__MAIN_TEXT__

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

24. nóvember 2020. 120. tbl. 16. árgangur

w

Efnisyfirlit Kvekó

2

Menningarkó

2

Viðtalakó

6

Krossgátukó

18

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Kvennakór Kópavogs um jólin /2

Safna fæðingarsögum feðra /6

Jólin koma

Tendrað á jólastjörnu Tendrað var á jólastjörnunni á Hálsatorgi á alþjóðlegum degi barna, s.l föstudag, 20. nóvember. Börn úr 2. bekk Kársnesskóla fluttu tvö lög; Bjart er yfir Betlehem og Stúlka upp á stól eftir Ljósbjörgu Helgu Daníelsdóttur, 12 ára nemanda í Kársnesskóla. Tendrað verður á jólatré Kópavogs á laugardag, 28.nóvember, daginn fyrir fyrsta sunnudag í aðventu, eins og venjan er. Aðventuhátíð verður hins vegar ekki haldin með hefðbundnu sniði í ljósi aðstæðna. Jólastjarnan var fyrst sett upp í fyrra og vakti verðskuldaða athygli enda á fjölförnum stað í miðbæ Kópavogs. Byrjað var að setja upp jólaljós í Kópavogi í lok október og var uppsetningin heldur fyrr á ferð en venjan er, enda ríkar óskir um að lýsa upp skammdegið á tímum Covid-19. 

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

Sveinn

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Sérfræðingar í Kópavogi Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Helga Harpa MagnúsKristín Ólafur Gunnar Sveinn Albert Arna Bjarni Helga Magnús Ólafur Sveinn Arna

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur öggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur i fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asteignasali fasteignasali fasteignasali

Albert Gunnar Albert Gunnar

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Harpa Kristín Kristín Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa

Miklar breytingar framundan í Hamraborg /10

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900 510 7900

rfræðingar í Kópavogi

d.is fastlind.is spretta ánægjulegra viðskipta viðskipta pretta ánægjulegra

ús Magnús Helga Albert Magnús Albert Harpa Albert Harpa Albert Harpa Harpa Harpa Albert Bjarni Harpa Gunnar ni anar nsteinn Bjarni Arna Gunnar Arna Gunnar Gunnar Arna Kristín Gunnar Bjarni Kristín Albert Gunnar Kristín Hlynur Kristín Kristín Kristín Albert Bogi Hrafn Vera Diðrik Stefanía Helga Magnús Lára Bjarni Ólafur Bjarni Sveinn Arna Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

sölufulltrúi sölufulltrúi rtur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi sölufulltrúilöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asali asali liali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali gnasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Davíð Lára Þórunn Þórunn Hannes Hannes Stefán Stefán Kristján Kristján Vernharð Vernharð Davíð Lára

510 7900

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

fasteignasali fasteignasali GREIÐIST AÐEINS Ólafur Ólafur Sveinn Sveinn Helga Helga Magnús Magnús Arna Arna

510 7900 10 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 7900

Sérfræðingar í Kópavogi íogi Kópavogi Davíð Kristján Vernharð löggiltur löggiltur fasteignasali Hlíðasmári 6, 201fasteignasali Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali leigumiðlari leigumiðlari fasteignasali fasteignasali Lára Helga Magnús Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

ind.is fastlind.is fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta ulegra skiptaviðskipta

ur

ðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi sölufulltrúi

Arna

fastlind.is

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

BÆJARLIND 4 , KÓPAVOGI Hlíðasmári Hlíðasmári6,6,201 201 Kópavogur Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

AÐEINS 1.390 KR. HEIMSENDINGARGJALD

löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi EINU SINNI FYRIR fasteignasali fasteignasali Albert Harpa Kristín HVERJA PÖNTUN löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar sölufulltrúi

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900

fastlind.is Uppspretta Uppsprettaánægjulegra ánægjulegraviðskipta viðskipta

sölufulltrúi sölufulltrúi

Smiðjuvegur 38 rauð Harpa gata • Kristín Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Gunnar Gunnar Albert Albert Harpa Kristín sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur www.bilastod.is • bilastod@simnet.is G E RUM V I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

fastlind.is fastlind.is510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

Allar almennar bílaviðgerðir

Dekkjaþjónusta

Fyllum á A/C

Pólýhúðun á feglum

Hannes Ó. Sampsted kælikerfið

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir Einarsson Sverrir Einarsson

Símar Smurþjónusta Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og5a5a ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. Kópavogur 557 6644/823 6644 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Hjallabrekku 2 • ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR S: 462 ÚTFARARSTOFA 3000 HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Auðbrekka 2, Kópavogi

Dekkjahótel


2

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Upplag: 12 þúsund eintök

Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Facebook: facebook.com/kopavogsbladid Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing

Kópavogsblaðið slf, kt: 620513-1800 Næsta blað kemur út 15. desember

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

ÁHEITABAKSTUR

Kvenfélagskonur baka betra samfélag

F

östudaginn 27.nóvember næstkomandi munu kvenfélagskonur baka betra sam félag samfleytt í 24 klukkustundir. Tilefnið er áheitabakstur fyrir landssöfnunina Gjöf til allra kvenna á Íslandi sem stefnir að því að auka heilsuvernd kvenna. Kvenfélagskonur um allt land taka þátt í áheitabakstrinum en höfuðstöðvar bakstursins verða í Eldstæðinu, deilieldhúsi sem er staðsett á Nýbýlavegi 8, Dalbrekkumegin. „Við höfum fengið grænt ljós frá Almannavörnum og heilbrigðiseftirlitinu fyrir viðburðinum en

SOS

Margfaldur Íslandsmeistari og Ólympíufari hannar jólakort

N

ýtt jólakort eftir Elsu Nielsen er komið í sölu hjá SOS Barnaþorpunum á Íslandi. Elsa hannaði einnig jólakort SOS á síðasta ári og þá seldust kortin upp á skömmum tíma. Annað upplag hefur nú verið prentað og er til sölu ásamt nýja kortinu og eldri jólakortum í vefverslun SOS og á skrifstof-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

LEIÐARI

Hamraborg 2.0 H

ér í Kópavogsblaðmyrkurs í bílakjallaranum. inu var eitt sinn viðtal Vonandi verða nýjustu áform bæjaryfirvalda til við listamenn sem þess að mannlíf í Hamravildu gjarnan sjá Hamraborg megi blómstra. Auk borgarsvæðið vaxa og dafna sem miðbæ Kópavogs. fyrirhugaðrar uppbyggingar Hamraborg var, að þeirra á svæðinu eru bæjarskrifstofurnar í glæsilegu húsmati, „korter í að vera kúl“ með byggingum sem minntu næði við Digranesveg, MennAuðun Georg Ólafssvolítið á austurhluta Berlín- son, ritstjóri ingarhúsin eru gríðarlega ar rétt fyrir fall múrsins. öflug með fjölbreyttri starfStemningin svolítið svipuð og í kviksemi, Bókasafnið, Tónlistarskólinn myndinni um Dýragarðsbörnin, og Salurinn er þarna, svo dæmi séu Christiane F. Skuggaleg starfsemi nefnd, ásamt öllum fyrirtækjunum sem bjóða margvíslegar vörur og og sóðaskapur hefur fengið að þrífast allt of lengi í skjóli háhýsanna eða þjónustu. Hamraborgin hefur allt til

að vera einn mest spennandi staður til uppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Á endanum snýst þetta allt um fólkið sem þar starfar og býr og hlúir að nærumhverfi sínu.

við njótum góðs af því að komast í rúmgott vottað eldhús í Kópavogi þar sem auðvelt er að skipta okkur niður í hólf og fylgja öllum sóttvarnarreglum,” segir Linda B. sem situr í afmælisnefnd KÍ. Afrakstur áheitabaksturins verður hægt að kaupa og rennur allur ágóði í söfnunina. Á boðstólum verður allskonar góðgæti, marengstertur, sörur, jólakökur, skúffukökur, kryddbrauð, kleinur og eitthvað fleira gómsætt. Öll sala fer fram rafrænt, hvort sem það er á samfélagsmiðlum, tölvupósti eða í síma. Boðið er upp á heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu gegn vægu gjaldi fyrir þá sem vilja fá heimsent. Frjáls framlög og áheit má leggja beint inn á reikning söfnunarinnar: 513-26-200000 kt: 710169-6759. Nánari upplýsingar: Facebook.com/gjoftilallrakvenna kvenfelag.is gjoftilallrakvenna.is unni, Hamraborg 1 í Kópavogi. Verð á öllum kortum hefur verið lækkað fyrir þessi jól. Þau eru seld tíu saman frá 500 krónum upp í 2.900 krónur. Elsa er Íslendingum að góðu kunn. Hún er margfaldur Íslandsmeistari í badminton og keppti á tvennum Ólympíuleikum, 1992 og 1996. Hún útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands sem grafískur hönnuður árið 1999 og hefur hlotið fjölda tilnefninga og viðurkenninga fyrir sín störf. Listafólk á Íslandi hefur um árabil sérhannað jólakort fyrir SOS á Íslandi og er sala á jólakortum liður í fjáröflun samtakanna.

Finnur þú starf við þitt hæfi

KVENNAKÓR KÓPAVOGS

KveKó um jólin Þ rátt fyrir hertar samkomutakmarkanir hefur KveKó hvergi slegið af og stefnir kórinn ótrauður á söng í desember. Félagar í kórnum fóru í svokallaða „göngusöngtúra“ í haust þegar það mátti ennþá vegna samkomutakmark-

MENNING

Gerðarsafn opnar á ný með skúlptúrskemmtun

Ólöf Helga Helgadóttir.

hjá Kópavogsbæ?

S

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

Hrist ryk á steini

Pipar\TBWA \ SÍA

ýningaröðin SKÚLPTÚR/ SKÚLPTÚR opnaði í fjórða sinn í Gerðarsafni þann 18. nóvember síðastliðinn með einkasýningum þeirra Ólafar Helgu Helgadóttur og Magnúsar Helgasonar. Með sýningaröðinni er gerð tilraun til að skoða skúlptúrinn í samtímanum og þróun þrívíðrar myndlistar, ekki einungis sem mikilvægum hluta listasögunnar heldur einnig sem lifandi sjónrænu tungumáli samtímalistarinnar. Sýningunum er ætlað að heiðra Gerði Helgadóttur (1928-1975) og framlag hennar til íslenskrar höggmyndalistar um leið og dregnar eru línur sem tengja verk hennar við samtímaskúlptúr.

kopavogur.is

ana og héldu vikulegar kóræfingar á Zoom. Margrét Eir, kórstjóri, hefur séð um æfingar á Zoom, raddsett lög og auðveldað lærdóm kórfélaga. Vonast er til að KveKó geti sungið og glattbæjarbúa í desember.

Ólöf Helga Helgadóttir útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 2005 og lauk mastersnámi í myndlist frá Slade School of Fine Art í London árið 2010. Árið 2001 stundaði hún örnám við Kvikmyndaskóla Íslands. Í verkum sínum ýtir Ólöf hversdagslegu efni út fyrir sitt hefðbundna hlutverk og varpar þannig óvæntu ljósi á kunnugleg sjónarhorn. Efnið sem hún notar hefur auk þess oft sögulega merkingu sem er mjög

Magnús Helgason.

persónuleg. Ólöf býr og starfar á Siglufirði. Titill sýningar Ólafar Helgu er Hrist ryk á steini en titilinn hripaði Ólöf á blað þegar hún hristist um holótta vegi landsins í aftursætinu. Húmor og dægurmenning einkenna mörg verk Ólafar og eru sjáanlega vísanir í listasöguna í mínímalískum en glettnum skúlptúrum hennar þar sem fundin efni og hversdagsleiki fá nýja vídd í sýningarsalnum. „Leikgleði, forvitni og húmor skipta mig máli,“ segir Ólöf. „Ég kýs að dvelja ekki of lengi við smáatriði, vil ekki ganga of langt þegar kemur að útfærslu verka. Verkin eru hrá og stundum fæ ég á tilfinninguna að þau séu ókláruð.“ „Þetta er dálítið dularfullt. Þetta fer alltaf einhverja aðra leið en ég sá fyrir mér. Ég er ekki með fullmótaða hugmynd þegar ég byrja að útfæra verk, leyfi frekar efniviðnum að leiða mig í eitthvað óvænt,“ segir Ólöf þegar hún er spurð út í hennar listræna ferli. Ólöf setur ekki punkt fyrir aftan heldur er ferlið opið í báða enda. Þannig verður sýningin augnablik í ferlinu, þar sem dokað er við og listin býður áhorfendum upp í dans um stund. Kannski við sjónhverfingu sem snýst eilíflega á plötuspilara lífsins.

Til að halda kórastarfinu gangandi verður efnt til Jólahappdrættis KveKó á Facebook síðu kórsins. Dregið verður þrisvar sinnum í happadrættinu desember. Veglegir vinningar verða í boði en miðinn kostar einungis 1.500 krónur á tix.is.

Shit hvað allt er gott

Magnús Helgason útskrifaðist með BA gráðu í myndlist frá AKI í Hollandi árið 2001 og hefur síðan unnið að tilraunakenndri kvikmyndagerð, innsetningum, málaralist og skúlptúr. Í verkum sínum notar Magnús fundinn efnivið sem hann umbreytir ýmist í tvívíð málverk eða þrívíðar innsetningar. Hann tekur hluti og efni, ýmist sem náttúran hefur veðrað eða maðurinn skapað í öðrum tilgangi, og raðar saman í nýja heild. Í verkunum er oft brugðið á leik með greinarmuninn á efni og hlut. Í leit að fegurð og jafnvægi hitta verkin áhorfandann í gegnum skynjunina. Magnús býr og starfar á Akureyri. Sýning Magnúsar, Shit hvað allt er gott, einkennist af gáskafullri uppfinningasemi. „Myndlist sem hittir mann beint í hjartað heillar mig mest, þegar áhorfandinn fær vatn í munninn eða örari hjartslátt þegar hann sér verkið,“ segir Magnús. „Leikgleði og undraverð segulstál eru í fararbroddi í sýningunni. Ég er að vinna með náttúruna og kannski má segja að þetta sé pínu eins og vísindasýning. Litirnir eru sterkir og lítið um fínlegheit, ég er að höfða beint til frumskynjunar fólks.“ Magnús segir sýninguna kalla fram einskær hughrif. „Ég lofa því að gestir safnsins sjá hressilega og glaðlega innsetningu sem er öll á iði,“ segir Magnús. Við komumst ekki hjá því að sjá tengingar milli verka hans og Svifa Gerðar, kínetískra járnskúlptúra sem hún fær til að virka létta og leikandi. Hann er ekki mikið fyrir að útskýra verk sín og finnst mikilvægt að þau standi sjálf. „Þau hafa engan sérstakan tilgang eða merkingu, eru bara. Stundum er sagt að það að útskýra list og greina hana, drepi listina um leið. Merkingarleysa og tilgangsleysi er ekki endilega slæmt, heldur getur það gert heiminn fallegri og betri stað að vera á.“


PARTUR AF KÓPAVOGI Í 22 ÁR

Finndu okkur á Instagram og taktu þátt í leik þar sem þú getur unnið iPad i n s t a g r a m . c o m /r e t t i n g a v e r k s t a e d i _ j o a

- Stofnað 1998 D a l ve g i 1 6 a , s í m i : 5 6 4 5 2 5 5 , re tt j o a @ re tt j o a . i s , w w w. re tt j o a . i s


4

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

FORVARNIR

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

Pieta samtökin hljóta viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogs Gunnar Sær Ragnarsson, Guðlaug Ósk Gísladóttir, Kristín Ólafsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson. Mynd: Kópavogur.

P

ieta samtökin hlutu viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogsbæjar árið 2020. Kristín Ólafsdóttir framkvæmdastjóri Pieta samtakanna og Guðlaug Ósk Gísladóttir , sem situr í stjórn samtakanna, tóku við viðurkenningunni fyrir hönd Pieta. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, og Gunnar Sær Ragnarsson, formaður ráðsins, afhentu viðurkenninguna og styrk jafnréttisog mannréttindaráðs sem veittur er ár hvert og kemur einnig í hlut Pieta-samtakanna að þessu sinni.

Pieta samtökin sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og styðja við aðstandendur. Mikil aukning hefur verið á símtölum til samtakanna í ár og eftirspurn eftir þjónustu tvöfaldast á milli áranna 2019 og 2020. „Áhrif Covid-19 skýra þessa aukningu að minnsta kosti að hluta til. Heimsfaraldurinn leggst þungt á fólk. En starfsemi okkar er líka að verða þekktari og fleiri sem vita að hægt er að leita til okkar. Það er afar ánægjulegt að fá viðurkenningu jafnréttis- og mannréttindaráðs og styrkurinn mun nýtast vel. Kópavogsbær hefur stutt okkur

JÓLAAÐSTOÐ

Jólabók Kópavogsbúa árið 2020 Sögufélag Kópavogs hefur gefið út bókina: SUNNUHLÍÐ, ævintýri fólks og félaga Bókin fjallar um það ótrúlega afrek þegar Kópavogsbúar nánast allir sem einn tóku saman höndum og söfnuðu nægjanlegu fjármagni til að reisa og taka í notkun fyrsta sérhannaða hjúkrunaheimilið fyrir aldraða hér á landi. Bókin lýsir ótrúlegri sögu og baráttu og ekki síst hverju svo víðtæk samstaða getur áorkað. Þetta er saga sem allir geta lært af og tileinkað sér. Bókin fæst hjá Pennanum Eymundsson og á Héraðsskjalasafni Kópavogs, Digranesvegi 7.

Tilkynning frá Mæðrastyrksnefnd Kópavogs Nú styttist í jólin þegar þörf heimila er hvað brýnust. Mæðrastyrksnefnd leitar því til bæjarbúa um stuðning við starfsemina og minnir á að hvert framlag er mikils virði. Stuðningur getur verið hvort sem er í formi fjárstyrks, gjafakorta til matarkaupa eða annarrar nauðsynjavöru.

V

ið erum öll að upplifa einstakt ástand, sem snertir alla hópa þjóðfélagsins. Of margir Kópavogsbúar, bæði einstaklingar og fjölskyldur upplifa að ná alls ekki endum saman. Félagslegt húsnæði hefur hækkað mikið á árinu ásamt öðrum lífsnauðsynjum, án þess  að bætur

TÍMINN LÍÐUR

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Tíu ár síðan Gerpla varð Evrópumeistari

Þ

ann 24. október, árið 2010, brutu stúlkurnar í Gerplu blað í sögu fimleika á Íslandi með því að sigra í úrslitum á Evrópumótinu í hópfimleikum sem fram fór í Malmö í Svíþjóð. Titillinn var sá fyrsti í greininni hér á landi en íslenska liðið fylgdi þessum sigri eftir með því að endurtaka leikinn tveimur árum síðar. Liðið árið 2010 skipuðu þær Anna Guðný Sigurðardóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Björk Óðinsdóttir, Eva Dröfn Benjamínsdóttir, Fríða Rún Einarsdóttir, Glódís Guðgeirsdóttir, Hafdís Jónsdóttir, Hrefna Þ. Hákonardóttir, Íris Mist Magnúsdóttir, Jóhanna Gunnarsdóttir, Karen Sif Viktorsdóttir, Kristjana Sæunn Ólafsdóttir, Rakel Reynisdóttir, Sif Pálsdóttir og Sigrún Dís Tryggvadóttir. Eftir heimkomuna stóð bæjarstjórn

komi á móti. Á síðastliðnu ári nutu hátt í 800 Kópavogsbúar aðstoðar nefndarinnar og mikil aukning hefur orðið á yfirstandandi ári. Skilyrði fyrir aðstoð er að umsækjendur búi í Kópavogi og sýni búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá. Hægt verður að sækja um jólaaðstoð

myndarlega áður, fyrir það erum við þakklát,“sagði Kristín við tækifærið. Jafnréttis- og mannréttindaráð Kópavogsbæjar veitir árlega viðurkenningu til aðila sem ráðið telur hafa staðið sig vel á sviði jafnréttis og mannréttinda. Viðurkenningin  var nú afhent í sextánda sinn. Styrkurinn er einnig árlegur og er upphæð hans 400 þúsund.  Viðurkenningin var afhent við hús Kópavogsbæjar við Kópavogsgerði 8 sem nýverið var tilkynnt um að yrði tekið undir starfsemi sem sem tengist geðrækt og lýðheilsu.  þriðjudaganna 10. 17. og 24. nóvember á opnunartíma Mæðrastyrksnefndar þ.e. milli kl. 16 og 18.  Nú styttist í jólin, þegar þörf þessara heimila er hvað brýnust, við viljum því leita til lesenda Kópavogsblaðsins um stuðning við starfsemina og minnum á að hvert framlag er mikils virði. Stuðningur getur verið hvort sem er í formi fjárstyrks, gjafakorta til matarkaupa jafnvel jólagjafar eða annarrar nauðsynjavöru. Við viljum einnig þakka þann velvilja sem mörg fyrirtæki og einstaklingar í bænum,  hafa sýnt starfseminni á liðnum árum.  Ykkar stuðningur er okkar styrkur. Sé óskað nánari upplýsinga, þá vinsamlega hafið samband við    Mæðrastyrksnefnd Kópavogs, sími  867 7251 á virkum dögum  milli kl. 10:00–16:00 eða sendið tölvupóst: maedrokop@simnet.is.  Framlög er hægt að leggja inn á reikning Mæðrastyrksnefndar Kópavogs: Banki nr. 536-05403774  kt. 500197-2349 Kópavogs fyrir móttöku þeim til heiðurs í Gerðarsafni. Á myndinni, sem birtist á forsíðu Kópavogsblaðsins í nóvember 2010, eru stúlkurnar með verðlaunapeningana og bikarinn sem fylgdi titlinum. Með þeim á myndinni eru þjálfarar hópsins, Guðrún Pálsdóttir, þáverandi bæjarstjóri Kópavogs og Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra.


Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi, www.kruathai.is, sími: 552 2525

Sótt & sent

Sótt & sent

Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi. Massaman kjúklingur. Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.

Hrísnúðlur með kjúklingi. Súrsætt svínakjöt. Kjúklingur í grænu karrý. Djúpsteiktar rækjur.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 2: 4.600 kr.

tilboð 1

tilboð 2

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 4: 8.300 kr.

Fyrir 4: 8.300 kr.

Sótt & sent

tilboð 3

Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý. Svínakjöt í ostrusósu og engifer. Djúpsteikt ýsa ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr. Fyrir 4: 8.300 kr.

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Við erum með heimsendingu Sendingakostnaður Kópavogur póstnúmer: 200-203 Garðabær póstnúmer: 210-212 Breiðholt póstnúmer: 109-111

700 kr.

Reykjavík póstnúmer: 101,-108, 121-128 Hafnarfjörður póstnúmer: 220-222 Grafarvogur póstnúmer: 112 Grafarholt póstnúmer: 113 Álftanes póstnúmar: 225

Seltjarnarnes póstnúmer: 170-172 Mosfellsbær póstnúmer: 270-271, 276

900 kr. 1.200 kr.

Vinsamlega athugið að heimsendingar eru aðeins frá Bæjarlind. Ef pantað er af matseðli þá þarf að panta minnst tvo rétti.


6

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

VIÐTALIÐ

Safna fæðingarsögum feðra og ætla að gefa út í bók Í

Smárahverfinu býr parið Ísak og Gréta María en þau eru að vinna að verkefni sem heitir „Fæðingarsögur feðra“. Markmiðið er að gefa sögurnar út í bók. Þau hófu söfnunina í nóvember í fyrra, nánar tiltekið á feðradaginn, og eru því að fagna eins árs afmæli verkefnisins um þessar mundir. Tilgangurinn er tvíþættur. Annars vegar vilja þau fá feður til þess að ræða um upplifanir sínar og reynslu af fæðingum barna sinna. Hins vegar óska þau eftir að fá feður til að skrifa niður sínar sögur og senda til birtingar í bók sem þau hyggjast gefa út á næsta ári. Þannig vilja þau varðveita sögurnar og gefa

fleirum tækifæri á að lesa þær. Sögurnar verða nafnlausar í bókinni en með hverri sögu verður birt fæðingarár föður og barns, auk fæðingarstaðar. Gréta María er ljósmóðir og starfar á Landspítalanum og Ísak starfar sem verkefnastjóri í hugbúnaðarfyrirtæki hér í Kópavogi. Saman eiga þau tvö börn, 3ja ára stelpu og dreng fæddan í ágúst á þessu ári.

Sjaldan rætt um fæðingu

Með verkefninu vilja þau Gréta og Ísak fá feður til að lýsa sinni upplifun af fæðingum barna sinna. Þau segjast hafa fundið strax í upphafi að margir foreldrar í kringum þau hafi ekki

rætt fæðingu barna sinna sín á milli. „Það er algengast hjá vinum okkar sem eiga börn að báðir aðilar hafi verið viðstaddir fæðinguna. Það kann að vera ástæðan fyrir því að það er sjaldan sem fólk hefur rætt um fæðinguna og hvernig báðir aðilar upplifa ferlið. Það má með sanni segja að það að eignast barn sé eitt af því stærsta sem við sem manneskjur getum upplifað og því finnst okkur mikilvægt að við ræðum þetta og þá sérstaklega við þann sem er með okkur í ferlinu. Það á bæði við um góðu stundirnar, þar sem allt gengur vel upp, og einnig þær sem fara ekki eins og kannski vonast var eftir,“ segir Ísak.

Frábær viðbrögð

Gréta og Ísak halda utan um verkefnið á facebook síðu sinni: „Fæðingarsögur feðra.“ Þar er hægt að senda inn reynslusögur og einnig á netfangið: faedingarsogurfedra@gmail.com. Að auki halda þau úti síðu á Instagram undir sama nafni. Á þessum síðum er hægt að finna nánari upplýsingar um verkefnið og hafa samband við þau. Þau hvetja að sjálfsögðu alla til að fylgja þeim á samfélagsmiðlum. Á facebook síðunni má t.d. lesa þrjár áhugaverðar fæðingarsögur frá feðrum. „Viðbrögðin sem við höfum fengið við verkefninu eru hreint út sagt frá bær. Við fengum sendar til okkar

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

sögur strax á fyrsta sólarhringnum,“ segir Ísak. „Við viljum fá sem flestar sögur í verkefnið hvort sem þær eru stuttar, langar, skemmtilegar, fyndnar, erfiðar og allt þar á milli. Við viljum heyra af hefðbundnum fæðingum, heimafæðingum, keisaraskurðum, fæðingum í bílum, nýjum sögum, eldri sögum og sögur úr sveitum þessa lands, svona eins og þær voru hér áður fyrr. Það er pláss fyrir allar sögur í verkefninu,“ bætir hann við. Hvað varðar útgáfudag bókarinnar svarar Ísak því til að það fari allt eftir því hvernig söfnunin gangi. „Okkur þykir ofboðslega vænt um þetta verkefni og sögurnar sem við okkur er treyst fyrir. Við ætlum að vanda okkur eins og við getum og munum gefa bókina út þegar við erum ánægð með innihald hennar. Við viljum að bókin verði eiguleg og falleg að innan sem utan.“ Markmiðið er að bókin nýtist öllum þeim sem hafa áhuga á fæðingum, hvort sem það eru verðandi foreldrar eða þeir sem eiga börn fyrir. Ísak tekur það fram að þau hafi fengið fallegar kveðjur frá feðrum sem hafa notað þetta sem tækifæri til að ræða erfiðar tilfinningar eftir fæðingu og þyki þeim mjög vænt um þau skilaboð. Þau Gréta og Ísak hvetja alla til að setjast niður og ræða um fæðingar barna sinna. Þau vona að fleiri feður skrifi niður sína fæðingarsögu og sendi þeim í verkefnið. „Það getur verið bæði áhugavert og gaman að skrifa niður sína sögu og varðveita,“ segir Ísak. „Sumir hlutir eiga það til að gleymast í ys og og þys hversdagsins. Það er saga að segja frá því þegar maður kom í heiminn. Þekkja allir sína sögu?“


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

Allar almennar bílaviðgerðir Gerum við dældir og beyglur í bílum á nokkrum mínútum Hjá Sprautuverk er hægt að fá alla nauðsynlega þjónustu við bílinn eins og smáréttingar, sprautun, réttingu og mössun. Fyrirtækið útvegar einnig varahluti fyrir viðskiptavini á hagstæðu verð.

20% afsláttur

af allri vinnu til áramóta

Allar almennar bílaviðgerðir • Sími: 587 5656 • sprautuverk@sprautuverk.is • sprautuverk.is

7


8

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

SÖGUFÉLAGIÐ

Sunnuhlíðarævintýrið í Kópavogi Sögufélag Kópavogs réðst í það stórvirki fyrir skömmu að gefa út bókina, Sunnuhlíð. Ævintýri fólks og félaga í Kópavogi 1979 – 1999. Hún fjallar um Sunnuhlíðarsamtökin og hið stórkostlega ævintýri að byggja á skömmum tíma hjúkrunarheimili og þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Það gerðist að mestu með söfnunum, sjálfboðastarfi og nýstárlegum aðferðum við fjármögnun. Á bak við þetta risaátak stóðu fjölmargir aðilar, einstaklingar og félög. Fremstur þar í flokki var Ásgeir Jóhannesson sem á þeim tíma var formaður Sunnuhlíðarsamtakanna.

Þ

órður Guðmundsson, formaður Sögufélags Kópavogs, segir að í ársbyrjun 2017 bárust þær fréttir að í Héraðsskjalasafni Kópavogs lægju í handriti drög að sögu Sunnuhlíðarsamtakanna í Kópavogi fyrstu 20 ár þeirra, rituð af Ásgeiri Jóhannessyni. „Þetta varð kveikjan að að útgáfunni,“ segir Þórður. „Slík drög eru þó bara nákvæmlega það en ekki tilbúið rit til birtingar. Þau voru meira eða minna byggð á fundargerðum og ræðum Ásgeirs og ýmsum öðrum frásögnum sem hann hafði tekið saman. Það þurfti því að koma þess-

um drögum í bókarform og til þess fengum við fyrst Bjarna Ólafsson, cand mag, til að ritstýra verkinu. Hann lagði ákveðnar grunnlínur að því en Anton Helgi Jónsson, rithöfundur og skáld, tók við keflinu og lauk við að skrifa bókina. Hún var svo gefin út í maí í lok fyrstu bylgju kófsins.“ Nú verður að teljast að bygging Hjúkrunarheimilisin og þjónustuíbúðanna við Sunnuhlíð hafi verið mikið samfélagslegt afreksverk. Hvert var tilefni þess að farið var út í þetta Kópavogsævintýri?

Lausn 1: Ljósastýrð gatnamót

ur es ve g na

rn

Hvörf

Lausn 2: Ljósastýrð gatnamót á brú

Fellahverfi

Orkuhúsið

ur es ve g

Hvörf

Ar n

ar n

Hvörf

Vatnsendahvarf

Orkuhúsið

hjúkrunarheimili heldur réðust þau einnig í uppbyggingu þjónustuíbúða fyrir aldraða. Hver varð kveikjan að því? „Einfaldlega vegna þess að þörf var á slíkum íbúðum. Eldri borgarar í Kópavogi áttu margir hverjir of stór hús sem þeir vildu losna við og komast í minni íbúðir með sameiginlegri þjónustu. Aðrir áttu jafnvel í fá hús að venda svo að í raun var verið að uppfylla margs konar þarfir. Reistar voru tvær blokkir á Sunnuhlíðarreitnum og ein við Fannborg. Það var ýmislegt sérstakt við þessa uppbyggingu. Bæði varðandi fjármögnun og hönnun. Samið var við Búnaðarbankann um að taka að sér fjármögnun með tryggingu í eldri húsum kaupenda og svo var hönnun nýstárleg. Í Sunnuhlíðarblokkunum var í fyrsta sinn einangrað utanfrá hér á landi,“ segir Þórður sem vill koma á framfæri þakklæti til þeirra sem styrktu þessa útgáfu, bæði Kópavogsbæ og einnig félögum og fyrirtækjum í Kópavogi. Margir þessara sömu aðila studdu vel við bakið á Sunnuhlíðarsamtökunum á sínum tíma. Bókin er til sölu í Pennanum/Eymundsson og á Héraðsskjalasafni Kópavogs við Digranesveg 7.

Stofnað 1990

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Lausn 3: Mislæg gatnamót

Vatnsendahvarf

Fellahverfi

„Á þessum tíma voru Hvað var svo einstakt við lítil hjúkrunarúrræði í þetta mál sem réttlætir það Kópavogi fyrir aldraða og að gefa út heila bók um það? Kópavogsbúar urðu að „Það var einstakt hversu leita á náðir nágrannabreið samstaðan varð um sveitafélaganna til að finna byggingu hjúkrunarheimilhjúkrunarheimilapláss. isins. Sem dæmi um það má Gamalt fólk, sumt meira og nefna að í reisugildi Sunnuminna sjúkt og út úr heimhlíðar komu í kringum 3000 inum, hafði á fáa staði að Þórður Guðmunds- manns og flestir þeirra höfðu leita nema til ættingjanna son, formaður Sögu- með einum eða öðrum hætti sem báru þungann af um- félags Kópavogs. komið að verkefninu. Árið önnun þess án þess í raun og veru 1980 þegar fyrsta skóflustungan var að hafa getu til þess. Þeir komust tekin voru íbúar í Kópavogi 13.814. hvorki í helgarfrí né sumarfrí frá þessÞað mætti því um það bil fjórðungur ari umönnun. Eins og gefur að skilja bæjarbúa á reisugildið sem speglar hvíldu þessi ólaunuðu þjónustustörf hversu víðtæk samstaðan var. Þetta var að miklu leyti á konum. Stjórnvöld því eitthvert merkilegasta samfélagssýndu þessu verkefni ekki mikinn framtak í þessa veru á Íslandi og þó áhuga. Það stefndi því í vandræði að víðar væri leitað. Fyrirtæki gáfu varðandi þessi mál enda Kópavogur afurðir sínar, einstaklingar vinnu sína vaxandi byggð og íbúarnir farnir að og svo safnaðist mikið fé í sameigineldast. Félagasamtök og klúbbar í legu átaki með söfununarbaukum og Kópavogi tóku því höndum saman mikilvægum framlögum einstaklinga til finna framtíðarlausn á þessum og fyrirtækja. Þegar líða tók á frammálum. Það myndaðist raunar í kvæmdir komu opinberir bænum óvenjumikil samstaða um aðilar betur að verkinu þetta verkefni. Segja má að fjórar og raunar má segja að kynslóðir hafi komið að þessu, allt Sunnuhlíðarsamtökin frá grunnskólabörnum sem voru hafið notið velvildar varðandi lóðir hjá yfirmeð tombólur, menntaskólakrökkum sem sáu um söfnunarbauka, völdum í upphafi.“ miðaldra fólki sem leiddi starfið og til eldri borgara sem höfðu ríka hagsNú létu Sunnhlíðarsamtökin muni af því að vel tækist til.“ ekki nægja að reisa glæsilegt

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Vatnsendahvarf

Orkuhúsið

Ar

af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og sú framkvæmd sem forsvarsmenn bæjarins hafa lagt mesta áherslu á. Í heildina má segja að samkvæmt þeim sáttmála sé ekki um að ræða hlutfallslega miklar framkvæmdirinnan bæjarfélagsins í samanburði við önnur sveitarfélög á svæðinu. Allan tímann hefur verið reiknað með mislægum gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Þannig var umhverfismat samþykkt á sínum tíma. Á síðasta ári gaf Vegagerðin út kort þar sem skýrt kemur fram að gert er ráð fyrir mislægum gatnamót-

samkvæmt þeim markmiðum sem eru grundvöllur samkomulagsins. Mismunandi sjónarmið vegna einstakra framkvæmda geta og eiga ekki að ráð för. Þetta er ekki einhver konfektkassi þar sem aðilar velja bara þá mola sem þeim finnast bestir. 120 milljarða framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru á næstu 15 árum við uppbyggingu samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu munu gjörbreyta aðstæðum til hins betra. Við verðum að vanda hvert skref og forðast að misstíga okkur á fyrstu metrunum. Það getur haft þær afleiðingar að við höltrum í gegnum þessi mikilvægu verkefni.

Fellahverfi

ur

Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

um. Samkvæmt sáttmálanum er reiknað með að framkvæmdum við þennan vegarkafla verði lokið á næsta ári. Við þau tímamót setja forsvarsmenn borgarinnar niður fótinn og vilja aðrar lausnir sem gera ráð fyrir ljósastýrðum gatnamótum. Það er í samræmi við aðrar áherslur borgarinnar þar sem mikil andstaða virðist vera við mislæg gatnamót. Markmiðin sem lágu til grundvallar samgöngusáttmálanum eru í fjórum liðum. Þar segir m.a. í þremur af þeim atriðum: 1. Greiðar, hagkvæmar og skilvirkar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu með jafnri uppbyggingu innviða allra samgöngumáta. 2. Stuðla að því að ná loftlagsmarkmiðum ríkis og sveitarfélaga um sjálfbært, kolefnishlutlaust borgarsamfélag. 3. Stuðla að auknu umferðaröryggi með það að markmiði að draga stórlega úr umferðarslysum. Í stuttu máli má segja að sú tillaga sem nú er á borðinu uppfylli ekkert þessara markmiða. Þar er gert ráð fyrir ljósastýrðum gatnamótum með brú en sú lausn er, af mörgum ástæðum, alls ekki ásættanleg samkvæmt þeim markmiðum sem á að fara eftir. Fyrsti valkostur Vega-

ne sv eg

mörg ár hefur Kópavogsbær lagt mikla áherslu á að framkvæmdum við Arnarnesveg verði lokið. Enda er um mikla samgöngubót og öryggismál að ræða, sérstaklega fyrir íbúa efri byggða Kópavogs. Lögregla, sjúkra- og slökkvilið telja framkvæmdina mjög mikilvæga svo viðbragðsaðilar geti sinnt skyldum sínum samkvæmt þeim tímamörkum sem þeir setja sér í viðbragðstíma innan höfuðborgarsvæðisins. Aðeins lokaáfanginn er nú eftir af þessari mikilvægu framkvæmd. Óánægju með þessa fyrirhuguðu framkvæmd gætir hjá sumum íbúum í nágrenni vegstæðisins og er það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt. Aðrir eru sáttir enda léttir þessi lokakafli mjög á umferð í gegnum þéttbyggt íbúðarsvæði. Sú staða er velþekkt þegar slíkar framkvæmdir eiga í hlut. Þessi framkvæmd hefur þó verið á skipulagi í mörg ár. Samkvæmt niðurstöðu Vegagerðarinnar er umhverfismat vegna hennar í gildi þar sem mörg ár eru síðan framkvæmdir hófust. Fyrir því eru dómafordæmi að hefjist framkvæmd innan skilgreinds gildistíma umhverfismats þá falli úr gildi þeir tímafrestir sem lög gera ráð fyrir. Lokaáfangi Arnarnesvegar er hluti

na r

Kópavogsbúar sætta sig ekki við það næstbesta Í

gerðarinnar eru mislæg gatnamót eins og gert var ráð fyrir. Með þeim væru einnig markmið samgöngusáttmálans tryggð við þessa framkvæmd. Það er óásættanlegt að forsvarsmenn Kópavogsbæjar séu knúnir í aðrar útfærslur vegna dynta forystumanna Reykjavíkurborgar. Kópavogsbúar og aðrir sem fara þarna um í framtíðinni eiga ekki að sætta sig við annað en bestu lausn á þessum gatnamótum, ekki þá næstbestu. Samkomulagið var undirritað í góðri trú. Þar var ekki skrifað smátt letur um útfærslu hverrar framkvæmdar fyrir sig. Með samkomulaginu undirgangast sveitarfélögin að unnið sé

Ar

AÐSENT

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Rúnar Geirmundsson

Þorbergur Þórðarsson

Elís Rúnarsson

Sigurður Rúnarsson


Luxaflex® Duette® gluggatjöld

Luxaflex Duette býður upp á hundruð mismunandi efna sem gerir það mögulegt að sameina áferðir, litir og flekabreiddir. Með Duette lausnum getur þú gert heimilið þitt einstakt. Duetter er hægt að fá rafstýrð með Luxafles Power View. Komdu við í sýningarsal okkar að Víkurhvarfi 2 og skoðaðu möguleikana eða kíktu á www.zenus.is.

ZENUS Víkurhvarfi 2 203 Kópavogi S: 554 2450 www.zenus.is


10

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Mannlífsásinn. Það þarf fólk til að skapa mannlíf og sú hugsun er í fyrirrúmi í tillögunni. Mynd: PK arkitektar.

HAMRABORG

Mannlíf og þjónusta í fyrirrúmi Miklar breytingar eru framundan á Hamraborgarsvæðinu. Með nýjum skipulagstillögum skapast svigrúm fyrir nýja íbúa, verslun og þjónustu sem mun efla miðbæ Kópavogs mikið.

Á

hersla er á blandaða byggð með fjölbreyttu framboði af húsnæði, verslun- og þjónustu í nýjum skipulagstillögum fyrir Hamraborgarsvæðið. Gert er ráð fyrir að um 550 íbúðir rísi á svæðinu í þessum áfanga í húsum sem eru frá einni hæð og upp í tólf hæðir þar sem hæst er. Svæðið er skilgreint sem þéttingarsvæði samkvæmt nýju skipulagi og fellur vel að áherslum Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins þar sem vistvænar samgöngur og breyttar ferðavenjur eru í forgangi. „Miðbær Kópavogs er afar vel staðsettur á höfuðborgarsvæðinu og mikil tækifæri til þéttingar og endurnýjunar á þessu svæði. Við munum leggja

áherslu á gott umhverfi fyrir iðandi mannlíf og þjónustu, íbúðir verða af ýmsum stærðum og gerðum en munu meðal annars henta vel þeim sem kjósa bíllausan lífstíl og vilja hafa alla þjónustu í göngufjarlægð,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs. „Bíllinn er áberandi á Hamraborgarsvæðinu eins og staðan er núna, en með nýjum tillögum þá erum við að færa bílastæðin neðanjarðar og búa til pláss fyrri mannlíf á torgum og göngugötum.“ Svonefndur mannlífsás, gata fyrir gangandi og hjólandi, mun liggja frá menningarhúsunum Kópavogs alla leið að Kópavogsskóla, milli núverandi fjölbýlishúsa sem standa við Hamra-

borg og nýju húsanna. Gert er ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæð. Þannig verður áhersla lögð á að skapa aðlaðandi umhverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, gott aðgengi að hjólastæðum og leitast við að nýta kosti umhverfis og staðsetningar. „Við erum að efla miðbæinn okkar sem er í næsta nágrenni við menningu og stjórnsýslu bæjarins. Með fjölgun íbúa skapast grundvöllur fyrir enn meiri verslun og þjónustu en nú stendur til boða í miðbænum. Við misstum aðeins af lestinni hér þegar nýir verslunarkjarnar eins og Kringlan tóku til starfa, en núna ætlum við okkur að verða alvöru miðbær með mannlífi og þjónustu fyrir fjölbreyttan íbúahóp, fjölskyldur af öllum stærðum og gerðum,“ segir Ármann en í skipulagsskilmálum er gert ráð fyrir íbúðum í fjölbreyttri stærð. Þær ódýrustu verða án bílastæðis og geymslu og þannig ódýr valkostur fyrir þá sem vilja kaupa

íbúð miðsvæðis í nýju húsnæði. Sá möguleiki er fyrir hendi að kaupa bílastæði síðar, hafi fólk áhuga á því. „Í miðbænum er ein stærsta skiptistöð Strætó á höfuðborgarsvæðinu og þar mun Borgarlína stoppa. Hamraborgin er raunar eina skiptistöðin þar sem Borgarlínan krossar í allar höfuðáttirnar á höfuðborgarsvæðinu. Góðar almenningssamgöngur eru stór forsenda fyrir þéttingu byggðar á Hamraborgarsvæðinu, sem verður enn skemmtilegra og meira spennandi hverfi.“ Til þess að rýma fyrir nýjum húsum verða gömlu bæjarskrifstofurnar að Fannborg 2, 4 og 6 látnar víkja og það sama á við um við Vallartröð og Neðstutröð. Skoðað var sérstaklega hvaða áhrif umferð vegna fjölgunar íbúa hefði, en samkvæmt umferðargreiningarskýrslu VSÓ þolir svæðið vel fyrirhugaða fjölgun.

Samtal við íbúa Stefnt er að því að halda kynningarfund í desember vegna fyrirhugaðra skipulagsbreytinga. Hann verður rafrænn í ljósi ástandsins en gerður aðgengilegur á vef Kópavogsbæjar fyrir þá sem ekki sjá hann í beinn útsendingu. Hægt verður að leggja fram spurningar á meðan á fundinum stendur og þeim svarað eftir föngum. Þá eru áhugasamir hvattir til að senda spurningar um áformin á netfangið skipulag@kopavogur.is áður en fundurinn á sér stað og verður leitast við að svara þeim á fundinum. Loks má þess geta að í byrjun desember verður kynningarefni dreift í hús til íbúa og fyrirtækja í næsta nágrenni Hamraborgarsvæðisins. Öll gögn eru þegar aðgengileg á vef Kópavogsbæjar.

Fyrir Neðstatröð. Hér mun ný göngu- og hjólagata liggja. Mynd: Onno.

Fyrir Í dag er svæðið undirlagt bílum. Mynd: Onno.

Eftir Þar sem nú er bílastæði kemur skemmtilegt torg. Mynd: PK arkitektar.

Eftir Miðbæjarásinn. Ný göngu- og hjólagata mun liggja eftir miðju svæðinu. Mynd: PK arkitektar.

Fyrir Hálsatorg eins og það lítur út í dag. Mynd: Onno.

Eftir Hálsatorg mun taka stakkaskiptum. Mynd: PK arkitektar

Fyrir Lítið er um mannlíf á Sólartorginu í dag. Mynd: Onno.

Fyrir Digranesvegur í dag. Mynd: Onno.

Eftir Digranesvegur eftir breytingarnar. Mynd: PK arkitektar.

Eftir Mannlífsásinn. Það þarf fólk til að skapa mannlíf og sú hugsun er í fyrirrúmi í tillögunni. Mynd: PK arkitektar.


KÓPAVOGSBLAÐIÐ AÐSENT

Tækifærin eru í Kópavogi Í Kópavogi höfum við undanfarin ár lagt áherslu á þéttingu byggðar, enda landsvæði bæjarins að mestu byggð. Það felast ýmsar áskoranir í þéttingu, til dæmis þarf að huga vel að þeirri byggð sem fyrir er og íbúum í næsta nágrenni. Tækifærin liggja í því að nýta þá innviði sem eru til staðar, skóla, leikskóla og gatnakerfi. Við sjáum í dag að þéttingarverkefnin okkar eru afar vel heppnuð og eru að gera bæinn enn betri og skemmtilegri en hann var fyrir. Sá hluti Glaðheimahverfis sem er þegar byggður hefur mælst afar vel fyrir, eins og nýleg könnun meðal íbúa sýndi. Þá er Kársnesið að verða eitt glæsilegasta hverfið á höfuðborgarsvæðinu en þar er uppbygging enn í fullum gangi, bæði vestast á Kársnesi og í bryggjuhverfinu. Bygging nýs skóla mun hefjast á næsta ári og þegar brúin yfir Fossvog verður risin verða samgöngutengingar enn betri en þær eru nú þegar.

LEIKSKÓLAR

Snemmtæk íhlutun, mál og læsi

T

11

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

íu leikskólar í Kópavogi hafa gefið út handbækur um snemmtæka íhlutun, mál og læsi. Snemmtæk íhlutun er í anda heildstæðrar skólastefnu. Handbækurnar eru afrakstur þriggja ára þróunarstarfs leikskólanna og eru þær nú aðgengilegar á heimasíðum þeirra. Leik-

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

Fleiri samgöngubætur eru á teikniborðinu en brúin. Borgarlína er í undirbúningi og mun fyrsti áfangi hennar liggja um Kársnes og Hamraborg. Í Hamraborg verður eina skiptistöðin skólarnir eru Arnarsmári, Álfaheiði, Fífusalir, Grænatún, Kópahvoll, Marbakki, Núpur, Rjúpnahæð, Sólhvörf og Urðarhóll. Markmið þróunarstarfsins er að tryggja að öll börn leikskólans fái jöfn tækifæri og nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal og boðskipti. Þá er stefnt að því að tryggja að öll börn fái málörvun við hæfi sem styrkir og eflir málþroska þeirra með áherslu á læsi í víðum skilningi. Áhersla er lögð á markvissa málörvun í öllu daglegu starfi. Sérstök handbók er um móttöku barna með íslensku sem annað mál í leikskólum Kópavogs og nýtast handbækurnar um snemmtæka íhlutun

þar sem Borgarlína liggur til margra átta á höfuðborgarsvæðinu sem gefur mikil tækifæri til þéttingar og að höfða til fjölskyldna sem ekki vilja eyða heimilispeningunum í bíl eða bíla. Nýr áfangi hefur verið skipulagður í Glaðheimum en þar hefur verið samþykkt skipulag fyrir 270 íbúðir og atvinnuhúsnæði. Þessi þétting styrkir bæinn okkar enn frekar og Kópavogur nýtur þess að vera miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, sem hentar bæði íbúum og fyrirtækjum. Þá styttist í að við kynnum tillögur að skipulagi Vatnsendahvarfs, sem er spennandi nýbyggingarsvæði. Samgöngur skipta miklu máli fyrir lífsgæði í nýjum og gömlum hverfum. Áður er minnst á Borgarlínu, sem verður mikil framför fyrir íbúa Kópavogs og höfuðborgarsvæðisins alls. Nýr Arnarnesvegur, sem hafist verður handa við á síðari hluta næsta árs mun verða bylting fyrir íbúa í efri byggðum Kópavogs en með tilkomu hans léttir mjög á umferð um Vatnsendahvarf og ný slökkvistöð mun bæta öryggi íbúanna til muna. Þegar allt er talið þá er óhætt að fullyrða að Kópavogur sé á mikilli uppleið og hafi styrkst verulega sem bæjarfélag undanfarin ár. Þrátt fyrir tímabundna erfiðleika sem tengjast Covid-19, er framtíðin björt, og tækifærin eru í Kópavogi.

AÐSENT

Erfitt ár framundan í rekstri bæjarins með aukinni eftirspurn og við þeirri aukningu þarf að bregðast.

Enginn niðurskurður

Pétur Hrafn Sigurðsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.

F

járhagsáætlun fyrir árið 2021 var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn Kópavogs en allir bæjarfulltrúar hafa unnið sameiginlega að áætluninni. Þannig hefur verklagið verið undanfarin sex ár og var það tekið upp að tillögu Samfylkingarinnar.

Tekjufall

mjög vel í kennslu þeirra. Handbækurnar nýtast starfsfólki leikskóla til að öðlast skilning og þekkingu á málörvun. Þær geta einnig nýst forráðamönnum og öðrum áhugasömum enda aðgengilegar á vefsíðum leikskólanna.

Vegna Covid hefur orðið tekjufall hjá Kópavogsbæ á þessu ári og munu skatttekjur nánast standa í stað á árinu 2021. Launahækkanir verða allnokkrar eftir kjarasamninga og var ekki vanþörf á enda margt af lægst launaðasta starfsfólki á Íslandi, starfsfólk hjá sveitarfélögunum. Laun og launatengd gjöld verða tæplega 58% af rekstrartekjum sem er það hæsta sem við höfum séð í Kópavogi síðustu 6 árin. Annar rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum fer upp í rúmlega 35%. Félagsþjónustan vex

Bæjarfulltrúar voru sammála um að ekki væri skynsamlegt að skera niður í framkvæmdum og þjónustu. Framkvæmdir verða svipaðar eða um 3,8 milljarðar. Milljarður fer í byggingu Kársnesskóla. Kópavogur hefur skilað myndarlegum afgangi, en á næsta ári mun reksturinn ekki standa undir sér. Tap á A-hlutanum er áætlað 887 milljónir og tap á samstæðunni (A+B hluta) er áætlað 575 milljónir. Í B-hluta koma inn tekjur af vatnsveitu og fráveitu Kópavog sem lækkar tapið. Taprekstur áranna 2020, 21 og 22 verður fjármagnaður með lánum og munu skuldir Kópavogs aukast úr 44 milljörðum í 49 milljarða. Þessar gríðarmiklu skuldir eru draugar fortíðarinnar og hluti þeirra tilkomnar vegna rangra ákvarðana í rekstri Kópavogs fyrr á árum.

Ekki sambærileg fjárhagsáætlun

Fjárhagsáætlunin er ekki sambærileg við fyrri fjárhagsáætlanir Kópavogsbæjar. Ástæðan er að nú eru settar inn í áætlunina óreglulegar tekjur vegna áætlaðrar lóðasölu upp á 500 milljónir. Óreglulegar tekjur hafa ekki verið settar inn í fjárhagsáætlanir frá hruni, sem gerir fjárhagsáætlunina fyrir árið 2021 ekki sambærilega. Ef þessar óreglulegu tekjur hefðu ekki verið teknar inn hefði áætlunin sýnt tap upp á rúmlega milljarð króna.

Hvar stendur Kópavogur?

Kópavogur er öflugt sveitarfélag og mun komast í gegnum dýfuna vegna Covid. Heimilin og atvinnulífið munu taka vel við sér og það muni birta til í lífi Kópavogsbúa.


12

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

AÐSENT

Geðrækt og betri nýting

O

kkur er annt um vellíðan íbúa okkar og leggjum við mikla áherslu á að efla geðheilbrigði. Það er mörgum hlýtt til gamla Hressingarhælisins sem teiknað var af Guðjóni Samúelssyni og verður nú Geðræktarhús. Það er alveg ljóst að víða munu eftirköst Covid-krísunar koma í ljós. Vakin hefur verið athygli á því að allir þjóðfélagshópar munu glíma við afleiðingar félagslegrar einangrunar, kvíða, þunglyndis og atvinnumissis. Nú þegar erum við að sjá þess merki að mikið álag er á heimilum. Slíkt greinum við t.d. á auknum fjölda tilkynninga til barnaverndar og er aukinn þungi í ýmsum málaflokkum á velferðarsviði. Það er eðlilegt að spyrja í ljósi fordæmalausra tíma hvar skóinn kreppir að þegar Covid-ástandi linnir? Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins var lagt til að laða inn frjáls félagasamtök sem sérhæfa sig í ýmsum

Karen Elísabet Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

stuðningi til geðhjálpar. Í málefnasamningi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar er áhersla lögð á að opna Geðheilsumiðstöð. Ég geri fyrirvara á tillögu um að Geðræktarhús ætti að einblína á börn á grunnskólaaldri og leigja út aðstöðu til sérfræðinga. Ýmsar vísbendingar eru um hverjir eru að fara höllum fæti úr faraldrinum. Má sérstaklega nefna framhalds-

og háskólaskólanema sem ættu að vera upplifa sín bestu ár en hafa setið heima lengi án sérstakt stuðnings. Hættan er að þeir hætti námi og dragi sig í hlé á meðan við höfum fjölmörg tækifæri til að styðja grunnskólabörn innan skólanna sjálfra. Það er ljóst að helsti vandi mikilvægara frjálsra félagasamtaka er húsnæðisskortur. Álagið eykst stöðugt á ýmis samtök og líklega hefur þörfin á þeirra starfi og núna aldrei verið meiri. Má sérstaklega nefna Pieta samtökin, Rauða krossinn Geðhjálp og Hugarafl. Ég tel að hið opinbera eigi að skapa frjálsum félagasamtökum umhverfi þar sem að þau geta hjálpað sem flestum en ekki keppa við þau um þjónustu sem þau sinna betur en við. Félagasamtök eru iðulega fyrsta hjálp fjölbreytts hóps fólks sem leitar sér aðstoðar og hafa yfir að búa sérfræðingum og áhugafólki um geðrækt. Nauðsynlegt er að fara í nánari þarfagreiningu á hvernig Geðræktarhúsið nýtist best til framtíðar til dæmis með stofnun starfshóps sem leitar ráðlegginga sérfræðinga, félagasamtaka og greinir betur þörfina á geðhjálp í samfélagi sem vonandi er að rísa úr Covidkreppunni.

Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

AÐSENT

Velferð barna í SnjallKópavogi K ópavogsbær hefur undanfarin ár verið leiðandi á ýmsum sviðum þegar kemur að upplýsingatækni sveitarfélaga. Á síðasta kjörtímabili tókum við stór skref í að snjallvæða ýmis verkefni eins og opið bókhald bæjarins, íbúðalýðræðisverkefnið „Okkar Kópavogur“, við tókum upp tæknilausnir í velferðarþjónustu og þróuðum mælikvarða í tengslum við heildarstefnumótun bæjarins til að geta mælt árangur af vinnunni okkar. Einn þeirra mælikvarða var þróaður í hugbúnaði sem nefndur hefur verið Nightingale. Með honum má mæla vísitölu sveitarfélaga hvað varðar líðan barnanna okkar. Þessi vísitala er samsett úr mörgum mælikvörðum til að við getum verið viss um að tryggja velferð og vellíðan yngstu kynslóðarinnar. Mælingarnar hafa að geyma gögn sem aflað frá Embætti landlæknis, Hagstofunni, Skólavoginni, og R&G (Rannsóknir og greining). Þær mælingar notum við svo til að sinna geðrækt meðal yngstu kynslóðarinnar þar sem við vitum nú að kvíði, þunglyndi og sjálfskaði er nokkuð sem ungt fólk glímir við. Fjölmörg geðræktarverkefni eru því í gangi hverju sinni þar sem áhersla er lögð á að vinna markvisst með kvíða, einelti og uppbyggileg samskipti. Markmiðið er að taka snemma á kvíðavanda með því að fræða börn og foreldra um eðli kvíða og læra aðferðir til að takast á við kvíðatengda hegðun og efla sjálfstraust. Í vikunni stóðum við kjörnir fulltrúar svo á þeim tímamótum að samþykkja samstarfssamning við

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi Viðreisnar í Kópavogi.

félagsmálaráðuneytið um uppfærslu og afnot annarra sveitarfélaga á þessum hugbúnaði svo nú fá börn í fleiri sveitarfélögum notið þess að kjörnir fulltrúar í þeirra sveitarfélagi láta sig velferð og velíðan þeirra varða. Verkefni kjörinna fulltrúa þurfa að snúast um að vera til fyrirmyndar um hina kröfuhörðu framtíð sem bíður okkar og unga fólksins í bænum. Þau eiga að snúast um að nýta upplýsingatækni, bæta gæði og skilvirkni, tryggja sanngjarna og samfélagslega ábyrga nýtingu fjármuna og koma á betri samskiptum við íbúa, ekki valdabaráttu gamalla bassaboxa sem rísa nú upp og þyrla upp ryki til að slá pólitískar keilur. Ég treysti því að það sé sammæli um það meðal íbúa.

Ný heimasíða sprautun.is

BÍLARÉTTINGAR OG SPRAUTUN Bílasprautun • Tjónaskoðun • Sprautulökkun

Smiðjuvegur 16 (græn gata) • 517 7100 • sprautun@sprautun.is • sprautun.is • Erum á facebook


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

13

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

Heimsmarkmiðin í Kópavogi Fyrirtæki og stofnanir innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun Kópavogsbær vinnur markvisst að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í starfsemi bæjarfélagsins. Markaðsstofa Kópavogs hvetur fyrirtæki og stofnanir í Kópavogi til að undirrita viljayfirlýsingu um innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og sýna þannig samfélagslega ábyrgð í verki. Rekstraraðilar eru hvattir til að máta heimsmarkmiðin við sinn rekstur og innleiða þau markmið sem best passa hverjum í stefnu sína og daglegan rekstur. Gerum Kópavog, Ísland og heiminn allan að betri stað til að búa og starfa í.

Nánari upplýsingar á www.markadsstofakopavogs.is/heimsmarkmidin


14

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

MARKAÐSSTOFA KÓPAVOGS

AÐSENT

Atvinnu- og nýsköpun í Kópavogi

Björn Jónsson, Markaðsstofu Kópavogs.

F

araldurinn sem herjað hefur á heimsbyggðina mestan hluta ársins hefur haft mikil áhrif á atvinnulíf og afkomu margra fjölskyldna á Íslandi eins og víðast hvar annars staðar. Atvinnuleysi í októbermánuði var tæplega 10% á landinu og útlit er fyrir að það muni taka drjúgan tíma að vinna til baka þau störf sem tapast hafa á síðustu mánuðum. Stjórnmálamenn tala um mikilvægi nýsköpunar og keppast við að lýsa þörfinni til að skapa ný störf. Markaðsstofa Kópavogs heldur á lofti sjónarmiðum atvinnusköpunar og þróunar og beitir sér fyrir sköpun nýrra atvinnutækifæra í Kópavogi. Markaðsstofan stefnir á að opna Atvinnu- og nýsköpunarsetur í Kópavogi fljótlega á nýju ári með það

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

að markmiði að hjápa frumkvöðlum að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. Markaðsstofan vinnur verkefnið í samstafi við fyrirtæki í bænum og með stuðningi Kópavogsbæjar. Markmið er að efla sköpunargetu og hæfileika frumkvöðla til að þróa viðskiptahugmyndir og umbreyta þeim í ný störf. Verkefnið hefur fengið styrk úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka. Við úthlutun úr sjóðnum þann 6. nóvember sl., þar sem 14 nýsköpunarverkefni fengu stuðning, sagði í umsögn úthlutunarnefndar: „Markaðsstofa Kópavogs setur á fót atvinnu- og nýsköpunarsetur í Kópavogi í samstarfi við atvinnulífið í bænum með það að markmiði að skapa ný störf. Áhersla verður lögð á stuðning við frumkvöðla á

fyrstu skrefum nýsköpunar m.a. við mótun viðskiptahugmynda og gerð viðskiptaáætlana.“ Við rekstur Atvinnu- og nýsköpunarseturs verða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna höfð að leiðarljósi, bæði við rekstur setursins sjálfs sem og þeirra nýsköpunarverkefna sem valin verða til þátttöku. Verkefnið er einnig hugsað til að stuðla að bættri lýðheilsu, á erfiðum tímum, með því að bjóða spennandi og uppbyggandi umhverfi sem breytir óvissu og kvíða í bjartsýni og tilhlökkun. Rekstraraðilar sem áhugasamir eru um þátttöku í verkefninu eru hvattir til að hafa samband við Markaðsstofu Kópavogs á markadsstofa@ kopavogur.is.

Hvað með hjúkrunarrými í Kópavogi?

T

íu ár eru liðin frá því að síðustu hjúkrunarrýmin voru byggð í Kópavogi, 44 talsins í Boðaþingi. Áður höfðu verið byggð rými í Sunnuhlíð í tveimur áföngum, síðan rými fyrir fólk með taugahömlunarsjúkdóma og heilabilun í Rjúpnasölum. Kópavogsbær byggði þjónustukjarna í Boðaþingi fyrir 88 rýma hjúkrunarheimili árið 2007-2009 sem er nú langt frá því að vera fullnýttur. Eftir mikið þvarg fulltrúa Kópavogsbæjar við nokkra heilbrigðisráðherra ákvað ráðuneytið um áramót 2008/2009 að hefja byggingu 1. áfanga hjúkrunarheimilis í Boðaþingi með 44 rýmum sem var síðan opnað í mars 2010. Síðan átti að fylgja í kjölfarið stækkun upp á önnur 44 rými. Kópavogsbær fór þá að vinna að hönnun á 2. áfanga og sökum hagstæðs landhalla var mögulegt að koma fyrir 60 hjúkrunarrýmum. Enn er þó þessi 2. áfangi óbyggður. Núverandi bæjarstjóri, sem er mjög myndaglaður, hefur látið taka myndir af sér með hverjum heilbrigðisráðherranum á fætur öðrum, þar sem undirstrikað var að framkvæmdir myndu senn hefjast. Ekkert hefur ennþá gerst, þrátt fyrir mikla uppbyggingu hjúkrunarrýma á landsvísu. Öldruðum fer ört fjölgandi í Kópavogi og þörf fyrir hjúkrunarrými eykst með ári hverju en ekkert gerist. Ekkert! Myndatökur með ráðherrum eru greinilega ekki nóg. Það vekur athygli að alþingismenn sem eru búsettir í Kópavogi hafa ekki

Gunnar Birgisson.

sýnt þessu máli mikinn áhuga. Hluti þeirra telur mikilvægara að bjóða pólskum konum þungunarrof á Íslandi, þeim að kostnaðarlausu. Hjá öðrum þingmönnum okkar hefur ríkt þögn um málið. Grafarþögn. Aðgerðaleysi þing- og sveitarstjórnarmanna virðist því miður vera línan í stjórnmálum nútímans en bæjarstjórn Kópavogs og þingmenn Suðvesturkjördæmis verða nú að girða sig í brók og tryggja fjármagn í þetta bráðnauðsynlega verkefni.

AÐSENT

Betri tengingar á milli Glaðheima og Smárans

N

ýverið var samþykkt í bæjarstjórn Kópavogsbæjar breytt deiliskipulag fyrir Glaðheima – vesturhluta. Horfið var frá fyrri áætlunum um að hafa eingöngu atvinnuhúsnæði. Þarna munu rísa blönduð byggð, m.a. fjölbýlishús með um 270 íbúðum, leikskóla og opnu leiksvæði sem mun nýtast öllum íbúum Glaðheima. Hinum megin við Reykjanesbrautina, sunnan við Smáralindina, er mikil uppbygging í gangi bæði á atvinnuhúsnæði og íbúabyggð. Smáralindin og Glaðheimar mynda svæðiskjarna, kjarna sem þjónar ekki bara Kópavogsbúum, heldur öllu höfuðborgarsvæðinu, ásamt því að þjóna nánasta umhverfi. Fyrirhugað er að kjarnastöð almenningssamgangna verði í Smára, þ.e. tengipunktur stofnleiða Strætó og Borgarlínu. Mikilvægt er að bæta tengingar á milli þessara tveggja hverfa, Glaðheima og Smára, ekki hvað síst fyrir gangandi og hjólandi. Á síðasta ári var hafin forskoðun á þeim möguleikum sem koma til greina. Í drögum að nýju aðalskipulagi Kópavogs er stefnt að því að tengja Glaðheima- og Smárasvæðin betur með tengibraut

Helga Hauksdóttir, formaður skipulagsráðs og varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins.

undir Reykjanesbraut og síðar yfirbyggingu (loki) yfir Reykjanesbraut með góðum göngu- og hjólastígum ásamt bílaumferð. Þessar framkvæmdir verða útfærðar nánar í samstarfi við Vegagerðina á næstu árum með það að markmiði á þróa samhangandi byggð á milli Glaðheima og Smáralindar, nýta landið betur og efla fjölbreyttar samgöngur.

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, lakkskemman.is Erum á Facebook


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

15

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

GÓÐ ÞJÓNUSTA

í Kópavogi Smiðjuvegi 14 Græn gata, 200 Kópavogi www.bilrudan.is S: 552 5755

Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18, 201 Kópavogur S: 5711133

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur S: 894 4560, www.flytja.is

Dalvegi 24, 201 Kópavogur S: 571 7030, www.car-med.is


Jón Arnar Guðbrandsson, meistarakokkur og Ingibjörg Þorvaldsdóttir, framkvæmdarstjóri Pure Deli.

Pure Deli pizzur í Pure Deli Súrdeigspizzur, vefjur, safar, salöt, súpur og fleiri gómsætir réttir eru í boði á veitingastaðnum Pure Deli í Urðarhvarfi. Hægt er að panta, sækja eða fá sent, t.d. ljúffeng fjölskyldutilboð, á puredeli.is eða í síma 5533133.

P

ure Deli fagnar nú þriggja ára afmæli sínu í Kópavogi, en staðurinn hefur frá upphafi lagt áherslu á ferskan og hollan mat í fallegu umhverfi.

Vaxandi áhugi á ekta Napoli pizzum

Viðskiptavinir gera mikinn greinar-

mun á Napoli pizzum og öðrum pizzum. „Ekta Napoli pizzur eru alltaf með ferskum mozarella osti en ekki venjulegum pizzaosti,“ útskýrir Ingibjörg Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Pure Deli. „Við notum ferskt súrdeig sem er gert fyrir okkur af mjög vönduðu bakaríi. Það kemur ekki til

okkar frosið og innflutt, sem er mikill munur. Áður vorum við með lítinn ofn sem annaði fljótt ekki eftirspurn. Nú erum við komin með stóran eldofn og höfum stækkað staðinn til muna. Matreiðsla meistarakokksins Jóns Arnars Guðbrandssonar er einstök og þar sem ég kem úr hönnunar heiminum getum við sameinað matinn og útlitið sem gerir það að verkum að heildarupplifun viðskiptavina Pure Deli er góð“. Umhverfið skiptir máli en Ingibjörg segir að mikil áhersla sé lögð á að veitingastaðurinn sé eins umhverfisvænn og mögulegt er og því hafi verið fenginn rafmagnsbíll til þess að sinna allri útkeyrslu , svo dæmi sé nefnt. PURE DELI Urðarhvarfi 4, 203 Kópavogi, sími: 553 3133, puredeli@puredeli.is, puredeli.is.

KY NN ING


fyrirtak.is

VIÐHALD OG BREYTINGAR Á FASTEIGNUM Fagmennska í fyrirrúmi – Traust og ábyrg þjónusta

fyrirtak@fyrirtak.is – Sími: 519 5949 –

fyrirtak.is

Gamli glugginn úr, nýi glugginn í ... svo einfalt er það Nýsmíði og innflutningur á gluggum og hurðum ásamt ísetningum

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Hafðu samband og fáðu tilboð

Smiðjuvegur 12, rauð gata, sími: 566 6630, gluggagerdin@gluggagerdin.is, gluggagerdin.is, við erum á Facebook


18

Þriðjudagur 24. nóvember 2020

KROSSGÁTA

LAUSN TVEIR EINS

HNUSA

FÍFLAGANGUR

SKAR

STIRÐBUSI

TÆLA

SPRIKL

DRUNGI AÐSTOÐ

AFGANGAR SUNNAN

MATARÍLÁT

LEIKUR

ÖLDURHÚS

RJÚFA

TOGVINDA GROBB

SKEL

RÓTA

SEYTLA

FISKUR

MISMUNANDI

BLÓÐVATN

ANGALÓRA

HLJÓM

SMUGA

ÆSIR

MATJURT TIKTÚRA

KLAFI

STEFNA

DREITILL

SAGGI

RÍKI Í ARABÍU

STJÓRNA

SVIF

TVÍHLJÓÐI

LÆNA

GUFUHREINSA

FRÍA

TÁL

TALA

DVALDIST

SKAMMA

KERALDI

GRÓÐI

ÆTÍÐ

ÞYKJAST

HÁLFGRAS

HLUTI

BEYGÐU MÆLIEINING

NEÐAN

DRYKKUR

SKJÁLFA SÓÐA

UPPSKRIFT

STUNDA

HNAPPUR

ÁTT

UPPTÖK

LYKT

ÓNN SKYNFÆRI

E Y R A

VIRKI ÁMU

EINBLÍNA TEYGJAST

ÍSKUR

ÞYNGJAST

KYNSTUR

L Æ G R I

A K A R N

MÆLIEINING

FÍNT HLJÓÐFÆRI

B O A R R G E L R Ó T A U

LEYSIR

VÍSA LEIÐ STILLA

SNÁÐA Í RÖÐ

TVEIR EINS

SKJÓTUR

U F U R Á A R N G O R G A M T E Ó Ð P A A L S

KÆKUR SKAPRAUNA

GREMJAST EINNIG

LOFTA LYF

HRIKTA

SÆLGÆTI

SAFNA SAMAN

ERGJA

GRIPUR

STÓ

ÞUSA

H A M V A I S Á T T T V I A R R S A T T Ó S M

M U N U R

A R I N N

R A U S A

SÝTA

HEYGJA

ÁTT

I Ð R A

G R A F A

N A

PLANTA SPIL

ÞANGAÐ TIL

STEFNUR

ÆTTGÖFGI DVALDIST

ÞRÓTTUR

FRUMEIND

MUNAÐUR

L A A U H Ó F A L A

TVEIR EINS UPPHRÓPUN

TAUMUR

Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

SKREF

TRAÐK

557 6644/823 6644 Auðbrekka 2, Kópavogi

Saman eflum við Kópavog

ALLT FYRIR BÍLINN GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

- Stofnað 1998 -

Dalvegi 16a, sími: 564 5255, rettjoa@rettjoa.is www.rettjoa.is

Skemmuvegi 30 200 Kópavogi Sími: 557 4540 www.lakkskemman.is

Erum á Facebook

Smiðjuvegur 38 (rauð gata), Sími: 588 1720, titancar@titancar.is, titancar.is

Erum á Facebook

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Allar almennar bílaviðgerðir Sími: 587 5656

sprautuverk@sprautuverk.is sprautuverk.is

BLAÐA

GAT

OFNEYSLA

FJANDI

E I M A

Í RÖÐ

ÁVÖXTUR

UMFRAM

Í RÖÐ

HLÝJA

S K Ó G A R D Í S

ÖNUGUR

MINNI

PEST

KAPPSAMT

LÚÐULAKI

AFKOMANDI

SÝKN

MATGJÖF

RÚMT

HALLI

LÝÐ

K L A U Ý F R M I S I S T T U O F N G I N N T U A N K A L VERKFÆRI

MYND: CWIJ (CC BY-SA 3.0)

ÁRSGAMALL

FARNAST

HÖFUNDUR BH • BRAGI@THIS.IS • KROSSGATUR.GATUR.NET

DÆLD

HÖFUNDUR BH • BRAGI@THIS.IS • KROSSGATUR.GATUR.NET

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Smiðjuvegi 50, rauð gata, sími: 564 0950, www.pustkerfi.is pustehf@gmail.com

Erum á Facebook

Smiðjuvegur 60 (rauð gata) 200 Kópavogur Sími: 557 2540 bilhusid@bilhusid.is www.bilhusid.is


Intense Dijon

Kæru Kópavogsbúar, við bjóðum ykkur velkomna í nýju verslunina okkar að Dalvegi 32b

Síðumúla 22 og Dalvegi 32b | Sími 517 0404 | serefni.is | Opið kl. 8-18 virka daga og kl. 10-16 á laugardögum á Dalvegi


HAMRABORGIN RÍS HÁ OG FÖGUR

KÓPAVOGSBÆR KYNNIR NÝTT SKIPULAG Í MIÐBÆNUM Hamraborgarsvæðið gengur í endurnýjun lífdaga samkvæmt tillögu að nýju deiliskipulagi miðbæjar Kópavogs sem fer í auglýsingu innan tíðar. Fyrirhugað er að byggja 550 nýjar íbúðir á svæðinu og endurheimta yfirborð svæðisins fyrir mannlíf með því að færa bílastæði neðanjarðar. Áhersla er á ‚ölbreyttar gerðir íbúða og iðandi mannlíf, göngu- og hjólagötu með verslun og þjónustu innan seilingar. Auðvelt aðgengi að almenningssamgöngum, hjóla- og göngustígum gerir bíllausan lífsstíl að raunverulegum valkosti fyrir íbúa svæðisins. Miðbær Kópavogs er eitt best staðsetta hverfið á höfuðborgarsvæðinu og fyrirhuguð þétting byggðar þar mun auka gæði hverfisins fyrir íbúa þess og Kópavogsbæjar í heild sinni. Kynningarfundur um fyrirhugaðar skipulagsbreytingar er ráðgerður í beinu streymi í desember og verður dagsetning auglýst síðar.

kopavogur.is

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 24.11.2020  

Kópavogsblaðið 24.11.2020.

Kópavogsblaðið 24.11.2020  

Kópavogsblaðið 24.11.2020.

Advertisement