Page 1

Leyla Sarıgöl İlköğretim Okulu 2. Sınıf Matematik Proje Ödevi Adı ve soyadı :………………………………………………………….…………….. Sınıfı : 2-B Numarası : ………………………… Ödevin Veriliş Tarihi: ………………………………… Ödevin Teslim Tarihi: ………………………………….. Ders Matematik Ödev konusu Geometrik Cisimler Puanlama

Tarih:…../…../2012

Dereceli puanlama

Ödeviniz Nasıl Olmalı? 

Kapak Sayfası

Geometrik cisimlerin tanımları,

Günlük hayatta geometrik cisimlerin kullanım alanları,

Ev, araba, robot, bebek vb. bir ürün

Kaynaklar

Araç ve gereç: Kağıt, kalem, silgi, konu ile ilgili resimler, makas, yapıştırıcı, renkli karton,geometrik cisim örnekleri. Ödevin Aşamaları;  Geometrik cisimler ile ilgili bilgi toplayınız.  Günlük hayatımızda kullandığımız geometrik cisimleri belirtiniz.  Ev, araba, robot, bebek gibi ürünlerden birini seçerek geometrik cisimlerle bu ürünü yapınız.  Çalışmanızın başına kapak yapın. Sonunda ise kaynaklarınızı belirtiniz.  Sınıfta sunumunu yapınız.  Çalışmalarınızı fotoğraflarını çekebilirseniz ödevinize ekleyin.  Çalışmalarındaki yazının tamamı kendi el yazınız olsun.

Fikret BAYAR Sınıf Öğretmeni Not: Eğer bu yönergeyi kaybederseniz maviboya.tr.cx adresinden indirebilirsiniz. maviboya.tr.cx


Ödevi hazırlamaya başlamadan önce neler yaptınız? Ödevi nasıl hazırladınız? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kimlerden yardım aldınız? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kullandığınız araç gereçler neler? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zorlandığın yönler neler? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ödevi hazırlarken hoşuna giden şeyler, hoşuna giden bölümler. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

maviboya.tr.cx


Öğrencinin Adı Soyadı : DERECELER

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Çok İyi İyi 5 4

Orta 3

Geçer 2

Zayıf 1

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projenin amacını belirleme Projeye uygun plan yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme TOPLAM II. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi ve grafiklendirilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma. Toplanan bilgileri düzenlenmesi Krititik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma TOPLAM III. SUNU YAPMA Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme öz güvene sahip olma Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma TOPLAM GENEL TOPLAM

Not: maviboya.tr.cx PROJE DEĞERLENDİRME BÖLÜMLERİ I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ II. PROJENİN İÇERİĞİ III. SUNU YAPMA IV. ZAMANINDA TESLİM ETME GENEL TOPLAM PROJE DEĞERLENDİRME BÖLÜMLERİ I. PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ II. PROJENİN İÇERİĞİ III. SUNU YAPMA IV. ZAMANINDA TESLİM ETME GENEL TOPLAM

PUAN 25 35 30 10 100 PUAN

Fikret BAYAR Sınıf Öğretmeni Not: Bu Ölçeği ödev tesliminde ödevle birlikte yanınızda getirin. maviboya.tr.cx


maviboya.tr.cx

2. Sınıf Matematik Proje Ödevi Geometrik Cisimler  
2. Sınıf Matematik Proje Ödevi Geometrik Cisimler  

2. Sınıf Matematik Proje Ödevi Geometrik Cisimler

Advertisement