__MAIN_TEXT__

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

26. janúar 2021. 122. tbl. 17. árgangur

w

Efnisyfirlit Íþróttahátíð

2

Löggutékk

4

Skoðanaskipti

6

Hljóðvapp

14

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Íbúar Fannborgar íhuga málsókn gegn Kópavogsbæ /2

Bólusett í Boðaþingi, Roðasölum og Sunnuhlíð /8 Þeir Benjamín Magnússon, Sævar Geirsson, Kolbeinn Reginsson og Hans Gunnarsson standa að síðunni Vinir Hamraborgar.

Vinir Hamraborgar Á stuttum tíma hafa 900 íbúar Kópavogs bæst við síðuna Vinir Hamraborgar. Þar fara fram fjörugar umræður um skipulag í Hamraborg og Fannborg. Aðstandendur síðunnar vilja m.a minnka fyrirhugað byggingarmagn í Hamraborg og ekki kæfa allt mannlíf með byggingum og blokkum.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

Sveinn

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Sérfræðingar í Kópavogi Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Helga Harpa MagnúsKristín Ólafur Gunnar Sveinn Albert Arna Bjarni Helga Magnús Ólafur Sveinn Arna

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur öggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur i fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asteignasali fasteignasali fasteignasali

Albert Gunnar Albert Gunnar

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Harpa Kristín Kristín Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa

Þórdís Helgadóttir hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör /10

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900 510 7900

rfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

d.is fastlind.is spretta ánægjulegra viðskipta viðskipta pretta ánægjulegra

ús Magnús Helga Albert Magnús Albert Harpa Albert Harpa Albert Harpa Harpa Harpa Albert Bjarni Harpa Gunnar ni anar nsteinn Bjarni Arna Gunnar Arna Gunnar Gunnar Arna Kristín Gunnar Bjarni Kristín Albert Gunnar Kristín Hlynur Kristín Kristín Kristín Albert Bogi Hrafn Vera Diðrik Stefanía Helga Magnús Lára Bjarni Ólafur Bjarni Sveinn Arna Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

sölufulltrúi sölufulltrúi rtur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi sölufulltrúilöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asali asali liali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali gnasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Davíð Lára Þórunn Þórunn Hannes Hannes Stefán Stefán Kristján Kristján Vernharð Vernharð Davíð Lára

510 7900

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

fasteignasali fasteignasali Ólafur Ólafur Sveinn Sveinn Helga Helga Magnús Magnús Arna Arna

510 7900 10 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 7900

Sérfræðingar í Kópavogi íogi Kópavogi Davíð Kristján Vernharð löggiltur löggiltur fasteignasali Hlíðasmári 6, 201fasteignasali Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali leigumiðlari leigumiðlari fasteignasali fasteignasali Lára Helga Magnús Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

ind.is fastlind.is fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta ulegra skiptaviðskipta

ur

ðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi sölufulltrúi

Arna

fastlind.is

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

BÆJARLIND 4 , KÓPAVOGI Hlíðasmári Hlíðasmári6,6,201 201 Kópavogur Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is Uppspretta Uppsprettaánægjulegra ánægjulegraviðskipta viðskipta

sölufulltrúi sölufulltrúi

Smiðjuvegur 38 rauð Harpa gata • Kristín Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Gunnar Gunnar Albert Albert Harpa Kristín sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur www.bilastod.is • bilastod@simnet.is G E RUM V I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

fastlind.is fastlind.is510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA Ný kjötbúð ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS í Kópavogi Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1,1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Gæði á góðu verði

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

KJÖTVINNSLA

Hannes Ó. Sampsted

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242

Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. Kópavogur

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Hjallabrekku 2 • Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR S: 462 ÚTFARARSTOFA 3000 HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi - sími: 557 8833 kjothusid@kjothusid.is - www.kjothusid.is


2

Þriðjudagur 26. janúar 2021

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

FANNBORG

Íbúar Fannborgar íhuga málsókn gegn Kópavogsbæ Grein Jóns Gests Sveinbjörnssonar, íbúa í Fannborg 9, í Kópavogspóstinum nýverið, vakti mikla athygli. Greinin bar yfirskriftina: „Ótrúlegur yfirgangur stjórnsýslu Kópavogsbæjar gagnvart íbúum í Fannborg 1-9“.

F

élagið Árkór ehf keypti eignirnar Fannborg 2, 4 og 6, sem áður hýstu bæjarskrifstofurnar, af Kópavogsbæ árið 2017. Til stendur að rífa þessi hús og reisa háar byggingar í staðinn með 280 íbúðum. Kópavogsbær hefur sett um hálfan milljarð í viðhald þessarra eigna á síðusta áratug, samkvæmt þeim upplýsingum sem Jón Gestur Sveinbjörnsson hefur aflað, en seldi þær fyrir rúman milljarð. „Eftir að ný hús hafa risið stendur til að Kópavogsbær leigi tvö þeirra undir starfsemi sína. Engar upplýsingar fást um hversu háa leigu Kópavogsbær mun greiða fyrir þau hús þrátt fyrir ítrekaðar óskir um upplýsingar um slíkt með vísan í upplýsingalög,“ segir Jón

Gestur. Sem dæmi um skort á samráðsleysi við íbúa sem fyrir eru segir hann að fyrirhugað sé að aðeins 45 bílastæði verði í boði eftir fyrsta fasa framkvæmdanna en þau eru yfir 200 nú. „Þeir skaffa okkur núna 4 fötluð svæði á Fannborg 1-9 í staðinn fyrir 10 áður. Það er ekki gert ráð fyrir aðgengi hreyfihamlaðra á 1. og 2. hæð Fannborgar 1-9,“ segir Jón Gestur.

Sprengingar og skaðabætur

Jón Gestur rakti í grein sinni í Kópavogspóstinum að sprengt verði fyrir 2ja hæða bílakjallara, 7 metra ofan í grjóthart bergið. „Fyrir liggur að sprengt verður 3 metra frá svefnherbergisgluggum hjá íbúum í Fannborg 1, 3, 5 og 7. Alls eru þetta 90 íbúð-

ir. Allir eru sammála um að á 5-7 ára byggingartíma verður ekki líft fyrir sprengingum,“ sagði Jón Gestur meðal annars í aðsendri grein í Kópavogspóstinum. Í samtali við Kópavogsblaðið segir hann að nokkrir tugir íbúðaeigenda í Fanborg 1-9 íhuga nú málsókn gegn Kópavogsbæ vegna þess að þeir sitja í óseljanlegum eignum á framkvæmdatíma. „Okkur verður haldið hér í gíslingu í 5-7 ár þegar þetta er að ganga yfir. Bærinn er nýbúinn að lenda illa í Vatnsendamálinu og gæti þurft að borga okkur út fyrir skaðabætur sem getur hlaupið á milljörðum. Meðalverð íbúðar í Fannborg er um 40 milljónir“.

Borgarlína toppar ekki það sem fyrir er

Jón Gestur hefur búið í Fannborg í 13 ár og hefur meðal annars tekið að sér húsvörlu. Í húsfélaginu Fannborg 1-9, þar sem Jón Gestur situr í stjórn, eru 103 íbúðir með um 250 íbúum. Um helmingur þeirra eru eldri borgarar og hreyfihamlaðir. Aðspurður segist hann hafa flutt í

Fannborg vegna auðveldra samgangna þar sem stutt er í alla þjónustu. „Hér er gott að vera og göngufjarlægð í bókasafn, heilsugæslu, sundlaug, verslanir, banka, strætisvagna á hálftíma fresti um allt höfuðborgarsvæðið og jafnvel til Keflavíkurflugvallar. Hér er allt sem þarf og ég get ómögulega séð hvað við í Fannborg og Hamraborg höfum við Borgarlínu að gera. Hún getur aldrei toppað þær samgöngur sem við höfum núna.“

Hraktir úr Fannborg

Jón Gestur segir íbúa verða hraktir burt úr Fannborg ef áformin rætast. Það ferli sé þegar hafið. Samskipti við bæjaryfirvöld lýsir hann sem einstefnu, hroka og skilningsleysi. Honum sé til efs að nokkur úr efra lagi stjórnsýslu bæjarins búi í Hamraborg eða Fannborg og hafi þess vegna litla tengingu eða tilfinningu fyrir svæðinu.„Sem dæmi má nefna að bæjaryfirvöld hafa engu svarað hvað þau ætla að gera með Hljóðbókasafnið og Greiningarstöð ríkisins sem eru Fannborgarmegin við Digranesveg 5. Þar eru

viðkvæm mælitæki og einsýnt að starfsemi þar leggst af strax í fyrsta fasa framkvæmdanna. Þegar spurt var um þetta hjá bænum fékkst það svar að okkur kæmi það ekkert við.“ Aðspurður segist Jón Gestur jákvæður fyrir því að stækka svæðið og styrkja með því sem fyrir er. „Ég vil breyta Fannborg 2,4 og 6 í íbúðir, verslanir og þjónustukjarna. Sjálfsagt má íhuga að stækka eitthvað það svæði. Stjórnsýsluhúsið, gamla Félagsheimili Kópavogs, er ekki ónýtara eða myglaðra en svo að stór verkfræðistofa leigir þar núna neðstu hæðina fyrir starfsemi sína. Nýbúið er að skipta um glugga og yfirfara Fannborg 6 sem núna stendur til að rífa. Á síðasta áratug er búið að eyða yfir hálfum milljarði af skattfé Kópavogsbúa í viðhald á þessum húsum sem nú á að brjóta niður. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum í þessari fráleitu atburðarrás,“ segir Jón Gestur sem hvetur íbúa til að láta í sér heyra á Facebook síðunni Vinir Hamraborgar.

Ný kjötbúð í Kópavogi

Gæði á góðu verði

KJÖTVINNSLA

ÍÞRÓTTAHÁTÍÐ

Arnar Pétursson og Karen Sif Ársælsdóttir íþróttafólk ársins í Kópavogi Jón Finnbogason, formaður íþróttaráðs Kópavogs, Karen Sif Ársælsdóttir, íþróttakona ársins, Arnar Pétursson, íþróttakarl ársins og Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.  

Arnar Pétursson frjálsíþróttamaður úr Breiðabliki og Karen Sif Ársælsdóttir frjálsíþróttakona úr Breiðabliki voru kjörin íþróttakarl og íþróttakona Kópavogs fyrir árið 2020. Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi - sími: 557 8833 kjothusid@kjothusid.is - www.kjothusid.is

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

K

jörinu var lýst á íþróttahátíð Kópavogs í Salnum föstudaginn 15. janúar. Fengu þau að launum farandbikar og eignarbikar jafnframt því sem Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs afhenti þeim hvoru um sig 200 þúsund króna ávísun í viðurkenningarskyni frá Kópavogsbæ. Arnar og Karen Sif voru valin úr hópi 42 íþróttamanna sem fengu viðurkenningu íþróttaráðs eftir tilnefningar frá íþróttafélögunum í bænum.

Fyrirmynd annarra hlaupara

Arnar Pétursson gekk til liðs við uppeldisfélagið sitt Breiðablik í upphafi árs og vann alls 6 Íslandsmeistaratitla á nýliðnu ári bæði í götuhlaupum og langhlaupum á braut. Hann hefur verið einn besti maraþonhlaupari landsins undanfarin ár og stefnir nú ótrauður á ólympíulágmark í maraþoni fyrir komandi Ólympíuleika í Tokíó.  Arnar er fyrirmynd annarra hlaupara á landsvísu og býr yfir mikilli ástríðu fyrir íþrótt sinni. Auk þess að stunda hlaup sjálfur starfar hann sem

Borðaðu á staðnum, take away eða heimsent

Pantanir á puredeli.is eða í síma 553 3133

Ekta súrdeigs Napolí pizzur

Einstaklega sigursæl

Karen Sif Ársælsdóttir er frjálsíþróttakona ársins 2020 hjá Breiðabliki. Hún er Íslands- og bikarmeistari kvenna í stangarstökki bæði innan- og utanhúss.  Karen hefur verið einstaklega sigursæl í sinni grein í ár og  hefur ekki tapað keppni í stangarstökki á árinu. Karen Sif var nýlega valin í Alandsliðið í frjálsum íþróttum fyrir árið 2021. Hún stundar íþrótt sína af alúð og er góður félagi og fyrirmynd. Hún hefur sett stefnuna á enn frekari bætingar í stönginni og æfir núna við mjög góðar aðstæður í Danmörku.

Pipar\TBWA \ SÍA

SÚRDEIGSPIZZUR

hlaupaþjálfari og fyrirlesari. Arnar er í A landsliði Íslands í frjálsum íþróttum.  

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 27. JAN FRÁ 17-18 AFHENDING 1. MARS

FREKARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignasali Sími 824 9096 dadi@eignamidlun.is

NÝBÝLAVEGUR 10 Nýjar glæsilegar 2ja-4ra herbegja íbúðir í áklæddu lyftuhúsi við Nýbýlaveg 10. Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Leyfi til að loka svölum. Innréttingar og eldhústæki frá Ormsson. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og almenningssamgöngur. Afhending er áætluð 1. mars 2021.

Dæmi, íbúð 307 Stærð : 107,9 3ja herbergja Verð : 57.900.000.

Nánar á www.n10.is

Hilmar Þór Hafsteinsson Löggiltur fasteignas., lögg. leigumiðlari. Sími 824 9098 hilmar@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson Nemi til löggildingar fasteignasala. Sími 867 0968

Ármann Þór Gunnarsson Löggiltur fasteignasali Sími 847 7000 armann@eignamidlun.is

NÝTT Í SÖLU


4

Þriðjudagur 26. janúar 2021

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

LÖGGUTÉKK

Bannað að skjóta upp flugeldum

Á

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

rið 2021 byrjar á rólegu nótunum í Kópavogi hjá lögreglunni, eitthvað hefur þó verið um að íbúar séu að klára að skjóta upp síðustu flugeldum sínum sem veldur öðrum íbúum ónæði. Bannað er að skjóta upp flugeldum eftir 6. janúar. Mörg verkefni lögreglu lúta að

vinnu með Covid -19 og hefur sú vinna gengið vonum framar í góðu samstarfi við íbúa, að sögn Þóru Jónasdóttur, aðstoðaryfirlögregluþjóns. „Að undanförnu hefur lögreglan verið að stuðla að vitundarvakningu varðandi birtingarmyndir ofbeldis og birta um það myndskeið á samfélagsmiðlum. Myndskeiðin hafa verið text-

VETRARHÁTÍÐ

Gallerí Göng

F

östudaginn 5. febrúar munu gömlu skiptistöðvargöngin í Hamraborginni vera breytt í listagallerí. Viðburðurinn er hluti af dagskrá Vetrarhátíðar í Kópavogi þar sem ungt vegglistafólk á vegum Molans ungmennahúss mun umbreyta göngunum í lifandi útilistagallerí. Gestum viðburðarins gefst tækifæri á að upplifa listamennina að störfum, spjalla við þá og fylgjast með verkum þeirra þróast yfir kvöldið. Það verður því sannarlega áhugavert að sjá þennan merka menningarstað breytast í opið gallerí og lýsa upp

Vegglistahópurinn að störfum sumarið 2020.

myrkrið í skammdeginu. Göngin verða í framhaldi skemmtilegur möguleiki fyrir listunnendur enda alltaf opin og kjörin áfangastaður í ljósi aðstæðna þar sem aðgengi að hefðbundnum listasýningum og söfnum hefur verið takmarkað. Viðburðurinn stendur yfir frá kl 18:00 – 22:00. Göngin hafa skapað sér sögu innan graffiti og vegglistarmenningu á höfuðborgarsvæðinu undanfarin

KRAFTUR

Íslenskar húfur seldar til stuðnings Krafti

K Skákæfingar

Skákskóli Íslands í samstarfi við Skákdeild Breiðabliks mun standa fyrir skákæfingum fyrir stúlkur á grunnskólaaldri, á 3. hæð í Breiðabliksstúkunni. Æfingar verða á mánudagum kl. 17.30-19.00. Kennari námskeiðsins verður eins og áður Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, landsliðskona í skák. Skráningargjald fyrir vorönn er 10.000 kr. Frekari upplýsingar má nálgast í gegnum netfangið: johanna@skaksamband.is

uð á nokkrum tungumálum til að reyna að ná til allra. Þau má nálgast ásamt öðrum upplýsingum á síðunni: logreglan.is/fraedsla. Þar má finna úrræði fyrir þolendur og gerendur“. Ef óskað er eftir aðstoð lögreglu þá hikið ekki við að hringja í 112 eða nýtið netspjallið á 112.is.

raftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur, verður með vitundarvakningu og fjáröflunarherferð til 4. febrúar. Markmið herferðarinnar er að vekja athygli á hversu marga krabbamein hefur áhrif á, selja húfur til styrktar félaginu og starfsemi þess sem og afla styrkja fyrir félagið. „Um 70 ungir einstaklingar greinast með krabbamein á hverju ári. Við viljum vekja athygli á því að krabbamein snertir ekki einungis þann sem greinist með krabbamein heldur fjölmarga í kringum hann þar á meðal maka, foreldra, börn, vini, vandamenn og jafnvel vinnufélaga. Að meðaltali má segja að um 7-10 nánir aðstandendur standi að baki hverjum einstakling,“ segir Hulda Hjálmarsdóttir, framkvæmdastjóri Krafts. Til að styðja við starfsemi Krafts getur

fólk gerst mánaðarlegir styrktaraðilar, sent inn staka styrki eða keypt íslenska „Lífið er núna“ húfu sem var framleidd fyrir átakið. „Heiða Nikita hannaði húfuna fyrir okkur og er hún framleidd af Varma í samstarfi við Ístex. Okkur fannst ekkert annað koma til greina en að vera með íslenska hönnun og framleiðslu á þessum tímum og kemur húfan einstaklega vel út,“ segir Hulda. Húfan er til í svörtu og appelsínugulu og fæst í vefverslun Krafts, verslun og vefverslun Símans og í verslunum Geysis. Appelsínugulur ljómi mun ráða ríkjum í janúar þar sem Ráðhús Reykjavíkur, Háskóli Íslands, Perlan og Hof á Akureyri verða lýst appelsínugul til að vekja fólk til umhugsun-

ár. Sem opinbert æfingasvæði fyrir graffara og vegglistafólk þróast veggirnir dag frá degi þar sem alltaf er eitthvað nýtt að sjá. Þessi sögufrægu göng, sem voru vettvangur pönkara og jaðarhópa á sínum tíma, hafa haldið áfram að þjóna ungu fólki sem vettvangur. Margir vegglistamenn og graffarar hafa stigið sín fyrstu skref þar undanfarna áratugi.

ar um ungt fólk og krabbamein. Eins verður Kirkjan á Sauðárkróki lýst appelsínugul þar sem einn viðmælandinn í herferðinni er þaðan. „Við hvetjum auk þess fólk til að deila reynslu sinni á samfélagsmiðlum um það hvernig krabbamein hefur haft áhrif á það og sýna þannig samstöðu og hversu marga krabbamein snertir. Það er til að mynda hægt að fara inn á vefsíðuna okkar www.lifidernuna.is og fylla þar út form um hvernig krabbamein hefur haft áhrif á þig hvort sem þú ert faðir, móðir, vinkona, sonur o.s.frv. þeim upplýsingum geturðu svo deilt á Facebook með sérstakri mynd. Með því að því að deila sýnir þú samstöðu og færð sent til baka upplýsingar um þá þjónustu og stuðning sem gæti gagnast þér,“ segir Hulda að lokum. Lokahnykkur átaksins verður þann 4. febrúar, á alþjóðadegi gegn krabbameinum. Þá verður settur upp flottur rafrænn viðburður með frábæru listafólki sem hægt verður að horfa á í gegnum netstreymi þar sem við miðlum til áhorfenda hvernig þeir geta styrkt starfið hjá Krafti. Viðburðurinn er í samstarfi við Vetrarhátíð Reykjavíkur og verður nánar sagt frá honum síðar.

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Rúnar Geirmundsson

Þorbergur Þórðarsson

Elís Rúnarsson

Sigurður Rúnarsson


spadinn.is

Dalvegur 32b

Fjarðargata 11

Nýr matseðill sama góða verðið Komdu á Dalveginn og náðu þér í 16" pizzu, nýbakaðar brauðstangir og ískalt gos á skynsamlegu verði. Pantaðu á spadinn.is eða með appinu. Nýttu þér SMS þjónustu Spaðans og við látum þig vita hvenær þér er óhætt að sækja.

— Við erum mikið ódýrari


6

Þriðjudagur 26. janúar 2021

Skoðanaskipti • Skoðanaskipti

Vinir Hamraborgar

Skoðanaskipti • Skoðanaskipti

umræða á sér stað um þetta mikilvæga mál. Núverandi tillögur lóðarhafa munu kæfa allt mannlíf með blokkum og bílum, þannig miðbæ viljum við ekki sætta okkur við!

Betri miðbær í miðju höfuðborgarsvæðisins

Helstu báráttumálin:

Frá afhendingu undirskrifta til að mótmæla framkvæmdum: Margrét Friðriksdóttir forseti bæjarstjórnar, Benjamín Magnússon, Sævar Geirsson, Vilhjálmur Einarsson og Kolbeinn Reginsson.

S

nemma árs 2020 barst okkur til fregna, nokkrum íbúum og hagsmunaaðilum í Hamraborginni, að verið væri að hanna nýtt skipulag fyrir Hamraborgina (Fannborgar- og Traðarreit). Urðum við strax áhugasöm um verkefnið enda ekkert búið að gerast neitt í skipulagsmálum á þessu svæði um áratugaskeið. Gengum við strax út frá því að bærinn væri að hefja metnaðarfulla uppbyggingu og nú tækju við bjartir tímar. Annað kom síðar í ljós þegar kynntar voru byggingartillögur sem við sáum strax að yrðu mjög íþyngjandi fyrir svæðið og alla þá íbúa og hagsmunaaðila

sem nú þegar voru á svæðinu. Fjárfestar þeir sem keypt höfðu lóðarréttinn voru nú komnir með hönnunarvaldið fyrir miðbæinn. Á þessum tímapunkti sáum við að við þyrftum að safna liði til að vekja athygli á þeim mistökum sem voru í uppsiglingu í miðbænum okkar. Okkur þótti sárt að talað væri um samráð íbúa á svæðinu sem síðar kom í ljós að eftir því var ekki óskað og þess vegna stofnuðum við hópinn Vini Hamraborgar þann 14. apríl 2020 á Facebook. Strax í upphafi fengum við góð viðbrögð og nú eru um 900 Kópavogsbúar búnir að gerast meðlimir í hópnum þar sem lífleg og málefnaleg

• Minnka bygginga magið um helming, burt með tvöfalda bíla kjallara og háhýsi yfir 5-6 hæðir. • Opna hugmynda samkeppni um mið bæinn. • Tryggja aðgengi fatl aðara og eldri borgara að hýbýlum sínum og þjónustu. • Hanna stórt sólar og vetrartorg á milli Te & Kaffi og Gjá bakka með starfsemi á jarðhæð t.d. veitinga hús eða annarri þjónustu sem eflir mannlíf. • Tengja saman menn ingarhúsin við mið bæjartorgið og mann lífsás, veitingastaða menning á sumrin, jóla markaðstemmingu á veturnar með skautasvelli á Hálsa torgi. Þannig mun fólk eiga erindi í miðbæinn og þá mun verslun og mannlíf þrífast. -Kolbeinn Reginsson.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

M

annlíf á torgum og bílar úr augsýn, fjölbreytt verslun og þjónusta, frábærar almenningssamgöngur og öflugt menningarlíf innan seilingar. Þetta er það sem ég sé fyrir mér þegar ég hugsa um það hvernig Hamraborgin og næsta nágrenni muni líta út þegar svæðið hefur gengið í endurnýjun lífdaga. Fyrirhuguð áform um skipulagsbreytingar fela í sér uppbyggingu á fjölbýlishúsum þar sem verslun og þjónusta verður á jarðhæðum. Með fleira fólki skapast grundvöllur fyrir fjölbreyttari rekstri og með því að leggja áherslu á að vandað verði til hönnunar og framkvæmdar á nýju húsnæði

þá verður Hamraborgarsvæðið miklu meira aðlaðandi en nú er með iðandi mannlífi milli húsa. Tækifærin til að miðbærinn í Kópavogi fái loks þann sess sem honum var ætlað þegar hann var reistur af stórhug á áttunda áratugnum er svo sannarlega til staðar. Með nýrri göngugötu, mannlífsás, og torgum verður ásýndin allt önnur og betri en í dag. Mín skoðun er sú að það verði enn skemmtilegra að ganga um svæðið að breytingum loknum með öllum þeim fjölbreytileika sem endurskipulagningunni fylgir. Endurnýjun Hamraborgarsvæðisins helst í hendur við Borgarlínuna en með henni

30% afsláttur

í netverslun af öllum 17” pizzum og sneiðum af matseðli Fáðu pizzuna beint í bílinn!

Hægt er að panta og sækja pantanir í bílalúguna á Orkunni Hagasmára

sbarro.is Kringlunni

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Smáralind | Orkunni Hagasmára | 10-11 Austurstræti | Orkunni Vesturlandsvegi |

Orkunni Fitjum

verður Hamraborgin og næsta nágrenni besta hverfið á höfuðborgarsvæðinu til búsetu fyrir þá sem kjósa að fara ferða sinna með almenningssamgöngum. Það er ýmislegt að finna á þessum slóðum í dag, menningarhúsin með Salinn og Gerðasafn í öndvegi ásamt fjölbreyttri verslun og þjónustu. Ásýnd bílsins mun aftur á móti minnka með fyrirhuguðum skipulagsbreytingum. Áherslan er á bílastæði neðanjarðar en þeim mun fjölga umtalsvert. Það hefur lengi verið kallað eftir því að hugað verði að gamla miðbæ Kópavogs, að hann verði efldur og þjónustan fjölbreyttari. Tillögurnar sem nú eru í kynningu hafa það að markmiði að auka veg miðbæjarins. Breytingin er eftirtektaverð og hefur því vakið verðskuldaða athygli og umræður. Þétting byggðar er flókið viðfangsefni og áhyggjur þeirra sem búa í næsta nágrenni eru skiljanlegar. Framkvæmdum mun fylgja rask en að mestu meðan á jarðvinnu stendur. Kópavogsbær mun því leggja þær kröfur á framkvæmdaraðila að vinna hratt og vel og tryggja jafnframt gott aðgengi íbúa meðan á þeim stendur. Að breytingum loknum verður Hamraborgin gjörbreyttur miðbær sem allir munu njóta góðs af.


Allar almennar bílaviðgerðir Gerum við dældir og beyglur í bílum á nokkrum mínútum Hjá Sprautuverk er hægt að fá alla nauðsynlega þjónustu við bílinn eins og smáréttingar, sprautun, réttingu og mössun. Fyrirtækið útvegar einnig varahluti fyrir viðskiptavini á hagstæðu verð.

Allar almennar bílaviðgerðir • Sími: 587 5656 • sprautuverk@sprautuverk.is • sprautuverk.is


8

Þriðjudagur 26. janúar 2021

FARALDUR

Bólusett í Boðaþingi, Roðasölum og Sunnuhlíð

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

fagna áfanganum þegar bólusetningu var lokið. Miðvikudaginn 20. janúar var byrjað að bólusetja einstaklinga í dagdvöl í Sunnuhlíð. Reiknað er með að seinni umferð verði í byrjun febrúar. Þess má geta að vikulega nýta um 60 einstaklingar þjónustu dagdvalarinnar í Sunnuhlíð þannig að um stóran hóp er að ræða. Fimmtudaginn 21. janúar kom svo seinni skammtur af bóluefni í Boðaþing, Roðasali og Sunnuhlíð og var gleðin ekki minni þá enda rík ástæða til þess að fagna þessum áfanga. Þeir 22 einstaklingar sem eru á dagvist í Roðaþingi fengu einnig bólusetningasprautu þá og var ekki annað að heyra en að fólk hafi verið ánægt með með að bólusetningin skuli vera hafin. Nú er hægt að byrja að hlakka til að geta farið að heimsækja ættingja og vini en margir hafa verið í sjálfskipaðri sóttkví um langt skeið af ótta við veirusmit. Ekki er liðinn nægilega langur tími til að bóluefnið nái fullri virkni og starfsfólk bíður bólusetningar. Það er því ljóst að það er bara hálfur sigur unninn. Áfram þarf að sinna vel sóttvörnum og gæta vel að íbúum og starfsfólki. Þetta tæpa ár þar sem faraldurinn hefur gengið yfir hefur reynt mikið á íbúa, aðstandendur og starfsfólk hjúkrunarheimilanna. Í Boðaþingi, Roðaþingi og Sunnuhlíð verða eflaust miklir fagnaðarfundir þegar vinir og ættingjar hittast að vild á nýjan leik án þess að þurfa að spá eitthvað meira í heimsfaraldri. Ekki er enn ljóst hvenær af því verður en það verður vonandi fljótlega með hækkandi sól þegar Þórólfur leyfir.

Steingerður Halldórsdóttir var á meðal fyrstu íbúa Roðasala til að þiggja bóluefnasprautu. Hún verður 81 árs í maí næstkomandi.

Þ

riðjudagurinn 29. desember verður lengi í minnum hafður en þá var byrjað að bólusetja gegn kórónaveirunni, Covid-19, hér á landi. Í Kópavogi ríkti mikil eftirvænting í hjúkrunarheimilunum Boðaþingi og Sunnuhlíð og einnig í

Roðasölum sem er dagþjálfun sem ætluð er minnissjúkum öldruðum. Eins og kunnugt er var bóluefnið flutt af með mikilli viðhöfn. Einn íbúi Boðaþings lýsti þessu eins og hann væri aftur eins og barn að bíða eftir jólunum með fiðring í maganum.

Þegar fyrsti íbúinn í Boðaþingi hafði verið sprautaður var blístrað og klappað af íbúum og starfsfólki. Þetta gekk hratt og vel fyrir sig og ekki laust við að væri talsvert spennufall á eftir. Íbúar skáluðu í freyðivíni og gæddu sér á tertu til að

Ingimundur Guðmundsson (90 ára) og Þórunn Kristín Bjarnadóttir (87 ára) þáðu bóluefni í Sunnuhlíð. Mynd: Jóhannes Kr. Kristjánsson.

Guðlaug Einarsdóttir er elsti íbúi Roðasala á 95 aldursári. Hún lét sig ekki vanta í bóluefnasprautuna.

Hálfdan Henrysson formaður stjórnar Sjómannadagsráðs og María Fjóla Harðardóttir forstjóri Hrafnistu með fyrstu bóluefnaskammtana sem íbúar Hrafnistu fengu þann 29. desember sl.

Þórunn Kristín Bjarnadóttir kveinkaði sér ekki við bóluefnasprautunni í Sunnuhlíð.

SÚRDEIGSPIZZUR

Borðaðu á staðnum, take away eða heimsent

Pantanir á puredeli.is eða í síma 553 3133

Ekta súrdeigs Napolí pizzur


Saman eflum við Kópavog

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

ALLT FYRIR BÍLINN OPIÐ

OPIÐ

MÁN.-FIM. 8-17 FÖS. 8-16

MÁN.-FIM. 8-17 FÖS. 8-16

Þjónustuverkstæði bifreiða síðan 1961

ÁRALÖNG REYNSLA OG MIKIL ÞEKKING

Sérhæfum okkkur í þjónustu á bílum frá BL, bensín, diesel og rafbílum frá Subaru, Nissan, Renault, Isuzu og Honda. Einnig sérhæfum við okkur í hjólastillingum og loftkælingum bifreiða.

Við leggjum metnað okkar í vandaða og góða þjónustu. Við höfum sérhæft okkur í Toyota bifreiðum síðan 1995. Gerum einnig við allar gerðir bíla.

Erum á Facebook

Erum á Facebook

Smiðjuvegi 68 gul gata, sími: 587 1350, bifreidaverkstaedi.is, bifkop@internet.is

Smiðjuvegi 22, græn gata, sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

OPIÐ

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

MÁN.-FIM. 8-17 FÖS. 8-16


10

Þriðjudagur 26. janúar 2021

LJÓÐ

Þórdís Helgadóttir hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör 2021

L

jóðstafur Jóns úr Vör var veittur við hátíðlega athöfn í 19. sinn í Salnum fimmtudaginn 21. janúar. Þórdís Helgadóttir, heimspekingur og rithöfundur, hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör 2021 fyrir ljóðið FASASKIPTI. Í öðru sæti var Eyþór Árnason, sviðsstjóri og skáld, fyrir ljóðið Skrítnir dagar  og í þriðja sæti var  Una Björk  Kjærúlf  fyrir ljóðið  Óvænt stefnumót. Að auki hlutu sjö ljóð sérstaka viðurkenningu dómnefndar. Þar af voru þrjú ljóð eftir Eyþór Árnason, Gömul bylgjulengd, Maxím Gorkí  og Vindmyllur, tvö ljóð án titils eftir  Bjarna Bjarnason, ljóðið  Hendur  eftir  Hauk Þorgeirsson  og  HEIMSÓKN eftir Hjört Marteinsson.    331 ljóð barst í keppnina  í ár en ljóðin mega ekki hafa birst áður og skulu send inn undir dulnefni höfundar. Dómnefnd skipuðu Ásta Fanney Sigurðardóttir, Eiríkur Ómar Guðmundsson og Kristín Svava Tómasdóttir.   

Við sama tilefni voru veitt verðlaun í Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs sem fyrst var haldin árið 2012 en 202 ljóð bárust í keppnina og var dómnefnd sú sama. Þar hlaut 1. verðlaun Kári Rafnar Eyjólfsson, 5. bekk Álfhólsskóla fyrir ljóðið Englabróðir. Í öðru sæti var  Árelía Ísey Benediktsdóttir, 5.bekk, Waldorfskólanum Lækjarbotnum og í þriðja sæti Rayan Sharifa, 8. bekk Álfhólsskóla.  Ljóðaviðurkenningar hlutu  Matiass  Preiss, 6. bekk  Waldorfskóla,  Rökkvi Valsson, 10. bekk  Lindaskóla,  Hildur Freyja Sigurðardóttir, 5. bekk Waldorfskólanum Lækjarbotnum, Sandra Mulamuhic Alensdóttir, 10. bekk í Álfhólsskóla, Evie Rós Guðmundsdóttir, 5. bekk  Waldorfskólanum  Lækjarbotnum,  Katrín Hekla Magnúsdóttir og Marcelina Lapka 10. bekk Lindaskóla og Bjarni Gunnlaugsson, 6. bekk Salaskóla.   

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Þórdís Helgadóttir, Ljóðstafur Jóns úr Vör 2021 FASASKIPTI Ég elska börnin mín og börnin sem börnin mín Elska og börnin sem elska börnin mín. Þau keyra kuldaskó í gegnum ísinn þegar Tjörnina hefur lagt. Þau elska að beita afli. Brjóta flísar úr ísingunni og halda þeim upp að Andlitinu. Ég sé þau út um gluggann, saltsleikt Auga hússins. Þau sjá mig gegnum tært gler. Ljósgul skíma og svo dimmir. Þannig er tíminn Skorinn í sneiðar, hvítar og svartar, skiptingin Ekki bróðurleg frekar en á öðrum gæðum. Frostið herðir á aðgreiningunni milli heima Og breytir lygum í sannindi. Gerir göngubrú úr Svokölluðu yfirborði vatnsins. Ef falskir botnar fela Eitur eða fjársjóði, hvað felur þá falskt yfirborð? Börnin en ekki ég treysta gljúpri himnunni Yfir handanheiminum þar sem andardrátturinn Rennur í öfuga átt. Enda er stutt síðan þau komu Í gegn, önduðu hringöndun meðan þau drukku, Fljótandi fæði úr sykurbrjósti. Þau bíta í rendurnar Bryðja glerbrjóstsykur, stolt af styrk sínum. Í barnatennur vantar taugarnar fyrir tannkul. Það blómstrar ætiþistill í eldhúsglugganum. Enginn elskar veturinn eins og börnin mín.

Þórdís Helgadóttir með Ljóðstafinn.

Kári Rafnar Eyjólfsson, 1. verðlaun ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs Englabróðir Stóri bróðir ég sakna þín. Eitt það sem ég þrái heitast er bara að sjá þig, bara einu sinni alla vega. En ég veit að þú ert alltaf hjá mér og gætir mín í gegnum skýin. Nú værir þú tólf ára, tveimur árum eldri en ég. Þú myndir gæta mín samt, þótt við hefðum fengið að vera hér samtímis. En nú gerir þú það í gegnum skýin. Það er skrítin tilfinning að sakna þín án þess að hafa hitt þig. Mér finnst ég hafa hitt þig í gegnum minningar þeirra sem þekktu þig best og við elskum báðir.

Ljóðskáldin Eyþór árnason, Þórdís Helgadóttir og Una Björk Kjærúlf voru í efstu þremur sætunum.

Þú hést Rafn, ég heiti Rafnar því ég gæti krummans þíns.

Kári Rafnar flytur ljóð sitt.

Heimsmarkmiðin í Kópavogi Fyrirtæki og stofnanir innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun Kópavogsbær vinnur markvisst að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í starfsemi bæjarfélagsins. Markaðsstofa Kópavogs hvetur fyrirtæki og stofnanir í Kópavogi til að undirrita viljayfirlýsingu um innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og sýna þannig samfélagslega ábyrgð í verki. Rekstraraðilar eru hvattir til að máta heimsmarkmiðin við sinn rekstur og innleiða þau markmið sem best passa hverjum í stefnu sína og daglegan rekstur. Gerum Kópavog, Ísland og heiminn allan að betri stað til að búa og starfa í.

Nánari upplýsingar á www.markadsstofakopavogs.is/heimsmarkmidin


Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi, www.kruathai.is, sími: 552 2525

Sótt & sent

Sótt & sent

Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi. Massaman kjúklingur. Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.

Hrísnúðlur með kjúklingi. Súrsætt svínakjöt. Kjúklingur í grænu karrý. Djúpsteiktar rækjur.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 2: 4.600 kr.

tilboð 1

tilboð 2

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 4: 8.300 kr.

Fyrir 4: 8.300 kr.

Sótt & sent

tilboð 3

Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý. Svínakjöt í ostrusósu og engifer. Djúpsteikt ýsa ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Við erum með heimsendingu

Fyrir 4: 8.300 kr.

Sendingakostnaður

Fyrir 3: 6.450 kr. Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Kópavogur póstnúmer: 200-203 Garðabær póstnúmer: 210-212 Breiðholt póstnúmer: 109-111

700 kr.

Reykjavík póstnúmer: 101,-108, 121-128 Hafnarfjörður póstnúmer: 220-222 Grafarvogur póstnúmer: 112 Grafarholt póstnúmer: 113 Álftanes póstnúmar: 225

Seltjarnarnes póstnúmer: 170-172 Mosfellsbær póstnúmer: 270-271, 276

900 kr. 1.200 kr.

Vinsamlega athugið að heimsendingar eru aðeins frá Bæjarlind. Ef pantað er af matseðli þá þarf að panta minnst tvo rétti.

Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi og Skólavörðustígur 21a, 101 Reykjavík, www.kruathai.is, sími: 552 2525


12

Þriðjudagur 26. janúar 2021

AÐSENT

Metnaðarfullar aðgerðir sveitarfélaga til að sporna gegn hamfarahlýnun eru nauðsynlegar og að hafa stefnu í málaflokknum hlýtur að vera augljóst fyrsta skref og í raun algjör lágmarkskrafa. Við spurðum hvort slík stefna verði sett, hvenær, í samráði við hverja og hvort í henni verði að finna mælaninn 24. nóvemleg markmið sem sveitarber 2020 var félagið getur stefnt að því félagið Rannveig að ná. - ungir jafnaðarmenn í Rannveig - ungir jafnaðarmenn í Kópavogi Kópavogi endurvakið er nefnt eftir Rannveigu sem beitir sér fyrir grænna samfélagi, auknGuðmundsdóttur en störf um jöfnuði og velferð. Jóna Þórey Pétursdóttir, hennar í bæjarstjórn og Kópavogsbúar og vel- forseti Rannveigar bæjarráði höfðu mikil og unnarar sveitarfélagsins ungra jafnaðarmanna jákvæð áhrif á félagsmálaá aldrinum 16-35 ára eru í Kópavogi. stefnu sveitarfélagsins. Hún ávarpaði aðalfund félagsins í velkomnir í félagið. Við höfum það markmið að lyfta nóvember sl. og sagði við nýja félaga að þó við unga fólkið tökum ekki við röddum ungs fólks, gæta að hagsmunum þeirra og berjast fyrir félagslegu sérlega góðu búi; hamfarahlýnun, fólki réttlæti í Kópavogi og samfélaginu öllu. á flótta og fæðuskort, þá skiptir máli Ungt fólk er sá hópur sem mun glíma að við leggjum okkar af mörkum og við afleiðingar aðgerða og aðgerða- látum okkur samfélagið varða. leysis stjórnvalda bæði í loftslagsmálStjórnmálaþátttaka ungs fólks hefur um og heimsfaraldrinum og er brýnt sjaldan verið mikilvægari enda áskorað ungu fólki sé veitt réttmæt rödd til anir samtímans einhverjar þær áhrifa. stærstu sem mannkynið hefur þurft Nýlega sömdum við í Rannveigu að glíma við. Hafðu samband við okkur á rannerindi til Kópavogsbæjar og spurðumst fyrir um hvar loftslagsstefna sveitar- veig@uj.is og í gegnum Facebook félagsins væri að finna. Sveitarfélögum undir „Rannveig - Ungir jafnaðarer skylt að setja sér loftslagsstefnu sam- menn í Kópavogi“ hafir þú áhuga á kvæmt lögum um loftslagsmál en hana að taka þátt. Við hlökkum til framer ekki að finna á vef Kópavogsbæjar. haldsins.

Vilt þú grænna samfélag, aukinn jöfnuð og velferð?

H

þátt í félagslífi barnanna og skorður settar á hverja má hitta og hvar. Á svona tímum er sérstaklega mikilvægt að hlúa að tilfinningalífinu. Það er mikilvægt að tryggja börnum rétt til heilsufarsráðgjafar og aðstoðar í trúnaði án samþykkis foreldra, þegar þörf er á. Þetta hefur Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna lagt áherslu á og Umboðsmaður barna hefur jafnframt bent á mikilvægi þess að öll börn hafi gott aðgengi að sálfræðiþjónustu. Menntasvið Kópavogsbæjar hefur nú ákveðið að ráðast í tilraunaverkefni á næstu mánuðum þar sem nemendum úr 10. bekk í nokkrum skólum bæjarins verður boðið upp á eitt til þrjú ráðgjafarviðtöl hjá skólasálfræðingi án aðkomu foreldra. Þar að auki fá allir nemendur í 10. bekk fræðslu frá sálfræðingi um geðrækt ásamt upplýsingum um hvert þau geti leitað ef á þarf að halda. Ég vona að með hækkandi sól og bóluefni förum við að sjá rofa til. Ég hvet alla foreldra til þess að ræða opinskátt við börnin sín um tilfinningar þeirra og líðan, ekki síst unglingana. Ef ykkur þykir þörf á að ræða við fagaðila en eruð ekki í einhverjum þessa 10. bekkja sem taka þátt í umræddu tilraunaverkefni geta foreldrar og forráðamenn alltaf rætt við umsjónakennara barnsins um tilvísun til skólasálfræðings viðkomandi skóla.

AÐSENT

Það er allt í lagi að vera ekki allt í lagi

Þ

að sér loksins fyrir endan á kófinu sem við höfum búið við undanfarið ár. Þó enn sé nokkuð í land fer staðan nú batnandi viku frá viku og hin nýju viðmið eru orðin okkur nokkuð töm. Börnin okkar, eins og við öll, hafa þurft að aðlagast gjörbreyttum veruleika. Þau hafa reyndar sýnt ótrúlega aðlögunarhæfni og standa okkur fullorðna fólkinu jafnvel framar í þeim efnum. Meira að segja minnstu krílunum er orðið tamt að tala um Kórónuveiruna og Kóvíd takmarkanir. Þegar þau fyrirmæli bárust að börn ættu ekki að svo stöddu að vera að umgangast vini úr öðrum sóttvarnahólfum kölluðu þriggja ára dóttir mín og besti vinur hennar sem býr í næsta húsi á milli sín eftir leikskóla: Hann: „Mig langar svo að koma í heimsókn til þín!“ Hún: „Já, komdu í heimsókn þegar Kóvíd er búið!“

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, barnasálfræðingur og bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi.

En þó að þau beri sig vel er enginn vafi um að þau hafa þurft að gjalda fyrir takmarkanirnar. Íþróttir og annað félagsstarf með skertu og breyttu sniði, foreldrar geta ekki tekið eins mikinn

STYRKIR

ÞYKJÓ og Midpunkt fengu hæstu styrkina

Frá vinstri: Erla Ólafsdóttir, Ragnheiður Sigurðardóttir Bjarnarson, Ninna Þórarinsdóttir, Tanja Huld Levý Guðmundsdóttir, Joanna Pawlowska, Sigríður Sunna Reynisdóttir og Karen Elísabet Halldórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs. Þær Erla, Ninna, Tanja og Sigríður Sunna standa að hönnunarverkefninu ÞYKJÓ. Ragnheiður og Joanna standa að listamannarýminu Midpunkt.

Lista- og menningarráð Kópavogs hefur nú lokið úthlutun úr lista- og menningarsjóði bæjarins en markmið hans er að stuðla að eflingu menningar- og listalífs í Kópavogi. 59 umsóknir bárust að þessu sinni og hlutu 13 verkefni framgang. Hæsta framlagið hljóta hönnunarverkefnið ÞYKJÓ og listamannarýmið Midpunkt eða 4.000.000 kr. hvor en tilkynnt var um úthlutanir við athöfn sem fram fór í Gerðarsafni föstudaginn 15. janúar s.l. Hönnuðir ÞYKJÓ verða staðarlista-

GÓÐ ÞJÓNUSTA

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

menn í Kópavogi árið 2021 og munu á þeim tíma vinna að þverfaglegu rannsóknar- og hönnunarstarfi fyrir börn og fjölskyldur þeirra í samvinnu við Gerðarsafn, Salinn, Náttúrufræðistofu Kópavogs og Bókasafn Kópavogs. ÞYKJÓ sérhæfir sig í búningum, innsetningum og listasmiðjum fyrir börn en innan vébanda hópsins eru barnamenningarhönnuður, textílhönnuður, búninga- og leikmyndahönnuður, arkitekt og klæðskerameistari. „Hönnun ÞYKJÓ sprettur upp úr þverfaglegu samtali og hönnuðir í

teyminu þrífast á því aðgrúska og gera tilraunir. Það er því mikill fengur fyrir okkur að komast í starfsumhverfi menningarstofnana í Kópavogi sem snýr einmitt að því að byggja brýr á milli ólíkra listgreina, fræða og vísinda. Fyrsta lína ÞYKJÓ, Ofurhetjur jarðar, er óður til töfra dýraríkisins annars vegar og leikgleði, ímyndunarafls og sköpunarkrafts barna hins vegar,sem ákall um að hvort tveggja þurfi að vernda og varðveita“ segir Sigríður Sunna Reynisdóttir, leikmynda- og búningahönnuður í hönnunarverkefninu ÞYKJÓ. Midpunkt er  metnaðarfullt og framsækið  listamannarými við Hamraborg, sem starfrækt hefur verið með fjölbreyttri og áhugaverðri  sýninga- og viðburðadagskrá í rúmlega tvö ár af þeim Ragnheiði Sigurðardóttur Bjarnarðson og Snæbirni Brynjarssyni og skipað sér algera sérstöðu í innlendu listalífi.  „Midpunkt er mikilvægur vettvangur fyrir samtímalist af ýmsum toga og hefur það að markmiði að kynna nýjar, spennandi raddir, erlenda listamenn í bland við innlenda, upprennandi listamenn. Midpunkt hefur verið bakhjarl fyrir tvær menningarhátíðir í Hamraborg og haldið tónlistar-, sviðslistaog bókmenntaviðburði, auk myndlistasýninga á eins mánaðar fresti síðan staðurinn var opnaður í október 2018,“ segir Snæbjörn Brynjarsson hjá Midpunkt.

í Kópavogi Smiðjuvegi 14 Græn gata, 200 Kópavogi www.bilrudan.is S: 552 5755

Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18, 201 Kópavogur S: 5711133

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur S: 894 4560, www.flytja.is

Dalvegi 24, 201 Kópavogur S: 571 7030, www.car-med.is


KOMDU Í

KARATE FRÍR GALLI FYRIR BYRJENDUR

KARATESKÓLI FYRIR BÖRN FÆDD 2015

I M Í T U F U R P R Í FR Byrjendanámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna Byrjenda- og framhaldsnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna Frábær líkamsrækt, styrkur, agi og skemmtun! Skráning á breidablik.is allar upplýsingar á Facebooksíðu deildarinnar

KARATEDEILD BREIÐABLIKS Sendið okkur póst á karate@breidablik.is til að fá frekari upplýsingar

FRÍSTUNDASTYRKIR SVEITAFÉLAGA GANGA UPP Í ÆFINGAGJÖLD


14

Þriðjudagur 26. janúar 2021

KNATTSPYRNA

HLJÓÐVAPP

Alexandra til Frankfurt Flanerí í Kópavogi

Þ

ýska félagið Eintracht Frankfurt hefur fest kaup á Alexöndru Jóhannsdóttur frá Breiðabliki. Hún hefur þegar samið við félagið og er komin út til Þýskalands. Alexandra kom til Breiðabliks frá Haukum haustið 2017. Hún hefur verið í algjöru lykilhlutverki með Blikum undanfarin ár og tekið gríðarlegum framförum. Alexandra varð Íslandsmeistari með Blikum árin 2018 og 2020 auk þess að verða Bikarmeistari 2018. Alexandra hefur verið einn besti leikmaður Íslandsmótsins undanfarin ár og hefur unnið sér inn fast sæti í A-landsliðshóp Íslands þar sem hún hefur verið í byrjunarliðinu í undanförnum leikjum. Eintracht Frankfurt er sögufrægt félag sem hefur unnið Þýsku Bun-

Vetrarhátíð í Kópavogi verður haldin 4.-7. febrúar en þó með öðru sniði en undanfarin ár. Boðið verður upp á lágstemmda viðburði víðs vegar í Kópavogi.

desliguna sjö sinnum auk þess að verða bikarmeistarar níu sinnum. Þá hefur félagið fjórum sinnum orðið Evrópumeistari. Frankfurt er í 6.sæti í deildinni sem stendur og nokkur ár eru frá því að félagið vann síðast titil. Það er því spennandi áskorun framundan hjá Alexöndru.

Frásagnir, viðtöl, umhverfishljóð, staðreyndir og skáldskapur sveipa Kópavog nýjum blæ og farið verður með hlustendur í ferðalag á kunnuglegar en jafnframt framandi slóðir. Hægt verður að nálgast þær á vefnum flaneri.is og á öllum hefðbundnum hlaðvarpsveitum þegar fram líða stundir. Þann 5. febrúar verður fyrsta Flanerí í Kópavogi sett í og verður svo áfram aðgengileg um ókomna tíð. Hlustendur setja á sig heyrnartól og njóta leiðsagnar og upplifunar Flanerís á meðan gengið er frá Sólarslóð Theresu Himmer, undir Borgarholtsbrautina, upp að Kópavogskirkju og aftur að Menningarhúsunum. Skoðuð verða útilistaverk og hugleitt um hlutdeild mannsins í geislum sólarinnar og hreyfingu umhverfisins.

Listrænt afþreyingarefni undir berum himni

E Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

inn af viðburðum Vetrarhátíðar í Kópavogi er hljóðvapp um sögu og samtíma Kópavogs sem gengur undir nafninu Flanerí Kóp. Aðalbjörg Þóra Árnadóttir, sviðslistakona, Elísabet Jónsdóttir, grafískur hönnuður, Rannveig Bjarnadóttir, sjúkraþjálfari, og Snorri Rafn Hallsson, dagskrárgerðamaður og

þýðandi, fengu nýverið 1,5 milljón kr. styrk frá Lista- og menningarráði Kópavogs fyrir ólíkar hljóðgöngur í Kópavogi, þrjár á íslensku og eina á pólsku. Þau munu bjóða Kópavogsbúum og öllum sem vilja í Flanerí þar sem þeir upplifa persónulegan hljóðheim sem varpar nýju ljósi á það umhverfi sem gengið er í.

„Flanerí er hugmynd sem varð til í nýsköpunarnámskeiði í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands vorið 2019“ segir Aðalbjörg Þóra. „Undanfarna mánuði hefur menningarstarfsemi verið afar takmörkuð. Aðgengi að menningu hefur helst verið í gegnum streymi með vissum kostum og göllum. Með Flanerí viljum við bjóða upp á öðruvísi upplifun þar sem fólk fær tækifæri til að fara út úr húsi og njóta menningar í bæjarrýminu, án þess að setja sig í viðkvæma stöðu. Nú sem aldrei fyrr er þörf á fersku lofti, hreyfingu og að geta gert sér glaðan dag utan veggja heimilisins. Flanerí mætir þessari þörf og gott betur með listrænu afþreyingarefni sem hvetur bæjarbúa og aðra gesti til þess að hreyfa sig og lyftir upp andanum á þessum skrítnu tímum.“ Gangan tekur 25-30 mínútur og hentar 12 ára og eldri.

Yfir 18.000 vörunúmer frá heimsþekktum framleiðendum

Davegur 32a, 201 Kópavogur, is.rubix.com, sími: Kíktu 522á vefversluna 6262 okkar á is.rubix.com Davegur 32a, 201 Kópavogur, is.rubix.com, sími: 522 6262


GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

ALLIR RÉTTIR

ALLIR RÉTTIR

Undir

Undir

MATSÖLUSTAÐIR Í KÓPAVOGI 2.000 kr. 2.000 kr. ALLIR RÉTTIR undir

2.000

ALLIR RÉTTIR

ALLIR RÉTTIR

Undir

Undir

2.000 kr. 2.000 kr. Smáralind

Okkar ástríða ástríða Okkar Okkaránægja ástríða Ykkar Ykkar ánægja ástríða YkkarOkkar ánægja Ykkar ánægja

Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940 Nýbýlavegi | 200 Kópavogi | 519 6940 Nýbýlavegi 6-8 | 2006-8 Kópavogi | 519 6940

Okkar ástríða Ykkar ánægja

Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940

Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940

Saman eflum við Kópavog

ALLT FYRIR BÍLINN Okkar ástríða Okkar ástríða Ykkar ánægja Ykkar ánægja GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940 Nýbýlavegi 6-8 | 200 Kópavogi | 519 6940 Allar almennar bílaviðgerðir Smiðjuvegi 68 gul gata, sími: 587 1350, bifreidaverkstaedi.is, Sími: 587 5656 bifkop@internet.is sprautuverk@sprautuverk.is sprautuverk.is Erum á Facebook

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf. Smiðjuvegi 22, græn gata, sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Erum á Facebook

Ok Yk

Nýbýlaveg


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

KOMDU Í SUND

Pipar\TBWA \ SÍA

Í KÓPAVOGI

Sund fyrir alla Sundlaugarnar í Kópavogi bjóða upp á fyrirmyndaraðstöðu með vatnsrennibrautum, gufu, heitum og köldum pottum. Frítt fyrir yngri en 18 ára og 67 ára og eldri.

Opið virka daga 6:30–22:00, um helgar 8:00–18:00 Sundlaug Kópavogs Borgarholtsbraut 17–19 Salalaug Versölum 3

kopavogur.is

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 26.01.21  

Kópavogsblaðið 26.01.21.

Kópavogsblaðið 26.01.21  

Kópavogsblaðið 26.01.21.

Advertisement