__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kontakt-Agenda 2014

Bevel - Kessel - Nijlen


KONTAKT - AGENDA 2014 NIJLEN - KESSEL - BEVEL

Colofon Kontakt-Agenda 2014 is een uitgave van

Uitgeverij Kontakt bvba Kreitenbergstraat 32A 2560 Nijlen Tel. 03 481 89 85 Fax 03 481 71 22 e-mail: pegie@kontakt.be website: www.kontakt.be Verantwoordelijke uitgever: Pegie Simons Publiciteit: Pegie Simons Vera Breugelmans Voorwoord: Pegie Simons Algemene realisatie en vormgeving: Luc Matthyssen Pegie Simons Met dank aan het gemeentebestuur van Nijlen, in het bijzonder aan communicatieambtenaar Hans Selderslaghs. De uitgever is niet verantwoordelijk voor gebeurlijk foutief doorgegeven informatie of zetfouten. Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorwoord Een nieuw jaar... een nieuw begin... een nieuwe agenda! Beste lezer, Bij het begin van dit nieuwe jaar schenken we u in samenwerking met onze adverteerders deze Kontakt Agenda. 2013 is weeral voorbij gevlogen en met het ouder worden lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Laten we daarom proberen van elk moment te genieten, onze geliefden te verwennen en de mooie dagen te koesteren. Zagen en klagen heeft nog niemand geholpen en als je eens rondom je heen kijkt, merk je vast dat sommige mensen wel heel veel leed te verwerken krijgen. Daarom kiezen we voor positivisme, proberen we u ook in 2014 het goede nieuws te brengen, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Mensen die er voor elkaar zijn, anderen belangeloos helpen, zich inzetten voor een goed doel‌ zij verdienen een pluim en ons respect. Want dankzij hen wordt het leven voor vele anderen weer wat mooier. We wensen u alle geluk in 2014, een prima gezondheid en heel mooie belevenissen. En bovenal‌ geniet! Pegie Simons

1


KONTAKT - AGENDA 2014 Urgentienummers Medische Spoeddienst

112 of 100

Brandweer Politie Civiele Bescherming Rode Kruis Ziekenwagen Awel (Kinder- en Jeugdtelefoon) Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brandwondencentra ANTIGIFCENTRUM TELE-ONTHAAL ZELFMOORDLIJN AIDS & SOA TELEFOON VLAANDEREN KANKERFOON DRUGLIJN CHILDFOCUS 

2

112 www.brandweervlaanderen.be 112 www.polfed-fedpol.be 050 81 58 41 www.civieleveiligheid.be 105 www.rodekruis.be 102 www.awel.be 03 230 41 90 www.kindermishandeling.be 02 264 48 64 - 03 217 75 95 www.brandwonden.be 070 245 245 www.antigifcentrum.be 106 www.tele-onthaal.be 1813 www.preventiezelfdoding.be 078 15 15 15 www.casarosa.be www.sensoa.be 0800 15 802 078 15 10 20 www.druglijn.be 116 000 www.childfocus.be


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Uw burgemeester aan het woord Beste Nijlenaar, Het gemeentebestuur kijkt met hoge verwachtingen en vol goede moed uit naar 2014! Da’s vreemd, zegt u, in deze tijden van besparingen en economisch onvoorspelbaar weer? Wel, net daarom zeggen we dit zo uitgesproken. Het gemeentebestuur wil er alles aan doen om onze gemeente ook in dergelijke tijden te laten groeien en evolueren en wel zo dat alle inwoners daar mee kunnen van genieten. Zo is er bijvoorbeeld de opening van het belevingscentrum over diamantbewerking en het leven in en rond de slijperijen. Een interactieve en visueel aantrekkelijke manier uitwerken om inwoners en bezoekers, jong en oud met deze unieke stiel en levensstijl te laten kennismaken en dat in een nieuw gebouw vol licht, dat was de ambitie van dit project. Dankzij de subsidies die de gemeente ontving vanwege Toerisme Vlaanderen kon deze ambitie ook ingevuld worden. Het gaat trouwens over meer dan alleen diamant, er komt ook een toeristisch informatiecentrum. De opening is voorzien rond het midden van het jaar, het zal een eerste hoogtepunt zijn van 2014. Een tweede grootschalig project herdenkt een ander bepalend moment uit onze geschiedenis, het einde van de eerste wereldoorlog, komend jaar precies een volle eeuw geleden. Het fort in Kessel deelde in de klappen, een meer gepast decor voor wat een grootschalige en professioneel opgezette herdenking zal zijn, bestaat niet. Neem zeker regelmatig eens een kijkje op de website en de gemeentelijke facebookpagina’s, dan bent u helemaal mee. Naast deze projecten die komend jaar effectief zullen gebeuren of van start gaan, zal er ook heel wat voorbereidend werk verricht worden voor de jaren daarna. De aanleg van gescheiden en dus veilige fietspaden langs Berlaarsesteenweg, Broechemsesteenweg en Herenthoutsesteenweg, de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het Woon-Bal-project voor een optimale ontwikkeling van het gebied tussen Kesselsesteenweg, Molenstraat, Loze Bareel en de spoorlijn, weg- en rioleringswerken in verschillende straten, een oplossing voor de infrastructuur van de gemeentelijke basisschool in Kessel, de renovatie van de bibliotheek en gemeentehuis, meer en betere online diensten via ons e-loket, enz. En dan zijn er nog zoveel andere kleine maar niet minder belangrijke zaken waarvoor u ook in 2014 bij uw gemeentebestuur terecht kan als jongeling of senior, sportieveling of kunstenaar, nieuwe Nijlenaar of hier geboren en getogen inwoner. Daar zal ik als uw burgemeester samen met het team van schepenen, de gemeenteraadsleden en samen met het personeel keihard voor werken, elke dag opnieuw. Zo kent u meteen ook ons goeie voornemen voor het nieuwe jaar. Geniet van de feesten, geniet van het geluk dat je samen met je dierbaren beleeft en geniet van wat Nijlen te bieden heeft, als schitterende diamant met 1001 facetten… Uw burgemeester, Paul Verbeeck

3


KONTAKT - AGENDA 2014 Urgentienummers Brandweer VOOR DRINGENDE GEVALLEN BEL STEEDS 100 of 112 Plaatselijk alarmnummer 

03 410 02 90 www.brandweernijlen.be

Bij minder ‘dringende’ gevallen (wespen, wateroverlast, gevolgen van stormweer,...) vragen wij jullie eerst naar het plaatselijk alarmnummer (03-410 02 90) te bellen. Dit om het 100 centrum niet onnodig te belasten. In geval de oproep onbeantwoord blijft- ten gevolge van de niet 24/24 permanentie van dit nummer - gelieve je dan toch te wenden tot het 100-centrum. Alvast bedankt voor de medewerking en we wensen alle Nijlenaars een ongeval- en brandvrije toekomst!

Lokale Politie Berlaar-Nijlen VOOR DRINGENDE GEVALLEN BEL STEEDS 101 Politiekantoor - Statiestraat 11 - Nijlen - Fax 03 411 11 20 - Zeven dagen op zeven open van 8u tot 20u

4

03 466 16 16 www.lokalepolitie.be/5361


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Urgentienummers H.-Hartziekenhuis v.z.w.

5


KONTAKT - AGENDA 2014 Samenstelling Schepencollege Burgemeester: Paul Verbeeck

paul.verbeeck@nijlen.be

CD&V Beekstraat 10 - Nijlen - tel. 03 481 64 40 Algemeen beleid - personeel - politie - brandweer - erediensten burgerzaken - pensioenen. Zitdag: donderdag van 19u.00 tot 20u.00 in het gemeentehuis

Eerste schepen: Paul Laurijssen

paul.laurijssen@skynet.be

CD&V Koningsbaan 27 - Nijlen - gsm 0474 502 465 Openbare werken - verkeer - mobiliteit - openbaar groen. Zitdag: zaterdag van 10u.30 tot 11u.30 in het gemeentehuis

Tweede schepen: Luc Luyten 

lucluyten@telenet.be

Nijlen & U Energiestraat 1 - Nijlen - tel. 03 481 81 28 - gsm 0476 32 20 07 Cultuur - sport en gezondheid - ontwikkelingshulp - energie. Zitdag: zaterdag van 11u.00 tot 12u.00 in het gemeentehuis of na afspraak

Derde schepen: Geert Verrelst 

geertverrelst@telenet.be

CD&V Heikant 35/a - Bevel - gsm 0498 739 353 FinanciĂŤn - communicatie - ICT - autonoom gemeente bedrijf (AGB) administratieve vereenvoudiging Zitdag: donderdag van 18u.30 tot 19u.30 in het gemeentehuis of op afspraak.

Vierde schepen: Carrie Verelst

carrieverelst@gmail.com

CD&V Bartstraat 15 - Kessel - gsm 0495 680 694 Jeugd - kinderopvang & gezin - milieu - afvalbeleid - duurzaamheid. Zitdag: woensdag van 13u.00 tot 14u.00 in het gemeentehuis of na afspraak via 0495 680 694

6


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Samenstelling Schepencollege Vijfde schepen: Veerle Boeckxstaens 

veerle.boeckxstaens@gmail.com

Nijlen & U Bevel-Dorp 80 - Bevel - gsm 0479 217 311 Ruimtelijke ordening - huisvesting - senioren (vrije tijd) - markten en kermissen feestelijkheden Zitdag: Maandag van 9u tot 10u of via afspraak. In juli en augustus enkel op afspraak.

Zesde schepen: Griet Van Olmen 

griet.vanolmen@skynet.be

CD & V Steynehofweg 7a - Bevel - gsm 0477 902 111 Onderwijs - Lokale economie - Toerisme - Landbouw - Plattelandsbeleid Waterbeleid Kleine en Grote Nete Zitdag: donderdag van 17u tot 18u. Op afspraak kan ook telefonisch of via mail

OCMW-voorzitter: Leo Verelst 

leo_verelst@telenet.be

CD&V Tolbroek 33 - Bevel - gsm 0497 592 078 Voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken, seniorenzorg en armoedebestrijding. Zitdag: elke donderdag van 18u.00 tot 19u.00 - 1ste, 3de en 5de week op het OCMW in Kessel - 2de en 4de week in de Wolmolen in Nijlen Afspraak mogelijk via 0497/59 20 98 of via mail.

Gemeentesecretaris: Hans Welters 

hans.welters@nijlen.be

tel. 03 410 02 01

7


KONTAKT - AGENDA 2014 De Gemeenteraad Jan Moerenhout - CD&V Bartstraat 25, Kessel

0475 86 26 10

moerenhoutjan@gmail.com

Marcel Beirinckx - CD&V Bevel-Dorp 5, Bevel

0475 65 44 83

beirinckxmt@hotmail.com

Karin Dillen - CD&V Nijlensesteenweg 84a, Bevel

03 411 00 13

karina.dillen@telenet.be

Geert Mariën - CD&V O.L.Vrouwestraat 5, Kessel

0491 25 97 26

geert.marien2@telenet.be

Ferdi Heylen - Groen! Terlakenweg 57, Kessel

03 488 48 99 ferdinand.heylen@pandora.be

Lien Du Four - Groen!

Goorstraat 40, Nijlen

Bert Celis - Nijlen & U

Pastoriestraat 54, 2560 Kessel

Glenn Moons - Nijlen & U

Karperweg 1, Kessel

0486 02 58 87

lien.du.four@gmail.com

0499 85 82 82

bertcelis@telenet.be

0478 76 17 88

glenn.moons@crelan.be

Inge Van Camp - NVA Nieuwe Bevelsesteenweg 8, Kessel

0473 87 93 47

Jinse Van den Bogaert - NVA

Goorstraat 12, Nijlen

0486 41 29 30

Johan Van Dessel - NVA

Mastenhof 5, Kessel

vancampinge@hotmail.com

André Mariën - NVA Laarstraat 37, Bevel

John Van Laer - NVA

jinse.vandenbogaert@gmail.com

03 489 37 01

johan.van.dessel3@telenet.be

0475 61 10 91

andre.marien1@pandora.be

Zandlaan 42, Nijlen

0499 24 77 81

Raf Somers - NVA Looystraat 8, Nijlen

Melissa Van Dessel - NVA

john.van.laer@telenet.be

0473 93 11 92

raphael.somers@telenet.be

Stationssteenweg 206, Kessel

Walter Van Acker - NVA Elsendonkstraat 130, Nijlen

Jan Zander -Vlaams Belang

0479 87 00 70

melissa.van.dessel@skynet.be

0474 71 99 95

wally.vanacker@telenet.be

Watertorenstraat 8a, Nijlen

8

03 481 89 29

jan.zander@skynet.be


NIJLEN - KESSEL - BEVEL De Gemeenteraad Ingrid Van Wunsel - Vlaams Belang Elsbroek 45, Kessel

Rene Van Goubergen - Open VLD

Azalealaan 3, Nijlen

03 297 42 52

ingrdvw@hotmail.com

03 481 89 40

rene.van.goubergen@pandora.be

9


KONTAKT - AGENDA 2014

10


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Administratieve diensten GEMEENTEHUIS Kerkstraat 4  -

03 410 02 11 info@nijlen.be

Fax : 03 481 70 48 Open : elke werkdag van 9 tot 12u, woensdag van 13u tot 17u en donderdag van 17u tot 20u. Gesloten : op zaterdag, zondag, wettelijke en plaatselijke feestdagen

Secretaris 

03 410 02 01 hans.welters@nijlen.be

- Algemene leiding diensten, hoofd van het personeel - Voorbereiden, bijhouden notulen van de zittingen van het college en de gemeenteraad

Communicatiedienst 

03 410 01 11 communicatie@nijlen.be

- Het informatieblad “Gemeentekroniek” - De gemeentelijke website www.nijlen.be - Opmaak van persberichten - Gemeentenieuws in ‘t Kontakt - Berichten op de elektronische infoborden - Bewonersbrieven - Antwoorden op vragen van inwoners - Onthaal nieuwe inwoners - Opvolgen van meldingen en klachten - Registreren van aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur - Interne communicatie binnen de gemeentelijke diensten

11


KONTAKT - AGENDA 2014 Gemeentelijke diensten FinanciĂŤn Afdeling financiĂŤn Gemeenteontvanger 

03 410 02 56 pieter.marien@nijlen.be

Ontvangerij 

03 410 02 57 ontvangerij@nijlen.be

Rekendienst 

03 410 02 50 rekendienst@nijlen.be

-

Betalingen van en aan de gemeente Belastingen Rekening: 091-0001077-39 Gemeentelijke boekhouding, ontvangsten en betalingen Bestellingen en aankopen voor rekening van de gemeente Betalingen compostvaten, haagplantactie,‌

Interne zaken Afdeling interne zaken Secretariaat 

03 410 02 14 nicole.lieckens@nijlen.be

- Markten, kermissen, jaarmarkt - Verzekeringen - Voorbereiding en afhandeling collegezittingen en gemeenteraad

Personeel 

03 410 02 81 personeel@nijlen.be

12


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Jeugd Afdeling jeugd Jeugdhuis Kroenkel

03 411 19 88 info@kroenkel.be website: www.kroenkel.be

Statiestraat 13 

Jeugddienst

03 410 03 76 gunther.melis@nijlen.be

Buitenschoolse kinderopvang Dolfijn Statiestraat 13 Klokkenlaan 25 - Nijlen Schoolstraat 1 - Bevel Berlaarsesteenweg 2 - Kessel

03 410 03 50 kinderopvang@nijlen.be03 410 03 53 03 410 03 54 03 410 03 55

Sport Afdeling sport Sportbeheerder

03 410 02 41 sportdienst@nijlen.be

Sportfunctionaris

03 410 02 48 sportdienst@nijlen.be

Gemeentestraat 36a 

Kerkstraat 4 

Gemeentelijk zwembad AGB Nijlen

03 410 02 40 - Gemeentestraat 36a sportdienst@nijlen.be - Fax: 03 385 98 20 - Openingsuren: Tijdens schooljaar: Ma – Vr 9u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Zat 9u - 14u, Zon 9u - 12u Tijdens schoolvakanties en de weken vóór het bouwverlof, alsook de laatste week van augustus: Ma – Vr 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Zat 10u - 14u, Zon 9u - 12u Tijdens zomervakantie vanaf de start van het bouwverlof tot de laatste week van augustus: Zelfde openingsuren als tijdens de schoolvakanties, uitgezonderd maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag GESLOTEN! 13


KONTAKT - AGENDA 2014 Gemeentelijke diensten Sport Afdeling sport Gemeentelijke Sporthal

- Gemeentestraat 36a - Open: elke dag open van 9 u tot 24u. - Cafetaria met zonneterras. Contact: 03 297 42 45

03 410 02 40 sportdienst@nijlen.be

Sporthal De Putting

03 488 20 83

Turnzaal Kerkeblokken

03 410 02 40

-

Grote Puttingbaan 8a Open: elke dag open van 9 tot 24u. Verhuringen: 03 410 02 40 Cafetaria met zonneterras. Contact: 03 488 25 20

- Kerkeblokken 15/17 - Of via sportbeheerder 03 410 02 41

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp

03 410 02 32 Berlaarsesteenweg 2 Kessel Het gemeentebestuur heeft geen eigen sportaanbod maar de gemeente stelt de infrastructuur ter beschikking aan verschillende sportverenigingen.

Outdoor sportaccomodatie

-

Joggingparcours aan Sporthal De Putting Park Tibourschrans: looppiste, klein voetbalveld, petanquebanen, speel- en sportweide Visvijver en omgeving Kessel-Fort: vissen, atletiek, cyclocross en mountainbike Petanque terrein aan bibliotheek van Bevel Skatepark en sportveld aan de Kiezelweg te Bevel

14


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Cultuur Afdeling cultuur Cultuurdienst

03 410 03 70 cultuur@nijlen.beGemeenschapscentrum ‘t Dorp reservaties Berlaarsesteenweg 2 Reservatie S. Van Wassenhoven

03 410 02 32

Bibliotheek Bibliotheek Nijlen

03 410 03 60 Kerkstraat 4 - Fax. 03 481 70 48 nijlen@bibliotheek.be - Open: Maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 20u Woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u Vrijdag van 14u tot 17u, Zaterdag van 9u tot 12u - Gesloten op zondag en wettelijke en plaatselijke feestdagen

Uitleendienst Kessel

03 410 03 65

Uitleendienst Bevel

03 410 03 66

- Berlaarsesteenweg 2 - Open: Dinsdag van 18u tot 20u, woensdag van 14u tot 16u en zondag van 10u tot 12u

- Bevel Dorp 93 - Open: Woensdag van 14u tot 16u, donderdag van 18u tot 20u en Zondag van 10u tot 12u

15


KONTAKT - AGENDA 2014

16


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Gemeentelijke adviesraden Cultuurraad Voorzitters: Lieve CambrĂŠ, beeldende kunsten Paul Boschmans en Wilfired Serneels, podiumkunsten Rudy Van Nunen, sociocultureel en toerisme Secretaris Annelies Tack

03 410 03 71

GECORO Secretaris Maarten Horemans

03 410 03 76

Jeugdraad Voorzitter Jeugdraad Nele De Cnaep Tine De Ridder Secretaris Gunther Melis

0472 73 14 00 0499 13 56 82 03 410 03 76

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) Secretaris Myriam Lanens

03 410 03 51

Milieuraad Voorzitter Didier Soens Secretaris Tinne Moons

03 481 92 26 03 410 02 77

Seniorenraad Voorzitter Maria De Schutter Secretaris Natascha Poncin, seniorendienst 

03 481 87 65 03 410 02 31

Sportraad Voorzitter Fred Wuyts Secretaris Toelen Stef 

0477 523 795 03 481 66 19

NCOS (Nijlens comitĂŠ voor ontwikkelingssamewerking) Voorzitter Walter Caethoven Secretaris Gilles Torfs

03 481 85 70 03 410 02 78

17


KONTAKT - AGENDA 2014 Gemeentelijke diensten Afdeling algemene administratie BURGERZAKEN Bevolking 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be - Aangifte van adresverandering; - Alle getuigschriften uit de bevolkingsregisters (gezinssamenstelling, nationaliteitsbewijs, woonstbewijs, levensbewijs,...); - Identiteitskaart: - Wettigen van handtekiningen en documenten: - Paspoort (reispas); - Rijbewijs; - Uittreksels uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden): - Wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden; - Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging; - Wilsverklaring inzake euthanasie; - Pensioenaanvraag: - Verkiezingen; - Vreemdelingenzaken. Rijbewijzen - Leervergunning - Voorlopig rijbewijs - Europees rijbewijs - Internationaal rijbewijs

03 410 02 26

Burgerlijke stand - Huwelijken, overlijdens, geboorten

03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Visvergunning - Deze visvergunning is geldig voor Kessel-Fort.

18

03 410 01 14


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Afdeling algemene administratie TECHNISCHE DIENST Technische dienst Koningsbaan 77, voormalige Infrax gebouwen - Openbare werken - Rioleringen - Inzage rooi- en onteigeningsplannen - Herstellen straatverharding

03 410 02 60 technische.dienst@nijlen.be

Gemeentelijk magazijn

03 410 01 60

Openbare werken

03 410 02 61 jef.boekaerts@nijlen.beVerkeer & mobiliteit

03 410 02 63 verkeer@nijlen.beGroendienst 

03 410 02 66 groendienst@nijlen.beRuimtelijke ordening & leefmilieu URBANISATIE Urbanisatie

 -

Bouw- en verkavelingsaanvragen Stedenbouwkundige voorschriften bij aankoop van gronden Inzage gewestplan en gemeentelijke plannen van aanleg, ruimtelijk structuurplan Stedenbouwkundige attesten Kadastrale inlichtingen

19

03 410 02 70 urbanisatie@nijlen.be


KONTAKT - AGENDA 2014 NIJLEN - KESSEL - BEVEL Gemeentelijke diensten Ruimtelijke ordening & leefmilieu MILIEU Milieudienst

03 410 02 77 milieudienst@nijlen.be

- Milieuaangelegenheden - Vergunningsplichtige inrichtingen

AFVAL(VERWIJDERING) Afvalverwijdering 

03 410 02 66 chris.daems@nijlen.be

- GFT-containers, glasbakken - Selectieve verzameling afval

Containerpark

Driehoek Koningsbaan-Breugelhoevestraat - Open op di, woe en vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u10 - Donderdag van 13u tot 16u10 - Zaterdag van 9u tot 15u - Zondag, maandag en feestdagen gesloten

20

03 411 11 13


jaaragenda 2014 Januari Ma Di Wo Do

6

7

Februari

Vr

Za

Zo

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

Ma Di Wo Do

3

4

5

Vr

6

7

Maart

Za

Zo

1

2

8

9

Ma Di Wo Do

3

4

5

6

Vr

7

Za

Zo

1

2

8

9

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 31

April Ma Di Wo Do

7

Mei

Vr

Za

Zo

4

5

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

Ma Di Wo Do

5

6

7

Juni

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

8

9

10 11

Ma Di Wo Do

Vr

Za

Zo

6

7

8

1 2

3

4

5

10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

9

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 30

Juli Ma Di Wo Do

7

Augustus

Vr

Za

Zo

4

5

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

Ma Di Wo Do

4

5

6

7

September

Vr

Za

Zo

Ma Di Wo Do

1

2

3

1

2

3

8

9

10

8

9

10 11 12 13 14

4

Vr

Za

Zo

5

6

7

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

29 30

Oktober Ma Di Wo Do

6

7

November

Vr

Za

Zo

4

5

1

2

3

8

9

10 11 12

Ma Di Wo Do

3

4

5

6

Vr

7

DECEMBER

Za

Zo

Ma Di Wo Do

1

2

1

2

3

8

9

8

9

10 11 12 13 14

4

Vr

Za

Zo

5

6

7

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31


December

2013 week 52

maandag

23 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

24 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

25 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

26 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

27 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

28 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

29 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2014 week 1

maandag

30 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

31 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

1 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

2 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

3 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

4 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

5 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2014 week 2

maandag

6 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

7 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

8 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

9 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

10 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

11 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

12 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2014 week 3

maandag

13 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

14 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

15 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

16 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

17 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

18 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

19 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2014 week 4

maandag

20 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

21 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

22 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

23 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

24 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

25 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

26 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2014 week 5

maandag

27 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

28 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

29 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

30 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

31 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

1 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

2 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Februari

2014 week 6

maandag

3 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

4 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

5 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

6 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

7 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

8 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

9 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Februari

2014 week 7

maandag

10 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

11 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

12 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

13 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

14 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

15 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

16 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Februari

2014 week 8

maandag

17 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

18 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

19 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

20 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

21 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

22 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

23 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Februari

2014 week 9

maandag

24 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

25 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

26 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

27 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

28 februari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

1 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

2 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Maart

2014 week 10

maandag

3 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

4 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

5 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

6 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

7 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

8 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

9 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Maart

2014 week 11

maandag

10 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

11 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

12 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

13 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

14 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

15 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

16 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Maart

2014 week 12

maandag

17 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

18 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

19 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

20 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

21 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

22 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

23 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Maart

2014 week 13

maandag

24 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

25 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

26 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

27 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

28 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

29 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

30 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


April

2014 week 14

maandag

31 maart

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

1 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

2 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

3 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

4 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

5 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

6 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


April

2014 week 15

maandag

7 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

8 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

9 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

10 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

11 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

12 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

13 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


April

2014 week 16

maandag

14 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

15 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

16 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

17 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

18 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

19 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

20 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


April

2014 week 17

maandag

21 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

22 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

23 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

24 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

25 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

26 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

27 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Mei

2014 week 18

maandag

28 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

29 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

30 april

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

1 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

2 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

3 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

4 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Mei

2014 week 19

maandag

5 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

6 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

7 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

8 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

9 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

10 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

11 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Mei

2014 week 20

maandag

12 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

13 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

14 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

15 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

16 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

17 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

18 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Mei

2014 week 21

maandag

19 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

20 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

21 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

22 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

23 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

24 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

25 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juni

2014 week 22

maandag

26 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

27 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

28 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

29 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

30 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

31 mei

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

1 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juni

2014 week 23

maandag

2 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

3 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

4 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

5 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

6 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

7 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

8 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juni

2014 week 24

maandag

9 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

10 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

11 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

12 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

13 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

14 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

15 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juni

2014 week 25

maandag

16 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

17 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

18 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

19 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

20 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

21 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

22 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juli

2014 week 26

maandag

23 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

24 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

25 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

26 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

27 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

28 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

29 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juli

2014 week 27

maandag

30 juni

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

1 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

2 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

3 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

4 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

5 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

6 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juli

2014 week 28

maandag

7 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

8 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

9 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

10 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

11 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

12 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

13 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juli

2014 week 29

maandag

14 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

15 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

16 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

17 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

18 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

19 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

20 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Juli

2014 week 30

maandag

21 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

22 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

23 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

24 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

25 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

26 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

27 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Augustus

2014 week 31

maandag

28 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

29 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

30 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

31 juli

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

1 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

2 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

3 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Augustus

2014 week 32

maandag

4 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

5 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

6 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

7 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

8 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

9 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

10 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Augustus

2014 week 33

maandag

11 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

12 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

13 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

14 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

15 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

16 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

17 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Augustus

2014 week 34

maandag

18 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

19 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

20 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

21 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

22 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

23 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

24 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Augustus

2014 week 35

maandag

25 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

26 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

27 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

28 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

29 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

30 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

31 augustus

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


September

2014 week 36

maandag

1 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

2 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

3 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

4 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

5 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

6 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

7 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


September

2014 week 37

maandag

8 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

9 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

10 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

11 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

12 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

13 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

14 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


September

2014 week 38

maandag

15 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

16 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

17 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

18 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

19 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

20 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

21 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


September

2014 week 39

maandag

22 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

23 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

24 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

25 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

26 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

27 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

28 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Oktober

2014 week 40

maandag

29 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

30 september

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

1 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

2 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

3 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

4 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

5 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Oktober

2014 week 41

maandag

6 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

7 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

8 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

9 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

10 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

11 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

12 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Oktober

2014 week 42

maandag

13 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

14 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

15 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

16 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

17 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

18 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

19 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Oktober

2014 week 43

maandag

20 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

21 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

22 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

23 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

24 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

25 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

26 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


November

2014 week 44

maandag

27 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

28 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

29 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

30 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

31 oktober

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

1 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

2 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


November

2014 week 45

maandag

3 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

4 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

5 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

6 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

7 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

8 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

9 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


November

2014 week 46

maandag

10 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

11 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

12 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

13 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

14 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

15 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

16 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


November

2014 week 47

maandag

17 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

18 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

19 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

20 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

21 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

22 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

23 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


November

2014 week 48

maandag

24 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

25 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

26 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

27 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

28 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

29 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

30 november

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


December

2014 week 49

maandag

1 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

2 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

3 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

4 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

5 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

6 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

7 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


December

2014 week 50

maandag

8 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

9 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

10 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

11 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

12 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

13 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

14 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


December

2014 week 51

maandag

15 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

16 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

17 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

18 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

19 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

20 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

21 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


December

2014 week 52

maandag

22 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

23 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

24 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

25 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

26 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

27 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

28 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2015 week 1

maandag

29 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

30 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

31 december

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

1 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

2 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

3 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

4 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


Januari

2015 week 2

maandag

5 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

dinsdag

6 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

woensdag

7 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

donderdag

8 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

vrijdag

9 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zaterdag

10 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

zondag

11 januari

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


KONTAKT - AGENDA 2014 NIJLEN - KESSEL - BEVEL Onderwijs Gemeentelijk Onderwijs Gemeentelijke basisschool Nijlen “Goezo!” (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: de heer Cis Kegelaers www.goezo.be - Kerkeblokken 7 - Nijlen - 03 410 01 30 - goezo.kerkeblokken.directie@nijlen.be

Gemeentelijke basisschool Nijlen “Goezo!” (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: Mevrouw Ilse Devalck - Klokkenlaan 25 - Nijlen - 03 410 01 40 

www.goezo.be goezo.klokkenlaan.directie@nijlen.be

Gemeentelijke basisschool Kessel “Goezo!” (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: de heer Guy Nelissen - Kessel-Dorp 42a - 2560 Kessel - 03 410 01 50

www.goezo.be goezo.kessel.directie@nijlen.be

GITHO Gemeentelijke instituut voor technisch- en handelsonderwijs (secundair - gemengd) - Directeur: de heer Freddy De Houwer - Gemeentestraat 41- Nijlen - 03 410 03 20www.githonijlen.be freddy.de.houwer@nijlen.be githo@nijlen.be

Vrij Onderwijs Vrije Basisschool “De Ceder” (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur:de heer Guy Mertens - Emblemsesteenweg 1a - Kessel - 03 480 27 44

77

www.vbs-deceder.be directie@vbs-deceder.be


KONTAKT - AGENDA 2014 Onderwijs Vrij Onderwijs Vrije Basisschool Bevel “Kinderpad” (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: mevrouw Christel Van Gestel - Kinderpad 1 - Bevel - 03 385 04 79

www.kinderpad.be directie@kinderpad.be

Sint-Calasanz-Instituut Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: mevrouw Lieve Witvrouwen www.basisschool-calasanz.be - Hoofdschool: Nonnenstraat 21 - Tel. 03 481 97 43 vrije.basisschool.sint.calasanz@scarlet.be (kleuter gemengd) “Schooltje in ‘t groen” - Bij-afdeling: Broechemsesteenweg 219 - Nijlen - 03 481 85 78

78


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Onderwijs Vrij Onderwijs Sint-Calasanz-Instituut Secundair Onderwijs (secundair gemengd) - Directeur: Jan Maes - Nonnenstraat 21 - Nijlen - 03 410 12 54 

www.calasanz.be info@calasanz.be

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Zandloper (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur:mevrouw Annelies Vangorp - Zandlaan 46 - Nijlen - 03 481 87 67 

www.zandlopernijlen.be vbs.zandlaan.nijlen@scarlet.be

Gemeenschapsonderwijs De Zevensprong (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: Caroline Van der Plas - Albertkanaalstraat 31- Nijlen - 03 481 82 92

bsdezevensprong.be directie@bsdezevensprong.be

Bisterveld (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) - Directeur: mevrouw Vera Aerts - Nieuwstraat 26 - Kessel - 03 480 20 39 

79

www.bisterveld.be secretariaat@bisterveld.be


KONTAKT - AGENDA 2014 Onderwijs Bijzonder Onderwijs Regenboogschool 

- Directeur: Mevrouw Ilse Boets - Oude Bevelsesteenweg 99 - Kessel - 03 480 28 58

www.bubaoderegenboog.be BuBaO.DeRegenboog@skynet.be

Kunstonderwijs Gemeentelijke Academie Voor Beeldende Kunsten

- Directeur: de heer Stefan Martens - Tibourstraat 10 - Nijlen - 03 410 01 20 - Afdeling Bevel: - 03 410 01 26 - Afdeling Kessel: - 03 410 01 27

www.acnijlen.be acnijlen@skynet.be acbevel@skynet.be ackessel@skynet.be- Een filiaal van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier. www.samwdlier.be - Statiestraat 13 - Nijlen - 03 480 45 79 (hoofdschool Lier) samwd@lier.be - Gemeentelijke verantwoordelijke: Annemie Van Tendeloo - 03 410 02 31

Academie Voor Muziek, Woord en Dans

Jeugdmuziekschool

- Een organisatie onder de vleugels van het gemeentebestuur. www.nijlen.be - Zowel notenleer als instrumentenlessen gemeenschapscentrum@nijlen.be

Mutualiteiten Christelijke Mutualiteit Nijlen

03 481 61 11

Vlaams & Neutraal ziekenfonds

03 481 77 15

De VoorZorg

03 411 00 72

80


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum Heilig Hart

03 410 14 00

Woonzorgcentrum Sint-Jozef

03 491 96 50

Kerkeblokken 11 Nijlen - Fax 03 410 14 08 Gasthuisstraat 10 Kessel - Fax 03 488 70 33

OCMW Locatie Dienstenkantoor De Wolmolen NIJLEN

Hoofdkantoor Oud Gemeentehuis Kessel

Gemeentestraat 19B 03 491 04 90 Fax 03 311 84 25

Kessel-Dorp 54 03 491 84 10 Fax 03 489 16 24

Sociale Dienst - Budgetteringen - Vluchtelingen - Juridisch advies Arbeidstrajectbegeleiding - Senioren - Gezinszorg Poetshulp - Warme maaltijden - Mantelzorg - Minder Mobielen Centrale

Openingsuren: Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur Elke donderdag 18.00 uur tot 19.30 uur ocmw.nijlen@publilink.be

81


KONTAKT - AGENDA 2014 OCMW Voorzitter Dhr. Leo Verelst Zitdag Kessel: elke 1e, 3e en 5e donderdag van de maand van 18.00 uur tot 19.00 uur Zitdag Nijlen: elke 2e en 4e donderdag van de maand van 18.00 uur tot 19.00 uur

Wenst u meer informatie? U kan elke werkdag telefoneren van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. De sociale dienst helpt u graag verder!

OCMW-raadsleden Leo Verelst - CD&V Tolbroek 33, Bevel Luc Van Looy - CD&V Rooiestraat 20, Bevel Lutgarde Roevens - CD&V Hazenpad 7, Nijlen

0497 592 078 leo_verelst@telenet.be

03 481 69 23 lucvanlooy@hotmail.com

03 481 74 14 lut@egw.be

Marita Vandecruys - CD&V Terlakenweg 53, Kessel 03 489 17 94 maritavandecruys@yahoo.com Anne-Marie Vervoort - Groen! Terlakenweg 57, Kessel 0474 27 62 10 vervoort.annemie@pandora.be Wendy Van Dyck - Nijlen & U Bevelsesteenweg 35, Nijlen 0496 73 73 81 wendy_vandyck@hotmail.com Tom Scheers - Nijlen & U Tolbroek 23, Bevel – Nijlen Stijn Lemmens - NVA Zandlaan 36, Nijlen

82

0496 18 06 59 tolbroek@telenet.be

03 481 73 12 info@stijnlemmens.be


NIJLEN - KESSEL - BEVEL OCMW Jente Roosenbroeck – NVA Lillo 2, Nijlen

0494 44 28 17 roje23@hotmail.com

Thannée Schaalje - NVA Bevelsesteenweg 80 C, Nijlen 0497 27 94 35 thannee.schaalje@N-VA.be Marc Van Tendeloo - NVA Rector de Ramstraat 10, Nijlen 0475 64 32 60 marc.vantendeloo@N-VA.be

secretaris Yvette Dierckx

03 491 84 10 yvette.dierckx@publilink.be

83


KONTAKT - AGENDA 2014 Rode Kruis Nijlen Statiestraat 13 - Nijlen Tel en fax: 03-481 94 00 Voorzitter: Mevrouw Ria Coopmans tel. 03-481 94 00 Uitleendienst: Bij de uitleendienst kan je terecht voor bedden, looprekken, WC-stoelen, bedpannen, urinoirs,krukken en rolwagens. Als je lid bent van het Rode Kruis of je koopt een lidkaart (â‚Ź5), dan krijg je een fikse korting als je een hulpmiddel uitleent bij onze uitleendienst. Meer info? Bel 0496 36 26 80 (Sandra Maes) Website: http://nijlen.rodekruis.be Data bloedinzamelingen 2014: Donderdag 6 maart 2014, Dinsdag 11 maart 2014, Woensdag 19 maart 2014, Dinsdag 18 maart 2014, Dinsdag 25 maart 2014, Donderdag 5 juni 2014, Dinsdag 10 juni 2014, Dinsdag 10 juni 2014, Dinsdag 17 juni 2014, Woensdag 18 juni 2014, Donderdag 4 september 2014, Dinsdag 9 september 2014, Dinsdag 16 september 2014, Woensdag 17 september 2014, Dinsdag 23 september 2014, Donderdag 4 december 2014, Dinsdag 9 december 2014, Dinsdag 16 december 2014, Woensdag 17 december 2014, Dinsdag 23 december 2014,

18u00 - 20u30 Nijlen Centrum, Gildenzaal 18u00 - 20u30 Nijlen O.L.V., Parochiezaal 18u00 - 20u30 Bevel, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Station, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Dorp, Turnzaal school 18u00 - 20u30 Nijlen Centrum, Gildenzaal 18u00 - 20u30 Kessel Dorp, Turnzaal school 18u00 - 20u30 Nijlen O.L.V., Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Station, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Bevel, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Nijlen Centrum, Gildenzaal 18u00 - 20u30 Nijlen O.L.V., Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Dorp, Turnzaal school 18u00 - 20u30 Bevel, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Station, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Nijlen Centrum, Gildenzaal 18u00 - 20u30 Nijlen O.L.V., Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Dorp, Turnzaal school 18u00 - 20u30 Bevel, Parochiezaal 18u00 - 20u30 Kessel Station, Parochiezaal

Nijlen Centrum - Gildenzaal Gemeentestraat 24, Nijlen Nijlen O.L.V. - Parochiezaal Bouwelsesteenweg 197, Nijlen Bevel - Parochiezaal Heerdplein 1, Bevel Kessel Dorp - Turnzaal school Berlaarsesteenweg 2, Kessel Kessel Station - Parochiezaal Torenvenstraat 5, Kessel

84


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Openbare Markten Nijlen:

elke 2e dinsdag van de maand op het Kerkplein, voor de middag

Kessel:

elke woensdag op het Pastoor Schelkensplein, na de middag

Info:

03 410 02 13

Speciale Markten Kruiskensmarkt: op Goede Vrijdag aan Kruiskensberg te Bevel Jaarmarkt Nijlen: op Paasmaandag in Nijlen centrum

Kermissen Nijlen:

zondag na 2 mei en de 3e zondag van september

Kessel-Centrum: 1ste zondag na Pinksteren en 1ste zondag na 21 september Kessel-Station:

1ste zondag na Pasen en 2e zondag na 29 juni

Bevel-Centrum: Pinksterweekend Bevel-Heikant:

zondag voor 15 augustus

Netbeheerder Elektriciteit/Aardgas INFRAX infolijn

078 35 30 20

Storingen

078 35 34 33

Gasreuk

0800 60 888

Defecte straatlampen.

0800 60 777

www.infrax.be 85


KONTAKT - AGENDA 2014

86


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Parochies Nijlen Onze Lieve Vrouw

03 481 67 07

Sint-Willibrordus

03 481 81 65

Sint Paulus

03 481 88 55

Kessel Sint Lambertus

03 480 12 98

O.L. Vrouw Koningin van de Vrede

03 480 12 56

Bevel O.L. Vrouw ten hemel opgenomen

03 480 12 98

Parochieblad Via dhr. Robert Vertongen, de Wip 1, Nijlen 

03 481 69 51 robertvertongen@telenet.be

Parochiezalen Gildenzaal Nijlen: Via dhr. Emiel Dieltjens, Groenerf 2, Nijlen 

03 481 86 43

Parochiezaal O.L.Vrouw: Via dhr. Robert Vertongen, de Wip 1, Nijlen 

03 481 69 51 robertvertongen@telenet.be

87


KONTAKT - AGENDA 2014

88


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Postkantoren Nijlen Bevelsesteenweg 3, Nijlen

022 012345

Open: Elke weekdag van 9 u tot 12u30 en van 14u tot 17u. Zaterdag van 9u tot 12u30 Zondag gesloten

Unizo Unizo Nijlen is de Unie van Zelfstandige Ondernemers, op Groot-Nijlens gebied. Voorzitter: Chris Verwimp (SPAR), Herenthoutsesteenweg 88, Nijlen, tel. 03-481 86 22 Unizo Nijlen organiseert verschillende activiteiten, zoals: 2 februari: Koopjesbeurs in de Nijlense Gildenzaal 8 maart: Nijlen Showt 14 maart: Lifestyle Opendeurdagen 15 maart: Lifestyle Opendeurdagen 16 maart: Lifestyle Opendeurdagen 31 augustus: Koopjesbeurs 27 september: Dag van de Klant 3 oktober: Lifestyle Opendeurdagen 4 oktober: Lifestyle Opendeurdagen 5 oktober: Lifestyle Opendeurdagen In december wordt er een eindejaarsactie gepland.

Een levendig Nijlen begint bij een levendige middenstand!

89


KONTAKT - AGENDA 2014 Apothekers Kessel De Statie Emblemsesteenweg 3 De Groot K Kessel-Dorp 24

03 480 33 41 03 488 11 44

Nijlen De Lindeboom Statiestraat 8 De Voorzorg, ap. Kassel Kerkstraat 17 Heylen Gemeentestraat 23 Luyten L Bouwelsesteenweg 168 Van Herck D Albertkanaalstraat 50a

03 03 03 03 03

481 481 481 481 411

87 83 81 77 08

83 22 63 62 76

Bevel Van Herck J-M Nijlensesteenweg 37

03 481 70 09

Wachtdienst: www.apotheek.be of tel. 0900 10 500 (max. â‚Ź 0,50/min.)

90


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Dokters Nijlen Dr. Wilfried MUYLAERT Bouwelsesteenweg 21 Dr. Marcel VAN DEN BROECK Spoorweglei 25 Dr. Walter MAES & Dr. Ruth MAES & Dr. Hilde VAN KERKHOVE Molenstraat 83 Dr. Bob PONSAERS Bevelsesteenweg 97 Dr. Leen CAREELS Rector De Ramstraat 80 Dr. Guido DOCX & Dr. Steven DIRICKX Bouwelsesteenweg 168A Dr. Lieve DOCX & Dr. Patricia VAN GENECHTEN Dr. Claudine FRANSSEN Dr. Hilde VERVOORT Dorsel 77

03 481 80 63 03 481 88 69 03 481 86 76 03 481 79 81 03 481 60 59 03 481 89 42

03 481 95 09

Bevel Dr. René DE LAET Past.V.Tendeloostraat 9 Dr. Johan DOCX Laarstraat 1 Dr. Bea BUELENS & Dr. Goedele TRUIJEN Bevel-Dorp 97A

03 481 71 01 03 481 61 31 03 385 24 92

Kessel Dr. W. Aertgeerts St.Lambertusstraat 23 Dr. E. Dom Voetweg 30 Dr. V. Hendrickx P.Schellekensplein 98 Dr. Meersmans Radiostraat 39 Dr. Neutjens Emblemsesteenweg 6 Dr. Verbeke Stationssteenweg 185 Dr. Vervoort Stationssteenweg 213

03 480 44 77 03 480 97 29 03 480 76 61 03 480 19 28 03 480 42 02 03 480 75 74 03 488 53 23

Kinderarts: Dr. Karoline De Moerloose Bouwelsesteenweg 297, Nijlen

03 383 17 28

Wachtdienst: Centraal oproepnummer: 0900 70 212 (max. € 0,50/min.)

91


KONTAKT - AGENDA 2014

92


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Aanbevolen Adressen Bank-Verzekeringen Fintro Kantoor Fintro-Nijlen-Aerts Eric Statiestraat 44 - Nijlen 03 481 87 99 aerts@fintro.be Fortis Bank & Verzekeringen Kerkstraat 12A - Nijlen 03 410 13 90 Fortis Bank & Verzekeringen Kessel-Dorp 13 - Nijlen 03 490 03 60 KBC Bank & Verzekeringen Bevelsesteenweg 2 - Nijlen 03 410 12 30 nijlen@kbc.be WDR Verzekeringen Nijlen Joeri VERELST J.E. Claeslaan 78 A - Nijlen 03 689 39 89 0475 956 730 - joeri.verelst@wdr.be - www.wdr.be Begrafenissen Van Tendeloo-Verhagen Elsendonkstr. 40 - Nijlen 03 481 82 80 bvbavantendeloo@telenet.be - www.uitvaart-vantendelooverhagen.be Bouwmaterialen - Doe het zelf Bernaerts Danny Woeringenstraat 16a - Nijlen Van den Broeck Berlaarsesteenweg 128/1 - Lier 

03 481 86 96 0498 123 466 03 491 82 42 www.vdbbouw.be

Brandstoffen Vloeberghs Texaco station Bouwelsesteenweg 291 - Nijlen

03 481 81 91

Dagbladhandel Papyrus Bouwelsesteenweg 177 - Nijlen 

03 481 93 70 www.papyrus-bvba.be

Dierenarts Heide Ooms

Koningin Astridlaan 15B - Nijlen

03 297 71 23

Drukwerk Kopie X kopieĂŤn & drukwerk 

Gemeentestraat 10 - Nijlen

03 411 10 23 kopiex@telenet.be

Galerijen Galerie ES 

Koningsbaan 68A - Nijlen 03 481 93 59 info@galerie-es.be - www.galerie-es.be

Garages Autobedrijf Bellens Bouwelsesteenweg 107 - Nijlen 03 411 04 94 Katerstraat 1 - Nijlen www.autobedrijfbellens.be Carrosserie Van Bouwel Bouwelsesteenweg 194 - Nijlen 03 481 88 57 Hens Oude Bevelsesteenweg 138 - Nijlen (Kessel) 03 481 81 24 fiat.hens@myonline.be - www.hens-garage.be Van den Bosch Nijlensesteenweg 31 - Bevel 03 481 64 33 info@vdbosch.skoda.be

93


KONTAKT - AGENDA 2014 Aanbevolen Adressen Gezondheid H.-Hartziekenhuis 

Mechelsestraat 24 - Lier

03 491 23 45 Spoedgevallen 03 491 23 44

Hoorapparaten Elly Vercammen 

Woeringenstraat 23A - Nijlen 03 297 01 18 0497 632 324 - www.hoorcentrum-nijlen.be

Horeca De Ijshoeve Steynehofweg 8 - Bevel 0495 258 908 info@deijshoeve.com - www.deijshoeve.com Frituur Kievit Nijlensesteenweg - Bevel 03 481 90 52 Tendelhof Hoenderstraat 4B - Kessel 03 337 50 85 www.tendelhof.be Juwelen Thys Greet juwelen

Gemeentestraat 12a - Nijlen

03 481 82 42

Stationssteenweg 135 - Kessel

03 480 58 14 www.ria.be

Lingerie - Textiel Textiel Ria Onderwijs St. Calasanz Instituut Kleuterschool ”Stippe Stappe” Nonnenstraat 21 - Nijlen 03 481 97 43 vrije.basisschool.sint.calasanz@scarlet.be - www.basisschool-calasanz.be Lagere School Nonnenstraat 21 - Nijlen 03 481 97 43 vrije.basisschool.sint.calasanz@scarlet.be - www.basisschool-calasanz.be Kleuterschool ”Schooltje in ‘t groen” Broechemsesteenweg 219 - Nijlen 03 481 97 43 vrije.basisschool.sint.calasanz@scarlet.be - www.basisschool-calasanz.be Secundair Onderwijs Nonnenstraat 21 - Nijlen 03 410 12 54 info@calasanz.be - www.calasanz.be VBS De Zandloper Zandlaan 46 - Nijlen 03 481 87 67 www.zandlopernijlen.be Opticien Pearle Opticiens 

Gemeentestraat 31a - Nijlen

03 314 97 60 www.pearle.be

Rechtshulp Obbels & Briers Advocatenkantoor Bouwelsesteenweg 4B - Nijlen 03 481 72 77 info@obbels-briers.be - www.obbels-briers.be Schoonheidsinstituten Christel Bremweg 27 - Nijlen 03 295 57 80 info@christel.telenet.be - http://christel.telenet.be

94


NIJLEN - KESSEL - BEVEL Aanbevolen Adressen Strijkatelier

0477 647 769 La planchita.com August Hermansplein - Nijlen Bouwelsesteenweg 10a - Nijlen 0477 647 769 strijkatelier@laplanchita.com Tuin- & hobbycenter Hens Tuin & Hobbycenter 

Katerstraat 112 - Nijlen

03 411 09 09 info@hens.net - www.hens.net

Vakmensen Algemene Schilderwerken Sanders Voetbalstraat 59 - Nijlen 0473 871 371 manuel.sanders@telenet.be Breugelmans Jef - Algemene Bouwwerken Dobbelbos 10 - Nijlen 03 464 22 67 0496 404 518 Beirinckx M&T Dorp 5 - Bevel 03 481 95 03 beirinckxmt@hotmail.com - www.beirinckxmt.be Cannaerts Kris - Schrijn- en timmerwerken Kramosstraat 26 - Nijlen 03 411 11 39 0477 726 600 - kris.cannaerts@telenet.be Dieltjens Bart - Ruimen & ontstoppen Bevelsesteenweg 92 - Nijlen 03 481 81 41 015 76 24 75 Dieltjens & zonen - Grondwerken Herenthoutsesteenweg 166 - Nijlen 03 481 81 41 www.grondwerkendieltjens.be Nicasi Dakwerken Goorstraat 5 - Nijlen 03 481 97 36 dakwerken.nicasi@skynet.be Pur Plus Isolatiewerken Itegemsesteenweg 4 - Bevel 0478 999 592 info@purplus.be - www.purplus.be Schilderwerken Raf Van Rompaey J.E. Claeslaan 76 - Nijlen 0495 702 385 VLS bvba Zwaluwenlaan 7 - Nijlen 0498 232 625 vls-verwarming@outlook.be - www.vls-verwarming.be Van Leuffelen Chapewerken Broechemsesteenweg 210 - Nijlen 03 481 63 75 chapewerken.van.leuffelen@skynet.be Van Loock bouwwerken Lierseveldstraat 9 - Nijlen 03 481 85 46 0499 355 079 Voeding & Drank SPAR Verwimp ‘t Gebraden Kiekske 

Herenthoutsesteenweg 88 - Nijlen Dennenlaan 32 - Nijlen

95

03 481 86 22 www.sparnijlen.be 0489 784 191 tgebradenkiekske@gmail.com


KONTAKT - AGENDA 2014 NIJLEN - KESSEL - BEVEL

96


Profile for Kontakt Nijlen

Kontakt Agenda Nijlen 2014  

Kontakt Agenda Nijlen 2014  

Advertisement