__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Efnisyfirlit Hátíð í bæ

2

Bæjarfulltrúinn

4

Friðbergur forseti

6

Kafbátar

10

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Jólasrauta skiptimarkaður og jólajóga /2

Í nógu að snúast hjá sjálfboðaliðum /2

Hátíð í bæ/ 2

Aðventuhátíð í Kópavogi Á laugardag, 30. nóvember, verður haldin aðventuhátíð Kópavogs. Tendrað verður á jólatré bæjarins klukkan 16:00 og þá hefst útiskemmtun og jólaball sem Salka Sól stýrir með aðstoð jólasveina.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Aðstoðarmaður fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasala

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert Diðrik

r

28. nóvember 2019. 110. tbl. 15. árgangur

w

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Slakað og skapað á Gerðarsafni /10

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 510 7900

Sérfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn ga nús Magnús Albert Magnús Albert Harpa Arna Harpa Bjarni Arna Arna Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur úi rlöggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

löggiltur

löggiltur

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

fastlind.is fastlind.is fastlind.is aiðskiptaUppspretta ánægjulegra viðskipta löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

ur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Kristín

Arna

sölufulltrúi

Smiðjuvegur rauð Harpa gata • Sími Bjarni Gunnar 38 Albert Kristín564 löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

0606 • Fax 564 0636 löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

510 7900

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

25%

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 AFSLÁTTUR ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST ••• REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til af gjafabréfum ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING síðan 1996

Auðbrekku 1, Kópavogi daga

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

SLÖKUN ... VELLÍÐAN ...

Hannes Ó. Sampsted

Gjöf gefin af kærleik

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 www.likamslögun.is/vefverslun Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað SMÁRALIND Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Nýbýlavegi 8 (Portið), s: 777 6000


2

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

FÖT SEM FRAMLAG

Í nógu að snúast hjá sjálfboðaliðum

S

jálfboðaliðar í verkefninu Föt sem framlag eru í óða önn að klára að prjóna flíkur, ungbarnateppi og annað fallegt sem verður til sölu á Jólabasar sem haldin verður á Aðventuhátíð Kópavogs laugardaginn 30. nóvember á túninu í og við Menningarhúsin. Vaskur hópur sjálfboðaliða kemur reglulega saman í húsnæði Rauða krossins í Kópavogi og leggur stund á fjölbreytta handavinnu í þágu góðs málefnis. Föt sem framlag er eitt af mörgum verkefnum innan Rauða krossins og hittast sjálfboðaliðar í verkefninu síðasta miðvikudag hvers mánaðar til að prjóna, hekla og sauma

fyrir fólk í nærumhverfinu. Sjálfboðaliðar prjóna og hekla fjölbreyttan fatnað eins og til dæmis húfur, vettlinga, sjöl, peysur, teppi og sokka á bæði börn og fullorðna. Allt er þetta handverk prjónað og heklað í góðra vina hópi til styrktar góðs málefnis. Ef þú vilt slást í hópinn þá er tilvalið að mæta á næstu samveru 27. nóvember í Rauða krossinum í Kópavogi, Hamraborg 11, 2. hæð. Frekari upplýsingar á kopavogur@redcross. is eða í síma 570 4061.

HÁTÍÐ Í BÆ

Aðventuhátíð í Kópavogi Á laugardag, 30. nóvember, verður haldin aðventuhátíð Kópavogs. Tendrað verður á jólatré bæjarins klukkan 16:00 og þá hefst útiskemmtun og jólaball sem Salka Sól stýrir með aðstoð jólasveina.

J Gleðileg jól gott og farsælt komandi ár

Skógræktarfélags Kópavogs þakkar þeim fjölmörgu sem lagt hafa félaginu lið á 50 ára afmælisári þess.

óladagskráin hefst þó mun fyrr en glæsilega dagskrá verður fyrir alla fjölskylduna í Menningarhúsunum í Kópavogi frá klukkan 13:00. Á sama tíma opnar jólamarkaður í húsum á útisvæðinu við Menningarhúsin. Árlegur laufabrauðsdagur verður í félagsmiðstöð eldri borgara Gjábakka frá klukkan eitt. Þá verður upplestur í gallerí Midpunkt í Hamraborg síðdegis.

13:00 - 16:00: Náttúrufræðistofa . Jólatré úr litskrúðugum myndum gesta.

ásamt ungumKópavogsbúum. Salka Sól og jólasveinar skemmta.

13:00 - 16:00: Gjábakki. Laufabrauðsgerð og jólastemning

16:00 Midpunkt. Upplestur

Dagskrá aðventuhátíðar 13:00 - 16:00: Gerðarsafn. Jólakorta-smiðja og pólskt jólaskraut.

15:45 - 16:00: Útivistarsvæði. Skólahljómsveit Kópavogs leikur jólasyrpu.

13:00 - 16:00: Bókasafn Kópavogs. Gjafapokar, poppskraut, jólaperl og jólaskrautsskiptimarkaður.

16:00 - 17:00: Útivistarsvæði. Skemmtun á útisviði, forseti bæjarstjórnar tendrar ljósin á jólatrénu

Skógræktarfélag Kópavogs

BÓKASAFN KÓPAVOGS

Gnitaheiði 14, 200 Kópavogi Sími: 864-9246 Netfang: skogkop@gmail.com Veffang: skogkop.is

Skiptmarkaður með jólaskraut og jólajóga

Aðalfundur Skógræktarfélags Kópavogs 2019

Finnur þú starf við þitt hæfi

14:00 - 14:40: Salurinn . Jólastepp-tónleikar í fordyri Salarins með Völu Guðnadóttur sem fær til liðs við sig steppdansara, gestir geta tekið undir í söng og hreyfingum.

Nú fer að styttast í jólin og verður margt um að vera á Bókasafni Kópavogs á aðventunni.

Stjórn Skógræktarfélags Kópavogs boðar til aðalfundar föstudaginn 14.júní 2019.

J

óladagskráin hefst formlega þann 30. nóvember með aðventuhátíð Menningarhúsanna kl. 13-16. Á Sú nýbreytni verður að fundurinn verður haldinn undir himni samkomutjalds, bókasafninu verður margt um að vera umvafinn skógi og fallegri náttúru. Félagar í Skógræktarfélaginu eru hvattir til að mæta, klæða sig eftir veðri og njóta aðalfundar félagsins á sumarkvöldi í til að stytta stundirnar þar til kveikt Guðmundarlundi. verður á jólatrénu í lok dagskrár. Boðið verður upp á jólaskrautsskiptimarkað á 3.hæð aðalsafns þar sem Dagskrá gestir geta komið með jólaskraut sem 1. Fundarsetning þeir eru hættir að nota og fá annað í 2. Kosning fundarstjóra staðinn. Jólaföndurstöðvar verða á 3. Kosning fundarritara víð og dreif um bókasafnið þar sem 4. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári fjölskyldum gefst kostur á að eiga 5. Skýrslur nefnda notalega jólastund og föndra saman. 6. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins Jólapökkunarstöð verður til staðar á 7. Tillaga að félagsgjaldi bókasafninu og mun standa fram að 8. Lagabreytingar jólum. 9. Kosningar skv. félagslögum Þann 4. desember kl. 12:15 mun 10.Tillögur um framtíðarverkefni félagsins Albert Eiríksson halda erindi um 11.Önnur mál jólamat og jólamatarhefðir í erindaröðinni Menning á miðvikudögum. Albert mun einnig fara yfir gagVeitingar í boði félagsins nlegar upplýsingar um jólahlaðborð, hvað gott er að hafa í huga og MeðKynntu góðum kveðjum, þér fjölbreytt og spennandi hvað ber að varast. Stjórn Skógræktarfélags Kópavogs störf Tvær fjölskyldustundir á laugar2.júní 2019 hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, Fundurinn hefst kl. 17.00 og verður í Leiðarenda í Guðmundarlundi , Kópavogi.

hjá Kópavogsbæ?

Pipar\TBWA \ SÍA

kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

Kvennakór og Karlakór Kópavogs, flautukór úr skólahljómsveit Kópavogs og nemendur úr Tónlistarskóla Kópavogs koma fram í Gerðarsafni og á Gjábakka. Jólakofar á útivistarsvæði, söluaðilar eru: Bjarteyjarsandur - Mariella Thayer keramiker - Rauði krossinn - Vinnustofan Ás - Pure Deli og Möndlubásinn. Allir dagskrárliðir eru ókeypis og allir velkomnir.

skyldum að njóta rólegrar jólastundar á aðalsafni. Lesin verður jólasaga um morguninn og í framhaldi verður boðið upp á notalegt jólajóga fyrir alla fjölskylduna. Gestir eru hvattir til að taka með sér jógadýnur, teppi og púða og mæta í náttfötum eða öðrum þægilegum fatnaði. Eftir hádegið verður síðan jólabíó þar sem sýnd verður skemmtileg jólamynd.

dögum verða tileinkaðar jólaföndri í desember. Á Lindasafni verður föndursmiðja 7. desember kl. 11:30 og á aðalsafni 14. desember kl 13.00. Föndrað verður úr endurnýttum bókum og tímaritum. Allt efni og leiðbeinandi á staðnum. Fjölskyldustundir og Menning á miðvikudögum eru fastir liðir í dagskrá Menningarhúsanna í Kópavogi. Handavinnuklúbburinn Kaðlín verður í jólaskapi miðvikudaginn 12. desember og verður þemað jólahekl. Jólasögustundir verða á aðalsafni og Lindasafni verða á sínum stað á aðventunni, á Lindasafni mánudaga kl. 16:30 og á aðalsafni miðvikudaga á sama tíma. Öll börn, foreldrar, ömmur og afar og jafnvel bangsar hjartanlega velkomin á sögustund! Nemendur í tónlistarskóla Kópavogs munu spila ljúfa jólatóna á aðalsafni alla þriðjudaga kl. 16:00 á aðventunni og hefst sú dagskrá 3. desember. Á Þorláksmessu býður safnið fjöl-

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: Bls. 1 af 2 audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


URÐARHVARF 16 Skrifstofu- og atvinnuhúsnæði til leigu Afhending 2021

Útleigustærðir frá 350 m2 – 8000 m2

Urðarhvarf 14, 203 Kópavogur, sími: 660 1794, olipall@bseignir.is


4

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

Theodóra Sigurlaug Þorsteinsdóttir Ellefu bæjarfulltrúar sitja í bæjarstjórn Kópavogs. Í síðustu Kópavogsblöðum höfum við fengið að kynnast annarri hlið á þeim en við eigum ef til vill að venjast. Síðust í stafrófi bæjarfulltrúa er Theodóra Sigurlaug Þorsteinsdóttir, oddviti BF Viðreisnar.

Nokkrar Söguferðir næsta árs: 3.-14. apríl: Úzbekistan (Silkileiðin)- Istanbúl. Páskaferð. 1.- 15. júní: Balkanskagi. Serbía, Kósovó, Makedónía, Albanía, Svartfjallaland, Bosnía og Hersigóvína.                                26. júní - 3. júlí: Pólland-Kaliningrad. Um slóðir seinni heimstyrjaldar. Austur vígstöðvar. 13. - 25. júlí: Bakgrunnur, fjölskylduhagir og Hulduheimar Hvítarússlands. gælunafn: Ferð um Litháen, Belarús og Pólland. Ég er oftast kölluð Tedda og hef búið 30. september - 14. október: í Fjallalind í 23 ár. Fyrstu árin ólst Kína, Norður-Kórea. ég upp í Kópavogi en síðan í Mos16. - 22. október: fellsbæ. Þegar ég var 19 ára keypti ég mína fyrstu íbúð við Sæbólsbraut og Innlit til Amish-fólksins í Pensilvaniu. flutti því aftur í Kópavog og hef verið 1. - 20 nóvember: hér síðan. Ég er gift Ólafi Viggóssyni Chile-Páskaeyjar, Bólivía. og eigum við tvö börn saman, Eydísi Desember: Helgarferð um Íslendingaslóðir í Kaupmannahöfn. Við stöndum fyrir styrkhæfum námskeiðum um samfélög og sögu og komum gjarnan á fundi félagasamtaka og hópa sem eru að velta fyrir sér ferðum. Hvað með Moldóvuferð, ferð sem ekki klikkar. Nánari upplýsingar gefur Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur, sími: 564-3031, 611-4797, netfang: soguferdir@soguferdir.is, heimasíða: www.soguferdir.is

Hverfið er einstakt að því leyti að það er mjög stuttur göngutúr út í náttúruna til dæmis í áttina að Vífilsstaðavatni og líka mjög stutt í mikla þjónustu eins og í Smáranum. Hér er svo gott fólk og svo er nánast allt sem ég þarf í göngufæri enda líður mér mjög vel í hverfinu. Hver er algengasti misskilningur um starf bæjarfulltrúa? Margir halda að bæjarfulltrúar séu starfsmenn en svo er alls ekki. Við mætum yfirleitt á fundi utan vinnutíma eða í hádeginu. Þegar annað starfsfólk er búið með sinn vinnudag og farið heim mætum við í bæjarstjórn. Almennt sinna bæjarfulltrúar öðrum störfum.

25 ára og Stefán 21 árs. Ég á einnig tvö stjúpbörn og þar eru þrjú barnabörn og svo eru auðvitað kærustur og kærastar. Ég kemst varla af í lífinu án þess að hafa gæludýr og á núna þrjá gamla hunda og tvær ungar kisur. Ég er lærður lögfræðingur og starfa núna hjá Isavia í tengslum við uppbygginguna í kringum Keflavíkurflugvöll, ásamt því að vera bæjarfulltrúi. Áhugamál: Stóra áhugamál mitt eru sveitarstjórnarmál og siglingar. Ég æfði skíði sem unglingur og skíða enn mikið.   Hvað er svona sérstakt við Fjallalind? Ég á bestu nágranna í heimi. Ég gæti aldrei flutt nema að taka þá með mér.

Hvers vegna ertu í pólitík og hverju ertu stoltust af? Ég bauð mig fram í pólitík vegna þess að ég vil að Kópavogur verði framúrskarandi sveitarfélag þar sem fólki líði vel og að fólk á öllum aldri hafi tækifæri til að hafa áhrif. Ég hef þá trú að til þess að tryggja lífsgæði íbúanna þá þurfum við að mæla raunverulegan árangur. Það hefur ekki verið gert áður hér á Íslandi með markvissum hætti. Þess

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

vegna fórum við í að móta stefnur, gera aðgerðaráætlanir með skýrum og mælanlegum markmiðum þannig að við getum mælt árangur okkar frá ári til árs. Kannski ekki mjög dæmigerð kosningaloforð sem við lögðum af stað með en svona náum við raunverulegum árangri í öllum málaflokkum. Þessar áherslu okkar vöktu strax athygli á síðasta kjörtímabili, bæði hér á landi og erlendis, ég er stolt af því. Ég er einnig stolt af öllum þeim verkefnum sem við náðum í gegn á aðeins einu kjörtímabili eins og opnu bókhaldi, íbúalýðræðisverkefnum, yfir 40 íbúafundi og íbúðauppbygging í tengslum við nýja húsnæðisstefnu. Við innleiddum lýðheilsuáherslur í umhverfinu okkar og í stofnunum og nýja samgöngustefnu. Auðvitað er ég einnig stolt af áherslum okkar á Heimsmarkmiðin og innleiðingu Barnasáttmálans svo sitthvað sé nefnt. Ég er sátt og stolt en er hins vegar ekki alveg búin með allt það sem ég tel að þurfi að gera til þess að búa til framúrskarandi samfélag. Ég fæ vonandi tækifæri til þess. Uppáhalds staður og listamaður í Kópavogi Ég á marga uppáhalds staði í Kópavogi. Núna er það Himnastiginn í Hjallahverfinu. Þangað fer ég oft og hleyp upp og niður tröppurnar. Það er frábær líkamsrækt. Ég fer einnig í líkamsræktartækin sem bærinn hefur komið fyrir á nokkrum stöðum og nýt þess að ganga Kópavog þveran og endilangan. Nafni minn Theodór Júlíusson er uppáhaldslistamaðurinn minn hér í Kópavogi, hann hefur auðgað líf okkar í gegnum tíðina.   Ef þú yrðir alráð í Kópavogi í einn dag og það sem þú mættir gera væri ekki hægt að taka til baka, hvað myndir þú gera? Ég myndi byrja á að fara á fund ráðherra sem tæki ákvörðun með mér um að opna úrræði í Kópavogi fyrir ungt fólk sem líður ekki vel vegna neyslu vímuefna. Að komið yrði á laggirnar úrræði á öllum meðferðarstigum og að unga fólkið okkar í þessari aðstöðu verði umvafið væntumþykju og virðingu og fengi síðan hjálp út í lífið aftur. Ef ég yrði alsráð í einn dag þá færi sá dagur í þetta málefni.   Lífsmottó Að gefa öllum tækifæri.

styrkur - ending - gæði

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

hÁgÆÐa dansKar

Eldhúsinnréttingar ViÐ hönnum Og tEiKnum

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

úrVal innréttinga

gOtt sKipulag

OpiÐ:

Mán. - fim. kl. 09 til 18 Föstudaga kl. 09 til 17 Laugardagar kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá dönskum gagnrýnendum

VönduÐ gÆÐaVara


DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345


6

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

KYNNING

Friðbergur forseti – Ævintýraleg spennusaga

Fyrir skömmu kom út hjá bókaforlaginu Bjarti bókin Friðbergur forseti. Þetta er fyndin, hugljúf og umfram allt spennandi saga um krakka sem þora að hafa hátt og berjast gegn ranglæti – og fyrir betra samfélagi. Höfundurinn, Árni Árnason, söðlaði um fyrr á árinu, seldi auglýsingastofuna sem hann hafði rekið í átta ár og ákvað að reyna fyrir sér sem rithöfundur. Við skrifin naut hann aðstoðar Helenu dóttur sinnar sem meðal annars valdi nöfn sögupersónanna og vann söguþráðinn með pabba sínum. Okkur lék forvitni á að vita aðeins meira um bókina og samstarf þeirra feðgina og fengum þau því til þess að svara fyrir okkur nokkrum spurningum. Um hvað fjallar bókin í stuttu máli? Helena: Aðalsöguhetjurnar eru systkinin Sóley og Ari. Þegar Friðbergur forseti, sem er ekkert ofsalega góður forseti, vísar vinum þeirra úr landi bara af því þau eru útlendingar þá verða þau auðvitað mjög reið og ákveða að mótmæla þessu ásamt vinum sínum. Þannig byrja þau að berjast gegn forsetanum en síðan fara börn að hverfa. Sóley og Ari lenda svo í baráttu við þá sem

standa á bakvið þessi mannrán og þá gerast allskonar spennandi hlutir. Bókin er svo eiginlega spennandi alveg fram á síðustu blaðsíðu. Árni: Já, þetta er bara nokkuð góð samantekt held ég. Ég segi oft við krakkana sem ég les fyrir að bókin fjalli líka um hugrekki og það hvað við eigum að vera dugleg að hlusta á það sem hjartað segir okkur.

Þannig að þetta er ekki bara spennusaga? Árni: Nei, ekki eingöngu. Þó þetta sé vissulega mjög spennandi saga og ýmislegt svakalegt gerist þá langaði mig í grunninn til að gera bók sem tæki á málum sem krakkar eru sífellt að heyra um í umhverfi sínu en eru kannski sjaldan rædd við þau beint. Það er þó alls ekkert verið að prédika eitt né neitt, heldur kannski meira að leggja áherslu á það að við finnum sjálf innra með okkur hvað er rétt og rangt – og breytum eftir því. Af hverju ákvaðstu að skrifa barnbók Árni? Stutta svarið við því er að mig langaði að skrifa barnabók á meðan Helena væri ennþá krakki og hefði gaman af því að taka þátt í ferlinu með mér. Við lesum mikið, bæði í sitthvoru lagi og saman, og ég hef óbilandi trú á gildi lesturs í uppeldi og þroska barna. Svo er auðvitað alveg einstaklega gaman að skrifa fyrir börn því þau eru mjög hreinskilin og hafa sterkar skoðanir.

Árni og Helena með bókina Friðbergur forseti og Guðna á milli sín.

En hvað er búið að vera skemmtilegast í þessu ferli öllu? Helena: Það er búið að vera margt skemmtilegt, til dæmis að hitta forsetann og þegar pabbi kom í skólann minn og

las upp. Skemmtilegast fannst mér samt þegar við fórum saman í viðtal á Bylgjunni. Árni: Það sem stendur upp úr eru stundirnar okkar Helenu þegar grunnurinn að sögunni var að fæðast og svo er búið að vera ofboðslega gaman að fara á milli skóla, lesa fyrir nemendur og spjalla við þá. Krakkarnir eru

ófeimnir við að spyrja og gefa mér endurgjöf sem hefur hingað til verið mjög jákvæð, það gefur manni hlýtt í hjartað. Megum við eiga von á framhaldi á ævintýrum þeirra Sóleyjar og Ara? Helena: Já, líklega. Við erum byrjuð að ræða það aðeins og hugsa um söguþráðinn en það má auðvitað ekkert segja strax.

Fjarnám í ferðaþjónustu Frá og með vorönn 2020 verða allir áfangar Ferðamálaskólans kenndir í fjarnámi með þremur staðbundnum lotum. Staðlotur verða sem hér segir: 1. lota: 9.-11.janúar (kynning á námsefni og kennslu hugbúnaði, verkefnavinna) 2. lota: 27.-29. febrúar (verkefna-vinna sem ekki er hægt að sinna í fjarnámi) 3. lota: 16.-18. apríl (kynningar, munnleg próf, verkefnavinna)

Umsóknarfrestur um nám við Ferðamálaskólann á vorönn 2020 rennur út föstudaginn 6. desember. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu skólans.

Námsgreinar á vorönn 2020

• • • • • • •

Ferðaenska (3 einingar) Ferðalandafræði Íslands (3 einingar) Ferðalandafræði útlanda (5 einingar)   Markaðsfræði ferðaþjónustu (5 einingar)  Stjórnun (3 einingar) Umhverfi og ferðaþjónusta (5 einingar) Upplýsingatækni ferðaþjónustu (5 einingar)

Valáfangi: Fyrirlestraröð í Leiðsöguskóla - staðnám (5 einingar) 

Alla r nána ri up plýsingar fást hjá fag stjóra í s íma 5 9 4 4 0 2 0  e ða með þv í að send a tölvup óst til   ferd amal as ko l i nn@m k. i s


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

7

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

Jólin nálgast Kynnir:

Láttu sjá þig í Hamraborg:

Herramenn

Catalina

Blómabúð

Snyrtistofan Jóna

Rauði krossinn

Apótekarinn

Landsbankinn

HAMRABORG Jólin 2019


8

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Jól og áramót í kirkjum Kópavogs

Ljósmynd: Lasse Olson

Digraneskirkja

Hjallakirkja

Fyrsti í aðventu, 1. desember

Fyrsti í aðventu, 1. desember

Aðventumessa Digraneskirkju kl. 11. Kór Digraneskirkju. Friðarlogi Skáta borinn inn í upphafi messunnar af skátum í st. Georgsgildi. Vönduð dagskrá og í lok hennar gefst viðstöddum tækifæri til þess að leggja að mörkum til Hjálparstarfs kirkjunnar og njóta veglegra veitinga í safnaðarsalnum. Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson. Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir.

Aðventumessa kl. 11.00. Friðarlogi Skáta borinn inn í upphafi messunnar af skátum í st. Georgsgildi. Kór Hjallakirkju leiðir söng undir stjórn Láru Bryndísar Eggertsdóttur organista. Prestur sr. Sunna Dóra Möller.

Annar í aðventu, 8. desember

Þriðji sunnudagur í aðventu, 15. desember

Jólahelgistund með sr. Gunnari og Sísu klukkan 11. Almennur söngur.

Messa kl. 11.00. Stundina leiða sr. Karen Lind Ólafsdóttir og Lára Bryndís Eggertsdóttir organisti. Jólatónleikar Kórs Hjallakirkju klukkan 20. Einsöngvari er Einar Clausen. Stjórnandi er Lára Bryndís Eggertsdóttir. Kakó og piparkökur í safnaðarheimili að tónleikum loknum.

Sunnudagurinn 30. desember kl. 14:00

Þriðji sunnudagur í aðventu, 15. desember

Jólastund eldri borgara í Hjallakirkju Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi syngur. Eftir stundina er boðið upp á kaffi og ýmislegt góðgæti. Allir eru velkomnir.

Aðfangadagur jóla 24. desember

Aftansöngur kl. 18. Kammerkór Digraneskirkju. Prestur: sr. Gunnar Sigurjónsson. Organisti: Sólveig Sigríður Einarsdóttir. Einsöngvarar: Einar Clausen & Ásdís Arnalds.

Sunnudagurinn 29. desember kl. 14:00

Jólastund eldri borgara í Digraneskirkju Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi annast um sönginn. Kristján Hrannar Pálsson, stjórnandi kórsins er organisti. Eftir stundina er boðið upp á kaffi og ýmislegt góðgæti. Allir eru velkomnir.

Sunnudaginn 5. Janúar 2020 er messufall

Jólaball sunnudagaskólans kl. 11 í Hjallakirkju. Um stundina sjá sr. Sunna Dóra Möller og sr. Helga Kolbeinsdóttir. Jólasveinarnir koma í heimsókn með glaðning handa börnunum. Gengið er í kringum jólatré og sungin jólalög. Heitt súkkulaði er í boði eftir jólaballið.

Fjórði sunnudagur í aðventu, 22. desember

Kaffihúsamessa kl. 11.00 í safnaðarheimili Hjallakirkju. Kakó, piparkökur og notaleg stemming rétt fyrir jólin. Prestur er sr. Karen Lind Ólafsdóttir. Organisti Lára Bryndís Eggertsdóttir.

Aðfangadagur jóla 24. desember

Jólagleði í Hjallakirkju kl. 15. Fjölskyldustund með jólasálmum og jólagleði. Góðgæti í safnaðarsalnum á eftir. Prestur sr. Helga Kolbeinsdóttir. Lára Bryndís Eggertsdóttir, organisti. Aftansöngur kl. 18. Kór Hjallakirkju. Prestur: sr. Sunna Dóra Möller. Organisti: Lára Bryndís Eggertsdóttir.

Jóladagur 25. desember

Kertaljósastund í Hjallakirkju klukkan 14. Jólasöngvar og kertaljós. Stundina annast sr. Helga Kolbeinsdóttir og Lára Bryndís Eggertsdóttir, organisti.

Gamlársdagur 31. desember kl. 16:00

Sr. Sunna Dóra Möller og Lára Bryndís Eggertsdóttir annast um stundina.

Sunnudaginn 5. Janúar 2020 er messufall


Kópavogskirkja 1. desember kl. 11:00

Fyrsti sunnudagur í aðventu. Barna- og fjölskylduguðsþjónusta. Sjö ára börn úr Kársnesskóla syngja undir stjórn Þóru Marteinsdóttur. Skátar færa Kópavogskirkju friðarljós. Jólaball á eftir.

1. desember kl. 12:00

Jólaball í safnaðarheimilinu Borgum. Dansað og sungið í kringum jólatré og rauðklæddur gestur kemur í heimsókn.

7. desember kl. 09:00

Kirkjuhlaup í Kópavogi. Hist í Kópavogskirkju, sungin sálmur, myndataka. Hlaupið á milli kirkna í Kópavogi (ca. 7 eða 11 km leiðir). Að loknu hlaupi er boðið upp á heitt súkkulaði og piparkökur í safnaðarheimili Kópavogskirkju (Borgum).

8. desember kl. 11:00 Annar sunnudagur í aðventu.

11. desember kl. 20:00

„Fagnið þeim boðskap“. Árlegir aðventutónleikar Kórs Kópavogskirkju í safnaðarheimilinu Borgum. Á efniskránni verður fjölbreytilegt samansafn af hátíðalegum og hlýlegum aðventu- og jólalögum. Einnig koma fram: Peter Máté píanóleikari, Katrin Heymann flautuleikari og Össur Ingi Jónsson óbóleikari. Aðgangur ókeypis og boðið er upp á heitt kakó og smákökur eftir tónleikanna.

15. desember kl. 11:00. Guðsþjónusta.

Lindakirkja Fyrsti sunnudagur í aðventu 11:00 Sunnudagaskóli

20:00 Kaffihúsaguðsþjónusta í safnaðarsal Lindakirkju. Ljúf og notaleg stemmning á fyrsta sunnudegi aðventu. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar.

Annar sunnudagur í aðventu

11:00 Sunnudagaskóli - Meðal annars mun Stopp leikhópurinn sýna leikritið Jólin hennar Jóru. Skemmtileg og jólaleg sýning. 20:00 Aðventumessa. Hjónin Regína Ósk og Svenni Þór annast tónlistina. Við syngjum saman aðventu- og jólasálma. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Þriðji sunnudagur í aðventu

11:00 Kirkjubrall. Mögnuð stund fyrir allan aldur með skemmtilegum verkefnum út um alla kirkju. Að loknu kirkjubralli verður boðið upp á létta máltíð. Kl. 17 og kl. 20 Aðventuhátíð Lindakirkju. Fjölbreytt dagskrá þar sem allir þrír kórar Lindakirkju koma fram. Nánar á heimasíðu Lindakirkju. Miðar eru seldir á tix.is. Allur ágóði af hátíðinni rennur til Hjálparstarfs kirkjunnar.

Fjórði sunnudagur í aðventu 11:00 Sunnudagaskóli.

Aðfangadagur jóla

22. desember kl. 11:00

16:00 Jólastund fjölskyldunnar. Barnakór Lindakirkju og Unglingagospelkór Lindakirkju syngja undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur. Jólaguðspjallið verður lesið og margt fleira.

24. desember. Aðfangadagur kl. 15:00

18:00 Aftansöngur. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Trompet: Steinar Kristinsson. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Þriðji sunnudagur í aðventu. Sr. Sighvatur Karlsson, settur héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari. Beðið eftir jólunum. Fjölskylduhelgistund. Stór hópur barna úr Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þóru Marteinsdóttur. Kl. 17.30 Lenka Mátéová, orgel, Katrin Heymann, flauta og Össur Ingi Jónsson, óbó flytja hátíðartónlist Kl. 18:00 Aftansöngur á Aðfangadag. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt.

25. desember. Jóladagur kl. 15:15.

Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar.

31. desember. Gamlársdagur kl. 18:00

Aftansöngur. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt.

23:30 Miðnæturmessa. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Trompet: Steinar Kristinsson. Sr. Dís Gylfadóttir þjónar.

Jóladagur

11:00 Hátíðarguðsþjónusta. Kvennakvartettinn Lyrika syngur og leiðir safnaðarsönginn og mun flytja Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar í nýrri útsetningu. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

Annar í jólum

1. janúar. Nýjársdagur kl. 14:00.

11:00 Sveitamessa. Kór Lindakirkju syngur fallega jólasálma með alþýðlegum blæ undir stjórn Óskars Einarssonar og við undirleik hljómsveitar.

Sóknarprestur, prédikar og þjónar í öllum guðsþjónustum nema annað sé tekið fram. Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum undir stjórn Lenku Mátéová nema annað sé tekið fram. Nánar á www.kopavogskirkja.is.

Sunnudagur 29. desember

Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar.

11:00 Jólaball sunnudagaskólans

Gamlársdagur

17:00 Gamlársguðsþjónusta. Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Gréta Salóme verður sérstakur gestur og mun syngja og leika á fiðlu.


10

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

VINÁTTUGANGA

Baráttudagur gegn einelti

V

ináttuganga í skólum Kópavogs fór fram föstudaginn 8.nóvember á baráttudegi gegn einelti. Þetta er í sjöunda sinn sem gengið er gegn einelti í Kópavogi og var dagskrá í skólahverfum bæjarins í tengslum við gönguna. Alls tóku um átta þúsund þátt í dagskrá dagsins.Í flestum hverfum sóttu skólabörn leikskólabörn og var gengið fylktu liði á áfangastað. Þar tók við söngur, dans og leikir.

Markmið Vináttugöngunnar er að stuðla að jákvæðum samskiptum, vekja athygli á mikilvægi vináttu og virðingar og benda á að einelti verður ekki liðið. Gangan eflir samstöðu og vináttu barna og hefur þannig haft jákvæð áhrif á skólastarf í bænum. Með göngunni leggur Kópavogsbæ sitt lóð á vogarskálarnar í baráttunni gegn einelti.

ÁHUGAVERT

Slakað og skapað á Gerðarsafni

S

KÓTILETTUKALL

Ólafur Þór sigraði kótilettukappátið á Hrafnistu

Í

árlegri keppni Hrafnistu í kótilettuáti, sem haldin var á Hrafnistu í Hafnarfirði fimmtudaginn 21. nóvember, fór Kópavogsbúinn, alþingismaðurinn, læknirinn og ríkjandi meistari frá því í fyrra, Ólafur Þór Gunnarsson, með sigur af hólmi eftir að hafa sporðtennt á öðrum tug kótiletta sem alls viktuðu samtals milli 600 og 800 grömm á einungis 5 mínútum. Auk Ólafs Þórs, öttu kappi Suðurnesjamennirnir og þingmennirnir Ásmundur Friðriksson og Vilhjálmur Árnason, sem varð í þriðja sæti, og Sighvatur Halldórsson frá Kiwanisklúbbnum Heklu, sem varð í öðru sæti. Auk þeirra kepptu Jón smiður á Hrafnistu auk Gústa pípara. Dómari var Óli kokkur á Hrafnistu og keppnis-

stjóri Hörður Magnússon íþróttafréttamaður.

1.000 manns í mat

Kótileittudagurinn á Hrafnistuheimilunum er árlegur viðburður, haldinn um það leyti sem Sjómannadagsráð, eigandi Hrafnistuheimilanna, á afmæli, en það var stofnað 25. nóvember 1937. Þá er „þjóðarrétturinn“ á matseðlinum, steiktar og ofnbakar kótilettur í raspi sem snæddar eru með „alles“ eins og það er kallað á Hrafnistu; sum sé rauðkáli, grænum baunum, léttbrúnuðum kartöflum og rabarbarasultu. Talið er að um eitt þúsund manns hafi snætt kótilettur Hrafnistuheimilunum sjö á suðvesturhorni landsins, þegar viðburðurinn fór fram.

lakað og skapað er vikulegur dagskrárliður sem slegið hefur í gegn á Gerðarsafni í nóvember. Hönnuðurinn og jógakennarinn Thelma Björk Jónsdóttir kennir áhugasömum um tengslin milli handverks og hugleiðslu. Hún segir sögur, miðlar af eigin reynslu og kennir teygju-og öndunaræfingar á milli þess sem hún hvetur fólk til dáða í handverkinu. Hún mætir með allt efni á staðinn og fá gestir að ráða því hvort þeir vinni í sameignlegan dúk eða sjálfstætt. Viðburðurinn hefur verið haldinn á hverjum þriðjudegi í nóvember og er því aðeins eitt skipti eftir. „Það eru ótrúlegar umræður sem skapast í Slakað og skapað. Konurnar hafa kynnst hratt og tel ég að handavinnan og öndurnaræfingar hafi þar mikið um að segja. Við ræðum allt milli himins og jarðar, ýmsa sjónvarpsþætti en líka myndlistina sem er í kringum okkur því við erum með vinnuaðstöðu í miðri sýningu á neðri hæð Gerðarsafns. Sumir þekkjast en flestir hafa kynnst í gegnum viðburðinn og við höfum uppgötvað allskonar tengingar okkar á milli,“

segir Thelma Björk um reynslu sína á Gerðarsafni. Thelma er menntuð sem hönnuður en einnig í listkennslu- og jógafræðum en hún hefur sérhæft sig í að vinna með börnum og eldri borgurum.  Hún hefur mikla reynslu af kennslu og hefur meðal annars unnið í samstarfi við Reykjavíkurborg að viðburðinum Slakað í borg. Hún kynntist handverkinu fyrst í gegnum ömmu sína og uppgötvaði samhengið á milli handverks og hugleiðslu í gegnum samtöl við hana. „Þessi viðburður hefur slegið í gegn og við erum að leita leiða til að halda áfram með hann, nú þegar styrk-

KYNNING FRÁ MARKAÐSSTOFU KÓPAVOGS

Kafbátaframleiðandi á Kársnesi

H

átæknifyrirtækið Teledyne Gavia, sem framleiðir ómannaða kafbáta, er staðsett á Kársnesi. Fyrirtækið er í eigu bandaríska fyrirtækisins Teledyne Technologies Incorporated. Það framleiðir kafbáta sem sigla ómannaðir og er þeim ætlað að leysa verkefni neðansjávar sem ekki er hagkvæmt að framkvæma með stærri og dýrari lausnum. Viðfangsefnin geta verið hernaðarleg, viðskiptaleg eða tengd björgunarstörfum.

Kafbátarnir eru búnir skynjurum og öðrum hátæknibúnaði til að skoða, mynda og rannsaka svæði neðansjávar. Bátarnir eru samsettir úr nokkrum sérhæfðum einingum, sem hægt er að skipta út og setja inn nýja sérhannaða huta í staðinn en þessi eiginleiki eykur sveigjanleika og notagildi bátanna mikið. Í framleiðslu eru tvær tegundi báta, minni báturinn, Gavia AUV, vegur um 70 til 120 kg. en hinn, SeaRaptor AUV, er mun stærri og vegur tæplega 1,1

Fyrirtækið bauð Guðlaugi Þór Þórðarsyni, utanríkisráðherra, og Ármanni Kr. Ólafssyni, bæjarstjóra Kópavogs, í heimsókn nýverið þar sem starfsemin var kynnt og framleiðsluvörur þess sýndar. Með þeim Guðlaugi og Ármanni á myndinni er Stefán Reynisson, framkvæmdastjóri.

urinn klárast í nóvember. Við viljum að fræðslustarf Gerðarsafns nái að teygja anga sína í alla króka og kima samfélagsins og ljóst var að þörf var á þessum viðburðum. Þarna mætast kynslóðir og það er dýrmætt,“segir Jóna Hlíf Halldórsdóttir, nýráðinn safnstjóri Gerðarsafns. tonn. Bátar frá fyrirtækinu hafa m.a. verið notaðir til að leita að sprengjum neðansjávar, til að leysa ýmis verkefni við olíuleit og vinnslu auk þess að hafa nýst við leit að flökum eftir flug- og sjóslys. Markaðssvæði fyrirtækisins er heimurinn allur og núverandi viðskiptavinir eru ríkisstjórnir og stórfyrirtæki í Evrópu, Ameríku og Asíu. Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns og sinnir um helmingur þeirra eingöngu vöruþróun og prófunum. Margir starfsmenn eru með mikla og sérhæfða menntun og ljóst að ekki er mikið framboð af störfum sem krefjast þeirrar þekkingar á Íslandi. Störf sem Teledyne Gavia og önnur fyrirtæki í hátæknigeiranum skapa eru því mjög mikilvæg fyrir atvinnulífið í Kópavogi og á Íslandi.

RAUÐI KROSSINN

Brjótum ísinn - bjóðum heim B rjótum ísinn – bjóðum heim er verkefni þar sem íslenskar fjölskyldur bjóða innflytjendum heim eina kvöldstund í kvöldverð og spjall. Hver fjölskylda býður heim í eitt skipti. Þetta er einfalt og skemmtilegt ásamt því að vera einstaklega góð leið til að eignast nýja vini. Margt getum við lært af innflytjendum með því einu að fræðast um sögu þeirra og bakgrunn. Margir innflytjendur hafa komið úr erfiðum aðstæðum og lent í ýmsum aðstæðum sem fróðlegt getur verið að fræðast um. Kvöldverðarboð getur gefið

heilmikla innsýn á heiminn sem við höfðum ekki áður. Það geta allir tekið þátt í þessu verkefni og engin þörf á að vera skráður félagi eða sjálfboðaliði í Rauða krossinum. Skráning fer fram á netfanginu kopavogur@ redcross.is.


KY NN IN G

Gimsteinninn 25% í Portinu AFSLÁTTUR af gjafabréfum

Líkamslögun er rótgróin nuddstofa sem staðsett er á Nýbýlavegi 8, í litla portinu sem keyrt er inn á milli húsanna.

N

ýverið breikkaði meðferðarúrvalið þegar bætt var við hefðbundnum nuddmeðferðum þar sem boðið er upp á klassískt, slökunar- og djúpvefjanudd. Þar er markmiðið er að vinna í aumu punktunum, losa um og mýkja vöðva ásamt því að veita fullkomna slökun og vellíðan. Einnig var opnunartími aukinn og er nú hægt að bóka tíma frá 08:00 – 19:00 virka daga og frá 10:00 -16:00 á laugardögum. Fjölbreyttar leiðir eru til að bóka tíma, hægt er að hringja í 777-6000, bóka tíma í netinu í gegnum vefinn á likamslogun.is, facebook síðu eða í gegnum appið noona.is

Fyrirtækið hefur hingað til sérhæft sig í LPG líkamsmeðferðum með Endermologie aðferð (sogæðanudd) sem nuddarinn veitir með nuddtæki. Meðferðin gengur út á að auka súrefnisflæði í húðinni og koma blóðflæðinu á betri hreyfingu. Einnig er boðið upp á andlitsmeðferð í nuddtækinu sem styrkir og sléttir húðina, örvar collagen í andlitinu og gefur ferskara útlit. Þar sem jólin eru á næsta leiti þá er ekki úr vegi að benda á að slökun og vellíðan eru einmitt vinsælar gjafir í jólapakkann og verið er að opna á ýmsa skemmtilega pakka í vefverslun fyrirtækisins þessa dagana, likamslogun.is

SLÖKUN ... VELLÍÐAN ...

Gjöf gefin af kærleik

www.likamslögun.is/vefverslun

Nýbýlavegi 8 (Portið), s: 777 6000


12

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

MK

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

ART 11

Menntaskólinn í Kópavogi Prúttmarkaður fær jafnlaunavottun með listaverk M Þ enntaskólinn í Kópavogi fékk á dögunum afhenta staðfestingu á því að skólinn uppfylli kröfur jafnlaunastaðals (IST085:2012), en lokaúttekt á staðlinum fór fram í maí s.l. og vottunin gildir frá 5. september. MK er þar með fyrsti framhaldsskóli landsins til fá þessa vottun en öllum stærri ríkisstofnum hefur verið gert að fá vottun á jafnlaunastaðli fyrir næstu áramót. Ferlið við vinnuna hefur staðið yfir í um 3 ár og farið var í ítarlega greiningu á öllum störfum, skjalagerð og vistun gagna er varðar laun allra starfsmanna voru yfirfarin ásamt því sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands var fengin til samstarfs um launagreininguna sjálfa. Menntaskólinn í Kópavogi er fyrir með vottað gæðakerfi ISO-9001:2015 sem einfaldaði mjög alla vinnu við uppsetningu á kröfum jafnlaunastaðalsins.

að er heldur betur líf í gamla „Rannsóknarlögguhúsinu“ í Auðbrekku 10 þessa dagana. Þar hafa, meðal annarra, hreiðrað um sig 13 listamenn sem hafa þar vinnuaðstöðu. Þegar Kópavogsblaðið leit þar inn um daginn voru listamenn í óða önn að undirbúa Aðventuhátíðina á laugardag,

Hjördís Einarsdóttir, aðstoðarskólameistari MK tekur við staðfestingu á vottuninni úr hendi Kjartans J. Kárasonar, framkvæmdastjóra Vottunar hf. Aðrir á myndinni eru Sigríður Guðrún Sveinsdóttir skrifstofustjóri og Garðar Vilhjálmsson gæðastjóri sem leiddu vinnu Menntaskólans í Kópavogi við vottunarferlið.

30. nóvember, þar sem verður opið á milli klukkan 13 og 17. Hægt verður að prútta um kaup á frábærum listaverkum, beint og milliliðalaust við listamenn. Hvar: Auðbrekku 10 Hvenær: Laugardaginn, 30. nóvember. Klukkan: 13-17.

Fríður Gestsdóttir við verk sín. 13 listamenn hafa aðstöðu í gamla „Rannsóknarlögregluhúsinu“ að Auðbrekku 10.

SKÓLAHLJÓMSVEIT

Innihaldsríkir tónleikar B arnasáttmálinn og Heimsmarkmiðin voru í forgrunni á tónleikum Skólahljómsveitar Kópavogs í Háskólabíói fyrr í þessum mánuði. Öll tónverkin sem hljómsveitir SK léku á tónleikunum þetta kvöld áttu einhverja tengingu við þema kvöldsins og að auki höfðu nemendur og kennarar útbúið myndasýningu sem varpað var á bíótjald yfir höfðum hljóðfæraleikaranna á meðan á tónleikunum stóð. Sú leið var farin í undirbúningi tónleikanna að vekja hljóðfæraleikarana til umhugsunar um valin atriði Barnasáttmálans og Heimsmarkmiðanna, hvernig þessi atriði birtast í tónlistinni, og ekki síður hvernig þau birtast í hljómsveitarstarfinu sjálfu. Lúðrasveit er nefnilega birtingarmynd samfélags, þar sem allir leggja sitt af mörkum og framlag hvers og eins er jafnframt mikils metið og nauðsynlegur hluti af heildinni. Allar raddir hafa sinn tilgang og sitt hlutverk, eru jafn réttháar og skipta allar máli fyrir heildarhljóminn. Hjá yngstu krökkunum var mest áhersla lögð á vinatengsl og friðar-

TÓNLEIKAR

boðskap, jöfnuð og réttlæti meðan eldri hljóðfæraleikarar lögðu meira upp úr loftslagsmálum og stöðu barna og unglinga í veröld nútímans. Þetta tengdist síðan tónlistinni sem lögð var til grundvallar og því hvernig mismunandi tónlist getur kallað fram sterkar og ólíkar tilfinningar hjá þeim sem á hana hlusta. Hvernig til dæmis mjúkir, blíðir og lágstemmdir tónar vekja aðrar hugrenningar en stuttir, harðir og sterkir hljómar. Tónlist kvöldsins var því ansi fjölbreytt allt frá því að senda frá sér óskir um frið

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi, Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

og bjartsýni eins og lagið Imagine eftir John Lennon, yfir í harðan boðskap um slæma meðferð á náttúrunni í laginu Thrash eftir bandaríska tónskáldið Randall D. Standridge. Nemendurnir sáu sjálfir um að kynna tónverkin og útskýra tengslin við Barnasáttmálann og Heimsmarkmiðin og notuðu meðal annars til þess frumsamin ljóð. Að því að best varð séð nutu áhorfendur tónleikanna vel og ljóst að krakkarnir læra ýmislegt annað en bara um tónlist í Skólahljómsveit Kópavogs

Kvennakór Kópavogs á aðventu

K

vennakór Kópavogs, undir stjórn Margrétar Eirar, mun taka þátt í Aðventuhátíð Kópavogsbæjar 30. nóvember og syngja nokkur lög í Gerðarsafni. Verða þetta valin lög úr dagskrá komandi jólatónleika kórsins, sem verða haldnir að þessu sinni í Hjallakirkju kl. 17:00 þann 7. desember næst-

komandi. Frekari upplýsingar og miðaverð má nálgast á Facebook síðu kórsins eða í síma 825-8327.

GÓÐ ÞJÓNUSTA í Kópavogi

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is


Jólin nálgast Kynnir:

Láttu sjá þig í Auðbrekku:

DS

1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

REYNSLA

dóttir

Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Útfarastofa Íslands Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

Bergsteinar

Bílvogur bílaverkstæði

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Auðbrekku 16 • Sími: 8562918 • pallo@simnet.is

Hannes Ó. Sampsted

NORMX 8242 • www.utforin.is

Pallo auglýsingastofa

lag útfarar ef óskað er.

ARÐAR

2 & 896 8242

AUÐBREKKA Jólin 2019

Hreint ræstingar


14

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

KYNNING

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Nýjar íbúðir í sölu á Kársnesinu – sala gengur vel Hafin er sala á 54 nýjum íbúðum við Hafnarbraut 13-15. Um er að ræða þriðja fjölbýlishúsið sem fer í sölu í nýrri byggð á Kársnesinu. Áður höfðu farið í sölu fjölbýlishúsin við Hafnarbraut 9 og 11 og hafa þær íbúðir selst hratt og eru íbúar fluttir inn í megnið af íbúðunum.  „Það var ánægjulegt að sjá hversu hratt salan gekk á fyrstu tveimur byggingunum og greinilegt að áhuginn á hverfinu er mjög mikill,“ segir Fanney Magnúsdóttir, verkefnastjóri hjá Kársnesbyggð ehf sem er lóðarhafi og jafnframt byggingaraðili hússins. Íslenskar fasteignir fara með umsjón með verkefninu.     Áætlað er að fyrstu íbúðir við Hafnarbraut 13-15 verði afhentar undir lok árs. Í húsinu eru fjölbreyttar stærðir íbúða, allt frá stúdíó íbúðum upp í fjögurra herbergja íbúðir. Við byggingu hússins var lögð áhersla á að lágmarka viðhald þess. Lokað

bílageymsluhús er í kjallara og fylgir rafmagnstengill hverju stæði. Fanney bendir á að það sem verði helst frábrugðið í sölu þessa húss verði að þeir kaupendur sem tryggi sér íbúð tímanlega geti valið innréttingar í sínar íbúðir. „Það sem er spennandi við Kársnesið er að þar er uppbyggingin í grónu hverfi þar sem hægt er að sækja nánast alla þjónustu í næsta nágrenni. Það er stutt í nýjan grunnskóla og leikskóla. Með væntanlegri nýrri brú yfir Fossvoginn munu almenningssamgöngur og umferð fyrir gangandi og hjólandi stórbatna og stytta leið yfir

á háskólasvæðið og miðbæ Reykjavíkur,“ segir Fanney. Hún segir jafnframt að fyrirhugað sé að þessi nýja byggð muni rísa öll í einni lotu á næstu fjórum til fimm árum. Skipulagi og hönnun svæða er að mestu lokið og framkvæmdir hafnar á stórum hluta og að hluta til lokið. Lóðirnar, þar sem nýbyggingar rísa, eru flestar við göturnar Hafnarbraut, Vesturvör, Bakkabraut og Bryggjuvör á Kársnesi. Nánar má sjá um íbúðir og hverfið á karsnes.is.

FJÖLSKYLDU

TILBOÐ 11 ár í Kópavogi

Tilboð 1

Tilboð 2

Eggjanúðlur með kjúklingi. Kjúklingur í massaman karrý. Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.

Hrísnúðlur með kjúkling. Kjúklingur í grænu karrý Svínakjöt í súrsætri sósu. Djúpsteiktar rækjur.

Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Tilboð 3 Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý. Svínakjöt í ostru sósu og engifer. Djúpsteikt ýsa. Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Fyrir 2 4.250 kr.

Fyrir 3 5.990 kr.

Fyrir 4 7.400 kr.

Fyrir 5 eða fleiri 1.799 kr. á manna

Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi, www.kruathai.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

15

Fimmtudagur 28. nóvember 2019

SAMGÖNGULAUSN

MOLINN

Holdris, Blóðmör og Ælupestó í Molanum

Á

dögunum komu nokkar ungar og upprennandi hljómsveitir fram á tónleikum í Molanum Ungmennahúsi Kópavogs. Reglulega eru haldnir þar tónleikar og sérstaklega er lagt upp með að bjóða ungum og óreyndum hljómsveitum að stíga á stokk. Fyrst á svið var nýstofnuð hljómsveit sem ber nafnið Ælupestó. Flottir strákar sem komust vel frá verkefninu þrátt fyrir örlítinn skjálfta í byrjun. Á eftir þeim komu drengirnir í Holdrisi fram en þar voru á ferð frábærir hljóðfæraleikarar og munu þeir án efa láta til sín taka í nánustu framtíð. Síðastir á svið voru það svo rokkararnir í Blóðmör. Þá hljómsveit þekkja eflaust margir enda sigurvegarar Músíktilrauna í ár. Blóðmör skipa þeir Haukur Valdimarsson, Mattías Stefánsson og Ísak Þorsteinsson. Við hittum Hauk á spjalli og lærðum ýmislegt áhugavert. Af hverju unnuð þið Músíktilraunir? „Ég held að það hafi verið vegna þess hvað við vorum búnir að æfa okkur mikið. Ég píndi strákana til að taka þessi 3 lög aftur og aftur og aftur þannig að við yrðum þéttari og betri að spila þau.“

Bæjarstjórinn á rafmagnshlaupahjóli

Á

rmann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, sést nú þeysast upp bæinn á rafmagnshlaupahjóli. „Ég prófaði rafmagnshlaupahjól í Osló í sumar og fannst það alveg frábært, prófaði svo aftur í Köln í október og þá var ekki aftur snúið.“ Ármann festi kaup á kraftmestu gerð af hlaupahjóli sem hann fann

á landinu. „Brekkurnar í Kópavogi kalla á krafmikið hlaupahjól,“ segir Ármann sem mælir með rafmagnshlaupahjólum. „Það er auðvelt að fara leiðar sinnar á meðan tíðin er góð. Ég byrjaði daginn í Skógarhlíð áður en ég kom á Digranesveg. Svo er hægt að taka þau með í Strætó. Þetta er bráðsniðugt.“

TENNIS

Fyrsta Padelmótið á Íslandi

T Er rétt að þið spilið alltaf í lopapeysum? „Nei, það er haugalygi. Við höfum gert það tvisvar. Einu sinni á Ísafirði og einu sinni í Molanum.“ Blóðmör en ekki lifrarpylsa? „Blóðmör er flottara orð en lifrarpylsa og er betri á bragðið.“ Er þetta í fyrsta skipti sem þið komið fram í Molanum? „Nei, við höfum spilað allavega tvisvar áður. Ég og Matti erum úr Kópavogi og fréttum að það væri hægt að spila í Molanum. Það var bara síðasta haust.

Svo erum við búnir að vera á fullu síðan út um allar trissur.“ Nú var Airwaves að klárast, voruð þið með? „Já við spiluðum á miðvikudeginum og fimmtudeginum. Það var svakalega gaman og vonandi stóðum við undir væntingum.“ Hvað er svo framundan? „Okkur langar að gera nýja plötu og hafa hana í fullri lengd. Nú er bara að semja efnið og fara síðan beint í hljóðver.“

ennishöllin opnaði í september fyrstu Padelvelli á Íslandi. Padel er ein mest vaxandi íþróttagreinin í dag í heiminum og hefur þegar náð miklum vinsældum á Spáni og í Argentínu.  Íþróttina er einnig að breiðast út í fleiri Evrópulöndum og er að verða vinsæl íþrótt til dæmis í Svíþjóð.

Hægt er að líka Padel við íþrótt sem er samblanda af tennis og skvassi. Notaðir eru tennisboltar og tennisnet og talið er eins og í tennis. Utan um völlinn eru glerveggir og stálgirðing sem nota má í spilinu. Síðustu helgi fór fyrsta Padelmótið fram á Íslandi í Tennishöllin Kópavogi að Dalsmára 13.


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogur Sími: 894 4560 www.flytja.is

Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16 201 Kópavogur www.kruathai.is

Velkomin á aðventuhátíð Kópavogs laugardaginn 30. nóvember. Jóladagskrá fyrir alla fjölskylduna í Menningarhúsunum í Kópavogi ásamt jólamarkaði. Jólaball og skemmtun á útisvæðinu og tendrað á ljósum jólatrésins. Dagskrá aðventuhátíðar 13:00 - 16:00 Gerðarsafn | Jólakortasmiðja og pólskt jólaskraut. 13:00 - 16:00 Bókasafn Kópavogs | Jólaskrautsskiptimarkaður, gjafapokagerð og fleira. 13:00 - 16:00 Náttúrufræðistofa | Jólatré úr myndum gesta. 13:00 - 16:00 Gjábakki | Laufabrauðsgerð og jólastemning. 14:00 - 14:40 Salurinn | Jólastepp. Jólatónleikar með Valgerði Guðnadóttur. 15:45 - 16:00 Útisvæði | Jólasyrpa með Skólahljómsveit Kópavogs. 13:00 - 17:00 Útisvæði | Jólakofar. 16:00 - 17:00 Útisvæði | Jólaskemmtun með Sölku Sól og jólasveinum. 16:00 Útisvæði | Tendrað á ljósum jólatrés. 16:00 Midpunkt gallerí | Upplestur.

Auðbrekku 17 Sími: 564 1180 www.bilvogur.is

Kvennakór og Karlakór Kópavogs, flautukór úr skólahljómsveit Kópavogs og nemendur úr Tónlistarskóla Kópavogs koma fram í Gerðarsafni og á Gjábakka. Eftirfarandi aðilar selja varning í jólakofum: Bjarteyjarsandur – Mariella Thayer keramiker – Rauði krossinn – Vinnustofan Ás – Pure Deli – Möndlubásinn. Allir dagskrárliðir eru ókeypis og allir velkomnir.

Nýbýlavegi 8 (Portið) Sími: 777 6000 www.likamslogun.is

SMÁRALIND

Minnum á fjölbreytta aðventudagskrá allan desember í Menningarhúsunum í Kópavogi.

Profile for Kópavogsblaðið

Kópavogsblaðið 28.11.2019  

Kópavogsblaðið 28.11.2019

Kópavogsblaðið 28.11.2019  

Kópavogsblaðið 28.11.2019

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded