Page 1

kontrast ljusdesign


Rätt ljus kan förvandla det mesta till god design Ljus som får folk att må bra – det är god design för oss. Vi antar utmaningen att hitta rätt ljus oavsett rådande grund­för­ut­ sättningar. Exklusiv, stilren, vacker, pikant, vardagsgrå eller rentav trist. Varje miljö är unik och kräver sitt när det gäller omtanke och engagemang. Kontrast Ljusdesign skapar belysning som är anpassad efter kundens önske­mål – och användarens behov. Vi ser till funktion, form och teknik och skapar helhetslösningar som passar såväl öga som budget.


Vi sätter ljus på dina visioner Behöver du belysningskompetens? Kontrast Ljusdesign är ett innovativt kon­sultföretag som framgångsrikt jobbat med belysningsprojektering, sam­ord­ning och ljusdesign sedan starten 2003. Sedan 2007 ingår företaget i Kontrast Group. Kanske är det vår förmåga att skräd­dar­­sy estetiska och funktionella belysn­ings­ lösningar som givit oss ett gott rykte både nationellt och inter­nationellt. Eller vår för­ måga att tänka nytt – allt inom ramen för kundernas önskemål, drömmar och visioner.

I A

Eh

h

d

a P


Planerat eller oplanerat ? Det är ofta lönsamt att tänka på belysningen redan tidigt i ett projekt. med ljusets hjälp kan inredning poängteras, trivsel skapas och den aktuella miljön uppfylla sitt syfte. när vi på Kontrast Ljusdesign blir inkopp­ lade tidigt i projekten kan vi se till den ljusa helheten på ett helt annat sätt än många andra aktörer på marknaden. Vi är leveran­ törsoberoende. Det garanterar att just dina behov och önskemål prioriteras. Förutom estetisk och funktionell belysning står vi för trygghet och samordning. Kontrast Ljusdesign väger in faktorer som energi­ effektivitet och miljöhänsyn. Vi hittar smarta lösningar som passar i den aktuella bygg­ processen och som underlättar framtida underhåll. om vi får frågan om det märks skillnad mellan de projekt där belysningsfrågan har integrerats i en helhet, jämfört när det varit mer oplanerat arbete, kan du säkert ana vårt svar …


100 Lux

25 Lux

11 Lux

Vi pratar elektriska För att skapa en funktionell och genom­ tänkt ljusmiljö räcker det inte med att bara ”sätta upp en snygg lampa”. Kontrast Ljus­ design har gedigen kunskap och för­ståelse för hur tekniska förhållanden inverkar på visuella upplevelser i tid och rum. Vi har även kännedom om bygg­pro­ces­sen, förmåga till samordning och inte minst personliga kontakter. Sammantaget är detta också viktiga förutsättningar för att kunna skapa bra ljus.

Ljusflöden, luminans och kontrast Kontrast Ljusdesign har en unik mix av kompetens. Samtliga medarbetare hos oss

är diplomerade belysningsprojek­törer från Ljushögskolan i Jönköping. Flera har även bakgrund som elinstallatörer, vilket är till nytta i projekteringsarbetet. Vi har de kun­ skaper som krävs för att kunna förstå olika projekts förutsättningar. Vi är dessutom goda pedagoger, vilket vi är stolta över. Våra medarbetare anlitas av Ljushög­­ skolan i Jönköping för att undervisa i belys­ nings­projektering och ljusdesign. Vi bistår också internationella armaturleverantörer med projektering samt svarar för nationella grund- och fortbildningar gällande ljus­ beräkningsprogrammet DIALux.


Belysning från världens bästa tillverkare Som professionella ljusdesigners genom­ för vi projekteringar. Kontrast Ljusdesign kan även finnas med i nästa steg och bland annat tillhandahålla armaturer och ljuskällor från de bästa tillverkarna världen över. Detta sker via vårt moderbolag Kontrast Group som är ett leve­r an­törs­­oberoende säljbolag.


Visioner vi redan belyst med stor intensitet och glöd har vi givit oss hän i de många, spännande projekt som vi hittills åtagit oss. inget projekt har varit för stort eller för litet. oavsett om det handlat om offentliga miljöer eller privata hem har vi haft många framgångar – och den största belöningen är alla nöjda kunder. Tro nu för all del inte att vi är mätta. Kontrast Ljusdesign har som mål att vara det självklara valet för dig som har behov av belysningskompetens – nu och i framtiden.


Vi släcker inte ljuset när vi går Som kund hos Kontrast Ljusdesign kan du vara förvissad om att du får kvalificerat stöd i alla led – från idé till genomförande. Även efteråt, när installatören och besiktnings­ mannen gått hem, finns vi kvar och ger support. Dels får du fyllig dokumenta­tion och en underhållsplan för varje anläg­gning. Dels kan vi, via vår Ljussupport, erbjuda dig service gällande drift och underhåll. Kontrast Ljusdesign är en helhetsleveran­ tör inom belysningsområdet och vi brinner för att förverkliga dina ljus­visioner.

Vill du veta mer om hur vi kan lysa upp din framtid är du alltid välkommen att ringa oss på tel. 036 -12 59 50. Du kan också besöka oss på www.kontrastljusdesign.se.


kontrast ljusdesign Västra Storgatan 11, S-553 15 Jönköping

phone

+46 (0)36 -12 59 50

E-mail

info@kontrastljusdesign.se

WEB

www.kontrastljusdesign.se

Kontrast Ljusdesign  

Företagspresentation

Kontrast Ljusdesign  

Företagspresentation

Advertisement