Page 1

Pelsgolf 2011 med rekorddeltagelse pelsgolf

Af Sørne Gersløv sg@KOPENHAGENFUR.COM

For 15. år i træk blev årets Pelsgolf afholdt torsdag den 25. august. Det var i år i Trehøje Golfklub, som flere gange er blevet kåret til en af de 10 bedste golfbaner i Danmark. Og banen levede godt op til dette med en række udfordrende og flotte golfhuller. Vejrmæssigt har vi gennem årene været heldige, og det

Række

Vinder og klub

Resultat

A

Bjarne Ravn, Holstebro Golfklub

35 point

B

Gerner Hansen, Holstebro Golfklub

33 point

C

Karoline Thuesen, Esbjerg Golfklub

34 point

D

Kim Mogensen, Holstebro Golfklub

42 point

Der var også præmier til nr. 2, 3 og 4 i hver række. Bedste hold Lillian Santin, Dennis Kindberg og Erling Christensen med et gennemsnit på 29 Stableford-point.

gjaldt også i år. Dagen bød på solskin og varmt som-

Årets samlede match og pok alvinder (alle rækker)

mervejr. Vi fik allerede meget tidligt mange tilmeldin-

Kim Mogensen, Holstebro Golfklub

ger til matchen og det endte med en rekorddeltagelse

Der var desuden udsat en række præmier for at komme nærmest flaget på

på hele 104 spillere. Den tidligere rekord var ca. 80

to par 3-huller, samt for længste drive på et par 5-hul.

spillere. Næste års Pelsgolf

Efter fælles morgenbord i klubhuset var der kanonstart kl. 9.20 og med en fælles afslutning og en læk-

– bliver i Himmerland Golf og Country Club torsdag den 30. august 2012. Det er dagen før Pelstema og Farmerdag i MCH, Herning.

ker frokost i klubhuset ca. fem timer efter. Der blev

Oplysninger vedr. tilmelding m.v. kommer i Dansk Pelsdyravl, juni 2012 samt

spillet almindelig stableford i fire rækker.

på hjemmesiden www.kopenhagenfur.com

Medvirkende til at gøre dagen festlig var støtten fra de mange sponsorer, som havde givet nogle flotte præmier til vinderne, og fra matchkomiteen lød der en stor tak til alle firmaerne.

Vi støtter Pelsgolf 2011

–professionel til skindet

58

TIDSSKRIF T FOR DA NSK PEL SDYRAVL

Pelsgo lf 2011 med rekorddeltagelse  

Pelsgo lf 2011 med rekorddeltagelse

Pelsgo lf 2011 med rekorddeltagelse  

Pelsgo lf 2011 med rekorddeltagelse