Page 5

TEMA

ARTIKEL

Af Malou Christensen, Digital Design, 10. semester Tegninger:

CODING PIRATES - EN KLUB FOR LEGEBØRN I ALLE ALDRE Fra én til ti afdelinger på et år. Væksten snakker et tydeligt sprog. Coding Pirates er en succesfuld forening, der fokuserer på at give børn og unge sjove og lærerige oplevelser med kodning, designprocesser og teknologier. KONTEKST har besøgt én af afdelingerne, som har til huse lige her på Katrinebjerg.

Bør basal teknologiforståelse betragtes som almen dannelse? Bør programmering være et obligatorisk fag i den danske folkeskole? Spørgsmål som disse debatteres ofte, men svarene findes måske ikke kun i vores uddannelsessystem. Coding Pirates er en forening, der har grebet til handling. I form af dens fritidsklubber har foreningen skabt rum for, at børn og unge kan eksperimentere med forskellige teknologier. Foreningen blev stiftet i februar 2014, hvor også de første klubber så dagens lys. Det hele begyndte i København ud fra en idé udviklet af foreningens formand Martin Exner og næstformand Christian Hjort Lund. Sidenhen har foreningen etab-

8 | KONTEKST

leret sig flere steder rundt om i Danmark. To af afdelingerne ligger her i Aarhus henholdsvis på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) og på Hovedbiblioteket.

med mange forskellige fagligheder. Da der ikke er noget decideret krav om teknologisk kunnen, er Coding Pirates altså også en klub, hvor alle legebørn kan lære med og lære af hinanden.

En fritidsklub for alle Én aften om ugen mødes børn og frivillige for at konstruere og kode med bl.a. spilprogrammering, Makey Makey, 3D-printere og Lego Mindstorms. Formålet er, at børn og unge kan bygge og designe egne ideer via forskellige teknologier. Målet er ikke at uddanne fremtidens programmører eller ingeniører, men snarere at plante de første frø til fremtidens innovative tænkere og udviklere. Klubberne faciliteres af frivillige, der kommer

Piraterne på CUDiM Kontekst har mødt adjunkt Rikke Toft Nørgaard, afdelingsleder på Coding Pirates CUDiM, til en snak om, hvordan foreningen folder sig ud her på Bjerget. Klubben kom hertil, da Rikke mødte formanden Martin Exner på Hovedbiblioteket og udspurgte ham om, hvorfor ‘sådan noget teknologikreativitet’ skal være forbeholdt københavnere. Det mente Martin da bestemt heller ikke, det burde være, hvorfor Rikke straks tog initia-

tiv til at starte en afdeling op i Århus. For Rikke er udforskningen af og undringen over forskellige teknologier en vigtig del af vores samfundsfaglige og kulturelle dannelse. Hun mener, at vi ved at invitere til teknologisk forestillingsevne og forandringsskabelse kan give børn muligheder for at stille spørgsmålstegn ved vores samfund. Ved at lære børn at stille spørgsmålstegn ved, med og gennem teknologierne kan vi med hendes egne ord, lære børn “at blive rebelske”, at blive “kodepirater”. I Rikkes perspektiv er målet derfor ikke kun at give børn en udvidet teknologiforståelse eller at lære dem at anvende teknologierne, men derimod at opmuntre dem til at tænke gen-

nem teknologier, om at fostre kreativitet, skabe nysgerrighed og kritisk tænkning. Denne humanistiske tilgang til teknologien finder Rikke meget sigende for Coding Pirates her i CUDiMafdelingen. Måske er det en mere vilter teknologiforståelse, der

Den gyldne trekant På Katrinebjerg er alt samlet under ét tag - her mødes humanisme og naturvidenskab også i vores tilgang til teknologier. Som Katrinebjerg-studerende vil man måske derfor også kun-

”Ved at lære børn at stille spørgsmålstegn ved, med og gennem teknologierne kan vi (...) lære børn “at blive rebelske”, at blive “kodepirater” er på færde her, end i nogle af de andre afdelinger, hvor der er mere fokus på selve programmeringen og teknologier som værktøj.

ne mærke denne ‘Katrinebjergånd’ i CUDiM-afdelingen. På Katrinebjerg hersker der også en stærk, nordisk designtradition og tilgang til undervisning,

KONTEKST | 9

Kontekst #32. Tema: Katrinebjergs kultur  

Denne udgave af Kontekst belyser kulturen på Katrinebjerg ud fra et bredt perspektiv. Læs blandt andet om hvordan chili cheese tops udfordre...

Kontekst #32. Tema: Katrinebjergs kultur  

Denne udgave af Kontekst belyser kulturen på Katrinebjerg ud fra et bredt perspektiv. Læs blandt andet om hvordan chili cheese tops udfordre...

Advertisement