Page 1

L


Een filmproject en avondvullend programma van groep 8a & groep 8b onder leiding van juf Shelly, juf Samra en meester Koos. Met de medewerking van Petra (dans), Joke (muziek), Eric (techniek) en diverse medewerkers van De Globe. Š obs De Globe, Amsterdam. Enige vorm van reproductie is zonder toestemming van obs De Globe, Amsterdam niet toegestaan. Dit geldt zowel voor de voorstelling als de communicatiemiddelen rond de voorstelling. U kunt zich wenden tot contactpersoon K.R. Marinus.

Programmaboekje versie benedenverdieping