__MAIN_TEXT__

Page 1

w

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

15. desember 2020. 121. tbl. 16. árgangur

Efnisyfirlit Jólalestur

2

Hugvekja

4

Viðtalið

6 22

Krossgáta

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Vantar þig lesefni /2

Félagsstarf eldri borgara í kófinu /6

Gleðileg jól Notaleg vinnustofa í Hamraborg /23

Kópavogsblaðið óskar lesendum gleðilegra jóla og friðar með þökkum fyrir árið sem er að líða.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

Sveinn

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Sérfræðingar í Kópavogi Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Helga Harpa MagnúsKristín Ólafur Gunnar Sveinn Albert Arna Bjarni Helga Magnús Ólafur Sveinn Arna

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur öggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur i fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asteignasali fasteignasali fasteignasali

Albert Gunnar Albert Gunnar

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Harpa Kristín Kristín Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900 510 7900

rfræðingar í Kópavogi

d.is fastlind.is spretta ánægjulegra viðskipta viðskipta pretta ánægjulegra

ús Magnús Helga Albert Magnús Albert Harpa Albert Harpa Albert Harpa Harpa Harpa Albert Bjarni Harpa Gunnar ni anar nsteinn Bjarni Arna Gunnar Arna Gunnar Gunnar Arna Kristín Gunnar Bjarni Kristín Albert Gunnar Kristín Hlynur Kristín Kristín Kristín Albert Bogi Hrafn Vera Diðrik Stefanía Helga Magnús Lára Bjarni Ólafur Bjarni Sveinn Arna Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

sölufulltrúi sölufulltrúi rtur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi sölufulltrúilöggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali asali asali liali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali gnasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Davíð Lára Þórunn Þórunn Hannes Hannes Stefán Stefán Kristján Kristján Vernharð Vernharð Davíð Lára

510 7900

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

fasteignasali fasteignasali GREIÐIST AÐEINS Ólafur Ólafur Sveinn Sveinn Helga Helga Magnús Magnús Arna Arna

510 7900 10 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 510 7900 7900

Sérfræðingar í Kópavogi íogi Kópavogi Davíð Kristján Vernharð löggiltur löggiltur fasteignasali Hlíðasmári 6, 201fasteignasali Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali leigumiðlari leigumiðlari fasteignasali fasteignasali Lára Helga Magnús Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

ind.is fastlind.is fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta ulegra skiptaviðskipta

ur

ðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi sölufulltrúi

Arna

fastlind.is

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

BÆJARLIND 4 , KÓPAVOGI Hlíðasmári Hlíðasmári6,6,201 201 Kópavogur Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

AÐEINS 1.390 KR. HEIMSENDINGARGJALD

löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi EINU SINNI FYRIR fasteignasali fasteignasali Albert Harpa Kristín HVERJA PÖNTUN löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Gunnar sölufulltrúi

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

510 7900

fastlind.is Uppspretta Uppsprettaánægjulegra ánægjulegraviðskipta viðskipta

sölufulltrúi sölufulltrúi

Smiðjuvegur 38 rauð Harpa gata • Kristín Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Gunnar Gunnar Albert Albert Harpa Kristín sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur sölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur www.bilastod.is • bilastod@simnet.is G E RUM V I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Bjarni Bjarni

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

fastlind.is fastlind.is510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Opnunartími Opnunartími

Bókaðu tíma Bókaðu tímastrax straxí síma í síma

Mánudaga - Föstudaga Hannes Ó. Sampsted Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted Mánudaga - Föstudaga 7:45 17:00 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes7:45 Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted - 17:00 Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

JÓLAÞRIF ÞINN! JÓLAÞRIFFYRIR FYRIR BÍLINN BÍLINN ÞINN!

Hannes Ó. Sampsted

motormax@motormax.is Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 •motormax@motormax.is www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og5a5a ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Flatahraun www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 82425a••www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. Kópavogur

Hjallabrekku 2 • Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR S: 462 ÚTFARARSTOFA 3000 HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

545-4040 545-4040


2

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Facebook: facebook.com/kopavogsbladid Prentun: Landsprent. Dreifing: Póstdreifing Upplag: 12 þúsund eintök

Kópavogsblaðið slf, kt: 620513-1800

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.

LEIÐARI

Þakklæti

Í

þessu síðasta Kópavogsblaði ársins beinum við sjónum að félagsstarfi eldri borgara í Kópavogi. Einvera getur haft skaðleg áhrif, einkum um þessar mundir. Félagsstarf í hvaða formi sem er, einkum á efri árum, er nauðsynleg andlegri og líkamlegri heilsu. Í samkomutakmörkunum hafa góð ráð verið dýr. Í Kópavogi hefur þurft að þróa nýjar lausnir fyrir félagsstarf eldri borgara. Að baki liggur ómæld hugmyndavinna og ástríða starfsfólks sem brennur fyrir að láta

Auðun Georg Ólafsson, ritstjóri.

gott af sér leiða. Ein þeirra er Tinna Rós Finnbogadóttir, forstöðumaður félags-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

miðstöðva eldri borgara í Kópavogi. Framlag hennar og fleiri sem starfa við félagsstarf eldri borgara er ómetanlegt, rétt eins og framlag óteljandi starfsfólks og sjálfboðaliða út um allt land sem teljast til framlínu sóttvarna. Manngæskan skín skærast þegar hörmungar verða. Það er einn mesti lærdómur ársins sem senn gengur í garð. Óhætt er að þakka óteljandi starfsstéttum og sjálfboðaliðum sem staðið hafa vaktina við ummönun, velferð, þrif, heimsendingar og svo ótalmargt fleira á þessum krefjandi tímum. Faraldurinn mun ganga yfir en þá þarf að hlúa vel að þeim sem glíma við alvarleg eftirköst hans. Með óskum um gleðileg jól og farsælt komandi ár.

JÓLALESTUR

Vantar þig lesefni?

Þ

að getur verið erfitt að velja bestu bækurnar til að lesa um jólin. Við fengum starfsfólk á Bókasafninu til að mæla með þeim allra nauðsynlegustu sem lesendur mega ekki missa af.

Starfsfólk Bókasafns Kópavogs mælir með: Innræti eftir Arndísi Þórarinsdóttur

Jól í Sumareldhúsi Flóru eftir Jenny Colgan Rauða Minnisbókin eftir Sofia Lundberg Spámennirnir í Botnleysufirði eftir Kim Leine Við erum ekki morðingjar eftir Dag Hjartarson Þar sem fjórir vegir mætast eftir Tommi Kinnunen

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi, sími: 557 4540, lakkskemman.is Erum á Facebook

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

gleðilegra hátíðar, heyrumst á nýju ári

Pipar\TBWA \ SÍA

Heyrnarþjónustan Heyrn óskar Kópavogsbúum

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

Hlíðasmári 19, 2. hæð • 201 Kópavogi • Sími 534 9600 • heyrn.is

kopavogur.is


Krua Thai

ð o b l i t a l Jó

Thailenskur matur er okkar fag

Gildir til 30. desember

Sótt & sent tilboð 1

Sótt & sent tilboð 2

Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi. Massaman kjúklingur. Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.

Hrísnúðlur með kjúklingi. Súrsætt svínakjöt. Kjúklingur í grænu karrý. Djúpsteiktar rækjur.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr.

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Fyrir 4: 8.300 kr.

Fyrir 4: 8.300 kr.

Sótt & sent tilboð 3 Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý. Svínakjöt í ostrusósu og engifer. Djúpsteikt ýsa ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu.

Fyrir 2: 4.600 kr.

Fyrir 3: 6.450 kr. Fyrir 4: 8.300 kr.

Fyrir 5 eða fleiri: 1.950 kr. á mann

Við erum með heimsendingu Sendingakostnaður Kópavogur póstnúmer: 200-203 Garðabær póstnúmer: 210-212 Breiðholt póstnúmer: 109-111

700 kr.

Reykjavík póstnúmer: 101,-108, 121-128 Hafnarfjörður póstnúmer: 220-222 Grafarvogur póstnúmer: 112 Grafarholt póstnúmer: 113 Álftanes póstnúmar: 225

Seltjarnarnes póstnúmer: 170-172 Mosfellsbær póstnúmer: 270-271, 276

900 kr. 1.200 kr.

Vinsamlega athugið að heimsendingar eru aðeins frá Bæjarlind. Ef pantað er af matseðli þá þarf að panta minnst tvo rétti.

Af öllum sóttum tilboðum fylgir 2 lítra Pepsí, Appelsín eða Egils Kristall

Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi og Skólavörðustígur 21a, 101 Reykjavík, www.kruathai.is, sími: 552 2525


4

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

HUGVEKJA

Hratt flýgur stund

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

H

afið þið velt því fyrir ykkur hvað það er í raun skammur tími síðan Jesúbarnið leit dagsins ljós í Betlehem? Rithöfundur nokkur opnaði augu lesenda sinna fyrir því á þann hátt að þó svo að það væru 2000 ár síðan, þá væri það ekki nema aldur 21 ömmu og að hópurinn sá kæmist allur vel fyrir í einum strætó. Allt í lagi, við skulum halda því til haga að allar þessar ömmur hafi verið heldur langlífar. En það er þó ekki lengra síðan frá því að Jesúbarnið lá í jötunni hjalandi, ljós sem lýsti upp veröldina. Þetta segir okkur að hinn jarðneski Jesú er nær okkur í tíma en við gerum okkur jafnan grein fyrir. Það er þess virði að spá eilítið í tímann þegar enn ein fæðingarhátíð Jesú gengur í garð, þegar birtan fer að endast lengur, og þegar okkur hefur fundist tíminn líða heldur hægar í skugga farsóttar. Það verður engu að síður komið annað vor áður en við vitum af og vonandi betri tíð

með bóluefni og blóm í haga. Þegar við hugsum um Jesú þetta nálægan í tíma verður hann um margt raunverulegri í tilvist okkar. Hann sem fæddist, dó, og reis upp til lífs er nærir von, og von er bagabót. Aðeins 21 amma síðan engillinn sagði við fjárhirða á Betlehemsvöllum, „Yður er í dag frelsari fæddur!” Hraði tímans ætti á vissan hátt að gera okkur auðmýkri, í anda Jesú, frammi fyrir svo mörgu sem tilvistinni tilheyrir. Nú höfum við enn og aftur verið minnt á hversu viðkvæm og brothætt tilveran getur verið. Ertu að nýta stundirnar vel? Kanntu að meta þær? Aldrei að vita nema þessir sérkennilegu tímar sem við höfum upplifað saman hvetji okkur til að endurmeta bæði tíma og gildi. Kannski væri t.d. ráð að gefa sér fleiri stundir til að setja sig í samband við ástvini, eins og eina ömmu eða afa, og spjalla. Reynslan kennir okkur

BÓKASAFN KÓPAVOGS

Jólabækurnar renna út og jólakötturinn kíkti í heimsókn

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

FALLEGIR LEGSTEINAR Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

J

ólabækurnar í ár njóta mikilla vinsælda og útgáfan þykir með eindæmum góð. Vinsælustu bækurnar þessi jólin eru Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafsson, Gata mæðranna eftir Kristínu Mörju Baldursdóttur, Vetrarmein eftir Ragnar Jónasson, Hansdætur eftir Benný Sif Ísleifsdóttur og Þagnarmúr eftir Arnald Indriðason. Metár er í pöntunum á bókum og biðlistar eru á þessum allra vinsælustu hjá Bókasafni Kópavogs. Jólakötturinn, Grýla, Leppalúði og jólasveinarnir halda áfram að heilla og hræða börn á sama tíma og fékk Bókasafnið jólaköttinn til að kíkja í heimsókn á leikskólana. Jólakötturinn var þó í góðu skapi og birtist börnum í formi jólasögu sem Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur samdi og las upp

Sr. Bolli Pétur Bollason.

ótalmargt. Áfram fáum við síðan að heyra boðskapinn um barnið á jólum sem umbylti heimsmynd, lífssýn, og lífsgildum. Þá er gott að leggja við hlustir. Ef það verður ekki hægt í kirkjunni sjálfri, þá á netinu og fleiri miðlum, hin svokallaða streymiskirkja er að störfum. Njótum aðventu og jóla!

að skila en ætlast er til að fólk staldri stutt við. Gengið er inn á 2. hæð aðalsafns og grímuskylda er á safninu. Enn er hægt að panta og sækja efni ef lánþegar kjósa það fremur. Lindasafn er opið á milli 14 – 17 á virkum dögum. Sömu reglur gilda þar.

fyrir leikskólabörn í Kópavogi. Sagan var send út á alla leikskólana í stað jólaheimsóknar á bókasafnið. Aðalsafn er opið á milli 10 – 16 á virkum dögum en er eingöngu opið til að koma við og fá lánað efni og til

Dótabúð íþróttafólksins

Gleðilega hátíð á Dalvegi

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

hluti af

SPORTVÖRUR

WWW.SPORTVORUR.IS / BÆJARLIND 1–3 / KÓPAVOGI / 544 4140


Góð þjónusta breytir öllu Við bjóðum eldri borgurum, sem ekki hafa tök á að nýta sér Íslandsbankaappið eða netbanka, að hringja í okkur í sérstakt símanúmer 440-3737 fyrir alla helstu bankaþjónustu.


6

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

FRAMLÍNAN

Tómstundir í kófinu

Þegar þriðja bylgja kórónuveirunnar brast á stóð Tinna Rós Finnbogadóttir, forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara í Kópavogi, enn einu sinni frammi fyrir því, á þessu ári, að þurfa að grípa til skapandi lausna til að geta sinnt félagsstarfi eldri borgara. Allir vita að einvera býður hættunni heim, hvort sem er á þessum kófuðu tímum eða öðrum. Því skiptir framlínustarf Tinnu Rósar og samstarfsfélaga hennar miklu máli.

T

il að sinna starfi sem þessu er nauðsynlegt að hafa ástríðu á málstaðnum,“ segir Tinna Rós og brosir. „Málstaðurinn er velferð eldri borgara. Ég tel mitt hlutverk vera að styðja við félagslega þáttinn og sporna gegn félagslegri einangrun fólks. Það er mikil áskorun á þessum tímum enda eru eldri borgarar sá hópur sem verið er að vernda hvað mest. Það er mikil áskorun að styðja við félagslega virkni á sama tíma og við erum strangt til tekið að vinna gegn henni. Við höfum því reynt að feta þá braut að gera eins mikið og ströngustu kröfur sóttvarna leyfa,“ segir Tinna Rós en getur ekki leynt því að þetta hafa verið krefjandi tímar. „Eftir því sem liðið hefur á hef ég upplifað erfiðari tíma hjá mörgu af því fólki sem nýtir þjónustu okkar reglulega og um leið aukna þörf fyrir þjónustuna. Heilsan er lykilþáttur í velferð og þó erfitt sé að upplifa skert lífsgæði og aukna einangrun okkar fólks er mikilvægt að hafa fulla trú á aðgerðum sóttvarnayfirvalda og vita að þú ert að styðja við velferð með þeim ráðstöfunum sem gripið er til.“  

Vinsæl veisla

Þegar félagsstarf eldri borgara í Kópavogi er með eðlilegum hætti sækja 30-100 manns í daglegt starf félagsmiðsvöðvanna þriggja; Gull-

við að skötuveislan njóti gríðarlegra vinsælda. „Skötuveislan verður því miður ekki haldin í ár en við erum einmitt núna að leita allra leiða til að tryggja skötu til þeirra sem vilja á Þorláksmessu, þó það verði með breyttu sniði. Þetta er mjög lýsandi staða fyrir starfið síðustu mánuði, að leita nýrra og öruggra leiða til að hámarka félagslega velferð fólksins okkar.“

Skapandi lausnir í félagsstarfi

Tinna Rós Finnbogadóttir, forstöðumaður félagsmiðstöðva eldri borgara í Kópavogi.

smára, Gjábakka og Boðans en sú síðastnefnda er stærsta og nýjasta félagsmiðstöðin í Kópavogi. Þar starfa þrír starfsmenn í fullu starfi auk hlutastarfsmanna en í Gullsmára og Gjábakka starfa tveir starfsmenn í fullu starfi auk tveggja hlutastarfsmanna. Starfið fer fram í nánu samstarfi við Félag eldri borgara í Kópavogi (FEBK) þar sem m.a er efnt til sameiginlegra viðburða eins og þorrablótar og böll. „Þar fyrir utan eru viðburðir þar sem sækja vel á annað hundrað manns,“ segir Tinna Rós og bætir því

„Í fyrstu Covid-bylgjunni þurftum við að loka alveg í félagsmiðstöðvunum,“ útskýrir Tinna Rós. „Á meðan á lokuninni stóð hringdum við í alla okkar fastagesti. Við heyrðum reglulega í þeim hvernig þeir hefðu það og hvort við gætum leiðbeint þeim með eitthvað, svo sem matarkaup á netinu og fleira. Þegar þessi þriðja bylgja skall á vorum við nýfarin af stað með starfsemina okkar aftur. Jógað, línudansinn, leikfimin, myndlistin og margt fleira var byrjað á ný. Við neyddumst til að loka aftur fyrir allt félagsstarf og hætta því miður með hádegismatinn. En ólíkt fyrstu bylgju getum við haft opið núna fyrir 10 manns í sama rými til þess að koma og fá sér kaffibolla og spjalla. Þetta gerum við til þess að reyna sporna við félagslegri einangrun fólksins okkar og svo það geti komið til okkar ef þeim leiðist eða bara langar í kaffibolla og hitta annað fólk.“

Starfsmenn félagsmiðstöðvanna bökuðu mörg hundruð piparkökur og laumuðu til eldri borgara með fallegri orðsendingu.

Annt um líðan eldri borgara

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Vegna takmarkana hefur Tinna Rós og samstarfsfólk hennar óspart notað netið til að ná til fólks. „Okkur er annt um andlega líðan eldri borgara og buðum við því upp á fyrirlestur með Ingrid Kuhlman leiðbeinanda og ráðgjafa hjá Þekkingarmiðlun. Fyrirlesturinn bar heitið: „15 góð ráð og 3 jákvæð inngrip til þess að stuðla að jákvæðum tilfinningum og jákvæðum hugsunum á þessum óvissutímum.“ Fólk var mjög ánægt með þetta framtak sem tókst mjög vel.“ Aðspurð segist Tinna stöðugt vera í hugmyndavinnu um hvað sé hægt að gera til að gleðja eldri borgara. „Starfsmenn félagsmiðstövanna tóku sig til og bökuðu mörg hundruð piparkökur sem voru svo settar í fallegan gjafapoka með lítilli orðsendingu sem hljóðaði: Megi hátíðin fegurð þér færa. Við fórum svo í blokkirnar í kringum félagsmiðstöðvarnar og hengdum pokana á hurðarhúnana hjá þeim.“

Þjóðleikhús og Virkni

Fleiri skemmtilegir viðburðir hafa verið að undanförnu, að sögn Tinnu. „Nokrir leikarar Þjóðleikhússins heimsóttu í síðustu viku allar félagsmiðstöðvar okkar á sérútbúnum jólabíl og glöddu eldri borgara með fallegum söng og vísum. Fólkið naut dagskrárinnar utanhúss, úr gluggum og af svölum. Þetta yljaði öllum sem á hlýddu og var alveg frábært framtak hjá Þjóðleikhúsinu,“ segir Tinna og bætir því við að í félagsstarfinu hafi einnig verið hugað að líkamlegri vellíðan eldri borgara.

Helga Kristinsdóttir, hress og kát að vanda.

Dóra Georgsdóttir er klárlega komin í jólaskapið.

Margita Gudmundsson brosir sínu breiðasta á bak við grímuna.

Hulda Katrín Ólafsdóttir, Kristín Harpa Þorsteinsdóttir og Áslaug Erla Guðnadóttir starfsmenn Gjábakka.

„Við höfum verið í sambandi við Virkni og vellíðan sem ætla að útbúa myndband með einföldum æfingum sem fólk getur gert heima til þess að liðka sig og líða betur. Virkni og vellíðan er nýtt verkefni í Kópavogi sem er hluti af heilsueflingu eldri borgara. Verkefnið er unnið í samstarfi UMSK, þriggja stærstu íþróttafélaganna í Kópavogi, Gerplu, Breiðbliks og HK og Kópavogsbæjar. Ég hef svo verið að hjálpa Veislulist, sem sér um matinn hjá okkur í Gullsmára og Gjábakka, að dreifa mat í blokkir eldri borgara við félagsmiðstöðvarnar þar

sem aukningin á heimsendum mat var svo mikil í þessari þriðju bylgju. Það er frábært að geta hjálpað til að þessum skrítnu tímum og yndislegt að geta heilsað upp á fólkið okkar þó að það sé í mýflugumynd,“ segir Tinna Rós. „Ég finn sjálf mikla hvatningu þegar ég skynja hversu miklu máli þessi þjónusta skiptir. Það hvetur okkur áfram sem starfa á þessum vettvangi áfram. Þegar öllu verður óhætt, sem vonandi gerist fljótt, munum við stuðla að enn öflugra félagslegu starfi eldri borgara í Kópavogi.“


Allar almennar bílaviðgerðir Gerum við dældir og beyglur í bílum á nokkrum mínútum Hjá Sprautuverk er hægt að fá alla nauðsynlega þjónustu við bílinn eins og smáréttingar, sprautun, réttingu og mössun. Fyrirtækið útvegar einnig varahluti fyrir viðskiptavini á hagstæðu verð.

20% afsláttur

af allri vinnu til áramóta

Allar almennar bílaviðgerðir • Sími: 587 5656 • sprautuverk@sprautuverk.is • sprautuverk.is


8

Þriðjudagur 15. desember 2020

mjöll - ný verslun í Hamraborg Í október opnuðu Elísa Mjöll Guðsteinsdóttir og Helgi Kristjánsson verslunina mjöll í Hamraborg.

V

erslunin selur handgerða skartgripi, hannaða af Elísu Mjöll en allir skartgripirnir eru smíðaðir á verkstæði þeirra á staðnum. Tímalaus og mínímalísk hönnun er það sem einkennir skartgripina frá mjöll. Allir skartgripirnir eru unnir úr .925 silfri, 14k gullfyllingu og 14k gulli. „Við opnuðum vefverslunina okkar fyrir ári en síðan þá hefur eftirspurn aukist jafnt og þétt,“ segir Elísa Mjöll.

„Í haust var orðið tímabært að flytja starfsemina úr íbúðinni okkar yfir í almennilegt verslunarrými með góðu verkstæði. Einnig vorum við svo lánsöm að fá til liðs við okkur tvo frábæra gullsmiði. Við erum sjálf Kópavogsbúar og vorum hrifin af staðsetningunni hér í miðbæ Kópavogs. Okkur finnst líka mikils virði að geta lagt okkar af mörkum við að byggja upp fjölbreytt mannlíf í Hamraborg.“

Þau Elísa Mjöll og Helgi segja viðtökurnar hafa verið framar björtustu vonum og vinna nú hörðum höndum við að smíða fram á kvöld, alla daga fyrir fyrstu jólin í Hamraborginni. Í versluninni selja þau einnig skartgripaskrín, ilmkerti, sokka, töskur og fjölbreyttar gjafavörur. „Við erum nýbúin að kynna nýju línuna okkar, Halo, þar sem klassísk form og náttúruperlur mætast. Gripirnir í Halo eru veglegir og geta staðið einir og sér en parast líka vel með öðrum gripum frá mjöll. Okkar von er að mjöll gripir munu vera með viðskiptavinum okkar um ókomin ár,“ segir Elísa Mjöll. mjöll Hamraborg 20a s. 537 3400 mjöll.is

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KY NN ING


Jólin nálgast Kynnir:

Herramenn

Snyrtistofan Jóna

Reynir bakari

Te og kaffi

Rauði krossinn

HAMRABORG Jólin 2020

Krónan

mjöll


10

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Ágúst Íþróttafélög bæjarins kynntu vetrarstarfsemi sína í skugga heimsfaraldurs

ÞETTA GERÐIST

Markverðast á árinu 2020 í Kópavogi

Maí

Herra Hnetusmjör sagði í viðtali við Kópavogsblaðið árið 2014 að hann stefndi á að „negla toppinn“. Hann stóð við stóru orðin og er Bæjarlistarmaður Kópavogs árið 2020

Júní Tvær þjóðhátíðarbílalestir keyrðu um Kópavog með sitthvora fjallkonuna. Þær Agnes Sigrún Diego og Sara Björt Kristjánsdóttir voru fjallkonur Kópavogs í ár

Nóvember

Febrúar

Tendrað var á jólastjörnunni á Hálsatorgi á alþjóðlegum degi barna þann 20. nóvember.

Breiðablik varð 70 ára þann 16. febrúar. Sögufélagið efndi til sögugöngu í tilefni dagsins um fornar slóðir félagsins. Sögumaður var Frímann Helgason.

Mars Heimsfaraldur hafði ótrúleg áhrif á allt samfélagið og Kópavogsbúar ákváðu að standa saman í þeim erfiðleikum sem voru framundan.

1970 - 2020

Janúar

HK afmælislogo.indd 1

21.1.2020 15:31:39

HK varð 50 ára á árinu þann 26. janúar. Glæsileg afmælishátíð fór fram í Kórnum þar sem ungir iðkendur létu sig ekki vanta.

September Bragi Halldórsson hefur samið 4 þúsund krossgátur sem flestir ættu að geta leyst yfir kaffibolla.

Gleðilega hátíð í Smiðjuhverfi

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

iCon Rimfree ÞAKRENNUKERFI á öll hús – allsstaðar Úrval lita á lager

FRUM

g byltingarkennd gerð af salerni

nærð árangri mfree® tilheyrir glænýrri Þúkynslóð salerna frá ifö. engin brún er innan á salernisskálinni, og þess vegna með Plannja þakrennum rimfree® alltaf hreint og snyrtilegt að sjá.

BLIKKÁS –

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700 www.funi.is – www.blikkas.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

11

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSKIRKJA

Uppsetningu lokið á steindu gleri Gerðar Helgadóttur

agsfundir F ðisfélag Kópavogs immtudaginn 3. desember var lokið við uppsetningu á nýviðgerðu steindu gleri Gerðar Helgadóttur á norður- og austurhliðum Kópavogskirkju. Verkið önnuðust sérfræðingar frá Oitmann glerverkstæðinu í Linnich í Þýskalandi og hefur sú vinna staðið síðan í júlí síðast-

liðnum. Þeir Gunnar Örn og félagar hjá Fagsmíði tóku niður stillasa í kirkjunni og stefnt er að taka kirkjuna í notkun um miðjan desember. Fagsmíði mun áfram vinna við glugga kirkjunnar að utanverðu. Öllum sem komið hafa að verkinu er þakkað fyrir þeirra vinnu og framlag.

t rat volor am et estem aturendio am ex et omni cusciatur aut upictur volut ariam liquiae maioSjálfstæðisfélag illabo am alit aut utatquam es Kópavogs n consequi odis sanduciusam. Sjálfstæðisfélagið óskar Kópavogsbúum gleðilegra Nýviðgerðir gluggar í Kópavogskirkju.

Gluggi á vesturhlið kirkjunnar fyrir viðgerð.

Stefan, Michael og Dirk frá Oitman glerverkstæðinu í Linnich í Þýskalandi ásamt Guðmundi Jóhanni Jónssyni, formanni sóknarnefndar þegar gluggar Gerðar voru aftur komnir á sinn stað í Kópavogskirkju.

jóla og farsældar á nýju ári með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða Fyrsti laugardagsfundur árið 2021 verður þann 9. janúar. Fylgstu með okkur á samfélagsmiðlum: facebook.com/xdkopavogur @xdkopavogur

kurinn

Stjórn Sjálfstæðisfélags Kópavogs

xdkop@xdkop.is www.xdkop.is


12

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MENNINGARHÚS

Árið 2021 verður listasprengja viðburðaröðinni Kúltúr klukkan 13 en þar buðum við upp á fjölbreytta og metnaðarfulla viðburði á netinu,“ segir Soffía. Í haust hefur svo Bókasafnið í Kópavogi staðið fyrir höfundaspjalli tvisvar í viku þar sem Maríanna Clara Lúthersdóttir og Guðrún Lára Pétursdóttir hafa rætt við fjöldann allan af íslenskum rithöfundum sem eru að gefa út nýjar bækur fyrir jólin. Menningarhúsin hafa framleitt fjöldann allan af skemmtilegu efni á þessu ári sem hægt er að finna á Youtube-rás Menningarhúsanna.“

Jazz í Salnum Soffía Karlsdóttir, forstöðumaður menningarmála í Kópavogi.

Á

rið 2020 hefur svo sannarlega verið áskorun fyrir öll þau sem koma að skipulagi menningarog listviðburða. Menningarhúsin í Kópavogi hafa, líkt og aðrir, lagað sig að ástandinu með því að bjóða upp á rafræna viðburði sem hægt er að njóta heima í stofu. Tíminn hefur einnig nýst í dýrmæta hugmyndavinnu og styrkingu innviða svo húsin verði enn betur

í stakk búin til að taka á móti gestum þegar hægt verður að standa fyrir fjöldaviðburðum. „Það er ljós við enda ganganna,” segir Soffía Karlsdóttir, forstöðumaður menningarmála í Kópavogi. „Nú, þegar hyllir undir lok COVID-19 heimsfaraldursins með komu bóluefnis getum við farið að láta okkur hlakka til menningarársins 2021.

Gera má ráð fyrir algerri sprengingu í menningarviðburðum á komandi ári þegar við munum geta notið allra þeirra ótal viðburða sem við höfum þurft að slá á frest vegna faraldursins og svo nýrra og ekki síður spennandi uppákoma.“

Menningin heim í stofu

„Í vor fórum við út í framleiðslu á

Á næstunni eiga tónlistarunnendur von á góðu þegar tónlistarhátíðin Jazz í Salnum verður send út á netinu og heim í betri stofu allra landsmanna. Jazz í Salnum hefur verið haldin árlega frá 2018 en þar hefur áhersla verið lögð á alþjóðlega jazzsenuna. Í ljósi núverandi ferðatakmarkana mun íslenskt jazztónlistarfólk hins vegar verða í brennidepli að þessu sinni en á meðal tónlistarmanna sem fram koma verða Sunna Gunnlaugsdóttir, Kristjana Stefánsdóttir, Davíð Þór Jónsson, Hilmar Jensson, Andrés Þór Gunnlaugsson og Scott McLemore, sem sagt margir af helstu jazztónlistarmönnum landsins sem flytja mjög fjölbreytta og skemmtilega efnisskrá.

Nýtt kaffihús í Gerðarsafn og Gerðarverðlaunin

Reykjavík Roasters mun hefja rekstur í Gerðarsafni snemma á næsta ári en það er mikið tilhlökkunarefni fyrir gesti og gangandi að geta aftur notið ljúffengra veitinga og drykkja í safninu. „Í Gerðarsafni var nýverið opnuð sýningin Skúlptúr / skúlptúr þar sem tveir, ungir myndlistarmenn, þau Magnús Helgason og Ólöf Helga Helgadóttir eru með einkasýningar. Þetta eru ótrúlega fallegar og hugmyndaríkar sýningar, báðar tvær, og ég leyfi mér að fullyrða að þær höfði til breiðs aldursbils svo fjölskyldan ætti að geta notið saman,“ segir Soffía sem upplýsir að framundan er afhending glænýrra myndlistarverðlauna, Gerðarverðlaunanna sem veitt verða í vikunni. Lista- og menningarráð styrkir verkefnið með verðlaunafé upp á eina milljón króna. Marína og Mikael munu koma fram í Jazz í Salnum.

Menning um allan Kópavog

Framundan er úthlutun Lista- og menningarráðs Kópavogsbæjar til margvíslegra listviðburða víðs vegar um Kópavog en að sögn Soffíu barst mikill fjöldi afar áhugaverðra umsókna sem nú er verið að fara gaumgæfilega yfir. Um þessar mundir situr einnig dómnefnd Ljóðstafs Jóns úr Vör við ljóðalestur en metþátttaka var í keppninni að þessu sinni. Hátt í þriðja hundrað ljóð bárust auk þess sem fjöldinn allur af grunnskólanemum í Kópavogi sendi inn ljóð í grunnskólakeppnina. Ljóðstafur verður veittur á afmælisdegi skáldsins Jóns úr Vör, 21. janúar næstkomandi en við sama tilefni verður upplýst hverjir hljóta verðlaun i grunnskólakeppninni. „Menning á miðvikudögum, Fjölskyldustundir á laugardögum og Foreldramorgnar munu svo hefja göngu sína um leið og fjöldatakmörkunum verður aflétt. Gera má ráð fyrir mjög þéttu tónleikahaldi í Salnum, metnaðarfullum sýningum í Gerðarsafni og áfram má telja. Ekki má svo gleyma Vatnsdropanum, stóru, alþjóðlegu verkefni sem Menningarhúsin eru í forsvari fyrir ásamt virtum barnamenningarstofnunum á Norðurlöndunum en það verkefni mun fara af stað af fullum þunga á nýju ári,“ segir Soffía.

Mikil tilhlökkun fyrir nýju ári

„Slagorð okkar hefur verið: Menningarhúsin taka vel á móti þér. Þessi nálægð Menningarhúsanna í Kópavogi hvert við annað er einstök og slagkrafturinn sem af henni myndast er magnaður,“ segir Soffía. „Hér geta fjölskyldur átt saman gæðastundir, farið á myndlistarsýningar, fræðst um náttúruvísindi, notið tónleika, farið í listsmiðjur og margt margt fleira. Við getum ekki beðið eftir að fara aftur af stað með okkar flotta viðburðahald. Ef það er eitthvað sem árið 2020 hefur kennt okkur þá er það að menning og listir eru manneskjunni algerlega lífsnauðsynleg. Menningu í Kópavogi hefur verið sinnt af ótrúlega miklum metnaði og myndarbrag um langa hríð og ég get lofað því að við munum gefa enn betur í ef eitthvað er á næsta ári. Árið 2021 verður alger listasprengja,“ segir Soffía Karlsdóttir að lokum, full tilhlökkunar.

Gleðilega hátíð Dalbrekku og Nýbýlavegi Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða


Menningarhúsin í Kópavogi Starfsfólk Menningarhúsanna í Kópavogi óskar Kópavogsbúum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Hlökkum til að taka vel á móti ykkur á nýju ári.

SALURINN Náttúrufræðistofa Kópavogs

Héraðsskjalasafn Kópavogs

menningarhusin.kopavogur.is


14

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MARKAÐSSTOFA KÓPAVOGS KYNNIR

1819 opnar Torgið

U

pplýsingaveitan 1819 hefur verið starfrækt í Kópavogi síðan 2014. Þjónustan heldur uppi heimasíðu sem líkja má við rafræna símaskrá, en í raun er heimasíðan leitarvél þar sem hægt er að finna ýmsar upplýsingar m.a. um vörur og þjónustu. Fyrirtækið rekur einnig upplýsinganúmerið 1819 sem hefur það að markmiði að veitahágæða þjónustu við upplýsingagjöf. Einnig býður 1819 upp á símsvörun fyrirtækja. Á síðastliðnum tveimur árum hefur 1819 hannað sameiginlegan net-viðskiptavettvang sem kallast 1819-Torgið. Markmið torgsins er að auðvelda netviðskipti og auka sýnileika fyrirtækja af öllum stærðargráðum með því að veita þeim gott aðgengi að stórum hóp kaupenda. Með áskrift að 1819-Torginu fá fyrirtæki aðgang að þróaðri netverslun með þægilegt notenaviðmót og geta þannigátt viðskipti án þess að greiða þóknanir af seldum vörum. Þessi vettvangur verður í formi smáforrits þar sem fyrirtæki geta einnig komið vörum sínum á framfæri við önnur fyrirtæki. Þegar verslunarmiðstöðvar voru kynntar til leiks á Íslandi fyrir rúmum 30 árum fengu kaupmenn og verslunareigendur tækifæri til að flytja verslun sína inn í hús sem tryggði góðan aðbúnað, vel hannaða innviði og síðast en ekki síst flæði fólks í gegnum húsið. Nú, 30 árum síðar, standa verslunareigendur í svipuðum spor-

um með netverslun, þ.e. að svara því kalli að gera vörur sýnilegar með auknum markaðskostnaði. Torgið er svarið - Verslunarmiðstöð á netinu. Netmarkaðsmál og auglýsingar hafa verið og munu vera erfiður ákvarðanatökuþáttur í rekstri flestra fyrirtækja. Lítil og millistór fyrirtæki keppa við stórfyrirtæki sem í krafti fjármagns geta skyggt á markaðsherferðir minni fyrirtækja. Hvenær og hvort auglýsingar skili raunverulegum árangri hefur verið erfitt að mæla og rekstraraðilar þurfa vegna þessa oft að taka áhættu með það fé sem lagt er til markaðsmála. Til þess að ná sterkri stöðu á því gríðarstóra markaðssvæði sem netið er þá er skynsamlegt að vera þátttakandi í samfélagi á netinu sem gefur öllum fyrirtækjum jafnan aðgang til vörukynninga og sýnileika og gerir minni aðilum kleift að keppa á jafningjagrundvelli. 1819-Torgið ætti því að hljóma sem fýsilegur kostur í eyrum rekstaraðila. Þeir sem vilja kynna sér betur hvað 1819-Torgið hefur að bjóða er bent á vefsvæði 1819torgid.is, 1819.is eða að senda tölvupóst á netfangið torgid@1819.is.

Á myndinni eru frá vinstri: Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs, Torfi Þór Torfason, Soffía Karlsdóttir forstöðumaður menningarmála í Kópavogi, Íris Neri Gylfadóttir og Þuríður Sverrisdóttir en Torfi, Íris og Þuríður eru eigendur Reykjavík Roasters.

KAFFIÐ

Reykjavík Roasters í Gerðarsafn Reykjavík Roasters tekur við veitingarekstri í Gerðarsafni og var ritað undir samning þess efnis á safninu um síðustu mánaðarmót.

R

eykjavík Roasters tekur við veitingarekstri í Gerðarsafni og var ritað undir samning þess efnis á safninu um síðustu mánaðarmót. Reykjavík Roasters rekur þrjú kaffihús í Reykjavík. Staðirnir eru rómaðir fyrir gott kaffi og meðlæti sem verður á boðstólum í Gerðarsafni. Á kaffihúsi safnsins verður þó meira úrval af mat í hádeginu en á öðrum stöðum

sem reknir eru undir merkjum Reykjavík Roasters. Stefnt er á að staðurinn hefji göngu sína í Gerðarsafni á nýju ári en hafist verður handa við undirbúning opnunar fljótlega. „Það er tilhlökkunarefni að fá Reykjavík Roasters hingað í Kópavog. Það er góður samhljómur með starfsemi Gerðarsafns og Reykjavík Roasters og miklir samstarfsmöguleikar fyrir hendi. Kaffihúsið verður kærkomin

viðbót við þá afþreyingu og upplifun sem stendur til boða í Gerðarsafni og Menningarhúsum Kópavogs,“ segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs. „Gerðarsafn er frábært tækifæri fyrir okkur í Reykjavík Roasters. Staðurinn er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og umgjörðin afar falleg. Við hlökkum til að opna dyrnar að nýjum stað og bjóða gesti velkomna,“ segir Þuríður Sverrisdóttir, einn eigenda Reykjavík Roasters. Þess má geta að kaffibrennsla Reykjavík Roasters er í Auðbrekku, skammt frá Gerðarsafni. Gerðarsafn sem er eitt fremsta samtímalistasafn landsins var opnað árið 1994. Það stendur við Hamraborg í þyrpingu Menningarhúsa Kópavogs. Metnaðarfullar sýningar og ýmsir viðburðir eru á dagskrá Gerðarsafns allajafna auk þess sem veitingarekstur hefur verið í húsinu stærstan hluta af sögu þess.

Ný kjötbúð í Kópavogi

Opnunartími um jólin Þriðjudagur, 15. desember frá Miðvikudagur, 16. desember frá Fimmtudagur, 17. desember frá Föstudagur, 18. desember. frá Laugardagur, 19. desember frá Mánudagur, 21. desember frá Þriðjudagur, 22. desember frá Miðvikudagur, Þorláksmessa frá Fimmtudagur, 24. desember Mánudagur, 28. desember frá Þriðjudagur, 29. desember frá Miðvikudagur, 30. desember frá Fimmtudagur, 31.desember

kl. 6:00 – 16:00 kl. 6:00 – 16:00 kl. 6:00 – 16:00 kl. 6:00 – 18:00 kl. 10:00 – 14:00 kl. 6:00 – 18:00 kl. 6:00 – 18:00 kl. 6:00 – 18:00 LOKAÐ kl. 6:00 – 16:00 kl. 6:00 – 18:00 kl. 6:00 – 18:00 LOKAÐ

Líklega eitt best geymda leyndarmál Kópavogs

Gæði á góðu verði

GERÐU JÓLIN BETRI

Ný og glæsileg vefverslun kjothusid.is

Smiðjuvegi 24-26 (rauð gata) - 200 Kópavogi - sími: 557 8833 - kjothusid@kjothusid.is - www.kjothusid.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

15

Þriðjudagur 15. desember 2020

Allar jólavörur

20% afsláttur

Jólaskraut, gervitré, Lemax vörur, jólaseríur og -ljós (*ekki lifandi jólatré)

Við seljum íslenska sígræna

Stafafuru frá Skógræktinni Stafafura 100-150 cm

Stafafura 151-200 cm

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

4.650 kr. 8.950 kr.

Fæst í öllumum versluKnO BY

Trén eru ræktuð án eiturefna, enginn áburður er notaður við ræktun fyrir utan 10-15g á hvert tré við gróðursetningu. Flutningsleiðin er stutt og er stafafuran því mun umhverfisvænni kostur en innflutt tré. Að minnsta kosti 10 tré eru ræktuð í stað hvers trés sem fellt er sem jólatré. Stafafura er vinsælasta íslenska jólatréð og er einstaklega barrheldin og ilmandi.

Við höfum bætt fleiri vörum í jólagjafahandbókina Þú finnur hana á byko.is

Verslaðu á netinu á byko.is


16

Þriðjudagur 15. desember 2020

AÐSENT

AÐSENT

Eitt og annað á nýju ári

Óvenjulegt ár að baki

Á

rið 2020 hefur verið óvenjulegt svo ekki sé fastar að orði kveðið. Heimsfaraldur kórónaveiru hefur sett svip sinn á stærstan hlut ársins en faraldurinn og viðbrögð við honum hafa ekki farið framhjá neinum á árinu. Kópavogsbær rekur mjög fjölbreytta starfssemi sem öll hefur með einum eða öðrum hætti orðið fyrir áhrifum faraldursins. Laga hefur þurft starfsemi leik- og grunnskóla að tilmælum yfirvalda, menningarhúsin hafa verið lokuð hluta ársins og viðburðir að mestu legið niðri, sundlaugar hafa verið lokaðar og svo opnar með takmörkunum, félagsmiðstöðvar hafa starfað í breyttri mynd, bæjarskrifstofur lokaðar utanaðkomandi, bæjarstjórn fundað rafrænt og svo mætti lengi telja. Starfsfólk hefur lagað sig ótrúlega vel að breyttum aðstæðum og sama má segja um íbúa og aðra sem reiða sig á þjónustu Kópavogsbæjar. Mér er efst í huga nú við jóla og áramót hversu mikla jákvæðni, aðlögunarhæfni og styrk fólk hefur sýnt á árinu, sem hefur sannarlega fært okkur margvísleg verkefni.

Þ Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

Hjá Kópavogsbæ þurfum við að takast á við ýmis konar efnahagslegar áskoranir í kjölfar faraldursins, en áhersluatriði bæjarstjórnar við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 er að standa vörð um grunnþjónustu bæjar ins auk þess sem við aukum framlög til velferðarmála. Við tókum þátt í atvinnuátaki í sumar og réðum fjölmargt ungt fólk til sumarvinnu sem setti svip sinn á bæinn. Þá leggjum við áfram áherslu á hátt framkvæmdastig. Það eru bjartari tímar framundan, bóluefni væntanlegt snemma árs 2021 og í kjölfarið getum við vænst þess að lífið fari aftur að færast í eðlilegt horf. Ég óska íbúum Kópavogs góðrar aðventu, gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

STJÓRNSÝSLAN

Tveir sviðsstjórar ráðnir hjá Kópavogsbæ

Kristín Egilsdóttir Pálmi Þór Másson

áðið hefur verið í tvær sviðsstjórastöður hjá Kópavogsbæ, sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og sviðsstjóra fjármálasviðs sem er nýtt svið hjá bænum. Kristín Egilsdóttir var ráðin sviðsstjóri fjármálasviðs úr hópi 51 umsækjenda. Kristín lauk Cand. Oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands af endurskoðunarsviði árið 1994, diplómu í leiðtogafræðum frá UBI í Brussel 2004 og meistaragráðu í leiðtogafræðum frá Thierry Graduate School of Leadership í Brussel 2007. Kristín starfaði hjá Eimskip á árunum 1994-2001 sem deildarstjóri Farmskjalavinnslu, deildarstjóri reikningavinnslu og deildarstjóri Hagdeildar. Hún starfaði hjá EFTA á árunum 2004-2006 sem fjármálasérfræðingur. Þá starfaði hún hjá Reykjavíkurborg á árunum 2007-2013, fyrst sem fjármálastjóri Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar og síðar sem fjármálastjóri Skóla- og frístundasviðs. Frá árinu 2013 hefur Kristín starfað sem fjármálastjóri

Nóa Síríus auk þess að hafa verið í endurskoðunarnefnd Sjóvá og Sjóvá Líf 2016-1019, var hún formaður nefndanna 2018-2019 og varamaður í stjórn Sjóvá frá 2017-2019. Pálmi Þór Másson var ráðinn í stöðu sviðsstjóra stjórnsýslusviðs úr hópi 65 umsækjenda. Pálmi lauk Cand.jur. lögfræðigráðu frá Háskóla Íslands árið 2006 og hlaut lögmannsréttindi 2008.  Á árunum 2006-2008 starfaði hann sem löglærður aðstoðarmaður dómara hjá Héraðsdómi Suðurlands og sinnti sama starfi árið 2008 hjá Héraðsdómi Reykjaness.  Pálmi starfaði hjá sveitarfélaginu Álftanesi á árunum 2008-2013, fyrst sem bæjarlögmaður og starfsmannastjóri 2008-2009 og síðar sem bæjarstjóri á árunum 20092012 samhliða fyrri verkefnum.  Árið 2012 hóf Pálmi störf hjá Kópavogsbæ sem bæjarlögmaður (deildarstjóri lögfræðideildar) og sinnti árið 2017 afleysingu sviðsstjóra stjórnsýslusviðs auk þess sem hann hefur gegnt því starfi 2019-2020.

R

rátt fyrir að þrengi að bæjarsjóði Kópavogs eins og hjá öðrum sveitarfélögum er í nýrri fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 lögð áhersla á að verja grunnþjónustu við bæjarbúa. Í því felst að auka fjármagn til barnaverndar og lýðheilsu. 100 milljónum verður varið til að halda áfram að endurnýja leikskóla – og grunnskólalóðir. 100 milljónum verður varið í íbúarlýðræðisverkefnið „Okkar Kópavogur“. Einn milljarður fer í byggingu Kársnesskóla en áætlað er að hann muni kosta 4,1 milljarð ef áætlanir standast og hann verði tilbúinn 2023. Félagslegar íbúðir verða keyptar fyrir 250 milljónir. 300 milljónum verður varið í kostnað við byggingu sambýla fyrir fatlaða. Ákveðið var að ráðstafa 20 milljónum í gamla Kópavogshælið sem nú verður tekið í notkun sem Lýðheilsuhús með áherslu á geðrækt, þ.e. fyrsta stigs forvarnarstarf og almenna heilsueflingu. Nýr lýðheilsuhringur verður lagður

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi Viðreisnar í Kópavogi.

við Kópavogstún og Himnastiginn í Kópavogsdalnum verður endurnýjaður sem styður við markmið okkar í lýðheilsumálum sem umhverfi sem hvetur til hreyfingar. Aukið fjármagn mun fara í umferðaröryggismál og haldið verður áfram að bæta og auka umferðarlýsingu.

AÐSENT

Samstaða, lærdómur og þakklæti

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi.

S

íðustu vikur hef ég orðið vör við kærkomna tilfinningu allt í kringum mig. Einhvers konar samblöndu af von, eftirvæntingu og bjartsýni sem hefur oft verið af skornum skammti á þessu langa ári sem nú er að líða. Við erum farin að sjá fyrir endann á þessum langdregnu hremmingum og brátt kemur betri tíð með blóm í haga. Það verður þó ekki annað sagt en að þetta ár hafi verið lærdómsríkt í meira lagi. Við lærðum betur á tæknina, kynntumst því hvað íslenskt sumar hefur upp á að bjóða og hvað

GÓÐ ÞJÓNUSTA

samtakamáttur þjóðarinnar getur verið magnaður. Að sama skapi fengum við góða áminningu um hvað það er margt fólk á Íslandi sem skiptir þjóðfélagið ógnarmiklu máli, þrátt fyrir að vera okkur oft ósýnilegt. Fólk sem sér til þess að allt gangi sinn vanagang, sinnir ómissandi þjónustu fyrir okkur bæjarbúa en fær sjaldan viðurkenninguna eða þakkirnar sem það á skilið. Fólkið sem sér um þrif og umönnun, styður við börnin okkar í skólunum og sér til þess að allir komist leiðar sinnar á gönguog hjólastígum bæjarins svo eitt-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Að lokum við ég nefna að nú liggur fyrir úttekt og aðgerðaráætlun um endurnýjun á opnum leiksvæðum í Kópavogi þar sem nú verður farið markvisst yfir slík svæði rétt eins og við gerðum með leikskóla- og grunnskólalóðirnar. Undir fyrrnefndu markmiði lýðheilsustefnunnar um „að skapa umhverfi sem hvetur til aukinnar hreyfingar og útivistar“ var lagt til í aðgerðaráætlun að meta þörfina á endurbótum á opnum leiksvæðum bæjarins þar sem mörg þeirra þarfnast endurnýjunar. Hefðbundin opin leiksvæði í Kópavogi eru 66 talsins, gæsluvellir 4 og boltavellir og önnur leiksvæði eru 49. Samtals eru því 119 leiksvæði í Kópavogi. Lýðheilsa er ein mesta áskorun okkar tíma en sem betur fer þá hefur Kópavogsbær lagt áherslu á þann málaflokk síðustu ár og mun halda áfram að gera eins og sést hér í þessum örfáu dæmum sem ég nefni hér að ofan. Í ys og þys nútímans er brýnt að huga að andlegri líðan, sporna við steitu og stressi, kulnun og kvíða. Ég vona að við náum að njóta hátíðarinnar framundan þrátt fyrir heimsfaraldur og aðrar þrengingar sem steðja að mörgum. Við þurfum að vera öll í sama liði og hjálpast að, ekki bara núna heldur alltaf. Gleðilega hátíð. hvað sé nefnt. Það var því gríðarlega ánægjulegt að sveitarfélögin og Efling hafi í ár loks náð saman um löngu tímabærar kjarabætur fyrir þessar stéttir, sem mæddi svo sannarlega mikið á í faraldrinum. Við gætum ekki án þeirra verið. Við vorum líka minnt á hvað vísindin og sérfræðiþekking skipta okkur miklu máli. Það að fylgja leiðbeiningum okkar færasta fagfólks getur beinlínis greint á milli lífs og dauða. Þökk sé heiðarlegri og gegnsærri upplýsingagjöf höfum við geta tekið upplýstar ákvarðanir og sameinast um stór markmið. Ég vona að við getum haldið því áfram, enda eru stór úrlausnarefni framundan í loftslagsmálum þar sem vísindin þurfa að vera í fyrsta sæti. Hefðbundin þraspólitík mun aldrei geta vísað okkur rétta veginn úr þeim ógöngum. Þangað til getum við lagt okkar á vogarskálarnar. Síðustu mánuðir hafa sýnt okkur svo ekki verðir um villst hvernig samstaða um breytta hegðun getur skipt sköpum. Með því að nýta samtakamáttinn sem býr í íslensku þjóðinni og setja stefnuna á sjálfbærni munum við auka lífsgæði allra, ekki síst barnanna okkar sem eiga allt undir því að við stöndum okkur vel. Ég legg til að við höfum þetta á bakvið eyrað nú þegar við höldum inn í nýja og bjartari tíma. Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og þakka ykkur fyrir samstöðuna, dugnaðinn og úthaldið á árinu sem nú er að líða

í Kópavogi Smiðjuvegi 14 Græn gata, 200 Kópavogi www.bilrudan.is S: 552 5755

Hlíðasmára 9, 201 Kópavogur Sími: 571 0888, www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18, 201 Kópavogur S: 5711133

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87, 200 Kópavogur S: 894 4560, www.flytja.is

Dalvegi 24, 201 Kópavogur S: 571 7030, www.car-med.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

17

Þriðjudagur 15. desember 2020

Jólin eru mætt í verslun Funa Ný sending af arinsettum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími: 515 8700 – www.blikkas.is – blikkas@blikkas.is

Kæru Kópavogsbúar

Gleðileg jól og farsælt komandi ár með þökk fyrir það liðna Framsóknarflokkurinn í Kópavogi Minnum á síðu okkar: Facebook.com/framsoknkopavogi


18

Þriðjudagur 15. desember 2020

AÐSENT

AÐSENT

Sækjum fram

Þ

að er snjallt að búa í Kópavogi. Þetta sögðum við vorið 2018 og þetta segjum við fullum fetum í dag. Bærinn er í stöðugri sókn. Í Hamraborg rís glæsilegur miðbæjarkjarni. Fjölskyldur flykkjast í ný hverfi í Smárum, Lindum og Hvörfum. Glæsilegt baðlón tekur á sig mynd á Kársnesi og tugir nýrra hjúkrunarrýma rísa í Boðaþingi. Uppbyggingin er á hverju horni. Það er líka mikil uppbygging framundan, ekki bara í Kópavogi heldur hjá þjóðinni allri. Eftir ár, sem sannarlega hefur tekið á fyrir okkur öll, sjáum við fram á bjartari tíma. Bæði í bókstaflegum skilningi með hækkandi sól, en ekki síður í þjóðarsálinni. Góðar fréttir af þróun og virkni bóluefna blása okkur von í brjóst um betri tíð. Ég veit að þrautseigja þjóðarinnar er sannarlega ekki sjálfgefin. Það er full ástæða til að þakka öllum sem þetta lesa fyrir þolinmæði og skilning í baráttunni undanfarna mánuði. Nú styttist hins vegar í að við sækjum fram á nýjan leik. Undanfarin ár höfum við búið vel í haginn fyrir óvænt áföll og gátum því tekist á við vágestinn og afleiðingar hans af krafti. Ég er sannfærður um að komandi ár muni einkennast af framtakssemi og áframhaldandi sókn okkar frábæra samfélags. Sömuleiðis hlakka ég sannarlega

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, fjármála- og efnahagsráðherra og 1. þingmaður suðvesturkjördæmis.

til að fylgjast með áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins í Kópavogi. Það er ekki ofsagt að þar er og verður áfram gott að búa. Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Þótt veislur og hátíðarhöld verði af skornum skammti í ár er mikilvægt að hafa hugfast hvað mestu máli skiptir. Gæði samverustundanna með okkar nánustu eru nefnilega yfirleitt verðmætari en fjöldi veislugesta. Saman siglum við svo inn í nýtt ár, full bjartsýni og tilhlökkunar yfir að geta brátt faðmast og glaðst saman á ný í góðra vina hópi.

Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf. Smiðjuvegi 22, græn gata, sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Erum á Facebook

Jóla og áramótakveðja

Á

rið sem senn er á enda líður okkur flestum seint úr minni. Heimsfaraldurinn hefur tekið yfir marga þætti þjóðlífsins, og sennilega ekkert mannsbarn á Íslandi sem er algerlega ósnortið af honum. En þrátt fyrir faraldurinn eða aðrar hörmungar sem dynja yfir þá fer daginn brátt aftur að lengja og sól hækka á lofti. Sú birta og gleði sem venjulega fylgir aðventunni er ekki eins áþreifanleg eins og oft. Það eru færri samkomur, minni ferðalög, líklega verða færri og smærri fjölskylduboð og sá hátíðleiki sem okkur birtist í tónleikahaldi og kirkjusókn ekki eins. En þá er að leita inn á við, búa til sinn eigin hátíðleika og gleði í sinni eigin jólakúlu. Með sínu nánasta fólki. Ég nefndi áðan að enginn er ósnortinn af faraldrinum. Sum okkar hafa misst ættingja og vini, orðið fyrir heilsutjóni eða atvinnumissi vegna faraldursins

Ólafur Þór Gunnarsson, þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir VG.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

eða öðrum búsifjum. Hugsum sérstaklega til þeirra um þessi jól. Ef við erum fær um að liðsinna þeim sem eiga um sárt að binda er meiri ástæða til þess en oft áður að láta verða af því. Hringjum í vini og ættingja sem við getum ekki hitt. Bjóðum aðstoð, leggjum okkar af mörkum. Nú horfir til þess að það birti til í faraldrinum þegar nýja árið gengur í garð. Vonandi rætist sú von og við getum tekið við nýju ári með bjartsýni í brjósti. Þó það gangi eftir munum við fyrirsjáanlega þurfa að glíma við afleiðingar faraldursins langt fram á næsta ár og jafnvel lengur. Hvort sem það verða heilsufarslegar, samfélagslegar eða efnahagslegar afleiðingar er ljóst að eftirstöðvar faraldursins hverfa ekki á einni nóttu. Þá er mikilvægt að muna að saman getum við yfirstigið erfiðleika. Saman getum við leyst erfiðar áskoranir og saman getum við hjálpað hvort öðru að komast í gegnum erfiða tíma. Höfum það hugfast þegar við óskum hvert öðru gleðilegra jóla og fögnum nýju ári.

MOLINN

Kópavogsbúar virkir í málefnum ungmenna

T

veir ungir Kópavogsbúar voru nýverið kjörnir fyrir hönd Molans, ungmennahúss Kópavogs, í Ungmennaráð ungmennahúsa Samfés. Hlutverk ráðsins er fjölbreytt og má til dæmis nefna að fulltrúar ráðsins fá tækifæri til þess að koma fram og sitja á ráðstefnum og fundum um málefni tengd ungmennum og æskulýðsmálum hér á landi og erlendis. Þar að auki er tilgangur ráðsins að passa upp á að

rödd ungmenna heyrist í samfélaginu. Molinn ungmennahús er fyrir ungmenni á aldrinum 16-25 ára. Um er að ræða opið frístundastarf þar sem ungu fólki gefst kostur á að koma saman í heilbrigðu umhverfi, sinna áhugamálum sínum og takast á við uppbyggjandi verkefni. Starfsemin hefur verið með óhefðbundnu sniði undanfarið vegna heimsfaraldursins en kappkostað hefur verið við að

Sigurður Ernir Axelsson og Víkingur Óli Magnússon.

þjónusta ungmenni eftir bestu getu. Molinn hefur mikið upp á að bjóða þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. facebook.com/molinn instagram.com/molinnungmennahus


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

19

Þriðjudagur 15. desember 2020

Helgihald í Kársnessöfnuði á aðventu og jólum 2020 20. desember, 3. sunnudagur í aðventu

Kl. 11:00-12:30 verður Kópavogskirkja opin og fólk getur (í samræmi við sóttvarnarreglur) komið í kirkjuna og virt fyrir sér endurbætur, sem nú hafa staðið yfir síðustu mánuði á austurog vesturhlið kirkjunnar og glerlistarverki Gerðar Helgadóttur. Einnig er hægt að skoða nýjan bænaljósastjaka, sem kirkjunni var færður að gjöf nýverið. Vegna sóttvarnareglna er helgihaldi á jólum streymt á síðu Kópavogskirkju á Facebook.

Aðfangadagur, 24. desember „Beðið eftir jólunum“

Kl.15:00. Streymt á síðu Kópavogskirkju á Facebook. Helgistund í umsjón Ástu Ágústsdóttur, djákna og starfsfólks í sunnudagaskólanum. Börn úr Kársnesskóla syngja undir stjórn Þóru Marteinsdóttur.

Aðfangadagur, 24. desember

Kl. 18:00. Aftansöng streymt á síðu kirkjunnar á Facebook. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar, Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur og sr. Sjöfn Jóhannesdóttir, þjóna fyrir altari og Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéová, kantors.

Gleðilega hátíð Kópavogskirkja

ÓSKUM KÓPAVOGSBÚUM gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

KÓPAVOGUR TIL FRAMTÍÐAR Alltaf hægt að ná í okkur í netfangið kopavogur@vidreisn.is

Jóladagur, 25. desember

Kl. 14:00. Helgistund streymt á síðu kirkjunnar á Facebook í umsjón sr. Sjafnar Jóhannesdóttur. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéová.

Gamlársdagur, 31. desember

Kl. 18:00. Áramótaávarp streymt á síðu kirkjunnar á Facebook í umsjón sr. Sjafnar Jóhannesdóttur. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéová.

Nýársdagur, 1. janúar

Kl. 14:00. Hátiðarguðsþjónusta streymt á síðu kirkjunnar á Facebook. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Sr. Sigurður Arnarson, sóknarprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Kór Kópavogskirkju syngur undir stjórn Lenku Mátéová.


20

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SKÁK

Brúna húsið hýsir þjónustumiðstöðina, en nýtt hjúkrunarheimili tengist henni. Mynd/Hrafnista

ELDRI BORGARAR

Hjúkrunarheimili í Boðaþingi

S

amningur um byggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis í Boðaþingi var samþykktur í Bæjarstjórn Kópavogs um síðustu mánaðarmót með öllum greiddum atkvæðum. „Bæjarstjórn Kópavogs lýsir yfir ánægju með að loks skuli vera að komast á samningur milli Kópavogsbæjar og heilbrigðisráðuneytisins um byggingu 64 hjúkrunarrýma við Boðaþing.

Hjúkrunarrýmin eru kærkomin viðbót við þau 44 hjúkrunarrými sem ríkið rekur nú þegar í Boðaþingi og koma til með að leysa úr brýnni þörf fjölda þeirra sem eru á biðlista eftir hjúkrunarrýmum,“ segir í sameiginlegri bókun Bæjarstjórnar.    Miðað er við að framkvæmdir við heimilið hefjist í ársbyrjun 2022 og að það verði tekið í notkun á fyrsta ársfjórðungi 2024. Áætlaður kostnaður vegna byggingu hjúkrunarheimilisins

AÐSENT

Ein lóð

Þ

að var kómískt að sjá hvað grein Gunnars Birgissonar hér í Kópavogsblaðinu um framkvæmdaleysi við að klára hjúkrunarheimilið í Boðaþingi virtist hafa mikil áhrif. Örfáum dögum síðar birtust fréttir í fjölmiðlum um að „Samningur um byggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis í Boðaþingi var samþykktur í bæjarstjórn Kópavogs“. Það vantaði reyndar mynd af bæjarstjóranum sem gjarnan birtast með svona gleðifréttum og þegar vel var að gáð þá voru þetta víst uppfærð drög sem lögð voru fram, en hvað um það, tökum viljann fyrir verkið og vonum það besta. Það er nú liðinn áratugur án þess að þetta mikilvæga mál hafi fengið neinn framgang og sannarlega tími til kominn að stjórnendur bæjarins vakni af dvala og láti til sín taka í þessu máli. Við bæjarbúar fengum þó sárabót fyrir myndaskortinn á mbl.is þegar samningur um veitingarekstur lítillar kaffistofu í Gerðasafni var undirritaður með pomp og prakt.

Jóhann Ísberg.

Þar var sjálfur bæjarstjórinn mættur fremst á myndinni að venju til að skrifa undir samninginn. En nú er bara ein lóð laus í Kópavogi! Ein lóð fyrir atvinnuhúsnæði. Það er kannski ekki í frásögur færandi að ekki séu alltaf til staðar lóðir til úthlutunar en hér í Kópavogi hefur það ástand verið viðvarandi fremur en hitt. Flestar nýbyggingar eru byggðar af einkaaðilum sem keypt hafa upp eignir og hafa frumkvæði á hvernig Kópavogur þróast. Það er í sjálfu sér ekkert að þéttingu byggðar á eldri svæðum en bæjaryfirvöld ættu þó að sjá til þess að fjölbreyttari lóðarform stæðu til boða auk þess að hafa

eru rúmir þrír milljarðar og skiptist kostnaðurinn þannig að 85% greiðist úr ríkissjóði en 15% af Kópavogsbæ. Að auki leggur Kópavogsbær til lóð undir hjúkrunarheimilið að verðmæti um 100 milljónir. Nýja byggingin mun tengist þjónustumiðstöðinni í Boðaþingi sem bærinn byggði og rekur í samstarfi við ríkið og rekstraraðila Boðaþings.  Stjórnun og ábyrgð á undirbúningi verkefnisins verður hjá heilbrigðisráðuneytinu og Kópavogsbæ sem munu skipa fjóra í starfshóp vegna verkefnisins, tvo frá Kópavogsbæ og tvo frá heilbrigðisráðuneytinu. Fyrsta verkefni hópsins verður við gerð kröfu- og tæknilýsingar vegna alútboðs. Við þá vinnu verður haft samráð við Framkvæmdasýslu ríkisins sem mun hafa umsjón með framkvæmd verksins. frumkvæði í byggðaþróun og þar með íbúasamsetningu. Eina svæðið á vegum bæjarins sem úthlutað hefur verið síðasta síðustu tvö kjörtímabil er Glaðheimasvæðið, og er nú svo komið að þeir ágætu verktakar sem haldið höfðu tryggð við Kópavog og sótt í að byggja hér eru farnir í önnur sveitarfélög sem hafa meiri áhuga á að úthluta nýjum svæðum. Dæmi um slíkt svæði er Vatnsendahvarfið en þar lá fyrir skipulagshugmynd þegar undirritaður var í skipulagsnefnd fyrir um áratug. Kópavogur á meirihluta þessa svæðis utan 6 hektara sem kaupa þarf af ríkinu en þarna er eitt albesta byggingarland á höfuðborgarsvæðinu. Og frábær myndatækifæri ef eitthvað yrði nú gert í málinu! Þegar litið er til tveggja síðustu kjörtímabila þá verður því miður að segjast eins og er að niðurstaðan er vonbrigði. Í bullandi góðæri hafa skuldir Kópavogsbæjar ekki minnkað að neinu ráði og ekki hafa framkvæmdir á vegum bæjarins verið að sliga bæjarsjóð. Framtíðarsýn virðist að mestu vera fólgin í einhvers konar snjalllausnum og borgarlínudraumi og ýmsum gæluverkefnum sem fæst falla undir lögboðna starfsemi sveitarfélaga.

Stórsigur Skákdeildar Breiðabliks á Íslandsmóti Ungmenna

Í

slandsmót Ungmenna fór fram um síðustu mánaðarmót og tóku um 40 iðkendur Skákdeildar Breiðabliks þátt. Stóðu þau sig frábærlega og náðu alls 12 verðlaunum og þar af 5 Íslandsmeistaratitlum. Keppt var í flokkum U8, U10, U12 og U14/U15.

2.sæti: Engilbert Viðar Eyþórsson 3.sæti: Arnar Freyr Orrasson U10 kvenna 1.sæti: Guðrún Fanney Briem. 2.sæti: Þórhildur Helgadóttir.

U8 drengja 1.sæti: Birkir Hallmundarson.

U12 karla 1.sæti: Tómas Möller 2.sæti: Markús Orri Jóhannesson. 3.sæti: Matthías Björgvin Kjartansson.

U8 stúlkna 2.sæti: Halldóra Jónsdóttir.

U14 karlar 1.sæti: Gunnar Erik Guðmundsson.

U10 drengja 1.sæti: Sigurður Páll Guðnýjarson.

U15 karlar 2.sæti: Örn Alexandersson.

Birkir Hallmundarson.

Halldóra .Jónsdóttir

Sigurður Páll Guðnýjarson.

Engilbert Viðar Eyþórsson.

Guðrún Fanney Briem.

Þórhildur Helgadóttir.

Tómas Möller Íslandsmeistari.

Markús Orri Jóhannsson.

Matthías Björgvin Kjartansson.

Gunnar Erik Guðmundsson.

Örn Alexandersson.

Kópavogsbær óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

21

Þriðjudagur 15. desember 2020

Saman eflum við Kópavog

ALLT FYRIR BÍLINN GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

Auðbrekku 17, 200 Kópavogi, sími: 564 1180, bilvogur@simnet.is, bilvogur.is

Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf. Smiðjuvegi 22, græn gata, sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Erum á Facebook

Smiðjuvegur 60 (rauð gata) 200 Kópavogur Sími: 557 2540 bilhusid@bilhusid.is www.bilhusid.is

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Allar almennar bílaviðgerðir Sími: 587 5656

sprautuverk@sprautuverk.is sprautuverk.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi, sími: 557 4540, www.lakkskemman.is Erum á Facebook

Óskum Kópavogsbúum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári

Davegur 32a, 201 Kópavogur, is.rubix.com, sími: 522 6262


22

Þriðjudagur 15. desember 2020

KROSSGÁTA

LAUSN MINNKA

NÖTRA

MJÓLKURAFURÐ

Í RÖÐ

ÁNÆGJUBLOSSI

REIÐIHLJÓÐ

Í VAFA

VÖKNA

DÆLD

TVEIR EINS

S L A K S K O P I K I L Á P B A T A R I T T T I U R R A T DRUNGI

AFGANGAR

MYND: RÉMI KAUPP (CC BY-SA 3.0)

STORKA

TÁL

ÖLDURHÚS

IÐN GUFUHREINSA RÓL

FRÆNDBÁLKUR

GREIÐA

SVEIFLA

FÆRA

MÚGUR

MARGVÍSLEGAR

Í RÖÐ

SPRÆKUR

NIÐURLÆGJA

HLUTI VERKFÆRIS

BOGI

SPILASORT

SKELDÝR

BLESSUN

DETTA

TVÖ ÞÚSUND

FRÁREIN

MÁTTUR

ÚTVEGA

ÓVILD FENGUR

MATJURT

TVÍHLJÓÐI

NEÐAN

UPPSKRIFT

FJANDI

D R A U G A D Y S

R A U P SÓÐA LÝÐ

F Ó L K

RÓTA

KLAFI

SKAMMA GRÓÐI

ÞYKJAST HLUTI

MÆLIEINING

SKJÁLFA

OFNEYSLA

FARNAST

ÁRSGAMALL

TVEIR EINS

V E G N A

E I N Æ R

F N H F A R S Ó P A A A R Á Ð Í T A S T V K Á I A K K K A U Ó F T R

SVIF

STJÓRNA DVALDIST

Á V T A A R S T R Ó H T I HALLI

HNAPPUR UPPTÖK

LÚÐULAKI Í RÖÐ

HNUSA

SUNNAN LEIKUR

RJÚFA SKEL

MATJURT STEFNA

HÁLFGRAS BEYGÐU

DRYKKUR

RÚMT

KAPPSAMT

SKREF

TRAÐK

FÍFLAGANGUR

SKAR

Ö F L L I O P S P A Á S T Í T A I Ð I K L A M

AÐSTOÐ FRÍA

TALA

KERALDI ÆTÍÐ

UMFRAM STUNDA

ÁTT

LYKT

TÆLA

SPRIKL

G I N N A

I Ð

MATGJÖF

PEST

GAT

ÖGN MISSIR TVEIR EINS

DÝRAHLJÓÐ

TÁLBEITA AUR

KORN

RÁNDÝRA

TAKMARKA

ÁTT

PRÓFGRÁÐA MARGSKONAR

HÓTA

Hjallabrekku 2 • Kópavogur S: 462 3000

KVK NAFN

Píratar óska íbúum Kópavogs og landsmönnum öllum gleðilegrar jólahátíðar og farsældar á árinu 2021 piratar.is

MATARÍLÁT

A S K M U Ö R T U K N V E O F P

GJÓSA

NÆR ÖLL

HLÉ

SAMFOKINN FÖNN

ÚTDRÁTTUR

SÓNN

BEINN

STEINLÍM

SAGGI

HLÝJA

TRÉ

ENN LENGUR

DREITILL

AFKOMANDI

DVÖL

ÞRÓTTUR ÓÐAGOT

ELDSTÆÐI

SKARTGRIPUR

FUGLS HLJÓÐ

BANNHELGI

TOGVINDA

GROBB HÖFUNDUR BH • BRAGI@THIS.IS • KROSSGATUR.GATUR.NET

GLÖTUN

ÓVÆTTUR HÖFUNDUR BH • BRAGI@THIS.IS • KROSSGATUR.GATUR.NET

KÓPAVOGSBLAÐIÐ


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

23

Þriðjudagur 15. desember 2020

JÓLABÆRINN

Notaleg vinnustofa í Hamraborg Ólöf Erla Bjarnadóttir, myndlistarkona og keramiker.

Í

Hamraborg 1, bakatil, hefur Ólöf Erla Bjarnadóttir myndlistakona og keramiker komið sér vel fyrir á vinnustofu sinni. Ljósum skreytt jólatré stendur ofan við vinnustofuna og hlýlegt andrúmsloft og kertaljós taka á móti gestum og gangandi. Ólöf Erla er fædd og uppalin í Kópavogi og flutti þangað aftur eftir að hafa búið úti á landi í mörg ár. Ólöf einbeitir sér þessa dagana að eigin verkum á vinnustofunni en hún var áður deildarstjóri Keramikdeildar Myndlistaskólans í Reykjavík. Á vinnustofunni er hún að vinna margs konar verk í postulín og

leir. Þar má sjá ýmsar gerðir postulínsbolla, kökudiska skreytta rósum, skálar, ker og margt fleira. Ólöf Erla er þekkt fyrir rennda postulínsbolla með íslenskum blómum sem hún teiknar sjálf. Á bollunum eru fimm tegundir af blómum í fjölbreyttum samsetningum á handgerðum bollum. Engir tveir bollar eru eins. Einnig er hún að gera postulínsvasa með öræfalandslagi, hengiblómapotta úr rauðum jarðleir og margt fleira. Ólöf Erla er á vinnustofunni á virkum dögum frá 10-14. Ef hún er ekki við má hringja í hana í síma 8925544.

Heimsmarkmiðin í Kópavogi Fyrirtæki og stofnanir innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun Kópavogsbær vinnur markvisst að innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í starfsemi bæjarfélagsins. Markaðsstofa Kópavogs hvetur fyrirtæki og stofnanir í Kópavogi til að undirrita viljayfirlýsingu um innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og sýna þannig samfélagslega ábyrgð í verki. Rekstraraðilar eru hvattir til að máta heimsmarkmiðin við sinn rekstur og innleiða þau markmið sem best passa hverjum í stefnu sína og daglegan rekstur. Gerum Kópavog, Ísland og heiminn allan að betri stað til að búa og starfa í.

Nánari upplýsingar á www.markadsstofakopavogs.is/heimsmarkmidin


24

Þriðjudagur 15. desember 2020

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Óskum Kópavogsbúum,

iðkendum, aðstandendum, samstarfs- og styrktaraðilum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum fyrir ómetanlegan stuðning og samstarf á árinu sem er að líða.

Minnum á jólahappdrætti Breiðabliks Vinningarnir í ár eru stórkostlegir. Iðkendur Breiðabliks selja miða. Takið vel á móti sölufólki. Útdráttur fer fram 29. janúar 2021. Vinningskrá og númer verða birt á breidablik.is. Látið ekki happ úr hendi sleppa og tryggið ykkur miða.

Miðaverð

1.500 KR.

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 15.12.2020  

Jólablað Kópavogsblaðsins 15.12.2020.

Kópavogsblaðið 15.12.2020  

Jólablað Kópavogsblaðsins 15.12.2020.

Advertisement