Page 1

Dansk Pelsdyravl TV 2 på vildveje / sikring af farme / rør eller hylder Godt redemateriale / Nye pelsgaver / julekryds

Den Gyldne Pelsnål 2.0

Medlemsbl ad for dansk pelsdyravlerforening #8 november 2009


Bestyrelse Formand:

Pelsdyravler Kaj Kristensen Klintholmvej 43, 6731 Tjæreborg Tlf.: 7517 0183 / Fax: 7517 0283 / Mobil: 4073 0183 kak@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Erik Ugilt Hansen »Volstrup« Rosbjergvej 2, 9500 Hobro Tlf.: 9855 7144 / Fax: 9855 7192 / Mobil 4073 7144 euh@kopenhagenfur.com

Formand: Pelsdyravler Hans Henrik Møller Tlf.: 8740 5241 / Mobil 2532 0154 E-mail: hhm@landscentret.dk Kontor: Stenhavevej 18, 5853 Ørbæk. Tlf.: 6598 2350 / Mobil: 2045 1759 Sjællands Pelsdyravlerforening (herunder Bornholms Pelsdyravlerforening) Formand: Hans Henrik Møller Tlf.: 8740 5241 / Mobil 2532 0154 E-mail: hhm@landscentret.dk

Formand: Henrik Larsen Langoddevej 6, 9750 Østervrå Tlf.: 9895 1033 Midtjyllands Chinchillaforening

Formand: Knud Erik Mortensen Sangildvej 25, Knudstrup, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 0906 DC2 SYD

Formand: Johannes Edlefsen Vestervang 6, Jejsing, 6270 Tønder Tlf. 7473 4480

dansk landbrugsrådgivning Sjællands Chinchillaforening

Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com

Landscentret / Pelsdyr

Pelsdyravler Tage Pedersen Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 / 7589 5626 (privat) Fax: 7641 9244 / Mobil: 2968 0000 tpe@kopenhagenfur.com

Landsudvalget for Pelsdyrrådgivningen:

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N Tlf.: 8740 5000 / Fax: 8740 5093 Tlf.: 8740 5240 (avisen)

Formand: Helle Johansen Rekkendevej 14, Allerslev, 4720 Præstø Tlf.: 5599 6290 Danske Pelsdyravleres Veteranklub

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil:4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Lars Eilertsen Petersmindevej 130, 8520 Lystrup Tlf.: 8622 1103 / Fax: 8622 8883 / Mobil: 2334 0471 lei@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf. 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com

Tage Pedersen, Tlf.: 7585 2222 Jørgen Westergaard, Tlf.: 9827 7414 Kent Troldtoft, Tlf.: 9738 6451 Karsten Beltoft Jørgensen, Tlf.: 9866 6226 John Papsø, Tlf.: 8688 3213 Finn Nielsen, Tlf.: 5760 1314 Knud J. Vest, Tlf.: 4678 8392 Ledelse:

Rådgivningschef Hans Henrik Møller Tlf.: 8740 5241 / Mobil 2532 0154 E-mail: hhm@landscentret.dk Sekretær Mette Mellergaard Tlf.: 8740 5231 / mem@landscentret.dk

Torben Nielsen, Tlf.: 4326 1041 Salgsdirektør:

Rikke Dalsgaard, Tlf.: 4326 1202

Sekretariatschef:

Lars Skjoldegaard, Tlf.: 4326 1021 Mobil: 2268 0907

Hangøvej 2, 8200 Århus N Tlf.: 3588 6819 kl. 8.30-16.00 / Fax: 3588 6901 (Indsendelse af materiale skal ske gennem ­praktiserende dyrlæge)

Dansk Pelsdyr Foder A/S

Konsulent Vilhelm Weiss Tlf.: 8740 5238 / Mobil: 4073 4941. viw@mail.tele.dk

Udbyhøjvej 63, 8900 Randers Tlf.: 8642 7422 / Fax: 8641 1466 Direktør: Mogens Mørch Søndergaard Mobil: 4010 1559 / Email: ms@dpf-as.dk Analyselaboratoriet

Konsulent Maria Blæsbjerg Mobil 3092 1700 Rådgivning til fodercentraler:

Landskonsulent Mikael Lassén Tlf.: 8740 5234 / Mobil: 4025 3059. tml@landscentret.dk Konsulent Mette-Line Christiansen Tlf.: 87405233 / Mobil: 3092 1703 mlc@landscentret.dk

Herningvej 112, Tvis, 7500 Holstebro Tlf.: 9743 5611 / Fax: 9743 5277 Laboratorieleder: Bent Munkøe Mobil: 4056 0436 / Email: bm@dpf-as.dk Pelsdyrerhvervets Forsøgs– og ForskningsCenter (PFC)

Herningvej 112 C, 7500 Holstebro Tlf.: 9613 5700 / Fax: 9613 5714 E-mail: pfc@kopenhagenfur.com

Konsulent Vilhelm Weiss

Forskningschef: Peter Sandbøl Tlf. 9613 5701

andre

Dyrlæge: Tove Clausen Tlf.: 9613 5709

Ræveavlerforeningen

Midtjyllands Pelsdyravlerforening Formand: Vilhelm Weiss Tlf.: 8740 5238 / Mobil: 4073 4941. viw@mail.tele.dk

DTU Veterinærinstituttet

Konsulent Henrik Bækgaard Tlf.: 8740 5232 / Mobil: 3092 1702 hnb@landscentret.dk

LANDSDELSFORENINGER Nordjyllands Pelsdyravlerforening Pelsdyravler Hans Henrik Møller Tlf.: 8740 5241 / Mobil 2532 0154 E-mail: hhm@landscentret.dk

Plasmacytosetest: Jørgen Østergaard Fax: 4326 1010 / 4326 1003 / 4070 0418

Bestyrelsen for Dansk Pelsdyr Foder A/S Formand: Jørgen Pedersen Sole Minkfoder A/S, Kærvej 45, Gl. Sole, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222

Kommunik ationschef:

Sander Jacobsen, Tlf.: 4326 1063 Mobil: 2268 0932

Langagervej 74, Postboks 1465, 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1001

Landskonsulent Michael Sønderup Tlf.: 8740 5237 / Mobil: 2033 4263. mis@landscentret.dk

Økonomichef:

Kåre Alfsen, Tlf.: 4326 1410

Dansk Pelsdyr Laboratorium

Det politiske Foderudvalg Rådgivning til pelsdyravlere

Kopenhagen Fur Adm. direktør:

Formand: Bent Fogtmann Jernkærvej 8, 6770 Ribe Tlf.: 7542 0838

Formand: Georg Larsen Birkevej 46, Hornum, 9600 Års Tlf. 9866 1545

Forsøgsleder: Mette Schulin-Zeuten Tlf.: 9613 5710

Nordjyllands Chinchillaforening

Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

2

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


KOPENHAGEN FUR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Langagervej 60 2600 Glostrup

Leder: Kun tabere efter Operation X

5

kopenhagenfur.com

TV 2 valgte den kriminelle løsning

6

Dansk Pelsdyravl

Minkavler sikrer sig mod dyreretsaktivister

10

Enhedslisten indkalder til minksamråd

14

Harmonikrav – nyt ministermøde

14

Redens bund påvirker kuldstørrelsen

16

Hvad er vejen frem, rør eller fælde?

18

Opsætning af dyr til avl giver bedre indtjening

22

Hjemme på farmen og et smut til Amerika

24

Smitsomme sygdomme og vintervaccination

26

Pelsnålen version 2.0 rammer tidsånden

30

Bygningsreglementet stiller krav til minkhaller

34

Avlerservice

36

Indleveringsfrister

38

Datoer for skindudstillinger

41

Efterårsudstilling for chinchillaavlere

42

Nye pelsgaver til juletræet

44

NavneNyt

46

Jule krydsogtvær

51

Tlf. 4326 1000 kopenhagenfur@kopenhagenfur.com

71. årgang Langagervej 60 2600 Glostrup Tlf. 4326 1060 info@kopenhagenfur.com Redaktion Torben Nielsen (ansvarshavende) Tlf. 4326 1041 Sander Jacobsen

Tlf. 4326 1063

(kommunikationschef) Søren Jespersen

Tlf. 4326 1289

(media manager) Mick Madsen (journalist)

Tlf. 4326 1061

Heidi Cecilie Lorvik

Tlf. 4326 1419

(journalist) Dansk Pelsdyravl er fagblad for pelsdyravl. Bladet udsendes til samtlige medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening, til opdrættere i udlandet samt til institutioner i ind– og udland. Annoncering Kathrine Engberg

Tlf. 4326 1112

ken@kopenhagenfur.com Artikler og annoncer til bladet skal være hos redaktionen senest den 25. i måneden forud for indrykning. Læserbreve må fylde max 1 side i bladet. Større faglige indlæg optages efter forudgående aftale. Dansk Pelsdyravl udkommer otte gange om året omkring den 20. i månederne januar, februar, marts, april, juni, september, oktober og november i et oplag på 4000 eksemplarer. Løsabonnement på Dansk Pelsdyravl Eva Andersen: Tlf. 4326 1062 Design, produktion og tryk Datagraf A/S Forsidefoto Et pelstapet var blandt nyskabelserne i Den Gyldne Pelsnål 2.0. Foto: Jesper Clausen

ISSN 0011-6424

Nr. 8 nov ember 2009

3


Glædelig Jul & Godt Ny tår

Vi takker… Dansk Mink Papir A/S har en målsætning om, at have så mange tilfredse kunder som muligt. Alle medarbejdere har gjort en stor indsats for at yde den bedste service til jer. Vi håber dermed, at I nu er i fuld gang med pelsningen og at alt kører planmæssigt. Med ønske om en god pelssæson, samt en glædelig jul og et lykkebringende nytår, vil vi desuden benytte lejligheden til at sige tak for et utroligt spændende og udfordrende år.

Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9613 3131 | Fax 9613 3132 | mink@minkpapir.dk | www.minkpapir.dk

4

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Kun tabere efter Operation X LEDER Af K aj Kristensen k ak@kopenhagenfur.com

2, må diverse journalister også på Ekstra Bladet have bemærket, hvordan kollegaerne i journalistbranchen vender tommelfingeren ned for arbejdsmetoderne. Også samfundet taber. Der findes ikke nogen danskere, som er blevet klogere af at se Operation X og følge hele forløbet. Men

Den eneste konklusion, der kan drages i slipstrømmen på Opera-

uagtet antallet af helte og skurke i den journalistiske skabelon, så

tion X-programmet ”Pels på vrangen”, som TV 2 viste 27. oktober

skal samfundet altså leve af den produktion, som landets virksom-

er, at denne sag står uden vindere. Pelsdyravlerne har tabt, TV 2

heder frembringer. Dansk pelsdyravl skaber samlet 20.000 danske

har tabt, og samfundet har tabt.

arbejdspladser. Derfor er det tvingende nødvendigt, at en public

Pelsdyravlerne overlever sikkert, men vi kommer i lang tid

service-station er sig sit ansvar bevidst og sørger for, at grundla-

fremover til at forklare venner, bekendte, bordherrer og bordda-

get for en hel branche ikke lige pludseligt skrider på grund af en

mer at ræven med bylder i munden og minken med den lamme

stærk proportionsforvrængning.

bagkrop ikke er et retvisende billede af sundhedstilstanden i den

På et ståsted, hvor der således kun findes tabere, må vi ty til

danske pelsdyrsektor. Vi overlever at skulle forklare, at vi ikke er

selvransagelse og sørge for, at fremtiden bliver vundet. Det må

en forening, der organiserer dyremishandling, og at hverdagen

TV 2 gøre, og det må pelsdyravlerne gøre. Med de sidste mange

på en pelsdyrfarm i samarbejde med landets dyrlæger er meget

års stramninger af rammebetingelserne inden for alle former for

anderledes end den udlægning, som en stribe journalister – der

produktion, eksempelvis industri, planteavls- og animalsk pro-

i parentes bemærket aldrig har været på en pelsdyrfarm – har

duktion, er det hverken ukendt eller overraskende, at ikke alle har

givet befolkningen.

fået gjort tingene til tiden. De mange nye regler kan ikke bruges

Pelsdyravlernes største tab er dog ikke, at vi hver især skal til at

som undskyldning, og jeg må opfordre alle pelsdyravlere til at få

forklare hr. og fru Danmark, at vores dyr faktisk har det godt. Det

alle detaljer på plads, så der ikke kan sættes en finger på vores

store tab for dansk pelsdyravl er, at uanset at vi er blandt verdens

produktion.

bedste på alle parametre inklusive dyrevelfærd, så ligger vores

Nogle lyspunkter har vi oplevet. Politikerne på Christiansborg

fortsatte overlevelse i hænderne på medier, som vi ikke længere

har ikke ladet sig piske rundt i manegen af TV 2’s uhæderlige

kan stole på gør deres arbejde ordentligt.

journalistik. Politikerne har bakket op om vort erhverv og de regler

På TV 2 har Seernes Redaktør givet den indrømmelse, at det

og love, som politikerne har vedtaget skal gælde for pelsdyravl.

burde have været journalister, der lavede de famøse optagelser.

Der er dog et politisk krav om mere kontrol på farmene, og det kan

Indrømmelsen er vag, og bag indrømmelsen gemmer der sig det

vi kun bakke op. Vi har brug for, at uafhængige myndigheder kon-

faktum, at TV er blevet drevet rundt i manegen af Anima. Journa-

trollerer os. Det har også været glædeligt at opleve, at de seriøse

listerne faldt for nogle umiddelbart sympatiske unge mennesker,

landsdækkende medier og lokale og regionale medier ikke er røget

som skjuler deres sande dagsorden og hensigter bag den falske

med på TV 2’s angreb på danske pelsdyravlere. Disse medier har

varedeklaration ”dyreværnsforening”.

hæderligt beskrevet sagen i de rette proportioner. Også TV 2’s

Rødmen må have bredt sig som en steppebrand på Kvægtorvet i Odense, da det gik op for TV 2, at den rabiate dyreretsforening lancerede en nøje koordineret antipels-kampagne nøjagtig

regionale tv-stationer har forholdt sig særdeles kritisk til moderstationens angreb på vores erhverv. TV2 viste en hidtil uset grov proportionsforvrængning som

samtidig med Operation X-programmet. TV 2’s store tab er, at

helt i Animas ånd skulle sværte hele vores branche. Kontrasten

demokratiets vagthund i dette tilfælde lod sig afklæde af en sam-

til virkeligheden – også på de farme, hvor billederne måtte være

fundsnedbrydende organisation. Det journalistiske arbejde var

optaget – er fornærmende stor, men efteråret har vist os, at det

elendigt, og TV 2’s store tab handler om tv-stationens trovær-

ikke længere er nok at være gode. Vi skal være usandsynligt gode

dighed. Om end Ekstra Bladet muligvis ikke føler, at avisen har

i dansk pelsdyravl.

samme forpligtigelser over for journalistisk objektivitet som TV

Nr. 8 nov ember 2009

5


TV 2 valgte den kriminelle løsning i 1930’erne. Om dyreretsaktivister

staltninger, der mindst vil påføre avlerne

foretrækker gulerødder frem for pølser

en udgift på 1,5 millioner kroner. Den

er naturligvis intet problem. Problemet

ulovlige indtrængen vil næppe udløse

er snarere, at ideologien i sin yderste

mere end en bøde på nogle få tusinde

konsekvens betyder, at vi behandler

kroner. Hærværket, derimod, vil udløse

mennesker som dyr og, naturligvis, vice

en millionerstatning samt eventuelt en

versa.

længerevarende fængselsstraf.

delsen var produceret af Bastard Film i

Nu skulle man umiddelbart tro, at de

Gad vide om TV 2 betaler erstatningen

samarbejde med Ekstra Bladet, og pro-

pæne unge mennesker fra Anima er fre-

for deres kameramand, herunder yder

grammets hovedide var at vise, at under

delige idealister, som har et varmt hjerte

manden en klækkelig kompensation for,

pelsbranchens pæne facade gemmer

for dyr. Og sådan er det da også for

at hans straffeattest får nogle gevaldige

der sig en sump af dyremishandling.

nogle. Men inderkredsen består også af

pletter. Der er jo tale om bestilt arbejde,

barske aktivister fra det autonome miljø.

så TV 2 optræder jo her som edderkop-

TV 2 og Ekstra Bladet havde bedt dyre-

Folk der – med Arno Victors Nielsens

pen, den kriminelle bagmand, og derfor

retsorganisationen Anima om at finde

ord – skjuler deres had til mennesker

har både TV 2, Ekstra Bladet og deres

nogle belastende billeder fra danske

under et dække af kærlighed til dyr. Her

håndlangere fra dyreretsbevægelsen så

farme og på den måde dokumentere

møder vi folk som Jan Justesen alias

at sige et fælles problem.

den påståede dyremishandling. Anima

JanBananVegan eller nu Jan Sorgenfrei,

har brudt ind på 40 farme og optaget

der for 7 år siden fik en dom for politisk

I en tid hvor der tales om bandekrig,

de famøse billeder. Som det fremgik af

betinget hærværk og brandstiftelse

utilpassede voldelige og kriminelle unge,

programmet, deltog TV 2 aktivt i ulovlig-

hvilket indbragte 1 år og 9 måneders

samt grænseoverskridende voldelige

hederne. Morten Spiegelhauer plankede

fængsel. JanBananVegan er talsmand

demonstrationer kunne man måske

en farm sammen med aktivisten, vel for

for Anima. Her møder vi Tone. Hun

forvente, at de offentlige og halvoffent-

at vise sit grænseløse mod i sandhe-

fik 6 måneders fængsel for forsøg på

lige institutioner viser, at det er muligt

dens tjeneste. Andre dyreretsaktivister

hærværk, og her møder vi en lang række

at begå sig i det danske samfund uden

benyttede samtidig den gode lejlighed til

af de samme folk, der i 2001 angreb en

at begå kriminalitet. TV 2’s kriminelle

at lukke mink ud på tre farme og udføre

række danske pelsdyrfarme.

kameramand er gift, har to små børn og

medier Af Torben Nielsen tn@kopenhagenfur.com Foto: Helle Moos

TV 2 viste tirsdag den 27. oktober en udsendelse om pelsbranchen. Udsen-

alvorligt hærværk på en fodercentral i Jylland.

har måske for nyligt købt hus. Har TV Det er disse folk TV 2 har bedt om at

2 tænkt over, hvilken situation man har

indsamle dokumentationsmateriale om

bragt denne mand og hans familie i?

Anima er en dyreretsgruppe. I modsæt-

tilstandene på de danske pelsdyrfarme.

Hvor kynisk har man lov til at være? Hvor

ning til de mere fredelige dyreværnsfor-

Det er disse folk, som TV 2 har opfordret

mange pelsdyravlere og hvor mange

eninger mener dyreretsforkæmpere, at

til at begå alvorlig kriminalitet – for vi

unge idealister synes TV 2 det er værd at

dyr har samme rettigheder som men-

taler jo ikke kun om ulovlig indtræng-

ofre for 40 minutters underholdning?

nesker, og at al dyrehold derfor skal

ning. Vi taler også om hærværk af særlig

forbydes. Ingen mælk, ingen lædersko,

alvorlig omfang. TV 2 besøgte farme

TV 2’s billeder af syge mink gør natur-

ingen kæledyr, ingen honning osv. Den

med i alt 500.000 dyr til trods for at TV 2

ligvis indtryk. Jeg vil på ingen måde

danske filosof Arno Victor Nielsen har

udmærket vidste, at dette kunne udløse

bagatellisere dyrenes lidelser. Men dyr

påvist, at dyreretsaktivisternes ideolo-

kostbare foranstaltninger for at sikre, at

og mennesker bliver syge. Vi har 17 mil-

giske udgangspunkt er den nationalso-

farmene ikke var blevet påført smitte.

lioner mink i Danmark. Naturligvis kom-

cialistiske naturopfattelse som defineret

Fødevarestyrelsen har påbudt foran-

mer nogle af disse dyr til skade. Mink

6

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


går to og to i burene, typisk søster og bror. Undertiden kommer de op at slås, og undertiden kan de skade hinanden. Men aggressive mink er dårlige mink, fordi bidskader gør skindene værdiløse. Derfor forsøger avlerne kun at avle på fredelige dyr. Mink bliver også syge og dør før tid. Det er bestemt heller ikke nogen god forretning for avleren. Derfor forsøger pelsdyravlerne naturligvis at holde sygdomstrykket nede på farmene. Men uanset dette, vil der altid være syge dyr og beskadigede dyr. Disse dyr bliver holdt under særlig observation eller placeret på den lovpligtige sygeafdeling. Jeg vil også give en anden indrømmelse. Der er mere end 1.500 pelsdyrfarme i Danmark. Og undertiden får vi kendskab til farme, der ikke er i orden. Det er foreningens ufravigelige politik at disse avlere meldes til de tilsynsførende myndigheder straks. Men generelt er forholdene på de danske pelsdyrfarme gode, og år efter år udmærker pelsdyravlerne sig ved at have de færreste anmærkninger i Fødevarestyrelsens uanmeldte kontrolbesøg i landbrugets husdyrbesætninger. Dyreretsaktivisterne blev bedt om at finde belastende materiale, der underbyggede TV 2`s forudindtagede tese, nemlig, at der foregår dyremishandling på de danske pelsdyrfarme. Mener TV 2, at dyreretsaktivisterne ikke adlød ordre og gav et velafbalanceret billede af tilstandene på de besøgte farme, eller fotograferede han primært på farmenes

Adm. direktør Torben Nielsen, Dansk Pelsdyravlerforening, opfordrer TV 2 til at kigge tv-stationens

sygeafsnit? En professionel journalist

virksomhedskultur efter i sømmene for kun en rådden virksomhedskultur vælger den kriminelle vej.

Nr. 8 nov ember 2009

7


ville naturligvis søge at give et sandfær-

sikkert have givet et helt andet billede af

ville kunne fortælle om pelsdyravlernes

digt velafbalanceret billede af tilstanden

pelsdyrerhvervet.

modecenter Kopenhagen Studio på

på farmen. Men kan man forvente, at en

Langelinie, der hvert eneste år modta-

erklæret modstander vil yde sin mod-

Hvorfor gav man ikke kameraet til for

ger mere end hundrede designere på

stander samme retfærdighed? Næppe.

eksempel universiteterne, der ville

kortere eller længere studieophold, samt

Og derfor valgte TV 2 at bede en erklæ-

kunne berette, at Kopenhagen Fur/Dansk

virksomhedens bestræbelser på at sikre

ret modstander om at filme og ikke en

Pelsdyravlerforening hvert eneste år

unge danskere designere og modevirk-

journalist, fordi tesen – nemlig at pels-

støtter grundforskningen på de danske

somheder en international karriere.

dyravlerne er dyrplagere – i modsat fald

universiteter med et meget betydeligt

ikke kunne bevises. Og derfor valgte TV

millionbeløb?

2 den kriminelle løsning frem for at søge

Hvorfor gav TV 2 ikke kameraet til ITforeningen, der ville kunne berette, at

oplysninger fremskaffet ad lovlig vej

Hvorfor gav man ikke kameraet til for

Kopenhagen Fur har udviklet verdens

for eksempel ved at spørge de berørte

eksempel Udenrigsministeriet, der

mest avancerede avls- og produktions-

avlere om lov til at filme på farmene.

kunne berette, at Kopenhagen Fur uden

systemer?

sammenligning er Danmarks største Weekendavisen bragte i begyndelsen af

eksportør til Kina, samt at vi er aktiv del-

Hvorfor gav man ikke kameraet til for

oktober en meget grundig reportage om

tager i stort set alle danske fremstød på

eksempel Operation Øst, den humani-

forholdene på en pelsdyrfarm. Her blev

dette vigtige marked til gavn for mange

tære hjælpeorganisation fra Odense,

problemet syge dyr og dyrplageri – altså

danske virksomheder?

der ville kunne berette, at Kopenhagen

hvor længe skal man behandle dyret

Furs medarbejdere, har bygget syv

frem for at aflive det – også beskre-

Hvorfor gav TV 2 ikke kameraet til ro-

børnehaver i Namibia og dagligt giver

vet. Det er en problemstilling alle med

botforeningen, der ville kunne berette,

sund frokost, frugt, undervisningsma-

kæledyr står over for. Indrømmet, mine

at Kopenhagen Fur har udviklet en lang

teriale, skoleuniformer og små ferier til

hunde får altid lov til at leve lidt for læn-

række avancerede maskiner, der har

400 uendeligt fattige børn i Windhook?

ge, kattene bliver lappet sammen efter

gjort virksomheden så konkurrence-

Eller Danida, der ville kunne berette om

slagsmål, selv om dyrlægen mener, de

dygtig, at vi ikke er tvunget til at flage

Kopenhagen Furs indsats for landbruget

burde aflives, og vores heste får måske

de dyre danske arbejdspladser ud til

i Afghanistan?

også et par år for meget at leve i.

det fjerne Østen? Robotforeningen ville også kunne berette, at Kopenhagen

Der kunne nævnes langt flere potentielle

Til TV 2’s orientering kan det altså godt

Furs teknologi benyttes i behandlingen

kamerafolk. Men TV 2 gav ikke nogen

lade sig gøre at lave kritisk journalistik

af psoriasis-patienter på bl.a. Hvidovre

af de ovenstående kameraet, fordi det

uden at alliere sig med kriminelle eller

Hospital.

ville give et skævt og unuanceret billede

selv at udføre kriminalitet. Det kræver, at

af virksomheden og de danske pelsdyr-

TV 2 ændrer virksomhedskulturen, men

Hvorfor gav TV 2 ikke kameraet til Er-

farme. Eller rettere sagt. Det ville give et

måske kunne ledelsen bede om at få

hvervs- og Selskabsstyrelsen, der ville

positivt billede af de danske pelsdyravle-

lidt råd og inspiration hos mere seriøse

kunne fortælle, at danske pelsdyravlere

re. Og det var bestemt ikke formålet med

medier?

er en af Danmarks få kompetenceklyn-

udsendelsen. Derfor fik Anima kameraet,

ger?

og derfor blev det journalistiske hånd-

TV 2 valgte at lade Anima definere tesen

værk trådt under fode.

og fremskaffe dokumentationen for TV

Hvorfor gav TV 2 ikke kameraet til

2’s reportage om dansk pelsdyravl.

Danish Fasion Institute, der ville kunne berette, at Kopenhagen Fur er særdeles

Hvorfor spurgte TV 2 ikke pelsdyrav-

aktiv i bestræbelserne på at gøre Køben-

lerne om at lave udsendelsen? Det ville

havn til verdens femte modecenter? De

8

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Nr. 8 nov ember 2009

9


Minkavler sikrer sig mod dyreretsaktivister 10

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Klaus Hermansen har valgt en sikkerhedsløsning,

fornemmelse af, at der er noget galt. Så

SIKKERHED

er jeg taget af sted for at tjekke midt om

der inkluderer kamera-

natten, og nu har vi så fået det tæt på

overvågning. Politiet

AF MICK MADSEN

oplyser, at billedmateriale

MIM@KOPENHAGENFUR.COM

fra overvågningskameraer er

igen, siger Klaus Hermansen. ULOVLIG INTRÆNGEN ER DYR FOR

gode spor i det politimæssige efterforskningsarbejde.

AVLEREN

Fra Bøgballevej er det komplet umuligt

Fødevaremyndighederne har allerede

at få øje farmen. De 13 bygninger lig-

pålagt ham betydelige omkostninger til

ger i en fordybning i den østjyske jord

blodprøver, og tanken om at skulle sane-

og til alle andre sider findes bare flade

re farmen prøver han at lade være med

kornmarker og vindmøller fra Vestas. For

at tænke til ende. Klaus Hermansen vil

en dyreretsaktivist med et kamera eller

have trygheden tilbage, og det er derfor,

en vanvittig plan om at ”befri” dyrene, er

at han i dag, præcis en uge efter at TV

Klaus Hermansens minkfarm et perfekt

2-programmet Operation X viste billeder

mål. Den ligger øde og uforstyrret, og

fra minkfarme, mødes med sikringseks-

indtil dyreretsforeningen Anima plan-

perten Frank Glibstrup fra overvågnings-

kede hegnet på vegne af Ekstra Bladet

virksomheden Sikring Syd.

og TV 2, var minkfarmen i Bøgballe ved Uldum desuden helt uden alarm- og

I frokostskuret ved den farm, hvor Anima

overvågningsudstyr. Men som det er

brød ind for nylig, diskuterer Frank Glib-

tilfældet for adskillige pelsdyravlere for

strup, Klaus Hermansen og en montør

tiden, bliver der nu lavet om på det – og

fra lokalområdet forskellige modeller for,

med god grund mener kommunikations-

hvordan de tre farme, Klaus Herman-

chef i Kopenhagen Fur Sander Jacob-

sen driver sammen med sin bror, sikres

sen:

bedst muligt.

– Vi ved ikke, om TV 2 og andre har taget ved lære af den måde, som

Bøgballe Mink har for anden gang haft besøg af dyreretsaktivister. Nu tager Klaus Hermansen konsekvensen og installerer alarm- og videoovervågning.

Anima misbrugte tv-stationen på i foreningens kampagne mod minkavl

HVORDAN TÆNKER EN DYRERETSAKTIVIST?

–Det, der er væsentligt, når du sikkerhedsvurderer en farm, er at sætte sig ind i, hvordan aktivisterne tænker. Den

i Danmark, men avlerne kan være sikre

her farm har et problem, fordi den lig-

på, at aktivisterne også i fremtiden vil

ger i et hul. Jeg tror simpelthen, at de

interessere sig for farmene. Ingen avlere

er kommet kørende hele vejen herind,

kan vide sig sikre, siger han.

siger sikringseksperten Frank Glibstrup, som har 25 års erfaring med sikring af

Klaus Hermansen vil være sikker. For

erhvervsvirksomheder.

nogle år siden blev aktivister fra Anima pågrebet af politiet få hundrede meter

Derfor har Klaus Hermansen besluttet

fra farmen. Aktivisterne blev alle dømt

sig for en mere omfattende overvågning,

for forsøg på at ”befri” dyrene.

end det normalt er påkrævet på farme, som eksempelvis ligger tæt på avlerens

– Jeg er nogle gange vågnet op med en

Nr. 8 nov ember 2009

bolig. Såkaldte laserhegn bliver sat op

11


Klaus Hermansen (tv.) ser til mens Frank Glibstrup (th.) lægger sikringsplanerne frem for en lokal montør.

SIKRINGSVIRKSOMHEDER Disse firmaer har arbejdet med sikring af landbrugsejendomme : ABUS Security-Center http://www.abus-sc.dk

og ”spærrer” alle indgange til de åbne

rækkefølge via mobiltelefon få besked

haller i begge ender. Hegnene registre-

om, at der er en alarm og i hvilken zone

rer bevægelser, men er intelligente nok

alarmen er aktiveret. Og 300 meter fra

til ikke at lade sig narre af for eksempel

farmen, oppe ved indkørslen fra Bøgbal-

vildfarne fugle. Alle objekter, som vejer

levej, bliver der sat skilte op, som tyde-

under 30 kilo, kan således passere

ligt signalerer, at området er overvåget.

hegnene uden at ejeren bliver forstyrret

Den omfattende sikring er først og frem-

derhjemme med en alarm.

mest en præventiv foranstaltning, siger

Sikring Syd http://www.sikringsyd.dk

Ved tre indgange til farmen, som i

Medarbejderne på Bøgballe Mink varmer

øvrigt er lukkede, bliver der desuden sat

hænderne på hvide plastikkrus, der er

traditionelle bevægelsescensorer op,

bulede af varm pulverkaffe, mens de dis-

Sikring

som giver alarm, hvis nogen forsøger at

kuterer, hvad man stiller op med sirene

http://sikring.dk

bryde dørene op. Klaus Hermansen får

på 105 decibel, når hvalpene er små.

desuden sat videokameraer op, som er

Mediestormen har gjort indtryk, men

i stand til at overvåge alle indgange til

der er også plads til humor, og mens

hallerne samt parkeringsarealet ved fro-

Kohberg-madpakkerne fortæres, jokes

kostskuret. Når alarmen aktiveres vil op

der med, om Morten Spiegelhauer mon

til seks forskellige personer i prioriteret

står og filmer i et hjørne, hvis de skælder

Scanview http://www.scanview.dk

JCA Sikring http://jca.dk

12

Frank Glibstrup. PLADS TIL FARMHUMOR

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Farmsikringen bliver tegnet på satellitfoto.

OVERVÅGNINGSTEKNOLOGI ER BLEVET BILLIGERE Overvågning bliver mere og mere udbredt i Danmark i takt med at kriminaliteten er blevet grovere, samtidig med at den teknologiske udvikling har gjort alarm- og overvågningsudstyr billigere. Det gælder også i landbrugsbedrifter, hvor pelsdyravlerne synes at mere grund end nogensinde til at tage deres forholdsregler. Ifølge sikringseksperten Frank Glibstrup fra Sikring Syd kan der være store forskelle i udgifterne til at sikre pelsdyrfarmene. Det er for eksempel billigere, at sikre lukkede haller end åbne haller, og pelsdyravlere kan for desuden minimere omkostningerne ved at udelade videoovervågning, hvilket kan være en rimelig udeladelse nogle steder. Under alle omstændigheder kræver det en individuel sikringsvurdering af den enkelte farm at sætte en pris på sikringen af farmen.

ud på dyrene, eller om et laserhegn, som

Glibstrup vil dog gerne give et overordnet bud på om-

registrer bevægelser, vil afsløre medar-

kostningerne. En standardfarm med 2.000 tæver vil under

bejdernes arbejdsindsats på farmen.

normale omstændigheder kunne sikres med laserhegnalarmer for 12.000-13.000 kroner, og udgiften vil også

Klaus Hermansen griner med, selv om

kunne løses med en leasingkontrakt over fem år til under

situationen er alvorlig nok. Sikringen af

300 kroner om måneden. Lukkede haller, hvor man sikrer

de tre farme under Bøgballe Mink er en

indgangene med varme- og bevægelsesfølsomme censo-

betydelig omkostning, men som situatio-

rer, vil typisk være billigere. Videoovervågning vil betyde

nen er, mener han ikke, at han har andre

en yderligere omkostning på 14.000-15.000 kroner, men

muligheder.

udover den præventive effekt kan videoovervågning være et vigtigt efterforskningsspor for politiet, og nutidens tek-

– Det er utrolig kedeligt, at vi er nødt til

nologi betyder, at kvaliteten af kameraerne er i top.

at overvåge vores farme, men nu har aktivisterne været her to gange inden for

– Vores kameraer optager 100 billeder i sekundet, og det

få år, så vi er nødt til at gøre noget. Det

giver en ren liveoptagelse, siger Frank Glibstrup og for-

er sørgeligt, men det lige som om, det er

klarer, at optagelserne gemmes på en harddisk i 30 dage.

blevet halvvejs lovligt, at de får lov til at

Desuden kan farmens ejer med en internetopkobling til

rende rundt inde på vores farme, siger

hver en tid følge kameraernes øje fra alle steder i verden.

han.

Nr. 8 nov ember 2009

13


Aktuel erhvervspolitik:

Enhedslisten indkalder til minksamråd Erhvervspolitik Af L ars Sk joldega ard lsk@kopenhagenfur.com Af Pernille Schack pss@kopenhagenfur.com

forsvarligt at avle mink, har spredt sig.

derne velkommen på farmene. Fødeva-

Derfor regner jeg med at få opbakning til

reministeren har sagt, at hun ikke kan

et totalforbud i hele EU”.

acceptere billeder, som dem, der vises i medierne. Det er en holdning, som

Men her gjorde han regning uden vært,

pelsdyravlerne fuldt ud er enig i. Vi lever

idet socialdemokratiets fødevareord-

af at lave verdens fineste pels baseret på

I kølvandet på debatten om Operation

fører, Bjarne Laustsen, afviste at bakke

god dyrevelfærd. En mediehetz prøver

X udsendelsen om minkproduktion

Dan Jørgensen op. Til Dagbladet Infor-

at tegne et andet billede af alle farme,

er justitsministeren og fødevaremini-

mation sagde Bjarne Lausten: ”Det er

og det kan vi ikke leve med. Nu må et

steren kaldt i samråd hos Folketingets

for Dans egen regning. Vi skal sørge for

offentligt tilsyn på alle farme vise det

Fødevareudvalg for at redegøre for,

at producere verdens bedste minkskind

rigtige billede.

hvilke initiativer regeringen vil tage for

under verdens bedste indhusningsfor-

at sikre bedre dyrevelfærd i minkavlen

hold. Vi har dyr i fangenskab som en

i Danmark. Det er Per Clausen, dyrevel-

del af vores landbrugsproduktion. For

færdsordfører for Enhedslisten, der har

mig indgår mink også i den”. Over for

indkaldt til samrådet. Som bekendt har

flere andre medier fremhævede Bjarne

5 millioner til mere minkkontrol

Enhedslisten i årevis forsøgt at slå til lyd

Lausten, at mink avlet i Danmark altid vil

Fødevareminister Eva Kjer Hansen har

for et forbud mod minkavl, men partiet

have bedre vilkår end i andre lande, hvor

erkender nu, at det står alene med dette

produktionen ellers ville blive flyttet til.

ønske. I en skriftlig kommentar siger Per

Finanslov

besluttet at udvide velfærdstilsynet med minkfarme i 2010, således at samtlige farme får uanmeldt velfærdsbesøg. Tilsynsbesøget vil ske som en velfærdsscreening,

Clausen: ”Det er ærgerligt, men des-

Samrådet forventes at blive afviklet i

der foretages af teknikere fra Plantedirek-

værre forudsigeligt, at hverken DF eller

begyndelsen af december. Her vil føde-

toratet, og der suppleres med dyrlæger i

Socialdemokraterne i Danmark vil være

vareministeren formentlig præsentere

det omfang, besøget giver anledning til en

med til at forbyde minkavl”. Samme

konkrete forslag til en øget kontrolind-

erfaring gjorde det socialdemokratiske

sats på landets minkfarme, se nedenfor.

medlem af Europa-Parlamentet, Dan

veterinærfaglig vurdering. Det skønnes, at denne supplerende dyrlægekontrol kommer til at omfatte 20 pct. af besætningerne. I forbindelse med aftalen om finansloven

Jørgensen, også i dagene omkring TV-

Dansk Pelsdyravlerforening bakker

for 2010 er regeringen, Dansk Folkeparti

udsendelsen, hvor han i en pressemed-

ubetinget op om de politiske krav om at

og Det Radikale Venstre blevet enige om at

delelse bl.a. udtalte, at ”anerkendelsen

få den offentlige kontrol mere intensivt

afsætte fem mio. kroner til den udvidede

af, at det ikke er dyrevelfærdsmæssigt

på banen og byder tilsynsmyndighe-

kontrol med minkfarmene.

Harmonikrav – nyt ministermøde Dansk Pelsdyravlerforening var som om-

Dansk Pelsdyravlerforenings villighed til

tisk velvilje i denne retning altid munder

talt i sidste nummer af Dansk Pelsdyravl

at indgå i et langsigtet udviklingsprojekt

ud i nye krav i lovgivningen, uden at hen-

igen i september til møde hos Miljømini-

sammen med Miljøstyrelsen om udvik-

synet til erhvervets økonomi følger trop.

ster Troels Lund Poulsen. Omdrejnings-

ling af miljømæssigt optimerede mink-

De nærmere drøftelser om projektet ind-

punktet for mødet var endnu en gang

farme. Såkaldte modelminkfarme, hvor

ledes senere på efteråret, og der holdes

de alvorlige konsekvenser af den korte

miljøforanstaltningerne vel og mærke

et opfølgende møde med ministeren i

overgangsfrist til det kraftigt skærpede

også skal give mulighed for en økono-

januar.

harmonikrav for minkfarme. Hele 47 %

misk bæredygtig produktion.

mere gødningsareal skal fremskaffes på nu under et år!

Indtil videre står den gældende overPå mødet udtrykte Dansk Pelsdyravler-

gangsfrist for det skærpede harmonikrav

forening skepsis overfor at udvikle nye

pr. 1. august 2010 ved magt, så vi kan

Miljøministeren udtrykte forståelse for

miljøtekniske løsninger uden hensyn-

på nuværende tidspunkt fortsat kun

mange af vores synspunkter og er villig

tagen til økonomisk bæredygtighed, da

opfordre til, at avlerne hurtigst muligt

til at genoverveje overgangsfristen. Til

talrige eksempler fra det øvrige landbrug

søger at fremskaffe det fornødne ekstra

gengæld lagde han op til en drøftelse af

med al tydelighed viser, at erhvervspoli-

gødningsareal.

14

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


BURE & KASSER

6 rums vendebur 206 aluzink kr. 510,/m AZ combi bund/top 2,45 mm normalpris kr. 550,-

6 rum bur 206 aluzink Kr. 645,m/rf combibundtråd 3,0/2,0 mm normalpris kr. 823,91

6 rums 206 aluzink Kr. 680,m/ rf 3/4” foder 3,0/2,0 c-bund normalpris kr. 861,41

6 rums hotelbur 206 aluzink Kr. 1.100,m/rf combibundtråd 3,0/2,0 normalpris kr. 1.447,71

6 rums hollænderkasse 206 mørk birk Kr. 499,m/justerbar kasselem. 2 bundlemme normalpris kr. 562,62

6 rums avlskasse 206 birk Kr. 660,m/A6 plastcylinder normalpris 793,12

6 rums avlskasse 206 standard birk Kr. 696,m/A6 plastcylinder og FK bundlukke normalpris 806,25 

AC31 clipspistol til trykluft Kr. 2.995,Normalpris kr. 4.795,-

Clips i aluzink til AC31 clipspistol Kr. 450,kasse med 20.384 stk normalpris kr. 1.019,-

Sæt med clipspistol og 1 æskeclips Kr. 3.430,normalpris kr. 5.814,Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddene gælder indtil 15. december 2009 eller så længe lager haves. Levering i december

Tak til alle som besøgte os til vores Åbent Hus arrangement d. 2. oktober Vinderne af hovedpræmierne i vores konkurrence blev:

aftage Vi kan e og byg. t hved oplagre R2 Feed Part å t Kontak godt tilbud p et ner for 6752156 7

Kärcher vinduesvaskersæt: Erik Stubben, Bindslev Kärcher elkost: Henning Jensen, Vrå Lars Mobil 20311456 lkm@r2group.eu Salgskonsulent Sjælland, Fyn, Syd- og Midtjylland R 2 Far m Par t ner

Nr. 8 nov ember 2009

Dorthe Telefon 98475006 djj@r2group.eu

KnudKnud -Erik Mobil 40363055 keks@mail.dk

Butik/salg

Ekstern konsulent Maskiner og service Nordjylland

lager, butik, ordrekontor: Stenhøjvej 336, 9900 Frederikshavn. T.+45 98 93 30 55 F. +45 98 93 31 03 farmpartner@r2group.eu Administration: Odinsvej 25, 8722 Hedensted. T.+45 76 75 21 00 F. +45 75 89 08 28

15


Bundmateriale: Easy Strø, til venstre, og høvlspåner til højre. Øvrige redematerialer var ens. Bemærk forskellen på redebundens udseende.

Redens bund påvirker kuldstørrelsen Rådgivning Af Michael Sønderup og Henrik Bækga ard, L andscentret Pelsdyr og Tove Cl ausen, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Forskningscenter

dage efter fødsel samt antal levende

fundet forskel på hvalpetabet mellem

hvalpe ved 3 til 4 ugers alderen blev

første og anden tælling. Se figur 1 og

registreret. To farme blev fravalgt i den

tabel 1.

endelige analyse, da der var tvivl om kuldstørrelsen hos en mindre del af

Easy Strø blev også sammenlignet med

kuldene. Resultaterne viste en statistisk

snittet halm som bund. I denne under-

Minkhvalpene kan først holde deres

sikker forskel til fordel for Easy Strø

søgelse fandt vi igen en lille forskel til

kropstemperatur, når de er mere end

på antal hvalpe ved fødsel, samt antal

fordel for Easy Strø, men dette kan ikke

3 uger gamle. Derfor har redekassens

hvalpe ved anden tælling. Der blev ikke

afvises at være tilfældigt, da der i denne

udformning og typen af redemateriale stor betydning for hvalpenes overlevelse og trivsel. Med hvad er rigtigt og hvad er forkert? Det er Landscentret Pelsdyr gået i gang med at undersøge sammen

Figur 1: På alle 8 farme ses lidt flere hvalpe med Easy Strø som bundmateriale i forhold til høvlspåner. Levende hvalpe ved første tælling baseret på 12.901 kuld.

med Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Forskningscenter (PFC). Vi fik lov til at

Easy Strø

Høvlspåner

kigge 12 farme over skulderen. Avlerne gjorde som de plejede, men accepterede at ændre redekassens udformning og indhold på en del af farmen. Bundmaterialets betydning I den største undersøgelse blev effekten af bundmateriale i reden undersøgt. Easy Strø (produktnavn navn for varmebehandlet, finsnittet hvedehalm), blev sammenlignet med høvlspåner. Antal levende og døde hvalpe 2 til 5

16

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Her ses gode reder, med og uden skærm. Alle tæver er desværre ikke så gode redebyggere , og åbne reder øger risikoen for dårlig trivsel hos hvalpene

del af undersøgelsen kun var 627 kuld

giver en forskel i avlsresultatet. Indenfor

inddrages i forbindelse med vurderingen

med.

de nævnte redematerialer kunne vi ikke

af den mest optimale rede under givne

finde en forskel, hvilket tyder på, at de er

omstændigheder.

lige gode.

Redestørrelsens betydning

Der blev også set på indflydelse af re-

Undersøgelsen i sin helhed kan ses i

dekassens størrelse på kuldstørrelsen (

Der er i denne indledende undersøgelse

Faglig Årsberetning 2009, der udkom-

tabel 2). Opgørelsen peger på, at det kan

ikke blevet set på selve redens fysiske

mer i begyndelsen af det nye år. Beret-

være en fordel at have en inderskærm i,

udformning, mængden af redemateriale

ningen udgives af Pelsdyrerhvervets

men forskellen er ikke statistisk sikker.

og herunder evnen til at holde hval-

Forsøgs- og Forskningscenter, PFC, og

pene varme under forskellige klimatiske

vil kunne ses på www.kopenhagenfur.

Andre redematerialer

forhold. Det vil være nyttigt at kunne

com eller skaffes ved at ringe dertil.

Snittet og langstrået halm samt træuld

påvise hvilke type redekasser, der ville

er også blevet undersøgt. Dyrema-

være optimale under forskellige fysiske

terialet har dog været for begrænset

og klimatiske forhold.

til en egentlig statistisk analyse, men

Arbejdsindsatsen i forbindelse med

undersøgelserne har været værdifulde i

såvel forberedelserne til fødslerne som i

forsøget på at pejle sig ind på, hvad der

selve diegivningsperioden bør ligeledes

tabel 1: Redebund: Easy Strø mod høvlspåner. Der ses 0,2 hvalpe mere hos Easy Strø ved anden tælling. Baseret på 6 farme med 8304 avlstæver. Redebund

Antal kuld

I alt

Levende

Døde

Levende

Tab 1 – 2

1 tælling

1 tælling

1 tælling

2 tælling

tælling

Easy Strø

4285

6,77

6,57

0,20

6,19

0,38

Høvlspåner

4019

6,64

6,41

0,24

5,99

0,42

0,13

0,16

-0,04

0,20

-0,04

Forskel

tabel 2: Redestørrelse. Med eller uden inderskærm, Levende ved første tælling. 2 farme. Farm 1

Farm 2

Antal

Antal

kuld

Gns

Kuld

Gns

Med inderskærm

380

6,41

388

5,60

Uden inderskærm

436

6,22

435

5,13

Forskel

Nr. 8 nov ember 2009

0,19

0,47

17


Hvad er vejen frem, rør eller fælde? Netop det spørgsmål blev taget op, da kvalitetsgruppen mødtes sidst i oktober. Ikke alle gruppemedlemmerne var overbevidste om rørets fortræffeligheder inden mødet. Men uanset holdning gik alle hjem med nye ideer og tanker om fremtidens livdyrsortering.

Kvalitet AF MARIE GRABOW WESTERGAARD INFO@KOPENHAGENFUR.COM

– Jeg mener, at man rent faktisk ser

sorterede mink. Og her har fælden en

skindet mere rigtigt på et rør. Der er ikke

styrke i forhold til røret, fordi man kan

ligesom i en fælde, hvor alt muligt sidder

se på flere mink på én gang og dermed

i vejen. Det er bare den rene pels, jeg ser

bruge fældesortering til sammenlignin-

på rør, siger Jens-Arne Kristiansen, der

ger.

mener, at alle burde prøve rørsortering Kun tre af de syv medlemmer i kvali-

bare på en del af deres dyr.

tetsgruppen har forsøgt at sortere deres

Desværre glemmer mange avlere at bruge fælden til netop sammenligning – de

avlsdyr på rør. Og af de tre har kun én,

Det er der forståelse for hos de andre

bruger den, ligesom man bruger røret,

Jens-Arne Kristiansen, valgt at sortere

avlere i Kvalitetsgruppen, men alligevel

til enkeltdyrssortering. Kvalitetsgruppen

alle sine avlsdyr på rør. Derfor mødtes

mener dele af gruppen, at det kan være

kan se en fordel ved at bruge røret til

kvalitetsgruppen denne gang hos ham

farligt at se på rørsortering som den

grovsortering og så finsortere i fælder.

for at høre om hans erfaringer. For nogle

eneste løsning.

En endelig kontrol kan man udføre

i gruppen var det første gang de prøvede kræfter med rørsortering.

ved at pelse enkelte dyr af forskellige – Jeg kan godt blive nervøs for, at vi

kvaliteter og så sammenligne skindene.

bare alle sammen vandrer en bestemt

Naturligvis med det forbehold, at man

Der var en fælles holdning blandt dem i

vej uden at se os for, bare fordi vi bliver

ikke pelser de dyr, man har tænkt sig at

gruppen, der ikke havde rørsorteret før,

forblændet af en ny metode, siger Eskild

avle videre på.

at man gør det for at spare tid. Det er

D. Nielsen.

en holdning Jens-Arne Kristiansen kan

Det er en holdning, der bakkes op af hele

En god tæve kræver god han

nikke genkendende til, og det passer

gruppen, for ingen sorteringsmetode er

Efter den indledende snak går turen til

også, forklarer han. På rør tager en mink

ufejlbarlig – heller ikke rørsortering.

Jens-Arne Kristiansens minkhaller. Her vises det, hvor hurtigt og præcist sorte-

ikke meget mere end 10 sekunder at bedømme. Men han mener også, at der

Som avler skal man derfor altid huske

ringen kan foregå på rør. Spørgsmålet

er andre kvaliteter ved rørsortering end

at kvalitetskontrollere. Det kan man for

om, hvorvidt man på et rør kan tjekke

kun hurtigheden.

eksempel gøre ved at sammenligne sine

tykkelsen af ulden, bliver hurtigt afklaret.

18

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Det kan man godt. Ved at lægge hånden fladt på skindet, strække tommelfingeren ud og så langsomt føre tommelfingeren tilbage mod pegefingeren kan man mærke, om der er fylde mellem fingrene og mærke uldens højde. Er man i tvivl, så sæt dyret op i en fælde og kig en ekstra gang, lyder det fra kvalitetsgruppen. Uanset om man vil se dyrene på rør eller i fælde, er formålet med sorteringen at finde de bedste avlsdyr og derved opnå en højere kvalitet i skindproduktionen. Derfor anbefaler gruppen, at man husker både at sortere tæver og hanner. Gør man ikke det, har man kun gjort det halve arbejde, og i virkeligheden har man ikke gjort fremskridt, mener gruppen. Eller som Poul Bent Kristensen muntert udtrykker det: – Hvis jeg har en rigtig god tæve, så vil skal den da ikke have en almindelig han.

Nr. 8 nov ember 2009

19


20

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Kvalitetsgruppen diskuterer ivrigt rørsorteringens muligheder.

Gruppens medlemmer er: Steen Steiner Petersen Jens-Arne Kristiansen Eskild D. Nielsen Jørgen Sandø Lund Poul Bent Kristensen Peter Christensen Kim Feldborg Derudover deltager Lars Eilertsen, DP’s bestyrelse, Bjarne Rasmussen, Kopenhagen Fur, og Michael Sønderup, Landscenter | Pelsdyr, i møderne.

Jeg vil næsten hellere pelse den gode

De sorterer kun det antal, de omtrent

Om ikke andet repræsenterer rørsor-

tæve, end lade hende gå til spilde på en

skal bruge. Hvis en avler skal bruge 65

tering en anden og hurtigere mulighed

dårlig han.

hanner, så stopper vedkommende, når

for at komme i gang med at sortere, og

65 dyr er taget fra. Det skal man passe

det er for gruppen det vigtigste aspekt i

Planlægning inden man går i gang med

på med. I stedet skal man sortere færdig

diskussionen om rør eller fælde. At man

sorteringen er vigtig for at undgå, at

og gerne have lidt ekstra dyr med, så

bare kommer i gang sortere. Flere mu-

man ender med en gode tæver og almin-

man i finsorteringen kan smide væk og

ligheder giver flere avlere chancen for at

delige hanner, understreger Kvalitets-

kun udvælge de bedste, mener Kvalitets-

finde en metode, der passer dem, derfor

gruppen.

gruppen.

vil Kvalitetsgruppen ikke afvise nogen af sorteringsmulighederne, men opfordre

Man kan starte sin planlægning ved at

Jens-Arne Kristiansens demonstration

andre avlere til at komme ud og prøve

gennemgå statistikker fra Kopenhagen

har tydeligvis imponeret gruppen, og

mulighederne af.

Fur, og se hvilke farvetyper der har plus-

de medlemmer, der ikke før har været

ser og minusser, og hvordan ens egne

overbevist om rørsortering, vil nu gå

skind er blevet sorteret. Så kan man

hjem og afprøve rørsortering på nogle af

grovsortere sine han– og tævehvalpe, og

deres dyr.

her laver de fleste avlere en gængs fejl.

Nr. 8 nov ember 2009

21


Opsætning af dyr til avl giver bedre indtjening Nu hvor avlsdyrene til den kommende sæson er valgt, skal de opsættes på den rigtige måde. Den rigtige opsætning giver både flere hvalpe og en bedre skindpris.

Rådgivning Af Henrik Bækga ard, Vilhelm Weiss og Michael Sønderup, L andscentret Pelsdyr hnb@l andscentret.dk

Mink har brug for forskellig mængde fo-

Figur 1 Hanner

Tæver

Antal hvalpe

Konsekvens

Store

Store

Små kuld - UD

Mellem

mellem

Nok

Her findes næste års avlsdyr

Små

Små

Mange

For små dyr - UD

der. De små har som udgangspunkt brug for mere foder end de store for at holde det rette huld. Dette er de fleste klar over, og denne viden kan vi lige så godt udnytte, når vi sætter avlsdyrene ud. Prøv at sætte de 10-15% tungeste for sig selv og ligeledes de 10-15% letteste.

Figur 2. Vægtudvikling på testiklerne hos mink.

Alle dem i midtergruppen kan bare sidde

Testikel udvikling i gram

tilfældigt. Ved at have dyrene adskilt efter deres vægt i november bliver det væsentlig nemmere at fodre dem som avlsdyr. Derudover får man en fordel, når man laver vores parringsstrategi. Koster for lidt

Det kommer nok ikke som en stor overraskelse for ret mange at små og dårlige skind koster for lidt. Det er dog alligevel vigtigt at huske på, at det er bedre at løfte bunden i forhold til både

3,5 3 2,5 2 1,5

Vægt i gram

1 0,5 0

j

Ma

ni

Ju

li

Ju

r st er ber ber uar uar arts be gu n r ob M tem Okt ovem ecem Ja Feb p D N Se

Au

ril

Ap

kvalitet og størrelse, end det er at lave

22

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


de store endnu større og de gode endnu

de store hanner skal flyttes dertil, hvor

måned), hvilket vil sige 2, 3 og 4. Billeder

bedre. Nogle bruger det med at parre de

de mindre tæver sidder.

af tæverne i de forskellige huldklasser,

allerbedste sammen, og derved vil de

findes på det tilsendte huldstyringsark

også parre de dårligste sammen, og det

Hannerne

er ikke en god idé. Lad os komme med

Fodring af dyrene som avlsdyr inde-

følgende eksempel, indenfor eksempel-

bærer, at hannerne har det ønskede

Konklusion

vis størrelse (Figur 1). Vi har 3 grupper,

huld i starten af januar. Hannerne skal

Opsæt dyrene i mindst 3 grupper efter

store, mellem og små.

populært sagt få smidt kjolen og trække

størrelse for derved at opnå Nemmere

i et par bukser og begynde at opføre sig

og bedre huldstyring. Undgå at parre

Når de store parres sammen, kommer

som en han. Dette betyder nemlig, at

tung med tung og let med let. Bunden

der i gennemsnit for få hvalpe, midter-

stenene har mulighed for at udvikles ved

bliver løftet, og derved bør gennem-

gruppen giver flere hvalpe, mens de små

den rigtige temperatur (billede 1).

snitsprisen på dine skind stige.

fra december 2007.

som udgangspunkt får mange hvalpe. Udviklingen i testiklerne er meget kraftig Det vil sige, at når man så udtager de

fra november til marts. Vægten af ste-

kuld, som vi senere vil sortere i (Over

nene stiger fra under 1 gram til tæt på

kuldstørrelse 6 eller 7) ja så smutter

16 gram (Figur 2). Derfor er det meget

mange fra den øverste gruppe.

vigtigt, at denne udvikling kan ske under den rigtige temperatur. Det betyder

Når vi kommer rundt med vægten og ve-

også, at det tidspunkt man mærker efter

jer dyr, udtager vi jo kun dem, der har en

sten er af stor betydning. Hvis han-

vis størrelse, altså ryger alt for mange af

nerne er i rette huld, er sidste halvdel af

dem fra den nederste gruppe, da dette

december et godt tidspunkt at mærke

er små højkvalitets-mink.

efter sten. De hanner, der ikke har sten på dette tidspunkt, kan pelses uden for

Denne måde at parre sine dyr på kan

stort værditab.

have nogle uheldige konsekvenser. Vi laver for mange store, men dyr med dårlig

Tæverne

kvalitet, og for mange små højkvalitets-

Vi ønsker, at tæverne skal være i et huld,

dyr, Begge ender er som tidligere nævnt

hvor de er i stand til at føde hvalpene

for billige.

hurtigt og uden besvær. Dette betyder, at vi gerne vil have tæverne i huld 2 in-

Derudover betyder det jo samtidig, at vi

den flushingen starter. Men det er vores

mangler noget af den genetiske variation

opfattelse, at tæverne gerne må være i

at kigge i, nogle gode gener går tabt.

det rette huld allerede i løbet af januar.

Det vil efter vores menning derfor være

Når tæverne sidder i de føromtalte grup-

bedre at parre eksempelvis de 10-15 %

per, bliver det også væsentligt nemmere

største hanner med gruppen af 10-15

at styre fodertildelingen. De fleste, der

% mindste tæver. Derved kan bunden

bruger denne måde at opsætte dyrene

løftes. Desuden har det den fordel, at de

på, erfarer, at gruppen med de mindste

store hanner og de små tæver sand-

tæver hurtigt kommer i det rette huld

synligvis vil være mere fjernt beslæg-

og derved skal have en øget fodertilde-

tede, end hvis vi havde parret de store

ling. Derimod er de tæver, der sidder i

sammen. Det betyder, at stigningen i

den store gruppe, meget lang tid om at

indavlen vil mindskes lidt.

komme i rette huld, og der går derved længere tid, inden de skal rettes til i

Når dyrene alligevel i forbindelse med

fodermængde. Huldudviklingen på

udsætningen var delt i størrelsesgrupper

tæverne bør følge månederne i februar

betyder det bare, at man tænker på, at

(2. måned), marts (3. måned) og april (4.

Nr. 8 nov ember 2009

Han i det ønskede huld i januar.

23


Hjemme på farmen og Hjemme på farmen Af Mie og Hans Østerga ard hmo@adslmail.dk

og Kristen Touborg. Det er ikke sik-

ping i diverse mærkevarebutikker og

kert, at der altid er ryddeligt, men det

skydetræning i Kentuckys fantastiske

er minkene vel ligeglade med, når bare

natur. Skydetræningen foregik med al

velfærden er i orden.

slags håndvåben lige fra automatgevær til seksløber. Lige noget for Mie!

Så blev det november og pelstid den

Studietur

mest spændende tid for pelsdyravleren,

For Mie og mig bød oktober også på en

Hjemturen fik da også lidt ekstra kolorit,

der interesserer sig for at lave store gode

spændende studietur til Kentucky og

da flyet fra Chicago var overbooket, og

skind. Men aldrig har vi som pelsdyr-

Texas, hvor vi så på udvinding af olie og

vi blev nødt til at vente et døgn, før vi

avlere oplevet en så hektisk oktober.

gas. Rejsen var arrangeret af Jysk Olie

kunne komme hjem. Men det var ikke så

At blive hængt ud som et erhverv af

og Gas, der forhandler anpartsprojekter

skidt, at det ikke var godt for noget. Nu

dyremishandlere har været en rystende

Over There. Og ja, vi har investeret lidt i

fik vi nemlig mulighed for at se Chicago

oplevelse. Lige så rystende har det været

et par projekter og forventer da også et

Down Town by Night – fantastisk by.

at opleve, politikere ile til for at profilere

ret højt afkast. Samtidig vil jeg sige, at

Dette havde vi faktisk talt om forinden

sig på emnet. Med udtalelser om at mink

det er et marked, man skal passe utrolig

kunne være spændende. Den ekstra

lever i frygt på danske farme, beviser Dan

meget på. Vi var ikke gået med i projek-

overnatning og kompensation foregik

Jørgensen virkelig, at han er uvidende

terne, hvis ikke vi havde 100% tillid til og

på et vildt luksushotel med alt betalt på

om erhvervet og blot prøver at høste bil-

kendskab til de mennesker, vi handler

flyselskabets regning. Dette var en kort

lige stemmer på emnet. Hvor er det flovt,

med. Investeringerne er et forsøg på at

rejsebeskrivelse; en mere udførlig og

at han repræsenterer Danmark i EU.

sprede aktiviteterne for at få flere kort på

flere billeder findes på www.jyskolieog-

hånden og blive knap så afhængige af

gas.dk.

Jeg mener, at vi fremover har en stor

minkene.

opgave i at informere om og fremvise

Sorteringskursus i Slagelse

vores produktionsform for både offent-

Ud over studierne bød turen også på

Den sene hjemkomst fra USA (27.okt)

ligheden og politikere. De skal alle være

et par andre oplevelser blandt andet

gjorde tingene lidt ekstra presset på

velkomne hos os. Også Dan Jørgensen

amerikansk barbecue, bikinibar, shop-

hjemmefronten, idet vi nu kun havde en

Mie affyrer en seksløber på bedste amerikanske vis.

24

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


et smut til Amerika dag til at få strøet, muget og sat en ny

tede med Pearl og Safir, og går i gang

Pelseriet

mand i gang på farmen, inden jeg igen

med de hvide, når vejret bliver tørt og

Traditionen tro startede vi langsomt op

skulle hjemmefra. Denne gang til Sla-

klart et par dage i træk. Dette er meget

i pelseriet, da erfaring siger mig, at der

gelse for at undervise Kopenhagen Fur-

vigtigt med hensyn til renheden. Mit

altid er et eller andet, der skal repare-

sorterer i livdyrsortering, inden de skal

umiddelbare indtryk indtil nu er positivt.

res, laves om eller forbedres. I år var

ud på farmene for at hjælpe avlerne med

Jeg tror, der er flere korthårede skind

ingen undtagelse. Jeg har skruet i både

at udvælge avlsdyr. Mit indtryk er, at det

med god uld, end der plejer at være,

opskærer, flåbænk, skraber og tanema-

er nogle meget kompetente mennesker,

og størrelsen i Pearl ser ud til at være

skine. Derudover har Thomas, der er i

der bliver sendt ud fra Kopenhagen Fur.

væsentligt forbedret. Det er spændende,

elektrikerlære, lavet automatisk start af

De er gode til at se kvalitet og hårlæng-

om det samme gør sig gældende i de

savssmuldskæden under skindtromlen.

der, og de vil kunne gøre en forskel på

øvrige typer.

Vi nåede også lige at få lavet udsugnin-

mange farme. Jeg kan kun anbefale, at

Angående store gode skind blev min

gen over udkastet fra kropstromlen, hvor

man benytter sig af tilbuddet om sorte-

påstand om vigtigheden af lang krops-

det ellers støver en del. En af de bedre

ringshjælp. På kurset oplevede vi også,

bygning bekræftet i en sådan grad, at

investeringer, der er lavet i vores pelseri,

hvor hurtigt pelsmodningen går, idet vi

jeg selv blev overrasket. Tilfældet var,

er et automatiske savsmuldsanlæg til

ved to hold mink så enkelte dyr flytte

at Thomas kikker en brun han ud, som

storsække, der transporterer savsmuldet

sig fra bund til top i oprangeringen på

ser godt ud. Der viser sig at være en

derhen i pelseriet, hvor det skal bruges,

blot to dage. Læren af dette må være, at

superkvalitet på minken, der vejer 2.850

uden at det støver. Et anlæg, som den

langt de fleste dyr bør være pelsmodne

gram, og vi beslutter at testpelse. Både

lokale smed kunne lave til en fornuftig

inden sorteringen påbegyndes, da man

Thomas og jeg gjorde store øjne, da

pris. Og så er vi fri for at håndtere alle de

ellers risikerer at gå glip af en masse

vi fire timer senere stod med et tanet

sække. En utrolig lettelse.

gode gener.

skind, 3 cm over størrelse 40 stregen. Altså, mink behøver ikke at være fede for

Til slut vil jeg ønske alle god arbejdslyst

I gang med at pelse

at være store! En sådan erfaring synes

og en rigtig glædelig jul.

I skrivende stund, 14. nov., er vi godt i

jeg giver stof til eftertanke og overvejel-

gang med at pelse de lyse typer. Star-

ser om, hvor vi skal hen med avlen.

Pelsningen er begyndt. Opstarten var bevidst langsom for at

Næste års avlsdyr vælges ud. Indtrykket er positivt.

kunne reparere og forbedre. Nr. 8 nov ember 2009

25


Smitsomme sygdomme og vintervaccination Sundhed

haft en lidt større udbredelse i år end

holder sig fra at anvende sulfapræpara-

sidste år; per 11. november 2009 er an-

ter til behandling af sygdomme, som kan

tallet af laboratoriebekræftede tilfælde

klares med andre præparater end sulfa.

oppe på 11 mod 9 for hele 2008. I lighed

Af de præparater, vi i øjeblikket har til rå-

med hvad der gælder med hensyn til

dighed til behandling af infektioner hos

Hvalpesygesituationen har fortsat været

virusenteritis, er antallet af laborato-

mink, er det kun sulfapræparaterne, som

den bedst mulige – sygdommen er ikke

riemæssigt bekræftede udbrud ikke

har vist sig effektive over for smitsom

konstateret i de seneste to år. Dette er

nogen god indikator for den virkelige

lungebetændelse. Men Pseudomonas-

naturligvis meget glædeligt, men bør

forekomst.

bakterier udvikler i reglen meget hurtigt

Af Cl aus Will adsen cmw@kopenhagenfur.com Foto: Jesper Cl ausen

ikke føre til mindre agtpågivenhed. Skal

resistens over for sulfastofferne, og er

sygdommen fortsat holdes ude fra den

I flertallet af de ramte farme, som

bakterierne først blevet resistente, vil et

danske minkbestand, skal der vedva-

Pelsdyrlaboratoriet har været i forbin-

udbrud i reglen få meget alvorlige kon-

rende vises rettidig omhu.

delse med, har dødeligheden været

sekvenser. Af samme årsag er det også

beskeden, og sygdommen er i reglen

vigtigt, at dosering og behandlingsvarig-

Antallet af laboratoriemæssigt bekræf-

ophørt 3-4 dage efter start af foderme-

hed (5 dage) nøje overholdes.

tede udbrud af virusenteritis er steget

dicinering med et sulfapræparat. Men

fra 10 i 2008 til 18 i denne sæson. Selv

i enkelte besætninger har sygdommen

Vaccineforbruget i 2009

om antallet af laboratoriebekræftede

haft et meget langtrukkent forløb og har

Det samlede forbrug af vacciner er i

tilfælde næppe er et særlig godt mål for

medført betydelig dødelighed. Hvad

denne sæson faldet ca. 16 % i forhold til

den sande forekomst af sygdommen,

behandlingen angår, er det i den spe-

forbruget i 2008, mens der har været en

fordi en del avlere undlader at indsende

cielle risikoperiode, som løber fra sidste

stigning i antallet af hvalpe på ca. 4 %.

materiale til laboratorieundersøgelse, er

halvdel af september til midt-december,

Faldet skyldes udelukkende en formind-

der grund til at antage, at forekomsten

meget væsentligt, at medicinering star-

skelse i forbruget af den kombinerede

reelt har været større i denne sæson end

ter prompte, efter at der er observeret

hvalpesyge + enteritis vaccine på ca.

i fjor. Flere af de berørte avlere rappor-

tegn på sygdommens tilstedeværelse

20% – fra 9.5 mio. doser i 2008 til 7.6

terer, at sygdommen gennemgående

– et enkelt eller nogle få dyr findes døde

mio. i 2009. Samtidig er brugen af rén

har haft et langtrukkent forløb og har

med blod eller blodigt skum omkring

enteritis vaccine steget godt 30 % – knap

medført større utrivelighed og dødelig-

snude og mund.

1 mio. doser i 2008 til 1.3 mio. doser i 2009. Det mindre forbrug er antagelig

hed end tidligere. Det er også væsentligt, at man er forbe-

en konsekvens af avlernes bedømmelse

Forekomsten af smitsom lungebetæn-

redt på at få besøg af sygdommen. Det

af den gunstige situation med hensyn til

delse, dvs. lungebetændelse forårsaget

vigtigste led i forberedelsen er, at man

hvalpesyge. Men det bekræfter nok også

af pseudomonasbakterier, har muligvis

fra 1. august – eller bedre fra 1. juli – af-

til dels den gammelkendte observation,

26

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


cen for, at mindst én af leverandørerne har virusenteritisvirus på sin farm. Og selv om hvalpesygen har holdt sig pænt i ro i det sidste par år, kan muligheden for denne heller ikke helt udelukkes. Dyr, som indsættes i sanerede farme, bør ubetinget være vaccineret mod både hvalpesyge og virusenteritis, uanset hvor dyrene stammer fra. Og senest 3 uger før indsættelsen! Hvad selve indkøbet angår, skal man naturligvis også vise rettidig omhu. Som potentiel køber af dyr skal man gøre sig klart, at vaccination ikke nødvendigvis er ensbetydende med fravær af smitte. På længere sigt, og under forudsætning af, at den gunstige hvalpesygesituation vedvarer, vil følgende vaccinationsstrategi være fornuftig: nemlig at når en gunstig situation med

man så nøjes med at holde øjne og ører

hensyn til en bestemt sygdom har varet

åbne. Det må dog erindres, at udbrud

bart efter pelsningsperioden med en

i nogle år, så begynder interessen for

af hvalpesyge i drægtighedsperioden

ren hvalpesygevaccine.

rationel, systematisk forebyggelse ofte

og diegivningsperioden ofte er meget

at dale. Dette bør ikke ske med hensyn til

kostbare. Vintervaccination mod hvalpe-

hvalpesyge!

syge vil sikre en nærmest 100 procents

punkt aldrig har været vaccineret mod

garanti mod et sådant udbrud.

virusenteritis, skal der til vintervac-

Vintervaccination

• Alle avlsdyr vintervaccines umiddel-

• Hvis avlsdyrene på nuværende tids-

cination anvendes en vaccine, som

I hovedparten af de farme, hvor der

Virusenteritis regnes for at være en

beskytter mod både denne sygdom og

vaccineres, sker det ved rutinemæssig

”børnesygdom”. At dette er korrekt

hvalpesyge.

vaccination af hvalpene om sommeren.

afspejles tydeligt i den månedsfordelte

Udføres vaccination mv. på korrekt

forekomst af laboratoriebekræftede

vis, vil et sådant vaccinationsprogram

udbrud af sygdommen i det seneste

i reglen være tilstrækkeligt. Men der

årti: 90 % af udbruddene sker i perioden

findes situationer, hvor supplerende

juli – oktober. Hvor smitstoffet opholder

Herved opnås effektiv beskyttelse mod

vaccina­tion i vinterperioden vil være på

sig den øvrige del af året, vides ikke med

hvalpesyge i den periode, hvor udbrud

sin plads.

sikkerhed. Enteritis er meget sejlivet i

erfaringsmæssigt er mest alvorlige.

dyrenes miljø; det kan overleve i jorden

Desuden kan hvalpene vaccineres i for-

Normalt vintervaccineres ikke mod

i flere år. Helt se bort fra muligheden for

bindelse med – eller umiddelbart efter

smitsom lungebetændelse, fordi de

kroniske smittebærere blandt de ældre

– udsætningen.

alvorligste udbrud i reglen forekommer

dyr kan man imidlertid ikke. Derfor vil

i perioden september-november, og

det nok som mindstemål være klogt at

Yderligere information vedrørende vac-

vaccination antages kun at yde beskyt-

sikre sig, at alle avlsdyrene på et eller

ciner og vaccination kan fås ved hen-

telse i få måneder. Kun vaccination

andet tidspunkt forud for den kommen-

vendelse til Claus M. Willadsen, Dansk

mod hvalpesyge og, men i mindre grad,

de parringssæson er vaccineret mod

Pelsdyr Laboratorium, tlf. 43 26 10 07.

virusenteritis er derfor aktuel.

sygdommen. Principielt bør alle dyr i en

Anbefalinger

• Hvalpene sommervaccineres med en ren virusenteritisvaccine.

besætning have samme vaccinations-

PS: Glem ikke de generelle smitte­

mæssige status. Husk hannerne!

beskyttende foranstaltninger

Har en farm konsekvent sommervaccineret mod hvalpesyge i de seneste

Optimal vaccinationsmæssig dækning er

3-4 år, vil besætningen i reglen være

specielt vigtig for farme, som indkøber

tilstrækkeligt beskyttet mod denne syg-

avlsdyr. Jo flere farme, der modtages

dom på nuværende tidspunkt; her kan

dyr fra, des større er selvfølgelig chan-

Nr. 8 nov ember 2009

27


3 afdelinger, 70 medarbejdere, 20 servicebiler og 80 års erfaring ...

Vælg service fra S.D. Kjærsgaard

Autoriseret Kubota motor service udføres til alle maskinfabrikater. - din Kubota motor servicepartner til dine læsse- og fodermaskiner.

Perfekt til minkfarmen Demo ring 24 86 76 24

Vi laver også alt i hydraulikslanger i alle afdelinger

Nye Kubota motorer på lager bl.a. type: 722, 1105 & 1505

Giant D203SW, knækker med forenden og passer redskab med din Avant/Staldkat. Nyhed -mindre venderadius en konkurrenterne 530 & 538

28

Du er velkommen hos S.D. Kjærsgaard i: Vrå 98980400 Frejlev 98343433 Hornslet 70225700 se mere på www.sdk.dk

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Nr. 8 nov ember 2009

29


Pelsnålen version 2.0 rammer tidsånden DEN GYLDNE PELSNÅL AF MICK MADSEN MIM@KOPENHAGENFUR.COM

FOTO: JESPER CLAUSEN

– I dag præger mode ikke kun den måde, vi klæder os på, men også den måde vi indretter os på. Jeg synes - og det var dommerne meget enige i - at vi med Den Gyldne Pelsnål 2.0 har ramt tidsånden, siger Patrizia Venturelli Christensen, som bed særligt mærke i, at samtlige af de

Designtalentkonkurrencen Den Gyldne

’nye’ designere var i stand til at se mulig-

Pelsnål, som i år var blevet udvidet til

hederne i pelsmaterialet.

også at omfatte industriel design og tekstildesign, og derfor var blevet døbt

– Det skaber en fornyelse til pelsbran-

Den Gyldne Pelsnål 2.0, blev afgjort 12.

chen, og omvendt har designerne fået

november i København. Rammen var

muligheden for at tænke ’ud af boksen’

den trendy Kødbyen nær hovedbanegår-

med et materiale, de ikke kender, siger

den i København, og projektkoordinator

Patrizia Venturelli Christensen, som også

Eva Helmbæk var overordentlig tilfreds

har fået positiv respons fra designsko-

med arrangementet:

lerne i forhold til den udvidede designkonkurrence.

– Det var en super succes. Folk var positive og glade for den nyudviklede

Det er umiddelbart planen, at der også

version af Den Gyldne Pelsnål, og vi har

ved næste års konkurrence vil være

kun fået positive tilbagemeldinger fra

andre end beklædningsdesignere repræ-

designere, presse og dommere, siger

senteret i designkonkurrencen.

Eva Helmbæk, der ligger på linje med marketing director Patrizia Venturelli Christensen i spørgsmålet om, hvorvidt satsningen med at inddrage nye designområder er rigtig.

30

DESIGNERNE: Industrielt design: Heidi Bernhardt og Kamilla Louise Jørgensen, TEKO, med værket ’Pelstapet’ (vinder). Magnhild Evenseth Dissington, Designskolen Kolding, med værket Hairy FUTURE. Jeanette Bøgelund, TEKO, med moderne skandinavisk stol. Tekstildesign: Stine Mørkholt Hasling og Helene Holm Sparwath, begge Designskolen Kolding, med værket Under Water Fur (vinder). Jakob Boesen, TEKO, med værket om modreaktionen på finanskrisen. Gitta Foldberg, Designskolen Kolding, med tekstilprøver inspireret af grønlandske klædedragter. Beklædningsdesign: Alexander Sehested og Louise Finger Hvilsted, begge Designskolen Kolding, med heldragt inspireret af eskimoens liv i den barske polarnatur (vinder). Christel Thue Bøgsted, Designskolen Kolding, med værket Calm Crash. Anne Sofie Madsen og Katrine Hedegaard, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, med en style inspireret af skinhead-kulturen.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Alle vinderværkerne var lavet af hold. Fra venstre er det Kamilla Louise Jørgensen, Heidi Bernhardt Hansen og Helene Holm Sparwath. I midten marketing director Patrizia Venturelli Christensen flankeret af Stine Mørkholt Hasling, Louise Finger Hvilsted og Alexander Sehested.

I tekstilkategorien har Gitte Foldberg skabt et materiale, der kan bruges både som beklædning og til boligtekstil. Inspirationen er fundet i grønlandske klædedragter, og materialet er sat sammen af uld, silke, mink og swakara.

Nr. 8 nov ember 2009

Magnhild Evenseth Disington ønsker med sin kollektion at give brugere af elektroniske produkter en sanselig oplevelse. Her er det usb-nøgler, som er indhyllet i ræv. De små accessory-produkter har den umiddelbare fordel, at de kan produceres billigere end andre pelsprodukter.

31


Jeanette Bøgelund designede faktisk en hel stol til konkurrencen, hvilket overrumplede dommerne en del. Dommerne mente også at kombinationen af Violet mink og gult gummi var rigtige farvevalg, ligesom gummiet sikrer, at minken ikke skrider på den moderne, skandinavisk inspirerede stol.

Inspirationen til Calm Crash fik Christel Thue Høgsted, da hun en dag blev påkørt af en bil. Frakken er kreeret af plukket mink, oilskind, som vi kender det fra jagttøj samt det åndbare sportsmateriale ripstop.

Den romantiske forestilling om den hårdtarbejdende håndværker har været inspiration for Jakob Boesen, som var nomineret i tekstil-kategorien. Han kombinerer både mink, ræv og swakara med læder for at forene det majestætiske og forfinede med det robuste, slidstærke og funktionelle.

32

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Dommerne var vældigt imponerede over Stine Mørkholt Haslings og Helene Holm Sparwaths værk i tekstilkategorien Under Water Fur. De to designere var blevet inspireret af koraller og organismer, der lever under vandet, og det forhold at de bløde bevægelser under vand minder meget om fornemmelsen og bevægelserne i pels. Om vinderværket sagde dommerne, at ” deres værk ender som et helt nyt organisk materiale, som vil fange store, internationale designeres opmærksomhed og give det et liv i mange andre udtryk”.

Der gik 30-40 minkskind og to ræveskind til Louise Finger Hvilsteds og Alexander Sehesteds vinderstyle i beklædningskategorien. Dommerne lagde blandt andet vægt på, at parret havde evnet at sætte mange forskellige stykker pels sammen. Kreationen har mange fine detaljer, blandt andet er der syet selvlysende perler ind i minken. ”Stylen er et idékatalog af nye spændende måder at bruge og bearbejde pels på,” lød det fra dommerne.

Nr. 8 nov ember 2009

Ordet pelstapet fik dommerne til at smile, men roserne til Kamilla Louise Jørgensen og Heidi Bernhardt Hansen var ikke for sjov. Dommerpanelet sagde, at designerne på ”næsten kunstnerisk vis havde skabt en ny produktkategori. Tapetet er tænkt i boligindretning og er inspireret af klassiske hjemme-objekter som isbjørneskindet foran pejsen og elg-hovedet på væggen over sofaen.

33


Bygningsreglementet stiller krav til minkhaller Store naturkræfter er på spil, når vinden rusker i 16-rækkede minkhaller opført i træ. Det kræver sin hal at bliver stående.

Rådgivning Af Henrik Frederiksen, L andscentret | Pl an & Miljø Af Hans Henrik Møller, L andscentret | Pelsdyr hhm@l andscentret.dk

dag er mange af de åbne haller afløst af

Stabilitet

store 12- til 16-rækkede haller.

Specielt store, åbne og lette bygninger er udsat for enorme vindkræfter. Stabi-

Minkhaller med bygningsbredder på

liteten klares normalt ved et kompliceret

over 30 meter og 6-8 meter i højden er

system af vindtrækbånd på kryds og

byggeteknisk mere komplicerede, og det

tværs i bygningen, både lodret og vand-

er i den forbindelse vigtigt at påpege, at

ret samt forankringer til fundament. Men

En stor del af produktion af minkskind i

Bygningsreglementets krav også gælder

minkhallernes indretning gør det ofte

Danmark sker i åbne minkhaller. De fle-

for minkhaller. Der er tre områder, hvor

vanskeligt at montere den nødvendige

ste åbne minkhaller er en enkel træstol-

minkhallerne har en udfordring i forhold

afstivning, ligesom de ikke bidrager med

pe-konstruktion, som er billig at opstille,

til Bygningsreglement og sikkerhed:

megen egenvægt, idet de stort set kun

og som samtidig tilgodeser produktio-

består af stolper og redekasser. Normalt

nen på mange områder. Imidlertid er

• Stabilitet

er det ikke tilladt at medregne løst inven-

kravet til produktivitet og dermed stør-

• Fundering

tar til den permanente last (egenvægt).

relsen på minkfarmene steget meget. I

• Lægtning

Men i tilfælde hvor bygningen installeres

Minkhaller med bygningsbredder på over 30 meter og 6-8 meter i højden er byggeteknisk komplicerede, og man skal sikre sig, at Bygningsreglementets krav er opfyldt. De traditionelle 2-rækkede haller udgøres af en simpel, men effektiv konstruktion.

34

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


med permanent inventar som en inte-

ensbetydende med 0,9-1,2 m. I Danmark

i sig selv trædesikre. I de tilfælde hvor

greret del af konstruktionen, kan dette

har der været tradition for at opstille

man kan falde mere end 2 meter ned,

inventar medregnes den permanente

minkhaller på sokkelsten, der ikke er

skal der derfor etableres en trædesik-

last. Forudsætningen er dog, at i tilfælde

funderet til frostfri dybde. Det er fortsat

ker konstruktion på taget. Almindelige

af udskiftning af inventar/redekasser skal

muligt at undlade sokkel til frostfri dybde

fiber-cementbølgeplader og PVC-plader

fornøden midlertidig ballast etableres,

for minkhaller, når følgende forhold er

er ikke i sig selv trædesikre i standardud-

indtil alle bure er på plads igen. Såfremt

overholdt:

førsel, hvorfor taget enten skal udføres

redekasserne indgår i bygningens stabilitet, skal bygherren informeres herom,

med trædesikkert net under tagpladerne • Minkhallen er ikke følsom overfor

eller lægtes med en afstand på maks. 46

for eksemple via medfølgende driftsvej-

eventuelle sætninger på en eller flere

cm. Derimod er stålpladetage træde-

ledning samt skiltning på bygningen.

sokkelsten, herunder også sikkerheds-

sikre. Fiber-cementbølgeplader kan dog

Sagt med andre ord, inventaret kan

mæssigt. Minkhaller kaldes derfor

leveres i en udgave med indstøbte poly-

medregnes i stabilitetsberegningerne,

også for ”slappe bygninger”.

propylenbånd, så kravet om ”trædesik-

når ovenstående betingelser er opfyldt.

• Minkhallens stabilitet er opfyldt uaf-

kert” er opfyldt.

hængig af funderingsdybden, hvorfor Bygningens samlede stabilitet eftervises

det kan klares ved for eksempel at ind-

Her skal det bemærkes, at ovenstående

ved hjælp af en statisk beregning, som

regne støbte gange med i funderingen.

om lægteafstand og/eller trædesikre

skal leveres af leverandøren af hallen eller den projekterende ingeniør. Er stabiliteten ikke i orden kan det i yderste konsekvens betyde, at forsikringen ikke dækker evt. skader som følge heraf. Det er i sidste ende bygherren selv, der har

• Minkhallen opstilles på ikke frostføl-

anden side af lægtningen er, hvorledes

• Der må ikke stå vand i jorden tættere

de indgår i stabilitetsberegningerne og

end 0,9 meter under terræn.

de kræfter der er på langs i huset.

• Øvrige krav til fundering (bæreevne) er opfyldt.

ansvaret for at minkhallen overholder gældende lovgivning.

plader, er et krav fra Arbejdstilsynet. Den

som jord, for eksempel drænet sand.

Som pelsdyravler skal man derfor sikre sig, at der sammen med hallerne leveres

Lægtning

den fornødne dokumentation for stabili-

Arbejdstilsynet stiller krav om, at tagbe-

tet og fundering af byggeriet. Firmaerne

Fundering

klædningen skal være ”trædesikkert”,

har i praksis forskellige løsninger til at

Alle bygninger skal ifølge funderingsnor-

hvilket vil sige, at en person skal kunne

klare såvel stabilitet og fundering af

men funderes til bæredygtig og frostfri

færdes på taget uden at gå gennem

byggeriet. Så det vigtigste er dokumen-

dybde, hvilket i Danmark normalt er

pladerne. Mange typer tagplader er ikke

tationen.

Man skal være opmærksom på kravene til fundering.

Nr.8 nov ember 2009

35


Avlerservice kopenhagen fur Tidlig afregning efter december-auktionen Af ole b. l arsen obl@kopenhagenfur.com

Hvis du ønsker tidlig afregning 3 dage efter auktionen, skal du bestille dette SENEST sidste salgsdag mandag den 21. december.

Af Søren Gersløv sg@kopenhagenfur.com

Sådan gør du: Klik på Login. Log på med dit kontonummer og password. Under ”Økonomi” finder du ”Tidlig afregning”. Sæt X hvis du ønsker tidlig afregning. Husk, der bliver beregnet renter af beløbet.

Leveringspligt i forbindelse med hvalpeforskud

Hvis du tidligere har bestilt tidlig afregning, skal du ikke foretage en ny registrering, da det fortsætter, indtil du framelder dig. Avlere, der ikke har mulighed for at bruge internet, er velkomne til at ringe til

For en god ordens skyld vil vi

Avlerservice, som vil hjælpe med til- og framelding til tidlig afregning.

henlede opmærksomheden på de leveringsfrister, der er fastsat i leveringskontrakten. Der skal således være indleveret minimum 20% af skindene til Kopenhagen Fur medio december 2009. De 20% behøver ikke være indleveret til december-auktionen, men skal blot være indleveret til salg i sæsonen 2009/2010. Hvis du ikke kan overholde leveringspligten, skal du give Avlerservice skriftlig besked snarest. Du har efterfølgende mulighed for at opnå dispensation fra leveringspligten, såfremt der er tale om dokumenteret ekstraordinært tab ved sygdom, forsikringsskade, tillæg på egen farm eller salg af avlsdyr. Du kan altid se din leveringspligt på de fremsendte Lageropgørelser. Ved manglende opfyldelse af leveringskontrakten vil dette medføre opkrævning af gebyr for de skind, som ikke er blevet indleveret i sæsonen 2009/2010.

Avlerbesøg under december-auktionen

Du er som avler og medlem af foreningen altid velkommen til at besøge Kopenhagen Fur på salgsdagene. Tilmelding Af hensyn til forplejning og pladsforhold er tilmelding nødvendig. Kontakt os derfor senest tirsdag den 15. december, hvis du kommer på besøg. Tilmelding kan ske via internettet www.kopenhagenfur.com eller på tlf. 43 26 12 55. Du skal ved tilmelding oplyse: • Dit kontonummer • Hvilket tidspunkt du kommer • Hvor mange personer der kommer • Ønske om avlerkatalog Bekræftelse på tilmelding Alle avlere, der har tilmeldt sig, vil et par dage før auktionen modtage et brev med bekræftelse på auktionsbesøget samt en vejledning om parkering, indgang etc. Der fremsendes et brev pr. kontonr. Dette brev skal medbringes til Kopenhagen Fur, hvor det afleveres ved ankomsten. Salgsprogrammet for december-auktionen kan du finde på hjemmesiden. Tilmelding til februarauktionen 2010 kan ske fra begyndelsen af januar 2010 enten på hjemmesiden eller ved at ringe til Avlerservice på 43 26 12 55.

36

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Medlemskontingent i 2009/2010 - grundkontingenter I december måned faktureres grundkontingent til alle

Dansk Pelsdyravlerforening

medlemmer. Fakturaen trækkes over din konto hos Ko-

Grundkontingent

kr. 750,00 inkl. Dansk Pelsdyravl

penhagen Fur og vil blive modregnet i afregningsbeløbet efter december-auktionen. Hvis der på dette tidspunkt

Avlere kun med Chinchilla eller Rex kaniner

ikke er indleveret skind på kontoen, beder vi dig indbetale

Grundkontingent

kr. 300,00 inkl. Dansk Pelsdyravl

kontingentet senest den 20. januar 2010. Fakturaen kan du se i dine bilag på internettet fra 10. januar 2009. Avlsdyrkontingenter 2009/2010 Kontingentåret 2009/2010 løber fra 1. november 2009 til

Avlsdyrkontingenter til Dansk Pelsdyravlerforening og

31. oktober 2010, og grundkontingenterne til Dansk Pels-

landsdelsforeningerne vil blive faktureret i april 2010 på

dyravlerforening og de 4 landsdelsforeninger, Sjællands

baggrund af Avlsdyrtællingen, som skal indberettes til

Pelsdyravlerforening, Nordjyllands Pelsdyravlerforening,

Kopenhagen Fur sidst i marts 2010.

Midtjyllands Pelsdyravlerforening samt Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening er:

Landsdelsforeninger Grundkontingenter (foreløbige satser) Forening

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer KUN med Chinchilla/Rex kaniner

Sjællands Pelsdyravlerforening

kr. 800,00

kr. 800,00

Nordjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 700,00

Midtjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 350,00

Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 700,00

Kontingentet til landsdelsforeningerne i 2009/2010 vedtages først endeligt ved generalforsamlingerne i februar 2010. Derfor er de anførte kontingenter foreløbige satser. Der vil blive tillagt moms til alle de nævnte kontingenter.

tilbagebetaling og forfald af hvalpeforskud

Hvalpeforskud forfalder til betaling med 20% ved december-auktionen 2009, 50% ved februar-auktionen 2010 og med restbeløbet ved april-auktionen 2010. Det betyder, at du efter december- og februar-auktionen fortsat vil kunne modtage forskelsbeløbet mellem hvalpeforskud og skindforskud, når der indleveres skind. Bogføringsmæssigt bliver hele hvalpeforskuddet modregnet i forbindelse med opgørelse af din konto efter december- og februar-auktionen, og du har derefter mulighed for at maksimere dit hvalpeforskud igen efter behov. Hvis du har bedt om ”Stående forskud”, bliver dit hvalpeforskud automatisk maksimeret.

Nr.8 nov ember 2009

37


Avlerservice fortsat Kalender 20. november 2009 til 22. januar 2010

Udbetaling af forskud

Dag

Dato

Tekst

Tirsdag

15/12

Sidste frist for at tilmelde besøg på Kopenhagen Fur under december-auktionen

Fra sæsonstarten 2009/2010 vil Kopenhagen Fur udbetale forskud alle mandage og onsdage, som falder på almindelige hverdage.

Fredag

18/12

Eftersyn starter på Kopenhagen Fur

I forbindelse med bogføring og afstemninger efter december-

Søndag - mandag

20/12–21/12

Auktion på Kopenhagen Fur

Mandag

28/12

Tidlig afregning for december-auktionen – udbetalinger fra deponeringskonti

auktionen vil der ikke blive udbetalt forskud onsdag den 23. december,

Onsdag

30/12

Ingen udbetalinger denne dag

Torsdag

31/12

Kopenhagen Fur holder lukket

mandag den 28. december og onsdag den 30. december. Første udbetaling af forskud efter december-auktionen bliver derfor mandag den 4. januar 2010. Det samme gælder for udbetalinger fra

Mandag

4/1

Mandag

11/1

Fredag

29/1

Første udbetaling af forskud efter decemberauktionen

deponeringskonti.

Afregningsdag for december-auktionen

N.B. Denne dag er der IKKE udbetaling af forskud

Januar-nummeret af Dansk Pelsdyravl udkommer

Indleveringsfrister for Kopenhagen Furs auktioner i december, februar og april BEMÆRK VENLIGST

December 2009 Opsamling

Sidste frist

Fredag 20/11

1

Torsdag 26/11

Onsdag 02/12

Mandag 07/12

2

3

4

Fredag 20/11

Torsdag 26/11

Onsdag 02/12

Mandag 07/12

Frist nr. Brown/Glow

T

Pearl Beige

H+T

White

H+T

Brown/Glow

T

Brown/Glow

H

Sapphire

H+T

Silverblue

H+T

Brown/Glow

H

Mahogany

H

Mahogany

H

Black Black Blåræve

38

Der er kun kvota på frist 2 i Brown/Glow. Skind til frist 1 og 2 vil til alle auktioner indgå på lige fod i sorteringen.

2

EKSTRA SKINDPULJE

1

Hvis du ønsker flere skind med til en auktion, end din kvotatildeling giver mulighed for, bedes du kontakte din indleverings-

2

central, da centralerne har mulighed for at medtage en ekstra skindpulje til de enkelte auktioner.

T H

1

Skind i den ekstra skindpulje indgår i sorteringen på lige fod med kvotaskindene. Dette vil fungere efter ”først til mølle princippet”.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


FEBRUAR 2010 Opsamling

Sidste frist

Mandag 07/12

5

Onsdag 16/12

Mandag 21/12

6

7

Mandag 07/12

Onsdag 16/12

Mandag 21/12

Frist nr. Brown/Glow

T

Pearl Beige

H+T

Golden Pearl

H+T

8

Onsdag 06/01

1

2

Brown/Glow

T

Kvota

Mahogany

T

Kvota

Black

T

Kvota

White

H+T

Kvota

Brown/Glow

H

Kvota

1

2

Black Cross

T

Brown Cross

T

Pearl Cross

T

Palomino Cross

T

Sapphire Cross

T

Silverblue Cross

Tirsdag 05/01

Kvota

T

Palomino

H+T

Silverblue

H+T

Brown/Glow

H

Kvota

Mahogany

H

Kvota

Black

H

Kvota

Blåræve Tirsdag 12/01

9

Onsdag 13/01

Black Cross

H

Brown Cross

H

Pearl Cross

H

Palomino Cross

H

SaPPHirE Cross

H

Silverblue Cross

H

Shadow/Hvide ræve Blue Frost ræve Sølvræve Div. mut. ræve

APRIL 2010 Opsamling

Sidste frist

Tirsdag 12/01

10

Tirsdag 19/01

11

Onsdag 13/01

Onsdag 20/01

Frist nr. Brown/Glow

H

Kvota

White

H+T

Kvota

Pearl Beige

H+T

Brown/Glow

H

Brown/Glow

Nr. 8 nov ember 2009

T

Pastel

H+T

Silverblue

H+T

Sapphire

H+T

1

Kvota

2

Kvota

1

39


40

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


skindudstillinger Skindudstillinger i Sjællands Pelsdyravlerforening Lokalforeninger Region Øst 20. januar 2010, Ramsømagle Nordvestsjælland 22. januar 2010, Bromølle Midtsjælland 22. januar 2010, Bromølle Sjællands Pelsdyravlerforening 30. januar 2010, Bromølle Skindudstillinger i FSP’s lokalforeninger Indlevering Vejle, Lillebælt, Fyn, Grænseegnen 22. januar 2010 Esbjerg 24. januar 2010 Opmåling af skind Vejle, Lillebælt, Fyn om formiddagen Lillebælt, Fyn, Grænseegnens om eftermiddagen Esbjerg Bedømmelse Øst Vest

23. januar 2010, 23. januar 2010 24. januar 2010 25. og 26. januar 2010 27. og 28. januar 2010

Skindudstilling Grænsegnens Lokalforening 29. januar 2010 Lillebælt og Fyn´s lokalforening 29. januar 2010 Vejleegnens Lokalfrening 29. januar 2010 Esbjerg Lokalforening 30. januar 2010 Skindudstilling i FSP Indlevering 8. februar 2010 Bedømmelse 9.–10. februar 2010 Udstilling 11. februar 2010

Nr. 8 nov ember 2009

Skindudstillinger i Midtjyllands pelsdyravlerforening Lokalforeninger Ringkøbing 16. januar 2010, Lønborggaard Skive/Vinderup 21. januar 2010, Hotel Vinderup Bording 23. januar 2010, Søgaarden, Sunds Djursland 23. januar 2010, Kulturhuset, Grenå Lemvig og Omegn 24. januar 2010, Pelscentret Sydhimmerland 29. januar 2010, Hersum Forsamlingshus Holstebro 30. januar 2010, Mejrup Multicenter Midtjyllands Pelsdyravlerforening: 11. februar 2010, Hotel Aulum Skindudstillinger Nordjyllands Pelsdyravlerforening: Lokalforeninger Han Herred 22. januar 2010, Fjerritslev Kro Thy og Mors 22. januar 2010, Hotel Vildsund Strand Vestvendsyssel 28. januar 2010, Vidstrup Forsamlingshus Sæby og Østvendsyssel 29. januar 2010, Syvsten Kro Vesthimmerland 29. januar 2010, Års Hotel Aalborg 5. februar 2010, Gjøl Kro Nordøstvendsyssel 5. februar 2010, Ålbæk Gl. Kro Nordjyllands Pelsdyravlerforening: 12. februar 2010, Søparken

41


Efterårsudstilling for chinchillaavlere Chinchilla Af Best yrelsen,Nordjyll ands Chinchill aforening

Ingrid Dissing, Vrå, for et dyr med 74

størrelse og en god mørkhed, mens

point. Ingrid Dissing fik også en vandre-

renheden hos mange dyr var dårlig, og

pokal for den bedste mutation for et dyr

desuden havde flere af dyrene en grå/

med 75 point. Kim Hermansen, Løsning,

gul bug, mens dyr med flyvehavre var

fik vandrepokal for de 10 bedste dyr på

sorteret fra.

Det var anden gang, de fire landsdelsfor-

udstillingen med et samlet pointtal på

På Nordkredsens vegne vil vi gerne

eningers efterårsudstilling var henlagt til

720. Det gjorde ejeren af de 20 bedste

udtale tilfredshed med udstillingen. Vi

indleveringscentralen i Brønderslev den

dyr Henrik Christensen, Manna, også

vil gerne takke dommerne: Henrik Chri-

10. oktober. Der er gode faciliteter, og vi

med et samlet pointtal på 1455 point.

stensen og Henrik Larsen samt Torben

Efter bedømmelsen gav en repræsen-

et godt og grundigt arbejde. Ligeledes

vandrepokal til ejeren af den bedste han.

tant for dommerne, Henrik Larsen, en

en stor tak til avlerne, fordi I fandt vej til

Det blev Henrik Christensen, Manna, for

karakteristik af de udstillede dyr. Han

Brønderslev.

et dyr med 76 point. Der var også en

sagde, at dommerne havde set mange

vandrepokal til ejeren af den bedste hun,

pæne dyr. Dyrene havde både en god

blev taget godt imod. Der blev udstillet lidt færre dyr end sædvanlig. Der var

Hansen, der var med som aspirant, for

Afd. 1 - Hanner over 9 mdr.

72 Henrik Christensen, Manna

70 Kim Hermansen, Løsning

75 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

72 Ingrid Dissing, Vrå

69 Kim Hermansen, Løsning

75 Henrik Christensen, Manna

72 VP Chinchilla, Jerslev J.

69 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

75 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

71 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

74 Henrik Christensen, Manna

71 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

69 Kim Hermansen, Løsning

74 Henrik Christensen, Manna

71 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

69 Kim Hermansen, Løsning

74 Kim Hermansen, Løsning

71 Michael Bo Nielsen, Vrå

69 Brian Vajhøj, Ugilt

74 Ingrid Dissing, Vrå

71 Kim Hermansen, Løsning

69 Henrik Christensen, Manna

74 Lars Møller, Aalestrup

71 Helle Johansen, Præstø

69 Brian Vajhøj, Ugilt

73 Henrik Christensen, Manna

71 Lars Møller, Aalestrup

68 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

73 Kim Hermansen, Løsning

70 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

67 Helle Johansen, Præstø

73 Henrik Christensen, Manna

70 Helle Johansen, Præstø

66 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

72 Ole Ørris, Hvam

70 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

63 Leif Andersen, Tinglev

72 Henrik Christensen, Manna

70 Henrik Christensen, Manna

72 Henrik Christensen, Manna

70 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

Afd. 2 - Hunner over 9 mdr.

72 Henrik Christensen, Manna

70 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

72 Ole Ørris, Hvam

42

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


70 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

71 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

66 Ingrid Dissing, Vrå

70 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

71 Henrik Christensen, Manna

65 Leif Andersen, Tinglev

69 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

70 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

65 Leif Andersen, Tinglev

69 Ingrid Dissing, Vrå

70 Ingrid Dissing, Vrå

64 VP Chinchilla, Jerslev J.

68 Henrik Christensen, Manna

70 Kim Hermansen, Løsning

64 Leif Andersen, Tinglev

68 VP Chinchilla, Jerslev J.

70 Ingrid Dissing, Vrå

68 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

70 Michael Bo Nielsen, Vrå

Afd. 5 - Mutationer

67 Helle Johansen, Præstø

70 Michael Bo Nielsen, Vrå

75 Ingrid Dissing, Vrå

67 Leif Andersen, Tinglev

69 Kim Hermansen, Løsning

74 Ingrid Dissing, Vrå

66 Leif Andersen, Tinglev

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

73 Ingrid Dissing, Vrå

66 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

70 VP Chinchilla, Jerslev J.

66 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

69 Brian Vajhøj, Ugilt

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

63 Leif Andersen, Tinglev

69 Henrik Christensen, Manna

67 Brian Vajhøj, Ugilt

69 Ingrid Dissing, Vrå Afd. 3 - Hanner under 9 mdr.

69 Michael Bo Nielsen, Vrå

76 Henrik Christensen, Manna

69 Ingrid Dissing, Vrå

75 Kim Hermansen, Løsning

68 Helle Johansen, Præstø

75 Henrik Christensen, Manna

68 Kin Hermansen, Løsning

75 Ingrid Dissing, Vrå

68 Ingrid Dissing, Vrå

75 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

68 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

75 Ingrid Dissing, Vrå

67 Kim Hermansen, Løsning

75 Kim Hermansen, Løsning

67 Kim Hermansen, Løsning

74 Henrik Christensen, Manna

67 Lars Møller, Aalestrup

74 Ingrid Dissing, Vrå

67 Leif Andersen, Tinglev

74 Henrik Christensen, Manna

67 Ingrid Dissing, Vrå

74 Ingrid Dissing, Vrå

66 Leif Andersen, Tinglev

74 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

66 Helle Johansen, Præstø

73 Kim Hermansen, Løsning

63 Helle Johansen, Præstø

73 Ingrid Dissing, Vrå 72 Ingrid Dissing, Vrå

Afd. 4 - Hunner under 9 mdr.

72 Ingrid Dissing, Vrå

74 Ingrid Dissing, Vrå

72 Michael B. Nielsen, Ø. Hornum

72 Inger Mie Christensen, Vrå

72 Henrik Christensen, Manna

71 Ingrid Dissing, Vrå

72 Ingrid Dissing, Vrå

71 Hans Ivan Iversen, Aalestrup

72 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

70 Kim Hermansen, Løsning

72 Henrik Christensen, Manna

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

72 Ingrid Dissing, Vrå

69 Brian Vajhøj, Ugilt

72 Helle Johansen, Præstø

69 Hans Jørgen Hvedhaven, Brørup

72 Henrik Christensen, Manna

69 Inger Mie Christensen, Vrå

71 Henrik Christensen, Manna

67 Ingrid Dissing, Vrå

71 Henrik Christensen, Manna

67 Inger Mie Christensen, Vrå

Nr. 8 nov ember 2009

Dyrene fordelte sig således:

Hanner over 9 mdr.

44 dyr

Hunner over 9 mdr.

14 dyr

Hanner under 9 mdr.

54 dyr

Hunner under 9 mdr.

16 dyr

Mutationer I alt udstilledes

6 dyr 134 dyr

43


Nye pelsgaver til juletræet Kopenhagen Fur har fået fremstillet en ny kollektion af pelsting, som sælges til avlere. Du kan bestille pelsvarerne ved at gå på Kopenhagen Furs hjemmeside på avlerdelen. Her kan du også bestille de pelsvarer fra tidligere år, som fortsat er på lager.

Alle produkter er lavet i Kopenhagen Fur Platinum Kvalitet, og alle priser er inkl. moms. Kopenhagen Fur vil bestræbe sig på at fremsende alle bestillinger inden jul, men der tages forbehold for eventuelle forsinkelser. Der er et begrænset antal produkter, og derfor sælges de efter først til mølle-princippet.

Unikt tilbud fra Cecilie Toklum og Kopenhagen Fur Cecilie Toklum har eksklusivt designet 2 par smukke sko for Kopenhagen Fur. Begge sko er produceret i Italien.

Smuk sort højhælet (8cm) selskabssko. Kan bru-

Elegant sort lak ballerina fremstillet i fineste lak-

ges både sommer og vinter. Fremstillet i bedste

skind med ruskindsdetalje og medfølgende sort

kvalitet skind med ruskindsdetalje og medføl-

minksløjfe-clips. Leveres i størrelserne 37, 38, 39,

gende aftagelig sort minksløjfe-clips. Leveres i

og 40.

størrelserne 37, 38, 39 og 40. Pris 1850 kr. Pris 1950 kr.

44

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Pift garderoben op med pelspynt I samarbejde med E&L by Lundqvist præsenterer Kopenhagen Fur her årets julegaveideer. Kopenhagen Studio har været medvirkende til udvidelsen af E&L by Lundqvists accessories-kollek­ ’Perlekæde’ i rød eller lilla mink

Prikken over i’et. Kæde med lilla eller

tion, som nu også indeholder

kombineret med sort læder.

gul minkkugle. Man kan efter behag

mindre pelsprodukter.

Kan også bruges omkring

skifte kæden ud med silkebånd eller

håndled.

lædersnor.

Pris 675 kr.

Pris 420 kr.

Brochen er tilbage. Smuk pelsblomst med brochenål i indfarvet grå eller Black Cross mink. Blomsten kan også hæftes på eget hårbånd. Pris 535 kr.

Det berømte hjerte i gul mink nu med ny eksklusiv Kopenhagen Fur nøglering, der også kan bruges separat. Hjertet kan desuden bruges som vedhæng i egen kæde, lædersnor eller silkebånd. Pris 480 kr. Forny dine sko. Disse små minkblomster i grå eller lillakan bruges på sko eller clipses på hårbånd. Sælges i par.

20 kr. af prisen går til Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening, som

Pris 399 kr.

Nr. 8 nov ember 2009

støtter børnehaver i Namibia.

45


NAVNENYT

Jens Andersen 25 års jubilæum

gruppe 6. Jens er en dygtig og vellidt medarbejder, der også er med

Linda Olsen 25 års jubilæum

i vores livdyrsortering hvor han Jens Andersen kan den 28. novem-

hjælper med udvælgelse af avlsdyr

Mandag den 28. november kan

ber fejre sit 25 års jubilæum. Han har

på farmene.

Linda Olsen fejre 25 års jubilæum. Linda har alle årene været

i alle årene været ansat i Produktionsafdelingen.

Kopenhagen Furs ledelse takker

tilknyttet Produktionsafdelingen.

Jens Andersen for sit store enJens startede i vildt- og mutations-

gagement og ønsker tillykke med

Linda startede i 1984 som

afdelingen, hvor han hurtigt blev og

jubilæet.

sorteringselev i den daværende Mutationsafdeling. Senere kom

stadig er en dygtig rævesorterer. Hans speciale blev vaskebjørne.

Kenneth Jensen

hun til Scanbrownafdelingen, og hun er nu tilknyttet sorteringsaf-

Jens har i dag sin daglige gang i

delingens Gruppe 10. Linda er en meget engageret, flittig og loyal medarbejder. Kopenhagen Furs ledelse takker Dori Palm Pedersen 25 års jubilæum

Vi kender Dori som en meget enga-

Linda Olsen for en mangeårig flot

geret, flittig og loyal medarbejder,

indsats, og ønsker tillykke med

der altid udviser en høj produktivitet.

jubilæet.

Fredag den 20. november kan Dori

Dori er en meget positiv og glad

Palm Pedersen fejre 25 års jubilæ-

person.

Dan Kristiansen

um. Dori har alle årene været tilknyttet Produktionsafdelingen.

Kopenhagen Furs ledelse takker Dori for en god og loyal arbejdsindsats

Dori startede i daværende ar-

og ønsker tillykke med jubilæet..

bejdsgruppe på natholdet og kom efterfølgende på daghold. Hun er nu

Fin Ohlendorff 25 års jubilæum

Jan Christiansen

tilknyttet Sorterergruppe 1, hvor hun

Fin Ohlendorff kan den 27. no-

bestrider samtlige arbejdsfunktioner.

vember fejre sit 25 års Jubilæum. Fin har i alle sine år været tilknyttet Produktionsafdelingen. Fin Ohlendorff startede sin karriere som teknikskindskriver,

Ejvind Madsen 25 års jubilæum

Ejvind har også de seneste 8 år væ-

og senere blev han skindsorter.

ret tillidsrepræsentant for sorterer-

Fin er i dag tilknyttet sorterings-

gruppen.

gruppe 6. Fin er tillige en af vores arbejdsmiljørepræsentanter. Det

Ejvind Madsen kan ved indgangen til sæsonen 2009/2010 fejre sit 25 års

Kopenhagen Furs ledelse takker

er et arbejde, som han varetager

jubilæum.

Ejvind for sin gode og loyale ar-

med stor flid og engagement. Fin

bejdsindsats og ønsker tillykke med

er en meget vellidt kollega.

Ejvind startede sin karriere i det der

jubilæet. Kopenhagen Furs ledelse takker

dengang hed Brown males-afdelingen hos Alf Sommer Larsen. Ejvind

Fin Ohlendorff for en mangeårig

er i dag tilknyttet Gruppe 9, hvor han

flot indsats og ønsker tillykke

er en dygtig og alsidig sorterer, og

med jubilæet.

en vellidt og afholdt kollega.

46

Michael Jensen

Kenneth Jensen

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Erik Pedersen 25 års jubilæum

Erik Pedersen kan den 28. november fejre sit 25 års jubi-

Kopenhagen Fur ledelse takker Erik Pedersen for sit store

læum. Erik har arbejdet alle år i Produktionsafdelingen og

engagement og flotte arbejdsindsats og ønsker tillykke

været ansat som skindsorterer, hvor han i dag arbejder i

med jubilæet.

gruppe 6. Man kan godt kalde Erik for lidt af en specialist, idet Erik primært står for sortering af Stardust og Jaguar.

Kenneth Jensen

Erik er meget værdsat for sin kunnen og en rigtig god medarbejder.

Michael Johannesen 25 års jubilæum

Michael Johannesen kan den 28. november fejre sit 25 års

været en anerkendt landsdommer. Michael arbejder i dag i

jubilæum. Kopenhagen fur har haft stor glæde af Michael i

gruppe 6, hvor han er en dygtig, positiv og vellidt kollega.

produktionsafdelingen i alle 25 år. Kopenhagen Fur ledelse takker Michael Johannesen for sit Michael begyndte på Pelsen i scanblackafdelingen hvor

store engagement og ønsker tillykke med jubilæet.

han hurtigt blev kendt for sin ekspertise inden for minkskind. Det har medført af Michael i mange år har været med som instruktør på vores avlerkurser, og han har

Kenneth Jensen

Navnenyt Omtale af fødselsdage, jubilæer etc. modtages til optagelse i Dansk Pelsdyravl. Send omtalen til info@kopenhagenfur.com og medsend gerne billede.

Nr. 8 nov ember 2009

47


NAVNENYT

Jesper Clausen 25 års jubilæum

Storm P’sk måde at lægge de første

hele minkbranchen, dens værdidan-

auktions-statistikker på vores første

nelse gennem produktudvikling, mar-

hjemmeside. Efter den vanskelige

kedstrends og det basale, men vigtige

Den 1. no-

fødsel i 2000 af CFC-AVL kom Jesper

genetiske avlsarbejde. Dette kombine-

vember 2009

Clausen til Kommunikationsafdelingen

ret med en stor IT faglig indsigt gør, at

havde Jesper

og arbejdede primært med den faglige

Jesper har evnet at kunne specificere,

Clausen 25

del af hjemmesiden. Han begyndte her

projektere og gennemføre mange

års jubilæum

også at fotografere lidt mere og blev

væsentlige IT udviklingsprojekter i

i Kopenhagen

sidenhen flyttet til sin nuværende stil-

Kopenhagen Fur.

Fur. For at kunne skrive dette indlæg

ling som projektleder i IT-afdelingen.

til Pelsdyrbladet, spurgte jeg til Jes-

Dette er dog langt fra en beskrivelse af

pers cv i Dansk Pelsdyravlerforenings

Man kan nok sige, at Jesper Clausen

Jespers fulde aktivitetsniveau i Dansk

tjeneste. Det var som at starte en

alle dage har lavet det samme: Arbej-

Pelsdyrsavlerforenings regi. Jesper er

lavine! Oversigten lignede noget, der

det på systemer rettet mod avlerne/

en passioneret fotograf. Man kan med

dækkede over 3 mands arbejde i 50 år

farme, og det øjeblik, at det var ved

god ret sige, at Jesper er Kopenhagen

- og dette vel at mærke for en medar-

at være rutine, er opgaverne blevet

Furs ”hoffotograf”. Der er ikke den

bejder, der har spredt sit virkefelt til

givet videre og nye udviklingsopga-

begivenhed, royalt besøg, gæstevisit

så forskellige faglige områder, at man

ver er påbegyndt. Men listen stopper

fra hele verdenen eller begivenheder

normalt ville have 2 til 3 specialister

overhovedet ikke her: Rundvisninger:

i foreningen, som Jesper ikke har

ansat for kunne dække disse områder:

Gæster, Studerende, Landbrugsskoler

foreviget. Når Jesper er på rejse på for-

Genetiker, datalog, statistiker, fotograf,

m.m., ”Tirsdagsaften”. Rejseguide

eningens foranledning, er der altid et

journalist, rejsefører, musiker, kongelig

på avlerture: Kina, Rusland, Canada,

par tusinde billeder med hjem i kassen.

berider. Jesper Clausen kan vel nær-

Argentina/Brasilien, Namibia/Syd-

Dertil kommer de utallige faglige artik-

mest betegnes som Kopenhagen Furs

afrika, Island. Udvalg: ”Konsulenternes

ler, han har skrevet til Dansk Pelsdyravl

humane Schweitzerkniv.

Avlsudvalg”, Skindudvalg, Arbejds-

gennem tiden. At han tillige får tid til at

gruppe ”Avl, Genetik & Reproduktion”,

dyrke fritidsinteressen for heste ved at

Jesper Clausen begyndte i Dansk

Hjemmeside, NJF-Prisanalyser, Dagligt

passe og ride rundt i Købehavn med

Pelsdyravlerforening samtidig med, at

Foderforbrug, Hotline, Intern fotograf,

kongehusets heste og kareter er lidt

ræveinseminering for alvor blev indført

Portrætter, Kunder, Toplot, Den Gyldne

ufatteligt. Men det er vel blot naturligt

i Danmark. Han var rundt de første år

Pelsnål. Jeg stopper opremsningerne

for en ”gammel” garderhusar.

og registrere, vaccinere og øremærke

her, selvom der er mange flere om-

hanner godkendt til ræveinseminering

råder, talløse internationale konfe-

Det er et privilegium, at arbejde sam-

på alle hanstationer. Han underviste

rencer, seminarer og meget andet,

men med et menneske som Jesper

på en del ”Ugekurser” på Hovborg

hvor Jesper Clausen repræsenterer

Clausen, der i den grad er et mul-

Landbrugs-skole. Samtidig udviklede

Kopenhagen Fur og Dansk Pelsdyrav-

titalent, som på allerbedste vis har

og programmerede Jesper DanMink-

lerforening.

formået at forvalte kombinationen af

programmet sammen med Ejner Børsting.

48

fokuseret, kvalificeret og mangefacetNår man spørger Jesper Clausen hvad

teret arbejde med et behageligt og

han laver i Kopenhagen Fur, har han

imødekommende væsen.

Lige før Faglig Afdeling blev ned-

ofte med et skævt smil svaret: ”Alt

lagt blev Jesper Clausen flyttet til

foreliggende arbejde”. Hvis der er

Kære Jesper: 25 års jubilæum, men

IT-afdelingen. Lidt heldigt, idet den

nogen, der med god ret kan påberåbe

med en indsats, der vægter som det

faglige afdeling kort efter blev nedlagt.

sig denne beskedne men altfavnende

dobbelte. Tak for den store indsats,

Sidenhen blev Jesper Clausen flyttet

jobbeskrivelse, er det Jesper Clausen.

og med håbet om mange flere års

tilbage til Foreningen og arbejdede

Med en solid faglig baggrund inden for

fremtidigt samarbejde. Både fagligt og

med DanMink, Skinfo, Hitliste m.m.

genetik, statistik og datalogi, har han

personligt.

Dette var tidens pionerarbejde, hvor

gennem en menneskealder erhvervet

Jesper Clausen var med til på næsten

et indgående tværfagligt kendskab til

Claus Andersen

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Peter Spangsager Jensen 25 års jubilæum

Peter Spangsager Jensen kan den

sorterer er Peter også en af vores

28. november 2009 fejer sit 25 års

specialister i rævesortering.

jubilæum. Virksomheden har haft stor glæde af Peter i Produktionsaf-

Kopenhagen Furs ledelse takker

delingen i alle årene.

Peter for den altid loyale og engagerede arbejdsIndsats og ønsker

Peter startede som sorteringselev i

tillykke med jubilæet.

den daværende Scanbrownafdeling og er nu tilknyttet sorteringsgruppe

Bente Krusegaard

7. Foruden at være en dygtig mink-

Afskedsreception Dan Kristiansen 25 års jubilæum

medarbejdere i sorteringsgruppe 10.

Da Iwan Santin stopper efter 42

Dan har stor indsigt i kvalitets-

på Kopenhagen Fur, afholder vi

sortering og kvalitetsstyringen af

reception for Iwan under december-

Den 28. november 2009 kan Dan Kri-

sorteringen og har gennem sine

auktionen 2009.

stiansen fejre sit 25 års jubilæum hos

mange år i sorteringen udviklet sine

Kopenhagen Fur. Dan har gennem en

kompetencer på netop de områder.

Receptionen

årrække fungeret som lederassistent

Områder som er helt afgørende for

holdes søndag den 20. december

i vores sorteringsafdeling, men tog

den sublime kvalitet som Kopenha-

kl. 15.00 i Kopenhagen Room.

sidste år skridtet fuldt ud og overtog

gen Furs sortering er kendt for. Vel mødt!

ledelsen af en af produktionsafdelingens fire sorteringsgrupper.

Kopenhagen Fur og alle dine kollegaer ønsker dig et stort tillykke og

Ledelsesopgaven har Dan mestret

takker for et fantastisk samarbejde,

fra første færd og et godt humør,

et altid stort engagement og et dej-

stabilitet og robust lederstil har

ligt smittende humør.

medvirket til flotte resultater og et godt arbejdsklima for Dan og hans

Nr. 8 nov ember 2009

Jesper Lauge

49


Dansk Pelsdyravl Annoncepriser gældende fra 1. januar 2010. Alle priser er ekskl. moms

Tekstsideannoncer: priser på faste formater Størrelse

Højde x Bredde

1/1 side

253x182 mm

Pris

13.300

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver Gentagelsesrabat

1/1 side til kant

1/2 side

297x210 mm plus 3mm til beskæring

14.300

124,5X182 mm

7.000

4 indrykninger:

5 pct.

6 indrykninger:

10 pct.

8 indrykninger:

15 pct.

Gentagelsesrabat forudsætter samlet bestilling og at annoncerne indrykkes inden for en periode på 12 måneder fra bestillingstidspunktet. Ved samlet beta-

1/4 side

124,5x89 mm

5.600

1/4 side

60,25X182 mm

5.600

ling af hele ordren efter første indrykning opnås yderligere rabat på 5 pct. Rubrikannoncer

1/8side

60,25x89mm

3.200

12 kr. pr. spaltemillimeter (ingen rabat på rubrikannoncer). Indrykkes på www.kopenhagenfur.com

Dobbeltside til kant

253x400 mm plus 3mm til beskæring

25.500

Bagside

Specielt format

14.300

på avlersiden.

Ovennævnte priser er for trykklart materiale

Tekniske data

Annoncemateriale

Annoncesalg

Antal spalter 4

Leveres elektronisk i pdf-format i

Kathrine Engberg

Papirkvalitet 90g Multiart Silk

CMYK-farver og med højopløselige

Langagervej 60

Spaltehøjde i mm 253

billedfiler.

2600 Glostrup

Deadline for tekstsideannoncer er Trykteknik Offset

den 25. i måneder før udgivelse.

Spaltebredde i mm 42,5

Tlf. 4326 1112 ken@kopenhagenfur.com

Spaltemellemrum i mm 4

Annoncemateriale sendes til ­

Raster 80 linier

Kathrine Engberg på mail:

Til kant i mm: h 297 x b 210 mm

ken@kopenhagenfur.com

plus 3 mm til beskæring

50

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


julekonkurrence Med denne krydsogtværs ønsker Dansk Pelsdyravl alle medlemmer en

Kodeord:

rigtig glædelig jul og et godt nytår. Du deltager i konkurrencen ved at

Navn:

finde kodeordet i felterne markeret med gult. Krydsogtværsen kan også

løses på www.kopenhagenfur.com.

Kontonr.:

Du kan vinde: 1. præmie: ’Perlekæde’ i lilla mink kombineret med sort læder. Kan også bruges omkring håndled. 2. præmie: Pelsblomst med brochenål i Black Cross mink. Blomsten kan

Adresse: By:

også hæftes på et hårbånd. 3: præmie: Det berømte pelshjerte, nu i gul mink med ny eksklusiv Kopenhagen Fur nøglering. Hjertet kan også bruges som vedhæng i egen kæde, lædersnor eller silkebånd.

Nr. 8 nov ember 2009

Send løsningen til Dansk Pelsdyravl, Langagervej 60, 2600 Glostrup. Mærk kuverten “Julekonkurrence”. Løsningen skal være Dansk Pelsdyravl i hænde senest den 20. december 2009. Vinderne bliver offentligt i januar-nummeret.

51


Avlsdyr

Avlsdyr/saneringsdyr sælges

kva., str., velvet %: Brown/glow 111 108 83, Mahogany 112 107 84. Se hitliste. Steffen Therkelsen. Tlf. 2164 8324

Avlsdyr/saneringsdyr sælges

Typer kv. str. v% Black 107 111 50 Mah. 111 104 87 Wild 112 102 92 Hvide 109 101 52 Silverblue 105 103 40 Palomino 105 107 52. Kurt Nielsen Tlf.: 4025 2849

Rimelige priser

Store dyr af god kvalitet og højt hvalpegennemsnit. Store mængder kan afhentes til rimelige priser. Evt. flerårig aftale. Tlf.: 2095 4440

Rimelige priser

Gode avlsdyr sælges. Black, Mah., Wild, Past., Saf., Pearl og Blue Iris. Erling Skytte Tlf.: 9741 2158

Køb og salg

Sælges

Billig stoker brændsel. Danpels.dk Tlf. 9865 8900 / 2945 0088

Sælges

Fodermaskine HG 1200 kg Easyfeeder, årg. 07, 1024 timer med positionering pris kr. 89.800,00. Halmrive saksmodel til minilæsser, ny, pris kr. 12.000. Halmgreb til minilæsser kr. 5.000,00. Ole Holmgaard. Tlf.: 5095 1134

MINKKORT m.v.

Levering af alle former for minkkort, burnumre, farmjournaler m.v. Ring til: BHM Tryk Høgevej 5, 6705 Esbjerg Ø. 75 14 28 11

Minkfodersiloer

Beholder i rustfrit stål og udvendig beklædning af røde stålplader. Stor påfyldnings– og aftapningsåbning. Størrelse fra 2.500 til 10.000 liter. 400 produceret siden 1985. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro. 9740 2100. Fax 9610 2106

Service på fodermas kiner

Salg af nye og brugte maskiner. Reparering af alle mærker. Vi har ombytnings PUMPER til flg. mrk.: AR – Flex – 502 – SuperMatic – Handy. Ring og få tilbud Almtoft Smede og Maskinfabrik A/S Teglgårdsvej 1, 8620 Kjellerup 86 88 11 20 – 40 44 88 29

MC Fodermaskiner

Salg af nye og brugte fodermaskiner. Nyudviklet foderpumpe, der passer til næsten alle maskiner. ­Reparationer og service af alle maskiner. Speciale. MC / Soffie. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro. 9740 2100. Fax 9610 2106

Diverse

Rengøring af A-farme

• Hvalpenet • Taner Fast pris gives. Arndal Rengøring ApS v/Michael Arndal Karen Brandsvej 16, 6960 Hvide Sande 9731 2664 – 4018 2664

Farmvask

• Hvalpenet Vask af saneringsfarme tilbydes. Garanti for godkendelse. Tlf.: 4018 2664

Vaccination og blodprøver Blodprøver og vaccination af mink. Nedtagning og opstilling af minkhaller samt alt forefaldende arbejde med mink. Pia’s Vikarer Gudumsvej 1, 7600 Struer Tlf.: 9748 4874 - 2331 0381

Call Just to fix it

Reparation af tørreanlæg. Tlf. 4072 7042

60 cm ovenlys fra pr. mt. kr. 22,Minkklodser pr. stk. kr. 29,-. 45 x 70 mm minklgt. pr. mt. kr. 5,30. Træ til minkhaller – til fantasipris. Levering/afhentning – efter aftale. Aulumgård A/S Aulum – 9641 2100

Billig reparationstråd

Reparationstråd i mange kvaliteter. Kraftige ruser, usamlet eller samlet, forlåger, kraftig forlågetråd ø2,45mm, bundlåger, bundtråd, fodertråd, tråd til hyldevogne, tråd til flyttekasser, samt rammer og beslag. Alt fremstilles efter mål uden merpris. Medana A/S Tlf.: 7565 0211

52

på topmoderne Kopenhagen Fur kontrolleret pelseri ved Års. Helpelsning før jul kr. 20. Mange års erfaring. Benny Berge Tlf. 2585 1061

Valsted Pelseri

Valsted Pelseri tilbyder helpelsning til 18 kr. Kvalitet en selvfølge. Kontrolleret pelseri. Secher & Vinther, Nymøllevej 9, 9240 Nibe. Kontakt Michael Secher, tlf. 2034 6308.

Pelsning af mink

Vi tilbyder pelsning af mink på moderne pelseri. Vi anvender Fix 2 systemet. Mange års erfaring haves. Kontakt Jan B. Madsen, Innima Mink Aps, Volstruphedevej 35, 9300 Sæby. Tlf. 4016 6151 eller 9846 6151

Hvide Sande Tagrens er også Vestjysk Minkrens

– Rengøring af minkhaller – Rengøring af hvalpenet – Desinfektion af minkhaller – Salg af desinfektionsvæske – Uforbindende tilbud gives – Vi kører over hele landet Palle Jensen Mamrelund 1 A 6960 Hvide Sande 9731 2142 – 4029 4456

STÅLTRAPEZPLADER

35,-

Gylleanlæg

– der bare virker Komplet vacumsystem Vi laver også bagskyl og reparation af alle slags pumper. Tlf. 21 25 62 64

Medana A/S tlf. 7565 0211

Kvalitetspelsning tilbydes

Jørn Steen Bjergø

Ovenlysplader

Mink-OVENLYSPLADER

Vendbare bure. Bure med rf. bund. Bure i 2 etager. Topcylinderbure.

Pelsning

En hjertelig tak til alle for en hurtig, velmenende og professionel indsats. Det varmer meget at føle hvordan ”minkfolk ” står sammen.

1 Stk. Termotec affugter sælges grundet ophør. Pris kr. 5000. 7600 Struer Tlf.: 4055 3629

Minkbure

Amerikansk bulldog, 9 uger, 5 hanner, kr. 3.000 E. Vammen. Tlf.: 4018 8476

Minkudslip 09.10.2009 Fousing, Struer

Affugter

Kortbrædder – rygningsbrædder – spærtræ – høvlet minklægter – eternit m.m. haves på lager til billige priser. Levering/afhentning efter aftale.

Vagthunde sælges

Redekasser

Redekasser i birkefiner eller spåntræ. Med eller uden ruser. Delvis samlede eller helt samlede. Medana A/S tlf. 7565 0211

Hylder

Tråhylder flere varianter i minkbure. Nemme at opsætte.

Tag/væg til lavpris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plastisol – Prelaq Nova – Polyester & Galvaniseret Den populære teglstensprofil i stål – udseende som tegl (fås i fix-mål)

Medana A/S tlf. 7565 0211

NYHED!!! Stålplade med udseende som eternit (fås i fix-mål)

KØB -SALG – VURDERING

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

af alt til mink. SØNDERLUND FARMSERVICE Tlf. 9747 3530 – 2094 3531 Se vores hjemmeside: www.soender-lund.dk

H.P. STÅLTAG aps 8662 3705 . 2072 6601 . Fax 8662 3805 hp@hp-staaltag.dk · www.hp-staaltag.dk

KIDA MINKTRÅD DANMARKS BEDSTE PRISER Kom og gør en god handel på diverse minkudstyr, redekasser, aflivningsvogne, hylder, handsker og minktråd. Tlf. 2047 8822 – 4098 9373

Køb og salg af brugt udstyr Beton hegn til farm og industri Tagplader B5 grå 125 x 112 cm. Pris fra 75,JM Farmsalg – 75 78 19 22 www.jm-farmsalg.dk

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Kvalitetspelsning af mink

Hel el. delvis pelsning i kontrolleret og moderne pelseri af høj kvalitet. Mange års erfaring. Udhede minkfarm v/ Vagn og Søren Vandborg Paradisvej 3, 6990 Ulfborg Tlf. 4093 2579

Seriøs kvalitetspelsning

Opslibning af skraberuller



Til BS og Grandly skrabeautomater.Samt Gøl Flowskraber. Skraberuller 160 mm.

NYT NYT NYT

Vi forhandler nu de nye blå ottetands skraberuller. Erik Westergaard ApS, Grebjerg 15, Gjøl, 9440 Åbybro Tel.: 9827 7458 – 4085 7458

af mink fra kontrolleret pelseri. Hel- eller delvis. Mange års erfaring. Dalsgaard Pels v /Anders Jensen www.dalsgaarden.com Dalgsgaardvej 27, 9293 Kongerslev Tlf. 4054 3319



   

   

    

Pelsning af mink

 

Mange års erfaring med pelsning af mink. Ring og hør nærmere. Solhjem Pelsdyrfarm v/Kaj og Peter Sørensen Raundrupvej 1, Tornby, 9850 Hirtshals Tlf. 2082 7235

 

 

  

Hel– el. delvis pelsning





 

i moderne pelseri. Kontrolleret pelseri. Henrik Simonsen Tlf. 6175 9211 – 5946 2710





Pelsning

Kvalitetsplesning af mink. Hel- el. delvis pelsning. Ellinge Minkfarm I/S. Niels Danielsen Tlf.: 2125 3271

Pelsdyrfarme

Køb/salg og vurdering

af landbrugsejendomme og minkfarme. 20 års erfaring i branchen. IKAST EJENDOMSCENTER Statsautoriseret ejendomsmægler Gunnar Jensen Tlf. 9715 5344 – Fax. 9725 2144

BEGANTRÅD Ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

E-mail: 677@edc.dk

www.edc.dk

Vi får mange henvendelser fra købere til minkfarme over hele landet – i alle størrelser – med eller uden avlsdyr.

Storegade 12 • 6753 Agerbæk

Nr. 8 nov ember 2009

Telefon 7519 6333

53


Dansk Pelsdyravl Næste nummer af bladet udkommer fredag den 29. januar 2010



  

54

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Fangstfælde i aluminium med nyt lukkesystem. Fordele: 1: Stort volumen som giver plads til store dyr. 2: Fremstillet i aluminium, som gør den let. 3: Nem og handy at betjene. 4: Virker også i regn og slud.

Kantskraber XL Sorteringsfælde Han

Ideel til afskrab af gødning på kanterne af gyllerenderne. Leveres til: Letbæk / Scanplast renden Gøl renden & Ansager renden

Længde 620 x bredde 145 mm Excl. fikseringsklemmer.

Reparationsplader til redekasser

Foderspartel i rustfri stål til afskrab og nedtryk af foder på tråden.

Multipumpen Den slidstærke Multipumpe er konstrueret ud fra de særlige forudsætninger til ydelse og holdbarhed, som stilles af netop pelsdyravlere. Den er derfor alfa og omega for alle seriøse avlere. Pumpen passer til f. eks. Super Matic - Mink-O-Matic 409 Soffie - MC - Handy - Flex Twinca - Vaudi, Maach Matic, H.G. Feeder samt Staldkat m.fl.

Foderskraber i rustfri stål. Ideel til afskrab af foder på redekassen.

Legerør til mink Giver god beskæftigelse til minkene og holder samtidig bunden af buret rent.

Nr. 8 nov ember 2009

Fødeindsats Vinterly

Vadehavsvej 3 • 6852 Billum • Tlf. 7525 9998 • www.multipumpen.dk

Skaber et godt miljø i redekassen

55


UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST ID-NR.: 42383: ALT HENVENDELSE; Dansk Pelsdyravlerforening: T: 43261061

November/December tilbud 2009 Skindryster model Jasopels Før pris DKK. 19.900,00 Nu pris DKK. 12.900,00

ILBUD T N O N KA Strygemaskine m/2 børster Før pris DKK. 16.900,00 Nu pris DKK. 9.900,00

Tid til Tråd Hos Jasopels har vi fokus på tråd. Derfor har vi valgt kun at samarbejde med Arcelor Mittal, der producerer markedets bedste tråd. Tråden lever fuldt op til Jasopels’s krav til trådvarer, hvoraf vi producerer unikke produkter til pelsdyravlerne over hele verden. Vi leverer både samlede og usamlede bure – uanset hvilken løsning der vælges, leverer vi naturligvis fragtfrit i hele landet.

Kontakt en af vores sælgere for et uforpligtende tilbud!

Rune Skovgaard Mobil 30172888 rs@jasopels.dk Sjælland/Bornholm

56

Søren Klindt Mobil 30172866 sk@jasopels.dk Sydjylland/Fyn

Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording Tlf. 98 42 05 66 · Fax 76 95 13 43 info@jasopels.dk · www.jasopels.dk

Jens R. Andersen Mobil 30172836 jra@jasopels.dk Sydvestjylland

Kjeld Christensen Mobil 30172877 kc@jasopels.dk Midt- & vestjylland

Ove Bæk Mobil 30172811 ob@jasopels.dk Nordjylland

Jens Åge Nielsen Mobil 30172844 jan@jasopels.dk Øst-, midt- & vestjylland

Mogens Kristensen Mobil 30172833 mk@jasopels.dk

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL –professionel til skindet

Dansk Pelsdyravl, nov/dec 2009  

Dansk Pelsdyravl, nov/dec 2009

Dansk Pelsdyravl, nov/dec 2009  

Dansk Pelsdyravl, nov/dec 2009