__MAIN_TEXT__

Page 1

FÌllesskabets Kursuskatalog • 2020

2020

FĂŚllesskabets

Kursuskatalog


FO R O R D

2020 – sammen om udfordringerne – uddannelse i fælles skabet uddannede og medlemmer med en lang uddannelse mødes for at drøfte de udfordringer som lønmodtagere står overfor i Danmark, og udenfor Danmarks grænser.

Nanna Højlund

Dorte Jepsen

Næstformand FH

Uddannelses- og udviklingschef Konventum

Velkommen til en ny sæson på Konventum med et spændende uddannelsesprogram. Konventum som danner rammen om det stærke fællesskab som FH er, hvor privatansatte og offentligt ansatte, hvor kort

2

Få ny viden og diskuter udfordringer og løsninger med faglige kolleger på tværs af fag, arbejdspladser og organisationer. Vi fortsætter med at samle centrale fagpolitiske temaer i fællesskabsuger, hvor vi både når bredt rundt om emnerne og har god tid til at diskutere med hinanden, få gode kollegiale kontakter og udbygge de personlige netværk.

Samtidig fastholder vi et udbud af emnekurser til fordybelse på områder man som tillidsvalgt – TR, FTR, AMR har brug for. Kurserne er handlingsrettede og skaber rum og rammer for læring med afsæt i egne udfordringer, som man i fællesskab søger løsninger på. Ny inspiration og friske øjne fra andre tillidsvalgte gør kurserne til virkelighedsværksteder, der giver stor sikkerhed for, at man som deltager også har gode løsninger og ideer med hjem. Det er essensen af at uddanne sig indenfor fællesskabets rammer.

Arbejdsmiljøet er og bliver et af de store områder. Ikke mindst da de aktuelle udfordringer med ny teknologi, nye jobformer og arbejdsorganiseringer alle kræver en arbejdsmiljømæssig indsats for at sikre tryghed og medindflydelse – for god trivsel og sikkerhed på arbejdspladserne. Fagbevægelsen bakker entydigt op om en stærk indsats for klima og bæredygtighed. Både i den store samfundsmæssige sammenhæng, hvor FNs Verdensmål sætter dagsordenen og i forhold til de forandringer på den enkelte arbejdsplads, som vi fremover kommer til at se.

På Konventum er vi klar til at tage fat på udfordringerne og give viden, inspiration og rum til de fagpolitiske diskussioner om, hvordan klima og bæredygtighedsindsatsen kan ske til gavn for medarbejdere, arbejdspladserne og samfundet.

Det er ingen hemmelighed, at noget af det mest inspirerende og livsbekræftende er at arbejde med egen og kollegernes uddannelse. Og vi har rammerne på Konventum til at gøre oplevelsen rigtig god. Vel mødt i det nye uddannelsesår.

Efter- og videreuddannelse af kollegerne er og bliver et vigtigt middel til at sikre eksisterende og nye job og medindflydelse på arbejdspladsen. Der hviler et stort ansvar på alle tillidsvalgte for at støtte op om kollegerne når det gælder uddannelse.

PS – alt står ikke i kursuskataloget – så følg med i vores løbende nyhedsbreve og vær ikke bange for at komme med ønsker og krav til nye aktiviteter. Nanna Højlund & Dorte Jepsen

3


IN DHO LD

Indholdsfortegnelse TR, AMR og andre ARBEJDSMARKED Arbejdslivet – hurtigere og anderledes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det grænseløse arbejde og tidens betydning. . . . . . . . . . . . . . . . Uddannelse på arbejdspladsen. . . . Vikarer – er også kolleger. . . . . . . . .

9 9 10 10

ARBEJDSMILJØ APV, trivselsmålinger og årlig drøftelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker – et fælles ansvar . . Fra stress til trivsel. . . . . . . . . . . . . . Få indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde. . . . . . . . . . . . . Giv slip på stres . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan kan vi trives med forandringer . . . . . . . . . . . . . . . Involver dine kolleger og få opbakning til arbejdsmiljøarbejdet . . . Konflikthåndtering . . . . . . . . . . . . . .

4

11 11 12 12 13 13 13 14

Krænkende handlinger på arbejdspladsen . . . . . . . . . . . . . . Mindfulness 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindfulness 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Når skaden er sket – grundkursus i arbejdsskadeloven . . Psykisk arbejdsmiljø 1 . . . . . . . . . . . Psykisk arbejdsmiljø 2 . . . . . . . . . . . Psykisk førstehjælp . . . . . . . . . . . . . Vold og trusler på arbejdspladsen – forebyggelse og håndtering . . . . .

14 15 15 16 17 17 18 18

BESTYRELSESARBEJDE Bliv fortrolig med dit regnskab. . . . . 20 Grundforløb for A/S- og ApSmedarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

DET FAGLIGE ARBEJDE Arbejdsret i hverdagen. . . . . . . . . . . 22 Bisidderrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Erstatningsansvarsloven og arbejdsskader . . . . . . . . . . . . . . . Grundkursus for nyvalgte TR . . . . . . Har du styr på din rolle som fællestillidsrepræsentant (FTR). . . . Hjælp dine medlemmer med at løse deres problemer selv – bliv en aflastet TR . . . . . . . . . . . . . Lokalaftaler i praksis. . . . . . . . . . . . . Personalejura 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Personalejura 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Plads til alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tag hånd om den syge kollega. . . . . TR som bisidder . . . . . . . . . . . . . . . .

22 23 23

24 24 25 25 26 26 27

FORHANDLING Forhandling i praksis . . . . . . . . . . . . 28

KLUBARBEJDE Kassererens rolle – fra A til Z . . . . . 30 Styrk klubben på din arbejdsplads. . 30 Sådan starter du en klub . . . . . . . . . 31

KOMMUNIKATION Den svære samtale. . . . . . . . . . . . . . Digitaliser din kommunikation i dit faglige arbejde . . . . . . . . . . . . . . Engagér og slå igennem på sociale medier. . . . . . . . . . . . . . . Formidling til kolleger. . . . . . . . . . . . Gør glasset halvt fuldt – anerkendende kommunikation . . Kend dine styrker. . . . . . . . . . . . . . . Kraftfuld kommunikation: Kend dig selv, overbevis andre . . . . Skiv godt – stå stærkt . . . . . . . . . . . Ytingsfrihed og sociale medier i ansættelsesretten . . . . . . . . . . . . .

ORGANISERING 32 32 33 33 34 34 35 35 36

KONFERENCER ArbejdslivsTopmøde 2020. . . . . . . . 37 Bestyrelsens juleseminar. . . . . . . . . 37

Kreative organiseringsprojekter. . . . 38 Relationer skaber resultater. . . . . . . 38

PERSONLIG UDVIKLING Enneagram - modul 1 og 2. . . . . . . . 40 Enneagram – modul 3. . . . . . . . . . . . 40

SAMARBEJDE Europæiske samarbejdsudvalg . . . . HR-afdelingens entré i den danske model . . . . . . . . . . . . . Samarbejdet mellem AMR/TR/leder (Trioen) om psykisk arbejdsmiljø. . . . . . . . . . Samarbejde mellem TR og AMR. . . .

42 42

43 43

SAMFUNDSANSVAR PÅ ARBEJDS­PLADSEN Samfundsansvar (CSR) på din arbejdsplads . . . . . . . . . . . . . 44 Fortsættes...

5


IN DHO LD

Indholdsfortegnelse ..... fortsat Valgte og ansatte

Akademi og diplom i ledelse

ARBEJDSMILJØ

Praktisk information . . . . . . . . . . . . 54

Styrk jeres indsats for AMR og et sundere arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . 46

AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE

DET FAGLIGE ARBEJDE Arbejdsret for valgte/ansatte. . . . . . 48

FORHANDLING Forhandleruddannelse 2020. . . . . . 49

KOMMUNIKATION Masterclass – Politik og indflydelse. . . . . . . 50-51

ORGANISERING Digital organisering . . . . . . . . . . . . . 52

Ledelse i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . Organisation og arbejdspsykologi. . Det strategiske lederskab . . . . . . . . Forandringsledelse. . . . . . . . . . . . . . Arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikation i praksis . . . . . . . . . Afgangsprojekt. . . . . . . . . . . . . . . . .

55 56 56 56 57 57 57

DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE Det personlige lederskab og forandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling . . . . . . . . . . . . . . 59

Målgrupper TR, AMR og andre

Valgte og ansatte

Akademi og diplom i ledelse

POLITISK LEDELSE Fagpolitisk talentuddannelse . . . . . 53

6

7


TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

AR B EJDS MAR KED

TR og AMR og andre Arbejdslivet – hurtigere og anderledes Få styr på udfordringerne Hvem kan deltage Tillidsvalgte på arbejdspladserne, samt valgte og ansatte i organisationerne. Lidt om baggrund Fra kunstig intelligens til datadrevne Human Resources, fra radikale nye arbejdsformer til fremtidens kontor. Alt bliver digitalt, hurtigere – anderledes. Hastig digitalisering og automatisering ændrer fritids- og arbejdslivet og går til grænserne af, hvad den menneskelige fantasi og forstand magter. Hvad kan vi forvente? Hvor er mulighederne og udfordringerne? Hvad har vi indflydelse på? Forandringers tempo gør selv den mest ”fleksible” forpustet med krav om konstant omstillingsparathed. Samtidig skal vi være robuste og gerne ukritiske. Men hvad er katten i sækken, hvad er billetten til et bedre

8

FÆLLESSKABSUGE

arbejdsliv, og hvad kan vi selv gøre for at sikre en god udvikling? På dette kursus arbejder vi med disse komplekse spørgsmål, så vi kan tage hånd om vores fælles fremtid.

Det gør vi gennem ”Gør dig klogshops”, ”Workshops” og ”Funshops”, hvor vi i sidstnævnte bl.a. eksperimenterer med og afprøver ny teknologi som VR og AR.

Det kommer du til at arbejde med Du vil arbejde med komplekse forandringer på arbejdsmarkedet, deres mulige konsekvenser, og hvordan du og dine kolleger kan håndtere dem. Emner bliver blandt andre: • Frihed eller usikkerhed gennem nye ansættelsesformer. • Omstilling til effektivitet eller stress. • Magtfordeling eller skjult magtudøvelse gennem selvledelse. • Styrket eller svækket fagligt fællesskab. • Klima ramt af arbejdsmarkedet eller arbejdsmarked ramt af klimaet.

På kurset lærer du ikke blot om forandringer i arbejdslivet. Du mærker dem også selv og i samarbejdet med de andre deltagere gennem en eksperimentel kursustilgang, der allerede begynder, før du møder op. Det lærer du Du får kompetencer til at identificere og forstå kompleksiteten i forskellige dele af arbejdslivets forandring, og du får redskaber til at håndtere de medfølgende udfordringer, så du og dine kolleger kan sikre en positiv udvikling med indflydelse og medbestemmelse.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4162-20-0003

Konventum A/S, Helsingør

23. – 27. november 2020

Det grænseløse arbejde og tidens betydning Hvem kan deltage TR, AMR og ledere. Lidt om baggrund Når arbejdet bliver mere grænseløst, påvirkes det psykiske arbejdsmiljø på godt og ondt. Der kan åbne sig nye muligheder for spændende opgaver, mere indflydelse og personlig udvikling. På den anden side kan arbejdet også blive uforudsigeligt, kompliceret, kaotisk og intensivt. Ofte øges tempoet, og travlheden kan få arbejdet til at fylde mere end den almindelige arbejdstid eller skabe tidskonflikter i hverdagen.

Du kommer til at arbejde med Vi sætter fokus på forholdet mellem arbejdstid, koordinering af tiden, intensitet i arbejdet og tidskonflikter. Hvis hverdagen bliver for uforudsigelig, kompliceret, kaotisk eller intens, truer det vores arbejdsmæssige, biologiske og sociale rytmer. Vi rejser også spørgsmålet om, hvad fleksibilitet er – fleksibilitet for hvem og i forhold til hvad? Betyder det frihed for de ansatte eller udvider det arbejdsgiverens råderet over de ansatte? Det lærer du Du får indblik i de tre slags grænseløshed: Grænseløshed i tid og sted, grænseløshed i ansvarsfordeling mellem kolleger, mellem faggrupper og

med ledelsen, og den grænseløshed du oplever, ved at din privatperson flyder sammen med dit arbejde. Du får redskaber til at analysere omfanget af de tre slags grænseløshed på din arbejdsplads og en guide til at tage fat på afhjælpning af problemerne ved grænseløst arbejde, hvis: • Du selv har problemer med grænseløst arbejde. • Du er leder for medarbejdere med grænseløst arbejde. • Du er TR eller AMR og vil tage emnet op i jeres SU, MED eller AMO. • I som gruppe eller team ønsker at arbejde med problemet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0003

Scandic Sydhavnen, København

6. oktober 2020

9


A R B E J D SM ARKED

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage Kurset henvender sig til TR, AMR og andre, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Lidt om baggrund Efter- og videreuddannelse er og bliver en naturlig del af arbejdslivet, som gør os i stand til at følge med i de nye krav der stilles på arbejdsmarkedet, så vi ikke kun kan løse vores opgaver nu, men også i fremtiden.

Overenskomsterne og trepartsaftalerne giver mange muligheder for efter- og videreuddannelse, men hvordan får du/I virksomheden til at tage et fælles ansvar sammen med jer som tillidsvalgte og jeres kolleger, til systematisk og strategisk at gennemføre uddannelses- og kompetenceplanlægning i praksis. Det kommer du til at arbejde med Hvordan uddannelse gavner arbejdspladsen og jer som ansatte. Hvordan skal og kan der indgås aftaler til sy-

FÆLLESSKABSUGE stematisk uddannelsesplanlægning? Hvordan involverer og motiverer du/I kolleger til uddannelse? Det lærer du At analysere og kortlægge virksomhedens og kollegernes uddannelsesbehov. At bringe uddannelsesteamet på dagsordenen på arbejdspladsen. At vurdere den strategiske indsats, herunder indgåelse af aftaler og at inddrage og motivere kollegerne i arbejdet med uddannelse.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4162-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

9. – 11. november 2020

Vikarer – er også kolleger Hvem kan deltage Kurset henvender sig til både tillidsvalgte på arbejdspladsen og ansatte i lokale fagforeninger. Lidt om baggrund Flere og flere virksomheder og arbejdspladser ansætter vikarer (for eksempel igennem vikarbureauer) i stedet for at fastansætte flere medarbejdere. Det giver udfordringer for de fastansatte i form af trusler om undergravning af de eksisterende løn- og arbejdsvilkår og det faglige fællesskab. Tendensen er også en udfordring for vikaren selv. De fleste oplever ”første skoledag” hver dag, har svært ved at låne i banken, får ikke tilbudt efteruddannelse og mangler tryghed omkring ansættelse og ansættelsens varighed.

10

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med • Baggrund, fakta og status på vikarsituationen i Danmark. • Hvad er vikarernes rettigheder og hvem håndhæver dem? • Inddragelse af vikarerne i det faglige fællesskab. • Virksomhedernes motiver til at anvende vikarer. • De gode argumenter mod at anvende vikarer. • De faglige værktøjer, der kan anvendes fra OK, Vikarloven og SU/ MED-systemet. • Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten om vejledning af vikarkolleger. • Involvering af kollegerne på arbejdspladsen i diskussioner om vikarers rettigheder.

• Udkast til lokalaftaler om virksomhedens brug af vikarer. Det får du med hjem Du får styr på fakta om vikarer, får argumenter til at indgå i dialog med ledelsen om brug af vikarer, og du får værktøjer til at arbejde med vikaransættelser. Du bliver klogere på, hvad der spiller ind i valg og fravalg af vikarer og får viden om, hvordan du kan være med til at involvere vikaren i det faglige fællesskab. Du bliver klar over, hvad din rolle er i forhold til vikaren og får mulighed for at danne et netværk med andre, der står med de samme udfordringer som dig.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4162-20-0002

Konventum A/S, Helsingør

9. – 11. november 2020

APV, trivselsmålinger og årlig drøftelse Hvem kan deltage Kurset er for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ønsker grundig indføring i de udfordringer og muligheder, der er knyttet til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Andre, med opgaver og interesse i arbejdsmiljøarbejdet, er også velkomne. Vil du gerne blive klogere på, hvordan du håndterer arbejdet med APV, handleplaner, retningslinjer trivselsmålinger og den årlige drøftelse, og hvad det kan bruges til? Og kunne du have lyst til at styrke dit samarbejde på tværs af medlemmerne, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen?

Du kommer til at arbejde med: • Effektive trivselsmålinger. • APV-metoder i det psykiske arbejdsmiljø. • Samarbejdet på tværs af dine medlemmer, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen. • Hvordan får man hele organisationen med i trivselsprocesserne? • IGLO-princippet (Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation). • Konkrete værktøjer til handleplaner, retningslinjer opfølgning og koordinering heraf. • Hvordan du forbereder dig, via procesbeskrivelser.

FÆLLESSKABSUGE Det lærer du Kurset giver dig indsigt, viden og konkrete værktøjer til, hvordan du håndterer og udnytter ressourcerne bedst muligt i optimering og forebyggelse af arbejdsmiljøet. Både i forhold til din egen rolle og i det strategiske arbejde med eksempelvis sygefravær, via handleplaner, retningslinjer, trivselsmålinger, APV og den årlige drøftelse.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4152-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

5. – 7. februar 2020

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker - et fælles ansvar Hvem kan deltage Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ønsker professionel forebyggelse og håndtering af arbejdsskader. Andre, med opgaver og interesse i forebyggelse og håndtering af arbejdsskader, er også velkomne. Lidt om baggrund Ulykkesforebyggelse er den vigtigste arbejdsopgave for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, blandt andet fordi arbejdsskader koster penge - rigtig mange penge, men arbejdsskader kan også få alvorlige personlige og familiære konsekvenser for skadelidte. Det er derfor meget vigtigt for virksomheder og ansatte at kunne

forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser/skader for at undgå de økonomiske, driftsmæssige og personlige omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. Du kommer til at arbejde med: • Begreberne ulykker og arbejdsbetingede lidelser. • Reglerne omkring arbejdsskader. • Hvordan opstår ulykker og hvordan forebygger vi effektivt? • Hvordan du kortlægger jeres risici på arbejdspladsen. • Hvordan du kan arbejde med risikovurdering som et værktøj. • Analyse af cases. • Undersøgelse af arbejdsskader.

FÆLLESSKABSUGE

• Hvordan styrer vi risici på arbejdspladsen fremover? • Kultur og holdninger til arbejdsmiljøet. • Arbejdstilsynets rolle og opgaver i forbindelse med ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Det lærer du Når uddannelsen er slut, vil du kunne arbejde forebyggende på en ny og effektiv måde. Du vil kunne hjælpe dine kolleger og virksomheden med at skabe en sikker og sund arbejdsplads. Du vil kunne anvende metoder og redskaber til at analysere risici, samt undersøge og kortlægge årsagerne bag en ulykkelig hændelse.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4168-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

5. – 7. oktober 2020

TR, AMR og andre

Uddannelse på arbejdspladsen

AR B EJDS MILJØ

11


AR B EJDS MILJØ

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og valgte, ansatte og ledere.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Stress er en af tidens største udfordringer for det danske samfund og for udviklingen af vores velfærdssamfund. Der nedsættes tænketanke og kommissioner for at tackle denne udfordring. Fagbevægelsen bør spille en vigtig rolle i løsningen af dette spørgsmål, og udfordringerne bør blandt andet løses ude på den enkelte arbejdsplads i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte. Tilbring en dag sammen med en af Danmarks førende

Giv slip på stress stressforskere og bliv opdateret på den seneste viden inden for stress og psykisk arbejdsmiljø og få redskaber, der kan styrke samarbejdet på din arbejdsplads. Du kommer til at arbejde med: Den nyeste stressforskning og sammenhængen mellem trivsel og produktivitet. Faserne fra stress til trivsel – og hvordan du spotter og håndterer kolleger i mistrivsel. Redskaber til at skabe robust trivsel på arbejdspladsen. Værktøjer til at forbedre samarbejdet mellem dig og ledelsen, så I sammen kan knække stresskurven. Få den stresssygemeldte kollega godt tilbage.

Det lærer du Vi går i dybden med, hvordan du kan øge trivsel, effektivitet og arbejdsglæde samt spotte stress hos dine kolleger i tide og sætte ind med kvalificeret hjælp. Ligeledes klædes du på til at forbedre samarbejdet med ledelsen, så I i fællesskab kan sætte stress, trivsel og produktivitet på dagsordenen. Du får indblik i, hvordan fokus på kerneopgaven giver mulighed for at forbedre den daglige drift og det psykiske arbejdsmiljø samtidigt. Du bliver forsynet med en række værktøjer, så du som tillidsvalgt selv og sammen med ledelsen kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel, social kapital og produktivitet er i højsædet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0007

Scandic Sydhavnen, København

21. april 2020

Lidt om baggrund I rapporten ”Medhør uden medbestemmelse”, som efterhånden har nogle år på bagen, peger mange arbejdsmiljørepræsentanter på, at indflydelsen og medbestemmelsen for repræsentanterne igennem SU-/ MED-/SI-systemer ligger overvejende på det operationelle niveau, og yderst sjældent på det strategiske niveau. Ved de mere principielle politikker er

12

samarbejdsrelationen karakteriseret ved, at repræsentanterne orienteres eller modtager underretninger eller høres.

miljøarbejde. • Hvordan kan arbejdsmiljørepræsentanten tage ledelse i arbejdsmiljøindsatsen?

Du kommer til at arbejde med • Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde? • Hvordan kan man arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøarbejdet? • Den langsigtede forebyggelse. • Hvordan flytter man fokus til de strategiske opgaver: Overordnede politikker, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver. • Metoder i det strategiske arbejds-

Det lærer du Hvordan du som AMR kan flytte dit fokus over til det strategiske arbejdsmiljøarbejde, så du ikke bliver opslugt af det kortsigtede dag-til-dag arbejde. Du går hjem med nogle klare pejlemærker for, hvordan du i dit MED-udvalg/AMU kan samarbejde med kolleger og ledelse om det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0006

Scandic Sydhavnen, København

11. marts 2020

Lidt om baggrund Stress er en væsentlig faktor på det danske arbejdsmarked. Som arbejds­miljø- og tillidsrepræsentant er det både godt og vigtigt at vide, hvilke konkrete værktøjer der er til at forebygge stress på arbejdet, og hvordan man håndterer situationen ”Når arbejdet stresser”. Hvad kan der

gøres? Hvem tager sig af hvad? og hvad kan hver enkelt medarbejder bidrage med? Du kommer til at arbejde med • Hvad er god og dårlig stress? • Årsager til stress. • Stresstrappen. • Stressreaktioner. • Stressorer – typiske stressfaktorer. • Hvordan vi spotter stress. • Udkast til handleplaner og retningslinjer på egen arbejdsplads. • Din personlighed/rolle. • Coping – håndtering af stress. • Hjernens reaktion på stress.

Det lærer du Du kan planlægge og sætte fokus på ”indflydelse på egen arbejdssituation” – og sætte det på dagsordenen. Du kan analysere egen og kollegers ”robusthed” i forhold stress. Du kan sætte kommunikation og det forebyggende stress-arbejde på dagsordenen. Du kan forstå stress og stressfaktorer på arbejdspladsen. Du kan vurdere den passende indgriben i aktuelle stressforløb/situationer i et samarbejde, og du kan gennemskue situationen og sætte rammerne for din indsats.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4154-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

3. – 5. februar 2020

Hvordan kan vi trives med forandringer Hvem kan deltage Tillidsvalgte, klubbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

Få indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde Hvem kan deltage Arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil sætte fokus på den langsigtede indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Hvem kan deltage Kurset er for AMR og TR, der ønsker grundig indføring i de udfordringer og muligheder, der er knyttet til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Andre, med opgaver og interesse i arbejdsmiljøarbejdet, er også velkomne.

FÆLLESSKABSUGE

Lidt om baggrund Forandringsbølgen er over os, og det eneste vi kan være sikre på i denne tid er, at forandringerne er kommet for at blive. Som tillidsvalgte er vi mere involveret i forandringsprocesser end vores kolleger. Kan vi blive endnu bedre inddraget og være med til at skabe gode forandringsprocesser

på arbejdspladsen? Hvordan sikrer vi vores strategiske indflydelse, så vi kan sikre de faglige principper og retningslinjer i forandringsprocesser? Du kommer til at arbejde med: • Hvad er forandring? • Hvad gør det ved os som personer/ grupper? • Du lærer om inddragelse. • Du lærer at bidrage til endnu bedre forandringsprocesser. • Du arbejder med strategisk indfly-

FÆLLESSKABSUGE delse. • Du lærer om principper og retningslinjer i forandringsprocesser. Det lærer du Du får viden, du deler erfaringer og du får kendskab til de faktorer, der har indflydelse på, hvordan forandringer kan håndteres. Du får også konkrete forslag til, hvordan du kan handle i forhold til forandringer på din arbejdsplads.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4469-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

5. – 9. oktober 2020

TR, AMR og andre

Fra stress til trivsel

Involver dine kolleger og få opbakning til arbejdsmiljøarbejdet Hvem kan deltage Arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil involvere kollegerne i arbejdsmiljøarbejdet og have meget mere aktiv opbakning.

Du kommer til at arbejde med: Det kan godt være en ensom post at være arbejdsmiljørepræsentant. Måske arbejder du ihærdigt for at skabe et godt arbejdsmiljø og tager initiativer i forhold til ledelsen. Men mange af dine kolleger ved hverken, hvem der er AMR eller hvad en AMR laver.

Det lærer du Du får inspiration til, hvordan du kan styrke dit arbejde som AMR gennem at involvere dine kolleger. Du får metoder til, hvordan du som AMR kan involvere dine kolleger i at skabe et godt arbejdsmiljø og få meget mere opbakning.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0008

Scandic Sydhavnen, København

28. september 2020

13


AR B EJDS MILJØ

Hvem kan deltage Kurset henvender sig til alle, herunder tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der ønsker at lære om håndtering af konflikter på arbejdspladsen.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund I dit daglige arbejde har du måske nogle gange stået i situationer, hvor du synes at tingene er gået i hårdknude, hvor situationen er spidset til, hvor kollegaer snerrer ad hinanden

FÆLLESSKABSUGE eller slet ikke kan tale sammen. Og hvor du har tænkt, at det ville have været rart at have nogle redskaber til at håndtere sagen med. Du kommer til at arbejde med: • Hvad er en konflikt? • Redskaber til at kortlægge årsager til konflikter og konflikttyper • Strategier til konfliktløsning f.eks. med brug af konflikttrappen • Anerkendende kommunikation

• Hvordan I håndterer jeres roller i konflikter og træner evnen til mægling/mediation Det lærer du Efter kurset har du et grundigt kendskab til konflikter, deres opståen og udvikling. Du har lært om og tilegnet dig strategier til løsning af en konflikt, arbejdet med anerkendende kommunikation og trænet konflikthåndtering /evnen til mægling/mediation.

Hvem kan deltage Kurset henvender sig til alle, herunder tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil blive klogere på, hvordan Mindfulness kan bidrage til bedre arbejdspladser. Lidt om baggrund Har du brug for – eller lyst til – at blive bedre til at fokusere på det, du er i gang med her og nu – eller vil du op­ øve evnen til bedre at håndtere hverdagssituationer på arbejdspladsen?

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med: • Introduktion til meditation og Mindfulness • Hvordan du praktisk guider dig selv og andre til en daglig brug af meditative teknikker på arbejdspladsen • Strategisk anvendelse af meditative værktøjer for at nedbringe stress • Inspiration – gennem visualisering til at sætte mål for arbejdslivet Det lærer du På dette kursus får du indsigt i egne

oprigtige behov og værdier. Du opbygger din modstandskraft, og forebygger unødig stress, hvor krav og mange forandringer er hyppige, men undertiden udløser dårligt samarbejde, sygefravær og stress. På den måde bidrager du til at inspirere, ikke kun dig selv, men også dine kolleger med henblik på, i fællesskab med ledelsen, at skabe bedre og bæredygtige arbejdspladser.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4015-20-0001

13. – 17. januar 2020

Konventum A/S, Helsingør

KURSUSNR. PERIODE

STED

4015-20-0002

30. marts – 3. april 2020

Konventum A/S, Helsingør

4159-20-0001

13. – 15. januar 2020

Konventum A/S, Helsingør

4015-20-0003

23. – 27. november 2020

Konventum A/S, Helsingør

4159-20-0002

24. – 26. august 2020

Konventum A/S, Helsingør

Mindfulness 2

Krænkende handlinger på arbejdspladsen Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Du kommer til at arbejde med: Vi tror, det er noget, der sker for de andre, men mere end 10% af de ansatte oplever krænkende handlinger i form af mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Meget af dette ville formodentlig kunne tages i opløbet, hvis vi havde større op-

mærksomhed på, hvorfor og hvordan det opstår. Ofte møder TR og AMR det først, når der er en ”sag” eller trivselsmålingen er knaldrød. Mobning og andre krænkende handlinger er både følsomme og svære at håndtere, især hvis man ikke har aftalt en god praksis for, hvordan man gør. Det lærer du Du får på kurset større indsigt i dynamikkerne i krænkende handlinger på

arbejdspladsen og du får inspiration og redskaber til at: • Følge op på trivselsmålinger med udsagn om krænkende adfærd. • Spotte og reagere på situationer/ forandringer, der kan give grobund for krænkende adfærd. • Udarbejde gode guidelines for forebyggelse af krænkende adfærd på arbejdspladsen. • Fremme en sund arbejdspladskultur.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0005

Scandic Sydhavnen, København

3. marts 2020

FÆLLESSKABSUGE

- En overbygning med trivselsstrategier

- Har I en plan for, hvordan I forebygger og håndterer dem?

14

Mindfulness 1

TR, AMR og andre

Konflikthåndtering

Hvem kan deltage Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter eller andre tillidsvalgte, der har deltaget på introduktionskurset/Mindfulness 1, og som ønsker konkrete værktøjer til at igangsætte Mindfulness som et af flere trivselselementer på arbejdspladsen. Er du leder eller medarbejder i en HR-afdeling og har et eget erfaringsbaseret kendskab til Mindfulness, er du også velkommen til at deltage. Det kommer du til at arbejde med • Du har kendskab til, og har afprøvet Mindfulness, og er nu parat til at sætte forskellige tiltag i gang indenfor yoga og Mindfulness. Bl.a. med henblik på udvikling af særlige virksomhedstilpassede forløb med aktive pauser, ”pusterum” og andre

Mindfulnessaktiviteter på arbejdspladsen. Igennem jeres trivselspolitik og det psykiske arbejdsmiljøarbejde har I besluttet jer for at undgå et dårligt arbejdsmiljø, eller I ønsker at nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen. I er nysgerrige og parate til at anvende nye metoder og få inspiration til god praksis fra andre arbejdspladser. • Du kommer til at fordybe dig i såvel teori som praktisk afprøvning af Mindfulness - som individ og på organisationsniveau. Du arbejder med relevant og tilgængelig forskning på området og kigger på andre arbejdspladsers erfaringer med brugen af Mindfulness og yoga i arbejdstiden. Det lærer du Du tilegner dig viden om KPI-målinger

(key-performance-indikatorer) med henblik på effektmåling, før I går i gang og efter ibrugtagning af Mindfulness og andre pause-interventioner. Du udarbejder jeres specifikke trivselsmål og KPI´er til effektmåling af forskellige Mindfulness-, yoga- og andre pause-aktiviteter. Du har opnået viden om pausers effektivitet. Du har afprøvet alle øvelserne og på den baggrund tilpasser du jeres trivselspolitik med udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen indeholder forslag til arbejdspladsindretning, og handouts til brug for de foreslåede aktiviteter. På kurset vil der endvidere blive mulighed for at indtale egne Mindfulness øvelser, i form af små ”pusterum” – til eksempelvis jeres intranet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4166-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

5. - 9. oktober 2020

15


AR B EJDS MILJØ

Hvem kan deltage Kurset henvender sig til arbejdsmiljøog tillidsrepræsentanter samt valgte og ansatte i fagbevægelsen.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Når en kollega er kommet til skade, er der en hel del formalia at tage vare på. Og hvad kan, skal og må man? Hvilke love og regler træder i kraft? Det er vigtigt at vide, hvilke detaljer, der er væsentlige, for at du kan hjælpe din kollega / dit medlem, så godt som muligt.

Du kommer til at arbejde med Kurset er tilrettelagt, så juraen i vid udstrækning belyses med eksempler på arbejdsskader, du har fra din arbejdsplads. Du får gennemgået arbejdsskadeloven ud fra en juridisk, medicinsk og sagsbehandlingsmæssig vinkel. Desuden arbejdes der med forståelse og fortolkning af loven. Hvad er en ulykke – og hvad er en erhvervssygdom? Hvad gør lægerne – og hvorfor er en lægeerklæring så afgørende? Hvad sker der i Arbejdsskadestyrelsen? Hvad skal der stå i en anmeldelse? Hvilke erstatninger kan

FÆLLESSKABSUGE man få? Hvilke tidsfrister er der – og hvilke ankemuligheder er der? Det lærer du Du får en grundlæggende viden om arbejdsskadelovgivningen - hvad loven kræver og de mange forhold, man skal være opmærksom på, hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade. Du vil kvalificeret og aktivt kunne hjælpe din kollega med en anmeldelse og du vil kunne fungere som støtteperson for vedkommende i det lange – og ofte komplicerede – forløb, der er i en arbejdsskadesag.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4109-20-0001

Konventum A/S, Helsingør 

3. – 7. februar 2020

Psykisk arbejdsmiljø 1 Hvem kan deltage Kurset er for dig, der er arbejdsmiljøeller tillidsrepræsentant og ønsker grundlæggende viden om psykisk arbejdsmiljø, og som ønsker at bliver mere bevidst om din egen rolle i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Lidt om baggrund Du vil rigtig gerne gøre noget for at du selv og dine kolleger trives bedre. Men hvad er det egentlig, der er på spil, når vi taler om trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan du som tillidsvalgt handle, og hvad er egentligt din rolle? Hvad kan I, i fællesskab på arbejdspladsen, gøre for at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø?

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med • Hvad er psykisk arbejdsmiljø, og hvad er vigtigt for, at vi trives? • Hvad er din rolle som tillidsvalgt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Herunder samarbejdet med andre tillidsvalgte. • Stress, reaktioner og konsekvenser, og hvordan kan vi håndtere stress individuelt og i fællesskab. • Hvad er mobning, konsekvenser for de involverede, og hvordan kan vi handle, når der foregår mobning på vores arbejdsplads? • Hvordan kan vi håndtere det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke handlemuligheder har vi ift. den årlige arbejdsmiljødrøftelse og APV’en? • Hvilke handlinger vil du gå hjem og sætte i gang på din arbejdsplads?

Det lærer du På kurset får du kendskab til de grundlæggende faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø positivt og negativt. Du beslutter dig for, hvilken rolle du vil have i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Du kommer til at kende de reaktioner, vi som individer får, når vi bliver stressede, og du bliver introduceret til, hvordan stress kan håndteres organisatorisk. Du får kendskab til, hvad mobning er, og hvilke konsekvenser det har for de involverede. Du kommer til at beslutte og planlægge dine egne handlinger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4117-20-0001

Konventum A/S, Helsingør 

16.- 20. marts 2020

Psykisk arbejdsmiljø 2 Hvem kan deltage Alle der vil være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Lidt om baggrund Dårligt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for den enkeltes helbred og trivsel - og koster hvert år både de danske arbejdspladser og samfundet milliarder af kroner. Er det psykiske arbejdsmiljø godt, udfører medarbejderne deres arbejde bedre uden at blive syge og nedslidte. Og et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for større produktivitet, bedre kundeservice og øget innovation.

16

TR, AMR og andre

Når skaden er sket – grundkursus i arbejdsskadeloven

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med: På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan du kan identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Du vil også få viden om, hvordan arbejdspladsen kan skabe gode forandringsprocesser, og hvordan det kan lade sig gøre at øge medarbejdernes trivsel og øge virksomhedens produktivitet samtidigt. Det lærer du • De væsentligste psykosociale og organisatoriske faktorer. • De særlige karaktertræk ved det psykiske arbejdsmiljø.

• Hvorfor er det svært at regulere psykisk arbejdsmiljø? • Forebyggelse på organisatorisk og individuelt niveau. • Hvilke udfordringer er der ved at komme fra kortlægning til handling og evaluering? • IGLO-modellen til planlægning af handlinger. • Tre former for social kapital i virksomheden. • Gode forandringsprocesser, der tager hensyn til trivslen. • Hvorfor medarbejderinddragelse og ledelsesopbakning er vigtig. • Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4136-20-0001

Konventum A/S, Helsingør 

24. – 26. august 2020

17


AR B EJDS MILJØ

Psykisk førstehjælp

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Ligesom en fysisk førstehjælpskasse, har du og din arbejdsplads også brug for en psykisk førstehjælpskasse. En kasse, der ligesom den første, er en, som alle skal respektere og kunne bruge. Ved at have indsigt i faresignalerne og kunne gøre dem synlige, så arbejdspladsen kan inddrages, er du med til at skabe opmærksomhed

om, at psykisk førstehjælp er et fælles ansvar, som du ikke står alene med. Du kommer til at arbejde med: • Psykologiske reaktionsmønstre. • Faresignaler og krisesymptomer. • Mobning, chikane og vold. • Ledelse og samarbejde. • Sygefravær og sundhed. • Øvelser og træning i at spotte og handle i situationer, der kræver psykisk førstehjælp. • Forebyggende arbejde, netværksdannelse og handleplaner. • Kommunikation til særlige samtaler.

Det lærer du Efter kurset har du et indgående kendskab til psykologiske reaktionsmønstre, faresignaler og krisesymptomer, mobning, chikane og vold. Du har arbejdet med ledelse og samarbejde, sygefravær og sundhed. Du har aktivt trænet handling i situationer, der kræver psykisk førstehjælp. Du har fået viden om og arbejdet med forebyggende arbejde, netværksdannelse og handleplaner, samt kommunikation til særlige samtaler.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4157-20-0001

3. – 7. februar 2020

Konventum A/S, Helsingør

4157-20-0002

25. – 29. maj 2020

Konventum A/S, Helsingør

4157-20-0003

5. – 9. oktober 2020

Konventum A/S, Helsingør 

Vold og trusler på arbejdspladsen - Forebyggelse og håndtering Hvem kan deltage Tillidsvalgte fra både det offentlige og private område. Lidt om baggrund Som tillidsvalgt og medlem af arbejdsmiljøorganisationen, er det vigtigt at vide, hvordan I skal forebygge risiko for vold og trusler.

18

Du kommer til at arbejde med • Bliv klogere på fakta/lov og bekendtgørelse. • Forebyggelse. • Håndtering ved konkrete hændelser. • Hvad gør vi ved nye opgaver, nye retningslinjer eller andet, der påvirker risikoen for vold. • Arbejdsmiljøorganisationen er en del af løsningen. • Kom godt i gang med tiltag som handleplaner og retningslinjer på din egen arbejdsplads.

FÆLLESSKABSUGE

Det lærer du Hvordan du løbende kan bidrage til at vurdere risikoen for vold og trusler. Du bliver klogere på, hvordan du kan iværksætte tiltag, som forebygger, fjerner eller mindsker risikoen samt arbejde med handleplaner og retningslinjer - både forebyggende og ved konkrete hændelser. Derudover har du arbejdet med, hvordan du håndterer konkrete hændelser, anmeldelser og registreringer, med afsæt i din egen arbejdsplads.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4125-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

3. – 5. februar 2020

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage Kurset henvender sig til alle, der ønsker at sætte fokus på psykisk førstehjælp.

FÆLLESSKABSUGE

19


BEST YRELS ESAR B EJDE

Grundforløb for A/S- og ApS-bestyrelser

Udvidet regnskab for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB) Hvem kan deltage Kurset er for dig, der har gennemført ”Grundforløb for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og ApS bestyrelser”, og som har brug for at gå et spadestik dybere i dit virksomhedsregnskab.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Synes du stadig, at det er svært at gennemskue dit regnskab og stille de helt rigtige spørgsmål? Så er dette kursus noget for dig. På kurset får du udbygget dit kendskab til ”mysterierne” omkring udarbejdelse af og forståelse af årsregnskab, nøgletal, budgetter, lovgivning mv. Kurset samler op på det, du lærte på grundforløbet og føjer ny viden til dette, samt giver dig rutine i anvendelse

og tolkning af nøgletal, faresignaler, cashflowanalyser mv. Du kommer til at arbejde med • Årsregnskabsloven og andre relevante lovgivninger vedr. regnskabsudarbejdelse • Gennemgang og practice i regnskabsmæssige begreber. • Åbner nøgletal døre? Lær alt om hvad nøgletallene indeholder og hvordan de bruges og tolkes • Hvilke nøgletal er relevante for dig. • Få analyseret jeres egne regnskaber og bliv klædt på til regnskabsmødet. • Budgettet er ikke vigtigt, eller er det? Det er jo at spå om fremtiden – alt om budgettet og hvad det bruges til.

• Igennem praktiske øvelser vil du komme rundt i regnskabsverdenen og blive fortrolig med begreber og beregninger. Det lærer du Du får udbygget din viden om analyse af dit og andre virksomhedsregnskaber, ligesom du får stor rutine i tolkning af de væsentligste nøgletal. Du får yderligere redskaber til at styrke din position i bestyrelsen og deltage i den løbende debat og tolkning af periode- og årsregnskaber, budgetter, strategiske tiltag og beslutninger omkring f.eks. køb-/salg af virksomhed mv. Igennem øvelser vil du træne og op­nå rutine i regnskabsanalyse og tolkning af resultaterne af disse analyser.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5032-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

13. – 15. januar 2020

Hvem kan deltage Alle nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S- og ApS-selskabsbestyrelser. Lidt om baggrund Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB) er du med til at sikre, at bestyrelsen beslutter den rigtige strategi for virksomhedens udvikling, at virksomheden når de mål, der er sat af bestyrelsen, og at virksomheden har den rigtige ledelse. Du er med til at skabe værdi for både virksomheden og dine kolleger, og mange bestyrelsesformænd er glade for at have medarbejdere i bestyrelsen. Som en formand siger: ”Vi har en, som er godt skolet i 3F. I starten tænkte vi, at han da var besværlig at samarbejde med, men vi kom til at sætte pris på ham. Han bringer virkeligheden ind i bestyrelsen, og han kan tage temperaturen på virksomheden. Han sørger for et løbende reality check.” (Fra ’En smed i bestyrelsen er guld værd’, ugebrevet A4) Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle og bestyrelsens pligter og ansvar, så du kan bidrage konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.

20

Uddannelsen strækker sig over 10 dage, fordelt på to uger. Du tilmelder dig begge uger samtidig. På grunduddannelsens første uge kommer du til at arbejde med • Selskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på? • Din rolle som MAB; hvad siger bekendtgørelsen om MAB’ernes rolle og opgaver? • Kortlægning af din egen virksomhed og bestyrelse; hvordan er din virksomheds situation og hvem er dine bestyrelseskolleger? • God selskabsledelse; få inspiration til det ideelle bestyrelsesarbejde fra anbefalingerne om god selskabsledelse. • Strategiske analysemodeller; kom på omgangshøjde med de strategiske analysemodeller, man bruger i ledelsesarbejdet. På grunduddannelsens anden uge kommer du til at arbejde med • Regnskabsforståelse; dybdegående indsigt i, hvordan du gennemskuer et regnskab, og hvordan dit eget virksomhedsregnskab ser ud. • Årsregnskabsloven; hvilke paragraffer skal du have styr på? • Kommunikation i bestyrelsen; lær, hvordan du stiller de rigtige spørgsmål og bliver hørt i bestyrelsen. • Strategi for dit bestyrelsesarbejde; lav din egen handlingsplan.

Hjemmeopgave mellem uge 1 og uge 2 På kursets første uge skal du stille dig selv en opgave, som skal afprøves til næste kursusgang. Det kan være en ny handling - noget du ikke har prøvet at gøre før – eller en handling, hvor du ikke tidligere bevidst har fokuseret på, hvordan det virker i dit bestyrelsesarbejde. På kursets anden uge kigger vi på, hvordan den nye handling virkede, og hvad du kan tage med dig fremover i bestyrelsesarbejdet. Det lærer du Vores uddannelse for MAB’ere giver dig en grundlæggende viden om din rolle, pligter og ansvar, og du lærer at sætte din egen og dine kollegers erfaring og viden i spil over for bestyrelsen. Kurset gør det muligt for dig at kunne bidrage aktivt og udfordrende i bestyrelsesarbejdet. Du får en grundig indsigt i bestyrelsens rolle og opgaver og din egen rolle som MAB. Du lærer at analysere et regnskab - ikke mindst dit eget virksomhedsregnskab. Du lærer også at forstå og arbejde med de mest anvendte analysemodeller til bestyrelsens strategiarbejde og får redskaber, der kan hjælpe dig til at stille de rigtige spørgsmål i bestyrelsen.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5030-20-0001

24. – 28. februar 2020 25. – 29. maj 2020

Konventum A/S, Helsingør

5030-20-0002

21. – 25. september 2020 23. – 27. november 2020

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Bliv fortrolig med dit regnskab

21


DET FAGLIGE AR B EJDE

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter. Lidt om baggrund Som tillidsvalgt arbejder du på det arbejdsretslige grundlag for den danske model, som kræver, at du kan håndtere særlige arbejdsretslige discipliner, for at kunne vurdere og understøtte dine kolleger.

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med At træne de forskellige arbejdsretlige discipliner med afsæt i forskellige aktuelle problemstillinger samt få indsigt i det arbejdsretslige grundlag, som den danske model og overenskomstsystemet hviler på.

Det lærer du At kunne indsamle relevant dokumentation, at kunne håndtere og overholde krav til proces, procedurer og tidsfrister. At kunne vurdere og håndhæve kollegernes rettigheder og at kunne formidle krav til ledelsen – skriftligt.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4031-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

24. – 28. august 2020

TR, AMR og andre

Bisidderrollen Hvem kan deltage Tillidsvalgte på arbejdspladsen. Lidt om baggrund Det er vigtigt, som tillidsvalgt, at kunne bistå kolleger som bisidder under forskellige typer af samtaler, og derfor vigtigt at have kendskab til grundlaget for de forskellige typer af samtaler og rollen som bisidder før, under og efter samtalen.

FÆLLESSKABSUGE Det kommer du til at arbejde med • Regulering af ansættelsesforholdet • Bisidderrollen før, under og efter samtalen • Sanktioner og handlingsplaner

Du får værktøjer til forberedelsen af samtalen, samt træning i, hvordan du skaber et tillidsfuldt rum med kollegaen. Du har kendskab til din rolle som bisidder.

Det lærer du Du får kendskab til din rolle som bisidder med henblik på at hjælpe og understøtte dine kolleger i forskellige typer af samtaler. STED Konventum A/S, Helsingør

Erstatningsansvarsloven og arbejdsskader

Lidt om baggrund Er du klar over, at det ikke altid er tilstrækkeligt kun at bruge arbejdsskadeloven ved vurdering af arbejdsskader? Der findes også en lov om erstatningsansvar – kender du den? Faktisk bør man, ved enhver arbejdsskadesag, altid vurdere om, man kan bruge begge love. Derfor er dette kursus en vigtig opfølgning på grundkurset om arbejdsskader.

22

Det kommer du til at arbejde med • Loven om erstatningsansvar og i hvilke situationer loven kan bruges. • Arbejdsgiveransvar i forbindelse med ulykker og erhvervsbetingede lidelser. • Forskelle og ligheder i erstatningerne i henholdsvis arbejdsskade- og erstatningsansvarsloven. • Hvordan en sag ”køres” ved domstolene. • Voldsofferloven. • Patientforsikringsloven. • Hvem har ansvar for at gøre hvad – og hvilke beviser skal foreligge? • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantens rolle samt lokalafdelingen og forbundets rolle.

FÆLLESSKABSUGE Det lærer du Du får et grundigt kendskab til erstatningsansvarsloven, og hvordan den anvendes i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser. Du har fået kendskab til, hvordan sager behandles ved domstolen, og har fået viden om diverse relaterede love. Du har arbejdet med TR og AMR’s rolle og opgaver, blandt andet i forbindelse med dokumentation og sagsfremstilling – såvel skriftligt som mundtligt.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4144-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

9. – 11. november 2020

Lidt om baggrund Vi går i dybden med regler og rammer for TR-arbejdet, og hvordan du bedst muligt kan løse dine TR-opgaver på arbejdspladsen for og med dine kolleger. Kurset sætter fokus på dig som TR – hvad er din rolle?, hvordan udfylder du den bedst muligt til gavn for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads? Du kommer til at arbejde med • TR’s rolle og opgaver. • Fagbevægelsen og den danske model.

• Regler, rammer og aftaler: Hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og ansættelsesretlig lovgivning. • De værste faldgruber og dilemmaer som ny TR. • Basal forhandlingsteknik. • Dine værdier som TR. • Se dig selv som den, der samler kollegerne om det faglige arbejde. • Problemløsning på arbejdspladsen. • Medindflydelse på arbejdspladsen – MED og SU. • Personlige og faglige ressourcer i TR-arbejdet. Det lærer du Du får en grundlæggende viden om de regler, rammer og aftaler, der er

for TR-arbejdet, og vi stiller skarpt på dine personlige ressourcer og kompetencer, og hvordan du kan bruge dem som TR. Du får kendskab til basal forhandlingsteknik og en introduktion til en problemløsningsmetode, du kan bruge på arbejdspladsen. Endelig arbejder vi konkret med de mange dilemmaer, du kan møde som TR. Samværet med andre nyvalgte TR’er giver dig mulighed for at dele erfaringer, afklare spørgsmål og møde folk, der står over for nogle af de samme TR-udfordringer, som du selv gør. Kurset vil også give dig overblik over, hvor du kan hente hjælp, for eksempel i dit TR-netværk, på nettet eller i din organisation.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0020

Hornstrup Kursuscenter, Vejle

Hvem kan deltage Nuværende og kommende fællestillidsrepræsentanter (FTR).

KURSUSNR. PERIODE

Hvem kan deltage TR, AMR og ansatte i forbund og lokalafdelinger, der har behov for at kunne vurdere, hvornår ”Lov om erstatningsansvar” er aktuel i forhold til en arbejdsskade.

Hvem kan deltage Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

23. – 25. marts 2020

Har du styr på din rolle som fællestillidsrepræsentant (FTR)

4172-20-0002

16. – 18. marts 2020

Grundkursus for nyvalgte TR

Lidt om baggrund At gå fra at være tillidsrepræsentant til at blive fællestillidsrepræsentant er en spændende udfordring. Du får en koordinerende og ledende rolle i TR-gruppen. Du skal sørge for, at alle forbund føler, at de er en del af fællesskabet. Du skal repræsentere TR-gruppen overfor HR og den øverste ledelse. Både kolleger og ledelse har nogle forventninger til dig, som du ikke nød-

vendigvis kan indfri. Derfor kræver jobbet som FTR, at du gør dig nogle tanker om, hvordan du udfylder rollen bedst muligt, så den passer til dig. Du kommer til at arbejde med • Din rolle og dine opgaver som fælles­tillidsrepræsentant. • Klarhed over de faglige prioriteringer, du skal gribe fat i. • Hvordan du skaber sammenhold, motivation og koordinering af en fælles strategi i tillidsrepræsentantgruppen. • Forståelse for, hvordan du bliver en stærk med- og modspiller i forhold til ledelsen og HR.

FÆLLESSKABSUGE

• Overblik over de kompetencer, du har brug for i dit hverv som fællestillidsrepræsentant. Det lærer du Sammen med andre fællestillidsrepræsentanter får du afklaret din egen rolle og dine opgaver. Du får værktøjer til at koordinere og udvikle samarbejdet og fællesskabet mellem tillidsrepræsentanterne på virksomheden, samt bud på, hvordan I kan lægge en fælles strategi for det faglige arbejde. Den nye viden kan du bruge til at matche HR-afdelingen og ledelsen og stå som en stærk med- og modspiller.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4173-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

30. marts – 1. april 2020

TR, AMR og andre

Arbejdsret i hverdagen

23


DET FAGLIGE AR B EJDE

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, politisk valgte og konsulenter.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Når et medlem – en kollega – henvender sig til dig med et problem, er det ikke altid klart, hvilken form for hjælp han eller hun har brug for. Ofte har den pågældende ikke selv forstået problemet til bunds endnu, og som samtalepart skal du være åben og stille mange spørgsmål – snarere end at overtage problemet og komme med færdige løsningsforslag. Det kommer du til at arbejde med • En afgørende faktor: Hvem tager initiativ til samtalen?

• Hvordan hjælper jeg medlemmet til selv at finde løsningen? • Hvordan undgår jeg at tage problemet på mig? • Træning i coaching. • Analyse af jeres egne samtaler og deres indhold, forløb og udfald. • Viden om systematiske spørgeteknikker. • Anerkendende spørgsmål. • Hjælp til at komme videre med egne problemstillinger. Sådan arbejder vi Korte oplæg, interviewøvelser i små grupper. Træning i at stille spørgsmål med udgangspunkt i jeres egne problemstillinger. Der bliver lagt op til, at I arbejder med emnet mellem kursusdagene både gennem læsning

af artikler og ved praktisk involvering af kolleger på deres arbejdsplads. Det lærer du De samtaler, vi arbejder med på kurset, er dem, hvor der er brug for en nærmere undersøgelse af situationen. Det kan være ved konflikter med lederen, samarbejdsproblemer med kolleger, sygdom eller lignende. Ved at deltage i dette kursus får du kendskab til coaching som arbejdsmetode i forhold til at hjælpe medlemmer og kolleger videre med fastlåste personlige arbejdsrelaterede problemstillinger. Vi arbejder med, hvordan du opbygger medlemmets egen handlekraft, når det er det, der er brug for.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0002

Konventum A/S, Helsingør

10. – 11. marts 2020 22. – 23. april 2020

Lokalaftaler i praksis Hvem kan deltage Tillidsvalgte på arbejdspladsen. Lidt om baggrund Lokalaftaler kan indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, og derfor har du adgang til at forhandle lokalaftaler. Hvordan skal en god lokalaftale se ud? Og hvordan og hvilke rammer skal du arbejde efter?

FÆLLESSKABSUGE Du kommer til at arbejde med • Hvad er en lokalaftale? • Hvad drejer lokalaftaler sig om? • Hvem kan indgå lokalaftaler? • Indgåelse af lokalaftaler. • Indholdet i lokalaftaler. • Opsigelse.

Det lærer du Kurset giver dig et samlet overblik over rammerne for indgåelse af lokalaftaler, herunder de dilemmaer, der kan opstå ved indgåelse, fortolkning og opsigelse. Du lærer at formulere en lokalaftale, systematisk og enkelt, så den får den effekt, du har ønske om.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4436-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

26. – 28. oktober 2020

Personalejura 1 Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, ledere, sekretariatsmedarbejdere og andre, der jævnligt har behov for konkret at tage stilling til ansættelsesretlige udfordringer. Lidt om baggrund Få overblik over de vigtigste emner inden for personalejuraen. Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent, og vil du gerne være sikker på, at du har overblik over sammenhængen mellem forskellige regler, så er chancen her. Du kommer til at arbejde med • Relevante lovregler på området, suppleret med eksempler på reguleringer i overenskomster, hvor sådanne foreligger og med de regler, der kan udledes af praksis

Det lærer du • Sammenhængen mellem kollektiv og individuel arbejdsret – og baggrunden for de grundlæggende begreber i dansk arbejdsret. • Ledelsesrettens udstrækning og begrænsning. • Rettigheder og pligter ved ansættelsens start. • Helbredsoplysningsloven.

• Ansættelsesbevisloven. • Regler om sygdom, fraværssamtaler, mulighedserklæringer. • Regler for overarbejde. • Pligten til at tåle ændringer i ansættelsesvilkårene og muligheden for at afvise ændringer. • Regler om opsigelse herunder usaglige opsigelser. • Mulighederne for at få sanktioneret usaglige opsigelser og problemer i relation til bevisbyrder mv. • Regler om fratrædelsesgodtgørelse. Du får en grundlæggende viden om de vigtigste emner indenfor personalejuraen ved at deltage på Personalejura 1 og 2. Du kan tage kurserne uafhængigt af hinanden, men du får størst udbytte ved at deltage i begge kurser og starte med Personalejura 1.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0015

25. februar 2020

Scandic Sydhavnen, København

fra domstolene, voldgiftsretter og arbejdsretten. • Konkrete cases fra undervisernes arbejde vil blive inddraget, ligesom aktuelle domme og lovforberedende arbejde vil blive omtalt. • Løsning af konkrete opgaver i grupper, der sammenfatter undervisningen og sætter dig bedre i stand til efterfølgende at analysere foreliggende fakta og anvende reglerne.

• Særreglerne om tidsbegrænsedeog deltidsansatte. • Sanktioner, bevisbyrderegler og praksis på disse områder. • Retten til at deltage eller ikke deltage i foreninger (foreningsfriheden). • Den arbejdsretlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter. • Ansættelsesreglerne i forvaltningsretten, grundbegreber, retten til partshøring, begrundelsespligten, aktindsigt mv. • Aspekter af persondataretten.

Personalejura 2 Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, ledere, sekretariatsmedarbejdere og andre, der jævnligt har behov for konkret at tage stilling til ansættelsesretlige udfordringer. Lidt om baggrund Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent, og vil du gerne genopfriske din viden om personalejuridiske emner og have suppleret med de nyeste regler og domspraksis på området, så er chancen her. Du kommer til at arbejde med • Relevante lovregler på området, suppleret med eksempler på reguleringer i overenskomster, hvor sådanne foreligger og med de regler, der kan udledes af praksis

24

fra domstolene, voldgiftsretter og arbejdsretten. • Konkrete cases fra undervisernes arbejde vil blive inddraget, ligesom aktuelle domme og lovforberedende arbejde vil blive omtalt. • Løsning af konkrete opgaver i grupper, der sammenfatter undervisningen og sætter dig bedre i stand til efterfølgende at analysere foreliggende fakta og anvende reglerne.

TR, AMR og andre

Hjælp dine medlemmer med at løse deres problemer selv – bliv en aflastet TR

Det lærer du • Beskyttelsen mod direkte og indirekte forskelsbehandling og chikane som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksualitet, alder, handicap eller oprindelse. • Beskyttelsen mod forskelsbehandling som følge af køn, herunder særligt over for gravide.

Du får en grundlæggende viden om de vigtigste emner indenfor personalejuraen ved at deltage på Personalejura 1 og 2. Du kan tage kurserne uafhængigt af hinanden, men du får størst udbytte ved at deltage i begge kurser og starte med Personalejura 1.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0016

Scandic Sydhavnen, København

16. september 2020

25


DET FAGLIGE AR B EJDE

Hvem kan deltage Alle tillidsvalgte og fagligt aktive, der ønsker at sætte fokus på arbejdsfastholdelse. Også afdelingsansatte, der arbejder med det rummelige arbejdsmarked, vil kunne deltage.

TR, AMR og andre

Lidt om baggrund Stort set alle overenskomster har sociale kapitler/bestemmelser om muligheder for arbejdsfastholdelse, men indholdet kan variere meget. Derudover rummer den sociale lovgivning muligheder, der kan være nyttige at kende.

Du kommer til at arbejde med • Overenskomstmæssige sociale bestemmelser. • Arbejdspladsens personalepolitik i forhold til sygemeldte medarbejdere, for eksempel inddragelse af kolleger, når en syg kollega vender tilbage. • Lovgivning på det socialpolitiske område. • Trepartsaftaler om sygefravær. • Ordninger til fastholdelse af kolleger på arbejdspladsen. • Bliver introduceret til kommunale sagsgange og arbejdsredskaber.

• Din rolle i forhold til opgaven ”arbejdsfastholdelse”. Det lærer du Du bliver klædt på til at kunne hjælpe med at fastholde kolleger i arbejde og skabe tryghed for kolleger, der rammes af længerevarende sygdom. Du får indblik i love, regler og aftaler, der kan anvendes til at fastholde kolleger i arbejde.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4102-20-0001

Konventum A/S, Helsingør 

5. – 9. oktober 2020

Tag hånd om den syge kollega Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Lidt om baggrund Kurset vil ruste TR og AMR til at være en effektiv og professionel bisidder ved sygefraværssamtaler.

26

FÆLLESSKABSUGE

Det kommer du til at arbejde med • Forberedelse til samtalen. • Træning i hvordan man hjælper medlemmet bedst muligt. • Indblik i sygedagspengereglerne. • Oplæg om moderne psykologiske samtalefærdigheder. • Træning i præcisionskommunika­ tion. • Træning i den følelsesladede samtale.

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Lidt om baggrund Som TR bliver du ofte bedt om at deltage som bisidder i samtaler med ledelsen, når en kollega er i en vanskelig situation. Måske er den pågældende i krise. Typiske emner er misbrug, sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, mobning og afsked. For dit medlem er det helt afgørende, at du som TR er professionel som rådgiver, bisidder og samtalepartner. At du både kender reglerne, og at du er god til at føre samtaler i vanskelige situationer.

Du kommer til at arbejde med • Det er vigtigt at vide på forhånd, hvilken samtale, der er tale om – tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning, afsked, påtale m.fl. • Juraen omkring bisidderrollen. • Dine muligheder for at få indflydelse på samtalen. • Hjælp til et medlem i krise. • Samtaletekniske redskaber – bed om en pause, afbryd mødet… • Dine styrker i rollen som rådgiver, bisidder og coach. • Hvilke resultater er det realistisk, at du opnår for dit medlem. • Efter samtalen.

du må tilbyde at deltage som bisidder for din kollega i forskellige mødesituationer.

Det lærer du Som TR er du din kollegas eller dit medlems repræsentant i forhold til arbejdsgiveren. TR-rollen indebærer, at

På kurset vil vi også dele erfaringer om arbejdet som bisidder, og om hvilke resultater, du faktisk kan opnå på vegne af dit medlem.

Svære samtaler, som ved advarsel og afsked, vil være i fokus på dette kursus. Du vil lære om dine muligheder som TR for at støtte dit medlem og om dit medlems rettigheder til blandt andet altid at have en bisidder med. Vi gennemgår juraen omkring de svære samtaler og din rolle som bisidder. Og vi træner de vanskelige samtaler ud fra fiktive cases og jeres konkrete sager fra arbejdspladsen.

FÆLLESSKABSUGE Det lærer du Du kan vejlede og hjælpe syge kolleger før, under og efter sygefraværssamtalen. Du har et grundlæggende indblik i sygedagpengeloven. Du kan gennemføre professionelle samtaler med medlemmer, der er syge. Du kender bisidderens rolle og opgaver.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4172-20-0001

Konventum A/S, Helsingør 

15. – 17. januar 2020

TR som bisidder

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0001

Scandic Sluseholmen, København

21. januar 2020

TR, AMR og andre

Plads til alle

27


FO R HAN DLIN G

Forhandling i praksis

FÆLLESSKABSUGE

Hvem kan deltage Tillidsvalgte på arbejdspladsen, som indgår i forhandlinger i forhold til overenskomster eller arbejdsmiljøarbejdet.

veauer, og det er derfor vigtigt, at du i din forberedelse inddrager kollegerne, bliver klar på målet og har strategien beskrevet, så du har det bedste grundlag for forhandlingen.

Lidt om baggrunden En god forhandler kræver træning, opbakning og inddragelse af kollegerne før, under og efter forhandlingen. Som tillidsvalgt på arbejdspladsen indgår du i forhandlinger på mange ni-

Du kommer til arbejde med • Hvad er en forhandling? • Forhandlingsstrategi • Forhandlingsteknik • Inddragelse af kollegerne, herunder dit mandat til forhandlingen

• Forberedelse til forhandlingen • Forhandlingen • Efter forhandlingen Det lærer du Du får grundlæggende indsigt i forhandlingens teknikker og de faktorer, der gør forhandlingen god, herunder værktøjer til at opnå bedre resultater i forhandlingen, hvordan du inddrager kolleger og afklaring af dit mandat.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4148-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

24. – 28. august 2020

28

29


KLUB AR B EJDE

Hvem kan deltage Primært kasserere, men medlemmer af bestyrelser og tillidsvalgte, der ønsker viden om økonomi og regnskab, kan også deltage. Lidt om baggrund Som kasserer, eller som bestyrelsesmedlem, har du ansvar over for medlemmerne i forhold til den økonomi, du administerer på medlemmernes vegne. Du skal være i stand til at opstille et korrekt og forståeligt regnskab, der afspejler de indtægter og udgifter, der har været i perioden, og de heraf afledte formuebevægelser.

Regnskabet er hele bestyrelsens ansvar, og det er derfor vigtigt, at du som kasserer eller bestyrelsesmedlem forstår regnskabet og dets opbygning, og kan fremlægge et regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Du kommer til at arbejde med • Det dobbelte bogholderi. • Principper for periodisering og perio­disk fremlæggelse af regnskab. • Bogføring – her får du mulighed for at stifte bekendtskab med Excel og online-bogføring. • Kassererens ansvar.

FÆLLESSKABSUGE

Sådan starter du en klub

• Opstilling og aflæggelse af regnskab. • Juridiske/lovmæssige aspekter for kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der ønsker at styrke det faglige arbejde gennem en faglig klub på arbejdspladsen. Det er en fordel, at mindst to (gerne flere) tillidsvalgte fra samme arbejdsplads deltager sammen.

Det lærer du Efter kurset kan du opstille, føre og aflægge et regnskab. Du er blevet (mere) fortrolig med det dobbelte bogholderi og principper for periodisering og periodisk fremlæggelse af et regnskab, og du har stiftet bekendtskab med Excel og online-bogføring. Du er blevet fortrolig med kassererens og bestyrelsens ansvar – juridisk og lovgivningsmæssigt.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5050-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

16. – 20. marts 2020

Styrk klubben på din arbejdsplads TR, AMR og andre

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der har en faglig klub på arbejdspladsen. Vi forudsætter, at mindst to tillidsvalgte fra arbejdspladsen deltager sammen. Hvis I har en klubbestyrelse, er det en fordel at flere end to bestyrelsesmedlemmer deltager. Lidt om baggrund Den faglige klub kan være de tillidsvalgtes allerstærkeste fundament i det faglige arbejde på arbejdspladsen. Men mange steder ligger den faglige klub lidt i dvale, fordi der ikke er fundet metoder til at inddrage kollegerne og involvere dem i arbejdet. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har nok at tage sig af, så hvem skal holde liv i klubben?

30

Svaret er, at flere kolleger skal involveres i klubbens arbejde. Hvis I savner idéer, metoder og konkrete værktøjer til at få skabt liv og engagement i den faglige klub, så er dette kurset for dig og dine kolleger. På første modul arbejder du med • Klubbens formål og potentiale • Involvering og aktivering af kollegerne • Organisering og relationer • Mødeformer der aktiverer og engagerer • Analog og digital kommunikation • Strategisk ledelse af fagligt arbejde Mellem modul 1 og 2 arbejder du hjemme med en selvvalgt opgave. På andet modul arbejder du videre med • Sparring og feedback • Præsentationsteknikker

FÆLLESSKABSUGE • Lederskab og følgeskab • Mål og handleplaner Det lærer du At kortlægge og analysere din arbejdsplads, og du får fif og idéer til, hvordan du kan inddrage kollegerne i det faglige arbejde. Får værktøjer til at styrke kommunikationen – både den analoge og den digitale – så du efter kurset er klædt rigtig godt på til at håndtere og koordinere kollegernes forskellige holdninger og idéer. Du lærer at arbejde strategisk med ledelse af klubarbejdet, og at holde møder, der både involverer og engagerer deltagerne. Endvidere får du trænet din præsentationsteknik, så du får større opbakning og gennemslagskraft. Du afslutter kurset med en konkret handleplan for udvikling af den faglige klub på din arbejdsplads.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4426-20-0002

Konventum A/S, Helsingør

25. – 27. maj 2020 26. – 28. oktober 2020

Lidt om baggrund Med en faglig klub på arbejdspladsen får tillidsvalgte en stærk platform i det daglige arbejde. Klubben er forum for medlemsinvolvering og faglige aktiviteter, som styrker dig som tillidsvalgt, når du skal for handle med ledelsen. Klubben er også omdrejningspunkt for sammenhold og kammeratskab, som I har glæde af i hverdagen. Og endelig er klubben en god ramme for uddelegering af forskellige opga-

FÆLLESSKABSUGE ver, så det ikke kun er tillidsrepræsentanten og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten, der trækker læsset. Du kommer til at arbejde med • Formelle regler for faglige klubber, herunder vedtægter, økonomi, valgprocedurer mv. • Ledelse og rollefordeling i klubbestyrelsen • Involvering og aktivering af kollegerne • Digital kommunikation og brug af sociale medier Vi vil blandt andet trække på metoder og erfaringer fra organiseringsarbejdet, som er velegnede til at opbygge stærke klubber.

får overblik over, hvilke regler I skal følge for at danne en faglig klub, og hvordan en klub kan styrke jer som tillidsvalgte. Du får indblik i rollen som leder af det faglige arbejde, og får metoder til at opbygge relationer og udvikle faglige strategier på arbejdspladsen. Du får inspiration til, hvordan dine kolleger kan engageres og involveres i det faglige arbejde, så dit bagland bliver styrket og du selv, som tillidsvalgt, står stærkere i dine forhandlinger med ledelsen. Du får tips og idéer til at bruge digital kommunikation, så klubben når hurtigere ud til medlemmerne.

Det lærer du Du bliver i stand til at foretage de nødvendige forberedelser til at starte en faglig klub på din arbejdsplads. Du

KURSUSNR. PERIODE

STED

4426-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

30. marts – 1. april 2020

TR, AMR og andre

Kassererens rolle - fra A til Z

31


KO MMUN IKATIO N

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, fra både den private og offentlige sektor, der gerne vil klædes bedre på til at tage svære samtaler med kollegerne. Lidt om baggrund Som tillidsvalgt bliver du tit blandet ind i sager og situationer, der vedrører dine kolleger. Disse sager kan nemt blive personlige for kollegerne og være om meget ømtålelige emner – og det stiller forventninger til dig som tillidsvalgt. Dette kursus vil sætte skarpt på, hvordan man forbereder sig selv til sådanne samtaler, som vi omtaler svære samtaler. Det kunne være kolleger, der har krise på hjemme-

FÆLLESSKABSUGE fronten, som er på vej i et misbrug, som virker deprimeret eller lignende. Sådanne samtaler er hårde både for dig og din kollega, så derfor vil vi prøve at forberede dig bedst muligt til sådan en situation. Du kommer til at arbejde med Vi sætter fokus på, hvad der sker til sådanne samtaler, og der bliver arbejdet med, hvordan man bedst forbereder dem. Hvad skal du huske på, når du står med en kollega, der deler sine personlige frustrationer med dig? Hvordan hjælper du bedst din kollega, når du kan se, at en svær samtale er nødvendig? Sammen med andre tillidsvalgte vil I arbejde med emnet, så I til sidst vil have nye værktøjer til

bedst muligt at hjælpe jeres kolleger igennem en svær tid. Det lærer du Hvordan svære samtaler kan forekomme i dit virke som tillidsvalgt. Du vil få præsenteret redskaber til nemmere at kunne imødekomme sådanne samtaler, samt du vil vide, hvordan du kan forberede dig til situationen. Du vil have en bedre forståelse for, hvad der forventes af dig som tillidsvalgt, når man skal håndtere samtaler om personlige og/eller kritiske udfordringer, som nager dine kolleger. Du vil opleve, at du nemmere vil kunne indgå i komplicerede samtaler, hvor der for eksempel kan være personlige konsekvenser på spil.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4457-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

30. marts – 1. april 2020

Digitaliser din kommunikation i dit faglige arbejde

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der gerne vil blive bedre til at anvende digitale kommunikationsformer i det faglige arbejde. Du kommer til at arbejde med: Du bliver introduceret til de mest gængse værktøjer til fremstilling af præsentationer, nyhedsbreve, videoer, fotos og lydfiler. Du arbejder i løbet af kurset med dit eget kommunikationsprojekt til brug på din arbejdsplads / klub eller lokalafdeling. Vi arbejder med layout og grafiske udtryk, så dit projekt præsenterer sig flot og indbydende, uanset om du fremstiller nyhedsbrev, video, powerpoint eller andet.

32

Du bliver introduceret til brug af søgemaskiner på internettet, herunder hvordan du sikrer dig at dine kilder er pålidelige, så du undgår at formidle ’fake news’ til kolleger. Du bliver desuden introduceret til forskellige sociale medier og deres anvendelighed til forskellige formål og målgrupper.

FÆLLESSKABSUGE • Du lærer at bruge søgemaskiner og at forholde dig til troværdigheden af dine kilder. • Du får indsigt i muligheder og faldgruber i den digitale verden, og hvordan du bør færdes på sociale medier. • Du arbejder med dit eget projekt, og har et færdigt produkt med hjem fra kurset.

Det lærer du • Du bliver afklaret omkring dit valg af kommunikationsformer til dine forskellige faglige opgaver. • Du træner redigering af video, powerpoint, billeder & lyd. • Du lærer at bruge skabeloner til fremstilling af nyhedsbreve og meningsmålinger.

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre fagligt aktive, der kommunikerer med kolleger. Lidt om baggrund Som tillidsvalgt er det ikke nok at skabe gode resultater. De gode resultater skal også kommunikeres. Nogle vil gå så langt som til at sige, at ”hvis det ikke er kommunikeret, er det ikke sket”. I kommunikationen med kollegerne og andre interesserede er sociale medier

KURSUSNR. PERIODE

STED Konventum A/S, Helsingør

et vigtigt værktøj. Sociale medier lægger nemlig op til dialog, engagement og involvering af kollegerne, og kan derfor bruges i det daglige faglige arbejde og i det organiserende arbejde. Du kommer til at arbejde med • De forskellige sociale medier og hvad de hver især kan bruges til i forhold til dit tillidshverv. • Hvordan du bedst kommer ud med dine budskaber på sociale medier, så du bliver læst og hørt.

• Hvordan kan du involvere og skabe engagement blandt dine kolleger via sociale medier? • Hvad du ikke skal gøre på sociale medier – og hvad, du skal passe på. Det lærer du Du lærer, hvordan du formulerer dine budskaber skarpt på de sociale medier, så dine følgere læser dem. Desuden lærer du, hvordan du får kollegerne engageret og involveret i det faglige arbejde ved hjælp af de forskellige sociale medier.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4438-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

16. – 18. marts 2020

Formidling til kolleger Hvem kan deltage Tillidsvalgte og andre, der oplever behov for at blive bedre til at få sit budskab igennem. Lidt om baggrund Oplever du, at du ikke altid trænger igennem til kollegerne, selvom det du har på dagsordenen er vigtigt for alle? Når du for eksempel forsøger at forklare det nye i overenskomsten, minder om sikkerhedsreglerne eller opfordrer til, at vi skal tale ordentligt til hinanden, lykkes det ikke altid at komme igennem med budskabet. Formidling er et håndværk, så ved at lære mere om menneskers forskellighed og ved at få og træne små formid-

5040-20-0001

25. – 29. maj 2020

Engagér og slå igennem på sociale medier

FÆLLESSKABSUGE lingsredskaber, kan du blive dygtigere i din formidling til kollegerne. Du kommer til at arbejde med • At mennesker forstår og kommunikerer forskelligt. • Tips og tricks til, hvordan du kan håndtere, at kollegerne forstår på forskellige måder. • At finde dine mål og pointer i det du vil formidle. • At styrke din evne til at overbevise og være retorisk stærk. • At træne kort og klar kommunikation. • At stille klare, præcise spørgsmål til kollegerne. • At lytte til dine kolleger, mens du taler.

• At bruge din nye viden og de nye redskaber til at finde ud af, hvordan du bedre kan løse de formidlingsopgaver, som du synes er vanskelige. Det lærer du Du ved, at det er nødvendigt at forholde sig til, at mennesker forstår forskelligt, når man skal formidle noget. Du har fået redskaber til at ramme flere i din formidling. Du kan gøre din formidling klar og tydelig ved at formulere mål og pointer. Du kan skabe dialog blandt kollegerne ved hjælp af spørgsmål. Du er mere lydhør overfor kollegerne, når du formidler dit budskab. Du kan løse dine konkrete formidlingsopgaver med større succes.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4455-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

9. – 13. november 2020

TR, AMR og andre

Den svære samtale

33


KO MMUN IKATIO N

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der vil bruge deres kommunikation til at forbedre livet på arbejdspladsen. Alle kan drage vigtig og strategisk nytte af en anerkendende tilgang til kommunikation, men især tillidsvalgte, der døjer med organisatoriske udfordringer, usikkerhed eller dalende motivation på arbejdspladsen. Lidt om baggrund Det er vigtigt at have anerkendelse i et godt arbejdsmiljø. Ofte er det dog nemmere sagt end gjort i en hektisk hverdag, hvor opgaver konstant presser på. Ved at få indsigt i anerkendende kommunikation og dets praksis, får du som tillidsvalgt lettere ved at

vende det negative til positivt, være nærværende og skabe motivation hos kollegerne. Du kommer til at arbejde med Kurset vil bringe dig igennem en spændende tur omkring den anerkendende tilgang. Her vil du finde ud af, hvad den anerkendende tilgang er, og hvordan det påvirker vores kommunikation. Anerkendende kommunikation byder også på en række værktøjer, som vil gøre det lettere for dig at nå ud til dine kolleger og være nærværende. Du vil lære at bruge disse værktøjer ved at arbejde med eksempler fra virkelighedens verden, som du nemt vil kunne omsætte til din daglige gang på din arbejdsplads.

Det lærer du At koble teorien om anerkendende kommunikation til din daglige praksis som tillidsvalgt og kollega. Du vil lære, hvordan man kan skabe positiv energi og motivation igennem din hverdagskommunikation, og hvordan du kan bruge dette til at drive dine kolleger. Du vil forstå potentialet i en anerkendende tilgang til din egen kommunikation samt træne, hvordan du viser dine kolleger, at du er der for dem. Igennem praktiske værktøjer vil du få muligheder for at stoppe negative spiraler på din arbejdsplads og hjælpe dine kolleger med at skabe den arbejdsplads, som I ønsker.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4457-20-0003

Konventum A/S, Helsingør

23. – 27. november 2020

Kend dine styrker – klar kommunikation

TR, AMR og andre

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der gerne vil være skarpere i deres kommunikation. Ved Jungs Type Indeks (JTI) vil deltagerne få redskaber til at forstå, hvordan vi mennesker er forskellige, og derfor oplever kommunikation forskelligt! Kurset vil give en bedre forståelse for, hvordan vores kommunikation kan få alle med, så budskabet ikke går tabt. Lidt om baggrund Vi opfatter beskeder forskelligt. Det er der intet underligt i, men det kan gøre det svært at få sin kommunikation igennem, som man havde tænkt sig det, hvilket kan føre til forvirring og frustration. På kurset vil du lære om

34

FÆLLESSKABSUGE

forskellige personlighedstyper, hvad der kan være grunden til, at vi forstår budskaber forskelligt, og hvordan du kan finpudse din kommunikation til at nå så mange som muligt og med den rigtige effekt. Du kommer til at arbejde med - Jungs Type Indeks (JTI) – personlighedstest. Denne test vil vise, hvilke præferencer vi har, og dermed hvilken type vi er. Med din egen personlighedstype i baghovedet vil du blive præsenteret for JTI-universet, hvordan vi er forskellige, og hvordan det påvirker kommunikationen imellem os. Herefter vil du arbejde med, hvordan man bruger

FÆLLESSKABSUGE denne viden strategisk, så man kan skræddersy sin kommunikation til sine modtagere. Her vil deltagerne både blive præsenteret for modeller og cases, der vil træne netop dette. Du går hjem med Det er vigtigt at kende sine modtagere, hvis man vil ramme dem med sit budskab – og det er præcis, hvad dette kursus lærer dig! Du lærer JTIuniverset, og hvordan vi fokuserer på forskellige ting ved kommunikation. Dette vil give dig flere redskaber til at kunne danne en kommunikation, der er bedre egnet til dine modtagere og dermed mere effektiv.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4443-20-0001

16. – 18. marts 2020

Konventum A/S, Helsingør

4443-20-0002

24. – 26. august 2020

Konventum A/S, Helsingør

Kraftfuld kommunikation: Kend dig selv, overbevis andre Hvem kan deltage Tillidsvalgte og fagligt aktive fra både offentlige og private arbejdspladser. Lidt om baggrund Du vil – sammen med de andre deltagere – blive introduceret til emnet kommunikation og alt, hvad det indebærer. Du vil få mulighed for at tage en JTI-test (Jungs Type Indeks), som gør dig i stand til bedre at forstå dig selv og dine kolleger som type, hvilket vil kunne hjælpe din kommunikation til at blive knivskarp. Du kommer til at arbejde med Du vil først blive præsenteret for, hvad kommunikation egentlig er, og hvor-

dan du påvirker den. Vi vil starte med at analysere dig selv som afsender af et budskab, hvorefter vi vil analysere jeres modtagere som målgruppe. Herefter vil vi tage fat på selve budskabet og undersøge, hvordan vi kan skabe den bedste og skarpeste kommunikation. Vi vil analysere forskellige kommunikationskanaler og medier, hvor deltagerne til sidst vil skabe deres eget unikke kommunikationsprodukt. Det lærer du • At forbedre dine kommunikative evner gennem træning og øvelser med faglige, relevante cases.

FÆLLESSKABSUGE

• At få kendskab til, hvordan man sætter en dagsorden på arbejdspladsen via kommunikation. • At analysere din målgruppe og sikre en effekt via målrettet kommunikation. • At kunne forstå dine egne kommunikative styrker, og hvordan du udnytter dem. • At blive endnu bedre til at være overbevisende og effektiv gennem din kommunikation. • At kende til kommunikationsteorier, som vil styrke dit kommunikative udgangspunkt og gøre dig i stand til bedre at nå og påvirke dine modtagere.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4457-20-0002

Konventum A/S, Helsingør

5. – 9. oktober 2020

Skriv godt – stå stærkt Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Lidt om baggrund Kurset er et tilbud, der giver dig mulighed for at styrke den skriftlige formidling i dit tillidshverv. Som tillidsvalgt er det centralt, at du kan formulere dig sikkert, præcist og udførligt i kommunikationen med

FÆLLESSKABSUGE kolleger og ledelse. Din skriftlighed folder sig ud i mange sammenhænge uanset om det drejer sig om henvendelser, generel information eller forhandlinger. Du kommer til at arbejde med • Strategier og materialer til medlemsrekruttering. • Informationsmeddelelser eller indlæg til medlemsblade. • Referater og notater. • Breve, indsigelser eller svar.

• Forhandlingskrav, oplæg og aftaler. Du går hjem med Du kommer til at arbejde meget med IT, og du får nye idéer til, hvordan du kan bruge både smartphone og tablet til at lette hverdagens arbejde. Hvis du synes, det med IT er svært, så skal vi nok hjælpe dig godt i gang. Du må meget gerne medbringe dine egne devices/apparater (bærbar, tablet, smartphone).

KURSUSNR. PERIODE

STED

4442-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

9. – 13. november 2020

TR, AMR og andre

Gør glasset halvt fuldt – anerkendende kommunikation

35


KOM MU NI KATI ON

Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter samt konsulenter og sagsbehandlere i de faglige organisationer. Lidt om baggrund Vi bruger de sociale medier både som privatpersoner og som medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Men hvor går grænsen for, hvordan en medarbejder må ytre sig på Facebook, Twitter eller andre sociale medier, og er der begrænsninger i arbejdsgivers anvendelse af informationer om medarbejdere på for eksempel Facebook? De ansattes deltagelse i debatten er ikke blot af betydning for den enkelte

TR, AMR og andre 36

ansatte. Deres deltagelse kan i mindst lige så høj grad være til gavn for samfundet. Det skyldes blandt andet, at de ansatte i kraft af den specialviden, som de besidder inden for deres forskellige fagområder, i en række tilfælde vil kunne medvirke til at højne det faglige niveau og kvaliteten både på arbejdspladsen og i forståelsen af de professionelle problemstillinger i samfundet generelt. Du kommer til at arbejde med • Medarbejderens adfærd på de sociale medier. • Loyalitetspligt. • Ytringsfrihed og tavshedspligt. • Ejerskab til profiler.

ArbejdslivsTopmøde 2020 • Konkurrence- og kundeklausuler. • Persondataloven. • Medarbejderens brug af arbejdsgivers e-mailkonto. • Interne retningslinjer og personalepolitik. • Krænkelse af medarbejdere på sociale medier. Det lærer du På kurset får du et godt overblik over sociale mediers betydning i ansættelsesforholdet, og hvilke juridiske emner, der inden for ansættelsesretten vedrører anvendelsen af sociale medier. Vi gennemgår også den situation, hvor en medarbejder udsættes for krænkelser på sociale medier.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0004

Scandic Sydhavnen, København

10. november 2020

Hvem kan deltage Alle fagligt aktive, der ønsker ny viden, inspiration, handlemuligheder og netværk. Tillidsvalgte, afdelingsrepræsentanter og undervisere får den nyeste viden indenfor arbejdsliv, arbejdsmiljø, arbejdspladsudvikling, gode samfunds- og politiske debatter og konkrete analyseværktøjer, så det bliver nemmere at tilrettelægge strategier på arbejdspladsen.

Temaet for topmødet Arbejdspladsen er omdrejningspunktet for ny viden og inspiration på topmødet. Ofte kobles oplæg til samfundsdebatten og den politiske dagsorden på. Du får den nyeste viden/forskning indenfor det tema, vi har valgt, og der er mulighed for gode debatter både i plenum og i mindre grupper.

Temaet for topmødet vælges i januar måned, så det er så aktuelt som muligt i juni måned, når konferencen finder sted. Det detaljerede program for topmødet, vil du finde på www.konventum.dk – så hold øje…

KURSUSNR. PERIODE

STED

5310-20-0001

15. – 19. juni 2020

Konventum A/S, Helsingør

møde andre bestyrelsesmedlemmer, du kan danne netværk med.

til erfaringsudveksling, refleksion og idégenerering.

Seminaret vil fokusere på året, der gik, inden for ledelses- og bestyrelsesverdenen, med et særligt tema på dagsordenen. Samtidig sætter vi fokus på nye tendenser og ny relevant lovgivning, som vedrører bestyrelsens praksis.

Vi håber, at seminaret kan bidrage til at styrke netværk til andre bestyrelsesmedlemmer samt andre, der har interesse i arbejdet i selskabsbestyrelsen.

Bestyrelsens juleseminar Hvem kan deltage Alle aktionær- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S- og ApS-selskabsbestyrelser. Vi præsenterer et juleseminar for bestyrelsesmedlemmer. Seminaret giver dig mulighed for at blive orienteret om centrale emner, der har haft betydning for bestyrelsesarbejdet i 2020, og samtidig diskutere de tendenser, der tegner sig i 2021. Du vil samtidig

Seminaret er tilrettelagt, så der er tid

Det detaljerede program for 2020-seminaret, vil du finde på www.konventum.dk – så hold øje…

KURSUSNR. PERIODE

STED

9104-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

13. – 14. november 2020

TR, AMR og andre

Ytringsfrihed og sociale medier i ansættelsesretten

KONF ERENCER O G TEMADAGE

37


O R GAN IS ER IN G

Kreative organiseringsprojekter Hvem kan deltage Tillidsvalgte, både nye og erfarne, som står overfor den vigtige opgave at skulle organisere sine kolleger – og som har oplevelsen, at man står alene med det. Baggrund At organisere sine kolleger er ofte slidsomt og hårdt arbejde, men derfor kan det godt være sjovt og inspirerende. På kurset arbejder du med og træner din kreativitet, og din evne til at være idérig og nytænkende i organiseringsarbejdet.

Du kommer til at arbejde med: Vi kommer til at arbejde ud fra følgende: • Hvordan leder jeg et organiseringsprojekt på min arbejdsplads? • Hvordan får jeg mine kolleger engageret i organiseringsarbejdet? • Hvordan gør vi organiseringsarbejdet sjovt og vedkommende? • Hvordan laver vi fælles handlinger, der sikrer resultater?

FÆLLESSKABSUGE Det lærer du Du får værktøjer til, hvordan du engagerer dine kolleger til at blive en del af processen, og du lærer, hvordan du leder et organiseringsprojekt fra start til slut. I løbet af de tre dage skal du arbejde med forskellige kreative tilgange til organiseringsarbejdet, som vil kunne bruges til at engagere kollegerne og skabe resultater - sammen.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4423-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

24. – 26. august 2020

Relationer skaber resultater Hvem kan deltage Alle, der arbejder med at organisere medlemmer på deres arbejdsplads/ klub. Lidt om baggrund Som tillidsvalgt har du relationer til mange forskellige folk, og arbejder derfor med mange forskellige relationer. Men hvordan kan du bruge disse relationer i dit organiseringsarbejde?

Du kommer til at arbejde med Hvordan kan du arbejde strategisk med relationer, så I sammen kan forbedre arbejdsforholdene og få flere medlemmer på din arbejdsplads. Du bliver trænet i, og får metoder til, hvordan du taler med kollegerne om, hvad der er vigtigt for dem i deres dagligdag på arbejdspladsen, og du

FÆLLESSKABSUGE arbejder med, hvordan du får kolleger engageret og motiveret igennem medinddragelse. Der vil også være fokus på din kommunikations betydning i organiseringsarbejdet – både én til én kommunikation og kommunikation i grupper.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4423-20-0002

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

5. – 7. oktober 2020

38

39


PERSON LIG UDVIKLIN G

Enneagram – modul 1 og 2 Hvem kan deltage TR, AMR og andre med behov for at vide mere om menneskers forskellighed og adfærdsprofiler. Lidt om baggrund På en arbejdsplads er der mange mennesker med forskellig bagage, der påvirker måden, der tænkes på. Hvordan vi opfører os, og hvilke behov vi har. På dette kursus får du indsigt i egen og andres mangfoldighed, får idéer til, hvordan det kan være befordrende for dit samarbejde med dem, i stedet for at blive til frustrationer. På modul 1 kommer du til at arbejde med: Enneagrammet’s 9 persontyper, udviklingsveje og stressfaktorer, motivation og behov, klar kommuni-

FÆLLESSKABSUGE kation, værktøjer til at modtage og give feedback, bryde uvaner, styrke befordrende handlemønstre, anerkende mangfoldighedens potentialer samt træningsøvelser, hvor du kan udforske dine udfordringer. På modul 2 kommer du til at arbejde med: Repetition, persontyperelationer, essensniveauer, testopbygning og udformer en certificeringsopgave. Det lærer du Modul 1: du får hjælpeværktøjer, så du kan stille skarpt på egne og andres opfattelser, behov og motivation. Du får ideer og viden til at udvikle dine egne mønstre og vaner, se dig selv og dine kolleger på nye måder – og du kan spørge relevant og konstruk-

tivt ind til kollegers adfærd. Gennem viden om ressourcer skabes nye udviklingsveje, der kan hjælpe med håndteringen af samspillet med andre, således at jeres udfordringer kan imødekommes mere konstruktivt og samarbejdet styrkes. Modul 2: du får indblik i relationerne mellem mennesker, enten arbejdsmæssige eller private. Essensniveauteorien bliver gennemgået og de enkelte niveauer belyst. Desuden arbejdes der med dens betydning for dig og for andre. Du lærer, hvordan den webbaserede Enneagramtest er opbygget, og hvordan du – som testbruger – skal forholde dig til testfortolkningen.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5181-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

24. – 28. august 2020

Enneagram – modul 3

FÆLLESSKABSUGE

Hvem kan deltage TR, AMR og andre, med behov for at vide mere om menneskers forskellighed og adfærdsprofiler.

Mellem modul 2 og 3 har deltagerne løst en hjemmeopgave, som går ud på at gennemføre Enneagramtesten på andre.

Lidt om baggrund Professionel brug af Enneagramtesten kræver en certificering. Her fortsættes trænningen i at læse og fortolke testen og bruge den i professionel sammenhæng.

Disse tests fremlægges og bearbej­ des. Dette hjemmearbejde er en forudsætning for deltagelse i Modul 3. Certificering gives efter en tilfredsstillende tilbagemelding på testresultatet. På dette modul kommer du også

til at arbejde med ledelse og motivation, samt gennemgang af certificeringsopgaver, certificering, ledelse og teambuilding. Du lærer, hvordan enneagrammet anvendes til at skabe motiverede og engagerede kolleger, medarbejdere og frivillige i organisationsarbejdet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5181-20-0003

DGI-byen, København

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

9. – 11. november 2020

40

41


SAMAR B EJDE

Hvem kan deltage Nyvalgte og kommende medlemmer af Europæiske Samarbejdsudvalg. Erfarne ESU-repræsentanter, der trænger til et brush-up på regler og praksis, er også velkomne. Lidt om baggrund At være en aktiv medspiller i et ESU kræver, at du er godt inde i din egen rolle som ESU-repræsentant og i regler og lovgivning på området. Er du det, kan ESU’et bruges som en naturlig del af det faglige arbejde i både Danmark og EU. For eksempel ved spørgsmål om udflytning af arbejdspladser, nye koncernpolitikker eller masseafskedigelser på tværs af EU-landene.

Du kommer til at arbejde med • Viden om din rolle og opgaver som ESU-repræsentant. • Forståelse for andre landes arbejdsmarkedsmodeller og kulturforskelle i EU. • At gå i dialog med ledelsen og dine europæiske kolleger i forbindelse med information og høring- også på engelsk. • At forbinde ESU-arbejdet til dit faglige arbejde i Danmark. • Gennem oplæg og træning får du kendskab til grundlaget samt lovgivning og regler for ESU. • Du vil også få input til, hvordan du kan få mere indflydelse i dit eget ESU.

FÆLLESSKABSUGE Det lærer du Du får en dybdegående indsigt i ESU-direktivet, dansk ESU-lovgivning og din egen ESU-aftale, som er nogle af de faktorer, der regulerer dit arbejde, og som dermed er vigtige redskaber i dit ESU. Du kommer også til at arbejde med kulturforskelle og arbejdsmarkedstraditioner i EU. Vi tager udgangspunkt i dit ESUs nuværende situation, og du lærer om dine rettigheder og pligter, herunder hvordan ESU-arbejdet fungerer, og hvad der forventes af dig. Du får desuden trænet dine engelskkundskaber, da nogle af øvelserne vil foregå på engelsk.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4703-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

26. – 28. oktober 2020

HR-afdelingens entré i den danske model

TR, AMR og andre 42

Hvem kan deltage Tillidsvalgte, som ønsker at blive klogere på HRs rolle og på, hvordan man som tillidsvalgt kan styrke sin position over for HR. Lidt om baggrund I dag er lønkontoret og personalechefen forsvundet og erstattet af en HR-afdeling og en HR-chef. De nye HR-medarbejdere er typisk CBS-uddannede, jurister og advokater. Mange har hverken praktisk eller teoretisk erfaring med den danske model og den form for samarbejde, der foregår på arbejdspladserne.

HRs møde med de tillidsvalgte kan derfor ende i et kultursammenstød, der giver konflikt frem for samarbejde. Dette kursus sætter fokus på, hvordan de tillidsvalgte kan være en konstruktiv med- og modspiller til HR. Du kommer til at arbejde med • Viden om HR: Fra løn- og personalekontor til HR-afdeling på ledelsesniveau. • Hvad laver en moderne HR-afdeling? • Hvad bliver den nye HR-medarbejder uddannet i, og hvilke tendenser er der på området? • Hvor overlapper HRs og de tillidsvalgtes opgaver, og hvordan synliggør du forskellen til dine kolleger?

FÆLLESSKABSUGE • Hvordan får du mere ud af samarbejdet med HR, og hvad gør du, hvis HR går uden om dig som tillidsvalgt? • Hvordan forbereder du dig til forhandlinger med HR? Det lærer du Du bliver klogere på HR-afdelingens rolle og opgaver i din virksomhed. Du får sat fokus på, hvordan du kan synliggøre forskellen på din og HR-afdelingens rolle og opgaver. Du udpeger områder, hvor et samarbejde med HR kan skaffe dig faglige resultater og lægger en strategi for, hvordan det kan realiseres. Og sidst, men ikke mindst, træner du, hvordan du forbereder dig til forhandlinger med HR-afdelingen.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4445-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

23. – 25. november 2020

Samarbejde mellem AMR/TR/leder (Trioen) om psykisk arbejdsmiljø Hvem kan deltage Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er en forudsætning at både AMR og TR fra samme arbejdsplads deltager samtidigt. Lidt om baggrund Når vi skal skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, gør vi det bedst i fællesskab. Derfor er det en fordel med et tæt dagligt samarbejde mellem de tillidsvalgte og ledelsen. Som AMR eller TR har du en særlig rolle, og i fællesskab kan du styrke indflydelsen og samarbejdet med ledelsen. Det er

til glæde for alle ansatte og for hele arbejdspladsen. Du kommer til at arbejde med • Hvad psykisk arbejdsmiljø omfatter. • Hvorfor det er vigtigt at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø. • Hvad der kendetegner et godt samarbejde mellem AMR, TR og ledelsen (TRIO’en). • Hvad AMR og TR kan samarbejde om i relation til psykisk arbejdsmiljø. • Hvordan samarbejdet kan foregå i dagligdagen. • Hvilke kompetencer, der skal styrkes til at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

FÆLLESSKABSUGE

Det lærer du Hvilke roller og opgaver AMR, TR og ledelsen har i samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø. Hvad AMR og TR kan samarbejde om på det strategiske og operationelle niveau. Hvordan det formelle og uformelle samarbejde kan foregå i det daglige. Hvordan et godt samarbejde kan skabes gennem gode relationer og velfungerende kommunikation. Hvilke kompetencer, der er nødvendige for at samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4169-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

30. marts – 3. april 2020

Samarbejde mellem TR og AMR Hvem kan deltage Tillidsvalgte, der skal i gang med at samarbejde, eller som ønsker inspiration til, hvordan samarbejdet kan videreudvikles. Det er en forudsætning, at både TR og AMR fra samme arbejdsplads deltager samtidigt. Lidt om baggrund For at skabe gode arbejdspladser er det nødvendigt at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samarbejder. I bringer forskellige erfaringer og oplevelser med ind i samarbejdet. Forskellighederne er en styrke, og at vi anerkender dem hos hinanden. Men det er kun gennem organiseret samarbejde på arbejdspladsen, at vi – i fællesskab – kan løfte mange af

dagligdagens store og små udfordringer i arbejdsmiljøet. Alt sammen til gavn for kollegerne. Du kommer til at arbejde med • Hvad er samarbejde? • Hvad skal formålet med samarbejdet være? • Hvordan skabes en fælles samarbejdskultur? • Hvilke temaer kan/skal der samarbejdes om? • Hvordan skal samarbejdet organiseres? • Hvilke temaer kan udvikle arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen? • Psykisk arbejdsmiljø som fælles ansvar.

FÆLLESSKABSUGE • Hvad er psykisk arbejdsmiljø? • Hvilke udfordringer oplever I på jeres arbejdsplads i forhold til det psykiske arbejdsmiljø? • Hvordan kan vi samarbejde om at udvikle arbejdspladsen? Det lærer du Når I er færdige med kurset, har I fået afklaret jeres forventninger til hinanden. I har fået skabt et overblik over de temaer, I kan og vil samarbejde om. Derudover er I blevet skarpe på, hvordan I vil samarbejde fremover. I ved, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og sidst, men ikke mindst, er I blevet bevidste om, hvor i det psykiske arbejdsmiljø, I ønsker at gøre en indsats på jeres arbejdsplads.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4151-20-0001

13. – 17. januar 2020

Konventum A/S, Helsingør

4151-20-0002

26. – 30. oktober 2020

Konventum A/S, Helsingør

4151-20-0003

23. – 27. november 2020

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

Europæiske samarbejdsudvalg

43


SAM F UNDSANSVAR PÅ AR B EJDS PLADS EN

Samfundsansvar (CSR) på din arbejdsplads Hvem kan deltage Tillidsvalgte, SU- og MED-udvalgsmedlemmer samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Lidt om baggrund Langt fra de fleste virksomheder, store som små, private som offentlige, ved, at når man strategisk vælger at arbejde med virksomhedens samfundsansvar (CSR), er det en god forretning, som kan ses på bundlinjen. Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Du kommer til at arbejde med Du kommer til at arbejde med begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) med udgangspunkt i din virksomhed. Virksomhedernes samfundsansvar – hvad dækker det over? Og hvor skal og kan du som tillidsvalgt opnå indflydelse på virksomhedens politik? Hvordan og hvilken rolle og arbejdsopgaver du og dine kolleger ønsker at tage initiativ til på jeres arbejdsplads. • Kortlægning af jeres virksomheds CSR-politik. • Igangsættelse af CSR-aktiviteter som en del af det faglige og arbejds­miljøarbejdet.

FÆLLESSKABSUGE • At formulere en faglig politisk strategi for jeres CSR-arbejde. • Hvordan kan du gennem CSR-aktiviteter skabe samarbejde mellem ledelsen og jer, som ansatte? Det lærer du Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb, og hvordan du og dine kolleger kan bidrage til/søge indflydelse på, hvordan CSR-politikken på jeres arbejdsplads kan forme sig. Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5087-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

25. – 27. maj 2020 26. – 28. oktober 2020

44

45


Valgte og ansatte

Valgte og ansatte

AR B EJDS MILJØ

Valgte og ansatte Styrk jeres indsats for AMR og et sundere arbejdsmiljø Hvem kan deltage Konsulenter og politisk valgte i fagforeninger og forbund med ansvar for organisationens AMR. Lidt om baggrund 2019 var arbejdsmiljørepræsentantens år og i forlængelse af dette ønsker flere organisationer at gøre mere for deres AMR’er. Arbejdsmiljøområdet er komplekst og forskelligartet fra organisation til organisation. AMR’erne efterlyser opbakning, og selvom de færreste organisationer har ressourcer til at uddanne deres AMR i samme omfang som TR, så kan en lidt mere fokuseret indsats gøre en stor forskel. Du får disse to dage inspiration til, hvad du, eventuelt i samarbejde med gode kolleger, kan gøre i din organisation for at løfte indsatsen for AMR’erne.

46

Det kommer du til at arbejde med • Hvad efterspørger AMR’erne fra deres organisation? • AMR’s mange roller – hvad skal du understøtte? • Rådgivning af AMR – ledestjerne og faldgruber. • Den årlige strategiske drøftelse – hvordan rådgiver du? • At arbejde med alt det, vi helst ikke vil se; stress, vold, krænkende adfærd og sygefravær. • Hvilke indsatser kan organisationen tilbyde; for eksempel fyraftensmøder, netværk, uddannelse, sparring, temagrupper. • Hvem i organisationen har du brug for at samarbejde med? • Hvad er din rolle i organisationen, hvad ønsker du at fremme, hvad forventes der af dig, hvor får du støtte og opbakning, og hvordan understøtter du AMR’erne?

Det lærer du Du får inspiration til, hvordan organisationens indsats for AMR’er kan styrkes. Du får kortlagt muligheder, udfordringer, dilemmaer og paradokser i arbejdet med at understøtte AMR’erne. Du bliver præsenteret for redskaber og metoder og får lejlighed til at fordybe dig i, hvordan du bygger relationer og tager intitiativer, der styrker den faglige indsats for AMR’erne. Du udarbejder en konkret plan for, hvordan du i netop din organisation, med de ressourcer du har, kan skabe en fokuseret indsats for AMR’er.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0009

Konventum A/s, Helsingør

11. – 12. maj 2020

47


D E T FAG L I G E A RBEJ DE

Hvem kan deltage Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger.

Valgte og ansatte

Lidt om baggrund Som valgt og ansat i afdelingen med ansvar for det faglige arbejde, har du mulighed for at deltage på dette kursus, hvor vi vil beskæftige os med aktuelle arbejdsretslige problemstillinger, dykke ned i jeres formulerede

udfordringer og skabe mulighed for sparring og inspiration til dit arbejde. Derudover vil du have mulighed for at vidensdele og skabe et tværfagligt netværk. Du kommer til at arbejde med Aktuelle arbejdsretslige problemstillinger. Arbejdsretslige udfordringer, som du har brug for at håndtere i din hverdag.

Forhandleruddannelse 2020 Sparring på dine udfordringer. Sidste nyt. Vidensdeling og netværk. Det lærer du Styrker dine personlige kompetencer indenfor det arbejdsretslige område, med afsæt i dine udfordringer og modtager personlig sparring.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4032-20-0001

Konventum A/s, Helsingør

9. – 11. november 2020

Hvem kan deltage Formænd, næstformænd og andre organisationspolitikere, forhandlingskonsulenter, faglige konsulenter og andre, som forhandler overenskomster og aftaler på centralt eller lokalt niveau. Lidt om baggrund Er du politisk valgt eller ansat, og skal du stå for større forhandlingsopgaver? Så er Konventums forhandleruddannelse et tilbud til dig. Du vil få styrket din viden om alle aspekter af forhandling, og du vil få udviklet dine personlige kompetencer som forhandler. Det kommer du til at arbejde med Modul 1. Udvikling af egen forhandlingsstil • Konstruktiv forhandling og den konstruktive forhandler. • Et spørgsmål om stil og metoder. • Forhandlingsstil og deltagernes individuelle udviklingsudfordringer. • Køn og forhandling. • Vores forventningers betydning for den måde, vi forhandler på. Modul 2. Kommunikation i forhandlinger • Teori og praktisk viden om metoder, der giver bedre og mere værdifulde resultater. • Forhandlinger i modvind. • Kommunikation, der befordrer opnåelse af enighed. • Procedureaftaler, klimaaftaler, køreplaner - hvad er hvad, og hvordan forhandler man om forhandlingen? • Forhandling med forskellige modpartstyper. Modul 3. Konstruktiv forhandling i den samlede proces • At kunne begejstre sin modpart og vække til eftertanke.

48

• Fra flad sagsbehandling til værdiskabende dialog med en uenig modpart. • Opgaver, roller og pligter. • Gode råd fra start til slut i et forhandlingsforløb. • Træning i et samlet forhandlingsforløb. Modul 4. Virksomme forhandlingsteknikker • Kilder til indflydelse – et spørgsmål om mod, mandat og muligheder. • Din egen optræden og dit eget udtryk. • Fra intention til faktisk signal ved bordet. • Den skjulte parallelle forhandling om position, lydhørhed og relation. Modul 5. Konfliktfyldte forhandlinger • Konfliktforståelse og egen tilgang til konflikter. • Egen rolle i andres konflikter som assisterende tredjepart. • Varetagelse af enkeltmedlemmers interesser i konfliktfyldte forhandlinger. • Forskellige teknikker til mægling i konfliktfyldte forhandlinger. Modul 6. Delegationsforhandlinger • Roller og opgaver i en forhandlingsdelegation. • Håndtering af et samlet forløb med mange ved bordet. • Forholdet mellem frontforhandlerne, det nære bagland og øvrige interessenter. • Træning i ledelse i en delegationsforhandling. Der arbejdes med teori, træning i brug af værktøjer, tests og personlig coaching. Teori formidles gennem oplæg, øvelser og deltagernes litteraturstudier. Værktøjer formidles gennem forhandlingsøvelser i små grupper og

træning individuelt. Den personlige coaching består i, at deltagerne får feedback om deres handlingsmønstre som forhandlere og deres rolle i repræsentative forhandlinger. Det er derfor en stor fordel, når deltagerne har lyst til at inddrage egne forhandlinger og arbejde med dem under uddannelsen. Det lærer du Gennem uddannelsen får du en bred vifte af praktiske færdigheder i forhandling, så du kan håndtere mere komplicerede forhandlingsforløb og assistere andre i at forhandle fastkørte konflikter. Du får også inspiration til at forny din organisations forhandlingsmetoder med henblik på at opnå bedre, mere holdbare og mere tilfredsstillende resultater. Herudover opnår du en solid teoretisk indsigt i mange forskellige forhold omkring forskellige typer af forhandlinger på arbejdsmarkedet – fra én til én forhandlingen til overenskomstforhandlinger og håndtering af konfliktfyldte forløb. Du får inspiration til at udvikle din egen forhandlingsstil, og du får lejlighed til sammen med andre at arbejde med dine stærke sider ud fra en specifikt forhandlingsteknisk tilgang. Samtidig giver forhandleruddannelsen dig lejlighed til at udbygge dit personlige netværk inden for forhandlingsområdet. Undervisere Forhandlingsrådgiver Søren Viemose, vil være en gennemgående underviser i hele forløbet. Desuden medvirker forhandlingsrådgiver Malene Rix og mediator Lin Adrian, suppleret med andre rådgivere og gæsteundervisere fra begge sider af forhandlingsbordet.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0010

Konventum A/S, Helsingør Kalø Vig Kursusejendom, Rønde Kalø Vig Kursusejendom, Rønde Kalø Vig Kursusejendom, Rønde Konventum A/S, Helsingør Konventum A/S, Helsingør

26. – 27. februar 2020 16. – 17. marts 2020 23. – 24. april 2020 2. – 3. juni 2020 31. august – 1. september 2020 28. – 29. september 2020

Valgte og ansatte

Arbejdsret for valgte/ansatte

FO R HAN DLIN G

49


KO MMUN IKATIO N

Hvem kan deltage Konsulenter, som allerede til daglig arbejder med at søge/opnår politisk indflydelse på de områder, som har høj prioritet i deres faglige organisation. Lidt om baggrund Denne masterclass er målrettet til konsulenter, som allerede til daglig arbejder med at søge/opnå politisk ind-

flydelse på de områder, som har høj prioritet i deres faglige organisation. Kurset kan for dig blive begyndelsen på et helt nyt netværk for politiske konsulenter på tværs af alle de faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi lægger grunden til netværket ved at arbejde dybtgående med formelle og uformelle indflydelseskanaler, ana-

lysemetoder, framing, krydset mellem politik og kommunikation, involverende politisk innovation og brug af forskellige digitale redskaber. Sammen fokuserer vi på mulighederne for at få indflydelse på det nye folketing og lokalt. Masterclass i politisk indflydelse afholdes over fire dage i januar, marts, april og maj 2020.

Modul 3. Politikudvikling og relationer Gode relationer til politikere, embedsmænd og andre aktører kan være afgørende for din sag. Vi undersøger, hvordan man struktureret kan arbejde med relationer, både med det lange sigte, og når man er kommet lidt for sent i gang og må handle hurtigt. Vi ser også, hvordan processen med politisk indflydelse er udformet i en af Danmarks stærkeste organisationer. Eftermiddagen er forlænget og dedikeret til at arbejde med deltagernes egne cases og med politisk innova-

Det kommer du til at arbejde med:

Valgte og ansatte

Modul 1. Politisk analyse og strategi Verden drejer ikke om dig! Ved du nok om, hvor din sag passer ind i nøgleaktørernes interesser, hvem de andre interessenter er, og hvad partierne hver især fokuserer på? Arbejder du struktureret med at finde den overraskende opbakning? Vi arbejder med metoder til at kortlægge og flytte positioner og interessenter - og med at bygge mulige alliancer.

Flemming Andersen starter kurset med et oplæg om de nye vilkår i strategisk interessevaretagelse set både fra forskningsmæssige og praktiske synsvinkler. Anders Dybdal, Operate bygger ovenpå og viser, hvordan du med afsæt i din stakeholderanalyse kan lægge den strategi, der giver dig og din organisation indflydelse. Du får 7 nøgleredskaber til, hvordan du kan forme den indsats, der gør, at du vinder for (og allerhelst med) dine medlemmer.

Modul 2. Organisatorisk forankring og digitale værktøjer til politisk indflydelse terne og deres mærkesager, som du Politisk interessevaretagelse kræhelst skal tale ind i. ver noget af hele din organisation. Vi gennemgår en relevant case og Sammen med Thomas Albrechtsen fra får en praktisk model for en samlet det digitale bureau Common arbejder indflydelsesstrategi for hele organisavi med, hvilke politiske frames, der tionen, der integrerer politik, analyse skaber engagement på de sociale og kommunikation. Vi undersøger, medier, og appellerer til forskellige hvornår i forløbet din organisation kan politiske baglande. De forskellige bruge forskellige digitale værktøjer værktøjer gør det muligt for dig og din fx til politisk analyse og til at styrke organisation at tale mere præcist ind idéudvikling og engagement internt. i de målgrupper og den forligskreds, De digitale værktøjer kan også bruges der er afgørende for din sag. til at finde frem til nøgleinteressen-

50

Dagen indeholder: - Ændrede vilkår for politisk interessevaretagelse. - Deltagernes aktuelle problemstillinger. - Strategi og cases. - Fælles refleksion og learning points. Undervisere: Anders Dybdal, direktør, Operate Flemming Andersen, rådgiver og proceskonsulent

Dagen indeholder: - Skema for samlet indflydelsesstrategi. - Digital interessentanalyse. - Arbejde med deltagercases. - Digital aktivering. - Fælles refleksion og learning points.

tion, hvor vi selv afprøver metoder til at udvikle det altafgørende produkt, vi ”handler” med i politik, nemlig de holdbare ideer og løsningsforslag i sagen. Vi slutter dagen med en fælles middag. Dagen indeholder: • Hvordan arbejder man struktureret med at opbygge relationer og politisk netværk – både på kort og langt sigt? • Indblik i lobby- og politikprocessen i en af Danmarks stærkeste organisationer.

Modul 4. Lobbyisme – også set fra den anden side af bordet både politikere og centrale embedsHvad er de vigtigste forskelle på lobmænd på, hvordan de oplever påvirkbyisme lokalt og nationalt – og hvorningen. dan opleves lobbyisme fra den anden side af bordet? Denne kursusdag Dagen indeholder: afholdes med Maria Steno, der har • Forskel på lokal og national lobby­ erfaring med både national og lokal isme. lobbyisme. Vi arbejder med den lokale • Lokal aktivering – arbejde med vinkel på deltagernes egne cases. I deltagercases. løbet af dagen får vi eksempler fra

• Udviklingsworkshops omkring egne cases og generelle metoder til politikudvikling. • Fælles refleksion og learning points. • Middag og netværk. Undervisere: Jacob Blomgren Knudsen og Sune Steffen Hansen, public affairs directors hos Rud Pedersen Michael Teit Nielsen, vicedirektør hos Ældresagen Flemming Andersen, rådgiver og proceskonsulent Hans C. Hansen, Konventum

• Klar tale fra centrale aktører (Gæster: En politiker og en embedsmand). • Fælles refleksion og learning points. Undervisere: Maria Steno, kommunikationsrådgiver Flemming Andersen, rådgiver og proceskonsulent.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0030

Scandic Sluseholmen, København Scandic Sydhavnen, København Konventum A/S, Helsingør Scandic Sydhavnen, København

28. januar 2020 4. marts 2020 16. april 2020 14. maj 2020

Valgte og ansatte

Masterclass – Politik og indflydelse

Undervisere: Thomas Albrechtsen, direktør, Nextwork Flemming Andersen, rådgiver og proceskonsulent

51


OR GA NI SERI NG

Hvem kan deltage Valgte og ansatte i forbund/lokalafdelinger, med mindst 1-2 års organiseringserfaring. Lidt om baggrund Hvordan kommer du i gang med at bruge de nyeste teknologiske værktøjer til at engagere, rekruttere og motivere medlemmer, ikke-medlemmer og interesserede? Du kommer du til at arbejde med Med udgangspunkt i din egen organiseringspraksis ser vi på, hvilke digitale værktøjer og metoder, der kan udvikle din organiseringsindsats.

Valgte og ansatte 52

Fagpolitisk talentuddannelse Vi arbejder med: • Digital engagementstrappe (e-mail marketing). • Crowd-funding. • Segmentering via data for at finde ildsjæle på lokalafdelingsplan. • Hvordan du løbende kan følge med i, hvilke tendenser og sager, der optager din målgruppe (trend-spotting). • Nye online organiseringsformer som ”flydende demokrati”. • Hvordan din målgruppe søger information online, og hvordan du gør dig relevant der (SEO). • Hvordan robotter med juridiske svar giver medlemmer mulighed for selv at handle organiserende.

Det lærer du Du vil få kendskab til velafprøvede metoder og værktøjer, og hvordan de kan sættes i gang i dit organiseringsarbejde. Derudover træner vi de første indsatser, du kan gå i gang med første dag, du er tilbage fra kurset.

KURSUSNR. PERIODE

STED

4423-20-0003

Konventum A/S, Helsingør

26. – 28. oktober 2020

Hvem kan deltage Tillidsvalgte i de faglige organisationer med potentiale til et stort engagement i organisationens politiske arbejde, for eksempel personer, der har været TR, FTR, i en kredsbestyrelse eller bestyrelse nogle få år. Lidt om baggrund Hvis vi gerne vil have en stærk fagbevægelse i fremtiden, har vi brug for stærke meningsdannere, som tør ytre sig om relevante udfordringer både internt på arbejdspladsen og i den offentlige debat. De skal turde gå foran, og folk skal have lyst til at følge dem. Det kommer du til at arbejde med Uddannelsen er for en ny generation af fagpolitiske aktive, der kan inspirere til fælles handling, tage ansvar og involvere andre.

Talentuddannelsen består af 5 moduler: • Fagbevægelsen og dit personlige udgangspunkt • Strategisk analyse og organisatorisk styrke • Politisk kommunikation – analyse og praksis • Folkemødet på Bornholm • Vores fagpolitiske fremtid Mellem modulerne mødes deltagerne i netværksgrupper, hvor de både arbejder med at planlægge deres fælles debatarrangement på Folkemødet, og får sparring på deres eget individuelle projekt. Gennemgående undervisere under­ visere: Pil Christensen og Dorte Limbjerg. Der medvirker desuden en række gæsteundervisere.

Det lærer du • Du udvikler dine evner som fagligt aktiv eller fagpolitiker, der formår at inspirere og involvere medlemmerne. • Du får styrket dine analytiske kompetencer, så du kan analysere udfordringerne i din egen position og for din egen organisation og træffe beslutninger om handlinger på grundlag af strategiske overvejelser. • At kunne initiere forandring gennem opbygning af relationer, opbygning af personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organisatorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne. • At kunne kommunikere klart på skrift og i tale, så du kan påvirke potentielle medlemmer, kolleger, politikere og medier.

Derudover får talentuddannelsen besøg af forskellige formænd, der fortæller om deres egne veje som fagforeningspolitisk aktive og meningsdannere. KURSUSNR. PERIODE

STED

5080-20-0025

Hornstrup Kursuscenter Konventum A/S, Helsingør Konventum A/S, Helsingør Bornholm Konventum A/S, Helsingør

30. – 31. januar 2020 16. – 18. marts 2020 11. – 13. maj 2020 10. – 14. juni 2020 18. september 2020

Valgte og ansatte

Digital organisering

PO LITIS K LEDELS E

53


Akademi og diplom i ledelse

Akademi og diplom i ledelse

AKADEMIUDDAN N ELS E

Akademi og diplom i ledelse Akademiuddannelse i ledelse

54

Praktisk information

Form

Fagbevægelsens akademiuddannelse er for dig, der er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, afdelings-/-næstformand – eller på anden måde spiller en central rolle overfor kolleger, medarbejdere eller ledelse. Det er en anerkendt, kompetence­ givende uddannelse, der udvikler dine kompetencer på et højt niveau inden for kommunikation, ledelse, gennemslagskraft, forandringer og meget mere. Vi tager udgangspunkt i både de klassiske teorier og den nyeste viden – hele tiden med hverdagen for øje – og hele tiden med udgangspunkt i fagbevægelsens værdier. Du bliver en anden – og stærkere – person!

Uddannelsen består af 6 moduler (fag), som du kan tage fleksibelt. Vi anbefaler dog, at man starter med ”Ledelse i praksis”, ”Arbejdsmiljø” eller eventuelt ”Organisation og arbejdspsykologi”. Hvert modul består af 3 seminarer á 2 eller 3 dage på Konventum LO-skolen. Her får du mulighed for at fordybe dig – og opbygge et stærkt netværk med dine medstuderende. Derudover deltager du i 2 ”studiedage” – altså møder/undervisning over nettet. En studiedag består typisk af et ”møde” på ca. 1,5 time, samt en efterfølgende opgave. Du får naturligvis hjælp til det tekniske.

Ledelse i praksis På hvert modul laver du en skriftlig opgave, og går til eksamen. Du får masser af vejledning til opgaven undervejs – og vores erfaring er, at ALLE kan lave opgaven – også selv om de ikke er vant til at skrive.

Modulet er på mange måder det grundlæggende modul på akademiuddannelsen i ledelse. Det handler om, hvad ledelse i det hele taget er. Du

arbejder med din personlige lederstil, med kommunikation, med konflikthåndtering, med hvad der motiverer kolleger og medarbejdere – og med

hvordan man skaber forandring og udvikling.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5601-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

27. – 29. januar 2020 24. februar 2020 (studiedag) 9. – 11. marts 2020 27. april 2020 (studiedag) 11. – 12. maj 2020 10. og 11. juni 2020 (eksamen)

55


AKADEMIUDDAN N ELS E

Akademi og diplom i ledelse

På modulet lærer du at gennemskue og forstå virksomheden/organisationen og dens strukturer, kulturer og

processer. Målet er således, at du kan tage del i løsningen af organisationens problemstillinger – herunder at

Arbejdsmiljø for valgte og ansatte i medlemsorganisationerne skabe kultur- eller strukturændringer.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5602-20-0001

7.- 9. september 2020 21. september 2020 (studiedag) 5. – 7. oktober 2020 20. oktober 2020 (studiedag) 2. – 3. november 2020 8. og 9. december 2020 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

strategisk proces – og om at kunne se din virksomhed/organisation i helikopterperspektiv. Du lærer at analysere virksomhedens behov, at udvikle

en strategi – og at gennemføre den. Vi kigger på virksomheden fra både direktør- og medarbejderniveau.

Det strategiske lederskab På dette modul lærer du at tage ansvar og lede på et strategisk niveau. Det handler både om at kunne arbejde med konkrete udfordringer ud fra en

KURSUSNR. PERIODE

STED

5604-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

7.- 9. september 2020 16. september 2020 (studiedag) 28. – 30. september 2020 20. oktober 2020 (studiedag) 2. – 3. november 2020 8. – 9. december 2020 (eksamen)

Forandringsledelse Få praktisk viden og relevante værktøjer til at analysere og lede

56

jøområdet og for arbejdsmiljøforhold i virksomheden, således at den studerende vil kunne tage professionel del i planlægningen og udførelsen af tiltag

i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen..

KURSUSNR. PERIODE

STED

6770-20-0001

24. – 26. februar 2020 16. marts 2020 (studiedag) 23. – 25. marts 2020 20. april 2020 (studiedag) 4. – 5. maj 2020 8. og 9. juni 2020 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

munikation. Du lærer at planlægge og gennemføre kommunikation – både når det gælder dialog, formidling, information og lytning – mundtligt, di-

gitalt og skriftligt. Teoretisk og praktisk får du styr på, hvordan du skaber god kommunikation med kolleger og medarbejdere.

Kommunikation i praksis Nogle siger, at lederens – og den tillidsvalgtes – eneste værktøj er hans/ hendes kommunikation. På dette modul udvikler du din personlige kom-

KURSUSNR. PERIODE

STED

5603-20-0001

27. – 29. januar 2020 24. februar 2020 (studiedag) 9. – 11. marts 2020 27. april 2020 (studiedag) 11. – 12. maj 2020 3. og 4. juni 2020 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

en kompleks problemstilling på din arbejdsplads eller i din branche. Afgangsprojektet er som hovedregel

en individuel opgave.

Afgangsprojekt

forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5603-20-0021

Konventum A/S, Helsingør

7. – 9. september 2020 21. september 2020 (studiedag) 5. – 7. oktober 2020 20. oktober 2020 (studiedag) 2. – 3. november 2020 7. – 8. december 2020 (eksamen)

Oplagt for dig der er valgt eller ansat i en medlemsorganisation, du vil opnå en kompetence, som bygger på forståelse af regulering af arbejdsmil-

Akademi og diplom i ledelse

Organisation og arbejdspsykologi

Afgangsprojektet har til formål at dokumentere, at du på et metodisk og analytisk grundlag kan behandle

KURSUSNR. PERIODE

STED

5606-20-0001

Konventum A/S, Helsingør

24. – 25. august 2020 21. – 22. september 2020 19. – 20. oktober 2020 16. og 17. december 2020 (eksamen)

57


DI PLOM UDDANN ELS E I LEDELS E

Diplomuddannelse i ledelse – Akademi og diplom i ledelse

Hvem kan deltage Deltagelse forudsætter, at du enten er valgt som organisations-, arbejdsmiljø- eller (fælles)tillidsrepræsentant eller ansat i en faglig organisation. Desuden er der en række formelle krav, du skal opfylde for at kunne optages på uddannelsen. Lidt om baggrund Med en diplomuddannelse i ryggen vil du som faglig leder eller som med-

arbejderrepræsentant i MED- eller SU-systemet bedre kunde matche ledelsen, fordi du på uddannelsen får viden og værktøjer til at kunne afkode ledelsens strategier og gå bagom koncepterne for effektivisering og rationalisering. Du kommer til at arbejde med Diplomuddannelsen er tilrettelagt, så man kan tage en fuld diplomuddannelse i løbet af en tre-årig periode.

for organisations- og tillidsrepræsentanter 2020

Modulerne gennemføres dels på Konventum, dels i København. Det lærer du På diplomuddannelsen kombinerer vi teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Det personlige lederskab og forandring Modulet fokuserer på dig som menneske, kombineret med den opgave du er sat til at forvalte og udføre, hvad enten du er TR, FTR, organisationsvalg eller ansat. På modulet sættes der fokus på dine udviklingsmuligheder og kompetenceudviklingsbehov, i relation til de forandringer, der finder sted i din omverden. Modulet lægger vægt på at skærpe din opmærksomhed på betydningen af dit lederskabs forskellige kommunikative kompetencer i relation til dine

58

udfordringer. Der bliver endvidere fokuseret på at udvikle dine kompetencer til at se det professionelle lederskab i forhold til historisk forankrede ledelsesteorier, identitetsforståelser og professionelle etikker. Modulet lægger desuden vægt på betydningen af valg og fravalg af forskellige perspektiver og teorier til iagttagelse og forståelse af egen professionel praksis og -identitet. Herigennem er det overordnede mål med modulet at styrke dine evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab indenfor rammerne af din organisa­ toriske kontekst.

Hovedtemaer • Forandringer i de samfundsmæssige og organisatoriske rammer og forventninger til det personlige lederskab. • Ledelse som relationel og kommunikativ praksis. • Kommunikation og reflekterende dialoger. • Tilblivelse af lederidentiteter. • Værdier, dyder og etik i det personlige lederskab. • Personlig og professionel kompetenceudvikling.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5306-20-0001

SEMINAR 1: Konventum A/S, Helsingør

4. – 5. februar 2020 6. februar 2020 (studiegruppedag) 4. – 5. marts 2020 6. marts 2020 (studiegruppedag) 1. – 2. april 2020 3. april 2020 (studiegruppedag) 4. – 5. maj 2020 6. maj 2020 (studiegruppedag) 17. og 18. juni 2020 (eksamen)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Som TR, FTR eller organisationsvalgt skal du kunne arbejde med de professionelle relationer. På modulet er der et overordnet fokus på dét at lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov. Der er et særligt blik på de samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer, der har betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen, herunder magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.

Modulet lægger vægt på at kunne identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at lede professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen. Desuden lærer du at kunne håndtere, strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data. Hensigten er, at du tilegner dig teoretiske og praktiske kompetencer til, sammen med de involverede, at skabe mulighedsbetingelser for løsning og udvikling af de organisatoriske opgaver lokalt/decentralt og for den samlede organisation.

Hovedtemaer • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer. • Magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau. • Professionelle samtaler. • Personale- og kompetenceudvikling. • Ledelsesinformation og dataanvendelse ift. at forstå og lede professionelle relationer. • Samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov. • Ledelse af lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

KURSUSNR. PERIODE

STED

5306-20-0011

SEMINAR 1: Konventum A/S, Helsingør

1. – 2. september 2020 3. september 2020 (studiegruppedag) 29. – 30. september 2020 1. oktober 2020 (studiegruppedag) 27. – 28. oktober 2020 29. oktober 2020 (studiegruppedag) 24. – 25. november 2020 26. november 2020 (studiegruppedag) Eksamen ikke fastlagt)

SEMINAR 2, 3, 4 OG EKSAMEN: Campus Carlsberg, København

SEMINAR 2, 3, 4 OG EKSAMEN: Campus Carlsberg, København

59


ES U-S PILLET

ESU ESU – lær på flere måder Som noget nyt har du mulighed for at tage ESU-kursus digitalt. Et kursus som udfordrer dig på en anderledes måde, hvor du har mulighed for at lære, når det passer ind i din travle hverdag, på en sjov måde. Kurset henvender sig til nye og kommende ESU-medlemmer, men som erfaren kan man også genopfriske emnet gennem spillet.

60

Gennem konkrete cases, eksempler og spørgsmål opnår du viden om: • Hvad et ESU er og hvordan et ESU-møde foregår. • Din rolle som ESU-repræsentant. • Hvordan ESU-repræsentanter kan reagere forskelligt – afhængigt af kultur- og arbejdsmarkedstradi­ tioner. • Hvordan du kan holde liv i arbejdet mellem ESU-møderne.

Se mere om spillet på www.konventum.dk eller kontakt konsulent Nadja Christy, mail: nc@konventum.dk.

61


Tilmelding og frist for tilmelding For medlemmer af FIU-samarbejdet: Tilmeld dig på www.fiu.dk eller kontakt din medlemsorganisation/afdeling. For medlemmer der ikke er med i FIU-samarbejdet: Du kan tilmelde dig kurserne ved at kontakte din medlemsorganisation/afdeling. Tilmeldingsfrist: Senest 1 måned før startdatoen eller så længe der er plads på kurset.

Konventum Uddannelse LO-Skolen Erling Jensens Vej 1 3000 Helsingør T: 4928 0900 kursus@konventum.dk www.konventum.dk

62

www.redhill.dk

Du kan finde yderligere oplysninger på www.konventum.dk , på www.fiu.dk eller du kan kontakte kursusadministrationen på mail: kursus@konventum.dk eller telefon 49 28 09 00.


Kursusoversigt fordelt på uger - 1. halvår 2020 FÆLLESSKABSUGER – for TR, AMR og andre

ØVRIGE KURSER

Uge 3

Uge 12

Uge 22

Uge 5

Uge 9

Uge 20

13. – 17. januar 2020

16. – 20. marts 2020

25. – 29. maj 2020

27. – 31. januar 2020

24. – 28. februar 2020

11. – 15. maj 2020

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

• Konflikthåndtering

• Psykisk arbejdsmiljø 1

• Psykisk førstehjælp

• Samarbejdet mellem TR og AMR

• Bisidderrollen

• Mindfulness 1

• Engagér og slå igennem på sociale medier

• Styrk klubben på din arbejdsplads

• Tag hånd om den syge kollega • Bliv fortrolig med dit regnskab – udvidet kursus

• Kend dine styrker – klar kommunikation • Kassererens rolle

• Digitaliser din kommunikation i dit faglige arbejde • Samfundsansvar (CSR) på din arbejdsplads

Valgte og ansatte i medlemsorganisationerne • Masterclass – Politik og indflydelse

Akademiuddannelse • Ledelse i praksis – opstart • Kommunikation i praksis – opstart

Øvrige • Grundforløb for A/S- og APSmedarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Valgte og ansatte i medlemsorganisationerne • Styrk jeres indsats for AMR og et sundere arbejdsmiljø

Valgte og ansatte i medlemsorganisationerne • Forhandleruddannelse 2020 – opstart

Akademiuddannelse • Arbejdsmiljø – for valgte og ansatte i medlemsorg. – opstart

Uge 6

Uge 14

Uge 6

Uge 11

Uge 25

03. – 07. februar 2020

30. marts – 03. april 2020

03. – 07. februar 2020

09. – 13. marts 2020

15. – 19. juni 2020

TR, AMR og andre • Når skaden er sket – grundkursus i arbejdsskader • Vold og trusler på arbejdspladsen • APV, trivselsmålinger og årlig drøftelse • Giv slip på stress

TR, AMR og andre • Konflikthåndtering • Samarbejde mellem AMR/TR/Leder (TRIOEN)

Diplomiuddannelse • Det personlige lederskab og forandring – opstart

• Har du styr på din rolle som FTR • Sådan starter du en klub • Den svære samtale

• Psykisk førstehjælp

Tilmelding og frist for tilmelding For medlemmer af FIU-samarbejdet: Tilmeld dig på www.fiu.dk eller kontakt din medlemsorganisation/afdeling. For medlemmer der ikke er med i FIU-samarbejdet: Du kan tilmelde dig kurserne ved at kontakte din medlemsorganisation/afdeling. Tilmeldingsfrist: Senest 1 måned før startdatoen eller så længe der er plads på kurset.

Du kan finde yderligere oplysninger på: www.konventum.dk , på www.fiu.dk eller du kan kontakte kursus­administrationen på mail: kursus@konventum.dk eller telefon 49 28 09 00.

Øvrige • Hjælp dine medlemmer med at løse deres problemer selv

Øvrige • ArbejdslivsTopmøde 2020


Kursusoversigt fordelt på uger - 2. halvår 2020 FÆLLESSKABSUGER – for TR, AMR og andre

ØVRIGE KURSER

Uge 35

Uge 44

Uge 48

Uge 35

Uge 37

Uge 44

24. – 28. august 2020

26. – 30. oktober 2020

23. – 27. november 2020

24. – 28. august 2020

07. – 11. september 2020

26. – 30. oktober 2020

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

TR, AMR og andre

• Arbejdsret i hverdagen

• Samarbejde mellem TR og AMR

• Konflikthåndtering

• Psykisk arbejdsmiljø 2

• Styrk klubben på din arbejdsplads

• Samarbejdet mellem TR og AMR

• Forhandling i praksis • Mindfulness 1 • Kreative organiseringsprojekter

• Lokalaftaler i praksis • Europæiske samarbejdsudvalg

• Kend dine styrker – klar kommunikation

Akademiuddannelse • Afgangsprojekt – opstart

Akademiuddannelse • Organisation og arbejds­ psykologi – opstart

Valgte og ansatte i medlemsorganisationerne • Digital organisering

• Forandringsledelse – opstart

• Arbejdslivet – hurtigere og anderledes

• Det strategiske lederskab – opstart

• HR-afdelingens entré i den danske model • Gør glasset halvt fuldt – anerkendende kommunikation

• Enneagram – modul 1 og 2

Uge 41

Uge 46

Uge 36

Uge 39

Uge 46

05. – 09. oktober 2020

09. – 13. november 2020

31. august. – 04. september 2020

21. – 25. september 2020

09. – 13. november 2020

TR, AMR og andre • Plads til alle • Psykisk førstehjælp

TR, AMR og andre • Erstatningsansvarsloven og arbejdsskader

• Mindfulness 2

• Uddannelse på arbejdspladsen

• Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker

• Vikarer – er også kolleger • Skriv godt – stå stærkt!

• Relationer skaber resultater

• Formidling til kolleger

• Kraftfuld kommunikation – kend dig selv, overbevis andre

• Enneagram – modul 3

Diplomiuddannelse • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling – opstart

For medlemmer af FIU-samarbejdet: Tilmeld dig på www.fiu.dk eller kontakt din medlemsorganisation/afdeling. For medlemmer der ikke er med i FIU-samarbejdet: Du kan tilmelde dig kurserne ved at kontakte din medlemsorganisation/afdeling. Tilmeldingsfrist: Senest 1 måned før startdatoen eller så længe der er plads på kurset.

• Grundforløb for A/S- og APSbestyrelser

Valgte og ansatte i medlemsorganisationerne • Arbejdsret for valgte og ansatte

Øvrige • Bestyrelsens juleseminar

• Hvordan kan vi trives med forandringer

Tilmelding og frist for tilmelding

Øvrige

Du kan finde yderligere oplysninger på: www.konventum.dk , på www.fiu.dk eller du kan kontakte kursus­administrationen på mail: kursus@konventum.dk eller telefon 49 28 09 00.

Profile for Konventum

Konventums kursuskatalog 2020  

Klik ind og se alle vores spændende kurser og uddannelser i 2020.

Konventums kursuskatalog 2020  

Klik ind og se alle vores spændende kurser og uddannelser i 2020.

Profile for konventum