whale discovers its sole survivor, a caged songbird.


France | Animation,fiction | 06:01

RussiA | Animation | 05:30

Hors piste

Vivat musketeers!

Director: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet

Director: Anton Dyakov

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Dy punonjësit më të mirë të rajonit janë Bota është në prag të një humnerë. Por gati për misionin e tyre të ardhshëm. Por burrat seriozë shfaqen, heronj pa frikë dhe pa ankesa, musketierë të vërtetë. gjërat nuk shkojnë sipas planit. The region’s two best rescue workers are ready for their next mis- The world is on the verge of an abyss. But sion. But things don’t go as planned. the serious men appear, heroes without fear and without reproach, real musketeers.


TEAM gledis bica..................festival director ajsela vojka..............project manager Joan delI .......................PR and Marketing VANGJO KERENXHI....Administration and Logistics XHENSILA MIRASHI....workshop manager

ProjectionisM ...............................VISUAL STAGE & DESIGN SUBTITLING,TRANSLATION ........d’art production SELECTION COMITEE......................GLEDIS BICA,AJSELA VOJKA WEB.........................................................NEXT STUDIO PRINT & catalogue......................SHTEPIA BOTUESE “LINDDITA AE”


AWARDS BEST INTERNATIONAL SHORT FILM BEST STUDENT SHORT FILM BEST ALBANIAN SHORT FILM BEST VR FILM

BEST SHORT FICTION BEST SHORT ANIMATION BEST SHORT DOCUMENTARY


KO:SH FILM FEST

International Short Film Festival

www.koshfest.com

Profile for KO:SH FILM FEST

KO:SH FILM FEST 2019 | CATALOGUE  

Korca International Short Film Fest 2019

KO:SH FILM FEST 2019 | CATALOGUE  

Korca International Short Film Fest 2019

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded