Page 87

Αυγούστου 31

01:00

01:30

Σεπτεµβρίου 01

Σεπτεµβρίου 02 Σεπτεµβρίου 03 µ.µ.

22:30

Άφιξις εις Πάνορµον όπου ευρίσκεται ο «Αβέρωφ» και πλείστα άλλα εµπορικά πλοία. Επιβίβασίς µου επί του «Αβέρωφ». Ανάπαυσις εις καρέ αξιωµατικών. Καθ’ όλην την ηµέραν επιβίβασις στρατού και υλικού επί των µεταγωγικών. Eξακολούθησις επιβιβάσεως του στρατού. Βοήθεια εκ µέρους «Αβέρωφ». ∆ιαταγή κατασκευής ξυλίνου δωµατίου δι’ ασύρµατον «Μ. Σοφιού». Eξακολούθησις επιβιβάσεως του στρατού επί µεταγωγικών. « Μάχη δύο συνταγµάτων υποστηρίξεως. Το αριστερόν µας ζητεί επειγόντως υποστήριξιν εκ µέρους µας καθ’ ότι επιέζετο πολύ. Αποστέλλεται «Αετός» και «Βέλος» παρά την παραλίαν και ήρξατο λίαν επιτυχώς πυρός. Προς το εσπέρας συµπτύσσονται τα στρατεύµατά µας προς τον Λαιµόν χερσονήσου Αρτάκι. Σφοδρός άνεµος και κακοκαιρία αρχίζει. Προσπάθεια µεγάλη περισυλλογής ρυµουλκών, φορτηγίδων. Αδύνατος περαιτέρω επιβίβασις. ∆ιαταγή όπως υπολειπόµενος στρατός κατευθυνθεί εις Αρτάκι. Εγκατάλειψις της πόλεως. Απώλεια 2ας ατµακάτου «Κίτσος» του «Αβέρωφ» και ενός βενζινοκινήτου ρυµουλκού λιµεναρχείου Πανόρµου. Πολλά ρυµουλκά και πλοία απέρχονται µη δυνάµενα να παραµείνωσι. Έναρξις πυρκαϊάς Πανόρµου. Το θέαµα µεγαλοπρεπές και απαίσιον συγχρόνως. Άπασα η πόλις καίεται. Ρυµουλκόν µας ειδοποιεί όπως σώ87

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  

ΙΣΤΡΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑ...

Advertisement