a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

17. mars 2020. 113. tbl. 16. árgangur

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

w

Efnisyfirlit Kaðlín

2

Sprettarar

6

Rafópera

8

Kirkjur

11

STÖNDUM SAMAN

„Munum að passa upp á hvort annað í hverfinu okkar á þessum vikum sem framundan eru. Brosum og köstum kveðju í gönguferðum og hjálpum ef einhverjum vantar aðstoð. Næstu vikur eiga eftir að vera miserfiðar hjá fólki, margir kvíðnir og óöryggir“.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

ARS Magnús MHelga

Ólafur

Sveinn

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga Harpa MagnúsKristín Ólafur Gunnar Sveinn Albert Arna Bjarni Helga Magnús Ólafur Sveinn Arna

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur öggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur i fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asteignasali fasteignasali fasteignasali

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Albert Gunnar Albert Gunnar löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

PIZZUR MÁNAÐARINS

–Gislína Vilborg Ólafsdóttir, í hópnum Smárahverfi á Facebook.

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900 510 7900

rfræðingar í Kópavogi

d.is fastlind.is spretta ánægjulegra viðskipta viðskipta pretta ánægjulegra

s Bjarni Albert Albert HarpaGunnar Albert Harpa Albert Harpa Harpa ni nnar Arna Gunnar Gunnar Kristín Kristín Magnús Kristín Hlynur Kristín Hrafn Vera Diðrik Stefanía steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn Arna Bjarni Gunnar Albert Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

Harpa

Harpa

löggiltur fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900

Harpa Kristín Kristín Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

EIN STÓR PIZZA Kristín

1.790 KR. 10 510 7900 510 7900 510 7900 7900 510 7900 fastlind.is 510 7900

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Í námi til löggildÍ námi til löggildtur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasalifasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asali nasali sali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali ingar fasteignasala ingar fasteignasala fasteignasali fasteignasali fasteignasali gnasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

Sérfræðingar í Kópavogi Davíð Vernharð

löggiltur Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

Kristján löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Lára Helga Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

nd.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

ur

ðasmári 6, 201 Kópavogur

fastlind.isMagnús Arna löggiltur fasteignasali

Lára

510 7900 sölufulltrúi

sölufulltrúi sölufulltrúi

fastlind.is

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur fasteignasali

Bjarni

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

Arna

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Kristín

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Gunnar Albert Harpa Kristín sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi www.bilastod.is •Vlöggiltur bilastod@simnet.is G E RUM I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A fasteignasali fasteignasali

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

AÐEINS EF ÞÚ PANTAR Á NETINU EÐA MEÐ APPINU, GREIÐIR FYRIRFRAM OG SÆKIR

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Sinnum Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ •ÍSLANDS VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, síðan Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS heimaþjónusta Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

Traust – Fagmennska – Hlýleiki

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

Fjölþætt Hannes Ó. Sampsted heimaþjónusta fyrir einstaklinga

sem þurfa á aðstoð að halda við daglegt líf Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskaðpersónulegra er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is annarra aðstæðna. Áhersla okkar Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar efer óskað er. að bregðast hratt við þjónustubeiðnum. ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242

Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. Kópavogur

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Hjallabrekku 2 • Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR S: 462 ÚTFARARSTOFA 3000 HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

www.sinnum.is / sinnum@sinnum.is / Facebook / 519 1400


2

Þriðjudagur 17. mars 2020

KÓRÓNUVEIRAN

Starfsemi grunnog leikskóla, íþróttaog menningarmála

Sundstaðir og íþróttamiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu

Fjöldatakmarkanir miðast við 100 manns í sama rými í einu og tveggja metra fjarlægð verði milli einstaklinga. Sundlaugar eiga á flestum tímum dagsins að geta uppfyllt fyrra skilyrðið en tveggja metra fjarlægð er erfitt að uppfylla í sundlaugum og í íþróttahúsum. Það er ljóst að samkvæmt þeim tilmælum sem borist hafa, mun íþróttastarf og rekstur íþróttamannvirkja riðlast á næstunni. Endurskipuleggja þarf verkferla með tilliti til nýrra krafna um sóttvarnir og til að tryggja öryggi gesta og starfsmanna sundlauga og íþróttamiðstöðva. Allir sundstaðir og íþróttamiðstöðvar verða því lokaðar mánudaginn 16. mars og dagurinn nýttur til ákvarðanartöku um framhaldið í samstarfi við viðeigandi aðila.

Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu

Frístundaheimili verða opin í framhaldi af skóladegi yngstu nemenda en viðbúið er að starfsemi muni að einhverju leyti skerðast. Starfsemi félagsmiðstöðva tekur breytingum þar sem megináhersla verði á að mæta félagsþörf án þess að skörun verði milli hópa eða bekkja. Til dæmis með hópaskiptingu eða árgangaskiptingu í opnunum og lögð áhersla á hópastarf en ekki stærri samkomur. Nákvæm útfærsla verður ólík milli félagsmiðstöðva.

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa síðan á föstudag unnið að útfærslu á skólastarfi, starfsemi íþróttamiðstöðva, sundlauga og menningarhúsa næstu vikna í samræmi við tilmæli sóttvarnarlæknis og stjórnvalda. Í ljósi þess að skólastarf verður með mismunandi hætti milli sveitarfélaga og innan sveitarfélaga eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu beðnir um fylgjast vel með upplýsingum sem birtast munu á heimasíðum sveitarfélaganna og heimasíðum grunn- og leikskóla og þeirra stofnana sem við eiga. Sundstaðir og íþróttamiðstöðvar verða lokaðar til að vinna að útfærslum á starfsemi þeirra miðað við tilmæli.

Grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu

Kennsla verður í hópum með ekki fleiri en 20 nemendum og ekki verður um blöndun hópa að ræða innan skóladagsins. Skólar munu

halda úti eins miklu skólastarfi og kennslu og kostur er við þessar aðstæður. Það verður í höndum hvers sveitarfélags og skóla að útfæra skiptingu kennslu milli viðveru í skóla og náms heima. Nákvæm útfærsla verður því ólík milli skóla á höfuðborgarsvæðinu. Öll hefðbundin kennsla í list- og verkgreinastofum mun falla niður og íþrótta- og sundkennsla verður í formi hreyfingar á skólalóð, inni í hópastofum eða annarrar útikennslu. Hver skóli skipuleggur nánari tilhögun skóladagsins og kennslutilhögun. Sér- og starfsdeildir verða með óbreytta starfsemi eftir fremsta megni. Þá verður matarþjónusta í boði í skóla ef mögulegt er að koma því við. Öll

neysla á mat fer fram í heimastofum eða í matsal skóla þar sem því verður við komið. Vettvangsferðir falla niður ásamt ferðum í skólabúðir.

Leikskólar á höfuðborgarsvæðinu

Gert er ráð fyrir því að halda starfsemi leikskóla gangandi á sem öruggastan hátt með þeim hætti að börn verði í sem minnstum hópum og aðskilin sem mest. Vegna þessa raskast skólastarf í leikskólum og opnunartími getur breyst s.s. vegna þrifa sem nauðsynleg eru. Hver leikskóli á höfuðborgarsvæðinu mun upplýsa foreldra um útfærslu á skólastarfi á heimasíðu eða í gegnum aðra miðla.

Tónlistarskólar og skólahljómsveitir á höfuðborgarsvæðinu

Tímar í hljóðfærakennslu og söngkennslu fara fram í húsnæði eða heimastöð tónlistarskóla eða skóla hljómsveita. Hóptímar s.s. hljómsveitartímar, hópæfingar, tónfundir, forskóli og tónfræðitímar falla niður. Allir viðburðir tengdir þessari starfsemi falla niður. Viðmið þessi taka einnig til tónlistarnemenda sem eru eldri en 18 ára. Lögð er áhersla á að leitað sé leiða til að viðhalda virkni óháð fjarveru og niðurfellingu tónlistartíma. Nákvæm útfærsla verður ólík milli skóla.

Skólaíþróttir og íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu

Ekki verður hefðbundin íþrótta- og sundkennsla á vegum grunnskóla í samkomubanninu. Viðkomandi húsnæði verður lokað fyrir skólak-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

ennslu og íþrótta- og sundkennarar vinna með námshópnum í heimastofu eða úti á skólalóð Íþróttafélög munu gefa út eigin tilkynningar um íþróttaæfingar. Tilkynningar eru þegar komnar frá íþróttasamböndum um leikjabann.

Menningarstofnanir á höfuðborgarsvæðinu

Söfnin á höfuðborgarsvæðinu, listasöfn, bókasöfn og sögusöfn halda óbreyttum opnunartíma þrátt fyrir samkomubann en boðuðum viðburðum verður aflýst eða frestað, svo sem leiðsögnum, listsmiðjum og málþingum, á meðan samkomubannið er í gildi. Á söfnum eru gestir hvattir til að hafa hæfilega fjarlægð sín á milli. Áfram verður lögð áhersla á aukin þrif í söfnunum á höfuðborgarsvæðinu umfram venjubundna ræstingu. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru hvattir til að fylgjast vel með upplýsingum sem birtast munu á heimasíðum sveitarfélaganna og heimasíðum grunn- og leikskóla og þeirra stofnana sem við eiga. Þá eru íbúar jafnframt hvattir til að fylgja leiðbeiningum landlæknis um viðbrögð við veirunni inn á covid.is.

Breytt fyrirkomulag þjónustu Bæjarskrifstofu Kópavogs

Vegna COVID-19 verður fyrirkomulag þjónustu Bæjarskrifstofu Kópavogs breyttt frá og með 16.mars. Húsnæði Bæjarskrifstofu Kópavogs að Digranesvegi 1 og Hamraborg 8 verður lokað fyrir utanaðkomandi og aðgengi að Fannborg 6, þar sem velferðarsvið er til húsa, verður takmarkað. Samgangur innan bygginga stjórnsýslunnar verður takmarkaður og starfsfólk hvatt til fjarfunda. Hluti starfsfólk stjórnsýslunnar vinnur heima. Lögð er áherslan á að tryggja þá starfsemi og þjónustu sem þarf að haldast órofin á öllum stigum viðbragðsáætlunar Kópavogsbæjar. Meðal þess sem áhersla er á að tryggja er velferðarþjónustan, til að mynda talið barnavernd. Símanúmer Kópavogs er 4410000. Vakin er athygli á að netföng starfsmanna er að finna á vefsíðu bæjarins www.kopavogur.is. Þá verður erindum sinnt rafrænt en í Þjónustgátt Kópavogsbæjar er að finna hinar ýmsu umsóknir.

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

KAÐLÍN

Pipar\TBWA \ SÍA

Hlýjar gjafir Hluti af hannyrðaklúbbi Bókasafns Kópavogs, sem kallar sig Kaðlín. Frá vinstri: Lilja, Guðrún, Veronika, Rúna, Guðfinna, Steinunn, Elva, Gulla, Systa og Agnes.

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

M

eðlimir hannyrðaklúbbs Bókasafns Kópavogs, Kaðlín, létu heldur betur gott af sér leiða á dögunum og prjónuðu fatnað í sjálfboðavinnu fyrir Gistiskýlið, Hlaðgerðarkot og

bráðamóttöku geðdeildar Landspítalans. Einnig voru fleiri sem tóku þátt í átakinu að heiman og sendu afraksturinn til hannyrðaklúbbsins. Á meðfylgjandi mynd má sjá brot af öllum prjónurunum sem tóku

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing

þátt í þessu góðverki. Prjónaðar voru húfur, peysur, vettlingar, treflar, hárbönd og sokkar. Meðlimir Kaðlínar færðu starfsfólki stofnananna fatnaðinn sem tóku við honum af miklu þakklæti.

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


Eflum vinatengsl og jákvæða sjálfsmynd barna Eflum vinatengsl og jákvæða sjálfsmynd barna

Þátttaka barna í íþrótta- og tómstundastarfi eflir sjálfstraust þeirra, kennir viðurkennd samfélagsleg gildi og brúar menningarlegt bil af ólíkum uppruna. Kópavogsbær tekur þátt í TUFF-verkefninu sem vinnur fyrir öll börn. TUFF er ætlað að koma í veg fyrir félagslega einangrun barna og stuðla að þátttöku í samfélaginu.

Hvetjum börnin í skipulögðu íþróttaog tómstundastarfi! Þátttaka barnaokkar í íþrótta-til ogþátttöku tómstundastarfi eflir sjálfstraust þeirra, kennir viðurkennd samfélagsleg gildi og brúar menningarlegt bil af ólíkum uppruna. Kópavogsbær tekur þátt í TUFF-verkefninu sem vinnur fyrir öll börn. TUFF er ætlað að koma í veg fyrir félagslega einangrun barna og stuðla að þátttöku í samfélaginu. Gollúbbur

Dansíþróttafélag

Hvetjum börnin okkar til Kópavogs þátttöku í skipulögðu íþrótta-Kópavogs og tómstundastarfi! og Garðabæjar

Vífilsstaðavegi 210 Garðabæ Gollúbbur Sími: 570 7373 Kópavogs Vefsíða: gkg.is og Garðabæjar

Breiðablik Dalsmára 5 201 Kópavogi Sími: 441 8900 Vefsíða:Breiðablik breidablik.is

Dalsmára 5 201 Kópavogi Íþróttagreinar: Knattspyrna, Sími: 441 8900 körfubolti, skíði,breidablik.is sund, frjálsar, Vefsíða:

karete, taekwondo, skák o.fl.

HK

Íþróttagreinar: Knattspyrna, körfubolti, skíði, sund, frjálsar, karete, taekwondo, skák o.fl.

Íþróttamiðstöðin Kórinn við Vallakór HK 203 Kópavogi Íþróttamiðstöðin Sími: 441 8700 Kórinn við Vallakór Vefsíða:203 hk.is Kópavogi Sími: 441 8700 Vefsíða: Fótbolti, hk.is Íþróttagreinar: handbolti, blak, bandý, dans, Íþróttagreinar: Fótbolti, borðtennis.

handbolti, blak, bandý, dans, borðtennis.

Vífilsstaðavegi Íþróttagrein: Golf. 210 Garðabæ Sími: 570 7373 Vefsíða: gkg.is

Gerpla

Íþróttagrein: Golf.

Auðbrekku 17 200 Kópavogi Sími: 564 1111 Dansíþróttafélag Vefsíða: dansari.is Kópavogs

Auðbrekku 17 Íþróttagrein: Dans. 200 Kópavogi Sími: 564 1111 Vefsíða: dansari.is

Dansfélagið

Íþróttagrein: Hvönn Dans.

201 Kópavogi

Íþróttamiðstöðin Kórinn Dansfélagið Vallakór 14 Hvönn 203 Kópavogi Íþróttamiðstöðin Sími: 862 6168/615 2318 Kórinn Vefsíða: Vallakór 14 hvonn.is

Íþróttagreinar: Hóp- og áhaldafimleikar og Parkour.

Íþróttagrein: Dans.

Íþróttamiðstöðin Versölum 3 201 Kópavogi Gerpla Sími: 441 8800 Íþróttamiðstöðin Vefsíða: gerpla.is Versölum 3

Íþróttagreinar: Hóp- og Sími: 441 8800 Vefsíða: gerpla.is áhaldafimleikar og Parkour.

Tennisfélag Kópavogs

Dalsmára 13 Tennisfélag 201Kópavogs Kópavogi Dalsmára 13 Sími: 564 4030 201 Kópavogi Vefsíða: tennishollin.is

Sími: 564 4030 Vefsíða: tennishollin.is

Íþróttagrein: Tennis.

Íþróttagrein: Tennis.

203 Kópavogi Sími: 862 6168/615 2318 Íþróttagrein: Dans. Vefsíða: hvonn.is

Hestamannafélagið Sprettur

Hestheimum 14–16 Hestamannafélagið 203 Kópavogi Sprettur Hestheimum 14–16 Sími: 620 4500 203 Kópavogi Vefsíða: sprettarar.is Sími: 620 4500 Vefsíða: sprettarar.is

Íþróttagrein: Hestamennska.

Íþróttagrein: Hestamennska.

Kópavogsbær veitir foreldrum/forráðamönnum barna á aldrinum 5–18 ára með lögheimili í Kópavogi frístundastyrk vegnaveitir þátttöku í skipulögðu íþrótta-barna og tómstundastarfi. Kópavogsbær foreldrum/forráðamönnum á aldrinum 5–18 ára með lögheimili í Kópavogi frístundastyrk vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.

kopavogur.is kopavogur.is


4

Þriðjudagur 17. mars 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

ALLT UPPÁ

10

Oft er skammur fyrirvari þegar útskriftir eru annars vegar. Þá er gott að fá Nomy með sér í lið því við erum klárir hvenær sem er. Jafnvel þótt að námsárangurinn sé í meðallagi sæmilegur þá tryggjum við að maturinn sé að minnsta kosti framúrskarandi.

ÚTSKRIFTIR

Frá afhendingu styrks Kvenfélags Kópavogs Krafts, félags ungra krabbameinsgreindra. Frá vinstri: Helga Skúladóttir, Hjördís Smith, Sigrún Eliseusdóttir, Hulda Hjálmarsdóttir frá Krafti, Hildigunnur Þórðardóttir og Rannveig Garðarsdóttir.

GÓÐGERÐARMÁL

Kvenfélagi Kópavogs slitið

Á

aðalfundi Kvenfélags Kópavogs 11.apríl 2018 var félaginu formlega slitið. Þá var samþykkt að fráfarandi stjórn gengi frá eignum félagsins til líknarmála eins og kveðið var á um í lögum félagsins. Stjórn félagsins hefur gengið frá sölu á sal Kvenfélagsins í Hamraborg 10 og ráðstafað andvirði hans og lausamunum til menningar- og líknarmála. Þeir sem hlutu styrk voru eftirfarandi samtök og stofnanir: - Arnarskóli fyrir börn með ein- hverfu og önnur þroskafrávik, Kópavogsbraut 5, 200 Kópavogi

- Kópavogskirkja vegna viðgerða á gluggum eftir Gerði Helga- dóttur - Krafti, félags ungra krabba- meinsgreindra - Kvennaathvarfinu vegna verkefnisins „Við byggjum áfangaheimili“ - Píeta vegna forvarnarstarfa gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða - Bráðadeild geðdeildar Lands spítalans Við sölu á fasteignum félagsins tók Kvenfélagið þátt í viðgerð á húseigninni Hamraborg 10. Innbú var gefið til nytjamarkaða og endurvinnslu.

Bókhald Kvenfélags Kópavogs verður nú yfirfarið af löggiltum endurskoðanda og að endingu verða öll skjöl og gjafir úr eigum félagsins afhent Héraðsskjalasafni Kópavogs til varðveislu. Fráfarandi stjórn Kvenfélags Kópavogs minnist með virðingu og þökk allra þeirra mörgu kvenna sem starfað hafa í félaginu í tæp 70 ár. Fyrir hönd stjórnar Kvenfélags Kópavogs: Sigrún Eliseusdóttir, formaður.


facebook.com/enneinn ENNEMM / SÍA / NM-000291

www.n1.is

Fáðu næsta pakka á N1 Nú geturðu valið að sækja sendinguna þína frá netverslunum ELKO og ASOS á sjö af þjónustustöðvum N1 á höfuðborgarsvæðinu – jafnvel allan sólarhringinn. Við tökum netverslunina alla leið svo þú getur strax byrjað að hlakka til næsta pakka!

Við afhendum sendingar á eftirtöldum þjónustustöðvum í samstarfi við Dropp: N1 Ártúnshöfða, N1 Hringbraut, N1 Fossvogi, N1 Borgartúni, N1 Skógarseli, N1 Háholti í Mosfellsbæ og N1 Lækjargötu í Hafnarfirði.


FRÉTTASÍÐA

Námskeiðahald í Spretti M ikið og ölflugt fræðslustarf er í Spretti hvort sem er fyrir unga eða aldna. Knapamerki 1 og 2 voru kennd fyrir áramót 2019. Um miðjan janúar hófust knapamerki 3, 4 og 5. Góð þátttaka er á þessum námskeiðum. Þetta er nám sem er gefið út af Hólaskóla og taka nemendur bæði skrifleg og verkleg próf. Sjá nánar á: www.knapamerki.is. Spretturnar er hópur kvenna sem er í kennslu hjá Ragnheiði Þorvaldsdóttur og æfa þessar vösku konur saman munsturreið af miklum móð. Mikið líf og fjör er hjá þessum konum á æfingum. Þjálfun og keppni er námskeið fyrir börn, unglinga og ungmenni (10-21 árs) hvort sem viðkomandi stefnir á keppni eða einfaldlega bæta sig fyrir útreiðar. Sigurður V. Matthíasson og Edda Rún Ragnars-

dóttir sjá um kennslu á þessu frábæra námskeiði sem metþáttaka er á.

Félagshesthús Spretts

Sprettur hefur til umráða hesthús þar sem unglingar á aldrinum 12-20 ára geta fengið leigð pláss fyrir hestinn sinn á sanngjörnu verði. Húsið er ætlað þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í hestamennskunni en koma ekki úr hestafjölskyldum. Umsjónarmaður með húsinu er Hrafnhildur Blöndahl sem er menntuð frá Hólaskóla. Hún aðstoðar unglingana í daglegri umhirðu og fræðir þau um að hverju þarf að huga við að halda hest. Ef áhugi er á að fá pláss leigt, nú í vetur eða næsta vetur er hægt að hafa samband við Lilju framkvæmdastjóra á netfangið: sprettur @sprettarar.is

Stórtónleikar Andrea Bocelli 23. maí

Í

Fomannskaffi

S

verrir Einarsson tók við starfi formanns Spretts í nóvember á síðasta ári. Sverrir ákvað að bjóða félagsmönnum upp á kaffi

Skógarhólar á Þingvöllum

S

kógarhólar í þjóðgarðinum á Þingvöllum eru í eigu Hestamannafélaganna í landinu. Saga Skógarhóla er samofin sögu Landssambands hestamannafélaga og á þessu ári eru 70 ár síðan fyrsta Landsmót hestamanna var haldið á Þingvöllum. Landssamband hestamannafélaga hefur unnið að endurbótum á aðstöðunni á Skógarhólum en margt er enn ógert. Í haust var stofnaður félagsskapur sjálfboðaliða um endurbætur á

Getraunir 215

og vínarbrauð síðasta laugardagsmorgun í hverjum mánuði. Kaffið hefur verið vel sótt, glatt á hjalla og margt skeggrætt hjá félagsmönnum. Skógarhólum, „Vinir Skógarhóla“, sem vilja leggja sitt að mörkum til að bæta aðstöðuna þar. Stjórn LH hefur samþykkt að veita fé í framkvæmdir á Skógarhólum á þessu ári til að bæta aðstöðuna á staðnum og vonast þannig til að fleiri hestamenn sjái sér fært að nýta staðinn. Það sem til stendur að gera á Skógarhólum í sumar er m.a. að skipta um járn á þakinu, gera lagfæringar á eldhúsi, salernis- og sturtuaðstöðu, smíða sólpalla og laga girðingar. Auk framkvæmda á svæðinu stendur til að safna sögulegum upplýsingum um staðinn. Við auglýsum hér með eftir sjálf-

talski söngvarinn og einn ástsælasti tenór heims, Andrea Bocelli, heldur sögulega risatónleika í Kórnum laugardaginn 23. maí. 2020. Bocelli er þekktur fyrir að vera með eina fallegustu rödd heims. Hluti tónleikagesta mun leggja á bílastæðum sunnan við

boðaliðum til að gerast Vinir Skógarhóla og taka þátt í framkvæmdum á svæðinu. Bókanir á Skógarhólum fara í gegnum skrifstofu LH, (514 4030 skogarholar@lhhestar.is), umsjónarmaður á staðnum er Eggert Hjartarson (847 9770, eggerthorse@hotmail.com) og stýrir hann framkvæmdum.

Kórinn og við Samskipahöllina sem takmarkar umferð um þann hluta svæðisins. Biðjum við kerru og vagna eigendur að rýma kerrustæði norðan Markavegar fyrir miðnætti sunnudaginn 17. maí, þar sem þau verða notuð undir bílastæði tónleikagesta.

Dagana fyrir og eftir tónleika má reikna með umferð stærri gáma- og vöruflutningabifreiða á svæðinu. Nánari upplýsingar verða auglýstar þegar nær dregur tónleikunum.

Nýr framkvæmdastjóri í Spretti

Þ

ann 1. feb. s.l. tók nýr framkvæmdastjóri til starfa hjá Spretti. Lilja Sigurðardóttir tók við starfi Magnúsar Benediktssonar sem hefur starfað hjá Spretti s.l. 5 ár. Hægt er að ná í Lilju í síma 620-4500 og í gegnum netfangið sprettur@sprettarar.is. Lilja er með viðtalstíma á þriðjudögum kl 17-19 þar sem félagsmenn geta sest niður og rætt málin.

Samskip er aðalstyrktaraðili Spretts

Lilja Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Spretts.


Ítarlegar upplýsingar má finna á www.201.is

Yfir 150 íbúðir seldar í 201 Smára 201 Smári hefur á örfáum mánuðum fyllst af mannlífi og íbúðir selst á ógnarhraða. Ungt fólk sér hverfið sem upplagðan kost til að leggja drög að lífi sínu til frambúðar enda henta eignirnar afar vel til fyrstu kaupa og fyrir kjarnafjölskyldur. Þá höfum við einnig afhent fjölda lykla til fólks sem vill minnka við sig eða færa sig úr mesta erli hversdagsins án þess að missa nálægð við verslun og þjónustu.

Snjallhverfi í hjarta höfuðborgarsvæðisins Engan þarf að undra að 201 Smári sé orðinn nýtt heimili svo margra einstaklinga á svo skömmum tíma því íbúðirnar eru ríkulega búnar snjalllausnum og þægindum. Þá er umhverfið fallegt og þaulhugsað, góð tenging við göngu- og hjólabrautir, frábært aðgengi að almenningssamgöngum, sorphirða og flokkun í sérflokki og útisvæðin glæsileg og örugg. Hverfið sjálft er rótgróið og allar nauðsynjar í göngufæri.

Tryggðu þér þína íbúð strax Nú bætast við íbúðir til sölu sem verða til afhendingar 2020, fjölbreyttar eignir af ýmsum stærðum þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ein af byggingunum þremur er sérstaklega hönnuð með þarfir eldri borgara að leiðarljósi, svalir yfirbyggðar og þægindi í hverju horni. Fáðu meira fyrir minna, lifðu í núinu og njóttu tímans sem skapast.

Snjöll hönnun og lausnir

Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Yfir 100 verslanir í göngufæri

Hleðslustaðir fyrir rafbíla við hús og í hverfi

Stutt að samgönguæðum og í almenningssamgöngur

Hlíðasmári 6

Miklaborg fasteignasala

201 Kópavogur

Lágmúla 4, 108 Reykjavík

sími 510 7900

miklaborg@miklaborg.is

201@fastlind.is

5697000

Góðar og öruggar göngu- og hjólaleiðir

Deilibílar í hverfinu

Skólar og leikskólar í göngufjarlægð

Leiksvæði og opnir garðar

201.is


8

Þriðjudagur 17. mars 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

UMRÆÐAN

SORPA í ruslflokki

E RAFÓPERA

Samtímaópera fyrir unglinga Rafóperan „Tónlist og heilinn“ eftir Helga Rafn Ingvarsson var frumsýnd í Salnum 10. mars. Sýningin var flutt í þrígang fyrir fullu húsi af unglingum úr grunnskólum Kópavogs 10. og 11. mars. Sýningarnar voru kostaðar af List fyrir alla á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. List fyrir alla

„Mér þykir brýnt að bjóða börnum og unglingum upp á hágæðadagskrá sem er ekki endilega eitthvað sem þau upplifa með fjölskyldunni sinni,“ segir Ólöf Breiðfjörð verkefnastjóri Barnamenningar í Kópavogi. „Þegar forsvarsmaður Listar fyrir alla bar þessa sýningu undir mig var ég sannfærð um að þetta væri sýning fyrir okkar krakka enda eru börn og unglingar í Kópavogi orðin vön krefjandi dagskrá í Menningarhúsunum og við erum mjög stolt af þeim.”

Mikil ánægja með sýninguna

Tónskáldið Helgi Rafn hefur verið með óperuna í vinnslu frá því 2016 og var himinlifandi yfir viðtökunum í Salnum. Sýningin mun verða sýnd á almennum sýningum næstkomandi haust, meðal annars á Óperudögum í Reykjavík og einn-

ig er líklegt að hún verði sett upp í Evrópu síðar. „Það var frábært að upplifa viðtökurnar. Krakkarnir klöppuðu eftir aríur og dansinn okkar. Þau eru greinilega öllu vön og voru frábærir áhorfendur. Athyglin skein úr andlitum þeirra og í ákveðnum atriðum mátti heyra að salurinn tók undir. Krakkarnir höfðu þörf fyrir að taka þátt í sýningunni sem er mjög skemmtilegt og nokkuð einstakt miðað við að þetta eru krakkar sem eru líklega langflest að hlusta á nútímaóperu í fyrsta sinn,” segir Helgi Rafn. „Verkið var ekki samið sérstaklega með unglinga í huga, en þau virðast hafa notið sýningarinnar vel og það hefur kannski eitthvað með það að gera að bæði tónlistin og sviðsetningin er fjölbreytt. Svo eru Gunnar og Þórgunnur einstaklega frjóir og skemmtilegir leikarar.”

Stjörnum prýdd ópera

Óperan fjallar um söngkonu sem fær heilaskaða og læknirinn sem rannsakar tilfellið. Söngkonan getur ekki lengur tjáð sig á hefðbundinn hátt og verður það því mikið hjartans mál hjá lækninum að komast til botns í málinu þar sem hann er mikill aðdáandi söngkonunnar. Söngkonuna túlkaði Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir sem er að ljúka meistaranámi í klassískum söng í Kaupmannahöfn en með hlutverk læknisins fór Gunnar Guðbjörnsson sem á að baki langan feril sem óperusöngvari í Evrópu. Auk söngvaranna var flautuleikarinn Helen Whitaker og tónskáldið Helgi Rafn á sviðinu en þau stjórnuðu rafhljóðum, glærum og spiluðu á flautu og píanó.

ins og þekkt er ábyrgðust sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem eiga SORPU, lánafyrirgreiðslu upp á 1.400 milljónir króna nýlega til fyrirtækisins. Það var þó ekki nóg, og þurfti að bæta 600 milljóna króna láni við. Samkvæmt upplýsingum frá SORPU eru þessar 600 milljónir í viðbótarlán nauðsynlegar til að tryggja rekstur félagsins út árið 2020. Því miður er það svo að fjárhagsáætlanir sem komið hafa frá SORPU hafa ekki verið í takt við raunveruleikann, eins og þessi staða sýnir. Ábyrgð á fjárhagsáætlun hverju sinni liggur hjá framkvæmdastjóra og stjórn SORPU. Framkvæmdastjórinn hefur verið rekinn en stjórn SORPU situr enn og ætlar ekki að axla sína ábyrgð. Undirritaður samþykkti lánið enda ekki kostur í stöðunni að kippa rekstrargrundvellinum undan SORPU með því að heimila ekki lántöku. Sorpið verður að hirða. Við afgreiðslu málsins lögðum við Bergljót Kristinsdóttir, bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, ásamt Sigurbjörgu Erlu Egilsdóttur, bæjarfulltrúa Pírata, fram eftirfarandi bókun: „Afar hratt hefur sigið á ógæfuhliðina í rekstri SORPU á stuttum tíma. Rekstur fyrirtækisins er þess eðlis að ekki kemur til greina að láta hann stöðvast og því ekki hægt annað en að samþykkja ósk SORPU um auknar lánaheimildir. Í eigendastefnu SORPU og í stofnsamningi fyrirtækisins kemur fram að „stjórn SORPU samþykkir árlegar fjárhags- og starfsáætlanir sem framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að undirbúa“ Jafnframt segir

GÓÐ ÞJÓNUSTA

SMÁRATORG

VERSLUNARKJARNI Í HJARTA KÓPAVOGS

Kynnir:

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi

„Stjórn SORPU hefur reglubundið eftirlit með að framkvæmdastjóri fylgi fjárhags og starfsáætlun eftir. Stjórn SORPU annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna fyrirtækisins. Hér hefur ekki tekist vel til. Framkvæmdastjórinn hefur verið látinn taka pokann sinn en ekkert fararsnið er á stjórninni.“ Þó SORPA sé í ruslflokki í dag, fer fyrirtækið vonandi ekki í urðun heldur í endurvinnslu og nær sér aftur á strik. Það liggur þó fyrir að endurskoða þarf sem fyrst fyrirkomulag og stjórnunarhætti fyrirtækisins.


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Þriðjudagur 17. mars 2020

ÓDÝRASTA MATVÖRUVERSLUNIN Á NETINU - BEINT HEIM AÐ DYRUM -

netto.is

Mikið úrval af TYR sundfatnaði - nýjar gerðir og litir, úr DURAFAST 300+ efninu, sem er sérlega klórþolið og lithelt. Kíktu á úrvalið á heimasíðu okkar www.aquasport.is

æjarlind 1-3, 201 Kópavogur mi: 5640035

Mikið úrval af TYR sundfatnaði - nýjar gerðir og litir, úr DURAFAST 300+ efninu, sem er sérlega klórþolið og lithelt. Kíktu á úrvalið Mikið úrval af TYR sundfatnaði úr DURAFAST 300+ efninu á sem er sérlega klórþolið og lithelt. Kíktu á úrvalið á heimasíðu okkar heimasíðu okkar á www.aquasport.is www.aquasport.is Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur sími: 5640035

9


10

Þriðjudagur 17. mars 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KYNNING

GKG býður nýja félagsmenn velkomna

Mikill uppgangur hefur verið hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar undanfarin ár og hefur félags- og æfingaaðstaðan tekið stakkaskiptum til hins betra. Það má með sanni segja að GKG bjóði félagsmönnum sínum upp á fyrsta flokks heilsárs aðstöðu, sem mun batna enn frekar með tvöföldun inniæfingaaðstöðunnar.

E

ftir stækkun á æfingahúsnæðinu, sem er á neðri hæð félagsheimilisins, verður æfingaaðstaðan alls um 1600 fermetrar, með 20 Trackman golfhermum af fullkomnustu gerð, pútt og vippflata og annara hluta sem nýtast kylfingum. Það þarf enginn að hvíla kylfurnar á veturnar því það er alltaf hægt að komast í golf í GKG. Áætlað er að framkvæmdum ljúki í lok september og munu þær ekki hafa nein áhrif á vellina eða aðgengi kylfinga að þeim.

GKG – „Sumar allt árið“

Golf er svo sannarlega heils árs íþrótt í GKG, en með fullkomnum golfhermum geta kylfingar leikið á mörgum af frægustu völlum heims. Upplifun þeirra sem spila er nánast eins og að vera út á golfvellinum í 20 stiga hita og logni. Golfhermar GKG eru því góður valkostur fyrir alla

hvort sem ætlunin er að æfa, spila nokkrar holur eða setja upp mót.

Barna-, unglinga-, og afreksstarf á heimsmælikvarða

Í GKG er rekið heilsárs uppbyggingar- og afreksstarf. Hvergi eru fleiri börn og unglingar í heiminum sem stunda golf hjá sama golfklúbbnum! Fyrir byrjendur 6-12 ára henta sumarnámskeiðin vinsælu mjög vel. Fyrir þau sem vilja taka næsta skref og jafnvel æfa allt árið, þá er boðið upp á æfingar utandyra á sumrin og innanhús í Íþróttamiðstöðinni og í Kórnum.

Frábær aðstaða til æfinga og leiks

GKG tekur vel á móti nýjum félögum og býður upp á heilsársþjónustu hjá GKG. GKG státar af 18 holu keppnisvelli sem og 9 holu völl sem hentar

kylfingum á öllum getustigum. Æfingasvæði fyrir lengri og styttri högg, og ekki síst fullkomin inniæfingaaðstaða bæði í Íþróttamiðstöðinni og í Kórnum. Mikil vinna hefur verið lögð undanfarin ár að gera vellina framúrskarandi góða með sérstakri áherslu á snyrtimennsku og góðar púttflatir. Þessi vinna hefur skilað sér í meiri ánægju iðkenda sem leika vellina.

Öflugt félagsstarf

Mikið og gott félagsstarf er starfrækt í GKG. Kvennanefnd GKG stendur fyrir viðburðum allt árið og öldunganefndin stendur fyrir æfingum og viðburðum fyrir þann hóp. Starf dyggra sjálfboðaliða er ómetanlegt í GKG. Þetta skemmtilega félagsstarf tryggir góða stemningu meðal félagsmanna.

GÓÐ ÞJÓNUSTA

Skráðu þig í GKG og komdu á nýliðanámskeið

Hefur þig langað að byrja í golfi en kannski ekki vitað hvernig þú áttir að bera þig að? GKG býður nú upp á spennandi inngöngutilboð fyrir nýja félagsmenn þar sem félagsgjaldinu fylgja m.a. nýliðanámskeið, kennslukvöld á Trackman golfherma og 2 skipti í golfhermana. Fjölbreytt styttri og lengri námskeið fyrir kylfinga af öllu getustigi, sem og einkakennsla, er í boði hjá PGA kennurum GKG. GKG býður fólk velkomið og engin ástæða að bíða eftir sumrinu, það er hægt að byrja strax að æfa og spila í golfhermunum.

Nánari upplýsingar: www.gkg.is Pantanir í golfherma: 5657373 Aðalnúmer: 5707373

í Kópavogi Smiðjuvegi 14 Græn gata, 200 Kópavogi www.bilrudan.is S: 552 5755

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels

Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogur S: 5711133

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogur S: 894 4560 www.flytja.is

Dalvegi 24 201 Kópavogur S: 571 7030 www.car-med.is


facebook/hjallakirkja

Digraneskirkja.is

facebook/digraneskirkja

Hjallakirkja.is

Tímabundið hlé á helgihaldi og safnaðarstarfi Í ljósi ákvörðunar stjórnvalda um samkomubann vegna útbreiðslu COVID-19 veirunnar hefur biskup sent út tilkynningu þess efnis að allt messuhald og vorfermingar falli niður í Þjóðkirkjunni. Hjá okkur í Digraneskirkju og Hjallakirkju á þetta við um allt helgihald og safnaðarstarf, þar með talið barna- og æskulýðsstarf, og gildir meðan samkomubann er í gildi. Það er ljóst að aðstæður sem þessar geta valdið kvíða og vanlíðan hjá fólki og viljum við minna á að það er alltaf prestur tiltækur í Digraneskirkju til samtals á opnunartíma kirknanna og annars auglýstum messutíma. Hægt er að hafa samband í síma 554 1620 (Digraneskirkja) eða 554 6716 (Hjallakirkja) á auglýstum opnunartíma eða senda tölvupóst á prestana og bóka viðtal: Sr. Gunnar Sigurjónsson – gunnar@digraneskirkja.is Sr. Sunna Dóra Möller – sunna@hjallakirkja.is Sr. Helga Kolbeinsdóttir – helga@digraneskirkja.is Sr. Karen Lind Ólafdsdóttir – karen@hjallakirkja.is Munum að hlúa vel hvort að öðru og gæta sérstaklega að þeim sem eru í áhættuhóp og/eða eru í hættu á að einangrast við þessar aðstæður. Umræðunni í samfélaginu hættir til að litast af ótta og ekki allar upplýsingar áreiðanlegar. Gætum orða okkar og leggjum okkur fram um að miðla kærleika og von á tímum óvissu.

facebook/lindakirkja og www.lindakirkja.is

Í tilefni af samkomubanni vegna Covid-19 Hvað er í boði? Lindakirkja verður opin á skrifstofutíma, virka daga frá kl. 9-16 eins og verið hefur. Kapella Lindakirkju verður opin á sama tíma. Fólki er velkomið að eiga þar sína persónulegu stund með Guði eða fá fyrirbæn, sé þess óskað. Vart þarf að taka fram að kapellan verður að sjálfsögðu þrifin með sótthreinsandi efnum nokkrum sinnum á dag. Prestar Lindakirkju verða á vaktinni til að sinna sálgæslu, bæði einstaklingsviðtölum í kirkjunni og í gegn um síma. Best er að hringja í Lindakirkju 544 4477 og panta viðtal við eða símtal frá presti eða senda þeim tölvupóst: Sr. Dís Gylfadóttir - dis@lindakirkja.is Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson - gudmundur.karl@lindakirkja.is Sr. Guðni Már Harðarson - gudni@lindakirkja.is Hvað fellur niður? Allt formlegt starf Lindakirkju; Messur, sunnudagaskóli, æskulýðsstarf, kóræfingar og annað safnaðarstarf fellur niður fram yfir páska. Fermingar vorsins falla einnig niður og flytjast til sumarloka. Um verður að ræða laugardaginn 22. ágúst kl. 10:30 og 13:30, sunnudaginn 23. ágúst kl. 13:30, laugardaginn 29. ágúst kl. 10:30 og 13:30, sunnudaginn 30. ágúst kl. 13:30 síðasta fermingarhelgin verður þá laugardaginn 5. september kl. 10:30 og 13:30 og sunnudaginn 6. september kl. 13:30 Hvað á að gera? Nú þegar er hafinn undirbúningur í Lindakirkju að helgihaldi fyrir allan aldur gegn um heimasíðu og Facebooksíðu safnaðarins. Meira um það innan skamms. Að lokum: Drottinn fer sjálfur fyrir þér, hann verður með þér. Hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast. 5. Mós. 8

Kópavogskirkja • Kópavogskirkja verður opin á skrifstofutíma, virka daga frá kl. 9:15-13:00 eins og verið hefur. • Kapellan í safnaðarheimilinu Borgum og kirkjan eru opin eftir samkomulagi eins og verið hefur. • Fólki er velkomið að eiga þar sína stund með Guði eða fá fyrirbæn, sé þess óskað. • Prestur og djákni verða á vaktinni til að sinna sálgæslu, bæði einstaklingsviðtölum og viðtölum í gegn um síma. Best er að panta viðtal eða símtal með því að hringja á skrifstofutíma eða senda tölvupóst á: kopavogskirkja@kirkjan.is Hefðundið helgihald og safnaðarstarf fellur niður á meðan samkomubann ríkir og fermingar færast til 20. og 27. september n.k. kl. 11:00 Nú er verið að útfæra með hvaða hætti helgihaldið verður á meðan samkomubann varir og verður það tilkynnt þegar það liggur fyrir. Heimasíða Kópavogskirkja er: www.kopavogskirkja.is facebook/kópavogskirkja og www.kopavogskirkja.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

Menningarhúsin í Kópavogi Vegna samkomubanns falla allir viðburðir Menningarhúsanna niður frá og með 16. mars til 13. apríl. Lokað verður á Bókasafni Kópavogs, Náttúrufræðistofu Kópavogs, Gerðarsafni og Salnum á meðan verkfall Eflingar stendur yfir. Eftir að verkfalli lýkur verða öll húsin með sinn almenna opnunartíma.

Lífsgæðakjarni fyrir 60+ í Boðaþingi

Bókasafn Kópavogs Mán - fim kl. 8-18 Fös - lau kl. 11-17

Gerðarsafn opið alla daga kl. 10-17

Héraðsskjalasafn Kópavogs Mán - fös kl. 10-16

Náttúrufræðistofa Kópavogs Mán - fim kl. 9-18 Fös - lau kl. 11-17

Salurinn Þri - fös kl. 12-16

Boðaþing 24 – íbúð 502 – 5. hæð

C Íbúð er að flatarmáli 89 m2 þar af 7 m2 geymsla á jarðhæð.

Boðaþing 24 – íbúð 307 – 3. hæð

D Íbúð er að flatarmáli 91 m2 þar af 8 m2 geymsla á jarðhæð.

Boðaþing 22 – íbúð 206 – 2. hæð

E Íbúð er að flatarmáli 100 m2 þar af 10 m2 geymsla á jarðhæð.

Boðaþing 24 – íbúð 104 - jarðhæð

D Íbúð er að flatarmáli 91 m2 þar af 8 m2 geymsla á jarðhæð.

• Eigum lausar þriggja herbergja leiguíbúðir með stóru baðherbergi, góðu eldhúsi og sér geymslu.

• Í Lífsgæðakjarna Sjómannadagsráðs Boðaþingi, koma saman leiguíbúðir Naustavarar, Boðinn þjónustumiðstöð Kópavogs og aðstaða og þjónusta hjúkrunarheimilis Hrafnistu. • Allt húsið er greiðfært fyrir fólk með hreyfihömlun. Sameign er með breiðum göngum, anddyri, setustofum, þvottahúsi, lyftum. • Húsvarsla er veitt daglega auk þjónustusíma og bakvaktar allan sólarhringinn.

• Aðgangur að öryggiskerfum, dyrasímakerfi, brunaviðvörunarkerfi, púttvelli og útivistarsvæði með göngustígum. • Sérstök áhersla er lögð á öryggismál m.t.t. prófana, viðhalds, viðbragðs og vöktunar brunakerfa í húsinu. • Íbúðarhúsið er innangengt við þjónustumiðstöðina Boðann og hjúkrunarheimili Hrafnistu.

Nánari upplýsingar um húsin má sjá á menningarhusin. kopavogur.is og á facebook.

Menningarhúsin í Kópavogi - taka vel á móti þér!

• Í þjónustumiðstöðina Boðann er hægt að sækja matarþjónustu, félagsþjónustu, tómstundastarf og dagdvöl.

N ánar i u p p l ýs i n g a r I na u s t a vo r. i s I na u s t a vo r @ n a u s t a vo r.i s I S í m i : 5 8 5 9 3 0 0

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 17.03.2020  

Kópavogsblaðið 17.03.2020

Kópavogsblaðið 17.03.2020  

Kópavogsblaðið 17.03.2020

Advertisement