Page 1

ARBEJDSMILJØ Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Supplerende arbejdsmiljøkurser Temadage Akademiuddannelse i ledelse

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

3

- Uddannelsens opbygning

6

- Fagligt udbytte

8

- Byer og datoer9

Supplerende arbejdsmiljøkurser & temadage

11

- Trivsel & psykisk arbejdsmiljø

12

- Fra stress til arbejdsglæde

12

- Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

13

Priser & tilmelding

15

Akademiuddannelse i ledelse

16

- Ledelse i praksis17 - Organisation og arbejdspsykologi17 - Det strategiske lederskab18 - Human Resources Management18

ser r ku i: e d dby lser Vi u nne a d d havn og u

g en Køb • Koldin • r ø g e in ns Hels e • Ode alborg d •A kil n Ros Aarhus atio n e m hed nfor for i er i nær s o t by s. tak Kon r i andre jdsplad e e b s r r a u om k af din

2

- Arbejdsmiljø19 - Kommunikation i praksis19 - Certificeret og ikke-certificeret arbejdsmiljøledelse20 - Afgangsprojekt21

Praktisk info og form

22

3


SIKKERHED. SUNDHED. ARBEJDSGLÆDE

Hvorfor er den

lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse interessant for mig? Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøorganisationens udfordringer, ansvarsområder og funktioner inden for din virksomhed. Uddannelsen er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget. Det betyder ikke noget, hvilket fag, branche eller virksomhed, du kommer fra. I første omgang er det vigtigt, at du får en generel viden og forståelse for arbejdsmiljøområdet. Uddannelsen afsluttes med en opgave, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed, så du får mulighed for at arbejde effektivt og konkret med arbejdsmiljøet fra din egen hverdag. Vi underviser ud fra anerkendte læringsstilsprincipper. Vores erfaring er, at vores kursister lærer, forstår og handler langt bedre, hvis vi ikke kun fortæller om arbejdsmiljølovgivningen, men vi i stedet arbejder med den i forhold til den enkeltes virksomhed. Kun sådan kan vi sammen bidrage til et sundt og udbytterigt arbejdsmiljø.

Tilpas uddannelsen til din virksomhed Vi kan tilpasse den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse specifikt til jeres virksomhed med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Max 20 personer. Kontakt os på tlf. 49 28 09 00 og hør, hvorfor det kan være relevant for jer.

4

5


Uddannelsens opbygning PROGRAM DAG 1 Kl. 08.00 - Velkomst Kommunikation i arbejdsmiljøindsatsen Formål, indhold og lovgrundlag for Arbejdsmiljøuddannelsen Afklaring af arbejdsmiljøbegreber Den årlige drøftelse og dit ansvar for arbejdsmiljøområdet Arbejdsmiljø på strategisk og operationelt niveau

Uddannelsens indhold

Kl. 12.00 - Frokost

• Arbejdsmiljøloven

Kl. 12.30 - De fem faser i APV: Modeller og spørgeskemaer Politikker: Hvordan bruger du dem i din virksomhed? Kl. 16.00 - Tak for i dag

• Interne og eksterne AM-aktører • Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen • Dit ansvar på det strategiske og operationelle niveau • APV og sygefravær

PROGRAM DAG 2

• Risikoanalyse • Ulykkesforebyggelse • Politikker og certificering • Psykisk arbejdsmiljø • Kommunikation og formidling

5

Kl. 08.00 - Risikoanalyse og forebyggelse: Hvad gør vi? Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Symptomer og de seks guldkorn Kl. 12.00 - Frokost

• Arbejdspladsopgave med fokus på egen virksomhed

Kl. 12.30 - Vi samler op på viden og begreber Forberedelse til arbejdspladsopgaven med fokus på egen virksomhed Min opgave: Feedback og sparring

• Supplerende kurser og uddannelser

Kl. 16.00 - Tak for i dag

PROGRAM DAG 3 Kl. 08.00 - Bordet rundt: Nyt fra arbejdsmiljøindsatsen siden sidst Præsentation af arbejdspladsopgave: Kultur og holdninger Feedback og kommunikation Kl. 12.00 - Frokost Kl. 12.30

Præsentation af arbejdspladsopgave: Kultur og holdninger Feedback og kommunikation Genopfriskning af viden og begreber Fremtidig udvikling: Vi laver individuelle uddannelsesplaner

Kl. 16.00 - Tak for i dag

6

7


Dit faglige udbytte Hvad kan den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse betyde for dig? • Du bliver klogere på din egen rolle og ansvarsområder som AMR eller leder af arbejdsmiljøgruppen/-organisationen. • Du lærer at effektivisere arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads. • Du får kendskab til de vigtigste pointer i arbejdsmiljøloven. • Du bliver bedre til at styrke det forebyggende arbejde. • Du får konkret viden og værktøjer til at sikre en god sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Målgruppe Alle nyvalgte/udpegede medlemmer af arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøorganisationen.

• Du får styrket din evne til at arbejde både strategisk og operationelt med arbejdsmiljøet. • Du får styrket din position over for ledelsen, så arbejdsmiljø bliver en del af virksomhedens samlede strategi. • Du lærer at motivere og indvolvere dine kolleger i at styrke arbejdsmiljøet.

Både arbejdsmiljørepræsentanter og ledere af arbejdsmiljøet i alle virksomheder med over ni ansatte.

8

9


FIND DIN ARBEJDSMILJØUDDANNELSE HER Virksomheder generelt (for alle virksomheder) HOVEDSTADEN

Periode 1

Periode 2

Bygge & anlæg Kursusnr.

By

Periode 1

Periode 2

Kursusnr.

København

5. - 6. marts

22. marts

9402 18 0001

København

16. - 17. januar

1. februar

9401 18 0001

København

7. - 8. februar

1. marts

9401 18 0002

København

5. - 6. september

24. september

9402 18 0002

København

5. - 6. marts

3. april

9401 18 0003

Roskilde

1.- 2. oktober

22. oktober

9402 18 0003

Helsingør

19. - 20. marts

6. april

9401 18 0004

Odense

5. - 6. november

19. november

9402 18 0005

København

4. - 5. april

25. april

9401 18 0005

Århus

14. - 15. marts

5. april

9402 18 0004

København

2. - 3. maj

24. maj

9401 18 0006

Helsingør

28. - 29. maj

14. juni

9401 18 0007

København

6. - 7. juni

25. juni

9401 18 0008

København

22. - 23. august

6. september

9401 18 0009

København

19. - 20. september

8. oktober

9401 18 0010

Helsingør

1. - 2. oktober

22. oktober

9401 18 0011

København

10. - 11. oktober

1. november

9401 18 0012

Helsingør

12. - 13. november

3. december

9401 18 0013

København

28. - 29. november

12. december

9401 18 0014

Roskilde

13. - 15. marts

10. april

9401 17 0015

Helsingør

24. - 25. oktober

14. november

9408 18 0006

Roskilde

17. - 18. september

4. oktober

9401 17 0016

København

26. - 27. november

11. december

9408 18 0004

ØVRIGE SJÆLLAND

SYDDANMARK

Kontor og administration HOVEDSTADEN

Periode 1

Periode 2

Kursusnr.

København

26. - 27. februar

21. marts

9408 18 0001

Helsingør

11. - 12. april

30. april

9408 18 0005

København

14. - 15. maj

6. juni

9408 18 0002

København

26. - 27. september

23. oktober

9408 18 0003

ØVRIGE SJÆLLAND

Odense

7. - 8. marts

Odense

22. marts

9401 17 0017

Roskilde

7. - 8. marts

3. april

9408 18 0007

26. - 27. september 11. oktober

9401 17 0018

Roskilde

12. - 13. september

3. oktober

9408 18 0008

Kolding

30. - 31. maj

18. juni

9401 17 0019

SYDDANMARK

Kolding

21. - 22. november

6. december

9401 17 0020

Kolding

22. - 23. januar

6. februar

9408 18 0009

Odense

16. - 17. april

7. maj

9408 18 0010

7. - 8. november

22. november

9408 18 0011

MIDTJYLLAND Århus

31. jan. - 1. februar

28. februar

9401 17 0021

Kolding

Århus

2. - 3. maj

22. maj

9401 17 0022

MIDTJYLLAND

Århus

3. - 4. september

24. september

9401 17 0023

Århus

18. - 19. april

3. maj

9408 18 0012

Århus

5. - 6. november

19. november

9401 17 0024

Århus

8. - 9. oktober

31. oktober

9408 18 0013

NORDJYLLAND

NORDJYLLAND

Aalborg

26. - 27. februar

12. marts

9401 17 0025

Aalborg

16. - 17. maj

7. juni

9408 18 0014

Aalborg

29. - 30. oktober

15. november

9401 17 0026

Aalborg

7. - 8. november

22. november

9408 18 0015

10

11


SUPPLERENDE KURSER & TEMADAGE

KURSUS

KURSUS

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Fra stress til arbejdsglæde

Du sidder til møde i arbejdsmiljøudvalget, og I skal beslutte, hvordan I griber indsatsen med det psykiske arbejdsmiljø an i din virksomhed.

Bliv klogere på adfærdsmønstre og lær at spotte faresignalerne for, hvornår din kollega er på vej mod farligt stress, så du kan bruge de rette værktøjer til at håndtere situationen korrekt.

Hvad er der på spil? Hvad kan du bidrage med? Og hvordan sikrer I i fællesskab et sundt, sikkert og godt arbejdsmiljø for kollegaer og medarbejdere? Indhold • Betydningen af trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø • De seks guldkorn til virksomhedens sociale kapital • Trivselsundersøgelser - do’s and don’ts • Få hele organisationen med i trivselsprocesserne (IGLO) • APV metoder i det psykiske arbejdsmiljø • Anerkendende og ressourceorienteret kommunikation • Hvad gør I på jeres egen arbejdsplads? Målgruppe Kurset er for både nyvalgte og erfarne arbejdsmiljørepræsentanter og for alle med en interesse i arbejdsmiljø.

Dato

• Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø • Håndtering af stress ved forandringer • Lær at teste via stressbarometeret • Faresignaler ved stress og udbrændthed • Motivation og arbejdsglæde i hverdagen • Trivselsfremmende initiativer til din arbejdsplads • Mindfulness meditation Målgruppe Kurset er for både nyvalgte og erfarne arbejdsmiljørepræsentanter og for alle med en interesse i arbejdsmiljø.

Kursusnr.

By

Dato

14. - 15. marts 9447180001

Kursusnr.

København

5. - 6. marts

9435180001

Aarhus

Kolding

13. - 14. juni

9435180002

Kolding

22. - 23. maj

9447180002

Helsingør

12. - 13. juni

9435180003

Helsingør

10. - 11. sept.

9447180003

København

5. - 6. sept.

9435180004

København

1. - 2. oktober 9447180004

Aarhus

5. - 6. nov.

9435180005

Tilmeld dig kurset på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse 12

Indhold

Datoer 2018

Datoer 2018 By

Arbejdsglæde i dit og dine kollegaers arbejdsliv har stor betydning for jeres livskvalitet, så tag stress alvorligt og lær at håndtere det korrekt.

Tilmeld dig kurset på konventum.dk/arbejdsmiljouddanelse 13


TEMADAG

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Kom godt i gang med den årlige arbejdsmiljødrøftelse Har du brug for viden og inspiration til, hvordan I kommer godt i gang med den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Så er denne temadag skræddersyet til dig Vi giver dig værktøjerne til at få skabt fokus på værdien af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i din virksomhed. Indhold • Hvad er formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse? • Hvilke formelle krav er der til den årlige arbejdsmiljødrøftelse? • Hvad skal den årlige drøftelse indeholde? • Hvordan kan vi/I arbejde med den, så den skaber værdi for virksomheden? Målgruppe Temadagen henvender sig til nyvalgte og erfarne medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har behov for inspiration til arbejdet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Datoer 2018 By

Dato

Kursusnr.

Kolding

21. marts

9454180001

København

15. maj

9454180002

Aarhus

25. oktober

9454180003

Helsingør

26. november 9454180004

Tilmeld dig temadagen på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse 14

15


Tilmelding & pris Du kan se alle datoer og byer, hvor vi udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på konventum.dk/arbejdsmiljouddannelse Du kan tilmelde dig online på konventum.dk eller via am-info@konventum.dk

Akademiuddannelse i ledelse

Ønsker du faglig sparring på din arbejdsmiljøuddannelse eller ønsker du uddannelsen tilpasset din virksomhed, er du velkommen til at kontakte vores kursusansvarlige Karina Flintholm Andersen på tlf 49 28 09 66 eller på am-info@konventum.dk for yderligere information.

Pris for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

fra kr. 4.295,-

ekskl. moms og inkl. undervisningsmaterialer og forplejning

Husk din efteruddannelse Når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, har du ret til min. 1½ dags efteruddannelse årligt ifølge Arbejdsmiljøloven.

Temadage og supplerende kurser

fra kr. 2.150,-

ekskl. moms og inkl. undervisningsmaterialer og forplejning

16

17


Akademiuddannelse 2018 LEDELSE I PRAKSIS

Modulet er på mange måder et grundlæggende modul på akademiuddannelsen i ledelse. Det handler om hvad ledelse i det hele taget er. Du arbejder med din personlige lederstil, med kommunikation, med konflikthåndtering, med hvad der motiverer kolleger og medarbejdere - og med hvordan man skaber forandring og udvikling.

KURSUSNR.:

5601-18-00-01

PERIODE

29. - 31. januar 10. oktober 22. - 24. oktober 1. november 12. - 13. november 12. og 13. december

PRIS: kr. 26.775,-

PERIODE

24. - 26. september 10. oktober 22. - 24. oktober 1. november 12. - 13. november 12. og 13. december

18

KURSUSNR.:

5604-18-00-01

PERIODE

10. - 12. september 25. september 8. - 10. oktober 24. oktober 12. - 13. november 3. og 4. december

Studiedag Eksamen

På modulet lærer du at gennemskue og forstå virksomheden/organisationen og dens strukturer, kulturer og processer. Målet er således, at du kan tage del i løsningen af organisationens problemstillinger - herunder at skabe kultur- eller strukturændringer.

5602-18-00-01

På dette modul lærer du at tage ansvar og lede på et strategisk niveau. Det handler både om at kunne arbejde med konkrete udfordringer ud fra en strategisk proces - og om at kunne se din virksomhed/organisation i helikopterperspektiv. Du lærer at analysere virksomhedens behov, at udvikle en strategi - og at gennemføre den. Vi kigger på virksomheden fra både direktør- og medarbejderniveau.

Studiedag

ORGANISATION OG ARBEJDSPSYKOLOGI

KURSUSNR.:

DET STRATEGISKE LEDERSKAB

PRIS: kr. 26.775,Studiedag Studiedag Eksamen

PRIS: kr. 26.775,Studiedag Studiedag Eksamen

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Hvordan tiltrækkes, fastholdes, udvikles og afskediges kolleger og medarbejdere? De fleste virksomheders vigtigste ressource er medarbejderne. Og i fagbevægelsen ved vi, at de mest produktive medarbejdere er glade og kompetenceudviklede medarbejdere. På modulet arbejdes med sammenhænge mellem HRM, medarbejdernes ønsker og virksomhedens øvrige strategier. KURSUSNR.:

5603-18-00-01

PERIODE

10. - 12. september 27. september 22. - 24. oktober 5. november 12. - 13. november 10. - 11. december

PRIS: kr. 26.775,Studiedag Studiedag Eksamen

19


Akademiuddannelse 2018 ARBEJDSMILJØ

Oplagt for dig, der er arbejdsmiljørepræsentant eller på anden måde arbejder med arbejdsmiljø. Modulet klæder dig, både praktisk og teoretisk, på til at tage professionel del i planlægning og udførelse af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Du får nye metoder og arbejder praktisk med ny teori - og bliver styrket i, hvordan du planlægger og varetager arbejdsmiljøarbejdet. KURSUSNR.:

6770-18-00-01

PERIODE

26. - 28. februar 14. marts 3. - 5. april 25. april 14. - 15. maj 11. og 12. juni

PRIS: kr. 26.775,Studiedag Studiedag Eksamen

KOMMUNIKATION I PRAKSIS

Nogen siger, at ledelsens - og den tillidsvalgtes - eneste værktøj er hans/hendes kommunikation. På dette modul udvikler du din personlige kommunikation. Du lærer at planlægge og gennemføre kommunikation - både når det gælder dialog, formidling, information og lytning - mundtligt, digitalt og skriftligt. Teoretisk og praktisk får du styr på, hvordan du skaber god kommunikation med kolleger og medarbejdere. KURSUSNR.:

5603-18-00-01

PERIODE

5. - 7. marts 22. marts 16. - 18. april 30. april 22. - 23. maj 13. og 14. juni

20

PRIS: kr. 26.775,-

CERTIFICERET OG IKKE-CERTIFICERET ARBEJDSMILJØLEDELSE

Der er obligatoriske krav til virksomhedernes egen-indsats på arbejdsmiljøområdet, og gennem opfyldelsen af Arbejdsmiljøloven har de danske virksomheder i Danmark i princippet opbygget en eller anden form for arbejdsmiljøledelsesystem. Virksomhedernes arbejdsmiljøledelsessystem kan certificeres efter en dansk bekendtgørelse eller efter den internationale standard OHSAS 18001 for arbejdsmiljøledelse. I uddannelsen indgår følgende temaer: Arbejdsmiljøledelse, Frivillige arbejdsmiljøledelsessystemer samt Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøledelse. Målet med uddannelsen er, at deltagerne får styrket deres viden om de centrale elementer i arbejdsmiljøledelse og arbejdsmiljøcertificering, indflydelse i arbejdet med at implementere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem, overblik over forskelle og ligheder mellem certificeret og ikke-certificeret arbejdsmiljøledelse samt indblik i de stærke og svage sider ved certificeret arbejdsmiljøledelse. KURSUSNR.:

6774-18-00-01

PERIODE

29. - 31. januar 1. marts 19. - 21. marts 6. april 23. - 24. april 6. og 7. juni

PRIS: kr. 26.775,Studiedag Studiedag Eksamen

Studiedag Studiedag Eksamen

21


Akademiuddannelse 2018

PRAKTISK INFORMATION

AFGANGSPROJEKT

Afgangsprojektet har til formål at dokumentere, at du på et metodisk og analytisk grundlag kan behandle en kompleks problemstilling på din arbejdsplads eller i din branche. Afgangsprojektet er som hovedregel en individuel opgave. KURSUSNR.:

5606-18-00-01

PERIODE

3. - 4. september 2. oktober 5. - 6. november 12. og 13. december

PRIS: kr. 20.960,-

Akademiuddannelsen er for dig, der er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, afdelings-/-næstformand - eller på anden måde spiller en central rolle overfor kolleger, medarbejdere eller ledelse. Det er en anerkendt kompetencegivende uddannelse, der udvikler dine kompetencer på et højt niveau inden for kommunikation, ledelse, gennemslagskraft, forandringer og meget mere. Vi tager udgangspunkt i både de klassiske teorier og den nyeste viden - hele tiden med hverdagen for øje. Du bliver en anden - og stærkere - person!

Studiedag Eksamen

FORM

Uddannelsen består af 6 moduler (fag), som du kan tage fleksibelt. Vi anbefaler dog, at man starter med ”Ledelse i praksis”, ”Arbejdsmiljø” eller eventuelt ”Organisation og arbejdspsykologi”. Hvert modul består af 3 seminarer á 2 eller 3 dage på Konventum A/S. Her får du mulighed for at fordybe dig - og opbygge et stærkt netværk med dine medstuderende. Derudover deltager du i 2 ”studiedage” - altså møder/undervisning over nettet. En studiedag består typisk at et ”møde” på ca. 1,5 time, samt en efterfølgende opgave. Du får naturligvis hjælp til det tekniske. På hvert modul laver du enskriftlig opgave, og går til eksamen. Du får masser af vejledning til opgaven undervejs - og vores erfaring er, at ALLE kan lave opgaven - også selv om de ikke er vant til at skrive.

VIL DU VIDE MERE Vedr. praktiske forhold

Vedr. uddannelsesindhold

Jannie Drachmann Rasmussen Nadja Christy Kursusadministrator Konsulent Mail: kursus@konventum.dk Mail: nc@konventum.dk Telefon: 49 28 09 95 Telefon: 30 51 76 73

22

23


Gl. Hellebækvej 70 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk 24

Arbejdsmiljouddannelse 2018  

Konventum udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og supplerende kurser. Vi benytter læringsstile i undervisningen.

Arbejdsmiljouddannelse 2018  

Konventum udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og supplerende kurser. Vi benytter læringsstile i undervisningen.