Page 1

NATO Alijansa za sigurnu evropsku budućnost Ukoliko ostane izvan sistema odbrane Crna Gora će morati da izdvaja znatno više sredstava za odbranu. Zašto? NEUTRALNOST KOŠTA To potvrđuju i iskustva neutralnih zemalja koje izdvajaju izuzetno velika sredstva za odbranu. Švedska je npr. za te svrhe u 2007. godini izdvojila 4 mlrd €, Finska 2 mlrd €, Švajcarska 1,8 mlrd € i Austrija 1,7 mlrd €.

Koordinacioni tim za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama www.nato-montenegro.me

Ove zemlje se po nivou izdvajanja za vojne svrhe nalaze između 25. i 40. mjesta u svijetu, dok se nove članice NATO-a (Češka, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Bugarska, Latvija) po izdvajanjima za odbranu nalaze iza ovih neutralnih zemalja. Visoko izdvajanje za odbranu u 2007. godini imale su i ostale neutralne zemlje (Irska – 511,3 mil €, Kipar 280,5 mil € i Malta 32,1 mil €).

CRNA GORA

Pristupanje NATO savezu neće zahtijevati da Crna Gora izdvaja za odbranu VIŠE SREDSTAVA OD 2% BDP-a, KOJE I SADA IZDVAJA.

Ulazak u sistem kolektivne bezbjednosti podrazumijeva profesionalizaciju i optimizaciju Vojske Crne Gore, i MANJE TROŠKOVE, s obzirom da ne treba ulagati u skupa borbena sredstva i kapacitete.

UBRZAN EKONOMSKI RAZVOJ Crna Gora posljednjih godina ostvaruje dinamičan ekonomski rast. Bezbjednosna, politička i ekonomska stabilnost, veliki priliv stranih investicija i razvoj sektora građevinarstva i turizma, kao i finansijskih usluga doprinio je rastu BDP-a, smanjenju nezaposlenosti i bržem rastu zarada.

PUT

EKONOMSKOG

RAZVOJA


NATO GARANCIJA STABILNOSTI, BEZBJEDNOSTI I EKONOMSKOG RAZVOJA

NATO PUT EKONOMSKOG RAZVOJA

Članstvo u NATO-u Crnoj Gori bi donijelo mnogobrojne dugoročne ekonomske efekte koji bi uticali na poboljšanje kreditnog rejtinga, stabilnosti za investiranje, povećanje agregatne tražnje, rast BDP-a i razvoj crnogorske privrede uopšte.

NATO predstavlja najmoćniji političko-vojni savez na svijetu koji svakoj zemlji članici daje čvrstu garanciju da će njen suverenitet i teritorijalni integritet biti očuvan. Crna Gora, kao članica NATO-a, potvrdila bi imidž stabilne i bezbjedne destinacije za investitore i time stekla brojne ekonomske koristi koje bi doprinijele povećanju i održavanju dinamičnog ekonomskog rasta. Crna Gora bi se pridružila zemljama koje imaju epitet „stabilne i bezbjedne ekonomije” i u kojima ne postoji rizik za ulaganje. Takođe, članstvo u NATO-u omogućilo bi Crnoj Gori da, kroz partnerstvo i pomoć zemalja članica bolje, brže i jeftinije reformiše svoj bezbjednosno-odbrambeni sistem.

Iskustva ovih zemalja pokazuju da bi i Crna Gora konceptom kolektivne bezbjednosti u okviru NATO-a postala sigurnije tržište za strana ulaganja Države, koje su posljednje pristupile NATO-u, bilježe rast investicija, zbog porasta interesovanja investitora da ulažu u napredne i politički stabilne ekonomije. Češka i Poljska, koje su 1999. godine ušle u NATO, danas imaju gotovo udvostručen broj stranih direktnih investicija.

Stabilna i bezbjedna Crna Gora, u okviru NATO-a, predstavlja povoljan ambijent za razvoj ekonomskih aktivnosti i privlačenje stranih investicija

EKONOMSKE KORISTI OD ČLANSTVA U NATO-u

Slovačka je za svega četiri godine od ulaska u NATO povećala ekonomski rast za 5%, čime se svrstala u najdinamičnije ekonomije centralne Evrope. Mađarska je, nakon učlanjenja, doživjela bum tzv. novih investicija. Sve zemlje koje su NATO članice pripadaju društvu najprosperitetnijih zemalja posljednjih 60 godina.

Ulazak u NATO za Crnu Goru ne bi značio povećanje troškova za odbranu na nacionalnom nivou. Stoga, Crna Gora ne bi morala da nabavlja skupa borbena sredstva i sisteme za odbranu, kao što su avijacija, protivvazdušna odbrana, jačanje mornice i dr. Istovremeno Crna Gora bi bila u prilici da realizuje projekte koje finansira NATO, da sa drugim članicama razmjenjuje iskustva i znanja u oblasti reforme i unapređenja sistema odbrane. Takođe, članstvo u NATO-u doprinijelo bi i unapređenju bilateralne saradnje i diplomatskih aktivnosti, što bi poboljšalo rejting Crne Gore kod međunarodnih finansijskih institucija i privatnih investitora.

Ulazak u NATO imao bi višestruke efekte na sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore

NATO, put ekonomskog razvoja  

brosura NATO, put ekonomskog razvoja