Page 1

MATEMAT İ K PERFORMANS ÖDEV İ Adı ve soyadı: …………………………………………………………. Sınıfı : …………………………………………………………. Numarası : . ………………………………………………………. Ders Ödev konusu Süre Puanlama Araç gereç

Matematik Mevsimler 3 gün Dereceli puanlama Makas, yapıştırıcı,boya ya da renkli kalem.karton ya da el işi kağıdı gibi bir zemin..

ÖDEVHAZIRLAMA BASAMAKLARI

Ödevlerin Tamamlanm ası

Ödevin tüm bölümleri tamamlanmı ş.

Ödevin çoğu bölümleri tamamlanmış.

Ödevin yarısı yapılmış.

Ödevin yarısından azı yapılmış.

Doğruluk

Ödevin tüm bölümleri doğru yapılmış. Ödevin tamamen anlaşılarak yapıldığı görülüyor. Ödeve çok fazla emek ve zaman verilmiş. Ödevin tamamı düzenli ve temiz ve yazı okunaklı bir yazı ile yazılmış.

Ödevin çoğu bölümü doğru yapılmış.

Ödevin yarısı doğru yapılmış.

Ödevin büyük bir kısmının anlaşıldığı görülüyor.

Ödevin ancak birazı anlaşılmış.

Ödevin yarısından azı doğru yapılmış. Ödev hiç anlaşılmamış.

Ödeve yeterince emek ve zaman verilmiş. Ödevin bir iki yerinde düzensizlik, karalama var. Okunaksız kısım var.

Ödeve biraz zaman ve emek verilmiş.

Ödeve çok az zaman ve emek verilmiş.

Ödevin bazı yerlerinde düzensizlik ve karalama var. Okunaksız yazılmış bazı bölümler var.

Ödevin çoğu yerinde düzensizlik ve karalama var. Tamamına yakın kısmı okunaksı yazılmış

Bilgi Verme

Harcanan Zaman ve Emek

1.Her mevsimin resmini yapınız 2.Resimlerin altlarına mevsimlere ait ayları yazınız. Albüm olarak yapabilirsiniz. 3.Her ayın kaç gün olduğunu yazınız. 4.Yapıştırırken kirletmeyiniz. 5. Mevsimlere ait tabloyu oluşturduktan sonra etrafını uygun bir süsleme ile sınırlayınız. 6.Yapıştırma yüzeyi olarak renkli el işi kâğıtı, karton,ince bir mukavva, tahta gibi yüzeyler kullanabilirsiniz. 7.Çalışmanız bittiğinde öğretmen ve sınıf arkadaşlarınıza neler yaptığınızı, nasıl çalıştığınızı anlatacaksınız.

Düzen ve Temizlik Zamanlama Yazı Güzelliği

Teslim Tarihi: 30.12.2011

Toplam: Fikret BAYAR 2-B Sınıf Öğretmeni

Kazan ılan Puanl ar

Ölçütler ve Puanlama Kategoriler 20

15

10

5

100

Sınıfımızın internet sitesi : maviboya.tr.cx veya maviboya.heliohost.org

2. Sınıf 1. Dönem Matematik Performans Görevi  

Mevsimler Performans

2. Sınıf 1. Dönem Matematik Performans Görevi  

Mevsimler Performans

Advertisement