Page 238

αυτή είχε διαµορφωθεί µέσω της διερευνήσεως των ναυτικών ατυχηµάτων, η οποία κατέληγε στο συµπέρασµα ότι πρωταρχικός παράγων στην επίτευξη του στόχου ήτο ένα ενηµερωµένο και ευαισθητοποιηµένο πλήρωµα στα θέµατα καλής οργανώσεως και ασφαλείας του πλοίου. Για τον σκοπό αυτό εδηµιουργήθη ένα «Greek Safety Committee», µε πρόεδρο τον υποφαινόµενο, το οποίο εχάραζε µία πολιτική την οποία εκαλούντο οι εταιρίες να ακολουθήσουν στην οργάνωση των γραφείων τους και την εκπαίδευση των πληρωµάτων. Έτσι µου ανετέθη επιπλέον να οργανώσω επιµορφωτικά σεµινάρια, κυρίως σε θέµατα πυρασφαλείας των πλοίων, καθ’ ότι οι πυρκαϊές είχαν το µεγαλύτερο µερίδιο στις καταγεγραµµένες ζηµίες. Σηµαντικός ηθικός συµπαραστάτης στην πρωτοβουλία αυτή υπήρξε ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να σηµειώσω εδώ ότι τον καπετάν Βασίλη τον είχα πρωτογνωρίσει ως πλοίαρχο σε πλοίο των αδελφών ∆ραγώνα, που έχω αναφέρει σε προηγούµενο σηµείο του κειµένου µου και ότι πάντοτε τον εξετίµησα για την θετική προσέγγιση που είχε για τα θέµατα ασφαλείας, για την ποιότητα των πληρωµάτων των πλοίων του και για την σωστή αξιολόγηση του έργου αυτών που συνεργάζοντο µαζί του. Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω σεµιναρίων επρότεινα συνεργασία στον φίλο Ανδρέα Λεοντόπουλο και τον Ιωάννη Παπαϊωάννου. Έτσι ανεπτύχθησαν τα «Fire Fighting Seminars» του «Club», τα πρώτα επιµορφωτικά σεµινάρια για πληρώµατα, βασικά για αξιωµατικούς, που εδηµιουργήθησαν στον Πειραιά, µε θεωρητική ενηµέρωση και πραγµατική πρακτική εξάσκηση. Τα σεµινάρια αυτά στη συνέχεια εξελίχθησαν και εκάλυψαν και άλλους επιµορφωτικούς τοµείς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της S.T.C.W.. Για κάλυψη των αναγκαίων ελληνικών οδηγιών προς πλοιάρχους και µηχανικούς έγραψα αριθµό εγχειριδίων σε θέµατα πυρασφαλείας, οδηγίες γεφύρας, οδηγίες µηχανής, οδηγίες ασφαλούς αγκυροβολίας και ασφαλούς ρυµουλκήσεως, οδηγίες συντηρήσεως κατά την διάρκεια παροπλισµού, οδηγίες ασφαλείας κατά την διάρκεια επισκευών, οδηγίες «On hire» κλπ. (ίδε «Τόµος 2 - Παράρτηµα Β΄») Tο τελευταίο εγχειρίδιο, βιβλίο ολόκληρο, το 1996, στο οποίο όµως απλώς συνέβαλα συµβουλευτικώς, ήταν σχετικό µε την ασφαλή µεταφορά επικινδύνων φορτίων, συγγραφέας 238

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  

ΙΣΤΡΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑ...

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  

ΙΣΤΡΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑ...

Advertisement