Samengevoegde plannen

Page 1

OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE VOORGEVEL | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

10.66

B

7.14 buitenunit WP

6.53 47

6.06 7 95

D

123

4.15

2

4 356

4

5

3

2

9

- 0.10 6 voorgevel Jordaensstraat 13

4

0.00

2

250

A

250

C

1

138

606

2.99

- 0.02 6 voorgevel Jordaensstraat 15a


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE ACHTERGEVEL | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

10.66

B

7.14 buitenunit WP

6.53 6.13

6.06

A

95

7

4

1 190

4

A

293

D

8

3.13

9 6

7

2.78

63

606

6

8

3.23

A

C

4

4

0.00 - 0.05 monorail : plaatsing zonder dorpel

achtergevel Jordaensstraat 15a

250

313

1

9 monorail : plaatsing zonder dorpel

achtergevel Jordaensstraat 13

2.43


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE INPLANTING | SCHAAL 1/200 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

T1

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

st

ra

al

10

m

et

Afd. 1, sec. B, nr. 465 C en B perceel bebouwd schoolgebouw

er - bestaande betonplaten bovenzijde taw 23.62 -

- 772 -

z u id

403

oost

409

- taw 21.76 - taw 21.95 -

- taw 21.95 -

- taw 21.89 -

- taw 21.94 -

- 4468 F5

F6 F4

- bovenkant muur taw 24.98 -

PLAT DAK WONING Opp. 19 m2

PLAT DAK 1 bouwlaag

PLAT DAK WONING Opp. 97 m2

1591

PLAT DAK 2 bouwlagen

WP

perceelsgrens

HELLEND DAK

745

17

- dakrand 6.65 t.o.v. nulpas -

- taw 21.86 -

- binnenvloerpas -0.02 t.o.v. nulpas - 0.17 408

- 743 -

rooilijn

rwa dwa

212

- 0.10

dwarwa

542

16 28

H

- nok 10.81 t.o.v. nulpas -

0.00 = vloerpas gelijkvloers (gelijk aan taw 21.93)

401

- nok taw 29.07 -

- dakrand 6.13 t.o.v. nulpas -

PV- panelen voorzien

17 - dakrand taw 24.71 -

- dakrand 3.23 t.o.v. nulpas -

900

PLAT DAK 2 bouwlagen

- taw 21.93 -

BO UW ZO NE

402

PLAT DAK 1 bouwlaag

tonklinkers voetpad - be rs - betonklinke boordsteen rs ke lin nk to be goot -

- 0.32 HELLEND DAK

HELLEND DAK

achtertuin

1225

1508

- 0.05

400

voor het bouwen van een gesloten eengezingswoning met inpandige garage

achtertuin

- taw 21.94 -

200

OMGEVINGSAANVRAAG

- taw 21.89 -

- bovenkant taw 24.92 -

83

waterdoorlatend terras, infiltratie op eigen perceel (19 m2)

Jordaensstraat 15a Afd. 1, sec. B, nr. 310 Y5, lot 2 perceel bebouwd met gesloten eengezinswoning

283

achtertuin

perceelsopp. : 382,67 m2 perceel momenteel onbebouwd

- bestaande betonplaten bovenzijde taw 23.93 -

Afd. 1, sec. B, nr. 310 H8 perceel bebouwd met HOB eengezinswoning

- dakrand taw 24.36 -

- taw 21.89 -

WONING HULSBOSCH Jordaensstraat 15, 2550 Kontich Afd. 1, sec. B, nr. 310 Y5, lot 1

Jordaensstraat 13

achtertuin

- 4985 -

- bestaande draadafsluitig H = 100 -

achtertuin

83

noo

rd

- bestaande draadafsluitig H = 100 -

w est

ws

- 0.25

JO RDA rijweg -

a

ENSST

RAAT

emee sfalt - g

nteweg

544

- dakrand taw 26.08 -

- taw 22.09 -

- taw 21.61 -

- taw 21.68 -

F1 ws

F2

F3

kers etonklin rs tonklinke een - be boordst rs tonklinke pad - be

goot - b fiets

T1


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE LEGENDE Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

LEGENDE INPLANTING gevelsteen

houten plaatmateriaal

houten gevelbekleding

gipskartonplaat

hout (constructie)

chape

isolatie MW

volle betonblok

isolatie PUR/ PIR/ EPS

beton ter plaatse gestort

0.00

ontworpen maaiveld

0.00

bestaand maaiveld

- taw 6.13 -

hoogtelijnen TAW's bestaand maaiveld opgemeten door beëidigd landmeter foto's 1 t.e.m. 6 perceelsgrens bouwzone

cellenbeton

beton prefab

isolatie XPS

PE folie / EPDM dakhuid

contactfoam

volle grond

dwa rwa

putdeksels dwa/rwa

H

straatkap brandkraan

ws

waterslokker WP

buitenunit warmtepomp vierkant paaltje

VERLCHTINGSYSTEEM D | MECHANISCHE AFVOER EN TOEVOER - debieten volgens berekening EPB-deskundige - het leidingverloop werd indicatief op de plannen aangeduid : exacte positie en afmetingen te bepalen door de installateur tijdens de uitvoeringsfase ROOKMELDERS - van het optische type, cfr. decreet 08/05/2009 - exacte positie rookmelders te bepalen in samenspraak met de elektricien ZONE VOOR TECHNIEKEN - weergave slechts indicatief 0 100cm 500cm - opstelling in functie van de exacte afmetingen, te bepalen door de aannemer/installateur tijdens de uitvoeringsfase

ALLE FUNDERINGEN : - tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond - draagkracht min. 2,5kg/cm2 - afmetingen en eventuele wapeningen overeenkomstig de stabiliteitsstudie, eventuele verstevigingen te bepalen door de ingenieur ALLE RIOLERINGSBUIZEN : - Ø 110 tenzij anders vermeld - min. met een bedekking van 25 cm (wanneer in volle grond) - afwateringshelling RWA : 0,5 cm/m huishoudelijk afvalwater : 1 cm/m fecaliën : 1 cm/m het verloop van het ganse rioleringsstelsel kan op de werf besproken worden. eventuele wachtleidingen in samenspraak met de bouwheer fecaliën huishoudelijk afvalwater regenwater

GEVELMATERIALEN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

gevelsteen - kleur rood genuanceerd gevelbekleding - aluminium, kleur idem buitenschrijnwerk poort - aluminium, kleur idem buitenschrijnwerk buitenschrijnwerk - aluminium, kleur donkergrijs/zwart dorpel - aluminium, kleur idem buitenschrijnwerk dorpel - arduin, kleur naturel dakrandprofiel - aluminium, kleur idem buitenschrijnwerk balustrade - glas, kleur naturel, H 110 cm t.o.v. terrasafwerking regenwaterafvoer - kleur antrazink

GEVELMATERIALEN BUREN : A. gevelsteen - lichtgrijs/beige B. dakpannen - donkergrijs C. gevelpleister - wit D. dakpannen - bruin

kast data-aansluiting best. boom, te behouden


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE FUNDERING EN RIOLERING | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

regenwaterput 10.000 liter met niet-overrijdbaar deksel zie berekening document hemelwater hergebruik regenwater via pompinstallatie voor 2 wc's en 1 buitenkraantje

voorfilter in mangat

overloop put

keerklep

m2

totale dakoppervlakte : 114 waterdoorlatende verhardingen met infiltratie op eigen perceel : 19 m2 overloop aansluiting volgens richtlijnen van de gemeente

infiltratievoorziening op eigen perceel (exacte locatie nog te bepalen)

verluchting septische put via standleiding wc

* positie rioleringsputten te bepalen i.f.v. buitenaanleg en in samenspraak met BH * wachtleidingen ter plaatse met BH te bespreken tijdens startvergadering werf

met zijdelingse oppervlakte 2,24 m2 en inhoud 1.400 liter ; conform hemelwaterverordening

met niet-overrijdbaar deksel

pompput DWA (indien nodig)

T-stuk te voorzien op overloop nuttige inhoud: 5EB 3000L

* aansluiting op de openbare riolering volgens de richtlijnen van de gemeente en watermaatschappij * de aannemer dient de diepte en positie van de riolering te controleren voor uitvoering van de werken * eventueel kunnen de pompputten obv hiervan geschrapt worden

septische put (2 componenten) inspectieput DWA met reukafsluiter pompput RWA (indien nodig)

regenwaterrecuperatie vulleiding + aanzuigleiding

60

782 295 427

130

60

RWA

294

60

60

A' 60

206

134

34

60

keuken i.f.v. keukenplannen

304 5

354

40

658

40

5

betonnen funderingszool afstandsisolatie

wasm./ droogk.

FUNDERING OP VOLLE GROND Jordaensstraat 15a fundering op zolen

1036

1344

1421

Jordaensstraat 13 funderingswijze ongekend

warmtepomp

wc verd. badk. ventilatie

wc glv. handw.

nutsleidingen via aansluitbocht gas - water - elektriciteit - telefonie - TVD volgens richtlijen van de bevoegde maatschappijen

643 246

103

60

397

60

aansluitput DWA aansluitput RWA

43

97

62 129 60

Ø 160

Ø 160

233 RWA

520

z u id

A

oost

taande draadafsluitig H = 100 -

rd

w est

noo

753


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE GELIJKVLOERS | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich 9

www.ar2.be architectenbureau

763

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

32 326/ 250 luifel

405

16

nder dorpel

96

dagkant uitgelijnd met kastenwand

130

41

- 0.05

KEUKEN

324/ 250 schuifraam : monorail

inrichting keuken volgens keukenplan

plaatsing zonder dorpel

32 27

29

OVERDEKT TERRAS

plaatsing zonder dorpel verbreed onderprofiel

houtskeletwand 150 mm uitlatting met isolatie 60 mm uitlatting met luchtspouw 60 mm gevelleien

37

RWA

plaatsing zo

289

buitenkraantje positie te bespreken met BH

228/ 250 vast raam

98

135

A'

306/ 250 orail aam : mon ifr hu sc

270

466

met recirculatiedampkap

MT zitruimte

100

100

82

356 262

70

708

100

EETRUIMTE

19

80

RB 90 x 215

15

302

15

MA keuken

R rookmelder, exacte positie nog te bespreken

51 15

391 766

1508

320

wasm./ droogk.

MA berging

488

RB 90 x 215

binnenunit lucht-water WP (via bdk. naar plat dak)

15

Jordaensstraat 13 woning met achterbouw

1378

BERG. / TECHNIEKEN positie van de technieken zijn voor de uitvoering van de werken te bespreken met de aannemer

Jordaensstraat 15a woning

ZITRUIMTE

wc verd. badk. ventilatie

274

RB 144 x 256 glazen deur met vast zijpaneel, plafondhoog

15

MT zitruimte

RB 90 x 215 MA garage

MA wc

VESTIAIRE onder trap te voorzien

WC

GARAGE / TECHNIEKEN

TRAP gesloten z-profiel; aantrede 20 cm; optrede 18,75 cm

INKOMHAL

15

142

15

300

296

tellers

569

0.00 144 234

20

295

444

90

105 buitendeur

70/ 250

RWA

70

A

z u id

g

241/ 250 luifel

372/ 250 ort ct se ionaalpo 512

oost 753

houtskeletwand 150 mm uitlatting met isolatie 60 mm uitlatting met luchtspouw 60 mm aluminium bekleding

w est rd

de bekledin

17

noo

iggend met

- 0.02 - 0.10

29 37

129

gelijkl afwerking aansluiting met de linkerbuur ter plaatse te controleren op de werf

257/ 250 luifel

48

37

135

82

pakjesbus afmetingen nog exact te bepalen

78/ 250 luifel

29

houtskeletwand 150 mm isolatie 100 mm luchtspouw 20 mm gevelsteen 100 mm


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE VERDIEPING | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

9

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

A'

82

763

RWA

201

758

66

180

190 /190

283

135

PLAT DAK opp. 18 m2 waarvan 8 m2 voorzien als dakterras afstand tot de perceelsgrenzen min. 190 tenzij schriftelijk anders vastgelegd met de respectievelijke eigenaars links en rechts 9

40

190 / 190

158

plat dak

37

37

RWA

tablet 23

29

tablet 23

352

15

340

29 MT slpk.

houtskeletwand 150 mm uitlatting met isolatie 60 mm uitlatting met luchtspouw 60 mm gevelleien 221

MT slpk.

SLAAPKAMER 3

90

75

116

60

15

195

15

1508

247

50

235

167

DRESSING

platdakkoepel 100 x 100, elektrische voeding te voorzien

Jordaensstraat 15a woning

15 352

BADKAMER

MA

2.98 80

15

R rookmelder, exacte positie nog te bespreken

140

90 337

106

129

15

15

90

340

20

410

SLAAPKAMER 1

HOBBYRUIMTE

15

houtskeletwand 150 mm isolatie 100 mm luchtspouw 20 mm gevelsteen 100 mm

TRAP gesloten z-profiel; aantrede 20 cm; optrede 18,75 cm

MT slpk.

78

MT hobbyruimte

59

598

412

315

468

485

12

RB 90 x 215

15

15

15

90

90

doorlopend tablet; H ca. 120 cm

150

zone voor technieken; weergave indicatief, exacte afm./ positie te bepalen door AA tijdens uitvoering

NACHTHAL

RB 165 x 250 vaste glazen wand, plafondhoog

80

ventilatiebox : type D

MT

80

MA badk.

86 plat dak

60

60

platdakkoepel RB 90 x 215 100 x 100, elektrische voeding te voorzien

352

houtskeletwand 150 mm uitlatting met isolatie 60 mm uitlatting met luchtspouw 60 mm gevelleien

90

36

60

1225

15

constructie van de buur ter plaatse te controleren voor uitvoering

15

15

90

RB 90 x 215

RB 90 x 215

713

581

914

399

399

SLAAPKAMER 2

tablet 90

82

A

171

770

150 179

z u id

150

Jordaensstraat 13 woning

120 paneel 420 /123

oost

w est rd

RWA

noo

129

36

tablet 90


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE DAKEN | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

9

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

A'

763

82

83

,9

RWA

201

283

135

95

,8

PLAT DAK opp. 18 m2 waarvan 8 m2 voorzien als dakterras

66

758

9

914

221

RWA

713

plat dak

1508

PLAT DAK opp. 96 m2 PV- panelen te voorzien

Jordaensstraat 15a woning

platdakkoepel 100 x 100, elektrische voeding te voorzien

1225

platdakkoepel 100 x 100, elektrische voeding te voorzien

afvoer ventilatie

178,68°

weg uit de dakrand, niet zichtbaar vanop het terrein, positie i.f.v. draagstructuur

MT

buitenunit WP positie te bespreken met BH, voorzien van anti-trillingsmat

afvoer ventilatie

468

weg uit de dakrand, niet zichtbaar vanop het terrein, positie i.f.v. draagstructuur

MA

598 78

17

Jordaensstraat 13 woning

10

743

A

770

z u id

RWA

17

oost

w est rd

,4

noo

129

85

82

96

,1

745


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE DOORSNEDE AA | SCHAAL 1/50 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

buitenunit WP

gabarit Jordaensstraat 15a gabarit Jordaensstraat 13

dakhuid - EPDM dakisolatie PIR - 120 mm dampscherm watervaste multiplexplaat - 21 mm LVL(Q) houten roostering - 300 mm waartussen 120 mm isolatie houten uitlatting - 24 mm afwerking in gipskarton - 12,5 mm

chape + vloerafwerking - 60 mm contactfoam - 5 mm watervaste multiplexplaat - 21 mm LVL(Q) houten roostering - 300 mm met 120 mm isolatie houten uitlatting - 24 mm afwerking in gipskarton - 12,5 mm

3.13

- 0.02

ZITRUIMTE

250

INKOMHAL

256

313

63

42

138

SLAAPKAMER 3

190

DRESSING

8

NACHTHAL

2.98

250

KEUKEN / EETRUIMTE

0.00

- 0.05 verbreed onderprofiel

35

606

HOBBYRUIMTE

250

123

293

95

95

58

6.06

aardingslus

vloerafwerking - 20 mm cementgebonden chape met vloerverwarming - 70 mm vloerisolatie PUR - 100 mm betonplaat - ifv stabiliteitsstudie

aardingslus


OMGEVINGSAANVRAAG: VOOR HET BOUWEN VAN EEN GESLOTEN EENGEZINSWONING MET INPANDIGE GARAGE TERREINSNEDE TT | SCHAAL 1/200 Hulsbosch | Jordaensstraat 15, 2550 Kontich

www.ar2.be architectenbureau

frederik peltzerstraat 19 2500 lier

perceelsgrens

rooilijn

1509 bouwzone t.h.v. terreinsnede

WP

Geen reliëfwijzigingen, bestaande maaiveld tuinzone blijft ongewijzigd behouden. - taw 21.95 - 0.02

- taw 21.94 - 0.01

3544 tuinzone

JORDAENSSTRAAT - KONTICH gemeenteweg - as van de weg

gabarit Jordaensstraat 15a

6.06

3.13

0.01

- taw 21.93 0.00

- 0.05

1509 BOUWAANVRAAG voor de bouwen van een gesloten eengezinswoning met inpandige garage Jordaensstraat 15, 2550 Kontich Afd. 1, Sec. B, nr. 310 Y5, lot 1

- 0.10

gabarit Jordaensstraat 13

- taw 21.68 - 0.25

15 255 34 274 voetpad goot straat boordsteen