Page 1

Arbejdsmiljø • 2019

ARBEJDSMILJØ 2019


IND H OL D

Vi u db og u yder k u dda nne ser Hels lser i: ingø Ro

skild

om k

r e • O • Køben Aarh dense havn us • • Aalb Kolding Kon o rg tak

urse t os fo r inf ria af d ndre by ormatio in ar e bejd r i nær n h spla ds. eden

Indholdsfortegnelse Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ledelse i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Uddannelsens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Organisation og arbejdspsykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fagligt udbytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Det strategiske lederskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Byer og datoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Human Resources Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Supplerende arbejdsmiljøkurser & temadage Trivsel & psykisk arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fra stress til arbejdsglæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Arbejdsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kommunikation i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Afgangsprojekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Praktisk info og form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Priser & tilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2

3


A R B E J D S M IL J ØU D DA N N E L S E

Hvorfor er den... lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse interessant for mig? Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøorganisationens udfordringer, ansvarsområder og funktioner inden for din virksomhed. Uddannelsen er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget.

4

Det betyder ikke noget, hvilket fag, branche eller virksomhed, du kommer fra. I første omgang er det vigtigt, at du får en generel viden og forståelse for arbejdsmiljøområdet. Uddannelsen afsluttes med en opgave, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed, så du får mulighed for at arbejde effektivt og konkret med arbejdsmiljøet fra din egen hverdag.

Vi underviser ud fra anerkendte læringsstilsprincipper. Vores erfaring er, at vores kursister lærer, forstår og handler langt bedre, hvis vi ikke kun fortæller om arbejdsmiljølovgivningen, men vi i stedet arbejder med den i forhold til den enkeltes virksomhed. Kun sådan kan vi sammen bidrage til et sundt og udbytterigt arbejdsmiljø.

Tilpas uddannelsen til din virksomhed Vi kan tilpasse den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse specifikt til jeres virksomhed med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Max 20 personer. Kontakt os på tlf. 49 28 09 00 og hør, hvorfor det kan være relevant for jer.

5


A R B E J D S M IL J ØU D DA N N E L S E

Uddannelsens indhold • Arbejdsmiljøloven

• Ulykkesforebyggelse

• Interne og eksterne AM-aktører

• Politikker og certificering

• Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen

• Psykisk arbejdsmiljø

• Dit ansvar på det strategiske og operationelle niveau • APV og sygefravær • Risikoanalyse

• Kommunikation og formidling • Arbejdspladsopgave med fokus på egen virksomhed • Supplerende kurser og uddannelser

Uddannelsens opbygning PROGRAM DAG 1 • Velkomst • Indhold, formål og lovgrundlag • Forventninger • Præsentation af materialer

Introduktion til arbejdsmiljøarbejdet: • Afklaring af arbejdsmiljøbegrebet • Arbejdsmiljøloven • Interne og eksterne aktører i arbejdsmiljøarbejdet • Samarbejde om arbejdsmiljø på det strategiske niveau/operationelle niveau

PROGRAM DAG 2 Systematisk arbejdsmiljøarbejde • APV og sygefravær • Risikoanalyse • Ulykkesforebyggelse • Arbejdspladsbrugsanvisning • Introduktion og instruktion • Arbejdsmiljøcertificering • Politikker • Psykisk arbejdsmiljø

PROGRAM DAG 3 Pædagogiske virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen • Formidling af arbejdsmiljøindsatsen • Kultur og holdninger • Orienteret og/eller anerkendende metodetilgang

Praktisk opgave • Præsentation og diskussion af hjemmeopgave • Fokus på de centrale læringspunkter i hjemmeopgaverne

Opsamling og evaluering • Evaluering af uddannelsen • Hvad så nu? – Supplerende arbejdsmiljøkurser (efteruddannelse) 6

7


A R B E J D S M IL J ØU D DA N N E L S E

Målgruppe Alle nyvalgte/udpegede medlemmer af arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøorganisationen.

Dit faglige udbytte Både arbejdsmiljørepræsentanter og ledere af arbejdsmiljøet i alle virksomheder med over ni ansatte.

Hvad kan den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betyde for dig? • Du bliver klogere på din egen rolle og ansvarsområder som AMR eller leder af arbejdsmiljøgruppen/-organisationen • Du lærer at effektivisere arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads • Du får kendskab til de vigtigste pointer i arbejdsmiljøloven • Du bliver bedre til at styrke det forebyggende arbejde • Du får konkret viden og værktøjer til at sikre en god sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen • Du får styrket din evne til at arbejde både strategisk og operationelt med arbejdsmiljøet • Du får styrket din position over for ledelsen, så arbejdsmiljø bliver en del af virksomhedens samlede strategi • Du lærer at motivere og indvolvere dine kolleger i at styrke arbejdsmiljøet

8

9


A R B E J D S M IL J ØU D DA N N E L S E

Find din arbejdsmiljøuddannelse her Virksomheder generelt (for alle virksomheder)

Bygge & anlæg

HOVEDSTADEN

Periode 1

Periode 2

Kursusnr.

BY

Periode 1

Periode 2

Kursusnr.

København

21. - 22. januar

4. februar

9401-19-00-01

København

4. - 5. marts

27. marts

9402-19-00-01

9401-19-00-02

København

16. - 17. september

3. oktober

9402-19-00-02

København

25. - 26. februar

11. marts

København

20. - 21. marts

4. april

9401-19-00-03

Roskilde

13. - 14. maj

5. juni

9402-19-00-03

Helsingør

8. - 9. april

23. april

9401-19-00-04

Odense

18. - 19. september

3. oktober

9402-19-00-04

København

6. - 7. maj

21. maj

9401-19-00-05

Århus

6. - 7. marts

28. marts

9402-19-00-05

Helsingør

22. - 23. maj

11. juni

9401-19-00-06

København

12. - 13. juni

26. juni

9401-19-00-07

København

28. - 29. august

12. september

9401-19-00-08

Helsingør

23. - 24. september

7. oktober

9401-19-00-09

København

9. - 10. oktober

24. oktober

9401-19-00-10

4. - 5. november

25. november

9401-19-00-11

HOVEDSTADEN

Periode 1

Periode 2

Kursusnr.

København

28. - 29. januar

27. februar

9408-19-00-01

Helsingør

24. - 25. april

15. maj

9408-19-00-02

København

5. - 6. juni

24. juni

9408-19-00-03

København

30. sept. - 1. oktober

21. oktober

9408-19-00-04

ØVRIGE SJÆLLAND

Helsingør

23. - 24. oktober

14. november

9408-19-00-05

Roskilde

9401-19-00-14

København

27. - 28. november

11. december

9408-19-00-06

København Helsingør

20. - 21. november

4. december

9401-19-00-12

København

2. - 3. december

16. december

9401-19-00-13

18. - 19. marts

3. april

9401-19-00-15

ØVRIGE SJÆLLAND

SYDDANMARK

Roskilde

8. - 9. maj

3. juni

9408-19-00-07

Odense

9401-19-00-16

Roskilde

18. - 19. november

9. december

9408-19-00-08

SYDDANMARK Kolding

10. - 11. april

29. april

9408-19-00-09

18. - 19. november

9. december

9408-19-00-10

Roskilde

28. - 29. oktober 27. - 28. februar

11. november 14. marts

Kolding

8. - 9. maj

3. juni

9401-19-00-17

Odense

9. - 10. september

25. september

9401-19-00-18

6. - 7. november

26. november

9401-19-00-19

Odense

Århus

23. - 24. januar

7. februar

9401-19-00-20

Århus

25. - 26. marts

8. april

9408-19-00-11

Århus

13. - 14. maj

4. juni

9401-19-00-21

Århus

30. - 31. oktober

14. november

9408-19-00-12

Århus

2. - 3. september

26. september

9401-19-00-22

Århus

12. - 13. november

5. december

9401-19-00-23

Aalborg

22. - 23. maj

11. juni

9408-19-00-13

Aalborg

9. - 10. oktober

30. oktober

9408-19-00-14

Aalborg

18. - 19. marts

3. april

9401-19-00-24

Aalborg

28. - 29. oktober

11. november

9401-19-00-25

Kolding MIDTJYLLAND

NORDJYLLAND

10

Kontor og administration

MIDTJYLLAND

NORDJYLLAND

11


S U P P L E R E ND E K U R S E R

Supplerende kurser & temadage Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Du sidder til møde i arbejdsmiljø­ udvalget, og I skal beslutte, hvordan I griber indsatsen med det psykiske arbejds­miljø an i din virksomhed. Hvad er der på spil? Hvad kan du bidrage med? Og hvordan sikrer I i fællesskab et sundt, sikkert og godt arbejdsmiljø for kollegaer og medarbejdere?

Indhold

Målgruppe

• Betydningen af trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø

Kurset er for både nyvalgte og erfarne arbejdsmiljørepræsentanter og for alle med en interesse i arbejdsmiljø.

• De seks guldkorn til virksomhedens sociale kapital • Trivselsundersøgelser - do’s and don’ts

Datoer 2019

• Få hele organisationen med i trivselsprocesserne (IGLO)

BY

Periode

Kursusnr.

Kolding

12. - 13. marts

9435-19-00-01

• APV metoder i det psykiske arbejdsmiljø

København

2. - 3. maj

9435-19-00-02

Helsingør

4. - 5. september

9435-19-00-03

Århus

2. - 3. december

9435-19-00-04

København

17. - 18. december

9435-19-00-05

• Anerkendende og ressourceorienteret kommunikation • Hvad gør I på jeres egen arbejdsplads? 12

Tilmeld dig kurset på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse

13


S U P P L ER EN D E K U R S ER

Fra stress til arbejdsglæde

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Bliv klogere på adfærdsmønstre og lær at spotte faresignalerne for, hvornår din kollega er på vej mod farligt stress, så du kan bruge de rette værktøjer til at håndtere situationen korrekt.

Indhold

Arbejdsglæde i dit og dine kollegaers arbejdsliv har stor betydning for jeres livskvalitet, så tag stress alvorligt og lær at håndtere det korrekt.

• Faresignaler ved stress og udbrændthed

Målgruppe Kurset er for både nyvalgte og erfarne arbejdsmiljørepræsentanter og for alle med en interesse i arbejdsmiljø.

• Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø • Håndtering af stress ved forandringer • Lær at teste via stressbarometeret

• Motivation og arbejdsglæde i hverdagen • Trivselsfremmende initiativer til din arbejdsplads Tilmeld dig kurset på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse

Datoer 2019

14

T E M A DAG

Kom godt i gang med den årlige arbejdsmiljødrøftelse

inspiration til arbejdet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Har du brug for viden og inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Så er den­ ne temadag skræddersyet til dig

Indhold

Vi giver dig værktøjerne til at få skabt fokus på værdien af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i din virksomhed.

• Hvad er formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse? • Hvilke formelle krav er der til den årlige arbejdsmiljødrøftelse? • Hvad skal den årlige drøftelse indeholde? • Hvordan kan vi/I arbejde med den, så den skaber værdi for virksomheden?

Målgruppe Temadagen henvender sig til nyvalgte og erfarne medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har behov for

Tilmeld dig kurset på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse

Datoer 2019

BY

Periode

Kursusnr.

BY

Periode

Kursusnr.

Helsingør

1. - 2. april

9447-19-00-01

Århus

8. marts

9454-19-00-01

Århus

10. - 11. april

9447-19-00-02

København

30. april

9454-19-00-02

8. oktober

9454-19-00-03

10. december

9454-19-00-04

København

11. - 12. september

9447-19-00-03

Helsingør

Kolding

12. - 13. november

9447-19-00-04

Kolding

15


T I L MEL D I N G & P R I S

Tilmelding og pris Du kan se alle datoer og byer, hvor vi udbyder den lovpligtige arbejdsmiljø­ uddannelse på: konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse Du kan tilmelde dig online på konventum.dk eller via am-info@konventum.dk

Ønsker du faglig sparring på din arbejds­miljøuddannelse eller ønsker du uddannelsen tilpasset din virksomhed, er du velkommen til at kontakte vores kursusansvarlige Karina Flintholm Andersen på tlf 49 28 09 66 eller på am-info@konventum.dk for yderligere information.

Pris for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

fra kr. 4.295,-

ekskl. moms og inkl. undervisningsmaterialer og forplejning

Husk din efteruddannelse Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du ret til

min. 1½ dags efteruddannelse årligt ifølge Arbejdsmiljøloven.

Temadage og supplerende kurser

fra kr. 2.150,-

ekskl. moms og inkl. undervisningsmaterialer og forplejning 16

17


A K A D E M IU D DA NN E L S E 2 0 1 9

Akademiuddannelse i ledelse Ledelse i praksis Modulet er på mange måder det grundlæggende modul på akademiuddannelsen i ledelse. Det handler om hvad ledelse i det hele taget er. Du arbejder med din personlige lederstil, med

På modulet lærer du at gennemskue og forstå virksomheden/organisationen og dens strukturer, kulturer og processer. Målet er således, at du kan tage del i

løsningen af organisationens problemstillinger – herunder at skabe kultur- eller strukturændringer.

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

5601-19-0001

28. – 30. januar 2019 7. februar 2019 (studiedag) 4. – 6. marts 2019 2. april 2019 (studiedag) 6. – 7. maj 2019 12. – 13. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

5602-19-0001

9. – 11. september 2019 25. september 2019 (studiedag) 7. – 9. oktober 2019 24. oktober 2019 (studiedag) 4. – 5. november 2019 9. – 10. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

PRIS: kr. 26.775,-

18

Organisation og arbejdspsykologi kommunikation, med konflikthåndtering, med hvad der motiverer kolleger og medarbejdere – og med hvordan man skaber forandring og udvikling.

PRIS: kr. 26.775,-

19


A K A D E M IU D DA NN E L S E 2 0 1 9

Det strategiske lederskab På dette modul lærer du at tage ansvar og lede på et strategisk niveau. Det handler både om at kunne arbejde med konkrete udfordringer ud fra en strategisk proces – og om at kunne se din virksomhed/organisation i helikop-

Arbejdsmiljø terperspektiv. Du lærer at analysere virksomhedens behov, at udvikle en strategi – og at gennemføre den. Vi kigger på virksomheden fra både direktørog medarbejderniveau.

arbejdspladsen. Du får nye metoder og arbejder praktisk med ny teori – og bliver styrket i hvordan du planlægger og varetager arbejdsmiljøarbejdet.

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

5604-19-0001

19. – 21. august 2019 11. september 2019 (studiedag) 30. september – 2. oktober 2019 21. oktober 2019 (studiedag) 11. – 12. november 2019 11. – 12. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

6770-19-0001

9. – 11. september 2019 25. september 2019 (studiedag) 7. – 9. oktober 2019 25. oktober 2019 (studiedag) 4. – 5. november 2019 12. – 13. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

PRIS: kr. 26.775,-

PRIS: kr. 26.775,-

Human Resources Management Hvordan tiltrækkes, fastholdes, udvikles og afskediges kolleger og medarbejdere? De fleste virksomheders vigtigste ressource er medarbejderne. Og i fagbevægelsen ved vi, at de mest produktive medarbejdere er glade og

Kommunikation i praksis

kompetenceudviklede medarbejdere. På modulet arbejdes med sammenhænge mellem HRM, medarbejdernes ønsker og virksomhedens øvrige strategier.

Nogen siger, at lederens – og den tillidsvalgtes – eneste værktøj er hans/ hendes kommunikation. På dette modul udvikler du din personlige kommunikation. Du lærer at planlægge og gennemføre kommunikation – både når det

gælder dialog, formidling, information og lytning – mundtligt, digitalt og skriftligt. Teoretisk og praktisk får du styr på, hvordan du skaber god kommunikation med kolleger og medarbejdere.

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

5603-19-0011

25. – 27. februar 2019 11. marts 2019 (studiedag) 25.- 27. marts 2019 23. april 2019 (studiedag) 6. – 7. maj 2019 12. – 13. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

5603-19-0001

25. – 27. februar 2019 12. marts 2019 (studiedag) 25. – 27. marts 2019 11. april 2019 (studiedag) 29. – 30. april 2019 11. – 12. juni 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

PRIS: kr. 26.775,-

20

Oplagt for dig, der er arbejdsmiljørepræsentant eller på anden måde arbejder med arbejdsmiljø. Modulet klæder dig både praktisk og teoretisk på til at tage professionel del i planlægning og udførelse af arbejdsmiljøarbejdet på

PRIS: kr. 26.775,-

21


A K A D E M IU D DA NN E L S E 2 0 1 9

Afgangsprojekt

Praktisk information

Afgangsprojektet har til formål at doku- problemstilling på din arbejdsplads eller mentere, at du på et metodisk og analy- i din branche. Afgangsprojektet er som tisk grundlag kan behandle en kompleks hovedregel en individuel opgave.

Fagbevægelsens akademiuddannelse er for dig, der er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, afdelings-/ -næstformand – eller på anden måde spiller en central rolle overfor kolleger, medarbejdere eller ledelse. Det er en anerkendt kompetencegivende uddannelse, der udvikler dine kompetencer på et højt niveau inden for kommunikation,

KURSUSNR.:

PERIODE

STED

5606-19-0001

26. – 27. august 2019 23. – 24. september 2019 21. – 22. oktober 2019 16. – 17. december 2019 (eksamen)

Konventum A/S, Helsingør

ledelse, gennemslagskraft, forandringer og meget mere. Vi tager udgangspunkt i både de klassiske teorier og den nyeste viden – hele tiden med hverdagen for øje – og hele tiden med udgangspunkt i fagbevægelsens værdier. Du bliver en anden – og stærkere – person!

PRIS: kr. 20.960,-

Form Uddannelsen består af 6 moduler (fag), som du kan tage fleksibelt. Vi anbefaler dog, at man starter med ”Ledelse i praksis”, ”Arbejdsmiljø” eller eventuelt ”Organisations og arbejdspsykologi”. Hvert modul består af 3 seminarer á 2 eller 3 dage på Konventum LO-skolen. Her får du mulighed for at fordybe dig – og opbygge et stærkt netværk med dine medstuderende. Derudover deltager du i 2 ”studiedage” – altså møder/

undervisning over nettet. En studiedag består typisk af et ”møde” på ca. 1,5 time, samt en efterfølgende opgave. Du Du får naturligvis hjælp til det tek­niske. På hvert modul laver du en skriftlig opgave, og går til eksamen. Du får masser af vejledning til opgaven undervejs – og vores erfaring er, at ALLE kan lave opgaven – også selv om de ikke er vant til at skrive.

VIL DU VIDE MERE Vedr. praktiske forhold Vedr. uddannelsesindhold Jannie Drachmann Rasmussen Nadja Christy Kursusadministrator Konsulent Mail: kursus@konventum.dk Mail: nc@konventum.dk Telefon: 49 28 09 95 Telefon: 30 51 76 73 22

23


www.hillerodgrafisk.dk

Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk

Profile for Konventum

Arbejdsmiljø 2019  

Kursuskatalog 2019. Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Konventum.

Arbejdsmiljø 2019  

Kursuskatalog 2019. Tag den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på Konventum.

Profile for konventum