Page 1

Dansk Pelsdyravl

Medlemsbl ad for dansk pelsdyravlerforening #3 marts 2009

50 책r i Holstebro / skindudstillinger / Krydsningsavl Nye redskaber til farmen / Generalforsamlinger i landsdelene

EFBA: Europas avlere skal anerkendes


Bestyrelse Formand:

Pelsdyravler Erik Ugilt Hansen »Volstrup« Rosbjergvej 2, 9500 Hobro Tlf.: 9855 7144 / Fax: 9855 7192 / Mobil 4073 7144 euh@kopenhagenfur.com Næstformand:

Pelsdyravler Kaj Kristensen Klintholmvej 43, 6731 Tjæreborg Tlf.: 7517 0183 / Fax: 7517 0283 / Mobil: 4073 0183 kak@kopenhagenfur.com Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Tage Pedersen Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 / 7589 5626 (privat) Fax: 7641 9244 / Mobil: 2968 0000 tpe@kopenhagenfur.com

Sjællands Pelsdyravlerforening (herunder Bornholms Pelsdyravlerforening) Formand: Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 dansk landbrugsrådgivning

Formand: Knud Erik Mortensen Sangildvej 25, Knudstrup, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 0906 DC2 SYD

Formand: Johannes Edlefsen Vestervang 6, Jejsing, 6270 Tønder Tlf. 7473 4480

Landscentret / Pelsdyr

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N Tlf.: 8740 5000 / Fax: 8740 5093 Tlf.: 8740 5240 (avisen)

Sjællands Chinchillaforening

Formand: Helle Johansen Rekkendevej 14, Allerslev, 4720 Præstø Tlf.: 5599 6290

Landsudvalget for Pelsdyrrådgivningen:

Tage Pedersen, Tlf.: 7585 2222 Jørgen Westergaard, Tlf.: 9827 7414 Kent Troldtoft, Tlf.: 9738 6451 Karsten Beltoft Jørgensen, Tlf.: 9866 6226 John Papsø, Tlf.: 8688 3213 Finn Nielsen, Tlf.: 5760 1314 Knud J. Vest, Tlf.: 4678 8392

Danske Pelsdyravleres Veteranklub

Formand: Bent Fogtmann Jernkærvej 8, 6770 Ribe Tlf.: 7542 0838 Dansk Pelsdyr Laboratorium

Langagervej 74, Postboks 1465, 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1001

Ledelse:

Rådgivningschef: Agronom Hans Henrik Møller Dir.: 8740 5241 / Mobil 2532 0154 E-mail: hhm@landscentret.dk

Plasmacytosetest: Jørgen Østergaard Fax: 4326 1010 / 4326 1003 / 4070 0418 Danmarks Fødevareforskning

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil:4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com

Sekretær Mette Mellergaard Dir: 8740 5231 / E-mail: mem@landscentret.dk

Hangøvej 2, 8200 Århus N Tlf.: 7234 6819 kl. 8.30-16.00 / Fax: 7234 6901 (Indsendelse af materiale skal ske gennem ­praktiserende dyrlæge)

Nordjylland:

Pelsdyravler Lars Eilertsen Petersmindevej 130, 8520 Lystrup Tlf.: 8622 1103 / Fax: 8622 8883 / Mobil: 2334 0471 lei@kopenhagenfur.com

Agronom: Hans Jørgen Risager Dir.: 8740 5236 / Mobil: 4053 5599. E-mail: hjr@landscentret.dk Midtjylland:

Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf. 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com

Agronom: Vilhelm Weiss Dir.: 8740 5238 / Mobil: 4073 4941. E-mail: viw@mail.tele.dk Fyn og Sydjylland:

Kopenhagen Fur

Henvendelse til Landscentret / Pelsdyr

Adm. direktør:

Sjælland:

Torben Nielsen, Tlf.: 4326 1041

Henvendelse til Landscentret / Pelsdyr

Salgsdirektør:

Avl / genetik og management:

Erik Neergaard, Tlf.: 4326 1201

Agronom: Michael Sønderup Dir.: 8740 5237 / Mobil: 2033 4263. E-mail: mis@landscentret.dk

Økonomichef:

Kåre Alfsen, Tlf.: 4326 1410 Kommunik ationschef:

Sander Jacobsen, Tlf.: 4326 1063 Mobil: 2268 0932 Sekretariatschef:

Lars Skjoldegaard, Tlf.: 4326 1021 Mobil: 2268 0907

Nordjyllands Pelsdyravlerforening Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf. 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 Midtjyllands Pelsdyravlerforening Formand: Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening Formand: Pelsdyravler Tage Pedersen Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 / 7589 5626 (privat) / Fax: 7589 5549 Kontor: Stenhavevej 18, 5853 Ørbæk. Tlf.: 6598 2350 / Mobil: 2045 1759

Bestyrelsen for Dansk Pelsdyr Foder A/S Formand: Jørgen Pedersen Sole Minkfoder A/S, Kærvej 45, Gl. Sole, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 Dansk Pelsdyr Foder A/S

Udbyhøjvej 63, 8900 Randers Tlf.: 8642 7422 / Fax: 8641 1466 Direktør: Mogens Mørch Søndergaard Mobil: 4010 1559 / Email: ms@dpf-as.dk Analyselaboratoriet

Herningvej 112, Tvis, 7500 Holstebro Tlf.: 9743 5611 / Fax: 9743 5277 Laboratorieleder: Bent Munkøe Mobil: 4056 0436 / Email: bm@dpf-as.dk Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og

Biolog Henrik Bækgaard Dir.: 8740 5232 / Mobil: 3092 1702 E-mail: hnb@landscentret.dk Biolog Peter Foged Larsen Tlf. 87405239/Mobil 30921700 E-mail: pfl@landscentret.dk Foder:

LANDSDELSFORENINGER

Det politiske Foderudvalg

Lic.agro Mikael Lassén Dir.: 8740 5234 / Mobil: 4025 3059. E-mail: tml@landscentret.dk

ForskningsCenter (PFC)

Herningvej 112 C, 7500 Holstebro Tlf.: 9613 5700 / Fax: 9613 5714 E-mail: pfc@kopenhagenfur.com Forskningschef: Peter Sandbøl Tlf. 9613 5701 Dyrlæge: Tove Clausen Tlf.: 9613 5709 Forsøgsleder: Mette Schulin-Zeuten Tlf.: 9613 5710

Agronom Mette Line Christiansen Dir.: 87405233 / Mobil: 3092 1703 E-mail: mlc@landscentret.dk andre Ræveavlerforeningen

Formand: Georg Larsen Birkevej 46, Hornum, 9600 Års Tlf. 9866 1545 Nordjyllands Chinchillaforening

Formand: Henrik Larsen Langoddevej 6, 9750 Østervrå Tlf.: 9895 1033 Midtjyllands Chinchillaforening

2

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


KOPENHAGEN FUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Langagervej 60 2600 Glostrup

Leder: hjælpepakker som modgift

5

Tlf. 4326 1000

Holstebro summede af pels

6

Pels i hele Holstebro

8

Fax 4326 1126 kopenhagenfur@kopenhagenfur.com kopenhagenfur.com

Minkavler ved et tilfælde

10

Minkavl i Møborg forpligter

12

2600 Glostrup

Jubilæumsshow i pelsens tegn

14

Tlf. 4326 1060

Vurdering af skindudstillingerne 2009

16

info@kopenhagenfur.com

Krydsningsavl i minkproduktionen

18

Redaktion

Forløbet af plasmacytose-bekæmpelsen i 2008/09

22

Øvrige smitsomme sygdomme i 2008

25

EFBA: Europas avlere skal anerkendes

26

Farmredskaber, der kan forbedre konkurrenceevnen

32

Indbydelse til debatmøde om plasmacytose

35

Avlstæver i hvert andet bur

36

Kvalitetsvurdering, papirløs avler

37

Kopenhagen Fur Skindudstilling 2009

39

Avlerservice

40

Indleveringsfrister for auktionerne i juni og september 2009

41

Generalforsamling i Nordjyllands Pelsdyravlerforening

42

Generalforsamling i Midtjyllands Pelsdyravlerforening

44

Generalforsamling i Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

46

Generalforsamling i Sjællands Pelsdyravlerforening

48

Delegerede til Dansk Pelsdyravlerforenings generalforsamling

50

Navnenyt

54

Dansk Pelsdyravl 71. årgang Langagervej 60

Fax 4326 1069

Torben Nielsen (ansvarshavende) Tlf. 4326 1041 Sander Jacobsen

Tlf. 4326 1063

(kommunikationschef) Søren Jespersen

Tlf. 4326 1289

(media manager) Mick Madsen (journalist)

Tlf. 4326 1061

Dansk Pelsdyravl er fagblad for pelsdyravl. Bladet udsendes til samtlige medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening, til opdrættere i udlandet samt til institutioner i ind- og udland. Annoncering Kathrine Engberg

Tlf. 4326 1112

ken@kopenhagenfur.com Artikler og annoncer til bladet skal være hos redaktionen senest den 25. i måneden forud for indrykning. Læserbreve må fylde max 1 side i bladet. Større faglige indlæg optages efter forudgående aftale. Dansk Pelsdyravl udkommer otte gange om året omkring den 20. i månederne januar, februar, marts, april, juni, september, oktober og november i et oplag på 4000 eksemplarer. Løsabonnement på Dansk Pelsdyravl Eva Andersen: Tlf. 4326 1062 Design, produktion og tryk Datagraf A/S Forside foto Kevin Grønkjær Andreassen blev minkavler ved et tilfælde. I dag er han glad for tilværelsen som selvstændig på Holstebro-egnen, hvor han er blandt de yngre avlere, der skal føre den stolte pelsstafet videre i den 50-årige pelsdyravlerforening. Foto: Jens Bach.

ISSN 0011-6424

Nr. 3 m arts 2009

3


4

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Hjælpepakker som modgift til fortidens byrder Beskæftigelsen i landbruget og i de land-

de beskæftigelse og svigtende valuta-

brugsrelaterede virksomheder falder

indtjening, og det vil i sidste ende sige

med foruroligende hast. Senest har

faldende levefod for en meget stor del af

Danish Crown reduceret medarbejder-

danskerne. Det kan få politikerne op af

staben med små 900. En katastrofe siger

stolen, men problemet er, at skaden er

I forrige måned offentliggjorde først

politikerne, ja men det er en katastrofe,

sket og diverse hjælpepakker kan måske

Socialdemokraterne og umiddelbart

som de samme politikere jo selv har en

lindre smerten, men ikke helbrede pa-

efter Socialistisk Folkeparti partiernes

betydelig andel i. Tilførslerne af svin

tienten. Det kræver, at politikerne holder

bud på såkaldte vækstpakker, det vil

svigter blandt andet, fordi økonomien

op med at lovgive uden viden og indsigt

sige forskellige forslag til at sparke liv i

i svineproduktionen er ualmindelig

med den virkelige verden. Grøn vækst,

dansk økonomi. Målet med vækstpak-

ringe. Mange svineavlere har forsøgt at

endnu en ny vandmiljøplan, nye miljøaf-

kerne er særdeles gode, nemlig at undgå

modernisere og udvide bedrifterne for

gifter, en kæmperegning til erhvervslivet

en uacceptabel stigning i ledigheden.

at bringe omkostningerne pr. produceret

i den nye skattereform, osv. osv. er fort-

Regeringen har ligeledes fremsat og fået

svin ned. I dag ligger der mere end 2.000

sat på politikernes dagsorden samtidigt

vedtaget en Forårspakke, der også skal

ansøgninger om udvidelser til miljøgod-

med, at selvsamme politikere begræder

være med til skabe fornyet vækst.

kendelse hos kommunerne. Der har de

den stigende ledighed.

LEDER Erik Ugilt Hansen eua@kopenhagenfur.com

ligget i årevis. Intet sker, altså bortset fra Jeg vil ikke kommentere indholdet af

at konsekvenserne af inkompetencen i

Statsministeren udtalte ved Folketingets

pakkerne, men blot konstatere at der

det politiske og administrative system er

åbning i 2006, at ” ingen fugl, ingen frø,

tilsyneladende i hele Folketinget er et

medvirkende til at sende tusinder af folk

ingen fisk har lidt skade af regeringens

ønske om en erkendelse af, at erhvervsli-

ud i arbejdsløshed.

økonomiske politik.” Det ville have været

vet og dermed det samlede landbrugser-

rart, hvis han i samme tale kunne have

hverv er den sektor i økonomien, der er

Hvor mange pelsdyravlere har igennem

sagt, at intet slagtesvin, ingen malkeko,

grundlaget for vores velstand, og at det

de seneste år ikke oplevet et offentligt

ingen høne, ingen mink er presset ud

derfor er uhyre kritisk for den fremtidige

bureaukrati af østeuropæiske dimensio-

af Danmark som følge af regeringens

velstandsudvikling, hvis erhvervslivet

ner når en i øvrigt problemløs udvidelse

politik. Det sagde han ikke, og det gjorde

bløder urimeligt hårdt under krisen.

skal blåstemples hos kommunen. Det er

han ikke, fordi en statsminister ikke må

ikke nemt at få lov til at skabe værdier og

lyve - fra Folketingets talerstol.

Det er da rart at vide, at Folketinget

arbejdspladser i Danmark.

trods alt har denne erkendelse. Imidlertid er det vel også rimeligt at påpege,

I årevis har heltene i det danske system

at hjælpepakkerne også kan betragtes

været alle de interesseorganisationer og

som en slags modgift til alle de indgreb

politikere, der helst så Danmark omdan-

og byrder, som folketinget igennem de

net til et vegeterende naturområde. Nu

senere år har pålagt erhvervslivet.

skal regningen betales i form af svigten-

Nr. 3 m arts 2009

5


Holstebro summede af pels Da Holstebroegnens Pelsdyravlerforening fyldte 50 år gik det ikke stille for sig. Jubilæet blev markeret med pelsudstillinger over hele byen og et stort modeshow.

Jubilæum Af Bolette Frydendal Jeppesen bfj@kopenhagenfur.com

Foto: Jens Bach

ud af de første 50 år på egnen. Fra den

fortæller formand for Holstebroegnens

læumsfejringen opleves i hele Holstebro

Pelsdyravlerforening, Kent Troldtoft.

by. Forinden havde mere end 40.000 husstande modtaget en avis med artikler

Holstebroegnens Pelsdyravlerforening

Som en del af jubilæumsfejringen viste

om pelsdyrerhvervet og informatio-

butikkerne i gågaderne pelsudstillinger,

ner om arrangementer i anledning af

og den 25. februar blev der som afslut-

jubilæet.

ning afholdt et udsolgt pelsmodeshow

forstod at markere sit 50-års jubilæum i februar. Som en af de større foreninger

et fantastisk produkt i pelserhvervet,

11. februar og to uger frem kunne jubi-

på Hotel Schaumburg. Forud for ar– Med jubilæumsfejringen satte vi

rangementerne var der foregået et stort

med 166 aktive medlemmer i området

fokus på pelsdyravlen, der er udbredt i

planlægningsarbejde for foreningen, der

valgte bestyrelsen at gøre noget ekstra

området, og fortalte samtidig, at vi har

heldigvis mødte stor åbenhed overfor

6

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


idéen om den store jubilæumsfejring

Og efterhånden som jubilæumsplanlæg-

hos samarbejdspartnerne.

ningen tog fart, var der ingen grænser

ber målene med den store jubilæumsfej-

for de gode idéer:

ring er nået. Nemlig at få fat i et bredere

– Vi mødte en utrolig velvilje overfor projektet, der fik hele byen til at summe af pels, siger Kent Troldtoft.

af bestyrelsen glade for resultatet og hå-

publikum, skabe et endnu bedre image – Når vi mødtes med vores samarbejdspartnere under planlægningen blom-

og få skabt en positiv indgangsvinkel til pelsdyrerhvervet hos lokalbefolkningen.

strede initiativerne op, fortæller Kent Formålet med det brede samarbejde

Troldtoft.

For foreningens medlemmer kulminerer

og andre sponsorer var at nå ud til et

Selvom det har været et kæmpearbejde

på Hotel Ny Skovlund i Holstebro.

bredere publikum end dem, der normalt

at planlægge en jubilæumsfejring af

beskæftiger sig med pelsdyrerhvervet.

denne kaliber, er Kent Troldtoft og resten

mellem foreningen, byens butikker

Nr. 3 m arts 2009

jubilæet med en stor fest den 18. april

7


Pels i hele Holstebro

Blikfang i Mr. O: En herremink. Jakob Staunstrup fortæller, at pelsen har fået stor opmærksomhed.

I anledning af Holstebroegnens Pelsdyr-

– Kunderne har lagt mærke til den, og vi

avlerforenings 50 års jubilæum, udstil-

fik hurtigt solgt alle billetterne til showet,

lede en lang række butikker i Holstebro

fortæller Jakob Staunstrup fra butikken.

forskelligt pelsværk. I byens banker og forsikringsselskaber kunne kunderne

I undertøjsforretningen Miss ya lidt

gennem butiksvinduerne se udstillings-

­længere nede ad gaden hang en dame-

kunst af IK-design med pels fra Kopenha-

kreation i sort mink med lyserødt foer i

gen Fur. Besøgende i Nørreport Centret

vinduet:

kunne opleve et arbejdsværksted med pels.

–Det har været rigtig sjovt at have den hængende. Det er en anderledes pels,

I byens butikker var pelsværk fra design-

end man normalt ser, siger Tina Sønder-

konkurrencen Den Gyldne Pelsnål udstil-

gaard fra butikken i gågaden og fortæller

let, og kunderne kunne købe billetter til

samtidig, at hun blev noget overrasket,

det store modeshow.

da hun hørte, at Den Gyldne Pelsnål kreationen var forsikret for hele ­

I Mr. O. på Nørregade havde man en

50.000 kr.

­herrekreation udstillet: Miss ya’s Tina Søndergaard fik hurtigt udsolgt til pelsmodeshowet i Holsterbro.

Også brillekøberne fik set pels i Holsterbro.

8

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Nr. 3 m arts 2009

9


Gamle og nye kræfter på Holstebro­egnen Holstebroegnens Pelsdyravlerforening blev stiftet i 1959. Dengang havde hver minkavler i gennemsnit 100 avlstæver. I dag er tallet noget højere, nemlig 1754 dyr. Siden er der løbet meget vand i åen, og pelsdyrerhvervet i Danmark har vokset sig stort og stærkt, og pels er i dag landets tredjestørste animalske eksportvare. Nogle avlere har været med i mange år, men der kommer stadig unge og nye kræfter til. En af pelsdyravlerforeningens ældste aktive medlemmer er Evald Jensen på 73 år fra Møborg, der gik fra svine- og kvægproduktion til minkavl i 1987. Den 45 år yngre Kevin Grønkjær Andreassen fra Idom er uddannet reservedelsekspedient, men slog sig ned som minkavler for tre år siden.

Minkavler ved et tilfælde For tre år siden købte den 28-årige vestjyde Kevin Grønkjær Andreassen en farm og slog sig ned som avler. Noget af en omvæltning, men i dag er han glad for tilværelsen som selvstændig

Jubilæum

freds med tilværelsen som selvstændig

Af Bolette Frydendal Jeppesen

minkavler. I køkkenet i det nybyggede

blevet gift, og der er kommet to børn til.

bfj@kopenhagenfur.com

stuehus lukker panoramavinduer natu-

Avleren fra Idom startede nærmest

ren ind og byder på en udsigt over det

ved et tilfælde i faget for snart ni år

Foto: Jens Bach

flade landskab, så langt øjet rækker:

de skulle overtage stedet. Siden er de

siden. Med en uddannelse som reservedelsekspedient arbejdede han hos en

– Da vi fandt stedet her, var jeg ikke i tvivl

entreprenørforhandler. Men da mange

”Nej”, svarer Kevin Grønkjær Andreassen

om, at jeg skulle slå mig ned som mink-

af hans venner og familiemedlemmer

prompte på spørgsmålet, om han som

avler, fortæller Kevin Grønkjær Andreas-

havde job på store farme, begyndte

helt ung havde forestillet sig at blive

sen om gården. Og det nye stuehus hjalp,

Kevin Grønkjær Andreassen selv at tage

minkavler. Alligevel er han glad og til-

da han skulle overtale sin kæreste til, at

arbejde i de travle perioder omkring

10

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


pelsningstid. Langsomt blev han bidt

som vi kan leve af. Men det er måske os

som han spiller med i. Så skal der hyg-

af erhvervet og fik lov til selv at have

unge, der er mest åbne overfor nytænk-

ges med familien. Men inden da skal

50 tæver på den store farm, hvor han

ning som individuel fodring og konsu-

der fodres, og bagefter skal maskinen

arbejdede. Med tiden voksede antallet

lentbistand, fortæller han.

vaskes. Sådan foretrækker han det. Der

af tæver til 400, og Kevin begyndte at se

skal være orden på tingene i Idom.

sig omkring efter sit eget. Inden længe

Kevin Grønkjær Andreassen har sin

blev det til en realitet:

hverdag mellem de røde rækker af haller, hvor hundene Figo og Ozzy logrende

– Det var noget af en omvæltning at blive

følger ham i tykt og tyndt. Hvad gælder

selvstændig. Pludselig stod jeg alene

fremtiden ser han sig fortsat som avler,

med en virksomhed, der skulle op og

han har nemlig ikke tænkt sig at stoppe

køre, fortæller han om tiden som helt ny

før han engang skal på pension. Det

opstartet.

personlige mål er at komme op på 2.500 avlsdyr, men farmen må aldrig blive så

Åben for nyt

stor, at han mister overblikket:

Kevin Grønkjær Andreassen har derfor været glad for den ERFA-gruppe, han

– Lige meget hvor mange dyr, jeg får, vil

er en del af. Her mødes han med andre

jeg stadigvæk være med til at passe

avlere og udveksler erfaringer om mink-

dem. Det er blevet en livsstil for mig,

avl. Og aldersforskellen spiller for det

siger han.

meste ikke den store rolle, når man taler generel pelsdyravl:

Der bliver tid til en cigaret, mens Kevin Grønkjær Andreassen henter den gule

– Vi arbejder jo alle på at opretholde en fornuftig forretning med gode avlsdyr,

Nr. 3 m arts 2009

fodermaskine i maskinhuset. I aften har han øve-fri fra den lokale revy i Idom,

11


Minkavl i Møborg forpligter Evald Jensen sætter pris på sin daglige dont på minkfarmen sammen med sønnen Kim Jubilæum Af Bolette Frydendal Jeppesen bfj@kopenhagenfur.com

Foto: Jens Bach

73-årige Evald Jensen fra Møborg er et

og hans 38-årige søn Kim, pelseri. På

mener, mængden af dyr kan gå ud over

denne tid af året er rækkerne med kroge

kvaliteten. Sønnen Kim nikker. Hellere

i ventilationsrummet tomme og wrapma-

lidt mindre og så topkvalitet. De to er

skinen er ikke i brug. Kim illustrerer med

helt enige om, hvordan en god farm skal

hurtige bevægelser, hvordan skindene

fungere. De er fælles om det daglige

føres på tanerne og sættes på maskinen.

arbejde med minkene, men har hver

Evald Jensen ser til i baggrunden, mens

deres opdelt efter farver. Evald Jensen

han fortæller:

mener, at hans måde at drive farm på,

af de ældste aktive medlemmer i Holstebroegnens Pelsdyravlerforening. Sam-

sommetider adskiller sig fra de yngre – Det er vanskeligt at skabe gode avlsdyr.

men med sønnen Kim driver han farmen

Det tager tid. Der kan let gå ti år, inden

med 1.800 mink. Trods en moden pen­

de er rigtig gode.

sionsalder, har minkavleren ingen planer

minkavleres: – Nogle af dem vil gerne have det så stort som muligt. Men det hele skal jo hænge

om at trække sig tilbage.

Det er vigtigt for Evald Jensen, at skin-

sammen og løbe rundt, siger han.

I den renoverede murstensbygning, der

dene er af høj kvalitet. Og han er ikke

Sønnen Kim giver ham ret. De yngre

tidligere husede svin, har Evald Jensen

interesseret i en kæmpefarm, for han

minkavlere kan måske få problemer med

12

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


økonomien, hvis de er for ivrige med at

har altid været selvstændig, først med

næsten ud som om, den forstår al snak-

udvide besætningen.

kvæg, siden svin, og i 1987 omlagde

ken om minkavl.

han hele produktionen til minkavl. Årene Sælger avlsdyr

1990-1993 husker han som de hårdeste

Det optager især Evald og Kim Jensen at

for minkavlerne i Danmark. Det vendte

avle gode dyr. Og de sælger også en del

heldigvis igen, og siden har han været

til andre farme, der mangler avlsdyr. I

godt tilfreds.

næste uge starter parringen, og så får de travlt. Det er særligt de hvide mink, de

Der er kun få ting, der har gennem tiden

igennem tiden har haft succes med. Men

har ændret sig på Evald Jensens farm

der bliver også tid til eksperimenter med

med de 11 røde haller. Til gengæld æn-

andre typer som Safir og Silvercross,

drer efterspørgslen og moden sig hele

selvom de er mere sarte at have med at

tiden, og det er noget, han følger med i:

gøre. Det er blevet til en del ærespræmier på skindudstillinger i årenes løb, og

–Engang skulle dækhårene være lange.

det ses i pelseriet, hvor røde og grønne

Det skal de ikke længere, siger Evald

rosetter hænger på rad og række.

Jensen og hentyder til, at skindkvalitet i dag ofte måles på en tyk, kraftig under-

På trods af sine 73 år har Evald Jensen

uld med korte dækhår.

ikke tænkt sig at trække sig tilbage for at gå på pension.

På væggen i kaffestuen hænger et par indrammede billeder af glade ansigter

– Det har jeg skam ikke spekuleret over,

og skindlots. Flere gange har Evald og

siger han, mens hans kone protesterer.

Kim Jensen bidraget til toplottet på auk-

Hun synes, det er på tide, at de begyn-

tionerne i Glostrup. Den sorte labrador

der at slække lidt på ansvaret, for en

Bjørn ser til fra kanten af voksdugen.

minkfarm forpligter. Men Evald Jensen

Efter ti år på farmen ved Møborg ser den

Nr. 3 m arts 2009

13


Jubilæumsshow i pelsens tegn Hotel Schaumburg lukkede den 25. februar dørene op for et modeshow arrangeret af Holstebroegnens Pelsdyravlerforening i anledning af 50 års jubilæet. Jubilæum Af Bolette Frydendal Jeppesen bfj@kopenhagenfur.com

Foto: Jens Bach

I et hjørne af hall’en stod Lita Pedersen, der er frivillig i Holstebros aktivitetscenter, og nød en lille tallerken med hotellets lækkerier: – Jeg er helt tosset med pels og er snart

I festsalen på hotellet i Holstebros midt-

færdig med at sy en minkfrakke til mig

by var rækker af stole sat op omkring

selv, fortæller hun.

det lange podie, hvor mannequiner viste nyeste mode fra byens butikker, samt

Hun hjælper andre med at forarbejde

pelse fra buntmager Ole B. Christensen

materialet, og hun er glad for initiativet

og Kopenhagen Fur. Lokalet var fyldt til

med et lokalt pelsmodeshow:

bristepunktet af modeinteresserede gæster, der havde været hurtige og erhver-

– Normalt kan modeshows godt blive lidt

vet sig en billet til showet, inden der var

trivielle, men det er noget helt andet, når

meldt udsolgt. To af dem var veninderne

der er pels med, siger hun.

Camilla og Stine fra Holstebro: Hele arrangementet var blevet til i et – Vi er kommet i aften, fordi vi godt

samarbejde mellem Holstebroegnens

kunne tænke os at se mode, og det er et

Pelsdyravlerforening og byens butiksdri-

rigtig godt show, fortæller Stine, mens

vende. Aftenen sluttede af med fælles

Camilla synes pelsfrakkerne til herrer er

jubilæumssang skrevet til anledningen

lige vilde nok.

og viftende flag blandt mannequiner og

I pausen kunne de fremmødte nyde et

eningen tillykke med jubilæet.

publikum, der ønskede pelsdyravlerforglas vin og et let traktement fra hotellet, mens den lokale showdanserforening sørgede for underholdningen.

14

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Er din forsikring

for dyr? Kunde eller ej, så kom forbi til en god kop kaffe på stand M0041 på Landsudstillingen. Er du allerede kunde hos os (som sandsynligheden taler for), kan du samtidig aflevere årets reguleringsskema - og så er din forsikring faktisk klar til 2009. Er du ikke kunde endnu, byder vi også på et realistisk prisoverslag – så kan du se, om du får nok for dine forsikringspenge. Endelig har vi også et par gode råd om tyverisikring, vi gerne deler ud af.

51344 02.09

På gensyn i Herning på stand M0041 fra 26. - 28. marts.

Nr. 3 m arts 2009

15


Vurdering af skindudstillingerne 2009 Landet over har en række skindudstillinger været holdt. Læs her pelsdyrkonsulenternes vurdering af skindene på udstillingerne Skindudstillinger Af konsulenterne, L andscentret Pelsdyr viw@l andscentret.dk

Foto: Jesper Cl ausen

medens bedømmelserne står på. For det

længde, i nogle tilfælde kan opnå endog

tredje giver det de besøgende et billede

meget gode placeringer i både Velvet 1

af, i hvilken retning produktionen skal

og Velvet 2.

bevæge sig for at blive bedst muligt betalt.

Velvet 2 er blevet populære hos nogle

Mink

er ikke Velvet 2 med hensyn til hår-

avlere, men en del af de udstillede skind Finanskrise, en december-auktion der

Skal man inden for mink tale om bevæ-

længde, men de ligner Velvet 2, fordi de

lidt groft sagt udviklede sig til en sam-

gelse af produktionen sker dette inden-

har så få dækhår, at ulden bliver meget

menkomst for folk med interesser i den

for hårlængde. De senere års prisforhold

synlig. Et problem der skal arbejdes med,

internationale pelshandel og et stigende

mellem korthårede og ”normalhårede”

fordi en Velvet 2 kun koster penge, hvis

omkostningsniveau. Tre faktorer, der

skind har medført, at der på udstil-

den er ”rigtig”, det vil sige har en god fast

gjorde fremtiden mindre sikker for den

lingerne stort set ikke ses nogle skind

uld og en masse dækhår, der ikke er ret

danske pelsdyravler, og som måske

af den gammeldags type, som sælges

meget længere end ulden.

derfor også ville påvirke avlernes inte-

under betegnelsen classic. Derimod

resse for at deltage i skindudstillingerne.

har muligheden for at udstille Velvet 2 i

Et andet problem, der bliver diskuteret

Det skete heldigvis ikke, og de fleste

alle hovedtyperne medført, at der bliver

mere og mere i forbindelse med udstillin-

af udstillingerne blev gennemført med

udstillet flere og flere korthårede skind,

gerne, er skind med uens dækhårslæng-

samme antal eller flere bundter i forhold

og at disse skind bliver mere og mere

de. Ikke nødvendigvis det gammelkendte

til sidste år. Når vi skriver heldigvis, er

korthårede, også nogle for korthårede.

det ikke fordi den direkte avlsmæssige

fænomen ”flyvehavre”, men skind der umiddelbart ser ud til at have ens dæk-

værdi af udstillingerne er særlig stor,

Netop skillelinjen i hårlængde mellem

men udstillingerne giver en masse af-

Velvet 1 og Velvet 2, og hvornår en Vel-

har dækhårene forskellig længde. Selv

ledte effekter. For det første tvinger det

vet 2 er for kort, har været store diskus-

om garverierne i dag har teknikker, så de

de avlere, der udstiller, til at gennemgå

sionsemner såvel ved bedømmelserne

kan lave lige nøjagtig de hårlængder, de

deres produktion. For det andet giver

som ved udstillingerne. Skillelinjerne er

ønsker, er dette et fænomen, man skal

det dommerne imellem mange gode

ikke – populært sagt – hårfine, hvilket

være meget opmærksom på i produktio-

diskussioner og udveksling af erfaringer,

indebærer, at skind, der er helt ens i hår-

nen, altså ved udvælgelsen af avlsdyr.

16

hårslængde, men ved nærmere studie

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


De enkelte typer

tige typepræg. I år var bedømmelsesreg-

Appetit til skindudstilling

I hovedtyperne, hvilket vil sige Black,

lerne i Cross og Jaguar ændret, således

De afholdte udstillinger har endnu

Brown, Glow og Mahogany, har udstil-

at det rigtige typepræg blev prioriteret

engang præsenteret dansk pelsdyravl på

lingerne vist et højt niveau. De udstillede

højere i forhold til kvalitet, end det var

bedste vis. Afslutningen på udstillings-

skind bærer præg af, at de senere års

tilfældet tidligere. På udstillingerne var

sæsonen er som sædvanlig Kopenhagen

store fokus på underulden har båret

effekten af denne regelændring ganske

Fur Skindudstillingen, der i år er rykket

frugt. Selvfølgelig er der stadig skind,

tydelig.

til slutningen af marts. Denne artikel har

men der er stort set ikke udstillet skind

Ræve

komme til Skindudstilling for dér at se

hvor der kan ønskes en endnu bedre uld,

forhåbentlig givet avlerne appetit på at

med en dårlig underuld. Det er samtidig

At der kun var ræveskind på to af ud-

på det bedste, danske pelsdyravlere

glædeligt at konstatere, at den øgede fo-

stillingerne er meget kendetegnende

kan præstere, og måske få inspiration

kus på ulden ikke har påvirket dækhårsk-

for udviklingen indenfor den danske

til hvordan de kan forbedre deres egen

valiteten i negativ retning. En anden ting,

ræveproduktion. Af de udstillede ræve,

produktion. At fremtidssikre sin bedrift

der falder i øjnene i hovedtyperne, er det

var der kun to bundter indenfor blåræve-

er ikke kun at have det flotteste isenkram

stigende antal hanskind i størrelserne 40

typerne, medens de resterende bundter

på farmen, men i højere grad at have de

og 50, og den gode kvalitet disse skind

var af sølvrævetyperne eller krydsnings-

rigtige dyr gående i burene.

har. Det viser noget om potentialet i de

ræve. På trods af den stærkt faldende

danske mink.

produktion kan der konstateres en god

De senere års gode priser på de lyse

kvalitet. Tidligere har det knebet med

mutationer har bevirket, at der er arbej-

fylden i de danske ræveskind på udstil-

det intensivt med disse typer. På udstil-

lingerne, men det er ikke et problem

lingerne har dette givet sig til kende ved,

længere. Ligesom indenfor de lyse mink

fremgang indenfor såvel størrelse som

at der har været en stadig fremgang i

havde de udstillede ræveskind et meget

såvel størrelse som kvalitet, og at der er

flot typepræg.

Faktaboks Indsendte præmielister kan ses på Avlersiden på Kopenhagen Furs hjemmeside.

kommet flere og flere skind med det rig-

    

  

  

  

             





Nr. 3 m arts 2009

   



 





Thyrrestrup Mink ApS,Gunderstedvej 2,DK 9600 Aars Tlf.: 22 42 30 50 Fax: 98 66 26 06 www.tmink.dk

17


Krydsningsavl i minkproduktionen – resultatet afhænger af udgangslinjerne

Grise gør det. Høns gør det. Malkekvæg begynder at gøre det. Danske minkproducenter gør det en smule – men ikke systematisk

Forskning Af Bente Krogh Hansen1), Per Madsen1), Morten K argo1) & Peter Foged L arsen 2) Institut for Genetik og Bioteknologi, Det Jordbrugsvidensk abelige Fakultet, A arhus Universitet, 8830 Tjele, Tel: +45 8999 1337, Fa x: +45 8999 1300,

1)

bentek.hansen@agrsci.dk

L andscentret | Pelsdyr, DK-8200 Århus N. Foto: Jesper Cl ausen/B.K. hansen 2)

tionel farm. Helheden – og dermed den

undersøgelse om krydsningsavl igang-

endelige værdi af krydsningsavl, kan

sat i 2006 med titlen ’Krydsningsavl for

først vurderes når den økonomiske side

en bedre konkurrenceevne i minkpro-

er inkluderet.

duktionen’.

Grise gør det. Høns gør det. Malkekvæg

en artikelserie i Dansk Pelsdyravl. Denne

Resultaterne fra projektet præsenteres i begynder at gøre det. Danske minkpro-

første artikel beskriver effekten af kryds-

ducenter gør det en smule – men ikke

ningsavl på kuldstørrelse, og hvorvidt

systematisk. Det er krydsningsavl, der

krydsningseffekten er hos moderen eller

her er tale om. Selvom denne avlsme-

hos hvalpen.

tode anvendes i høj udstrækning i svineog fjerkræproduktionen, fordi den fører

På forskningscenter Foulum indgik 1707

Værdien af krydsningsavl i minkpro-

til forbedrede produktionsresultater, har

førsteårstæver i undersøgelsen i 2007

duktionen afhænger i høj grad af

den begrænset systematisk anvendelse

udgangsniveauet i de rene linjer og

hos danske minkavlere. Minkavlere

kan derfor være forskellig fra farm til

krydser godt nok for at opnå forskellige

Faktaboks

farm. Udgangsniveauet i de rene linjer

farvetyper, men udnytter sjældent den

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Det

omfatter det genetiske niveau, graden

økonomiske gevinst, der kan være ved

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aar-

af indavl, den genetiske afstand mellem

at bruge krydsningstævehvalpene som

hus Universitet, Pelsdyrerhvervets Forsøgs-

farvetyperne/linierne og af krydsnings-

moderdyr det efterfølgende år.

frodighedens størrelse for de vigtigste egenskaber.

I minkavl er krydsning mest blevet brugt for at producere mørkebrune skind

og Forskningscenter, Direktoratet for Fødevareerhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret|Pelsdyr og sidst, men ikke mindst minkavler Bo Torben Larsen, som er

Artiklen viser resultater fra projektet

Mahogany, Brown og Glow. I denne

tilknyttet Bording Minkfodercentral. Forsøget

’Krydsningsavl for øget konkurrence-

sammenhæng hører vi ofte, at der

blev gennemført på Forskningscenter Foulum

evne i minkproduktionen’. De første

kommer mange hvalpe ved krydsninger

og på en kommerciel farm, Gindeskovgaard,

resultater viser krydsningsfrodighed for

mellem forskellige typer. For at demon-

kuldstørrelse og hvalpeoverlevelse på

strere krydsningsfrodighed hos mink på

forskningscenter Foulum og en konven-

et mere videnskabeligt grundlag, blev en

18

hos Bo Torben Larsen.

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Forskningscenter Foulum

Farm hos Bo Torben Larsen

og 2008. I første generation blev brune

indgik information fra 3.400 tæver i un-

hvid tæve eller brun tæve som moderdyr), blev i 2008 krydset tilbage til en

tæver krydset med sorte hanner. Tæve-

dersøgelsen, ligeledes indsamlet i 2007

hvalpe, som blev født i disse krydsnings-

(både førsteårs og ældre tæver) og 2008

brun han. Sideløbende er der også her

kuld (F1-krydsningstæver) blev året efter

(udelukkende førsteårstæver). Forsøget

kørt renavl til sammenligning, i begge

krydset tilbage til en sort han (tilbage-

blev udført ved krydsning af henholds-

rene typer, det vil sige hvid og brun.

krydsning), eller krydset med en tredje

vis hvide hanner med brune tæver og

type han – palomino (trevejskrydsning).

brune hanner med hvide tæver (reciprok

Definition af krydsningsfrodighed

Sideløbende er der kørt renavl, til sam-

krydsning).

Krydsningsfrodighed defineres ved at

sort, brun og palomino.

Tævehvalpe, som blev født i krydsnings-

præsterer bedre end gennemsnittet af

Hos Bo Torben Larsen, Gindeskovgaard,

kuld i 2007 (F1-krydsningstæver – med

forældrelinjerne for en given egenskab.

menligning, i alle tre rene typer, dvs.

krydsninger mellem to linjer/farvetyper

figur 3

Kuldstørrelse ved 2-3 uger

7,5

Kuldstørrelse ved 2-3 uger fra Forskningscenter Foulum i rene linier og

7,0

krydsningskombinationerne: brun tæve*sort han

6,5

+0,4 c

6,0

+0,9

+0,4 a

5,5

tæve/sort han*sort han (tilbagekrydsning)- og brun tæve/sort han*palomino (trevejs-krydsning). Bogstaverne a, b og c viser den forventede kuldstørrelse

b

5,0

medens tallene angiver krydsningsfrodigheden i den aktuelle krydsning.

4,5 4,0

(tovejskrydsning), brun

Sort

Nr. 3 m arts 2009

Brun

Palomino

bt*sh

(bt*sh)*sh

(bt*sh)*ph

19


figur 4

Krydsningsstrategierne Figur 4. Krydsningsstrategierne:

Tovejs-krydsning

Sort

tovejskrydsning, tilbagekrydsning og

x Brun

trevejskrydsning. Puslespilbrikkerne markeret med blå kant viser krydsningsfrodighed hos hvalpene; med rød kant viser krydsningsfrodighed hos tæven. Farverne inden i brikkerne viser fra hvilken linje generne kommer.

Tilbage-krydsning

Trevejs-krydsning

Sort

F1

x F1

(1-års)

(1-års)

x Palomino

Men hvad forventer vi, når vi krydser

0,6 hvalp mere i kuldet ved 2-3 uger

hvalpe) svarende til 0,4 hvalp i gennem-

mink på tværs af typer? Hvalpen får jo

svarende til en bedre overlevelse på

snit pr. kuld. Da tæven ikke er et kryds-

den ene halvdel af sit arvemateriale fra

11%, hvoraf de 6% kan tilskrives bedre

ningsdyr er det en effekt, der tilskrives

tæven og den anden halvdel fra hannen.

egenskaber hos tæven og 5% mere

fuld krydsningsfrodighed hos hvalpene.

Derfor forventer vi, som tommelfinger-

”livskraft” hos hvalpene.

regel, at værdien af en egenskab, f.eks.

Men det er vigtigt at holde hovedet koldt

Tilbagekrydsning

kuldstørrelsen, svarer til halvdelen af for-

og vurdere, hvad udgangspunktet for

Ved tilbagekrydsning halveres

ældrelinjernes gennemsnit. Den ’gevinst’,

krydsningerne er.

krydsningsfrodigheden tilknyttet hvalpene, idet F1-tæverne krydses

der kommer ud over det forventede, kan ses som krydsningsfrodighed.

Den sorte linje på Foulum havde dårlige

tilbage til en af forældretyperne. Den

Indenfor praktisk minkavl har det natur-

hvalperesultater, hvorimod de rene

forventede effekt er her: (0,75*sort-

brune og palomino linjer havde rigtig

kuldstørrelse+0,25*brun-kuldstørrelse)

ligvis stor betydning, hvor stor denne ’gevinst’ er – idet vi i de fleste tilfælde

gode hvalperesultater.

lig med 5,2 hvalp (Figur 3 b). F1-tævehvalpe, der stammer fra kombinationen

laver en brun mink ved krydsningsavl. Krydsning er som et puslespil, man

Tovejskrydsning

sort-han/brun-tæve krydses tilbage til en

skal finde de brikker dvs. linjer eller

Ved tovejskrydsning forventer vi en

sort han. Hvalperesultatet ved tilba-

farvetyper, der passer sammen. I denne

kuldstørrelse svarende til gennemsnit-

gekrydsning er 6,1, hvilket er 0,9 hvalp

undersøgelse tages der udgangspunkt

tet af forældrelinjernes kuldstørrelse. På

mere end forventet (Figur 3).

i forældrelinjernes gennemsnitsværdier

Forskningscenter Foulum, hvor sort og

for egenskaben kuldstørrelse.

brun krydses og laver F1-hvalpe, forven-

Trevejskrydsning

tes: 0,5*sort-kuldstørrelse+0,5*brun-

I trevejskrydsningen er F1-tævehvalpe

Resultater

kuldstørrelse, altså 5,6 hvalp pr kuld ved

parret med en tredje type – ren palo-

Resultaterne fra Forskningscenter Fou-

2-3 uger (Figur 3, punkt a). Kuldgennem-

minohan. Her kommer en ny type ind i

lum dokumenterer, at der er krydsnings-

snittet for brune tæver parret med en sort

billedet og dermed også nye kombina-

frodighed for hhv. kuldstørrelse ved 2-3

han var 6.0 hvalpe, dvs. højere end den

tioner af gener. Set i forhold til tilba-

uger i forhold til det forventede (Figur 3).

forventede rene genetiske effekt på 5,6

gekrydsning (Figur 3 c) er der ca. 0,4

Resultaterne viser også, at krydsnings-

hvalp. Det betyder, at der i tovejskryds-

hvalp mere i kuldene ved 2-3 uger ved

kombinationerne i gennemsnit giver

ning er en krydsningsfrodighed (6,0-5,6

trevejskrydsningen.

20

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


figur 5

Resultater fra Bo Torben Larsens farm

6,5

Kuldstørrelse ved 2-3 uger

0,2 hvalp mere pga. tævens ophav

i rene linier og tilbagekryds med begge de reciprokke F1 tæver:

6,0

(hvid tæve/brun han) og (brun tæve/hvid han) er tilbagekrydset med en brun

Forventet kuldgennemsnit

5,5

han.

5,0 4,5 4,0

Hvid

Brun

(ht*bh)*bh

(bt*hh)*bh

hver farm for sig, om der skal laves

Krydsningsfrodighed hos

mende fra tovejskrydsningen parres

hvalp eller tæve

med en ren palominohan, bibeholder

krydsning og hvilke linjer, der kan passe

Figur 4 viser teorien bag kydsningsstra-

tæven høj krydsningsfrodighed og der

sammen.

tegierne: tovejskrydsning, tilbagekryds-

forventes også fuld krydsningsfrodighed

ning og trevejskrydsning. Om kryds-

hos hvalpene. Krydsningsfrodigheden

Til slut er det vigtigt at huske, at selvom

ningsfrodighed kan tilskrives egenskaber

hos hvalpene afhænger af samspillet

vi nødvendigvis ikke ser krydsningsfro-

hos hvalpen (puslespilbrikkerne er

mellem arvematerialet fra sort, brun

dighed på alle egenskaber, så summerer

markeret med blå kant) eller egenskaber

og palomino-linjerne, her vist som 4

de enkelte egenskaber med små positive

hos tæven (puslespilbrikkerne er mar-

puslebrikker.

keret med rød kant). Puslespilsbrikkerne viser at krydsningsfrodigheden skyldes

bidrag til den endelige produktion og kan påvirke det økonomiske resultat i

Reciprok krydsning

forskellige kombinationer af arvemate-

Krydsningseffekten blev også vist på Bo

riale fra de rene linjer.

Torben Larsens farm. Ud over kryds-

positiv retning.

ningsfrodighed tyder disse resultater Ved tovejskrydsning skyldes krydsnings-

på, at der kan være en effekt af hvilket

Faktaboks

frodigheden udelukkende egenskaber

ophav tævelinien har. I en F1-tævelinje

I takt med at der kommer flere data i pro-

hos hvalpene. Tæven er jo ren brun, så

med 600 kuld er der fundet en forskel på

jektet vil vi fortsætte vores artikelserie om

der er ikke noget krydsningsfrodighed

de rå gennemsnit på 0,2 hvalp pr kuld

”Krydsningsavl”, bl.a. omhandlende hvordan

hos hende. Ved tilbagekrydsning, hvor

(Figur 5).

F1-tæver stammende fra tovejskrydsningen krydses tilbage til en han fra en af

Konklusion

udgangslinjerne, halveres krydsnings-

Allerede på basis af disse resultater kan

frodigenheden hos hvalpene. Dette vil

konkluderes, at krydsningsfrodighed kan

ske uanset om der krydses tilbage til

dokumenteres også i minkavl. Hvor stor

sort eller brun. Tæven derimod viser

effekten er, afhænger dog i høj grad af

fuld krydsningsfrodighed for reproduk-

det genetiske niveau for de rene linjer,

tionsresultater og moderegenskaber. I

der tages udgangspunkt i. Det betyder,

trevejskrydsningen, hvor F1-tæver stam-

at man skal vurdere med omtanke og

Nr. 3 m arts 2009

krydsningsavl påvirker kropsvægt, foderudnyttelse og skindegenskaber, samt hvorvidt vi kan påvise en samlet økonomisk fordel ved krydsningsavl.

21


Forløbet af plasmacytosebekæmpelsen i 2008-09 af 2007-sæsonen, mens det tilsvarende

SUNDHED Af Cl aus M. Will adsen, Dansk Pelsdyr L aboratorium cmw@kopenhagenfur.com

smitten først fik rigtigt fat, efter at føds-

tal var 7 blandt de 14 reagentfarme, som

lerne var overstået. Bedømt på grundlag

ikke sanerede. Blandt de 45 farme, som

af reagent-procenterne i goldtævetesten

var reagentfri i 2007, men nedpelsede

og/eller i totaltesten af avlsdyr i august-

pga. naboskab til en eller flere smittede

september har der uden tvivl også været

farme, fandtes i 2008 reagenter i 15

tilfælde af akut plasmacytose i et par

(33 %), mens der blandt de 146 farme i

andre nordjyske farme.

Den nordjyske bekæmpelseszone

zonen, som havde holdt sig reagentfri i

I den forløbne sæson har den nordjyske

2007 og som ikke nedpelsede ved sæso-

Ved afslutningen af 2008-sæsonen

bekæmpelseszone omfattet i alt 269

nens udgang, fandtes reagenter i 36 (25

havde 70 reagentfarme i zonen sane-

aktive farme, blandt hvilke der i perioden

%) i 2008.

ret. Af de 18 reagentfarme, som ikke

er påvist reagenter i 88, dvs. i en tred-

sanerede, havde 12 status som smittede.

jedel. På tidspunktet for første fund af

Der blev konstateret lungeplasmacytose

I tre af disse var fundet 1-3 reagenter i

reagenter havde 48 af farmene A-status.

i én nordjysk farm. Sygdommen duk-

2008-sæsonen. I henhold til § 9 i den nye

Yderligere detaljer vedrørende forløbet i

kede op i slutningen af maj. Frem til pels-

bekendtgørelse om plasmacytose skal

ning døde 12 % af avlsdyrene og godt 16

ejeren eller den ansvarlige sikre adskillel-

zonen kan ses i tabellen.

% af hvalpene. Goldprocenten var ca. 12,

se af hanner og tæver, således at parring

Der blev påvist reagenter i 30 af 61 far-

hvilket var en moderat stigning i forhold

undgås. Det er nu op til myndighederne

me, som havde saneret ved afslutningen

til året forud. Dette kunne tyde på, at

at følge op på dette påbud. Fire reagent-

Nøgletal vedrørende plasmacytose-situationen i den nordjyske bekæmpelseszone. 2004 - 2008 Sæson1

Aktive farme i sæsonen

2004

2005

2006

358

340

296

2

2007

2008

294

269

Reagentfarme:

i alt

157

65

59

87

88

farme med over 3 reagenter

113

47

41

62

61

maj-juni (goldtævetest)

33

12

6

17

12

aug-okt. (totaltest af avlsdyr)

65

16

28

37

39

Første reagent(er):

nov-dec. (test af ungdyr)

36

17

12

19

23

jan-feb. (totaltest af avlsdyr)

21

20

13

14

14

Udbrud af ”lungeplasmacytose”

19

2

2

3

1

113

Sanerede farme:

i alt

164

85

76

134

pga. reagenter

136

52

43

73

70

andre årsager

28

33

33

61

43

Tilbagefald i farme som sanerede forud for sæsonen pga. reagenter

33 af 66 (54 %)

41 af 121 (34 %)

19 af 52 (37 %)

19 af 43 (44 %)

30 af 61 (49 %)

1 En sæson løber fra 1. marts til 28. (29.) februar det følgende år. 2 Gjøl-områder (43 farme) blev udskilt fra bekæmpelseszonen i efteråret 2006.

22

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


farme havde status som mistænkt, mens

De øvrige nordenfjords-reagenter blev

de sidste to havde genvundet A-status

fundet i fem farme beliggende på Gjøl.

fandtes ved totaltest i slutningen af

ved sæsonens udgang.

Dette område blev i 2007 udskilt fra be-

januar 10 reagenter. Denne farm havde

Desuden er 43 farme uden reagenter i

kæmpelseszonen; men på grund af den

haft en ren hantest (288 prøver) sidst i

området, som drives af samme ejer,

2008 blevet nedpelset. Heraf lå 20 i spe-

høje koncentration af farme i området

januar. Fra den førstnævnte farm var i

cielle ”indsatsområder”. Resten nedpel-

er farmene hér underkastet et specielt

starten januar flyttet ca. 800 dyr til en

sede af andre årsager, heraf mindst fire

testprogram, som foruden goldtæve-

farm beliggende syd for Lemvig. Dyrene

farme med ophør for øje. Yderligere 10

testen omfatter testning af alle avlsdyr,

blev flyttet med gyldig flytteattest, men

reagentfri farme beliggende i ”indsats-

som fortsætter i avl, samt testning af

testningen af dem var foretaget næsten

områder” modtog tilbud om sanerings-

alle ungdyr som agtes indsat til avl. Ved

3 mdr. tidligere. En del af disse dyr blev

støtte fra foreningen, men ønskede ikke

avlsdyrtesten i efteråret fandtes reagen-

senere i januar flyttet tilbage til Harbo-

at nedpelse.

ter i to farme (2 hhv. 42 reagenter). Ved

øre-farmen uden igen at være blevet

ungdyrtesten i november-december

blodprøveundersøgt. Ved totaltestning

Det øvrige Danmark

fandtes en enkelt reagent i én farm. I

i farmen ved Lemvig påvistes 1 reagent.

I sæsonens løb er fundet reagenter i 14

december fandtes 14 reagenter ved

De to farme ved Harboøre saneredes, mens to reagentfri nabofarme afslog

farme uden for den nordjyske bekæm-

totaltest i en farm, som havde haft en

pelseszone, heraf seks beliggende nord

ren ungdyr halvanden måned tidligere.

tilbud om saneringsstøtte og valgte ikke

for Limfjorden.

Den sidste reagentfarm blev fundet ved

at nedpelse. Det samme gjorde ejeren af

totaltesten i februar (2 reagenter). Sytten

Lemvig-farmen.

I en farm beliggende i en kontrolzone

nabofarme fik tilbud om saneringsstøtte,

ved Brovst påvistes midt i oktober 1

men ønskede ikke at nedpelse.

I yderligere fire farme – to i Jylland og

dyrtesten midt i november var ren; men

Midt i januar 2009 blev ved testning

­reagent ved goldtævetestningen i maj-

reagent ved testning af avlsdyrene. Ung-

to på Sjælland – blev påvist en enkelt

ved en totaltest i februar 2009 påvistes

af hanner fundet reaktion i 2 af 732

juni. På ingen af farmene blev reagenter-

163 reagenter – ca. 5 % af avlsdyrene.

blodprøver indsendt fra en farm ved

ne genfundet ved supplerende testning.

Farmen sanerede. Fire nabofarme fik

Harboøre. Testning af de øvrige dyr på

I efteråret testedes alle avlsdyr i de fire

tilbud om saneringsstøtte, men ønskede

farmen bragte yderligere 171 reagenter

farme uden fund af reagenter, og far-

ikke at nedpelse.

for dagen. I en anden farm i Harboøre-

mene har igen fået A-status.

Kuvøse til hvalpe Ja – som det ses på billedet, er det oprindeligt en rugemaskine, men den er særdeles velegnet til KUVØSE, fordi: • Varmen er termostatreguleret (elektronisk) • Fugtigheden kan tilføres efter ønske • Vindue i låget og lys inde i maskinen, så man kan kigge ned til hvalpene • Leveres med termometer og fugtighedsmåler OG SÅ ER DEN BILLIG – KUN KR. 743,- + moms

”AMERICA” · 7799 Thisted - Tlf. 97 92 01 22 www.america-thisted.dk

Nr. 3 m arts 2009

23


Multipumpen_1side_marts 2009

02/03/09

17:17

Side 1

Multipumpen -leverandør til pelsdyrbranchen..! Fodersilo Siloen er udført i de bedste materialer, som medfører lang levetid og som også giver et flot design. Ved at anvende de bedste materialer minimerer man rengøringen. Siloen er forberedt til montering af sprinkler- anlæg og Multi-Cleaner.

Udsætningsmodul til hvalpe.

Multipumpen:

Bestående af 1 stk. modul med 16 rør. Modulet passer til alle typer trillebører. Løse rør fås som tilbehør.

Den slidstærke Multipumpe er konstrueret ud fra de særlige forudsætninger til ydelse og holdbarhed, som stilles af netop pelsdyravlere. Den er derfor alfa og omega for seriøse avlere.

Modulvogn.

Fordele: 1. Lang levetid - Renovering er muligt. 2. Samlet med rustfri stålbolte. 3. Vanddosering direkte i pumpen 4. Pumpen er støbt i rustfri materialer. 5. Tandhjulene slider ikke på sidepladerne. 6. Stor ydelse.

Lille og handy vogn til transport af fælder og udsætningsmoduler m.m.

Silo skraber til rund eller 4-kantet silo

Højtryksrensere Kantskraber Ideel til afskrab af gødning på kanterne af gyllerenderne. Leveres til: Letbæk / Scanplast renden Gøl renden & Ansager renden

Længde 220 cm eller 320 cm

Fødeindsats / Vinterly Skaber et godt miljø i redekassen

Pumpen passer til f. eks. Super Matic - Mink-O-Matic 409 - Soffie - MC - Handy Flex - Twinca - Staldkat samt Compact 85 - 502 m.fl.

5,5 HP - Benzin, 170 bar 9 HP - Benzin, 200 bar

Gasbox kan monteres med følgende moduler: Gasbox med tip

Kasse til halm m.m. Med tip.

Fældemodul til gasbox. evt. ekstra hylde

Hurtig skift til andet modul Rekvirer brochurer og prislister hos producent og forhandler:

Vadehavsvej 3 • 6852 Billum

Tlf. 7525 9998 • Fax. 7525 9997 Bil. 2044 4881 • 2616 7525 www.multipumpen.dk AF ANDRE PRODUKTER KAN NÆVNES:

Porte • Foderslanger • Selvkørende halmvogn • Fikseringsklemmer • Multi-Cleaner • Benzin motorer Gangbro / trapper • Rygningsplader • Rustfri fodernæb • Oliemotor • Aflivningsvogne samt meget andet..!

24

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


øvrige Smitsomme sygdomme i 2008 Smitsom lungebetændelse

SUNDHED Af Cl aus M. Will adsen, Dansk Pelsdyr L aboratorium cmw@kopenhagenfur.com

til denne glædelige situation er nok en

I 8 farme er sygdommen bekræftet ved

hensigtsmæssig vaccinationspolitik – i

laboratoriemæssig undersøgelse, heraf

de seneste par år har vintervaccination

i 7 tilfælde i den specielle risiko-periode

af avlsdyrene været mere udbredt end

fra sidste halvdel af september frem til

tidligere – samt en større opmærk-

pelstid. I reglen gik sygdommen i ro få

somhed hos avlerne med henblik på at

dage efter start af den anbefalede 5-da-

undgå indslæbning af virus på farmen,

Virusenteritis

ges fodermedicinering med et sulfa-præ-

f.eks. ved indkøb af avlsdyr.

I årets løb er sygdommens tilstedevæ-

parat. I flere besætninger er sygdommen

relse blevet laboratoriemæssigt bekræf-

imidlertid dukket op 2-3 uger senere;

Modsat er det gået i Holland, hvor

tet i 10 farme. I alle berørte farme var

men normalt er dødeligheden også her

hvalpesygen i efteråret 2008 dukkede

hvalpene uvaccinerede, da sygdommen

ophørt efter en ny 5-dages kur. I nogle

op efter mindst 15 års fravær. Antage-

blev konstateret. Generelt var dødelig-

farme blev desuden vaccineret. I 6 be-

lig som en følge af sygdommen lange

heden moderat – maksimalt 3 %. Korrekt

sætninger var den samlede dødelighed

fravær kneb det i begyndelsen med at

behandling, dvs. både vaccination og

ubetydelig – langt under 1 %. En enkelt

komme til klarhed over, hvad der egent-

fodermedicinering, vil i reglen normali-

avler tøvede nok lidt for længe med at

lig var på færde. Indtil nu er sygdommen

sere situationen i løbet af få dage. En op-

tilkalde dyrlæge; her døde ca. 200 dyr,

konstateret i fire farme. Den rapporte-

gørelse af den rapporterede dødelighed

svarende til ca. 8 % af besætningen. I én

rede dødelighed har varieret fra 10 % og

fra sygdomsramte besætninger gennem

farm, hvor sygdommen blev konstateret

helt op til 70 %. På nuværende tidspunkt

de seneste år viser tydeligt, at jo senere

i starten af pelsningsperioden, blev alle

er smittekilden ikke sikkert identificeret;

man kommer i gang med enten vaccina-

dyr i den hal hvor sygdommen var loka-

men i den nære omegn af den farm,

tion eller antibiotika-behandling – eller

liseret, straks pelset. Derefter sås ingen

hvor det første udbrud fandt sted, blev i

evt. helt undlader den ene behandlings-

nye tilfælde. Besætningen blev ikke

samme periode konstateret to tilfælde af

form – des større bliver tabene. I øvrigt

medicineret. Ligesom for virusenteritis

hundesyge.

er sygdommen antagelig forekommet i

må det antages, at sygdommen har vist

adskillige farme, uden at der har været

sig i flere farme, uden at der har været

indsendt materiale til laboratoriemæssig

indsendt materiale til laboratoriemæssig

undersøgelse. Til slut skal nævnes, at

undersøgelse.

sygdommen fremover ikke er dækket af nogen lovgivning, idet bekendtgørelse

Hvalpesyge

nr. 802 af 25. september 1992 om viru-

Endelig noget godt nyt: Sygdommen

senteritis hos mink er ophævet. Hermed

blev ikke konstateret i 2008! Vi skal langt

er sygdommen ikke længere ”anmelde-

tilbage for at finde et år, hvor det samme

pligtig”.

var tilfældet. Vigtigst blandt årsagerne

Nr. 3 m arts 2009

25


EFBA: EUROPAS AVLERE skal anerkendes Inden for 10 år har Europas pelsdyravlere vundet en bred anerkendelse og vil kunne eksistere uden at have det ene truende forbud efter det andet åndende i nakken. Det kræver et gennemsigtigt pelsdyrerhverv, der kan tåle et kritisk eftersyn, at medlemslandene står sammen, og at branchens organisationer tager flere initiativer.

26

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


- Hvis Europas pelsdyravlere står sammen, er vi meget stærkere. Det er vigtigt at tale med én stemme, siger EFBA-direktør Francois Hossay.

teret under en fælles europæisk paraply,

øjeblikket kæmper kampe på adskillige

og Bruxelles huser da også mere end

nationale fronter, er hendes besked til

Af Mick Madsen

15.000 lobbyister, hvis klare formål er at

pelsdyravlerne optimistisk:

mim@kopenhagenfur.com

påvirke de politiske beslutninger i EU’s

PORTRÆT

Foto: Erik Luntang/EUP-Images

institutioner mest muligt.

– For at vinde slaget skal der over et antal år kæmpes nogle kampe. Du taber nogle,

Pelsdyrerhvervets interesser varetages

og du vinder nogle, men vi kommer til

’Europa’ er et gennemgående tema for

af EFBA (European Fur Breeders’ As-

at vinde den store krig. Det vil bare tage

messingskilte på adresserne i centrum af

sociation), som siden september 2007

noget tid, siger Francoise Hossay, der

Bruxelles. Europæiske Ølbryggere. Skat-

har haft belgiske Francoise Hossay som

heller ikke er bange for at give de lysere

teydernes Europæiske Sammenslutning.

direktør. Hun er dermed de europæiske

tider en tidshorisont på 5-10 år. Til den

Europas Elevatorforening. Alle mulige

pelsdyravleres lobbyist i EU’s forskel-

tid er EFBA en velkendt og respekteret

tænkelige foreninger synes repræsen-

lige institutioner, og selv om erhvervet i

samarbejdspartner for lovgiverne i Bru-

Nr. 3 m arts 2009

27


ETISK CHARTER FOR PELSDYRAVL PÅ VEJ Næppe nogensinde før har dyre-

betyder, at der i fremtiden vil blive

dyre-lobbyen til at sætte dagsorde-

velfærd fyldt så meget på verdens

lagt mere vægt på de etiske aspekter

nen, og så kan avlerne godt begynde

politiske dagsordener, som tilfældet

ved dyrehold.

at pille burene ned. EFBA overvejer

er i disse år. Antallet er græsrodsor-

derfor i øjeblikket at oprette en uaf-

ganisationer, der varetager dyrenes

I Danmark er lovforslaget om forbud

hængig etisk komité, der skal se på

interesser, er i eksplosiv vækst, og

mod hold af ræve som bekendt

aktiviteterne i den europæiske pels-

særligt i Europa får dyrenes velfærd

begrundet med etik, og uagtet at

dyrbranche. Et produkt af komitéen

stor opmærksomhed – også når

flertallet i Folketinget kørte så hurtigt,

kunne være et såkaldt etisk charter,

lovene skal stykkes sammen.

at forskning og faglighed blev glemt

hvor en række punkter skal fuldføre

undervejs, er det ikke desto mindre

sætningen ’At drive en pelsdyrfarm

– Der vil komme mere politisk pres

et eksempel på den forandring, der

på en etisk forsvarlig måde betyder,

på pelsdyrerhvervet. Politikerne lyt-

er på vej.

at …’.

er blevet meget opmærksomme på

Derfor er det afgørende, at pelsdyrer-

– Det er et meget stærkt signal at

dyrevelfærd, siger EFBA’s direktør

hvervet er på forkant med udviklin-

sende, at vi kan kritisere os selv, siger

Francoise Hossay. Hun mener, at der

gen. Hvis ikke erhvervet sidder med

Francoise Hossay.

netop nu er ved at ske et holdnings-

ved bordet, når det skal defineres,

skifte i debatten om dyrevelfærd, der

hvad der er etisk korrekt, kommer

ter til forbrugerne, og forbrugerne

xelles, det samlede europæiske pelsdy-

er utrolig god. Pelsdyrenes velfærd, som

skal stadig kæmpes – og så vidt muligt

rerhverv har en åben profil med fokus

altid er omdrejningspunkt for stridighe-

vindes. Den anden søjle handler om selv

på dyrenes forhold, og pelsdyrproduk-

derne, er nemlig både veldokumenteret

at tage initiativ og være på forkant med

tion vil være bredt anerkendt blandt

og implementeret i de europæiske

begivenhederne i EU – altså at være

politikere og den brede del af Europas

landes lovgivning. Problemet er, at de

proaktiv. At blive set og hørt og forstået

befolkning.

europæiske avlere ikke har stået sam-

af politikerne, at vise hvor gode forhol-

men om at formidle budskabet, samtidig

dene for pelsdyrenes reelt er, og at have

Politiske vinde

med at pels-modstanderne har lobbyet

argumenterne til diverse lovforslag parat

På en hvid tavle i EFBA’s kontorer har en

på livet løs i årevis.

på forhånd og ikke først langt henne i

grøn tusch nedfældet en række europæiske landenavne, mens en rød tusch har beskrevet de særlige politiske modvinde,

lovgivningsprocessen. – Det er en dårlig strategi at gemme sig. Det nytter ikke noget at stå med hovedet

Viste flaget

der netop nu gør sig gældende for

i sandet, siger EFBA-direktøren, som vil

For eksempel viste Hossay flaget på de

pelsdyravlen i det enkelte land. Under

gøre op med alt for mange års lav profil

europæiske pelsdyravleres vegne, da

’Danmark’ har den røde tusch skrevet

fra pelsbranchens side. Sammen med

lovgivningsforslaget om dyretransporter

om ræveforbuddet. Under Holland,

en ny bestyrelse, der blev valgt på gene-

var til høring. Ikke fordi dyretransporter

Tyskland og Norge er det andre politiske

ralforsamlingen i april sidste år, har hun

udgør noget særligt problem for pels-

dagsordner, som er i spil, men fælles

formuleret den strategi, der inden for

dyrerhvervet, men fordi det er vigtigt

for dem alle er, at det er reelle trusler

10 år skal rette op på pelsdyrerhvervets

at være til stede, så alle ved, at pelsdyr-

mod pelsdyrerhvervet, som er opstået i

ufortjente rygte.

avlerne er seriøse og vil høres, når en lovgivning nærmer sig deres erhverv.

tomrummene mellem nationale skiftende regeringer eller i slipstrømmen på

– Alle de brande vi står ansigt til ansigt

forskellige politiske vinde, der har blæst

med i dag, skal vi have reduceret. Vi

Et andet eksempel er den forordning

i EU-landene.

skal være proaktive, proaktive, proak-

om aflivningsmetoder, der i øjeblikket

tive, siger Francoise Hossay og forklarer,

er undervejs i Europa-Kommissionen.

Med så mange fronter kan det umid-

at strategien hviler på to søjler. Den

EFBA oprettede en projektgruppe med

delbart ligne en svær krig at vinde, men

ene søjle er de politiske kampe om

folk fra de nationale pelsdyravlerforenin-

Francoise Hossay tvivler ikke på udfal-

pelsdyravlen, der foregår på nationalt

ger i Finland, Norge, Holland og Dan-

det, fordi pelsdyravlernes sag i sin kerne

niveau i de enkelte lande. Disse kampe

mark, der har leveret den faglige viden

28

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Det er EFBA’s målsætning at: - Fremme kendskab og viden om pelsdyravl i Europa. - Fastholde den europæiske pelsdyravlersektors position som verdens førende (for eksempel inden for dyrevelfærd) ved aktivt at deltage i videnskabelig forskning. - E fterstræbe standardiserede europæiske procedurer og lovgivning baseret på både høje dyrevelfærdsstandarder og socioøkonomisk bæredygtighed. - Fremme et stolt og samtidig realistisk billede af pelsdyravl i den offentlige opinion og blandt europæiske politikere. - Se mere på EFBA’s nye hjemmeside: www.efba-eu.com.

om aflivningsmetoder, som medlems-

tilfælde. Anderledes ser det ud med

vigtigt at være en åben organisation,

landene ligger inde med. Den slags er

lovgivningen på handelssiden, hvor

når man befinder sig i et erhverv, der af

med til at sikre, at der ikke lige pludselig

flere pelsprodukter har det svært. I 2008

mange bliver betragtet som kontrover-

kommer et umuligt krav om, at dyrlæger

trådte et forbud mod import af hunde-

sielt. Og i modsætning til tobak er, så er

skal foretage aflivningerne, og projekt-

og kattepels i kraft og i øjeblikket tyder

pels jo oven i købet en god sag.

gruppen er et mønstereksempel på den

noget på, at sælskind får det samme

måde EFBA arbejder på: Francoise Hos-

stempel.

Francoise Hossay så også gerne, at det

institutionerne, og når et lovforslag, der

Efterlyser åbenhed

lever op til verdens skrappeste krav om

berører europæisk pelsdyravl, bringes

I Bruxelles repræsenteres handelssiden

dyrevelfærd, blev kommunikeret bedre

i spil, opretter hun i god tid en projekt-

først og fremmest af IFTF (International

ud på handelssiden fordi sagen er, at

gruppe, der fra de nationale sekretariater

Fur Trade Federation), som EFBA har

for mange mennesker simpelthen ikke

say overvåger, hvad der rører sig i EU-

faktum, at de europæiske pelsdyravlere

kan levere pelsdyravlernes faglige argu-

samarbejdet med på en række områder.

ved, hvad der sandt og falsk i landbruget.

menter. Det sidste kræver, at de forskel-

De to organisationer optrådte blandt

Knud Vest er enig:

lige pelsdyravlerforeninger kan finde ud

andet i forening, da pelsdyravlen i Sve-

af at arbejde sammen, og på det område

rige blev reddet på målstregen i årene

går det fint, lyder det fra såvel Francoise

frem til 2006, men Francoise Hossay

bor i byerne, har slet ikke føling med,

Hossay som EFBA’s danske bestyrelses-

efterlyser større samhørighed mellem

hvad der foregår ude på landet, siger

formand Knud Vest:

de to organisationers strategier. EFBA’s

han. Til gengæld er det hans erfaring,

strategi handler om åbenhed, gennem-

at når først folk giver sig tid til opleve

– EFBA’s styrke er, at vi kan stå sammen,

sigtighed og om at agere proaktivt, og

en pelsdyrfarm, så er de i stand til at

og der er et utroligt stærkt samarbejde

sådan en strategi ville IFTF med fordel

nuancere deres holdning og anerkende

i bestyrelsen. Danmark og Finland er

kunne benytte i EU-regi.

virkelig stærke sammen, siger han.

pelsdyravlen, og derfor er det også en del af EFBA’s proaktive strategi at få

– De burde hurtigst muligt bevæge sig i Forordningen om aflivningsmetoder

– Den urbane befolkning, altså folk der

europapolitikere på farmbesøg.

samme retning, siger Francoise Hossay.

bliver stadig behandlet, men fordi

Med sin fortid som lobbyist for tobaksin-

EFBA tog initiativ fra starten, tror Fran-

dustrien ved hun, hvad hun snakker om,

pelsdyravl. Det er derfor vi vinder slaget,

coise Hossay på et godt resultat i dette

når hun understreger, at det er ekstra

siger Francois Hossay.

Nr. 3 m arts 2009

– Der er så mange gode ting at sige om

29


30

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Nr. 3 m arts 2009

31


Farmredskaber der kan forbedre konkurrenceevnen Se dem og andre nyheder på Kopenhagen Fur Skindudstilling.

MANAGEMENT Af Michael Sønderup, L andskonsulent indenfor avl, genetik og management mis@l andscentret.dk

Lige hjemvendt fra Polen står det klart for mig, at Polen er et pelsproducerende land med potentiale. En skindproduktion på ca. fem millioner minkskind og store, veldrevne farme. Dyr med en frugtbarhed og skindside på niveau med vores samt produktionsomkostninger, der er lavere, gør landet til en konkurrent, som vi ikke bør undervurdere. Vi har set store minkfarme med op til 55.000 avlstæver, hvor dyrene er så ensartede i huld før flushing, som kun de bedste farme kan fremvise her i landet. Og vejning af dyrene året rundt er en selvfølgelig hjælp i farmdriften. Professionalismen i Polen gør indtryk. Hvis der i fremtiden skal være en betydelig minkproduktion i Danmark, er det bydende nødvendigt, at vi bliver endnu bedre til at fokusere på såvel udgiftssom indtægtssiden. Februar-auktionen i Glostrup sluttede med en gennemsnitspris på 218 kroner for de danske skind, hvilket omtrent svarer til den pris, der er opnået i gennemsnit de sidste 10 år. Men i samme 10-års periode er produktionsprisen steget med mere end en tredjedel. Tæveskindene kostede usædvanlig meget i forhold til hannerne,

32

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Farmdrifts-programmer og redskaber FurFarm

Morsø

T vedScale

TM Fur Feeding

(vægt)

(Individuel Fodring)

Tved Maskinbygs nye håndterminal har en praktisk størrelse, god grafik og trådløs kommunikation til vægten.

hvilket normalt medfører, at der kom-

Der er behov for ekstra hjælp i spids-

mer en korrektion på den efterfølgende

belastningsperioderne, hvis der skal

herfra lyde en opfordring til at besøge

auktion i form af en øget eller reduceret

passes væsentligt flere dyr pr. mand.

standene på messen i Herning om få

pris hos et af kønnene. Og kun tiden vil

Hvem tager bolden op og opretter en

dage. Kopenhagen Fur vil i år køre med

vise, om finanskrisen kan have ændret

vikarservice med for eksempel østeuro-

temaer, der handler om emnet for denne

på dette.

pæisk arbejdskraft, danske studerende

artikel: Hvordan skal vi klare os i den

eller andre unge mennesker som gerne

skærpende konkurrence? En del andre

dansk pelsdyravl, så derfor skal der

Fra tid til anden kan det være en nyttig

vil give den en skalle i vores spidsbelast-

lande har rørsorteret i mange år, skal vi

proces at viske tavlen ren, starte forfra

ninger? En anden mulighed er, at nogle

også gøre det – og i givet fald hvordan?

og stille de rigtige spørgsmål. Hvordan

farme går sammen om at dele medarbej-

Der er en klar tidsbesparelse, men hvad

ville der for eksempel kunne passes

dere. Det ses allerede nogle steder.

med kvaliteten af arbejdet? Det er et af

500 avlstæver mere pr. mand? Kan det

de emner, der vil blive taget op

overhovedet svare sig at pelse selv?

Landsskindudstilling med

Hvis der ikke er en økonomisk gevinst,

spændende nyskabelser

bør pelsning helt eller delvist fjernes fra

Pelsdyrerhvervet er afhængigt af, at

farmen, da det skaber tid til en bedre

der er firmaer eller enkeltpersoner, der

farmdrift og en bedre udvælgelse af

er risikovillige, og som tør satse på at

avlsdyr. Er det overvejet, hvad det koster,

udvikle nye redskaber og hjælpemidler

at der ikke finsorteres, og foretages der

til erhvervet. Dansk Minkpapir og Tved

en strategisk udvælgelse af avlsdyr, hvor

Maskinbyg er eksempler på sådanne

prioriteringen af egenskaber er tilpasset

firmaer, og flere andre kunne nævnes.

den enkelte farvetype?

Med den nye struktur har vi i Landscen-

Mange avlere kunne godt have et bedre

konsulenter hos disse firmaer. Det

overblik over de relative værdier hos de

vedrører udviklingen af vort erhverv, og

forskellige farvetyper, og med lavere

andre er velkomne til at kontakte os.

ter Pelsdyr kunnet bruges som eksterne

skindpriser bliver det endnu mere vigtigt at få alt med. En del avlere bruger al-

Hos Tved Maskinbyg har vi siden 2002

lerede konsulenttjenesten som sparrings-

været involveret i udviklingen af indivi-

partnere i forbindelse med udvælgelse af

duel fodring – nu TM Fur Feeding – og

avlsdyr samt forbedring af frugtbarheden

senest har konsulenttjenesten været

og forbedring af skindsiden. Dette ar-

med til at udvikle det sorterings- og

bejde foregår hele året rundt. Ønsker du

udvælgelseskoncept, der vises her i

Prototype af smal, modulopbygget, justerbar

at gøre brug af konsulenttjenesten, vil det

artiklen.

sorteringsvogn fra Tved Maskinbyg. Den er

være hensigtsmæssigt at lave en aftale allerede i forsommeren, da vi erfarings-

Flere firmaer har interessante nyska-

mæssigt er overbookede om efteråret.

belser, som kan være med til at styrke

Nr. 3 m arts 2009

anvendelig til fælde- og rørsortering. Vejning i fælde eller i rør med trådløs kommunikation eller med Hedensted-vægt. Systematisk uldvurdering ved hjælp af kompressorluft.

33


Pichon slamsugere

– økonomiske, effektive og nemme af vedligeholde

Agromatic 755

Agromatic 755 er et effektivt hjælpemiddel indenfor næsten alle erhvervskategorier, men egner sig også til privat brug. Desuden er den en rigtig fryd for øjet.

4050 LTR. SLAMSUGER GALVANISERET Vacuumpumpe: Mec 5.000l Hjulmontering: 12,5/80 x 15,3 Fuldoplukkelig endebund Pris 75.000 kr- eskl. PTO

6050 LTR. SLAMSUGER GALVANISERET Vacuumpumpe: Mec 8.000l Hjulmontering: 15 x 22,5 Fuldoplukkelig endebund Pris 95.000 kr- eksl. PTO

Rotoclean skrabemaskine føres i 2 stoks- og 3 stoks modeller.

Minkomatic 570 Landsdækkende salg Lagerføres i 2 modeller.

Minkomatic lagerføres også i andre modeller, feks. 560-572-670-80serien. Alle modeller kan leveres med individuel udfodringssystem.

Ring og aftal en demo med en af vores Sælgere.

Petersmindevej 6 DK-8800 Viborg Tel +45 86 61 07 77 www.Goma.dk

Michael Rasmussen +45 6021 5150 Stig Nielsen Pilgaard +45 6021 5151

Service og Reservedels salg. Servicechef: Gert Andersen, direkte +45 6021 5155

Norcar DK A/S Ellehammervej 10, Postboks 12 9900 Frederikshavn tlf. 9621 9020 www.norcar.com

Oy Norcar-BSB Ab PB 22, Fabriksgatan 9 66901 Nykarleby tfn (06) 781 2800, fax (06) 722 1441 www.norcar.com

VELKOMMEN PÅ SKINDUDSTILLING I HERNING 26.-28. MARTS 2009

Vi præsenterer 2 spændende nyheder, som skal opleves! n Vi fokuserer på kvalitet og renhed, så du får toppris for dine skind n Kom og se markedets mest effektive skrabemaskine

Vi ses i hal M

n PAMU SA 100 er fremstillet på baggrund af erfaringer fra danske pelsdyravlere

Løgagervej 48 · 7480 Vildbjerg · Tel 9613 3030 / 4095 3135 · pa@pamutec.com · www.pamutec.com

34

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Nordjyllands Pelsdyravlerforening

Indbydelse til debatmøde om bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland Mandag den 6. april 2009 kl. 16.30 – 21.00 på LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev Formålet med debatmødet er at få ideer fra de nordjyske avlere til en ny økonomisk bæredygtig strategi for bekæmpelse af plasmacytose Bestyrelsen i Nordjyllands Pelsdyravlerforening

avlere brugt mange personlige ressourcer og

er meget optaget af, at der forsat skal være

kroner til bekæmpelse af plasmacytose, uden

avlere og minkproduktion i hele det nordjyske

det er lykkedes at få sygdommen udryddet.

område. De seneste 10 år er der fra de nordjyske Program:

Velkomst

v./ Karsten Beltoft Jørgensen

Forskning i plasmacytose v./ Trine Hammer-Jensen & Anne Sofie Hammer, DTU Veterinærinstituttet Hvad har Nordjylland gjort indtil nu? v./ Jørgen Westergaard Oplæg til gruppedrøftelse

v./ Hans Henrik Dietz, KU-Life

Gruppedrøftelse. Deltagerne opdeles efter geografisk tilhørsforhold. Opsamling

v./ Gruppeformændene

Opsummering og konklusion

v./ Hans Henrik Dietz

Afslutning

v./ Karsten Beltoft Jørgensen

Der serveres en lettere anretning i løbet af mødet. Tilmelding til Landscentret Pelsdyr, Mette Mellergaard tlf. 8740 5231 mail mem@landscentret.dk senest den 1. april 2009 Venlig hilsen Bestyrelsen for Nordjyllands Pelsdyravlerforening

Nr. 3 m arts 2009

35


Avlstæver i hvert andet bur Erhvervspolitik

Af L ars Skjoldega ard

kendtgørelsens generelle overgangs-

pacitet, hvorfor der nu er et rigeligt antal

ordning, hvor tidsfristen for tilpasning af

standardbure og egnede redekasser til

de eksisterende bursystemer er den 31.

diegivningsperioden. I disse tilfælde

december 2010.

lsk@kopenhagenfur.com

kan det være muligt at indhuse samtlige avlstæver i hvert andet bur. I så fald

Det bevirker, at man på farme, der er

gælder der ingen overgangsfrist.

taget i brug efter den 15. januar 2007, Pelsdyrbekendtgørelsen kræver, at avls-

umiddelbart skal opfylde kravet.

Væsentlige ændringer

i perioden fra medio april til fravænning

På farme, som derimod er taget i brug

Som nævnt ovenfor er overgangsord-

af hvalpene.

før den 15. januar 2007 og hvor der

ningen ifølge Pelsdyrbekendtgørelsen

tæverne skal indhuses i hvert andet bur

i buranlægget

skal ske væsentlige fysiske ændringer/

blandt andet betinget af, at en farm for

Kravet om skånsom indhusning er

tilpasninger i de eksisterende bursyste-

at kunne opfylde kravet forudsætter

indført på baggrund af den faglige viden

mer, for at avlstæverne kan indhuses i

fra forsøget ”Projekt velfærd i praksis”,

hvert andet bur, gælder den generelle

indretning og udstyr”. Og hvad er så

som blev iværksat i samarbejde mellem

overgangsfrist pr. 31. december 2010. Et

det?

Dansk Pelsdyravlerforening og Dyre-

eksempel kunne være farme, hvor der

”væsentlige ændringer i buranlæggenes

nes Beskyttelse. Forsøget viste blandt

ikke er nok redekasser, som er egnede til

Der foreligger ingen praksis på området,

andet, at denne indhusningsform gavner

diegivningsperioden.

så der kan endnu ikke gives et 100 pro-

På farme, som er taget i brug før den

der skal være tale om fysiske ændringer.

cent sikkert svar. Det må dog antages, at

velfærden, fordi det giver mere ro på farmen i diegivningsperioden

15. januar 2007, men hvor dette indhus-

Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at

hvornår gælder kravet?

ningskrav kan opfyldes uden sådanne

argumentere med, at de daglige rutiner

Efter nogen drøftelse mellem Dansk

væsentlige anlægsændringer, skal

bliver mere besværlige for eksempel på

Pelsdyravlerforening og Justitsministe-

kravet opfyldes med det samme. Et

grund større afstande eller en uhen-

riet blev pelsdyrbekendtgørelsen rettet

eksempel på dette kunne være en farm,

sigtsmæssig placering af dyrene, større

i foråret 2007, så kravet om avlstæver i

hvor besætningen er skåret kraftigt ned

tidsforbrug med videre.

hvert andet bur blev omfattet af be-

sammenholdt med farmens normale ka-

36

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Kvalitetsvurdering af efterpelsede hanner kvalitetsløft. Man havde kun hørt posi-

Kvalitet Af Bjarne Rasmussen, Kvalitetschef bra@kopenhagenfur.com

vurdering. Den specielle vurdering

tive tilbagemeldinger fra de avlere, der

foretages af Kopenhagen Furs Kvalitets-

har taget imod tilbuddet.

afdeling. Avlerne får efterfølgende en

Kvalitetsgruppen undfangede ved

veauet af deres efterpelsede hanner.

skriftlig tilbagemelding på kvalitetsnisamme lejlighed en idé om at tilbyde et kvalitetstjek af efterpelsede hanner. De

Alle danske avlere, som i indeværende

Da Kvalitetsgruppen var samlet i starten

efterpelsede hanner kan nemlig give

sæson har gjort brug af tilbuddet om

af det nye år, faldt snakken også på pro-

en indikation på, om man har udtaget

køb af en livdyrsorterer fra Kopenha-

jekt livdyrsortering, hvor avlere kan købe

de rigtige avlsdyr. Kopenhagen Fyr har

gen Fur, vil derfor modtage et brev fra

en skindsorterer fra Kopenhagen Fur til

taget idéen op, og det er blevet besluttet,

Kopenhagen Fur i slutningen af marts

at hjælpe med udvælgelsen af avlsdyr.

at de avlere, som har købt sig til livdyr-

med dette tilbud. Der medfølger også

Man var i kvalitetsgruppen alle enige om,

sorteringshjælp af sorterer fra Kopenha-

en instruktion i, hvordan skindene skal

at man virkelig havde fat i noget, der kan

gen Fur, får mulighed for at sende deres

sendes og afmærkes.

være med til at give dansk pelsdyravl et

efterpelsede hanner ind til en speciel

Papirløs avler er nu en realitet ved at henvende sig til Avlerservice.

Papirløs

Tilmeldingen til papirudsendelser er

er fuldt gennemført, opnår Kopenhagen

gældende for én sæson ad gangen.

Fur en årlig besparelse på driften på op

Udviklingen mod den papirløse avler

en besparelse, der i sidste ende kommer

har været undervejs i nogle år med

vores andelshavere til gode, siger Ole B.

udbygningen af tjenester på hjemmesi-

Larsen.

imod 1 million kr. Og det er selvfølgelig

Af Søren Jespersen sje@kopenhagenfur.com

– Når operation ”Den papirløse avler” ­

Visionen om den papirløse avler er nu en

den. For avlerne betyder afskaffelsen af

realitet. Efter februar-auktionen er der for

papirbjergene hurtigere informationer,

Disse forsendelser er omfattet af

sidste gang udsendt en auktionsrapport.

idet pakning af breve og forsendelse

den papirløse fremtid

Fremover finder man bilag fra Kopenha-

springes over. Samtidig bliver der færre

gen Fur i e-Arkivet, som man finder ved

papirer at holde styr på i hjemmekon-

Login på Kopenhagen Furs hjemmeside. – Vi har modtaget rigtig mange positive

- Økonomiske bilag (eksempelvis kassekladde, kontoudtog, salgsfaktura m.m.)

toret, fordi papirerne ligger elektronisk

- Salgsrapporter og auktionsrapporter

på Kopenhagen Furs hjemmeside. Her

- Salgsstatistikker

bliver dokumenterne endda gemt til

- Spørgeskemaer om avlsdyr, avlsresul-

henvendelser fra avlere, som er glade

fremtidigt brug, og der bliver automatisk

tat, hitlistetilmelding, forventet levering,

for at slippe for at få alle disse papirer

holdt styr på dem, så de altid er til at

bestilling af materialer

tilsendt. Der er tilmed den fordel, at man

finde igen. Det er altså slut med ringbind, - Tilbud om og rekvisition af hvalpe­ forskud

altid kan finde sine rapporter og statistik-

der fylder unødigt op. Man kan tilmed

ker i e-Arkivet, siger Ole B. Larsen.

vælge at give revisoren mulighed for at modtage økonomiske bilag.

Enkelte avlere har valgt fortsat at modtage bilag med postvæsenet. Det kræver,

Foruden de rent praktiske fordele opnås

at man aktivt tilvælger denne service

også en økonomisk fordel:

Nr. 3 m arts 2009

37


TOTAL LØSNINGER TIL PELSDYRFARME HALLER • MINKBURE • GYLLEANLÆG • VANDINGSANLÆG • AUTOMATISK UDMUGNING MED FARMCAT M.M.

GVA Gruppen • Drøvten 44 • Gjøl • DK 9440 Aabybro • Tlf. +45 98 27 73 00 • info@gva.dk • www.gva.dk

The right choice Vitral® Natur E

ImmunE® Natur

– flydende 100% naturligt E-vitamin til mink

– indkapslet 100% naturligt E-vitamin til mink

• Vitral® Natur E indeholder udelukkende d-alfa-tokoferol på alkohol-form • Det naturlige E-vitamin er dokumenteret overlegen • D-alfa-tokoferol sikrer hvalpens E-vitaminforsyning

• ImmunE® Natur indeholder udelukkende d-alfa-tokoferol på alkohol-form • Forbedrer E-vitamin status i de første leveuger • Indkapslingen sikrer minkens forsyning af naturligt E-vitamin uden tab

Vitral® B Mink Super Vitral® BCE Mink Vitral® E m/selen – flydende vitamintilskud til mink

d er klik in mere ell r æ n r ø h rn.dk Ring og .agroko på www samt et io rmat n o f in e r program for me produkt t ig d n æ fuldst

38

• Agro Korns Vitral®-serie er egenproducerede flydende vitaminer • Nemme at håndtere og dosere • Til opretholdelse af god sundhed og god ydeevne

BESØG O S PÅ SKIND-U DSTILLIN GEN I HERNIN G STAND 0003

Skjernvej 42 | DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97173300 | ak@agrokorn.dk

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Kopenhagen Fur Skindudstilling 2009 Kopenhagen Fur Skindudstilling 2009 bliver holdt i MCH Messecenter Herning 26. til 28. marts 2009. Åbningstiderne er:

Udstillerliste:

• Agin Maskinfabrik

• Morsø Minkindustri ApS

Torsdag den 26. marts:

• A-Consult A/S

• Multipumpen A/S

kl. 12.00-18.00

• Agro Korn A/S

• Norcar-BSB Ab

Fredag den 27. marts:

• Allovita

• Pamutec A/S

kl. 9.30-17.00

• Almtoft Smede-

• Lasse Pedersen

Lørdag den 28. marts:

& Maskinfabrik A/S

kl. 9.30-16.00

• PP Agenturer

• Oy Petsmo Products Ab

• R2 Farm Partner A/S

• Began Tråd/Thyrrestrup Mink

• Axel Ravn Tømrerfirma

Bemærk, at Skinduddstillingen

• Belos Danmark

• Sonofon

fra 2009 er placeret i Hal M.

• Anker Bjerre A/S

• Sorring Maskinhandel A/S

• Buntmager Ole B. Christensen

• Specialbutikken

Igen i år er der ikke kun tale om en

• Maach Technic A/S

• Stemas Maskinsalg A/S

landsudstilling men om en interna-

• Dan Fugt A/S

• Topdanmark Forsikring A/S

tional udstilling, med udstillings-

• Danfond A/S

• Tved Maskinbyg

skind fra både danske og uden-

• Dansk Mink Papir A/S

• Twinca A/S

landske avlere.

• A . Flensborg/Herning

• Vogelsang/Dansk Minkgylle

Maskinfabrik A/S

v/Henning Kruse

Præmieoverrækkelse

• Gjøl Vakuum-Anlæg A/S

• Nilfisk - ALTO

lørdag kl. 13.30

• Hedensted Gruppen A/S

• Lem Energy A/S

Årets pelsmodeshow vises:

• Helms TMT-Centret

• Jeep Veenhouwer

Torsdag kl. 15.30

• H. Wedell Hansen

• Nature Consult

Fredag kl. 11 og 14

• Formatic Fodermaskiner

• Bent Lauritsen Maskinfabrik

Lørdag 11 og 14.15 (efter præmie-

• IH Maskiner

• Mogens Alex Petersen

overrækkelse)

• Jasopels

• Good Looks

• Jasop Fodercentral

• Tobico A/S

Bemærk, at Kopenhagen Fur Skind-

Service A/S

• J. Rettenmaier & Söhne GmbH

udstilling finder sted i Hal M

• J.N. Jorenku

• Henrik A. Fog A/S

NB: Parkering foran Hal M

• Kopenhagen Fur

• Økonomirådgivning

• Columbus Aqua A/S

• Scanimal Health ApS

13

P

Q

- Øst

Port 8 Port 13

8 Lager

SAS Arena G

D

B

M

E

F

L

J1 J2 J3

K

ME SS

EV

EJ

A2 H

A1 1

P

- Syd KAJ ZARTOWS VEJ

C

VEJLE ÅRHUS VIBORG HOLSTEBRO SKIVE

3 VARDEVEJ Port 1

Port 3

P

Nr. 3 m arts 2009

- Vest

39


Avlerservice

kopenhagen fur

Af ole b. l arsen obl@kopenhagenfur.com

Af Søren Gersløv sg@kopenhagenfur.com

Avlerbesøg under aprilauktionen 2009

Besøg er forbeholdt de aktive med-

Tilmelding kan ske via Internettet

lemmer af foreningen, som altid er

www.kopenhagenfur.com eller på

velkomne til at besøge Kopenhagen

tlf. 43 26 12 55.

Fur på salgsdagene.

Du skal ved tilmelding oplyse:

Du skal være tilmeldt i forvejen for at

• Dit kontonummer

kunne besøge auktionshuset, og som

• Hvilket tidspunkt du kommer

Avlsdyrtælling i marts

medlem er du velkommen til at tage

• Hvor mange personer der kommer

via internettet

op til tre gæster med. Det vil sige, at

• Ønske om avlerkatalog

Som tidligere omtalt skal avlsdyr-

du som maksimum kan tilmelde fire

tællingen i år først indberettes efter

personer i alt.

Du vil inden dit besøg modtage en

parringen i marts og med sidste frist

bekræftelse fra Kopenhagen Fur, som

lørdag den 28. marts. Der vil blive

Hvis du ønsker at besøge os under

du skal aflevere, når du ankommer til

åbnet for indtastningen af avlsdyr

april-auktionen, skal vi have din tilmel-

Kopenhagen Fur.

i starten af marts måned, og du

ding senest mandag den 30. marts.

vil blive vejledt via hjemmesiden. ­Avlsdyrtællingen udsendes derfor ikke længere med et spørgeskema, som skal udfyldes og returneres. Avlere, som ikke har adgang til internettet, er velkomne til at ringe til Avlerservice på tlf. 43 26 12 55 eller Dansk Pelsdyr Laboratorium på tlf. 43 26 10 01. Ved opringningen skal du opgive antal tæver indsat i avl, både det samlede antal og antal pr.

Kalender 20. marts til 24. april 2009 Dag

Dato

Torsdag til lørdag

26/3 - 28/3

Kopenhagen Fur Skindudstilling i MCH, Messecenter Herning

Fredag

27/3

Generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening/ Kopenhagen Fur, Herning Kongrescenter

farvetype. Du kan også få hjælp til at indtaste dine tal, mens du besøger os på Kopenhagen Fur-standen på Skindudstillingen i MCH Messecenter Herning fra 26.-28. marts.

40

Lørdag

28/3

Eftersyn starter på Kopenhagen Fur

Mandag

30/3

Sidste frist for tilmelding til besøg under april-auktionen

Torsdag til mandag

2/4 – 6/4

Auktion på Kopenhagen Fur

Fredag

24/4

April-nummeret af Dansk Pelsdyravl udkommer

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Indleveringsfrister for auktionerne i juni og september 2009 juni 2009 Opsamling

Sidste frist

Tirsdag 24/03

Onsdag 25/03

Brown/Glow

H+T

BEMÆRK VENLIGST Du har mulighed for at få opsorteret Mahogany, Black og Brown/Glow Velvet 2 separat. Aftal med din central, at skindene sendes i OBS kasser mærket med typen. Skind der indleveres til juni vil blive fordelt både til juni og september.

SEPTEMBER 2009 Opsamling

Sidste frist

Tirsdag 24/03

Onsdag 25/03

Brown/Glow Mahogany Black

Tirsdag 14/04

Onsdag 15/04

Efterpelsede farmskind Farmilder Røde ræve Stenmår/Skovmår Vildtskind

BEMÆRK VENLIGST SIDSTE FRIST FOR VINTERSKIND Vinterskind (mink), der indleveres sammen med de efterpelsede skind, kan ikke forventes samsorteret med hovedkollektionen til juni og september, men vil blive søgt indpasset i de bundter, hvor de passer bedst. Det er kun muligt at indlevere hovedtyperne, Black, Mahogany og Brown/Glow til september-auktionen. Kopenhagen Fur vil forbeholde sig retten til at samsortere yderstørrelser og yderfarver med skindene til juni-auktionen. Alle skind, der indleveres direkte til september, skal være regulære vinterpelsede skind. Desuden gør vi opmærksom på, at kun følgende størrelser kan indleveres til september: Mink hanner: 30, 00, 0, 1, 2, 3 Mink tæver: 1, 2, 3, 4, 5 Skind, der ikke overholder kravene, vil blive medtaget i juni-sorteringen. Sorteringer, hvor skindmængden ikke er stor nok, kan ligeledes blive overført til juni-sorteringen.

Nr. 3 m arts 2009

41


GENERALFORSAMLING I NORDJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING Nordjyllands Pelsdyravlerforening holdt generalforsamling den 10. februar 2009. Formand Karsten Beltoft Jørgensen sagde i sin beretning om det forgangne år: ”Udsigterne til december-auktionen

tiltrække flere kunder fra hele verden.

sende skindsortere ud fra huset ser ud

i 2007 var ikke gode. På grund af en

På juni- og september-auktionen deltog

til at blive en succes, der har for andet

meget mild vinter var detailsalget ikke

cirka 300 kinesere ud af en kundegruppe

år i træk været stor interesse for denne

gået som forventet, og samtidig var den

på 500, og det skyldes blandt andet det

ydelse. Det er meget vigtigt, at vi får de

kinesiske produktion blevet udvidet gan-

gode udbud af minkskind. Vi kan lige-

rigtige avlsdyr til at gå på farmen, og

ske betragteligt. På grund af de dystre

ledes være stolte af at have de bedste

dialogen mellem avler og skindsortere er

udsigter og det store udbud af skind,

skindkvaliteter, og vi får derfor også de

ligeledes vigtig for begge parter.

solgte kinesiske producenter skind til

højeste priser på vores skind. Som følge

cirka 100 kroner – langt under deres

af de gode priser på minkskind kommer

Avlsresultatet for mink i Nordjyllands

produktionspris. Som følge af de dårlige

Kopenhagen Fur ud med et overskud på

Pelsdyravlerforening blev på 5,33. Det

skindpriser reducerede de kinesiske

132 millioner kroner.

er 0,09 hvalp under landsgennemsnittet.

producenter deres avlsdyrbestand med

Der har de senere år ikke været nogen

cirka 30 procent. December-auktionen

I store dele af verden var der koldt i

tilbagegang for goldprocenten og ej hel-

endte med et prisfald på 18 procent.

vintermånederne, men vi havde en tem-

ler fremgang i hvalperesultatet, så der er

peratur, der gjorde det nemt og mindre

fortsat noget, der skal arbejdes med og

På februar-auktionen kom der en pris-

arbejdskrævende at fodre minkene. Det

forskes videre i, så vi kan forbedre vores

stigning på hele 30 procent, og verdens-

er blevet mere almindeligt at huldstyre

konkurrenceevne.

markedsprisen var igen fundet. Vinteren

minkene i januar og februar i bestræ-

var kommet til Kina og Rusland, og det

belserne på at optimere sin produktion.

ERHVERVSPOLITIK

kunne straks afspejles i prisniveauet, at

Enten med individuel fodring eller med

Der er fortsat mange problemer med

detailsalget var kommet op på fuld styrke,

forskellige farver på tøjklemmer som

miljøgodkendelser i forbindelse med

og at der igen var efterspørgsel på skind

indikerer hvor meget foder, hver enkel

velfærd eller farmudvidelser. Specielt

til nye kollektioner. Endnu et bevis på at

mink skal tildeles. Det er vigtigt, at vi al-

efter kommunesammenlægningerne er

pelsværk sælger bedst, når der er koldt.

tid har fokus på, hvordan vi kan forbedre

sagsbehandlingerne langt bagud, og i

vores hvalperesultat og skindproduktion,

nogle kommuner er sagerne nærmest

På april- og juni- auktionerne fortsatte

og der har i lokalforeningerne været

gået i stå.

det stærke marked med stabile priser,

afholdt en del medlemsmøder med Dette har medført, at der er sat et stop

og septemberauktionen afsluttede

foredragsholdere, der over årene har

sæsonen med et fantastisk salg, hvor

kunnet holde et godt hvalperesultat på

for mange udvidelser. Vi har desværre

priserne steg med hele 23 procent, og

deres minkfarme. I vores pelsdyrblad

også oplevet, at der er kommuner, der

hjemtagelsen af skind fra aktionen var

har der ligeledes været nogle særdeles

forsøger at lave deres egne hjemmestrik-

rekord hurtig.

gode og lærerige artikelserier inden for

kede og skrappere regler, blandt andet

Det samlede salg af mink i 2007/2008

begge emner, og på Kopenhagen Furs

for at imødegå indsigelser fra Økologisk

endte på 18 millioner skind, en stigning

hjemmeside findes mange oplysninger

Råd – en behandling, som vi synes, er helt uacceptabel.

på 11 procent. Gennemsnitsprisen for

om kvaliteten af ens egen produktion

danske minkskind endte på 258 kroner,

i sammenligning med andre avlere.

og det er en stigning på 8 procent.

Her tænkes der specielt på hitlisten og

Der er fra regeringens og miljøminister

Vi har et auktionshus, der stadig kan

trafiklyset i FurStat. Initiativet med at

Troels Lund Poulsens side kommet

42

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


VALG TIL BESTYRELSEN På valg var Karsten Beltoft Jørgensen, Jørgen Westergaard og Kjeld V. Larsen, der alle blev genvalgt uden afstemning. Niels Andersen og Finn Sund blev valgt som suppleanter, mens Frank Andersen ikke ønskede genvalg som revisor. Han blev erstattet af Claus Snebang, og så var der genvalg til Simon S. Nielsen.

Karsten Beltoft Jørgensen

udmeldinger om, at kommunerne skal

Der er dog 94 farme, der har nedpelset

Fremtiden

følge reglerne uden selv at opfinde nye

ca. 174.000 avlstæver, dog har ikke alle

At spå om fremtiden er let. At ramme

samt gøre en ekstra indsats for at komme

valgt at indgå i saneringsaftalen.

rigtigt er svært. At ramme rigtigt i en tid,

igennem ansøgningerne. Det langsomme

Blandt de 135 farme, som har modtaget

hvor verden er ved at gå i stå på grund

tempo i sagsbehandlingerne gør, at det

saneringskontrakt, er der 14, der indtil

af finanskrisen, er meget svært. Vi må

samlede landbrug – og især pelsdyravlen

dato ikke vil nedpelse, heraf er der 6

håbe, at den andelsstruktur og det sam-

farme med mere end 3 reagenter.

menhold, vi har i vores erhverv, vil gøre,

– holdes som gidsel. Det er samtidig util-

at det er os, der kommer igennem krisen

fredsstillende, at en interesseorganisation som Økologisk Råd kan sende et helt

Der er i mange år blevet gjort en stor

med færrest sår. Om nødvendigt må vi tilpasse vores produktion, så den svarer

erhverv til hjørnespark med argumenter

indsats både fra foreningen og avlere for

og indsigelser, der går langt videre end

at komme plasmacytosen til livs, men

til efterspørgslen. Vi kan kun håbe, at det

det, som lovgivningen giver mulighed for.

det er i større grad blevet et nordjysk

er de andre lande, der må tilpasse mere

problem. På cirka syv procent af landets

end os.

Der tabes jo arbejdspladser i det samlede

farme er der påvist plasmacytose, næ-

landbrug samt følgeerhvervene, og de

sten alle er beliggende i Nordjylland.

Vi må desværre konstatere, at det stadig er meget op ad bakke med hensyn til

arbejdspladser kommer samfundet til at

bekæmpelsen af plasmacytose i Nordjyl-

mangle i den lavkonjunktur, som tilsyne-

Såfremt en avler får konstateret plas­

ladende står for døren. Det seneste tiltag

macytose på sin farm, har det som noget

land. Der er igennem en årrække udført

fra regeringens side er ”grøn vækst”. Vi

nyt i Himmerland, Gjøl og Brovst været

utallige saneringer af farme, både med og uden plasmacytose, uden at vi er

kan frygte, at der kun er plads til ”grøn”,

forsøgt med en ordning om at levere

og at væksten udebliver. Eller i værste

parrede tæver til hinanden til kostpriser.

kommet ret meget videre, og det seneste

tilfælde ændres til misvækst. Hver gang

De avlere, der er tilmeldt ordningen, har

år har været meget frustrerende, da

vi er tæt på at nå målet i Vandmiljøplanen,

forpligtiget sig til at levere 5-10 procent

plasmacytosen igen har spredt sig til det

Vandrammedirektivet med videre, så flyt-

af sin avlsdyrbestand til en kollega som

meste af Nordjylland. Der er ofret mange

tes målet bare længere væk, og man må

vælger at sanere på grund af plasm-

millioner på dette projekt af både for-

spørge sig selv, hvornår er nok, nok?

acytose. Med sådanne ordninger kan

ening og avlere, og med den nuværende

avleren hurtigt træffe beslutning om

finanskrise in mente ser det meget svært

SUNDHED

at nedpelse sin farm uden at tænke på,

ud for de avlere, der igennem en årrække

I sæsonen 2007/2008 er der fremsendt

om der er dyr til rådighed – og til den

saneringsaftaler til 158 farme. I dette an-

”rigtige” pris.

tal inkluderes 11 farme, som ikke valgte

har brugt deres økonomiske reserve på gentagende saneringer. I den forbindelse stilles der mange spørgsmål. Er det den

at udskifte besætningen. Fire af disse

Der er igangsat et forskningsprojekt af

rigtige metode, vi anvender? Kan der

farme fik i henhold til bekendtgørelsen

Veterinærinstituttet i Århus og Dan-

findes andre modeller til saneringer, som

forbud mod at sammenføre hanner og

marks Miljøundersøgelser. Projektet

ikke er så økonomisk belastende? Vi har

tæver.

bliver finansieret af midler fra Pelsdyr-

derfor i NP’s bestyrelse besluttet, at tiden

afgiftsfonden og er et flerårigt projekt.

er inde til at indkalde til et medlemsmøde,

I sæsonen 2008/2009 er der indtil dato

Formålet med projektet er blandt andet

hvor vi i fællesskab kan diskutere, hvor-

fremsendt saneringsaftaler til 135 farme

at finde smitteveje for plasmacytose-

dan vi i Nordjylland kommer videre med

i Nordjylland og 1 farm i Midtjylland.

virus, og vi kan kun håbe, at forskerne

plasmacytosebekæmpelsen, så de farme,

Sammenlagt er der fremsendt aftaler på

finder løsningen, så vi kan komme denne

der bliver ramt, fortsat kan blive i vores

250.000 avlsdyr, indtil dato er der ind-

virus til livs.

erhverv.”

gået aftaler på ca. halvdelen af farmene.

Nr. 3 m arts 2009

43


Generalforsamling i Midtjyllands Pelsdyravlerforening Midtjyllands Pelsdyravlerforening holdt generalforsamling den 26. februar. I sin beretning sagde formanden, John Papsø, blandt andet følgende:

”Da vi begyndte beretningsåret, havde vi

var ca. 500 til spisning, især midtjyder.

ningsbidrag. Så der er virkelig en god

en farm med reagenter i Ikast-området,

Og derfor arbejder vi også med en ny

grund til for alvor at prøve at forbedre

som valgte at sanere. Siden har det

løsning til Farmerdagen i år, hvor vi vil

hvalperesultatet.

heldigvis vist sig, at der ikke er fundet

lægger den sammen med temadagen.

reagenter på farmen. Da vi sluttede

Det bliver sidst i august eller først i sep-

Råd givningen 2008

beretningsåret var MP’s område fri for

tember. Vi vil gerne bevare det folkelige

Rådgivningen i Skejby har i 2008 været

plasmacytose. Jeg er bange for, at vi

koncept, vi har på farmerdagen. Og når

i en stabil udvikling. Der er gennemført

også i fremtiden vil se enkelte farme

vi nu slår farmerdagen og temadagen

en række tiltag for at sikre en fortsat

med nogle få reagenter i vores område,

sammen, håber vi på, at flere fra de

udvikling af rådgivningen til pelsdyrav-

hvis vi ikke passer meget på med vores

andre landsdele også vil bruge en dag

lerne. En del avlere har svaret på den

gøren og laden. Derfor skal vi minde hin-

på at se, hvad der rører sig inden for den

kundeanalyse, vi udsendte i efteråret

anden om hele tiden at passe på. Både

del af branchen.

via Landscentrets mailservice. Svarene

hvis man henter brugt materiel og dyr

Hvalpe i snit

med den rådgivning, de modtager.

herfra viser, at avlerne er godt tilfredse

hvis der er en drift mellem to farme, eller fra andre farme. Med en ordentlig gang

Hvalpegennemsnittet blev i år for alle

Bedst ligger Farmrådgivningen, medens

sund fornuft og nogle rutiner, hvor man

typerne i Midtjylland 5,25 mod 5,23 i

rådgivning om miljøforhold er mere på

tænker på smittefare og hygiejne, så kan

2007. Landsgennemsnittet blev på 5,42

det jævne. En bedømmelse der sikkert

meget lade sig gøre.

hvalp mod 5,34 i 2007. Vi har i flere år

også afspejler den utilfredshed, der

Udstilling og farmerdag

haltet efter sydjyderne med hensyn til

generelt er med den nye lovgivning på

hvalperesultat, og jeg havde ellers håbet,

området. Rundt i lokalforeningerne har

Der var en lille fremgang af de udstillede

at vi skulle til at indhente dem, men

konsulenterne også i 2008 haft en lang

bundter i 2008 i lokalforeningerne, hvor

der går vist et par år endnu. Og hvorfor

række indlæg om aktuelle emner.

var udstillet 2.350 bundter mod 2.300 i

skulle det ikke kunne lade sig gøre? Jeg

2007. I MP havde vi en lille tilbagegang i

tror ikke, det er fodret, for alle kender

minkskind til i alt 371 udstillede bundter

hinandens foderblandinger, og hvad de

og 18 bundter ræve. Vi havde en god

indeholder, og de midtjyske fodercentra-

tiativer med henblik på at øge kvaliteten

udstilling i Festhuset, men efterfølgende

ler gør alt for at lave et godt foder, som

af den danske minkproduktion for at

klarede vi os knap så godt på Landsud-

giver basis for, at vi kan få mange hvalpe.

fastholde vores gunstige udgangspunkt i

stillingen, end vi sommetider har gjort.

På hver af de midtjyske fodercentraler er

den internationale konkurrence. Således

der enkelte avler, der godt kan få mange

har vi to år i træk aktiveret skindsorterer-

Vores farmerdag blev afholdt lidt ander-

hvalpe. Jeg tror heller ikke på, at vi er

ne fra Kopenhagen Fur i forbindelse med

ledes sidste år. Alle fire landsdele var

dårligere til at tælle end sydjyderne. Men

livdyrsorteringen, for at vi som avlere

gået sammen om en farmerdag i Skave.

jeg er bange for, at mange midtjyder har

kan drage nytte af den viden, skindsortererne ligger inde med. Samtidig er der

Kvalitet

Der er i de senere år iværksat flere ini-

Det var rigtig godt vejr, og efter flere

prioriteret anderledes i forhold til kvalitet

dage med regn betød det, at der var

og størrelse og andre ting. Adskillige

ingen tvivl om, at skindsortererne også

mange, der skulle hjem om eftermidda-

udregninger fra Skejby viser, at en halv

tager viden med hjem til Glostrup. I al

gen for at høste eller køre halm. Alligevel

hvalp mindre koster 10 kr. i lavere dæk-

sin enkelthed handler projektet om, at vi

44

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


VALG TIL BESTYRELSEN På valg var John Papsø, Anders Kvist Jensen og Jørgen Østergaard Jensen. De blev genvalgt uden afstemning.

John Papsø

får de rigtige avlsdyr til at gå på farmene.

meget ved. Men det der kan gøres, skal

er heller ikke hel optimal lige nu. Men

Det kræver, at vi styrker vores faglige

gøres, bare det ikke gå ud over størrelse,

det er godt nok svært at spå om, hvad

bevidsthed og kunnen. Og en af styr-

kvalitet og hvalperesultat. Få et grundigt

der vil være godt betalt om 2 til 3 år.

kerne ved livdyrsorteringsprojektet er

eftersyn på udgifterne evt. sammen

Vi har fået 259 kr. for alle midtjyske skind

netop, at det danner grundlag for dialog

med Landscentret Pelsdyr. For det kan

mellem avler og skindsorterer hen over

ikke passe, at det skal koste 233 kr. at

dyrene. En anden del af arbejdet med

producere et minkskind som mange af

kvalitet foregår i Kvalitetsgruppen, der

de regnskaber, vi fik ind sidste år, viste.

består af avlere fra de fire landsdele. De

i gennemsnit. Sydjyderne har fået 266 kr. - altså 7 kr. mere. Så vi har nogle ting der kan gøres bedre. Et bedre hvalperesultat og nogle større skind, vil være de primære opgaver

mødes med jævne mellemrum for at

Den største styrke i dansk pelsdyravl

diskutere kvalitet og komme med gode

er engagerede avlere med en høj grad

fremover, uden at sætte vores kvalitet til.

råd og ideer til hvordan kvaliteten øges.

af faglig viden og professionel stolthed.

Det er godt med lidt konkurrence lands-

Det har givet anledning til, at kvalitet

Vores organisering med de fælles virk-

dele imellem. Fordi det viser os, at der

og faglighed er blevet diskuteret rundt

somheder, rådgivning og forskning giver

er mulighed for forbedringer, og fordi

omkring i erfagrupper, lokalforenings-

en styrke i forhold til vidensdeling og ud-

det optimerer vores lyst til hele tiden at

møder med videre. Det er meget positivt

vikling af produktionen i en konkurren-

blive bedre, og flytte vores resultat. Det

at opleve denne faglige diskussion tage

cedygtig retning. Og det er med til, at vi

er jo i sidste ende det, der er vores stær-

form blandt avlere. Der er altid grundlag

fortsat kan bryste os af, at vi er verdens

keste konkurrenceparameter i forhold til

for at man kan blive dygtigere.

største producent af kvalitetsminkskind.

at bibeholde vores position over for de

Fremtiden

Vi har en kvalitet som selv amerikanerne

andre pelsproducerende lande. Finanskrise, ja det er der ingen tvivl om,

har fået respekt for. Og den kvalitet skal

Stå sammen

at den har sat ind. Hvor hårdt den ram-

vi blive ved med at forbedre. I MP har vi

Det er utrolig vigtigt, at vi står sammen

mer vores branche, har vi ikke et billede

en høj velvet-procent, som selvfølgelig

i hele vort erhverv. Vi skal bakke op om

af endnu, men det ser indtil videre ud til,

også er med til at give os en merpris,

Kopenhagen Fur, for at vi kan vedholde

at vi kan afsætte vores skind. Vi har en

men det gør det ikke alene. Vi skal også

alle de foreningsopgaver, vi har i dag. Vi

vare, der er eftertragtet, især fordi vi har

lave dem store. For størrelse betales der

skal blive ved med at bruge hinanden til

verdens bedste kvalitet. Men finanskri-

godt for, og det vil den blive med.

kritiske og kreative diskussioner alle de steder vi mødes, det vil sige i erfagrup-

sen kan ramme os på flere punkter. Vil priserne blive lave i år og en periode

Jeg bruger sommetider at sammenligne

per, lokalforeninger osv. Det er også vig-

frem, kan nogle få brug for mere likvidi-

os med sydjyderne for at fremhæve

tigt, at vi bakker op om de arrangemen-

tet, end de plejer. Normalt burde det ikke

deres gode hvalperesultat. Men også på

ter, der laves af lokalforeningerne. De

være et problem, men når nogle banker

skindsiden er de godt med. Faktisk fik

laver et kæmpe stykke frivilligt arbejde

så samtidig ikke selv har for meget

de sidste år 9 kr. mere for deres brune

til gavn for vores fælles erhverv. Har

likviditet at gøre godt med, så kan vi lige

mink, end vi fik for vores, og det er på

man ikke lige set naboen til det sidste

pludselig komme i klemme.

grund af størrelsen. I de brune havde de

møde, så tag fat i ham for at få ham til at

51 procent i str. 30 og op. Hvor vi kun

komme til nogle af de møder, der holdes.

havde 41 procent.

Det er nogle af grundene til at vi har et

landet. For der er en lang række udgifter,

Så det er ikke nok, at vi har fokus på

blive ved med at skabe den fremgang,

der er større i Danmark, end de er i ud-

hvalperesultat, vi skal også forbedre os

der skal til, for at udvikle dansk pelsdyr-

landet. Nogle af dem kan vi ikke gøre så

på størrelsen. Typesammensætningen

avl også i fremtiden.”

Hvordan undgår vi så, at det ikke er os, der lukker før end vores kollegaer i ud-

Nr. 3 m arts 2009

forspring til andre lande, og at vi kan

45


Generalforsamling i Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening holdt generalforsamling mandag den 2. februar 2009. Formand Tage Pedersen aflagde beretning: ”Beretningsåret kan bedst karakteriseres

medlemmer. Ved årets slutning er det

mod 5,64 året før, en fremgang på 0,11

som et gennemsnitsår, hvor det lykkedes

skrumpet til 450 – et fald på godt 5 %.

mod landets fremgang på 0,08. Også på

at afsætte alle producerede skind til en

Der er betalt kontingent for 787.000 tæ-

skindsiden har vi i FSP klaret os virkeligt

fornuftig pris på 258 kr. for alle danske

ver mod 794.000 sidste år. Det er første

godt. Vi har fået 266 kr. for alle solgte

minkskind mod 232 kr. året før. Da det

gang i 9 år, at der er en tilbagegang i an-

skind i sidste sæson, MP 259 kr., NP 253

samtidigt var et år uden de store syg-

tal tæver. Derimod fortsætter de sidste

kr. og SP 247 kr. Så vores konkurrence-

domsproblemer i vores område, må vi

mange års tendens med et fald på ca. 25

evne i forhold til resten af landet og resten

sige, at det har været et ganske tilfreds-

medlemmer pr. år.

stillende år. Lidt bemærkelsesværdigt,

af verden ser heldigvis god ud. 0,4 hvalp ekstra = 8 kr. + 10 kr. i merpris pr. skind i

at vi har klaret os trods en begyndende

FSP aktiviteter

alt ca. 18 kr. mere end de øvrige. Desuden

finanskrise i hele verden.

På skindudstillingen på Hovborg kro i

har vi i FSP fodret væsentligt billigere end

2008 oplevede vi desværre en tilbage-

i resten af landet, ca. 8-10 kr. Når det hele

Optakten til salgssæsonen 2007/08 var

gang i antallet af skind på 10 %, men hel-

lægges sammen, har vi et forspring på

meget nervøs af mange årsager:

digvis kom der rigtig mange mennesker

26-28 kr. Dette er meget væsentligt spe-

- stærkt stigende produktion

for at se skindene. Men selvom der var

cielt i en krisetid, som vi er midt i lige nu.

- store lagre af færdigvarer

en nedgang i skindantallet, var udstillin-

- uro på verdens aktiemarkeder

gen en stor succes. Vore lokale dommere

Så jeg vil meget kraftigt opfordre alle

- frygt for recession i USA

samt dommere fra de øvrige landsdele

avlere til at gøre en ekstra indsats for at

- mindre økonomisk fremgang i hele

udtalte i samlet flok, at de skind, der

sikre et godt hvalperesultat. Har man

blev udstillet var noget af det bedste,

brug for hjælp, så søg bistand hos vore

de havde set. Dette kunne også ses på

avlskonsulenter i Skejby. Vedrørende

verden. December-auktionen 2007 startede også

Landsudstillingen, da vi igen i år var den

skindsiden er det lige så vigtigt at yde det

svagt med en pris på 197 kr., men en

landsdel, der klarede sig klart bedst.

yderste for at forbedre prisen ved selek-

global nedkøling specielt i Kina og USA i

Farmerdagen blev i år afholdt i Sunds i

tion på farmen eller indkøb af dyr. Der har

hele januar, resulterede i et meget stærkt

Midtjylland som en fælles farmerdag for

de sidste par år været meget stor fokus

detailsalg, hvor de store lagre blev udsolgt

hele landet. Dog med begrænset succes,

på kvalitetens betydning for prisen, det

på rekord tid, hvilket bevirkede, at prisen

da der stort set kun kom avlere fra Midt-

er stadig vigtigt, men her vil jeg gerne

steg næsten 30 % på februar auktionen.

jylland. Derfor bliver der igen i år lavet

komme med en lille løftet pegefinger:

Herefter oplevede vi en stabil pris i april

om på konceptet, således at farmerdagen

FSP’s høje skindpris er ikke opnået, fordi

og juni. På sæsonens sidste auktion i sep-

bliver afholdt sammen med temadagen

vore skind er væsentlig bedre i kvalitet,

tember, oplevede vi igen en stor stigning

for pelsning i messecenter Herning.

men fordi de er større, så pas på, at I ikke

258 kr. for året var tilfredsstillende og langt

Produktionsresultat

relsen, for så kan det gå ud over økono-

bedre end frygtet ved sæsonstart.

Avlsresultatet i Danmark var i år stigende

mien. Kopenhagen Furs initiativ med at

efter flere års tilbagegang. Dette var

sende skindsorterere ud for at sortere

Medlemsforhold

også tilfældet i FSP, hvor vi sidste år fik

avlsdyr i november, har igen i år været en

Ved beretningsårets start havde vi 475

et hvalperesultat på 5,75 pr. parret tæve

stor succes. Antal solgte dage er næsten

på næsten 30 %. Gennemsnitsprisen på

46

i kvalitetens hellige navn forringer stør-

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


VALG TIL BESTYRELSEN Der var tre forslag til bestyrelsesmedlemmer: Tage Pedersen, Hans Gejl og Jens Wistoft. Efter skriftlig afstemning blev Tage Pedersen genvalgt med 68 stemmer og Hans Gejl valgt som nyt bestyrelsesmedlem med 40 stemmer. Jens Wistoft fik 21 stemmer. Jens Wistoft blev valgt som suppleant uden afstemning. Revisorerne Herman Sørensen og Jens Jørgen Madsen blev genvalgt uden Tage Pedersen

afstemning.

fordoblet, og vi hører kun positive ting

mende svære år vil blive udvist endnu

om dette projekt.

mere rettidig omhu for om muligt at få

minkpriserne er i morgen er svært, og

omkostninger pr. behandlet skind endnu

det er helt umuligt at forudsige, hvad de

længere ned.

vil være om et halvt år. Men vi ved med sikkerhed, at vi står over

Sygdomssituationen

verden er havnet i. At gætte på, hvad

Vores område er heldigvis helt fri for plasmacytose, og de øvrige kendte syg-

Lovgivning

domme som hvalpesyge, virusenteritis

Jeg plejer at behandle et punkt omkring

for en vanskelig sæson – måske flere. Vi

og smitsom lungebetændelse, har vi kun

ny lovgivning i beretningen hvert år.

ved også, at der med den verdensøko-

set i meget få tilfælde. Antallet af fed-

Ofte et punkt, som vi i erhvervet er lidt

nomi vi kender lige nu, er der for mange

tede hvalpe har nok hverken været mere

utilfredse med og i år er ingen undtagel-

minkskind, så prisen vil komme ned og

eller mindre udbredt end tidligere, men

se. I har alle sammen hørt om rævesa-

ikke alle pelsdyravlere i Danmark og i

det er selvfølgelig et problem, det kunne

gen, altså sagen, hvor Folketingets fler-

de øvrige pelsproducerende lande vil

være rart at slippe for. Der arbejdes sta-

tal enten vil forbyde ræveavl eller lave

overleve denne krise. I Danmark håber vi

digt intenst med at løse dette problem,

restriktioner, der gør det umuligt at drive

selvfølgelig på, at vi kan fortsætte og at

men det er desværre endnu ikke lykke-

rentabelt ræveproduktion i Danmark. Ef-

det er de andre, der må stoppe. Hvis den-

des. Desværre har vi haft et nyt problem

ter flere års tovtrækkeri i Folketinget ved

ne målsætning skal lykkes, skal vi være

på nogle få farme i det vestjyske område,

vi endnu ikke hvilken løsning de vælger.

både effektive og dygtige og allervigtigst

på disse farme har der været øget døds-

Men et er sikkert, det bliver umuligt at

skal vi stå sammen om foderproduktion

fald på især hanhvalpe, og der er endnu

fortsætte ræveavl i Danmark. Det bliver

og salg af minkskind. Det er på disse

ikke stillet nogen sikker diagnose.

ikke stoppet på grund af dyrevelfærd, for

punkter, vi har en klar fordel frem for

forskerne siger at der ingen problemer

vore konkurrenter i udlandet. Vi skal gøre

er. Men man vil stoppe det af etiske

alt hvad vi kan for at værne om de fælles

Kopenhagen Fur

Kopenhagen Fur kommer i år ud af

grunde. Tænk, at 179 folketingsmedlem-

selskaber, som vi har i erhvervet, og ikke

regnskabsåret med et meget flot resultat,

mer kan forbyde et gammelt og velre-

gøre som de store producenter gør i det

nemlig et overskud på 132,5 millioner

guleret erhverv af etiske grunde – hvad

øvrige landbrug, nemlig melde sig ud af

kr. Dette er 33 millioner mere end sidste

bliver mon det næste der er etisk forkert

fællesskabet for at få en lille økonomisk

år. Overskuddet giver mulighed for en

og skal forbydes?

gevinst på den korte bane. Det kan blive

udlodning på 6 millioner kr. til ophørte

katastrofalt på langt sigt, hvis nogle

avlere og 106,3 millioner kr. til øvrige

For virkeligt at træde på erhvervet bliver

medlemmer svarende til 17,2 % af

ræveavl tilladt, hvis rævene skal bruges

sene, for så er de ikke med til at betale til

kapital indestående eller ca. 7 kr. pr solgt

til at træne jagthunde. Det er altså ikke

markedsføring, forskning, forsøg og er-

skind. Der er selvfølgelig flere årsager

etisk forkert at holde ræve i bur, hvis de

hvervspolitik. Desuden er der fare for, at

til det flotte resultat blandt andet en høj

skal bruges som værktøj for at en jæger

man ødelægger prisdannelsen i auktions-

skindpris, men vi er også begyndt at hø-

kan træne sine hunde. Tænk, at vi har en

systemet. Hvis jeg skal se i krystalkuglen,

begynder at sælge udenom auktionshu-

ste gevinsterne af de store investeringer

borgerlig regering i Danmark, som også

tror jeg, at danske pelsdyravlere vil klare

i teknologi, som er foregået de senere år

praler af at være liberal.

sig bedre end vore kollegaer i udlandet,

og som fortsætter i de kommende år. Og

og at dansk pelsdyravl vil komme styrket

ikke mindst har der været udvist rettidig

Fremtiden

omhu, således at omkostningerne er

Fremtiden har altid været svær at spå

blevet holdt på et fornuftigt niveau. Og

om – og det bliver ikke nemmere med

I kan være forvisset, at der i det kom-

den meget usikre økonomiske situation,

Nr. 3 m arts 2009

ud af den nuværende krise.”

47


SJÆLLANDS PELSDYRAVLERFORENINGS GENERALFORSAMLING Osted Kro var rammen, da Sjællands Pelsdyravlerforening hold generalforsamling den 3. februar. I sin beretning sagde formand Knud Vest blandt andet: ”Salgssæsonen 2007/08 begyndte nerve-

kan samtidig glæde os over, at udviklin-

foderet ikke har skylden, men at vi som

pirrende, men priserne rettede sig op, og

gen i retning af en merpris på de gode

avlere må arbejde mod større mink med

vi kom ud af sæsonen med en pæn gen-

minkkvaliteter forsætter, og det kommer

en god korthåret kvalitet. Der er en del

nemsnitspris. Op til december-auktionen

især os danske avlere til gode.

i 2007 var meldingerne fra detailmarke-

avlere, som er med i den bedste del af den danske produktion. Avlsdyr fra dem

derne mildt sagt ikke for gode. Der var

Chinchilla har haft en forrygende sæson

kunne nok gøre mere gavn, end de gør

mange skind på markedet fra sæsonen

med en gennemsnitspris på 402 kroner

i dag. Med en lidt højere foderpris og

før på grund af en meget mild vinter, og

mod 357 kroner året før.

lavere skindpris, er det nemt 25 kroner til

samtidig var den kinesiske produktion

Samlet omsatte Kopenhagen Fur for 4,6

forskel fra FSP. Det skal der rettes op for

udvidet ganske betragteligt. De dystre

milliarder kroner i beretningsåret, heraf

at sikre vores fremtid. Her er rådgivning

udsigter fik de kinesiske producenter til

var 1,1 milliard kroner - eller 24 procent af

en god sparringspartner, som alle bør gøre brug af.

at dumpe prisen på deres skind. Vores

omsætningen - udenlandske skind. Disse

december-auktion endte da også med et

skind er med til at styrke vores auktions-

prisfald på 18 procent.

hus på verdensmarkedet.

Sundhed

93 procent af de danske minkfarme har Kort efter skiftede vejret i Rusland og i

KVALITET

ikke haft reagenter i det seneste år. Det

Kina, hvor vinteren pludselig indfandt sig

En del af arbejdet med kvalitet foregår i

er for så vidt en succes, men de sidste

med fuld styrke. Det fik sat gang i pels-

Kvalitetsgruppen, der består af avlere fra

genstridige reagenter har vist sig svære

salget, og allerede på februar-auktionen

de fire landsdele. Denne gruppe mødes

at komme af med.

fik minkskindene et flot comeback med

med jævne mellemrum for at diskutere

en prisstigning på 30 procent. Det viser

kvalitet og komme med gode råd og

Dansk Pelsdyravlerforening og Dansk

meget tydeligt, at vores salg fortsat er

ideer til, hvordan kvaliteten øges. Det har

Pelsdyr Laboratorium udarbejdede en

vejrafhængigt. Vi kan forsøge at udvide

givet anledning til, at kvalitet og faglighed

revideret plasmacytosebekæmpelses-

anvendelsen af minkskind til besæt-

er blevet diskuteret rundt omkring. Det

strategi i 2008. Gennem et halv års

ning, tasker og lignende, som er mindre

er meget positivt at opleve denne faglige

blev oplægget drøftet på flere møder

afhængige af vejret, men der er altså et

diskussion tage form blandt avlere. For

med landsdelsbestyrelserne, nordjyske

stykke vej endnu, før det for alvor batter.

os sjællandske avlere er det nødvendigt,

fodercentralformænd og lokalforenings-

at vi giver den en skalle. Vi er i den situa-

formænd, på møder i Nordjylland samt

På de følgende auktioner i april og juni vi-

tion, at vi er bagefter de andre landsdele

på møder med eksperter fra Københavns

ste markedet fortsat styrke med gennem-

på skindpris.

Universitet og Veterinærinstituttet. Det var foreningens ønske og mål, at den nye

snitspriser på henholdsvis 262 kroner og 254 kroner. Gennemsnitsprisen for

FPS = 266 kroner

strategi kunne sættes i værk fra og med

sæsonen for samtlige minkskind endte

MP = 259 kroner

den forestående pelsnings/saneringssæ-

på 250 kroner mod 232 kroner forrige år.

NP = 253 kroner

son 2008. Desværre viste det sig i okto-

SP = 247 kroner

ber i forbindelse med Pelsdyrlaboratoriets omfattende informationsarbejde i de

Det samlede salg af mink i 2007/08 endte på 18 millioner skind. Det er et helt suve-

Det vil sige, at vi er 19 kroner efter Fyn

plasmacytoseramte områder, at der ikke i

rænt minkudbud, vi kan præstere, og det

og Sydjyllands Pelsdyravlerforening.

et eneste område kunne opnås tilslutning

er med til at trække kunder til huset. Vi

SP’s bestyrelse er ikke i tvivl om, at

til implementering af den nye strategi.

48

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


VALG TIL BESTYRELSEN Forsamlingen foreslog genvalg til Knud Vest, Erik Christensen og Morten Hansen samt nyvalg af Klaus Juel Hansen. De tre første blev valgt efter skriftlig afstemning. Henrik Nordgaard blev foreslået og genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Genvalg var der også til revisorerne Søren Møller Olsen og Jens Erik Thomsen.

Knud J. Vest

Derfor besluttede bestyrelsen at opgive

Vi fortsætter med at kæmpe imod et

afgrunden og lukkede. Olieprisen, som

den nye strategi og fastholde sanerings-

ræveforbud, fordi det vil få negative kon-

var oppe i 145 dollar pr. tønde, begyndte

programmet for 2008/09 med samme

sekvenser for hele pelsbranchen. Det er

hen over efteråret at falde og er nu på

indhold som året før, dog således at sa-

uacceptabelt, at man fra politisk side vil

cirka 40 dollar pr. tønde. Det tog vejret af

neringshjælpen i overensstemmelse med

dømme specielle animalske produktioner

Rusland, som troede, at de kunne regere

tidligere beslutning er fastsat til 50 kron-

ude – blot fordi produktionen af nogle

verden med gas og olie.

ber pr. tæve. Desuden er der kun indgået

opfattes som politisk ukorrekt.

et-årige saneringsaftaler, og kravet om

Herhjemme startede rygterne om Roskil-

det såkaldte plus-år er også udgået. For

EFBA

de Banks situation i forsommeren. Da var

2009/2010 er saneringshjælpen fastsat

På Generalforsamlingen i april i Vilnius

Bank Trelleborg reddet af Sydbank. Pro-

til 30 kroner pr tæve. I beretningsåret har

foreslog de skandinaviske lande nye ved-

blemet med Roskilde Bank var bare, at

Dansk Pelsdyravlerforening udbetalt 15,2

tægter for EFBA (European Fur Breeders’

der skulle meget mere til for at forhindre

millioner kroner til hjælp med plasmacy-

Association) med ønsket om en effekti-

et totalt kollaps. Nationalbanken satte sig

tose-sanering. Desværre er det som en

visering af det politiske arbejde i Europa.

i førersædet, og derved lykkedes det at

dans på stedet.

På en ekstraordinær generalforsamling

få styr på stumperne, som nu udviser en

i juni 2008, blev de nye vedtægter god-

underbalance på cirka ni milliarder kroner.

Erhvervspolitik

kendt.

Folketinget behandler i øjeblikket et

Roskilde Bank har været meget villig til at deltage i pelsdyravlsfinansiering. Dette

forbud mod ræveavl. Det er et skandaløst

Målet var en styrkelse af samarbejdet

har en del avlere nydt godt af, og ingen

forslag, som er helt ude af trit med den

mellem kontoret i Bruxelles og medlems-

har haft fantasi til at forestille sig, at man

faglige viden om, hvordan ræveavl kan

landenes politiske sekretariater. Opgaven

havde en bank i Danmark, som gik fallit.

foregå under dyrevelfærdsmæssigt gode

ser ud til at lykkes, og de vigtige emner

og fornuftige forhold. Begrundelsen for

som aflivningsmetode, dyrevelfærd,

Vores erhverv går naturligvis ikke forbi en

forslaget er da også noget vidtløftig fra

ræveproduktion og andre EU-politiske

verdensomspændende finanskrise uden

Justitsministeriets side, der som noget

spørgsmål samarbejdes der professio-

at blive berørt. Markedsprisen på skind

helt nyt er begyndt at blande etik ind i

nelt om til gavn for erhvervet. Bestyrel-

afspejler den opbremsning i forbruget,

begrundelserne for lovgivningsgrund-

sen er blevet udvidet med to pelsdyrav-

som er sket på de forskellige markeder.

laget. Samtidig påstår man fra Justits-

lere, en fra Danmark og en fra Finland.

Derfor vil der i en periode være brug

ministeriets side, at det ikke er muligt at

Formandskabet skal være fra Danmark

for en finansiering, udover hvad der har

opfylde ræves velfærdsbehov. Dette er

og Finland de kommende år. I øjeblik-

været nødvendigt de sidste år.

i modstrid med høringssvar fra Dyrlæ-

ket er undertegnede formand og Tuula

geforeningen og universiteterne i Århus

Dahlman fra Finland næstformand. Vi har

Desværre er der ingen færdig konklusion

og København. EU-Kommissionen er nu

fået et virkeligt godt samarbejde i gang

på finanskrisen og dens følger. Dansk

også kommet på banen. Kommissionen

mellem Finland og Danmark om vores

Pelsdyravlerforenings bestyrelse og

har netop stillet spørgsmålstegn ved lov-

fælles fremtid i Europa.

direktion råder til at være overordentligt

forslagets kerneindhold, nemlig påstan-

FINANSKRISEN OG ROSKILDE BANK

forsigtig på udgiftssiden. Samtidig er

den om, at det ikke er muligt at indhuse

I forsommeren 2008 blev skyerne

vurderingen, at vores erhverv i Danmark

ræve velfærdsmæssigt forsvarligt, og

mere og mere mørke på den finansielle

vil komme styrket ud af krisen med en

at et forbud derfor er eneste mulige

himmel. USA som har haft et enormt

højere verdensmarkedsandel til følge og

løsning. Kommissionen har derfor bedt

handelsunderskud på betalingsbalancen

formodentlig også med en sund økonomi,

den danske regering om at dokumentere

de senere år, begyndte at få problemer

når stormen har lagt sig.

dette. Det bliver spændende at se denne

med belåningen af privat ejendom, og

dokumentation.

verdenskendte banker kørte direkte ud i

Nr. 3 m arts 2009

49


Delegerede til dansk pelsdyravlerforenings Generalforsamling Delegerede til dansk pelsdyravlerforenings generalforsamling i Herning Kongrescenter fredag den 27. marts 2009 De valgte delegeredes funktionsperiode løber fra 15. februar 2009 til 14. februar 2010

Dansk Pelsdyravlerforenings bestyrelse

John Papsø, Duelundvej 7, 8620 Kjellerup

Erik Ugilt Hansen, Rosbjergvej 2, 9500 Hobro

Tage Pedersen, Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted

Kaj Kristensen, Klintholmvej 43, 6731 Tjæreborg

Knud J. Vest, Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge

Karsten Beltoft Jørgensen, Mosbækvej 48, 9240 Nibe

Lars Eilertsen, Petersmindevej 130, 8520 Lystrup

NORDJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING 1

Ole Jørgensen

Hestvangvej 14

9900 Frederikshavn

2

Jørgen Westergaard

Nørredigevej 79

9440 Åbybro

3

Kaj B. Christensen

Nørredigevej 188

9440 Åbybro

4

Bjarne Pedersen

Hirtshalsvej 40

9800 Hjørring

5

John Trier Rasmussen

Serritslevvej 214

9700 Brønderslev

6

Kjeld V. Larsen

Dybdalvej 13

9280 Storvorde

7

Georg Larsen

Birkevej 46

9600 Års

8

Karsten Bæk Jensen

Trynbakkevej 8

9881 Bindslev

9

Jan Thomsen

Guldagervej 524

9800 Hjørring

10

Jens Chr. Thomsen

Kirkevej 11

9881 Bindslev

11

Cort Rømer

Jonstrupvej 50

9800 Hjørring

12

Niels Andersen

Vanggårdsvej 13

9700 Brønderslev

13

Jens Peter Larsen

Langholmvej 1

9800 Hjørring

14

Peter Sørensen

Ravndrupvej 1

9850 Hirtshals

15

Bjarne Toft

Præstevangsvej 1

9850 Hirtshals

16

Søren Peter Høyer

Søndenåvej 7

9881 Bindslev

17

Simon Schmidt Nielsen

Børglum Klostervej 192

9480 Løkken

18

Kent Strøm

Østerbyvej 9

9940 Læsø

19

Lars Holten Hansen

Vaarstvej 91

9260 Gistrup

20

Preben Tonnisen

Nibevej 210

9530 Støvring

21

Anders Jensen

Dalsgaardsvej 27

9293 Kongerslev

22

Frank Gerhard Andersen

Skallerne 25

9460 Brovst

23

Klaus Skov

Limfjordsgade 134

9440 Åbybro

24

Claus Snebang Jensen

Hestvangvej 6

9300 Sæby

25

Kurt Jensen

Gingholmsvej 6

9330 Dronninglund

26

Per Nielsen

Sadelmagervej 15

9300 Sæby

27

Hanne Møller Kristensen

Aalborgvej 774

9320 Hjallerup

28

René Jensen

Ganevej 6

9750 Østervrå

29

Rasmus Bøgsted

Ålborgvej 707

9320 Hjallerup

50

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


30

Henrik Jeppesen

Vorupørvej 41

7700 Thisted

31

Tommy Hangaard

Thistedvej 10

7730 Hanstholm

32

Peder L. Kristiansen

Ballerumvej 265

7700 Thisted

33

Jan Larsen

Asselsvej 146

7990 Øster-Assels

34

Per Gregersen

Sårupvej 44

7730 Hanstholm

35

Klaus Nørgaard Mogensen

Ørndrupvej 116

7960 Karby

36

Hanne Bovbjerg

Grydhøjvej 17

7950 Erslev

37

Frits-Henrik Kortegaard

Sundbyvej 7

7752 Snedsted

38

Leif Frederiksen

Jennetvej 35

9982 Ålbæk

39

John Elling

Nørgaardsvej 75

9970 Strandby

40

Peter Tscherning Nielsen

Knivholtmarkvej 13

9900 Frederikshavn

41

Egon Andersen

Middelbanke 30

9990 Skagen

42

Ernst Madsen

Norsvej 5

9982 Ålbæk

43

Casper Poulsen

Vasenvej 40

9900 Frederikshavn

44

Kim Drejer Christensen

Plantagevej 12

9982 Ålbæk

45

Henrik Larsen

Langoddevej 6

9750 Østervrå

46

Henrik Christensen

Stavadvej 53

9700 Brønderslev

47

Poul Hansen

Skaggårdsvej 45

9430 Vadum

48

Claus Hosbond Jørgensen

Oustrupvej 41

9600 Aars

49

Dion Poulsen

Strandvejen 57

9460 Brovst

50

Henning Jørgensen

Trustrupvej 99

9690 Fjerritslev

51

Carsten Jensen

Martin A. Hansensvej 12

9460 Brovst

52

Dion Hjørringgaard

Skunshavevej 8

9460 Brovst

53

Hans Christensen

Bogfinkevænget 2

9460 Brovst

54

Finn Nørmølle

Tranumvej 17

9460 Brovst

55

Jesper Sørensen

Sønder Skoveng 9

9460 Brovst

56

Jakob K. Andersen

Skjoldhøjvej 34

9610 Nørager

57

Finn Jensen

Gl. Skolevej 25

9240 Nibe

58

Carl Vilhelm Dahl

Hedegårdvej 2

9240 Nibe

59

Olav Vinther Kristensen

Vielshøjen 6

9500 Hobro

60

Ole Haarbo

Mallevej 37

9681 Ranum

61

Jørgen Jacobsen

Oustrupvej 51

9600 Aars

62

Jens Årup Iversen

Landevejen 8

8970 Havndal

63

Karl-Ole Dahl Andersen

Sønderhedevej 7

9240 Nibe

7830 Vinderup

MIDTJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING 64

Jørgen Østergaard Jensen

Svendshøjvej 3

65

Mads Houe

Tambohusvej 17

7790 Thyholm

66

Anders Kvist Jensen

Karen Brandsvej 77

6960 Hvide Sande

67

Kent Troldtoft Pedersen

Skjernvej 221

6973 Ørnhøj

68

Knud Erik Mortensen

Sangildvej 25

8620 Kjellerup

69

Niels Torben Strøm Kristensen

Vinkelvej 46

7840 Højslev

70

Erik Ladefoged

Ajstrupvej 2

7840 Højslev

71

Erika S. Faarkrog

Grættrupvej 2

7870 Roslev

72

Klaus Bruun

Dåsbjergvej 29

7800 Skive

73

M. K. Christensen

Lundvej 8

7830 Vinderup

74

Sten Pape

Funder Kirkevej 10 A

8600 Silkeborg

75

Michal Mouritsen

Hollingholtvej 39

7451 Sunds

76

Jørgen Sandø Lund

Linåvænget 7

7451 Sunds

77

Kim Vennevold

Plantagevej 8

6920 Videbæk 7490 Aulum

78

Kurt Nielsen

Feldborgvej 6

79

Jan Stensbjerg

Klode Møllevej 7

7442 Engesvang

80

Ejner Rask

Blæsbjergvej 2

7500 Holstebro

Nr. 3 m arts 2009

51


81

Niels Viggo Bjerre

Gl. Landevej 14

7790 Thyholm

82

Niels Peter Knude

Troelstrupvej 6

7490 Avlum

83

Rene Madsen

Helgolandsgade 48

7500 Holstebro

84

Knud Erik Groth

Nørreholmvej 5

7490 Aulum

85

Jesper Uldal Jepsen

Birk 1

7500 Holstebro

86

Jens Erik Rigtrup

Langbovej 3

7490 Aulum

87

Bo Kloster

Nørrevej 17

6990 Ulfborg

88

Jens Kristen M. Jensen

Sørvadvej 19

7500 Holstebro

89

Bjarne Thomsen

Bakken 4

7500 Holstebro

90

John Christensen

Gedmosevej 1 A

7500 Holstebro

91

Ove Jensen

Lergravvej 26

7490 Aulum

92

Lars Nielsen

Damhusvej 67

7660 Bækmarksbro

93

Ivan Nordestgård Graversen

Holstebrovej 11

6990 Ulfborg

94

Michael N Jakobsen

Skavevej 3

7490 Aulum

95

Jan Albertsen

Bakgårdsvej 2

7500 Holstebro

96

Lars Hansen

Geflevej 108

6960 Hvide Sande

97

Søren Kjeldstrup

Ølstrupvej 21

6950 Ringkøbing

98

Thorkild Pedersen

No Bygade 16

6950 Ringkøbing

99

Klavs Nissen

Anker Eskildsensvej 7

6960 Hvide Sande

100

Hans Jørgen Siem

Kirkehøjvej 12

6893 Hemmet

101

Per Pedersen

Oksfeldvej 14

6950 Ringkøbing

102

Erling Christensen

Holmsland Klitvej 30

6960 Hvide Sande

103

Bjarne Hansen

Vennervej 19

6950 Ringkøbing

104

Henning Sandager Sørensen

Rindumvej 48

6950 Ringkøbing

105

Ole Susgård

Hvingelvej 6 A

6950 Ringkøbing

106

Børge M. Olsen

Højsletvej 59

8900 Randers

107

Michael Møller Rasmussen

Møllevangen 32

8585 Glesborg

108

Jan Svenningsen

Skovgårdevej 24B

8961 Allingåbro

109

Jens Mogensen

Begtrupvej 40

8472 Sporup

110

Jens Friis

Søndermarken 80

8560 Kolind

111

Ivan Riis

Engelundvej 38

7620 Lemvig

112

Karsten Rimmer

Hovedvejen 43

7790 Thyholm

113

Kim Jensen

Møborgkirkevej 27

7660 Bækmarksbro

114

Nicolaj Mølgaard Nielsen

Gudumlundvej 10

7620 Lemvig

115

Jakob Jeppesen

Overbyvej 8

7620 Lemvig

116

Anders Volsmann Christensen

Skovagervej 122

8830 Tjele

117

Johanne E. Voetmann

Langmosvej 8

9560 Hadsund

FYN OG SYDJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING 118

Jørgen Olesen

Hovedvejen 157

9620 Ålestrup

119

Jørgen Jensen

Stenhavevej 18

5853 Ørbæk

120

Henning Christensen

Ølufgårdsvej 51

6715 Esbjerg N

121

Hans Gejl Pedersen

Kærvej 4

6600 Vejen

122

Alex Johansen

Lille Jullerupvej 26

5471 Søndersø

123

Jens Arne Kristiansen

Allestedsgårdsvej 41

5672 Broby

124

Helge Aagaard Hansen

Skelbanke 9

5600 Fåborg

125

Thomas Beck

Nederbyvej 22

5800 Nyborg

126

Johannes Edlefsen

Vestervang 6

6270 Tønder

127

Jens Wistoft

Åbenråvej 22 A St.

6340 Kruså

128

Thomas Blenstrup Jensen

Svejrupløkke 2

6200 Aabenraa

129

Finn Morthorst

Klovtoftvej 8

6230 Rødekro

52

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


130

Arne Troelsen

Nedvadvej 6

7323 Give

131

Steffen Therkelsen

Kærvejen 32

7171 Uldum

132

Flemming Junge

Søvangvej 21

7200 Grindsted

133

Peder Jakobsen

Vandmøllevej 57

8723 Løsning

134

John Junge

Mosegårdsvej 4

7200 Grindsted

135

Lars Thorning

Skovsbovej 3

7323 Give

136

Torkild H. Andersen

Ulkærvej 37

7100 Vejle

137

Carsten Rønhof

Blåhøjvej 63

6933 Vibæk

138

Jørgen Pedersen

Kærvej 45

8722 Hedensted

139

Kim Kristensen

Bøvlvej 124

7260 Sønder-Omme

140

Peter Hedegaard

Gl. Landevej 40

6800 Varde

141

Verner Bundesen

Buskemarksvej 7

6760 Ribe

142

Jan Mortensen

Bækvej 21

6760 Ribe

143

Hermann Sørensen

Nr. Høevej 6

6740 Bramming

144

Carsten Schmidt

Sneppevej 13

6851 Janderup

145

Carsten Aas Sørensen

Hjerting Landevej 106

6710 Esbjerg V

146

Steen Steiner Petersen

Debelvej 170

6855 Outrup

147

Kenneth Nielsen

Hinnumvej 16

7200 Grindsted

148

Gert Thomsen

Ringkøbingvej 188

6800 Varde

149

Hans Kargo Jensen

Vælding Bjergvej 18

6650 Brørup

150

Niels Chr. Sørensen

Hovmestervænget 1

6710 Esbjerg V

151

Otto Pedersen

Grisbækvej 1

6740 Bramming

152

Kim Søndergård

Annexvej 2 A

7190 Billund

153

Egon Pedersen

Forum Hovedvej 88

6715 Esbjerg N

154

Erik Chr. Bang Jensen

Langhedevej 84

6800 Varde

155

Poul Terkildsen

Guldagervej 50

6710 Esbjerg V

156

Søren Thomsen

Egelykkevej 6

6800 Varde

157

Hans Medum Nielsen

Nørhedevej 32

6880 Tarm

158

Henrik Germansen

Ølgårdvej 20

6040 Egtved

159

Kurt Nielsen

Tirslundvej 43

6650 Brørup

160

Peter Hindbo

Lejrskovvej 75

6064 Jordrup

161

Søren Finnemann

Hundebølvej 1

6630 Rødding

162

Jesper Christoffersen

Vonsildvej 112

6000 Kolding

163

Karl Erik Jepsen

Ladelundvej 86

6650 Brørup

164

Jens Chr. Lauritsen

Nagbøl Kirkevej 9

6640 Lunderskov

SJÆLLANDS PELSDYRAVLERFORENING 165

Morten Hansen

St. Valbyvej 208 A

4000 Roskilde

166

Erik Risager Christensen

Vollerupvej 29

4200 Slagelse

167

Annelise Vest

Bygaden 12

3600 Frederikssund

168

Finn Nielsen

Klarupvej 24

4370 Store Merløse

169

Evald Hansen

Slagelsevej 29

4460 Snertinge

170

Jens Ole Dilling Hansen

Gundsølillevej 73

4000 Roskilde

171

Kim Feldborg

Oustropvej 19

4295 Stenlille

172

Henrik Nordgaard Hansen

Stationsvej 11

4700 Næstved

173

Erik Haahr Pedersen

Ravnsgårdsvej 3

3720 Aakirkeby

174

Jens-Erik Larsen

Ramsøvejen 29

4621 Gadstrup

175

Ruhne Kirkeby

Tranebæksvej 1

4200 Slagelse

176

Hans Jørgen Stenbek

Øllemosevej 3

4690 Haslev

177

Henrik Simonsen

Tobjergvej 28

4300 Holbæk

Nr. 3 m arts 2009

53


NAVNENYT

usædvanlig glad, venlig og imøde-

Ole er en meget respekteret kollega.

kommende mand. Derfor opdager

Han er dygtig, flittig, entusiastisk,

kunderne ikke, at de sidder overfor

loyal, og han er i det hele taget den

en barsk bureaukrat. De oplever

gode kollega og chef, der ikke kun

derimod, at tingene er i orden, og at

er nærværende, når tingene glider i

de bliver behandlet med stor respekt

olie, men så sandelig også stiller op,

og venlighed. Hvis der var flere af

når der er problemer både fagligt og

Chefen for Avlerservice Ole B.

Oles slags i bankverdenen, var vi slet

på det personlige plan.

Larsen fylder 60 år den 13. april. Ole

ikke havnet i den kreditkrise, landet

er Cand. Polit. og startede sin er-

pt. er plaget af.

Ole B. Larsen 60 år

hvervskarriere i Privatbanken - først

54

Ole er et udpræget familiemenneske. Han elsker børn, og de elsker

i bankens fondsafdeling og senere i

Det var derfor noget af en beslutning

ham. Som medlem af Tjæreby

privatbankens leasingafdeling. Efter

at flytte Ole til Avlerservice. Men det

Menighedsråd kommer Ole også i

et kort intermezzo hos en af ban-

var en rigtig beslutning. Hvalpefor-

kontakt med sognets ældre beboere,

kens kuldsejlede kunder, kom Ole til

skud og skindforskud administreres

og der er bestemt ikke nogen tvivl

Kopenhagen Fur med arbejdssted

af Avlerservice, og tilsammen er der

om, at Ole kan få hjertet til at slå

i Økonomiafdelingen. I 2001 blev

tale om ganske store udlån. Det er

lidt hurtigere på sognets kvindelige

Kundeafdelingen udskilt af Økonomi-

vigtigt, at avlerne får deres forskud

plejehjemsbeboere.

afdelingen, og valget til daglig leder

til tiden, men det er så sandelig også

faldt naturligt på Ole.

vigtigt, at virksomheden får lånene

Ole er en rigtig fin fyr, som man ikke

tilbage. Oles evne til kreditstyring

kan lade være at holde af.

Det lykkedes Ole på relativt kort tid

herunder risikostyring er på dette

at gøre afdelingen til branchens bed-

område helt vital. Men Oles helt

ste, og han nyder fortsat betydelig

usædvanlige gode evner til at skabe

respekt hos vore kunder for de resul-

kontakt og til at skabe gode stem-

tater, han opnåede. Ole er en sand

ninger omkring sig er tilsvarende

Torben Nielsen

bureaukrat, og så hader han risiko.

vigtig. Avlerservice er ansvarlig

Erik Neergaard

Regler er til for at blive overholdt, og

for skindindsamlingen herunder

pengesager spøger man ikke med.

indsamlingen af udenlandske skind.

Han kunne jo umiddelbart lyde som

Tilgangen af skind fra udlandet er

noget af en tørvetriller, som det er

steget kraftigt under Oles ledelse, og

mere end ubehageligt at komme

der er ingen tvivl om, at Ole har sin

i kløerne på, men Ole er også en

del af æren for denne udvikling.

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Dødsfald Børge Junge

lands Pelsdyravlerforening i 16

ejendommen fremstår som et møn-

år som næstformand, og han var

sterbrug, der er værd at vise frem for

også medlem af Landsudvalget for

offentligheden.

Pelsdyr i landscentret i Skejby. Børge Børge Junge er død efter kort tids

lavede et meget stort stykke arbejde

Børge var vellidt overalt, hvor han

svær sygdom. Børge nåede akkurat

omkring alle arrangementer i FSP og

kom, han smittede alle med sit gode

at fejre sin 70 års fødselsdag 7. ok-

”Lillebælt”, hvor Børge fungerede

humør og var altid klar med en frisk

tober 2008. Børge og Lissy startede

som arrangementschef.

bemærkning eller en sjov historie.

med 10 parrede minktæver i 1969,

Børge fyldte meget på den gode

farmen har siden udviklet sig til en

Børges store organisatoriske evner

måde, så der er en stor tom plads i

mønsterfarm på 2.300 tæver med

blev ikke kun brugt i vores erhverv,

vores forening, hos Børges venner

sønnen Erik som medejer.

men også indenfor charolais-forenin-

og selvfølgelig i hele hans store

gen, hvor han sad i hovedbestyrel-

familie.

Selvom Børge drev en mønsterfarm,

sen i mange år. Han var aktiv som

tog han sig også tid til at deltage

dommer ved dyrskuer til det sidste.

meget aktivt i det organisatoriske arbejde i pelsdyrerhvervet. Børge

På trods af, at Børge ofte var af sted

sad i bestyrelsen for Pelsdyravler-

til møder, blev farmen derhjemme

foreningen Lillebælt i 24 år, heraf

aldrig forsømt, for når Børge ikke

10 som formand. Han sad ligeledes

var hjemme, tog Lissy og resten af

i bestyrelsen for Fyn og Sydjyl-

familien over. Så farmen og hele

Initiativpris til Jørgen Østergaard

rium, modtog foreningens initiativ-

også sommetider bringer dårlige

pris. Prisen er på 10.000 kroner. Det

nyheder om plasmacytose-udbrud

er Jørgen Østergaards mangeårige

på farmene med sig”, lyder begrun-

indsats mod plasmacytose i det

delsen for prisen fra de nordjyske

nordjyske, der er årsag til hæderen.

pelsdyravleres formand Karsten

Bestyrelserne Lillebælt og FSP Tage Pedersen

Beltoft Jørgensen. ”Jørgen har brugt mange timer og Mange års indsats mod plasmacy-

gjort et fantastisk stykke arbejde i

Nordjyllands Pelsdyravlerforenings

tose i Nordjylland blev belønnet på

Nordjylland. Man kan sige, at han

Initiativpris uddeles til personer, der

Nordjyllands Pelsdyravlerforenings

har sparet op til prisen i mange år.

har taget initiativ til at fremme pels-

generalforsamling, hvor Jørgen

Han er utrolig velset de fleste steder

dyrproduktionen i Nordjylland.

Østergaard, Dansk Pelsdyr Laborato-

i Nordjylland – på trods af at han

Nr. 3 m arts 2009

55


Parringshanner

Avlsdyr

Hanner

Hanner efter endt parring sælges billigt. Black, brown, Pearl, Silver, Palmino. 500 tæver inkl. hanner evt. parret. Ruhne kirkeby Tlf. 2960 0860

Tæver

Parrede tæver sælges. Vagn Stengaard Tlf. 9734 3324

Sælges i typerne Black, Mahogany, Wild, Pastel, Pearl, Safir og Blue Iris. Erling Skytte Tlf. 9741 2158

Parrede Mahogany tæver 400 parrede Mahogany tæver af høj kvalitet sælges. Erling Skytte. Tlf. 9741 2158

Køb og salg

Mink-OVENLYSPLADER

Parrede tæver

1000 parrede tæver. Mah., wild og hvide. Høj KH% og kval. Index Anders Skovrup Tlf. 6174 2770

Avlsdyr

Forårshanner /udsætningstæver med høj velvetprocent, op til 86. I typerne: Black, Brown/Glow, Mahogany, Silverblue, Safir, Hvide, Palomino. Kurt Nielsen Tlf. 9747 2849 - 4025 2849

Kortbrædder - rygningsbrædder spærtræ - høvlet minklægter - eternit m.m. haves på lager til billige priser. Levering/afhentning efter aftale.

Service på fodermaskiner

Salg af nye og brugte maskiner. Reparering af alle mærker. Vi har ombytnings PUMPER til flg. mrk.: AR - Flex - 502 - SuperMatic Handy. Ring og få tilbud Almtoft Smede og Maskinfabrik A/S Teglgårdsvej 1, 8620 Kjellerup 86 88 11 20 - 40 44 88 29

MC Fodermaskiner

Salg af nye og brugte fodermaskiner. Nyudviklet foderpumpe, der passer til næsten alle maskiner. ­Reparationer og service af alle maskiner. Speciale. MC / Soffie. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro. 9740 2100. Fax 9610 2106

Ovenlysplader MINKKORT m.v.

Levering af alle former for minkkort, burnumre, farmjournaler m.v. Ring til: BHM Tryk Høgevej 5, 6705 Esbjerg Ø. 75 14 28 11

60 cm ovenlys fra pr. mt. kr. 23,25 Minkklodser pr. stk. kr. 28,-. 45 x 70 mm minklgt. pr. mt. kr. 6,50. Træ til minkhaller - til fantasipris. Levering/afhentning - efter aftale. Aulumgård A/S Aulum - 9641 2100

Sælges pga. af ophør

Fodermaskine AR Flex disel 1320 timer, service ok, ny brændstofpumpe, fodercomputer, nye dæk, kører godt. Halmudlægger til staldkat Uniq sluser og RF fælder Morgens Gade Tlf. 9733 0117 - 2219 1269

Almtoft 650

År 06, stor pumpe, oliekøler, luftsæde, Tved portionering, 1600 timer, 85.000 kr. Tlf. 4041 8002

Læplader købes

Rustfrie Lykkegaard Læplader købes Lars Holten Hansen Tlf. 98314670 – 20894670

Sælges

Fødeklodser samt legerør til absolut billige priser. Tømrermester J. Skafsgaard Tlf. 2020 6858

Minkfodersiloer

Parrede tæver

Sælges i Black, Wildmink og Pearl med høj velvet% og god kvalitet. Jonas mikkelsen, Thy Tlf. 4083 4551

Beholder i rustfrit stål og udvendig beklædning af røde stålplader. Stor påfyldnings- og aftapningsåbning. Størrelse fra 2.500 til 10.000 liter. 400 produceret siden 1985. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro. 9740 2100. Fax 9610 2106

Parrede tæver / avlshanner sælges Vi sælger store tæver med en god korthårskvalitet fra nogle livsstærke stammer i typerne: Hvide, Pearl, Pastel, Blue Iris, Safir, Black, Mahogany og Brown. Desuden sælger vi ægte amerikanske Black Velvet, der er velegnet til at krydse med.

Billig reparationstråd

Reparationstråd i mange kvaliteter. Kraftige ruser, usamlet eller samlet, forlåger, kraftig forlågetråd ø2,45mm, bundlåger, bundtråd, fodertråd, tråd til hyldevogne, tråd til flyttekasser, samt rammer og beslag. Alt fremstilles efter mål uden merpris. Medana A/S Tlf.: 7565 0211

Sidste bestillinger på hanner

KØB -SALG - VURDERING

af alt til mink. SØNDERLUND FARMSERVICE Tlf. 9747 3530 - 2094 3531 Se vores hjemmeside: www.soender-lund.dk

senest den 22. marts. Søren Sodemann – Tlf. 3091 2331

Hvide Sande Tagrens er også Vestjysk Minkrens

Redekasser

Redekasser i birkefiner eller spåntræ. Med eller uden ruser. Delvis samlede eller helt samlede. Medana A/S 7565 0211

Hylder

Tråhylder flere varianter i minkbure. Nemme at opsætte. Medana A/S tlf.: 7565 0211

Opslibning af Skraberuller

til BS og Grandly skrabeautomater. Samt Gøl Flowskraber. Skraberuller 160 mm. NYT NYT NYT Vi forhandler nu de nye blå ottetands skraberuller. Erik Westergaard ApS Grebjerg 15, Gjøl, 9440 Åbybro Tlf.: 9827 7458 - 4085 7458

- Rengøring af minkhaller - Rengøring af hvalpenet - Desinfektion af minkhaller - Salg af desinfektionsvæske - Uforbindende tilbud gives - Vi kører over hele landet Palle Jensen Mamrelund 1 A 6960 Hvide Sande 9731 2142 - 4029 4456

56

Vendbare bure. Bure med rf. bund. Bure i 2 etager. Topcylinderbure. Medana A/S tlf. : 7565 0211

Gylleanlæg

- der bare virker Komplet vacumsystem Vi laver også bagskyl og reparation af alle slags pumper. 21 25 62 64

 

KIDA MINKTRÅD DANMARKS BEDSTE PRISER Kom og gør en god handel på diverse minkudstyr. Se mere på www.kidatraad.dk Tlf. 2047 8822 - 4098 9373

Minkbure

Køb og salg af brugt udstyr Beton hegn til farm og industri Tagplader B5 grå 125 x 112 cm. Pris fra 75,JM Farmsalg - 75 78 19 22 www.jm-farmsalg.dk

 

     

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Fodermaskine.

Mikromatic 570, årg. 2004, kørt 1950 timer. Ny foderpumpe i 2008. Pris 43.000 kr. Tlf. 9863 6146

Flyttekasser/mink 100 stk. 6-rums flyttekasser. Kun brugt en gang. Sælges for 50 kr. pr. stk. Tlf. 6472 1395 – 2097 1395

Hegnsplader

200 stk. Ligger på paller kr. 100,00 pr. stk. Ole Holmgaard Tlf. 8686 1134 - 5095 1134

Købes

PS Skrabeautomat, T3 opskærer­ maskine, rykkrog, Flåtårn Egeholm, Fix II-anlæg helt el. delvist. Tlf. 2423 3329

Diverse

Rengøring af A-farme

• Hvalpenet • Taner Fast pris gives. Arndal Rengøring ApS v/Michael Arndal Karen Brandsvej 16, 6960 Hvide Sande 9731 2664 - 4018 2664

Vaccination og blodprøver

Blodprøver og vaccination af mink. Nedtagning og opstilling af minkhaller samt alt forefaldende arbejde med mink. Pia’s Vikarer 9748 4874 - 2331 0381 Gudumsvej 1 . 7600 Struer

Pelsning af mink

Pelsning

Seriøs kvalitetspelsning af mink fra kontrolleret pelseri. Hel- eller delvis. Mange års erfaring . Dalsgaard Pels v /Anders Jensen www.dalsgaarden.com Dalgsgaardvej 27, 9293 Kongerslev 4054 3319

Pelsning af mink

Mange års erfaring med pelsning af mink. Ring og hør nærmere. Solhjem Pelsdyrfarm v/Kaj og Peter Sørensen Raundrupvej 1, Tornby, 9850 Hirtshals 2082 7235

Kvalitetspelsning af mink

Vi tilbyder pelsning af høj kvalitet i moderne pelseri. Det er 3. sæson på FIX 2 anlæg, så børnesygdommene er overstået. Stighøj Minkfarm www.minkfarmen.dk Jens Erik Thomsen . 2082 2225

Pelsning af mink på kontrolleret pelseri tilbydes til konkurrencedygtige priser. Herman K Jensen, Nibevej 206, Ø.Hornum, 9530 Støvring Tlf. 2445 1986

Pelsdyrfarme

Køb/salg og vurdering

af landbrugsejendomme og minkfarme. 20 års erfaring i branchen. IKAST EJENDOMSCENTER Statsautoriseret ejendomsmægler Gunnar Jensen 9715 5344 - Fax. 9725 2144

Plads tilbydes

FRISK ELEV SØGES Til minkfarm ved Næstved med 2.300 tæver søges en elev snarest dog senest 1. juni. Primære arbejdsopgaver er på minkfarmen i tæt samarbejde med ejerne. Der er opført nyt pelseri i 2008. Der drives tillige markbrug på 175 ha. med hovedvægt på frøavl. Der tilbydes ny elevbolig med køkken og bad. Nærmere oplysninger til Nordgaard Mink. Tlf. 6165 3825 – 4026 3949

På grund af ophør sælges: Nyere 6 rk/22 fag Hedensted hal med rustfri stålbure og termorør, ældre 22 rk/22 fag hal med delvis rustfri bure. 1.500 kg fodersilo, skindtromle m.m. Faxe Tlf. 5672 5698

Hel- el. delvis pelsning

i moderne pelseri. Kontrolleret pelseri. Henrik Simonsen 6175 9211 - 5946 2710

Pelsning

Afrykning og skrabning af forårshanner tilbydes. Naabjerg Mink V. Flemming E Madsen Tlf. 5127 3733

Afrykning

samt skrabning af forårshanner tilbydes. Naabjerg mink v/ Flemming E Madsen. E-mail: flemmingemadsen@ hotmail.com Tlf. 5127 3733

Call Just to fix it

Reparation af tørreanlæg. Tlf. 4072 7042

Diverse blodprøver og vaccination

Blodprøver og vaccination af mink. Nedtagning og opstilling af minkhaller udskiftning af lysplader og støbning af gange samt alt andet arbejde inden for mink. Tilbud gives gerne. Vi kommer over hele landet rmv service tlf. 3064 2682

TWINCA A•S Telefoner

Hvidløgspulver 15,- pr. kg Minimum køb 250 Kg Pakker a’ 2 x 12,5 kg vakuumpakket poser

Henvendelse til Klaus på 40 27 85 55

Nr. 3 m arts 2009

Hoved nr. Fax Salg Salg og service

97 44 85 55 97 44 84 55 40 27 85 55 40 33 85 52

E-mail: mail@twinca.dk Homepage: www.twinca.dk Service Himmerland og Nordjylland Jess Pedersen Tlf. Mobil

E-mail: 677@edc.dk

www.edc.dk

Vi får mange henvendelser fra købere til minkfarme over hele landet - i alle størrelser - med eller uden avlsdyr.

98 27 70 99 22 13 98 65

Service Sjælland Jimmy Nielsen Tlf. Mobil

58 85 02 52 40 83 20 13

Storegade 12 • 6753 Agerbæk

Telefon 7519 6333

57


Dansk Pelsdyravl Et stærkt produkt

næste nummer af bladet udkommer

fredag den 24. april 2009

Staldren® Det effektive hygiejnemiddel

fra J. N. Jorenku

• • • • • •

PH neutral Ingen ætsning Ingen fosfat Ingen klumper Skånsom for miljøet Praktisk plastiksæk

l Vi ses ti 2009 essen Skindm ning i Her

Sikrer tørt miljø i redekasserne

Gør din hverdag lettere... Lad dine mink mærke forskellen… Dokumenteret effekt overfor bakterier og svampesporer

J.N. Jorenku Kontaktperson: Jens Rasmussen

Fax +45 57 82 11 92 Telefon +45 56 21 40 70

27 64 37 26

E-mail jorenku@jorenku.dk

Ring og få et tilbud, og/eller henvisning til nærmeste forhandler

AGRI·TANK

• Indbyggede stålwirer beskytter mod korrosion • 100% tætte samlinger med tætningslister af syntetisk gummi • Op til 7000 m3 • 10 års garanti

• PVC-overdækning • Store betjeningsåbninger op 2x5 m • Gennemprøvet produkt – 20 års erfaring • 10 års garanti

TLF. 9687 5800 • FAX 9687 5858

A-CONSULT AGRO A/S

Fabriksvej 8, V.Lyby · DK-7800 Skive · www.aconsult.dk

Drikkevandssystemer - Udmugningssystemer Salg og service samt renovering af alle typer pumper..!

58

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Nr. 3 m arts 2009

59


UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST ID-NR.: 42383: ALT HENVENDELSE; Dansk Pelsdyravlerforening: T: 43261061

MAXI Koncept årets største nyhed

MAXI KONCEPTET er en videreudvikling af vores eksisterende Wrap Tane system. Et helt unikt koncept som giver uanede valg- og kombinationsmuligheder. Den nyudviklede MAXI Tane, i en gitterkonstruktion, giver mindst mulig friktion ved taning, og mulighed for flere måder at tørre skindene på. Gitterkonstruktionen sikrer optimal luftgennemstrømning, hvorved tørretiden reduceres, både ved brug af tørrekasser og den nyudviklede MAXI Vogn.

MAXI Vogn • Med plads til 200 MAXI Taner eller Fix-2 Taner • Forberedt for automatisk skindaftagning • Kan leveres med indbygget blæser eller kan tilkobles eksisterende tørreri

ED NmYedHspindel -

Vi se 26 – s i Hernin 28 gd man marts 20 en ge go 0 de ti 9 til lbud

WRAP-T4 Tanemaskine med spindel • Den mest brugervenlige der er produceret til dato • Ny servo motor med spindel, 100 % stabilitet • Forøget hastighed • Tanetryk målt i kilo

Jasopels A/S Frederikshavn og Gjøl er flyttet til adressen: Hjallerup Erhvervspark 4B, 9320 Hjallerup

Rune Skovgaard Mobil 30172888 rs@jasopels.dk Sjælland/Bornholm

60

Søren Klindt Mobil 30172866 sk@jasopels.dk Sydjylland/Fyn

Jens R. Andersen Mobil 30172836 jra@jasopels.dk Sydvestjylland

Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording Tlf. 98 42 05 66 · Fax 76 95 13 43 info@jasopels.dk · www.jasopels.dk

Kjeld Christensen Mobil 30172877 kc@jasopels.dk Midt- & vestjylland

Ove Bæk Mobil 30172811 ob@jasopels.dk Nordjylland

Ole Holm-Pedersen Mobil 30172873 ohp@jasopels.dk Nordjylland

Jens Åge Nielsen Mobil 30172844 jan@jasopels.dk Øst-, midt- & vestjylland

Mogens Kristensen Mobil 30172833 mk@jasopels.dk

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL –professionel til skindet

Dansk Pelsdyravl, marts 2009  

Dansk Pelsdyravl, marts 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you