Page 1

P.O.Box 24 114 111 10 Patissia, ATHENS blog.sgkonline.org

Aten i januari 2012                                                            Bästa SGK­medlemmar, god fortsättning på det nya året! Vi   börjar   året   med  två  program   på  Paulusgården,   Daidalou   18,   i  samarbete  med  Skandinaviska   kyrkan   med  tema   reformatorn   Martin   Luther  (1483­1586).  Tisdagen den 10 januari kl 19 visas filmen ”Luther” från 2003 med Josef Fiennes  i huvudrollen och Peter Ustinov i en framskjutande biroll. Filmen är två timmar lång  med engelskt tal och engelsk text, se www.imdb.com/title/tt0309820   Tisdagen den 17 januari kl 19 följs filmen upp med föredrag (på svenska) av vår  klubbmedlem  Sune   Eliasson  och   kyrkoherde  Gunnar   Lidén.     Sune   presenterar  historiska fakta om Luthers växlingsrika liv (filmen liksom våra gamla skolböcker har  valt delar som passar dem), och Gunnar söker härleda Luthers inflytande på tro och  tänkande fram till våra dagar. Sune och Gunnar ser framåt mot en dialog med många  frågor och kommentarer från oss andra. Torsdagen den 12 januari kl 11  på förmiddagen liksom varje torsdag samma tid  träffas vi för  bowling.  Observera att  lokalen  numera  är  Blanos  Bowling,  som  har  adressen Vasileos Georgiou 81 (kustvägen) & Dousmani i Glyfada, bredvid hotell  Congo   Palace.   Anmälan   till   Nondas   Koumentakos,   tel   210 898   1514   eller   6945  855 880 senast dagen innan.                                                                                                                      

Klubbens årsmöte  med   nyval   äger   rum  måndagen   den   6   februari   kl   20.30  på  Svenska   institutet,   Mitseon   9   (nära   metrostationen   Akropolis).   Kallelse   med  föredragningslista bifogas.  Anslagstavla n    Ett tredagars seminarium för unga grekiska och svenska filmskapare ska hållas på  Svenska  institutet, se www.sia.gr  I samband med detta är utomstående välkomna dels till öppnandet  av utställningen ”Filmmakers´work in progress” fredagen den 13 januari kl 20 på institutet,  dels –efter anmälan till Josefine Camitz  josefine.camitz@gmail.com – till en visning av  deltagarnas filmer söndagen den 15 januari kl 15 på Nixon Bar and Cinema i Keramikos. I januari startar en konstkurs på Paulusgården under ledning av Inger Carlsson och Barbro  Augustin.  Det  har  också   annonserats  att  det  ska  visas  en  svensk  film tisdagen  den  24  januari   kl   19.   För   närmare   upplysningar,   ring   210 451   6564   eller   håll   utkik   på   kyrkans  hemsida www.svenskakyrkan.se/grekland 

SGK program januari 2012  

Aktiviteter januari 2012

SGK program januari 2012  

Aktiviteter januari 2012

Advertisement