Page 1

Ο κύριος στόχος του είναι να καταγραφεί η επαγγελματική ναυπηγική δραστηριότης κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού, όπως την έζησαν μέσα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, στην ελεύθερη αγορά του Πειραϊκού κέντρου και της μεγάλης Ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και με γεγονότα τα οποία εβίωσαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με διακόσια πενήντα περίπου έγγραφα, δημοσιεύματα, επιστολές, άρθρα και μελέτες, αλλά και με αξιόλογο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζονται στο κυρίως τμήμα του βιβλίου και στα παραρτήματα. Ο παρών, τρίτος τόμος περιλαμβάνει ναυπηγικά τεκμήρια από τα αρχεία του Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Α. Φιλίππου, ασχέτως του ποιος ήταν ο δημιουργός τους, καθώς και «ναυπηγικούς προβληματισμούς», ήτοι άρθρα και δημοσιεύματα επί σχετικών θεμάτων, αλλά και τέλος, φωτογραφικά τεκμήρια.

«Η συνέχεια» Κωνσταντίνος Α. Φιλίππου Διπλ. Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός Στο Πειραϊκό ναυπηγικό γίγνεσθαι της Μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας Συγγραφέας του παρόντος

ISBN: 978-960-93-3781-6 (CD-ROM)

ΤΟΜΟΣ 3

«Από τις αρχές του 1900» Αλέξανδρος Φιλίππου Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μεταπολεμικά από τους πρωτοπόρους της ανορθώσεως της ναυπηγικής στον τόπο μας

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000

Η εξιστόρηση αυτή επεκτείνεται σε αποτύπωση οικογενειακών, προσωπικών και κοινωνικών δρώμενων, σε μία συνεχή ροή ζωής, τα οποία συνδέονται ολοκληρωμένα με τις συνθήκες μέσα από τις οποίες εξελίχθησαν τα ναυπηγικά δρώμενα.

ΚΩΝ. Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ο συγγραφέας κάνει μία «εκ των έσω» ιστορική κατάθεση γεγονότων όλου του εικοστού αιώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αρχεία του πατέρα του και τα δικά του, καθώς και από τις προσωπικές αναμνήσεις του.

ΤΟΜ Ο Σ 3


ΤΟΜΟΣ 3 ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Προέρχονται από τα αρχεία του Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Φιλίππου, ασχέτως του ποίος ήτο ο δημιουργός τους. Τα τεκμήρια αυτά προβάλλουν τις επί σειρά ετών προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του ναυπηγού και της εξασκήσεως των συναφών ναυπηγικών και μηχανολογικών εργασιών (ίδε το ενδιαφέρον έγγραφον με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 1943, με τις υπογραφές των ναυπηγών Αλ. Φιλίππου, Ι.Ν. Λάσκαρη, Ι. Ρωσσέτου και Α.Π. Πρωτοπαπαδάκη) καθώς και τις ναυπηγικές μελετητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις της εποχής όπου αναδεικνύεται η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του τότε και του σήμερα. Αποτελούνται από συλλογή παλαιών εγγράφων, προτάσεων, προδιαγραφών, μελετών, κοστολογήσεων κλπ που, καλύπτοντας την ιστορουμένη περίοδο, θέλουν να υπενθυμίσουν το πως εξησκήτο τότε η ναυπηγική επιστήμη, πως εδημιουργούντο κάποια ναυπηγικά έργα, ο τύπος και μέγεθος των πλοίων και σκαφών, πως διεμορφώνοντο οι κανονισμοί, πως εγίνετο η προσπάθεια αναπτύξεως της ναυπηγικής μας βιομηχανίας κλπ. Όσον αφορά τις μελέτες να σημειωθεί ότι το υπολογιστικό μεν μέρος εγένετο κατ’αρχάς με την προπαίδεια, με την χρήση λογαρίθμων ή τον λογαριθμικό χάρακα, άρα και την ανάλογη μαθηματική ακρίβεια και τον τεράστιο απαιτούμενο χρόνο, αργότερα, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 περίπου, με την χρήση απλών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών με μία ή δύο μνήμες... το δε σχεδιαστικό με την χρήση γραμμοσύρτη, σινικής μελάνης, χαράκων και καμπυλογράμμων... Τεκμήρια των τελευταίων δυστυχώς, λόγω μεγέθους των σχεδίων, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ.


ΤΟΜΟΣ 3 ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – 1943 - 1983 ΤΩΝ ΑΛΕΞ. & ΚΩΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ -

-

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 30.10.1943 ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΙΝΑΞ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ Ι) ΔΙΑΙΡΕΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΙ) ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΙΙΙ) ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΙV) ΠΡΑΓΜΑΤΟΣΥΝΩΝ ΚΛΠ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13.05.1944 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 01.11.1947 ΠΙΝΑΞ ΑΜΟΙΒΩΝ 03.03.1960 ΤΟ ΤΕΕ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 11.1965 Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 11.1965 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11.1965 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 07.12.1965 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 06.07.1966 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 28.09.1966 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 12.09.1966 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 18.09.1966 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑ ΑΣΚΗΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ 01.1967 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23.03.1967 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ 24.04 1967 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 25.05.1967


-

ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΘΥΜΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΕΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ 02.12.1967 ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ» 06.04.1967 ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 14.09.1974 ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 21.09.1974 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ 20.09.1875 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 01.10.1975 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 07.11.1978 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 12.1978 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15.12.1978 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23.01.1979 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5, 11.01.1979 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7 14.02.1979 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 10.02.1979 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ 09.1979 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17 15.11.1979 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 22.11.1979 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18 30.11.1979 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ Σ/Ν ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ 03.12.1979 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΙΑΣ 11.01.1980 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 12.01.1980 ΤΡΕΙΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27.01.1980 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 14.03.1983 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 14.03.1983 Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΩΣ ΧΑΡΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983


3A. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000, ΤΟΜΟΣ 3, ΤΜΗΜΑ 1  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 1 & 2, ΑΡΧΕΙΑ,ΤΜΗΜΑ 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you