Page 1


Zbleraj 2

POCAtUNKI! Kupuj PlOdukty I t9J >Irony.


AVO N

r

••

MVC:'"lCe

~..Ml~S

KUP PRODUKTY ZE SPECJALNIE OZNACZONYCH STRON W KATALOGU 9 I/LUB 10 I ZBIERAJ POCAWNKI

kaide wydane 10 zl to "

•(


... :.... I··"":" : : ....: :.,•• :• : : 1 I• : ... 1.••1 • .. :..•• • • .! •••• --.I: •••• : i ... : ·•••· : : :

swietle jupiter6w

. ,..··.r·i· ... ...... • •.0'•••

Zniewalajqcy koktajl swiei:ych cytrusow i roo wietlorrych kwiat6 w >:Jnyslowej oloe

uwodzicielskich

dr


GRUBSZE RZJ;SY W JEDNYM KROKU' .. wopaclJ ole5ty IJbc«l1OfYJl3 t~iQmsttue2rryCtlrzes

Zbleraj POCAtUNKIl KupUj Pfodukty tel ,Irony. l

..""

11197

.

. --:: . .

2

FEERI~

I

1.

2. Tusz do rz,s Supe,Shock

SuperiHOCK

10 ml

H;OO

8

BARW

Olsni~ajqcy cle~ do powlek

• ml

i

•••

1290

35;GO

90

19

lm.tQll

2


AVO N

DIAMENTOWA DOIy>kujqoe kresl<l dodo)q spojrzsoiu ob~nejgl~1

I

2

KLASYCZNA

wysuwona, mililkko I nlewymogojqco I&mDQ,owonlo konlu,6wko. dZi~ kt6,ej precyzyJnle podkrelUsz oczy

DO BRWI

~ ~

ยง

~A

~~ 10

J~

wygodno w uzydu. Idealno do precyzyjnego podkrellonio t>wi. IT'II~a.


·",;.,.,dofyQy ,t If-1J

2.01lnlowajqcy bty$lczyk

do ust

3

3. Uniqcy b1ySIczyk do us!

4. Soc:zysly b1yszc:zyk do ust

6ml

6ml

6ml

~~O

~6:00 •

~~O


AVO N

Zbleraj

~

POCAtUNKII

u

o

KuPUi PfOdukty 2 toj 'hony.

•••

KOLOR I NAWILZENIE 1. Konturowka do ust O.25g

2. Szminka .Uwodzlclel,kle nowitie nie"

2e;GO

3.6g

90

28,00

90


AVO N

n.cn~

II\!4

Shoe'

23648

Zbleraj POCAtUNKII

KuPUi PfOdukty 2 toj 'hony. pettowe Skn

3SS27 Rol'nOl'lCG

3SS68

-

.

metalcme Ro~QUlIrtr

3SS84 Dvnorno

•••

0194 I o.coQ~n::-e

ZABAW~

03079 ~

NigtIl VIOl.'

06916 GunmelOl

08003

N

3

-

> ,! < 1~ 0 1o ~

I':':

Z

superl!nqce

,

Vonill:;l $hcI1w

02360 Pa1fQ1 Ank.

00372 c..."

08S0 8 Porfoc1trl FlQ'h

3S48 S Vrto PInk.

3SS3 S ColClIR"'

0801 I

Roo I Rod

3SSS 0 CMny Jubllee

0804S MlClnQ"lI Aum

032S 1

KOLORAMI

1. laklor do paznokcl 12 ml

2. Spray prZY$pleszoJqcy

2a;90

do poznokcl SOml 4753 0

90

wysychanie lakieru

2

~


AVO N I ~?"_ ~f04t141sf Mouve

'"

40022

•••

.,.. . ._ _ lwn>J< PIn,

39958

UWODZICIELSKIE USTA

. . ._ ' " COul'f'V i

40378

.w,p-

Ch" 40261

~OstotnllQZ

fegulOrrteJ

_ _ IcOdCO...

......"-

4004 8

__

=-"'~

erekTowne, nosycone

f:~n /t)Ml

40030

kOlory. wyglOdZO)QCO ro,mulO

;;:;._.. Co PPUOClno

'::J::

40154

2

....._

...

~ltoel Po::Icl\

4010 S

'"

~

.....=10

__.....:~

Z

Conthuous co,.,.,

S

TO JEST DOBRE

16576

...;-en .:::...._2 .. "

4057 6

_ _ ;,._ _..... """

E

NA lATO!

m

3981 8 CO,rol!On Croom

40253

P4l1P41lual P'...

16659

InflonlMoc:ho

W~t11

C'Q(ln'I

Vbl&f

4006 3

. ",

22285

"'O'brting l,gt19 C'«!n'I

4007 I &ut1e1'lld Rum Croom

40584 Ilod 2<XlO Croom

39800

..... -

S~rIlJiro

39750

Spa flt,lII"Q 81U5h

40139 Sp::u'"Jiro

Wi....

16709

...3: 0 ...:!: ...j:!j -...0

lAWN

09571

...

Llrg@nng

~"" 1674 1

'po",,"

22301

Ill: ~

In"nne Bo'",

luminous

16634

Mou'1'9

2239 3 Pin\:

...~:!:

ShWTln\oOr

:;;;..._ 2234 3

Poaeh

39768

.2. Superl,waly

3,6g

3m1

Spolt(l,rg

26;00

2-8;00

"""'"

40170

HI

1. Szminka Uttra

"_ 40147

$polt,)lrg

.",

Colour Rich

90

19

bfyuczy1c do us.

90

19

3. Pofrojny

b1yszczylc do u,f

6m1 ~;OO

90

18

J'SQCO/ll

SATYNOWA. KRYJA,CA SZMINKA. KT6RA NIE ROZMAZUJE SI~ I NIE ZOSTAWIA SLAD6W. SILNIE NAWILZAJACE SKlADNIKI ZAPEWNIAJA, USTOM KOMFORT NA WIELE GODZlN.


AVO N

Zbleraj ~l"Qp:>cI%I 1tb:l6:lliQ

,........QCiQ&o

KuPUi Pfodukty 2 toj 'hony.

.

2

I

•••

DWZSZE RZ~SY·

POCAtUNKII

TO JEST DOBRE

Z

~ !!!-N C

NA tATO!

NA OPALONEJ SKORZE RZ~SY I BRWI WYDAJA" SI~ JA$NIEJSZE. CZARNY TUSl B~DZJ EY'II~C IDEALNYM WYKONCZENIEM MAKIJAZU. PAMI~TAJ TEZ. ABY PRZYCIEMNIC NIECO BRWI .

N

o

ll<!!! wZ

ZW

;;!~ ON

.... ~e ~'"

ll<-e

wN 11.-

6 ~ 05:101 nI rar. •

",.e, 23671

'Ioc' 4SB56

e.o-nf6bc1l 23655

IlCWrV8bc1l.

4588 0 1. SuperwvcHuiajqcy luu do r.r:tS

2. Pogrubiajqcy

7ml

Sup.rEnehant 8m!

35;00

21

90

JI2a SJ/IL

tuu do nts

35,00

21

90

2''''.5OIll

2263 2

4. Pogrubiajqcy tuS! do nt' spojr.r:eni." z wibrujqcq uczofeczlcq Edycja Kwialowa

3. Tus! .Hipnotyczne

7ml

7 ml

~5;OO

60;00

21 <Xl

JIU.6J/1L

20

-.

90 39 1L ""JI.

'VI

7m1

fegU!aff'l8J

B1acl<

spl'Z9daZv

-

0 8425 •

5. Tun do rz"

.Hipnotyczn. 5

6. Superpodkr,cajqcy luu do fl'$ 05959

~

g

21 90

_

JI23.S1JIl

~

E =

spojrzeni.·

7ml

7

B1acl<

15800 Brown/Block

1581 8

~

21 90 J~.5J/ll

""'co. 0l0nK>n<l 09027

...co.

3929 7

~'I' -.. - :.. "- ~l..


AVO N 1

Zbleraj

PlntSondl

39883 Moe ha lattl;l 398~

2

POCAtUNKII

JEDWABISCIE KREMOWE KOLORY

KuPUi PfOdukty 2 toj 'hony.

Oczy ~t:da.',~OlIIrido"c.'" G'-'('JNIf).

,",Ok

KoIW~dooauB~.,axt(2l17

2U56

~9CQIlqqtr.uaol.ft2Clrp;tJ19

Wa

u

FNlhCutG,"nl

a~G'C·RrlyF..x.haoPM»

"-'02. q~ ..... 'omMr*J"~ (DtZI)

"

39826

rt'1l

~

c

"" La"""" 7

~900

TO JEST DOBRE NA LATO!

Cocco Ol(!Oml ~873

6 Zos!

Dectnc Purple

07203

30~86

OlOmond

AquoMl1c

1121 3

3936 2

Moonstorwt

2

O~IS

FUl$hJOde 1~03S

0

Bll.Kl y,o 'lOll

....

1120 S l.ovmlib:

13888

11064

HoatlhVGbw

11908 OslO! n i fOl

RetlOGlomOUI

1. Poc::zworne clenl. do powlek 4xl.4g

2. Podwojny cle~ do powlek 2xl,3g

as,oo

~

22

25

B~DA NAJPI~KNIEJSZA

OPRAWA OCZU PODCZAS UPALNEGO LATA.

• kJ omowy clo~ zomlenla sl~ w jodwabl'ty no pawlokach • nadaje nasycony, poly,kuJqcy kolo,

·odpOrnyno leloranlo I wad \l. niezmlenny przaz coly dZ)o~

5. JedwabUcle kremowv ei." do powiek

5g Canc rogularno: 25.00

Glamour

90

KREMOWE CIENIE ODPORNE NA SCIERANIE I ROZMAZYWANIE

5

22

90

w tegulClrnel sprzedazv

3. Tun .P.fnio rz,s· 7m!

35,00

21

90

112'.51111

Sup.rt,waly cle~ w "'yfel. l,lg

~.

~

90

18


oe:y- u,....Cr(J06')o 1o:tGd«1 domo4iotu St*1'JrM~8torrQ(J51N l). flJ&l -."...... m;t(" 8be1c (24J.5

llall M«tlum

40519

6)

1I.IoT PodJod ro.~tbliQco­ -ant)S'lterowy Arnooo ('Z426 5). ~cYpudot""PiPd"lI

ShmtnQI'ing 8101JfQ (3436")

,,>I, 40501

lodwoblsty, delkalny pudef nodoQcycerze

Sw'ieHisto i uko;ono CEHO

ldealny rrot

2. Uniwersalno kr.dko do mokijaiu 1.2g

~

"'«v 24588

4

~

3

~

~

••E

E o¢I \Of!ywych

6i

90

2ulfol

Itobooch

22426

dodoje rrokijoio..li

19

.

twieiok:i

su"'"

OS61 1

...""

ShlfTll'lleftng

OS63 7

-:J

"il.

.

":J

.,

22434 WOll'l\4ff

Beoe

0

'" "J><l o ~

c cI

§~

.'io

-c ~

0

S. Pod••, do twony

DlugolC 17.5 em 0 ll. Mal9riot plashk ~ I melolowa ko~c6\Of"".

.-

03467

~~O ~ 1990

. a

4. Roi w komieniu 6g

c ......

\

24364

~

2290

~ '10.64' ll1Q

'"

calming effects

24570

0

N

~a a .

24

AVO

Sol PI...

~

2

...-

24265

Nude

23879


AVO N

•••

I

w ~notulOlne plgirenty

LEKKII BEZPIECZNY • MAKIJAZ

PrzywlOOO}Q::& carte

"""" 1513 I

twle~ I p"","",n~ VI

me..ocy)nfm

opokC7otoOnu

""'. 1506 5

.....

1504 0

I

1. Sypki podklad z wygladzajqcyml

MQdll,lfll iO~

-

mlneratami

1512 3

6g

4O;G&

32 90

5cInd hlQlR

1&01 1

~ce perfecter

S4a.U3/11g

perfecteur de lein,

,e ~

2

bezborwno formJla. doskenota jd<a pod~od I bozo pod podklod

e g 24422 """

3

5. Loldel podklod "Ideolny kolor" 30ml

M9dlum

2441 4

'0. ~

AVO

St1

8~

->.

.n.

""'"

29231

,>cn

-

t~ ,'>'

6 MedIum

02956

0 ..

-

III

~~

~l? .~

-

~'om>Os1

Bogel

1601 4 C>oom

01961

udo

31070

2. Podklad

rozlwiotlqqco· -nawiliajqc:y 30mI

-30;00

90

23

'f96.9/1l

ao,oo

32214

ideal shade

E

§ ~ ~

a Q

'0

c ;;:

2

~

e

.l! c

g

:ll

\,g" "..e de e \'-'>qu' lag ...,....-

0 '0

I. 1

~t ",a\l.eup

5

cQ Q

3. Koreldor w utyfcle .Ideol"y kolorn

l.7g ~ N

~

90

18

4. Ro%lwletlaJqcy kor.ktor w p,ctzelku

2.46 ml

~

90

18

TO JEST DOBRE NA LATO! l£ KKJE PODKtADY Z FILTRAMI OCHRONNYMI 51\ WPR05T IDEALNE

NA LATO. JE9.1 CHCESZ MIEC IDEALNA CER~ I JECNOCZESNI E WYEKSPONOWAC: OPALENIZN~, WYPR6BUJ POOKtAO BEZBARW Y.

1990 M3A311L

6. Bezbarwny podkfad .Idoalna gladkol6" SPf 20

30ml 31005

43;00

90

29

006.6I:t/1l


AVO N

.,

, \

\ 3. NolOl bazq. 0""1 p",edluzyc m.olo§C Icloeru I zobe,p Z'fC ~ Pl2ed przebo/wieniom.

4. Molul p02nolcie hzerra prostyrri luchorri

-

'OClnljod~od"".

o iX>19m wypelnij bold.

150ml Modem MoV'iQ

·I\oJOrt)'ll'W'akl'NCl1t...,~~q

3

49247

p¢WIQIteMIq po1nOlC1o 1t:l1601

• $P!Owb, 10 1Ok~1'IJ2Vmo"eono p«~bch IepteJ [dlutel • ~lybk:lll<:;hnQoolol'l'I'YJQ

sekund

2 j

-'

AVO'l vO

.. ......... \-j ........... •

..

II

••)

f .~

•.-

-

.... ...

~

~

7 AVON

..........

..... ... ,to

• '2" ¥"

44255

5

3

4 I

121'1'11 e

AVON

.......... ""'..... .... 12 rnl C

9O$.JJ/ll B/'Qn:oIi!U

44149,-_"

"

• achnle '" n..n~InO.n ... Berbarwny klk1er

S.

~macnla}ctC<l

6. Odtywto

• doUodn!; by;';' pa:nQttiQt • O"CJP9Wnofontastyc:':ry pot)5k

do patnotcl

2310 1

t'eg~el\lJqcv

tl>dtywkq

krem do Iq k

.}CMH)

150ml 0284 0

100 m1 2773 0

12ml 3072 6

12 ml 2941 3

6ml44065

12ml

5c:xJ

~

~

~

~

~

~

28

""""

AVO N

IbMiAmour

3. Intemywnle

I2OJJ:lIIL

=--=

do pcnnotcl fa ml~h I romWO}ClJqcych sit

U1l),COJll

odtyw1CO do

wvgkldtO)qCO-

paznokcl

.pUllnguJqca

IQ1S,OOJIl

12ml 0911 8

10c:xJ

44164

polcl'ka 2.ZmywacJ:

a. lkao pludlulaJqCQ hwotosc Iok"01

Ceno tegulOmo 23.00 hvllQhl81uo

1. WlelOfunt'cYJna

V.S) 2.8)l2.8om

8

6

44172 WVmiOIY

NOWOSCI

Rod Wino

1612.SCI} II

nail e

• if

adhos ve base coa b-'lst) adhesive

1. StYt*o~hn<:toy ~lde,do PQznot~

1005.COJ lL

12 ml


I

(

/"

Unlkalna kol do z 24·kara 1. 24K Doly lu.. Goldon Blocll •

22244 Golden

Brown

09mnie:,szym deniem oomaluj zatomanle pewleki llinle: ~~ ajolnl9j,zym wewn",trzny kqcik aka I g6mq pawl9k",

30

at po !uk brMawy.

Narysuj Pt9cyzyjnq In", W2dlulllnllll"'s no dolne) Ig6mej POWi9C9.

Pomaluj Il\lSY hJszem pafUSZojqC SZaol9Cl1<q pad kql9m. ni916wna19g19 daako

22590

do~s

7m1

31;00

90

Golden\

2:~;VW' Colden I Bloek it... "

2254 1 ~'\I

2. 24K 11010 kredko do powlak

Golden r-o.... Splendor

90

Poczw6m. clenl.

2217 B

1,2g

~

3.24K

Gtoomol ....Gold

do oczu 4. lAg

4G;OO

2249 1

t

99


AVO N )6 Ie tJota nmIn ko

'~YI1~IYIc

UlI'oCotcut Rkh

pow1,knaJqcyusfo

JOg

Iml

32.00

28,00

,

Pod lIod w ptyn..

3... g

"ld4dny kolot"

Krem do plel,gnacjl.k6rek

43,00

15m! 2728 4

co..

09605 lUtll$

"""....7. . .

3616,4

Cl'.

MOiJ'Ho

27,00

10900

lIOtltYCOO

36723

Perlowa kuracia do paznokel

fink PIJCIoOt

33506 Oqboc.N

10ml 32151

."'" 24109

do moN)QtU

23;0G

cloud

8bOGLIO)'

O~Ia.O~m

2411 7

7,00

flUmplng~'1

...... 03171

2 gtulO

43670

y,y.,.·mY~I".1c

05892

yory 8

17,00

lOIh I r.vuloeJq

43,00

22551

9ml

14,)3.,wll

22116 J:\IO)' lUt!\)l

22202

35,00 36M.tR/ll

28,00

ld<OOclqnie

C"OmyHolIlOI

10167

17,00

21,00

NCINIO'I+igt

Podwot-o ~.,owto

3201 I

doc Iel\1:2'yCh IgJ'\Jb$Zrch klQdQk

36483

8,00

BlOCk ~oal11

44412

--g:;

fDOClOOl'"

_let.-.,.

tc&ot-

ptcb.. dorOSu O'lQ(lj6 11 em

l6190

14

1. Perelkl brqzujqee

2'0e0.00I1l

22g 26007

i.lo·"o Io-elko do 0<'2\1 t2g

23,00 _.-;~...,,, Sih'tt

1730 1

2. RozSwietlajqe. p*reUd do 'warty

22g 33258

5G;OO

15m! 35329 3

90

14

40"3

50,00

12m! W'P'lNflfty ptdl.1 do ""'·on.,.

J>9d1b

12.Jcm

22261

30,00

3. ROzSwietlajqee per..ki do twarzy I e10Ja Oiamentowa edye-;a

22g 2002 4

24k odtywka %8 ztotymi drobinkami do pamokci

' ......,

N.... J AIDS! 0

~ ''','' ' ) 11n6

Nawiliaj qe-a odtywka z wnaminq C do sk6rek i paznoke-i

22.00

'CoOl ala:: II

--17335

...-

32

90

993M/ll

07667

Ofl.g~

liOCbn RiO

~oo

~

ICrMnC>WOiJua Oltty podttca

IJilbnt 89"y ~lo:Pop

2

50,00

--e::-

44206

16774

Odtywka pnyspieszajqe-a Wtrost paznokej 5ml 01388

33456

50,00 ~tlfllOsy

IScm

MoIorbt pbSllkltTlQfOloWq

31526

109

16'"

12Q.lXl11l

-

W kio414l'okcl.

KCklOOlJpCOlOI

18,00

PotdJ... k19f1'1cq doo~u

• Po+f9CIli;olon.. •

JOg

I"'''' 2463 9

N....

Pr.cytyJny ctowlk do tr... " 114g Slmlnka ,..So irr9ad

90

odtywtq

Oh.g~

3161 1

,,,'" 3&114

17

I

Pl'epa at do dtlmald)atu

Mo$IIlt podktod mo1U)qc~ wygtod:lo~y$P' 10 _""'! JO,,;

Inknsy\tonOicl

IoOn~COo

I

oc ru I

,,,,,

""'. 22160

-==-

• 0

I1QQ,.OOj Il

24013

do",. SpKtro

"u

PI~KNA

CI~ dopOW"lc

....._24190 l.USCOll~

90

PERty

W3,.33/1l

32417

CI(()t1y PlI1fll)

23;0G

14

MOClnIgIlt

PInk IIGCIOJ

367.. 9

1433..).)/IL

QnyxQuotII

47&1 I

Am~IIlW

ao,,;

30,00 •

lOnooy 00'9 III

,,,,,

Pc*4Iny c:~ do po......"

~

90

14

1241P/ll

--... -..

ON

3761 5


• ND

O• O• 0.0• •0

WYRAZ SIEBIE KOlORAMI "1. Ballam do ud , . .MO$llc::zoV pocotunek-

4g

3U08

-l3,OO

6

StClwb!Jrry So"""

Hot

..... OsloJnllOl

Chocotl~

U076

VI regukunej sprzed:rzy.

90

2. Soczyoly b1YOIczyk do ud

6m1

-H;OO

11

90

2

1OM..s3/IL

3

... "".....

C'"

auLaIt

22418

38570

~~.. O",mond OuJl

~lflnW,no

2238 4

37325

6

. " . SeqUin

11650

ChOe~ole

MinI

49288

Slon up Ptnl..

01636

AI'lIQIhVtI

3705 I AAgO'

0763 3

V.f'IO DI$C()

37101

Mod_m Macho

Caramel Apple

07674

49072

Rch Bony

14894

w~.

07$26 CIOa,

Bellies: and Cream 69306

0735 I

Shnl'l'lQrirg &:lr1h

..... ~ s""', COM

1956 2

5. lakr,cony cien do powiek

02519 Sport:llng alOnze

03376

3.5g

-" •

4

~ IYIGdrgll:G

19257 •

GU'lQer

0D653

'-lIoootla

D6J74

s. Catulna umlnka :J.6g

-M,ee

9 34

90

90

6. Zalo,eony blyuczyk do usf

6g

-f1;O&


o• o• • D

WYRAZ SIEBIE KOLORAMI

0.0• •0

1. z.stow p,dulk6w do mddjaiu

1943 0

-15;00

3

Blue W(1'{.

BlueW(1'{e

23077

.'~~ ••

Peekaboo

0372 3 Rom FOlest

3

2306 9

kOl)oo

1. Molowony lakier do paznokel 8ml

Hoi Chocolate

22866

do powiek

02709

I

W(:lIm Pulpl& and Block

0.1.3~=~ UghlBlue and Block

0391 3

c\;nl,

0~60

BrIde Bronze <:HKf BloC$(

0341 8

-=====:::::::

6 __

kaida dkama

Q.WA

p--.., ....

6.0dl_nr

30m!

KONCE 6. Konturowka .PodwO)na kolieowka Jl 19

+1;OG

90

$Irver

a.81odc

.6243 PulPlea. Blade

46268 Glon Green a SloCk

4621 9 Brown*. Blode

.6260

..._. DO

wyozerpanJa

a

CllOmpink

0263.

-1-1;00

36

SUII

illY$lond Block

J.8g

I40QYQTt

0.6.8

-l4;OO

3. Podw6/ny cleft

non Ilu

Party Girt

28936

.",. •• •• ••• -••

rO/ OUr IT

FlaSh

21386 Freeung

34348

eo" au lo.' U936 ......."': M mmalls C ""0011

U878


AVON ZAPAa-N

AVON ZAPACHY

Bogaty wyb6r zapach6w na lato cyldamen, ylong-ylong, lllwko

I

cyhusy. gardenia, p~mo

frelio. melon.

dlzewo

frQZjQ gruszka,

2 tuberOZQ. lotos. olchideo

sandalowe

p~mo

1

7

I tt wh,te

I

dress

,6~o.

wonilio.

drz.ewo

little

sondotowe

black

grejpfrul,

dress

ortuz. drQW1l0 tekowQ

3

NUtlet

irys, rota, 'Nonlllo

ooonas. Rlia. amblO

2. Woda pet1u*>wona I.If"e White Ores:

3. Woda pcf1\nOWQna Int)ondc::cnoe

4. Wodo tooldoW<l (tcenal M<:I$1IO

S. Woda pct1umoW<:lna Tlc:elle

6. Woda per1umowona

ooml09373

OOml 35063

50 ml 03400

OOml44107

OOml 0433 3

U;eG

"14;OG

U;eG

"14;00

"14;OG

1. Wodo perfumoWCIno

Litle Itook

o.'c=

1. Wo<So tocIletowa PeroelW: Dew

a. Woda peltumoWCIna For Away

9. Woda toclletowo

oomo 1441 5

OOml 2190 7

00 ml 0038 0

OOml 20438

50 ml 0760 9

"14;e&

"14;&0

U;eG

"14;OG

'14:00 •

PCfIOCHC

SU PEROFERTA - NIE PRZEGAP!

Soor~

ZA 'oferlo dotyczy str. 38-39

Fonto:y

10. Wodcl toaletowo Jet femme

00*


AVON ZAPAGN PREMIUM

BY

REESE

WITHERSPOON

Love Zm,Woio'Q rri8$ZCWlIka

Pyuny b.I"'''SJCIdwii

soaystyrc:h cal.tri I Icwiat6w 'MMiofkQ

ol"~OO\I<hb.'SIQmolkq

soezyki••lapbdJ,. w potqcllN\iu donecuq cwnb",.

.rtujo.l.lksusavq 9Itbiq

:I..

akudow Iu-mo.... ~go pfQskowca.

NOWOSCI 1. Reese Wlhefspoon

c:x PfusJo ns

LoYCl To The. FuU.:t W040 Pto ........ owono

rom' 23556

80,00 16lXUJO/Il

a. . . . . W'he,-spoon Dlptus60ns Ltve WIthout Regrets Woda pe........ owo no

SO"" 06239

80,00 16Ol00IlL

ICOl'lp»t blQfSOletM a••M bpresslor15 SredntOO 0 66 om

Axtebrrone WoI1QotJ¢ podulrdu 40.00 ~i1

n

$1 do$tepn'l'

we~ne

WyjCltkow~r prezent! K mplet elegan ki h bran letek przy zakupie dowolnej wody Reese

itberspoon Expressioll3

BllU1ena AlIOnu nIe zowlero nllClu

bm~


AVON ZAPArnY PREMIUM

OST;alamiaj~cysiadp~ i kobiecosci{llwlcJajlfrezj4 sladkiego solcu ltaktusa,

kwiaru streliqizwanego ,rajskim ptalciem", hibiskusa ibudlei zwanej ,ldnym moty{em", podbily wi{lUl~ u szIacktnych garunk6w dnew, suhtelnej wady rOianej ijedwabistego piima, uw~iDnywpnep~knym, ,juhilerskim"Jlnlwnie. Uwolnij zapach, a ogarnie ci# uczucie miiosci

Today buklet slodklch kwl~t6w w wodzie r6zanej

... ..... . •• ••••••• •••• • • ••• •..-. •• .... .::.-. .-.••. ... .. ••• • •• -.. ..•••• • ••• .... ••• ••• • ••••••• •

DLANIECO Tbmor1"C)l"l.1

Tomorrow

cNkOtadowe

-..

IMmIn 1 fUme",

ambr~

br.loskwink4 I Sitodldm

18

ztocJsl4

plzmem

Always oty\w;ze

kiwi lzmySlowa Iilia

~

ROMANTIC VOYAGE rOlkosma

bCtlJDmotku 1 rOtow4

._ •

poonlr}

I '" "

••••• •••• •••• ••••• ••••••

1. Woda toaletowa Today ........

Alwaysdla

H~

15m! 16683

8S;OO

2. Woda

~r1ul'*)wana

Today 1•••••• Atways

5Om' 2755 7

99;e&

85

S. Wodo pe .... ,.owona

00

. .

Today TontOnow A"'Ie•• aw" 50ml 4383 6

99;GG

110llIXVIt

00

•• Wodo pe rll,. owo no Today To..-onow AJwa 'fS Ao,.antkt YoVoga

5Om109613

8G;OO

70

2SMJJ/IL

,TotlIOnOW AlWays

99;e&

lCIXIOVk 3. WodG pemnowona

7

5Om' 0581 9

11CO.00I1L

85

• e.

00

Wyj(ltkowe ccny


AVONZ~_

â&#x20AC;˘

~czym

ow ,mocno romant zapach dla 44

czn

obiet zakochan j

poczqt


Czy wie z, ie...

R ARE

Czy wiesz, ie...

jolmln, 5erca 2'Opochu !bra Gold. ZW<:rIY ro.vnlElz .Kr6lowQ kwlatW 1:1,11 przez cde ufecoowy1<o(zyslywony

PEARLS

w cromoterop, IOko noezowochy srodek no popr~ OClrnopoc:xucoo I

wzmocnoenoe p$WnoScl

sieblEl

mognolie. kl6ra CZV"q z wody lb'e Peals komPQZ'><:Jlil tok znl9WO!qqcq doc:2el<dy ~lil moono

arystdaalek wSr6d kwlato.v W s1olOZy1nych

Uczucie cenniej ze nii zlot.o

ekrety perel

Ch,nach uwalone

byly pcMIszechnoe 2'0 kwlaty 0 nO)bordzlElJ

uwod1Jc,e1skom 2'Opachu KATEGORIA KWIATOWA

ylang-ylang. jasmin,

o,zewo sonOOICM/9

KATEGORIA KWIATOWA

o.zewo .Ozone. magnolia. pllmO

••••••• ........ . : .. • • ••••• • •

• ••• ••

••• •• • ••

.. ". •

.-.. -

• 0

o ••

...

• •• " •• ~

.-,..,.} 9O'V"j \\S\ ~l\c)~ "y Ppc)l;ll

:::

to

•••••• • •• • •

_ .: e•

• •• • .0

LEPSZEJ CENY NIE B~[}ZfE! 2. Woda ~rfumowano

Rar. Peart,

SOm! 121911

'14,eG


Poczuj sUI jak w raju

Czy wiesz, ie... plumerta, uwoct!lClelsko

nuto tal

W:sponlOIe

_i'laq(X:J kom~ WOdV Howo K;ln Shores. kwI::lbwy symbol poIqu mIo!c I s...'C2J<l~K;I To wbsnoe Z h rozk>sznoe pochnqC\.Ch ~ HOw'OIC2','CY twooq

slynne noszyjnlkl

Q.MORSKA ~howQjsko.

...

,ombla

2. Mg'olko do alalo Hawaiian Shores

100 ml 49155

M;ee

90

1. Woda 100101_ Hawaii., Shore. 50mI 14199

15

40;00 3 3. Nowiliajqey tol do eialo Hawaiian ShoNS

150ml 4906 4

~


pro tota 'wiatlo biel Czysty, pro ty wpach luibrujqcy nutami kwiatowymi podszytymi akordem bialego piima. Zamknit;ta to muklym f1akonie 'wieiosc letniego poranka. KATEGORIA I0NIATOWA frezlo, )oยงmln, blole pUma

Jakpachnie Summer White? SprawciZ na stronle obokl

Woda toaletowa

Woda toa~OWQ SumI'M' Whit.

SOml 02782

4&;GO


AVON ZAPAGN

2

lcolegor1o o",«owo I. Wodo too.lowa o.llofoUli

2. WoOa toGl.toWQ Ref,uNng

50 mI 4799 3

50"" 4801 7

46;00

4G;00

.",

2990

2990

J

3

JuzleV«iQow«owo-wodnQ

-

tool.towa 5Om,4800 9 3. Ylodo

Lusck)us

4&:00 •

29 90

Przejdz na zmy lowq tronr;

&:;lIBDJlll

4

kQJ.goirO <JlZ,...,no-go.JlmOl'Ki ,c. Woda Toa'.towo Sossy

hhi, Va nlia Ika n

I ~

ISm'23812

~

L:

~

1T~

S. Woda toal.towa SossySwlrts VaNia lnoaoN

6. Wodo too .. towa

15m' 2378 8

ISmI 2379 6

~

~

!.;

-

'-

1l~.J;\tk

17

<.aU018. ~ ~l2ySlYmI

p:Jd:rosprz~'" do wyjqlIowego Wleczoru;

9

k~ Oo!OflOtt;<>-kw4lcwo

9. WOda too letowa Pur' ku'lOQ

5Om'10298

50ml 2380 4 .J

63,00

63,00

"

-..;.;; 50ml 15552

I 14:00

~559O

ltaiegotiooti«tJdno·goumond 11. \Yodo too .. towa

12

at~QmwJko·i

0

12. Wodo toaletowo W1nd~podkl

SOml 3138 5

5Om144354

~4;O0

63,00

Nlt:J

90 44 t--:1J

5590

kQI.,gor:Opln,owo-<l/,.,Jldno

13. Woda toaldowo 13 Sim ply a.c<:Iua dfo "!til

1JQ6.tJqIL

m8.DJ11l

50"" 07344

6-3;00

Woclo toaletowa

4490

IUtomal Moglo 22475 la. Pur81onco 2235 0

Woda~rtur-.owan<l

U. lnoa nd o:w: noo 15. Litle llack Dre.

Little Black Dress Ic<atltgOrta ort.ntalno·kwlafoWQ

l6. klr Away

29702 29678 29637

KAiDY ZA

30

90

19. Peloefn

22... 2

~

KAiDYZA 17

18 19

UDnCQ'1L

~1t"OIlIA

1790

19364 21.lnoand~nc. 3151 8 22.ln.l. IIocIc Dr.s 02352 44800 2S" '''mal Mogk: 2 .. PelOetv"e 3164 1 20. Pur Iklnoo

16

23

te;e&

""/

kategoria o,ientalno·kwiatoWQ

'ENTAlNQ.«WlATO flot . Orchldeo. ztoto ombra.;".._

'><IlllQk

Roltotlla

21

Zakradnij si~ w swiat wyrafiM1.vanych przyjemMSci, wypelniony :t.apachem uwocb:icielskich jiolk6w. promiennej orchidei i wytwomej zlotej ambry.

Wodo pM'ful'lOwona

45;00

52

C'L </flip. .""-

U""f

Chrbty TUdlnglon· Burns

eoe,(Q'll

A..oflodl;'aodkl Hlt:J

1l18JXJfll

kwlatowa

szpolel< W'f$brC2f. br' 1X=u6.~ zmysb.yo raLroe

M.a:vll

kQ/Ifgor;a QQ.etwno-motSko 10. Woda tool.towa J" fen..... Holiday

15

C20SCImi p:>raelegoncloch

pewrob sleboe •

4490

90 44

IlM.DqflL

kot~rta

380 rvezwyldy oopoch ~

I'm.3J/ll

l1Q3.J3/1l

Purlfonca ltush

5590

I

90

a. Wodo toaldowa

~~o

=

90 17

• • 3

50 ml 17079

I

SOSSy SW11ts Vanilla leuy

..:

Icolegot:o kwJolowo-OfiedtSno 7. Wodo po rhnowo no Jar Away Droorl$

10

6 kQ#-.gorio owocowo-gtOUtmOnd

kCIJegotio *wk1lowo-~

5

KAZDYZA

.9 ".1' _77 •• ....

2_

50 ... 09112

H;M

90

55

11111JQ'1.

55


dla. Niej 1 2

3

4

5

6

7

AVON ZAPACHY

8

,/

d1J:L Niej 25

26

••

27

FANTASTYCZNY WYBOR ZAPACHOW NA LATO ,/

I

Dc:zodotarl w:Pf'oyu 76 ml 1. Slip Into... 22145

2. l"tleItockD,fSS

30635

3"Pu,'IUonoa

18523

4. Jet Fcrnme

3803-4

s.. Eternal Mogk>

46201

6. Uftle Whtte Dress

1650 1

7. F-a,Awov

00398

a. lncandes:wnc.

i

1646 9

~

KAZOY ZA 9

dlaNiego

19l!I.6JIII

10 II

12

ZOpochdockJla 76ml 9. Rebel Chic 10. DfOQtly Ohio 11. Vivo Ctlb 12.SayCtllO 13. KlssobtV Chic

~

30

31

32

34

35

36

13

15404 15305 15388 38067 08698

90

14

KAZOY ZA dla Niego

Kl6.6J/ll

40

14 15 16 17

18

41

19

20 21

22 23 24

Oaodorarl w$'Pfoyu 150m, lA. True Force 11. J.t HotA .... 16. BlaokSuede TOUQh

'7. Indl'tlduol 81ue la. Avon £SHenee

20. Urban (dge 22. asaoksuedc

23. Avon Sl9m'ure 2•• Full Spud

47688 38042 04754 0081 0 22335 15149 25155 00927 00505

U;OO 19. PlOSport

2 1. Pro CtlIII

01750 01248

2&;00

KAZOY ZA 106.00/1L

dJa iej

dla

DcuoOol'a nt ant\' ~ IcpltQ CVlny

O.a:odol'ant

wtuk:.50ml 25. Jet F."l'lte

iego

antyper;plltlcvJnv 'IN Iculce 50 ml 29. JetHo,.",e 3D. ProSport

26.S.plnto... 27.lm""tockO,ess 21. Faf Away

3195 :2 22483 31716 10:22 S

31, 4D.lncondusenoe

3103 9 20826

33.lIookSucdc

'1.Purl'anca

1843:2

3S. Avon &sene. 36. ProCNl1 37. ful SPHd 39. Iklot Sue<le Touotl

"to.tf.

Wo.rto~ produktu

13.00

31. U,ban Edge 32. TNO FoIOO

34.lndl'tldualllue

VOl1ot¢ produ!du 13.00

07955 05140 16212 47571 25254 06213 22152 06528 04507 19539

WYBRA Y PERFUMOWANY DEZODORANT W KULCE TYLKO PRZY ZAKUF1E DOWOLNEGO PRODUKTU Z KATALOGU POOul3VIQ nl&dOttet:>n&WO&nootlIElgubmyen Ptoduk1YW\'lqoZOn& zotert\,. PlOdUkt¥Z R6t0'M:! W$1q2kq sq W'fIQOIOn& zoretty. \VOdO IOOIOfO\o\QSpOIlIgl'll 1& Sir 6. zesrawv AM"" Z& til 64-65. ZeS'law 'WOIOOVInY l&W 166Poreo I KbP~Z&tfl. 1630raz poouklyA\OnSun ze S1( 164 sq wyk;JOzone zoterty

55


PO"

•••

Dla prawdziu.'ego indywiduali ty zapach skompllcowany I nl"j8dnoznaczny. jak ka2dy IndyWlcluaiSla. Chlodny no z"wnqtrl. kryje Wsobl" s",.,ym"ntalnq laW"nd9. rozmaryn I ct"rpko!6 gr"JpflUlO ocleplon" pltm"m Idrz"wem IOndoIowYm.

1. tol pod ....,..... ........... 1

.... cna NMgo

2. Wo4o 'oaletowo IndtYldwl

250m•.,62 0

lluedla N~ lOOml 3251 6

~

55;00

90

13

AWl

..- . ,

• Wodo Ieole""'" (1 DO m) • tel pod p"i=ic (200 ml)

• ~zodoIontw ku'ce

(6Om~

50229 'War~ zestowu: 94,00

DelOClOlOnI

w t/u be OOSIepny 10m no ttl

64


AVONZAPAC

AVON ZAPACHY

AVO N

SIGNAlURE dla 1II~:czrzny, - . If torr rohi U'ra':'cnie •

I

Wyra1lnowano /lOWoOl.uno kompozycja olW1elaJQca 'I. orzoiWlalQcyml nutamJ jObika igrojp!lUlO FascynUjaCO akOrdy bambulO Ilmblru w1bruJQ ac lone przOl paOluJ. I conno galuNc dlllwno· bIaIy cOd' drowno 10kowO

1. Wodatoal.towQ Avon Signature 15ml 1536 2

~

EED dla m~zczyzny lubiqcego ryzyko AwongardoYoO IInlo nakonu kryJo OYlCngaldoWY zapach: lmlaly I ZdObywolY. OdnojdZIosz w nlm cy!IUSOWO akCOrty. nuty jag6d jaloWca. iwlNoSc z""on~ a wszy,lko dOPlaWlono blalym kardamonom I eypry.. m. w,parle no 'lin..; bazlo

z drzowa SOndaloWOgO I clldlOWogo om plZma. zapach parwlo cit I przyplOWl a 'lInIOjszo bide ...cal

'on

2. Wodatoatetowa Full Sp••d 15ml 08052

~


..

AVON ZAPACHY I

kO~

:tJfiIono-dflSWno-lOUgeffi 1. Woda toolCllowa

CY"'$OWa-olZfIWTlO 6. Wo4a toalotowa Jet Hoflmo

Urban (dge

7bml 07104

7b ml 07468

+J,(l0

.:»;00

54

90

54

7

J32,DQ'll

2 ko~ dfNWf'IO-f'flOIska 2. Vioda toole-Iowa

Vlln<l5capo dla

NOWOSC

6 kOUIgana

90

,pI......,,!

,"-

SIMPLY BECAUSE Kazdy dzien moie bye wyjqtkowy!

._ ••••••• • • • • • e.

• • • • •••••••••••••• •••••• ••• •••

kO/<IgOIfO szyplOWO-mankO 7. \Voda loa le:towo Jet Homme Holiday

75 ml 10132

.0..-.

KaskOda rze!klCh cytTusowych .: • nut doda,'s nOW'Oczesn...J • • fll8gancjlwyjqtkowflj mlflszancfI IWlfitYCh akOfd6w I C1f1P1YCh ~• •

.,

nut dll8wrwch.

• •• o

•••

+J,(lO

Nlo~

7bml 1336 7

1

55;00

54

• .-.0

·0.

o

1"2.OO11l

• •• 0

• •• •••••• •• 0 •• 0

ZialOWO-dtZQWno a. Woda tooleto'MJ

Ayon Essence

76 ml 19943

'1-1-;00

QlfQfl/a1no-Jcaaenna 3. Viodo too~towa 8lackSuedeTouch

54

76ml 06809

132.00I1l

+J,(lO

54

90

12

90

9

kO/<IgOIfO WO<110 lOUge~ 9. Wodo toak!towG Renuhlng Rain

75 ml 1462 1

55;00 kOr<>garia

39

dlZliWnC)o$k6rzoflO 4. 'IIoda too~towa BlQokSuedc Leo'hu

FlOlOOnik bel O1omllero

10

kOlfIgOIfa

roml 3036 1

SWi9t.O-OI0tn0t)'Cmo

~

24

90

10. Woda toalotowo Pto$porf

90

IOOml 4267 1

34:00 •

90

5

kO~CY1l\1$OWO­

:tJ<>Iano-alamal)Cl1IO s. Woda too~towo Just Play dkJ Nlego

199,.CQ1ll

II

kOlfIgOIfa cyfJ{J!IOWO..(JTZ9WnO

7bml 00075

11. Wodo toolotowo PloChl1

55;00

IOOml 2071 9

39 60

19

90

34;00

90

19

199,CQ'll

KAlEGORIA DRZEWN().FOUGERE gralplrul, lowando, cad, 12. WodCl toCitetowo

S1mply leocuae dla NIeqo

60ml 0320 2 Cano t&gUIOIOO. 65.00

• .:

••••• ••••

90

.•...0 ••

kOlfIgOIfa

kO~1O

.


.li

, ,(

I

I

PO GOLENIU

,; w

,

'1

• 1),

7

\I

)

(,

I

j

\

SZAM PO NY

(J

DO MyelA ,

',I, DO GOL(~IA

I

AVON

FOR MEN

-

FOR MEN

9

FOR MEN

I '~

FOR MEN

-

,

FOR MEN

..J

• ..

.... -"""'...

2

.~

.

COl ....... '"

.....

..~l

-!J,(lOt • • ..,

PO aOLENIU

250 mle

250 mle


l.t"~4N/'\W A~Z

Sl:.

}.;rCf?.' ZJ:Sf..t.1:\:' .f! ~U::I:.

U:: l'.:.IY fll!, OFRIF? M

lR08 TISTNA STRONII66.

UJ ~(4It.••

~ <..." .: ~ '-<

.:t:.l;';ln;-

.t"'N~"""'"

-~ '.".

!d~ ... ~".+-l---:Cor) 3~:'.

nW:fr.1c1

"Nl''''~ t _ _

"'l"')'''''.", ~.cl.r·~

~2

·K03:1fo.:tQl(.',O 'p;;.1 t-M :"0'1'), "'VOX' Obr....;;: lit ~ COU ~.,l,'.<t' SI. '1~ ~11:l;:.

::J

::;

..

~ "••". ,

~·"r.l:~:~/.

<0 "0

UJ

Z

-

l. .>

«

.0

•• O.

"

50mle


Zr6b QUIZ, by sprowdzic, kt6ro linia Anew nojlepej zospokoi potrzeby twolel sk6ry Moja skora... Je't~rno •

niOlnoanieIOC2yM troci¢j~,no;¢ trocij~,no;¢ Ig~to;¢

wiotczeJe. IO,6'NnO no twolly Ja~ ino $I)!i

Koloryl molej sk6ry jest... troch~ ni9JOwny

Iouwo!om pierwtte przoborwlenlo nlo,6wny.IPfIQborwienlomi zdecydowaniQ nigr6wny, Z liC2nymi przElbarwiQniomi

i olomomi pigm9ntocyjnyml

Powierzchnla mojej skory... ,oco:ej g'od~o. Iouwo!om nieliane drobne Imo'tIC2kl zmOfS2CZkl zaczynojQ

si~ DOgl~io6

ImO,tIco:ld ,q g '«boldo ImO,tIco:ld ,q g '«boklo' mocno IOInoco:one

Jesli uzyskalaS najwi~ej odpowiedzl:

Wybierz ~UVENAT

o Wybierz

Wybierz IMATE

-

~INUM

Wypr6buj produkly z polecaneJ IInii Mew TYLKO TERAZ W NIEZWYKlEJ lETNIEJ OFERCIE 66 no ,tronoctr 64·71

WYJI\TKOWE CENYI ZAOSZCZ~DZ DO 35%


•. 1,"" 1'0 no< AlMwPlo"'-n

SOml 05801

80,00 16CX\OVll

68

WYJI\TKOWE CENYI ZAOSZCZ~DZ DO 40%

69


LUKSUSOWA F1EL~GNACJA SKORY

Gt~bokie

KREMY POD OCZY

1.1(~~bowy'ra-

nawilianie

i ochrona SPF na dzien

..m

pI.I~JI

ftG

okck OeJU "oelna drlen SPF 11

2xl0ml01545

45,00

_45+ Efekly profesjonalnych zabiegow kosmelycznych w kremle no dzlen

Slymuluje odnow~ skory, zmniejsza widocznoSt zmalszczel< I przebarwlen.

Przywraca skorze lwalzy elaslycznoSt, naluralnq j~dmost I napl~cle.

Przeciwdziala wiolczeniu skory I przywraca twarzy wyrazlsly owal, a zarazem rozSwiella cer~.

6

5

7

2. Lulc~owy.ynom .........Jqq otolle. 0C2U

ISml+2.Sg 12039

60,00

ANE\N REVEASALIST [OAY} ~E"EW"L CREAM c~tI.\E DE JOUR R~NOVATR'CE S9f 15 UVAlUVO

rOm ;"II

J

J.. Ihemdo pl.I~QCJ okJotk OCJU I us. AtMw Platlnum

15ml 0212 1

60,00 4OOJ.OOIll

70

..c. pne<I.'1~ncJloowy

bem '.l61blhuJqc)'nodJt.~SPF 21

I. KaptCNlCTY bltm

'.luD.lsowy bern

1. K,.m no dlleAAMW

no d,I." SP' 21

naplcrficlYno dat.'" SP, 21

Aoa-!umS" 21 WA/UVI

50ml 30239

5Om! 43851

50 ml 3282 1

50 ml 0811 0

55,GO

6S,OO

-15,00

~

WYJATKOWE CENYI ZAOSZCZ~DZ DO 25%


CI~GU

'O:C

M~> w

U

,"

.... > <

c

~

~

~

0.:

i'<

a: ... 0'"

0

z. t......cO ... uuo

a:

U

II

Z

,~

~

:t"~

~UJ

w

U

>~

e

0:

CO _u ·c, u

C

• 0'

~ u

S

-

IT

~ f ~t

c "'( .. •0' < • ~

., ,. '0

.

oe • ,. <

0

-..UJ w •

50

.

HIGH ,

DOWOLNE

~

-,

;10

,a.-~

~

~

30

HIG

2 PRODUKTY ZA

ZAOSZCZ~DZ

DO 400/0

'ofo,lo dotyczy sir. 72-73

~

>~

Z

OU

J u

W 'e'wa, ~~

" "> ••.0


WYBIERZ SWOJI\ LlNI~ SOLUTIONS Jesll poszukujesz: UKOJENIA I OCHRONY, ponlewal twoja skOra jesl wrall1wa i lalwo ulega podrainieniom Pofrz sir. 76 ·77.

NAWIUANIA I OOtvWIANlA, ponlewal Iwoja skOra /esl sucha, zm9czona I pozbawlona blasku

Who 06072

Pofrzslr.78-79.

Amber

3974 S Cll <>001 of<>

20230 Oll'\l'e

40493 Goddess

40451 1I1ao

06064

MATOWANIA I OCZVSZCZENIA, Z'ociscie pO'yskujqcy cien do powiek 19 Worto!cploduktu: 27.00

3011 4 Storm

40485 SII¥ttr

06056

• •

Patrzslr. 80-81.

01<0'_ potlGlIU\:1Cy

.....

c{QI'i dOpO'loflOrt

"""(

Deep Purple

ponlewal twoja sk6ra jest "usIa w strelie T (czoto, nos, broda), a sucha na policzkach

~

()QQp Pt.Jf>iQ@OII4) _(""'5~

""'do"",

-"""""

Btoet(11107)

ProduktnleJe,t dOUePnyw cenle regutomeJ Produktwylqczony Z oferly

SPOSOBU NA ZACHOWANIE MlOOEGO WYGU\ou,

wygladzenle plerwszych ~marszczek i wyr6wnanie kolorylu sk'ory 30. Pofrz str. 82·83.

Black

30106

SPOSOBU NA

PI~KNY

nlezalemle od wleku I uj9drnlenla sk6ry, 40+

WYGLI\O

Pofrz sir. 84·85.

75


UNIA NATURALNA OCHRONA 7

RT

I A~A

P RACA LlWEJ SK6RZE UKOJENIE I POCZUCIE KOMFORTU 0

I

,

I

I jf/

EO< mYOw • BE! B~:;.'-iN~ , BEZD::" , BEZ KO

lNJK;HCW

I

H

3. Oelikafny kr.m nawili~QCY no

noe do skory

wrailiwej

5Oml05199

~ •. Oollkalny krom nawiliaj qcy no chi.1i do sk6ry wraillwoj SPF 20

SOml 05330

~

kai.dy z

90 .,.-

1 Oolikalny Icrom pod o""y SPF 15

2 Oollkalny 101 o""y..""ajqco· ·toniDdqcy do skory wrailiwei

15m! 35030

150 ml 49130

~

H;OO

90

76

2

18

90

14

9O.33/ll

. SOwnONS

I

I-'

Ire

l J

I

-1 .

Dotyk delikotno~cl Nasi noukowcy wykorzysloll n1ezwykle wlo~ciwoocl porluloki w1elokwio owej bogotej w wopr"i, k16ry sprowl0, te sk6ro stale sl~ mnle) wr01llwo, wyglqdO zdrowo I pl~le, a ok2e adzyskuje poczucle pelnego komforlu Wszysllde produk1y z linK Nofurolno OChrono sq wolne ad subslonCji bofWIQcych. zopochowych I konserwon 6w, dZl~1 czemu oroczojq Twojq sk6r~ nojdellkolnlejszq ochronq

PIELEGNACJA UZUPEtNIAJACA I

-


UNlA BLASK NAWILiENIA Z l\~RA.MO EM "

SPRAWIA, ZE TWOJA CERA TRYSKA ZDROWIEM I BLASKIEM 5 HIPOAUR<OIClNE

6 awitiqjqco·

g""'nJ/qcy bern no noc

SOml 06908

25;00 6. OdiywC%oawiliojqcy krem

na

dzi"~

SPF 15

SOml 07294 ~5.00

kazdyza •

wn Prowdziwy zaslrzy\( energil. Atramon madagaskarski. ro~bno mono z lego. te uzupe NO sHy wilalne organizmu. podobnle dzlala no sk6r~ Otywla. rozpromianla JQ i wyrownuje jeJ koloryl. Razul aly sQ wprosl olsniewaiQcal

PIEL~G

"'L

2 I

Oz,

",C

~I

'1 Odi__ iIa doC><"

16m 0676 7

,""'" 160m 48751

25;00

l1;OG

90

18

,~

II

90

14

Q9.J,)/IL

3 4

u

200m 48744

60m 491••

-l1;OO

250M

14 ,. Il

90

90

18 "".oen

90


L1NIA DOSKONAtA R6WNOWAGA ZI<PIf'v1EIJJ) ~

RACA TWOJEJ SKORZE RAGNIONA R6WNOWAG~

4

4. NJotludV krom malujqey no dzlon SPF 15

50 ml 10785

~ 6.Niettu$ly iel na noc

-

50 mJ 1071 0

25,00

kaidyza

90 SOLUnONl

LEG 1

0

2. GI boko

150ml 49122

m 75m!

-l8;8G

-l8;8G

90

80

2

15

O6.CDlll

Mocny Jok herbolo, WyclQg z pochodzQcych Z Joponi i~cl rerbaty komeli zoWlero mocne przeciwutlenlocze I mlneroly tokle )ok cynk. kt6re przywroco)Q r6wnowog~ zor6wno colemu orgonlzmowL Jok I sk6rze przy regulomym stosowonlu ten SIlnle dZlOlo)Qcy sklodnik moze zmnlejszy¢ produkcJ~ sebum i przywr6ci¢ sk6rze mieszonej uprognionq r6wnowog~, Co powiesz no lYk komeliowej herbaty?

3

,... UZUPEtNI J J:

32474

90

15

212.OCVll

ALA I6vr OWHGA

mkq

200m!

41777

-l8;8G

90

15

79.SQ' ll


UNlA MINERAlY MlODOSCI

ZKOMflEKSEM M1NERAlJ\JYM ZAMETYSfEM

WYGtADZA DROBNE ZMARSZCZKI, " BYS WYGL~DAtA MlODO •••••••: .. ......... •••••••••

HIPOAlERc;)CZNE

••• •• • •••

• ••• ••

.. . ..•• -

. .-

• ••••

••

... ,..

... .•..••

e •

• • -0

-.

0

• eo • eo •• 0

•• ••• • • •• •• -• •••••••••-•• •• •••••••

4. Energizujqcy krem

no

5

dll.~

SPF 20

50ml 33290

3l;OO 5. RegeneruJqey krem no noc

50 ml 33100

3-1,00

kai.dy z

90 -r' soumONS

4/8.lX)'1l ~

MINERAty MtODOSCI Dobroezynny jok mlneraly. Pochodzqcy z brozylijskieh g6r ometyst jest bogoty IN mongon - substoncj~. 1ct6ro blerze udZiol w powstowoniu kologenu IN sk6rze. przywroeoJqe Jej mlody wyglqd. przy wykorzystoniu oslqgnl~ nauld przelworzyli&nY go IN nosz kompleks m,nerolnyz ometys em. A wszystko po to. byS moglO wyg qdot mlodo przez dlugl ems.

PIE~GNACJA UZUPEtNIAJI\CA I

1. Naprowczy bern pod oay

2

2. Kremowv t.l 150m! 4903 1

200m!

35;00

-t&;OO

.J8;IO

do mycia tworzy

90

15

90

&2

o

w r.I~.nl. SPF 20 15m! 32938

--r--_-,;;;:::

_.3>;.".:.,'

15

_ _... J95Q'

-----,


L1NIA Moe UJ~DRNIENIAZ HIBISKUSEM

WIDOCZNIE P RACA SKORZE J~DRNOSC I NAPI~CIE ;

\

;

HIPOALEIIGICZNE

2

2. K,om modolujqey owal twcn:y no noe SOm! 07237

3l;OO 3 3. Krem uj,dmiajqcy no dzlo~ SPF 15

SO ml

06742 ~O

kaidy za

90

--.......

.,

...:

4J3.OCVll

SOLUl1ONl

Moe

PIE~GNACJA I

Jo nOJl::>l~nlejszykwlot. WChodzQCY w sklod produkt6w Z Inll Moc UJ~mlenlo wyCIQg Z POChodzQcego ZIndll kwlotu hlbiskuSQ ~wle nie prleclwdZlolo s orzeniu sl~ sk6ry. Wzmocnlo jQ I zopewnlo e e ~nlelllo. 0 zorozem ~wietnie nOwilto Etekt? Lepiej nO~lo. uJ~rnlono I bordzlElJ elostyczno sk6ro - noturolnle .. I wyobroz soble. ze coty ookrel tkwi W kWIotoch

UZUPEtNIAJACA 1.

Uj.~nlajqcy

15m!

krem pod oay

32458

a-1-;OO ISOJ.3J/ll

84

. .

I I

UJ~DRNIEf\.IA

--


RED~WE

PRZE8ARWlENIA NA SlYll DEKOlCIE 1. Serum rOljainlqqce pl'%.barwienia do "yll dekollu SPF 15 100 mI 15032

Odkryj potr6Jnq moe zwalezania cellulitu w jednym rewolucyjnym produkcie!

N EPOZW6L, BY CELLU , , IT

o

EBRAt CI PEWNOS

SIEBIE!

35;OG

27 90 W~DRNIANI[

81l5ru 2. lIftlngujqey iel do biustu 150ml 4487

5

-35;OG 90

27

RowoluCYJny MAWER TRl-ilOllER z kulkomL ktore oblOCOJq sl~ o :!600, dziola bQZpO~IQdnlo

no miejsco dotkni~t9 problemem 1- iak udownodniono Idlnlcznle路 pabJdzo mllaokrqtenle w sk6l7.e.

....CQR

2

WYSZCZUPlANlE SVlWETKI 3. Uj,drniajqey lonlk do 01010 150ml 37895

5G;G&

1990

(\

Formul\l produktu wzbogacono notUionym ontyok>ydonlem路

ZWALCZANIE

CEllUUIU

ktay pOmago zwolczocwolne IOdni<l SfnY-b)qoe pa)owlonlu ~ oeMIu.

4. Wys:zc:::zuplajqcy Iuem antyeellulltowy 200mi 29207

4G;OO

:_-

00 32 164.5Q'1L

6. Kuroc:ja onlycell ulllowo

REDlJI(OWANI[ ROZST~P6W 6. Kr.m no ,ozst~py

5

200mi 46185

4O;GO 29 90

Formula oprQcowono pay wykol7.vslonlu technolagll C>-SMooTH pomogo wyglodlJC nlel6wno~ci no sk61Z9 i zI9dukowat wIdoanolc sk6rkl pomoro~aowej

z masai.,.m Trt-RoU.r 150ml 1390 4

55;00


esslonal

DlA SK6RY 0 SKlONNOSCIACH TRf\DZlKOWYCH U OS6B DOROSlYCH

PIEL~GNACJA UZUPElNIAJI\CA Wyjqlkowe sl<lodniki. zoowcrrsowono technologio. Skulecznoit polwlerdzono Idlnlc1Ole.

iEl REDUKUJI\CY

NIEDOSKONAlO~CI

• dogleDnie Oczy,zczo p • sprowlo. Ie WYPlYSkl I stOjQ Sle mnle) wldoczn • wyrolnle poprowla sla sk6ry

I

lecznost pOlwleldZono kl Icznle JU! po 24 gocl~no h: • Zmnie/S20 wlel ost I wypuklosC:: prySZC~ • red<,<uje zOcz9twlen,eniO S

••

..........

L-

KREM

CHlODZI\CY SCRUB

PtATKI

zopevmiO uczucie oczyszczenio

sprowlOjQ, Ie sk6ra wyglQda no glodszQ. kojQ IlogOdZQ

I nodojesk6rzezdro

zywyglQd.

3. Grubo.zicuni..ty p . . 1in9 !;I,boko 002yUCZQjqoy

4.0CZ'f5zcZQjqooofonlzuiqc.

platld datwa..y

dotweany

125m 4518 7

20,00 l6QOOIll

I

w ZOUWO!Olny SPOS6D ZmnlejSZa porv. regulUje proclukcje seDum. S.l.kki hem przeolw wypryskom

<IS plollo6w 4517 9

roml 4519 5

20,00

23,00 460DQ'll

AVON

• •

2

5

I

c

.. ,

....., ,

' ·.I''f'''~

MOJ SWIA

........ 1,

""

..,. ,.

'~

4

• ..

t25 ml e

BEZ TRADZIKU!

--

/~".

~I":=:J

Sfetonla Femondez

~.

Miss Universe 2009

I _":.

. . , ..... ,

0"c

·0

1.2.1 punktow',;, t.clukuiqoy Przylqcz si~ do jej fanklubu tub zoboC2.

JeJ oflcjolnQ 'hone no focebook!J: http://www.lacebook.eom/ Official Mi ssU niv,rt.

nledo:konQIo~ol

z 2~

kwanm sCllicylowym

ISm 22764

~

2. RozgneWQjqoa ma,eczka

oo2'PzozaJqoa pory

15m 0923 3

~

66

H03.33jIL

• GnJbozlolnl,Iy peeling (125 m~ • Plolkl do twoozy (45 plotk6w) • Krem ptzeclw wypryskom <.ro m~ WOII~

90

17

Ztstaw zowiera;

~E

.......,1

0:

51383

I

zesbwu: 63.00

POOulaYOOSIQpne to~ 238A'Jll

woenoOh f&gulOmyOll

Il9


clearskin°

P1EL GNACJA CERY Z Pl<OBLEMAMI 1. Tonik oczyszc::zq;qey

• J-_..':J

PRZED

•••.. -I' }

• •• • • •

zoH«Jny

•• • •

IJ ••• ••: ••••

-:.J •

PO'

.

\..

lO ....

Q)-

125 m! 46227

pi~knq cer~?

Pokochaj oczyszczaniel

I -t3;-OO

I

- ... ••

Chcesz miec

pory t 0,5'- kwasem salieylowym

.iel:t mikfOdlQbinkQmi el minuje l'Otylcjqce

2. Masec::zka gf"boko

f:;OfY20nleczyszezenlo I sp<owia Ze wygkjdo]q

oezy$zc::za)qea pory z glinkq i kwasem

one no rmlejsze

-

..kki kremowy iel tJSl.J\ooO zonJocll/SlCzonla

I sebum ehmnuje wqgry i zopobiego p:)wst:rv.onu nowych

sallcylowym 0,5'l'. 15m! 0131 3

~

o

~~owytol

S(llowio,1est60 "'l\;Ikjdo no czystszq jut PO fednym

-fa;GO

• PO ". 3. Peeling gl.boko r • ==:.~~.~!::=::::l::;;:;-;:::2_..:::~_~3_"':~~====J~ 65

•••

• • •• • •• • •

IlOCZ8rwlenleoio

oezyszc::zajqey pory

~tcEOwoniu. feduku~ wyp~ki

2

PRZED

•• • •

-of.-

n

12 3 w 1: oczyszczo

4. Oc::zyuezajqcy tonik przeelw wqgrom z 2'- kwasem salleylowym

~()

13

oc::zyuc::zajqea maseezlca przeciw wqgrom z 0,5'kwasem sallcylowym

••••

• •

r

• ~

....

•• •

PRZED

bleml.~

aJ .::'e~ri"9 U ;:

125rnte

15ml 1251 8

~O

oc::zyuc::zajqee ehustec::zkl do

ro

125:m11~

6. GI.boko

.. .

~

S ru "',

5. GI.boko

PO

(J)

ze

,.

125 ml 46235

.:s:.

slc6tQ Il"Ontrol....& plOdJkc" sebum ztuszcro m:nlwy nosIt6rek i sprowio" pOf'{ ,Iojq!l<l mnle) wi:i0c2ne

lwalZy 25 SZNk 14845

.

.• •

••

-l3;OO

, ...

Yo

7. Krem kryjqey prz.elw wypry,kom SPF 15 30ml 10553

\.

_cr... ... o t __

_~

!i,'.:"';:

-t3;-OO

30ml

PO

&. Kor.ktor antybalderyjny

4g 46409

-l3;OO

;:~~===~-=~~=-::~~~~~~~:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-7]

9. Szybkodziola/qcy iel na wypryski z 2'-

10. tel gl.boko oezyszc::zajqey pory z mlkrodroblnkaml

125 ml 04382

-l3;OO

11. Oczyszcza/qcy iel do myela twarzy przeeiw wqgrom z lcwal5iem salieylowym

2,..

125ml46136

t3;OO

12. Szybkodzlolajqcy iel myjqey przeeiw wypryskom

l25ml 0009 1

13. 3 wI: iel mylqcy. ~eling

i mQseczka

125 ml 04556 Cena l'9gulorno: 13,00

t3;OO

Ic\Yal5iem salleylowym

15m! 0622 1

-l3;OO 91


P1EL~GNACJAOAtA

ezan no

1. Plo:trv zwo:k1em

I to,.~dCSe,. nawllklfqOYN do deplloOjlOkJkI "kloalna gladkot6"

1 Inl

01016

26;00

Tylka 2,5 minuty!

I

1990

2. K,. ... do deplooJloklto

DLASK6R

do skorv WIra tUweJ

-IllWE'

IOOm'48025

20;09

2

90 14

-*'

WOJ)Ofll

3.. tel dO g~enlo z kompleloem nowlltajqOYfll "Idoolno glad~t6..

8

EKSPRESOWA DEPILACJA DO SKORY WRA2LIWEJ

ISOml 10850

+5;00

990

I:Omplek$ W\'9'Od""",,V

6600("

piel~gnacja po

Wlt::ogocOny

depilacji

ek$I "lctoml

togodtqO&gOObeSu i nawllzojqcegoolejku Z.blOby ropewnb

4. Duodolantw lculc.

oslabloJqcy od IastoJ<:te. wtosl1,)d.a1no gfodkoic"

Wf:)%t~ej sk6l!&

$Oml 0888 8

UlOCltenie ioksomtlnq

+2;00

soft & smooth

7W

hair r1IfT)OVaJ cream

158..ooJIL S. lolso..

for bikini line crtme d6pilatolr. .~claJ maillot

z kotll~ebe ..

sml"""" skin . pcaux dib

nowlitojOeym oslobklfqey

odrostaJqce w~skl "Id.a Ina glad IrI:)sc"'

75 ml

250m' 0966 2

AVON

~

wratllwe/ 75 ml 05157

-

-l1,OG

olelkl do clala 6. Dwufaxowv odtVWCZ'f Ollil"k do oloto ..Sotvnowa ml'kiD~·

125m113565

+&;GO

11 90

6

~Il

7. Doob'IvoleldC mlnerolnv w:PIaVUZ po.~qoV"1 dtoblnkoml

ISOmi 1723 6

20;09

7

0

J9.3J/ll

krem do depilacji okoUc bikini • superdelikatno formulo oeZbolesnie usuwo wloski ZOkollc bikini W2.5 mlnUfy • zopewnio sk612e OkSOmltnq glOdkosc i mi"kkosC Ptodukt nle Je,t • do sk6ry w,o~iwej

dost'ilPny W c9nie regulorn9j.

-

8. Krem do depllaeji okolle bikini do 'k6ry

5

lSW

119

gIOd,,*>

Produktwylqczony lofe,ly.


JAPONSKASAKE I R'lt

Odkryj receptlil Joponsklch geJsz no p1lilkno. Ryi doskonole odiywlo, cudownie wyglodzo I rOzSwletio sk6rlil. sake zopewnlo JeJ intensywne nowll1enle, kol, rewltollzuje i nodoje oksomitnq mililkkosc.

seaka do rwarzy

peeling'''''' serum

1

.~~ ~~ 0 ~.~

roziWlll1lajqce

c:.~ ~ f; ~9'

~,.

~

~~

§

,\ tr

p

i}1Jn

~ 8.

~~

L~

""

Q.~oO

CI)

-

." ~ ~E

".'.\"

~

~

i~= E _",0

.

/'

~l Q) ~-

o

~

1-

oO

o

0)

Z

Q.l·~>r.n ~ (

-- >

· 8. ~ ~ If ~. $/1 l'• -0 . 0.1 •

lCtlJaW do P31ttgnooll two 12 -;')Gpo; 'qSGlel tv"}" ~ .W'I:'!!!Jtcnohi ~. Rc.l:IW1Q1b~ ~1ID

do twoay l

peQ Ingl<ll!m

'RChf~o

--

•••

OS ,...

II

de> twoay (<tx2 ".., • ~CICht::iQ:,. ~ do plolq,gn.:.:,.oide OdU(IS~ • PlDglQm pleleQnlXf'''Y·

moooaloodo'''''·Y''''''''''_ Worto~ 51086 zeuawu: 92.90

ItQlIJmdoholOny(btJ ~

,.

"'"

,

-

.. - -Ptoduk!y dosl(l61e tylko W ZQstowie.


lanet s a

lAJSKJ I(WIAr lOlOSU

ZABIEGl SPA W OOMOWYM ZACISZU

Zrelaksuj siE? w podrozy

Twoje letnie Spa

Podr6iG sq Gkscy1uJqcG. olG bywoJq loktG m~zqCG D101Ggo worto zabro¢ ZG sobq okcGsorio. kl6ra pomogq ci si~ zraloksowo¢ I prZGmiGniq kotdq podr6i w prowdziwq przyJGmno~¢. I. Podr6tno ntOR-Qlla

no ocrr \¥fmCllY 18'-sx8,.6cm Motenoj sotvna. gqbloO,.

Pokai gtadkie ciato atarn pokazujamy W1~aJ clolo. Zodbaj wi~ 010. by o ono pI~knG I glodlda. Zocznij od PGGfingu. k16ry nlG mortwy nosk6rGk. a polGm wmosuJ w clalo owy mus. k16ry doskonalG noWlli.y sk6r~ i nodo . dwobistq mi~kkO~¢.

gumhO ek;J$tyOzno

PHLING DO ClAtA ZfUS2CZO martwy nosk6rek I tproWlo, Z9 sk6ro WYdoJe Silt

48645

-t4;Ge

9 2. Podu;zI(a podr6tna Wyrruorv

m1tkko. a aolo odpr~one

90 2

(po nodmuChc::mlu)

KREMOWY MUS DO CIAtA luksusowo peltowa fQrmula

eudown,o now,llo .k6r.

MxUx9cm =-~::::--"-----_....IMaTero' PVC

42937

7

-l8;OG

-+- •

(1)'

e

o Q.

_1.='~:: •

l!abujqeo·o_....._

6. luksusowy kr.mowy mus do cia/a Taj.kl Kwiaf lolo.u 200m! 00786

1q.kl Kwla! loto.u

33;00

~

PHUng do elate

200ml 03327

97


ZABIEGI SPA W DOMOWYM ZAClSZU

MINERAtY MORZA MARTWEGO

Pomoi wlosom przetrwac lato Prom IElniowonie LN wplywa nlekorzystnle nle tylko no s1<6r/il, ole tokte no Wfosy. DIotego slWnIJ po moseczk~ naprawczQ, kt6ra nodaje suchym 1znlSlczonym wlosom jedWablstq gjodko~¢. a zarazem chreni je Itrem SPF.

i!

-I

-

~

..;1•• !

1. Wygladzajqcy do clota z minerai z Morza Martw.g.

Q.':

150 ml

30759

34;OG

2

00 26 I7J,.3J11l

2. Ma,.clke bfotno do twafl'( z mlnermaml z Morza Martwego 15ml 00901

21,00 00

21

2«llX¥1l

3. Odiywcze moHo

3

do dota z mln.ratami z Mona Mart•• g 0 :noml G473

43;00 'o.Jo.

3300

-

1b!:t,0001l

4. Naprowcza ma"czka do z mlnerolaml z Morza Mortw 150ml 3046

0

S. Krel1ld04t6p z minera.ami

6. Krem do rqk

z Morza Marfwego

z Morza Marfwego

03707

15ml 0387 1

a;GG

20;00

15

z mln.rotami


P1EL~GNACJA

TWA

z lJSMlr (~HlM

NA T

ARZY 3

4. Oehronny kr.m do tworzy oduOf'lnv

z wyclqgl.m z. stonecznlka i witaminq C

ml9CZkO

SPf 15 100m! 2512 2

do Iworzy3w 1

+2;-OG fO:OQ'tL

COre. •

5. Uj,dmicjqey ta.m

.,

do twan., z kompleksem odmtacb:ajqeym

•.. ,

... " -

5

100mi 0349 1

"'"•'.. Ntl

tW'

..

31N1

~

ftJ'OQ'll

6. Blyszezyk do usl

z olejklem z iojoby

,

10ml 0882 1

-Ia;9O 8Ql~ll

7. Odlwl.lqjqey k••m-I.1

6

odlywC2y

... 1 .........

-

.....t'

...,

, .

Ill!

7

8

do twarzy z wyeiqgiem z og6rka I zl.lon.1 herbat., lOOml 04192

~ 39m II

'"1--:

wc:rv krern

warzy 1 wyeiqgi.m zzlaren sol i witaminq E IOOml 02626

~

3Q:(X)' II

E

90*


PlEL~ACJA

.......

CIAtA

I ........

• _ . . .ot6w I tonopleklom uj,dmiajQCfm .l(

OBJ~CACH

'm 0556 1

H;OO

u!\ldrnla!qcy

...

• •• •••••• •• •

-~

odzywczy

: nawilzaiqce 8

6 6. Ocltywczy bal.am do elmo z wvclqgJem :I migdaf6w i modem kakaowym do skory $uehej

400ml 05553 •

H;OO

-w~ U -

~

core.

core.

FIRMING

8ODYLOTIOI 1

II

3

....-... .......

.wyclqlenl tbawolny I miodem

,. ',",

--

~8OD:rHING

YLOTION

':""~ f/N/t4J •• J

.,....

~

RAllNG ::;:::DY MIL K

~

.....,. '

m 01354

""""*.. " "

H;OO

tll-t

~ No 1:.

9;OG

102

KAZDYZA

IOOmi 04630

9;OG

5

9;00

~

~ <1-

,

::I:

8.

NQwitiajq~

mlec:zko

do clafoz prot.lnoml m'eko i wHominq E

4OOm125106

H;OO

90

59.C1J1ll

!

tl

m1e

9;OG

w

QO

400mle 2.0clYonny 3. R8generujqcy 4. Gllcorynowy kr.m do rqk krem do rqk bern do rqk z kompleksem I paznokcl % silikonem odmfadzqqcym 100 mI 02170 looml 02345

'"~

(!) •

1. GII ..rynowy oem do rqk I paznokcl 100 mI 17749

~

t!!!

--.....

~

24;5,llL


.'. '-----

PIEL~GNACJA

CIAI:.A

3

2

.

.t • "~

I-

,

/ (

,

f'4!8'~ waterrnelc body Spray

ICy

1. Balsam do eicMo Soczysty Arbuz 200 mI 10868 Ceno regulorno 17.00

paSfeque deodorant en

npOriSl'. ur 2. Paehnqca mgiefka

do clofa Soczydy ArbLa 125ml 06023 Ceno regulorno

3.

MIESZAJ

17.00

t.1 pod prynnie

Soczysty ArOOt 200 mI 10322 Ceno regulorno'

\

17.00 f I

,•

I-'l.CZ


na(urals

PIEL~GNACJA

czeresnia i galka muszkatolowa regenerujq 1. tol pod Pfynnk

200'"

I

1772 3

Owoce Iota

2

3

ENERGIZUJI\CY OWOC GRANATU

-1-1;00

, dla ciala

2. P1Xhnqco rf'l9 .tta do data

125""

3744 0

-1-1;00 J.

CIAI:.A

I' f

~.orr'ICSO dab

I

2OOml44230

-1-1;00

kwla! eytryny I bazylia OIzezwiajq 4.

t.I pod pryUnk:

5

4

2OOm124026

6

-f1;-OO I. Pochnqco mgetlladodafo

1250<

2406 7

,

~OO '.'aborndoclofa

2OOm124042

-f1;-OO

J.:

I

..-._.. _._-_.. ...

..---.-

,-

~_.,

,

•••

•••

7.t.. podPfYUnk 2OOm112229

1

- energlZUje. nawil/O. ehronll poprowlo

'1

kOlOryr Sk6ry

9

-f1;-OO

"$v.>t", ..9......",. ,,1

MANGO

•• Pochnqea

- OOZYWIO. nOOOje sk6,ze mlekkose I doooJe w1lolno!el

""'enG do clofG 12&""

OWOC GRANATU

1396 1

-f1;-OO

bOd"

r,

I:

tJ;/.I'''''''v

'''.It I'> d

1c)t""r II

II•

Ou, I, to

dy lo

'25 ntl e

'.'Gl~dodo~

200ml 1231 0

13

1J. Poe tonq<:o mgI.tka do dolo

-f1;-OO

12&'"

,

3520 4

-f1;eO 10.

t.. pod pryank:

200ml 1649 3

10

II

12 1....

200""

11.Po<hnQCo ~ efti::O 00 dota

-1-1;00

12&""

14

ret pod PfYnnk:

-»;eO

15

3507 1

/

-H.OO • U. 'a1 ~ do dofo

2OOmI1696 4

-»;eO

,.

0,

11. talsando c1~

._.__..."-

2000<

3515 4

-f1;-OO "

I

........

CZ

~£?O 'Tl/ f)

1673 3

l


naturals

PIEL~GNACJA

------~~

brzoskwinio i mleczko migdolowe dodojq energii i wilolnoscl 1.101 my)qcy do twarty 125ml 0862 3

Owoce lata

."

;

OCZYSZCZAJI\CY OGOREK

2

-H,OO 2. Scrub do twarzy 75m! 4436 2

TWARZY

..

dla eery

-~-

-H,OO

12

~.

Krem do twany 125ml 44503

, 3

-H,OO

oo... Uto I MdOtOc·=ik.6tte fl"lj-e~~se

13

OG6REK - nOWlI1O, toniZUje I OdlwlElto $k6r~

/ • !

DRZEWO HERBACIAN

6. Kr.m do tWQrzy 125ml 31948

.,<51

- dZiolo onMeplyczniEl. oczyszczo i kOi

+7;&0 6

..-

7. tol i !onik 2 w 1 200 ml 11403 11. Krem do twarty

-1+,-&0

125ml 3338 1

-H,OO 8. Maseczka do twarzy 75 ml 24976

-l1;&O

I

f

9

12.tolitonik2wl

125ml 3334 0

-l'1;OO

9. loll 'onik 2 w 1

125ml 2492 7

-1+,-&0 10. Kr.m do twal2y 125ml 23549

-H,OO

13. Mas.czka do tworry 75ml 33332

-H,OO

SZAJ

Mez


na{urals 1. Silan,..on J odIywtq 2 w I do to1deso typu .10. 5 w Mong> I 1rrtlI,

.J. Sa-Gn'90l'l p',.clwlupt.Sowy do kald.SO t)'PU wtosOw DnnfO ....'boclolM I ""'.. to

250m! 38752

250ml 38695

-lG;-OO

-lO;&G

2JJ.:/)j IL

?l.6l\'lL

3

I

-

2

-

• - ... ;._ ..

= ... <=

-

2. SJO"'fKlf'l dodafqcy

obJ,toicl wbsom ct.nldm Um.tlrol Ponll~o

250m! 38679

.-

--

-S,r..

-lG;-OO 2,3HJJll

~

k wla' wltnl ad twl ata I ad

=-

'*

10

... OctIyweJO ~l. .t:a do kald~ rodu.Ju wfro.ow ICWlotWI"'nl

150ml 3512 1

-1-J.;OO

,

ALOES

I

J9,JJfll

wzmaCnla Ilageneluje

-

5. Odlhwl.SaJqey aOrI"fJ<ln

••

• •

do tolcHgo fodlo'" wb.ow M·....kriWtint

• 250m! 3249 0 -J.Q,(lO 2311JJil

_.:.-:...._~.,-~.,.......,...., mand

::~~~_ .MAKADAMIA aCltywlo 1wyglOClZO wlOIY

•• Jogu' tot.o.oo nabfy'lluojqc.o

maMCJm do kotct.gorodJofu Wlr>1l6w Mondofyn ko I 0 ..

Slfengthenin'l Shompoo

7

150 ml 14092

'"ly\>C

lo< oU ho'

90

7

S2,.61/1l 7. HcbtYSlCIOJqcy

Shompooing Fortiliont 6

10. Odtywto "ilmcxf"ilojqc:o do ICald.go 'odlCllull'tfot4w

AOIfI'1)on

lodlywtq 2w 1 dokalcMgo rodJQ 11,1 wto1l6w Mondoryn kG I killot

Orlech Yokc:dl:rtll I .... ~.

250m! 15743

250ml 06452

-lG;-OO

-lG;-OO 23.MJ} IL

2SJ.:/)jll

11. Slcw'$'On w!moc:nla)ctc't do to!dOSO 'omo.... 1aItos6w

'.Odtyway "'011$1'0" do.IO.Ow folbowonych !"aM I Iambus

8

250ml 38729

-J.Q,(lO 23.tDJll to Odtywta do wto.ow t::uboWG'lych rei;'n,," I .olT'bls

I

--=

9

-•

-=- -

Onech

10

~lamdc.'l'llli AlOe.

250 ml 4601 1

-lG;-OO 'l.'.tDJ Il 12. Hawtlto,lqcQ odtY'lIta wSPJo)'l do kaldego focho)u W~tOw

Owuch Makodo,,11 Aloes

250m! 38703

125ml 06106

-lG;-OO

-1+,00

2SJ.:iJIll

"

41.2011l

ACENA


. ,--.....

~--~'!""',-"""

,

""

NOWOSCI

I

1. Okuk),y pneclwslonecme AHle

(/)

Altle SUf)OIO$$$$

0.... 0....

Kot&gOro niN. Pnepusl.Omn~~wOtIO

~

6-1Mll.

OtugotOZOUWllkON 12.6om SZerobOtO l4.7 om

3738 2

I

45;00

« Z

(/)

2.0kulary PfUO t'tnIOMOJn. J.AgellO<:l

AngaICa Sunglasses Ko egoro nI l\J' 2 PnApusZOlOlnoiOiwalto 13-<t3~

ANGELICA

S'm101r;oI6, 1& em

Ll.J

Otugo6r:>zoumu,*", 120m

02659

U

4S;OO So 0 ku lei ry przKhtnIo n.c:z n. Die Ell $u09lO$$e'S KolegorCJfilfU.2 PneposzomlnolO twialkJ 1&-431. ~·17.4om

o z

D1LJgOCO lOwnil6w. 11.7 om

21956

45;00

ELLIE

.. OII;Ulary pneo~oneozne Abbie

Abbie Sung losses Ka egoro n. 1I.r 3 PI"lepunoralno(O twl::Jlfo &-18"-

DtUQO«> mUSInlk6tN 12.50 om SI.~

17.2om

2246 7

45;00

ABBIE

S.Okulary pr:z.cl~n.ClneSodha $od.'Q SunOIo$$et KcUegooo nlN 3

Ioar:Jyld KG Iin6a HaleSlQ lomngs ROilmc( (lJ&dnoo

Prz9PUSZOZO~

1W"'1<l &olell.

Sl8lOk:lCO. 17 om

zewnetrtoo) 40m

Dtug00zouStr'ltlCw-12om

07518

2490 1

WoOOi6plOdukSu M.OO

I

45;00

~

o

5 1

SADIRA


1\

,

N

)

LULIA

t<

, NAUTICAL DROP 1

2. Kompl.t biiut.rii Lulia Lube Gihe

DlugolC notty)Oiko: 40 + 9 em S.ednlco kolayt<6w. 1 em

07369

1G;OO 1. Naszytnik Nautical Drop Nouhcol Drop Neckloce Dlugolc 6Sem Dlugol6 przywleszki: 17 em

49

90

37036 Gena rggutorno 50,00

3.I.staw

bronsol.t.k leya "eyo Brocelell Set Rozmior 0.2 em szerokolcL ok. 6.6 em l,ednicy

46888 Cono regutorno: 40.00

114

Bltut9fio Avonu rue zawiero niklu.

Modowy hU nume'u


AVON

W'HW.oyon pi I.

81'an~letka Irklna

BdonQ Bracelet Dt~ bKJnsolelkt 13. S em. SzelOtaC: 1,,5 em

0272 5 SO;O{l

2 2. lCoklzyk:llltona

Briana Eorring'i Clugc:t6 kolczyk:>w'

6.3 om

04663

35;00

p,'tva

)., IKincolotka

pnyo 8racelet

119d0loo 6.7 em SZe~ 2.4om

06247 ~

34

90

4. Kobzyk' Prlya PUVO Eomngs Otug0搂6 4.6om

PRIYA

04135

fOZmolb - 16.6 mm

03764 JOZJTllOr6

35;00

24

90

路la.lmm

'----

03301 rozmlarlO路

19.7Smm

03210

I

6. lColeryt1lCeN'

I(smi Earrings

0Iug0;6 Mem

ALYSSA

~

34868

35;00

KEMI 7

24

90

1.lhansolet1co

r.,.1

teeml BI'OC8Jet 'WVnuory

~6x4)em

35436 ~

r.

OC:2yKon't.row'odo ocw _ _ _(23770.> kd:: d::l

_

(1110禄

$:pOtthoct f!Jkx*

."",., .""""'0'...... SOItPH(1 1j29

fWatr ROl W'~Rtmet(?2426)

116


MEISSA

6. Torebka

Anl~.

Am,o Bag Motarlal zewn~trzny. 65% pollo,lo., 35-.. bow.lna 8rl8Qi: PVC PoszQwko: poliQster Rozmlo< 31 em x 58 em

DkJgol¢ .qc:z.olc 21 em

48135 AbloIJlnv

sea:>nu ~1yl~1op"""99

no

Bransol.tka t."~$Q

4

!'.Aetssa Brooefet

Wew~trzno ~Iednlc:o:

o.6cm

2. brqzcwo 4851 2 Plate/OooolOno polelONOnq llliejziq

ANCHOR

3. aob 4852 0 PbtefO¥lOno pOIelO\IoOnym rrosiQdzem 4. aorno 48538 Plotefowono CZOr'fP{m melo1em

rt""'"

35,00

I. NQuyjnilr: Kotwica Anchor Necldaoo D1~:42+gem

Wyrrioly przywleszkl· I«:>twley: 4x 2.8 em &cednlco PI'Z'fwieszld ·Iotostemiczego: t8em

°010,10 dolyezy p.oouklOw 2-4

48553

S. Komplot bltutorll Kolrl'Q KeiffO Gilftset

50;00

34

Dt~

noszyjnikcl: 41 + 9 em D1~ kolczyk6w: 4 em

90

46912

so,oo

34 KEIRRA 5

118

BIZ\J1eno Avonu nle J:lWIEHO mldu

90

nxfibd)th

.neb hp.c:sk(:Mtzcz~ <b I '1I<a'n. Out&lool>y ."tete? n:o I"ONQzu~ d:::> stylu biiuterio falb.f)ezne podaellq "'61 "')l;/qd I

(bfcr

$.""'0

"""""""'.

.

RodHd(p

P"'6)

C<lno r9gulomo' 90.00

74

90


ALOHA TURIN

1.lCoNpiet

MARINA

bUutelt1 TU,ln TUfln Gllt«ll OIugolO nClSlVIM3J 42.9 em $f8dnoo PrlVWl&$Zld 3,5 em SlIQdnoc kobZViON 2,4 em

47431

6G;OO

44

90

2. KolOlytl Mal1na Monno E<lIIh'tg$

I. KolO:r'(k1 Abba Aloha Eomngs

Oh.lQO&6: aem

0I~60m

43323

.a827

35;00

Ceno regublno: 35.00

24

90 6. No'IzylNk Ak>hcI Aloha Neeklo OIugoOO ,. om

S. NaszyjnUcMoltna

MOflno eckkJ ce

48801

Ch,go46 6t). 9 em Ja:>zmlor W61000. 7,5 em

4311 7

KARIBA

5O;OG

4

34 j .•

90 To ideolno $lyli>oc p no 10

I.stow btMer. Kartba

(0111:>0 Glltsef Dtug046 k>bZ'\l106W ~7 em Ptericx>nelc:o OUOIOrze regubWOnym oct 6 dO

a.

47019

6G;OO 120

Sautera Awnu nIe ZOWtefO n u

CenCI 'egularna: SO,OO

44

90

~ki

rneszonce Ire~w PC'JSlllte "lei I of koyjE!'~

lob*,,,, 1oc~ c.."t

Iomb'noclq slylu szy nov.oczesnq biiutefq inspuol,o,Qrq

bot'H?rT'pt'1

szhJlCI etnicznq.

"'"


AVON

Cay ~ .... ""cbpcxwetlWrSc:nc:$ ~I ~ tila S2nt*OfI.i:I9Otnpod .~k)l~tJ~1ClO<:I<.40CbtO'(16<124) Mt:n "";...qNQQ<»~ :;'Wcb1wr:ny($l2SlI)

MACEY 1. Zogaloll: Mac• ., MoceyWOfdl

1

wvma rv lDperTy 2.2x 2.2om 'Wymo rv tOfQtY 1.8 x l.&om ~kzopll1orrv

nodtugotol 1-t6-16 om

30031

-I0O,0O

2. Ze90 tekGa btlella

GobriE!IIOWold'l

S,edmoo mperty 2.6c:m SffKInlOO JOIOZV 1.8c:m Otugo0 f)lQntOtelki f99Ubwono mtedrf le,6 0 24.4 om

16188

-HO,OO

MANON

79

3. Zlt9Olok MQMn Monon Wotcia WVmoryipperty ~4)l3.4 em

90

WVtMJ rv lotOlV s)( 2.1 om Dtu~

btansol6lld wm t odcZeplClnymognl'wem 22.Som. pOOd0l9Pl9nluogn~

200m

47308

-1-lO,OO

84

90

4.1090'011: Pavia PavloWolch VtyrnorytofOZY 1.6:r t60m <::ltY.....&:I OKJnlOtBlkl 200m SzelO~ bronsoletkr

2.2 em

43786

-1-lO,OO

79

90 5

S-llronso ..tko "'ala Nola Brocelet Dtugc:>&): 16.6 om Sl$lOldO. 6 om

IVALA

30;00

90

34

w tym SJeQlfe t:omo m:::>dno restdu!o. ~io no biiut&rict IZcleg6Inle b 2!dObiono m !ely Z bo<dz;ej Iistl' m i plOktycznym

6. Na:zyJnlc l-.ala Nolo Ueddace OhJ9OC¢ 6tJ. gem OtlJ9O'O PI'lVWes:zld. 6 om

jicd'f~

09530

34 122

36103

6

5G;OO

90

Dlmo EQlrlngs

DlugoI¢ Uom

07278

5G;OO

7. Kobayt(llIIrtCI

o_bnym

B~I&1io Avonu

lb9 zaw- ro-.

tNnysfkl& Zeg:JI~$QWVpo«JiilOOe

wwymleflne b:ltene SR6a6SW. ~ Cf\oIuleln i:I gw<JI'OOO" no lJS1todT.enic powstote ZWWlV plOduoenlO¢fQZ nIGZO\lof9l)~ nlktu

90

19

I. lfOMOldlG Ilha Ibmo Broce I Sze~2.4om

SredNoo Ok S.&om

36733

5G;GG

34

90


,

~

5. HQ:.:zYlnlk do ohQIiir6w SIr{ Sin Chorm Necklaoe D1~: 42

(f)

W

o «

1;

'. •

+ 9.6em

9

I

21485

4$;00

29

90 9. Bronsoletka do

6. Charm Kaktu5

charm6w Ra_gqn

CodusOlorm Wyrric"f 2,2 x I em

Roegon Charm Brooelet

4846 2

P05rebrzona.

DI"l1cu, 20em 7. Charm JaUC1.utka tlzOId Chon'n Wyrricry. 2,3 x 1.6 em

10074

3-0,00

4844 7

90

8. Charm Podkowa

19

Horseshoe Charm Wyrricry. 1,3 x 1.4 e m

10. PoztaoOnCI

bron;oIoHta do

4845 4

oharm6w Raogogn

~

11

Ra.gon Gold P1ot~ Olorm Brooolet

90

DlugdC: 20em

0151 1

4O;OG

11. Charm PolfQoane

Jabluszko

34

10

Gold Ploted Apple

Charm Wyrricry: 1,2 x 1,6em

90

48579

::»

z

o

N

LLI

en

~

DlugdC blgl;: 2.8 em Srednico kwiobw)eh pl'lywies:zek ok. 2 em Wyrriofy okqglych pnywleszek: 1,3 x 1,6 em Wyrrioryprzywies;!ek w kslbfc-e lezki: 2 x 1 em

05827

S$;OO

29

90

13. Charm Pozkaoony KI~zVk

Gold P1ol9d Key

Chorm D1~:2,3em

23093

LLI

IS. Charm Po:docan. Sofduszko

N

Nino Interohongoble EOttIng $&1

06403

LLI ~

... en ... przy".5zkaml Nina

Wymor'('.2..2 x 1,6 em

14. Chcmn PozlQCClny tdotylelc Gold Plo!ed Butterlly Chorm Wyrricry: 1.8 x l.8em

Z

•. Z~taw kolozytl:6w 2' wymlon"yml

12. Charm PozlQCQny Krob Gold Plated Crab Charm

LLI" ~

o o ~

~

Z

16477 Cold Plated Hear1 Charm

W'frrionf-l.6cmx l.6cm

23085

16. Charm wykonQny z krr-ztQfk6w

SWAROVSKI lUMens

Cham moe» WIth

Cryttolhzed S-..orO'l:Ski Wym'I<V: 1,1 x 1,1 em

s.m.

.'

,

22731

35;00

90 19 .. •

Bl!.uteliO Avonu tlKi JOW/&tO hl~ •

_

..,

...0."'• •


AVON

www.ovon.pl I. lorebta Ko'tlelgh Kaylelgh Bag

2. Po",,1 Ko'tl.lgh

KoIOr Josno~y

Kok>r JosnobfqZQ'wY

'Wy'k)Mzenl& btyszozqoe

YM«>f¢zenle DI\lSZCZQ08 I 9fek!em ut>rv KIOIo:XfVIO

I I

ef6ktem s~'" klOb:)dyIo Moter1Of

pyc:.. pot/e$ler

WymlOrvromkN$lego

OtugotO pasko l),Scm lOPlnono no suwok

port1e1a 9,4:c 12.2cm

'W

Id8SJ:)nil:1

tym ))dna no telefon

1omO"""' " 2199 8 KAYLfIGH

l. M,stI. oll.ukuy pneclWstorMOln. w etul Owen Owen Men·, $unglossesm Cose

MQler)(Jt PVC. pOI~er

WVmlOtY lUx 25.7)1 ~om WtJodkudvrf

2

Kayleigh Wallef

W~lOdku

1::Jpmono no

.UWOk tGenonk:J no mooery. plZ6g1Oda no bonknoly 16przEQfOdekna bJrty

21980

15;00

45;00

44 90

2990

1. Mota torebko L1nlh.y LIndsey 0'0$$

kJetroWV

ncxtu""""

Wytof.ezenie IT'lObWe MJlaroI poliester Wymbrv 16,9x ZlJ ,~m

I~cm

01800

65;00

3490

5

I4Jlegono tH1tU 4 PrtepUSl:OZCln~ iwoilo

Ofu~zousznl~

3--8'1.

120m

SZelO~- la.oorn

wvmoryetut 16,6x&.6xoom

33704

45,00

90

29

6. TOlba d~ ,.,loz'IIn Owen Owen Men"s Bog MoIeno! PVC.. pokl$1er Wymory.so It l~Sx28em 'Wyso~ l'Q::::z-ek. 19 em Ofu~ pa$b:J do notzeniC) IOItY przez IOmle !&gUk)\l,(JOO 71·121Om 2opflano no s~k

Wtooku

32342

-HlO;00

69 l~

90

nbJ ncnu'M)k

~5)

(Z'Cl6)

'~no-<:ZD'O'/1T1

Dtugo!6poslg

~-~ho ~mzw~f7uI.S

80~80g ~

Ult:rSrni"ko,~

Dzi'i' i prOkTycznym zorrzoskom przypniesz mOIQ lorebk~ do duteJ.

+


2 Gold Frost 47894 Intense Copper

47902

"uti,

2. Jodwabhta kreclca do powlek 1.2g

~

Tu rquois. 4791 0 Deep P\Jrple 47928 I

11

90

1. PogrubiQjqca boza pod tun do rz'$

7ml

35;00

90

16

II

_..... -..,-.-. _t,_.

.......... -.....,.

--....... _

.......

,. Kllp<y Winona

........'al

Winona Earrmg $91 Zestow Irzeeh por kflpso..:

.........

-~

~

.w:a"o,d

..

c

250m1O ....... 0 ..

~

250mle

250mte

250mle

AVON

AVON

AVON

1. "ednico: 1.8 em 2. d Iugo!6: 1.2 em 3. wymiory. 2 x 2 em

.... ••• ~"'::T;

"t=. . """""_... ..

t{'Jt &

,

3383 7 1.lntensywni.

45;00

22

90

6. Tor.bka Fabiolo Kolar. czomy z elementoml w odCienloch b'QlU

p6lmot elemenly ••teklem sk6ry krokodylo Mote,iot PVC. polles"', WymJory: 37 x 24 x 18,7 em WYko~czenl",

5

4. Chlodzqey

S.P•• ling

spray do stop

do stop

Wiiniowa

Wiiniowa

~w1.tolc

15ml 4642 5

-f&;G0

t3;&0

8

lR~ll

6

90

h

.....

00265 ~

nawiliQjqcy balsam do cleMo "Ootyk jedwabiu

D

250ml 4133 0

-l1;OO

do olala "Oolyk

"Piel,gnocja

J.dwablul!

mtodoscP'

250ml 44586

250ml 41194

+8;00

2-l;OO

90

8

90

8

9. Balsam do ciota

3!l.6CVll

9

90

3&.6Cr lL

Zoplnono no $uwa Posiada dwie zewn~trzt'tQ kleszonklI Irzy wQW'n~trznEl kisS2.onki

~wl.tolc

lOOml 46169

90

FOOl

w< )W.,,~

Wysoko!¢IQczelc 125em Dlugo!¢ POsko: 127 em

8. Kremowy olejek

lOO;GO

10.2.' do

mycia ciofa

.Piel,gnocja rmodoici 250m! 41228

-l1;OO 3UQ'lL

ll

11. Modelujqcy balsam do ciofa IIS mu kfo sylw.tka"

250mi 0599 1

2-l,OO

....... . ..

-

~


• 9

,• t,._


www.avo".oOrt/advane.teoh"lquu

â&#x20AC;˘


13

f._ .....,.. • , t

- .... ~.


8

7

9

A

A 0

Sham For fine

400

Ad", Tech)

AVO


peine DziecinstUJ0 8

â&#x20AC;˘

.-

140

dla

d~QcI

pOwyzeJ ..

3. roku iyda


Bubble Bath IlAWlL2AJ~CY

IEl

Rozkoszno kqpie

DO MIUSC INTYMNYCH ZKOJ...CYM AlOESEM IDEZODoRYlUJ",CYMI PROTEINAM ROSUNNYM NAWI~CY

1

1.2:.1 nawiltajqcy

tru

POCZLV s huskawk:

awkach

sty zapach 10 01 Wanna DGlna pony 0 aromadQ go sorbGtu to czysto rozkosz j relok'S.

miejsea irlymne

SOm! 4921 3

-18,00

90

14

_.

_...•••-••

PUNY DO HIGIENY INTYMNEJ ZEKSTRAKTEM OCZARU WlRGINlJSKlEGO I()()(\WIElAJ",CYMI PROTEI'lAMI ROSUNNYM~ DEUKATNY

2. Oollkalny plyn

2

do higieny intymnej 2SO ml 34249

~

90

8

ZlAGOOZ.6,CYM EKSTRAKTl:M RU"'ANKU IW1TAMINA E. OlASKORY WRAl1.lWEJ

3. I(remowy ply" do hlglony

3

intymnej

:lOO mll434 0

-15;00

11

90 9. Plyn do kqploll Truskowkowy sorbet

SOOml 4256 4

ZEKSTRAKn:M KORY O~BU IDEZODORY1UJ.6,CYMI PROTEINAMI ROSUNNYM~ ODSWlEW...CY

4. Plyn do hlglony in'ymn.j

6

5 4

:lOOml 11783

-15;00

11

90

8

+1;00

~_6'111l

142

7

Plyn do kqpioll 5. Wanilia i Brzoskwinia 0665 0 6. Kwlal Mlgdolowco 24232 7. Biala Lilia 0719 5 B. Buklo' ll2u 14266 500ml

I

11

'23.«l11l

90

Ceno regulorna: 17.00


~eszcze wi~Q

swiezoscil

J

..t POCZU,l orzEttv.'laqcq m eszan

Cyl,use-". en""QCeQO imb"u I odl',.1ez qc~J """"bol)' -Ideolr.>q din Cto:.:b ':: I

IW<:lf~'gO

,

J

2. lei pod pty'Iznio

Wert.tlall «IOml

2.n 3

-»iOG

.:-zezyZ'ny

,\',

.-


1.

rant

8. C.. bo,laml>ly

QRty~l'$lPil'QOyjny

90

5

p•• ling do ciQIQ fmall io&

9.tOl_ pryulllc Tropics

200 mI 0700 !I

5OOmI30536

-1a;GG

H;8G

90

8

, TANIEJ


FOOTWORKS Intensywnie zmi~kczajqcy balsam do stop • bogalo form.Jto ZfTMlIkz.c przesuszonq

sk6,.s;:,p

• zopewnio stopomgbdk~I zdrOoNy W'KJqdW20lfKjw

7dnl

• zowleto"""C2ell~, IT05losheo IOIe)eK z pestek stoneczn let ktOre Intensywnoe zm~lclOjq

3 AVON

Wybierz sw.;

Super Soft""lng

Ba Baume douce di .

no SWI Latolo huc:1nyokrecd do<loll<owo pOrcla p

twoIe ,tooy t>m

50 mle

.

-,

l~ze I ~~dzi-e

SPRAY DOSf

• prZYJemnle enl : • SZVOkO sl(l wenlO",a

sonia dO ,,1 • eM IOjQ w kazaej p • ('I..

1.lntensywnielmi,kczo;qc:y balsam d . .lop

50ml 4909 8

-15;00

90

10

214JD1ll


FOOTWORKS I

o

1. WyglOdZ s opy 1_ eeilnglem

ne

I

limonkq i mi~tq~ . •••••• • •* • •*

• • - ••••• *. • e ••

......•••••• .-....--

_. . .-

• • •

~. ._ • _

• •••

2 Vmosuj chlOdZQCY Kr..m nowlltoJQcy

...

.• ..-

• e.

•• ••

..• ...... *. ••• ••••

>-

• e• • e.

(

••• • -.* .._~.......

•...

3. Spryska! stopy od~ aZajQcym sptoyem

0.

°

1;;

"c

~

~ .N

,

~

-.-

"~>% 2 %

•• Sugar Lime Mo;;., 8<Ioli8ling Scrub

~

-

!-Aoiilo Citron V.". Gommage Exloll.1I

0. ~

• •

75 mle •

,

ZE

ZA

Zestow do plelEilgnocJI sl6p .L1monko I MIEilto' WZQStOWI6.

• OdlwietalQCY 'Ploy do ,16p (100 m~ • Chlodzqcy krem do stoP (7Sm~

SQparatory ulolwlo)Q malowonie poZllokcl

Z.$taw separator6w "limonko i mi,'a D

11726

• p.,eling do ,top OS mI)

51276 Warto~ezestawu:44,00

Produkty dosl'lPf1e tylko IN Ujslowle. sePOIOtOry ole wChOdzQ W sklOd ZElltowu

eeno legulolno: 6.00

4

90

SSOfo TANIEJ!

163


PIEL~GNACJA

• •

WOkOCje pOd pOlmq. 0 mote pod gruszq? Nosz zeslow wokacyjny zapewnl ci tanto slycznq piel~gnocj~ I ochron~. w koWych worunkoch. _"'I.;d;;;;z1ekolwlek b~dzlesz .

n

nlez

ClAtA

nl

..

'.

'core. SILICONE GLOVE

-

< purifying t'J.lf" & eve.... jH<lpf(m • 't,,~o

l". b <.otIC

m049~1~~1I,C(f

2.....·1 Shampoo .. Condllloner Fa dI hOt type~

Shampooing & a ·shompooing 2 1 brII10nce

k•

Po.I' leM

type~

de- eheveux

r.,m & tono body'o~

lotIOn

ran«ml$sa,nto

""'" Ie CO'PS

250 mle AVON

1 IJJ{ 75 ml

250 ml

e I

balsam do clala

doskonale I.IJ rnla 15<1 i ueJostycznla sk6r~

maseez.

lagodnl& 6czyszczo IOd~Oce,~

mill chfonl

dlon! przed przasuszanlem sk6r~

2e' poe! prJiImIO ~YSZCZ<l

lorzeNio

-..pon z od2ywICq

do<:lQ~e wloso'!'blas1<.u

-


1. '.fllPQrenfny ..Iocllllonnr do ..."wllClt.....

",0

l60ml 46144

21;00 2

"Y"...

OO.33(k

3

2. NawlIklIqoe rtltOlIliO ocblOn,. W 'Pia yu

NAWlLiAJf\CY KREM OCHRONNY

dOlII6ryWIGMtweJIPf "

4

l60ml 4672 2

a4,OO

I

-

Wybierz wakacje pod :r=5~",bezpiecznym sloncem DO TWARlY SPF 30 • zapewnlo wysokq ochronlil fillrem SPF 30

.'

1J2.b1/ll

a. IJYI*OIOM QCYspray

00'"0"""" 20

~

• ekko formulo 0 de ikotnym zopochu • zawiero kojqcy kompleks wyclqg6w roslinnych • wyglodzo I nowllto s 6r~

l60ml 4674 8

M;ee 1S2.61JIl

•. NowUa)qO. f'll~ko do opaklnlCl dO A.6rv WfQtllWltJ $'1 2'

ISOml46789

36;GO 8 166.00I1L

~~UVAII.NB PA •• ~HIGH

.......,_n I."''' ~1Il"1'11

....

III

110m ••177

douuu

©

f9Q.1J/1l

do nosa J•........,

....'.00

-.30'"

do"'.,." ao JO

"'.. ~IJ 46766

M;eO 156

157


HIGH

30 S. I( 010 row. wo do odpom. ml4lczko octwonM w sproyu

1. Wodoodpomy bern do opalanlo dlo dzJecl :r: witorninami SPF 50

75ml 46763

a6;OO

90

19

2. Kolorowe wodoodpome ml.czko ochronne w lculce dla dzJecl

SPf 30 SOml 01537

~

3. Wodoodporny kr.m do opalanla o zapachu orbuzo

dlo d2l.cl SPf 30 75ml 4648 2

21;&G

4. Chtoctzqca galaretko po opalanlu dla dzlecl

dlo dzl.cl SPf 30 150 ml 4677 1

39;&e

150ml 25056 ~4=OO

90

15

!24.S3/1l

'25a.O)'ll

156

159


UKOJE-NIE';OPALONEJ _.-."._ ..... .._. . . _. ------SK6RY. ...

WZMACNIANIE OPALENIZNY

'-.'

'

Piel~gnuj sk6r~

--~

pO

ekspozycji no stance

1. Balsam z tMto.arotenem

pny.P....qqcy I WD11acnlajqcy opoleniz",

200 ml 47110 6

H;GG OOiVWCZE MASto DO CIAlA PO OPALANIU

• g~le maslo 0 troplkalnym zapachu, k/ore latwo s~ wsmarowuje I szybko wchlanla • z maslem kakaowym i maslem shea • sprawla, ze skora wyglqda na gladszq i zdrowszq

2. Zlochty balsam wunaeniajqey

opaleni%n.

200ml 4751 4 ~ •

SAMOOPALACZ

• nodaj_ naturalnie wyglqdajqcq opalenizn~ dopasowanq do kolorytu skory • zawiera olejek kokosowy i olejek migdaloW¥, maslo kakaowe oraz wyclqg z aloesu • nlellus/a, szybko wchlanlajqca •

pi~nle

s~

formula

pachnle I nie pozosfawia smug na skorze

3. Nawiliajqey

samoopalacz do twarz:y i c.iofa o troplkalnym zapaehu do Jasn.) kamaell

150ml 23820

4. Odiywcze modo do ciata po opalaniu

~

200 m 47589

160

~O:&O

161


.

NOWOSCI ,

4. Klapkl Fhpllol'O

MUlh)bQW., flOPltony

Mu '~1IOpl:OhVmotvw

mofY'N 00 bbfvm Ii&. Materiot PbieGler

Aoizml::lr l4.Scmx t250m

0015

a

WO"OiO ~o<:d""'u 45.00

3

fJY eog

16

- -

0

3. pg,.o Pareo

••

80,00 I

,

-

~

,0'

l

Matercl poliester W\'I'llOI¥' x 44·53,&om

-

, 1

~

WYffilOtV pO(j$k)WY

41..6 x 13,7 em Wysok»O qozetr

l~Scm

~

2. Tolba

tIot~..nlczno

CoolerSOQ

"3611 1

,

50,00 2

.-.,

~ M:Jtenot PVC. l)OI&sfef lop nona nCUUl,rr,(Ik

162

• •

Wymkl", 29x 20x 200m •

,

ProduKty lQ niedo.t rty • Produl<lywylq=n Produkty z R610wq W,tqlKq "l

my en.

no bbfvm119 zbf. 1l1frnlpO*Oml

_'&l>(EUllM9>3700 2 lamo' JI3(EUR4OI'1) 3678 0 Wort0i6 plOduldu 45.00


-

. .. :E~ o g; NO aHH~Ooo~o ::+ 3 ~ ". il'~~.H O~2 'ON;;' o - :; 0' ~ "(.15 ~ ~3-.

2 :lO :l' :l':l'

"":E c:;;

P

H

-

",_·lto~

-.

.Q

"'~

-~l>il'_

«

c

S .l5' S

~

-i ~ ii ~ 1

0.'0.0< cOO'"

...

:s

00

e-.o~<"

~;1

N '00-3 ........ - . Q o - :l 0

O:>'N_'" 0. 0- :l 0 '" C -<l> -. '0

_.~.o , " S :lO • .. ll'J ....... 'tJ

.l5

l'l::>,oa.

().:>'~O~ ~o-~g~

'" ].0 08'

"":E~

C

~ p""

.

oo

'"

"'Qg~:lO o ~ 3 00

c;:

~

(I).

C

'tl 'tl F'l

0.0

c: ... ... c:

C~

"'a.

'CQ~

0

-oo

-c:

:l

_.

,..~

0-

~

~

~I

;lO

N~

c:ii:_

0 0

:E -< l:l:'

~<

ON

c8Q.~

'" ~

o:>'c.o< c. ....... <nn o c~~,<i' ;FC

~~8=

g- '0< 3'0

°o_cn~::r 'tJ - 0 (). .a:. Q ;::; ::::I !} '0 0- < .!!. :l .

i!'

-"E

00

.J'j

'0~

0>

.

..

-

"".

-.....::

-.JLJ -

(J)1'-1l~.

LJ

liilil 0

0 »

(fJ~:E.~ C~ 11

I

h ;~

w

II

kubek z R6towq Wstqikq

1867 1

20,00 kllps z mag,....m

R6towa W,tqika

a PSSB

3531 1

7,00 WlelZoc:rek nQ to,ebk, R6iowo Wltqika

45898

15,00 Tofbo Morlmeldco z

R6towq Wsfqikq

29264

45,00

~ l,.n~

,,-~{J;5~.

~~

t

'-. &. " ~,')~.,

""-SKI£ STOWAAZVSZENJC SPIlZEDAtY tsf2POWl>NI&I

AvanCa'm&1Ics Fobka Sp. Z 0.0 ul. SIowlc:za32 00- flOWAfI'5lAWA IUPlATNYAVOH NOH

iii' ,

, ~" I

SlOP 100 100 .1

AVON NONSTOP (22)a7a 2&00 hldl"'" aOl 353300IroIZI potqczenlo: 360r llIuHazo ko/do 3mln. (dol. lei, ItocJonOlnych): koszlwO lIo""k operotoro(dol. tel. kom,) Kololog w lormte etekhonlczneJ do".pny ,ro noszeJ shonle: www.CJVon.pI

oO

'"

.~

·{-··i"T'";·.... -~:

..... ... " .,_.

r .,,~ .,,'4S~ "".J,;," • .

...

"

_-"

(

,_~...

,. . ::•. "._

~;;

'\..l.··

..

.~

00'

_

~

...",- ,,,-.r ,"""',,' .... _";,

-" •• '

,"'o.l:"~"J'

.. -.,',._

,

,

'

,.~

.'

-,

••.•••

'-

._ .•

'"

I 00>

-

"."' • .:

!II'

-.

,'~'!'

."",""".-.-,

"-; .,'

'I

Ilermin II te,mln IIltermln

'.,.'.• ,.,-': '.' ,

..,.~ .

:.oJ'.:

OllondoAndel DfektorZof2qd:t.o~cy

Avon Colm8t1c, PoI$ko

podnlu

dodnla

>".~~ - "'~' ',,' ~';' .. .. ,';;". >\.,,~,. _""'_

0,."

Do.lOwa

ZIO/ zorn6wlenle u KonlU~ontlcl

~

',.-..,,'. ', . • " . ' / • - , ' .\ .. : ...~. ~"'.~~ .. ,,- ........ --.' .' .,'\-.;i ''/o'r .'l. ''':":':' -.,.' . '0 ,'. :.,..." -·;...s:.; .~,: :. - ' ,;..'.' ~".~. <.

fEM8fOn:

.

...... j • ..,..,.•_ , . " . . . . .

.".,.,~.,

.

.. "

.

'.~

~

KonsultantkoAvonu: Imlt Inazwl,ko: Adre,:

I

WOfrt-f w1 '1lUI"¥.ao11(:l1 pod)~I("VAT

C C 09/2011/PLJ302 P~n led In Polond ~ IVl. Donnell8\' Europe Sp. Z 0.0,

,

......

I

~

AVON Katalog 09/2011  

Katalog 09/2011 - Wakacje - jeśli chcesz zamówić kosmetyki z rabatem nawet 40% to zostań konsultantką! Informacje na: www.konsultantka.info

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you