Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

№ 1 (1649) 30 січня 2012 р.

ЗВІТ ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова д.т.н, професора Рижкова Сергія Сергійовича за 2011 рік У 2011 році робота ректора проводилась відповідно до Статуту університету і контракту Міністерства освіти і науки України №1-64 від 21.10.2008 р., з урахуванням вимог колективного договору НУК. За ініціативою ректора продовжено роботи по реалізації Генерального плану розвитку НУК, який передбачає будівництво найсучаснішої та найбільшої на півдні України електронної науково-технічної бібліотеки, як складової проекту Президента України В.Ф. Януковича «Національна електронна бібліотека»; дослідних басейнів, готелів для студентів та аспірантів, сучасних навчальних та житлових корпусів для науково-педагогічних працівників та співробітників НУК, спортивні майданчики та центри відпочинку студентів. На січневу сесію депутатів Миколаївської міської ради підготовлено документацію по оформленню земельної ділянки біля 4 га під Генплан НУК, пройдено погодження з відповідними структурами м. Миколаєва та області по землеустрою виділеної землі. За ініціативою та при безпосередньому контролі ректора в 2011 році: - розпочато ліцензування десяти нових спеціальностей підготовки бакалаврів, магістрів в НУК; - організовано та проведено в травні святкування дня Європи в університеті за участю послів провідних країн ЄС; - підготовлено та подано на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки від

університету роботу «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки»; - розпочато роботу студентського університетського комплексу «Камбуз» по харчуванню студентів університету. Для цього капітально відремонтовано кухню, два приміщення кафе, які оснащено сучасним обладнанням та меблями, підібрано висококваліфікований професійний склад робітників; - розпочато роботу їдальні та кафе «Республіка НУК» в СОТ «Корабел» в с. Коблеве силами університетського комплексу «Камбуз»; - довершено капітальний ремонт та оснащення обладнанням та меблями корпусу №1, блоку кабінок душу, замінено вікна на склопакети студентського корпусу в СОТ «Корабел» в с. Коблеве, що дозволило в сучасних умовах відпочити більш ніж 200 співробітникам та 250 студентам; - виконано укріплення прибережної смуги СОТ «Корабел» в с. Коблеве за допомогою сусідів бази; - зупинено безпрецедентну зухвалу спробу продажу через аукціон СОТ «Корабел» в с. Коблеве та бази відпочинку «Акваторія» в м. Очаків з боку регіонального фонду держмайна без згоди колективу та керівництва НУК.

Делегати конференції трудового колективу НУК

Нагороди НУК у 2011 році - «Європейська якість» Європейської ділової асамблеї «Співпраця та соціальне партнерство», Великобританія, 2011 р.; - ГРАН-ПРІ у номінації «Інформаційні ІТ-технології

Нагорода «Європейська якість» Європейської ділової асамблеї «Співпраця та соціальне партнерство »

у вищому навчальному закладі» за участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2011» 17-19 листопада 2011 р., м. Київ); - Диплом та золота медаль у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та Почесне звання «Лідер національної освіти» (за багаторічну науково-педагогічну діяльність по розбудові національної освіти) за участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2011» (7–9 квітня 2011 р., м. Київ). На конкурс університетом було представлено матеріали по міжнародному співробітництву НУК, яке спрямовано на інтеграцію університету у світовий загальноосвітній процес з метою розширення міжнародних зв’язків та ініціації спільних науково-дослідних, учбово-методичних, освітніх проектів. - Диплом і золота медаль у номінації «Наукові дослідження і вишукування» за створення універсальних транспортних суден та

За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки в 2011 році НУК отримав Диплом та Золоту медаль


30 січня 2012 засобів океанотехніки на ІІ Міжнародному науково-технічному форумі «Морська індустрія Росії – 2011», що проходив під егідою Міністерства промисловості і торгівлі РФ і Міністерства транспорту РФ (19–21 травня 2011 р., м. Москва). - Лауреат рейтингу «Кращі підприємства України», почесне звання «Кращий керівник року» в номінації «Освіта» за значний внесок у розвиток економіки України та високоефективне керівництво Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття»; - За вагомий особистий внесок в розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну плідну працю указом Президента України № 590/2011 ректору НУК професору Рижкову С.С. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». В 2011 році продовжено роботи по вдосконаленню та впровадженню нового формату Сайта. Зараз сайт нашого університету являє собою високоякісний інформаційний портал з відеорядком, який містить виключну інформацію про життя університету та кораблебудівну галузь (дивись: www.nuos.edu.ua). Шляхом економії ресурсів та отримання додаткових фінансових надходжень 2011 рік пройдено без боргів по зарплатні для всіх категорій робітників, студентів та аспірантів. Впроваджено економію ресурсів – знижено витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на охорону й опалення. Так, за ініціативою та при безпосередній участі ректора система сплати за опалення гуртожитків №1 та №2 переведена на оплату за схемою для населення за ставкою 1,3 грн/куб.м замість 4,5 грн/куб.м, що дає економічний ефект більше 350 тис. грн за місяць (більше 1,5 млн. грн за рік). Незважаючи на відсутність фінансування капітальних витрат, наш університет за власні кошти зробив велику кількість капітальних та поточних ремонтів (див. розділ «Господарська діяльність»). Продовжено виробництво меблів своїми силами для потреб НУК. Для покращення наукової та начальної роботи в університеті розширено систему Wi-Fi, яка забезпечує бездротовий доступ до мережі Інтернет. Пророблено варіант зниження витрат на вихід збірників наукових праць НУК та електронного видання «Вісник наукових праць НУК», випущено 3 збірника та надруковано загальний збірник обсягом 60 д.а. Таке видання значно прискорило електронну публікацію наукових робіт, вихід до світового інформаційного простору.

2 За значний внесок у розвиток економіки України та високоефективне керівництво рішенням Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» ректору НУК Сергію Сергійовичу Рижкову присвоєно почесне звання «Кращий керівник року»

У 2011 р. в бухгалтерії НУК продовжено впровадження програмного продукту «1С: бухгалтерії 7.7 для бюджетних організацій». РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ НУК За звітній період проведено 11 засідань Вченої ради НУК. Чергові засідання Вченої ради проводилися один раз на місяць. План засідань на навчальний 2011–2012 рік ухвалено Вченою радою 30.09.2011 р. Протягом 2011 року на Вченій раді НУК під головуванням ректора НУК Рижкова С.С: 1. Заслухали звіти ректора д.т.н., професора Рижкова С.С. (11.01.11 р. та 29.12.11 р.) 2. Розглянули питання «Хід виконання перспективного плану діяльності НУК на 2009-2011 р., 29.04.11 р. 3. Розглянули лист регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо включення до переліку об’єктів, які будуть запропоновані до приватизації в 2012 році студентського спортивно-оздоровчого табору «Корабел» в с. Коблеве та бази відпочинку співробітників «Акваторія» в м. Очакові та прийняли рішення 26.10.11 р.: - Вважати дії регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області такими, які не відповідають чинному законодавству України і є грубим втручанням в діяльність університету. - Направити лист-звернення щодо порушення прав трудового колективу НУК регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській області до Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голови Миколаївської облдержадміністрації, голо-

Кораблебудівник, № 1 ви Миколаївської обласної Ради, ЦК профспілки працівників освіти і наук України. 4. Ухвалили «Положення про вибори делегатів на конференцію трудового колективу НУК ім. адмірала Макарова», 25.11.11.р. 5. Ухвалили задачі колективу університету на новий 2011-2012 навчальний рік, 30.09.11 р. 6. Ухвалили «Перспективний план діяльності НУК на 2012-2015 р.», 25.11.11 р. 7. Ухвалили та подали до Конференції трудового колективу зміни до статуту НУК, які були затверджені на Конференції трудового колективу НУК, 05.07.11 року. 8. Прийняли рішення щодо перспективи включення ВПУ №21 до складу НУК із зміною назви на «Коледж новітніх технологій НУК», 11.01.11 р. 9. Ухвалили основні напрями наукових досліджень на 2011 р., затверджували плани наукових досліджень. 10. Оцінювали науково-педагогічну діяльність факультетів, інститутів, структурних підрозділів НУК. 11. Постійно приймали рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента та професора, вчених звань доцента і професора НУК. НАВЧАЛЬНА РОБОТА Для відповідності до вимог кваліфікаційних характеристик та якості освіти фахівціввипускників ВНЗ сучасному ринку праці та економічним реаліям в Україні та світі з ініціативи ректора НУК продовжено роботу над створенням державної концепції безперервної кораблебудівної освіти та підготовку Меморандуму про партнерство та співробітництво між НУК та Миколаївською обласною державною адміністрацією. У 2011 році в університеті у повному обсязі запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх напрямків та спеціальностей. При цьому виконане наступне: - у навчальних та робочих навчальних планах підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів обсяг часу на вивчення навчальних дисциплін узгоджено з обсягом часу національного кредиту; - ведеться робота зі створення електронного банку робочих навчальних програм; - навчальний процес забезпечують 629 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 57 докторів наук, професорів (9,0%) та 293 кандидатів наук, доцентів (46,6%). Крім того, до викладання залучені за сумісництвом ще 15 докторів наук, професорів та 35 кандидатів наук, доцентів; - в університеті працює 49 комп’ютерних класів, в яких знаходиться 907 дисплейних місць, всі підключені до мережі INTERNET; - інформаційне забезпечення навчального процесу та наукових досліджень у 2011


30 січня 2012 році здійснювала наукова бібліотека університету – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами. Основні фонди наукової бібліотеки формуються документами з різних джерел на традиційних та електронних носіях відповідно до напрямків підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності в університеті. Друкований фонд бібліотеки складає понад 980 тис. примірників, у тому числі наукові та навчальні видання – 557 тис. примірників, періодичні видання – 500 назв журналів та понад 50 назв газет. Протягом 2011 року до бібліотеки надійшло біля 4 тис. нових примірників. Фонд електронних ресурсів складає понад 5 тис. підручників та навчальних посібників; придбані електронні ресурси БД EBSCO, РЖ ВІНІТІ, УРЖ «Джерело», понад 700 он-лайн видань (БД підручників та навчальних посібників Центру навчальної літератури), 11 СД з електронними підручниками видавництва МАУП, інфо-диск «Законодавство України», 15 БД власної генерації. Продовжується робота з поповнення електронного каталогу, загальна кількість описів в якому складає понад 99 тис. назв. Оперативну інформацію про можливості наукової бібліотеки можна отримати за допомогою її сайта. На базі наукової бібліотеки НУК створено регіональний освітньо-інформаційний портал бібліотек ВНЗ Миколаївщини, подовжено роботу згідно з укладеними договорами про спільну інноваційну діяльність між науковою бібліотекою НУК та бібліотеками Хмельницького національного університету і Харківського національного університету радіоелектроніки, а також з трьома бібліотеками методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Миколаєва; - за результатами весняної сесії 2010-2011 навчального року з 4119 допущених до сесії студентів здали сесію без перездач 3593, на «4» і «5» здали - 2140 осіб. Середній бал успішності по університету – 3,8. Відповідно до листа МОНУ у 2011 році університет пройшов повторну акредитацію за ІІІ рівнем для спеціальності 7.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» (протокол № 86 від 10 березня 2011 р.). У 2011 році університет пройшов ліцензування за IV рівнем акредитації для спеціальності 7.05010105, 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (протокол № 86 від 10 березня 2011 р.). У 2011 році в НУК відпрацювали експерті комісії з ліцензування наступних спеціальностей та напрямків підготовки фахівців: · 6.050903 «Телекомунікаційні системи та мережі»; · 6.060101 «Будівництво» (Гідротехнічне будівництво); · 8.05010102 «Інформаційні технології проектування»; · 8.05060406 «Газотурбінні установки і

Кораблебудівник, № 1

3

компре сорні ками підготовки. станції»; Продовжується робо· 8.18010012 «Упта з формування ліцензравління інноваційійних справ за наступниною діяльністю»; ми спеціальностями та · 8.18010017 «Еконапрямками підготовки: номіка довкілля і · 8.04010603 «Екологприродних реічна безпека»; сурсів»; · 6.170203 «Пожежна · 8.03050801 безпека»; «Фінанси і кредит»; · 6.170202 «Охорона · 7.05120102 праці»; НУК здобув найвищу нагороду - Гран-прі «Суднокорпусобу- виставки «Освіта та кар’єра – 2011». · 6.170101 «Безпека дування», в т.ч. для інформаційних і комуніНагороду з рук Першого заступника Херсонської філії; міністра освіти і науки, молоді та спорту каційних систем»; України Євгена Суліми та Президента · 7.05120106 · 6.170103 «Управлін«Суднові машини і Національної академії педагогічних наук ня інформаційною безпеУкраїни Василя Креміня особисто приймав кою»; механізми». Висновки всіх ректор НУК Сергій Сергійович Рижков · 5.05010301 «Розробкомісій позитивні. Справи знаходяться у ка програмного забезпечення». Державній акредитаційній комісії. В січні Розпочато роботу з ліцензування спе2012 р. плануються засідання експертних ціальності 7.05070101 «Електричні станції». комісій ДАК та Президії ДАК, де буде прийПоказники державного замовлення та коннято остаточне рішення про видачу ліцензії трактної підготовки спеціалістів і їх виконанНУК за даними спеціальностями та напрям- ня наведені у таблиці.

ПОКАЗНИКИ виконання державної та контрактної підготовки спеціалістів за 2011 рік № п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Прийом 2011р. Шифр та назва спеціальності

6.010202 Спорт 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія 6.030401 Право 6.030508 Фінанси і кредит 76.030509 Облік і аудит 6.030504 Економіка підприємства 6.030601 Менеджмент 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.050101 Комп’ютерні науки 6.050102 Комп’ютерна інженерія 6.050103 Програмна інженерія 6.050201 Системна інженерія 6.050403 Інженерне матеріалознавство 6.050502 Інженерна механіка 6.050503 Машинобудування 6.050504 Зварювання 6.050601 Теплоенергетика 6.050604 Енергомашинобудування 6.050701 Електротехніка та електротехнології 6.050702 Електромеханіка 6.050802 Електронні пристрої та системи 6.051003 Приладобудування 6.051101 Авіа-і ракетобудування 6.051201 Суднобудування та океанотехніка 6.170102 Системи технічного захисту інформації Всього по НУК прийом та випуск бакалаврів за денною формою навчання Прийом та випуск спеціалістів за денною формою навчання Прийом та випуск магістрів за денною формою навчання Прийом та випуск бакалаврів за заочною формою навчання Прийом та випуск спеціалістів за заочною формою навчання Прийом та випуск магістрів за заочною формою навчання

За держ. замовленням 15 12

8 10 9 17

За рахунок юрид. і фіз.осіб 10 10 26 21 12 36 42 2 3

33 12 25 20 10 43 38 42 25 25 8

1

76 12

14

2

1 6 5 1

Випуск з ВНЗ фахівців 2010р

2011р.

29 19 22 23 39 58 157 40 21

48 19 22 28 46 68 169 42 24

25 12 36 27 9 51 70 31 27 38 14

25 17 47 17 12 58 71 32 17 36 13

110 22

117 19 11 13 173 35

10 15 137 24

15 1

16 13 163 41

626

208

1113

1179

533

355

871

875

104

38

113

141

100

294

1134

1129

92

771

887

919

8

36

37

41


30 січня 2012 У 2011 році університет закінчили: – 141 магістр, з них 93 особи навчалися за кошти держбюджету, всі вони працевлаштовані; – 875 спеціалістів, з них 503 особи навчались за рахунок держбюджету (57,5 %). Працевлаштовані 496 молодих спеціалістів (держбюджет), що складає 98,6 %. Видано 7 довідок на самостійне працевлаштування. За спеціальностями «Право» і «Мистецтво» було випущено 47 бакалаврів, з них 24 особи навчались за рахунок державного бюджету. Випускники працевлаштовані або навчаються в інших ВНЗ. Видана лише одна довідка на самостійне працевлаштування – у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання в м. Новий Буг. Відгуки з місць працевлаштування, що надходять до університету, свідчать про високий рівень підготовки фахівців, їх компетентність та ділові задатки керівників.

4 ти НУК для отримання базової освіти; - прискорення адаптації іноземних студентів до умов навчання і перебування в Україні; - тісна співпраця із закордонними установами та університетами з метою узгодження й корекції змісту та форм організації навчання, у тому числі навчання за інтегрованими планами та схемами «2+2», «3+1», «4+0» тощо; - впровадження сучасних педагогічних, інформаційних технологій, досягнень вітчизняної та іноземної науки щодо професійної підготовки фахівців; - широке використання тестового контролю та комп’ютерної техніки в системі оцінки якості підготовки фахівців для іноземних країн; - створення комфортних умов для роботи у науковій бібліотеці університету, в тому числі з електронними та інтернет-ресурсами, впровадження комп’ютерної мережі університету в гуртожитку та поповнення бібліотечного фонду тощо; - розвиток форм виховної роботи з іноземними студентами, підвищення ролі та впливу Ради студентського самоврядування, земляцтв іноземних студентів; - певні кроки щодо налагодження обміну студентів між НУК і закордонними ВНЗ з метою навчання та виробничої практики, залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів для читання лекцій студентам та викладачам університету; - покращання побутових умов проживання іноземних студентів у гуртожитку, розширення переліку країн, які бажають налагодити співробітництво та визнають диплом НУК; - вивчення досвіду роботи європейських ВНЗ з метою подальшого впровадження ECTS; - розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва шляхом участі в конференціях, симпозіумах, конгресах, конкурсах на отримання грантів та стипендій різних

Кораблебудівник, № 1

Підписання Меморандуму про співробітництво між НУК та В’ єтнамським морським університетом

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАКОРДОНміжнародних фондів, підписання договорів НИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ про партнерство і співпрацю; Міжнародна діяльність та співробітницМіжнародне освітнє та науково-технічне тво із закордонними організаціями здійснюспівробітництво Національного університевалась згідно з «Концепцією розвитку НУК ту кораблебудування імені адмірала Макана період 2009–2014 рр.» та «Перспективрова із закордонними організаціями базуним планом діяльності Національного уніються на довгострокових угодах про верситету кораблебудування імені адміраспівробітництво у освітянській, науковола Макарова на 2009–2011рр.». технічній та культурних сферах з іноземниНаціональний університет кораблебудуми закладами освіти, підприємствами та усвання імені адмірала Макарова має всі можтановами. Серед головних напрямків міжналивості для надання освітніх послуг щодо родної діяльності слід відзначити наступні: основної освітньої підготовки та підготов· підготовка фахівців для іноземних дерки до вступу у вищі навчальні заклади іножав (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) земних громадян, що прибули в Україну на для суднобудівної, машинобудівної, електнавчання за акредитованими напрямками ротехнічної промисловості, електроніки та (спеціальностями) та гарантує виконання енергетики, а також для науково-дослідних ліцензійних умов. Створений у 2010 році та проектно-конструкторських установ; на базі міжнародного відділу НУК Навчаль· підготовка наукових кадрів вищої квално-науковий центр міжнародного співробііфікації для іноземних держав (кандидатів тництва виконує та координує основні рота докторів наук) для іноземних універсиботи щодо становлення університету як тетів та науково-дослідних установ; міжнародно визнаної освітянської і науко· обмін з іноземними університетами вчевої установи. В НУК втілена наскрізна система безперервної професійно-практичної підготовки іноземних спеціалістів: слухач підготовчого відділення – бакалавр – спеціаліст – магістр, що є реальною основою для надання освітніх послуг в умовах адаптації освіти до нових соціальноекономічних умов та інтеграції системи освіти в європейський та світовий освітянський простір. Успішне функціонування системи безперервної професійно-практичної підготовки іноземців та її вдосконалення забезпечуються роботою за головними напрямками, які включають наступні компоненти: В листопаді 2011 р. в м. Шеньян ректором НУК Сергієм Сергійовичем Рижковим та заступником генерального директора корпорації Лю Ю-гуан підписано договір - удосконалення якості набору інопро довгострокове партнерство та співробітництво між Національним університетом земців на підготовче відділення для іноземних громадян та на основні факульте- кораблебудування та AVIC Liming Jinxi Chemical Machinery (Group) Co. Ltd. при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень в галузі енергетичного машинобудування


30 січня 2012 ними, дослідниками, науково-технічними працівниками, викладачами та студентами; · виконання міжнародних угод про проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення іноземних установ та організацій; · виконання сумісних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі суднобудування, машинобудування, енергетики, виробництва та використання альтернативних видів енергії та палив, глибоководної та підводної техніки, електроніки, екології та споріднених галузей; · участь у виконанні міжнародних грантів, науково-технічних проектів та програм; · обмін з іноземними фахівцями науковотехнічною інформацією, участь у спільних науково-технічних конференціях, симпозіумах, семінарах. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова підтримує тісний зв’язок майже з 70 закордонними університетами, науково-дослідними установами та академічними організаціями. Національним університетом кораблебудування також підтримуються тісні контакти з такими всесвітньовідомими організаціями, як RINA (Royal Institute of Naval Architects, London, UK), IMARE (The Institution of Marine Engineers, London, UK). Окремо слід відмітити таку знакову для університету та регіону подію, як проведення Дня Європи в Миколаєві (як відомо, м. Миколаїв став переможцем відкритого конкурсу серед міст України на спільну організацію та проведення Дня Європи в Україні у 2011 році). В рамках святкування Дня Європи в Миколаєві 13 травня 2011 року до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова завітала делегація європейців від Представництва Європейського Союзу в Україні, ОБСЄ та Послів європейських країн, серед яких були Посол Королівства Бельгії Яна Зігмундова, Посол Королівства Нідерландів Пітер Ян Волтерс, Посол Фінляндії Крістер Міккельсон, заступник голови місії, перший секретар посольства Королівства Швеції

5 Мортен Енберг, заступник Голови Місії Великобританії Джудіт Гардінер та ін. Цікаво зазначити той факт, що мовою зустрічі було обрано англійську, й практично все спілкування студентів, викладачів НУК та дипломатів проводилося англійською мовою. Наші студенти із зацікавленістю віднеслись до формату дебатів та ставили поважним дипломатам різноманітні питання, які стосувались проблем впровадження ідей Болонського процесу в університетах України та Європи, мобільності студентства та викладачів університетів, труднощів отримання візи для навчання в європейських університетах, перспектив співробітництва в галузі суднобудування та морських технологій між Європою та Україною, зовнішньої політики країн ЄС, культури, спорту в країнах Євросоюзу, поступової економічної інтеграції й багатьох інших аспектів партнерства та співпраці між Україною та ЄС. За відгуками самих дипломатів, це була одна з найкращих подій у рамках святкування Дня Європи в 2011 році в Україні, про що свідчить подячний лист голови представництва ЄС в Україні пана Жозе Мануела Пінту Тейшейри. У 2011 році продовжено наукові консультації та обмін з академічними та дослідними організаціями КНР щодо вдосконалення суднового енергетичного обладнання, які характеризують традиційні дружні відносини між китайськими партнерами та вченими й співробітниками кафедр екологічної безпеки, турбін, технічної теплофізики і суднових паровиробних установок. У 2011 році підписано 10 різноманітних угод, договорів, контрактів, протоколів про наміри, продовжено роботу ще по 17 раніше підписаними контрактами та угодами з організаціями та установами КНР, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Росії, Ірану, Японії, Польщі та інших країн. В 2011 році в НУК проведено 14 міжнародних науково-технічних конференцій з різноманітних тематик, на яких були презентовані доклади вчених з таких країн, як

Кораблебудівник, № 1

КНР, Польща, Росія, Білорусь, США, Німеччина, та ін. За межі України виїжджали 25 співробітників НУК, у тому числі з метою стажування і переговорів з науково-технічних та освітніх питань – 10, викладацької роботи – 7, проведення наукових досліджень – 2, участі в конференціях та семінарах – 6. У2011 році НУК відвідали 15 офіційних делегацій або представників закордонних установ і організацій з Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Італії, КНР, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Індії, Росії, Туреччини, Японії, США та ін. Продовжують традиційну співпрацю в рамках угод із своїми закордонними партнерами і окремі підрозділи НУК. Наприклад, кафедра конструювання та виробництва виробів з композиційних матеріалів продовжує співпрацю у напряму удосконалення суднових конструкцій із полімерних композиційних матеріалів, у тому числі і підводних, з Університетом Науки і Технології (м. Джансу, КНР), викладач з цього університету проходив наукове стажування в НУК на протязі календарного року (до жовтня

Дні Європи в НУК

2011р.). Науковці кафедри кондиціювання та рефрижерації продовжують творчу співпрацю з Лабораторією підводних досліджень департаменту NA&ME Мічиганського університету (США) та кафедрою кондиціювання повітря Харбінського інженерного університету (КНР) з проблем життєзабезпечення людей в замкнутих еко-


30 січня 2012 системах. На кафедрі морських технологій проходить стажування викладач Харбінського Інженерного університету (Харбін, КНР). Відповідно до підписаної угоди між НУК та компанією ХІТАКО найближчим часом очікується група фахівців з Соціалістичної Республіки В’єтнам для вивчення російської мови та підвищення кваліфікації з напряму «Кораблі та океанотехніка». У 2011 році на навчання до нашого університету прийнято 187 іноземних громадян, у тому числі 48 з «далекого» зарубіжжя, 139 – із країн СНД. В 2010–2011 навчальному році кількість іноземних студентів в НУК зросла майже вдвічі, і за станом на 23.12.2011 року складає 335 осіб (в минулому році – 180 осіб), у тому числі «далеке» зарубіжжя – 99 осіб, країни СНД – 236, у тому числі Туркменістан – 176 осіб; підготовче відділення – 10, аспірантура – 8. До аспірантури НУК в 2011 році вступили 3 іноземних аспіранти (2 з Соціалістичної Республіки В’єтнам, 1 з Лівії). Три дисертації на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук успішно захищені іноземними громадянами (2 з Соціалістичної Республіки В’єтнам, 1 з Йорданії), ще одну роботу подано до захисту, який планується у лютому 2012 р. Відповідно до контракту з Міжнародним морським коледжем (Zhejiang International Maritime College, м. Чжоушань, КНР) в НУК з зимового семестру 2010–2011 навчального року почали навчання китайські випускники коледжу (молодші спеціалісти) з метою отримання вищої технічної освіти (бакалавр) за галуззю знань «Морська техніка» (спеціальність «Кораблі та океанотехніка», «СЕУ») за схемою «2+2». Досягнуто попередньої домовленості і підписано відповідні угоди з керівництвом Університету науки і технологій провінції Цзянсу, КНР, щодо спільної підготовки бакалаврів з напрямків «Суднобудування та океанотехніка» (спеціальності «Кораблі та океанотехніка», «СЕУ») та «Зварювання», за програмою «4+0», та подальшого навчання в НУК кращих випускників за відповідними магістерськими програмами. Продовжено переговори та досягнуто попередньої згоди про форми співробітництва у напрямку підготовки фахівців з урядовими організаціями та університетами Польщі, Норвегії, Бельгії, Туреччини, Азербайджану, Таджикистану. Підтримуються міцні контакти з міжнародними програмами академічних обмінів ім. Фулбрайта (США) та DAAD (Німеччина), Бюро CampusFrance Україна, в яких щорічно на конкурсній основі приймають участь студенти і викладачі університету. Випускники програм приймають активну участь у різноманітних заходах вказаних установ (наприклад, Fulbright Alumni Ukraine Association). Протягом 2011 року в НУК спільно із

6 компанією Кімонікс Інтернешнл (США) в рамках проекту «ЛІНК (Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність)» та Комісією з розвитку міжнародних економічних відносин при Посольстві Італійської Республіки в Молдові в рамках програми «Business gate» було проведено відповідні семінари і мастер-клас для керівників та провідних фахівців миколаївських підприємств, викладачів та співробітників НУК. Стало традиційним для НУК спільно із Українсько-японським центром (м. Київ) та японською асоціацію управління проектами (м. Токіо, Японія) проведення майстеркласів та семінарів з управління проектами і інноваційними програмами для керівників й провідних фахівців миколаївських підприємств, викладачів та співробітників ВНЗ області за участю всесвітньо відомого фахівця професора НУК, доктора наук Хіроші Танаки (Японія). В співробітництві з Офісом спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору ECORYS, фінансованим ЄС, в НУК проведено семінар «Сьома Рамкова програма ЄС з досліджень і технологічного розвитку – можливості для участі». Кафедра прикладної лінгвістики НУК продовжує творчу співпрацю з видавництвом Pearson-Longman (Великобританія). В 2011 році продовжено роботи по створенню нового формату та сучасного інтерфейсу сайта ННЦМС НУК, який зараз являє собою високоякісний інформаційний портал з інтерактивними можливостями (дивись: http://idept.nuos.edu.ua). НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної та суміжних галузей промисловості і народного господарства. Стратегічним напрямком університету є розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем суднобудування та інших галузей промисловості. Звітній період визначається поєднанням зусиль наукових колективів університету, направлених на впровадження у життя Президентської програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Згідно наказу МОНМС України за № 754 від 07.07.2011 р. та на виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми «Наука в університетах на 2008–2012 роки» та з метою запровадження нових організаційно-структурних

Кораблебудівник, № 1 форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців на виконання конкурентоспроможних наукових розробок створено науково-навчальний центр «Центр проблем екології та енергозбереження» як структурний підрозділ НУК, здійснено організаційні заходи щодо створення Центру, погоджено Положення про Центр у МОНМСУ. НУК готує висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 26 напрямами, по 30 спеціальностях (серед яких 71 спеціалізація). Студенти мають можливість здобувати другу вищу освіту, яка підвищує їх шанси отримати високооплачувану роботу. Наукові і науково-педагогічні кадри Університет має потужний науково-педагогічний потенціал, який забезпечує підготовку фахівців: на 47 кафедрах працює 57 професорів, докторів наук, 293 кандидатів наук. Серед них18 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників народної освіти; 52 відмінника освіти; 3 заслужених тренери; 20 академіків та членів-кореспондентів Академії наук суднобудування; 15 академіків та членів-кореспондентів Міжнародної Академії морських наук технологій та інновацій; 9 академіків вищої школи та інженерних наук. Наукова робота зосереджена в науководослідній частині НУК до складу якої входять: · науково-дослідний інститут проблем екології та енергозбереження, · науково-дослідний інститут підводної техніки, · науково-дослідний інститут проблем аеро-, гідродинаміки і міцності, · науково-дослідний інститут новітньої корабельної інженерії, · науково-дослідний інститут паяння тиском у вакуумі, · науково-дослідний інститут управління проектами та програмами, · науково-дослідний інститут енергетики та машинобудування, · науково-дослідний інститут сучасних проблем автоматики та електротехніки, · науково-дослідний центр кораблебудування, · науково-навчальний центр проблем екології та енергозбереження. В університеті плідно працюють понад 30 провідних наукових шкіл, а саме: - «Інтенсифікації переносу у багатофазних середовищах для екологічних та ресурсозберігаючих технологій» (керівник – д.т.н., проф. С.С. Рижков); - «Підводної техніки» (керівник – д.т.н., проф. В.С. Блінцов); - «Морехідності суден» (керівник – д.т.н., проф. В.О. Некрасов); - «Енергоефективних перетворювачів електроенергії» (керівник – д.т.н., проф. Г.В. Павлов); та інші.


30 січня 2012 Підготовка наукових кадрів Університет забезпечує якісне і кількісне оновлення наукового потенціалу. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється через докторантуру з технічних наук за 2 спеціалізованими вченими радами та п’ятьма науковими спеціальностями: екологічна безпека; конструювання та будування суден; зварювання та споріднені процеси і технології; двигуни та енергетичні установки; управління проектами і програмами. У 2011 році в аспірантурі навчалось 89 осіб, а в докторантурі – 7. Працівниками НУК захищено 26 кандидатських дисертацій та одна докторська дисертація. Всього у 2011 році різними видами підвищення кваліфікації було охоплено 265 викладачів, що становить 49,8 % від загальної чисельності професорсько-викладацького складу. Основним видом підвищення кваліфікації залишається стажування у навчальних закладах ІV рівня акредитації, на підприємствах і установах різних форм власності, навчання в аспірантурі та докторантурі. Отримано грант Президента України (Тема роботи: Розробка енергозберігаючих технологій на основі газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва енергії). Фінансування НДДКР Наукові розробки в університеті фінансуються із загального та спеціального фондів. У 2011 році виконувалось 18 НДДКР з фінансуванням із загального фонду Державного бюджету України: Обсяг фінансування з загального фонду бюджету за 2011 рік 2617,7 тис.грн у тому числі. - фундаментальні дослідження – 1364,4 тис. грн; - прикладні дослідження – 1253,3 тис. грн; - наука в університетах – 2000 тис. грн. Обсяг виконаних робіт по спеціальному фонду, усього за 2011 рік 2995,7 тис. грн, з них: - по коду КПКВК 5031050 «Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» – 125 тис. грн; - по коду КПКВК 5031080 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» – 76 тис. грн; - по коду КПКВК 2201060 «Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами та державними замовленнями» – 2000 тис. грн. Фундаментальні і прикладні дослідження виконувалися за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності: · фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенці-

7

Кораблебудівник, № 1

алу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; · інформаційні та комунікаційні технології; · енергетика та енергоефективність. Результативні показники НДДКР У 2011 році подано на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки проект загальнодержавного значення «Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки». В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки наукової, методологічної, технологічної і конструкторської основи для створення та серійного виготовлення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки на українських суднобудівних підприємствах. Ця робота вже отримала золоту медаль на міжнародній виставці «Морська індустрія Росії – 2011» у Москві. Зокрема, запропоновану концепцію побудови суден змішаного плавання вже реалізовано при будівництві за останні вісім років на більше ніж 170 суднах (багатоцільових суховантажних суднах, танкерів-продуктовозів, танкерів-хімовозів, залізничних паромів і хімовозів). Результати цієї роботи впроваджено при реконструкції та вдосконаленні виробництва суднобудівних заводів «Океан», «Паллада», «Залів», де з 2002 року побудовано понад 50 суден різного призначення. Спроектовано, побудовано, випробувано і передано для експлуатації українським і зарубіжним організаціям понад двадцять незаселених підводних апаратів і обладнання різного призначення. Екологічне устаткування впроваджено на суднах, суднобудівних, машинобудівних підприємствах, більше ніж на семиста суднових газотурбінних двигунах. Підтверджений економічний ефект від цієї роботи перевищив 1500 мільйона гривень, за результатами захищено дев’ять докторських та 36 кандидатських дисертацій, видано 23 монографії, надруковано понад шістсот статей і отримано понад сорок патентів. У 2011 році закінчено 25 науково-дослідних робіт, з яких п’ять виконувались за рахунок державного бюджету, господарчих договорів – 20, у тому числі один міжнародний. Результати всіх науково-дослідних робіт запроваджено до навчального процесу. За результатами закінчених НДДКР у 2011 створено Нові види техніки: · Прив’язна свердловинна відеокамера для виконання обстежень свердловин на глибинах до 60 метрів та відеообстеження їх технічного стану і відеодокументування результатів обстеження (В.С. Блінцов); · Системи акустичної тензометрії на базі ЕМА, яка дозволяє проводити контроль механічних напружень у режимі реального часу при зміні зовнішніх навантажень на об’єкт, вимірювати напруження у відповідальних вузлах та елементах конструкцій для

Робота над Мегапроектом «Підводний музей України», керівник проректор з наукової роботи д-р техн.наук, проф. В.С. Блінцов

їх своєчасного ремонту - перетворювачів (Ю.Д. Жуков). Нові технології: · Технологія екопірогенезу для утилізації органічних відходів та низькосортного вугілля з отриманням альтернативних видів пального (С.С. Рижков); · Новітня технологія екологічно чистого спалювання палив в енергетичних системах за допомогою плазмового супроводу (С.І. Сербін); · Енергозберігаюча технологія на основі газодинамічного ефекту в установках комбінованого виробництва енергії (Д.В. Коновалов); · Технологія модифікації високоенергетичними плазмовими потоками поверхневих шарів сплавів (В.Ф. Квасницький); · Технологія виготовлення гофрованих модуль-панелей для надбудов суден СТП 2066753-05.15-11 (Н.В. Цикало); · Технологія синтезу нанокомпозиційних неорганічних та гібридних органо-неорганічних іонообмінних матеріалів на основі методу модифікування поліелектролітами зазначених матеріалів (В.О. Михайлюк). За Планом взаємодії Головного управління МНС України в Миколаївській області та Національним університетом кораблебудування виконувались пошуково-рятувальні роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об’єктах Миколаївської області, а саме: з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несанкціонованим поводженням населення з вибухонебезпечними предметами, які вимиваються водою на берег острова Березань, рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА (протокол №10-позачерговий від 11.10.2011 р.) було доручено Управлінню МНС України в Миколаївській області з 12 жовтня 2011 р. по 30 жовтня 2011 р. виконати підводні роботи з обстеження вказаної акваторії з метою виявлення вибухонебезпечних предметів. Робота виконувалась в штормових умовах і продемонструвала переваги роботизовано технології пошуку й обстеження затонулих об’єктів у порівнянні з традиційними водолазними технологіями. Робота


30 січня 2012 продемонструвала також високу ефективність співпраці групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт Управління МНС України в Миколаївській області та колективів НУК (морської лабораторії «Дельта» і м/я «Дельта»). За листом міського голови від 26.04.11 № 1219/211/14/33 співробітники НДІ «Підводної техніки» провели обстеження та фотографування прориву міського колектору, що дозволило у короткі терміни ліквідувати техногенну аварію та не допустити нанесення навколишньому середовищу невиправних ушкоджень. Визначити місце свища було дуже проблематично, тому що прорив колектору відбувся на значній глибині та на акваторії річки. За допомогою підводного апарату роботу «Інспектор» вдалося підійти дуже близько до прориву, зробити його фотографії та визначити розміри ушкодження. Ці роботи дозволили у короткій термін ліквідувати аварію. За 2011 рік подано 67 заяв на отримання патентів України на винаходи (корисні моделі). Отримано 72 патенти. Зокрема студенти НУК у 2011 році подали 21 заяви на отримання патентів України на винаходи (користі моделі) та отримали 25 патентів. КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОВЕДЕНІ НУК - ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» (5–7 жовтня 2011 р.); - VІ Міжнародна науково - технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (27–28 травня 2011 р.); - ІІI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (10–14 червня 2011 р.); - VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи (20–23 вересня 2011р.); - Всеукраїнська науково-методична конференція «Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства» (22–23 вересня 2011 р.); - Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації» (29–30 вересня 2011 р.); - Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті» (26–28 вересня 2011р.); - Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» (25–26 жовтня 2011р.); - Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Підводна техніка і технологія» (25–27 жовтня 2011 р.); - Міжвузівська студентська конференція «Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України» (3 листопада 2011 року);

8 - Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Електротехніка і електромеханіка» (листопад 2011 р.); - Міжнародна науково-технічна конференція «Суднова енергетика: стан та проблеми» (10–11 листопада 2011р.); - V Науково-практична конференція молодих учених та студентів, присвячена Всеукраїнському тижню права «Становлення і розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» (25 листопада 2011р.);

- ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» (20–21 грудня 2011 р.). - Підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук «Суднобудування та водний транспорт» (23 березня 2011р.); - Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Інформаційно-керуючі системи і комплекси» (27–28 квітня 2011р.); - VIII Студентська науково-практична конференція «Конституція – основа розвитку національного законодавства» (13–14 травня 2011р.); - Всеукраїнська конференція молодих учених та студентів «Проектування та технологія побудови суден та засобів океанотехніки» (16–18 травня 2011р.); - Всеукраїнська науково-методична конференція студентів та молодих науковців

Кораблебудівник, № 1 «Прикладна лінгвістика 2011: проблеми і рішення» (19–20 травня 2011р.); - Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови» (19–20 травня 2011 р.); - Форум молодих науковців НУК «Макаровські читання» (19–20 травня 2011р.); - III Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення» (21–22 травня 2011 р.); - Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів (24–25 травня 2011р.); - Студентська міжвузівська науковопрактична конференція «Сучасні проблеми енергоефективності та енергозбереження» (14 квітня 2011 р.); - VІ студентська науково-практична конференції «Машинобудування: проектування, виробництво, експлуатація, ремонт» (21 квітня 2011 р.); - Студентський науково-практичний форум «Сучасні технології та перспективи» (20 квітня 2011 р.); - Конкурс бізнес-планів «Малий бізнес, як запорука розвитку регіону» (17 травня 2011р.); - V Міжвузівська наукова студентська конференція «Проблеми сімейних відносин: правовий і соціальний аспекти» (17 травня 2011 р.); - ХІІІ Студентська науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні технології» (20 травня 2011 р.); - ХXVІІ Студентська науково-технічна конференція «Зварювання та споріднені технології в промисловості» (14 лютого 2011р.); - VІ Студентська науково-технічна конференція «Новітні технології енергомашинобудування та енергозбереження» (19–20 травня 2011 р.); - VІІІ Спеціалізована науково-технічна

Студентська футбольна команда Феодосійського політечнічного інституту НУК «Шторм» – чемпіони міста Феодосія


30 січня 2012 конференція для студентів та наукової молоді «Енергозберігаючі технології електромеханічних систем» (19–20 травня 2011 р.); - Студентська наукова конференція «Новітні досягнення у сфері технологій ХХІ століття – 2» (21 квітня 2011 р); - Студентська наукова конференцію «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку Херсонського регіону очима молоді» (27 квітня 2011 р.); - VІІІ Студентська науково-технічна конференція «Молоді науковці ХХІ століття. Європейський вибір» (11–15 квітня 2011 р). ВИСТАВКИ 2011 РОКУ - XVІІ Міжнародна виставка «Суднобудування – 2011» (25–27 травня 2011 р., м. Миколаїв, отримали диплом учасника); - IX Спеціалізована виставка «Освіта – 2011» (9–11 лютого 2011 р., м. Миколаїв, отримали диплом учасника); - XV Спеціалізована виставка «Техмаш. Енергозбереження» (23–25 лютого 2011 р., м. Миколаїв, отримали диплом учасника); - ІХ Спеціалізована виставка «Водний транспорт» (25–27 травня 2011 р., м. Миколаїв, отримали диплом учасника); - Загальнодержавна виставка «Барвиста Україна – 2011» (16–19 серпня 2011 р., м. Київ, отримали диплом учасника); - Х Спеціалізована виставка «Освіта у 2012 році» (1–3 грудня 2011р., м. Миколаїв, отримали диплом учасника). Кількість публікацій НУК у 2011 р.: - загальна – 1702 (467,22 друк. арк.); - зарубіжні видання – 65 (19,37 друк. арк.); - фахові видання – 577 (269,57 друк. арк.); - тези – 1125 (197,65 друк. арк.). У 2011 році опубліковано 18 монографій. Загалом 179,94 друк. арк.

9

Кораблебудівник, № 1

дився МОН України, НУК відправлено 48 робіт. Публікацій за участю студентів – 449, з них самостійних – 342. ВИХОВНА РОБОТА В НУК В 2011 році проведено реструктуризацію системи керування з виховної роботи, удосконалено структуру відділу роботи зі студентами. Організовано системно-цільове планування виховної роботи, на всіх рівнях від університету в цілому до кожної академічної групи; налагоджено тісну співпрацю відділу роботи зі студентами та Студентської республіки НУК. Міцніє та збагачується проект «Студентська республіка НУК», який спрямований на розвиток студентського самоврядування на основі студентського парламенту, студентського профкому та студентських клубів за інтересами. Про це свідчать масштабні проекти. Так у 2011 р. при підтримці ректора Студентський парламент прийняв активну участь у проведенні днів Європи в НУК. Впродовж навчального року Студентська республіка НУК провела дванадцять дискотек в нічних клубах міста, а саме – до «Міжнародного Дня студента», «Святкування Нового року» та ін. У листопаді 2011 р. організовано та проведено другу «Відеобитву факультетів» між студентами НУК та командами інших університетів, в якому перемогла дружба. За «Студентською республікою НУК» закріплено територію першого поверху блоку Д – три приміщення площею біля 100 кв.м, які якісно відремонтовано та оснащено меблями. Продовжено впровадження студентського проекту «Студентське телебачення «НУК–ТВ», для якого капітально відремонтовано та оснащено меблями студію, куплено сучасну професійну цифрову камеру. Продовжено підтримку сайту студпарламенту: www.student.nuos.edu.ua. Студентські лідери беруть активну участь у різного роду міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань роботи органів студентського самоврядування, є членами різноманітних організацій, зокрема голова Студентського парламенту обра-

ний головою студентського комітету молодіжної колегії при голові облдержадміністрації, а також є членом національної команди експертів з реформування вищої освіти України У поточному навчальному році проведено дві зустрічі ректора зі студентським активом університету, на яких обговорювалися нагальні проблеми і перспективи студентського життя. Студенти НУК в 2011 р. брали активну участь в усіх загальних заходах, що проводились на рівні міста та області, які проходили у рамках молодіжної політики України. Огляд-конкурс гуртожитків показав, що санітарно-гігієнічний стан гуртожитків покращився, зокрема найкраще виглядає гуртожиток №1. Студентські ради гуртожитків намагаються більше уваги приділяти не лише покращенню соціально-побутових умов, а й поведінці мешканців гуртожитків. Проведені координаційні наради зі студрадою гуртожитку №1 та іноземними студентами НУК з вирішення поточних проблем. В 2011 р. були проведенні традиційні загально університетські заходи зокрема, «Кращий студент року», конкурси команд КВК, «Брейн-ринг», «Своя гра» та ін. У заходах та конкурсах беруть участь студенти всіх інститутів та факультетів університету і зазначені заходи стають більш масовими. Студенти НУК отримали ІІ місце у зборі коштів Всеукраїнської акції «Почути всіх!»

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ У НУК значна увага приділяється науковій роботі студентів. При цьому здійснюється залучення з оплатою праці талановитої молоді до виконання бюджетних робіт, заохочення студентів до наукової роботи шляхом проведення конкурсів дипломних робіт за спеціальностями та інше. За звітний період 182 студента брали участь у виконанні держбюджетних і господарських тем, які виконувались науково-підрядними колективами, з них 18 – з оплатою праці. У предметних олімпіадах І туру взяли участь 1465 студентів університету, у ІІ турі – 36 студентів. Для участі у ВсеукраїнсьВсеукраїнська нарада керівників органів студентського самоврядування в НУК. кому конкурсі студентських Відкривали нараду начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації М.В. Жук та заступник начальника управління освіти та науки облдержадміністрації А.Л. Каськова наукових робіт, що прово-


30 січня 2012

10

благодійного фонду «Серце до серця» та ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі Молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо тебе Україно!». Студенти НУК вже впродовж кілька років опікуються, регулярно відвідують, надають матеріальну допомогу дітям шкіл-інтернатів міста, Шевченківського інтернату та Очаківського дитячого будинку. Спостерігається тісна співпраця органів студентського самоврядування університету зі студентським профкомом, який фінансово допомагає органам студентського самоврядування. Наші студенти продовжують виборювати призові місця на різного роду спортивних змаганнях. На сьогоднішній день в університеті навчається 77 студентів-сиріт та 45 студентів інвалідів 1–3 груп. В межах можливого університет поряд із державними виплатами намагається надавати їм посильну допомогу. На шпальтах міських та обласних газет висвітлюються різні напрями діяльності університету. За звітний період у пресі опубліковано більше 100 публікацій. Активізував свою роботу музей університету. За звітний період проведено майже удвічі більше екскурсій, ніж в минулому році. За звітний період відбулося розширення діяльності і змінилося спрямування виховної роботи в університеті, яка велась в кількох напрямках, а саме: 1) Оновлення та розвиток нормативної бази виховної роботи. 2) Співпраця з органами студентського самоврядування НУК. 3) Допомога в роботі з органами студентського самоврядування гуртожитків. 4) Організація і координація діяльності відповідальних за виховний процес в Університеті. 5) Організація виховної роботи зі студентами НУК. 6) Організація співпраці студентського парламенту з профспілковим комітетом студентів НУК.

Кораблебудівник, № 1

7) Спрямування діяльності відділу роботи зі студентами та Арт Центру «Лайнер» студпарламенту НУК. 8) Робота зі студентами пільгових категорій. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ За 2011 рік по об’єктах нашого університету при виконанні Святковий концерт ремонтно-будівельних робіт витрати на матеріали склали 353089 грн. ОСНОВНІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ У 2011 РОЦІ Головний навчальний корпус 1. Виконано капітальний ремонт ауд. №№ 218, 611 (а-г), буфета, розташованого на другому поверсі блоку «А», поточний ремонт ауд. №№ 220, 325, 349, 605, 612, серверної – ауд. № 250. Завершені роботи з капремонту лаб. № 105 блоку «А». Виконано шпатлювання та водоемульсійне фарбування стін і стель загальною площею 270 кв.м, заміна лінолеумного покриття полу – 90,5 кв.м. 2. Виконано заміну віконних блоків на металопластикові в ауд. №№ 218 (а, б), серверної – ауд. №250, ауд. №349, в буфеті другого поверху, дверних блоків в вестибулі першого поверху та холі другого поверху блоку «А» в районі головної сходової клітини. Всього за 11 місяців 2011 року витрати на ремонтно-будівельні роботи по Головному навчальному корпусу склали 14912 грн (без витрат на ауд. №№ 250, 349). Новий навчальний корпус 1. В січні місяці завершено роботи з капітального ремонту санвузлів 1, 2, 3-го по-

Студенти НУК отримали ІІ місце у Всеукраїнському фестивалі Молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо тебе Україно!»

до 20-річчя Незалежності Туркменістану

верхів лівого крила, розпочаті в 2010 році, виконано заміну дверних блоків в кількості 4 шт. на суму 1560 грн. 2. Виконано капітальний ремонт аудиторій для роботи приймальної комісії №№ 223, 226, 124, 133; поточний ремонт ауд. №№ 224, 235, 237, 240, капітальний ремонт ауд. № 125 для роботи студентського парламенту ІАЕ, ауд. № 307. Виконано шпатлювання та водоемульсійне фарбування стелі і стін загальною площею 482 кв.м на суму 6700 грн, вапняне фарбування стін і стелі 317 кв.м, олійне фарбування стін, вікон, плінтуса, радіаторів загальною площею 108 кв.м, ремонт, шпатлювання, циклювання та покриття лаком паркетної підлоги площею 90 кв.м, обклеювання стін шпалерами 44 кв.м, улаштування плінтусів ПВХ - 48 м.п. та інші роботи. Всього за 2011 рік витрати на ремонтнобудівельні роботи по Новому навчальному корпусу склали 50645 грн. Старий навчальний корпус 1. Виконано капітальний ремонт лабораторій №№ 18-1, 18-3, 18-4, які плануються як показові за науковим напрямком «Підводна техніка», частина лабораторії № 18: улаштування підвісних стель із гіпсокартону загальною площею 80,2 кв.м на суму 1483 грн, шпатлювання та водоемульсійне фарбування стелі і стін площею 231 кв.м на суму 2900 грн., улаштування підлоги з плит OSB площею 27,2 кв.м на суму 1420 грн, покриття підлог лінолеумом площею 59 кв.м на суму 3245 грн, олійне фарбування вікон площею 52 кв.м, улаштування плінтусів ПВХ – 59 м.п. на суму1700 грн. 2. Капітально відремонтовані 2 санвузли правого крила корпусу. Виконано заміну віконних та дверних блоків загальною площею 29,5 кв.м на металопластикові на загальну


30 січня 2012

У перший понеділок жовтня в НУК вже традиційно урочисто святкують День Незалежності Федеративної Республіки Нігерія

суму 35502 грн, ремонт штукатурки стін 51 кв.м, шпатлювання та водоемульсійне фарбування стелі і стін площею 144 кв.м на суму 2600 грн, облицювання стін та підлоги керамічною плиткою – 153 кв.м, на суму 9200 грн. Встановлені нові сантехприлади, виготовлені нові металеві каркаси кабін. Всього витрати на матеріали для виконання ремонтно-будівельних робіт по корпусу склали 28702 грн., з урахування металопластикових конструкцій – 64204 грн. Гуманітарний інститут 1. Капітально відремонтоване студентське кафе «Камбуз» загальною площею 160 кв.м. Виконаний значний обсяг робіт: повністю замінене оздоблення стелі та стін як в залі, так і в підсобних приміщеннях: кухні, приміщенні для миття посуду, роздягальні і санвузлі для персоналу. Виконано заміну віконних блоків на металопластикові площею 28,2 кв.м, заміну трьох старих дверних блоків на нові на суму 1200 грн, облицювання керамічною плиткою стін і підлоги підсобних приміщень – 172,3 кв.м на суму 11560 грн, шпатлювання та водоемульсійне фарбування стелі та стін площею 421 кв.м на суму 5980 грн, шліфування мозаїчної підлоги обідньої зали площею 106 кв.м. Витрати на ремонтно-будівельні роботи по Гуманітарному інституту склали 21455 грн (без урахування металопластикових вікон). Гуртожиток №1 Виконано: 1. Капітальний ремонт семи студентських блоків північного крила п’ятого поверху: шпатлювання та водоемульсійне фарбування стель і стін – 881 кв.м, улаштування покриття полу з лінолеуму – 231,3 кв.м, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою – 112,6 кв.м, заміна водопровідної та каналізаційної мережі та сантехприладів. 2. Поточний ремонт коридору п’ятого поверху північного крила.

Кораблебудівник, № 1

11 3. Ремонт студентської ради, адміністративних приміщень першого поверху, поточний ремонт п’яти студентських блоків. 4. У вісьмох студентських блоках виконано заміну піддонів, в 19 блоках – сантехприладів. 5. В 14 студентських блоках виконано часткову заміну трубопроводів холодного та гарячого водопостачання і каналізації. 6. Підрядна організація виконала ремонт рулонної покрівлі площею1150 кв.м на суму 99645 грн. 7. Виконано заміну дверей вхідного тамбуру та вікон холу першого поверху на металопластикові на суму 17342 грн. Витрати на ремонтно-будівельні роботи по гуртожитку № 1 склали 164345 грн. Гуртожиток № 2 Виконано поточний ремонт двох сходових клітин: вапняне фарбування стель, олійне фарбування стін, підвіконь, дверей та інші роботи на суму 1231 грн. Виконано заміну дверей вхідного тамбуру та вікон холу першого поверху на металопластикові на суму 14478 грн. СОТ «Корабел», с. Коблеве У триповерховому спальному корпусі відремонтовано сходову клітину, завершено роботи з капітального ремонту житлових блоків першого поверху: виконано шпатлювання та водоемульсійне фарбування стін і стель загальною площею 802 кв.м, улаштування покриття підлоги з лінолеуму площею 145,5 кв.м, олійне фарбування дверних блоків площею 115 кв.м. Виконано покриття ганку (крыльца) з керамічної плитки площею 9,6 кв.м. Капітально відремонтована душова на території табору: виконано ремонт штукатурки стін 68 кв.м, облицювання стін і підлоги керамічною плиткою площею 80,6 кв.м, улаштування нової металевої покрівлі з оцинкованого профілю. На блок-веранді виконано вапняне фарбування стін і стель в кімнатах загальною площею 906 кв.м, також утеплення зовнішніх стін і підлоги блоків №№ 17, 18, 19, в яких мешкає обслуговуючий персонал табору. Розпочаті роботи з капітального ремонту вбиральні. Табір був підготовлений до літнього оздоровчого сезону. Витрати на ремонтнобудівельні роботи по СОТ «Корабел» склали 69200 грн. База відпочинку «Акваторія» Штатними працівниками база була підготовлена до літнього оздоровчо-

го сезону. Штатними працівниками водної станції виконано ремонт рулонної покрівлі майстерні та інші роботи по утриманню водної станції на суму 1532 грн. Житловий фонд по вул. Радісний, 27 Виконано частковий ремонт шиферної покрівлі в районі кв. 26 на суму 215 грн. Котельні Всі котельні університету підготовлені до опалювального сезону. У котельній по вул. Бузника, 3 проведено капітальний ремонт двох котлів. У котельній за адресою вул. Скороходова, 5 відремонтовано два опалювальні котли. Склади НУК Виконано частковий ремонт шиферної покрівлі на суму 852 грн. БЮДЖЕТНІ КОШТИ, ОТРИМАНІ НУК ЗА 2011 РІК Обсяг надходжень на фінансування витрат 2011 року, у т.ч.: основна діяльність – 61827,7 тис. грн, у т.ч.: а) З/плата з нарахуванням – 34470,7тис. грн; б) Комунальні послуги – 2219,5 тис. грн; в) Стипендія – 24112,2 тис. грн; г) Одяг та харчування студентів-сиріт – 1025,3 тис. грн. Фінансування НДДКР: а) фундаментальні – 1364,4 тис. грн; б) прикладні – 1253,3 тис. грн. Фінансування на утримання плавзасобів – 938,4 тис. грн. Фінансова підтримка об’єктів національного надбання – 67,6 тис.грн. Спецкошти, отримані НУК за 2011рік – 39662 тис. грн: у т.ч.: 1. Платне навчання – 28693,5 тис. грн.; 2. Центр довузівської підготовки – 307,4 тис. грн; 3. Оренда приміщень – 170 тис. грн; 4. Навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів – 2936,4 тис. грн; 5. НДДКР – 2803,3 тис. грн; 6. Виробничі підрозділи (КНПО, видавництво) – 400,9 тис. грн; 7. Підприємство «Камбуз» – 260 тис. грн;

Команда НУК «Римські канікули» - володар кубку ліги КВК «ХВИЛЯ» 2011 року


30 січня 2012

Кораблебудівник, № 1

12

8. Благодійна допомога – 650 тис. грн; 9. Квартирна платня – 2585,1 тис. грн; 10. Бази відпочинку – 272,7 тис. грн; 11. Первомайський політехнічний інститут – 582,7 тис. грн. Використання спецкоштів за 2011рік: всього – 38768,2 тис. грн, у т.ч.: 1. Придбання обладнання – 780,4 тис. грн; 2. З/плата, з нарахуваннями – 28982,6 тис. грн; 3. Придбання матеріалів – 3124,7 тис грн; 4. Комунальні послуги – 2953,8 тис. грн; 5. Відрядження – 820 тис. грн; 6. Інші витрати (податки, послуги сторонніх організацій) – 1931,1 тис. грн; 7. Капітальний ремонт (сторонні організації) – 175,6 тис.грн. Використання спецкоштів (наука) за 2011рік: всього – 2803,3 тис. грн, у т.ч.: 1. Придбання обладнання – 1003 тис. грн; 2. Заробітна плата, з нарахуваннями – 1325,6 тис. грн; 3. Придбання матеріалів – 221,9 тис грн; 4. Комунальні послуги – 6,1 тис. грн; 5. Відрядження – 99,3 тис. грн; 6. Інші витрати (податки, послуги сторонніх організацій) – 147,4 тис. грн.

Пільгова вартість путівок для працівників університету 2011 року в с. Коблеве становила 900 грн за 10 днів при повній вартості 1800 грн, в Очакові вартість проживання 25 грн за добу при повній вартості 50 грн. Тільки на здешевлення путівок для працівників університету в с. Коблеве адміністрація та профком витратили 79200 грн, в Очакові 16300 грн. КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА Вже стали доброю традицією проведення святкових заходів відвідування вистав у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії та російському академічному драматичному театрах. В 2011 році з великим успіхом пройшли Дні театрів в університеті, святковий вечір присвячений Міжнародному жіночому дню, Новорічне свято у муздрамтеатрі та інші заходи. Всі ці заходи були організовані адміністрацією та профкомом безкоштовно для працівників університету. Затрати на їх проведення склали 34 тис. грн. В університеті регулярно проводяться вечори відпочинку для працівників, відзначення ювілеїв кафедр і підрозділів, екскурсії по визначеним містам Миколаївщини, відвідування вистав Одеського оперного театру. Добрих слів заслуговують організовані адміністрацією та профкомом Різдвяні вечори в січні 2011 та грудні 2011 р., які пройшли з великим успіхом у капітально відремонтованому актовому залі нового корпусу НУК.

Використання матеріальної бази - загальна площа приміщень НУК (у т.ч. філії) складає – 115168 кв.м; - площа, що здавалась в оренду в 2011 році – 2193 кв.м; - сума коштів, що надійшла за оренду приміщень протягом 2011року (у т.ч. повернення комунальних послуг) – 374,5 тис. грн. ОЗДОРОВЧА РОБОТА Проведена велика робота щодо підготовки спортивно-оздоровчого табору «Корабел» в с. Коблеве та бази відпочинку «Акваторія» в м. Очакові до літнього оздоровчого сезону. Виконано значний обсяг робіт, що дозволило створити всі умови для відпочинку і оздоровлення викладачів, співробітників та студентів університету. В 2011 році в спортивно-оздоровчому таборі «Корабел» та на базі відпочинку «Акваторія» відпочили більше 300 працівників університету.

Газета "Кораблебудівник" Засновник – Трудовий колектив НУК

Гол. редактор - С.С. Рижков Відповідальний за випуск – О.Л. Гіржева Редактор та комп'ютерна верстка – Т.Ф.Чистякова

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА В 2011 році адміністрацією та профкомом була організована та проведена 46 спартакіада викладачів та співробітників з 8 видів спорту. В ній прийняло участь більш як 200 працівників університету. В університеті працюють спортивні секції з різних видів спорту. Згідно колективного договору всі спортивні зали і майданчики для працівників університету виділяються безкоштовно. В 2011 році з великим успіхом пройшла традиційна парусна регата університету на кубок адмірала С.Й. Макарова. У святі вітрильного спорту взяли участь більше 50 вітрильних суден з усіх спортивних клубів Миколаєва. Спортивні команди викладачів та співробітників – активні учасники та переможці спортивних змагань усіх рівнів і є одними з кращих у місті Миколаєві та області.

Розповсюджується безкоштовно. Надруковано в друкарні НУК (вул.Скороходова, 5) Свідоцтво про державну реєстрацію МК № 514-10/р від 12.07.06 р. видано Миколаївським облуправлінням юстиції

Ректор НУК С.С. Рижков Газета видається з вересня 1931 р. Виходить українською та російською мовами Наклад – 300 прим. Зам. № 57

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9


Кораблебудівник №1  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 2011 рік.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you