Page 57

• «Χθες το βράδυ 11 Ιουνίου 1912 διά πρώτην φοράν ανήλθον επί αυτοκινήτου. Είχαµε εξέλθει µε τον Πάνο (αδελφός) έως το «Πανελλήνιον» όπου εκεί ήτο ο σωφέρ Αλέκος Μπαχάουερ, όστις ήτο φίλος του Πάνου. Μας ανέβασε λοιπόν και εκάναµε µίαν βόλτα έως το Ζάππειον». • Αι τελαυταίαι σχολικαί εξετάσεις «...... Β. ∆ιάταγµα του Υπουργού επί της παιδείας κ. Αλεξανδρή κατά τον ψηφισθέντα νόµον της εθνοσυνελεύσεως του 18?? διατάσσει όπως οι εξετάσεις αρχίσουν την 1ην Ιουνίου και τελειώσουν την 20 του αυτού µε ενδιαµέσους διακοπάς προς µελέτην και όπως αύται γίνωσιν αυστηρόταται. Μπόµπα στα κεφάλια µας!!......Στις 20 Ιουνίου 1912 ώρα 11:15 ετελείωσα τις εξετάσεις µου καλώς. Είµαι...Ακαδηµαϊκός πολίτης.» • «Προ ηµερών οι εφηµερίδες ανήγγειλον την ίδρυσιν µίας Luna Park εις Φάληρον.....το καλύτερον νούµερο ήτο η Roulette Humaine. Αύτη απετελείτο εξ ενός δαπέδου από παρκέτο λείον το οποίον εις τα πλάγια είχε ελαστικά µαξιλάρια προφυλακτικά. Το δάπεδον τούτο εις το µέσον έφερε κύκλον ακτίνος 1,80 µ. περίπου όστις περιεστρέφετο κατ΄αρχάς σιγά κατόπιν ταχέως, ταχύτατα. Επ΄αυτού του κινητού κύκλου εκάθηντο νέοι και παιδία ή κορίτσια µε την σειρά και ο κύκλος ήρχιζε να περιστρέφηται, περιστρεφόµενος δε έρριπτε έξω προς τα µαξιλάρια τους επιβάτας, µε τόσην χάριν, µε διαφόρους ξεκαρδιστικούς τρόπους που όλοι οι θεαταί έσκαζαν στα γέλια.......» • Εκδροµή εις Βουλιαγµένη «......Με γέλια εφθάσαµεν εις το Φάληρον και απ΄εκεί στο πλοίο το οποίον ήτο η «Ελένη» του Γκίκα. Αναχωρήσαµε την 7:40 και κατόπιν ωραίου ταξειδίου κατά την διάρκειαν του οποίου εκαθήµεθα εις την πρώραν, εφθάσαµεν εις την ωραίαν Βουλιαγµένην µετά 1 ώραν και ¾........Όταν εφθάσαµεν µας υπεδέχθησαν τα παιδάκια τα οποία υπό την προστασίαν του νεοσυσταθέντος Συλλόγου υπό την κ. ??????? επερνούσαν το καλοκαίρι των εκεί, τα σπιτάκια δε τα οποία είχε κτίσει ο Σύλλογος είναι του «ΣΣ». Αφού επήραµε τον καφέ µας εις το καφενείον «κ» και αγοράσαµε ροϊδίτες διά το µεσηµέρι επήραµε τον δρόµον διά το σπίτι του Κοσονάκου «Α», το οποίον απετελείτο από µίαν µεγάλην κάµαραν 57

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  

ΙΣΤΡΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑ...

Advertisement