Page 1


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Riječ urednice:

Riječ urednice

Dobre vrijednosti koje nosimo u sebi od rođenja nastojimo sačuvati, oplemenjivati i nadograđivati tijekom života jer smo svjesni da okruženje i sustav u kojem živimo nije pravedan i da nas drži u šaci bez pomilovanja te nam ne daje alternativu bez da si je sami ne stvorimo.

Čast izuzecima “ličkim medvjedima” koji će se ionako kako se pjeva u jednoj pjesmi pobrinuti za sebe, ali ni za kog bližnjeg, a moguće ni za svoju djecu koju će poput kakvih vampira isisati, uzeti im svu životnu energiju za sebe i ostaviti ih na cjedilu. Mnogi koji su se probudili na vrijeme i shvatili što se sprema, otišli su glavom bez obzira u druge krajeve, neki su se vratili i u tom kaosu previranja slušamo nova predizborna obećanja. Želim vjerovati da je Hrvatska naša zemlja dobrih ljudi, spremnih na rad i zalaganje, ali naravno samo ako od tog rada ima koristi. Danas smo svjedoci kako ljudi rade bez da su za to adekvatno plaćeni, ubijajući se da bi njihova djeca imala za školovanje i hranu, dok u Njemačkoj uz znanje jezika nije nikakav problem naći pristojan posao za nekoliko tisuća eura, te još i za potporu za djecu bez obzira na primanja, a slično je i u Austriji, a uz sve to ne moraš raditi prekovremeno i ubiti se od posla. Vani se nudi barem financijska sigurnost, dok se kod nas sve rasprodaje, važni resursi, djedovina i naslijeđe koje je trebalo biti svetinja i zalog za djecu. U Dalmaciji je trend obnavljanja stare djedovine i starih kamenih kuća što je svakako vrijedno divljenja i za svaku pohvalu, jer se tako oživljavaju stari duhovi, čuva tradicija i zemlja te njeguju novi naraštaji. Djeca još toga nisu svjesna, međutim domovina koja se brani je dobra majka koja nikad, ali baš nikad svoju djecu ne ostavlja na cjedilu. U duhu vjerovanja da će se i kod nas jednom na kontinentu dogoditi Damanhur te da će stare vrijednosti dobrih ljudi oživjeti i uzdići zajedništvo na razinu postojećeg društva ne izostavljajući nikoga, srdačno Vas pozdravljam i želim blagostanje svima.

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE stanova stambenih zgrada nestambenih zgrada profesionalna usluga u skladu sa Zakonom o gradnji energetski pregled u terminu po dogovoru vrednovanje energetskog pregleda izdavanje energetskog certifikata u 2 primjerka uvođenje certifikata u registar Ministarstva energetski certifikat vrijedi 10 godina OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM Svrha certificiranja Svrha energetskog certificiranja je klasificiranje objekta u jedan od energetskih razreda (G do A+). Energetski certifikator dužan je uz energetski certifikat podastrijeti prijedloge pomoću kojih se može povećati energetska učinkovitost objekta kako bi investitor ili vlasnik dobio uvid te kvalitetne informacije koliko bi sredstava trebao uložiti te kroz koji period bi mu se investicija povratila kroz energetsku uštedu.

www.encert.com.hr 098/359 380; dubravko@tehnomar.hr 2 listopad 2019


Časopis „KORAK“ u prostor je stručni časopis koji obrađuje teme iz područja graditeljstva, arhitekture, obnovljivih izvora energije i ekologije. Dostupan je na maloprodajnim mjestima, a dostavlja se i godišnjim pretplatnicima: stručnoj publici, poduzetnicima, investitorima i široj javnosti. Časopis promovira ekološki opravdanije tehnologije i procese, a sudjeluje u poticanju i educiranju gospodarstva i poduzetništva informacijama o novim trendovima na domaćem i stranom tržištu, praćenjem različitih stručnih skupova, sajmova, izložbi, seminara. Namijenjen je svima koji žele biti informirani i u toku na svim područjima graditeljstva, arhitekture i društvenog razvitka. Otvoreni smo za svaku dobronamjernu sugestiju, a ujedno Vas pozivamo da postanete naš pretplatnik (potrebni podaci pri dnu stranice). Uredništvo stručnog časopisa “Korak” u prostor

03

Broj 3 (67) Godina XVI listopad, 2019.

EKOLOGIJA 04

Električna vozila - pametan izbor za okoliš

04

Najava konferencije: “Zelena budućnost grada”

www.eea.europa.eu/hr

Uredništvo èasopisa Korak

NE PROPUSTITE 07

Uspješno završena Ambienta

07

Promocija knjige: “Crtice o gradu i arhitekturi”

Uredništvo èasopisa Korak

Uredništvo èasopisa Korak

08

Turizam sve zastupljenija gospodarska grana Uredništvo èasopisa Korak

HODAM

31

Zeleni krovovi - ravni, kosi, vertikalni

34

Zašto koristiti ekološke proizvode i sustave u hotelima

Büsscher Hoffmann d.o.o.

Mapei Croatia d.o.o. izdavaè: TEHNOMAR d.o.o. direktor: Dubravko Martiniæ uredništvo: Dubravko Martiniæ (glavni urednik) Marica Martiniæ struèni suradnici (abecednim redom): doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh. dr.sc. Mihajlo Firak, dipl.ing.stroj. assist.prof.dr. Sanela Klariæ, dipl.ing.arh. prof. Ljubomir Mišèeviæ, dipl.ing.arh. doc.dr.sc. Ivan Mlinar, dipl.ing.arh. doc.dr.sc. Petra Perekoviæ dr.sc. Vlatka Rajèiæ, dipl.ing.grað. doc.dr.sc. Vladimir Soldo, dipl.ing.stroj. mr.sc. Nada Marðetko Škoro, dipl.ing.grað. prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin marketing: TEHNOMAR d.o.o. adresa uredništva: TEHNOMAR d.o.o. 14. Podbrežje 19, Zagreb tel: ++ 385 1 6555 277 fax: ++ 385 1 6555 278 e-mail: korak@tehnomar.hr e-mail za pretplatu: korak.pretplata@tehnomar.hr www.korak.com.hr grafièko ureðenje i priprema za tisak: TEHNOMAR d.o.o. tisak: Denona d.o.o., Zagreb ISSN 1334-1340 Èasopis izlazi tromjeseèno. Rukopisi, slike i ostala dokumentacija se ne vraæaju. Èlanci i oglasi objavljeni u èasopisu vlasništvo su uredništva i smiju se koristiti u druge svrhe samo uz dozvolu izdavaèa. Cijena pojedinog primjerka èasopisa - 44,00 Kn. Èasopis se nalazi u slobodnoj prodaji ili se možete pretplatiti na godišnju pretplatu (4 broja – 165,00 Kn). U navedenim cijenama uraèunat je PDV.

11

Konferencija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: “Drveni podovi projektiranje, ugradnja i kvaliteta”

38

Otpadne masnoće i njihovo zbrinjavanje Elgri d.o.o.

Uredništvo èasopisa Korak

12

Smjernice za izvođenje drvenih podova 6. dio: Ugradnja lijepljenjem - općenito

OSJEĆAM

Drvene fasade iz programa J.u.A. Frischeis

41

prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin doc.dr.sc. Tomislav Sedlar

18

J.u.A. Frischeis d.o.o.

Pasivna kuća 43. dio e-Mobilnost i SmartCity - 2. dio Regenerativno kočenje Uredništvo èasopisa Korak

prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA poboljšati akustiku interijera 20 Kako Elgrad d.o.o. 23

Gdje vrata postaju fasada Tekla vrata d.o.o.

prilog HOTELI I POSL.OBJEKTI Gradnja, opremanje, uređenje - Novi privremeni domovi 26 HOTELI Uredništvo èasopisa Korak 30

Brod na sunčani pogon!

50

Napredna generacija kondenzacijskih sustava za kompletno toplinsko upravljanje

Uređenje i opremanje hotela i poslovnih prostora Uredništvo èasopisa Korak

Schrack Technik d.o.o.

Ariston Thermo Croatia d.o.o.

52

Trendovi u dizajnu keramike i sanitarija za 2020. godinu Petrokov d.o.o.

24

46

Prozori za bolji svijet

Profine Group GmbH

KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA atrija PMF-a u Splitu 56 Uređenje doc.dr.sc. Petra Perekoviæ doc.art. Monika Kameneèki

ARHITEKTURA 60

Arhitekturom do zadovoljstva, elementi zelene gradnje doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh. Matea Korasiæ


EKOLOGIJA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Tekst preuzet s eea.europa.eu/hr (Europska agencija za okoliš)

Električna vozila – pametan izbor za okoliš Jesu li električna vozila bolja za našu klimu i kvalitetu zraka od automobila na benzinski i dizelski pogon? O prednostima i manama električnih automobila na koje je usmjereno novo izvješće EEA-e razgovarali smo s Andreasom Unterstallerom, stručnjakom za promet i okoliš Europske agencije za okoliš (EEA).

Možete li nam reći koji su ključni zaključci posljednjeg izvješća EEA-e? EEA nedavno je objavila novo „Izvješće o Mehanizmu izvješćivanja o prometu i okolišu“. Temeljni je zaključak izvješća kako električni automobili imaju jasnu prednost pred automobilima na benzinski i dizelski pogon kada je riječ o klimatskim promjenama i kvaliteti zraka. Iako postoje neke sumnje u javnosti u pogledu prednosti električnih automobila za okoliš, znanost donosi sve jasnije rezultate. Čak i ako uzmemo u obzir trenutačnu raznolikost izvora električne energije u Europi koji još uvijek u velikoj mjeri uključuju upotrebu ugljena, prednosti su očite. Te će se prednosti u budućnosti dodatno povećavati s upotrebom sve više obnovljivih izvora energije u Europi. Ovo je i jedno od prvih izvješća koje u raspravu o električnim automobilima uključuje perspektivu kružnog

4 listopad 2019

gospodarstva i stavlja naglasak na ponovnu upotrebu, ponovnu proizvodnju i recikliranje. Provedena su brojna znanstvena istraživanja o utjecajima u pogledu životnog ciklusa električnih automobila. EEA je objedinila ta saznanja i učinila ih dostupnima široj publici. Moramo postati bolji u ponovnoj upotrebi i recikliranju električnih automobila i njihovih sastavnih dijelova kako bismo sveli na minimum utjecaja njihove proizvodnje na okoliš. Posljednja je faza životnog vijeka električnih automobila izuzetno važna. Električni automobili sadržavaju mnogo metala i drugih kritičnih sirovina čija obrada zahtijeva velike količine energije i čija proizvodnja ponekad uključuje otrovne kemikalije. Ukoliko bismo ih mogli oporabiti iz postojećih automobila i ponovno ih upotrijebiti, to bi bila velika prednost. Kada bismo mogli izdvojiti jedan cijeli sastavni dio, kao što je akumulator, i iskoristiti ga u druge svrhe, to bi zaista moglo značajno smanjiti ukupni utjecaj na okoliš.

Koje je mjere moguće poduzeti kako bi električni automobili postali održiviji te kako bi ostvarili svoj puni potencijal u pogledu prednosti za okoliš i zdravlje? U izvješću smo istaknuli neke važne zaključke. Prvo, moramo se pobrinuti za to da se za proizvodnju i rad električnih automobila osigura opskrba električnom energijom iz obnovljivih izvora. Naše izvješće pokazuje da je to zaista najveći pojedinačni čimbenik utjecaja na učinkovitost električnih automobila u pogledu zdravlja i okoliša. Drugo, ti automobili moraju biti proizvedeni tako da imaju dugi životni vijek. Ključno je do posljednjeg kilometra iskoristiti svaki električni automobil koji se proizvede. Ako prijeđu samo 70 000 kilometara (km), a zatim ih se odbaci, njihova ukupna okolišna učinkovitost manja je od učinkovitosti standardnih automobila zbog dodatne energije


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

EKOLOGIJA

koja je potrebna za njihovu proizvodnju i koja je veća od energije potrebne za proizvodnju standardnih automobila. Međutim, nakon što prijeđu 150 000 km ili više, električni automobili znatno su učinkovitiji od standardnih. Naposljetku, kad ih bude nužno baciti, moramo se pobrinuti da iskoristimo materijale od kojih se sastoje najbolje što možemo.

Kakav je tipični električni automobil u usporedbi s vozilom na benzinski ili dizelski pogon? Ispuštaju li električni automobili imalo stakleničkih plinova? Važno je napomenuti da ne postoji automobil koji uopće neće ispuštati plinove. To se ne mijenja dolaskom električnih automobila. Drugim riječima, ako vam je zaista potreban automobil, električni automobil bolji je izbor za okoliš. Međutim, vožnja javnim prijevozom ili biciklom ili jednostavno pješačenje do posla uvijek će biti mnogo bolji za okoliš. Automobil je ipak automobil i zamjena jedne vrste drugom neće riješiti probleme u prijevozu kao što je zagušenje. Električni su motori jednostavno učinkovitiji od motora s unutarnjim izgaranjem pa se više električne energije iz akumulatora upotrebljava za samu vožnju. Električna vozila troše manje energije, posebno u gradskoj vožnji. Isto tako nema emisije ispušnih plinova koji sadržavaju onečišćujuće tvari kao što su dušikovi oksidi i čestice. Čestice će i dalje biti prisutne zbog kočenja i trošenja guma, ali će ih u cijelosti biti manje nego pri upotrebi automobila na benzinski i dizelski pogon. Električna vozila mogu i smanjiti buku jer su tiša od standardnih automobila, posebno tijekom sporije vožnje. Kada je riječ o zdravlju, njihova je glavna prednost povezana s kvalitetom zraka. Zrak će i dalje biti izložen onečišćenju uslijed upotrebe električne energije u električnim automobilima, no izvor tog onečišćenja uglavnom su elektrane koje mogu imati bolje uređaje za kontrolu onečišćenja od onih koji se mogu ugraditi u standardne automobile i te su elektrane obično udaljene od gusto nastanjenih područja.

Koje su zemlje najaktivnije kada je riječ o promicanju i upotrebi električnih vozila?

Kako rješavate pitanje zabrinutosti potrošača u pogledu postaja za punjenje i računa za električnu energiju? Brojne zabrinutosti potrošača uglavnom se odnose na to postoji li dovoljan broj postaja za punjenje uz autoceste i na parkiralištima, kao i na opterećenje za električnu mrežu te na troškove za električnu energiju. Trenutačno se upotrebljava iznimno malen broj električnih automobila. U nekim se gradovima upotrebljavaju više nego u drugima, ali u protekloj je godini od ukupnog broja novih automobila prodano otprilike 1,5 % električnih automobila (vozila s električnim akumulatorom i hibridna vozila na punjenje). Prema tome, s porastom broja električnih automobila na cestama bit će potrebno širiti i infrastrukturu. U nekim većim gradovima infrastruktura je već dobra, a broj javno dostupnih postaja za punjenje posljednjih godina raste velikom brzinom. Da, vaš će se račun za električnu energiju povećati, ali upotreba električnog automobila stajat će manje od upotrebe standardnog automobila s benzinskim ili dizelskim pogonom. Time će se s vremenom nadoknaditi visoka kupovna cijena električnih automobila. U okviru kratkog izvještaja EEA-e iz 2016. „Električna vozila i energetski sektor – utjecaji na buduće emisi-

je Europe“ razmotreni su utjecaji na naše električne mreže. Kad bi 80 % automobila 2050. bilo električno, potrošnja električne energije u Europi vjerojatno bi se povećala za otprilike 10 %. Najveća bi se potražnja za električnom energijom i dalje odnosila na industriju i kućanstva. Osim infrastrukture za punjenje, s porastom broja električnih vozila na cestama morat će se razvijati i električna mreža. Iako je to izazov, EU već provodi integraciju obnovljivih izvora energije u električnu mrežu.

Na koje načine EU i Europska komisija promiču upotrebu električnih automobila? EU kao cjelina posljednjih deset godina usmjerava milijarde eura u odgovarajuća istraživanja te potiče brzo širenje infrastrukture za punjenje. Isto tako, u velikoj mjeri ulaže u infrastrukturu za alternativna goriva te je promiče, uključujući punjače za električna vozila, posebice na glavnim europskim tranzitnim koridorima. EU potiče i proizvodnju akumulatora u Europi jer se akumulatori za električne automobile trenutačno proizvode uglavnom u Japanu, Kini i Južnoj Koreji. Naposljetku, EU izrađuje opća pravila i standarde za električna vozila i infrastrukturu za punjenje kako bi omogućio slobodno kretanje po Europi.

Brojne europske zemlje vrlo su aktivne u promicanju upotrebe električnih vozila, posebno Norveška koja je uvela ambiciozne politike kako bi povećala udio električnih automobila i osigurala dobru infrastrukturu za punjenje. Mnogo su učinile i Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina i Francuska. Stoga Europska unija ima važnu ulogu na svjetskoj razini, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. One mnogo ulažu u električnu mobilnost. listopad 2019 5


EKOLOGIJA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Uredništvo časopisa Korak

Najava konferencije

“Zelena budućnost grada” Zagreb, 11. studenog, 2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira konferenciju pod nazivom „Zelena budućnost grada“ koja će se održati u ponedjeljak, 11. studenog 2019. godine, u Hotelu International u Zagrebu. Cilj konferencije je razmjena potreba i iskustva gradova/ općina u planiranju i financiranju projekata zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Konferencija je namijenjena: • čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, • zavodima za prostorno uređenje županija, odnosno Grada Zagreba, • arhitektima, projektantima, investitorima i developerima, • poduzećima iz energetskog sektora, održive mobilnosti, energetske učinkovitosti i zelene gradnje, • izvođačima i proizvođačima opreme i materijala, • bankama, financijskim i konzultantskim institucijama te • znanstvenim i istraživačkim institucijama. Na konferenciji će se predstaviti nacrti dva Programa koje izrađuje MGIPU u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i to: Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. Predmetni programi služiti će i kao podloga za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU te ostalih izvora financiranja 2021.-2027. godine. Naime, MGIPU trenutačno sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te u okviru razvojnog smjera „Zelena Hrvatska“ predlaže razvoj i financiranje predmetnih tema. U prvom dijelu konferencije bit će predstavljen strateški okvir, uspješni primjeri iz prakse te razvoj sustava i metodologije za praćenje u primjeni zelene infrastrukture u urbanim područjima kao i načela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. U drugom dijelu konferencije biti će organizirani dijalozi akademske zajednice, javnog i privatnog sektora, kako bi svi zajedno raspravili o novim idejama i projektima razvoja i primjene kružnog gospodarstva i zelene infrastrukture u urbanim područjima te eventualnim zaprekama za provođenje istih kao i o smjeru u kojem se Zelena Hrvatska želi razvijati do 2030. godine. 6 listopad 2019


Uspješno završena Ambienta

Uredništvo časopisa Korak

čanom otvaranju dr.sc. Dina Tomšić, direktorica Zagrebačkog velesajma.

Zagreb, 09.-13. listopada, 2019.

Nova priča o ideji, dizajnu, arhitekturi, građenju, stanovanju i hrvatskoj proizvodnji predstavljena je od 9. do 13. listopada na tematski i sadržajno proširenoj Ambienti s novim područjima: NAMJEŠTAJ i UNUTARNJE UREĐENJE te INDUSTRIJSKI PROGRAM, GRAĐENJE i OPREMANJE, HORECA - Living kitchen i ART FAIR ZAGREB. Nova priča o ideji, dizajnu, arhitekturi, građenju, stanovanju i hrvatskoj proizvodnji predstavljena je od 9. do 13. listopada na tematski i sadržajno proširenoj Ambienti s novim područjima: NAMJEŠTAJ i UNUTARNJE UREĐENJE te INDUSTRIJSKI PROGRAM, GRAĐENJE i OPREMANJE, HORECA - Living kitchen i ART FAIR ZAGREB. “Sva raskoš projekta očituje se i u ovogodišnjim pokazateljima: Salon četvrtu godinu za redom raste, ove godine

eksponencijalno: 30% u sudjelovanju izlagača i 50% u ukupno angažiranoj izložbenoj površni. Svih je deset paviljona Zagrebačkog velesajma namijenjenih sajmovima prepuno, u njima će najbolje od sebe pokazati 461 izlagač iz 28 zemalja. Iz brojki možete iščitati kvantitetu, ali ne i estetski doživljaj, tematski i sadržajno upotpunjenu Ambientu koja se prometnula u pravu rapsodiju drvne industrije i industrije namještaja te povezanih industrija, domaćih i inozemnih.”, istaknula je na sve-

Salon je posjetilo 21,259 posjetitelja uz nastavak rasta broja poslovnih posjetitelja za 15% u odnosu na prošlu godinu. Ambientu je pratilo nekoliko snažnih stručnih skupova: panel “Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja”, stručni skup Ambienta za arhitekte, Produkteka na temu proizvodnja namještaja. Design Zone ove je godine kroz dvije cjeline u paviljonu 5 Zagrebačkog ve-

lesajma predstavila vodeće hrvatske i inozemne proizvođače kao i samostalne dizajnere koji tek pronalaze svoj put na tržištu. U sklopu Zagreb Art Faira održana je aukcija umjetnina aukcijske kuće Kontura. Riječ je bila o radovima koji su bili u Zbirci Filip Trade. Program Zagreb Art Faira uređivao je art direktor Ante Potočnjak. Tradicionalno za vrijeme Ambiente dodijeljena su priznanja i nagrade izlagačima: DESIGN+ nagrada za najbolji dizajn proizvoda na Ambienti, MOBIL OPTIMUM priznanja kvalitete najviše ocijenjenih proizvoda i NAGRADA NOVINARA.

Promocija knjige

“Crtice o gradu i arhitekturi” Zagreb, 02. listopada, 2019.

Knjiga “Crtice o gradu i arhitekturi”, autorice Borke Bobovec, objavljene u suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i UPI2M BOOKS, predstavljena je 2. listopada 2019. u Hrvatskom muzeju arhitekture. Objedinjeni tekstovi pisani o arhitekturi i Gradu Zagrebu u proteklih pet godina te objavljeni u razdoblju 2013.-2017. u časopisu Korak u prostor, govore o značaju i utjecaju urbanizma i arhitekture na razvoj grada, ali i na odnose u društvenom i socijalnom kontekstu. Kroz petnaest poglavlja problematizirani su i obrađeni značajni punktovi koji su važni za funkcioniranje suvremenog grada sa svim dobrim i onim sadržajima koji na različite načine sputavaju,

ali i otvaraju nove mogućnosti za kreativni razvoj i djelovanje. Iz recenzije prof. dr. sc. Kain Šerman: Autorica u ovu zbirku tekstova o arhitekturi i urbanizmu Zagreba, i to prvenstveno suvremenog Zagreba druge polovice 20. stoljeća, kreće sa stanovišta da život i puls grada, njegove ljepote i kvalitete, ali isto tako i probleme i eventualne propuste, baš kao i evidentna obećanja i potencijale, trebaju razumjeti i promišljati ne samo stručnjaci, arhitekti i urbanisti, nego i sami žitelji grada, njegovi stanovnici i korisnici, koji će tada svojim pristupima moći informirano i angažirano vrednovati, akceptirati i promovirati puninu urbane i arhitektonske kulture svoga grada. Stoga autorica na razumljiv, jednostavan i svima pristupačan način, u maniri znanstveno-popularizacijskog teksta, otkriva u biti složene strukture, logike

i postupke urbanog i arhitektonskog razvijanja grada. No, bez obzira na dobro usmjeren i u potpunosti opravdan napor pojednostavljenja rasprave, evidentno je da se iza svake jasno izložene i prezentirane teme krije duboka stručna i znanstvena obrada i analiza, kao i veliko iskustvo proživljenog stručnog bavljenja pitanjima grada i njihovih promišljanja, što onda ovim tekstovima jamči utemeljenost analiza i relevantnost sugeriranih pristupa i rješenja. Da bi čitatelje jasnije i preglednije vodila kroz svoje tumačenje izazova grada, autorica je tekstove okvirno strukturirala u tri tematske cjeline – “Opna”, “Mreža” i “Točka” – sugerirajući time tri razine, odnosno tri mjerila nužno prisutna i isprepletena u integralnom mišljenju grada. “Opna” pritom označava sagledavanje širega gradskog područja i njegova ruba; “Mreža” razmatra logiku prometne infrastrukture i mrežu

poveznica i prometnica, kao i pješačkih pasaža i prolaza; dok “Točka” označava diskusiju pojedinačnih mjesta i zgrada s njihovim specifičnim temama. Tako ustrojenom strukturom i jasno vođenom diskusijom autorica želi omogućiti uvide o tome što to znači sustavno misliti grad i kako na nas utječe vrsnoća oblikovanja izgrađenog prostora, cjelovitost i razrađenost urbanističkih rješenja, te kako grad u tom smislu direktno utječe na život i zadovoljstvo svojih stanovnika. Zbog svega navedenog – važnosti i relevantnosti naslovljenih tema, njihove primjerene znanstveno-popularne prezentacije, kao i ciljanog ishoda stvaranja informirane šire publike i upućenih korisnika grada – ova se zbirka tekstova toplo preporučuje za objavljivanje kao vrijedni prilog hrvatskoj i poglavito zagrebačkoj arhitektonskoj i urbanističkoj kulturi. listopad 2019 7

ne propustite

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


ne propustite

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Uredništvo časopisa Korak

Turizam sve zastupljenija gospodarska grana

Turizam je industrija koja je utkana u hrvatski identitet i naslijeđe i jedna je od osnova hrvatske ekonomije. Arhitektura koja je usko vezana uz ovu granu kao što to pokazuje tradicija modernizma iznjedrila je hotele koji uključuju autentičnu te specifičnu graditeljsku kulturu i predstavljaju sjajan doprinos kako našoj domaćoj tako i svjetskoj arhitektonskoj baštini. Unatoč brojnim naslijeđenim, ali nikad uklonjenim nedostacima Hrvatska je još uvijek primamljiva i prepoznata destinacija. U prilog nam idu prirodne ljepote, zemljopisni položaj, kulturno-povijesna baština te naposljetku iznimna lojalnost gostiju. Od nadolazeće turističke sezone očekujemo kao i svake godine više, i u smislu dolazaka i u smislu prihoda od turizma. Osobito ohrabruju visoki rezultati predsezone jer mogu implicirati polagano smanjenje izuzetne sezonalnosti hrvatskog turizma. Iz godine u godinu u Hrvatskoj se ulagalo u turizam i u obnovu hotela, ali i u infrastrukturu. Turizam je naime iznimno složen gospodarski sustav sastavljen od niza fragmenata strukturno različitih gospodarskih grana i djelatnosti u svim sektorima nacionalnoga gospodarstva. Najveća tržišna vrijednost i snaga turizma proizlazi upravo iz sinergijskog učinka koji nastaje u međudjelovanju skupa gospodarskih djelatnosti koje ga

8 listopad 2019

čine. Upravo u toj činjenici leži i tajna utjecaja na gospodarski rast i razvoj, ali i prilika za bolje korištenje raspoloživih resursa i komparativnih prednosti koji su nam pred vratima. No, turizam je i globalni fenomen s bitnim utjecajem na životne stilove, urbane dinamike, pa i percepciju čitavog svijeta koji se, u vrijeme dominacije posredovanih, medijatiziranih iskustava, na neki način pretvorio u spektakl turističkog pogleda. Primjer za to je grad Dubrovnik koji je na neki način postao pozornica modernog doba, grad spektakl, što je integralni dio koncepta potrošačkog društva. Ipak, uzmemo li tezu da bismo kroz poticanje domaće potrošnje mogli potaknuti oporavak gospodarstva, nije li se onda logično zapitati koliki je potencijal potrošnje preko 13 milijuna turista, koliko ih godišnje posjeti Hrvatsku. Nije li to izvanredno tržište

na koje je moguće s manje troškova plasirati domaći proizvod odnosno ostvariti tzv. nevidljivi izvoz, naravno uz pretpostavku da on po cijeni i kvaliteti odgovara zahtjevima gosta. U Hrvatsku dolaze sve obrazovaniji gosti, više platežne sposobnosti, pada broj obiteljskih dolazaka, skraćuje se boravak te jačaju sekundarni motivi dolaska poput

festivalskog turizma. Relativno malo turista dolazi u Hrvatsku zbog njezinih ostalih atraktivnosti i sadržaja, poput kulture ili sporta, što otvara mogućnost daljnjeg razvoja i promocije hrvatskog turizma. Nakon dva desetljeća gotovo nulte aktivnosti u području hotelskih transakcija te usprkos svim problemima u Hrvatskoj proces konsolidacije hotelske industrije intenzivirao se tijekom posljednjih nekoliko godina u nekoliko velikih spajanja i akvizicija. Trenutačno tri velike tvrtke, Lukšić grupa, Valamar Riviera i Maistra, tvore polovicu ukupne komercijalne turističke ponude. Iako se broj međunarodnih hotelskih brendova iz godine u godinu povećava, oni su još uvijek malo prisutni na tržištu. Nužan preduvjet za povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta (produljenje sezone, predsezone i postsezone) i povećanje potrošnje turista (u smještajnim objektima i izvan njih) jest podizanje kvalitete svih smještajnih kapaciteta. Cilj bi trebao biti promijeniti kvalitativnu strukturu hotelskih smje-


ne propustite

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

štajnih kapaciteta uz istodobno adekvatnu kvalitativnu promjenu u svim ostalim vrstama osnovnih i komplementarnih smještajnih kapaciteta. Općenito, u Hrvatskoj postoji problem nedostatka infrastrukture kao što su kongresni centri, zdravstveni/ wellness centri, golfska igrališta, tematski parkovi i slično, koji bi stvorili dodatnu ponudu i smanjili sezonalnost potražnje koncentriranu visoko u “špici” ljetne sezone. Povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, proširenje ponude unutar smještajnih objekata, ali i adekvatna promocija hrvatskih resursa jedini su način za postizanje veće iskorištenosti kapaciteta i veće potrošnje gostiju, a time i atraktivnosti za investitore. Treba poraditi i na infrastrukturnoj povezanosti s obzirom na to da je na znatnom dijelu akvatorija i otoka situacija s trajektnim i brodskim prijevozom nezadovoljavajuća. Posljedica je to neopremljenosti otočnih luka te nedovoljne učestalosti i brzine veza, osobito između otoka. Prema najnovijim podacima ove godine je ostvareno 106,2 milijuna noćenja ili dva posto više, čime je premašen turistički promet ostvaren u cijeloj 2018. godini. „Činjenica da smo za više od dva mjeseca ranije premašili turistički promet ostvaren u cijeloj prošloj godini predstavlja odličan rezultat hrvatskog turizma i jasnu potvrdu kako je ova turistička godina, unatoč svim izazovima, odlično provedena od strane cjelokupnog hrvatskog turističkog sektora. S optimizmom ulazimo u 2020. godinu, koja će također biti zahtjevna, a naš će primarni cilj biti zadržavanje konkurentne pozicije Hrvatske u Europi, ali i daljnje pozicioniranje na novim dalekim tržištima“, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. U dosadašnjem dijelu godine najviše noćenja ostvareno je s tržišta Njemačke, Hrvatske, Slovenije,

Austrije, Poljske, Italije, Češke i Velike Britanije, dok je, gledajući po destinacijama, najviše noćenja realizirano u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Splitu, Medulinu, Umagu, Viru, Malom Lošinju i dr. Promatrajući rezultate ostvarene po vrsti smještaja, najviše

noćenja je ostvareno u objektima u domaćinstvu (38,8 milijuna noćenja), hotelima (24,4 milijuna noćenja) i kampovima (18,8 milijuna noćenja). „Ovaj rezultat je dokaz da Vlada RH ozbiljno pristupa razvoju turizma i promišlja inovativne načine vođenja turističke politike, ali i potvrda sinergijskog djelovanja svih dionika turističkog sustava, javnog i privatnog sektora, a posebice turističkih djelatnika bez kojih premašivanje prošlogodišnjih rezultata u ovoj izazovnoj turističkoj godini ne bi bilo moguće. Ova godina ostati će zapamćena i kao prekretnica u kojoj je izmijenjeno cjelokupno turističko zakonodavstvo te vjerujem kako ćemo u 2020. godini, kada će se početi primjenjivati novi turistički zakoni, raditi još kvalitetnije i održivije“, zaključio je ministar turizma Gari Cappelli. listopad 2019 9


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Konferencija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

DRVENI PODOVI - PROJEKTIRANJE, UGRADNJA I KVALITETA za drvne tehnologe, arhitekte, građevinare i podopolagače povodom

hodam

10 godina akreditacije LDG - Laboratorija za drvo u graditeljstvu Zagreb, 22. studeni 2019. Polaznici ne plaćaju ko zaciju za sudjelovanje na konferenciji. Službeni jezici su hrvatski, engleski i talijanski, a simultani prijevod je osiguran. Prijava za sudjelovanje na konferenciji dostupne su putem online obrasca (link na www.korak.com.hr) i na www.sumfak.unizg.hr/ldg Mjesto održavanja: Veliki amfiteatar žute zgrade Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb

Osobe za kontakt: prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin doc.dr.sc. Josip Miklečić e-mail: hturkulin@sumfak.hr e-mail: jmiklecic@sumfak.hr telefon: +385 99 807 0857 telefon: +385 91 793 7389

Program konferencije: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

PROMOCIJA DRVENIH PODOVA - ekološki aspek . Richter, K. (München, Njemačka) POVRŠINSKA OBRADA DRVENIH PODOVA- izbor materijala, svojstva i ispi vanja. Bulian, F. (Udine, Italija) LJEPILA ZA DRVENE PODOVE - izbor materijala, tržišni izgledi, svojstva i ispi vanja. Cainero, M (Modena, Italija), Sedlar, T. (Zagreb) DRVO I VLAGA - KLJUČNI ZAHTJEV ZA DRVENE PODOVE. Gorišek, Ž. (Ljubljana, Slovenija), DIMENZIJSKA STABILNOST DRVENIH PODNIH ELEMENATA- razvrstavanje, primjena u projek ranju. Turkulin, H. (Zagreb) VANJSKI PODOVI (DECKING) U UNI NORMAMA - materijali, ugradnja. Salvador, D. (Milano, Italija) SPORTSKI PODOVI - regula va i svojstva. Srpčič, J. (Ljubljana, Slovenija) AKREDITACIJA ISPITNOG LABORATORIJA - što to znači, kome služi? Grgić, Z.; Živković, V. (Zagreb) PROFILIRANE PODNE POVRŠINE POD MIKROSKOPOM – anatomija, mehanička obrada i funkcijska svojstva. Grüll, G. (Beč, Austrija) SMJERNICA ZA IZVEDBU DRVENIH PODOVA (pitanja vlage, kontrole podloge, odgovornos i zadataka na gradilištu. Turkulin, H. (Zagreb) OCJENA I PRIMOPREDAJA GOTOVIH PODOVA- predstavljanje UNI normi. Salvador, D. (Milano, Italija) DRVO NA PODNOM GRIJANJU - Proizvodi i materijali, zahtjevi ugradnje i ogledni slučajevi. Turkulin, H. (Zagreb) POVRŠINSKA OTPORNOST DRVENIH PODOVA - otpornost na habanje, klizavost, ispi vanje i razredba. Živković, V., Miklečić, J. (Zagreb)

NA

JAV A

Organizatori konferencije

listopad lis issto ttop opad aad d 20 2201 2019 019 1 11 1


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin doc.dr.sc. Tomislav Sedlar

SMJERNICE ZA IZVOĐENJE DRVENIH PODOVA

hodam

6. dio: UGRADNJA LIJEPLJENJEM - općenito Najveći udio u drvenim podnim oblogama zauzima parket, a njegov najčešći način ugradnje je lijepljenjem. Stoga ovom tehničkom postupku posvećujemo posebnu pozornost u pripremi smjernica za izvođenje drvenih podova: o kvaliteti lijepljenja najviše ovise funkcijske značajke podne plohe, poglavito mehanička veza obloge s podlogom i njezina trajnost, te ravnost plohe. U normama nema mnogo osnove za izvođenje kompletnih naputaka za provođenje ovih radova, stoga u ovom članku razmatramo međuodnose svojstava primijenjenih materijala, načina provođenja radova i posljedičnu uporabnu vrijednost drvenih podnih obloga. UVOD Drveni podovi se izvode polaganjem gazne plohe na različite načine: ponekad samo slaganjem obložnih elemenata, ponekad njihovim međusobnim kopčanjem, ponekad čavlanjem ili privijanjem o podlogu. Najviše, međutim, obloga koje se ne polažu plivajući, nego se učvršćuju o podlogu, polaže se u posljednjih pola stoljeća lijepljenjem. U tom su se razdoblju nevjerojatno razvile vrste ljepila i poboljšala njihova svojstva, cijena takvog polaganja je postala vrlo prihvatljiva, a radovi se odvijaju brzo i pouzdano. Lijepljenje drvenih podnih obloga ima višestruke tehničke odlike: • Lijepljenje tankih podnih obloga osigurava čvrstu i trajnu mehaničku vezu s podlogom bez stvaranja velike visine podne konstrukcije • Pojedini tipovi parketa (oni bez utora i pera, npr. mozaik i lam-parket) mogu se isključivo polagati lijepljenjem, pa bez ove tehnike polaganja ne bi bili na raspolaganju • Lijepljena podna obloga ima bolju mehaničku stabilnost od one plivajuće ili čavlane, stoga je pod trajniji, može se obnavljati nekoliko puta i imati dulji ukupni životni vijek • Lijepljenje na cementnu podlogu osigurava stabilnost i krutost pri opterećenju, bez ugibanja, škripanja i sličnog • Lijepljenje parketa rezultira boljom dimenzijskom stabilnošću plohe, manjim brojem i veličinom reški, a pod ima ravnomjerniji plošni izgled • Lijepljenje na cementnu podlogu osigurava odlična svojstva ublažavanja udarnog i odbojnog zvuka • Lijepljenjem se na sustave podnoga grijanja omogućuje najbolji prijenos topline. 12 listopad 2019

Lijepljenje drvenih podnih obloga, međutim, ima i bitne potencijalne nedostatke: • Lijepljenje mora biti potpuno i trajno; u slučaju neslijepljenosti ili odizanja obloge popravak je skup a najčešće zahtijeva i ponovnu obradu podloge • Lokalni popravak je tehnički zahtjevan i estetski upitan • Cjelokupna izmjena lijepljenog poda na kraju životnog vijeka ili radi popravka je skupa, a uklonjeni parket je najčešće kasnije neupotrebiv; zbrinjavanje parketa s tragovima ljepila i cementa je specijalno, zahtjevno i skupo • podopolagač je izložen potencijalno škodljivim otparavanjima. Smjernica za izvođenje drvenih podova morala bi stoga postupku lijepljenja posvetiti dužnu pažnju kako bi se propisali minimalni zahtijevi na lijepljeni spoj te odrednice tehnike lijepljenja koje garantiraju dobru i trajnu vezu s podlogom. U normama se, međutim, ovom tehničkom detalju daje začuđujuće malo pozornosti. S druge strane, pri pojavi grešaka na netom izvedenim podovima često se pojavljuje i činitelj lijepljenja, bilo zbog neodgovarajućeg izbora ljepila, bilo zbog grešaka tehnike lijepljenja. Razmotrit ćemo stoga osnovne značajke različitih generičkih tipova ljepila za parket i norme kojima se one određuju, nadalje izbor ljepila i njegovu ovisnost o podlozi, o vrsti i dimenzijama elemenata obloge, o vrsti drva i drugim činiteljima kvalitete lijepljene veze, te odrednice tehnike lijepljenja koje osiguravaju kvalitetan spoj. Naposlijetku, niti činitelji koji nisu tehnički, kao što je cijena, utjecaj na zdravlje radnika, ekološka prihvatljivost i omogućavanje lake izmjene ili uklanjanja obloge, nisu zanemarivi u cjelokupnom razmatranju ovog

predmeta. Pitanju lijepljenja parketa mogao bi se posvetiti mnogo opsežniji tekst nego što dozvoljava opseg stručnog članka, ali ovdje se usredotočujemo samo na ono što bi smjernica morala iskazati da se propiše pravilno lijepljenje drvenih podova odnosno da se izbjegnu greške ili opasnosti uzrokovane neodgovarajućim postpucima. Treba napomenuti da se drvene podne obloge mogu polagati lijepljenjem i bez ljepila - na ljepive folije i spužvice, no kako taj sustav u nas još nije naišao na širu primjenu, napomenut ćemo samo njegove osnovne značajke koje bi smjernica trebala donijeti.

1. NORMATIVNE ODREDNICE Osnovne norme koje propisuju postupak ugradnje drvenih podova već smo spominjali u ranijim člancima: to su HRN EN 15717 - opće smjernice za ugradnju parketnih podnih obloga, zatim njoj srodna norma HRN EN 14472 koja se odnosi na elastične, tekstilne i laminatne podne obloge, te inozemne nacionalne norme koje pokrivaju parketne radove: njemačka norma DIN 18356, britanska norma BS 8201 te austrijska norma ÖNORM B 2218. Talijani nemaju normu za izvođenje parketarskih radova, osim spomenute EN 15717, ali u normi UNI 11368-1 Polaganje drvenih podnih obloga - kriteriji i metode za vrednovanje (prijem) gotovoga poda naći ćemo vrijedne naputke i

o kontroli lijepljenja parketa. Hrvatska norma HRN EN 15717 za ugradnju parketa kratko i općenito spominje: Lijepljenje parketnih elemenata na podlogu se provodi bez lijepljenja u sustavu njihovih spojeva. U ovisnosti o podlozi i vrsti ljepila, može biti


potrebna obrada podloge predpremazom. Odabrano ljepilo treba imati odgovarajuæu èvrstoæu prianjanja kako na parket tako i na podlogu, te imati sposobnost da preuzme naprezanja koje æe parket nametnuti sljubnici ljepila. Reška izmeðu parketa i èvrstih graðevnih instalacija, kao što su zidovi , mora biti osigurana da omoguæi gibanje poda.

Pitanja o tome kako se definira i odabire vrsta ljepila i njegova svojstva da bi imala odgovarajuæe prianjanje, koja su naprezanja koja sljubnica ljepila mora izdržati - i kako se ona dokazuju, koji su parametri nanošenja i stezanja da bi se ostvarila čvrsta veza, kao i mnoga druga detaljna pitanja, ostaju bez odgovora. Hrvatska norma za podne obloge HRN EN 14472 malo je konkretnija; ona iskazuje da se izbor ljepila treba razmotriti pri projektiranju jer može utjecati na svojstva prilikom polaganja, u uporabi ili kasnije tijekom uklanjanja. Potrebno je uzeti u obzir i precizno slijediti upute proizvoðaèa obloge i ljepila...pogotovo s obzirom na izbor nazubljene lopatice...i kolièinu nanosa (a ja bih dodao: i na predviðeno otvoreno vrijeme ljepila. Ljepilo nanositi samo u takvim plošnim odjeljcima za èije polaganje je potrebno onoliko vremena koliko prema proizvoðaèevim uputama omoguæuje pravilno prianjanje i stezanje). Moguæe je uporabiti ljepila malog odavanja štetnih tvari da se zadovolje zahtjevi èistoæe zraka tijekom ugradnje ili u uporabi. Niti jedno ljepilo ne može se smatrati uèinkovitim u smislu tvorbe paronepropusnoga sloja (na žalost, u praksi sam se često susreo s greš-

kama podova nastalim zbog upijanja vode iz estriha za koje je majstor podopolagač iskazao da nisu bile moguće jer je uporabio “dvokoponentno ljepilo koje je parna brana”). Iako ove naputke čitamo kao same po sebi razumlji-

ve, trebalo bi ih uvrstiti u Smjernicu za izvođenje drvenih podova. Naravno da u njoj mora pisati, slično kao što je to navedeno i u BS 8201 te u njemačkoj i austrijskoj normi, da lijepljenje treba izvesti pu-

zbog kojih su bitumenska ljepila praktično istisnuta s tržišta, a u nekim zemljama i zabranjena. Tu je još i napomena o svojstvu antistatičnosti, za koje nisam naišao da ga proizvođači ljepila za drvene obloge iskazuju i uključuju u svoje proizvode: Na ras-

nosti i njezina točna primjenjivost. Primjerice, koeficijent istezanja ljepila y ima različite iznose za mekana i elastièna ljepila prema normama za parketna ljepila HRN EN 14293 i ISO 17178, a ako bi se i propisala točna najveća dopuštena vrijenost (y = 2 prema HRN EN 14293) ona može biti neophodna za vrlo široki parket tangentne teksture, dok za uži parket, složen u riblju kost, i ljepilo manjeg koeficijenta istezanja može sasvim dobro poslužiti. Stoga ćemo u daljem tekstu prijedloga Smjernice razlikovati ono čega se mora pridržavati od onoga što služi samo kao opæi naputak za pridržavanje u osiguranju pravilnog lijepljenja drvenih podnih obloga.

polaganju su ljepila pogodna za elektrostatièki osjetljive prostore. Ona sadrže èestice ugljena, metalna vlakanca ili metalne èestice.

2. SVOJSTVA I ISPITIVANJA PARKETNIH LJEPILA

noplošno, jednolièno i ravnomjerno. Ljepilo ne smije štetno djelovati na podlogu ili na oblogu, te u otvrdnutom stanju ne smije biti škodljivo po zdravlje. Ovo potonje je, primjerice, jedan od razloga

Niti druge nacionalne norme uglavnom nisu detaljne nego donose samo općenite iskaze kojih se svatko tko izvodi pod lijepljenjem mora pridržavati. Njemački DIN 18356 (parketarski radovi) navodi da parketne elemente treba položiti tijesno i sistemski pravilno, a ljepilo je potrebno nanijeti punoplošno po cijeloj podlozi. Ljepilo treba biti deklarirano prema normi EN 14293 (što među svim svih nacionalnim

normama jedini navod tehničkih zahtjeva koje ljepilo treba ispuniti da bi udovoljilo svrsi). Razlog zbog kojega osnovne norme za polaganje drvenih podova donose samo vrlo općenite navode je vjerojatno prisutnost velikog broja različitih generičkih tipova ljepila na tržištu, kao i razlika u kvaliteti među istovrsnim tipovima ljepila u ovisnosti o formulaciji materijala i cijeni. Detaljnije preporuke za primjenu bi bilo teško objediniti u jednoznačne naputke ili kategorije a da se ne riskira da se neki proizvod diskriminira za pojedini vid uporabe. Reći, primjerice, “potrebno je primijeniti ljepila visoke elastiènosti da se omoguæe dimenzijske promjene parketa u uporabi”

značilo bi da se mora propisati i norma za definiranje elastičnosti, vrijednost dozvoljene izmjerene elastič-

Samo njemačka norma DIN 18356 (parketarski radovi) zahtijeva da parketno ljepilo ima deklarirana svojstva prema normi EN 14293: Adhezivi – Ljepila za lijepljenje parketa na podlogu – Metode ispitivanja i minimalni zahtjevi. Austrijska norma navodi

da ljepilo mora udovoljavati standardu EN 923, no taj standard pokriva samo nazivlje i definicije, a za primjenu su važna tehnièka svojstva, i to ne ljepila, nego lijepljenog spoja, kako se to određuje po EN 14293. Na žalost, ne deklariraju svi proizvođači ljepila na svojim pakiranjima ili u tehničkim listovima sukladnost njihovih proizvoda s navedenom normom, što bi bila jedina osnova podopolagaču da odabere proizvod garantiranih svojstava prema provedenom ispitivanju, a ne prema usmenoj predaji ili prema svom subjektivnom zadovoljstvu. Norma HRN EN 14293 predviđa ispitivanja parketnih ljepila na čvrstoću, elastičnost, trajnost čvrstoće nakon četiri tjedna stajanja i nakon tri tjedna zagrijavanja na 40 °C, čime se određuje podobnost ljepila za primjenu na podnom grijanju (vidi tablicu 1). Ispituju se spojevi drva s drvom, ali i drva s cementnim estrihom. Nadalje, tom se normom određuje i otvoreno

Slika 1. Svojstva različitih parketnih ljepila prikazana njihovim načinom loma pri ispitivanju. 1 i 2 - tvrdo ljepilo, 3 - elastično ljepilo, 4 - slaba adhezija na prajmeru, 5 - tvrdo-elastično ljepilo nakon zagrijavanja na 40 °C

listopad 2019 13

hodam

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

EN 14293:2006

Tablica 1. Postupci ispitivanja i svojstva spojeva parketnih ljepila prema HRN EN 14293 i ISO 17178.

ISO 17178:2015

Smièna èvrstoæa na drvu za TVRDA Smièna èvrstoæa na drvu za TVRDA LJEPILA LJEPILA nakon 3 dana (sobna klima) 3,0 N/mm2 nakon 3 dana (sobna klima)

3,0 N/mm2

nakon 28 dana (7 d sobna nakon 28 dana (7 d sobna klima, klima, 20 d 40 °C, 3,5 N/mm2 20 d 40 °C, 3,0 N/mm2 1 d sobna klima) 1 d sobna klima)

hodam

Vlaèna èvrstoæa na betonu za sve vrste Vlaèna èvrstoæa na betonu za sve vrste ljepila ljepila nakon 7 dana (sobna klima) 1,0 N/mm2 nakon 7 dana (sobna klima)

1,0 N/mm2

nakon 28 dana (7 d sobna nakon 28 dana (7 d sobna klima, klima, 20 d 40 °C, 1,0 N/mm2 20 d 40 °C, 1,0 N/mm2 1 d sobna klima) 1 d sobna klima) Smièna èvrstoæa za TVRDO ELASTIÈNA LJEPILA (faktor produljenja ≥ 0,5) nakon 3 dana (sobna klima)

2,0 N/mm2

nakon 28 dana (7 d sobna klima, 20 d 40 °C, 2,0 N/mm2 1 d sobna klima) Smièna èvrstoæa za MEKA LJEPILA (fak- Smièna èvrstoæa za ELASTIÈNA LJEPILA (faktor tor produljenja ≥ 2) produljenja ≥ 1,0) nakon 3 dana (sobna klima)

1,0 N/mm2

nakon 28 dana (7 d sobna nakon 28 dana (7 d sobna klima, klima, 20 d 40 °C, 0,5 N/mm2 20 d 40 °C, 1,0 N/mm2 1 d sobna klima) 1 d sobna klima) vrijeme te sposobnost ljepila da zadrži odgovarajuće visoku prugu u zadanom vremenu. Norma je u osnovi prepravak stare njemačke norme DIN 281, koja je unekoliko bila još i bolja jer je dodatno određivala i odavanje mirisa ljepila i njegovu kompatibilnost s lužnatim (cementnim) podlogama. Norma HRN EN 14293 iskazuje minimalne vrijednosti čvrstoće te faktora produljenja (koeficijenta elastičnosti) slijepljenih spojeva, te prema tim rezultatima razvrstava parketna ljepila u tvrda ljepila ili u mekana ljepila. Svaki proizvođač bi, dakle, u svom interesu, ali i radi informacije podopolagaču, trebao iskazati svojstva svog proizvoda prema ispitivanjima po toj normi, te time potkrijepiti opće navode u deklaraciji za koje je parketne elemente i koji vid primjene njegovo ljepilo namijenjeno. Neki proizvođači iskazuju elastičnost ljepila prema normama za gumu i plastiku, no tu se ispituju slobodni filmovi (trake) ljepila, a ne svojstva lijepljenog spoja, pa te vrijednosti možda daju dojam o tome koliko je ljepilo istezljivo (npr. 200 % slika 3), ali ne u realnim uvjetima, kao što je to po HRN EN 14293 ispitana elastičnost spoja u sljubnici s drvom ili s betonom. U posljednjih desetak godina su se naročito proširila vrlo elastična silanska ljepila, koja su u osnovi slabije čvrstoće od ustaljenih sintetskih ljepila, pa su proizvođači s vremenom nastojali poboljšati njihovu čvrstoću. Problem nastaje u tome što su sada ona znatnije čvršća od zahtjeva za mekana ljepila, ali ne 14 listopad 2019

dovoljno čvrsta za razvrstavanje u tvrda ljepila po HRN EN 14293. Rješenje je u primjeni međunarodne norme ISO 17178, koja ima isti naziv kao i europska norma, a i postupak ispitivanja je skoro isti, osim što ISO norma omogućuje razvrstavanje u tri razreda: tvrda ljepila, tvrdo-elastièna ljepila te elastièna ljepila. Stoga bi u našoj smjernici trebalo obavezno pisati: ljepilo treba imati ispitana svojstva spoja prema HRN EN 14293 i iskazati minimalne vrijednosti èvrstoæe i elastiènosti za pojedinu kategoriju ljepila, tvrdog (èvrstog) ili mekanog. Ukoliko se primjenjuje ljepilo èija svojstva su tvrdo-elastièna, ona se mogu dodatno dokazati ispitivanjem po ISO 17178.

Praktično značenje podataka prikazanih u tablici 1 bolje ćemo shvatiti ako promotrimo karakteristične slike loma pojedinih kategorija ljepila prikazanih na slici 1. Na slici 1.1 prikazan je vlačni lom parketa na cementnom estrihu na kojem je velik dio betona zaostao na naličju parketa. Mnogi podopolagači tvrde da je ovo jedini pravilni lom pri probnom odizanju parketa, no on može biti i posljedicom i slabe čvrstoće estriha. Kakogod bilo, ispitne kocke betona su vrlo čvrste pa je očito da su ljepilo, kao i njegovi spojevi na površinu estriha (1.1) pa i drva (1.2) dovoljno čvrste karike u lancu. Ovo je karakterističan lom za dobra tvrda ljepila. Na slici 1.3 ćemo vidjeti tipičan lom mekanih/elastičnih ljepila, koja pucaju kohezijski, po sloju ljepila, čiji sloj zaostaje kako na površini betona,

tako i na površini drva. Ovo ne znači da je njihova čvrstoća mala, nego samo da je najslabija karika u lancu slijepljenog spoja. Četvrta slika prikazuje problem s adhezivnom vezom na neodgovarajući predpremaz (prajmer) na betonu, a može se javiti bilo kod tvrdih, bilo kod tvrdo-elastičnih ljepila. Kad se spoj izlaže temperaturi od 40 °C, nastaje lom kao na slici 1.5, pri čemu ćemo vidjeti da zbog utezanja drva dolazi do smicajnih naprezanja u sljubnici pri rubovima drvenog elementa. Ovakvo ljepilo u osnovi ima dobru čvrstoću (u kategoriji tvrdih ljepila), ali nema dovoljnu elastičnost za jako široke tangentne daske (bočnice) na podnom grijanju. Na slici 2 vidimo tipične načine smičnoga loma spojeva drva s ljepilom. Dobro ljepilo (tvrdo i tvrdo-elastično) bar će djelomično pucati po drvu (slika 2a), jer je njegova kohezijska čvrstoća velika, a kod vrlo čvrstih ljepila lom se djelomično širi i kroz drvo. Elastična ljepila pucaju kohezijski (slika 2b), pa se na lomnoj površini vidi kako je sloj ljepila istegnut, slično kaogumi, tijekom pucanja spoja. 1 mm debela sljubnica ljepila istegnut će se 2 mm da bi faktor istezanja iznosio potrebnih y=2 prema HRN 14293.

3. IZBOR LJEPILA I USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA PODA Da bismo u kasnijem tekstu smjernice mogli obrazlagati pojedine prijedloge tehničke uporabe ljepila za parket, prvo donosimo vrlo pojednostavljene osnovne informacije o svojstvima materijala koje treba uzeti u obzir pri izboru vrste ljepila za projektiranje podne konstrukcije i tehnike lijepljenja. Osnovna tehnička svojstva ljepila koja ćemo razmatrati su upravo ona koja se određuju i njihovim normativnim ispitivanjima, a to su čvrstoća i elastičnost. Sljedeći osnovni parametar je sadržaj vode ljepila, on može prouzročiti bubrenje i koritavljenje drva koje je tome sklono već pri polaganju.

3.1 DIMENZIJSKA STABILNOST VRSTE DRVA Prirodno drvo razlikuje se u svojoj dimenzijskoj stabilnosti (bubrenju i utezanju pri klimatskim promjenama i djelovanju vlage iz ljepila) među vrstama drva te u ovisnosti o teksturi elemenata. Stoga je ljepila koja sadržavaju vodu (disperzijska ljepila) potrebno primjenjivati s oprezom; elementi većih dimenzija, pogotovo oni koji su tanji a širi od klasičnog parketa, upijanjem vode će bubriti i deformirati već u fazi polaganja. I otapalna ljepila će uzrokovati bubrenje upijanjem otapala iz ljepila, ali te su dimenzijske promjene mnogo manje od onih koje uzrokuje voda.


hodam

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Slika 2a) Čvrsto Č elastično ljepilo (debela sljubnica) puca djelomično po drvu a djelomično po ljepilu na kojem zaostaju drvna vlakanca

Vrste drva se međusobno bitno razlikuju po dimenzijskoj stabilnosti (tablica 2), o čemu je često pisano i ranije u ovom časopisu. Nestabilna vrsta je bukovina, srednje nestabilne vrste su jasenovina i brezovina, srednje stabilne vrste su trešnjevina, brijestovina i javorovina, stabilne su mnoge tropske listače (afrormosia, dussie) te bambusovina. Najčešće primjenjivana vrsta, hrastovina, spada u srednje nestabilne vrste po dimenzijskim promjenama, ali je njezina brzina prilagodbe djelovanju vlage vrlo spora (vidi Korak 3/2015) pa se smatra stabilnom vrstom za izvođenje podova. Za nestabilne vrste se ne preporučuju ljepila koja sadrže vodu. Pregrijano drvo (TMT, thermally modified timber) ima višekratno manje dimenzijske promjene nego prirodno drvo, ali je i njegovo kvašenje zbog nižeg ravnotežnog sadržaja vode i inertnosti površine mnogo slabije. Stoga se za TMT preporučuju sintetska, bezvodna ljepila, a i takvo odabrano ljepilo treba provjeriti, bilo deklaracijom proizvođača, bilo pokusom. Bambus je materijal bolje dimenzijske stabilnosti od drva te se praktično može lijepiti svim ljepilima bez većih rizika.

Slika 2 b) Visokoelastično ljepilo (debela sljubnica) puca isključivo po ljepilu

treba izbjegavati vodena ljepila, nego i ona velike elastičnosti, koja daske ne mogu držati dovoljno čvrsto prihvaćene o podlogu na njihovim rubovima.

3.2 DIMENZIJE PODNIH PROIZVODA Dimenzije podnih elemenata bitno su vezane uz izbor vrste ljepila. Proizvođači ljepila često deklariraju je li pojedini njihov proizvod namijenjen za manje elemente (mozaik parket, lam parket, klasični i dvoslojni parket do 50 mm duljine) ili za podne daske i višeslojni parket velike duljine.

U osnovi, što je dimenzija lica veća, ljepilo treba biti veće čvrstoće i moći se nanositi lopaticom višega zuba. Pri tome je uz čvrstoću bitno uzeti u obzir i elastičnost ljepila. Vrlo tvrda ali kruta ljepila držat će parket vrlo čvrsto o podlogu, ali mu neće omogućiti dimenzijske promjene (bubrenje i utezanje cijele plohe tijekom godišnjih klimatskih oscilacija). Tako se može dogoditi da se široki masivni parket, položen usporednim slogom, uslijed bubrenja odigne od podloge iako zidne reške nisu zapunjene; razlog je što čvrsto slijepljene plohe predstavljaju takvo ograničenje za bubrenje drva da se podna ploha niti ne treba proširiti do zapunjavanja reški a da lokalne deformacije prou-

Radijalna tekstura (tzv. blistače) ima dvostruko bolju dimenzijsku stabilnost od tangentne teksture (bočnica) pa su zahtjevi za elastičnošću ljepila kod bočnica bitno manji. Tangentna tekstura je i višestruko sklonija koritavljenju od radijalne, stoga ne samo da

Slika 3. Traka vrlo elastičnog ljepila debljine 1 mm rastegne se +100% do pucanja. U slijepljenom spoju 1 mm debela sljubnica (slika 2b) se rastegne na 2 mm listopad 2019 15


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Koeficijent bubrenja /utezanja (% promjena dimenzija za 1% sadržaja vode)

hodam

Vrsta drva

Gustoæa g/cm3

Stabilnost dimenzija i oblika

TEKSTURA radijalna (blistaèe)

tangentna (boènice)

Brzina upijanja vlage

Javor

0,61 ... 0,66

0,10 ... 0,20

0,22 ... 0,30

srednja

srednja - visoka

Breza

0,65 ... 0,73

0,18 ... 0,24

0,26 ... 0,31

srednja

srednja

Bukva

0,70 ... 0,79

0,19 ... 0,22

0,38 ... 0,44

niska

srednja - visoka

Hrast

0,65 ... 0,76

0,18 ... 0,22

0,28 ... 0,35

srednja

niska

Jasen

0,68 ... 0,76

0,17 ... 0,21

0,27 ... 0,38

srednja

niska - srednja

Trešnja

0,56 ... 0,66

0,16 ... 0,18

0,26 ... 0,30

dobra

srednja

Bagrem

0,74 ... 0,80

0,20 ... 0,26

0,32 ... 0,38

srednja

niska

Brijest

0,60 ... 0,68

0,17 ... 0,20

0,27 ... 0,29

srednja

niska - srednja

Afrormosia

0,70 ... 0,80

0,16 ... 0,18

0,30 ... 0,35

dobra

niska - vrlo niska

Wenge

0,81 ... 0,89

0,20 ... 0,23

0,35 ... 0,43

srednja

vrlo niska

Smreka

0,43 ... 0,48

0,15 ... 0,19

0,27 ... 0,36

dobra

visoka

TMT jasen

0,63 ... 0,73

0,15

0,21

dobra

niska

Bambus, svijetao

0,60 ... 0,75

0,15

dobra

niska

bambus, taman

0,72 ... 0,80

0,15

dobra

niska

Tablica 2. Svojstva vrsta drva bitna za izbor ljepila pri polaganju drvenih podova

zroče odizanje od podloge. S druge strane, vrlo elastična ljepila omogućit će gibanje parketa u izraženim klimatskim promjenama (npr. na podnom grijanju) ali će omogućiti i odizanje rubova zbog koritavljenja. Pitanje vitkosti elemenata već smo ranije obrađivali, a naročito je važno za pojavu koritavljenja masivnog parketa (slika 4). Što je omjer debljine i širine lica veći, to je rizik koritavljenja pri istim klimatskim uvjetima veći. Do omjera vitkosti 1:4 uglavnom nema nikakvih problema; između omjera 1:4 i 1:6 rizik je izražen kod tangentnih dasaka, a iznad 1:6 za sve masivne parkete. Iznad omjera debljine i širine 1:8 rizik kori-

tavljenja je vrlo izražen za sve vrste podnih obložnih elemenata.

3.3 TVORNIČKI LAKIRANI PODNI ELEMENTI Tvornički lakirane podne obloge (to su skoro svi višeslojni parketi, ali i neki masivni parketi) otpornije su na vlagu iz zraka, ali su osjetljive na vlagu na naličju, bilo da dolazi od vlage iz estriha ili iz vodenog ljepila. Dok nelakirani parket ravnomjerno prima i raspoređuje vodu po debljini, lakirani parket je ne otpušta u prostor

jer je sloj laka vrlo slabo paropropustan. Posljedicom je veliki gradijent vlage po presjeku elemenata, pa se naličje mnogo intenzivnije navlaži od zone ispod laka, što prouzroči koritavljenje. Ovome nije otporan niti parket od pregrijanog drva (Korak 2/2018) pa čak niti ukočeni parket (vidi Korak 2/2011). Za lakirane elemente dakle treba birati bezvodna i to tvrdo-elastična ljepila, koja za ukočene (dvoslojne i troslojne) parkete mogu biti vrlo elastična, dok za masivni parket nije dobro da budu premekana. Tvornički lakirane plohe se pri polaganju neminovno malo i zamažu ljepilom tijekom rada. Vodena ljepila i silanska ljepila se vrlo lako očiste s površine pa se preferiraju za polaganje lakiranih parketa s aspekta čišćenja. Dvokomponentna ljepila koja otvrdnjavaju u roku od 60 - 80 minuta potrebno je promptno čistiti s lakirane površine, inače preostaje mučno čišćenje jakim otapalima koja mogu oštetiti i lak.

Slika 4. Utjecaj vitkosti na nestabilnost oblika parketa 16 listopad 2019


3.4 FUNKCIJSKE ZNAČAJKE PODA Osnovno svojstvo poda - mehanička podobnost i trajnost - ovisi o zahtjevima u uporabi, a tome se prilagođava i izbor ljepila. Što je pod opterećenjiji učestalošću prometa, a pogotovo prometnim opterećenjem (npr. kolicima, vozilima i slično) ljepilo mora biti veće čvrstoće (uz izvjesnu elastičnost) da bi pod trajno izdržao opterećenje. Podno grijanje je vrlo specifičan vid uporabe drvenih obloga te zahtijeva da ljepilo ima podjednako dobru čvrstoću kao i elastičnost. Čvrstoća vezanja uz podlogu je potrebna da se gibanjem drva nakon polaganja i tijekom intenzivnih klimatskih promjena ne pojave greške koritavljenja, a relativno visoka elastičnost je neophodna da se izbjegnu reške, pukotine ili sabijanje podne plohe tijekom godine (vidi Korak 2/2018). Izbor vrste ljepila pri projektiranju treba razmatrati i s aspekta zvučne izolacije poda. Što je ljepilo deblje sljubnice to će bolje prigušivati udarni zvuk i njegovo širenje u donju prostoriju; što je pak ljepilo čvršće i potpunije nanešeno na naličje, to će bolje izolirati odbojni zvuk. Izbor ljepila, dakle, u ovisnosti o njegovoj elastičnosti i preporučenim odrednicam nanošenja (visina zuba lopatice i zadržanog traga ljepila) djelovat će na zvučna svojstva poda, stoga smjernica, donoseći preporučene načine nanošenja pojedinog tipa ljepila, uzima u obzir i zvučna funkcijska svojstva.

3.5 ADHEZIJSKE ZNAČAJKE PODLOGE U osnovi ljepila razvrstavamo na ona koja mogu ići na neupojne podloge i ona (poglavito disperzijska i otapalna) za koja podloga mora biti upojna da tijekom otvrdnjavanja preuzme dio vode/otapala iz sljubnice (o upojnosti podloge vidi članak u Koraku 3/2018). Estrih obrađen parnom branom, pa čak i protuprašnim i povezujućim predpremazom, smatra se neupojnom podlogom, dok se neobrađeni estrih, drvne ploče iverice (ne i OSB ploče!) te mineralni estrisi smatraju upojnim podlogama. Ljepila koja se mogu primijeniti na neupojnim podlogama, međutim, tako-

đer treba razlikovati u ovisnosti o adhezivnim svojstvima površine podloge. Neka ljepila imaju tako snažnu kemijsku adheziju na inertne podloge da se mogu primijeniti čak i na postojećem lakiranom parketu ili na keramičkim pločicama, no to proizvođač ljepila mora izričito deklarirati, a podopolagač pozorno provjeriti. Nisu sva sintetska ljepila, bilo jedno- ili dvokomponentna, zato što su bezotapalna i bezvodna, jednako prionjiva na sve neupojne podloge.

4.

5. 6.

4. ZAKLJUČAK

7.

Smjernica za propisivanje postupka polaganja drvenih podnih obloga lijepljenjem svakako bi trebala definirati osnovna tehnička svojstva ljepila, točnije rečeno svojstva lijepljenoga spoja, koja se moraju uzeti u obzir pri projektiranju poda i pri izboru ljepila za pojedinu oblogu. To se u prvom redu odnosi na čvrstoću spoja i njegovu elastičnost, tj. sposobnost da sljubnica ljepila dozvoli gibanja drvene obloge uslijed bubrenja i utezanja a da pri tome ne izgubi čvrstoću spoja. Ljepilo dakle u prvom redu treba odabrati prema predviđenim mehaničkim opterećenjima poda. Izbor ljepila nadalje treba uskladiti sa tipom podloge i njezinom upojnošću, vrstom drva i veličinom obložnih elemenata, to jest njihovom sklonošću bubrenju i utezanju, dimenzijama elemenata, to jest njihovom vitkošću i sklonošću koritavljenju, te naposlijetku s posebnim funkcijskim značajkama poda kao što je podno grijanje. U sljedećem nastavku članka donijet ćemo pregled tipova ljepila i njihovih svojstava te odrednice tehnike lijepljenja.

8.

LITERATURA 1. DIN 18356 (2016): VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Teschnische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Parkett- und Holzpflasterarbeiten 2. DIN 18365 (2015): VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Teschnische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Bodenbelagarbeiten 3. HRS CEN/TS 15717 (2017): Parketne podne obloge - Opće smjernice za ugradnju

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

(CEN/TS 15717:2008) HRN CEN TS 14472-1 (2004): Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Projektiranje, priprema i ugradnja - 1.dio: Općenito (CEN/TS 14472-1:2003) ÖNORM B 2218 (2009): Verlegung von Hozfussböden - Werkvertragsnorm UNI 11368-1 (2010): Pavimentazioni di legno. Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione Parte 1: Posa mediante incollaggio BS 8201 (2011): Code of practice for installation of flooring of wood and wood-based panels HRN EN 14293 (2007) Adhezivi – Ljepila za lijepljenje parketa na podlogu – Metode ispitivanja i minimalni zahtjevi (EN 14293:2006) ISO 17178 (2013): Adhesives — Adhesives for bonding parquet to subfloor — Test methods and minimum requirements HRN EN 923 (2016): Ahezivi: nazivi i definicije Turkulin, H. (2011): Troslojni parket u uvjetima povećane vlage. Korak - Stručni časopis za podne obloge. Vol 9. br. 1: 18 – 21. Turkulin, H.; Horvat, B.; Jambreković, B.; Živković, V.; Klarić, M. (2015): Utjecaj vlažnosti zraka na drvene podove - mitovi, legende i stvarnost. // Korak - stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti. Vol 13, (3); 7-11 Turkulin, H.; Balaško, K. (2016): Utjecaj vlažnosti zraka na drvene podove 2: Dimenzijska stabilnost drvenih podnih elemenata Korak - Stručni časopis za podne obloge. Vol 14. br. 3: 10 - 15 Turkulin, H. (2018): Parket na podnom grijanju 2. dio: Rizici, prikladnosti i prilagodbe. Korak - stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti Vol 16. br. 2: 8 - 15 Turkulin, H. (2018): Smjernice za izvođenje drvenih podova. 3. dio: Kontrola podloge drvenih podova. Korak - stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti Vol 16. br. 4: 14 - 23

listopad 2019 17

hodam

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

J.u.A.Frischeis d.o.o.

Drvene fasade iz programa J.u.A. FRISCHEIS Rješenja za kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu zgrada Zgrada je dobila svoj konačan izgled i tad je možemo ocijeniti. Ocjenjuje se sve. Pristup, okruženje, svrha, dobrobit, trajnost, kvaliteta, buka, karakter, itd.

Fasada objedinjuje i daje više vrijednosti objektu te svojom zaštitom pridonosi ne samo estetici i suvremenom dizajnu, već sam objekt zaštićuje od vanjskih utjecaja, vjetra, vlage, sunca, leda, kemikalija, gljivica, glodavaca, itd., a koji mogu znatno narušiti kvalitetu života i rada ukoliko se ne odrade promišljeno i u skladu sa zahtjevima i željama investitora. Iz tog razloga potrebno je investitore upozoriti na moguće propuste te ih upoznati s prednostima novih fasadnih rješenja tvtke J.u.A Frischeis. U njihovoj ponudi naći ćete kvalitetna rješenja DRVENIH - VENTILIRANIH fasada. U ponudi drvenih fasada možete izabrati fasade od različitih vrsta drva, kao i različitih profila koji imaju specifična pričvršćenja na zid. Tako da samim tim morate promišljati o kvaliteti i cijeni fasade koja je i izravno vezana s trajnošću te sami ili u suradnji s djelatnicima tvrtke J.u.A. Frischeis donijeti konačnu odluku. Već generacijama se drvo kao prirodni proizvod koristi za raznovrsne vanjske obloge. I moderna arhitektura već joj je odavno naklonjena. Drvene fasade postaju sve značajnije što ne čudi jer iznimni materijal posjeduje mnogobrojne prednosti.

KARAKTERISTIKE: • dobra čvrstoća • jednostavno se obrađuje • ekološki prihvatljiv • CO2 – neutralan • može se dobro kombinirati s drugim materijalima • obnovljiva sirovina Prva pomisao o drvetu kao graditeljskom materijalu je oprez zbog straha o zapaljivosti. Kako bi se zajamčila optimalna zaštita od požara, svaki materijal je klasificiran u razred reakcije na požar. Klasifikacija u dotični razred reakcije na požar ovisi o gustoći, vlažnosti i debljini materijala. Drvo je također klasificirano u razrede reakcije na požar: razred D (Prihvatljiv doprinos požaru. Normalno zapaljivo). Zbog toga se drvo bez problema može koristiti kao fasada i potkonstrukcija do uključivo energetskog razreda zgrade 3. Od energetskog razreda zgrade 4 postavljaju se viši zahtjevi za fasadu u smislu reakcije na požar.

RAZREDI UPORABLJIVOSTI Budući da je fasadno drvo izloženo stalnim atmosferskim utjecajima, ne može se isključiti opasnost od nametnika, kao što su insekti i gljivice. Kako se to ne bi dogodilo, drvo se 18 listopad 2019

ovisno o području primjene i opterećenju klasificira u razrede uporabljivosti. Razred uporabljivosti u svezi s prirodnom trajnosti drva pruža informacije o mogućoj daljnjoj obradi drva.

Fasada od drvenih profila Drvene fasade se mogu izvesti na razlicite načine. Jedna mogućnost je izvedba s drvenim profilima: Profili su paraleno obrubljeni, a nalaze se u ponudi s grubo i precizno piljenom, izblanjanom ili četkanom površinom u različitim dužinama, širinama i debljinama. Budući da je drvo higroskopski materijal te stoga reagira na promjene vlažnosti, važno je ne premašiti granice dimenzija. Što su dimenzije veće, to drvo manje bubri i uteže se. Stoga bi se trebala održati maksimalna širina od 150 mm i najmanja debljina od 19 mm. Nadalje se mora održati vlaga pri ugradnji od 12-16 posto. Kod postavljanja fasadnih elemenata potrebno je obratiti pozornost na položaj godova. Načelno se lice daske pričvršćuje prema van. Na taj način se pojavljuje manje deformacija i raspuklina. Kako bi se još umanjilo stvaranje raspuklina, mogu se koristiti rascijepane i polurascijepane daske. To svakako povećava cijenu. Ovisno o želji kupca, fasada od drvenih profila se može izvesti vodoravno, okomito ili dijagonalno. Svakako da okomito slaganje drvenih profila ima prednosti, budući da se vlaga na drvetu brže može osušiti te time postoji manje opterećenje vlagom za fasadu. Profili


se kao preklopna obloga u pravilu mogu položiti za vodoravno ili okomito oblaganje. Kako bi voda na površini mogla otjecati, trebala bi se montirati okapnica ili bi se donji rub profila trebao izvesti kao okapnica.

Fasada od letvica Druga varijanta drvene fasade je fasada od drvenih letvica. Profili se često koriste kao otvorena fasadna obloga. Budući da fasadna obloga nije otporna na kišu te stoga zgradu ne može u potpunosti zaštititi od atmosferskih utjecaja, mora se iza otvorene fasade postaviti nepropusna folija. Kako bi i ovdje voda

otjecala bez problema, drvene letvice bi trebale imati ukošenost profila od 15 stupnjeva.

Kako bi voda bez problema otjecala uz rub, potrebno je zaobljenje od 2,5 mm.

Fasada od profilnih elemenata Potkonstrukcija Izvedba fasade s profilnim elementima je jedna od najčešćih varijanti. Kod profilnih elementa profil je izglodan. Primjerice utor i pero kao sustav povezivanja između profilnih elemenata. Postoje najrazličitiji oblici profila i najrazličitije dimenzije, a najčešći su navedeni u ÖNORM B 3020. Ovisno o izvedbi profila, mogu se proizvesti najrazličitiji fasadni elementi. I kod profilnih elemenata postoji problem otjecanja vode.

Potkonstrukcija je kamen temeljac svake fasade. Na njoj se fasadni elementi pričvršćuju vidljivo ili nevidljivo. Smjer potkonstrukcije ovisi o smjeru polaganja fasadnih elemenata, vrsti fasadnih elemenata i dodatnoj izolaciji. Može biti izvedena kao ventilirana ili neventilirana. Od vrsta drva koja se koriste za potkonstrukciju, u ponudi su elementi od smreke, ariša, sibirskog ariša i termo bora.

listopad 2019 19

tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Ante Maleš, ing.građ., dizajner

Kako poboljšati akustiku interijera Često nakon duljeg boravka u velikim zatvorenim prostorima osjećamo posebnu vrstu umora. Obično je to nakon posjete trgovačkim centrima, sajamskim izložbama, zatvorenim bazenima i teretanama, duljim predavanjima i seminarima. Jedan dio tog umora je posljedica boravka u mikroklimatskim uvjetima kao što su temperatura i relativna vlažnost zraka, različitim od onih na koje smo navikli, a drugi dio je uzrokovan ogromnom količinom zvučnih podražaja koji opterećuju naš osjećaj sluha i umanjuju koncentraciju. Iako se na taj nivo buke relativno brzo prilagodimo i nakon nekog vremena više ga i ne osjećamo, neprestani napor našeg živčanog sustava u procesiranju i filtriranju neželjenih informacija uzrokuje spomenuti umor. U stambenim prostorima možemo primijetiti da svaka prostorija ima svoj posebni zvuk, da u nekim od prostorija imamo čudne odjeke, da skupi 5.1. surround sustav ne zvuči baš onako kako smo očekivali, a još k tome se mora natjecati sa bukom naše ili čak susjedove perilice rublja. Šum ventilatora iz računala, napa i klima uređaja smo već davno prestali zamjećivati.

Uredski prostori, pogotovo oni otvorenog tipa, obrazovne ustanove i javni prostori su posebno osjetljivi na probleme kontrole intenziteta i raspodjele zvuka. Istraživanja su pokazala da 60 - 70% učenika ili studenata nedovoljno razgovijetno čuje svoje predavače i da isto toliko zaposlenika smatra da bi smanjenje razine buke doprinijelo smanjenju grešaka u radu i boljoj produktivnosti. Sve ovo nam pokazuje da se pri projektiranju interijera akustika često zanemaruje i da postoji značajan prostor za poboljšanja. Većina spomenutih problema nastaje zbog same fizikalne prirode zvuka. Zvuk definiramo kao mehanički val koji nastaje periodičnim titranjem izvora zvuka. Titranje izvora stvara poremećaje tlaka koji se šire na susjedne čestice medija u obliku longitudinalnih valo-

va. Frekvencija titranja je važna jer se zvukom smatra samo titranje u rasponu u kojem ga može čuti ljudsko uho, a to je od 16 Hz do 20 000 Hz. Zvuk frekvencije ispod 16 Hz zovemo infrazvuk, a zvuk frekvencija iznad 20 kHz naziva se ultrazvukom. Jedan Hz (Hertz) je frekvencija od 1 titraja u sekundi, glazbeni ton A ima frekvenciju od 440 Hz. Kao i kod svakog valnog gibanja tako u rasprostiranju zvuka uočavamo pojave kao što su apsorpcija (upijanje), refleksija (odbijanje), refrakcija (lom) i ostale, za ovaj slučaj manje važne.

20 listopad 2019


Tipični scenario rasprostiranja zvuka odvija se na slijedeći način. U našoj prostoriji imamo izvor zvuka koji odašilja zvučne valove, koji se od njega šire brzinom zvuka ( cca 330 m/s) i kad valovi dođu do našeg uha to doživljavamo kao zvuk izravno od izvora. No, zvučni valovi se šire i dalje i prije ili kasnije udaraju u zidove, pod i strop prostorije, dio valova se upije, a dio valova se odbija i dolazi do nas s malim zakašnjenjem i taj dio zvuka naše uho registrira kao odjek. Upravo kontrola nad razinom i vremenom odjeka je ono što nam omogućava poboljšanje akustičnih svojstava interijera.

Količina odbijenog zvuka ovisi o materijalu prepreke. Tvrde i masivne površine, kao što su keramičke ili kamene pločice, kao i glatko obrađeni betonski zidovi, podovi i stropovi ponašaju se kao zvučna ogledala i reflektiraju gotovo svu zvučnu energiju, dok tapecirani namještaj, zavjese, tepisi i druge mekane obloge znatno upijaju zvučnu energiju. Vrijeme odjeka ovisi o dimenzijama i geometrijskoj konfiguraciji prostorije i ako je ono unutar granica 0,05 do 0,1 sekunde to se smatra povoljnim jer ljudsko uho ne primjećuje kašnjenje jeke u odnosu na izravan zvuk. Kod velikih prostorija vrijeme odjeka je očekivano dulje i ako se ne poduzmu mjere za njegovo ograničenje, dolazi do pojave da se izvorni zvuk miješa s reflektiranim zvukom. Mjerna jedinica za vrijeme odjeka je T60 i predstavlja vrijeme potrebno da zvučna energija reflektiranog zvuka padne za 60 decibela u odnosu na

naglo prekinuti izvorni zvuk. Švicarska tvrtka Swiss Krono razvila je posebno integralno rješenje za oblaganje zidova i stropova. U okviru rješenja nazvanog Swissclic dolaze 3 različite vrste ploča za oblaganje i pripadajući sustav za pričvršćivanje koji se sastoji od nosivih profila na koje se ploče fiksiraju putem čeličnih kopči. Uz pričvršćenje na podkonstrukciju ploče se fiksiraju i jedna za drugu putem utora sličnih onim na laminatnim podovima. Osim za pričvršćenje nosivih profila za daljnju montažu kopči i ploča nije potreban nikakav alat - sve se fiksira na “klick” principu po kojem je proizvod i dobio ime. U okviru sustava imamo i fazonske komade za zatvaranje krajeva obloge, kuteva, dilatacionih reški i distancere za odmicanje od nosive konstrukcije zida ili stropa. Kao podrška tu je i kalkulator koji nam osi-

gurava da prilikom narudžbe odaberemo sve potrebne elemente i pribor za izvedbu projekta. Dimenzije ploča za SWISSCLIC PANEL S su 1380/187/10 mm, a za SWISSCLIC PANEL W 2780/238/10 mm. Panele W možemo dobiti u 2 dekora, a panele S u 20 dekora, a za jednu i drugu vrstu može se naručiti posebna primer folija koja omogućava da ih obojimo u boju koja najbolje odgovara našem interijeru. Iako sve ploče imaju dobra akustična svojstva, u ovom kontekstu nas najviše zanimaju SWISSCLIC PANEL A ploče koje su posebno dizajnirane za poboljšavanje akustičnih svojstava prostorije. Ploče su izvedene od HDF materijala s crnom jezgrom i slojem drvnih vlakana za upijanje zvuka, Njihova površina je izbrazdana u dva različita uzorka paralelna s duljom stranicom ploče. Ploče proizvode u dimenzijama listopad 2019 21

tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti Primjer s detaljima dvaju tipičnih dekora:

4109 SX – BASEL BETON WOODCON - Elegant

4109 SX – BASEL BETON WOODCON - Creative

1380/187/19 mm, sa šest različitih atraktivnih dekora. Zvuk koji dolazi na ploče najprije se dijelom raspršuje na brazdama, dio zvučne energije se upije u samoj ploči, a ostatak koji prođe kroz ploču nailazi na zračni prostor, dolazi do konstrukcije zida/stropa odbija se i na povratku u prostoriju ponovno prolazi kroz proces upijanja i raspršivanja. Zbog svoje učinkovitosti, izuzetno brzog i jednostavnog postavljanja, kao i umjerene cijene u odnosu na ostale slične proizvode, SWISSCLIC sustav nam omogućava da saniramo akustična svojstva već izgrađenih prostora, ili čak da ciljano, parcijalnim zahvatom popravimo zvučnu sliku u samo nekim dijelovima prostora. Tipičan primjer za to bi mogli biti minimalistički uređeni veliki dnevni boravci ili dijelovi većih prostora koji moraju biti dodatno akustički izdvojeni i izolirani. Kao dio tehničke podrške, proizvođač nam na svojim web stranicama nudi i kalkulator uz pomoć kojega možemo izračunati sve tehničke karakteristike našeg budućeg zahvata.

tih propisa često nije dovoljno i potrebne su dodatne aktivnosti i zahvati. S obzirom na složenu problematiku i rješenja koja nisu baš uvijek intuitivna, prilikom svladavanja problema u akustici uvijek je dobro posavjetovati se sa stručnjakom, pogotovo u većim i osjetljivijim projektima. Pri tome je dobro znati da imamo gotovi sustav kojim možemo sveobuhvatno uskladiti akustiku interijera s našim potrebama uz poštivanje visokih tehničkih, ali i estetskih kriterija.

3045 BD – MALOJA SILVER FIR - Elegant

3045 BD – MALOJA SILVER FIR – Creative

Tretman zvuka, buke i vibracija u građevinarstvu definiran je posebnim propisima, no samo poštivanje

Kalkulator:

(Grafički prilozi i prikazi uporabe u članku su iz izvora marketinških materijala tvrtke SWISS KRONO AG.)

SWISSCLIC demo kabina kako je prikazana na Sajmu interijera, Arena, Zagreb, IX 2019. 22 listopad 2019

Elgrad d.o.o. Vučak 30, Jankomir 10000 Zagreb T: 01 5502 444 E: elgrad@elgrad.hr W: www.elgrad.hr


Petrokov d.o.o.

PETROKOV: Trendovi u dizajnu keramike i sanitarija za 2020. godinu Razgovori o inovacijama, trendovi i smjernice za 2020. godinu, još jednom su se našli u Bologni na sajmu CERSAIE Donosimo najnovije trendove u keramici koje redovito pratimo. Vodeće smjernice u trendovima već su neko vrijeme zauzeli veliki formati koji su ove godine predstavljeni u još grandioznijem izdanju. Što veće plohe - što tanjih profila izazov je koji su prihvatili vrhunski svjetski proizvođači pločica.

Veliki formati dostižu impozantne veličine do 3 metra. Na taj način prostori se oblažu bez nepotrebnih „prekida“, čime ukupni vizual stvara jedan potpuno novi doživljaj. Vrhunac tehnologije i kvalitete je u debljini ploča, koji se kreće do debljine od 6 milimetara. Ploče se na taj način lako postavljaju na već postojeće premaze, žbuke i završene zidove, što daje olakotnu mogućnost renoviranja prostora sa maksimalnom uštedom. Dodatni plus je održavanje, koje je potpuno olakšano uklanjanjem fuga. Pločice koje su sada postale ploče koriste se gotovo na svim plohama. Od naravno kupaonice, kuhinje, pa čak i do spavaće sobe. Fizička hladnoća prostora anulirana je podnim grijanjem, a finoća dizajna daje notu posebnosti koja je sada već postala prepoznatljiv stil. S druge strane, u manjim formatima (koji naime i nisu tako mali, radi se i dalje o pločicama velikih formata koji su po novim trendovima i dalje sve veći) i nastavlja se naglasak na geometrijske oblike. Mozaici kreirani raznim jednostavnim geometrijskim linijama i izražajnim bojama stvaraju slikovite velike površine koje prostor koriste kao dio „slikarskog platna“.Izgled

kupaonice se komponira koristeći dizajn pločica zajedno sa posebno osmišljenim sanitarnim artiklima koji se ujedinjuju i tvore zajedničku skladbu. Prostor postaje jedno čarobno mjesto, vrhunac funkcionalnosti, kvalitete i dekora.

Sve o novitetima možete pronaæi u Petrokov poslovnicama u: Zagrebu, Osijeku, Èakovcu, Rijeci, Puli, Zadru i Splitu ili na www.petrokov.hr

Zagreb, Mrkšina ulica 52d www.petrokov.hr www petrokov hr listopad 2019 23

tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Tekla vrata d.o.o.

Gdje vrata postaju fasada Arhitektonski alat za dizajn

Tvrtka Tekla vrata već više od 17 godina svojim profesionalnim pristupom i pouzdanošću uspješno surađuje s mnogobrojnim projektantima i investitorima. Njihova stručnost je temelj suradnje od prvog kontakta, prodaje, ugradnje i održavanja vrata što im svakako pridonosi ugledu i pozicioniranosti na tržištu, a čime prenose tradicionalnu njemačku pouzdanost, točnost i komfornost i na naše tržište. U svojoj ponudi imaju garažna i industrijska vrata, pogone za krilne i klizne ulazne ograde te kvalitetne prozore i ulazna vrata od aluminija, međutim ono što ih čini drugačijim na tržištu su svakako prilagodljiv dizajn te rješavanje gotovo bezgraničnih zahtjeva pri projektiranju garažnih vrata koji danas postaju pravo ugodno iznenađenje. Prije odluke o odabiru garažnih vrata za Vaš objekt, imajte u vidu da: • Garažna vrata čine više od 20% površine pročelja kuće • Garažna vrata gledate svaki dan prilikom ulaska u dvorište ili garažu • Izgled garažnih vrata može podići ukupan izgled vašeg objekta • Investicija u kvalitetna garažna vrata je dugoročna • Sigurna vrata štite vas i vašu djecu od neželjenih ozljeda, a vašeg limenog ljubimca od oštećenja • Investicija od 10-20% više za kvalitetan proizvod

24 listopad 2019

nije dodatan trošak nego ulaganje koje se isplati već prilikom ugradnje vrata • Jeftini proizvodi ne samo da kraće traju nego i cijelim svojim vijekom trajanja i korištenja stvaraju smetnje, probleme i buku • Garažna vrata s većom izolacijom (40 mm) štede energiju i vaš novac • Kupnjom kod provjerenih proizvođača dobivate dugoročnu podršku (servis, rezervni dijelovi, moguća nadogradnja, dodatna oprema Imajući u vidu gore navedene činjenice, Tekla vrata surađuje s renomiranim njemačkim partnerom, proizvođačem garažnih vrata, tvrtkom Käuferle te se u ponudi nalaze vrata, čak i za najteže zahtjeve postavljene kod podzemnih parkirnih vrata ili rolo vrata za industrijsku i komercijalnu uporabu. Područja primjene uključuju zajedničke garaže, garaže na industrijskim pogonima, vatrogasnim bazama, logističkim centrima, farmama i radionicama svih veličina. Posebno valja izdvojiti segment vrata koja se svjesno koriste kao alat za arhitektonski dizajn. Naime, u mogućnosti su u suradnji s projektantom realizirati garažna vrata koja će se potpuno uklopiti u fasadu

objekta (ukoliko je ta varijanta interesantna investitoru), tako da vrata postaju „nevidljiva“. Završnu oblogu vrata moguće je izvesti u gotovo svim varijantama, prateći zamisao projektanta, primjenjujući sve moderne tipove završnih obloga, uključujući i vrata s kaljenim staklom, u iznimnom omjeru cijene i performansi.

Najnovija tehnologija koja stvara prostor Kipptor NA Model vrata koji objedinjuje arhitektonske ideje te potpunu integraciju u fasadu. Ovisno o vašim želja-


ma, može se postići željeni dizajn do zadnjih detalja i optimalne izvedbe ukupnog arhitektonskog koncepta. Ova inovativna vrsta vrata kombinira sve prednosti dosadašnjih konstrukcija. Riječ je o nagibnoj konstrukciji vrata koja maksimalno štede prostor (posebno interesantno u skučenom prostoru). Eliminirane su torzijske opruge i/ili kontra utezi. Time je omogućen iznimno dugi vijek trajanja, od minimalno 250.000 ciklusa. Testirana su u skladu s DIN EN 13241-1 i CE-oznakom.

Kipptor HT HT model vrata su novorazvijena klizna vrata koja objedinjuju prednosti sekcijske i nagibne konstrukcije. Zbog smanjenja pokretnih dijelova u odnosu na sekcijska vrata, daleko su otpornija na habanje te je osjetno manji prijenos zvuka na laganu aluminijsku konstrukciju. Konstrukcija se sastoji od okomitih i horizontalnih vodilica, remenica te valjaka s kugličnim ležajevima. Okvir vrata je izrađen od aluminijskih profila koja jamče maksimalnu sigurnost u pogledu zaštite od slučajnog dodira prstiju. Samo krilo vrata je horizontalno podijeljeno, što omogućava pojedinačno estetsko oblikovanje svakog pojedinog segmenta, te se vrata vrlo lagano integriraju u fasadu. U suvremenoj modernoj gradnji potrebno je prilagoditi i dizajn ulaznih vrata, prozora i garažnih vrata u jednu, oku zaokruženu cjelinu. Tekla vrata doista to sve ima. Uvjerite se i sami, slika govori tisuću riječi.

www.tekla.hr

GARAŽNA INDUSTRIJSKA VRATA VRATA

Domaći projekt Koristeći sistem garažnih vrata njemačkog partnera Käuferle, upravo je u tijeku realizacija projekta u suradnji s našim renomiranim projektantom, arhitektom Nikolom Polakom. Za vanjsku oblogu vrata korištene su fasadne cementne ploče EQUITON. Na većoj slici prikazana je trenutna situacija montaže na objektu. Završna faza podrazumijeva ugradnju dodanih EQUITON ploča, kako bi se dobila jedinstvena žuta struktura te „sakrila“ vrata (manja slika je kompjuterska dorada).

POGONI ZA VRATA

ZAGREB, Fra Dominika Mandića 1 10360 Sesvete-Popovec 01 7890 200; prodaja@tekla.hr

ULAZNA VRATA

SPLIT, Vukovarska 168a 21000 Split 021 473 865; ante.cugura@tekla.hr listopad 2019 25

tematski prilog UREĐENJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Uredništvo časopisa Korak

HOTELI Novi privremeni domovi Hotel D-Resort Šibenik

Hotelijeri su iznad svega ljudi izvanrednih društvenih sposobnosti svjesni složenih ljudskih karaktera te svojim pronicljivim spoznajama nastoje privlačiti goste na svekolike načine. Današnji gost milenijske generacije postaje najutjecajniji probirljivi, obrazovan i zahtjevan putnik i za mnoge bi moglo biti iznenađenje da milenijalci imaju daleko izraženiji interes za vrtlarstvo u odnosu na goste svih drugih generacija.

posjedovanje znanja o vrtlarstvu te nabavku opreme i raznih alata, poput kosilica, šmrkova, prskalica i mnogih drugih pomagala. Usto svoj vrt hotel obavezno mora oglašavati i na svojoj internetskoj stranici jer osim kvalitete usluga koje od hotela očekuju, na odluku potencijalnih gostiju milenijske generacije da u njemu odsjednu može utjecati činjenica da ima i uređen lijepi vrt. Kad gosti na svom mobilnom uređaju otkriju da hotel ima takav vrt, najčešće neće dalje surfati po internetu, niti tražiti drugi hotel i otići kod njegovog konkurenta.

Razlog tome leži u činjenici da je većina njih već toliko ovisna o tehnologiji da mnoge odgovore počinju tražiti u prirodi. Zato marketinški stručnjaci hotelijerima savjetuju, uložite novac i ponešto truda u uređenje lijepog vrta, mjesta gdje gosti mogu provesti vrijeme u miru i tišini. Naravno, održavanje vrta zahtjeva

Danas ljudi sve više brinu o okolišu. To znači da prilikom odabira hotela gosti vode računa o tome koliko je hotel „zelen”. Srećom, postoji mnogo načina na koje se u hotel može ugraditi „zeleni dizajn”. Tako se, recimo, može razmišljati o upotrebi prirodnih građevinskih materijala, ugradnji solarnih panela ili

kupnji namještaja od recikliranog drva. U svaku sobu se mogu smjestiti i tegle s biljkama i prostor gostima učiniti ugodnijim. Također se preporučuje da svaka soba ima dovoljno prirodnog svjetla, čime će hotel i smanjiti račun za potrošnju električne energije. U današnje vrijeme, hoteli nude svojim gostima mnogo više od samog mjesta u kojem mogu prenoćiti, stoga ne čudi da su se neki hoteli pretvorili gotovo u muzeje s umjetninama. Umjetnička djela tako možemo pronaći u predvorjima, restoranima i sobama hotela, neovisno radi li se o stalnoj postavi ili se umjetnine mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Tehnologija je ključni element za poboljšanje personaliziranog iskustva gostiju, pa mnogi hoteli implementiraju najnovije tehnološke trendove u svoju hotelsku arhitekturu. Besprijekorna komunikacija s gostima, pružanje vrhunske usluge i visokofunkcionalna oprema ukazuju na to da hotel prednjači u primjeni tehnoloških inovacija. Online i iPad prijave danas su već uobičajene tehnološke metode, čime nestaje potreba za velikim površinama za prijam gostiju, što dizajnerima omogućava veću fleksibilnost i kreativnost pri dizajniranju hotelskih predvorja. U pametnim hotelima gosti mogu pomoću personaliziranih tableta u sobama kontrolirati baš sve procese, od sobne temperature do osvjetljenja i komunikacije s osobljem u svim hotelskim odjelima. Dvorane za sastanke također su opremljene najmodernijom tehnologijom i hoteli su u stanju organizirati videokonferencije visoke razlučivosti s multimedijalnim prezentacijama. Na kreiranje hotelskih usluga u posljednjih 25 godina snažan utjecaj imao je tehnološki napredak koji je uz dostupnost digitalne tehnologije doveo i do novih paradigmi u poslovanju. Pod utjecajem tog snažnog tehnološkog razvoja ho-

Alpin & Relax Hotel Das Gerstl 26 listopad 2019


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

ali da bi u tome uspjeli potrebne su im informacije koje će se prelijevati kroz sve njihove sustave. Vodeći hotelijeri su priznali da, iako roboti nikada neće moći zamijeniti ljudsku gostoljubivost, mogu dešifrirati veliku količinu podataka o gostima te puno brže učiti od ljudi.

telijeri su se naprosto našli u situaciji da očajnički moraju hvatati korak s tehnološkim novitetima žele li zadržati konkurentnost na tržištu. S druge strane, danas su i gosti tehnološki educirani i sve što imaju u svojim domovima sada to očekuju i u hotelima. Hotelijeri smatraju da bi umjetna inteligencija mogla utjecati na poboljšanje iskustva gostiju kroz povoljnije cijene tijekom procesa rezervacija, prepoznavanje lica i glasa gostiju pri dolasku u hotel te korisničku uslu-

gu 24 sata dnevno tijekom boravka gostiju u hotelu. Prema sudionicima studije, budućnost hotelske industrije trebala bi predstavljati kombinaciju tehnologije s ljudskim dodirom kako bi se gostu pružilo ne samo ugodno, nego i autentično iskustvo. Za hotelijere će to biti veliki izazov budući da većina njih i nadalje zanemaruje temeljnu važnost integracije svojih sustava kako bi imali uvid u informacije o gostima. Hotelijeri mogu razumjeti i analizirati svaku točku iskustva gostiju te donositi sve inovativnije i informiranije odluke,

S TA K L O

U hotelskom sektoru sve veću popularnost dobiva i wellness, a kako će globalni wellness pokreti i dalje rasti, hoteli smišljaju na koji način unaprijediti fizičko i mentalno zdravlje svojih gostiju kroz dizajn i udobnost. Međutim, današnji kupci koji se brinu o svom zdravlju nisu impresionirani površnim promjenama i očekuju smislen pristup u pružanju wellness usluga. Dodatna prostirka za jogu ili pladanj s voćem u hotelskoj sobi nisu dovoljni niti će zadovoljiti potrebe gostiju. Zato mnogi hoteli ulaze u dogradnju dvorana za vježbanje, zdravstvenih lječilišta, sustava za pročišćavanje zraka i vode te uvode opremu za vježbanje u sobe kako bi udovoljili željama gostiju. Stručnjaci se slažu, najbolje vrijeme zdravstvenog turizma tek dolazi. Bilo da se radi o wellnessu, lječilišnom ili medicinskom turizmu ponuda i potražnja rastu. Istodobno, usluga se prilagođava aktualnim potrebama, ali i slijede nove spoznaje koje mijenjaju pogled na wellness i njegove zadaće, uređenje i filozofiju.

U

IN T E R IJ E R U

Fom d.o.o. (Showroom Interfom) I Kovinska 27, 10 090 Zagreb, Hrvatska T: +385 1 639 77 22; +385 1 639 77 19 I F: +385 1 349 83 12 I info@interfom.hr I www.interfom.hr

listopad 2019 27

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Hotel Lone - Rovinj


tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Sljedeća se zadaća odnosi na kreiranje sadržaja koji su zanimljivi muškarcima, sve češćim posjetiteljima prostora koji su nekada bili rezervirani pretežito ženama. Wellness stručnjaci također trebaju kreirati programe koji će jačati samopouzdanje gostiju kao što su treninzi buđenja svjesnosti, meditacije i joge. Korisnici također očekuju da im wellness bude podrška u oporavku poslije teških dijagnoza, posebice raka koji ne ugrožava samo tijelo već pogubno djeluje i na psihu (bivšeg) bolesnika. Pristup mora biti holistički i svakako treba uključivati i psihologa, nutricionistu i fizioterapeuta. Sigurno je da će moderni gosti wellnessa cijeniti i dobru mjeru adrenalina i opuštanja, detoksikacijske programe koji ne moraju značiti i odricanje te svakako očekuju sadržaje za cijelu obitelj. Ne zaboravite ni one najmlađe čije navike upravo sada oblikujete. Još jedna stvar koju gosti žele vidjeti u hotelu je lokalni utjecaj. Danas sve više hotela postaje središnje mjesto za lokalno stanovništvo, ponudu maloprodajnih lokalnih usluga u outsourcing lokalnim tvrtkama. Hoteli postaju i kulturna središta, mjesta gdje će se kroz organizaciju raznih umjetničkih, glazbenih i gastronomskih radionica gosti susresti s kulturom i obilježjima lokalne sredine. Taj trend zahtijeva dodavanje lokalnog dodira dizajnu hotela kao i uključivanje lokalnih dizajnera i umjetnika u njegovu izgradnju kako bi se stvorio jedinstveni ambijent. Gosti od osoblja također očekuju da ih informiraju i o svim događanjima u destinaciji, pa se preporučuje izrada brošure o gradu u kojem se nalazi hotel. Time se u kombinaciji s autentičnim dizajnom hotela i dobro obučenim hotelskim osobljem povezuje lokalna kultura s gostima u destinaciji. Putovanja u manje poznata odredišta s ciljem smanjenja utjecaja masovnog turizma i zaštite okoliša u idućoj godini će doživjeti snažan porast popularnosti. Pritom 54 posto globalnih putnika želi sudjelovati u smanjenju utjecaja masovnog turizma, dok bi 51 posto putnika u svijetu i njih 48 posto u Hrvatskoj

zamijenilo svoje izvorno za neko manje poznato, ali slično alternativno odredište, kad bi znali da će to imati manji utjecaj na okoliš. Kako bi im se pobudio interes, 60 posto globalnih putnika voljelo bi imati pristup usluzi (aplikacija/internetska stranica) koja preporučuje odredišta u kojima bi porast turizma imao pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu. Za očekivati je da će tvrtke odgovoriti na ovaj porast potražnje tako što će uvesti opcije koje će olakšati putnicima da pronađu manje popularne gradove/četvrti kroz tumačenje preferencija putnika i povezivanje s alternativnim ili manje poznatim odredištima u odabranoj zemlji ili regiji. Povećanje suradnje u ekosustavu putovanja također će rezultirati većim brojem kampanja s ciljem povećanja svijesti i inicijativama za unaprjeđenje infrastrukture kako bi se putnici odlučili za neko manje poznato odredište. Očekujte neočekivano uz pomoć tehnologije. U 2020. godini putnici će se u donošenju odluka o putovanju u još većoj mjeri prepustiti tehnologiji. Ponekad može biti jako teško odlučiti koje ćemo dijelove našeg nevjerojatnog planeta posjetiti ili koji ćemo izlet odabrati, ali u narednoj godini inovativne tehnologije omogućit će nam da s lakoćom uklonimo tu prepreku. Intuitivne i pouzdane preporuke pomoću tehnologije povezivat će putnike s nizom novih iskustava koja u suprotnom možda ne bi ni otkrili, uštedjeti im dragocjeno vrijeme (kao i smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom) te omogućiti da maksimalno iskoriste svaku minutu provedenu na odmoru. Pritom 59 posto putnika navodi da žele da im tehnologija ponudi neobične i neočekivane opcije koje bi im pomogle u otkrivanju nekog sasvim novog odredišta. Osim toga, 46 posto ispitanika kaže da bi koristili aplikaciju koja im omogućuje brzo i jednostavno istraživanje i rezervaciju aktivnosti u stvarnom vremenu dok putuju (što vrijedi za 34 posto putnika iz Hrvatske), dok 44 posto putnika planira koristiti aplikaciju koja im omogućuje planiranje aktivnosti unaprijed kako bi sve odgovore mogli pronaći na jednom mjestu. U 2020. godini ta će se potražnja zadovoljiti brojnim primjenama umjetne inteligencije s ciljem dobivanja personaliziranih prijedloga odredišta koja bi trebali posjetiti, smještajnih objekata u kojima bi trebali boraviti i aktivnosti koje bi trebali isprobati na temelju svojih preferencija, prethodnih putovanja i ključnih kontekstualnih faktora kao što su vremenski uvjeti i popularnost. Zbog ubrzanog tempa života većini putnika u svijetu danas nedostaje slobodno vrijeme. Zato na putovanjima žele biti što učinkovitiji, pa će se umjesto fokusa na jednu temu broj putnika

Hotel Briig Boutique - Split 28 listopad 2019

koji žele isprobati više načina zabave u 2020. godini znatno povećati. Oni će tako posjećivati odredišta koja nude niz zanimljivih doživljaja i atrakcija. Kod toga 54 posto globalnih i 40 posto putnika iz Hrvatske kaže da želi otići na duže putovanje na kojem se aktivnosti organiziraju u neposrednoj blizini znamenitosti koje žele vidjeti. Pritom 62 posto putnika smatra da bi na taj način mogli uštedjeti dragocjeno vrijeme. Imajući to na umu može se očekivati da će industrija putovanja nastojati putnicima olakšati putovanja kroz sadržaje pune raznolikosti, ponudu i rute kako bi na najbolji mogući način mogli istražili odredišta koja nude razne vrste zabave. Zamišljajući odredište koje im sve to pruža, od nevjerojatnih prirodnih ljepota u kojima mogu uživati s balkona svoje vile do povijesnih znamenitosti, impresivnih parkova i plaža na kojima se mogu rashladiti i opustiti nakon dana provedenog istražujući grad. Hrvatski turizam u segmentu dalekih tržišta najveći turistički promet ostvaruje upravo iz SAD-a. Ovaj izvještaj koji dolazi od strane prestižnog udruženja poput Virtuosa dodatno potvrđuje odličnu poziciju koju naša zemlja uživa na nama iznimno važnom američkom tržištu te potvrđuje da je Hrvatska u društvu vodećih odredišta za goste istančanog ukusa, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. U proteklom dijelu godine u Hrvatskoj je registrirano 627 tisuća gostiju iz SAD-a i više od 1,7 milijuna njihovih noćenja, što čini porast od 12 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Virtuoso predstavlja mrežu najboljih američkih luksuznih turističkih agencija koja broji više od 20.000 savjetnika širom svijeta te godišnje ostvaruju promet koji premašuje 26,4 milijardi američkih dolara. Mreža Virtuoso uključuje više od 1.800 partnera među kojima su vrhunski hoteli i odmarališta, turoperatori, avioprijevoznici, agencije, a osnovni cilj mreže je klijentima ponuditi detaljno isplanirana i nezaboravna putovanja. Prema rezultatima godišnjeg istraživanja Virtuosa, američkog udruženja agencija za luksuzna putovanja Hrvatska je za 2020. godinu uvrštena među top 5 svjetskih destinacija u čak tri kategorije! Čak tri objekta Valamar Riviere dobitnici su prestižne međunarodne nagrade World Luxury Hotel Awards 2019. To visoko priznanje, već četvrtu godinu zaredom dobili su hotel Valamar Collection Dubrovnik President 5* kao najbolji europski luksuzni resort na plaži (Luxury Beach Resort) i Valamar Collection Isabella Island Resort 4*/5* koji je proglašen za najbolji europski luksuzni otočni resort (Luxury Island Resort), dok je prvi put ove godine nagradu dobio i Valamar Collection Imperial Hotel 4* kao najluksuzniji među povijesnim hotelima u Europi (Luxury Historical Hotel). „Ova je nagrada potvrda da kvalitetu, koju postižemo kontinuiranim ulaganjima u naše destinacije i objekte, osim gostiju prepoznaje i struka. Iznimno sam ponosan što smo se i ove godine našli u odabranom društvu najboljih i nadam se da ćemo i u budućnosti


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

uspješno nastaviti ispunjavati visoke zahtjeve koje tržište svakodnevno stavlja pred nas“, istaknuo je direktor Valamar Collection Isabella Island Resorta Denis Prevolšek. „U Valamaru nastojimo gostima pružiti jedinstveno i autentično iskustvo, a da bi u tome bili uspješni ponudu i uslugu kontinuirano prilagođavamo individualnim potrebama i željama različitih gostiju. Ova nagrada svakako je rezultat truda svih djelatnika hotela i zato ovom prilikom želim i svima njima zahvaliti na požrtvovnosti i radu. Ponosan sam što smo se i ove godine našli u društvu najboljih i vjerujem da ćemo i u budućnosti uspješno opravdati sva očekivanja i gostiju i struke“, istaknuo je Ivan Sabljić, direktor Valamar Collection Dubrovnik President Hotela. Međunarodna nagrada World Luxury Hotel Awards percipira se kao svojevrstan Oscar, a hotelima je dodjeljuje struka za visoke standarde i izvrsnost usluge po kojima se dobitnici ovog visokog priznanja i razlikuju od ostalih hotela visoke kategorije u svjetskom hotelijerstvu. Hotel Adriatic jedan je od rijetkih hotela čija su umjetnička djela nastala upravo za taj prostor. Jedinstveni kustoski pristup pozvao je renomirane suvremene umjetnike na stvaranje novih radova čiji se koncepti razvijaju u komunikaciji s prostornim vrijednostima te vrijednostima baštine ove povijesne građevine i njezina okruženja. Ulaskom u Hotel Adriatic imate jedinstvenu priliku boraviti u prostoru koji je ispunjen djelima koja nisu za njega samo stvarana već su njime inspirirana. U budućnosti ćemo na tržištu imati s jedne strane “stil-ikone” – hotele koji zadivljuju konceptom i ino-

vativnošću, a s druge strane specijalizirane tematske hotele s opreznim dizajnerskim izražajem te dobrom i jasnom tržišnom pozicijom. Mnogi hoteli koji su računali da im samo nova fasada ili moderna građevina osigurava uspjeh bili su u zabludi. Hotel koji nije baziran na strateškom konceptu dugoročno gubi utrku na svjetskom tržištu. Vrijeme je specijalizacije!

Prirodni materijali i mirisi su jedan od recepata uspjeha Prirodni materijali kao što su voda, drvo, kamen, glina u kombinaciji s primjerice betonom, staklom i dr. utječu na stvaranje pozitivne atmosfere. Sastavni dio toga su i mirisi, pa će wellness ponuda izborom kozmetike, raslinja i mirisa podcrtavati primjerice mediteranski ugođaj. Dakle, i hotel i njegovo osoblje moraju misliti jedinstveno jer samo tako mogu odgovoriti željama svojih gostiju, nespremnih da se odmah po završetku tretmana vrate starim navikama. Dijetalna prehrana, vegetarijanski obroci, prirodni sokovi i druga načela zdravog života jednostavno su imperativ. Ne treba pritom zaboraviti mirise i mediteransko raslinje, smirujuće boje i ambijent, upotrebu prirodnih materijala i ukupnu opuštajuću atmosferu, koju uz ostalo kreira i učinkovito, ali nenametljivo osoblje, smirujuća glazba, svjetlosni efekti, bazen, sauna, tuš, itd. Za natkrivanje otvorenih prostora i brzi povrat uloženih sredstava u opremanju hotelskih i ugostiteljskih objekata bitne su i pergole, razni tipovi tendi, staklo sustavi, suncobrani i jedra za luksuzne terase. Za racionalniju i učinkovitiju iskoristivost prostora te veću energetsku učinkovitost objekata, postoje inovativna rješenja staklo sustava. Odlika takvih sustava je da ne koriste okomite okvire, nikad ne zaklanjaju

pogled, jedva su primjetni, lagani za rukovanje i održavanje. Sve ploče su međusobno povezane i omogućuju jednostavno otvaranje i zatvaranje. Ovaj sustav omogućava uporabu prirodne topline koju dnevno svjetlo pruža kroz sva godišnja doba. Sustavi kliznih vrata posebno su prikladni za moderna, dizajnerski usmjerena rješenja od potpunog stakla u zahtjevnoj arhitekturi. Fleksibilan modularni sustav i integracija krilnih elemenata različite funkcionalnosti pružaju veliku dizajnersku slobodu kod projektiranja i najzahtjevnijih hotela. Staklo kao dizajnerski element u arhitekturi hotela je nezamjenjiv, jer neprimjetno povezuje interijer i eksterijer u jedinstvenu cjelinu. Staklene pregradne stijene su u harmoniji s praktički svakim ambijentom. I za kraj odabrali smo jedan inspirativan hotel u Grčkoj koji je jednostavan po svojoj arhitekturi ali pruža svojim gostima jedinsteni doživljaj slobode, jednostavnosti i opuštajućih trenutaka. Riječ je o hotelu koji je utjelovio mediteranski chic i netom nakon otvorenja postao miljenik trendsetera iz cijeloga svijeta.

Casa Cook je novi hotelski brend, Boutique hotel Casa Cook se sastoji od 90 soba od kojih svaka ima svoj mali privatni bazen, a raspoređene su u nekoliko niskih bijelih zgrada. Tu je, jasno, i zajednički dio s restoranom i bazenom, a neodoljiv boemski trenutak osigurale su viseće mreže za odmor kao stvorene za višesatno lješkarenje. Savršeno je osmišljen hotel u kojem vlada prava mediteranska atmosfera i balans. Svijetlo drvo dominira interijerom i eksterijerom i perfektno se uklapa u okoliš, dok rustikalni detalji cijeloj priči daju toplinu. Ova je hotelska priča namijenjena urbanim putnicima koji cijene stylish dizajn, opuštenu atmosferu, dobru vrijednost za novac, zdravu hranu fokusiranu na lokalnu proizvodnju, jer upravo su ovo vrijednosti koje Casa Cook zastupa, ali i kod nas već vrlo zastupljenom filozofijom u turizmu. Boutique hotel Casa Cook

listopad 2019 29

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Hotel Well - Terme Tuhelj


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Uredništvo časopisa Korak

U okviru serijala UREĐENJE I OPREMANJE HOTELA I POSLOVNIH PROSTORA, želja nam je temu obraditi iz svih aspekata, od samih materijala za gradnju i/ili adaptaciju, uvođenja inovativnih, novijih rješenja koja su iz više razloga bolja od dosadašnjih tradicionalnih, sigurnosnih elemenata (protuprovala, zaštita od požara, poplave, ...), poboljšanja toplinske izolacije prilikom renoviranja hotela što bi se trebalo podrazumijevati samo po sebi, ali usprkos tome neki investitori realiziraju samo vizualnu stranu objekta te im je očito potrebna pomoć kod odluke kvalitetna toplinska izolacija DA ili NE ! Uz zaštitu od sunca treba spomenuti sve oblike zaštite od tendi, žaluzina, prirodnog zasjenjenja koje zadire i u područje krajobrazne arhitekture. royalgrass.com

30 listopad 2019

Uređenje i opremanje hotela i poslovnih prostora tessilbrenta.ccom

Ako pričamo o vanjskom uređenju, uz uređenje objekta jednako je bitno i uređenje okoliša, krajobraza („landscaping“) kojem ćemo također posvetiti dužnu pažnju. U unutrašnjosti objekta biti će veliki izbor tema, od opremanja namještajem (foajea, soba) opremanja kupaonica, organiziranja kuhinje, prostora za objedovanje, ... Jedan od podnaslova bit će i SPA ZONE (bazeni, wellness, saune, ..) priprema vode (na moru je interesantna desalinizacija „boćate“ vode) ... Strojarske instalacije (u koje ulazi i spomenuta pripre-

ma vode) su i te kako bitne za ugodan boravak Vaših gostiju. Odgovarajućim rješenjima koje ćemo vam ponuditi, stvorit ćete u Vašem objektu ugodu kojoj će se gost poželjeti vratiti prvom prilikom. Nabrojene su samo neke od tema koje ćemo kroz ovaj prilog prezentirati. Napraviti ćemo sintezu interesantnih tekstova, ponuđenih kvalitetnih rješenja, kako bi oplemenili vaš poslovni prostor ili prostor vašeg investitora. Ovog puta pozabavit ćemo se kvalitetnom hidroizolacijom ravnog krova, međutim primjenjiva je i na strmim zidovima koje s tehničke strane također možemo smatrati ravnim krovom. I sad, hajdemo biti malo inovativni. Kad već radimo hidroizolaciju ravnog krova, bez obzira je li riječ o novom objektu ili renoviranju postojećeg, zašto taj isti krov ne bi ozelenili, posijali na njemu travu, posadili ukrasno grmlje, možda i koje drvo ... Dobili smo novu površinu za potencijalnu proizvodnju jestivih biljaka (krumpira, zelene salate, krastavaca, ...). Ljudi koji odsjedaju u hotelima trebaju i jesti, a zasigurno je veliki broj onih koji će se po povratku u svoje domove pohvaliti kako su odsjeli u hotelu koji im je ponudio EKO hranu iz vlastitog uzgoja - s krova. Zeleni krov može postati i „Zeleni zid“ ispod kojeg je također potrebna hidroizolacija, vrlo interesantna „pozivnica“ za goste koji će na Vašoj terasi popiti kavu ili ih možda baš Vaš „prirodni zid“ inspirira da kod Vas organiziraju poslovni ili obiteljski ručak ... Konkurencija u ugostiteljstvu i hotelijerstvu je nemilosrdna, te je potrebno izdvojiti se od ostalih kako bi privukli dodatnu klijentelu ... Tu smo da vam u tome pomognemo ...


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Büsscher Hoffmann d.o.o.

Krovna hortikultura u Hrvatskoj, iako postoji, nije rasprostranjena koliko bi to bilo o poželjno

Objekt AUVA - Klagenfurt

Zeleni krovovi su sve češća rješenja u svijetu koja ublažavaju nabujalu betonizaciju urbanih prostora. Njihove su prednosti mnogobrojne, stoga je pravo vrijeme da stvorite svoju zelenu oazu usred grada, da na svoj objekt, poslovnu zgradu, hotel, obiteljsku kuću, postavite „zeleni“ kišobran. Krovovi zaštićeni živom florom postoje, čini se, odavno i posvuda. Od legendom opjevanih Semiramidinih vrtova do povijesno dokumentiranih biljem ukrašenih krovova starorimskih vila, islandskih kuća iz Norse razdoblja ili pak srodnih nastambi u Kanadi, blagodati krovnog raslinja bile su poznate mnogim narodima. No, stvarnu revitalizaciju tog drevnog koncepta najjasnije je izrazio kontroverzni Friedrich Hundertwasser, naglasivši kako bi sve što leži vodoravno pod otvorenim nebom trebalo pripadati prirodi te da bi i u gradu moralo biti moguće udisati šumski zrak! Bit ćemo slobodni te proširiti tu njegovu tezu. Nije nužno da mora ležati vodoravno ... Prema jednoj od definicija, zeleni krov je svaki otvoreni biljem zasijan prostor od tla odvojen građevinskom ili drugom strukturom. Uglavnom ih se može dijeliti na ekstenzivne i intenzivne, a slojevi od kojih su sazdani su organski i anorganski. Ekstenzivni su plitki i zemlja na njima najčešće je slabije kakvoće i stoga su pogodni tek za ograničen broj biljnih vrsta i namjena, dok su intenzivni dublji, često prekriveni visokokvalitetnim humusom te pogodniji za uzgoj svih biljnih vrsta. Nepobitna je činjenica kako će krovni vrtovi odigrati jednu od ključnih uloga u kontekstu održiva razvitka u urbanim sredinama, osobito ako se to odnosi na ublažavanje posljedica globalnog zatopljenja i eliminaciju stakleničkih plinova. Usporavanjem otjecanja kišnice, zeleni krovovi djeluju na povećanje njezina prirodno rashladnog djelovanja; djeluju poput usisivača ugljičnog dioksida, industrijske prašine i raspršenih krutih čestica; zadržavanjem viška slivnih voda Obiteljski hotel - Gosau - u fazi gradnje

smanjuju troškove održavanja velikih kanalizacijskih sustava; u znatnoj mjeri upijaju višak solarnog zračenja, kao i termalna isijavanja betona i asfaltnih materijala…

Dulji vijek krova Argumenti i zaključci kojima barataju sve svjetski relevantne tvrtke specijalizirane za projektiranje zelenih krovova govore isto: životni vijek vrtom oplemenjena krova je produžen minimalno 15 do 20 godina u odnosu na klasične ravne krovove, a osobitost vodonepropusnosti može se sačuvati četrdesetak godina. Unatoč dvadesetak posto većem početnom ulaganju, zeleni je krov najisplativije rješenje jer, osim što temperatura na površini krova gotovo nikad ne prelazi 25 °C pa se uz racionalno postupanje, utrošak energije potreban za klimatizaciju može ‘skresati’ za više od trećine. Ako se tim procjenama doda izostanak mehaničkih oštećenja, izbijanja požara, šteta nastalih djelovanjem vjetrova i UV zračenjem, argumenti o prednostima sve su jači. Uobičajeni troškovi održavanja, rekonstrukcije u rasponu Obiteljski hotel - Gosau - završen projekt - “zeleni krov” u cijeloj okolini središnjeg dijela objekata

listopad 2019 31

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Zeleni krovovi - ravni, kosi, vertikalni


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

BÜSSCHER ZELENI KROV - INVERZNI KROV SA HERBITECT® Konstrukcija: inverzni krov sa ekstenzivnim zelenilom - neprozračen, nagib krova 1°do 3° podloga: armiranobetonska konstrukcija

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

1 Prednamaz BV Büscherit Voranstrich - Hladni bitumenski prednamaz

od pet do deset godina od trenutka ugradnje zelenog krova postaju nevažni.

Manja toplina i buka Poznat je još jedan zanimljiv podatak temeljen na računalnoj simulaciji: u zamišljenom gradu zelenih krovova, smanjenje temperature za samo tri stupnja imalo bi isti učinak kao istodobna konverzija svih gradskih vozila na električni pogon. Sljedeća pozitivna osobina zelenih krovova koju valja naglasiti jest njihov značajan utjecaj na redukciju buke. Ovisno o debljini i vrsti pokrovnih slojeva, buka se u unutarnjim prostorijama zgrade sa zelenim krovom može smanjiti i za 40 dB. Stoga stručnjaci preporučuju da se unutar i u okolici zračnih luka, tvornica, velikih garaža, bolnica, škola, dječjih vrtića, trgovačkih centara i svih lokacija na kojima se tišina i temperaturna ravnoteža postavljaju kao glavni zahtjevi, krovni vrtovi apliciraju u najvećoj mogućoj mjeri. U Njemačkoj, svjetskom lideru ‘krovne hortikulture’, to je već općeprihvaćen način razmišljanja. U tom slučaju, na potezu su gradski oci, koji bi već u projekte javnih objekata mogli ugraditi zelenilo i uz razumne troškove zaraditi značajne bodove kod građana. Dovoljno se malo osvrnuti oko sebe u novozagrebačkim naseljima – koliko betonskih platoa zjapi prazno, oštećeno i raspuknuto, dok ono malo travnjaka služi pretežito za šetanje kućnih ljubimaca.

Ravni krovovi i zelenilo Krovna hortikultura u Hrvatskoj, iako postoji, nije rasprostranjena koliko bi to bilo poželjno. Kako je ona prihvaćena ili u ekonomski prosperitetnim sredinama s nepogodnim, često ekstremnim klimatskim uvjetima, poput onih koji vladaju u skandinavskim zemljama ili, pak, u zemljama s ekološkim nedaćama vezanim uzz prekomjernu i hipertrofi-iranu industrijalizaciju, čini ni se kako nema posebnihh razloga za inzistiranje naa takvoj vrsti gradnje. S druuge strane, novogradnje u 32 listopad 2019

2 Hidroizolacija 2.1 GV 40 E Büsscher Baruplan - Fleksibilna elastomerna polimerbitumenska traka 2.2 PEZ 45 FLEX Büsscher Baruplan sa HERBITECT®- Visokofleksibilna elastomerna polimerbitumenska traka 3 Toplinska izolacija BÜSSCHERPOR - EPS ploče ekspandiranog polistirena 4 Filtracijski sloj PES-SB 200/2 Büsscher Stapelfaservlies Geotekstil 200 g/m2 5 Zaštita - Šljunak granulacije 16/32 6 Filtracijski sloj PES-SB 200/2 Büsscher Stapelfaservlies - Geotekstil 200 g/m2 7 Humusni sloj sa substratom za ekstenzivno ozelenjavanje 8 Zelenilo

Hrvatskoj više gotovo da i nemaju klasična krovišta, kockaste zgrade svojom arhitekturom omogućavaju bolju iskoristivost stambenog prostora i više kvadrata na tržištu. Zeleni vrt na vrhu zgrade donio bi sve one navedene pogodnosti svim stanarima u kući. Tamo gdje je to moguće, bilo bi dobro razmisliti i o ‘zelenoj sanaciji’ ravnih krovova na starijim građevinama. Pažljivo i stručno izveden ekstenzivan zeleni krov zasigurno bi stajao manje od dograđivanja kompletne krovne konstrukcije, dok bi financijska konstrukcija

u usporedbi s neprekidnim krpanjem porozne plohe mogla biti i povoljnija.

Vrste zelenih krovova Ukoliko govorimo o vrstama zelenih krovova, razlikujemo biotropske zelene krovove koji se baziraju na prirodnom nosivom sloju na kojem raste isključivo samonikla autohtona vegetacija, intenzivne krovove na kojima je sustav ozelesus njivanja koji njiv Uni Science Park - Linz ddopušta op neograničenu i og različitu uporaz trebu zelenih tre površina što po podrazumipo jeva grmlje i je ddrveće koje ppredstavlja vveće optterećenje kkrovne kkonstrukcijje o čemu ttreba voditi računa statičar zgrade te ekstenzivne krovove koji uobičajeno znače nisko rastuće bilje koje


nije zahtjevno te ne traži puno njege i održavanja. Zeleni se krovovi mogu izvesti na bilo kom krovu (obrnutom, toplom ili hladnom) uz zadovoljenje određenih uvjeta. Tako kod obrnutih krovova iznad toplinske izolacije ne smije biti nikakav sloj koji će onemogućiti izlaz vodene pare. Topli

membrane za ektenzivne i intenzivne zelene krovove. Sadrže ekološki prihvatljiv i dugotrajan aditiv za protukorijensku otpornost (HERBITEC). Aditivi se dodaju u vrlo malim količinama jer su izrazito dugovječni i otporni na ispiranje.

Wohnpark Röcklbrunn

krovovi moraju imati dobru parnu branu, a jedino kod hladnih krovova nema nikakvih građevno-fizikalnih ograničenja.

Što ako “procuri” ? Zeleni krovovi su sastavni dio građevinskih konstrukcija određeni sa specijalnim tehničko-tehnološkim zahtjevima. Za trajno funkcioniranje elemenata zelenog krova potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve za hidroizolaciju zelenih krovova, a sve prema ÖNORM B 2220 i ÖNORM B 2209 te VfB i FLL smjernicama. Za pravilnu izvedbu ravnih krovova, tijekom planiranja i izvedbe, moraju biti uzete u obzir sve materijalno tehničke zakonitosti koje proizlaze iz projekta fizikalnih značajki građevine. Bilo da se radi o konvencionalnom ravnom krovu ili inverznom ravnom krovom, zelenom krovu intenzivne ili ekstenzivne naravi, vrlo je važno odrediti pravilan izbor hidroizolacijskog materijala te na taj način osigurati sigurnu zaštitu. Elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov, najznačajnije su hidroizolacijske

I na kraju najvažnije, iskustvo je pokazalo da funkcionalnost ravnih krovova ovisi, prije svega o kvalitetnom planiranju, izvedbi, kao i upotrebi kvalitetnih certificiranih materijala, stoga se obratite s povjerenjem našem predstavniku. Brojni primjeri ugradnje naše hidroizolacije u objekte u cijelom svijetu, od kojih smo neke fotografijama prikazali u okviru ovog teksta, dovoljan su odgovor na upit o kvaliteti naših materijala.

Na kraju da ponovimo najznačajnije prednosti zelenih krovova: • zamjena za dvorišta i vrtove, oodnosno povećavaju prostor za opušštanje u betonskoj ddžungli • smanjenje potrebe za grijanjem i hlađenjem zgrade kao zaštitni sloj • produžavanje vijeka trajanja krovišta, štićenje krovne izolacije od mehaničkih oštećenja, starenja te ultraljubičastih zraka • smanjivanje izljeva vode nakon oluja koje oštećuju zgradu • smanjivanje isijavanja topline u urbanim područjima • filtriranje zagađenja iz zraka i kiše • produžavanje trajanja životinjskih vrsta u izgrađenom okolišu. • rasterećivanje kanalizacijske mreže jer zadržava kišnicu

listopad 2019 33

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Nenad Karalija voditelj Odjela tehnike Mapei Croatia d.o.o. Green Building Specialist

Zašto koristiti ekološke proizvode i sustave u hotelima Proizvodi s niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva za siguran boravak Hoteli su objekti koji dominiraju prostorom te su svojim zadivljujućim linijama prepoznatljivi u mnoštvu drugih zgrada bilo da se nalaze u urbanim prostorima ili turističkim mjestima. Vanjske konture hotela imaju za cilj impresionirati goste i dati im do znanja da će se u tom prostoru osjećati posebno, a to je ono što svi gosti hotela žele. Osim smještaja, u hotelima pronalazimo nešto čega nema u svakodnevici, a što upotpunjuje osjećaj odmora ili nas priprema za poslovne izazove ako smo na poslovnom putu.

EKOLOŠKI HOTELI U mnoštvu hotela koji su gostima na raspolaganju, ekološko odgovorni hoteli privlače turiste koji danas imaju veće zahtjeve i drugačije prioritete. Turisti danas za svoj novac traže dodatnu vrijednost uz smanjeni ekološki otisak, za što su spremni platiti više. Kada oduzmemo vrijeme koje se provodi izvan hotela u nekoj destinaciji, najviše vremena u samom hotelu provodi se u hotelskoj sobi, pa tako današnje sobe nisu samo mjesta u kojima se prespava, već one nude mnoge sadržaje koji u potpunosti mogu zadovoljiti sve potrebe gostiju. Zbog svega toga iznimno je važno i da kvaliteta zraka u sobi bude odgovarajuća, a time i da materijali koji su odabrani u interijeru imaju nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva. Ekologija, stoga, osim resursa uključuje i upotrebu održivih i sigurnijih materijala te svijest o njihovu utjecaju na 34 listopad 2019

Brojni čimbenici mogu utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima: način na koji se upotrebljavaju i provjetravaju prostorije, proizvodi koji se koriste za čišćenje, namještaj, ali i građevinski proizvodi jer svi oni ispuštaju hlapljive organske spojeve (VOC) koji utječu na zrak u zatvorenim prostorima, a posljedično i na zdravlje ljudi.

zdravlje ljudi. Sve se to mora uzeti u obzir tijekom izgradnje, održavanja kao i obnove objekta.

PROIZVODI ZA PRIPREMU PODLOGE U Mapei asortimanu proizvoda koje možemo ponuditi za hotele s naglaskom na sobe i unutarnje prostore nalaze se brojni proizvodi niske emisije hlapljivih organskih spojeva. Ako govorimo o estrihu, onda su tu veziva i gotove smjese za izradu estriha TOPCEM i MAPECEM (to jest, TOPCEM PRONTO/ MAPECEM PRONTO) koji su certificirani kao EC1 PLUS, odnosno proizvodi s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva. Oznake EC1 i EC1 PLUS izdaje GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), udruženje za kontrolu emisija hlapljivih organskih spojeva proizvoda za polaganje podnih obloga, ljepila i materijala za građevinarstvo.


NENADMAŠNA HIDROIZOLACIJA

POLAGANJE KERAMIČKIH PLOČICA

Prije ugradnje pločica u mokrim prostorima na balkonima, terasama i bazenima potrebno je ugraditi polimer-cementnu hidroizolaciju MAPELASTIC. Zanimljiva je činjenica da je MAPELASTIC-om, jednim od najprodavanijih polimer-cementnih hidroizolacija na svijetu, u posljednjih 30-ak godina hidroizolirano više od 350 milijuna m2 najrazličitijih površina, a klasificiran je kao EC1 R PLUS – proizvod s vrlo niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva, što ga čini neškodljivim za zdravlje izvođača i krajnjih korisnika prostora.

Polaganje završnih obloga, bilo da se radi o keramičkim pločicama ili parketu, odnosno tepihu, također se preporuča izvesti proizvodima s niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva. Tako se, na primjer, polaganje keramičkih pločica može izvesti ljepilom KERAFLEX MAXI S1 ZERO kojim se može ugraditi većina pločica, a certificirano je oznakom EC1 PLUS. Ujedno, ovo ljepilo nosi oznaku Low Dust, što znači da je tijekom njegova miješanja smanjen intenzitet prašenja, čime je posljedično izbjegnuto udisanje praha izvođača prilikom pripreme.

Kvaliteta zraka unutarnjih prostora jedna je od pet glavnih prijetnji koje okoliš predstavlja za ljudsko zdravlje. Procjenjuje se da tri milijuna ljudi u svijetu umire od posljedica onečišćenja zraka, što predstavlja oko 5 % ukupne smrtnosti godišnje POLAGANJE PARKETA I ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA Kada govorimo o parketima, gotovo svi Mapei proizvodi imaju niske emisije hlapljivih organskih spojeva. Međutim, možemo izdvojiti ljepilo ULTRABOND P990 1K, oznake EC1 PLUS koje smo koristili pri ugradnji parketa na svim značajnijim hotelima u Hrvatskoj. Prilikom ugradnje

listopad 2019 35

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

tepiha ili elastičnih podnih obloga najprije je potrebno izravnati podlogu masom za izravnavanje. U tu svrhu najčešće primjenjujemo sustav koji uključuje temeljni premaz ECO PRIM T, koji je certificiran oznakom DER BLAUER ENGEL, i masu za izravnavanje ULTRAPLAN ECO, također nositeljicu iste oznake koja garantira iznimno nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva. Ova oznaka „plavog anđela“ od drugih se sustava ocjenjivanja razlikuje po tome što ima različite razrede razvrstavanja proizvoda, ali samo jedan certifikat – proizvod jest ili nije u skladu sa zahtjevima oznake. Certifikat potvrđuje da proizvod ima vrlo nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva i ne sadrži opasne tvari. Pri ugradnji tepiha i elastičnih podnih obloga koristimo ljepila iz linije ULTRABOND ECO koja su redom niske emisije hlapljivih organskih spojeva, čime se čuva zdravlje podopolagača i krajnjih korisnika prostora.

stituta za graditeljstvo – DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Osim toga, i sustavi unutarnjih završnih boja iz linija COLORITE i DURSILITE također imaju niske emisije hlapljivih organskih spojeva, čime doprinose kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru.

PREMA ODGOVORNOJ I ODRŽIVOJ TURISTIČKOJ BUDUĆNOSTI

DEKORATIVNE, ZAŠTITNE I ZAVRŠNE POVRŠINE

U današnjem svijetu turizma, ali i svijetu općenito, jako je važno imati dobar imidž. Gosti i klijenti sve se detaljnije informiraju o smještaju te analiziraju mnoštvo informacija koje su im danas dostupnije nego ikad. Stoga hoteli koji koriste ekološki prihvatljive materijale postaju konkurentniji na tržištu i imaju komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju. Pri pravilnom odabiru materijala za gradnju i sanaciju hotela investitorima, projektantima i izvođačima na raspolaganju je Odjel tehnike Mapei Croatia.

U navedenom kontekstu ne smijemo zaboraviti spomenuti i završne dekorativne sustave. Jedan od najatraktivnijih sustava – ULTRATOP LOFT koji se često koristi u interijerima hotela, klasificiran je kao proizvod s niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva prema strogim standardima njemačkog in-

U opisu našeg posla je i izlazak na teren i izrada optimalnog tehnološkog rješenja koje će uključiti ekološke komponente materijala i pomoći u realizaciji ciljeva. Imati partnera koji može ponuditi lepezu ekoloških rješenja za hotele od temelja do krova definitivno je naša prednost i naša svakodnevna misija.

Hoteli koji koriste ekološki prihvatljive materijale imaju komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju Više informacija o ekološkim proizvodima potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni telefon: 0800 0208. Sve novosti pratite na našem YouTube kanalu Mapei Croatia TV.

Mapei Croatia d.o.o. Purgarija 14, Kerestinec 10431 Sveta Nedelja Tel: 01 3647 790 Fax: 01 3647 787 E-mail: mapei@mapei.hr E-mail: tehnika@mapei.hr 36 listopad 2019


SVE JE OK UZ MAPEI

Odaberi tehnologiju, specijalizaciju i dugotrajnost proizvoda Mapei za izgradnju novih građevinskih objekata te sanaciju i konzervaciju kulturnih i povijesnih građevina. Napravi razliku uz Mapei, svog partnera u gradnji.

Više na: mapei.hr i mapei.com


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Elgri d.o.o.

Praktično rješenje za ugostiteljske objekte

OTPADNE MASNOĆE I NJIHOVO ZBRINJAVANJE Zašto odvođenje otpadnih masnoća zahtijeva upotrebu grijaćih kabela? Mastolovci se u komercijalnim kuhinjama ugrađuju kao sredstvo kojim se sprječava ispuštanje masti, ulja te otpadnih masnoća u kanalizacijske sustave. Međutim, trendovi dizajna komercijalnih objekata te iste mastolovce udaljavaju sve dalje od kuhinja kako bi, na nekom udaljenijem mjestu, odradili svoj posao kao dio nekog većeg sustava. nVENT - RAYCHEM SUSTAV ODRŽAVANJA PROHODNOSTI ODVODNOG CJEVOVODA Održavanje protočnosti odvodnih cjevovoda postiže se popratnim grijanjem samoregulirajućim grijaćim kabelom, odnosno zagrijavanjem KAKO SAMOREGULACIJA RADI U PROVODLJIVIM POLIMERNIM GRIJAĆIM otpadnih masnoća. Samoregulirajući grijaći kabel automatski podešava svoj učinak pri zagrijavanju KABELIMA cjevovoda bez rizika od pregrijavanja i bez nepotrebnog gubljenja energije te time štedi vaš novac. Samoregulirajuća tehnologija osigurava pravu količinu topline. Pri višim temperaturama polimer se širi, smanjuje se broj električnih provodnih staza, čime se Na taj način sprječavamo mogućnost začepljenja odvodnog cjevovoda i mogućih smanjuje izlazna snaga grijaćeg kabela. Pri nižim temperaturama broj vodljivih izlijevanja prije mastolovca. staza se povećava, čime se omogućava viši nivo struje koja teče između vodiča. Idealna temperatura za proces izdvajanja masnoća je u rasponu od 40 do 46 °C. Proizvodnja „prave količine topline“ štedi vam novac bez nepotrebnog trošenja nVent RAYCHEM grijaći kabeli mogu se ugraditi na metalne ili plastične cjevovode, energije. mogu se omotati oko ventila ili drugih elemenata cjevovoda, a mogu se koristiti Sustav grijanja nVent RAYCHEM je testiran prema najstrožim standardima u indukako za nadzemne, tako i za ukopane cjevovode. striji kako bi svojim kupcima osigurao maksimalnu pouzdanost.

“Visoka” temperatura - nekoliko vodljivih staza - manja proizvodnja energije (topline) “Srednja” temperatura - više vodljivih staza aktiviranje samoregulacije “Niska” temperatura - puno vodljivih staza - veća proizvodnja energije (topline)

38 listopad 2019


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Konstrukcija je robusna te je osiguran dugi vijek trajanja. Pravilnom montažom te NOVI PROIZVOD održavanjem očekuje se da će samoregulirajući grijaći kabeli besprijekorno raditi Zadnjih godina znatno su postrožene mjere i zahtjevi sigurnosti u zgradarstvu, više desetljeća, a dostupno je i 10-godišnje produljeno jamstvo u industriji. naročito u javnim objektima. Tvrtka nVent Raychem dala je tome svoj doprinos razvojem nove generacije samoregulirajućih grijaćih kabela pod nazivom XL-TRACE LSZH. Nova paleta Kako sustav funkcionira? samoregulirajućih grijaćih kabela povećava otpornost na vatru, kao i smanjenje Popratnim grijanjem cjevovoda zagrijavamo masnu otpadnu vodu, smanjujemo emitiranja dima i otrovnih plinova u slučaju požara. njenu gustoću i osiguravamo ravnomjerno otjecanje. Sustav je osmišljen za održavanje temperature od 43°C uzduž cijelog cjevovoda kojim se odvode masne Primjena: zaštita od smrzavanja hidratantskih i sprinklerskih cjevovoda, dogrijavaotpadne vode do mastolovca. Tipične primjene su u: nje cjevovoda potrošne tople vode, zagrijavanje cjevovoda otpadnih masnih voda. • komercijalnim kuhinjama i restoranima • radnim jedinicama pretpranja Jednostavno rečeno, ovi su grijaći kabeli najsigurnije i najpouzdanije rješenje za • podnim odvodima. arhitekte i građevinare, ali i za vlasnike i korisnike objekata.

Usporedni test nVent-Raychem XL-TRACE LSZH samoregulirajuće grijaće trake pod utjecajem otvorenog plamena s dva tipa samoregulirajućih grijaćih traka drugih proizvođača. Vidljiva je dalekom veća otpornost nVent-Raychem XL-TRACE LSZH (lijevi dio slike)

listopad 2019 39

tematski prilog: HOTELI • GRADNJA, OPREMANJE, UREĐENJE • POSLOVNI OBJEKTI

Sustav popratnog grijanja sastoji se od samoregulirajuće grijaće trake, priključne garniture, termostata, upravljačkog ormara i dodatnog pribora za kompletiranje pouzdanog i ekonomičnog sustava.


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Uredništvo časopisa Korak

Pasivna kuća - 43. dio e-Mobilnost i SmartCity- 2. dio

REGENERATIVNO KOČENJE

osjećam

Svaki put kad pritisneš papučicu kočnice, trošiš energiju. Zakon o održanju energije kaže da energija ne može biti stvorena ili uništena, može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi. Dakle, kad uslijed procesa kočenja automobil uspori, kinetička energija koja je pokretala automobil pretvorila se u toplinu, znači postala je beskorisna. Ta je energija mogla biti iskorištena za neki rad, ali utrošena je na zagrijavanje kočnica.

Izvor: greyb.com

Postoji li nešto što bi vozači mogli učiniti da prestanu trošiti ovu energiju? Baš i ne. U većini automobila to je neizbježan nusproizvod kočenja, a ne postoji mogućnost vožnje automobila bez povremenog korištenja kočnica. Međutim, inženjeri posvećeni automobi-

lima i automobilskoj industriji, razmišljajući o tom problemu, iznjedrili su novu vrstu kočionog sustava koja može vratiti znatan dio kinetičke energije automobila i pretvoriti ga u električnu energiju kojom se mogu puniti baterije automobila. Taj sustav naziva se REGENERATIVNO KOČENJE. Trenutno, ove vrste kočnica se prvenstveno nalaze u hibridnim vozilima kao što su Toyota Prius, i u potpuno električnim automobilima, kao Tesla Roadster. U vozilima poput spomenutih, održavanje napunjenosti baterije je od velike važnosti. Međutim, tehnologija je prvi put korištena u trolejbusima, a zatim je pronašla svoj put na tako nevjerojatnim mjestima kao što su električni bicikli, pa čak i automobili Formule 1. U tradicionalnom kočionom sustavu disk pločice stvaraju trenje s diskom kočnice kako bi usporile ili zaustavile vozilo. Dodatno trenje se proizvodi između

Standardne kočnice

usporavanja kotača i površine ceste. Ovo trenje, kao što smo već spomenuli, pretvara kinetičku energiju automobila u toplinu. S regenerativnim kočnicama, s druge strane, sustav koji upravlja vozilom čini većinu kočenja. Kad vozač stane na papučicu kočnice električnog ili hibridnog vozila, električnom motoru dolazi signal kojim se počinje okretati u suprotnom smjeru čime usporava kotače automobila. Za vrijeme rada u obrnutom smjeru, motor također radi kao električni generator, proizvodi električnu energiju koja se pohranjuje u baterijama vozila. Ova vrsta kočnica radi bolje pri određenim brzinama. Najučinkovitija je u vožnji Kreni-Stani (Stop-and-Go). Međutim hibridi i potpuno električni automobili imaju i tradicionalne kočnice koje rade na principu trenja, kao vrsta backup sustava u situacijama u kojima regenerativno kočenje jednostavno neće osigurati dovoljno snage za zaustavljanje. listopad 2019 41


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

U daljnjem tekstu detaljnije ćemo pogledati kako funkcionira regenerativni sustav kočenja i razmotrit ćemo razloge zašto je regenerativno kočenje učinkovitije od uobičajenog sustava trenja.

Regenerativni krugovi kočenja

osjećam

Regenerativno kočenje koristi se u vozilima koja koriste električne motore, prvenstveno u potpunosti električnih i hibridnih električnih vozila. Jedna od zanimljivijih svojstava električnog motora je da, kada se okreće u jednom smjeru, pretvara električnu energiju u mehaničku energiju koja se može koristiti za obavljanje rada (kao što je okretanje kotača automobila), ali kad se motor okreće u suprotnom smjeru, pravilno dizajniran motor postaje električni generator, pretvara mehaničku energiju u električnu. Ovom električnom energijom se zatim može puniti sustav punjenja za baterije automobila. Sofisticirani elektronski krugovi odlučuju u kojem trenutku motori trebaju okrenuti smjer te preusmjeriti električne krugove kako bi proizvedenu električnu energiju od strane motora pohranili u baterije vozila. U određenim slučajevima, energija proizvedena ovim vrstama kočnica pohranjuje se u nizu kondenzatora za kasniju upotrebu. Osim toga, s obzirom na to da vozila koja koriste te vrste kočnica imaju i standardni sustav kočenja, elektronika vozila mora odlučiti koji je kočioni sustav prikladan u kojem trenutku. Budući da se toliko toga kontrolira elektroničkim putem u regenerativnom kočenju, vozaču je čak moguće odabrati određene pripremne postavke koje određuju kako će vozilo reagirati u različitim situacijama. Na primjer, u nekim vozilima vozač može odabrati bi li regenerativno kočenje trebalo odmah započeti kad

god se vozačeva noga makne s papučice gasa i hoće li sustav kočenja djelovati cijelo vrijeme do potpunog zaustavljanja automobila (brzina 0 km/h) ili će pre-

stati djelovati nešto ranije, dok je automobil još u fazi laganog kretanja. U automobilskoj industriji postoji opći pokret pre-

Izvor: brayleys.co.uk 42 listopad 2019


s razmjenom razmje j nom znanja, znanja j , iskustva i ideja j do rjrješenja ješenja j za vaše: podove, p dove,, građevine po g ađevine i energetsku gr energe g tsku učinkovitost

ma takozvanim sustavima kočenja u kojima mnoge funkcije kočnica koje su se tradicionalno izvodile mehanički, prelaze na elektroničko izvođenje. Hibridi i električni automobili vjerojatno će biti prvi posvojitelji tih vrsta kočnica. Trenutno, različiti automobilski inženjeri su došli do različitih dizajniranih krugova za rukovanje kompleksnosti regenerativnog kočenja; Međutim, u svim slučajevima najvažniji dio kočionog strujnog kruga je kontroler kočenja, o kojem ćemo raspravljati u sljedećem dijelu. Izvor: www.driving.ca

Regenerativni kontroleri kočenja Kontroleri kočnica su elektronički uređaji koji mogu upravljati kočnicama na daljinu, odlučivši kad počinje kočenje, završava i koliko brzo treba primijeniti kočnice. U slučaju vučenja, na primjer, kontrolori kočnica mogu osigurati sredstvo za koordinaciju kočnica na prikolici s kočnicama na vozilu koje rade vuču.

Regenerativno kočenje provodi se zajedno s antiLock kočionim sustavima (ABS), tako da je regenerativno vođenje kočenja slično ABS kontroleru koji prati brzinu rotacije kotača i razliku u toj brzini od jednog kotača u odnosu na drugi. U vozilima koja koriste ove vrste kočnica, upravljač kočnica ne samo

da nadzire brzinu kotača, već može izračunati koliko je zakretnog momenta - rotacijske sile - dostupno za proizvodnju električne energije koja se može vratiti u baterije. Tijekom postupka kočenja kočioni kontroler usmjerava električnu energiju koju proizvodi motor u baterije ili kondenzatore. Osigurava da baterije prime optimalnu količinu energije, ali također jamči da količina novoproizvedene električne energije nije viša nego što baterije mogu podnijeti. Međutim, najvažnija je funkcija odluka upravljačkog sklopa kočnica je li motor trenutno sposoban podnijeti silu potrebnu za zaustavljanje vozila. Ako nije, upravljački sklop kočnica prebacuje radnju kočenja do tradicionalnih kočnica koje rade na principu trenja, izbjegajući moguću katastrofu. U vozilima koja koriste te vrste kočnica, kao i bilo koji drugi dio elektronike na hibridnim ili električnim automobilima, kočioni kontroler čini cijeli regenerativni proces kočenja mogućim.

Hibridno regenerativno kočenje Na koji način se hibridno vozilo razlikuje od potpuno

Izvor: www.newatlas.com

Izvor: www.newatlas.com listopad 2019 43

osjećam

Izvor: rayvoltbike.com


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

osjećam

Izvor: zandxcars.com

električnog vozila? Pa, hibridna električna vozila koriste i električni motor i motor s unutarnjim izgaranjem kako bi pružili najbolje iskustvo vožnje u datom trenutku. Oni kombiniraju raspon vožnje motora s unutarnjim izgaranjem s učinkovitošću potrošnje goriva i značajkama električnog motora bez emisija. Ako hibridi imaju maksimalnu učinkovitost goriva i proizvode što je moguće manje emisije ugljika, važno je da baterija ostane napunjena što je duže moguće. Ako bi se baterija hibridnog vozila spraznila, motor s unutarnjim izgaranjem bio bi u potpunosti odgovoran za napajanje vozila. U tom trenutku, vozilo više ne djeluje kao hibridno, nego samo kao još jedan automobil koji koristi fosilna goriva. Automobilski inženjeri su došli do brojnih rješenja za održavanje maksimalne učinkovitosti kod hibrida, kao što su aerodinamična racionalizacija karoserije i uporaba laganih materijala, ali nedvojbeno, jedan od najvažnijih je regenerativno kočenje. Međutim, u hibridnom postavljanju, te vrste kočnica mogu pružiti napajanje samo električnim dijelovima motora putem baterije vozila. Motor s unutarnjim izgaranjem ne može koristiti prednosti tih vrsta kočnica.

se pumpa okrene i tekućina pod tlakom se koristi za ubrzanje vozila, učinkovito prevođenje kinetičke energije koju je auto imao prije kočenje u mehaničku energiju koja pomaže da se vozilo vrati na prethodnu brzinu. Predviđa se da bi takav sustav mogao pohraniti 80% trenutnih gubitaka vozila tijekom usporavanja i koristiti se za ponovno pokretanje vozila [izvor: HybridCars.com]. Ovaj postotak predstavlja još impresivniji dobitak od onoga koji je proizveden tekućim regenerativnim sustavima kočenja. Kao i elektronsko regenerativno kočenje, ove vrste kočnica - HPA sustavi - najbolje se koriste za gradsku vožnju, gdje je promet u stalnoj „Kreni – Stani“ varijanti. Do sada su sustavi HPA-a prvenstveno korišteni kao dokazi koncepta i samo u demonstracijskim projektima. Još nisu spremni za produkcijske modele. Trenutno, ove hidrauličke kočnice su bučne i sklone procurjevanju; Međutim, u trenutku kad će svi detalji biti dotjerani, takvi će sustavi vjerojatno biti najkorisniji u velikim kamionima za prijevoz tereta (4.500 kilograma ili više), ako se te vrste kočnica mogu dokazati

Hidrauličko regenerativno kočenje Tvrtka Ford Motor i Eaton Corporation razvijaju alternativni regenerativni kočni sustav, pod nazivom Hidraulični Asistent snage (Hydraulic Power Assist – HPA). Uz HPA, kad vozač stane na kočnicu, kinetička energija vozila koristi se za napajanje reverzibilne pumpe, koja šalje hidrauličnu tekućinu iz akumulatora niskog tlaka (vrsta spremnika) unutar vozila u akumulator visokog tlaka. Pritisak se ostvaruje dušikovim plinom u akumulatoru, koji je komprimiran dok se tekućina pumpa u prostor u kojem je prije bio plin. To usporava vozilo i pomaže mu da se zaustavi. Tekućina ostaje pod tlakom u akumulatoru dok upravljački program ponovno ne gura akcelerator, u kojem trenutku 44 listopad 2019

Izvor: motor1.com

kao optimalan sustav kod elektronski kontroliranog regenerativnog kočenja. Na kraju, ova tehnologija moći će se primijeniti i na manja vozila. Jedna tvrtka, Hybrid-Drivesystems, LLC, iz Michigana, nadogradila je 1968 Volkswagen „bubu“ s hidrauličnim regenerativnim sustavom kočenja. Međutim, akumulatori uzimaju znatnu količinu prostora, a budući proizvodni planovi su više bili usmjereni na korištenje tehnologije u većim vozilima, kao što su kombiji. U međuvremenu, američka agencija za zaštitu okoliša (SGP) udružila se s Eaton korporacijom za ugradnju hidrauličkih regenerativnih sustava kočenja na kamione za UPS isporuke.

Regenerativna učinkovitost kočenja Energetska učinkovitost konvencionalnog automobila je samo oko 20 posto, a preostalih 80 posto svoje energije se pretvara u toplinu kroz trenje. Čudotvorna stvar regenerativnog kočenja je da bi mogla iskoristiti


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

polovinu te potrošene energije i vratiti je natrag kao koristan rad. To bi moglo smanjiti potrošnju goriva za 10 do 25 posto. Hidraulički regenerativni sustavi kočenja mogu pružiti još impresivnije dobitke, potencijalno smanjenje uporabe goriva za 25 do 45 posto [izvor: HybridCars.com]. U stoljeću u kojem se veliki broj emisija ugljika bliži vrhuncu radi sve veće uporabe fosilnih goriva koja su nam pružila energiju za automobilske i druge tehnologije dugi niz godina, ova dodatna učinkovitost postaje sve važnija.

Regenerativni dijagram kočenja - Izvor: auto.howstuffworks.com

Ograničenja regenerativnih kočnica

• Osim prirodnog pada učinkovitosti regeneracijskog kočenja pri malim brzinama, tehnologija također pati od brojnih drugih ograničenja. Neka od najznačajnijih uključuju: •

Dodatna učinkovitost regenerativnog kočenja također znači manje gužvi na pumpi, budući da hibridi s električnim motorima i regenerativnim kočnicama mogu znatno dalje putovati bez stajanja (punjenja), a to je važan detalj koji će dobar dio vozača znati cijeniti.

• •

Regenerativno kočenje radi samo na “pogonskim kotačima”. Regenerativne kočnice obično ne daju dovoljno sile kočenja u uvjetima zaustavljanja panike. Učinkovitost regenerativnog sustava ograničena je faktorima poput kapaciteta sustava skladišta energije i izlaza električnog motora.

Tradicionalni regenerativni sustavi nespojivi su s neelektričnim, nehibridnim vozilima. Neki regenerativni sustavi su prisiljeni koristiti dodatno “dinamičko kočenje” koje ne pohranjuje regenerativnu kinetičku energiju.

Regenerativni dijagram kočenja Ovaj jednostavni dijagram pokazuje kako regenerativni sustav kočenja može iskoristiti kinetičku energiju vozila i pretvoriti ga u električnu energiju. Ta se struja koristi za punjenje baterija vozila.

listopad 2019 45

osjećam

Prva polovina 21. stoljeća može označiti završno razdoblje u kojem se motori s unutarnjim izgaranjem uobičajeno koriste u automobilima. Već automatici kreću prema alternativnim izvorima energije, električne baterije, gorivo na vodik, pa čak i komprimirani zrak. Regenerativno kočenje je mali, ali vrlo važni korak prema našoj konačnoj neovisnosti o fosilnim gorivima. Ove vrste kočnica omogućuju baterijama da se koriste duže vrijeme bez potrebe za priključkom na vanjski punjač. Ove vrste kočnica također će produžiti vožnju nizu potpuno električnih vozila. Naravno, ti automobili mogu koristiti fosilna goriva u fazi punjenja, ukoliko izvor električne energije dolazi iz fosilnog goriva kao što je ugljen (najdrastičniji primjer je Indija, o čemu smo pričali u prošlom broju Koraka br. 2/2019) - ali kad su na cesti, oni mogu raditi bez uporabe fosilnih goriva, a to je veliki korak naprijed.


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

poduzeća o struci

Schrack Technik d.o.o. josip.zdenkovic@schrack.hr

No krenimo redom. Ispričat ću priču u kojoj nisam osobno sudjelovao, ali smo ishodili dozvolu od autora prepričati Vam je. Poveznica su uređaji energetske elektronike koji su korišteni u realizaciji plovila, a koje Schrack Technik d.o.o. koristi u realizaciji otočnih fotonaponskih sustava i koje ćemo vam u slijedećim nastavcima serije predstavljati.

Brod na sunčani pogon! U prošlom broju uveli smo vas u područje e-mobilnosti. Opisali smo što Schrack Technik stvara na području električnih punionica za automobile. Pri samom spomenu e-mobilnosti razmišljate o automobilima, biciklima, romobilima, ali e-mobilnost zahvaća naravno i plovila! Predstavit ćemo vam kako je sunčeva energija prodrla i na plovila i tako i njih uključila u veliki pokret e-mobilnosti! Možda je ovdje prodrla i dalje nego u auto industriji? Kod automobila se želimo negdje što brže napuniti i krenuti dalje. S plovilom za odmor želimo i više - želimo da bude ako je moguće potpuno samostalno i da pristajemo u luke samo onda kada mi to hoćemo, a ne kada ponestaje goriva za plovidbu! Za ostvarenje ove ideje u automobilima ćemo vjerojatno malo morati i počekati. Na plovilima, onim rekreativnim, to je potpuno ostvariva ideja i već danas je pretvorena u stvarnost.

Ovo ljeto kupio sam knjigu sa slike 1. Autor, g Michael Köhler (pravnik!) u ovom 4. izdanju knjige iz 2013. godine, istina na njemačkom jeziku, zaokružuje svojih 5.000 dana na plovilima između 5 i 20 metara s ukupnih 75.000 milja iza sebe.

Slike u članku: ljubaznošću g. Michael Köhlera

Slika 1. Michael Köhler: EnergieversorgungaufYachten, VerlagFreytag-BerndtundArtaria KG, 2013. 46 listopad 2019

Ploveći 23 godine Michael i njegova supruga Heike Köhler su bili uvjereni da mora postojati bolji pogon propulzije od dizel motora. Od 2005. do 2009. testirali su alternativne izvore energije na testnom katamaranu s fokusom na samodostatnost sunčeve energije za proizvodnju potrebne električne energije za trošila na plovilu ali i za sam pogon plovila. Njih dvoje su održali brojna predavanja o prikupljenim iskustvima i izdali knjižicu “Energieversorgung auf Yachten”, koja je eto doživjela već i 4. izdanje! S iskustvima stečenim kroz 4 godine i 15,000 NM jedrenja na testnom solarnom katamaranu, završili su 2010. godine i svoju vlastitu konstrukciju SOLARWAVE 46, prvo plovilo u potpunosti pogonjeno suncem. To je plovilo bez potrebe za vanjskim dopunjavanjem ener-

gije. I propulzija i sva trošila i sustavi na njemu su koristili energiju Sunca. Motor pomoćnog čamca, motor električnog bicikla, desalinizator, klima uređaji za hlađenje i grijanje, perilice rublja i posuđa, indukcijsko kuhalo, hladnjak, zamrzivač; navigacijska oprema, sve se to hranilo iz Sunca. Kroz narednih 4 godine provedeno je 120 tjedana vožnje rijekama Europe do Crnog mora, Egejskim morem i Mediteranom pri čemu je na katamaranu boravilo u prosjeku 6-8 ljudi. SOLARWAVE 46 je pogonio elektromotore svaki dan po najrazličitijim vremenskim uvjetima – suncu, kiši, oluji i po snijegu! Za te 4 godine nije bilo značajnijeg servisnog zahvata na plovilu. Generator koji je bio ugrađen zbog sigurnosti postojanja energije na brodu radio je unutar tih 120 tjedana ukupno 50 h,


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

150m. U tim visinama vjetrovidaju i do 20 puta veću snagu potiska po m2 jedra od snage potiska po m2 jedra pri površini mora.

uglavnom da ne zahrđa. Električni motori su za to vrijeme radili cca 2000 h – bez ikakva održavanja. To je bio dokaz da je električna propulzija ravnopravna drugim, poznatim oblicima. Kroz zadnje godine Heike i Michael Köhler su primili brojna priznanja za razvojni rad na primjeni obnovljivih izvora na plovilima u segmentu primjene na luksuznim brodicama. I tu nisu stali. Danas oni proizvode „high-end“ katamarane raznih veličina i namjena (https://www.silent-yachts. com/) i sve ih krasi iz sunca dobivena električna energija za pogon propulzije i za napajanje trošila za ugodan i luksuzan boravak na moru. Plovidba je uz tek šum mora, a pri mirovanju nema brundanja generatora. Za svoj rad primili su brojna priznanja (slika 2.). Napisano je i oko 1000 članaka i izvještaja o ovom projektu pa tako vjerujem da će i u vama zaigrati znatiželja pročitati o čemu se zapravo tu radi. Za korištenje fotonaponskih modula bitno je imati i veliki prostor i prostor bez sjene. Jedrilica sigurno nije plovilo koje može imati svu potrebnu energiju iz Sunca jer vrvi konopima i sajlama. Klasičan jednotrupac također nije plovilo gdje će se naći dovoljno mjesta bez sjene za svu potrebnu energiju. Katmaran je idealno plovilo koje po definiciji ima veliku i danas dostatnu površinu za prikupljanje sunčeve energije. Ta je površina istovremeno konstrukcijski izvediva bez

sjena tako da fotonaponski moduli mogu nesmetano prikupljati energiju. To je glavni razlog što su SILENTYACHT jedinice zapravo katamarani. No niti tu se nije stalo, pogledajmo koje se opcije propulzije nude.

Opcije propulzije SILENT-YACHTS nude slijedeće oblike propulzije (slika 3.): • •

• •

„Cruiser“ – opremljen elektromotorima propulzije za brzine plovidbe 6 do 8 čvorova. „E-Power“ – opremljen elektromotorima propulzije za do 20 čvorova brzine plovidbe, ali kroz ograničeno vrijeme, u ostatku vremena može sve što može i cruiser opcija. Opremljen je s baterijom većeg kapaciteta, snažnim elektromotorima i snažnim generatorom za možebitno potrebito brzo dopunjavanje baterija. „Hybridpower“ – pogon propulzije riješen kombinacijom snažnih dizel motora i elektromotora na istoj osovini, pri čemu se elektromotorima vozi pri brzinama do 6 čvorova gdje dizel motori nisu optimalni. „Sailor“ – ova opcija uključuje i klasična jedra „Kite Sail“ – potpuno automatizirano korištenje zmaja koji vuče brod, zmaj se podiže do visina

Praktički nema održavanja solarnih panela i baterija. Elektromotori traže zamjenu dva ležaja nakon 50.000 sati rada (uz 500 sati rada godišnje to će biti za 100 godina!). Tek rezervni generator traži ponešto pažnje. No on kada i ako radi, radi u optimalnoj radnoj točki i s najvišim mogućim stupnjem iskorištenja jer se sva proizvedena energija sprema izravno u baterije. A naučili smo da litijeve baterije dozvoljavaju izuzetno snažna punjenja. Ako bi došlo do dugotrajnog ružnog vremena ili potrebe za višom brzinom plovidbe koja bi potrajala nekoliko sati tada će u nekoliko daljnjih sati generator ponovno dopuniti baterije. To osigurava sigurnost da baš nikada nećete ostati bez energije. Za vrijeme dok se jedri, bilo klasičnim jedrom, bilo zmajem tada se elektromotori pretvaraju u generatore. Tada se mehanička energija vrtnje propelera u

Slika 3. Oblici propulzije SILENT-YACHT jedinica.

listopad 2019 47

poduzeća o struci

Slika 2. Priznanja za SILENT YACHT koncept.

SILENT-YACHT može ploviti do 100 NM na dan bez dodatnog goriva i tako tjednima osiguravajući praktički neograničen doseg. Sunce osigurava energiju za električnu propulziju i za sva trošila. Sunčeva energija iz fotonaponskih modula sprema se u moderne LFP baterije. Motori s unutarnjim izgaranjem imaju iskoristivost pretvorbe kemijske energije goriva u mehaničku energiju od cca 30% dok elektromotori imaju iskoristivost pretvorbe električke energije u mehaničku i više od 90%. Pri radu elektromotora gubici su stoga manji pa se stvara i manje nepoželjne topline. Na brodu se ne koristi niti plin već se kuha na indukcijskoj ploči. Luksuznost opreme plovila zavisi u krajnosti o razini raspoložive električne energije koje ima stvarno u izobilju, na SILENT YACHT plovilima možete gledati TV, imati sigurno hladno pivo, imati pogon klima uređaja i proizvesti i do 2000 litara pitke vode bez pokretanja generatora. Pri lošem vremenu ili pri jakom suncu ili kada su vani komarci možete uvijek uživati u optimalno temperiranoj unutrašnjosti.


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

poduzeća o struci

Slika 4. Presjeci SILENT 55

Slike 6 . SILENT 55 – pogled unutra

moru pretvara u motorima u električnu koja se paksprema u bateriju. Garancija fotonaponskih modula je 25 godina, baterija 8 godina, elektromotori su praktički bez održavanja… To čini sustav električne propulzije robusnjim od klasičnih sustava. Kako je manje pokretnih dijelova, podmazivanje je svedeno na najmanju moguću mjeru, brige oko goriva praktički nema. SILENT-YACHTS su certificirane prema DIN EN ISO 16315 za plovila pogonjena električnim sustavima gdje su sve komponente duplicirane i osiguravaju dvostruku sigurnost. Puno pažnje je posvećeno i samoj konstrukciji, obliku i materijalima trupova katamarana kao i opremanju unutrašnjosti. Visina u kabini- salonu je ugodnih 2,09 m! Presjeci paluba se vide na slici 4.

Slika 5. SILENT 55 – pogled odozgora

Slika 6.1.

Slika 6.2.

jedinice SILENT 55. Na slici 6. je mala crvena strelica usmjerena na „Colorcontrol“upravljačku jedinicu. To je računalo koje upravlja i povezuje uređaje energetske elektronike: MPPT punjače, bidirekcijske pretvarače, izmjenjivače – sve uređaje iz Schrack Technik svijeta.

Ne treba napomenuti koliko je vrijedan tek i javno dostupan uvid u podatke što je primijenjeno u pojedinoj jedinici jer je to rezultat višegodišnjeg promišljanja graditelja SILENT-YACHT-a!

Specifikacija sustava za proizvodnju i pohranu energije se za svako SILENT-YACHT plovilo može očitati s web-a, konkretno za SILENT 55 je sastavljan od:

Kroz noć trošila se napajaju iz baterija. Iz baterija se napajaju motori i za vrijeme možebitne noćne plovidbe. Ujutro fotonaponske ćelije počinju proizvoditi električnu energiju, slika 9.

• • • • •

30 visokoefikasnih solarnih panela, ukupno >10 kWp MPPT regulatora punjenja Litijevih baterija 48 V, 70 kWh Punjača 80 A, 48 V Bidirekcijskog izmjenjivača 10 kVA 48 V za napajanje trošila rezervnog generatora 22 kW, 48 V 24 V servisnih baterija s 50 A punjačem.

Na slikama 4., 5., 6. i 7. je prikazano ponešto detalja

• •

Slika 7 . SILENT 55 – pogled izvana

Slika 7.1.

48 listopad 2019

Princip djelovanja

Kako dan odmiče, a zbog dovoljno snage fotonaponskih modula, baterije se nadopunjavaju i u plovidbi i uz redovnu potrošnju trošila na plovilu. Kada su baterije pune nadopunjava se i baterija pomoćnog čamca. Kada su sve baterije pune, višak energije se koristi za proizvodnju pitke vode i pokretanje snažnijih trošila, perilice suđa i rublja, slika 10. Za vrijeme prosječnog sunčanog dana fotonaponski

Slika 7.2.


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

moduli će proizvesti više energije nego što pogon propulzije i sva kućna trošila mogu potrošiti unutar 24 h. Ako je dan oblačan, odnosno po noći, baterije opskrbljuju pogon propulzije i trošila. Kapacitet baterije je dovoljan za cjelonoćnu plovidbu i pogon trošila (recimo klima uređaja). Vožnja s maksimalnom brzinom, ako se radi o E-power izvedbi, je dozvoljena kroz samo nekoliko sati. Ako je zaista dugotrajno oblačno i vozilo se visokom brzinom pa smo svjesno iscrpili baterije, uključuje se generator koji osigurava dovoljno energije za pogon propulzije, kućna trošila i nadopunu baterija radeći pri tome s optimalnim opterećenjem i potrošnjom goriva. Generator se zaustavlja sam kada više nije potreban. Dok ste na vezu u marini možete prodavati energiju ako je omogućeno (smartgrid opcije u marinama!) ili ćete se ipak namjerno nadopuniti energijom unatoč samodostatnosti sustava.

poduzeća o struci

Slika 8. Koncept proizvodnje i pohrane energije na SILENT-YACHT plovilima, detalj baterija i motora.

Slika 9. Ujutro se motori napajaju energijom iz baterija i započinje proizvodnja energije iz FN modula.

Zaključak SILENT -YACHT je krasan primjer kako hobi može postati posao. I obratno kako posao postaje hobi i igra… Da, nije sve tako jednostavno, ali ovaj primjer pokazuje da se ustrajnim radom koji se mjeri desecima godina može doći do rezultata. Možda to potakne i domaće brodograditelje da se odvaže u avanturu s litijskim baterijama i fotonaponskim poljem samodostatnim za potrebe plovila? LED je probijen, SILENT YACHT postoji. Knjiga je koštala manje od 100 Eur, Schrack Technik priručnik o otočnim fotonaponskim sustavima je besplatan, svi materijali su na webu, a Sunce i sutra sja – besplatno! Treba dakle malo volje i ponešto vremena. Već u slijedećem broju krenut ćemo sa sustavima namijenjenim za građevine na kopnu. No morate priznati da nije bilo loše zakoraknuti u prostor ovog e-mobilnog katamarana i osjetiti da je energetski potpuno samodostatan.

Slika 10. Kada su baterije pune tada se pokreću veća trošila, desalinizator, perilice…

SCHRACK tim za elektromobilnost: m.vincetić@schrack.hr g.barac@schrack.hr e.zeneral@schrack.hr

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb tel: 01 6055 500 www.schrack.hr listopad 2019 49


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

Ariston Thermo Croatia d.o.o.

poduzeća o struci

Kondenzacijski sustav putem procesa izgaranja prirodni plin pretvara u korisnu toplinu. Pritom kotao/bojler radi samo s temperaturom koja je potrebna za pokrivanje trenutne potrebe za toplinom čime se gubici svode ma minimum.

Napredna generacija kondenzacijskih sustava za kompletno toplinsko upravljanje A+ energetski razred Vašeg toplinskog uređaja

Dok se kod klasičnih kotlova/bojlera mora izbjegavati kondenzacija dimnih plinova, a time i vlaženje ogrjevnih površina ložišta i izmjenjivača, kod kondenzacijske tehnike je izričito poželjna kako bi se latentna (skrivena) toplinska energija u vodenoj pari dimnih plinova dodatno iskoristila i predala sistemu grijanja kao dodatak. Upravo je ta toplina ona razlika u iskoristivosti između klasičnih i kondenzacijskih sistema. Dok je kod klasičnih iskoristivost oko 93%, u kondenzacijskim sustavima su te vrijednosti oko 109%. Prilikom izgaranja, vodik sadržan u plinu veže se s kisikom iz zraka stvarajući vodenu paru. Ova vodena para sadrži toplinsku energiju, koja se kod konvencionalnih sustava grijanja gubi jer vodena para odlazi kroz dimnjak. Nasuprot tome, kondenzacijski uređaji ovu energiju koriste: još u uređaju pretvaraju vodenu paru u kondenzat, a pritom dobivenu toplinu odvode u krug grijanja. To se postiže pomoću energetski učinkovitog izmjenjivača topline kondenzacijskog uređaja. Preduvjet instalacije je dimnjak otporan na vlagu ili poseban dimovodni pribor.

Zašto odabrati Aristonove kondenzacijske zidne bojlere? Svi Aristonovi bojleri dizajnirani su na temelju odgovornosti za okoliš. Aristonova tehnologija optimizira djelovanje zidnih bojlera radi što većeg smanjenja energetske potrošnje i emisija, do 35% u odnosu na račun za struju. Kvaliteta je zajamčena. Svi Aristonovi zidni bojleri ispituju se tijekom proizvodnje i prije plasiranja na tržište, a većina bojlera se ispituje i tijekom barem dvije zimske sezone u domovima kako bi se ispitala izvedba u realnim uvjetima. Svi Aristonovi proizvodi dizajnirani su za dugotrajni rad bez opterećenja. Pomoću ispitivanja „ubrzanog životnog vijeka“ Ariston simulira godine životnog vijeka zidnog bojlera tako što ga ispituje u laboratoriju pri maksimalnom radu, čime se jamči jednaka izvedba tijekom vremena. XTRATECH izmjenjivač topline

SUSTAV PER4MANCE ČETIRI TEHNOLOGIJE ZA EKSKLUZIVNU IZVEDBU XTRATECH IZMJENJIVAČ TOPLINE predstavlja srž kondenzacijske tehnologije ONE koja jamči pouzdanu djelotvornost izvedbe tijekom vremena. Veće cijevi omogućavaju bolji protok vode koji poboljšava izvedbu grijanja. Nakon godina korištenja, izvedba je djelotvorna kao prvog dana. MAKSIMALNA EFIKASNOST: A+ ENERGETSKI RAZRED. Konstantna učinkovitost na grijanju, napredna kontrola i sigurnost u svim uvjetima zahvaljujući inovativnom Ignition sustavu. ONE kondenzacijska tehnologija i termoregulacijska oprema poboljšavaju efikasnost i karakteristike sve do A+ energetskog razreda. TRAJNA POVEZANOST S MREŽOM ARISTON NET. Nova generacija povezivosti za jednostavno postavljanje, upravljanje i kontrolu sustava. Sjajna ušteda godišnje energije i uvijek dostupna tehnička podrška. POTPUNA KONTROLA, POTPUNI KOMFOR. Jedinstvena kombinacija inovativnih i pametnih funkcija za brzu i stabilnu temperaturu grijanja i jednostavnu prilagodbu, kako bi se zadovoljila svaka vaša potreba. Ukoliko se odlučite na zamjenu postojećeg konvencionalnog plinskog aparata s kondenzacijskim, nužno je zatražiti mišljenje stručnjaka o dostatnosti ogrjevnih tijela u objektu. Naime kako su kondenzacijski uređaji u pravilu predviđeni (odnosno daju najbolje rezultate uštede) pri radu s niskim temperaturama, može se dogoditi da ogrjevna tijela (radijatori) u postojećem objektu neće biti dovoljna kako bi se zagrijala prostorija s nisko temperaturnim režimom rada. U tom slučaju će stručnjak vjerojatno predložiti „pojačanje“ ogrjevnih tijela.

Nova termoregulacija koja vam omogućava komfor Ariston u ponudi ima nekoliko modela termostata. CUBE S NET je novi termostat koji uključuje povezivost s mrežom Ariston NET. Veliki zaslon i sučelje osjetljivo na 50 listopad 2019


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

Genius Premium Evo FS/ SOLAR FS

SENSYS

dodir. Jednostavno se instalira i napaja izravno putem sabirnice. Automatski prikuplja podatke o vanjskoj temperaturi i poboljšava komfor u kućanstvu, kako ljeti tako i zimi. CUBE je ambijentalni termostat za upravljanje više zona. malen, jednostavan za upotrebu i kompatibilan s Aristonovim bojlerima, toplinskim pumpama i hibridnim sustavima. Ne trebaju mu baterije jer se napaja izravno iz sabirnice. Model SENSYS je mnogo više od termostata. Putem jednostavnog korištenja jednog uređaja imate potpunu kontrolu vašeg sustava. Zahvaljujući velikom osvijetljenom zaslonu pred vama je intuitivna navigacija i jednostavno čitanje. Na raspoalaganju vam dalje slijedi: potpuna kontrola svih dijelova sustava putem komunikacijskog protokola Bus bridgeNet; programiranje i postavljanje grijanja i sanitarnih funkcija; prikaz pohranjene solarne energije u kWh; prikaz CO2 u kg ušteđenog putem obnovljivih izvora; regulacija dnevne i noćne ambijentalne temperature.

Kondenzacijski bojler sa stratifikacijskim spremnikom za povezivanje sa solarnim sustavom s prisilnom cirkulacijom. Pomoću kondenzacijske tehnologije Genius Premium Evo FS/Solar pomaže vam da uštedite 35% energije na računu za plin. Također jamči još veću uštedu energije zahvaljujući integriranom spremniku koji je opremljen zavojnicom za spajanje sa solarnim sustavom, pri čemu se omogućuje iskorištavanje solarne energije. Daljnja još veća energetska ušteda zahvaljujući modulacijskoj pumpi koja omogućuje uštedu od 30% u potrošnji el. energije. Genius Premium Evo Solar FS sastavljen je od najboljih mogućih materijala: nehrđajući čelik koristi se za primarni izmjenjivač topline i izmjenjivač sanitarne vode. Jamči visoku razinu pouzdnosti i vrlo dug životni ciklus. U pogledu komfora, uz AUTO funkciju onemogućuje temperaturne udare pružajući konstantnu temperaturu za maksimalni toplinski komfor. Funkcija Comfort trenutno pruža toplu vodu za 30°C nakon prvog puštanja te smanjuje vrijeme čekanja. Dostupna je velika količina tople vode zahvaljujući stratificiranom spremniku od 105 i 180l.

poduzeća o struci

CUBE S NET

listopad 2019 51


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

piše: Mladen Divković photo: profine Group GmbH

PROZORI ZA BOLJI SVIJET

poduzeća o struci

Ove godine navršava se 65 godina od prvog serijski proizvedenog PVC prozora u svijetu, onog TROCAL-ovog iz 1954. godine. U međuvremenu je udio PVC stolarije na prostorima EU u novogradnji i adaptacijama porastao na preko 50 %, pa je tržišni uspjeh neupitan.

Tek malo manje vremena traju rasprave o prihvatljivosti (više ne baš novog) materijala obzirom na, u prvom redu, brigu o okolišu. Pošto su takve rasprave (pre)često utemeljene na stereotipima, poluinformacijama i senzacionalizmu, pošto je osnovna premisa o nepopravljivoj šteti koju čovjek svojim aktivnostima svakodnevno nanosi prirodi krajnje točna i zabrinjavajuća, a katastrofični scenariji svaki dan postaju realniji, javnost nije teško, generalizacijama i odabirom pogrešnih meta, navesti na krive zaključke. Nekako istovremeno s već spomenutom obljetnicom, prošlo je i 20 godina od objavljivanja jednog od iznimno važnih, za branšu i ključnih dokumenata: Life CycleAssessment of PVC and of principal competing materials, final report, studija urađena

pod pokroviteljstvom Europske komisije u čijoj izradi su sudjelovali PE Europe Life cycle engeenering, Institut für Kunststoffkunde und Kunststoffprüfung iz Stuttgarta, Instituttet for Produktudvikling Denmark i RANDA Group, Barcelona. Do tada su LCA analize proizvoda (analiza cijelog životnog ciklusa, od sirovine do zbrinjavanja na kraju uporabnog vijeka) bile nešto čime se uglavnom bavio uski krug stručnjaka; tržište, gospodarski subjekti, tijela uprave (zadužena za javne nabave) i javnost su mahom u obzir uzimali samo jedan dio životnog ciklusa proizvoda, onaj uporabni. Dakako, Profine Croatia je, kao dio Profine Grupe (KBE, Kömmerling, Trocal) iz koje je poslije prvog PVC prozora izašla većina tehnoloških inovacija na području proizvodnje PVC prozora i vrata, odmah prepoznala važnost trenutka i samo pojačala svoju

već uhodanu poslovnu filozofiju utemeljenu na principima društvene i ekološke odgovornosti.

Tehnološki proboj Strateško odlučivanje utemeljeno na LCA analizama pitanje je odgovornosti i igra značajnu ulogu u korporativnom identitetu inovativnih kompanija. Usporedbe na razini proizvodnje materijala i gospodarenja otpadom nisu dovoljne jer se tijekom faza upotrebe i recikliranja mogu pojaviti značajni utjecaji na okoliš ili koristi materijala. Stoga samo usporedba koja razmatra čitav životni ciklus materijala može pokazati potpunu sliku. LCA je moćan alat za analizu i optimizaciju proizvoda tijekom njegovog životnog ciklusa i učinkovit je u širokoj primjeni. Cilj u industriji je bolji proizvod. Metode su uspostavljene i standardizirane, a mogu se dodatno prilagoditi pojedinačnim situacijama; njihova prioritizacija može slijediti korporativnu strategiju, zakonodavstvo ili inovacijske ideje. Zvuči jednostavno i tako bi i trebalo biti, iako u nemilosrdnim tržišnim okolnostima često nije. Zapravo, ustrajati na vizionarskim, dugoročnim i odgovornim strategijama bez odgovarajuće legislativne podloge često je bilo poslovno gotovo suicidalno. Profine Grupa, sa svojim brandovima Kömmerling, Trocal i KBE, gotovo prometejski se nosila s ovim izazovima. Tako je još 2003 godine na lokaciji Pirmasense pušteno u pogon postrojenje za proizvodnju aditiva (EvA) za prozorske profile koje je tada (a u velikoj mjeri i danas) predstavljalo srce jedinstvenog u branši pogona za proizvodnju inovativnog PVC-a po Greenline recepturi. Radi se o tehnologiji koja koristi isključivo ekološki prihvatljive cink-kalcij (Zn-Ca) stabilizatore u cijelom proizvodnom procesu. Tako

52 listopad 2019


su Trocal, Kömmerling i KBE u cijelosti prešli na proizvodnju za okoliš prihvatljivih profila u skladu s LCA principima i znatno prije preporuka Komisije za okoliš EU. To je, dakako, bio skup pothvat, ali se dugoročno isplatio: dobiveni su profili s još boljim mehaničkim i izolacijskim svojstvima, a kad su na snagu stupili ekološki znatno rigorozniji propisi, Trocal, Kömmerling i KBE su već bili usklađeni s njima (čak bili i ispred zakonodavstva) bez pritisaka kakve nosi prilagođavanje u zadnjem trenutku. Recikliranje je u svjetlu težnji za održivim razvojem također postalo nezaobilaznim dijelom Profine-ove strategije, čak i prije nego što su propisani rokovi i postotci primjene recikliranog materijala u proizvodnji - aktivnosti Profine Grupe na ovom području opet prethode smjernicama i odredbama Komisije za okoliš EU. Čak i na lokalnoj razini, u Hrvatskoj, tvrtka Profine Croatia je još na prijelazu milenija provodila

organizirani otkup proizvodnog otpada od svojih partnera – kupaca Trocal, Kömmerling i KBE profila i prosljeđivala ga dalje, u inozemstvo na recikliranje, što je u uvjetima nepostojanja bilo kakve spomena vrijedne zakonske regulative u tom smislu predstavljalo jedinstven i hvalevrijedan primjer brige za okoliš. Naime, suprotno općeprihvaćenoj percepciji, proizvodnja sofisticiranih proizvoda od recikliranog materijala nije ekonomski isplativija od standardne i nosi sa sobom cijeli niz izazova – od tehnoloških do tržišnih. Kako god, cijela ta priča teško da je u datim okolnostima mogla pokriti vlastite troškove, ali se, kao i većina vizionarskih nastojanja, dugoročno pokazala ispravnom. Profine je još jednom pokazao da je ovo igra samo za najbolje igrače.

Pobjednik: inteligentni dizajn U doba početaka ekspanzije PVC prozora na tržište,

problemi u percepciji novog proizvoda proizlazili su iz generalno prihvaćenog stava da je prirodno bolje od umjetnog. Naravno, kao i svaka generalizacija, ovo ne mora biti (i često nije) točno. Tek primjenom LCA metodologije, analizom cijelog životnog ciklusa i njegove usporedbe s konkurentskim materijalima (prvenstveno aluminij i drvo) stvari su počele dolaziti na svoje mjesto. Koliko god kontradiktorno zvučalo, drvena stolarija zapravo i nema realnih prednosti nad onom od drugih materijala kad je očuvanje okoliša u pitanju: čak i ako zanemarimo konstantnu i više nego opravdanu globalnu zabrinutost devastacijom šuma (udio drvene građe iz kontroliranih i održivih izvora nedopustivo je mali), ostaju primjedbe vezane uz potrebu stalnog održavanja i zaštite sredstvima koja nisu uvijek ekološki prihvatljiva, recikliranje je nemoguće, a zbrinjavanje drvene stolarije nakon uporabnog vijeka predstavlja još uvijek veliki problem: upravo zbog zaštitnih sredstava koje je drvo „upilo” tijekom dugogodišnjeg korištenja, nisu prihvatljivi (s ekološkog aspekta) ni klasična odlaganja, ni spaljivanje.Kad je aluminij u pitanju, u usporedbi s PVC-om gubi bitku upravo na području koje se tradicionalno smatra slabom točkom proizvodnje PVC profila – naime, u samom procesu proizvodnje polaznog materijala štetne emisije i potrošnja energije premašuju i one kod PVC-a. Bilo kako bilo, za prozore, jednu od najvažnijih PVC primjena, dostupne studije zaključuju da nema „pobjednika“ u pogledu poželjnog materijala, jer većina studija zaključuje da nijedan materijal nema ukupnu prednost za standardni utjecaj u kategoriji. Najviše obećavajući potencijal za smanjenje utjecaja prozora na okoliš očekuje se kroz optimizaciju dizajna. A upravo je to ono na čemu Kömmerling, Trocal i KBE od samog početka inzistiraju i oko čega grade svoju tržišnu poziciju: bolja mehanička svojstva, još superiornija izolacija i energetska efikasnost, savršena estetika i aplikabilnost u svim arhitektonskim stilovima uz manji utrošak materijala i energije. Kad je, prije nekoliko godina, predstavljen profineov System 76, u cijelom nizu tehnoloških inovacija koje je novi sustav donio neopravdano je pomalo nezapaženo prošla činjenica da se zapravo radi o revolucionarnoj promjeni pristupa: superiorne performanse u odnosu na ranije flagship sustave marki Trocal, Kömmerling i KBE postignute su sa smanjenom ugradbenom dubinom. Vjerojatno je teško naći bolji dokaz važnosti inteligentnog dizajna. U međuvremenu su 76-milimetarski sustavi zauzeli središnje mjelistopad 2019 53

poduzeća o struci

s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

poduzeća o struci

sto u profineovoj ponudi i postali njen tržišno dominantan dio, pa se s pravom očekivalo da će najavljeni redizajnirani profili Trocal 88, Kömmerling 88 i KBE 88 predstavljati istinski premium segment, ne samo u ponudi tvrtke, nego i na tržištu općenito. Naime, njihovi 76-milimetarski prethodnici već su dotakli čarobnu vrijednost Uf od 1,0 W/(m2K) u standardnoj izvedbi (sklop okvir-krilo-letvica za ostakljenje + dva ojačanja) i novi sustav je trebao tu granicu prijeći. Ovdje se ne radi o pukoj igri simboličnim brojkama, postignuti koeficijent 0,95 W/(m2K) omogućio je izradu prozora za pasivnu gradnju bez ikakvih modifikacija i dodataka. A pošto je prozore pogrešno svoditi samo na njihovu energetsku funkciju, KBE, Kömmerling i Trocal razvili su fuzijske alu-PVC sustave, spoj elegantnog aluminijskog dizajna obloge u praktično neograničenom rasponu boja i završnih obrada s optimalnim izolacijskim vrijednostima modernih PVC profila: od jednostavnog AluClip sustava, preko profiliranih aluminijskih obloga koje preuzimaju i značajan dio statičke funkcije u AluClip Pro izvedbi, dodatnog aluminijskog AddOn okvira s još jednom razinom ostakljenja na već postojećem PVC prozoru, do AluClip Zero dizajna (sa svojim vlastitim podvarijantama) koji plijeni neponovljivom vanjskom elegancijom i toplinom materijala u interijeru.

Senzibiliziranje javnosti Recikliranje i gospodarenje otpadom je jedan od aspekata gdje je odgovornost znanosti i struke u senzibiliziranju javnosti ponajveća. „Zelene politike” su po definiciji područje u kojem, pored egzaktnih, provjerljivih činjenica izrazit utjecaj imaju ideologija, svjetonazor i ogromni financijski interesi. Znači, radi se o okruženju koje je lako “kontaminirati”. U uvjetima prave poplave instant informacija i instant konzumenata često se od drveća ne vidi šuma. Primjerice, kad mediji prenesu da će „do 2050. godine u oceanima biti više plastike nego riba”, vjerojatno se radi o analizi utemeljenoj na korektno sistematiziranim podacima obzirom na trenutno stanje i trendove i obrađenoj korektnim algoritmima predviđanja. Vijest je uvjetno točna, atraktivna za skupljanje klikova i – krajnje sugestivna. Kao stvorena (što i jest) za površnog gutača medija današnjice kakav za dublji

54 listopad 2019

uvid u problem nema ni interesa ni vremena. Tako se jedna hvalevrijedna inicijativa senzibilizacije javnosti oko realnog problema pretvara u diskreditaciju cijele skupine materijala koji s navedenim problemom imaju malo ili nimalo veze, a na drugoj strani, kroz energetsku učinkovitost i smanjenje emisija CO2 bitno doprinose očuvanju okoliša. Naime, kad govorimo o zapanjujućim i krajnje zabrinjavajućim količinama plastičnog otpada, moramo znati da se radi o jednokratnoj, uglavnom ambalažnoj plastici. Udio tvrdog PVC materijala kakav se koristi u graditeljstvu, proizvodnji cijevi, elektro i autoindustriji, pa samim time i proizvodnji stolarije ima udio manji od 1 % u ukupnoj masi urbanog otpada. Preciznije: građevinski sektor daleko je najvažniji PVC sektor s gotovo 50% ukupne primjene. Udio PVC-a koji se koristi u ovoj primjeni najveći je i u odnosu na konkurentne materijale.Tu, između ostalog, spadaju okviri za prozore, razne obloge, kao i podovi (uključujući sportske podove). Druga važna primjena PVC-a su cijevi. Otprilike 12% ugrađenog PVC-a odlazi u cijevi otpadnih i oborinskih voda, a konkurentni tržišni udio ove aplikacije smatra se dominantnim. Sektor električne i elektroničke opreme također igra važnu ulogu. Primjene kabela čine otprilike 11% tržišta u odnosu na ukupnu PVC masu.

jama gdje PVC igra važnu ulogu, ali uz male ukupne količine. Poljoprivredne primjene su u ovom kontekstu zanemarive.

U pogledu primjene na sektor ambalaže tržišni udio u odnosu na konkurentne materijale srednji je do mali. U prometnom sektoru (uključujući automobile, kamione, jahte i vlakove), PVC se uglavnom koristi u malim količinama za brojne primjene poput brtvi, cerada, nadzornih ploča, umjetne kože, blatobrana i presvlaka za sjedala. U nekim primjenama u prometnom sektoru, PVC je glavni materijal u usporedbi s konkurentima (plastizoli i umjetna koža, recimo), ali su ukupne mase male. Isto je u medicinskim aplikaci-

Kamo dalje?

Dakle, PVC o kakvom ovdje govorimo je dio rješenja, a ne dio problema, pod uvjetom da se posluje uz maksimalnu odgovornost i uz odgovarajuću zakonsku podlogu. Uostalom, da se vratimo na gore spomenute oceane, većina plastičnog otpada u njima sastoji se od jednokratnih pakiranja ili mreža za ribolov, koje su jednostavno odbačene, a ne pravilno odlagane. Međutim, svaki komad plastike koji držimo izvan naših oceana korak je u pravom smjeru i u tom je pogledu Profine sa svojim sastavnicama Kömmerling, KBE i Trocal još jednom pionir. Prva je tvrtka u industriji prozora koja je dobila certifikat „Zero Pellet Loss“ od strane ugledne „pro-K” asocijacije, a u sklopu globalnih napora PVC industrije da se plastika zadrži izvan oceana. Profine provodi brojne tehničke mjere i procesne promjene da bi se spriječili gubici i najmanjih količina granulata iz proizvodnih pogona u otpadne vode, a samim tim i u oceane. To se sveobuhvatno prati i dokumentira. U Profine-u se nadaju da će takve aktivnosti potaknuti i ostale prerađivače i proizvođače da se uključe u ove i slične inicijative.

Profine Grupa, kao i svi ostali, radi u uvjetima globalnog tržišnog natjecanja, ali od samog nastanka nastoji da svoj izuzetno uspješan pohod iz proteklih desetljeća nastavi daljim tehnološkim i drugim pomacima, ne zaboravljajući pri tome dobrobit planeta na kojem živi i zajednice u kojoj djeluje. Koliko god to u nekim razdobljima bilo ekonomski teško podnijeti, na duže staze se svakako isplati.


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

doc.dr.sc. Petra Pereković doc.art. Monika Kamenečki Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uređenje atrija PMF-a u Splitu Projekt krajobraznog uređenja atrija Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Splitu

krajobrazna arhitektura

OPIS POSTOJEĆEG STANJA Obuhvat čini konstrukcija krovnog vrta površine 281.6 m2 sa završnim slojem hidroizolacije postavljene 2015. g. prilikom izvedbe zgrade PMF-a. Atrij s krovnim vrtom nalazi se unutar kampusa fakulteta odnosno između dva krila fakultetskih građevina (P+5 i P+6). Završnu visinsku kotu krovnog vrta čini i završna kota prizemlja građevine, odnosno, atrij s krovnim vrtom se nalazi u razini prizemlja. Površina atrija dostupna je samo iz prizemlja građevine i to s četiri ulazne točke – dva ulaza sa sjevernog te četiri ulaza s južnog ostakljenog pročelja. Oba ostakljena pročelja ujedno su i duže strane atrija te iznose 28 metara. Na njih se nadovezuju ulazna predvorja građevine koja su međusobno saglediva preko staklenih stijena na krajevima krovnog vrta. Bočne strane atrija dužine su 9 metara te ih u prizemlju čine zidovi s prozorskim otvorima (prozorska okna sanitarnih čvorova). Dubina krovnog vrta, odnosno visina predviđena za slojeve krovnog vrta je 0,6 m. Konstrukcija na kojoj se predviđa krovni vrt čini element ventilacije podzemne garaže koji uzdužno dijeli krovni vrt na dvije izdvojene cjeline (sjeverna i južna). Obje cjeline dodatno su podijeljene strukturnim ojačanjima stropne konstrukcije podzemne garaže koje dodatno dijele površinu u četiri manje pravokutne cjeline (visina ojačanja je niža za 8 cm od završne kote prizemlja građevine stoga ne čine problemsku stavku projekta). Uz ostakljena pročelja prizemlja zgrade koji otvaraju vizure na krovni vrt, osnovno obilježje atrija čini pješački most koji se nalazi iznad južnog dijela krovnog vrta. Nosivu kon56 listopad 2019

Arhitektonskim projektom zgrade Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu predviđen je niz krovnih vrtova koji se nalaze na različitim nivoima i krovnim plohama zgrade. Krovni vrtovi su sagledivi iz različitih dijelova i katova zgrade poput ureda, predvorja, hodnika i predavaonica. Atrij koji je bio dio projektnog zadatka nalazi se u prizemlju zgrade, iznad podzemnih garaža i dostupan je korisnicima zgrade. U potpunosti je saglediv iz prizemlja zgrade, čije rubove čine staklene stijene, te s pješačkog mosta koji se nalazi 3,9 m iznad završne kote krovnog vrta. Zatečeno stanje atrija čini u potpunosti izveden osnovni profil krovnog vrta sa završnim slojem hidroizolacije. Površina atrija je 281.6 m² a dubina krovnog vrta od 60cm osigurava uvjete za postavu i oblikovanje intenzivnog tipa krovnog vrta. Cilj izrade krajobraznog projekta je oblikovanje prostora atrija te tehničko definiranje slojeva i izvedbe krovnog vrta.

Sl. 1, Atrij i krovni vrt Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu, postojeće stanje 2019.

strukciju pješačkog mosta čine tri četverodijelna metalna nakošena stupa čija je zajednička baza (stopa) položena na 8 cm od završne kote prizemlja. Stoga je ukupna metalna konstrukcija mosta sastavni dio vizure krovnog vrta dok je pješačka hodna ploha mosta, koja povezuje otvorene površine kampusa, točka s koje je krovni vrt saglediv „iz visine“.

OPIS KRAJOBRAZNOG RJEŠENJA ATRIJA Osnovna koncepcija krajobraznog rješenja zasniva se na nekoliko temeljnih ciljeva – oblikovanje intenzivnog krovnog vrta namijenjenog povećanju vizual-


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

nih kvaliteta prostora ali i boravku unutar atrija; zadržavanje otvorenosti vizura unutar samog atrija ali i očuvanje vizualne povezanosti sjevernog i južnog prizemlja zgrade; unošenje biljnog pokrova s edukacijskom svrhom; unošenje biljaka prilagodljivih specifičnim uvjetima lokacije (količina supstrata, zasjena, mediteranska klima); zadržavanje proporcija atrija zacrtanog arhitektonskim projektom (izbjegavanje unošenja voluminoznih elemenata i zapunjavanja prostora); stvaranje „zelenih“ obrisa prostora kao kontrasta visokom stupnju izgrađenosti i artificijelnim materijalima i elementima; omogućavanje boravka studentima i djelatnicima fakulteta na prostoru atrija.

Sl. 2, Presjek zgrade atrija i krovnog vrta Prirodoslovno – matematičkog u Splitu (središnja zelene ploha s pješačkim mostom)

Sl. 3, Idejno rješenje krovnog vrta – oblikovna osnova

Goucher’, Teucrium fruticans, Pittosporum tobira ‘Nana’, Grevillea rosmarinifolia, Rosmarinus officinalis te trajnice: Gaura lindheimeri, Santolina chamaecyparissus, Salvia officinalis, Perovskia atriplicifolia, Tanacetum cinerariifolium.

Nasuprot oblikovanju sjevernog dijela atrija kao zelene i prirodne cjeline, idejno rješenje južnog dijela

Sl. 4, Presjekatrija i krovnog vrta Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu – skica

listopad 2019 57

krajobrazna arhitektura

Atrij je dužom stranom podijeljen elementom ventilacije podzemne garaže na dvije cjeline (visina odzračnika je +80 cm od kote prizemlja) u omjeru 1/3 sa južne strane te 2/3 sa sjeverne strane. Tim su elementom definirane dvije oblikovne cjeline atrija koje su vidljive u predloženim krajobraznim rješenjima. Sjeverna cjelina, većih dimenzija i s dužim periodom dnevnog osunčanja sadrži autohtoni i alohtoni zeleni niski nasad koji prekriva veći dio plohe atrija. Nasad svojom visinom varira od 30 do 140 cm zbog ostvarivanja vizualne otvorenosti plohe i vizualne povezanosti nasuprotnih holova kampusa. Istovremeno, taj potez nasada obilježava varijacija visine pojedinih biljaka što stvara određeni stupanj vizualne dinamike. Niski nasadi omogućavaju sagledivost vrta iz sjevernog prizemlja zgrade a ujedno osiguravaju sagledivost „zelene“ kulise atrija iz predvorja zgrade. Između nasada u tom dijelu atrija pozicionirana su dva veća opločena proširenja ispred ulaza u atrij iz hodnika građevine. Na tim su proširenjima pozicionirane klupe. Nasadi su organizirani kao slijed zelenih poteza mjestimično prekinutih uskim prolazima (stazama) koje omogućavaju dostup dijelovima nasada zbog održavanja te edukacijske svrhe (pristup i čitljivost infotabla s opisom nasada i vrsta). Za ovaj dio atrija predložene su dvije koncepcije organizacije vrsta u nasadu – jedan u pravilnoj shemi nizanja pravokutnih gredica i bilja u nasadu (formalno oblikovanje prilagođeno pravilnom rasteru) te drugi, u neformalnom uzorku grupiranja bilja. Druga koncepcija zapravo kontrastno odstupa od pravilnog rastera arhitekture te stvara dojam „neukroćene“ prirode i „divljine“. Nasade u oba slučaja čine mediteranske vrste, uglavnom trajnice u kombinaciji s nižim i srednje visokim grmljem. Kombinirane su listopadne i zimzelene te aromatske vrste kako bi se postigla vizualna atraktivnost prostora tijekom cijele godine. Planom sadnje predložene su drvenaste vrste: Viburnum tinus, Abelia x grandiflora ‘Edward


krajobrazna arhitektura

stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

atrija ne sadržava biljne, zelene nasade, već samo vertikalne zelene „zidove“. U ovom slučaju, vertikalne zidove čine penjačice za čiji su potporanj iskorišteni nosivi nakošeni stupovi konstrukcije mosta te zaštitna ograda mosta. Zbog nakošenosti stupova te samo mjestimične ispune prostora između stupova penjačicama, plohe koje su sačinjene od vegetacijske mase penjačica djeluju kao „zelena jedra“. Predviđene vrste listopadnih penjačica su: Wisteria sinensis, Lonicera periclymenum i Lonicera henryi. Vertikale koje se u odnosu na promatrača pojavljuju bočno i frontalno. „Zelena jedra“, na nosivim stupovima mosta ujedno služe za raščlambu prostora. Svaki podprostor koji razdvajaju penjačice zapravo čini boravišnu nišu sa smještajem klupe za sjedenje. „Zelena jedra“ su vidljiva iz prizemlja oba krila građevine stoga u percepcijskom smislu čine sastavni dio vizure i južne i sjeverne cjeline atrija. Cjelokupna površina ovog dijela atrija nema drugih nasada osim penjačica. Završnu obradu plohe atrija čini obli kameni agregat koji je pješački lako savladiv. Isti materijal korišten je za završni sloj nasuprotne cjeline atrija, na površinama koje nisu pod nasadom. Razlog korištenja kamenih agregata na cjelokupnom južnom atriju je višestruk – vizualni kontrast zelenim vertikalnim „zidovima“; prohodnost plohe do boravišnih „niša“ odnosno klupa; kamen kao karakterističan element gradnje u Dalmaciji; jednostavnije održavanje; te nepovoljniji uvjeti za rast biljaka ispod pješačkog mosta poviše ovog dijela atrija (zasjena). Sistem automatskog navodnjavanja s elementima cijevi kap-po-kap planiran je na svim površinama pod nasadom. Na prostoru atrija predviđene su klupe s drvenim sjedećim plohama bez naslona koje su dinamično postavljene unutar plohe južnog atrija te na dva proširenja između nasada na sjevernom dijelu atrija. Predviđene klupe, zbog izbjegavanja temeljenja odnosno opterećenja krovne plohe dodatnim slojevima su nefiksirane, te se postavljaju bez temeljenja. Predviđene klupe su bez naslona budući da se ne očekuje duže zadržavanje na prostorima atrija te kombinirane metalno drvene (drvene sjedne plohe i mentalna konstrukcija). Kao zajednički motiv obje cjeline atrija pojavljuju se penjačice na bočnim, kraćim zidovima atrija, koje vizualno spajaju odnosno

58 listopad 2019

Sl. 5, Atrij i krovni vrt Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu – prostorni prikaz, skica

ujedinjuju suprotne strane atrija. Na zidovima se u tu svrhu predviđa postava inox užadi na fasadu za prihvat penjačica. Predviđena je sadnja zimzelene vrste penjačice Trachelospermum jasminoides. Na izvedenu hidroizolaciju predlaže se postava sustava intenzivnog zelenog krova na površine sjeverne cjeline pod nasadom te na površine južne cjeline neposredno uz nosivu konstrukciju stupa ali samo dijelom koliko je dovoljno za kvalitetan rast i razvoj predviđenih vrsta penjačica. Predviđeni slojevi su: zaštitni sloj – drenažno-akumulacijski sloj – filterski sloj – supstrat – biljke. Na površinama južne i sjeverne cjeline gdje nije predviđen nasad već prostor za

boravak (površina pod dekorativnim kamenom) predlaže se korištenje PVC modula kao nadomjestak dio slojeva sustava zelenog krova (drenažno-akumulacijski te sloj supstrata). Ovisno o visini koju je potrebno savladati mogu se koristiti moduli za ventilirane podove ili moduli koji služe za podzemno skladištenje oborinske vode. Na module se postavlja razdjelni sloj te završni sloj, u ovom slučaju obli kameni agregat. Kvalitete prostora koje su se htjele postići oblikovanjem ovog prostora možemo promatrati kroz ekološko prostorni aspekt (doprinos krovnih vrtova sustavu održive gradnje) te društveni (osiguravanje prostora za boravak na otvorenom i za socijalne kontakte).


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh. Matea Korasić

Arhitekturom do zadovoljstva, elementi zelene gradnje

krajobrazna arhitektura

Zadovoljstvo je promatrati kako se razvijaju karijere i projekti nekih arhitekata, koji su još jučer bili na početku, a sad, nismo se ni okrenuli, iza njih stoje, ne samo značajni, već sjajni projekti kojima su obilježili pojedine prostore u gradu. Ne samo obilježili, već nametnuli jedan novi i drugačiji pristup projektiranju i građenju. Dvojac Svebor Andrijević i Luka Korlaet stavljaju pred nas nove vrijednosti u projektiranju stambene arhitekture koja počiva na dobroj školi, sustavnom praćenju i primjeni novih tehnologija, suradnji s drugim strukama i dobrom odnosu s investitorima. Zahtjevno, ali danas jedino moguće. Za urbanu aglomeraciju „Stambeni sklop Jordanovac“ dobili su i prestižnu strukovnu nagradu za istaknuti doprinos hrvatskoj arhitekturi u 2017. godini, „Medalju za arhitekturu“ koju dodjeljuje Hrvatska komora arhitekata, a iz obrazloženja ocjenjivačkog suda čita se kvaliteta: „Smješten na sjevernim zagrebačkim obroncima, u prijelaznom predjelu kolektivne i individualne izgradnje, stambeni sklop Jordanovac uspostavlja specifičnu prijelaznu stambenu tipologiju – svojevrsni ‘prelomljeni niz’, organiziran u malu urbanu aglomeraciju. Četiri zasebna volumena, izvana demonstrativno mirna i geometrijski kontrolirana, u sebi udomljuju po tri vertikalno organizirane jedinice – tri združene i međusobno elaborirano prožete kuće. Stanovi, ili bolje maisonettes, kao jedinice ovoga sklopa, otvoreni su za različita korištenja, organizacije, prilagodbe i transformacije“.[1] U rubnoj zoni u kojoj se preklapa višestambena izgradnja i izgradnja privatnih obiteljskih kuća arhitekti su se odlučili za oblikovanje zgrada koje preklapa javno i privatno, a odabirom materijala i krajobraznim uređenjem brišu granice između dolaznog puta i same parcele. „Opločenje je pažljivo projektirano i prožeto zelenilom; prizmama u svjetlijim tonovima – malim pješačkim ‘zebrama’ – sugeriramo pješačke ulaze. Izborom raslinja nastojimo se odmaknuti od njihovog uobičajenog tretmana, boja i vrsta. Važnu ulogu u oblikovanju okoliša ima i tzv. ‘peta fasada’ odnosno krovovi: pogled na njih iz okolnih zgrada pruža vizualnu ugodu i anulira negativne učinke izgradnje.“[2] Projekt krajobraznog uređenja potpisala je Ksenija Jurčić-Diminić, s kojom arhitekti uspješno surađuju i na drugim projektima. 60 listopad 2019

Sl.1,Stambeni sklop Jordanovac, Zagreb, (2017.), autori Svebor Andrijević i Luka Korlaet, Izvor: Luka Korlaet, Fotografija: Miljenko Bernfest

Inače, gledajući okom prolaznika, četiri zgrade u oblikovnom smislu nisu zahtjevne, to su jednostavni kubusi glatkih pročelja, a diferencijacija je načinjena bojom – bojom koja stvara dojam da kuće lebde na blago skošenom postamentu od raslinja. (Sl.1) Dobro projektantsko rješenje koje ima kvalitetu obiteljske kuće čita se iz tlocrta, ali u ovom slučaju i iz presjeka, koji je još možda važniji za ukupno sagledavanje kvalitete projekta. Niski parapeti, veliki otvori, pogled na grad iz stana, ali i sa terasa i intenzivnih zelenih krovnih vrtova, (Sl.2 i 3) sve su to elementi koji ovaj stambeni sklop svrstavaju u zonu visokokvalitetne zelene zgrade. A sami autori naglašavaju: „Ovim postupkom slijedimo već pomalo zaboravljeni Le Corbusieranski

ideal minimaliziranog utjecaja na početno stanje terena/okoliša.“[2] Zelene zgrade zasigurno pružaju veći standard stanovanja, a primjenom elemenata krajobrazne arhitekture u oblikovanju, kako vanjske envelope, tako i unutarnjih prostora po ovim načelima mogu se ostvariti novi i zasigurno zanimljivi oblici stanovanja i rada. U konačnici zelena pročelja, zeleni krovovi, zeleni zidovi, kao i ostali elementi zelene gradnje ponuditi će visoko zadovoljstvo korisniku koje za rezultat ima veći osjećaj ugode, poboljšanu sigurnost, zdravlje i mogućnost opuštanja, kao i veću fleksibilnost stambenog i radnog prostora, povećanu produktivnost te


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

ta Milana Žerjavića. Arhitekti i ovdje zauzimaju sličan stav i formiraju u zadanim uvjetima urbane odnose kojima naglašavaju prostorne, funkcionalne, estetske i socijalne vrijednosti zgrade koju projektiraju. Poštuju postojeće, ne nameću novu arhitekturu bez poveznice, referiraju se na kvalitetu koja je tu. Zgradu smještaju uz južni rub trokutaste parcele čime je stvoren odmak i formiran otvoreni prostor omeđen zgradom arhitekta Žerjavića. (Sl.4) „Nova zgrada tako vanjski prostor oblikuje na sličan način kao i modernistički ansambl u neposrednoj blizini, stvarajući omeđene, ali protočne prostorne cjeline.“[3] Od Jelineka preuzimaju „elegantne vertikale“ koje pretaču u horizontalni položaj na novoj zgradi čime stvaraju „novu prostornu napetost“, a „Jelinekovo naslijeđe očituje se i u reinterpretaciji svijetlih i tamnih fasadnih ‘vrpci’.”[4] (Sl.5) Projektanti uspijevaju unatoč velikoj širini zgrade postići kod velikih stanova dvostranu orijentaciju, čime takovi stanovi dobivaju dodatnu kvalitetu vezano uz osunčanje i pogled - sve elementi koji karakteriziraju zelenu gradnju.

Sl.2 i 3, Stambeni sklop Jordanovac, Zagreb, (2017.), autori Svebor Andrijević i Luka Korlaet, Izvor: Luka Korlaet, Fotografije: Luka Korlaet

Sl.4, Stambeno-poslovna zgrada, Veslačka ulica, Zagreb, (2019.), autori Svebor Andrijević i Luka Korlaet, Fotografija: Matea Korasić

estetsku ugodu i pristupačnost. Uz primjenu zelenog, ekološkog pristupa u tom kontekstu nužno je osvrnuti se i na mijenjanje standarda u koji se uključuje zaštita i principi održivog okoliša, kao i instrumenti za odabir najprikladnijeg rješenja te sve značajniji socijalni aspekti. Još je jedna zgrada koja zaslužuje biti apostrofirana, zgrada u Veslačkoj ulici, također u Zagrebu. U zoni koju opet možemo zvati kontaktnom, ovaj put, između grada i rijeke, rijeke koja privlači i odbija, rijeke za koju još uvijek ne znamo što bi s njom. A grad i urbano, u ovoj zoni obilježavaju tri stambena nebodera arhitekta Slavka Jelineka i stambena lamela arhiteklistopad 2019 61

arhitektura

Ono što ovu zgradu dodatno odmiče od uobičajenog projektiranja stambene arhitekture je nešto što se ne vidi iz pješačke perspektive, a donosi dodatnu kvalitetu stanarima i korisnicima prostora - ravni krov oblikovan je kao uporabni krajobraz. (Sl.6) Na ovaj način zgrada je vratila gradu oduzeti dio parcele na koju je smještena! Ravni krov je oblikovan kao dvije zelene zone, privatna - koja se veže uz stanove na 4. katu, i zajednička - koja postaje zona rekreacije s vježbalištem specijalno dizajniranim baš za ovu zgradu, nišama i klupama, mjestom za uživanje u pogledu, aktivnoj šetnji ili čak trčanju. „Krov tako postaje mjesto


stručni časopis o podnim oblogama, građevinskim tehnologijama i energetskoj učinkovitosti

susreta i druženja, oživljavajući rijetko primijenjeni modernistički ideal.“[4]

Sl.5, Stambeno-poslovna zgrada, Veslačka ulica, Zagreb, (2019.), autori Svebor Andrijević i Luka Korlaet, Izvor: Luka Korlaet, Fotografija: Marko Mihaljević

A da li mi trenutno kao društvo uopće prepoznajemo vrijednost zelene gradnje pokazala nam je anketa provedena u srpnju 2019. godine koja je bila dio šireg istraživanja. Populacija na kojoj je provedena anketa obuhvatila je starosnu dob od 10 do 51 i više godina, od kojih je najviše ispitanika bilo od 21 do 30 godina (33,5%). Prvi dio ankete odnosio se na socio-demografske informacije, odnosno osnovni podatci o ispitanicima (spol, dob, stupanj obrazovanja i životnog standarda ispitanika). Drugi dio ankete sadržavao je pitanja o poznavanju zelene gradnje i krajobrazne arhitekture, dok je treća skupina pitanja sadržavala stvarne fotografije i fotomontaže, te pitanja o odabiru boravka u određenim prostorima, odnosno uloge zelene gradnje u doživljaju ugodnosti određenog prostora s naglaskom na krajobrazno uređenje.

arhitektura

Informiranost ispitanika o pojmu zelena, održiva gradnja je zadovoljavajuća jer je čak 74,2% ispitanika čulo za navedeni pojam, dok 25,8% ne zna ili nije sigurno što taj pojam znači. Od ponuđenih pojmova što to u stvari obuhvaća zelena gradnja, najviše ispitanika, 80,6% odabralo je odgovor energetska učinkovitost, dok je 74,7% odgovorilo da je to primjena materijala koji su povezani s recikliranjem jer se na taj način mogu uštedjeti materijali i financijska sredstva te smanjiti količina otpada. Nadalje, 65,8% ispitanika zaokružilo je odgovor izvedba biljnih pročistača otpadnih voda, što je ujedno i dio zelene gradnje u krajobraznoj arhitekturi. 64,0% je odgovorilo da je iskorištavanje prirodnih resursa jedna od sastavnica zelene gradnje jer proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (sunce, vjetar, biomasa) pomažu pri smanjenju zagađenja

Sl.6, Tlocrt krova, Stambeno-poslovna zgrada, Veslačka ulica, Zagreb, (2019.), autori Svebor Andrijević i Luka Korlaet, Izvor: Luka Korlaet

zraka i vode te pozitivno utječu na zdravlje ljudi, dok se 54,2% odlučilo za odgovor da je to korištenje autohtonih građevinskih materijala. Čak 35,8% zaključuje da se klasičan krov izvodi radi uštede financijskih sredstava, što je netočno, jer zeleni krov može smanjiti troškove u eksploataciji zgrade i time donijeti posredno uštede vlasnicima i korisnicima. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, bio je odgovor na pitanje da li ispitanici prepoznaju ili žive u blizini neke zelene, održive

62 listopad 2019


s razmjenom znanja, iskustva i ideja do rješenja za vaše: podove, građevine i energetsku učinkovitost

zgrade ili krajobraza, na što je samo 3,9% ispitanika odgovorilo pozitivnim odgovorom, 45,8% odgovorilo je negativno a 50,3% ispitanika nije uopće sigurno što je to zelena, održiva zgrada, znači 96,1% ne prepoznaju ili ne žive, ili nije sigurno da prepoznaju ili žive u blizini zelene zgrade ili krajobraza. Na pitanje što sve obuhvaća zelena gradnja u krajobraznoj arhitekturi, više od 50,0% ispitanika čulo je samo za zelene krovove ili krovne vrtove, zelene zidove ili vertikalne vrtove kao i za reciklirane materijale koji se koriste u oblikovanju krajobraza. Ali iz odgovora na pitanje da li je održiva, zelena gradnja i zelena gradnja implementirana u krajobraznoj arhitekturi dovoljno rasprostranjena u Hrvatskoj, što posredno uključuje i sve elemente zelene gradnje u projektiranju zgrada (Graf.1) vrlo jasno čitamo mišljenje ispitanika da nije 84,5%, dok je samo 3,2% ispitanika odgovorilo da je implementirana, odnosno da ne znaju 12,3%.

Prednosti koje mogu potaknuti investitore i buduće korisnike da pristupe odabiru projekta i izgradnji, odnosno opremanju zelene zgrade svakako su uz povećanu funkcionalnu kvalitetu i oblikovanje ovako projektirane i izvedene zgrade, ušteda energije i vode, kao i povećana vrijednost zgrade zahvaljujući štednji. Kako društvena svijest raste tako se može očekivati i povećana razina ugleda onih koji odabiru ovakav način projektiranja, gradnje i korištenja, što je vidljivo i na dva odabrana primjera zgrada koje su projektirali Svebor Andrijević i Luka Korlaet. U svom nastajanju i trajanju zelena arhitektura, a napose svijest o zelenim radnim prostorima, mora obuhvatiti edukacijske mjere na svim razinama, dobru informiranost struke i napose javnosti, jer radi se o prostorima koji imaju direktan utjecaj na život i zadovoljstvo vlasnika i korisnika, stanovnika i zaposlenika. Stvaranje preduvjeta za život i rad u kvalitetno izgrađenom prostoru, uz stalnu prisutnost aktivnih promotora zelene arhitekture u svim segmentima društva, u vremenu koje je ispred nas, nužno će donijeti nove kvalitetne zelene projekte i drugačije prostorne odnose.

Graf.1. Pitanje: Da li je održiva, zelena gradnja i zelena gradnja implementirana u krajobraznoj arhitekturi dovoljno rasprostranjena u Hrvatskoj?, Izvor: Matea Korasić

Graf.2. Pitanje: U kojima od prikazanih prostora bi više voljeli provoditi vrijeme ili boraviti?, Izvor: Matea Korasić

Internetski izvori: 1. https://www.vecernji.hr/vijesti/nagrade-hrvatske-komore-arhitekata-hebaru-peracicu-te-andrijevicu-i-korlaetu-1243464 pristupano 12.9.2019. 2. http://pogledaj.to/arhitektura/stambeni-sklop-jordanovac/pristupano 16.9.2018. 3. https://www.buro247.hr/lifestyle/vijesti/pogledajte-jo-jedan-stambeno-poslovni-blok-u-zagrebu-koji-je-izazvao-veliki-interes-javnosti.htmlpristupano 20.3.2019. 4. https://vizkultura.hr/stambeno-poslovna-zgrada-veslacka/pristupano 16.9.2019.

listopad 2019 63

arhitektura

Najzanimljiviji odgovori dobiveni su na pitanje u kojima od predloženih prostora bi više voljeli provoditi vrijeme ili boraviti. (Graf.2) Najveći postotak ispitanika, 92,3% odabralo je odgovor a), fotografiju koja prikazuje krovove zgrada na kojima je izveden intenzivni zeleni krov ili krovni vrt koji ima najviše sadržaja za boravak i pruža razne društvene i rekreativno opuštajuće prostore u urbanim sredinama. Pritom su prikazane stvarne fotografije našeg stambenog sklopa na Jordanovcu s početka priče. Nešto manji postotak ispitanika, odlučilo se za odgovor c), koji je ispitanicima pokazao fotomontažu istog sklopa na čijim je krovovima izveden ekstenzivni zeleni krov ili krovni vrt prekriven sedumima. Iako ovakav tip krovnog vrta ne pruža nikakve dodatne sadržaje za boravak i uglavnom ne služi za aktivno korištenje, estetski je atraktivan i ne zahtijeva preveliku brigu u održavanju. Najmanji postotak ispitanika odlučilo se za odgovor b) koji predstavlja klasični prohodni ili neprohodni ravni krov koji ne pruža nikakve dodatne sadržaje i nije za korištenje, također fotomontaža na originalnom predlošku. Iz priloženih rezultata možemo zaključiti da postoji sve veća potreba za zelenim prostorima jer je više od 50% ispitanika potvrdilo da svi oblici i elementi zelene gradnje pozitivno utječu na svakodnevni život i rad. Kao dodatak, najveći postotak ispitanika, čak 58,1%, zaključilo je da ima prosječan životni standard, 29,7% ispitanika smatra da je njihov životni standard nešto iznad prosjeka, dok manji postotak otpada na znatno iznad prosjeka 6,5% i ispod prosjeka 5,8%. Ove brojke su bitne za razumijevanje našeg trenutnog znanja i stava o zelenoj gradnji, odnosno pokazatelj da u globalu, bez obzira na životni standard prepoznajemo kvalitetu koju nam nosi zelena gradnja.


Profile for KORAK U PROSTOR

KORAK 67/2019  

HOTELI - novi privremeni domovi

KORAK 67/2019  

HOTELI - novi privremeni domovi

Advertisement