Page 1

HOLMRIS INSPIRATION office collection vol III


HOLMRIS INSPIRATION office collection vol III


Holmris Office A/S er et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske boligog projektmarked.

in sp iration voll III

Holmris Office

Siden 1994 har vi specialiseret os i kontormøbelinventar og er nu blandt de mest innovative danske virksomheder indenfor dette område. Vi har hele tiden fokus på ergonomi, funktionalitet, design og trends. Dette gør, at vore møbler lever op til de krav, der i dag stilles til moderne kvalitetsmøbler.

Holmris Office A/S is a family owned company, and through 3 generations Holmris has supplied the Danish living- and project market with premium-quality furniture. Since 1994 we have specialized in manufacturing office furniture and are now among the most innovative Danish companies within the furniture industry. We keep constantly focus on ergonomics, functionality, design and trends, and our furniture meet today´s requirements to modern quality furniture. www.holmris.dk · www.holmris.com

4

//inspiration//office collection//vol III

5


G E NE S E OFFICE,CA FÉ,CONFERENCE DESIGN: VOSS & HEDLUND

6

//inspiration//office collection//vol III

7


G en ese Black & Dusk FrakĂŠ edition DESIGN: VOSS & HEDLUND

8

//inspiration//office collection//vol III

9


G E NE S E E X CLUS IVE OFFICE

10

//inspiration//office collection//vol III

11


G E NE S E TEA K VENEER

12

//inspiration//office collection//vol III

13


G E NE S E M Y CA BINET GENESE DESIGN: VOSS & HEDLUND

14

//inspiration//office collection//vol III

15


X 12 S KRIV EBORD/ DES K 16

//inspiration//office collection//vol III

17


X 12 D E S K & NONS TOP STORAGE 18

//inspiration//office collection//vol III

19


X 12 D E S K & NONS TOP STORAGE 20

//inspiration//office collection//vol III

21


Q 20 D E S K & S PRINTER MAX STORAGE 22

//inspiration//office collection//vol III

23


Q 20 D E S K,S PRINTER STORAGE,MYCABINET MyCabinet – Design: Voss & Hedlund

24

//inspiration//office collection//vol III

25


Q 20 D E S K & S PRINTER STORAGE

26

//inspiration//office collection//vol III

27


Q 20 D E S K & S PRINTER MAX STORAGE 28

//inspiration//office collection//vol III

29


Q 10 D E S K & S PRINTER STORAGE

30

//inspiration//office collection//vol III

31


Q 10 D E S K & S PRINTER STORAGE 32

//inspiration//office collection//vol III

33


TI ME OUT 34

//inspiration//office collection//vol III

35


TA B LE & BENCH 36

//inspiration//office collection//vol III

37


RE C E PTION 38

//inspiration//office collection//vol III

39


MI LK DE S K

MI LK DE S K A CCES S ORIES DESIGN: SØREN ROSE

40

//inspiration//office collection//vol III

41


4 MI LK DE S K 42

//inspiration//office collection//vol III

43


G RA NDE M ILK DES K 44

//inspiration//office collection//vol III

45


MI NI M ILK MINI MILK HIGH

MINI MILK LOW

46

//inspiration//office collection//vol III

DESIGN: SØREN ROSE STUDIO

47


S WI NG S OFA

swin g S M A LL TA LK BY GATE 95 48

//inspiration//office collection//vol III

SWING SMALL TALK

49


F RE E BY GATE 95 50

//inspiration//office collection//vol III

51


PI TS TOP BY GATE 95

C LI C K BY GATE 95 52

//inspiration//office collection//vol III

CLICK

53


con cep t foldable TABLE BY SAVIR design 54

//inspiration//office collection//vol III

55


G ATE chairS BY S AVIR DESIGN

con cep t foldable TABLE BY SAVIR design

57 //inspiration//office collection//vol III

56


G ATE CHA IRS BY S AVIR DESIGN 58

//inspiration//office collection//vol III

59


RE F E RE NCER/ REFERENCES S E B B A NK,COPENHA GEN,DK

61 //inspiration//office collection//vol III

60


RE F E RE NCER/ REFERENCES S E B B A NK,COPENHA GEN,DK

63 //inspiration//office collection//vol III

62


RE F E RE NCER/ REFERENCES S I MC ORP,COPENHA GEN,DK

65 //inspiration//office collection//vol III

64


RE F E RE NCER/ REFERENCES MI D D E LFA RT S PA REKASSE,DK

67 //inspiration//office collection//vol III

66


RE F E RE NCER/ REFERENCES I N2ME DIA ,COPENHA GEN,DK

69


RE F E RE NCER/ REFERENCES I N2ME DIA ,COPENHA GEN,DK

70

//inspiration//office collection//vol III

DESIGN: SØREN ROSE STUDIO

71


D A H L A DV OKATERNE,VIBORG,DK

RE F E RE NCER/ REFERENCES D B I ,D K

73 //inspiration//office collection//vol III

72


RE F E RE NCER/ REFERENCES S PA RE KA S S EN KRONJYLLAND,AARHUS,D K

75


RE F E RE NCER/ REFERENCES F O RM3,KOLDING,DK 77


RE F E RE NCER/ REFERENCES V I B O r G RÅ DHUS 78

//inspiration//office collection//vol III

79


RE F E RE NCER/ REFERENCES V E S TA S

RE F E RE NCER/ REFERENCES V I B O r G RÅ DHUS

81 //inspiration//office collection//vol III

80


DANSK MØBEL KONTROL Dansk møbelkontrols formål er at arbejde for produktion af kvalitetsmøbler i Danmark. Dette formål sikres gennem et sæt af krav til materialer, produktionsmetoder, produkter og kontrolbesøg. Møbler med Dansk Møbelkontrols registrerede mærke er en garanti for møbler af upåklagelig kvalitet, som opfylder de høje krav til materialer, produktionsmetoder, sikkerhed, styrke og holdbarhed.

QUALITY CONTROL

HOLMRIS MILJØ Holmris Office kan med stolthed kalde sig en ”miljørigtig virksomhed”. Vi har udarbejdet mål og handlingsplaner for at nedbringe miljøpåvirkninger overalt i virksomheden og blev i 2009 ISO14001 – certificeret. At være en miljørigtig virksomhed betyder at vi fører en ”grøn linie”, og at der konstant er fokus på miljøpåvirkning, forbrug, udledninger og affald. Derudover skal vi hvert år udarbejde en handlingsplan for at nedbringe disse. For medarbejderne gælder det også om at være miljøbevidst og handle i overensstemmelse med handlingsplanerne. Et ISO Certifikat er et troværdigt signal til omverdenen om, at vi tager miljøledelse alvorligt.

HOLMRIS ENVIRONMENT It is with great pride Holmris Office is now announced to be “eco-friendly company”. We have formulated objects and plans of action to reduce exposure in every part of the company, and was ISO 14001 certified in 2009. Being an eco-friendly company means implementing a “green line” with an ongoing focus on exposure, consumption, emissions and waste. Additionally we will each year draw up a plan of action to reduce these. Employees are also required to be environmentally conscious and act according to plans of action. An ISO Certificate is a trustworthy signal to the outside world, that we take environmental management serious.

82

//inspiration//office collection//vol III

The objective of Danish Furniture Maker´s Quality Control is to work for production of Danish high-quality furniture. This objective is secured through high demands on materials, production methods, products and factory control visits. Furniture with the patented Danish Furniture Makers´ Quality Control labels is a sign of impeccable quality. Furniture fulfilling high requirements with regard to materials, production methods and to its stability, strength and durability.

LINAK Holmris Office har et tæt samarbejde med LINAK om hæve/sænke motorer til arbejdsborde. LINAK Koncernhovedkvarteret ligger i Guderup, Danmark, i en af verdens mest veludstyrede faciliteter til produktion af aktuatorer. Med mere end 1.400 dedikerede medarbejdere på verdensplan, er LINAK i dag verdensførende indenfor: ”design og produktion af elektriske lineære aktuatorsystemer”. Gennem årene har LINAK modtaget ros, anerkendelser og priser for at være en virksomhed i eksplosiv vækst, for de initiativrige produkter, den sociale bevidsthed og for at være en god arbejdsplads.

Holmris Office has a very close cooperation with Linak about manufacturing of motors for height adjustable sit stand desk. LINAK Group Headquarters is situated in Guderup in Denmark in one of the most well-equipped actuator production facilities in the world. With more than 1.400 dedicated employees worldwide, LINAK is today the world leader in: ”designing and manufacturing electric linear actuator systems” . Over the years, LINAK has received praise, accolades and awards for being a company undergoing explosive growth, for its initiative products, its social consciousness and for being a good place to work.

83


GENESE Design: Voss & Hedlund

DESIGNERS

DESIGNERS

GENESE: Holmris Office har samarbejdet med designerne Morten Voss & Christian Hedlund omkring Genese serien, som imødegår kravet om kreativitet, funktionalitet, elegance og inspiration til et moderne kontormiljø. Serien er udviklet til fremtidens kontor, hvor design og indretningsfilosofi er smeltet sammen, og der er skabt en serie med et klassisk udtryk, som er tilpasset den udvikling, som teknologien kræver.

MILK: hæve/sænke bordet er rendyrket funktionalitet og design. Det sædvanlige kaos af ledninger er organiseret i bordpladens indre og de indbyggede bokse kan indholde alt fra akvarium til blyantsholder. MILK er designet til alle Mac elskere.

GENESE: Holmris Office has joined forces with designers, Morten Voss & Christian Hedlund in making the Genese range. Genese counters the demand of creativity, functionalism, elegancy and inspiration for a modern office environment.The Genese range has been developed for the office of the future, in which design and layout philosophy has meltet together and created an assortment with a classical expression, adapted for the advancements, new technology demands.

84

MILK Design: Søren Rose Kjær

//inspiration//office collection//vol III

MILK: The Milk sit/stand desk is simple unadulterated function and design. The accustomed chaos of wires are organized in the bowels of the desk and the builtin boxes can contain anything from an aquarium to a penholder. Milk is designed for everyone who loves Mac.

85


holmris.dk


Holmris Office A/S TLF. +45 86 68 24 00 FAX. +45 86 68 19 55 Mail: sales@holmris.dk

Holmris Showroom Odinsvej 5 DK - 8850 Bjerringbro www.holmris.COM

inspirationskatalog_lavopl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you