Page 1

Aktuel Minkforskning

Temadag

Spørgsmål til temadagen kan rettes til Karin.smedegaard@agrsci.dk eller telefon 8999 1212

Temadag om Aktuel Minkforskning Auditoriet Forskningscenter Foulum Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Tirsdag, 20. september 2011 kl. 9.30 -16:00


13:00 Mødet henvender sig til pelsdyravlere, konsulenter, rådgivere og dyrlæger inden for minkproduktion. Ved dette møde sætter vi fokus på aktuel minkforskning ved Aarhus Universitet samt vore samarbejdspartnere.

Selektion imod bidskader i gruppeindhusning – resultater fra første generation Seniorforsker Peer Berg

13:20

Kampadfærd i grupper af fire ungdyr Lektor Leif Lau Jeppesen, Københavns Universitet

PROGRAM

13:40

Forekomst af sår og skader i minkproduktionen Seniorforsker Steen H. Møller

14:00

Dødsfald hos minkhvalpe i dieperioden Forsøgsleder Tove Clausen, PFC

09:30

Registrering Kaffe med rundstykker i forhallen ved auditoriet

14:20

Vand og frugt

10:00

Velkomst og introduktion Pelsdyrkoordinator Vivi H. Nielsen Ordstyrer

14:40

Ny jagt på pelsgener Lektor Vivi H. Nielsen / PhD-studerende Janne Thirstrup

Molekylærbiologisk diagnostik af plasmacytosevirus i minkvæv og miljøprøver Dyrlæge Trine H. Jensen

15:10

Indavls betydning for avlsresultat i danske mink Forskningschef Peter Foged Larsen

Restriktivt og ad libitum fodring: hvilke forskelle er der i næringsstofomsætningen? Seniorforsker Mette S. Hedemann

15:30

Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink? Seniorforsker Peer Berg

15:50

Kommende pelsdyrprojekter ved Aarhus Universitet Præsentation af pelsdyrprojekter i 2012 ved Aarhus universitet som oplæg til input af ideér og forslag til nye forskningsprojekter fra temadagens deltagere.

10:10

10:30

10:50

Effekt af let restriktiv fodring samt adgang til 3 foderpladser på tilvækst, bidmærker og adfærd hos mink holdt i grupper Seniorforsker Steffen W. Hansen

11:15

”Klikkertræning” af mink PhD-studerende Pernille Maj Svendsen

11:35

WelFur – vurdering af minkenes velfærd i den europæiske produktion Seniorforsker Steen H. Møller

Afslutning

12:00

Tilmelding til temadagen og betaling af deltagergebyret kr. 700,00 kr, som dækker kaffe, frokost og mødebilag, kan kun ske online her eller på https://webshop.dpu.dk/Tilmelding_minktemadag

Frokost Tilmeldingsfrist og betaling er 12. september 2011

Program minktema  

Programmet for årets minktemadag