__MAIN_TEXT__

Page 1

17. – 21. AUGUST

ARBEJDSLIVSTOPMØDE 2020

OBS: Topmødet skulle tidligere være afholdt i juni, men er flyttet til aug. grundet corona

NÅR KRISEN RAMMER STOP! I må ikke arbejde mere, i hvert fald ikke som I plejer. Corona ramte os alle med storm, og for mange blev der vendt op og ned på arbejdslivet. Nogle blev sendt hjem, andre skulle ændre på arbejdsgangene, og for nogen blev kerneopgaven eller produktionen lavet om til noget helt andet. Nu er samfundet ved at åbne op igen, men hvad har det haft af betydning for vores arbejdsliv, hvad kan vi lære af det hele, og hvordan har det påvirket vores opgaver som tillidsvalgt? Dette års ArbejdslivsTopmøde tager fat på disse spørgsmål, så vi i fællesskab kan komme videre mod en lysere fremtid. Men vi forholder os ikke alene til den aktuelle krise. Vi ser også tilbage for at lære af fortidens udfordringer, samt ser ud i den ret nære fremtid, så vi kan ruste os til de kommende kriser og udfordringer, der vil komme til at ramme vores arbejdsliv.

Man

dag

17.

aug

Velkomst kl. 10.00 Arbejdsliv under og efter Corona

Tirs

dag

18.

aug

Cases fra virkeligheden - forandringens betydning for samarbejdet

Anders Petersen, Lektor i sociologi, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg universitet

Dialog og samarbejde i en krisetid

Fællesskabsaktivitet

Gruppearbejde om social dialog og samarbejde

Leg og lær med robotteknologi, hvor vi alle kan være med

TekSam: Ole Larsen, CO-I & Jan Lorentzen, DI.

Ons

dag

19.

aug

Tors d

ag 2

0. au

g

Virtuel ledelse og samarbejde under corona-krisen – hvad har vi lært?

Historiens vingesus

Mental sundhed i en tid med frygt og konflikter

Pia Fris Laneth, politolog og forfatter

Steen E. Navrbjerg, Lektor, FAOS, Københavns Universitet.

Inger-Marie Wiegman og Henrik Ankerstjerne Eriksen, begge partnere og arbejdsmiljøkonsulenter, TeamArbejdsliv

- Dag på Arbejdermuseet

Lige ret for rig og fattig - en fortælling om, hvordan Danmark blev demokratisk De presserende udfordringer

Vi arbejder med den tid vi står i nu, og de udfordringer den er præget af.

TILMELDING: Kursusnr. 5310-20-00-01 • Dato: 17. - 21. august 2020 For FIU-medlemmer: Tilmeld dig via din medlemsorganisation. For medlemmer der ikke er med i FIU-samarbejdet: Tilmelding via mail: kursus@konventum.dk YDERLIGERE INFORMATION: Spørgsmål om indhold kontakt Jesper Dragsbæk, jd@konventum.dk, 27 21 15 40. For spørgsmål til det praktiske kontakt kursus@konventum.dk, 49 28 09 00.

Frad ag

21.

aug

Afslutning på hele ugen To-go-bolle kl. 11.00

Profile for Konventum

ArbejdslivsTopmøde 2020  

Corona ramte os alle med storm. Hvad betyder det for vores arbejdsliv når samfundet åbner op igen og hvordan påvirker det vores opgaver, so...

ArbejdslivsTopmøde 2020  

Corona ramte os alle med storm. Hvad betyder det for vores arbejdsliv når samfundet åbner op igen og hvordan påvirker det vores opgaver, so...

Profile for konventum