Page 1

Menu CRM * Business Intelligence * PlanlĂŚgning


Ravarer o

CRM SuperOffice er et af Europas førende standard CRM systemer. SuperOffice CRM er det ideele værktøj til at strukturere kunde­ information og effektivisere arbejdsprocesser i alle virksomhedens kundevendte funktioner.

Business Intelligence Concept ‘09 Kontineo skaber sammenhæng mellem mennesker og systemer, og optimerer investeringen i SuperOffice, ved at levere forretnings­­ overblik med rapportering og Business Intelligence. Kontineo effektiviserer arbejdsgange med automation, synkronisering, work flow og data monitoring. Concept ‘09 er en suite af Business Intelligence værktøjer hvor både sælgere, koordinatorer, afdelingsledere og topledelse hurtigt og overskueligt kan vurdere den aktuelle salgsindsats i forhold til virksomhedens strate­giske mål, både samlet og for den enkelte kundegruppe.

Velkommen Tillad os at præsentere en samling udsøgte retter, der tilsammen udgør en helhed af CRM, Business Intelligence og planlægnings værktøjer. Hovedingrediensen er SuperOffice CRM, krydret med en række stærke BI-værktøjer fra Kontineo. De gode råvarer er opdelt i forskellige retter, der kan spises hver for sig, alt afhængig af hvor langt man er i processen med at implementere CRM. For at gøre det let for dig at vælge, har vi sammensat de forskellige retter i

5 GOURMET MENUER ,

Planlægning

så du hurtigt kommer i gang med CRM, og får udbytte allerede fra dag ét.

C-Route C-Route segmenterer dine kunder og kombinerer dem på en visuel måde med din kalender og Google Maps. Det gør dig effektiv når du aftaler møder og planlægger kørsel, og hjælper dig med at besøge de rigtige kunder på det rigtige tidspunkt. Du sparer tid og kilometer, samtidig med at kundeloyaliteten øges. C-Route spiller sammen med dit SuperOffice CRM, og gør det lettere at anvende og holde opdateret.

God appetit


6

Retters

Menu

Vi tilbyder en komplet Menu bestående af 6 retter, der tilsammen udgør en helhed - og her kan du se hvad de enkelte retter indeholder. At spise hele menuen på een gang er en stor mundfuld, og vi har derfor sammensat en række mere letfordøjelige Gourmet Menuer, som du finder beskrevet på de næste sider.

Forret

ERP Integration & Kundesegmentering Få dine kunder automatisk segmenteret og overført fra dit eksisterende økonomisystem til CRM. Du får et stærkt overblik over kunderne, og er hurtigt oppe at køre, så du allerede fra dag 1 får stort udbytte af dit CRM.

Ingredienser Kontineo Concept ‘09 modul - ERP Sync (Synkroniserings software) Kontineo Concept ‘09 modul - Customer Segmentation *

Installation og opsætning af første kundeoprettelse i CRM . Opsætning med løbende synkronisering af Kundedata fra økonomisystem til CRM. *

Automatisk kundesegmentering i ABC og Loyalitet, beregnet på salgstal - eller – opsat til manuel kundesegmentering.

Mellemret

Kundeindsigt & Data optimering Du får en omfattende kundeanalyse, så du hurtigt får overblik over hvilke kunder der er vigtige. Samtidig er det let at gennemføre en styrkelse af data fundament og data kvalitet. Du bliver i stand til at planlægge en målrettet salgs/marketing indsats.

Ingredienser Kontineo Concept ‘09 modul - Excel WriteBack Kontineo Concept ‘09 modul - Customer Matrix *

Installation og konfiguration. Udarbejdelse af Kundematrix rapport for sælgere med egne kunder, og for afdelingsledere med virksomhedens kunder. *

½ dags Workshop med analyse af Kundematrix rapporterne, samt planlægning mod afsætningsforøgende salgsindsats.

Hovedret

SuperOffice CRM SuperOffice CRM er det ideele værktøj til at strukturere kundeinformation og effektivisere arbejdsprocesser i alle virksomhedens kundevendte funktioner.

Ingredienser SuperOffice CRM software *

Gennemgang af det tekniske miljø Installation og Opstart. *

Et møde med en konsulent med det formål at konfigurere din løsning korrekt.

Sorbet Planlægning & kundeoverblik Med en Mødeplanlægger og en Kundeprofil får sælgerne optimalt udbytte af de data der lægges i CRM systemet.

Ingredienser Kontineo Concept ’09 modul - Mødeplanlægger Kontineo Concept ‘09 modul - Kundeprofil *

Installation og konfiguration

Dessert

Automatisering Få automatiseret trivielle administrative opgaver, og få større udbytte af salgsmøder. Automatisk udsendelse af Kundematrix rapporter med Email før salgsmøder. Automatisk udsendelse af Kundeprofil i god tid før kundemøder.

Ingredienser Kontineo Concept ’09 modul - Automation *

Installation og konfiguration

Kaffe

Møde- og Kørselsplanlægning

Her er værktøjet til at effektivisere planlægning og kørsel for salgs- og servicefolk, samtidig med at indsatsen mod de vigtige kunder fastholdes.

Ingredienser Kontineo C-Route *

Installation og konfiguration


Gourmet

Menuer

For at CRM kan indføres med succes i virksomheden, kræves der et stort engagement fra både ledelse og daglige brugere. En af de vigtigste faktorer for succes er at løsningen ikke er for kompleks fra starten, og først udvides når alle er rutinerede brugere. Kontineo tilbyder en række værktøjer der både gør det lettere at komme i gang med CRM, og lettere at vedligeholde bagefter. Gourmet Menuerne er sammensat med fokus på at du kommer godt fra start og hurtigt opnår fuldt udbytte af din investering.

GOURMET MENUER

Gourmet 1

Gourmet 2

Gourmet 3

Gourmet 4

Gourmet 5

X

X

X

X

X

X

X

X

Retter FORRET

ERP Integration + Kundesegmentering

Kontineo Concept ‘09 moduler

MELLEMRET Kundeindsigt + Data optimering

Kontineo Concept ‘09 moduler

HOVEDRET

SuperOffice CRM

SuperOffice CRM

SORBET

Planlægning + kundeoverblik

Kontineo Concept ‘09 moduler

X

X

DESSERT

Automatisering

Kontineo Concept ‘09 moduler

X

X

KAFFE

Møde- og Kørselsplanlægning

Kontineo C-Route

Vælg version

X

X

X

X

X

Tilbehør

KAFFE

Kontineo C-Route - BASIC

Customer Backbone System

Analyse og teknisk implementering af CBS projekter

KAFFE

Kontineo C-Route - PRO

CRM Analyse

Rådgivningspakke til afklaring af CRM muligheder og mål

KAFFE

Kontineo C-Route - PREMIUM

Illustrator

Bruger kundedata til at prioritere salgsarbejdet med

Snap Shot

Forbedrer info fra sælgerne og giver data af høj kvalitet

Pipeline & KPI

Viser salgspipeline og forecast - Opsæt individuelle KPI

Duplicate Analyzer

Finder og fjerner gengangere af firmaer og personer

File Sync System

Automatiserer SuperOffice Satellite og Travel Replication

Kontineo BI Suite

Platform til Kontineo og egne software løsninger

CRM LØSNINGS MENU


Gourmet Menu HOVEDRET

1

SuperOffice CRM

Gourmet Menu FORRET

Denne menu består kun af Hovedretten, SuperOffice CRM. Menuen er velegnet til dig, der ønsker at komme i gang med en standard CRMløsning, men ellers ikke ønsker at ændre nogen arbejdsprocesser i starten. Der er typisk mellem 1-10 brugere, og det primære mål er én central kilde til alle kundedata.

3

ERP integration & Kundesegmentering HOVEDRET SuperOffice CRM KAFFE Møde- og Kørselsplanlægning

Denne menu består af Forret (se Gourmet Menu 2), Hovedret (se Gourmet Menu 1), og Kaffe.

Med SuperOffice CRM er det enkelt at holde styr på alle former for kommuni­ kation, og du får omfattende oversigt over enhver form for informtion, der er knyttet til dine kontakter. Derudover får du let adgang til al relevant infor­ mation, uanset hvem der har ansvar for den aktuelle kontakt, hvilket fremmer produktivitet og samarbejde på tværs af virksomheden.

Her er den perfekt sammensatte menu til dig der vil i gang med CRM på en nem og hurtig måde, og samtidig også har kørende sælgere i marken.

SuperOffice CRM tilbydes i en standardudgave, som kan udvides med en lang række moduler, konfigureringer og support..

C-Route er et professionelt og visuelt værktøj til møde- og kørselsplanlæg­ ning. Programmet geo-koder automatisk alle kunder, og viser i Google Maps hvor aftalerne i din kalender er placeret på et landkort. Du kan se alle øvrige kunder der ligger på din rute, og ikonernes udseende fortæller dig straks om kunden f.eks. er vigtig, og om det er længe siden han er blevet besøgt. Et klik på kundens ikon og du har alle data og kontaktinfo lige ved hånden. Ring til kunden, aftal et møde, tilføj aktiviteten med et enkelt klik, og din kalender er straks opdateret med ankomst- og afgangstider. Systemet registrerer også automatisk tidsforbrug, antal møder og kørte kilometer.

Gourmet Menu FORRET

2

ERP integration & Kundesegmentering HOVEDRET SuperOffice CRM

Denne menu består af Forret og Hovedret (se Gourmet Menu 1). Menuen henvender sig til dig der ønsker en standard CRM-løsning, som fra starten indeholder kundedata,og derfor straks kan tages i brug fra dag eet. Forretten består af Kontineo synkroniserings software, som automatisk overfører din eksisterende kundedatabase fra økonomisystemet til SuperOffice CRM. Det betyder at du ikke skal bruge ressourcer på at oprette disse data i CRM-systemet. Samtidig med at kundedata overføres til CRM sker der også en automatisk segmentering af dine kunder i A, B og C, ud fra omsætning og potentiale som standard. Segmentering kan gøres på mange måder og tilpasses 100% til netop din virksomhed.

Kaffen serveres her med både Cognac og Cigar i form af Kontineo C-Route, som er programmet der på en helt ny og intelligent måde kombinerer dine kunder med din kalender og Google Maps.

Når du har udfyldt din kalenderdag, kan du med et enkelt klik overføre hele kørsels­vejledningen til GPS’en i din Android mobiltelefon, og så er du kørende. C-Route indeholder værktøjer som gør salgsindsatsen synlig og målbar. Det gør det meget lettere at fokusere indsatsen, og sikre at det er det rigtige mix af store og små kunder eller projekt­deltagere der besøges. C-Route tilbydes i 3 forskellige udgaver: Basic, Pro og Premium. I Pro-udgaven er der en “Find bedste tid for besøg”-feature, som gennemsøger din kalender og foreslår alternative tidspunkter for besøg hos kunden når du er i nærheden. I Premium-udgaven er der mulighed for automatisk kørselsplanlægning for bl.a. servicefolk.

CRM LØSNINGS MENU


Gourmet Menu

4

ERP integration & Kundesegmentering MELLEMRET Kundeindsigt & Dataoptimering HOVEDRET SuperOffice CRM SORBET Planlægning & Kundeoverblik DESSERT Automatisering

FORRET

Denne menu består af Forret (se Gourmet Menu 2), Mellemret, Hovedret (se Gourmet Menu 1), Sorbet og Dessert. Dette er menuen til dig der er klar til at målrette indsatsen, og styrke relatio­ nerne til dine kunder. I denne menu finder du et stærkt CRM-system, tilsat hele suiten af Business Intelligence værktøjer fra Kontineo Concept ‘09, som er det avancerede værktøj for ledelsen der ønsker analytisk overblik og målstyring. Concept ‘09 gør salgsindsatsen synlig og målbar, og giver dig et overblik over hvilke kunder der er vigtige, og i hvilke segmenter der ligger flest penge. I Concept ‘09 kan både sælgere, koordinatorer, afdelingsledere og topledelse hurtigt og overskueligt vurdere den aktuelle salgsindsats i forhold til virksomhedens strategiske mål, både samlet og for den enkelte kundegruppe. Concept 09’ indeholder værktøjer til styrkelse af data fundament og data kvalitet, samt værktøjer til automatisering af administrative arbejdsopgaver, så som automatisk udsendelse af rapporter, og generering af kundeprofiler.

Gourmet Menu

5

ERP integration & Kundesegmentering MELLEMRET Kundeindsigt & Dataoptimering HOVEDRET SuperOffice CRM SORBET Planlægning & Kundeoverblik DESSERT Automatisering KAFFE Møde- og Kørselsplanlægning

FORRET

Denne menu består af alle 6 retter i Buffet’en (se Gourmet Menu 1-4). Dette er menuen til dig der allerede har en massse erfaring, og nu ønsker at styrke salgsindsatsen på både det strategiske og det operationelle niveau.

Tilbehor /

Udover de værktøjer du finder i Concept ‘09 og C-Route, tilbyder Kontineo også andre produkter og tjenester. Vi hjælper dig gerne med at analysere hvordan du får mest ud af din CRM investering, og hvordan du kommer videre med optimering af de interne processer.

Customer Backbone System

Virksomheder med mange afdelinger eller selskaber anvender ofte forskellige CRMog ERP-systemer. En af de store udfordringer er at få CRM og andre business data til at hænge sammen på tværs af systemerne. Kontineo har stor erfaring med sådanne projekter, og har den viden og teknologi, der konsoliderer kunder og systemer i et Customer Backbone System.

CRM Analyse

CRM Analyse er en samlet rådgivingspakke, beregnet til inspiration og afklaring af muligheder, behov og mål. Filosofien er at gå med små sikre skridt mod realistiske ambitioner. Pakken er til virksomheder der allerede har et CRM-system, eller overvejer at anskaffe et, og ønsker inspiration til at fastlægge mål for projektet. Der foretages en vurdering af hvilke processer der kan automatiseres, og hvordan man får CRM-værktøjerne til at spille optimalt sammen med virksomhedens øvrige systemer. Ved hjælp af Kontineo Illustrator, og kundeudtræk fra virksomhedens økonomisystem, laves en kundematrix som danner udgangspunkt for at prioritere kunderne.

Illustrator & Snap Shot

Illustrator laver en Kundematrix Analyse Rapport ud fra kundedata fra økonomisystem (ERP) og eventuelt CRM-system. Rapporten bruges til at prioritere kunderne med, og målrette salgsarbejdet. Rummer virksomhedens eksisterende IT-systemer ikke data af tilstrækkelig kvalitet er Snap Shot en velorganiseret proces, der indsamler og forbedrer informationerne fra virksomhedens sælgere.

Pipeline rapport & KPI-løsninger

PipeMatrix giver overblik over salg og pipeline i grafer, med adgang til salgslister og opdaterede forecasts. Du kan angive salgsmål i Excel, og få vist hvordan performance er i forhold til mål. Kontineo kan også tilbyde at special tilrette et KPI-fundament til den enkelte virksomhed.

Duplicate Analyzer

Duplicate Analyzer finder og fjerner gengangere af firmaer og personer i SuperOffice, og er et af flere redskaber til optimering af data kvalitet.

File Sync System File Sync System automatiserer SuperOffice Satellite og Travel Replication. Systemet overvåger SuperOffice Replication platformen og gør den mere stabil og pålidelig.

Kontineo BI Suite

Kontineo BI Suite er fundamentet under Concept ‘09 og øvrige BI-løsninger, men det er også et generisk værktøj til egen rapportering, automatisering, synkronisering, data­ visning, samt ved etablering af work flows der forbinder data på tværs af CRM, økonomiog andre datasystemer.


CRM LØSNINGS

Connecting people and systems KONTINEO A/S, Koldingvej 2A,Vester Nebel, DK- 6040 Egtved T: +45 7550 6221 • info@kontineo.com • www.kontineo.com

Kontineo Menu brochure v2 - 02.2011 - DK

MENU

CRM, Business Intelligence og Planlægning  

Kontineo gør SuperOffice CRM, Business Intelligence og kørselsplanlægning til en helhed.