Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

1

Fjármál Bókað

Áætlun 13.890.997.782 13.386.768.861 12.768.136.287 12.826.045.726 Bókað Áætlun

Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

3.139.577.826 1.728.814.007 729.129.602 324.895.041 1.045.268.486 538.971.115

3.089.927.985 1.762.213.755 748.318.711 367.444.595 1.037.241.723 537.652.135

Mismunur

%

504.228.921 -57.909.439

104 100

49.649.841 -33.399.748 -19.189.109 -42.549.554 8.026.763 1.318.980

102 98 97 88 101 100

Rekstur helstu málaflokka

3.500 3.000

Bókað

Áætlun

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Tekjur og gjöld 15.000

Sameiginlegur kostnaður

Rekstur málaflokka er borin saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru yfir endurskoðaðri áætlun sem nemur 500 milljónum króna. Skýrist það af þrennu. Í fyrsta lagi er staðgreiðsla útsvars um 100 milljónum kr. hærri en reiknað var með, í öðru lagi skýrist þetta af endurálagningu í ágúst og í þriðja lagi eru fasteignagjöld hærri en áætlað var. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Gengistap frá áramótum nemur rúmum 820 milljónum kr. Staða erlendra lána er 13,5 milljarðar kr. Hagnaður vegna myntkörfu nemur 190 milljónum kr. Tölur á myndum eru í milljónum króna.

Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009

14.000

2009

2008

900

13.000 850 12.000 800 11.000 750 10.000 9.000

700

8.000

650 Tekjur Bókað

Gjöld

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Áætlun

Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt

Vextir

Hlutfall

Staða ISK Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Hagnaður v/körfu

Staða myntar

Gengi

CAD 0,30%

2,23%

301.585.370

-42.362.035

5,12%

-21.514.496

2.605.489

115,75

CHF 0,10%

7,67%

1.037.259.621

-60.304.299

7,28%

18.467.394

8.593.700

120,70

9.652.360.000 -619.040.000

74,75%

105.212.648

53.000.000

182,12

-12.656.580

EUR 1,01% 71,39% GBP 0,50%

1,88%

253.678.315

-30.539.154

3,69%

JPY 0,18%

4,61%

623.113.727

-21.637.534

2,61%

SEK 0,55%

1,10%

149.311.669

-18.495.159

USD 0,25% 11,12%

1.503.472.777

-35.739.082

100% 13.520.781.479 -828.117.263

-6,12%

190.553.594

Samtals 0,79%

1.268.455

199,99

26.935.230 449.188.096

1,3872

2,23%

-7.970.538

8.380.292

17,817

4,32%

82.079.936

12.109.156

124,16


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

2

Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra minnkar milli mánaða. Enn er reiknað með að atvinnuleysi aukist í vetur.

Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1.800 1.600 1.395 1.400

Greiðslur vegna fjárhagsaðstoðar er enn undir áætlun. Ekki voru greiddar heimgreiðslur í ágúst skv. reglum.

1.200 1.000 813 800

Nokkuð fleiri tilkynningar hafa borist vegna barnaverndarmála en á sama tíma í fyrra.

600 582

400 200 Alls

þar af karlar

Á næstu síðu eru upplýsingar um félagslegar leiguíbúðir og húsaleigubætur.

þar af konur

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Fjárhagsaðstoð 160.000.000 2009

2008

2007

Áætlun 2009

140.956.500

140.000.000 120.000.000

116.388.904

100.000.000 89.164.017 80.000.000 62.655.267

60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Vikur

Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009

Heimgreiðslur 120

600 472

500 411

433

434

473

100

100

481

454

80

400

345

60 40

300

75

72

85 66

61 46

48

47

53 44

20

43

44

50

67

64

43 34

64

45

31

200 0 100

Jan

0

0 Jan

Feb Mar Apr Maí

Jún

Júl

Ágú Sep

Feb Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Fjöldi barnaverndartilkynninga 2009 Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

3

Félagslegar leiguíbúðir - biðlisti

Húsaleigubætur 600

180 160

150

149

149

99

98

97

161

512

156 500

141

140

400

120 91

100

106

99

305 300

80

200

60

234

100

40 20

0

0 Apr

Maí

Jún

Júl

Fjöldi á biðlista

Ágú

Jan

Sep

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur

Fjöldi með 17 punkta eða fleiri

Júl

Ágú

Sep

Félagslegar leiguíbúðir

Fræðslumál 23,9

25 20

Á mynd 1 má sjá meðalfjölda nemenda í bekkjum. Á mynd 2 er sett fram hlutfall nemenda sem eru í áskrift að skólamáltíðum.

Meðalfjöldi nemenda í bekk

30 19,3

19,9

19,5

18,8

19,3

21,6

19,2

20,8

20,0

18,1

15 10

Á mynd 3 sést hlutfall faglærðra og annarra starfsmanna á leikskólum. Á mynd 4 sést fjöldi nemenda í dægradvöl.

5 0

Hlutfall nemenda í áskrift í mötuneyti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

94,0%

89,0%

80,0% 69,0%

82,2%

90,8% 80,2%

73,0%

68,3%

Starfsfólk í leikskólum

68,7%

Fjöldi nemenda í dægradvöl

250

Fjöldi í 1.-4. bekk 200

231

Fjöldi í dægradvöl (1.-4. bekk) 203

193

202 175

165

36%

150

132

132

46%

103 70

4% Leikskólakennarar Önnur háskólamenntun

14% Önnur uppeldismenntun Leiðbeinendur

0

118 96

91

100 50

138

120

111

67 43

63

105


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

4

Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs

Á Náttúrufræðistofu er teljari sem telur gesti stofunnar.

3.000 2.500 2007

2008

Á bókasafni má sjá yfirlit yfir útlán en þar er einnig teljari yfir gesti. Á síðasta ári voru þar 164 þúsund heimsóknir. Í útlánatölum eru einnig útlán Lindasafns.

2009

2.000 1.500 1.000

Starfsfólk Gerðarsafns , Molans og Tónlistarsafns handtelur gesti.

500 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Útlán Bókasafns Kópavogs

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2007

Júní

Júlí

2008

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

2009

Aðsókn að Gerðarsafni

6.000

2007

2008

2009

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

2008

2009

Júní

Júlí

Aðsókn að Molanum 1.500

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands 400

350 320

300

1.000

200 500 100 0

50

40

30

0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des

Jan

Feb Mar Apr Maí Júní Júlí

Ágú Sep Okt Nóv Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

5

Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs 60.000 2007

2008

2009

Aðsóknartölur sundlauga sýna aðeins fjölda almennra gesta en ekki iðkendur á æfingum félaga eða börn í skólasundi.

50.000 40.000 30.000

Aðsókn að báðum laugum er meiri í september í ár en á sama tíma í fyrra.

20.000 10.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Á mynd 3 eru aðsóknartölur að félagsmiðstöðvum skólanna í mars, apríl og september.

Des

Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000

2007

40.000

2008

Á mynd 4 er aðsókn að Tónlistarhúsinu, Salnum, samanburður þriggja ára.

2009

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Aðsókn í félagsmiðstöðvar

1.600

Mar

Apr

Sep

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma

Ekkó

Fönix

Hóllinn

Igló

Jemen

Kjarninn

Kúlan

Mekka

Þeba

Aðsókn að Salnum 7.000 2007

2008

2009

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Júní

Júlí

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

6

Starfsmannamál Heildarlaun eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Sú breyting er milli skýrslna að tölur eru nú með launatengdum gjöldum.

Heildarlaun

720

680

701

698

691

700

665 657

660

643

642 640 624

Á mynd 2 má sjá yfirvinnuhlutfall af heildarlaunum.

623

Á mynd 3 er að finna fjölda stöðugilda sem greitt er vegna við hver mánaðamót skipt eftir málaflokkum.

620 600 580 ML02

ML03

ML04

ML05

ML06

ML07

ML08

ML09

ML10

Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Félagssvið ML02

Fræðslusvið ML03

Menningarmál ML04

ML05

Æskulýðsmál ML06

Skipualgssvið ML07

Framkvæmdasvið ML08

ML09

Stjórnsýslusvið ML10

Fjöldi stöðugilda

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 ML02 Félagssvið

ML03 Fræðslusvið

ML04

ML05

Menningarmál

ML06 Æskulýðsmál

ML07 Skipulagssvið

ML08

ML09

Framkvæmdasvið

ML10 Stjórnsýslusvið


Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Október 2009

7

Ýmis mál

118

Yfirlit yfir fréttaumfjöllun um Kópavogsbæ er samkvæmt mælingum Fjölmiðlavaktarinnar.

37

Yfirlit yfir stofnuð mál í mánuði er fengið úr mála- og skjalakerfi bæjarins. Alls hafa verið stofnuð á árinu 2112 mál .

Fjölmiðlavakt 140

119

120 100 80

68

60

36

40 20

4

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009

Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008

Greinar í dagblöðum 2009

Greinar í dagblöðum 2008

Stofnuð mál eftir mánuðum 500 400 300

2007

2008

Íbúum hefur fjölgað í bænum á árinu. Þeir voru í upphafi árs 30.018 og þann 1. október 30.401. Það er þó fækkun milli mánaða en þann 15. september voru íbúar 30.455 sem er mesti fjöldi á árinu. Fjöldi símtala sýnir símtöl í þjónustuveri og hlutfall í svaraðra símtala.

2009 401

340

Á mynd 5 er að finna yfirlit yfir beiðnir til UT-deildar, fjölda beiðna, hve margar hafa verið afgreiddar og hve margar beiðnir eru opnar hverju sinni.

252

200 193 100 91 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

Ágú

Sep

Okt

Nóv

Des

Fjöldi símtala og svörun

Íbúaþróun 2009

1.700

30.500

30.401

30.400

100,0% 99,0%

1.600

30.300

98,0% 1.500

30.200 30.100

97,0% 30.018

1.400

30.000 29.900

1.300

29.800 Feb

Mar

Apr

Maí

Jún

Júl

300 250 200 150 100 50 0

Ágú

Sep

Okt

Vika 38

Vika 39

Fjöldi símtala

Beiðnum lokað

Vika 40 Svörun

Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild Beiðnir Skráðar

350

95,0% Vika 37

Jan

400

96,0%

Opnar beiðnir

2009-10_Manadarskyrsla  

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des Fjármál -57.909.439 100 Mynt Vextir Hlutfall Staða ISK Gengishagnaður Hlutfall hagnaðar Hagn...