Page 1

Srce je ostalo v Beli krajini ČASOPIS KANDIDATKE ZA POSLANKO

NOVEMBER 2011


2

VIDA ČADONIČ ŠPELIČ

Drage rojakinje, cenjeni rojaki! Sem Belokranjica, rojena v Grdunih, po mnenju številnih najlepši vasici »na koncu sveta«, kjer pa zdaj, žal, živi le še ena družina.

Osnovno šolo sem obiskovala v Vinici, tam, kjer se je vsako pomlad oglasil Zeleni Jurij, da bi prinesel ljudem novo upanje v življenje, ki je bilo v Beli krajini vedno težje in skromnejše kot drugod po Sloveniji. Tudi sama sem, kot mnogi drugi, odšla preko Gorjancev iskat znanje in boljši kruh … Našla sem eno in drugo, a v resnici nikoli zares nisem odšla, kajti misel je tista, ki razdalje premaguje lažje kot ptica. In ravno ta misel se vsak dan vrača domov, tja, kjer živi del moje družine, kjer živijo prijatelji in znanci, tja, kjer sem začela tudi svojo strokovno pot kot terenska veterinarka. Pred dvajsetimi leti sem vstopila v politiko in bila dvakrat poslanka Slovenskih krščanskih demokratov. S trdim delom in dobrimi odnosi med poslanci vseh poslanskih skupin mi je uspelo za Dolenjsko in Belo krajino izpeljati nekaj pomembnih projektov: v proračunu zagotoviti denar za porodnišnico, za vzgojno-varstveni center, za prizidek Osnovni šoli Šmihel in za gradnjo nove telovadnice pri Osnovni šoli Semič ter še za mnoge ceste, npr. asfaltiranje ceste VinicaSinji Vrh. Konec leta 2000 sem se zaposlila kot državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter bila del ekipe, ki je izpeljala enega najzahtevnejših projektov v samostojni državi, to je vstop Slovenije v EU. Za slovensko kmetijstvo in živilsko industrijo pa to pomeni vstop na skupni evropski trg in možnost, da slovenski kmetje za različne ukrepe koristijo evropski denar. Posebej sem

POSEBNA IZDAJA

ponosna, da je v času, ko sem bila državna sekretarka, belokranjska pogača pridobila status zajamčene tradicionalne posebnosti, kar pomeni, da sta na evropski ravni zaščitena receptura in tradicionalni način priprave. Zadnjih sedem let vodim Veterinarsko upravo RS, katere najpomembnejši nalogi sta zaščita zdravja ljudi in živali ter nadzor nad proizvodnjo varne hrane živalskega izvora. Varna hrana, visoka raven varstva potrošnikov ter zaščita zdravja ljudi, živali in rastlin so prednostne naloge vsake razvite družbe. Leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Evropskemu svetu, pa sem kot direktorica Veterinarske uprave RS v imenu Republike Slovenije vodila ne samo slovensko, ampak tudi evropsko veterino. Na povabilo mnogih Belokranjcev sem se letos odločila za kandidaturo na listi Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke (NSi), ker je to edina stranka, ki v svojem programu s ponosom na prvo mesto odločno postavlja krščanskodemokratske vrednote, na katerih temelji vsa razvita Evropa. Je stranka, ki se zavzema za poštenje, je brez afer, tajkunov in sodnih procesov. Tudi sama sem, rojena in vzgojena v preprosti belokranjski družini, ostala vse življenje zvesta tem vrednotam, v katere trdno verjamem. Prepričana sem, da je potrebno, kot pred 20 leti, začeti znova graditi pravno državo in solidarno družbo ter pošteno gospodarstvo brez bogatenja nekaterih posameznikov in elit na račun izkoriščanja delavcev in goljufanja države. Novo vlado je treba voditi učinkovito in pošteno. Pri svojem delu sem se srečevala s pritiski različnih lobijev. Ponosna sem, da sem vedno zmogla odločno reči ne, kajti moje vodilo pri delu je vedno dosledno spoštovanje zakonodaje in človeškega dostojanstva. Mnogi me poznate osebno, ste moji sorodniki, sošolci, prijatelji in znanci. Nekateri se me še spomnite, ko sem v sivi halji kot terenska veterinarka prihajala na vaša dvorišča. Skupaj z vami, dragi rojaki, bi rada gradila novo upanje za Slovenijo in Belo krajino, zato vas prosim za vašo podporo in vaš glas na volitvah 4. decembra. Slovenijo lahko namreč na bolje spremenimo le skupaj. Da bi se glas Belokranjcev dobro slišal v Ljubljani, vas kot vaša bodoča poslanka že zdaj prosim za vaše predloge, ki mi jih lahko pošljete po elektronski pošti na naslov vcadonicspelic@gmail.com ali mi pišite na naslov: Vida Čadonič Špelič, Ulica talcev 14, 8000 Novo mesto. Nasvidenje na volitvah 4. decembra, kjer obkrožite številko 16. Vaša Vida


POSEBNA IZDAJA

VIDA ČADONIČ ŠPELIČ

Moramo se začeti pogovarjati s skupnim ciljem, ki je dobro Slovenije in postavitev človeka v središče, pred profit Intervjuja z Lojzetom Peterletom, prvim predsednikom vlade RS in evropskim poslancem

3

obrazce, ki jih je uveljavila stara oblast v odnosu do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.« Kaj pa bi bilo treba narediti v prihodnje? »Nuja, ki jo, zanimivo, vidi tudi del levice, je obnoviti demokrščansko stranko. Ne zato, ker je to danes najmočnejša politična sila v Evropi, ampak zato, ker jo potrebuje Slovenija. Brez nje velik del slovenskih volivcev nima naravne politične izbire. Mnogi so se spraševali, kako, da je zmagala SKD. Očitno je bila takrat prav ta stranka najbolj zaželena. Žeja po taki stranki je bila velika in je velika tudi danes. Del njenih volivcev pa je bil tudi razočaran, saj v prvih letih nismo mogli popraviti vseh krivic, ki so se kristjanom zgodile v pol stoletja. Tudi enakih možnosti nismo mogli zagotoviti. Krščanske demokrate potrebujemo, da bomo dokončali tranzicijo in uveljavili temeljne evropske standarde. To je pomembno za nov razvojni zagon države. Pomladne stranke bi se morale povezati in nastopiti s programom, ki je del rešitve za preživetje naše države. Pred 20 leti smo vedeli, kaj je treba narediti.« Kaj konkretno predlagate? Novi Demos?

Prepričan sem, da boste Belokranjci izkoristili to enkratno priložnost in izvolili v parlament vašo Vido , da bo skupaj z vami gradila novo upanje za Slovenijo in Belo krajino. Slovenija danes po 20 letih gospodarsko, moralno in politično pada. Zakaj? »Veliko razliko vidim med današnjo Slovenijo in tisto pred dvajsetimi leti. Takrat je bil v zraku poseben naboj in pričakovanje. Na volitvah je zmagala sila, ki je hotela narediti epohalno spremembo, in zato imela tudi pogum. Ljudje so vedeli, da smo na zgodovinski preizkušnji in da je treba tvegati. A doživeli smo tudi velike svetle trenutke narodne enotnosti, kakršnih slovenska zgodovina ne pozna. Delali smo v dobro vseh. Tudi vojaki in policisti niso služili ideologiji ali partiji, marveč domovini in skupnemu dobremu. Danes tega naboja ne vidim. Na oblasti so mlajši bivši komunisti brez sodelovanja katerekoli nekdanje pomladne stranke. Delajo po starih političnih vzorcih, ki Slovenije ne morejo pripeljati ne k boljši gospodarski konkurenčnosti ne k večjemu mednarodnemu ugledu. Padli smo po mnogih kriterijih. Vlada se ukvarja predvsem z odhodkovno stranjo javnih financ. Morali pa bi se ukvarjati predvsem s prihodki: ustvarjati, da bomo nato lahko pravično delili. Tako je delovala rajnka Jugoslavija. To je rezultat nedokončane tranzicije, dogovorne ekonomije, ki je zlasti z managersko privatizacijo zaustavila gospodarsko rast. Ne bi rekel, da je treba začeti ponovno sanjati, ampak le, da se je treba zbuditi in začeti ukrepati. Sanj izpred dvajsetih let še vedno nismo uresničili. Takrat smo se osamosvojili, nismo pa se še osvobodili. Osvobodili se bomo, ko bomo končno opustili

»Že lani sem dejal, da ne vidim boljše možnosti kot je navdih slovenske pomladi. Brez njenega neslavnega zaključka, seveda, ki se je končal s klicem ustavite desnico. Izvirna slovenska pomlad je bila odprta do različnih in kljub šestim strankam delovala boljše kot katerakoli kasnejša vladna koalicija. Najprej se moramo začeti pogovarjati. V tem trenutku se o tem niti ne pogovarjamo. Slišimo samo javne pozive: eni k resetiranju, drugi k modrim ljudem. Z javnimi debatami pred kamerami ne bomo prišli daleč. Moramo se začeti pogovarjati s skupnim ciljem, ki je dobro Slovenije in postavitev človeka v središče, pred profit. Če se bomo uspeli dogovoriti o temeljnih izhodiščih, bomo našli tudi pot v novo politično organiziranost in novi nastop slovenske pomladi. V zadnjih letih smo videli, kako ne gre. Zdaj moramo poiskati drugo pot in predstaviti alternativo.« Zakaj podpirate dr. Vido Čadonič Špelič? Dr. Vida Čadonič Špelič bo kot poslanka Nove Slovenije (NSi) gotovo alternativa sedanjemu načinu dela politike. V državni upravi že dolgo opravlja odgovorne funkcije, kjer se je vsakodnevno potrebno odločati o konkretnih problemih. Je pod stalnim »nadzorom« javnosti, ki terja konkretne rezultate, ne le lepih obljub. Pri svojem delu vedno dosledno spoštuje zakonodajo in človeško dostojanstvo. Vida je ves čas ostala zvesta krščanski demokraciji. Z nami je bila takrat, ko smo gradili stranko. Ko smo na lokalnih volitvah leta 1994 zmagali in dosegli kar 18,4-odstotno podporo volilvcev, je bila glavna tajnica naše stranke. Z nami je ostala tudi, ko se je posvetila stroki in opravljala odgovorne funkcije. Ko sem bil predsednik Čebelarske zveze Slovenije, sva se veliko srečevala na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP). Z velikim žarom je kot državna sekretarka v imenu ministrstva vodila vse postopke za gradnjo čudovitega doma čebelarjev v Lukovici.


4

BELA KRAJINA

POSEBNA IZDAJA

FOTO: MARIO ŠIMUNOVIČ

Program za Belo krajino

1. Spodbujanje lokalne samooskrbe

• Najprej je treba zagotoviti, da bodo v sleherni šoli in vrtcu v Beli krajini uživali belokranjsko hrano. • Trenutno so kmetijska zemljišča slabo obdelana. Večino hrane pripeljejo iz drugih krajev. Ni razvitega zelenjadarstva, ni rastlinjakov, ni sirarstva, kar bi omogočilo dodano vrednost mleku. • Samooskrba je priložnost za mlade, ki imajo agroživilsko izobrazbo ali željo, da se vrnejo in začnejo pridelovati hrano, saj je trg velik (šole, vrtci).

2. Spodbujanje gospodarstva

• Predlagali bomo uvedbo pavšala za samostojne podjetnike in mikro podjetja, za kar bo potrebno spremeniti sedanjo davčno zakonodajo. • Zavzemali se bomo za postavitev in zagon enega mrežnega podjetniškega inkubatorja v vseh belokranjskih občinah. • Predlagali bomo dolgoročne usmeritve za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v Beli krajini.

3. Zagotovitev nujne infrastrukture v Beli krajini • Zavzemali se bomo za postavitev drugega visokonapetostnega daljnovoda iz Kočevja v Belo krajino, da bi preprečili izpade električnega toka v zimskem času. • Do leta 2015 je potrebna posodobitev vseh državnih cest (vpadnic) v Belo krajino in glavnih cest v Beli krajini. • Vztrajali bomo pri čimprejšnji izgradnji južnega dela tretje razvojne osi (Novo mesto - Metlika - Vinica). • Do 100. obletnice prihoda vlaka v Belo krajino je treba posodobiti železniško progo Metlika - Ljubljana, da se bo potovalna hitrost s sedanjih 50 dvignila na 80 do 100 kilometrov na uro.

16


POSEBNA IZDAJA

BELA KRAJINA

Vida je s ponosom pokazala znamenitosti Bele krajine gospodu Andrewju Pageu, veleposlaniku Združenega Kraljestva v Sloveniji

Belokranjska pogača Ko je bila dr. Vida Čadonič Špelič državna sekretarka na MKGP, so tudi na njeno pobudo belokranjsko pogačo nacionalno zaščitili kot tradicionalno posebnost, in sicer 14. junija 2002 z objavo Pravilnika o pogojih za uporabo tradicionalnega ugleda za belokranjsko pogačo v Ur. l. RS št. 52/2002. Zaščitena je receptura in ne območje pridelave. Po tej recepturi jo je mogoče proizvajati, če je certificirana, tudi zunaj območja Bele krajine, kar je zelo pomembno za prepoznavnost Bele krajine. Konec januarja 2010 so se proizvajalci, upoštevajoč predpise za navedeno območje, tudi certificirali, marca 2010 pa je bila belokranjska pogača priznana tudi kot tradicionalna posebnost na ravni EU kot četrti slovenski kmetijski proizvod.

Bivši semiški župan se je zahvalil Vidi za pomoč pri izgradnji športne dvorane

Vida in predsednik soseske zidanice Drašiči Jože Stariha

Na martinovo nedeljo v sosedski zidanici v Drašičih

Vida že od mladih nog rada obleče belokranjsko narodno nošo

5


6

BELA KRAJINA

POSEBNA IZDAJA

Skoraj vsaka ped jugovzhodnega pobočja Dobličke gore in Maverlena je bila v preteklosti zasajena z vinsko trto. Še danes se vinogradi skoraj dotikajo cerkvice sv. Vida na Doblički gori. V starih zapisih iz konca 19. in zgodnjih let prejšnjega stoletja (v Dolenjskih novicah) popotnik občuteno in vzneseno opisuje to našo krajino s cerkvico sv. Vida, obdano z vinogradi in sadovnjaki. Cerkvico so na hribu postavili še v času, iz katerega nimamo pisnih pričevanj, ko je prvotna lesena pogorela, pa so postavili sedanjo cerkvico in jo leta 1824 posvetili sv. Vidu, ki goduje poleti, ko zorijo češnje. Gotovo se je zaradi vsega naštetega ves čas pri sv. Vidu »ovrševala« martinska maša z blagoslovom vina. Spomnim se tistih lepih starih dni, ko je bila na martinsko nedeljo cerkev sv. Vida polna domačih ljudi in lastnikov vinogradov v bližnji in daljni okolici. Vsi so, tako kot moj oče, v notranjem žepu »ibercigarja« prinesli k blagoslovu stekleničko vina in ga potem, ko so prišli domov, po kapljicah razdeli v sode v zidanici. Letošnja dobra letina, imenitni gostje in tudi lepo vreme so na martinsko nedeljo 13. novembra privabili množico ljudi in cerkev je bila polna kot nekoč. Pri maši, ki jo je daroval črnomaljski kaplan g. Tomaž Maras, sta poleg pevskega zbora podružnice iz Doblič sodelovala tudi prvak ljubljanske opere, baritonist Marko Kobal, ki ga je spremljal priznani citrar Tomaž Plahutnik. Umetnika sta na prijetno toplem in poznojesenskem soncu pred cerkvijo izvedla pravi mali koncert slovenskih narodnih pesmi in skupaj z lajnarjem Mirom navdušila številne navzoče. Med njimi je bila tudi ga. Vida Čadonič Špelič, ki je na letošnjih predčasnih volitvah v VI. volilni enoti kandidatka

Utrinek s srečanja s krajani Starega trga

NSi - Krščansko ljudske stranke za vse tri belokranjske občine. Že več let živi v Novem mestu in tokrat je spontano dokazala, da njen slogan “Srce je ostalo v Beli krajini” ni zlagan. To je bilo jasno vsakomur, ki jo je slišal, ko se je z lepo domačo besedo zahvalila domačinom, ki so gostom ponujali pogačo, pecivo in mlado vino. Gospa Vida Čadonič Špelič je bila poslanka v prvem sklicu Državnega zbora Republike Slovenije po volitvah leta 1992. Eden od rezultatov njenega dela v tem mandatu je bilo na njeno pobudo sprejeto dopolnilo, na osnovi katerega so preplastili odseke t. i. republiških cest skozi naselja. Tako so se tudi v našem kraju prebivalci vasi Grič in Bistrica znebili gostih oblakov prahu, ki so jih dvigovali predvsem tovornjaki, naloženi z lesom. Tudi zaradi tega kandidatki NSi gospe Vidi želim na letošnjih državnozborskih volitvah veliko uspeha. Prepričani smo, da bo s svojo delavnostjo in požrtvovalnostjo prispevala velik delež k iskanju poti iz položaja, v katerem se je znašla naša družba. Matija Rom

Spremljanje praznovanja semiške jeseni


POSEBNA IZDAJA

PODPORA

Dr. Vida Čadonič Špelič je odlična strokovnjakinja na svojem področju. Kot direktorica Veterinarske uprave RS je dokazala, da je pri svojem delu uspešna, poštena, učinkovita in odgovorna ter ima vodstvene sposobnosti. Veliko ji pomenijo vrednote krščanske demokracije, na podlagi katerih živi, dela in se odloča v politiki. Rojstna Bela krajina, kamor se vedno rada vrača, je zanjo simbol doma, ki ga vedno nosi v srcu in želi zanj narediti najboljše, kar more. Kot poslanka bo zagotovo lahko naredila še več.

7

Vida je ena najbolj prepoznavnih žensk v slovenskem družbenem in političnem življenju. Vedno, poznam jo že skoraj dvajset let, je bila naklonjena pobudam za izboljšanje materialnega položaja in spoštovanja družin ter položaja žensk v družbi. Prav tako se je tudi NSi v zadnjih dveh letih ob razpravah o Družinskem zakoniku kot tudi že prej izkazala kot družini naklonjena stranka. Aleš Primc, vodja civilne iniciative za družino in pravice otrok

Ljudmila Novak, predsednica NSi

Svojo kandidatko za poslanko Državnega zbora dr. Vido Čadonič Špelič so Belokranjci spremljali tudi na nedavnem kongresu v Ribnici, kjer jih je posebej pozdravila predsednica stranke Ljudmila Novak.


8

RAZVEDRILO

POSEBNA IZDAJA

NAGRADA: KOSILO Z DR. VIDO ČADONIČ ŠPELIČ Rešitev križanke pošljite na naslov: Udarni list, Novi trg 10, 8000 Novo mesto

VOLITVAM NA POT Se država skoraj je razpadla, jo drhal tajkunska je okradla. Bo treba čisto novo osnovati, na volitve trumno se podati. Nujno je, dragi državljani, državljanke, izvoliti treba bo poslance in poslanke. Toda, kako izbrati prave kandidate, da imeli bomo umne delegate? Ajde, vsi zdaj na volitvemogoče pomagale bi tud’ molitve da obkrožimo razsodne - nam taprave, ki nam z neumnostjo nebi polnili glave. Saj si srčno vsi želimo, da ubogo to državo oživimo. Naj blagostanje končno zacveti v tej lepi, ljubi nam SLOVENIJI! Marica Jaušovec

Izdajatelj in naročnik: NSi - krščansko ljudska stranka

SRCE JE OSTALO V BELI KRAJINI  

Casopis kandidatke za poslanko Vide Cadonic Spelic za obmocje Bele krajine

SRCE JE OSTALO V BELI KRAJINI  

Casopis kandidatke za poslanko Vide Cadonic Spelic za obmocje Bele krajine

Advertisement