__MAIN_TEXT__

Page 1

Fagpolitisk talentuddannelse 2021

FAGPOLITISK TALENTUDDANNELSE


Fagpolitisk talentuddannelse Fagpolitisk talentuddannelse er for dig, der er fagligt aktiv, har stort engagement - og har mod på at blive en stærk aktør i fagbevægelsens organisatoriske, politiske, faglige og værdimæssige udvikling.

Skab fremtiden

Fagbevægelsen - og samfundet - har brug for stærke meningsdannere, der skaber forandringer, udvikling og fællesskaber. Og der er mange udfordringer. Både på de enkelte arbejdspladser, på arbejdsmarkedet og i samfundet. Det kræver engagement og fællesskab! Hvis kollegaer, medlemmer og borgere skal engagere sig, er der brug for nogen, der: 2

• • • • •

Går foran Tager ansvar Opretter og driver netværk Involverer og engagerer Skaber forandringer

Det er dét, denne uddannelse handler om.


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

På uddannelsen bliver du klædt på til: • at arbejde analytisk og strategisk med at skabe forandringer og udvikle fagbevægelsen. Herunder at analysere udfordringer og muligheder i og udenfor egen organisation. • at opbygge stærke relationer, organisere og skabe fællesskaber - på arbejdspladsen, i de faglige organisationer og i samfundet – både tillidsfulde udviklende netværk og strategiske målrettede netværk. • at kommunikere klart og med gennemslagskraft i både skrift, tale og på de sociale medier - overfor medlemmer, kollegaer, borgere og beslutningstagere. Du bliver bedre i stand til at identificere og bruge dine egne styrker, og bruge dem til at engagere og påvirke andre.

Form Uddannelsen bliver en blanding af input, udfordringer, øvelser og ikke mindst... konkrete handlinger. Du bliver præsenteret for såvel teorier som erfaringer om uddannelsens emner, både af underviserne og af relevante oplægsholdere. Og så skal du omsætte det til konkrete handlinger - på Folkemødet på Møn og via jeres egne projekter. En del af undervisningen består nemlig af, at du skal udvikle og gennemføre et konkret projekt, der skaber involvering og forandring. Uddannelsen foregår i undervisningsloket, på Folkemødet på Møn og netværksmøder med de andre deltagere. Men også til dels på din arbejdsplads, i din fagforening eller andre steder i ”virkeligheden”. Du skal være indstillet på et mindre omfang af ”hjemme-opgaver” 3


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Modul 1:

Fagbevægelsen 2021 og DIG

På modulet sætter vi indledningsvis fokus på DIG! Hvem er du, og hvad vil du? Hvad driver dig, og hvad er dine styrker? Du laver en personlighedsprofil og forholder dig til, hvordan dine styrker kan omsættes til at skabe relationer, styrke fællesskaber og opnå resultater. Vi får besøg af en gæst, der vil give et bud på fagbevægelsens udfordringer anno 2021 - og vi diskuterer, hvad der er vigtigt for netop os! Hvilke værdier og løsninger ser vi som centrale i fremtidens fagbevægelsen og arbejdsmarked? Du bliver introduceret til konkrete værktøjer til at styrke relationer og opbygge netværk. Og vi tager hul på, hvordan vores konkrete forandringsprojekter skal se ud.

Netværksmøde 1:

Vis mig din arbejdsplads

Inden jeres første netværksmøde skal I have optaget en lille film fra jeres arbejdsplads. I filmen præsenterer I jer selv og nogle af de udfordringer I har på arbejdspladsen. I konkretiserer også jeres projekter - så de er klar til modul 2.

4


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Modul 2:

Strategi og forandringsledelse

På dette modul har vi strategi og vejen til resultater i centrum. Du får styrket dine analytiske evner gennem konkrete værktøjer. Vi arbejder med at tænke strategisk - sætte de rigtige mål... og nå dem! Vi arbejder blandt andet med interessentanalyse, forandringsledelse og kortlægning af ressourcer. Og vi lærer, hvordan vi organiserer, involverer, styrker engagementet og når i mål med kampagner, events og projekter. Vi får blandt andet besøg af en, der flere gange succesfuldt har stået i spidsen for større kampagner og medlemsaktiviteter. Vi lægger også de første spor til, hvordan ”Talent 2021” skal sætte sit aftryk på Folkemødet på Møn.

Netværksmøde 2:

Styr på virkeligheden

På netværmsødet arbejder I konkret med at have styr på, hvad I laver! Hvad viser vores undersøgelser? Hvad er fejlkilderne? Hvad mener kollegerne og medlemmerne egentlig? Og I videreudvikler idéerne til Folkemødet på Møn. 5


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Modul 3:

Politisk kommunikation - analyse og praksis

Her lærer du at analysere, planlægge og gennemføre en gennemslagskraftig forandringskommunikation på forskellige platforme. Vi afdækker, hvad begrebet meningsdannelse egentlig dækker over. Og du får styr på de centrale værktøjer i retorik. Du bliver tydeligere i din mundtlige kommunikation og stærkere i dit kropssprog. Og vi løfter blikket fra din personlige kommunikation til medier, SoMe, massekommunikation og adfærdsdesign. Vi får besøg af en erfaren digital kommunikatør, der deler sine erfaringer med os. Vi arbejder med budskabsanalyse og diskuterer, hvordan fagbevægelsens værdier og budskaber trænger igennem kommunikationstrøjen - på arbejdspladsen, til medlemmerne og i samfundet.

Netværksmøde 3:

Debatoplæg der virker

På dette netværksmøde arbejder I med egne debatoplæg. Hvad vil I sætte på dagsordenen? Og gennem hvilke medier? I skærper hinandens oplæg - og skyder dem afsted på jeres valgte platforme.

6


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Modul 4:

Folkemødet på Møn - engagement og handlinger i praksis

Så er det alvor! Kulminationen på dét, vi har arbejdet med indtil nu. På Folkemødet på Møn er undervisningsrummet lagt bag os. Vi interviewer, vi bliver klogere, vi reporterer, vi laver motiv- og debatanalyser. Og vi skaber.... vi skaber debat, fællesskab, opmærksomhed, relationer, aktiviteter - og vi skaber forandringer. Det er ikke blot noget, vi taler om - det er noget, vi gør!

Netværksmøde 4:

Vores egne projekter

På uddannelsens sidste netværksmøde samler I op på Folkemødet, og kigger frem mod modul 5. På modul 5 skal jeres egne projekter præsenteres og vurderes. Det forbereder I, og giver sparring til hinanden.

7


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Modul 5:

Din fagpolitiske udvikling og fremtid

På det sidste modul er der to overskrifter: Jeres egne projekter skal præsenteres og vurderes. Og DU sætter mål med din fagpolitiske fremtid. Vi samler op på vores fælles og individuelle erfaringer og diskuterer fremtiden for vores projekter. Vi laver pejlemærker for, hvilke værdier vi vil kæmpe for fremover. Og vi sætter hver især konkrete mål - med konkrete handlingsplaner. Og så slutter vi selvfølgelig af med en god fest!

8


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Undervisere på uddannelsen

Mikkel Frederiksen Er konsulent og underviser. Uddannelse Scient. adm. og har de sidste 20 år beskæftiget sig professionelt med ledelse, kommunikation, relationer og resultater - primært i fagbevægelsen og politiske organisationer.

Pia Halkier Bjerring Er konsulent, forfatter og Cand.psych. med speciale i kommunikation. Gennem sit arbejdsliv har Pia blandt andet opbygget en masse erfaring indenfor diverse ledelsesdiscipliner samt udvikling af relationer og mennesker.

9


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Praktisk info Modul

Periode

Sted

Modul 1: Fagbevægelsen 2021 og DIG

26. - 27. april 2021

Konventum A/S, Helsingør

Netværksmøde 1: Vis mig din arbejdsplads

10. maj 2021

Modul 2: Strategi og forandringsledelse

25. - 27. juni 2021

Netværksmøde 2: Styr på virkeligheden

8. juni 2021

Modul 3: Politisk kommunikation

21. - 23. juni 2021

Netværksmøde 3: Debatoplæg der virker

30. juni 2021

Modul 4: Folkemødet på Møn

19. - 22. august 2021 Folkemødet på Møn

Netværksmøde 4: Vores egne projekter

2. september 2021

Modul 5: Din fagpolitiske udvikling og fremtid

10. - 11. sept. 2021

Konventum A/S, Helsingør

Konventum A/S, Helsingør

Konventum A/S, Helsingør

Pris: Kr. 36.000,-* Kursusnr: 4618-21-00-01 Frist: Senest 1 måned før kursusstart eller så længe der er ledige pladser på kurset. * Prisen dækker undervisning, ophold og forplejning på konventum, ophold og forplejning på Folkemødet på Møn. Transportudgifter m.v. er ikke inkluderet.

10


FAGP O LIT I SK TAL E N T U D DAN N E L SE

Yderligere information Om indholdet pĂĽ uddannelsen, kontakt konsulent Dorte Jepsen, mail: dj@konventum.dk eller telefon 20 21 30 63. Om praktiske forhold, kontakt kursusadministrationen, mail: kursus@konventum.dk eller telefon 49 28 09 00.

Tilmelding Tilmelding foregĂĽr via din medlemsorganisation.

11


Erling Jensens Vej 1 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk

Profile for Konventum

Fagpolitisk talentuddannelse 2021  

Fagpolitisk talentuddannelse er for dig, der er fagligt aktiv, har stort engagement - og har mod på at blive en stærk aktør i fagbevægelsens...

Fagpolitisk talentuddannelse 2021  

Fagpolitisk talentuddannelse er for dig, der er fagligt aktiv, har stort engagement - og har mod på at blive en stærk aktør i fagbevægelsens...

Profile for konventum