Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Efnisyfirlit Sigurhátíð

2

Hin hliðin

4

Sagan Umræðan

6 12

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Nýr forstöðumaður Gerðarsafns /2

Kópavogsmaraþon

/10

Skólahreysti 2

Sigurhátíð í Lindaskóla Lindaskóli sigraði í Skólahreysti í ár með glæsibrag. Krakkarnir í Lindaskóla fara létt með armbeygjur og upphífingar en þetta er í þriðja skiptið sem skólinn fagnar sigri. Öflug sveit stuðningsmanna hvatti liðið til dáða sem var fagnað eins og hetjum.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Aðstoðarmaður fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasala

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert Diðrik

r

16. maí 2019. 104. tbl. 15. árgangur

w

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Gervigras á Kópavogsvelli /12

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 510 7900

Sérfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn ga nús Magnús Albert Magnús Albert Harpa Arna Harpa Bjarni Arna Arna Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur úi rlöggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

löggiltur

löggiltur

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

fastlind.is fastlind.is fastlind.is aiðskiptaUppspretta ánægjulegra viðskipta löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

ur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Kristín

Smiðjuvegur rauð Harpa gata • Sími Bjarni Gunnar 38 Albert Kristín564 löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

0606 • Fax 564 0636 löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til

ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING Auðbrekku 1, Kópavogi daga

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

Hannes Ó. Sampsted

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

SMÁRALIND

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted H RSverrir I N GKomum BEinarsson R AUT heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Flatahraun www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 82425a••www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242


2

Fimmtudagur 16. maí 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SKÓLAHREYSTI

Sigurhátíð í Lindaskóla Þ

að hefur örugglega ekki farið framhjá neinum að Lindaskóli vann Skólahreystikeppnina í ár. Þetta er í þriðja skipti sem skólinn fagnar sigri en síðast var það árið 2010. Í liði Lindaskóla voru Alexander Broddi Sigvaldason, Hilmir Þór Hugason, Sara Bjarkadóttir og Selma Bjarkadóttir. Varamenn voru Ásdís María Davíðsdóttir, Breki Gunnarsson og Viktor Óli Bjarkason. Þjálfarar voru íþróttakennararnir María Guðnadóttir og Lilja Íris Gunnarsdóttir. Stuðningsmenn liðsins voru einnig öflugir í að hvetja liðið áfram til sigurs.

MENNINGARHÚS

Styrkir og nýr forstöðumaður kennd og ljóst þykir að hún skiptir máli í safnastarfi á landsvísu.

Nýr forstöðumaður Gerðarsafns

Kínahofið veitingahús / Nýbýlavegi 20 200 Kópavogi / Sími 554 5022 / kinahofid.is

Laus störf hjá Kópavogsbæ Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.

Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði. Kynntu þér málið á heimasíðu okkar. Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir leikskólakennurum, sérkennara, sérkennslustjóra, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og deildarstjóra. Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir húsverði, deildarstjóra sérúrræða, skólaritara, stuðningsfulltrúa, íþróttakennara, dönskukennara, sérkennara ásamt umsjónarkennurum á yngsta stig og miðstig. Einnig óska félagsmiðstöðvarnar eftir frístundaleiðbeinendum. Á velferðarsviði er óskað eftir starfsmönnum í íbúðakjarna, félagslegri heimaþjónustu, teymisstjóra og starfsfólki í þjónustu með fötluðum. Á bæjarskrifstofum Kópavogs er óskað eftir arkitekt í afleysingu, mannauðsráðgjafa og leikskólaráðgjafa. Einnig er opið fyrir umsóknir á biðlista um sumarstörf.

kopavogur.is

Náttúrufræðistofa og Gerðarsafn njóta ríkulegs styrks

Á dögunum voru styrkir úr safnasjóði veittir en alls fengu Náttúrufræðistofa og Gerðarsafn 7.7 milljónir króna úr sjóðnum. Styrkurinn skiptist í rekstrarstyrki til Náttúrufræðistofu annarsvegar og til Gerðarsafns hinsvegar. Einnig var margmiðlun grunnsýningar Nátt-

úrufræðistofu styrkt um 2, 3 milljónir og fjölskyldustundir óháð tungumáli þar sem vísindi og sköpun mætast voru styrkt um 800 þúsund. Verkefnin sem Gerðarsafn var styrkt um snúa að skráningarmálum, list í almenningsrými og dagskrá sem snýr að sýningu sem nú er í bígerð. Styrkurinn sýnir að starfsemi Menningarhúsanna er sannarlega viður-

Jóna Hlíf Halldórsdóttir hefur verið ráðinn forstöðumaður Gerðarsafns en hún hefur umfangsmikla reynslu af stjórnun en hún var formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna frá 2014-2018. Jóna Hlíf er auk þess viðurkenndur listamaður með staðgóða þekkingu á myndlist, sýningarstjórnun og listkennslu. Verk hennar eru í eigu helstu listasafna á Íslandi og hún hefur fimm sinnum hlotið starfslaun listamanna. Jóna Hlíf hefur unnið sem sjálfstætt starfandi sýningarstjóri og rak m.a. Verksmiðjuna á Hjalteyri sem hlaut Eyrarrósina 2016 fyrir framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni. Jóna Hlíf útskrifaðist frá fagurlistadeild Myndlistaskólans á Akureyri 2005, lauk MFAgráðu frá Glasgow School of Art í Skotlandi 2007 og MA í listkennslu frá Listaháskólanum 2012.

ÓNÆÐI

Reykspólað langt fram eftir

Í

búi sem býr í næsta nágrenni Smáralindar hafði samband við blaðið. Gríðarlegt ónæði er vegna þeirra sem sækja á bílastæði Íslandsbanka og Smáralindar til að reyk-

spóla á bílum sínum, með tilheyrandi hávaða, oft langt fram eftir nóttu. Um ófremdarástand er að ræða, að sögn íbúans sem vildi ekki koma fram undir nafni. „Verst er að lög-

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent Dreifing: Íslandspóstur

reglan lætur þetta óátalið og heyrst hefur að lögreglumenn séu stundum sjálfir að æfa sig þarna.“

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


KY NN IN G

Myndgreining Hjartaverndar í Kópavogi Heilbrigðisþjónusta í Kópavogi hefur vaxið samhliða auknum íbúafjölda og stækkun byggðar. Í bæjarfélaginu er nú fjöldi heilsugæslustöðva og hjúkrunarheimila. Myndgreining leikur stórt hlutverk í heilbrigðisþjónustu og henni hefur fleygt hratt fram tæknilega á undaförnum árum. Nú þarf ekki lengur að leita út fyrir bæjarfélagið til að fá almenna myndgreiningarþjónustu svo sem röntgen, segulómun, tölvusneiðmyndir og ómun. Hjá Myndgreiningu Hjartaverndar í Holtasmára 1 í Kópavogi er nú boðið upp á alla almenna og sérhæfða myndgreiningarþjónustu með greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands. Aðgengið að Holtasmára 1 er mjög gott og þar eru alltaf næg bílastæði. Myndgreining í þjónustu- og vísindaskyni

Myndgreining Hjartaverndar byggir á grunni tveggja áratuga reynslu myndgreiningar í Hjartavernd sem var aðallega gerð í vísindaskyni. Það var svo árið 2017 sem fyrirtækið Myndgreining Hjartaverndar var stofnuð og bætti myndagreiningarþjónustu við starfsemina. Fyrirtækið er að langmestu leyti í eigu Hjartaverndar sem ekki er rekin í hagnaðarskyni. „Þó svo að Myndgreining Hjartaverndar hafi sterka tengingu við myndgreiningu á hjarta og æðum, að þá gerum við einnig myndgreiningu á öllum öðrum líffærakerfum“ segir Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri og geislafræðingur. „Hjá okkur er lítil eða engin bið eftir rannsóknum með segulómun, DXA beinþéttnimæli og ómun. Við gerum allar röntgenrannsóknir og flestar tölvusneiðmyndarannsóknir samdægurs. Ekki þarf að panta tíma ef beiðni liggur fyrir,“ segir Sigurður.

Greining og forvörn

Sigurður útskýrir að tilgangur og markmið fyrirtækisins er ekki bara að veita fyrsta flokks þjónustu heldur einnig að sinna vísindarannsóknum, greiningu og forvörnum í því skyni að auka skilning á sjúkdómum og bæta meðhöndlun þeirra með tæknilegum aðferðum. „Við erum stolt af starfsfólki okkar sem meðal

annars inniheldur móttökuritara, röntgenlækna, hjartalækna og geislafræðinga. Við leggjum áherslu á að bregðast hratt við þjónustubeiðnum og senda rannsóknarsvör innan skamms tíma. Okkar sameiginlega markmið er að veita áreiðanlega þjónustu, sýna lipurð í samskiptum og alúðlegt viðmót.“

Pantaðu tíma

Til að fá tíma í myndgreiningu þarf alltaf að hafa beiðni frá lækni.

„Læknar senda oftast beiðni um rannsókn rafrænt. Fyrir heilbrigðisstarfsfólk geta læknar sent okkur rafræna beiðni um myndgreiningu og tekið við rafrænum svörum á öruggan hátt með Sögu -Rafrænni sjúkraskrá eða með RIS Vefkerfi Myndgreiningar Hjartaverndar.“ Myndgreining Hjartaverndar Holtasmára 1, 201 Kópavogur Tímabókanir og svör: 535-1876 Heimasíða: myndir.hjarta.is


4

Fimmtudagur 16. maí 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Mikið úrval af TYR sundfatnaði - nýjar gerðir og litir, úr DURAFAST 300+ efninu, sem er sérlega klórþolið og lithelt. Kíktu á úrvalið á heimasíðu okkar www.aquasport.is Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur sími: 5640035

Hágæða sláttutraktorar frá

Guðmundur Gísli Geirdal, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

HIN HLIÐIN

40 ár á Íslandi

Þekkti fuglategundir en ekki bíla Áfram höldum við að kynnast hinni hliðinni á bæjarfulltrúum Kópavogs í stafrófsröð. Næstur í röðinni er Guðmundur Gísli Geirdal, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Nafn, starf og fjölskylduhagir: Guðmundur Gísli Geirdal, sjómaður, bæjarfulltrúi og formaður velferðarráðs. Ég hef verið á sjó alla mína ævi og er kvæntur Lindu Jörundsdóttir. Við eigum 5 börn.

Sterkir og notendavænir Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

pp Leikjaho Freestyl Parkour e

Gælunafn: Gassi.

Fimleikar

r a m u S ið

e k s m ná

ur. il 13 ára ald t 6 m u in r n á ald ra. ru fyrir bör til 9 ára og 10 til 13 á e in ið e k s 12 Nám o h ó pa , 6 n frá kl. 9 – n e s í u Skipt er í tv ik v ti. ikur, kennd í 5 v a að hafa með sér nes u r e in ið e k f þur Náms . Iðkendur eða 13 – 16

Vika 1 4. júní 11.-1 Vika 3 8. júní 24.-2

Vika 2 1. júní 18.-2

Vika 4 . júlí 1.-21

Vika 5 gúst 12.-16. á

Hvert námskeið kostar kr. 12.900.- og innifalið í námskeiðinu er Rush bolur, Rush sokkar, Rush hálsmen og pylsupartý í lok vikunnar. Allir krakkar fara svo heim sátt og sæl með viðurkenningarskjal frá Rush. Veittur er 10% systkinaafsláttur. Frekari upplýsingar sendast á netfangið namskeid@rushiceland.is

Rush Iceland trampólíngarður Dalvegi 10-14 S : 519 3230

Búseta: Fákahvarf við Elliðavatn sem er í mjög rólegu hverfi í grennd við fallega náttúru. rólegt hverfi. Áhugamál: Golf, fótbollti og borðtennis. Langar að ferðast mun meira. Stjörnumerki: Krabbi. Leyndur hæfileiki: Get sleppt því að sofa aðra hverja nótt. Eftirlætis listamaður í Kópavogi: Bjössi Thor Gitarleikari Besti maturinn: Nautasteik rare og Humar með miklum hvítlauk. Hvaða tónlist hlustaðir þú mest á þegar þú varst ungur? Rokk sem var pínu þungt.

En núna? Svolítið það sama. Hlusta samt eiginlega á allt nema á diskótónlist. Dett stundum í Bubba og Johnny Cash en líka Muse.

heimi. Hér þarf að halda áfram að borga niður skuldir bæjarins og uppfylla þau markmið Sameinuðu Þjóðanna sem bæjarstjórnin hefur sett sér.

Hvað gerir þú til að endurhlaða batteríin? Eiginlega bara að fara út á sjó og vera einn með fuglum og fiskum.

Uppáhalds staður í Kópavogi: Golfvöllur GKG. Að spóka sig á fallegum golfvelli í góðum félagsskap er ótrúlega gaman.

Eftirlætis stjórnmálamaður: Allir þeir sem þora að leggja sig undir og standa og falla með eigin sannfæringu.

Lífsmóttó: Að vera alltaf eins fljótur í allri vinnu eins og mögulegt er. Þetta eyðileggur reyndar fyrir mér allt föndur en svona var ég bara alinn upp.

Af hverju ert þú í stjórnmálum og fyrir hverja ert þú að beita þér? Ég vill hafa áhrif á hvernig samfélagið þróast. Ég er að beita mér fyrir alla Kópavogsbúa og reyna að gæta hagsmuna þeirra sem á eftir okkur munu koma. Hver eru helstu úrlausnarefni sem þarf að leysa í Kópavogi í dag? Það þurfa allir að geta búið í öruggu húsnæði. Það þarf að lækka skatta og álögur hins opinbera þannig að fólk geti bætt við sig tekjum án þess að vera refsað fyrir það. Einnig á að tryggja öldruðum áhyggjulaust ævikvöld meðal annars með því að byggja hjúkrunarheimili og bæta heimaþjónustu. Það þarf að sjá til þess að Kópavogur verði besta bæjarfélag í

Kanntu einhverja skemmtilega sögu af sjálfum þér? Þegar ég kom frá Grímsey þá fannst mér allir aðrir pínu skrítnir. Ég áttaði mig seinna á því, eða var eiginlega bent á það, að það væri ég sjálfur sem væri skrítinn. Ég þekkti til dæmis fuglategundir en ekki bíla. Þegar ég fór fyrst í bíó með bróður mínum og öðrum vini, sennilega um 9 ára aldur, þá fórum við heim í hléinu. Við vorum vissir um að myndin væri búin því það fóru svo margir út, líklega bara til að reykja. Mig langar ennþá að sjá seinni hlutann af þessari mynd og hvernig hún endaði. Hún var svo spennandi þegar hún hætti.

KRAFTLYFTINGAR

Klyfjaður verðlaunapeningum á EM

G

uðfinnur Snær Magnússon keppti á EM í kraftlyftingum sem fór fram í Pilsen, Tékklandi um síðustu mánaðarmót. Guðfinnur keppir í +120 kg unglinga og hefur þrátt fyrir ungan aldur keppt lengi í greininni. Hann lauk mótinu með 375 kg hnébeygju, 390 kg fóru upp en lyftan var því miður dæmd ógild. Í bekkpressunni lyfti hann 275 kg og svo kláraði hann mótið með 302,5 kg réttstöðulyftu. Þetta gaf honum silfurverðlaun í hnébeygju,

Blikarnir þrír: Auðunn Jónsson, Guðfinnur Snær og Helgi Hauksson, alþjóðadómari.

Guðfinnur Snær Magnússon á verðlaunapalli í Pilsen.

silfurverðlaun í bekkpressu, bronsverðlaun í réttstöðulyftu og silfurverðlaun í samanlögðu með 952,5 kg. Það er 5 kg bæting á hans besta

árangri. Guðfinnur fór því heim klyfjaður 3 silfurpeningum og bronspening um hálsinn. Flottur árangur!


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

5

Fimmtudagur 16. maí 2019

stqf REEBOKFITNESS.IS

LÍKAMSRÆKT & SUND AÐEINS

39.900 KR. STINGDU ÞÉR AF STAÐ!*

NÝ NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST!

ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT & SUND

AÐEINS 39.900 KR. ÁRSKORT Í LÍKAMSRÆKT & SUND FYRIR UNGLINGA

AÐEINS 25.000 KR.

*Kortin fást og gilda eingöngu í sundlaugum Kópavogs

FYRIR ALLA | ENGIN BINDING


6

Fimmtudagur 16. maí 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SAGAN

Sumarhúsabyggðin í suðurhlíðum Hafsteinn Karlsson, rifjar upp æskustöðvarnar.

Sögufélag Kópavogs stóð nýverið fyrir fundi um sumarhúsabyggðina í suðurhlíðum Kópavogs. Þar sagði ég frá byggðinni eins og hún var á sjöunda áratug síðustu aldar þegar ég bjó þar og Frímann Ingi Helgason sagði frá vestustu húsunum á svæðinu. Vel á annað hundrað manns sóttu fundinn. Það er mikill áhugi á að safna frekari upplýsingum um þetta svæði, ræða við þá sem þarna bjuggu og fá myndir úr daglegu lífi fólksins. Þessir bústaðir voru byggðir á tímabilinu 1920 – 1950 og voru flestir orðnir heilsárshús á sjöunda áratugnum. Bústaðirnir voru reistir af efnafólki og í suma þeirra var talsvert meira lagt en íbúðarhúsin sem almenningur var að reisa sér á þessum tíma.

Austasta húsið í Kópavogi

Haustið 1961 fluttu foreldrar mínir með okkur fimm systkinin frá sveitabæ á Rangárvöllum í Kópavoginn. Það var mikill húsnæðisskortur á höfuðborgarsvæðinu á þessum tíma enda streymdi fólk þangað utan af landi. Það var ekki um auðugan garð að gresja og að endingu keyptu þau hús í Kópavogi. Þetta hús var Helgafell við Fífuhvammsveg sem stóð rétt neðan við þar sem Engihjalli er nú. Austasta húsið í Kópavogi á þeim tíma og skammt austan við það var Breiðholtsbærinn. Húsinu fylgdi stór bílskúr og hænsnakofi. Það kom sér vel því foreldrar mínir höfðu með sér nokkrar hænur úr sveitinni.

Byggt sem sumarbústaður

Helgafell var um 60 fermetra timburhús, byggt sem sumarbústaður rétt fyrir 1950. Það voru tvær stofur samliggjandi með góðu opi á milli, frekar lítið herbergi þar sem þó komust tvær kojur fyrir í, lítið eldhús þar sem við gátum öll setið við lítið matarborð að mömmu undanskilinni sem á þessum tíma stóð alltaf við eldavélina og mataðist af undirskál. Við krakkarnir vorum sem betur fer lítil og þess vegna rúmaði eldhúsið okkur öll. Í miðju húsinu var svolítill gangur og þar var líka örlítið klósett. Viðbyggingin skiptist í tvennt, anddyri og svo rými þar sem var kolakynding, hallandi gólf að hluta, niðurfall og þar var hægt að þvo. Pabbi byggði fljótlega við húsið og þá bættist við eitt rúmgott herbergi.

Oft kalt

Húsið var kolakynnt. Það var einfalt

Yfirlitsmynd. Fremst á myndinni er Dvöl, sem enn stendur. Horft er austur eftir dalnum og fjærst er lakkrísgerðin og frystihúsið.

í blaðinu hljóp hún með það logandi fram að miðstöðinni. Þá þurfti einhver að hlaupa á eftir henni því að glóð og jafnvel logandi pappír gat dottið á gólfið og hann varð að slökkva strax.

Vatn úr brunni

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri Salaskóla, flutti skemmtilegt erindi á vorfundi Sögufélagsins þar sem hann fjallaði um æskuslóðirnar í suðurhlíðum Kópavogs.

gler í gluggum og það gat gustað inn um veggina og upp um gólfið. Það var oft kalt þennan fyrsta vetur. Í desember fór kuldinn niður í -17°. Foreldrar mínir létu ekki loga á kyndingunni yfir nóttina vegna eldhættu. Þetta var timburhús, fullt af litlum börnum með engan neyðarútgang eða reykskynjara, enda tíðkaðist slíkt ekki á þeim tíma. Við vöknuðum í ískulda á morgnana og það var erfitt að fara fram úr. Gólfið eins og jökull og klaki inn á öllum rúðum. Við köllum þetta fyrirbæri frostrósir sem er fallegt nafn og fyrirbærið er líka fallegt. En það er kalt. Við grúfðum andlitið undir sænginni þar til mamma var búin að kveikja upp. Stundum voru engar eldspýtur til því foreldrar mínir reyktu ekki. Þá kveikti mamma á eldavélarhellu og þegar hún fór að glóa vafði hún saman blaðsíðu úr dagblaði og setti endann á helluna. Þegar kviknaði

Vatnið fengum við úr brunni rétt ofan við húsið. Þetta var brunnur sem kannski var einn og hálfur sinnum einn og hálfur meter og þó nokkuð djúpur. Honum var lokað að ofan með timbri og á því var lítið gat með loki, nógu breitt fyrir fötu. Rör var úr brunninum og inn í húsið. Þar var rafmagnsdæla sem auðveldaði vatninu þessa leið. En á köldum vetrardögum fraus í leiðslunum inn í húsið og þá var vatnslaust. Þá fórum við gjarnan tveir bræðurnar saman með eina fötu sem við létum síga ofan í brunninn og fylltum hana af vatni því vatnið fraus ekki í brunninum. Í þessu húsi bjuggum við í sjö ár og á þeim tíma fæddust tvær yngstu systur okkar. Það var því níu manna fjölskylda sem bjó í þessu litla húsi. Það var þröngt um okkur en engu að síður leið okkur krökkunum vel. Umhverfið var okkur endalaus skemmtigarður. Við fórum í indjánaleiki í skógarlundum, veiddum fisk í læknum, kepptum í fjallahjólreiðum í sandgryfjunum, sigldum á heimasmíðuðum flekum og bárujárnsbátum á hyldjúpum pollunum í gryfjunum og í trönunum gátum við æft okkur í að klifra og hanga. Stundum gafst færi á að njósna um ástfangin pör sem leituðu að ró inn á milli trananna eða skúmaskotum sandgryfjanna.

Hér sést bragginn sem var bíóhús hermanna á stríðsárunum. Þarna var kampur sem hét Hilton kampur. Seinna var Framfarafélag Kópavogs stofnað í bragganum og enn síðar var þar járnsmiðja sem framleiddi stálhúsgögn. Fremst á myndinni er brú yfir Kópavogslæk. Við krakkarnir skriðum stundum undir hana og biðum eftir að bíll keyrði yfir. Mest var gaman undir brúnni þegar þungir vörubílar fóru yfir.

Helgafell.

Frá Digranesvegi. Myndin er tekin rétt neðan og vestan við Digranesskóla. Hér sést yfir hluta sandgryfjanna og í Fífuhvamm. Þá sést í steypustöðina sem var í sandgryfjunum.

21. maí árið 1970 kom upp eldur í Dílum og varð mikill eldur. Karen og Rafn sem þá bjuggu þar með börnum sínum misstu þar eigur sínar. Sem betur fer var enginn heima þegar eldurinn kom upp.

Laufás, Helgafell, Dílar. Hér má sjá húsin sem stóðu austast í suðurhlíðunum. Húsin talin frá vinstri eru Helgafell, Laufás, þá kemur sumarbústaður sem ekki var búið í og loks Dílar.

Víbró árið 2019. Í þessu húsi sem enn stendur var plastverksmiðjan Víbró. Á efri hæðinni var lakkrísgerðin sem var fræg um allt höfuðborgasvæðið. Þar var hægt að kaupa lakkrísafganga fyrir 5 eða 10 krónur. Þetta var besti lakkrís í heimi og krakkar lögðu á sig langa leið til að verða sér úti um hann.

Rauði krossinn í Kópavogi óskar eftir sjálfboðaliðum í vinaverkefni Heimsóknavinir Rauða krossins eru á öllum aldri og heimsækja jafnt unga sem aldna. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að veita félagsskap, nærveru og hlýju. Heimsóknavinir með hunda taka hundana sína með í heimsóknir til gestgjafa einu sinni í viku, eina klukkustund í senn. Oft geta hundar náð öðruvísi til fólks og veita gleði og ánægju. Símavinir hringja frá heimilum sínum í þátttakendur tvisvar í viku og þeir spjalla saman í allt að 30 mínútur. Stutt samtal getur skipt sköpum í lífi fólks og allir geta fengið símavin óháð búsetu. Ef þú hefur áhuga á að taka þátt þá er hægt að samband í síma 570 4063 eða með tölvupósti á netfangið kopavogur@redcross.is

Hamraborg 11 – 200 Kópavogur – www.raudikrossinn.is/kopavogur

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133


Kynnir:

styrkur - ending - gæði

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í ASKALIND BLöNDuNARTÆkI

Við gerum þér hagstætt tilboð, bæði í innréttingu, spegla, vaska og blöndunartæki

hÁGÆðA DANSkAR allskonar prentun.....

BAðheRBeRGISINNRÉTTINGAR

.....fljótt fljótt VIð höNNum oG TeIkNum

STuRTuTÆkI

ÚRVAL INNRÉTTINGA

SpeGLAR oG LjóS

opIð:

Mán. - fim. kl. 09 til 18 Föstudaga kl. 09 til 17 Laugardagar kl. 11 til 15

Askalind 8 898 3380 www.skyndiprent.is skyndiprent@skyndiprent.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá dönskum gagnrýnendum

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Þjónustumiðstöð

Sumarstarf Ýmis 2019 Siglingæfingar fyrir börn 8-15 ára Nánar um námskeiðið:

Markmiðið er að æfa þátttakendur í að sigla Opimist, Topper og Laser bátum félagsins. Æfingarnar verða á mánudögum, miðvikudögum og fimmtudögum frá 16:15-19:00. Fyrsta æfingin verður þriðjudaginn eftir Hvítasunnu, 11. júní og sú síðasta 15. ágúst. Þrír starfsmenn Ýmis verða á æfingunum: þjálfari, öryggisvörður og fulltrúi Ýmis. Í ár verður foreldrum barna sem taka þátt í æfingunum boðið að læra siglingar undir handleiðslu fulltrúa Ýmis og kynnast því siglingum á meðan börnin sigla.

Námskeiðstími/námskeiðsgjald

Boðið verður upp á 10 vikna æfingatímabil. Gjaldið er 30.000 krónur. Hægt er að nota frístundastyrk á íbúagátt Kópavogsbæjar til að greiða fyrir þetta námskeið. Einnig er boðið upp á hálft æfingabil, sem kostar 11.000 krónur. Hámarksfjöldi á æfingum er að jafnaði 12 börn. Umsjón: Þorsteinn Aðalsteinsson. Skráning á æfingarnar fer fram á Frístundagátt Kópavogsbæjar. Frekari upplýsingar eru veittar á nefanginu siglingafelag@siglingafelag.is og á Facebooksíðu félagsins.

Skútunámskeið

Siglingafélagið Ýmir býður upp á skútunámskeið fyrir fullorðna. Nemandinn er undirbúinn fyrir próf í verklegum hluta skemmtibátsprófsins, sjá námskrá fyrir hásetanámskeið: www.siglingafelag.is undir kjölbátar. Boðið verður upp á eftirfarandi dagsetningar. Námskeið 1: 3/6-14/6 Námskeið 2: 8/7 - 19/7 Námskeið 3: 29/7 - 9/8 Hvert námskeið telur 5 skipti: 4 tíma í senn á mánudögum, miðvikudögum og laugardögum. Verð: 45.000 kr. Nánari upplýsingar gefur Sigríður á siggaskipstjori@gmail.com. Greiða skal inn á reikning félagsins: 536-26-6634, kt. 470576-0695 og senda Siggu kvittun. Gert verður út frá Ýmishöfninni í Kópavogi.

Þriðjudagskeppnir í Reykjavík

Fullorðnum félagsmönnum Ýmis er boðið upp á að taka þátt í þriðjudagskeppnum í Reykjavík á Secret báti félagsins. Keppnishópurinn verður undir stjórn Ólafs Bjarnasonar og eru áhugasamir hvattir til að hafa samband við Ólaf á olibjarna59@gmail.com. Skráningargjald í keppnishópinn er 20.000 kr miðað við að tekið verði þátt í að minnsta kosti fjórum siglingakeppnum. Greiða skal inn á reikning félagsins: 536-26-6634, kt. 470576-0695 og senda Ólafi kvittun.

Fimmtudagssiglingar í Fossvogi

Á fimmtudögum er félagsmönnum boðið upp á að sigla á kænum og minni kjölbátum félagsins frá Ýmishöfninni. Opið verður frá 17:00-19:00. Félagsmenn geta tekið út bát í samráði við umsjónarmann og er heimilt að taka einn gest með ef bátakostur leyfir. Hægt er að fá lánaða árabáta og kænur fyrir börn, en eftirlit og öryggi barna er alfarið á ábyrgð foreldris/félagsmanns sem þarf að vera bátfær. Fyrir frekari upplýsingar, hafið samband við siglingafelag@siglingafelag.is. Skráningargjald er innifalið í félagsgjaldi Ýmis sem er 5.000 kr. Greiða skal inn á reikning félagsins: 536-26-6634, kt 470576-0695 og setja nafnið „Félagsgjald 2019“ í athugasemdir við greiðslu.


8

Fimmtudagur 16. maí 2019

KYNNING

BÓKASAFNIÐ

Hagkvæmar íbúðir í Sunnusmára L ind fasteignasala er að setja í sölu hagkvæmar íbúðir í Sunnusmára 16-18 og Sunnusmára 20-22. Hannes Steindórsson, fasteignasali, segir að mikil vöntun sé til staðar á markaðnum fyrir þessar stærðir íbúða. „Það er mikil þörf fyrir íbúðir af þessu tagi sem henta til dæmis vel sem fyrstu kaup. Þetta hefur lengi vantað inn á fasteignamarkaðinn. Íbúðirnar eru minni en almennt gerist en gríðarlega skemmtilega hannaðar og skipulagðar. Stærðir íbúðanna eru frá 48 fermetrum og upp úr. Yfir 30 íbúðir eru í boði sem eru um 50 fermetrar að stærð. Þá eru

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Stefnumót við rithöfunda – hvernig verður bókin til?

einnig úrval íbúða sem eru 60-75 fermetrar að stærð.“

Nýtt hverfi

Sunnusmári er nýtt hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Mikið er lagt í hönnun, skipulag og aðkomu að öllu hverfinu. Hverfið býður upp á upphitaðar gangstéttir; deilibíla, bílakjallara sem útbúnir eru fullkomnum rafhleðslukerfum, snjallsímastýrðum mynddyrasímum, hitastýringum og mörgu fleira. Allar upplýsingar fást hjá Lind fasteignasölu, tölvupóstfang: 201@fastlind.is

Hannes Steindórsson hjá Lind fasteignasölu.

KYNNING

Pure Deli hefur opnað nýjan stað í Gerðarsafni

V

eitingastaðurinn Pure Deli opnaði sumarið 2017 í Urðarhvarfi 4, efst í Kópavogi. Að stofnun hans stóðu nokkrir matgæðingar með ástríðu fyrir góðum lífsstíl og heiðarlegum, bragðgóðum, hollum mat. Pure Deli leggur áherslu á ferskan og góðan mat, góða þjónustu og gott andrúmsloft. Á matseðlinum eru m.a. súrdeigspizzur, vefjur, salöt, súpur og djúsar ásamt kaffi og bakkelsi. Einnig er boðið upp á vegan og glúteinlausa rétti auk þess sem hægt er að panta

veitingar í veislur og á fundi. Um helgar er vinsælt að mæta í „bröns“ en Brunchplattinn á Pure Deli er sannkallaður sælkera platti. Á honum er nýbakað súrdeigsbrauð með pesto, indianchicken salati,klettasalati, avocado & serrano hráskinku, belgísk vaffla með þeyttum rjóma, berjum & súkkulaði sósu, grísk jógúrt með berjum & hunangi, ávextir,kaffi og djús. Að sögn Jóns Arnars Guðbrandssonar rekstraraðila staðarins hefur góður stígandi verið í rekstrinum.

B „Við erum hverfisstaður sem er hugsaður fyrir nágranna okkar sem vilja góðan og notalegan veitingastað og kaffihús í stuttri fjarlægð og hér er nóg af bílastæðum. Í Urðarhvarfi erum við staðsett stutt frá góðum gönguleiðum og fallegum náttúruperlum, eins og Rauðvatni, Elliðavatni og Heiðmörk. Við opnuðum nýlega nýjan stað í Gerðarsafni í Hamraborg þar sem gestir og gangandi geta notið listagóðs matar í fallegu og menningarlegu umhverfi.“

ókasafn Kópavogs býður skáldum á aldrinum 9 til 12 ára á stefnumót við rithöfunda á sumarnámskeiði í ágústmánuði. Námskeiðið fer fram á aðalsafni 19. – 22. ágúst og stendur frá kl. 13:00 – 16:00 alla dagana. Krakkarnir kanna bókasafnið, lesa bækur, tala um bækur, leggja drög að sínum eigin bókum, kynnast því hvernig bækur verða til og spjalla við höfunda uppáhaldsbókanna sinna. Flottir höfundar heimsækja hópinn daglega og farið verður í vettvangsferðir í bókaforlög og á Lindasafn.

Námskeiðið hentar öllum krökkum sem hafa gaman af því að segja sögur. Að námskeiði loknu hafa krakkarnir fengið innsýn inn í störf rithöfunda og prófað að skrifa sögur eftir ýmsum aðferðum. Þau æfa sig að vinna bæði saman og sjálfstætt og þjálfa sig í að taka gagnrýni og veita hana. Ekki síður er mikilvægt tækifærið til að lesa bækur, skiptast á skoðunum um þær og læra að umbreyta lestri í sköpunarkraft. Allar helstu upplýsingar um skráningu er að finna á sumar. kopavogur.is


DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345

EUROVISION-TILBOÐ Stór pizza af matseðli Kjúklingavængir að eigin vali með sósu 2 L gos

3.550 kr. Gildir 13.–19. maí

Ef þú sækir


10

Fimmtudagur 16. maí 2019

MK

HLAUP

Metþáttaka í Kópavogsmaraþoni

B

reiðablik stóð fyrir Kópavogsmaraþoni í fjórða sinn um síðustu helgi. Hlaupið er að festa sig í sessi sem skemmtilegt hlaup fyrir alla fjölskylduna

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

og í á voru keppendur á öllum aldri. Hlaupið hefur aldrei verið fjölmennara en í ár voru um 200 hlauparar skráðir til leiks. Sigurvegarar í 5 km hlaupi voru þau Vilhjálmur Þór

Opið fyrir umsóknir á afrekssvið Menntaskólans í Kópavogi

Svansson og Andrea Kolbeinsdóttir. Í 10 km hlaupi sigruðu Maxime Sauvageon og Fríða Rún Þórðardóttir. Í hálfmaraþoni sigruðu Adrian Grazyk og Íris Dóra Snorradóttir.

N

ú er opið fyrir umsóknir á nýstofnuðu afrekssviði Menntaskólans í Kópavogi. Nemendur sem skrá sig á sviðið útskrifast af bóknámsbraut – afrekssviði og fá 5 einingar á önn fyrir þátttöku. Þannig mæta þau í þrjá tíma í viku með áherslu á tækniþjálfun, styrktarþjálfun og bóklega tíma. Daði Rafnsson, fagstjóri afrekssviðs segir breiðan hóp íþróttafólks rúmast innan afrekssviðsins. „Þetta er ekki einungis fyrir

íþróttafólk í hópíþróttum og boltagreinum heldur hvetjum við alla sem eru virkir í íþróttafélögum innan raða ÍSÍ að kynna sér námið vel. Hver íþróttagrein hefur sínar tækniæfingar en í styrktarþjálfun ætlum við að kenna nemendunum að bera ábyrgð á eigin líkamsþjálfWWun. Í bóklegum tímum verður farið yfir næringarfræði, íþróttasálfræði, þjálffræði og svo erum við líka mjög spennt fyrir því að kenna þeim að eiga uppbyggileg samskipti, hvernig þau geta notað samfélagsmiðla og að koma fram í fjölmiðlum. Einnig kennum við samningatækni sem nýtist þeim vonandi á sinni vegferð.“ Mikill áhugi er á náminu enda segir Daði að það búi mikill kraftur í ungu íþróttafólki í Kópavogi. „Við erum með frábær félög í Kópavogi sem eru leiðandi á landsvísu. Okkur hefur vantað að geta haldið betur utan um íþróttafólk á þessum aldri og erum spennt fyrir haustinu.“

Fagnaðir

PINNAMATUR

Næst þegar þið þurfið pinnamat, smurt brauð eða tertur fyrir útskriftina eða annan mannfagnað, hafðu þá samband og fáðu tilboð í sal okkar og veitingarnar þínar.

Veislur e

okkar l

ru

Bjóðum

ist!

uppá fjöld a tegund pinnama a ts og tap asrétta

Pinna- og tapasréttir eru afgreiddir á einnota fötum, klárt fyrir veisluborðið.

Skútan

Sjá verð og verðdæmi á heimasíðu okkar www.veislulist.is Hólshraun 3 · 220 Hafnarfjörður · Símar: 555-1810, 565-1810 · Netfang: veislulist@veislulist.is · www.veislulist.is


SUMARNÁMSKEIÐ BREIÐABLIKS 2019

Í sumar býður Breiðablik upp á íþróttanámskeið fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára í Smáranum og Fagralundi. Námskeiðin eru hugsuð fyrir börn fædd á árunum 2007 til 2014 og verður skipulögð dagskrá frá kl. 9.00-16.00 alla virka daga. Boðið verður upp á; • Körfuboltanámskeið • Karatenámskeið • Skáknámskeið

• Ævintýranámskeið • Frjálsíþróttanámskeið • Knattspyrnunámskeið

• Sundnámskeið • Hjólreiðanámskeið (aðeins fyrir börn fædd: 2007-2009, námskeiðin eru í Smáranum)

Tímatafla og staðsetning námskeiða Smárinn Ævintýranámskeið Frjálsíþróttanámskeið Körfuboltanámskeið Karatenámskeið Skáknámskeið Knattspyrnunámskeið Hjólreiðanámskeið (Árgangur: 2007-2009)

Fagrilundur Ævintýranámskeið Frjálsíþróttanámskeið Körfuboltanámskeið Knattspyrnunámskeið

Verð fyrir eina viku

Vika 24 11.06-14.06

Vika 25 18.06-21.06

Vika 26 24.06-28.06

Vika 27 01.07-05.07

9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16 9-12

9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16 9-12

9-12 13-16 9-12

9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16

Vika 24 11.06-14.06

Vika 25 18.06-21.06

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16

Vika 26 Vika 27 24.06-28.06 01.07-05.07

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16 9-12 13-16 13-16

Vika 28-29

Sumarleyfi

Vika 30 22.07-26.07

Vika 31 29.07-01.08

9-12 13-16 9-12 9-12

9-12 13-16 9-12 9-12

13-16

13-16

Vika 32 Vika 33 06.08-09.08 12.08-16.08

9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16

Vika 28 08.07-12.07

Vika29 15.07-19.07

Vika 30 22.07-26.07

Vika 31 29.07-02.08

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16 9-12 13-16 13-16

13-16 9-12 13-16 13-16

9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16

Námskeið 1/2 dagur (3 klst.)

Verð 7.300 kr.

• Sama verð er á öll námskeiðin og hægt er að velja um hálfan dag eða heilan dag.

Hádegismatur

3.700 kr.

• Gert er ráð fyrir að börnin taki með sér hollt nesti en það er einn nestistími á hverju námskeiði.

Gæsla 1 klst., á dag

2.000 kr.

• Í Smáranum er hægt að kaupa heitan mat í hádeginu og gæslu frá 8.00-9.00 og 16.00-17.00.

*Félagið áskilur sér rétt til að sameina námskeið eða færa þau milli staða ef ekki næst lágmarks þátttaka. Hægt verður að skrá börn á námskeið og í gæslu frá og með 2. maí en allar upplýsingar um skráningarferlið er að finna á heimasíðu Breiðabliks – breidablik.is. Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 441-8900. Yfirumsjón með námskeiðunum hefur Sóllilja Bjarnadóttir, félagsfræðingur og landsliðskona í körfuknattleik. Á fótbolta-, frjálsíþrótta-, karate-, körfubolta-, sund- og skáknámskeiðum  verða undirstöðuatriði greinanna kynnt fyrir iðkendum í bland við skemmtilega leiki sem þeim tengjast. Á ævintýranámskeiðunum verður farið í ýmislega leiki, íþróttir, göngutúra og fjöruferðir svo eitthvað sé nefnt. Hjólreiðanámskeið eru ætluð börnum fæddum 2007-2009 og er hámarksfjöldi 15 manns. Dagskrá hjólreiðanámskeiðsins er eftirfarandi: Mánudagur: Hjólað inn í Elliðaárdal, stígarnir kannaðir og farið yfir helstu hjólreiðareglur s.s. hvernig hjóla á í hóp, stöðva, hætta framundan, hola í vegi, o.s. frv.

• Þegar heilsdagsnámskeið er valið er hægt að blanda saman tveimur mismunandi námskeiðum.

Þriðjudagur: Hjólað yfir á Ylströndina í Reykjvík, upp í Öskjuhlíð þar sem fjallahjólastígarnir eru prófaðir, farið upp í Perlu þar sem nestið er borðað. Miðvikudagur: Hjólað inn í Garðabæ, umhverfis Vífilstaðavatn þar sem nestið er borðað, að því loknu er hjólað niður í Garðaskóla þar sem pump track  brautin er prófuð. Fimmtudagur: Hjólað út á Gróttu þar sem nestið er borðað. Föstudagur: Hjólað út á Ylströndina í Reykjavík þar sem börnin geta buslað í fjörunni og kennararnir grilla ofan í þau (þátttakendur koma með 2x pylsur og brauð). **Sundnámskeið Sunddeild Breiðabliks býður í sumar upp á sundnámskeið í Sundskóla Breiðabliks í júní og júlí. Líkt og áður sjá reyndir og traustir kennarar um kennsluna, ásamt aðstoðarfólki í laug. Aðstoðarfólkið fylgir börnunum í gegnum búnings- og baðklefa. Sjá nánar á http://breidablik.is/sund/sumar-sundnamskeid/


12

Fimmtudagur 16. maí 2019

UMRÆÐAN

UMRÆÐAN

Virkjum Strætó Hesthús á einbýlishúsaverði Á Á

hverjum degi eru umferðaræðar þéttsetar bílum. Bregði eitthvað útaf þá nær stoppar umferðin. Væri Strætó hins vegar ekki þéttsetinn væri ástandið umtalsvert verra þar sem hver farþegi í Strætó fækkar bílum á götunni. Á síðasta gráa degi bauðst frír dagpassi og greikkaði það mikið fyrir umferðinni.

eftir er ekki til staðar. Til að mánaðarkort borgi sig þarf að taka Strætó oftar en 6 sinnum í viku og miðakort sparar einungis 15 krónur á ferð. Verðskráin er of há.

Indriði Stefánsson, fulltrúi Pírata í Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs.

Engin fjárhagslegur hvati

Utan grárra daga kostar ferðin með Strætó 470 krónur. Ljóst er að Strætó er ódýrari kostur en einkabíllinn. Þegar fasti kostnaðinn af bílnum er undanskilinn er Strætó hins vegar ekki samkeppnishæfur við breytilega kostnaðinn. Fæst erum við reiðubúin að borga meira fyrir Strætó en sem nemur eldsneytiskostnaði. Bíleigendum býðst því enginn fjárhagslegur hvati til að skilja bílinn eftir heima þurfi ekki að útrétta eða skutla. Strætó höfðar því fyrst og fremst til þeirra sem nota eingöngu Strætó. Vegfarendum býðst annars vegar að eiga bíl og nota hann eða nota Strætó. Hvatinn til að skilja bílinn

Breytinga er þörf

Samanburðurinn verður enn óhagstæðari sé litið til styttri ferða. Þannig kostar það 940 krónur fyrir fullorðinn einstakling með tvö börn að fara ferð innan hverfis og svo auðvitað annað eins til að komast heim. Erfitt er að rökstyðja Strætó sem valkost í því samhengi. Til þess að laga þetta þarf pólitískan vilja og breytingu á eigendastefnu Strætó, sem kemur í veg fyrir lækkun fargjalda en hún gerir ráð fyrir að fargjöld standi undir 40% kostnaðar. Til að breyta þessu þarf þrýsting frá kjósendum. Ég hef sem fulltrúi Pírata í Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs beitt mér fyrir lækkaðri gjaldskrá Strætó og mun halda því áfram. Virkjum Strætó, sköpum hvata til að skilja bílinn eftir heima.

fundi bæjarráðs í síðustu viku dúkkaði upp gamalt mál. Um er að ræða tillögu um kaup Kópavogsbæjar á síðustu hesthúsunum á Glaðheimasvæðinu. Hér er verið að setja endapunkt á hörmulega vegferð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem hófst með því að bjarga uppkaupsmönnum á hesthúsum á svæði hestamannafélagsins Gusts á árinu 2006. Högnuðust uppkaupsmenn um 500 milljónir á kostnað Kópavogsbúa. Vegferð þessi hefur vægt áætlað, kostað Kópavogsbæ tæplega 6 milljarða króna á verðlagi dagsins í dag, fyrir kaup á landi sem var þrátt fyrir allt í eigu bæjarins. Enn eiga Kópavogsbúar eftir að greiða milljónatugi fyrir þau hesthús sem eftir eru á svæðinu. Garðbæingar græddu á ódýru

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

vatni frá Kópavogi Aðkoma meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að málinu og niðurstaðan um að kaupa hvert hesthús á rúmlega einbýlishúsaverði hefur kostað bæinn meira en nokkur önnur

Loftslagsbreytingar eru helsta vá okkar tíma

L

ákvörðun í sögu bæjarfélagsins. Alls er kostnaður bæjarins við uppkaupin tæpir 8 milljarðar og þá er ótalinn annar kostnaður. Þar má nefna að ein afleiðing málsins er að Kópavogsbúar niðurgreiða vatn fyrir Garðbæinga og munu gera svo næstu 30 árin. Þess má svo geta að fyrir sameiningu þá seldu Garðbæingar Álftnesingum ódýra vatnið frá Kópavogsbúum á mun hærra verði, hirtu mismuninn og fóru hlæjandi í bankann. Þessi vegferð öll er eitt mesta og dýrasta klúðrið í sögu Kópavogsbæjar og er hún í boði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.

Flóttinn

UMRÆÐAN

oks innleiðir Kópavogur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir í loftslagsmálum. Á nýlegum fundi bæjarráðs var ákveðið að taka inn þetta mikilvæga markmið í yfirmarkmið bæjarstjórnar Kópavogs og eru það góð tíðindi í baráttunni við loftslagsbreytingar. Sveitarfélög landsins bera höfuð-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi.

ábyrgð þegar kemur að loftslagsmálum og hafa þau gríðarmikil tækifæri til þess að bregðast við, bæði sem vinnuveitandi og stjórnvald.

Í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í bæjarráði reyna þau að klína klúðrinu á meirihluta Alþýðuflokks og Alþýðubandalags á árunum 19861990 þar sem þá var gerður 50 ára lóðaleigusamningur við hestamannafélagið Gust. Slík tilraun er í besta falli brosleg og ótrúlegur flótti frá málinu enda var í þeim lóðaleigusamningi ákvæði um að hægt væri að segja honum upp án fyrirvara og án sérstakra bóta. Hlýnun jarðar er ekki flokkspólitískt mál, það er staðreynd sem við verðum að sameinast um að berjast gegn og gera það sem í okkar valdi stendur til þess að forða hamförum. Það er ástæða þess að ég hef barist fyrir því að innleiða þetta heimsmarkmið sem nú er að verða að veruleika. Næstu skref eru að vinna málið áfram í góðri sátt og samvinnu allra bæjarfulltrúa. Skýr framtíðarsýn er forsenda breytinga. Nú hefst brátt vinnan við fjárhagsáætlun og höfum við því kjörið tækifæri til að ákveða hvert við stefnum og hvernig við getum notað fjármuni sveitarfélagsins í hag umhverfisins og framtíðarinnar.  Hér er tækifæri til að gera Kópavog að fyrirmyndarsamfélagi með sjálfbærni að leiðarljósi.

Skoðaðu matseðilinn á kinahofid.is

Hlaðborð í hádeginu

Frábær Kínverskur veitingastaður í meira en 25 ár

Kr. 2.100.-

Kínahofið býður upp á gómsætt hádegistilboð af asískum réttum alla daga vikunnar

Opið alla virka daga frá 11:00 til 14:00

Kínahofið veitingahús I Nýbýlavegi 20 I 200 Kópavogi I Sími 554 5022 I kinahofid.is


ná Sum ms a ke r ið

Fimleikar og íþróttafjör Sumarnámskeið Gerplu 2019 Gerpla mun bjóða uppá sín hefðbundnu sumarnámskeið Fimleika- og íþróttafjör í sumar en alls verða níu námskeið í Versölum og fimm námskeið í Vatnsenda. Námskeiðin eru heilsdags og ætluð börnum fæddum 2009-2013. Námskeiðin eru fimleikamiðuð en farið verður í aðrar íþróttir, útivist og sund svo eitthvað sé nefnt.

Fyrir krakka fædd 2009-2013 (kl. 9-16) Námskeið 1:

11. - 14. júní (4 dagar), Versalir og Vatnsendi.

Námskeið 2:

18. - 21. júní, (4 dagar) Versalir og Vatnsendi.

Námskeið 3:

Á námskeiðinu er skipulögð dagskrá frá kl. 09:00-16:00.

24. - 28. júní, Versalir og Vatnsendi.

Boðið er upp á gæslu án aukakostnaðar frá kl. 08:00-09:00 og frá kl. 16:00-17:00.

Námskeið 4:

Verð fyrir 5 daga námskeið er 15.900 kr. fyrir 4 daga námskeið kostar 12.720 kr. Veittur er 20% systkinaafsláttur.

8. - 12. júlí, Versalir.

1. - 5. júlí, Versalir.

Námskeið 5: Námskeið 6:

15. - 19. júlí, Versalir.

Námskeið 7:

Athugið að fjöldi barna á hverju námskeiði verður takmarkaður. Námskeið geta sameinast náist ekki lágmarksfjöldi á námskeiðið.

22. - 26. júlí, Versalir.

Námskeið 8:

6. - 9. ágúst, (4 dagar) Versalir og Vatnsendi.

Námskeið 9:

Skráning hófst 1. maí og fer fram á greiðslusíðu Gerplu gerpla.felog.is

12. - 16. ágúst, Versalir og Vatnsendi.

Langar þig að koma á Parkour sumarnámskeið? Gerpla býður upp á nýjungar í sumar fyrir unga krakka sem hafa áhuga á Parkour. Sumarnámskeið Parkour er Parkourmiðað leikjarnámskeið. Hvert námskeið er vikulangt og í þrjár klukkustundir á dag.

Fyrir krakka fædd 2011-2013 (kl. 9-12)

Fyrir krakka fædd 2007-2010 (kl. 13-16)

Námskeið 1:

Námskeið 1:

Námskeið 2:

Námskeið 2:

Námskeið 3:

Námskeið 3:

11. - 14. júní (4 dagar).

Námskeiðið er haldið í Gerplu Vatnsenda

18. - 21. júní, (4 dagar).

Verð: 9.900 kr. fyrir 5 daga námskeið, 7.920 kr. fyrir námskeið sem eru 4 dagar.

24. - 28. júní.

Skráning: gerpla.felog.is og hófst hún 1. maí. Athugið takmarkað pláss.

Námskeið 4:

6. - 9. ágúst (4 dagar).

Námskeið 5:

12. - 16. ágúst.

11. - 14. júní (4 dagar).

18. - 21. júní, (4 dagar). 24. - 28. júní.

Námskeið 4:

6. - 9. ágúst (4 dagar).

Námskeið 5:

12. - 16. ágúst.


14

Fimmtudagur 16. maí 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Aðstoð með ungabarn óskast Fjölskylda í Kópavogi vantar aðstoð með 6 mánaða dreng, á dagvinnutíma. Leitað er að ábyrgum aðila sem sækir eftir dagvinnu, 70 – 100%. Gæti fengið sveigjanleika eftir því hvernig hentar. Í þessu felst að hugsa um lítinn dreng sem og létt heimilisstörf þegar færi gefst á. Tímabilið er frá lok ágúst til og með desember 2019 með möguleika á framlengingu. Við sjáum fyrir okkur að þetta gæti hentað jafnt ungu sem eldra fólki. Viðkomandi hefði aðgang að bíl og myndi skutlast með barnið til mömmunnar í brjóstagjöf. Lágmarksaldur er 18 ár. Ef þetta er eitthvað sem gæti hentað hafið þá endilega samband í gegnum netfangið: barnapossun1@gmail.com.

KÓPAVOGSVÖLLUR

Gervigras á Kópavogsvelli

L

agt var gervigras á Kópavogsvöll á vordögum en jarðvegsframkvæmdir hófust að loknu keppnistímabili síðasta haust. Um er að ræða gervigras frá þýskum framleiðenda sem hefur til dæmis gefið góða raun í Norrköping í Svíþjóð. Jafnframt hefur verið lagt nýtt vökvunarkerfi á völlinn. Bæjarráð samþykkti einnig í fyrra að byggja

upp keppnis- og æfingaaðstöðu frjálsra íþrótta á kastsvæði vestan áhorfendastúku Kópavogsvallar. Fótbolti á gervigrasi er ekki sama íþróttin og á venjulegu grasi, segja sumir sparkspekingar. Flestir geta þó verið sammála um að með gervigrasinu eykst nýtingin á mannvirkjunum til muna. Aðstaða Breiðabliks til vetraræfinga stórbatnar því

Verð kr. 1990.990 kr. fyrir börn yngri en 12 ára. Hægt að kaupa 10 skipta kort á kr. 18.000.Allir velkomnir.

nú verður hægt að æfa og keppa á Kópavogsvelli allan ársins hring. Fyrsti leikur Breiðabliks á gervigraslögðum Kópavogsvelli fer fram á sunnudag, 19. maí, en þá tekur karlaliðið á móti ÍA. Meistaraflokkur kvenna hjá Breiðablik mætir KR þann 28. maí.

Heimsending Nú er hægt að fá matinn okkar sendan heim með snillingunum hjá aha.is

Opið alla virka daga og laugardaga DAGUR 11-14 KVÖLD 17-20

ALVÖRU HEIMILISMATUR FYRIR SVANGA Kópavogsbraut 115, 200 Kópavogur, s: 844 1148, matstodin@matstodin.is


Tilboð mánaðarins STÓR BBQ PÖNNUPIZZA með BBQ-sósu, nautahakki, rauðlauk og beikonkurli 10 BEINLAUSIR BBQ-VÆNGIR

3.490 Pantaðu í síma 515 1617 eða á pizzahut.is Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Flytjum það sem þú vilt flytja Flytjum það sem Kársnesbraut 87 þú vilt flytja 200 Kópavogur Sími: 894 4560 www.flytja.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

SUMARNÁMSKEIÐ HK býður upp á 5 mismunandi sumarnámskeið

Borðtennisskóli HK

Íþróttir og útilíf HK

4 námskeið, fyrir og eftir hádegi, 18.-21. júní og 24.-28. júní. Námskeiðið er haldið í Snælandsskóla

14 námskeið, fyrir og eftir hádegi fyrir krakka fædda 2009-2013, 11.-14. júní, 18.-21. júní, 24.-28. júní, 1.-5 júlí, 8-12. júlí, 6.-9. ágúst og 12.-16. ágúst. Námskeiðið er haldið í Kórnum og nærumhverfi hans.

Handboltaskóli HK 3 námskeið fyrir krakka fædda 2009-2012, 11.-14. júní, 18.21. júní og 12.-16. ágúst. Námskeiðið er haldið í Kórnum.

Krakkablak HK 1 námskeið fyrir krakka fædda 2006-2012, 1.-5. júlí. Námskeiðið er haldið í Fagralundi.

Knattspyrnuskóli HK 11 námskeið. 7 námskeið fyrir yngri (2009-2012), 11.-14. júní, 18.-21. júní, 24.-28. júní , 1.-5. júlí, 8.-12. júlí, 15.-21. júlí og 12.-16. ágúst. 4 námskeið fyrir eldri (2005-2008), 11.-14. júní, 18.-21. júní, 24.-28. júní og 12.-16. ágúst. Námskeiðið er haldið í Kórnum

Skráning á námskeiðin fer fram á heimasíðu HK, www.hk.is

Rush Iceland trampólíngarður Dalvegi 10-14

S : 519 3230

Vikunámskeið kosta 8.500 kr. og 4 daga námskeið kosta 6.800 kr. Það er 15% systkinaafsláttur á öllum námskeiðum. Gæsla og matur er í boði í hádeginu frá kl. 12-13 á námskeiðum sem eru í Kórnum og greiða þarf aukalega fyrir hana. Greitt er fyrir vikuna 4.500 kr., innifalið í gæslu er matur. Allir umsjónarmenn sumarnámskeiða HK eru fagmenntaðir á sviði tómstunda, uppeldis, íþrótta eða heilsufræða og hafa reynslu af skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi barna.

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 16.05.2019  

Kópavogsblaðið 16.05.2019

Kópavogsblaðið 16.05.2019  

Kópavogsblaðið 16.05.2019

Advertisement