Page 17

κλπ που, καλύπτοντας την ιστορουµένη περίοδο, θέλουν να υπενθυµίσουν το πως εξησκήτο τότε η ναυπηγική επιστήµη, πως εδηµιουργούντο κάποια ναυπηγικά έργα, ο τύπος και µέγεθος των πλοίων και σκαφών, πως διεµορφώνοντο οι κανονισµοί, πως εγίνετο η προσπάθεια αναπτύξεως της ναυπηγικής µας βιοµηχανίας κλπ. Όσον αφορά τις µελέτες να σηµειωθεί ότι το υπολογιστικό µεν µέρος εγένετο κατ’ αρχάς µε την προπαίδεια, µε την χρήση λογαρίθµων ή τον λογαριθµικό χάρακα, άρα και την ανάλογη µαθηµατική ακρίβεια και τον τεράστιο απαιτούµενο χρόνο, αργότερα, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 περίπου, µε την χρήση απλών ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών υπολογιστικών µηχανών µε µία ή δύο µνήµες.....το δε σχεδιαστικό µε την χρήση γραµµοσύρτη, σινικής µελάνης, χαράκων και καµπυλογράµµων.....Τεκµήρια σχεδίων, λόγω του µεγέθους των, δυστυχώς δεν µπορούν να συµπεριληφθούν εδώ. • «Ναυπηγικοί προβληµατισµοί» - Στο κεφάλαιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί δηµοσιεύσεις που είδαν το φως την περίοδο 1954-1987, που είχαν τραβήξει την προσοχή µου και που σκιαγραφούν ναυπηγικούς προβληµατισµούς και κάποια επιτεύγµατα συναδέλφων µου. • «Φωτογραφικά τεκµήρια» - Περιλαµβάνονται φωτογραφίες της ιστορουµένης περιόδου, χωρίς να διεκδικείται κάποια συγκεκριµένη καταγραφή ούτε πληρότης. Απλώς υπενθυµίζονται τύποι και µεγέθη πλοίων που δεν υπάρχουν πια. Οι φωτογραφίες υπήρχαν στο προσωπικό αρχείο των Αλέξ. & Κων. Φιλίππου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Στο τέλος του Τόµου 1 δηµοσιεύονται περαιτέρω λεπτοµέρειες του περιεχοµένου των Τόµων 2 & 3. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τον αναγνώστη να δει τα κείµενα που παραθέτω µε ανοχή και συµπάθεια, εάν είναι δυνατό, µία και η «έκθεση» στο σχολείο δεν ήταν το µάθηµα που είχα την καλύτερη επίδοση....... Σηµείωση: Τα κείµενα µε την πλάγια γραφή είναι από πρωτότυπα ηµερολόγια και δηµοσιεύσεις του Αλέξ.Φ. και του Κων.Φ. Πολλά από αυτά ήσαν αρχικά γραµµένα µε το πολυτονικό σύστηµα. 17

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900 - 2000  

ΙΣΤΡΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑ...

Advertisement