a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

25. febrúar 2020. 112. tbl. 16. árgangur

w

Efnisyfirlit Okkar Kópavogur

2

Söfnun

4

Skólahljómsveitin

6

Blikafréttir

8

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Bæjarstjórinn settist við trommurnar /6

ÁRA

1 9 5 0 -2 0 2 0

Söfnun / 4

Breiðablik 70 ára /8

Landssöfnun í tilefni 90 ára afmælis Kvenfélagasambands Íslands

Vann til verðlauna /8

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

Sveinn

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga Harpa MagnúsKristín Ólafur Gunnar Sveinn Albert Arna Bjarni Helga Magnús Ólafur Sveinn Arna

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur öggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur i fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asteignasali fasteignasali fasteignasali

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Albert Gunnar Albert Gunnar löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

PIZZUR MÁNAÐARINS

Gjöf til allra kvenna

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900 510 7900

rfræðingar í Kópavogi

d.is fastlind.is spretta ánægjulegra viðskipta viðskipta pretta ánægjulegra

s Bjarni Albert Albert HarpaGunnar Albert Harpa Albert Harpa Harpa ni nnar Arna Gunnar Gunnar Kristín Kristín Magnús Kristín Hlynur Kristín Hrafn Vera Diðrik Stefanía steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn Arna Bjarni Gunnar Albert Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

Harpa

Harpa

löggiltur fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900

Harpa Kristín Kristín Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA STÓR PIZZA Kristín

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Gunnar Albert Harpa Kristín sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi www.bilastod.is •Vlöggiltur bilastod@simnet.is G E RUM I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A fasteignasali fasteignasali

1.790 KR. 10 510 7900 510 7900 510 7900 7900 510 7900 fastlind.is 510 7900

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Í námi til löggildÍ námi til löggildtur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasalifasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asali nasali sali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali ingar fasteignasala ingar fasteignasala fasteignasali fasteignasali fasteignasali gnasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

Sérfræðingar í Kópavogi Davíð Vernharð

löggiltur Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

Kristján löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Lára Helga Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

nd.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

ur

ðasmári 6, 201 Kópavogur

fastlind.isMagnús Arna löggiltur fasteignasali

Lára

510 7900 sölufulltrúi

sölufulltrúi sölufulltrúi

fastlind.is

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur fasteignasali

Bjarni

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

Arna

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Kristín

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

AÐEINS EF ÞÚ PANTAR Á NETINU EÐA MEÐ APPINU, GREIÐIR FYRIRFRAM OG SÆKIR

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Sinnum Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ •ÍSLANDS VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, síðan Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS heimaþjónusta Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

Traust – Fagmennska – Hlýleiki

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

Fjölþætt Hannes Ó. Sampsted heimaþjónusta fyrir einstaklinga

sem þurfa á aðstoð að halda við daglegt líf Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskaðpersónulegra er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is annarra aðstæðna. Áhersla okkar Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar efer óskað er. að bregðast hratt við þjónustubeiðnum. ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242

Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. 2 Komum • Kópavogur

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Hjallabrekku Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR S: 462 ÚTFARARSTOFA 3000 HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

www.sinnum.is / sinnum@sinnum.is / Facebook / 519 1400


2

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Smáauglýsingar

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Amæli • Andlát • Atvinna • Einkamál • Fundir og ráðstefnur Óskað eftir • Til sölu • Viðburðir • Þakkir

Aðalfundur

Aðalfundur Rauða krossins í Kópavogi verður haldinn fimmtudaginn 12. mars kl. 20 í Hamraborg 11, 2. hæð. Dagskrá: Venjuleg   aðalfundarstörf. David Lynch, fráfarandi formaður deildarinnar, fjallar um

áskoranir fyrir samfélagið næsta áratuginn og hvernig Rauði krossinn ætlar að mæta þeim, með áherslu á nærsamfélagið og deildina. Allir velkomnir og félagsmenn sérstaklega hvattir til að mæta.

Stjórnin.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

OKKAR KÓPAVOGUR

Verkefni valin Úrbætur á vatnsnuddi í Sundlaug Kópavogs, æfingaaðstaða við Himnastigann, leiksvæði í Hamraborg, kaldur pottur í Salalaug og fjallahjólabraut við Austurkór var meðal þess sem íbúar völdu í kosningum í verkefninu Okkar Kópavogur.

R

afrænar kosningar í verkefninu hófust þann 23. janúar síðastliðinn og lauk á miðnætti þann 4. febrúar. Á kjörskrá voru 30.130 íbúar og kusu 15,6% íbúa. Hlutfallslega kusu flestir í Linda- og Salahverfi, eða tæp 20% kosningabærra íbúa þar. Alls kusu 4.700 íbúar í Kópavogi, og voru konur heldur fjölmennari en karlar eða 59,4% þeirra sem kusu voru konur og 40,6% voru karlar. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 31-40 ára, og næstfjölmennasti

Verkefni sem valið var í Okkar Kópavogi 2018.

hópurinn voru 41-50 ára. Samtals kusu 116 manns á aldrinum 16-20, sex á aldrinum 81-90 ára og tveir á aldrinum 91-100 ára. Alls komust 34 hugmyndir af samtals 100 áfram í kosningunni og

verður 200 milljónum varið í framkvæmdir árin 2020 og 2021. Nánari upplýsingar um verkefnið má nálgast á þessari síðu: https://www.kopavogur.is/is/ibuar/ ibuaverkefni/okkar-kopavogur

Hamraborg 11 – 200 Kópavogur – www.raudikrossinn.is/kopavogur BREIÐABLIK 70 ÁRA

Ferðin að upphafinu Halldór Már Sverrisson Lögg. fast. og leigumiðlari

Evert Guðmundsson Löggiltur fasteignasali

Davíð J.Guðlaugsson Löggiltur fasteignasali

Ástþór Helgason Aðstoðamaður fasteignasala

Einar Símanarson Löggiltur fasteignasali

Ólafía Pálmadóttir löggiltur leigumiðlari

Í tilefni af 70 ára afmæli Breiðabliks þann 16. febrúar síðastliðinn, efndi Sögufélag Kópavogs til skemmtilegrar sögugöngu um fornar slóðir félagsins. Gangan var í samstarfi við Breiðablik. Sögumaður var Frímann Helgason.

ÁRA

1950-2020

www.ibudaeignir.is

Síðumúli 13 I 108 Reykjavík I S: 577 5500 I ibudaeignir@ibudaeignir.is

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

Pipar\TBWA \ SÍA

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


HVAÐ DREYMIR ÞIG UM AÐ GERA Í SUMAR? Fjölbreytt og spennandi sumarstörf fyrir 18 ára og eldri Við leitum að fólki í sumarstörf í leikskólum, vinnuskóla, garðrækt, umönnun fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild bæjarins, sundlaugarnar og fleiri skemmtilega vinnustaði.

Umsóknartímabil er til 29. febrúar. Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari upplýsingar um störfin sem eru í boði. Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is


4

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SÖFNUN

Þakkir frá Got Agulu strákunum til Kópavogsbúa keppa á Rey Cup. Þeir fóru í ferð upp á Sólheimajökul, ótal sundferðir, fyrstu bíóferðina, kirkjuferðir m.a. í Lindakirkju og margt fleira. Hafnarfjarðarbær veitti góðan stuðning með því að hýsa hópinn í Lækjarskóla og fleira. JAKO Sport gaf innri og ytri íþróttaföt á mannskapinn og þar eignuðust strákarnir sinn fyrsta fótbolta. Bæði fjölskyldur og fyrirtæki buðu þeim í mat og ótalmargir gáfu föt og skófatn-

að sem þeir gáfu þorpsbúum þegar heim kom. Þetta var mikið ævintýri sem á eftir að verða drengjunum og fleirum hvatning í lífinu. Í Kópavogi var safnað í Digraneskirkju og gekk vel. Fyrir hönd stuðningshópsins sem stóð að baki drengjunum vil ég færa alúðar þakkir til allra þeirra sem á einn eða annan hátt gerðu dvöl drengjanna að veruleika og jafn ánægjulega og hún varð þeim.

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Sr. Bára Friðriksdóttir.

S

öfnun fyrir skóladrengi í þorpinu Got Agulu á Rey Cup, fótboltamót Þróttar í fyrra gekk það vel að 15 drengir og þrír fylgdarmenn gátu komið til landsins frá Kenía og dvöldu þeir í þrjár vikur í Hafnarfirði. Þeir hittu bæði veraldleg og geistleg völd, forseta, biskup og bæjarstjóra Hafnarfjarðar, kepptu æfingaleiki við stráka í Hafnarfirði, Kópavogi og á Akranesi auk þess að

SÖFNUN

Gjöf til allra kvenna Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

Alvöru sportbar og veitingastaður

Landssöfnun í tilefni 90 ára afmælis Kvenfélagasambands Íslands

Kvenfélagasamband Íslands (KÍ) var stofnað 1. febrúar 1930 og fagnar því um þessar mundir 90 ára afmæli. Kvenfélagskonur safna fyrir tækjum og hugbúnaði honum tengdum, sem kemur til með að gagnast öllum konum um landið allt. Tækin og búnaðurinn munu nýtast öllum konum á Íslandi, hvort sem er við meðgöngu og fæðingu, eða skoðana vegna kvensjúkdóma. Tækin sem safnað verður fyrir geta aukið öryggi í greiningum og í mörgum tilfellum komið í veg fyrir að senda þurfi konur á milli landshluta vegna ýmissa óvissuþátta. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur tileinkað árið 2020 hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum og það er því sérstakt gleðiefni að safna tækjum sem nýtast þessum starfsstéttum.

Varaformaður FKK, Eva Michelsen, afhendir Guðna Th. Jóhannessyni, Forseta Íslands, súkkulaði og armbönd og þakkar fyrir stuðninginn. Ljósmynd: Silla Páls Kvenfélagskonur úr Félagi kvenna í Kópavogi á Bessastöðum þar sem landssöfnuninni var formlega sett af stað 1. febrúar s.l. Ljósmynd: Silla Páls

samband við kvenfélag í hvaða sveitarfélagi sem er.

Á meðan söfnuninni stendur munu kvenfélagskonur út um allt land meðal annars selja falleg armbönd sem í eru grafin gildi sambandsins, Kærleikur – Samvinna – Virðing ásamt gómsætri súkkulaðiblöndu frá Omnom. Hægt er að leggja söfnuninni lið með því að leggja inn á reikning: 0513-26200000 og kt 710169-6759 eða hafa

Nýjasta kvenfélagið í KÍ er Félag Kvenna í Kópavogi sem stofnað var þann 1. febrúar 2019 og fagnaði því eins árs afmæli fyrir skömmu. Stofnfundurinn var haldinn í sal Siglingafélagsins Ýmis við Naustavör og á fundinn mættu hátt í 80 konur. Félag kvenna í Kópavogi er fyrir allar konur, 18 ára og eldri, óháð búsetu. Tilgangur félagsins er að stuðla að samvinnu og félagslegri þekkingu, efla félagslegt starf meðal kvenna í Kópavogi, vinna að hagsmuna- og réttindamálum, styrkja framgang kvenna og málefni er þær varða með fyrirlestrum og námskeiðum, ásamt því að afla fjár til að styrkja og styðja við líknar- og menningarmál. Nánari upplýsingar um FKK eru á www.fkk.is

Bjóðum upp á eldbakaðar pizzur, hamborgara, quesadillas, brauðstangir, kaldan á krana og að sjálfsögðu boltann í beinni Búðakór 1, 203 Kópavogi, sími: 554 3050

Afmælisnefnd KÍ á Bessastöðum. Ljósmynd: Silla Páls

Félag kvenna í Kópavogi fagnar eins árs afmæli

ER FERMING FRAMUNDAN? Í fermingunni þarf maturinn að höfða til ungra sem aldinna og kunnum við svo sannarlega að brúa það bil.

FERMING


HRISTU HÓPINN SAMAN Í SMÁRABÍÓ

SMÁRABÍÓ HEFUR OPNAÐ EINSTAKA AÐSTÖÐU FYRIR EINSTAKLINGA, VINA- OG FYRIRTÆKJAHÓPA Fullkomin aðstaða til að hrista hópinn saman, keyra upp stemminguna eða eiga góða stund þar sem hægt er að takast á í hinum ýmsu leikjum og upplifunum.

LASERTAG LEIKTÆKJASALUR VR SÝNDARVERULEIKI RAFÍÞRÓTTASVÆÐI PÍLUKAST KARAOKE FLÓTTALEIKIR Í SÝNDARVERULEIKA

Frekari upplýsingar á www.smarabio.is/skemmtisvaedi eða á pantanir@smarabio.is

- meiri upplifun


6

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

EKKI MISSA AF

Skólahljómsveit Kópavogs með stórtónleika 1. mars Skólahljómsveit okkar Kópavogsbúa verður með tónleika í Háskólabíói sunnudaginn 1. mars kl. 14:00. Þetta eru nokkurskonar uppskerutónleikar vetrarins, þar sem langflestir nemendur sveitarinnar stíga á svið og spila tónlist sem þau hafa verið að æfa í vetur.

H

ljómsveitin flutti nýverið starfsemi sína í nýtt sérhannað húsnæði sem byggt var við Álfhólsskóla og státar nú af því að vera eina skólahljómsveit landsins sem æfir í byggingu sem sniðin er að þeirra þörfum. Hugað var sérstaklega að hljóðvist við bygginguna, bæði þarf hljóðdempun að vera hæfileg og eins er mikilvægt að ekki berist hljóð á milli

kennsluherbergja. Ekki er að efa að nýja byggingin muni verða lyftistöng fyrir hljómsveitina á komandi árum. Til að fagna áfanganum var opið hús hjá SK á degi tónlistarskólanna þann 8. febrúar sem var virkilega vel sótt og fjöldi bæjarbúa mætti til að skoða aðstöðuna. Í Skólahljómsveit Kópavogs læra um 175 börn og unglingar á hljóðfæri

hjá vel menntuðum hljóðfærakennurum og fá auk þess tækifæri til að spila í stórum hljómsveitum. Þrjár aldursskiptar sveitir eru reknar undir merkjum SK og koma þær allar fram á tónleikunum næsta sunnudag. A sveitin sem skipuð er yngstu hljóðfæraleikurunum ríður á vaðið með sína efnisskrá og B sveitin kemur þar í kjölfarið. Elstu krakkarnir í C sveitinni ljúka síðan tónleikunum með viðamiklum tónverkum. Áhorfendur mega eiga von á lögum úr ýmsum áttum og nokkuð öruggt að allir fái eitthvað við sitt hæfi.

Ástráður Sigurðsson, æskulýðsfulltrúi Kópavogskirkju, segir starfið skemmtilegt fyrir börn og unglinga. „Við  bjóðum upp á fræðandi og skemmtilegt starf bæði fyrir börn og unglinga.Barnastarfið er fyrir krakka í 1-3 bekk klukkan 15:30-16:30 á fimmtudögum. Við sækjum börnin í Frístund ef eftir því er óskað  og

göngum saman í safnaðarheimilið Borgir, þar sem við förum í ýmsa skemmtilega leiki og lögð er áhersla á að allir fái að njóta sín. Börnin koma oft með tillögur en við kynnum þau einnig fyrir nýjum leikjum, ýmislegt

Eva Sigurðardóttir að stýra Varúlf (hópleik) með krökkunum í æskulýðsstarfinu.

Nýtt húsnæði Skólahljómsveitar Kópavogs

N

ý kennsluaðstaða Skólahljómsveitar Kópavogs var vígð við hátíðlega athöfn í byrjun mánaðarins.Nýtt húsnæði hljómsveitarinnar er nýbyggð álma við Álfhólsskóla Digranesi með kennslustofum, geymslurýmum og skrifstofu skólans ásamt æfingasal fyrir hljómsveitarstarfið. Þetta er fyrsta sérhannaða húsnæði fyrir skólahljómsveit sem tekið er í notkun á landinu. „Með húsnæðinu rætist langþráður draumur um varanlegt og sérhannað húsnæði fyrir hljómsveitina sem hefur starfað í Kópavogi í rúmlega hálfa öld, vonandi verður byggingin lyftistöng fyrir það góða starf sem Skólahljómsveit Kópavogs er þekkt fyrir,“ sagði Össur Geirs-

Skíði og skemmtun í Bláfjöllum í Kópavogi

Líf og fjör í Kópavogskirkju

TÍMAMÓT

Össur Geirsson skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs og Áslaug Eiríksdóttir, formaður foreldrafélags Skólahljómsveitar Kópavogs.

SKÍÐI

SUNNUDAGSSKÓLI - KYNNING

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

annað gerum við einnig til gamans og fræðsla. Á fimmtudagskvöldum klukkan 20-21:30 er æskulýðsstarf fyrir unglinga í 8 bekk. Þar er til dæmis: farið í ratleiki, spurningakeppni, brjóstsykursgerð og karokí svo eitthvað sé nefnt.  Bæði í barna- og æslulýðsstarfinu tökum við alltaf tíma til þess að spjalla við krakkana og segja þeim sögur úr Biblíunni og biðjum með þeim. Alla sunnudaga klukkan 11 er sunnudagsskóli í safnaðarheimilinu Borgum og einn sunnudag í mánuði í kirkjunni.  Þar er meðal annars: sungið, brúðuleikhús,, sögur, leikir, fræðsla og fleira. Að lokum fá svo allir kex og djús og límmiða.“

Eva Sigurðardóttir og Ástráður Sigurðsson.

son skólastjóri Skólahljómsveitar Kópavogs við tækifærið. Vandað hefur verið til verka við hina nýju byggingu og leitast við að hafa þar eins góða hljóðvist og mögulegt er fyrir tónlistarkennslu.

Órjúfanlegur hluti menningarlífsins

Skólahljómsveit Kópavogs hefur verið starfrækt frá árinu 1967 og því ríflega hálfrar aldar gömul. Fjöldi nemenda frá upphafi skiptir upphafi þúsundum og margir tónlistarmenn stigið sín fyrstu skref í hljómsveitinni. Í dag eru um 200 nemendur í hljómsveitinni og 16 kennarar, flestir í hlutastarfi. „Skólahljómsveit Kópavogs hefur verið órjúfanlegur hluti menningarlífs í Kópavogi í áratugi og hljómsveitin mikilvægur hluti í tónlistaruppeldi barna í bænum. Svo ég vitni í verðlaunahöfundinn Bergrúnu Írisi Sævarsdóttur þá er Skólahjómsveit Kópavogs besta uppeldisstofnun sem völ er á og allir foreldrar ættu að senda börnin sín í hana. Þessi orð segja allt um hljómsveitina og það ómetanlega starf sem starfsfólk undir stjórn Össurar og forvera hans hafa unnið. Við í bæjarstjórn Kópavogs erum afar stolt af því að búa hljómsveitinni svona góða umgjörð,“ sagði Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs við vígsluna.   Við athöfnina tók hljómsveit kennara lagið og fengu þau bæjarstjóra Kópavogs til liðs við sig í Bítlalaginu Hey Jude og Áslaugu Eiríksdóttur, formann foreldrafélags Skólahljómsveitarinnar, sem flutti ávarp fyrir hönd foreldra nemenda í Skólahljómsveit Kópavogs.


VERIÐ VELKOMIN Í SJÓNMÆLINGU Verið hjartanlega velkomin í sjónmælingu í verslun okkar að Hamraborg 10.

Hamraborg 10, Kópavogi | Sími: 554 3200 | Opið: Virka daga 9:30–18, laugardaga 11–14.


8

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

BLIKAFRÉTTIR BREIÐABLIK 70 ÁRA

AFMÆLISHÁTÍÐ

Afmælishátíð Breiðabliks Afmælishátíð Breiðabliks var haldin sunnudaginn, 16. febrúar síðastliðinn. Ekki var um neitt venjulegt afmæli að ræða en í ár, þann 12. febrúar, voru nefnilega liðin 70 ár frá stofnun félagsins. Hátíðin tókst vel til að mati viðstaddra og virtust afmælisgestir vera í skýjunum. Talandi um ský, þá fór sem betur fer lítið fyrir þeim þennan daginn. Sólinni var að sjálfsögðu boðið og mætti hún stundvíslega fyrir „Ferðina að upphafinu“, sögugöngu í boði Sögufélags Kópavogs, þar sem rölt var að Vallargerðisvellinum og til baka, með mörgum skemmtilegum viðkomum á leiðinni. Eftir gönguna var svo  öllum boðið inn í Smárann þar sem að heiðursverðlaun voru veitt, ræður haldnar, söngvar sungnir og að sjálfsögðu var gætt sér á Blikagrænni afmælisköku. Samhliða dagskránni í Smáranum þá var einnig boðið upp á andlitsmálningu og kynningu á frjálsíþróttastarfi Breiðabliks í tengibyggingunni, knattleiki og hoppukastala í Fífunni, myndasýningu eftir

ÁRA

1 9 5 0 -2 0 2 0

Breiðablik 70 ára

Ungmennafélagið Breiðablik var stofnað í Kópavogi þann 12. febrúar 1950. Félagið fagnar því 70 ára afmæli um þessar mundir. Félagsmenn fögnuðu stórafmælinu með göngu um söguslóðir Breiðabliks sunnudaginn 16. febrúar. Að henni lokinni var samkoma í íþróttahúsinu Smáranum.

Frímann Inga Helgason á skjám í anddyri og að lokum var sýnd kvikmyndin „70 ára saga Breiðabliks á 70 mínútum,“ eftir Martein Sigurgeirsson. Breiðablik vill nýta tækifærið og þakka öllum gestum kærlega fyrir komuna! Í tilefni dagsins ákvað aðalstjórn Breiðabliks að sæma fjóra aðila nafnbótinni Heiðursbliki, sem er æðsta viðurkenning félagsins fyrir framúrskarandi starf í þágu félagsins. Á myndinni má finna, frá vinstri: Eystein Pétur Lárusson framkvæmdastjóra Breiðabliks, Andrés Pétursson, Indriði Jónsson, Ásta B. Gunnlaugsdóttir, Kristján Jónatansson, Sveinn Gíslason formaður Breiðabliks. 

Einnig í tilefni dagsins ákvað aðalstjórn Breiðabliks að sæma tíu aðila nafnbótinni Gullbliki, sem veittur er þeim einstaklingum sem hafa unnið mikið og heilladrjúgt starf í þágu félagsins.Á myndinni má finna, frá vinstri: Eystein Pétur Lárusson framkvæmdastjóra Breiðabliks, Marteinn Sigurgeirsson, Heiðar Bergmann Heiðarsson, Ásgeir Friðgeirsson, Benedikt Guðmundsson, Magnús Kr. Einarsson, Guðmundur Sigurbergsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Magnús Árni Magnússon, Ingibjörg Hinriksdóttir, Pétur Ómar Ágústsson, Sveinn Gíslason formaður Breiðabliks.

SKÍÐI

Jón Erik vann til gullverðlauna

J

ón Erik Sigurðsson, 15 ára skíðamaður úr Breiðablik vann til gullverðlauna á stóru alþjóðlegu skíðamóti í lok janúar. Mótið, sem ber heitið Trofeu Borrufa, er haldið á vegum Alþjóða Skíðasambandsins og fer fram í Andorra ár hvert. Þetta er eitt af stærstu mótunum sem haldið er í þessum aldursflokki. Alls kepptu 69 drengir í hans flokki. Á mánudeginum var keppt í svigi og þar gerði Jón Erik góðar ferðir, náði öðrum besta tímanum í fyrri ferð og þriðja besta tímanum í seinni ferð og vann til gullverðlauna samanlagt. Á þriðjudeginum var keppt í stórsvigi og var Jón Erik þrettándi eftir fyrri ferð en hlekktist á í seinni ferð. Á miðvikudeginum var keppt í AC (Alpine Compined), þar sem

19 5 0 - 2 0 2 0

Jón Erik Sigurðsson, skíðamaður.

farin er ein ferð i risasvigi og ein ferð í svigi. Jón Erik var í sjötta sæti í risasviginu og þriðja sæti í sviginu og náði 4. sæti samanlagt og var á 1,02 sek á eftir fyrsta manni. Á fimmtudeginu var svo keppt í risasvigi þar sem Jón Erik lenti í 9. sæti og var á 2,01 sek á eftir fyrsta manni. Jón Erik er annar Íslendingurinn til að vinna til gullverðlauna á alþjóðlegu barna- og unglingamóti á vegum Alþjóða skíðasambandssins.Um helgina fór svo fram fyrsta bikarmót vetrarins á Íslandi þar Jón Erik vann bæði til gullverðlauna í svigi og stórsvigi. Jón Erik mun keppa á alþjóðlegum FIS-mótum næsta vetur.

S

aga Breiðabliks er samofin sögu Kópavogs. Árið 1948 er Kópavogshreppur stofnaður og árið 1955 fær Kópavogur kaupstaðaréttindi. Fyrsti formaður Breiðabliks var kosinn Grímur Norðdahl. Á vordögum 1950 fær Breiðablik aðild að Ungmennasambandi Kjalarnessþings (UMSK) og hefur síðan þá verið ein af meginstoðum þess. Mikill fjöldi Breiðabliksmanna og kvenna hefur keppt undir merkjum UMSK á mótum Ungmennafélagshreyfingarinnar og náð þar góðum árangri. Breiðablik hefur vaxið og dafnað á hverju ári og er það nú stærsta íþróttafélag landsins. Innan félagssins starfa 11 deildir og eru iðkendur rúmlega 2.000. Þau skipta tugþúsundum ungmennin sem fengið hafa íþróttalegt uppeldi sitt hjá félaginu. Eins og flestir þekkja vel sem hafa stundað íþróttir í æsku undir þaki ungmenna- og íþróttahreyfingarinn-

ar þá njóta þeir góðs af því í daglegu lífi sínu fram á efri ár. Ástæðan fyrir því er ekki síst sú að mikilvægt forvarnargildi felst í íþróttaiðkun og hefurBreiðablik þar verið í fararbroddi. Árangur Breiðabliks hefur verið glæsilegur, flestar deildir félagsins geta státað af Íslandsmeisturum og Íslandsmetum. Ferill margra íþróttamanna sem gert hafa garðinn frægan erlendis hefur byrjað hjá Breiðabliki. Félagið er stolt af þeim iðkendum sem hafa látið drauminn rætast og gert íþrótt sína að atvinnu erlendis, enda er það markmið deilda félagsins að hjálpa sem flestum til að stíga það skref. Þessi mikli og góði árangur er þó ekki eingöngu félaginu einu að þakka. Mikill fjöldi sjálfboðaliða leggur sitt að mörkum til að til að styðja við starfið og gera þannig iðkendum sem ætla sér langt kleift að reyna að láta drauma sína verða að

FRJÁLSAR

Meistaradeild í fjölþrautum

Ö

nnur helgin í febrúar var svo sannarlega frábær hjá Frjálsíþróttadeild Breiðabliks. Þá fór fram Meistaramót í fjölþrautum, í flokki 15-22 ára. Í flokki 15 ára stúlkna varð Júlía Kristin Jóhannesdóttir Íslandsmeistari. Pall-

urinn var algrænn í flokki pilta 15 ára en þar varð Markús Birgisson Íslandsmeistari annað sætið hlaut Guðjón Dunbar Diaquoi og Róbert Élí Árnason varð þriðji. Þorleifur Einar Leifsson varð Íslandsmeistari í flokki 16-17 ára pilta. Bjarki

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

WWW.BREIDABLIK.IS

veruleika. Félag með jafn viðamikla starfsemi og Breiðablik þarf á miklum fjölda sjálfboðaliða að halda til að hægt sé halda úti öflugu starfi. Mót og kappleikir þarfnast margra handa svo allt fari snuðrulaust fram. Þá má ekki heldur gleyma öllum þeim fjölda stjórnarmanna í deildum félagsins sem og starfsmönnum þess sem bera hita og þunga af starfinu öllu. Stuðningur Kópavogsbæjar er líka Breiðabliki ómetanlegur. Kópavogur hefur byggt upp aðstöðu í bænum sem er í fremstu röð hérlendis og fyrirmynd annarra sveitarfélaga. Vissulega er félagið kröfuhart og sækist ávallt eftir meiri og betri mannvirkjum og aðstöðu. En samstarfið hefur verið gott og mikilvægt fyrir félagið að vita af traustum bakhjarli eins og Kópavogsbæ. Starf íþróttafélaga er i stöðugri þróun og tekur mark af þeim breytingum sem verða í samfélaginu á hverjum tíma. Jafnframt hafa kröfur til íþróttafélaga aukist. Gerðar eru meiri kröfur til menntunar þjálfara, fjölda æfingatíma, áhalda og aðstöðu og svo mætti lengi telja. Einnig eru gerða auknar kröfur til skrifstofu félaganna um skýrslugerð og utanumhald starfseminnar. Nú er svo komið að íþróttafélög sinna öllum aldurshópum. Í því sambandi má benda á samstarf Kópavogsbæjar, UMSK og stóru íþróttafélaganna í Kópavogi um heilsueflingu eldri borgara sem ýtt verður úr vör í haust. Þetta er miklvægur þáttur í þjónustu við íbúa Kópavogs sem Breiðablik er stolt af að vera þátttakandi í. Á þessum 70 árum sem liðin eru frá stofnun Breiðabliks hefur margt á daga þess drifið. Félagið hefur átt margar gleðistundir þar sem góðum árangri er fagnað. En fyrst og fremst er þó félagið mikilvægur hluti af samfélaginu sem gefur íbúum á öllum aldri kost á að iðka íþrótt sína við góðar aðstæður undir faglegri leiðsögn.

Sveinn Gíslason formaður Breiðabliks sæmir Ástu B. Gunnlaugsdóttir heiðursmerki félagsins, en Ásta er ein helsta afrekskona félagsins frá upphafi.

Rósantsson varð í öðru sæti í karlaflokki og Birna Kristin Kristjánsdóttir í öðru sæti í kvennaflokki. Sindri Magnússon okkar öflugi kappi varð því miður að hætta eftir fyrstu grein vegna meiðsla. Blikarnir voru lang sigursælasta félagið á mótinu með samtals 17 gull, 18 silfur og 5 brons. Rúmlega 60 persónulegar bætingar litu dagsins ljós hjá okkar fólki og framtíðin svo sannarlega björt hjá Baldursnesi 6 Smiðjuvegi 76 þessum Kópavogi fjölhæfa ogAkureyri flotta hópi. Sími 414 1000

Smiðjuvegi 76 Kópavogi Sími 414 1000

Sími 414 1050

Baldursnesi 6 Akureyri Sími 414 1050


13 ára afmæli Castello 23.-27. febrúar

13 ára

Allar pizzur á matseðli á 1.890 kr.

13 ára

*gildir bara ef sótt

Fyrstu 200 pantanir fá fría 2 l af kók með

577 3333 Dalvegi 2, 201 Kópavogur I Dalshrauni 13, 220 Hafnarfjörðu

Pantaðu á netinu castello.is


10

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MENNING

Aðalfundur Félag eldri borgara í Kópavogi heldur aðalfund sinn í félagsheimilinu Gullsmára.

Laugardaginn 7. mars kl. 14.00

Vel heppnuð Safnanótt

Þ

að var margt um manninn á Safnanótt í Kópavogi sem haldin var í 7. febrúar í Menningarhúsunum í Kópavogi, Kópavogskirkju og Midpunkt. Mikil stemning

var í öllum húsum enda margt í boði fyrir alla, unga sem aldna. Boðið var upp á skemmtilegar smiðjur, tónleika, leiðsagnir og þrautir og skein ánægjan úr augum gesta.

Gárur á Kópavogskirkju.

Tónleikar Mandólín í Salnum.

Söngleiðsögn í Gerðarsafni.

Dagskrá:

1. Venjuleg aðalfundarstörf 2. Sumarferðir 2020 3. Kynning sumarferða 2020 4. Öldungaráð Kópavogs-Almenn umræða 5. Önnur mál Reikningar félagsins liggja frammi á skrifstofu FEBK Stjórn FEBK

MENNING

Konan og selshamurinn í Salnum

Þ

að var svo sannarlega mikil gleði í Salnum í síðustu viku þegar 1.-3. bekkingum í Kópavogi var boðið að koma að sjá óperuna Konan og selshamurinn eftir Hróðmar Inga Sigurbjörnsson og Ragnheiði Erlu Björnsdóttur. Sýningin var hluti af Menningu fyrir alla sem er dagskrá Menningarhúsanna í Kópavogi fyrir skólahópa. Konan og selshamurinn var flutt af Björk Níelsdóttur sópran, Pétri Oddbergi Heimissyni baritón, Skólakór Kársness, Matthildi Önnu Gísladóttur píanóleikara, Guðna Franzsyni klarinettuleikara ásamt hljóðfæraleikurum úr Caput.  „Það er svo ánægjulegt að geta boðið grunnskólanemendum uppá svona flotta sýningu hér í okkar

Leiðsögn í Gerðarsafni.

glæsilega tónlistarhúsi. Við höfum undanfarin ár boðið nemendum í 1.-3. bekk að koma til okkur og það er svo æðislegt að sjá andlit barnanna ljóma upp þegar tónlistin hefst,“ segir Íris María Stefánsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Menningarhúsanna í Kópavogi. „Við fengum ríflega 2.000 manns á sýningarnar hjá okkur en við vorum með troðfullan sal á þeim 6 sýningum sem grunnskólanemendum var boðið á og síðastliðinn laugardag var almenningi boðið að koma og sjá, þeim að kostnaðarlausu. Því miður þá eru alltof margir í þjóðfélaginu sem hafa ekki tök á því að bjóða fjölskyldunum sínum í leikhús eða á tónleika og þess vegna er það svo dýrmætt að geta boðið fjölskyldum ókeypis gæða viðburði.“

Koma fram í Söngvakeppninni

Skólakór Karsness hefur í marga áratugi verið enn allra besti skólakór landsins enda er hann reglulega beðinn um að taka þátt í hinum ýmsu verkefnum. Söngvarar kórsins sem taka þátt í óperunni eru frá 12

Skólakór Kársness.

ára til 17 ára og hafa þau öll verið að syngja frá blautu barnsbeini. Benedikt Orri og Egill Orri eru yngstu söngvarar kórsins og voru þeir verulega ánægðir með sýninguna. „Þetta var ÆÐI“ hrópuðu þeir báðir þegar spurðir hvernig hafi gengið og félagar þeirra í kórnum tóku undir. Það var greinilegt að mikil spenna var í loftinu hjá þessum frábæra hóp af krökkum enda voru þau búin að æfa sýninguna í rúma tvo mánuði. En hvað tekur svo við? „Við verðum með í atriði á úrslitakvöldi Söngvakeppnarinnar en það er kannski smá leyndó en verður rosalega flott“, segja þeir félagar Benedikt Orri og Egill Orri, kímnir á svip.

Kynnir:

GÓÐ ÞJÓNUSTA BLIKK Smiðjuvegi 68 (gul gata) 200 Kópavogur Sími: 587 1350 bifkop@internet.is www.bifreidaverkstaedi.is

Smiðjuvegur 74 (gul gata) 200 Kópavogur Sími: 515-8700 funi@funi.is www.funi.is

Tjónaþónusta Smiðjuvegi 38 (gul gata) 200 Kópavogur Neyðarsími: 896 8168 www.flotvaki.is


VIÐ ERUM FLUTT Í NÝTT OG GLÆSILEGT HÚSNÆÐI að Smiðjuvegi 12, (græn gata) Við bjóðum meðal annars upp á:

Kerrur

Áhöld

Hreinsiefni

fyrir heimili, atvinnuhúsnæði og bíla

Verkfæri

Topplausnir • Smiðjuvegi 12, (græn gata) • 200 Kópavogi • Sími: 517 7718 topplausnir • topplausnir@topplausnir.is • www.topplausnir.is


12

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

AÐSENT

Geðrækt og líðan barna Á AÐSENT

Ekki sem verst

Guðmundur Andri Thorsson.

Í

sland er ekki best í heimi í neinu, svo ég viti. En það er heldur ekki verst í heimi, eins og sumir tala stundum. Hér getur verið gott að vera, komist maður klakklaust gegnum þær hindranir sem fylgja lífshlaupinu. Sumar þeirra eru reyndar óþarfar og ranglátar. Við þekkjum hlutskipti þess aldraða fólks sem býr við fátækt og einsemd og alltof miklar skerðingar á lífeyri sínum. Við þekkjum þær skerðingar sem öryrkjar mega sæta. Við þekkjum láglaunastefnuna sem lýsir sér í sífelldu vanmati á framlagi umönnunarstéttanna sem langmest eru skipaðar konum. Og við þekkjum það hvernig lífið getur verið óþarflega flókið og erfitt hjá ungu fólki, og sérstaklega ungum barnafjölskyldum, jafnvel þótt fyrirvinnurnar hafi góðar tekjur og séu við góða heilsu. Það er of dýrt hér á landi að sinna grunnþörfum fjölskyldunnar: að eiga heimili og að komast milli staða með góðu móti. Og við þekkjum það hvernig sífellt er verið að bregðast við neyðarástandi einhvers staðar í kerfinu vegna vanrækslu innviða. Þetta er ríkt samfélag en stundum er eins og allt sé rekið hér á heljarþröm. Ekki til

peningar fyrir aðkallandi vegaframkvæmdum, launum til að fá hjúkrunarfræðinga til vinnu, aðgerðum til að draga úr skerðingum lífeyris. Í samfélaginu kraumar djúp óánægja, nagandi tilfinning um ranglæti og misskiptingu. Verkföll skella á og þar er borin upp sú einfalda krafa að fólk fái laun sem dugi fyrir lífsnauðsynjum og endist út mánuðinn. Við sjáum grunnstofnunum samfélagsins einfaldlega ekki fyrir þeim tekjum sem þær þurfa. Hinir ofsaríku komast upp með að fela auð sinn aflendis í skattaskjólum – útgerðin borgar alltof lág gjöld fyrir aðgang að auðlindinni sem skilar svimandi arði. Og um leið eru jöfnunartækin – barnabætur og húsnæðisbætur – ekki nýtt markvisst heldur er litið á þessi úrræði sem fátækrastyrk. Væru sjónarmið jafnaðarstefnunnar höfð að leiðarljósi við landstjórnina, með réttlátari skattastefnu og markvissum aðgerðum til að jafna lífskjörin – þá væri Ísland kannski ekki orðið best í heimi í neinu – og þarf heldur ekkert að vera það – en það væri auðveldara og skemmtilegra að búa hér. Þá væri Ísland ekki sem verst.

gúst 2015 markaði þau tímamót í lífum okkar Kópavogsbúa að þá voru teknar ákvarðanir um að við yrðum heilsueflandi samfélag. Af því tilefni var mótuð metnaðarfull lýðheilsustefna eftir mikla þarfagreiningu. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var innleiddur í framhaldi í samstarfi við Unicef en stefnumótun bæjarins tekur mið af Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og gildum Kópavogs sem eru umhyggja, framsækni, virðing og heiðarleiki. Í kjölfar eru svo skilgreind verkefni sem m.a. fela í sér viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi. Stefna sveitarfélags auðveldar kjörnum fulltrúum að taka upplýstar ákvarðanir, byggðar á hlutlægum mælingum og hefur því bein áhrif á líðan barna. Eitt af meginmarkmiðum lýðheilsustefnu Kópavogsbæjar og algjört forgangsmál sveitarfélagsins er aukin geðrækt. Fjölmörg geðræktarverkefni eru í gangi hverju sinni þar sem áhersla er lögð á að vinna markvisst með kvíða,

RAUÐI KROSSINN

Framsækinn einstaklingur óskast Kópavogsdeild Rauða krossins er stýrt af stjórn fjölbreyttra sjálfboðaliða með tengsl við nærsamfélagið. Deildin vinnur ötult starf gegn félagslegri einangrun í

Theodóra S. Þorsteinsdóttir.

einelti og uppbyggileg samskipti. Velferðar- og menntasvið bæjarins halda úti ýmsum verkefnum, fræðslu og forvörnum fyrir börn, ungmenni og foreldra ungra barna. Má þar t.d. nefna námskeið til að hjálpa fólki að takast á við kvíða Markmiðið er að taka snemma á kvíðavanda með því að fræða börn og foreldra um eðli kvíða og læra aðferðir til að takast á við kvíðatengda hegðun og efla sjálfstraust. samfélaginu og stýrir verkefnum á borð við Hundavini, Heimsóknavini, Félagsvini eftir afplánun auk fjölda smærri verkefna. Deildin leggur áherslu á að finna nýjar leiðir til að koma til móts við þarfir fólks í samfélaginu. Rauði krossinn í Kópavogi er þriðja stærsta deild Rauða krossins á Íslandi, með um 2000 félaga og 300 sjálfboðaliða. Formaður deildarinnar, David Lynch, mun í mars hætta störfum eftir 6 ára starf og nú vantar nýjan

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

En hvernig vitum við að við höfum náð árangri? 2014 settum við okkur markmið um að þróa mælikvarða í tengslum við heildarstefnumótun Kópavogsbæjar og nú er sú vinna komin vel á veg. Þannig er að verða til vísitala barnvænna sveitarfélaga sem gerir okkur kleift að fylgjast með lífsgæðum barna og ungmenna í Kópavogi. Það þarf nefnilega fleira en byggingavísitölu og vísitölu neysluverðs. Vísitalan mun birtast í mælaborði sem hefur að geyma safn 80 mismunandi mælinga úr rannsóknum á velferð íbúa og stöðu barna og ungmenna í Kópavogi. Í því felst m.a. að fylgst er með kvíðaeinkennum, þunglyndi, sjálfskaða o.fl. Mælaborðið köllum við NIGHTINGALE eftir Florence Nightingale, breskri hjúkrunarkonu, rithöfundi, tölfræðingi og brauðryðjanda í nútíma hjúkrun og notkun tölfræðilegra gagna. Mælaborðið í tengslum við Barnasáttmálann er nú aðgengilegt á heimasíðu Kópavogsbæjar sem má segja að sé fyrsti áfangi og á næstu mánuðum birtum við fleiri mælikvarða sem eru beintengdir stefnumótun Kópavogsbæjar. Áfram vinnum við að bættri líðan og heilsu okkar en nú með mælanlegum árangri í samræmi við nútíma stjórnarhætti. Lengri útgáfa af þessari grein birtist á vef Kópavogsblaðsins, kopavogsbladid.is. formann í Rauða krossinn. Ef þú hefur áhuga, eða þekkir einhvern góðan, endilega sendu línu á silja@ redcross.is fyrir 20. febrúar 2020.

Saunatunnur Ótrúlegt úrval á flottu verði

Viðareldstæði og kamínur

Fallegar vörur í úrvali

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími: 515 8700 – www.funi.is – funi@funi.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

13

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

Fagnaðir

PINNAMATUR

Næst þegar þið þurfið pinnamat, smurt brauð eða tertur fyrir útskriftina eða annan mannfagnað, hafðu þá samband og fáðu tilboð í sal okkar og veitingarnar þínar.

Veislur e

okkar l

ru

ist!

Bjóðum

uppá fjöld a tegund pinnama a ts og tap asrétta

Pinna- og tapasréttir eru afgreiddir á einnota fötum, klárt fyrir veisluborðið.

Sjá verð og verðdæmi á heimasíðu okkar www.veislulist.is

Skútan

Hólshraun 3 · 220 Hafnarfjörður · Símar: 555-1810, 565-1810 · Netfang: veislulist@veislulist.is · www.veislulist.is

GÓÐ ÞJÓNUSTA

í Kópavogi Auðbrekku 17 200 Kópavogi Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is www.bilvogur.is

Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

Flutningsþjónusta Mikaels

Smiðjuvegi 14 Græn gata, 200 Kópavogi www.bilrudan.is S: 552 5755

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogur S: 5711133

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogur S: 894 4560 www.flytja.is

Dalvegi 24 201 Kópavogur S: 571 7030 www.car-med.is


14

Þriðjudagur 25. febrúar 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KÓPAVOGSKIRKJA

Viðgerðir halda áfram í sumar

Steindir gluggar Gerðar Helgadóttir voru settir upp í Kópavogskirkju árið 1963.

G SKÁK OG MÁT

Norðurlandarmeistarar í skák U17 Norðurlandameistarar ungmenna, Vignir Vatnar og Hilmir Freyr. Mynd: Kjartan Briem/skak.is.

H

ilmir Freyr Heimisson og  Vignir Vatnar Stefánsson  urðu nýverið Norðurlandarmeistarar ungmenna í skák. Hilmir í flokki 20 ára og yngri og Vignir í flokki 17 ára og yngri. 50 % af landsliðinu, 5 af 10 þátttakendum, komu úr Skákdeild Breiðabliks, sem er frábær árangur. B-flokkur:

1. Vignir Vatnar Stefánsson 4.5/6 Norðurlandameistari 5. Stephan Briem 3.5/6 C-flokkur: 8. Benedikt Briem 2,5/6 D-flokkur: 6. Gunnar Erik Guðmundsson 3,5/6 E-flokkur: 8. Guðrún Fanney Briem 3/6

BÓKHALDSÞJÓNUSTA

Einbeittu þér að rekstrinum á meðan Sintra sér um bókhaldið

Persónuleg og aðgengileg þjónusta Sendu okkur fyrirspurn eða spurningar og við munum svara eins fljótt og við getum sintra@sintra.is , 822-8586, www.sintra.is Sintra sérhæfir sig í persónulegri og aðgengilegri bókhaldsþjónustu. Láttu okkur sjá um færslu bókhalds, bankaafstemmingar, gerð sölureikninga, skráningu bankakrafna, innheimtu, uppgjör virðisaukaskatts, uppgjör aðflutningsgjalda, launavinnslu, staðgreiðsluskil, skil á launatengdum gjöldum, verkbókhald, verkreikninga, birgðabókhald, skráningu á lager, mánaðarlegar rekstrarskýrslur og skil til endurskoðanda í ársbyrjun.

erður leitaði til Oidtmanns fyrirtækisins í Linnich í Þýskalandi, sem sérhæfir sig í steindu gleri og í mósaík með að gera verkið og koma því upp. Fyrir nokkrum árum var ljóst að það þurfti að laga verkið og festa upp á annan hátt en verið hefur. „Steinda glerið svignar mjög mikið vegna hitabreytinga og talsverðar líkur á því að stærstu rúðurnar fari þess vegna í sundur,“ segir Guðmundur Jóhann Jónsson, formaður sóknarnefndar. „Vatn hefur einnig átt greiða leið inn í útveggi kirkjunnar og verður að bregðast við því samhliða viðgerð á hverri hlið fyrir sig.“ Sumarið 2018 var gert við suðurhlið kirkjunnar. Gler Gerðar var tekið niður og sent til viðgerðar hjá Oidtmann fyrirtækinu. Ljóst er að gera þarf við hinar hliðarnar eins fljótt og auðið er. Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur, segir verkefnið hafa notið velvildar og stuðnings fjölmargra, til dæmis einkaaðila, félagasamtaka, fyrirtækja og Kópavogsbæjar í gegnum tíðina. „Sá stuðningur er mjög

mikilvægur og ekki síður fjölmargar hvatningar frá mörgum til að halda þessu mikilvæga endurbótastarfi áfram. Verkið hefur verið fjármagnað af Jöfnunarsjóði sókna Þjóðkirkjunnar og með frjálsum framlögum, tónleikum, bözurum og stuðningi ýmissa aðila og sá listi er langur.“

Bjarga einstökum listaverkum

Í sumar er áformað að ráðast í viðgerðir á einni eða tveimur hliðum kirkjunnar og ræðst það af því hvort nægt fjármagn fæst til verksins. Það er mikilvægt að þessar framkvæmdir taki sem skemmstan tíma, að sögn

Guðmundar. „Það þarf að bjarga gluggum Gerðar frá yfirvofandi skemmdum og takmarka þann tíma, sem ekki er hægt að hafa helgihald eða kirkjulegar athafnir.“ Söfnunarreikningurinn er: 013015-375312. Kennitala 691272-0529.


VERTU

FIS REEBOKFITNESS.IS

BETRI BYRJAÐU

STRAX Í DAG!

ÞRJÁR SUNDLAUGAR!

ÞÚ VERÐUR BETRI MEÐ REEBOK FITNESS!

LAMBHAGI HOLTAGARÐAR URÐARHVARF FAXAFEN TJARNARVELLIR ÁSVALLALAUG KÓPAVOGSLAUG SALALAUG

FYRIR ALLA - ENGIN BINDING


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

Menningarhúsin í Kópavogi Fjölskyldustundir á laugardögum 29/2 13:00

GLEÐILEGAN ÖSKUDAG 2020

Gerðarsafn

Vatnslitir á ljósmyndapappír 7/3 11:30

Lindasafn

Kæru Kópavogsbúar

Bingó! 13:00

Bókasafn Kópavogs

Mottumars mottusmiðja

Næstkomandi öskudag, miðvikudaginn 26. febrúar, hvetja foreldrafélög grunnskólanna í Kópavogi íbúa bæjarins til að taka þátt í hinu árlega

14/3

“ÖSKUDAGS-TRALLI”.

13:00

Salurinn

Klassísk tónlistarveisla með nemum LHÍ

Grunnskólabörnin í hverfinu munu þá ganga í merkt hús á milli klukkan 17 og 19 og syngja fyrir nágranna sína í von um sælgæti eða góðgæti að launum. Börnin eru að sjálfsögðu á ábyrgð for-

Menning á miðvikudögum

eldra á meðan þessu fer fram.

4/3 12:15

Ef þið kæru íbúar viljið taka þátt í þessu með okkur

Bókasafn Kópavogs

þá þurfið þið bara að aukenna húsið/hurðina/

Skeggrætt og skrafað um sögu skeggtískunnar á Íslandi

bjölluna með blöðru, miða eða öðru sem gefur til kynna að börnin séu velkomin. Tilvalið er að nota fyrirsögn þessarar auglýsingar í því skyni. Þið þurfið síðan bara að hafa til taks góðgæti, þegar

11/3 12:15

söngfuglarnir banka uppá.

Náttúrufræðistofa Kópavogs

Leiðsögn um sýninguna Heimkynni

Foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að hvetja börn sín til þáttöku.

Foreldramorgnar

Ef íbúar hafa hins vegar ekki

12/3 10:00

áhuga á að vera með í þessum

Bókasafn Kópavogs

Svefn og svefnvenjur ungabarna

atburði þá þurfa þeir ekki að gera neitt.

Annað

Með kærri kveðju og von um

5/3-6/3 10:00-15:00

góðar viðtökur: Stjórnir foreldrafélaga

Menningarhúsin

Fjölbreytt dagskrá í vetrarfríi grunnskóla Kópavogs

Álfhólsskóla, Hörðuvallaskóla, Kársnesskóla, Kópavogsskóla, Lindaskóla, Salaskóla, Smáraskóla, Snælandsskóla og Vatnsendaskóla.

Nánari upplýsingar á menningarhusin. kopavogur.is og á facebook. samkop_oskudagur_kopbl_2020.indd 1

18/02/2020 19:56

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 25.02.20  

Kópavogsblaðið 25. febrúar 2020.

Kópavogsblaðið 25.02.20  

Kópavogsblaðið 25. febrúar 2020.

Advertisement