Page 1

Gen441

CULTURE TRIP Kadeejeen On the Way >> บันทึกการเดินทางที่ถูกรวบรวมเรื่องราว จากนักเดินทาง ซึ่งการเดินทางนี้เป็นการเดินในไปยังในชุมชน ที่มีหลาหลายศาสนาอยู่ใน ย่านเดียวกัน และในเส้นทางการเดินทางนั้น ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย แต่มันก็คุ้มค่ากับการได้ไปเยือน.....

Student >> Wat Kalayanamitr varamahavihara Gen441


Kadeejeen Trip

บรรณาธิการ

คงไม่ใช่ครั้งแรกของแวดวงสังคมไทยกับเรื่องศาสนาที่พึ่งจะมามีบทบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีความเกี่ยวข้องกันมานาน ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้ว แต่นับวันคุณค่าด้านนี้ยิ่งลดต่่าลงเพราะคนไทยจ่านวนมากยังงมงายอยู่กับเรื่องวัตถุเช่นเดียวกับ ชาวตะวันตก การปลูกจิตส่านึกให้คนรุ่นใหม่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาน่าจะเป็นทางออกที่น่าลองที่สุดแล้ว ความสวยงามของเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์สมัย อาทิ วิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน ความเชื่อ ความศรัทธาของ บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกหลานเช่นเราควรศึกษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากเลยกับการเดินทางในหัวข้อ “วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” แหล่งส่าคัญที่ว่า คือ ชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้่าเจ้าพระยา ความโดดเด่ของที่นี่คือ ความ หลากหลายทางศาสนา เช่น การผสมผสานของโบสถ์ระหว่างศาสนาพุทธกับจีน ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย และงานช่างที่ โดดเด่นในการออกแบบวัดวาอาราม ข้อคิดและประสบการณ์อันมากคุณค่า ได้ถูกถ่ายทอดผ่านตายตาของเรา ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่กระชากใจให้ต้องหยุดคิด มี ความครบเครื่อง อ่านจบแล้วจะได้รู้ว่า การบันทึกที่ถูกรวบรวมไว้ในนิตยสารเล่มนี้ เป็นยิ่งกว่าคัมภีร์จากตัวหนังสือใน ห้องเรียนทั่วไป

แบบนีแ้ หละที่เรียกว่า “น้อยถ้อยความ แต่มากล้นด้วยประสบการณ์” ประภาพร นามโฮง Joobjang Jira's Prapa

2


Kadeejeen Trip

Content

4 - 9 l EXPLORE- การสส่ารวจพื้นที่การเดินทาง<

กุ๊กไก้

10 -11 l IMPRESS- ความประทับใจของผู้เขียน< 12-14

l HIGHLIT OF TRIP <

15-17

l PEPOLE<

>

>

กุ๊กไก้

>

อั๋น

19-25

>

อั๋น

18-22 l HISTORY<

แชมป์

>

l

ความประทับใจในการเดินทาง<แชมป์>

26-30 l CULTURE TRIP 32-34 l INSIGHT 35-36

<บาแต>

<แจง>

l แตกต่างอย่างมี STYLE <

>

แจง

3


Kadeejeen Trip

TRAVEL

@ KADEEJEEN

CULTURE TRIP

4


Kadeejeen Trip

EXPLORE TRIP CULTURE THE WAY WE GO ในเส้นทางที่เราก่าลังก้าวเดิน เราไม่มีทางรู้เลยว่ากว่าจะถึง จุดหมายปลายทางนั้นต้องก้าวผ่านอะไรไปบ้าง และในทริปนี้ก็รู้แต่เพียงว่า เป็นทริปเที่ยววัด จะเป็นยังไงนะ นึกภาพไม่ออกเลย เป็นเส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ ศาสนาที่แ .เมื่อได้ยินชื่อสถานที่ ที่จะไปจัดทริป ครั้งแรก รู้สึกแปลกมาก ที่ไหนอ่ะ ไม่เคยไปแต่ ผู้เขียนสืบค้นอย่างเดียวคือ วัดกัลยาณมิตร เพราะเป็น สถานที่ ที่เป็นจุดนัดหมายนั่นเอง

“บนเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปนั้น ยังมีหลายสิ่งมากมายให้เรา เข้าไปค้นหา

” – Kookkai's Jeez

5


Kadeejeen Trip First Place ! เป็นสถานที่แรกและที่เดียวที่ผู้เขียน สืบค้นข้อมูลก่อนมาท่องเที่ยวค่ะ เพราะ เป็นสถานที่ที่จะต้องรีบมาให้ทันในการ เช็คชื่อตอนเช้า และก็อีกเช่นเคยหรือ ความตื่นเต้นก็ไม่รู้ท่าให้ผู้เขียนนอนไม่ หลับและต้องตื่นเช้า และแล้วสมาชิกทุก คนก็ตื่นสาย <นิดนึง> ด้วยความรีบ แผนการเดินทางทั้งหมด จึงต้องถูก ยกเลิกไป และต้องไปกับพี่ แท็ก <ซี่>เร็ว สั่งได้ .... ค่ะและก็มาถึง วัด... กัลยาณมิตรในเวลาเจ็ดโมงเช้าของ วันจันทร์ที่แสนสดใส

>> WAT KALAYANAMITR VARAMAHAVIHA RA

>> WAT KALAYANAMITR VARAMAHAVIHARA [Address] [City, ST ZIP Code]

Cvdfder

True friend temple was built by a close friend of the King

6


Kadeejeen Trip

7


Kadeejeen Trip และหลังจากพักทานข้าวเสร็จ ก็ลุยต่อไป สู้ต่อไปเกือบถอดใจ หนีกลับ บ้านเพราะด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว และความเหนื่อยล้าจากการก้าวเดิน.... เดินและเดิน.....ทริปนี้สอนให้เรามีความ อดทนมากค่ะ สุดยอดเลย และแล้วก็ มาถึง ส่านักกเทศกิจ และเดินตรงไปก็ จะพบกับวัดประยูรวงศาวาส ณ จุดๆ นี้ขาแทบลาก แต่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มา เมื่อออกจากโบสถ์แล้ว พวก เราก็ยังเดินทางต่อไป >>>> เข้าไปใน

ศึกษา culter trip ทีพ ่ ระบรมธาตุ มหาเจดีย์แห่งวัดประยุรวงศาวาส

ซอยกุฎีจีน ตามเส้นทางนั้นจะมีแผ่นไม้

สวยงามมากจริงๆค่ะ และที่เป็นทีเด็ด

บอกสถานที่ต่างๆ และที่น่ารักไปกว่า

เลยคือ เขามอ หรือเขาเต่า ค่ะ มีเต่า

นั้น คือ มีตัวปั๊ม ด้วย ชอบอ่ะ

น่ารักมากๆ

WAT PRAYURA WONGSAWAS

8


Kadeejeen Trip และแล้วท่านวิทยากรก็พาเดิน เข้ามาในซอยแห่งหนึ่ง งานเดิน งาน มาราธอนจริงๆค่ะ เดินไปเรื่อยๆ ก็ จะพบกับศาลเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งในป้าย นั้นเขียนว่าอ่าเภอคลองสานจังหัว ธนบุรี Oh it's Amazing !! คือ ณ จุดๆ นั้น เหนื่อยมาก จนไม่มีแรงที่จะถ่ายรูปต่อไป จากนั้น เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึง มัสยิตกูวติลอิสลาม และได้เรียนรู้ อะไรหลายอย่างอีกมากมายกับ เดินมาถึงสะพานพุทธ ใกล้ความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วเหลือ

ความแต่งต่างของศาสนา และไป พักผ่อนกายาในสวนสมเด็จย่าค่ะ

อีก 3 สถานที่

9


Kadeejeen Trip HAVE A NICE DAY ! เป็นอีกวันหนึ่ง ที่ต้องเจอกับสภาวะอันหนัก หน่วง แต่ถ้าเราไม่ก้าวออกไปเผชิญ ถ้าหนีกลับ ก่อนจะไม่ได้รับรู้อะไรว่าในทุกๆสิ่งนั้นล้วนมีความ เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร

10


Kadeejeen Trip kk

KADEEJEEN

KUDEEJEEN

IMPRESS

KADEEJEEN IMPRESS

CULTURE TRIP

Culture Trip by Kookkai's Jeez ความประทับใจในทริปนี้คือ ในช่วงเวลาที่เหนื่อยและอ่อนล้าที่สุด ผู้เขียนได้ถามท่านวิทยากรไปค่าถามนึงว่า จารย์ค่ะจารย์เหนื่อยไหม ? ท่านวิทยากรจึงตอบกลับมาว่า การที่ได้ท่าในสิ่งที่เราชอบ มันไม่เหนื่อยหรอกครับ อย่าไป มองว่ามันเป็นงานหนักเพราะเราคือนายตัวเอง และเราก็ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใคร เมื่อฟังเท่านี้แล้วผู้แต่งก็อยากจะเอาเป็น แบบอย่างในการด่าเนินชีวิตที่ดี คือ ดี อ่ะ ดีมากๆเลยประทับใจ ท่านวิทยากร ทั้งพาเดิน เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ โดยไม่ปริปากบ่นเลยซักค่า ซึ่งเมื่อย้อนกลับมาดูตัวเรานี้ บ่นตลอดการเดินทาง แถมกล้าคิดจะหนีกลับ อีกด้วย #แสบจริงๆ

GOOD TRIP When I close my Eyes And Open my Heart .....

11


Kadeejeen Trip

HIGHLIT OF TRIP >> By โกล้าน >> นฤพล แซ่คู่

วัดฝั่งธนฯ สักการะซ่าปอกงองค์ใหญ่ ภายในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารโดด เด่น ด้วยความงดงามของ พระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งเชื่อ กันว่าใครที่ได้สักการะแล้วจะ เดินทางปลอดภัยและมีมิตร ไมตรีที่ดี นอกจากนี้สถาปัตยกรรมภายในวัด ก็มีทั้งศิลปะ ของไทย และจีนผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

12


Kadeejeen Trip

กุฎีจีน เป็ หรืนอชุมกะดี จีนาแก่ เป็ขนองพ่ ชุมชนเก่ แก่ของพ่ อค้า้ยชาวจี ฮกเกี กุฎีจีน หรือ กะดี ชนเก่ อค้าาชาวจี นฮกเกี นที่ตั้งนอยู ่ริม้ยนที่ตั้งอยู่ริม คลองวั ดกัสลมัยาณ์ ั้งแต่อสยุมัธยยา กรุและกลุ งศรีอ่มยุคนหลายเชื ธยา และกลุ้อ่มชาติ คนหลายเชื ้อชาติทั้ง คลองวัดกัลยาณ์ ตั้งแต่ ยกรุงตศรี ทั้ง ชาวไทย ฝรั่ง ฯลฯ ญวนที่อมอญ ฯลฯ ที่อาศั้ ยอยู่ระแวกนี้ ชาวไทย จีน ฝรั ่ง ญวนจีนมอญ าศัยอยู ่ระแวกนี

13


Kadeejeen Trip

ขนมฝรั่งกุฎีจีน เป็นของกินโดดเด่นของชุมชน แต่เดิมขนมฝรั่ง กุฎีจีนไม่ได้ท่าเพื่อค้าขายทั่วไป จะท่ากันเฉพาะตอนมีงาน ส่าหรับใช้รับประทานกับน้่าชากาแฟระหว่างที่คนมาเข้าโบสถ์ใน วันคริสต์มาสหรือวันเทศกาลต่าง ๆ

14


Kadeejeen Trip

PEPOLE

By โกล้าน >> นฤพล แซ่คู่

ผู้คนในชุมชนใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่าง เรียบง่าย บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ละ มุงสังกะสีติดริมแม่น้่า บางหลังก็เป็น บ้านไม้สังกะสีที่ติดแอร์

15


Kadeejeen Trip

ภายในวัดร่มรื่น...ภายในโบส์กมีพระบรม สารีริกธาตุประดิษฐานให้กราบบูชา นมัสการ...มีพระบรมธาตุมหาเจดีย์สีขาว... สวยงามมั่กๆๆๆ

16


Kadeejeen Trip

แต่ละครั้งที่มาเดิน...เราจะตั้งหน้าตั้งตาเดิน อย่างเดียว เดินให้เหนื่อยทีเดียวจบ จะได้พัก

By โกล้าน >> นฤพล แซ่คู่ 54219203

ยาว ๆ แต่ทริปนี้แตกต่างกัน เราเน้นเดินช้า เรา เน้นการรู้ประวิติต่างๆ และเราเน้นถ่ายรูป ไปเรื่อย ๆ จะได้ไม่เหนื่อย แล้วมาจบที่นี่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค รินทราบรมราชชนนี สวยมากๆเลยคับ ดู เก่าแก่มากๆ

17 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


Kadeejeen Trip

18


Kadeejeen Trip

19


Kadeejeen Trip

20


Kadeejeen Trip

21


Kadeejeen Trip

22


Kadeejeen Trip

23


Kadeejeen Trip

24


Kadeejeen Trip

25


Kadeejeen Trip

26


Kadeejeen Trip

27


Kadeejeen Trip

28


Kadeejeen Trip

29


Kadeejeen Trip

30


Kadeejeen Trip

31


Kadeejeen Trip

32


Kadeejeen Trip

33


Kadeejeen Trip

34


Kadeejeen Trip

35


Kadeejeen Trip

36

E magaz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you