Page 1

Zondag 11 december 2016 Antwerpen, Elzenveld, 11 uur

Ariosto

Petrus Alamire

1


Om ten volle en ongestoord van de muziek te kunnen genieten vragen wij u even te controleren of uw gsm uitgeschakeld is. We verzoeken u vriendelijk om uw applaus op te sparen tot het einde van het concert.

2


Petrus Alamire, kalligraaf, kopiist, uitgever, zanger (en nog veel meer) We weten niet juist wanneer Petrus Imhoff (zijn oorspronkelijke naam) is geboren. Vermoedelijk tussen 1470 en 1475. Hij is in elk geval van Duitse oorsprong: uit Neurenberg. De Imhoffs waren een vooraanstaande familie; zij hadden contacten in de Lage Landen, speciaal in Antwerpen. Daar komt in 1505 de naam Imhove al voor, vanaf 1516 in andere bronnen Van den Hove; deze namen duiden op een Vlaamse oorsprong. Petrus Imhoff is in die tijd geregistreerd als broeder van de Illustere Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch, een belangrijk cultureel centrum. In zijn eerste publicatie voor de Broederschap blijkt ondubbelzinnig zijn Duitse afkomst. Hij noemt zich dan Alamire: A – la – mi – re, de noten a – a’ in het toenmalige hexacord notensysteem. Zijn lidmaatschap van deze Broederschap is een eerste signaal dat hij zich heeft gevestigd in de Lage Landen. Waarschijnlijk verhuisde hij eerst van Neurenberg naar Antwerpen (met in zijn bezit een aantal bekende composities). Mede door de uitstekende contacten tussen de Lieve Vrouwe Broederschap van Antwerpen en 's-Hertogenbosch vestigde hij zich in 1496 in deze laatste stad. Het is ook duidelijk dat hij in de kathedraal als zanger functioneerde. De centra Antwerpen en 's-Hertogenbosch onderhielden goede contacten met de Bourgondische Hofkapel. Alamire had ongetwijfeld ook contacten met de nieuwe muziek van Pierre de la Rue in Mechelen, waar Margaretha van Oostenrijk resideerde. In 1503 vinden we Petrus Alamire aan het hof van Philips de Schone. In 1505 vertoeft hij in Antwerpen, waar hij samen met Kathlijne Vander Meeren een huis koopt. In 1508 wordt hij aangesteld aan het hof van aartshertog Karel V. Hij is vanaf dan tot 1517 lid van de kapel van deze heerser. In deze periode maakt hij twee perkamenten boeken, één voor de keizer, het andere voor Margaretha, de voogdes van Karel V. 3


Tussen 1512 en 1520 produceerde hij verschillende gekalligrafeerde koorboeken, vaak prachtig getekend, met missen, motetten en chansons. Diplomaat of dubbelagent? Dank zij zijn ondernemend karakter, samen met zijn muzikale en kalligrafische talenten, komt hij in contact met de belangrijke vorstenhoven van Europa. Alamire heeft vele diplomatieke contacten gehad met belangrijke ambassadeurs, zelfs met koningen en keizers. Het is zeer waarschijnlijk dat hij spioneerde voor Henry VIII, die een fervent muziekliefhebber was, en wellicht zelfs voor het Franse hof, de tegenpool. Rond 1520 leerde hij de Fuggers kennen, een machtige bankiersfamilie uit Augsburg. Daarnaast onderhield hij contacten met o.a. Erasmus en Pompeius Occo, bankier te Amsterdam, die hem opdracht gaf tot het maken van een fraai koorboek, later bekend als de Occo-codex. Koorboeken Vanuit Antwerpen en Mechelen (het hof van Margaretha van Oostenrijk, voogdes van Karel V) leverde hij prachtig verlichte muziekmanuscripten. Zijn koorboeken bieden werkelijk een breed inzicht in de verfijnde FrancoVlaamse polyfonie van de periode 1495-1535.

4


De talenten van Petrus Alamire weerspiegelen zich in deze manuscripten die hij verzorgde en leverde. In het begin van de 16e eeuw werd veel muziek geschreven voor de katholieke erediensten: missen, misdelen en motetten. Veel van deze werken van de grootste componisten uit het Bourgondische en Habsburgse rijk zijn vertegenwoordigd in het oeuvre van Alamire. Hiernaast mogen ook vermeld worden vele liederen en chansons op Nederlands(Diets)-talige en Franse teksten. Vele componistennamen figureren in de koorboeken, onder wie groten als Josquin des Prez, Pierre de la Rue, Johannes Ockeghem, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Loyset Compère en Alexander Agricola. Hoewel vele componisten elders in Europa werkzaam waren (Italië, Duitsland, zelfs Polen) slaagde Alamire erin een volledige staalkaart te maken van de vigerende, hoogstaande muziek uit de laat 15e en begin 16e eeuw. Zijn nog overgeleverde ongeveer 15000 (!) pagina’s gevat in 51 koorboeken, zijn nu verspreid over bibliotheken in heel Europa. Programma Het Ariosto Ensemble zingt vooral muziek uit de renaissance en indien mogelijk uit de oorspronkelijke bronnen. De wijze van musiceren gaat terug naar de oorsprong: het zingen uit één koorboek, staand rond een standaard. Deze wijze van zingen is sterk bepalend voor het resultaat: een vloeiende stroming in de muziek, een homogene samenklank en toch ook met de helderheid van de individuele lijnen.

5


In dit programma worden wereldlijke en geestelijke muziek samengebracht. De Nederlandstalige chansons waren voor een aantal componisten de basis van hun composities: de zogenaamde parodiemis. Parodie duidt een compositietechniek aan, die sterk verbonden is met de 16e eeuw. Deze techniek maakt gebruik van al bestaand materiaal zoals een bekende melodie, een door de componist eerder geschreven eigen werk zoals een motet of een beroemd chanson. Dit basisgegeven werd in een parodiemis steeds opnieuw herkenbaar gebruikt en wel op verschillende manieren zoals in langere notenwaarden, omspelingen enz. Mijns liefkens bruun ooghen is een chanson, gecomponeerd door Mattheus Pipelare. Het werd door Noel Bauldeweyn gebruikt in zijn missa Mijns liefkens bruun ooghen. Myn hert altijt heeft verlanghen was in die periode een beroemd chanson, meermalen hergebruikt, zowel als chanson als in verschillende miscomposities. Het chanson is van Pierre de la Rue, het Gloria uit de missa Mijn hert is van Matthieu Gascogne. Van Jacob Obrecht is het chanson 't Meiskin was jonck. Uit de missa 't Meiskin was jonck van Heinrich Isaac hoort u het Credo. EĂŠn van de meest bewerkte chansonteksten in de renaissance is Tandernaken al op den Rijn. De compositie van Jacob Obrecht werd door Pierre de la Rue gebruikt in zijn missa Tandernaken. Het programma eindigt met het Agnus Dei uit de missa In mijnen sin op naam van Alexander Agricola. Deze componist gebruikte zijn eigen chanson als basis van zijn miscompositie.

6


RenĂŠe Kartodirdjo, dirigent RenĂŠe Kartodirdjo studeerde Schoolmuziek, solozang en Early Vocal Ensemble Music aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. In 1986 richtte zij in Eindhoven zangstudio De Stemsleutel op, waar ze individueel zangles gaf en stemvorming aan koren. In dat verband heeft ze ook vele zomercursussen en workshops geleid, waarbij het accent werd gelegd op de uitvoeringspraktijk van muziek uit de renaissance. Later richtte ze zich vooral op de muzikale en vocale ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens was zij als docent verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de kunsten. Daarnaast gaf ze als lid van Cappella Pratensis vele concerten in binnen- en buitenland.

Vlaams Radio Koor Such is Time Zondag 8 januari 2017 Antwerpen, Elzenveld, 11 uur Tielen, Sint-Margaritakerk, 16 uur Als trouwe gast stelde het Vlaams Radio Koor een programma samen voor koor en cello. De dubbelkorige Mass in G minor van Ralph Vaughan Williams vormt de rode draad. De propriumgezangen zijn van John Tavener, Rudi Tas en Herbert Howells. Centraal klinkt de derde cellosuite van Benjamin Britten.

7


Ariosto Ensemble

Het Ariosto Ensemble, dat voor het eerst optrad in 2002, is een projectensemble, dat in wisselende samenstelling concerten geeft. Hierbij ligt de voorkeur bij vocale programma’s met muziek uit de renaissance. Afhankelijk van het programma worden de zangers en instrumentalisten met grote zorgvuldigheid geselecteerd uit het midden van professionele en uitstekend opgeleide amateurmusici, met affiniteit en bekendheid met de muziek die wordt uitgevoerd. Er wordt op toegezien dat de gevraagde stemmen perfect passen bij wat wordt vereist in de composities. Indien mogelijk wordt teruggegrepen naar facsimile’s van de oorspronkelijke notatie. Dit draagt ertoe bij dat de boeiende uitvoeringen van een hoog niveau zijn. De naam van het Ariosto Ensemble is ontleend aan Ludovico Ariosto (1474-1533), Italiaans episch en lyrisch schrijver, favoriet aan het hof van Ferrara bij de in die periode beroemde hertogelijke familie d'Este. Zijn vermaarde epos Orlando Furioso is voor tal van componisten in de renaissance en de barok aanleiding geweest om (delen, canti van) dit werk als inspiratiebron voor hun composities te gebruiken. In 2002 heeft het Ariosto Ensemble een madrigaaldrama Orlando Furioso uitgevoerd met werken van di Lasso, Palestrina, de Wert, de Monte, Ruffo e.a. Meer info: www.ariostoensemble.nl 8


Uitvoerders

Pia Wirtgen, Jojanneke Nijdam, Monique Koop, Marlies Hesseling, Relinde Janssen, Oda Buijs, Ludy Vrijdag, Maarten Kuijpers, Martijn Verbrugh, Eelco Kooiker, Kees Klok, Kees Doevendans, Hans van der Ven, Paul Fischer Blokfluiten:

Sascha Mommertz, Evelien Wolting

Viola da gamba:

Martijn Verbrugh

Klavecimbel:

Eelco Kooiker

Artistieke leiding:

RenĂŠe Kartodirdjo

9


Programma

Petrus Alamire

Mijns liefkins bruun ooghen

Mattheus Pipelare (1450-1515)

Kyrie Uit missa Mijns liefkins bruun ooghen

Noel Bauldeweyn (1480-1513)

Mijn hert altijt heeft verlanghen

Pierre de la Rue (1452-1518)

Gloria Uit missa Mijn hert altijt heeft verlanghen

Matthieu Gascongne (?-1529)

’t Meiskin was jonck

Jacob Obrecht (1457-1505)

Credo Uit missa ’t Meiskin was jonck

Heinrich Isaac (1450-1517)

Tandernaken al op den Rijn

Jacob Obrecht

Sanctus Uit missa Tandernaken

Pierre de la Rue

In mijnen sin

Alexander Agricola (1445-1506

Agnus Dei Uit missa In mijnen sin

Alexander Agricola

10


Teksten Mijns liefkins bruun ooghen

Mattheus Pipelare

Mijns liefkins bruun ooghen Ende haren lachende mont, Die doen mij pijne doeghen. Dat ic haer zien noch spreken niet en mach, Dat claeghe ic God en mijnen ooghen, Ic ben bedrooghen.

Kyrie

Noel Bauldeweyn

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Heer, ontferm u over ons, Christus, ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,

Mijn hert heeft altijt verlanghen

Pierre de la Rue

Mijn hert heeft altijt verlanghen Naer u die alderliefste mijn. U liefde heeft my ontfanghen, u eyghen vrij so will ick zijn, voor alde weerelt ghemeene, soe wie dat hoort oft ziet, hebdy mijn hert alleene. Daerom lief en begheeft mij niet.

Gloria

Matthieu Gascongne

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te.

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en 11


Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Tmeiskin was jonck

Jacob Obrecht

Tmeiskin was jonck, wel van passe, niet te groet. Ic quam gheloepen met eenen spronck, Ic custese an haren roede mont. „Scoen lief, ghij compt zo zelden, Eij ridder“, seijt sij, „Edel ghenoet, Hu liefde dei quelt mij totter doet“.

12


Credo

Heinrich Isaac

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door Wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn Rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken 13


Et (in) unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

heeft door de profeten. Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk. Amen

Tandernaken al op den Rijn

Jacob Obrecht

Tandernaken al op den Rijn, daer vant ic, twee maechdekens spelen gaen. Die ene dochte mi aen haer aenschijn, haer ooghen waeren met traenen onbevaen. „Nu segt mi, lieve ghe spele goet, hoe sweert u herte hoe truert uwen moet? Waer, om is dat woudijs mi maken vroet?“ „Ic en cans u niet ghesaghen. Het is die moeder die’t mi doet, sie wil mijn boel verjaghen“. Sanctus

Pierre de la Rue

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth; Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Hosanna in de Hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. Hosanna in de Hoge.

14


In mijnen sin hadd’ick vercoren

Alexander Agricola

In mijnen sin hadd’ick vercoren een meisken also jonck van daghen, noijt schoonder wijf en was gheboren terwerelt wijt na mijn behaghen, om haren wille so wil ick waghen beyde lijf en daertoe goet, mocht ick noch troest aen haer bejaghen so waer ick vro daer ick nu trueren moet. Agnus dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn! Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar vanwege KOORLINK

15


KOORLINK vzw verenigt een groep koormelomanen die jaarlijks de Koorcyclus A Capella organiseren. Dank zij de uitbreiding naar een nieuw podium in OostVlaanderen zijn we niet meer alleen te gast in het Elzenveld (Antwerpen) en in de Sint-Margaritakerk (Tielen), maar ook in de Sint-Niklaaskerk (Gent) en de Miryzaal, Conservatorium (Gent). Emiel Bouchier, Kamiel Cooremans, Florian Heyerick, Valerie Konings, Ann Laenen, Jos Lams, Flor Peeters, Liesbeth Segers, Juul Sels, Marc Van den Borre, Hugo Van Gaver, Erik Van Loon, Patrick Van Looy, Maurice Verniers, Jan Vuye, Gerd Wenmeekers en Richard Wils. KOORLINK zoekt nog enthousiaste vrijwilligers voor het onthaal op de concertdagen. Meld u bij Jos Lams, 03 227 35 37 of info@koorlink.be

Correspondentieadres Antwerpen Zirkstraat 24 bus 21, 2000 Antwerpen Info: tel 0495 70 77 66 - E-mail: info@koorlink.be Correspondentieadres Kempen Gierlebaan 10, 2460 Tielen Info: tel 014 55 53 84 - E-mail: kempen@koorlink.be Correspondentieadres Gent Parklaan 32, 9000 Gent Info: tel 09 236 52 72 - E-mail: gent@koorlink.be Website www.koorlink.be

16


Het A Capella Genootschap De leden van het A Capella Genootschap genieten van  toegang tot alle concerten van de cyclus,  vaste voorbehouden plaatsen,  exclusieve nevenactiviteiten,  naamvermelding in onze publicaties.

A Capella Genootschap Antwerpen Mevr. L. Lauwers Dhr. P. Leroy Dhr. en Mevr. Leroy-Blondiau Dhr. en Mevr. M. Leytens Mevr. L. Mertens Mevr. P. Monsieur Dhr. en Mevr. H. Peeters Dhr. F. Ratinckx Dhr. en Mevr. Reyns Mevr. C. Rogmans Dhr. en Mevr. J. Sels-Verhaegen Dhr. en Mevr. E. Siaens Mevr. R. Smits Dhr. en Mevr. R. Somers Dhr. en Mevr. E. Spooren Mevr. E. Storms Mevr. Storms Dhr. T. Theuwissen Dhr. en Mevr. Tillemans-De Bruyn Dhr. D. Timmermans Dhr. T. Timmermans Mevr. M. Totte Mevr. Trogh Dhr. en Mevr. P. Valgaeren-Cuyvers Dhr. En Mevr. L. Van Bets Dhr. en Mevr. Van Den Berghe Mevr. M. Van den Bossche Dhr. H. Van Doren Mevr. M. Van Elsen Dhr. en Mevr. Van Ginniken Mevr. P. Van Hees Dhr. en Mevr. Van Herwegen

Mevr. M. Baets Mevr. Berger Dhr. en Mevr. Bohez-Reusens Dhr. en Mevr. L. Braem Dhr. En Mevr. E. Candries-Van Impe Dhr. en Mevr. Cap-Vandewijer Dhr. Castelein Mevr. J. Ceulemans Dhr. en Mevr. Craen-Rodenbach Mevr. Cuykens Dhr. En Mevr. J. Daneels-Peeters Mevr. M. De Belder Dhr. en Mevr. De Beule-Daman Mevr. M. De Bie Dhr. en Mevr. De Meulder-Verbeuren Dhr. en Mevr. De Queker Mevr. G. De Queker Mevr. M. Devos Dhr. en Mevr. De Wolf-Thienpont Mevr. H. Eyckmans-Schouwenaers Mevr. Franssen-Fornoville Dhr. en Mevr. Gadeyne-Krol Mevr. M. Geerts Dhr. en Mevr. W. Heirbaut-De Cock Mevr. P. Hermans Mevr. Hesbain Dhr. en Mevr. R. Honinckx-Verhaegen Dhr. en Mevr. I. Jacobs-De Bouw Dhr. en Mevr. Janssens-Vandenberghe Mevr. E. Lams Mevr. L. Lams Dhr. en Mevr. W. Lams-Verdeyen 17


Dhr. G. Van Mechelen Dhr. en Mevr. L. Van Meerbeeck-Smet Dhr. en Mevr. J. Van Thillo Mevr. C. Verberck Mevr. H. Vereeck Dhr. en Mevr. R. Vergeyle-Verhaegen Dhr. en Mevr. Verheyen-Sas Mevr. M. Vermeulen-Hermans Dhr. en Mevr. A. Nobels-Boone Dhr. en Mevr. F. Peeters–Jacobs Familie Verschaeren Dhr. en Mevr. M. Verniers Mevr. G. Verstringe Mevr. L. Verstringe Mevr. L. Verstringe Mevr. G. Wenmeekers Dhr. en Mevr. Weyler-Blommaert

Dhr. en Mevr. W. Kennes-Desmyter Dhr. en Mevr. J. KuypsVan De Looverbosch Dhr. en Mevr. R. Laurijssen-Jacobs Dhr. I. Leire Mevr. M. Loos Dhr. en Mevr. R. Marannes-Lazou Dhr. en Mevr. L. Meulders-Jacobs Dhr. en Mevr. A. Nobels Dhr. en Mevr. F. Peeters-Jacobs Dhr. en Mevr. A. Peeters-Van Peel Mevr. A. Proost Dhr. L. Renders Mevr. A. Ruts en dhr. L. Schoepen Dhr. J. Sijsmans Dhr. en Mevr. A. Sneyers-Willems Dhr. L. Stappaerts Dhr. en Mevr. G. Stappaerts-Van der Steen Baron en Mevr. R. StouthuysenSchuermans Dhr. J. Tops Mevr. N. Urkens Dhr. en Mevr. A. UytterhoevenLenaerts Mevr. N. Van Assche Dhr. en Mevr. H. Van Gaver-Mampuys Dhr. en Mevr. R. Van Gestel-Pynaerts Dhr. en Mevr. Y. Van Gorp-Van Herpe Mevr. M. Van Looy Dhr. en Mevr. P. Van Looy-Stappaerts Dhr. en Mevr. B. Van Rompaey-Paesen Dhr. en Mevr. R. Van Soom-Geukens Dhr. en Mevr. J. Van Thienen-De Vis Dhr. en mevr. Veldhuis-Aalberts Mevr. H. Verbraeken Dhr. A. Vercammen Mevr. E. Verstricht Dhr. en Mevr. W. Verwimp-Herijgers Dhr. en Mevr. S. Wolput-Van Gorp

A Capella Genootschap Kempen Mevr. M. Agemans Dhr. en Mevr. P. Ardui-Geerts Dhr. en Mevr. Beyens-Herijgers Eerw. Heer L. Bortier Dhr. en Mevr. P. Cerstiaens-Caeymaex Dhr. en Mevr. L. Claes-Van Besien Mevr. C. Deckers Dhr. H. De Houwer Mevr. L. De Vocht Mevr. H. Devos Dhr. en Mevr. M. De Vos-Paulussen Dhr. en Mevr. J. Diels-Proost Dhr. T. Dieltiens en Mevr. T. Janssens Dhr. en Mevr. B. Driessens-Verbrugge Dhr. en Mevr. G. Duerinck-Stappaerts Dhr. en Mevr. H. Geivers-Leemans Mevr. S. Gevers Dhr. en Mevr. P. Hermans-Kennis Mevr. F. Janssen Mevr. A. Janssens Dhr. en Mevr. W. Joos-Vanhove

18


Maakten dit concert mogelijk • ABS Kopieercentrum, Antwerpen • Argos Engineering Gcv, Brecht • Artiscienza V.O.F. • Belfius Bank, Lange Gasthuisstraat, Antwerpen • De Bock nv, Hoogstraten • Dierickx-Leys effectenbank • International Magazine Store, Antwerpen • Erik Van Loon, Schoten • Belfius Bank en Verzekeringen Kantoor Kasterlee • Bens nv Vleeswaren • Brandstoffen Moorkens, Tielen • Bruynseels Verzekeringen Bvba Wiekevorst • Center Beton, Jo Van Hoeck • Certe bvba • Danneels, Grafische Groep • De Mansarde, Tielen • Den Eyck • DES ConsultingEngineeringSupport, Lichtaart • Drukkerij Joos nv

• Grafische Groep Matthys • HERVAB • H Estate • HBM • Hof ter Rielen bvba • ILB Interieur • KBC Bank en VerzekeringenKantoor Lichtaart • NV Van Dessel/Insurance Brokers, Berlaar • Onder den Toren Brasserie, Tielen • Zakenkantoor Andries/Record Bank Tielen

Maakten dit concert ook mee mogelijk Belfius Bank Antwerpen, Antwerpen Dhr. en Mevr. Paul Keuppens-Van Gorp, Tielen

19


Koorlink voor kids Terwijl jij geniet van een koorconcert in Antwerpen kan je kleuter aan de slag met ritme, zingen en improviseren. Mirjam de Wit is muziekpedagoge en begeleidt de kinderen. Aan het begin van elke workshop krijgen de kinderen een miniconcertje te horen, daarna zingen ze liedjes, spelen ze muziekspelletjes uit heel de wereld en placeren ze een dansje. Een aperitiefje op kindermaat sluit elke sessie af. Doelgroep: kleuters van 4 tot 8 jaar. Prijs: € 8 voor één sessie als de ouders het concert bijwonen, € 10 zonder concert. Inschrijven voor een individuele sessie kan via www.koorlink.be

Geef je vrienden een geschenkbon cadeau! Met de eindejaarsfeesten in het verschiet en de daarbij behorende pakjes, lijkt het ons leuk om eens een concert cadeau te doen. Eén geschenkbon geeft recht op een korting van € 10 op aankoop van één ticket van € 15. Je kan één of meer geschenkbons aankopen en betalen via BE52 7895 5324 8309 t.n.v. Koorlink vzw met vermelding “Geschenkbon” + vermelding van de datum van het gekozen concert (in Antwerpen, Tielen of Gent) + naam en adres van de gelukkige. De geschenkbon(s) wordt/worden opgestuurd.

20

Programmaboekje Ariosto  

Zondag 11 december 2016 Antwerpen, Elzenveld, 11 uur Ariosto Petrus Alamire

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you