__MAIN_TEXT__

Page 1

In deze Kontaktraad: Hallo jongens en meisjes................................................................................... 2 Bijeenkomst gemeenschapsgebouwen ............................................................ 3 De Vrolijke Drammers ....................................................................................... 5 Aktiviteiten-programma Lovida seizoen 2015-2016 ......................................... 6 Luchtig najaarsconcert Amicitia in zaal Hendriks ............................................. 6 Seniorenplatform Loil – Open Tafel .................................................................. 7 Wilma en Leo Hendriks lid van verdienste Schuttersgilde Loil-Vooruit............ 7 Nieuws uit de kerk. ........................................................................................... 9 Sv. Loil volleybal .............................................................................................. 10 Nieuws van Sjanté ........................................................................................... 11 Dorp in het groen ............................................................................................ 12 Nieuws van de Korenakker. ............................................................................ 13 Van de raadstafel ............................................................................................ 14 Nieuws van de St. Jozefschool ........................................................................ 16 Nederland Leest 2015 en Opening Taalpunt .................................................. 18 Activiteiten agenda Loil................................................................................... 20

Kontaktraadkalender In oktober is de Loil-kalender 2016 weer door de bezorgers van het Kontaktraad-Infoboekje aangeboden. Voor degene, die dit hebben gemist of er misschien nog één bij willen kopen: de kalenders zijn te koop bij café-zaal Hendriks en in de wagen van Zuivelhandel Tonnie Diesvelt. De prijs bedraagt € 6,50. Een leuk cadeau voor Sinterklaas, Kerst of bij een andere gelegenheid voor een familielid of bekende. Excuses In de vorige Kontaktraad is het activiteiten- programma van Lovida niet opgenomen. Excuses hiervoor. Bij deze alsnog. Amicitia verzorgt bezoek van Sint en Piet Dit kan op 4 december tussen 18.00 en 21.00 uur en 5 december tussen 15.00 uur tot 20.00 uur en 6 december tussen 15.00 tot 18.00 uur. Bel: 0316 - 22 36 39 of mail: jl.tomassen@chello.nl Kosten: € 25,- per 20 minuten 1


Hallo jongens en meisjes Het is alweer november. Nog maar een paar weken en dan kom ik samen met mijn pieten weer naar Nederland. Zaterdag 14 november kom ik aan in Meppel. En ook dit jaar sla ik Loil niet over. Zondag 15 november vertrekt de muziek om 13.15 uur vanaf het kerkplein en gaat naar Bloem aan de Doesburgseweg. Loop daar gezellig met papa, mama achter aan, om de pieten en mij op te halen. Hopelijk vergeten ze mij dit jaar niet. Dan gaan we samen achter de muziek aan en lopen we door Loil om bij de Zomp (ingang kantine) uit te komen. Dit jaar gaan we in de Zomp het feest vieren omdat het helaas bij CafĂŠ-zaal Hendriks niet kan. Alle kinderen van Humpie Dumpie en de kinderen van de Basisschool St. Jozef (de Groepen 1 t/m 4) krijgen een kleurplaat. De kleurplaat moet je mee nemen naar de Zomp en daar inleveren. Je krijgt dan een bonnetje die je goed moet bewaren. (Geef die dus maar even aan je vader of moeder). Zit je niet op de St. Jozef of Humpie Dumpie en ben je niet ouder dan 8 jaar, dan mag je een kleurplaat komen halen op de St. Jozef school. (Bij juf Corina kun je dit ophalen). Als we in de Zomp zijn om samen met mij en de Pieten feest te vieren, zou ik het erg leuk vinden als je een leuk liedje of dansje voor mij en de pieten wil doen. Misschien bespeel je wel een muziekinstrument en wil je voor mij een liedje spelen, neem dan je muziekinstrument mee. Ga dus maar vast goed oefenen met zingen, dansen of muziek maken. Nog even voor de duidelijkheid: start vanaf het kerkplein ca. 13.15 uur. Dan zullen we om ca. 13.30 uur bij Bloem (Doesburgseweg/ Tenbergenweg) Sinterklaas ophalen, de route gaat via de Weemstraat, Kapelstraat, Schutterstraat, Vendeliersstraat, Saluutstraat, Kapelstraat en via de Kloosterstraat naar de Zomp. Bij slecht weer wordt er voor een alternatieve korte route gekozen. Tot zondag 15 november. Groeten Sint en alle Pieten. 2


Bijeenkomst gemeenschapsgebouwen Op 28 oktober vond in zaal Hendriks een informatiebijeenkomst plaats waarbij de Loilse verenigingen zijn bijgepraat over de situatie van de Loilse gemeenschapsgebouwen. Namens de gemeente Montferland gaf Marcel Wagener een presentatie over de kerntakendiscussie en de gevolgen ervan voor Loil. Conclusie is dat er voor ‘de Zomp’ een structurele bezuiniging wordt doorgevoerd van € 27.000,- per jaar. Dit houdt in dat ‘de Zomp’ van de

gemeentelijke balans gaat verdwijnen. De werkgroep Gemeenschapsgebouwen onderzoekt de mogelijkheden voor de toekomst van de Loilse gemeenschapsgebouwen. Hierbij kijkt ze verder dan alleen naar ‘de Zomp’. Ook de rol van de overige voor de gemeenschap belangrijke gebouwen wordt bekeken (school, Kerk, Hendriks en de Papegaai). Voor dit onderzoek is een extern adviseur (ICS) ingeschakeld die veel ervaring heeft met het werken in kleine kernen en vergelijkbare problematiek. Namens ICS gaf Igor Grevers een toelichting op het plan van aanpak. Op 16 november is er een interactieve werksessie, waarvoor de betrokken verenigingen en partijen worden uitgenodigd. Doel is een 3


Vervolg: Bijeenkomst gemeenschapsgebouwen goed beeld te krijgen van de wensen, mogelijkheden en ideeën voor het toekomstige gemeenschapsgebouw of -gebouwen. Het advieswerk van ICS brengt de diverse scenario’s in beeld. Daarvan worden de meest haalbare verder uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is dat we één scenario aan de gemeente voorleggen zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. De verwachting is dat dit voorstel eind januari 2016 gereed is. Café-zaal Hendriks Ander doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van de problemen die bij de diverse verenigingen ontstaan als Café-zaal Hendriks per 29 februari a.s. zijn deuren sluit. Vooruitlopend op deze inventarisatie heeft fa. Hendriks aangegeven thans in gesprek te zijn met potentiële kopers. Er bestaat dus een reële mogelijkheid dat het bedrijf met een andere eigenaar wordt voortgezet. Leo heeft gevraagd nog geen overhaaste besluiten te nemen of naar een alternatieve locatie te verhuizen. Hij zal de betrokken verenigingen tijdig op de hoogte stellen over de stand van zaken. ‘De Kontaktraad’ heeft de wens dat alle verenigingen die nu bij Hendriks en in Loil actief zijn, in Loil hun plek in ons mooie dorp kunnen behouden. Als café-zaal Hendriks niet wordt overgenomen, willen we samen met de verenigingen een alternatieve plek zoeken. Met de gemaakte inventarisatie hebben we al veel inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende verenigingen. Het was een informatieve, nuttige avond, een goede opwarmer voor de interactieve werksessie van 16 november om 19.30 uur in zaal Hendriks, waarmee deze avond wordt vervolgd. Een groot deel van de aanwezigen heeft zich al aangemeld om op die avond mee te denken, ideeën aan te dragen, enz. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Werkgroep Gemeenschapsgebouwen Kontaktraad Loil 4


De Vrolijke Drammers Op maandag 2 november hebben we onze jaarvergadering gehouden. Tijdens die vergadering is Sjonnie Duis afgetreden als bestuurslid. Edwin van Onna, Geert Korte en Peter Bosman werden herkozen. Een ander belangrijk agendapunt van de vergadering was het ‘lidmaatschap en de entreegelden van 2016’. Van beide werd bepaald dat ze ook het komend jaar niet zullen worden verhoogd. Van de workshops zijn er inmiddels drie van de vijf achter de rug. Tot nu toe waren ze een groot succes. Vrijdag 6 & 20 november worden er nog twee workshops gehouden. Op 6 november is dat ‘Opvullen, modelleren, techniek & constructie’. En op 20 november is dat ‘Kleur en spuitwerk’. Bij interesse voor de laatste workshop zie onze website. De eerste aanmeldingen voor onze carnavalsoptocht zijn weer binnen. Als je wilt voorkomen dat jouw onderwerp al door een andere groep wordt gebruikt, geef je dan vroegtijdig op. Enkele belangrijke data voor de komende maanden zijn: 28-12-2015, Kaartverkoop pronkzitting 08-01-2016, Pronkzitting 09-01-2016, Pronkzitting 09-01-2016, Pronk-Matinee 10-01-2016, Jeugdpronkzitting 25-01-2016, Deelnemersvergadering 31-01-2016, Gezinsviering 31-01-2016, Prinsenreceptie 7/8/9-02-2016 Carnaval We wensen alle carnavalisten een heel creatief, gezellig en humoristisch carnavalsjaar 2016 toe.

5


Aktiviteiten-programma Lovida seizoen 2015-2016 Woensdag 21 oktober 2015: Diavoorstelling door I.V.N over natuur in Achterhoek/Gelderse Poort Woensdag 18 november 2015, 20.00 uur: Sinterklaas-bingo Zondag 20 december 2015, 15.00 uur: Warm en koud buffet bij Hendriks Woensdag 20 januari 2016, 20.00 uur: Cabaret/liedjesavond (verzorgd door drie dames uit Harfsen) Woensdag 17 februari 2016, 20.00 uur: Numeroloog. Hij vertelt aan de hand van nummers, bijv. geboortedatum iets over u of mij Woensdag 23 maart 2016: Paasstukje maken. Doe-avond Woensdag 20 of donderdag 21 april 2016: Uitstapje-reisje Woensdag 25 mei 2016, 20.00 uur: Jaarvergadering aftreden oud bestuur, aantreden nieuw bestuur?

Luchtig najaarsconcert Amicitia in zaal Hendriks Muziekvereniging Amicitia geeft zaterdag 21 november weer een najaarsconcert in zaal Hendriks. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Amicitia brengt deze avond onder leiding van dirigent Michael van den Broeck een zeer divers en luchtig repertoire ten gehore. “Dat doen we een beetje in de vorm van een solistenconcert”, zegt voorzitter Edwin de Kinkelaar. Bij veel nummers spelen verschillende instrumentgroepen en solisten solo.” Zo is Gabriël’s Oboe een stuk voor sopraan en saxofoon en blaast de trompetgroep het nummer Midnight Tears. In Farmer’s Fair klinkt een bassolo en Bohemian Lovers wordt gespeeld door de trompet- en baritongroep. Ook de slagwerkgroep brengt een eigen stuk. Verder bestaat het repertoire onder andere uit een medley van Coldplay en The Eagles in Concert. Het concert duurt tot ongeveer 22.30 uur. Tussendoor is er een korte pauze. Ook huldigt Amicitia haar jubilarissen. “Een aantal leden is veertig en vijftig jaar lid”, vertelt De Kinkelaar. “Willy Godschalk is zelfs al zestig jaar lid. Die zetten we even in het zonnetje.” 6


Seniorenplatform Loil – Open Tafel Sinds augustus 2015 organiseert SPOL eenmaal per maand een open tafel in samenwerking met de firma Hendriks. De laatste twee open tafels van dit jaar zijn op woensdag 25 november en woensdag 23 december. Ouderen en anderen in de gelegenheid stellen om gezellig samen te eten, dat is de doelstelling die Senioren Platform met de activiteit nastreeft. De kosten bedragen € 10,- per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven. Dit kan tot de maandag ervoor tot 16.00 uur bij Betsy Buurman, tel: 225343 of e-mail: Betsy.buurman@upcmail.nl.

Wilma en Leo Hendriks lid van verdienste Schuttersgilde Loil-Vooruit In de op 26 oktober gehouden ledenvergadering van Schuttersgilde Loil-Vooruit zijn Wilma en Leo Hendriks benoemd tot “Lid van Verdienste” van het Schuttersgilde wegens hun bijzondere verdiensten als thuisbasis en samenwerkingspartner in de afgelopen 30 jaar. Wilma en Leo Hendriks hebben ruim 30 jaar geleden samen met hun broer Jan de horecazaak van de familie Rasing in Loil overgenomen en zijn toen gestart met het bedrijf “café-zaal Hendriks”.

7


Vervolg: Wilma en Leo Hendriks lid van verdienste Schuttersgilde Vanaf dat moment is er een zeer goede samenwerking ontstaan tussen de horecafamilie en het schuttersgilde. Deze samenwerking heeft er mede toe geleid dat er nu een goed en financieel gezond schuttersgilde is en bestaat in Loil. Dit komt o.a. omdat hun cafĂŠ en zalencentrum steeds het vertrekpunt en thuisbasis is voor de vele schuttersactiviteiten die er jaarlijks zijn. Maar ook denken we aan de wekelijkse schietavonden van onze schietvereniging, vergaderingen, het jaarlijks schuttersfeest en het ondersteunen en verzorgen van de horeca tijdens kringdagen, federatieconcoursen en euregiodagen die wij samen met hun in Loil hebben georganiseerd. Daarnaast mag zeker hun steun aan bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gezamenlijke marsen en muziekstukken aan onze drumfanfare en muziekvereniging Amicitia niet onvermeld blijven. Het schuttersgilde was dan ook niet blij verrast toen zij enkele weken geleden aankondigden op 29 februari a.s. te stoppen met hun bedrijf. Het Schuttersgilde denkt dat met deze onderscheiding er een passende waardering is voor de fantastische samenwerking. Het Schuttersgilde hoopt dat de komende tijd een goede opvolging gevonden gaat worden voor de horecazaak in Loil, zodat ook Schuttersgilde Loil-Vooruit daarmee in de toekomst een stabiele thuisbasis heeft. Tot 29 februari zullen zij alles doen om de familie Hendriks daarin te ondersteunen. Wij wensen de familie Hendriks dan ook al het goede voor de toekomst, en dat we ze nog vaak op onze schuttersactiviteiten mogen begroeten.

8


Nieuws uit de kerk. Rectificatie Vaste zondagen van vieren De 1e en 3e zondag van de maand zijn de vaste zondagen van de weekendvieringen in onze kerk in Loil en niet zoals per abuis in de vorige Kontaktraad de 2e en 4e zondag vermeld stond. De patroonheilige van onze kerk; Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Dinsdag 8 december is de dag van de patroonheilige van de Loilse kerk. Op zondag 6 december willen wij, in de viering van 9.30 uur, hier aandacht aan schenken evenals aan de vele vrijwilligers van de Loilse geloofsgemeenschap. Het feestje hebben we gevierd in september, maar op deze dag zullen wij de vrijwilligers die aangegeven hebben te stoppen, een attentie aanbieden en tevens de nieuwkomers verwelkomen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om achter in de kerk samen een kopje koffie of thee te drinken, graag tot dan. Kerkbijdrage 2015 In januari van dit jaar hebben veel parochianen een financiĂŤle bijdrage toegezegd. De meeste toezeggingen hebben we inmiddels al mogen ontvangen of worden nog automatisch overgemaakt. We mogen dan ook constateren, dat het toegezegde bedrag van â‚Ź 24.500,- voor 2015 dan ook waarschijnlijk zullen halen. Maar zover is het echter nog niet. Wij hopen van een aantal parochianen het toegezegde bedrag nog te mogen ontvangen op rekeningnummer NL25RABO0111110947 ten name van Kerkbijdrage Geloofsgemeenschap Loil Met elkaar samen moeten we het doen om onze geloofsgemeenschap in Loil levend te houden nu en in de toekomst. Iedere bijdrage is dan ook hartelijk welkom. Mocht u de bijdrage voor het jaar 2015 nog niet hebben overgemaakt, dan nog graag in dit jaar i.v.m. juiste afsluiting van het boekjaar. Als u de gegevens kwijt bent, dan kunt u gerust

9


Vervolg: Nieuws uit de kerk contact opnemen met de locale penningmeester Theo Wanders. Hij kan u informeren over het door u toegezegde bedrag. Hebt u inmiddels uw bijdrage al overgemaakt, dan hiervoor alsnog hartelijk bedankt. Namens de werkgroep kerkbijdrage, Theo Wanders, Locaal penningmeester, Tel. 226884 (na 19.00 uur) N.B. Het nieuwe mailadres van onze geloofsgemeenschap is olvloil@parochiegabriel.nl Hiermee komt ons oude adres te vervallen.

Sv. Loil volleybal Spannende wedstrijd meisjes B1 – meisjes B2 In de 1e helft van de competitie 2015-2016 spelen het meisjes B1 en het meisjes B2 team van Sv. Loil afdeling volleybal in dezelfde klasse. Zaterdag 10 oktober jl. was het zover: de onderlinge wedstrijd in de Zomp. Aangemoedigd door hun ouders en vele oma’s en opa’s en andere familieleden werd er fanatiek gespeeld door beide teams. Ook de coaches de hun uiterste best om de teams te motiveren. Bovendien was het één van de eerste wedstrijden waarin beide teams het penetratiesysteem speelden. De scheidsrechter, Harry Elfrink, gaf daarom beide teams voldoende tijd op zich goed op te stellen. Na een fanatieke strijd kwam het B2 team als winnaar uit de bus. Zij wonnen de wedstrijd met 2-3. De setstanden waren: 20-25, 25-20, 18-25, 25-20, 10-15

10


Nieuws van Sjanté Begin april heeft Sjanté voor ruim 850 mensen het lijdensverhaal gespeeld, verteld en gezongen voor een aandachtig luisterend publiek. De vele reacties van de mensen achteraf en de berichten in de pers waren unaniem lovend. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde Passie Loil. Zoals u misschien al wel weet hebben we met ‘De Passie Loil’ het predicaat ‘Kern met Pit’ ontvangen. Deze maand kunt u stemmen, zodat we ook de trofee naar Loil kunnen halen. Hiermee kunnen we Loil nog meer op de kaart zetten. Stemmen is eenvoudig: Ga naar: www.kernmetpit.nl - Klik op: Stem op jouw favoriete project - Vul in het zoekscherm in: De Passie Loil - En: Stem Sjanté 10 jaar Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat Sjanté is opgericht. Een hele periode waarin we al vaak van ons hebben laten horen in Loil en omgeving. Zonder jullie, ons publiek, zouden de verschillende concerten, vieringen, onze medewerking aan het openluchtspel en de passies in de afgelopen 10 jaar niet zo zijn geweest als ze zijn geworden. Dank jullie wel daarvoor! Het 10-jarig jubileum wordt uiteraard gevierd. Speciaal voor ons lustrum is een heel oud sprookje bewerkt: De droom van de oude beuk. De boom van Sjanté heeft zijn roots in Loil. Daar is de kiem 10 jaar geleden beginnen te groeien en inmiddels uitgegroeid tot een boom met stevige wortels. Een boom, die getuige is geweest van belangrijke momenten in het leven van verschillende mensen. Een boom met verschillende kleuren in verschillende jaargetijden, zoals ook wij verschillen, maar in klank één zijn. Een boom, voorwaardelijk om te kunnen leven. Een boom, die in de winter zijn dromen droomt Het resultaat is een door liederen omlijst winterverhaal Aan de hand van de droom en de jaargetijden van de oude beuk blikt Sjanté vertellend en zingend terug op de afgelopen 10 jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.sjante.nl En ……Vergeet niet te stemmen!! 11


Dorp in het groen Het is zaterdagochtend, de zon schijnt heerlijk over Loil. Een prachtige herfstdag! De bladeren vallen van de bomen en ons dorp is meer geel en rood dan groen. Iedereen is volop bezig met het opruimen van de bladeren, het snoeien van de hagen en bomen. Over niet al te lange tijd is het weer heerlijk weer om warm binnen bij de kachel te zitten. Maar voor de 16 deelnemers die meedoen met het plan ‘Dorp in het groen’ is het even een drukke tijd. Hun tuinen en erven worden voorbereid op de plantdag van 21 november aanstaande. Er zijn verschillende plannen uitgewerkt. Sommige een klein project met een enkele boom en andere hebben een heel plan gemaakt van hun erf. Ruud Borkes van Stichting Landschapsbeheer Gelderland liet zijn kennis van het landschap over de plannen heen gaan en gaf waardevolle adviezen. Inmiddels heeft hij voor iedereen een uitgebreid plan opgesteld. De mensen krijgen een beplantingsplan met daarin de elementen die aangeplant gaan worden, de hoogte, hoeveelheid en de cultuurhistorische waarde. Daarnaast krijgt iedereen een overzichtskaart met daarop ingetekend waar de beplanting komt. Ook hebben ze allemaal een plantsoenenlijst gekregen met ook daarop de eigen bijdrage die voldaan moet worden. Het project is mede mogelijk gemaakt met de subsidie van de gemeente Montferland en de provincie Gelderland! Naast de plannen krijgen de inwoners ook de plant- en beheerinstructies. Ze kunnen zich dus al goed voorbereiden op de plantdag. Nu alle plannen goedgekeurd zijn door de inwoners wordt het gezamenlijk besteld en zal het uitgedeeld worden na een feestelijke opening van Loil in het groen. Intussen heb ik mijn koffie op en ga ik snel naar buiten, genieten van het mooie weer, want 21 november is al zo… Tamara Donkers-Lamers

12


Nieuws van de Korenakker. Gerard Cobussen wordt “lid van verdienste” Tijdens de algemene ledenvergadering is Gerard Cobussen benoemd tot lid van verdienste van de Sv. Loil. Gerard is 9 jaar lang bestuurslid en penningmeester geweest van Sv. Loil. Hij draagt zijn taken tijdens de algemene ledenvergadering formeel over aan Rutger Nibbeling. In de bestuursperiode heeft Gerard op een voortreffelijke manier zijn rol vervuld. Gerard was altijd kritisch op uitgaven en is er mede verantwoordelijk voor dat Sv. Loil financieel gezond is. Gerard blijft actief voor de Sv. Loil als lid van de VUT ploeg, Entree hokje en, namens, Sv. Loil bestuurslid van stichting Kantine de Zomp. Langs deze weg willen wij Gerard nogmaals danken voor zijn inzet voor onze vereniging, en veel plezier wensen bij de activiteiten die hij blijft doen voor de Sv. Loil Activiteitencommissie jeugd komt op stoom! Na een succesvol kamp afgelopen zomer, is het idee geboren om een activiteiten commissie jeugd in het leven te roepen. Anouk, Lisette en Annechien hebben er voor gezorgd dat de jeugd een filmavond hebben gehad. Zij bruisen alweer van nieuwe ideeën voor de komende winterperiode. Dames veel succes! Kunstgrasveld? Alleen tijdens trainingen en wedstrijden! Ondanks dat er al vele keren op gewezen is, gebeurt het helaas nog steeds dat mensen op het kunstgrasveld gaan voetballen buiten de trainingen en wedstrijden om. Met Stichting Dorpsbelangen Loil (eigenaar veld) is afgesproken dat het veld alleen gebruikt wordt voor trainingen en wedstrijden, georganiseerd door de Sv. Loil of na akkoord met de stichting. Er is Sv. Loil en de stichting veel aan gelegen om de huidige top laag van het veld zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Daardoor kan vervanging van de toplaag uitgesteld worden en kunnen de jaarlijkse huurkosten gedrukt worden. Daarnaast beperken we daarmee de overlast tot een minimum. De stichting en Sv. Loil doen dan ook een dringend beroep op alle mensen om ons hierbij te helpen. Voetballen buiten trainingen en wedstrijden doe je op het pannaveld en niet op het voetbalveld! Met behulp van

13


Vervolg: Nieuws van de Korenakker de geïnstalleerde bewakingscamera’s willen we deze afspraak bewaken. Vrijwilligers Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Sv. Loil heeft het geluk dat we een grote schare vrijwilligers hebben. Maar toch……., veel handen maken licht werk. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die zich in willen of kunnen zetten voor Sv. Loil, met name voor de kantine zijn we naarstig op zoek naar extra handjes. Heb je iemand of ken je iemand die één keer in de ongeveer vier weken een ochtend, middag of avond in de kantine wil staan, schroom je niet en meld jezelf, hem of haar aan bij Erik Bod (erikbod77@hotmail.com) of kom langs bij de Sv. Loil. Houd de site, facebook en twitter in de gaten, zo blijft je op de hoogte van alle activiteiten op de Korenakker! Tot ziens op de Korenakker of in de Zomp! Sv. Loil. Eric Welling

Van de raadstafel 

14

De financiële situatie van de gemeente is niet echt rooskleurig. Er is wel een sluitende begroting 2016 door o.a. meer dan een miljoen euro vanuit de NUON-reserve toe te voegen. Maar dit is niet wenselijk, dus er zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden om dit te verbeteren, Dit zal ons allen gaan raken, maar wij zullen proberen dit goed te verdelen en zeker de leefbaarheid in het dorp daarbij niet uit het oog verliezen. De rioolheffing zal komende jaren moeten stijgen om de kosten van beheer en onderhoud van het riool te kunnen blijven betalen. Een van de manieren om de kosten te laten dalen is het afkoppelen van het regenwater, zodat het infiltreert in de grond rondom uw woning en dus niet in het riool terecht komt. De gemeente vergoedt deels de kosten die dit met zich meebrengt. Laat weten als je dit wilt, dan kunnen we je met de juiste mensen in contact brengen.


Er is ook in 2015 een mantelzorgcompliment beschikbaar. Dit jaar in de vorm van Loko’s. Wij denken dat het een prima initiatief is. Schroom dan ook niet om deze aan te vragen via de site van de gemeente: http://www.montferland.info/wonen-enleven/mantelzorgcompliment-een-waardering-voor-onzemantelzorgers_44522/.  De vluchtelingen problematiek is steeds onder onze aandacht. Vanuit het CDA zullen we dit ondersteunen, mocht de gemeente de vraag krijgen om vluchtelingen onderdak te bieden.  Het subsidiebeleid voor 2016 en 2017 is vastgesteld. Mede op verzoek van het CDA wordt het transparant wie welke subsidie krijgt in de gemeente, maar ook per kern. Het is nu zo afgesproken dat er in 2017 op basis van een evaluatie kan worden bijgestuurd op het subsidiebeleid. De subsidieregels worden komende maanden samen met het college opgesteld. Daartoe zal de gemeente ook verenigingen en instellingen uitnodigen om mee te denken.  De toekomst keuze van Loil rondom accommodaties is actueel. Zowel vanuit de gemeente als het CDA doen we actief mee in deze zoektocht om onze leefbaarheid in de toekomst zeker te stellen.  Binnen Loil is er aandacht voor de plannen rondom woningbouw en school. Daar is nu geen concreet nieuws over maar wij ondersteunen de initiatieven daarbij zeker. Kijk natuurlijk ook voor al het andere nieuws regelmatig op de site van de gemeente Montferland. Ook zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen via: www.montferland.info/bestuur-enorganisatie. Maar we zijn er ook voor andere zaken waarvan u denkt dat zou de gemeente anders kunnen doen of daar heb ik last van. Laat het ons weten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Loil een prachtig actief en leefbaar dorp is en blijft. Sandra Lenting Ap Dieker Weemstraat 33 Pastoor Indenstraat 10 0316-229052 0316-226790 rslenting@upcmail.nl a.j.dieker@lijbrandt.nl

15


Nieuws van de St. Jozefschool Na de vakantie weer goed begonnen De herfstvakantie is weer achter de rug en de kinderen zijn weer goed gestart. De komende periode staat er weer veel op het programma. De komst van de Sint en het Kerstfeest zijn daar een groot onderdeel van. De groepen 6/7 en 8 gaan binnenkort aan de slag in Technoplaza. Het technieklokaal waar we, door financiĂŤle steun van onze oudervereniging, aan kunnen deelnemen. Het technieklokaal draait volledig op vrijwilligers en alle versterking is welkom. Een oproep is hieronder te vinden. Techniek in groep 7 en 8: Technoplaza zoekt vrijwilligers

De leerlingen van de groepen (6),7 en 8 van de basisscholen in Zevenaar, Didam en Rijnwaarden bezoeken voor hun technieklessen Technoplaza. Dit is een technieklokaal dat door de basisscholen samen ontwikkeld wordt.

16


Vervolg: Nieuws van de St. Jozefschool Door de grote toeloop is er een tekort aan vrijwilligers ontstaan. Technoplaza zoekt dames en heren die een dagdeel, 3 uur, willen meehelpen. Samen met een groepje leerlingen aan een mooie opdracht werken. Wat moet de vrijwilliger kunnen? a. Beetje houden van techniek b. Goed met (grote) kinderen kunnen omgaan c. Samenwerken en d. Bij de les blijven. Het lokaal bevindt zich op Liemers College Landeweer. Daar wordt het professioneel aangepakt; een verklaring omtrent gedrag (wordt vergoed) en een vrijwilligersovereenkomst-om-niet horen bij het aannamebeleid. Hogeschool Iselinge verzorgt een korte scholing. Belangstellenden kunnen zich melden zich bij h.kleinkoerkamp@liemerscollege.nl. Aanmelden? Op onze website www.stjozefloil.nl is alle informatie rondom aanmelden/ inschrijven terug te vinden. Aanmelden kan al bij de leeftijd van 3 jaar. Er volgt een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt ons meer vertellen over uw zoon/dochter, de ouders/verzorgers zijn immers de experts. Wij kunnen u vervolgens meer vertellen over de school. Voor broertjes en zusjes geldt dezelfde procedure. Meer weten? Bel of mail gerust. Basisschool St. Jozef. Telefoon 0316-223875 basisschool@stjozefloil.nl www.stjozefloil.nl 17


Nederland Leest 2015 en Opening Taalpunt

De Commissaris van de Koning in Gelderland, dhr. C. Cornielje, gaf op 2 november het startschot van de campagne Nederland Leest en verricht de officiële opening van het Taalpunt. De burgemeester van de gemeente Montferland, mw. I. Leppink, zal hierbij eveneens aanwezig zijn. Op 1 november ging de grootste nationale leesbevorderingscampagne van Nederland weer van start: Nederland Leest. De campagne kent dit jaar z’n tweede lustrum. Om dit te vieren is er voor iedere provincie een ‘eigen’ boekje samengesteld. Alle commissarissen van de Koning hebben daarin een voorwoord geschreven. De publicatie ligt vanaf 1 november voor iedereen klaar in de bibliotheek. Het feestelijke begin van Nederland Leest wordt gekoppeld aan de opening van het Taalpunt in Didam, onderdeel van het Taalhuis Montferland. Vanaf januari 2015 werken gemeenten in de Achterhoek samen in het Bondgenootschap voor Geletterdheid. Er worden Taalhuizen opgericht, waarin lokale partners samenwerken. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met ROC Graafschapcollege te Doetinchem. In Didam en ’s-Heerenberg heeft dit al vorm gekregen met twee Taalpunten en leesclubs in de bibliotheken. Bij welzijnsorganisatie Welcom is er o.a. formulierenhulp.

18


Met de komende wintermaanden in aantocht enkele mooie sfeerfoto’s uit vroeger tijden op landgoed Schattenkerk

december 1963: Roelofs (Angerlo), Jan Banning, Henk Buunk, Hent Lukassen, Wim Bolder, onbekend, Jan Lamers en, Geert Bolder aan de borrel na een dag jagen op het landgoed van Schattenkerk

14december 1963: jagers en drijvers op landgoed Schattenkerk. Vlnrn. De heer Oldenboom (Angerlo), Jan Donkers (vroeger wonende Bosslagstraat), Carel Coenen en Teun Donkers 19


Activiteiten agenda Loil November 8 Sv. Loil – Sprinkhanen Sv. Loil 10 Inloop Spol 15 Intocht Sinterklaas Loilse ondernemers 15 MvR – Sv. Loil Sv. Loil 16 Werksessie verenigingen Kontaktraad i.s.m. ICS 18 Sjoelen Spol 18 Sinterklaas-bingo (20.00 uur) Lovida 21 Plantdag ‘Loil in het groen’ KR / Landschapsbeheer Gelderland Najaars Solo Concert Amicitia 24 Inloop Spol 25 Gezellig samen eten Spol 29 Sv. Loil - Worth Rheden Sv. Loil 30 Studiedag, leerlingen vrij St. Jozefschool December 1 Inloop SPOL 6 Groessen - Sv. Loil Sv. Loil 7 Jaaroverleg bezorgers boekje Kontaktraad 8 Inloop SPOL 13 Sv. Loil – RKPSC Sv. Loil 16 Gezellige morgen i.v.m. Kerst SPOL 17 Kerstviering St. Jozefschool 19 Kerstconcert Amicitia 20 Warm/koud buffet (15.00-18.30 uur) Lovida 21 tm 1 januari kerstvakantie St. Jozefschool 22 Inloop SPOL 23 Gezellig samen eten Spol 28 Kaartverkoop Pronkzitting Vrolijke Drammers 29 Gezellig Oudjaar SPOL Januari 8,9,10 Pronkzittingen Vrolijke Drammers 17 t/m 31 Actie Kerkbalans Parochie 20 Cabaret- en liedjesavond Lovida 22 Studiedag, leerlingen vrij St. Jozefschool 25 Deelnemersvergadering Vrolijke Drammers 31 Carnavalsmis/Prinsenreceptie Vrolijke Drammers

20

Profile for Kontaktraad Loil

Kr november 2015 definitief  

Kr november 2015 definitief  

Advertisement