samengevoegde plannen

Page 1

5

4

3

194

684

17.00

2

1

128

407

48 12

8

91

DAK 16.40

210

6

7

1

1

6

7

3

21 42

65

NIV 4 12.96

4

4

9

1

4

243

2 10.32

3

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

5

264

1640

42

NIV 3 9.72

6.20

5 4

42

NIV 1 3.60

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

NIV 0 0.00

-0.02

PERCEELSGRENS

0-pas gebouw = 22.95 TAW

PERCEELSGRENS

314

SINT-MARTINUSSTRAAT

243

21 42

1348

NIV 2 6.66

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL ZUID

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.3.1.00

INDEX

-


A

C

B 200

D

289

F

E

362

397

17.00

215

G 189

8 60

DAK 16.40

6

2

7

210

13.92

91

1

3

22 42

107

118

NIV 4 12.96

184

2

6

118

6

7

10.60 A

1

22 42

1 5

4

184

146

4

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

166

58

3

2

1640

7 NIV 3 9.72

22

4 4

160

58 24 42

24

6

D

7 182

3

C

3

F

23

6

253

98

4

7 4

C

D

40

-0.02

PERCEELSGRENS

319

4

0-pas gebouw = 22.95 TAW NIV 0 0.00

2

58 23 40 293

SINT-MARTINUSPLEIN

182

6 7

NIV 1 3.60

B

5 4

PERCEELSGRENS

1392

7.13 NIV 2 6.66

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL WEST

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.3.1.01

INDEX

-


1

2

3

407

4

128

5

684

194

17.00 60

48 12

DAK 16.40

109

45

60

8

266

1 241

7 6

7

6

6

3

210

7

13.54

3 107

42

80

NIV 4 12.96

4 7 6 1

3

A

NIV 3 9.72

42

7 6

2

40

5 4

4

PERCEELSGRENS

7

6

298

7

6 PERCEELSGRENS

276

D

40

D

98

1

4

SINT-MARTINUSSTRAAT

7

206

6 3

E

NIV 2 6.66

4

B C D

206 100

264

9

1374

4

264

D

100

1

1640

6.20

2

3

BUUR SINTMARTINUSPLEIN 4 42

BUUR SINTMARTINUSPLEIN 3

6

206

7

264

10.30

NIV 1 3.60

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIV 0 0.00

-0.02

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL NOORD

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.3.1.02

INDEX

-


G

F

E

189

215

17.00

C

397

362

B 289

A 200

48 12

8

310

DAK 16.40

D

75

1

10.60 BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

135

206

2

129

4

4

42

42

74

74

NIV 4 12.96

3 58

NIV 3 9.72

42 129

42

5

7.13

6 135

3 58

1348

NIV 2 6.66

42

42

5

135

129

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

NIV 1 3.60

PERCEELSGRENS

NIV 0 0.00

PERCEELSGRENS

316

319

602

40

5

SINT-MARTINUSPLEIN

206

7

0-pas gebouw = 22.95 TAW

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL OOST

-0.02

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.3.1.03

INDEX

-


5

4

3

194

684

2

1

128

17.00

407

48 12

8

91

DAK 16.40

54

85

583

210

6

7

159

220

167

1

1

3

vlamoverslag E60

65

7 vlamoverslag E60

4

4

4

191

1057

9

104

vlamoverslag E60

21 42

73

6

vlamoverslag E60

NIV 4 12.96

73 vlamoverslag E60

1

243

2

42

vlamoverslag E60

vlamoverslag E60

10.32

NIV 3 9.72

3 5 191

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

vlamoverslag E60

6.20

5 4

vlamoverslag E60

42

NIV 1 3.60

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

NIV 0 0.00

-0.02

PERCEELSGRENS

0-pas gebouw = 22.95 TAW

PERCEELSGRENS

314

SINT-MARTINUSSTRAAT

243

21 42

1348

NIV 2 6.66

vlamoverslag E60

264

1640

85

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL ZUID - BRAND

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK21

25.05.2022

1.3.4.00

INDEX

-


A

C

B 200

D

289

F

E

362

397

17.00

G

215

189

8 60

DAK 16.40

13.92

462

487

6

2

211

7

210

26

91

1

7

1

184

5

4 504

vlamoverslag E60

3 1

4

243

151

107

vlamoverslag E60

259

6

502

259

10.60 A

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

vlamoverslag E60

2

1640

7

vlamoverslag E60

502

2

118

151

166

184 22 42

58

NIV 3 9.72

243

6

vlamoverslag E60

504

22

4 4

146

22 42

118

vlamoverslag E60

3 NIV 4 12.96

23 40

58

vlamoverslag E60

160

248

6

2

C

D

7

vlamoverslag E60

182

7

464

B

3

3

4

4 152

462

F 98

182

6

527

C

286

4

D

40

7

PERCEELSGRENS

-0.02

PERCEELSGRENS

319

6

0-pas gebouw = 22.95 TAW NIV 0 0.00

253

vlamoverslag E60

293

SINT-MARTINUSPLEIN

189

vlamoverslag E60

243

23

504

NIV 1 3.60

vlamoverslag E60

5 4

24

vlamoverslag E60

58 24 42

1392

7.13 NIV 2 6.66

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL WEST - BRAND

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK21

25.05.2022

1.3.4.01

INDEX

-


1

2

3

407

4

128

5

684

194

17.00 60

DAK 16.40

109

45

60

48 12

8

6

7

185

7

1

206

6 2

3 1 4

161

157

85

234

377

139

NIV 3 9.72

185

9

100 377

6

vlamoverslag E60

7

139

6

2

vlamoverslag E60

3 1 5 4

87

288

292

551

PERCEELSGRENS

7

7

6

298

vlamoverslag E60

6 PERCEELSGRENS

276

vlamoverslag E60

4

SINT-MARTINUSSTRAAT

234

206

7

85

98

157

D

40

NIV 2 6.66

4 161

4 D

139

1374

377

NIV 4 12.96 107

vlamoverslag E60

234

vlamoverslag E60

1640

264 42

E

85

6 3

85

264

D

157

vlamoverslag E60

B C

40

D

3

vlamoverslag E60

7

85

6.20

6

vlamoverslag E60

42

vlamoverslag E60

161

vlamoverslag E60

264

A

6

4 85

BUUR SINTMARTINUSPLEIN 4

98

121

3

vlamoverslag E60

42

80

13.54

BUUR SINTMARTINUSPLEIN 3

482

100

7

194

210

425

206

241

7 103 vlamoverslag E60

10.30

266

1

NIV 1 3.60

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIV 0 0.00

-0.02

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL NOORD - BRAND

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK21

25.05.2022

1.3.4.02

INDEX

-


G

F

E

189

215

C

397

17.00

362

B 289

A 200

48 12

8

310

DAK 16.40

D

4 161

72

1151

74

4 168

2 vlamoverslag E60

206

10.60

129

58

42

vlamoverslag E60

42

74

NIV 4 12.96

vlamoverslag E60

75

1

161

135

5 168

72

129

58

3

42

42

58

NIV 3 9.72

vlamoverslag E60

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

vlamoverslag E60

vlamoverslag E60

6

1348

135

vlamoverslag E60

5

42

3

PERCEELSGRENS

PERCEELSGRENS

NIV 0 0.00

SINT-MARTINUSPLEIN

135 40

5

319

vlamoverslag E60

vlamoverslag E60

602

NIV 1 3.60

129

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

316

42

58

NIV 2 6.66

vlamoverslag E60

7.13

vlamoverslag E60

206

7

vlamoverslag E60

0-pas gebouw = 22.95 TAW

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich GEVEL OOST - BRAND

-0.02

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK21

25.05.2022

1.3.4.03

INDEX

-


W

ED

E

1

0

W

W

2 E ED SN EI N

G

WONING NR 3 SECTIE B NR. 250/M

53

7

22.93

3

22.86

83

2

12 30

W

en

BESTAANDE BEBOUWING AF TE BREKEN

in

ge

WONING NR 6 SECTIE B NR. 246/C

ve

n

n

la

llij

np

lij oi ro

5

s

27

8

s en lg

17

gr

60

vo

1

s en gr

ls

27

5

3 19 12 2

NT

05

-M al AR le T nu IN ts US vo S or TR zie A ni AT ng en ge aa me nw en ez tew ig eg

WONING NR 1 SECTIE B NR. 246/K

TE

R R

EI

N

H

SN

ED

W

G 22.47

IN VO KL ET BO IN PA G KE D O O RD O RS T S IN TE K E IN RI LI NK N KL JW E E IN G RS KE RS

E

1

WONING NR 5 SECTIE B NR. 256/S

F

2 E ED R

EI

N

SN

2 F0

2

52

SI

WONING NR 12-16 SECTIE B NR. 254/D

9

14

TE R

G WE

ee

A

A SV

E ND

WONING NR 4 14 39 SECTIE B NR. 246/K

WONING NR 5 SECTIE B NR. 246/F

22.84

F 04

rc pe

T

S NS E B RU

WONING NR 8-10 SECTIE B NR. 253/E

69

T

WONING NR 2 SECTIE B NR. 250/R

6

1

A RA

WONING NR 4-6 SECTIE B NR. 251/N

G

n ee zig m e e - g anw N a I D E n PA S PL inge ET KER S O n G V LIN INU rzie K T N I o AR vo -M nuts T 22.88 SIN alle 73

N EE RS ST D KE OR LIN O K B IN OT O G

F0

22.96

26

W

SN

TE R R

EI

F 01

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 6-8 SECTIE B NR. 226/Y

K OO TR N S E I R EE SE RK KAS A P IN G WE ERS J I K R IN eg KL IN tew 6 23

R

N

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 8 SECTIE B NR. 226/Y

F0 6

5 18

TE R

N Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Inplantingsplan - bestaande toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.00

INDEX

-


W

7 53

3

22.86

WONING NR 4 14 39 SECTIE B NR. 246/K

W

2

12 30

WONING NR 8-10 SECTIE B NR. 253/E

WONING NR 3 SECTIE B NR. 250/M

22.93

WONING NR 5 SECTIE B NR. 246/F

22.84

F 04

en

27

in

ge

WONING NR 6 SECTIE B NR. 246/C

ve

n

n

la

llij

np

lij oi ro

5

s

s en lg

17

gr

vo

1

s en gr

ls

27

5

3 19 12 2

NT

05

-M al AR le T nu IN ts US vo S or TR zie A ni AT ng en ge aa me nw en ez tew ig eg

WONING NR 1 SECTIE B NR. 246/K

TE

R R

EI

N

H

SN

ED

W

G 22.47

IN VO KL ET BO IN PA G KE D O O RD O RS T S IN TE K E IN RI LI NK N KL JW E E IN G RS KE RS

E

1

WONING NR 5 SECTIE B NR. 256/S

F

2 E ED R

EI

N

SN

2 F0

2

52

SI

WONING NR 12-16 SECTIE B NR. 254/D

9

14

TE R

VA

G WE

2

G

ee

AS

E ND

E

6

rc pe

T

S NS E B RU

WONING NR 2 SECTIE B NR. 250/R

69

T

A RA

W

73

N EE RS ST D KE OR LIN O K B IN OT O G

F0

0

n ee zig m e e - g anw N a I D E n PA S PL inge ET KER S O n G V LIN INU rzie K T N I o AR vo -M nuts T 22.88 SIN alle

W

WONING NR 4-6 SECTIE B NR. 251/N

G

ED

1

SN

E

22.96

EI N

ED

26

W

SN

TE R R

EI

F 01

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 6-8 SECTIE B NR. 226/Y

K OO TR N S E I R EE SE RK KAS A P IN G WE ERS J I K R IN eg KL IN tew 6 23

R

N

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 8 SECTIE B NR. 226/Y

F0 6

5 18

TE R

N Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Inplantingsplan - nieuwe toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.01

INDEX

-


W

5

W

22.86

WONING NR 4 14 39 SECTIE B NR. 246/K

12 30

W

2 69

WONING NR 5 SECTIE B NR. 246/F

22.84

F 04

en

27

in

ge

n

0

la

n

np

ve

llij

55

WONING NR 6 SECTIE B NR. 246/C

lij oi ro

5

s

s en lg

17

gr

vo

1

s en gr

ls

ee

rc pe

27

5

3 19 12 2

NT

05

-M al AR le T nu IN ts US vo S or TR zie A ni AT ng en ge aa me nw en ez tew ig eg

WONING NR 1 SECTIE B NR. 246/K

TE

R R

EI

N

H

SN

ED

W

G 22.47

IN VO KL ET BO IN PA G KE D O O RD O RS T S IN TE K E IN RI LI NK N KL JW E E IN G RS KE RS

E

1

WONING NR 5 SECTIE B NR. 256/S

F

2 E ED R

EI

N

SN

2 F0

2

52

SI

WONING NR 12-16 SECTIE B NR. 254/D

9

14

TE R

VA

G WE

2

7 53

3

WONING NR 8-10 SECTIE B NR. 253/E

WONING NR 3 SECTIE B NR. 250/M

22.93

20 10

AS

E ND

E

2 50

G

5

T

S NS E B RU

WONING NR 2 SECTIE B NR. 250/R

6

52

T

A RA

W

73

N EE RS ST D KE OR LIN O K B IN OT O G

F0

0

n ee zig m e e - g anw N a I D E n PA S PL inge ET KER S O n G V LIN INU rzie K T N I o AR vo -M nuts T 22.88 SIN alle

44

W

WONING NR 4-6 SECTIE B NR. 251/N

G

ED

1

SN

E

22.96

26

ED

EI N

SN

TE R R

EI

F 01

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 6-8 SECTIE B NR. 226/Y

K OO TR N S E I R EE SE RK KAS A P IN G WE ERS J I K R IN eg KL IN tew 6 23

R

N

SINT-JOZEFINSTITUUT NR 8 SECTIE B NR. 226/Y

F0 6

5 18

TE R

N Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Inplantingsplan - BRAND

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.4.00

INDEX

-


LEGENDE: metselwerk in betonblokken naar binnen opengaand raam / deur metselwerk in silicaatsteen parementmetselwerk naar buiten opengaand raam / deur

metselwerk in cellenbetonblokken metselwerk in gipsblokken

15m

gewapend beton

H

brandhaspel (+ lengte haspel)

R

optische rookmelder

L

bediening rookluik

geprefabriceerde betonelementen thermische isolatie vals plafond - gipskarton groen dak - extensief terras - betontegels gipskartonwanden 300 +00.00 vh

vw

vw

vuilwaterafvoer

fw

fw

fecaalwater

rwg

rwg

regenwater (gravitair)

vrije hoogte tot plafond (in cm) pas afgewerkte vloer (in m)

tappunt hemelwaterrecuperatie

F 00 aanduiding fotostandpunt

GEVELMATERIALEN 1 2 3

PAREMENTSTEEN - GENUANCEERD LICHTGROEN/GRIJS

A

DAKBEDEKKING: DAKPANNEN - KLEUR ZWART

PAREMENTSTEEN MET CLAUSTRA

B

DAKRAND - ARCHITECTONISCH BETON PARAMENTSTEEN - ROODBRUIN

GLAZEN BALUSTRADE

C

4

SIERLIJST - ARCHITECTONISH BETON

D

PVC BUITENSCHRIJNWERK - KLEUR WIT

5

TERRAS - ARCHITECTONISCH BETON

E

DORPELS - BLAUWE HARDSTEEN - KLEUR GRIJS

6

GLAS - TRANSPARANT

F

DAKRAND - BLAUWE HARDSTEEN - KLEUR GRIJS

7

ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK - KLEUR ANTRACIET

8

DAKRAND - ARCHITECTONISCH BETON

9

ALUMINIUM PLAATMATERIAAL - KLEUR ANTRACIET

OMGEVING

W

Gazon (intensief - extensief maaibeheer) Lage tot middelhoge struikbeplanting

G H

Bestaande hoogstamboom

Wateraansluiting Gasaansluiting Hydrant

Riooldeksel

Perceelsgrens

Wegmonoliet

Te slopen bebouwing

Verkeersbord

Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Straatkolk Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Legende DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.0.01

INDEX

-


LEGENDE BRANDPLANNEN: structurele elementen boven evacuatieniveau R 60 structurele elementen onder evacuatieniveau R 120 begrenzing compartimentering deuren = EI1 30, ZS EI 60 begrenzing compartimentering schachtdeur lift EI 30

compartiment - evacuatieweg

compartiment - sas

gevel E 60 compartiment - appartement 1.50m

vluchtafstand compartiment - berging uitgang compartiment - technische ruimtes

haspel

compartiment - handelsruimte

brandblusser

zone E60

brandweg

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Legende Brand DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.4.01

INDEX

-


94

°

nr. 1

A

G

89 °

Ø110

Ø90

schacht 1

189

Ø110

1244

286

TP RW. put 60x60

1% Ø110

313

vw afvoer terrassen

EI1 30 zs

fw

116

393

106

126

448

vw HEB300

637 1% Ø110

291

762

91

°

295 -00.02

128

vh

9 brievenbussen en parlofonie

Ø110

93 °

verluchting 45x45

verluchting 45x45

-00.02

A

266

315

86

1239

407

-MA R

TINU SPL EIN

1

B 200

vh

SINT-MARTINUSSTRAAT

vw

241 PERCEELSGRENS

36

289

120

212

572

SINT

C

vh

nr. 4 nr. 2

293 00.00

vh

548

316 00.00

handelsruimte 0.1 BVO 54.9m² NVO 47.3m²

362

EI1 30 zs

98

inkom BVO 9.6m² NVO 17.0m²

D

verluchting 45x45

afvoer terrassen

88

101

165 liftschacht 162 x 243 cm liftkooi 120 x 210 cm

schacht 3

106

H

15m

130 1437

Ø125 Ø110 Ø110

B'

152

L

397

handelsruimte 0.2 BVO 75.5m² NVO 64.0m²

1448

EI1 30 zs

kern A BVO 23.6m² NVO 7.4m²

EI1 30 zs

1

462

verluchting 45x45

fw

-1

87 10 87

E

TP HW. put 60x60

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

Ø110 Ø110 schacht 2

nr. 3

TP FT. put 60x60

2% Ø110

1% Ø110

Ø90 Ø90

HEA300

24

215

schacht 4

B

718

vw

445

F

Ø110

A'

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 0

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.00

INDEX

-


94 °

nr. 1

A

1055 89 Ø110

20 21

484

164

159

450

191 151

90

DK

WM

90

leefruimte 30.0m²

C

°

terras 13.8m²

Ø110

161

86

TINU

SPL EIN

1

A'

A

52

1239

407

SINT -MA R

234

85

157

463

B 200

93

621

200

nr. 2

°

223

Ø110

nr. 4 nr. 3

91

534

afvoer in te storten

306

SINT-MARTINUSSTRAAT

264

PERCEELSGRENS

280

289

slaapkamer 2 8.2m²

319

slaapkamer 1 12.9m²

260

457

app 1.2 BVO 83.9m² NVO 70.0m²

362

berging 4.2m²

228

351

133

D

261

189

130

88

160

H

178

1141

B'

schacht 3

R

90

200

401

1664

Ø125 Ø110 Ø110

EI1 30

237

R

219

EI1 30 zs

162

kern A BVO 16.9m² NVO 13.2m²

EI1 30

165

165

262 3.60

vh

badkamer 4.2m²

397

app 1.1 BVO 61.9m² NVO 49.4m²

schacht 2

Ø110Ø110

87 10 87

396

leefruimte 27.0m²

berging 2.5m²

E

terras 9.3m²

176

224

464

163 liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

F

Ø110

WM/DK

24

B

Ø110

251 218

badkamer 4.5m²

308

slaapkamer 12.0m²

74

Ø90

325

215

85

Ø90

64 2cm /m

161

hell

ing:

299

235

189

377

301

Ø110

schacht 1

76

G

°

190

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 1

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.01

INDEX

-


94 °

nr. 1

A

1055 89 Ø110

° 93

Ø90

Ø110

64

245

325 222

161

F

Ø110

89

308

96

app 2.1 BVO 70.6m² NVO 57.5m²

badkamer 4.1m²

164

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

terras 12.2m²

leefruimte 31.3m²

E

486

250 24

Ø110

215

slaapkamer 12.1m²

74

afvoer in te storten

°

DK

554

299

berging 3.5m²

189

213 WM

85

216

schacht 1

399

76

G

°

190

schacht 2

394

110

261 191

204

653

DK

259

berging 4.6m² WM

leefruimte 35.6m²

90

app 2.2 BVO 91.3m² NVO 76.0m²

C

456

87 258

264

534

°

terras 13.8m²

Ø110

161

86

TINU

SPL EIN

1

A

52

1239

407

SINT -MA R

216

85

157

481

B 200

93

621

223

Ø110

afvoer in te storten

PERCEELSGRENS

306

483

280

289

slaapkamer 2 8.2m²

SINT-MARTINUSSTRAAT

°

slaapkamer 1 12.9m²

nr. 4

nr. 2

D 362

151

90 351

133

130

88

160

H

178

1141

schacht 3

R

90

nr. 3

B'

223

461

1664

237

261 Ø125 Ø110 Ø110

EI1 30

badkamer 4.2m²

R

220

kern A BVO 17.6m² NVO 13.2m²

EI1 30 zs

165

142

165

262 6.66

vh

EI1 30

B

90

39

87 10 87

397

Ø110Ø110

38

A'

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 2

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.02

INDEX

-


94 °

A

1055 89 Ø110

° 93

Ø90

Ø110

64

245

222

161

F

Ø110

89

308

96

app 3.1 BVO 71.7m² NVO 57.5m²

badkamer 4.1m²

164

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

terras 12.2m²

leefruimte 31.3m²

E

486

250 24

Ø110

215

slaapkamer 12.1m²

74

afvoer in te storten

°

DK

554

299

325

berging 3.5m²

189

213 WM

85

216

schacht 1

399

76

G

°

190

schacht 2

394

110

160

H

Ø125 Ø110 Ø110

191

berging 204 4.6m²

653

DK

259

WM

90

leefruimte 35.6m²

C

456

87 258

264

534

93

621

Ø110

TINU

SPL EIN

1

A

52

1239

407

SINT -MA R

481

216

85

157

223

terras 13.8m²

B 200

°

Ø110

afvoer in te storten

PERCEELSGRENS

306

483

280

289

slaapkamer 2 8.2m²

SINT-MARTINUSSTRAAT

°

slaapkamer 1 12.9m²

161

362

151

90 351

178

133

app 3.2 BVO 92.9m² NVO 76.0m²

86

D

261

schacht 3

R

90

nr. 2

B'

223

461

130

88

EI1 30 zs

165 1141

261

1664

237

R

vh

220

kern A BVO 17.7m² NVO 13.2m² EI1 30

badkamer 4.2m²

262 9.72

142

165

285 9.72

vh

EI1 30

B

90

56

87 10 87

397

Ø110Ø110

55

A'

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 3

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.03

INDEX

-


94 °

A

:2

g llin

he

°

° 54

85

584

161

153

299

/m

Ø90

93

helling : 2cm

190

/m cm

F 89

228

361

E

440

DK

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

berging 6.0m²

495

24

277

312 slaapkamer 3 8.5m²

274

227

215

130

85

°

Ø110

76

189

schacht 1

G

89

190

206

spuwer Ø90

1055

WM

schacht 2

160

90

141

125 104

228

app 4.1 BVO 115.7m² R NVO 94.7m² Ø125 Ø110 Ø110

B'

90

88

EI1 30 zs

141 858

kern A BVO 18.5m² NVO 13.2m²

badkamer 2 3.2m²

974

rookkoepel min 1m²

108 EI1 30

279 12.96

vh

87 10 87

B

165

H

74

397

Ø110Ø110

leefruimte 37.8m²

D

schacht 3

348

356

slaapkamer 2 8.5m²

276

356

170

slaapkamer 1 12.1m²

362

351

478

badkamer 1 6.1m²

286

503

C

/m

Ø90

terras 29.7m² hellingsisolatie 1/60

° 93

spuwer Ø90

212

84

341

99

106

144

311

147

B 200

hellingsisolatie 1/60

Ø90 spuwer Ø90

nr. 2

SINT-MARTINUSSTRAAT

hellingsisolatie 1/60

PERCEELSGRENS

cm

° 289

hell ing :2

87

484

294

636

A

210

1233

407

SINT -MA R

TINU

SPL EIN

1

A'

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 4

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.04

INDEX

-


94 °

A

G ° 93

° 89

215

388

F

1031

schacht 4

130

299

schacht 1

DAK NIVEAU 4/1: groendak 24.3m² -> NAAR HEMELWATERPUT

DAK NIVEAU 1: groendak 5.4m² -> NAAR HEMELWATERPUT

189

206

89

°

1245

DAK NIVEAU 5: groendak 134.3m² -> NAAR HEMELWATERPUT

E /m

g:

m 2c

llin

he

he llin

g:

schacht 2

2cm

858

WARMTE POMP

WARMTE POMP

WARMTE POMP

WARMTE POMP

WARMTE POMP

WARMTE POMP

WARMTE POMP

Ø125

D

schacht 3

WARMTE POMP

he

llin g:

m m/

2c

m/

m

362

c :2

he

B'

ZONE PV PANELEN

spuwer Ø125

rookkoepel 1,00 x 1,00m met bediening op gelijkvloers

WARMTE POMP

974

B

397

/m

g llin

C 87

93

°

gezien gecombineerde afvoer met dak 4/3

B 200

SINT-MARTINUSSTRAAT

PERCEELSGRENS

DAK NIVEAU 4/3: dakterras 33.1m² -> NAAR STRAATRIOLERING

289

DAK NIVEAU 4/2: groendak 16.4m² -> NAAR STRAATRIOLERING

484

294

°

A 690 554

407

SINT -MA R

TINU

SPL EIN

1

A'

216

1245

128

2

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich DAK

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.50

INDEX

-


94 °

A

G

fw siphon 1% Ø110 collector RW

1% Ø125 rwg

80

270

EB gemeenschap

120

D

212

EI1 60 zs

362

236

518 1% berging handelsruimte 0.1 13.6 m²

2E2E2E2E2E

EI1 30 zs

165

tellerlokaal electriciteit 5.7m²

bovenverluchting

vw

liftschacht 162 x 243 cm liftkooi 120 x 210 cm

156

1%

124

EI1 30 zs

1%

184 308

235

386

EI1 30 zs

15m

H

EI1 30 zs

88

1% Ø110

573

Ø90 Ø90

240 1443

fw

397

50.8

B'

1452

Ø125 Ø110 Ø110

343 rwg fw

165

151

bovenverluchting

kern A BVO 19.6m² NVO 15.4m²

205

E 7 APP + 2 HANDEL + 1 GEM

B

273 -3.06

vh

EI1 60 zs

81

aangesloten dakopp 82m²

tellerlokaal water 4.9m²

rwg

-17

81 10

-0.70

343 vw

-1

regenwaterput 5000 l

fw

EI1 30 zs

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

vw

EI1 30 zs

215

fw

filterput

80

rwg

fw

24

-0.60

86

1% rwg

1%

F

239

1%

240

Ø90

Ø110

-0.70

fw

rwg 1% Ø110

1% Ø110

50

septische put 5500 l

1%

afvalberging 17.5 m²

295

berging handelsruimte 0.2 15.6 m² 564

-0.60

189

50

Ø110

89

°

1233

rwg fw

939 1131

fietsenstalling 21 fietsen

rwg

PERCEELSGRENS

fw

289

330

441

EI1 30 zs

C

50 1% 1%

190

91

°

-0.80

-0.80

50

B 200

bovenverluchting

93

°

bovenverluchting

1239

407

1

A'

128

2

A

684

194

4

3

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU -1

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.1.91

INDEX

-


°

G

89

1244

vlamoverslag E60

94

°

nr. 1

A

schacht 1

189

286

F

313

TP RW. put 60x60

445

215

718 TP FT. put 60x60

schacht 4

E

HEA300

24

TP HW. put 60x60

EI1 30 zs

88

101

106

H

15m

130 1437

B'

D

152

L

397

handelsruimte 0.2 BVO 75.5m² NVO 64.0m² 25 pers.

1448

EI1 30 zs

kern A BVO 23.6m² NVO 7.4m²

EI1 30 zs

1

87 10 87

116

schacht 2

393

verluchting 45x45

-1

B

462

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

schacht 3

165

126 HEB300

637 36

762

91

°

295 -00.02

128

vh

vlamoverslag E60

vh

vlamoverslag E60

° 93

verluchting 45x45

verluchting 45x45

-00.02

SINT-MARTINUSSTRAAT

120

212

PERCEELSGRENS

291

vh

266

315

86

1239

407

-MA RT

INUS

P LE

1 IN

B A

572

SI N T

C

200

nr. 2

316 00.00

293 00.00

vh

289

nr. 4

nr. 3

inkom BVO 9.6m² NVO 17.0m²

handelsruimte 0.1 BVO 54.9m² NVO 47.3m² 18 pers.

548

241

98

362

EI1 30 zs

106

verluchting 45x45

448

liftschacht 162 x 243 cm liftkooi 120 x 210 cm

A'

128

2

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 0 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.00

INDEX

-


89vlamoverslag E60 °

94

°

nr. 1

A

1055 190

G 189

64

schacht 1

slaapkamer 12.0m²

251 218

163

21

160

R

191

464

261

450

151 130

x ma

m

.86 11

20

(

m .17

14

0m

C 91

534

°

° 93

161

86

-MA RT

INUS

P LE

1 IN

A'

A

52

1239

407

SI N T

234

85

157

463

B 200

terras 13.8m²

vlamoverslag E60

223

621

SINT-MARTINUSSTRAAT

264

PERCEELSGRENS

306

289

nr. 2

280

200

nr. 4

nr. 3

slaapkamer 2 8.2m²

319

slaapkamer 1 12.9m²

260

457

leefruimte 30.0m²

(m

)

3 ax

362

WM

app 1.2 BVO 83.9m² NVO 70.0m²

m)

DK

berging 4.2m²

228

90

90 351

178

1141

189

D

1664

R

133

B'

vlamoverslag E60

schacht 3

EI1 30

237

200

401

159

H

88

EI1 30 zs

162

219

kern A BVO 16.9m² NVO 13.2m²

EI1 30

165

165

262 3.60

vh

badkamer 4.2m²

484

164 20

397

app 1.1 BVO 61.9m² NVO 49.4m²

schacht 2

87 10 87

zone E60

396

leefruimte 27.0m²

berging 2.5m²

E

terras 9.3m²

176

224

WM/DK

24

B

F

badkamer 4.5m²

308

161

85

325

90

76

74

vlamoverslag E60

235

215

vlamoverslag E60

299

zone E60

12 377 .61 m .23 (m m ax (m 30 ax m) 20 m)

301

10

128

2

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 1 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.01

INDEX

-


89vlamoverslag E60 °

94

°

nr. 1

A

1055 190

G

325

F

222

°

DK

89

m)

308

app 2.1 BVO 70.6m² NVO 57.5m²

24

164

badkamer 4.1m²

terras 12.2m²

leefruimte 31.3m²

E

486

250

554

slaapkamer 12.1m²

berging 3.5m²

245

213 WM

96

85

74

76

399

4m 14.9 (m 1m ax ( 20 max m) 30

215

vlamoverslag E60

vlamoverslag E60

161

299

12 .5

93

°

64

189

216

schacht 1

schacht 2

schacht 3

261 653

DK

. 13

m

84

130

WM

m

3 ax (m

leefruimte 35.6m²

C

456

87

258

306

534

621

° 93

223

terras 13.8m²

vlamoverslag E60

161

86

-MA RT

INUS

P LE

1 IN

A

52

1239

407

SI N T

216

85

157

481

B 200

SINT-MARTINUSSTRAAT

280

264

PERCEELSGRENS

slaapkamer 2 8.2m²

289

nr. 2

°

slaapkamer 1 12.9m²

483

nr. 4

nr. 3

) 0m

.12 16

D

90

app 2.2 BVO 91.3m² NVO 76.0m²

ax

)

362

151

204 berging 4.6m²

(m

m 20

259

90

90 351

133

191

R

178

1141

223

461

1664

237

B'

vlamoverslag E60

261

EI1 30

badkamer 4.2m²

110

160

H

88

R

220

kern A BVO 17.6m² NVO 13.2m²

EI1 30 zs

165

142

165

262 6.66

vh

EI1 30

B

394

90

39

87 10 87

397

38

A'

128

2

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 2 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.02

INDEX

-


89vlamoverslag E60 °

94

°

A

1055 190

G

222

245

F °

DK

89

m)

308

slaapkamer 12.1m²

325

berging 3.5m²

app 3.1 BVO 71.7m² NVO 57.5m²

24

164

badkamer 4.1m²

terras 12.2m²

leefruimte 31.3m²

E

486

250

554

85

213 WM

96

76

74

vlamoverslag E60

399

4m 14.9 (m 1m ax ( 20 max m) 30

215

vlamoverslag E60

161

299

12 .5

93

°

64

189

216

schacht 1

schacht 3

261 151

653

DK

m

130

(m

) 0m

84 3.

x3 ma

1

WM

leefruimte 35.6m²

90

app 3.2 BVO 92.9m² NVO 76.0m²

)

0m

2m 6.1

(

1

C

456

87

258

264

PERCEELSGRENS

306

534

621

223

° 93

161

86

-MA RT

INUS

P LE

1 IN

A

52

1239

407

SI N T

216

85

157

481

B 200

terras 13.8m²

483

280

289

slaapkamer 2 8.2m²

SINT-MARTINUSSTRAAT

°

slaapkamer 1 12.9m²

vlamoverslag E60

nr. 2

362

berging 204 4.6m²

D

2 ax

259

90

90 351

133

191

R

178

1141

223

461

1664

237

B'

vlamoverslag E60

261

EI1 30

badkamer 4.2m²

110

160

H

88

EI1 30 zs

165

R

vh

220

kern A BVO 17.7m² NVO 13.2m²

EI1 30

B

262 9.72

142

165

285 9.72

vh

394

56

87 10 87

397

90

schacht 2 55

A'

128

2

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 3 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.03

INDEX

-


94

°

A

1055

G

190

93

°

schacht 1

189

206

89

°

190

54

85

584

F

312

228 DK

E

440

24

361

berging 6.0m²

495

slaapkamer 3 8.5m²

274

227

vlamoverslag E60

277

85

215

76

130

vlamoverslag E60

89

°

299

zone E60

161

153

WM

schacht 2

90

228

app 4.1 BVO 115.7m² R NVO 94.7m²

10

schacht 3

12

.89

276

slaapkamer 2 8.5m²

D

20

m)

(m ax 3 356

351

356

(m ax

0m

286

)

362

348

leefruimte 37.8m²

478

170

slaapkamer 1 12.1m²

m

.13

m

badkamer 1 6.1m²

503

C

636

87

°

SINT-MARTINUSSTRAAT

PERCEELSGRENS

° 93

200

212

84

341

99

B A

106

144

311

147

289

terras 29.7m²

zone E60

484

294

vlamoverslag E60

nr. 2

B'

90

kern A BVO 18.5m² NVO 13.2m²

104

141

125 160

H

88

EI1 30 zs

141 858

badkamer 2 3.2m²

974

rookkoepel min 1m²

108 EI1 30

279 12.96

vh

87 10 87

B

165

397

74

210

1233

407

SI N T

-MA RT

INUS

P LE

1 IN

A'

128

2

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU 4 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.04

INDEX

-


94

°

A

G

89

°

1233

afvalberging 17.5 m²

50

573

80

240 270

EB gemeenschap

120

212

EI1 60 zs

939

190

362

236

518 berging handelsruimte 0.1 13.6 m²

D bovenverluchting

EI1 30 zs

165

B'

tellerlokaal electriciteit 5.7m²

2E2E2E2E2E

50.8

liftschacht 162 x 243 cm liftkooi 120 x 210 cm

124

EI1 30 zs

386

343

184 308

165

151

235

EI1 30 zs

88

1443

240

kern A BVO 19.6m² NVO 15.4m²

1452

B

273 -3.06

vh

EI1 30 zs

H

81

15m

-17

81 10

205

397

EI1 60 zs

343 -1

bovenverluchting

tellerlokaal water 4.9m²

E 7 APP + 2 HANDEL + 1 GEM

EI1 30 zs

liftschacht 165 x 180 cm liftkooi 110 x 140 cm

regenwaterput 5000 l

215

24

80

filterput

EI1 30 zs

156

F

239

86

295

berging handelsruimte 0.2 15.6 m² 564

189

50

septische put 5500 l

C

50

fietsenstalling 21 fietsen

PERCEELSGRENS

289

330

441

EI1 30 zs

1131

91

°

50

B 200

bovenverluchting

93

°

bovenverluchting

1239

407

1

A'

128

2

A

684

3

194

4

5

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich NIVEAU -1 - BRANDWEER

0 - pas gebouw = 22.95 TAW

1:100

N

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.1.4.91

INDEX

-


G

F 189

E

D 397

215

B

362

289

A 200

traphal

app 4.1

279

14.23

cellenbeton 200mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

292

344

silicaatsteen 190mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

292

20

19

60

15.95

geïsoleerde dakopstand ifv omkeerbalken

60

uitloop lift

44 17

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton (20mm/m, min. 5cm) betonplaat (cfr. studie ir.st) 200mm

17.00 DAK 16.40

C

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 295mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

13.48

12.96 74

NIV 4 12.96

42

62

18

3.60

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

206 206

1

17

-0.33

traphal

273

273

306

kelderwand beton 500mm

RIJWEG in klinkers

293 PERCEELSGRENS

24

berging handelsruimte 0.2

295

0.00

SINT-MARTINUSPLEIN

63

44 316

akoestische isolatie gemene muur 60mm silicaatsteen 190mm

inkom vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

33

NIV 0 0.00

traphal

silicaatsteen 190mm isolatie 60mm kalkzandsteen 100mm

18

PERCEELSGRENS

handelsruimte 0.2

316

360

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton 110mm betonplaat 250mm (cfr studie ir.st)

VOETPAD in klinkers

1 20

58

NIV 1 3.60

120

4.14

56

262

app 1.2

traphal

206

44

42 58

1 17

306

42 58

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

120

NIV 2 6.66

56

app 2.2

traphal

7.29

6.66

44

1

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

262

306

17

9.72

1348

NIV 3 9.72

120

app 3.2

56

traphal

262

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

285

324

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton 110mm betonplaat 250mm (cfr studie ir.st)

1640

11.49

0-pas gebouw = 22.95 TAW

-0.02

fietsenberging

NIV -1 -3.06

-3.06

90

50

1

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich SNEDE AA

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.2.1.00

INDEX

-


1

2 407

4

128

5 194

684 groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton (20mm/m, min. 5cm) betonplaat (cfr. studie ir.st) 200mm

geïsoleerde dakopstand ifv omkeerbalken

60

17 43 60

17.00 DAK 16.40

3

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 295mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

65

12.96

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

NIV 3 9.72

metselwerk claustra 100mm

9.72

app 2.1

kern A vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

NIV 2 6.66

42 264

traphal

262

306

44

terras 2.1

6.66

14

42

44

6.17

-0.33 traphal

kern A

berging handelsruimte 0.1

PARKING

VOETPAD in klinkers

291

33

0.00

273

306

NIV 0 0.00

handelsruimte 0.2 vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

PERCEELSGRENS

kern A

293

traphal

PERCEELSGRENS

akoestische isolatie gemene muur 60mm silicaatsteen 190mm

316

360

19 44

3.60

RIJWEG in klinkers

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

NIV 1 3.60

terras 1.1 tegelsdragers + tegels hellings isolatie betonplaat 250mm (cfr. studie ir.st)

SINT-MARTINUSSTRAAT

app 1.1

250

kern A

VOETPAD in klinkers

traphal

262

306

6.06

65

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

terras 3.1

242

app 3.1

kern A

10.30

1640 1640

traphal

262

324

22

42

62

NIV 4 12.96

120

app 4.1

kern A

45

traphal

232

20

silicaatsteen 190mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

279

344

69

uitloop lift

0-pas gebouw = 22.95 TAW

-0.02

tellerlokaal electriciteit

50

NIV -1 -3.06

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich SNEDE AA

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.2.1.00

INDEX

-


G

F 189

E

D

215

397

B

362

289

A 200

traphal

app 4.1

279

14.23

cellenbeton 200mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

292

344

silicaatsteen 190mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

292

20

19

60

15.95

geïsoleerde dakopstand ifv omkeerbalken

60

uitloop lift

44 17

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton (20mm/m, min. 5cm) betonplaat (cfr. studie ir.st) 200mm

17.00 DAK 16.40

C

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 295mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

13.48

12.96 74

NIV 4 12.96

zone dak E60

42

62

18

3.60

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

206 206 1348

1

17

-0.33

traphal

273

273

306

kelderwand beton 500mm

NIV -1 -3.06

293 PERCEELSGRENS

24

berging handelsruimte 0.2

295

0.00

RIJWEG in klinkers

VOETPAD in klinkers

58 63

44 316

akoestische isolatie gemene muur 60mm silicaatsteen 190mm

inkom vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

33

NIV 0 0.00

traphal

silicaatsteen 190mm isolatie 60mm kalkzandsteen 100mm

18

PERCEELSGRENS

handelsruimte 0.2

316

360

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton 110mm betonplaat 250mm (cfr studie ir.st)

SINT-MARTINUSPLEIN

206

42 58

120

1 20

56

zone dak E60

vlamoverslag E60

44 262

306

app 1.2

traphal

4.14 NIV 1 3.60

120

1 17

42 58

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

vlamoverslag E60

NIV 2 6.66

56

app 2.2

traphal

7.29

6.66

44

1

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

262

306

17

9.72

120

NIV 3 9.72

vlamoverslag E60

app 3.2

56

traphal

262

BUUR SINT-MARTINUSSTRAAT 1

285

324

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton 110mm betonplaat 250mm (cfr studie ir.st)

1640

11.49

0-pas gebouw = 22.95 TAW

-0.02

fietsenberging

-3.06

90

50

1

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich SNEDE AA - BRAND

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.2.4.00

INDEX

-


1

2 407

4

128

684

5 194

groen dak pakket (extensief) isolatie 100mm hellingsbeton (20mm/m, min. 5cm) betonplaat (cfr. studie ir.st) 200mm

geïsoleerde dakopstand ifv omkeerbalken

60

17 43 60

17.00

PERCEELSGRENS

handelsruimte 0.2

0.00 33

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

-0.33 traphal

kern A

berging handelsruimte 0.1

65 42

PARKING

VOETPAD in klinkers

291

19 44

zone dak E60

RIJWEG in klinkers

3.60

1640 1640

42

terras 1.1 tegelsdragers + tegels hellings isolatie betonplaat 250mm (cfr. studie ir.st)

293

kern A

316

traphal

PERCEELSGRENS

306

NIV 0 0.00

6.06

SINT-MARTINUSSTRAAT

app 1.1 vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

360

akoestische isolatie gemene muur 60mm silicaatsteen 190mm

262

kern A

vlamoverslag E60

NIV 1 3.60

traphal

273

306

44

6.17

14

6.66

VOETPAD in klinkers

NIV 2 6.66

terras 2.1

vlamoverslag E60

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

250

app 2.1

kern A

264

44 262

306

traphal

42

metselwerk claustra 100mm

9.72

vlamoverslag E60

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 115mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

terras 3.1

242

app 3.1

kern A

NIV 3 9.72

BUUR SINT-MARTINUSPLEIN 4

262

324

traphal

10.30

22

120

vloerafwerking cementgebonden dekvloer 50mm akoestische mat 5mm cementgebonden uitvulling 295mm betonplaat (cfr. studie ir.st) 250mm

12.96 62

NIV 4 12.96

vlamoverslag E60

app 4.1

kern A

45

traphal

232

silicaatsteen 190mm isolatie 150mm spouw 50mm gevelsteen 100mm

279

344

20

69

uitloop lift

65

DAK 16.40

3

0-pas gebouw = 22.95 TAW

-0.02

tellerlokaal electriciteit

50

NIV -1 -3.06

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich SNEDE BB - BRAND

1:100

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

1.2.4.01

INDEX

-


VOETPAD in klinkers

RIJWEG in klinkers

VOETPAD in klinkers

2

SINT-MARTINUSPLEIN

15.38

10.60 10.30

8.55

7.13

VOORLIGGEND PROFIEL SINT-MARTINUSPLEIN 4

6.18

NIV 2 10.95

NIV 1 6.45

5.21

3.64

2.56

BESTAANDE BEBOUWING AF TE BREKEN

NIV 0 1.95

0-pas gebouw = 22.95 TAW

0.00

-0.02

SINT-JOZEFINSTITUUT GEMEENTEPLEIN 6-8

-0.15

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSPLEIN 5

-0.22

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSSTRAAT 1

2'

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 11' - bestaande toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.02

INDEX

-


RIJWEG in klinkers VOETPAD in klinkers PARKING

VOETPAD in klinkers

SINT-MARTINUSSTRAAT

1

10.60 10.30

PROFIEL SINT-MARTINUSSTRAAT 1

7.11

6.87

BESTAANDE BEBOUWING AF TE BREKEN 0-pas gebouw = 22.95 TAW

SINT-MARTINUSPLEIN 5

SINT-MARTINUSPLEIN 6

ROOILIJN 1939

-0.02

-0.02

-0.09

-0.09

-0.19

SINT-MARTINUSSTRAAT - PUBLIEKE PARKING

PERCEELSGRENS

0.00

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSPLEIN 4

1'

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 22' - bestaande toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.03

INDEX

-


NR

EG EL

2 16.40

VOETPAD in klinkers

AD E

RIJWEG in klinkers

GR

VOETPAD in klinkers

25

15.38

14.23

7.29

NIV 2 10.95

25°

V SI OO N R T- LI M G AR G TI EN N D U P SP R LE OF IN IEL 4

10.60

200

SINT-MARTINUSPLEIN

13.48

NIV 1 6.45

4.13

NIV 0 1.95

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIEUWBOUW SINT-MARTINUSPLEIN 5-6

-0.02

SINT-JOZEFINSTITUUT GEMEENTEPLEIN 6-8

-0.15

PERCEELSGRENS

-0.22

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSSTRAAT 1

2'

Nota: De lijn van de 25° regel is genomen op het punt waar het Sint-Jozefinstituut en de nieuwbouw het dichtst bij elkaar staan. Dit is op de meest noord-oostelijke hoek van het perceel. Omdat het terreinprofiel door een andere locatie snijdt, geeft de weergegeven 25° lijn de strengste conditie weer.

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 11' - nieuwe toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.04

INDEX

-


RIJWEG in klinkers VOETPAD in klinkers PARKING SINT-MARTINUSSTRAAT

16.40

VOETPAD in klinkers

1

10.30

6.05

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIEUWBOUW SINT-MARTINUSPLEIN 5-6

0.00

-0.02

-0.09

-0.19

-0.09

SINT-MARTINUSSTRAAT - PUBLIEKE PARKING

-3.06

ROOILIJN 1939

PERCEELSGRENS

-3.56

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSPLEIN 4

1'

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 22' - nieuwe toestand

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.1.05

INDEX

-


NR

EG EL

2 16.40

VOETPAD in klinkers

AD E

RIJWEG in klinkers

GR

VOETPAD in klinkers

25

15.38

14.23 13.48

4.13

-0.22

25°

NIV 1 6.45

NIV 0 1.95

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIEUWBOUW SINT-MARTINUSPLEIN 5-6

-0.02

SINT-JOZEFINSTITUUT GEMEENTEPLEIN 6-8

-0.15

BRANDWEG

520

463

PERCEELSGRENS

835

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSSTRAAT 1

200

7.29

NIV 2 10.95

SINT-MARTINUSPLEIN

V SI OO N R T- LI M G AR G TI EN N D U P SP R LE OF IN IEL 4

BOVENSTE VLOERPLAAT = 1296

10.60

2'

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 11' - BRAND

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.4.01

INDEX

-


RIJWEG in klinkers VOETPAD in klinkers PARKING SINT-MARTINUSSTRAAT BOVENSTE VLOERPLAAT = 1296

16.40

VOETPAD in klinkers

1

10.30

6.05

0-pas gebouw = 22.95 TAW

NIEUWBOUW SINT-MARTINUSPLEIN 5-6

0.00

-0.02

-0.09

-0.09

-0.19

SINT-MARTINUSSTRAAT - PUBLIEKE PARKING

BRANDWEG

210

530

-3.06

ROOILIJN 1939

PERCEELSGRENS

-3.56

PERCEELSGRENS

SINT-MARTINUSPLEIN 4

1'

Sint-Martinusplein 5-6, Kontich Terreinprofiel 22' - BRAND

1:200

DOSSIER

DATUM

PLAN

SMK 21

25.05.2022

0.0.4.02

INDEX

-