Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στρωµατικοί όγκοι γαστρεντερικού Συντονιστές: Σ. Πιερρακάκης - Ι. Ζιούνας Εισηγητές: Α. Νίνος: ∆ιάγνωση και διαγνωστικά διλήµµατα των υποβλεννογονίων όγκων Χ. Ιορδάνου: Απώτερα αποτελέσµατα της λαπαροσκοπικής εκτοµής των στρωµατικών όγκων του στοµάχου Α. Νίνος: Προγνωστική διαστρωµάτωση των υψηλού κινδύνου γαστρεντερικών στρωµατικών όγκων στην εποχή της στοχευµένης θεραπείας Χ. Παπαδηµητρίου: Αποτελέσµατα της θεραπείας µε τυροσινική κινάση, που ακολουθείται από χειρουργική εκτοµή στους µεταστατικούς στρωµατικούς όγκους του γαστρεντερικού Σχολιαστές: Π. Καρυδάκης – Ε. Μισιακός 12:30-13:00 LECTURE Topic: Response to chemoradiation in rectal cancer: are we ready for a new era? Chairperson: G. Theodoropoulos Speaker :Monique Maas 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Γονίδια & Χειρουργικές αποφάσεις Συντονιστές: Σπ. Σκαλτσάς – Μ. Γλυνάτσης Εισηγητές: Ι. Κακλαµάνος: Γενετικός Καρκίνος του µαστού Χ. Μαρκογιαννάκης: Σύνδροµο θυρεοειδικού κληρονοµικού καρκίνου Φ. Φωστήρα: Γενετικές δοκιµασίες: ο ρόλος τους στην αντιµετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου ∆. Βασιλειάδη: Λειτουργικοί όγκοι στα πλαίσια της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας Γ. Ντάλη: Μη λειτουργικοί όγκοι στα πλαίσια της πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας Σχολιαστές: E. Νεονάκης, Σ. Ντρουφάκου 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κυστικοί όγκοι παγκρέατος Συντονιστές: ∆. Καραβίας – Π. Σφηκάκης Εισηγητές: Ε. Κουρέα: Ιστοπαθολογία κυστικών όγκων παγκρέατος Χρ. Καλογεροπούλου: Απεικονιστικές διαγνωστικές µέθοδοι κυστικών όγκων παγκρέατος Κ. Θωµόπουλος; Ενδοπορογενές θηλώδες, βλεννώδες κυστικό νεόπλασµα παγκρέατος Ι. Μαρουλής: Χειρουργική θεραπεία των κυστικών όγκων του παγκρέατος Σχολιαστές: Α. Πολυδώρου – Α. Βεζάκης


18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Πεπτικού Προγνωστική και θεραπευτική σηµασία της λεµφαδενικής συνιστώσας στα αδενοκαρκινώµατα του πεπτικού σωλήνα Συντονιστές: Ε. Χατζηθεόκλητος – Ε. Ξυνός Εισηγητές: A. Χειρουργική-εγχειρητική προσέγγιση Ι. Γκρινιάτσος: Οισοφάγος (+ΚΟΣ) Γ. ∆ουρίδας: Στόµαχος Κ. Αυγερινός: Κόλον-ορθό Β. Λεµφαδενική νόσος και Χηµειοακτινοθεραπεία Γ. Πισσάκας: Αρχές προεγχειρητικής-µετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας Ι. Σγουρός: Αρχές προεγχειρητκής-µετεγχειρητικής χηµειοθεραπεία Σχολιαστές: Α. Πολυχρονίδης, Ν. Ανεµοδουράς, Ι. Σπηλιώτης, Χ. ∆ερβένης 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιµετώπιση Ηπατικών Μεταστάσεων του καρκίνου του παχέος εντέρου Συντονιστές: Χ. ∆ερβένης- Ε. Φελέκουρας Εισηγητές: Ε. Κωνσταντουλάκης: Η εξέλιξη των κριτηρίων εκτοµής των ηπατικών µεταστάσεων του καρκίνου του παχέος εντέρου Π. Παπακώστας: Αυξάνοντας την εξαιρεσιµότητα σε αρχικά µη εξαιρέσιµες µεταστάσεις ∆. Κορκολής: Αντιµετώπιση σύγχρονων ηπατικών µεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου: πρώτα η πρωτοπαθής ή η µεταστατική νόσος? ∆. ∆ελής: Αντιµετώπιση σύγχρονων µεταστάσεων στον καρκίνο του παχέος εντέρου-ορθού Σχολιαστές: Ν. Αρκαδόπουλος – Β. Μπαρµπούνης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τράπεζα ACS-Greek Chapter Νεότερες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου Συντονιστές: ∆. Λινός – Α. Βαρλατζίδου Εισηγητές: Α. Βασικές Γνώσεις Π. Σκανδαλάκης: Ανατοµία Εµ. ∆ουζίνας: Κολονοσκόπηση Β. Σύγχρονες απόψεις Π. Βασιλείου: HNPCC Γ. Θεοδωρόπουλος: Φλεγµονώδεις νόσοι Γ. Σύγχρονες Τεχνικές Α. Τσεχπενάκης: Ολική µεσοκολική και µεσοορθική εκτοµή στον ορθοκολικό καρκίνο Κ. Σπανός: Εξωανελκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή Σχολιαστής: Ι. Νοµικός


16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Επαγγελµατικό Συµβούλιο Ε.Χ.Ε. Προβληµατισµοί από την άσκηση του επαγγέλµατος του Γενικού Χειρουργού στην Ελλάδα σήµερα Συντονιστές: Μ. Παπασταµατίου – Σ. Κληµόπουλος Εισηγητές: Γ. Πολυµενέας: Πανεπιστηµιακός Τοµέας Χ. ∆ερβένης: ∆ηµόσιος Τοµέας Σ. Καρακόζης: Ιδιωτικός Τοµέας Μ. Λορεντζιάδης: Επανένταξη µετά το εξωτερικό Γ. Κασσαράς: Άλλες δραστηριότητες (στρατιωτικοί ελεγκτές κλπ.)

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ασφάλεια, Ποιότητα και Επάρκεια: Το Στίγµα της Σύγχρονης Χειρουργικής Συντονιστές: Ι. Νοµικός – Γ. Μπονάτσος Εισηγητές Α. Παζαϊτη: Ασφάλεια Ασθενούς και Ποιότητα στην Χειρουργική Ι. Νοµικός: Συζήτηση Επιπλοκών : Βασικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ποιοτικής Βελτίωσης Α. Πολυδώρου: Η Εφαρµογή Πινάκων Ελέγχου (Checklists) Εντός και Εκτός Χειρουργείου Ι. Παπαδόπουλος: Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση Σχολιαστές : Γ. Κ. Ζωγράφος – Χρ. Τσιγκρής 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νεότερα δεδοµένα στις παθήσεις του σπληνός Συντονιστές: Γ. Αντσακλής - N. Οικονόµου Εισηγητές: ∆. Μητσάκα: Κακοήθεις παθήσεις σπληνός Κ. Παπαναστασίου: Ο ρόλος του χειρουργού στις αιµατολογικές παθήσεις Ν. Ζάννες: Ο ρόλος της αγγειογραφίας και του αγγειακού εµβολιασµού του σπληνός Κ. Αλεξίου: Συντηρητική Αντιµετώπιση των κακώσεων του σπληνός Ι. Καρανίκας: Χειρουργικές Τεχνικές διατήρησης του σπληνός Σχολιαστές: Α. Φωτόπουλος – Α. Καµπαρούδης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καρκίνος Θυρεοειδούς Συντονιστές: Ι. Μακρής – Γ. Παπαγεωργίου Εισηγητές: Ε. Βασιλάτου: ∆ιαγνωστική προσέγγιση – Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας Β. Παπαζιώγας: Χειρουργική αντιµετώπιση Ι. Κουτελιδάκης: Ενδείξεις και τεχνική λεµφαδενικού καθαρισµού Γρ. Χατζηµαυρουδής: Ενδείξεις συµπληρωµατικής θεραπείας Σχολιαστής: Γ.Ν. Ζωγράφος


16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής Πρόληψη και θεραπεία θροµβοεµβολικης νόσου στους χειρουργικούς ασθενείς Συντονιστές: Β. Ανδρικόπουλος – ∆. Παπαδηµητρίου Εισηγητές: ∆. Χριστόπουλος: Παθοφυσιολογία - κλινική εικόνα φλεβικής θρόµβωσης πνευµονικής εµβολής Ε. Μελισσάρη: Εργαστηριακές εξετάσεις φλεβικής θρόµβωσης - πνευµονικής εµβολής Ν. Λιάσης: Απεικονιστικές εξετάσεις φλεβικής θρόµβωσης - πνευµονικής εµβολής Ι. Κακίσης: Θεραπεία θροµβοεµβολικών επιπλοκών Χ. Μαλτέζος: Περιεγχειρητική πρόληψη θροεµβοεµβολικών επιπλοκών Μ. Ματσάγκας: Περιεγχειρητική διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής Α. Γιαννούκας: Κατευθυντήριες οδηγίες 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αµφιλεγόµενα ζητήµατα στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης Συντονιστές: Ε. Αθανασίου – Γ. Τζοβάρας Εισηγητές: Γ. Χριστοδουλίδης: Μη επιπλεγµένη βουβωνοκήλη: έχει θέση η στρατηγική αναµονής Ι. Μπαλογιάννης: Ανοικτή αποκατάσταση: Shouldice, Lichenstein, ή plug? Γ. Τζοβάρας: Λαπαροσκοπική αποκατάσταση: πότε ? ΤΑΡΡ ή ΤΕΡ? Μ. Ευθυµίου: Ποιο πλέγµα? ελαφρού βάρους, µη απορροφήσιµο, ηµιαπορροφήσιµο ή απορροφήσιµο? ∆. Συµεωνίδης: Χρόνιος πόνος µετά ανοικτή ή λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Αντιµετώπιση Σχολιαστές: Π. Στεφανίδης, Γ. Τιερρής 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κριτική αποτίµηση 20ετούς λειτουργίας Χειρουργικού Τµήµατος Συντονιστής: Β. Λαοπόδης Εισηγητές: Π. Τζαρδής: Λαπαροσκοπική Χειρουργική Π. Στεφανίδης: Χειρουργική τραύµατος Χ. Πάτσαλος: Χειρουργική ορθοπρωκτικών παθήσεων Ε. Κρητικός: Χειρουργική κακοήθων όγκων Ι. Σταυράκης: ∆ιαχείριση και Νοσηλεία οξέων περιστατικών Ι. Τιερρής: Χειρουργική λοιπών παθήσεων Σ. Ερεικάτ: Η επίπτωση της γλωσσικής επικοινωνίας στη νοσηλεία αλλοδαπών 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ


15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νεοπλάσµατα Καρδιοοισοφαγικής Συµβολής - Νεότερα δεδοµένα Συντονιστές: Α. Σακαντάµης - Θεοδώρου Εισηγητές: Κ. Ψαρράς: Ταξινόµηση-Σταδιοποίηση-Επέκταση Θ. Παυλίδης: Παρηγορική Θεραπεία Κ. Μπαλλάς: Ριζική Θεραπεία Π. Μακραντωνάκης: Ο ρόλος της Χηµειοθεραπείας Σχολιαστές: Γ. Μαράκης - Γιαννόπουλος 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αµφιλεγόµενα θέµατα που αφορούν στη χρήση νέων υλικών στη Χειρουργική Συντονιστής: Κ. Κουτσόπουλος Εισηγητές: Ν. Παπαντωνίου: Αυτοδιατεινόµενες µεταλλικές ενδοπροθέσεις σε κακοήθεις του ορθού και του κόλου Μ. Ζορµπάς: Τεχνικές και υλικά ραµµάτων για το κλείσιµο της µέσης γραµµής στην κοιλιά Κ. Κουτσόπουλος: Κόλλα ιστών έναντι της χρήσης απορροφήσιµων ραµµάτων για τη στερέωση των πλεγµάτων στην τεχνική Λιχτενστάιν Β. Σταθόπουλος: Αντισυµφητικοί παράγοντες: ψάχνοντας την απόδειξη 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-19:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: ∆είκτες Αγγειογέννεσης και καρκίνος του µαστού Οµιλητής: Α.Μ. ∆ηµόπουλος ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4,5,6

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Χειρουργική στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον Συντονιστές: ∆. Κισκίνης – Γ. Μαράκης Εισηγητές: Γ. Τσουλφάς: Επιρροή της Ευρωπαϊκής οικονοµικής κρίσης στην κλινική έρευνα: Κ. Σπανός: Επιρροή της οικονοµικής κρίσης στην άσκηση της Χειρουργικής στην Ελλάδα Ν. Μελάς: Τα πρωτόκολλα fast tracks Ι. Λαζαρίδης: Η τεχνολογία και το κόστος: πώς να τα πετύχετε και τα δύο Ν. Σαρατζής: Αξιολόγηση της ποιότητας Σχολιαστές: ∆. Καρβουνάρης – Κ. Χριστοδουλίδης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 16:30-18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ


ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α 08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-10:30 LECTURE Topic: Multidisciplinary approaches training education in surgery Chairperson: Ch. Liapis Speaker: Hans-Henning Eckstein 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τεταρτοβάθµια Νοσοκοµεία στο ΕΣΥ: Η περίπτωση του «Αττικόν» Συντονιστές: Χ. Λιάπης, Ν. Κελέκης Εισηγητές : Ν. Αρκαδόπουλος: Χειρουργικός Τοµέας Π. Καρακίτσος : Εργαστηριακός Τοµέας Γ. Πετρίκκος : Παθολογικός Τοµέας Π. Νικολαϊδου- Καρπαθίου : Παιδιατρική 12:15-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο ρόλος του Χειρουργού στη µείωση του κόστους των χειρουργικών επεµβάσεων Συντονιστές: Ν. Αρκαδόπουλος –Κ. Τσαλής Εισηγητές: Ν. ∆ανιάς: Χειρουργική θυρεοειδούς Ν. Αρκαδόπουλος: Χειρουργική ήπατος Μ. Κυριαζή: Χειρουργική κηλών Γ. Σακοράφας: Αιµοστατικά υλικά Σχολιαστές: Ι. Βασιλείου – Μ. Κρητικός 13:30-14:00 LECTURE Topic: Small volume disease in the Sentinel Node of breast cancer patients: Is it an indication of Axillary Node clearance? Chairperson: G. Zografos Speaker: Dimitris Hadjiminas 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χειρουργική Αντιµετώπιση του Μελανώµατος του δέρµατος Συντονιστές: Οθ. Παπαδόπουλος – Οδ. Ζώρας Εισηγητές: Μ. Φραγκούλης: Κλινική και διαφορική διάγνωση του δερµατικού µελανώµατος Γ. Κόκκαλης: Αντιµετώπιση της πρωτοπαθούς εστίας ∆. Πετρακοπούλου: Η βιοψία του λεµφαδένα φρουρού στην αντιµετώπιση του µελανώµατος Γ. Χάµψας: Αντιµετώπιση των λεµφαδενικών µεταστάσεων Σχολιαστές: ∆. Τσούτσος – Σπ. Σταυριανός


16:15-17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αµφιλεγόµενα θέµατα που αφορούν τις παροχετεύσεις Συντονιστές: Ε. Αναγνώστου - Ν. Ανδροµανάκος Εισηγητές: Γ. ∆εδεµάδη: Η χρήση των παροχετεύσεων στις χειρουργικές επεµβάσεις του γαστρεντερικού συστήµατος. Η. Καραντώνης: Επιπλοκές των παροχετεύσεων Ν. Ρουκουνάκης: Μη ενδοκοιλιακές παροχετεύσεις (τράχηλος, υποδόριο, οπισθοπεριτοναϊκές, πάγκρεας) Β. Καράµπας: Εσωτερικές παροχετεύσεις: Ο ρόλος του περιτοναίου και του επιπλόου. Σχολιαστές: Α. ∆ούναβης – Θ. Μιττέλας 17:30-18:00 LECTURE Chairperson: G. Zografos Speaker: Martin Filipits 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-10:30 LECTURE Topic: Reading rectal cancer MRI: what should surgeons know? Chairperson: G. Theodoropoulos Speaker: Monique Maas 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιµώξεων Ενδοκοιλιακές Χειρουργικές Λοιµώξεις στον ασθενή που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Συντονιστής: Β. Κοµπορόζος Εισηγητές: Ε. Μουλούδη: Συµπτώµατα και σηµεία ενδοκοιλιακής λοίµωξης στον ασθενή της Μ.Ε.Θ. Ι. Κουτελιδάκης: ∆ιαγνωστική Προσέγγιση του ασθενή της Μ.Ε.Θ µε υποψία ενδοκοιλιακής λοίµωξης. Σ. Στεργιόπουλος: Αντιµετώπιση του ασθενή της Μ.Ε.Θ µε ενδοκοιλιακή λοίµωξη Α. Καµπαρούδης: Ειδικές περιπτώσεις ενδοκοιλιακής λοίµωξης σε ασθενή που νοσηλεύεται στην Μ.Ε.Θ Σχολιαστές: Ν. Ξηροπόταµος, Γ. Γκιόκας 12:15-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του εγκαυµατία Συντονιστές: ∆. Τσούτσος – Π. Παναγιώτου Εισηγητές: Ε. Κυριοπούλου: Αντιµετώπιση του εγκαύµατος από τον Γενικό Χειρουργό Μ. Φραγκούλης: Μονάδα εγκαυµάτων εισπνευστικό έγκαυµα Π. Γεωργίου: Ειδικά εγκαύµατα (ηλεκτρικό, χηµικό, τριβής, νεκρωτική επιδερµόλυση) Π. Παναγιώτου: Η χειρουργική της αποκατάστασης των µετεγκαυµατικών ουλών Σχολιαστές: Ο. Καστανά, Α. Γραβάνης


13:30-14:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και αστική ευθύνη του ιατρού - Πρακτική εφαρµογή Οµιλητές: Ι. Καράκωστας Χρ. Α. Βρεττού 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καρδιοθωρακοχειρουργική και Γενική Χειρουργική Συντονιστές: Α. Λιούλιας – Κ. Αναστασιάδης Εισηγητές: Χ. Φορούλης: Οι συχνότερες ενδοκρινικές παθήσεις του µεσοθωρακίου: Ενδοθωρακική βρογχοκήλη και ενδοθωρακικό αδένωµα παραθυρεοειδούς Π. Μισθός: Θωρακικές επιπλοκές των επεµβάσεων στην κοιλιά Π. Αντωνίτσης: Ο ρόλος των συστηµάτων εξωσωµατικής οξυγόνωσης (ECMO) στις επεµβάσεις γενικής χειρουργικής Π. Τόσιος: Οξύ αορτικό σύνδροµο της κατιούσης θωρακικής αορτής. Ένα όλο και συχνότερα εµφανιζόµενο πρόβληµα στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Σχολιαστές: Ζωγάνας, Χρ. Παπακωνσταντίνου 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύγχρονες απόψεις στη χειρουργική του καρκίνου του µαστού Συντονιστές: Γ. Πεχλιβανίδης – Α. Κορδέλας Εισηγητές: Ι. Καπίρης: Ποια όρια εκτοµής θεωρούνται ασφαλή για τον διηθητικό και τον in situ καρκίνο του µαστού; Γ. Πεχλιβανίδης: Μπορούµε να αποφύγουµε τον λεµφαδενικό καθαρισµό της µασχάλης µε θετικό φρουρό λεµφαδένα; Ν. Σαλεµής: Τοπική υποτροπή του καρκίνου του µαστού. Προβλεπτικοί παράγοντες, πρόληψη, αντιµετώπιση και επίδραση στη επιβίωση Γ. Ξανθοπούλου: Τοπικά προχωρηµένος καρκίνος µαστού. Συντηρητική χειρουργική µετά από νεοεπικουρική θεραπεία Σχολιαστές: Σ. Βασίλαρος – Χρ. Μαρκόπουλος 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ιαχείριση της απαθούς εστίας στη µεταστατική (µη εξαιρέσιµη νόσο) Συντονιστές: Αθ. Λιούπης – Ζ. Πλαιτάκης Εισηγητές: ∆. Παπαγόρας: Γαστρικός καρκίνος: αφήνουµε την α’-παθή εστία σε µη θεραπεύσιµη νόσο? (οµιλητής υπέρ) Σ. Γερµανός: Γαστρικός καρκίνος: αφήνουµε την α’-παθή εστία σε µη θεραπεύσιµη νόσο? (οµιλητής κατά) ∆. Λύτρας: Καρκίνος του ορθού: αφήνουµε την α’-παθή εστία σε µη θεραπεύσιµη νόσο? (οµιλητής υπέρ) Σ. Ρουσογιάννης: Καρκίνος του ορθού: αφήνουµε την α’-παθή εστία σε µη θεραπεύσιµη νόσο? (οµιλητής κατά) Σχολιαστές: Κ. Τεπετές – ∆. Κορκολής


12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανατοµικές και λειτουργικές διαταραχές της πυέλου στη χειρουργική του ορθού και του πρωκτού Συντονιστές: Γ. Θεοδωρόπουλος – Γ. Σγουράκης Εισηγητές: Γ. Καραµανώλης: Ορθοπρωκτική δυσλειτουργία: Λειτουργικές δοκιµασίες, απεικονιστικός έλεγχος Γ. Σγουράκης: Πρόπτωση ορθού: ∆ιακοιλιακή ή διαπρωκτική χειρουργική διόρθωση; Γ. ∆εδεµάδη: Αποφρακτική δυσχεσία: Αιτιοπαθογένεια, αντιµετώπιση Κ. Σπανός: Σφιγκτηριακή ανεπάρκεια: Σφιγκτηροπλαστική, ηλεκτροδιέγερση ή υποκατάσταση του σφιγκτήρα; Γ. Θεοδωρόπουλος: Mετεγχειρητική πυελική δυσλειτουργία Σχολιαστές: Β. Κοµπορόζος, Π. Μπροτζάκης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στρατηγική στην χειρουργική αντιµετώπιση ειδικών κακώσεων στον πολυτραυµατία Συντονιστές: Σ. Πίνης – Στ. Πιερρακάκης Εισηγητές: Α. Μαυροµάτης: Μεταβολική απάντηση στο βαρύ τραύµα Μ. Γεραζούνης: Χειρουργική προσέγγιση του µείζονος θωρακικού τραύµατος Α. Ρογδάκης: Η ερευνητική λαπαροτοµία στο κοιλιακό τραύµα – Τεχνικές προσπέλασης και αναγνώρισης κακώσεων Χ. Ιωαννίδης: Αντιµετώπιση σύνθετου πυελικού τραύµατος Σχολιαστές: Σπ. Στεργιόπουλος, Στ. Κοντοστόλης 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εξατοµικευµένη γονιδιωµατική ιατρική – Καρκίνος ορθού Συντονιστές: Γ. Μπαλτογιάννης – Γ. Βελιµέζης Εισηγητές: ∆. Ζιώγας: ΤΝΜ, γονιδιωµατικό screening, staging X. Μπαλή: Προληπτική και θεραπευτική χειρουργική στον οικογενή καρκίνο Ν. Ξηροπόταµος: Πρότυπη χειρουργική και προκλήσεις ∆. Ρούκος: k-ras-cetuximab, χαρτογράφηση γονιδιώµατος και νέα φαρµάκων – βιοδεικτών Σχολιαστές: Χ. Κάτσιος - Γ. Θεοδωρόπουλος, Παπαξόνης

γενιά

18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κοιλιακό τραύµα. Ιδανική αντιµετώπιση Συντονιστές: Θ. Γερασιµίδης – Κ. Ατµατζίδης Εισηγητές: Α. Καµπαρούδης: Χειρουργική ελέγχου της βλάβης στον βαρέως πάσχοντα & αιµοδυναµικά ασταθή τραυµατία (Damage Control Surgery) Π. Πετράς: Αντιµετώπιση κακώσεων συµπαγών οργάνων σε αιµοδυναµικά σταθερό τραυµατία ∆. Καραµάνος: Κακώσεις αγγείων – ανοικτή αποκατάσταση Χ. Κάρκος: Κακώσεις αγγείων – ενδαγγειακή αποκατάσταση Σχολιαστές: Χ. Παπαβασιλείου – Χ. ∆ηµητριάδης


ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ROUND TABLE Surgical Oncology Coordinators: G. Zografos – Ch. Pateras D. Hadjiminas: Oncoplastic techniques after partial breast resection and implant based post-mastectomy breast reconstruction M. Filipits: Endopredict: a new molecular signature of breast cancer K. Toutouzas: R1 resection for pancreatic cancer: Is this the limit for pancreatectomy? G. Theodoropoulos: Sphincter-preserving and rectal-saving approaches for lowere rectal cancer. How far can we go? M. Konstantoulakis: Liver metastasectomy: Expanded indications Commentators: D. Tsiftsis – D. Linos 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενδοκοιλιακή Σήψη Συντονιστές: Σ. Παπαβραµίδης – Ι. Κεσίσογλου Εισηγητές: Σπ. Στεργιόπουλος: Αιτιολογία - Κλινική εικόνα - ∆ιαγνωστική προσέγγιση Θ. Παπαβραµίδης: Παθολογική φυσιολογία Κ. Σαπαλίδης: Θεραπευτική αντιµετώπιση Ι. Πλιάκος: Η εφαρµογή αρνητικής πίεσης (VAC) στην αντιµετώπιση της ενδοκοιλιακής σήψης Ν. Μιχαλόπουλος: Αποτελέσµατα εφαρµογής αρνητικής πίεσης (VAC) στην αντιµετώπιση της ενδοκοιλιακής σήψης Σχολιαστές: Ν. ∆εληγιαννίδης – Χρ. Παπαβασιλείου 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-15:30 LECTURE Topic: Potential for Tissue Regeneration in Surgical Practice Chairperson: Ch. Liapis Speaker: George Hamilton 15:30-17:00 ROUND TABLE Education & Training Coordinators: Ch. Liapis – G. Zografos H-H Eckstein: The sooner the better – How medical students can be attracted to surgery? G. Hamilton: The British model of surgical training N. O’Higgins: Training of Cancer Specialists Commentator: A. Papachristodoulou 17:00-17:30 LECTURE Topic : The changing role of surgeons in breast cancer care Chairperson: G. Antsaklis Speaker: Niall O’ Higgins


17:30-18:00 LECTURE Topic: Current status and future of laparoscopic liver surgery Chairperson: C. Karaliotas Speaker: Olivier Soubrane 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σαρκώµατα Συντονιστές: A. Νησιώτης – Γ. Πλατανιώτης Εισηγητές: Γ. ∆ουτσέρης: Ενδείξεις του ΡΕΤ/CT στα Σαρκώµατα Ι. Σγουρός: Ενδείξεις προ-εγχειρητικής χηµείο-ακτινοθεραπείας Χ. Πανόπουλος: Μετεγχειρητική χηµειοθεραπεία στα σαρκώµατα και µεταµόσχευση αυτόλογων αρχέγονων κυττάρων: που βρισκόµαστε? Ε. ∆ηµητριάδης: Προγνωστική αξία των µεταλλάξεων και την µοριακής έκφρασης στα σαρκώµατα Π. Γρηγορόπουλος: Συντηρητική – Χειρουργική αντιµετώπιση των σαρκωµάτων µαλακών µορίων των άκρων Γ. Σιµάτος: Χειρουργική Αντιµετώπιση οπισθοπεριτοναικών σαρκωµάτων Σχολιαστές: Π. Βασιλόπουλος, Ε. Ζωγραφάκη

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4,5,6

08:30-10:30 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:00-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Όταν η χολοκυστεκτοµή είναι δίληµµα ή γίνεται πρόβληµα Συντονιστές: Γ. Σολωµού - Β. Παϊζης Εισηγητές: Β. Αλιβιζάτος: Ασυµπτωµατική χολολιθίαση και χολοκυστεκτοµή Σ. Σωτηριανάκος: Χολοκυστεκτοµή και οξεία παγκρεατίτις Π. Καλοφολιάς – ιωάννου: Η θέση της ανοιχτής χολοκυστεκτοµής στη σηµερινή πραγµατικότητα Α. Κακοφύτης: Χοληδοχολιθίαση µετά χολοκυστεκτοµή Σχολιαστές: Ι. Ψηµίτης, Ηρ. Τσίπρας 12:30-14:00 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 16:30-18:00 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ


18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Περιτοναϊκή κακοήθεια Συντονιστές: Α. Τέντες – Ε. Περράκης Εισηγητές: Χ. Μίρελης: Μηχανισµοί ανάπτυξης και προγνωστικοί παράγοντες της περιτοναϊκής κακοήθειας. Π. Πρασόπουλος: ∆ιαγνωστική προσέγγιση περιτοναϊκής κακοήθειας µε απεικονιστικά µέσα. Μ. Στάµου: Κυτταροµειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χηµειοθεραπεία. Σ. Κακολύρης: Ο ρόλος της συστηµατικής ενδοφλεβίου χηµειοθεραπείας στην αντιµετώπιση της περιτοναϊκής κακοήθειας. Α. Τέντες: Αποτελέσµατα αντιµετώπισης της περιτοναϊκής κακοήθειας µε κυτταροµειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χηµειοθεραπεία. Σχολιαστές: Ι. Σπηλιώτης – E.de Bree


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α 08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παθολογία του πρωκτού Συντονιστές: Σ. Πρίγγουρης – Ι. Καραιτιανός Εισηγητές: Β. Κοµπορόζος: Βύσµα ή προωθητικός βλεννογονικός κρηµνός στα υπερσφιγκτηριακά συρίγγια; ∆. Λαπατσάνης: Ορθοκολπικά συρίγγια και νόσος Crohn Ι. Καραϊτιανός: Πρόληψη και θεραπεία της HPV σχετιζόµενης νόσου Μ. Βασλαµατζής: Μετεγχειρητική έναντι χηµειο-ακτινοθεραπείας σε πρώιµο στάδιο καρκίνου του πρωκτού Σχολιαστές: Κ. Σπανός, Απ. Σταµατιάδης 11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου του ορθού Συντονιστές: Μ. ∆ιγαλάκης – Σπ. Ρίζος Εισηγητές: Α. Μαρίνης: Προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού Θ. Θεοδοσόπουλος: Ο ρόλος της ολικής εκτοµής του µεσο-ορθού στον καρκίνο του ορθοσιγµοειδούς. Κ. Τεπετές: ∆ιαπρωκτική ενδοσκοπική µικροχειρουργική (ΤΕΜ) στον καρκίνο του ορθού. ∆. Μαγγανάς: ∆ιαφυγή, στένωση και τοπική υποτροπή στην πρόσθια εκτοµή ανάλογα µε το ύψος του καρκίνου του ορθού. Σχολιαστές: Ν. Ανεµοδουράς – Η. Μάργαρης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00 – 18:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-11:30 VIDEO PANEL SESSION Laparoscopic Surgery & Robotics Coordinators: C. Karaliotas – D. Koutsouris O. Soubrane: Laparoscopic liver resection E. Leandros: Laparoscopic bariatric procedures K. Konstantinidis: Robotic Surgery Ch. Pappis: Upper Gi Laparoscopy K. Mavrantonis: Laparoscopic Colectomy 11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ


12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καρκινοειδείς και νευροενδοκρινείς όγκοι Συντονιστές: Γ.Παπαγεωργίου - Θ.Μαυροµµάτης Εισηγητές: Θ.Μαυροµάτης: Εισαγωγή Μ.Τζανέλλα: Παθοφυσιολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση ∆.Λαπατσάνης: Χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών ογκων του παγκρέατος Σ.Καπίρης: Χειρουργική θεραπεία των καρκινοειδων ογκων του πεπτικού ∆.Εξαρχος: Μη χειρουργικοί θεραπευτικοί χειρισµοί Σχολιαστές: Γ. Παπαγεωργίου – Ι. Κυριαζάνης, Κ. Ντάτσης 13:30-14:00 LECTURE Chairperson: C. Karaliotas Speaker: Paris Tekkis 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00 – 18:00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Λαπαροσκοπική έναντι Ροµποτικής Χειρουργικής στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου Συντονιστές: Γ. Μπασδάνης – Γ. Μαράκης Εισηγητές: Ε. Τσιµογιάννης: Πόσο επιθυµητή και εφικτή είναι σήµερα η λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου στην Ελλάδα; Ν. Νικητέας: Έχει θέση η ροµποτική χειρουργική στην εγχειρητική του παχέος εντέρου; Χ. Ευθυµιάδης: Tips & Tricks στη λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου Ε. Ξυνός: ολική εκτοµή του µεσοκόλου στη λαπαροσκοπική δεξιά ηµικολεκτοµή και του µεσοορθού στη χαµηλή πρόσθια εκτοµή. Εφαρµογή και αποτελέσµατα Σχολιαστές: Ι. Κανέλλος – Σ. Αποστολίδης 11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χειρουργικές επιλογές στην αντιµετώπιση του χαµηλού καρκίνου του ορθού Συντονιστές: Ι. Κανέλλος – Αθ. Φωτόπουλος Εισηγητές: Ι. Μαντζώρος: ΧΠΕ του ορθού ∆. Κανέλλος: Μεσοσφιγκτηριακή εκτοµή του ορθού Μ.Γ. Πραµατευτάκης: ∆ιορθική εκτοµή – Επιλογή ασθενών, Τεχνική Σ. Αγγελόπουλος: Κοιλιοπερινεϊκή εκτοµή του ορθού Ι. Κανέλλος: Αλγόριθµος αντιµετώπισης του χαµηλού καρκίνου του ορθού Σχολιαστές: Χ. ∆ηµητριάδης – Γ. Γαλατερός


13:30-14:00 LECTURE Topic: Lipids and non-cardiac vascular disease Chairperson: Ch. Liapis Speaker: Dimitris Michailidis 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 16:30-18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ 08:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-10:30 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Σακχαρώδης διαβήτης και χειρουργικοί ασθενείς Οµιλητής: Σ. Ράπτης 10:30-11:30 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Η αναγκαιότητα του γονιδιακού προφίλ στον καρκίνο του εντέρου Οµιλητής: Ι. Σουγκλάκος Με την ευγενική χορηγία της Hospidyne 11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-12:30 LECTURE Chairperson : C. Karaliotas Speaker : Paris Tekkis 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Πρώιµος Καρκίνος µαστού Συντονιστές: Γ.Κ. Ζωγράφος - Κ. Τσίκος Εισηγητές: Α. Νόννη: Ορισµός – Παθολογοανατοµικές µορφές ∆. Κουλοχέρη: Απεικονιστικές µέθοδοι Π. Λιάκου: Ελάσσων επεµβατική τεχνολογία Α. Παζαϊτη: Χειρουργική θεραπεία Σχολιαστές: Εµ. Αµπατζόγλου, Σ. Λανίτης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 16:30-18:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-19:30 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Τιγεκυκλίνη : Μια πρόκληση για το χειρουργό; Οµιλητής: Ε. Γιαµαρέλλου Με την ευγενική χορηγία της Pfizer


ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4,5,6

09:00 – 18:00 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Με την ευγενική χορηγία της Baxter


ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α 08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-10:30 LECTURE Topic: Radiofrequency ablation in the management of liver tumours Chairperson: C. Karaliotas Speaker: Nagy A. Habib 11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-12:00 LECTURE Topic: Stem cells and RNA Therapeutics in liver disease Chairperson: C. Karaliotas Speaker: Nagy A. Habib 12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Νεώτερα στις Μεταµοσχεύσεις Οργάνων Συντονιστές: Σ. ∆ρακόπουλος – Β. Παπανικολάου Εισηγητές: Β. Βουγάς: Νεώτερα στις µεταµοσχεύσεις νεφρού. Λαπαροσκοπικές τεχνικές στις µεταµοσχεύσεις Γ. Ζαββός: Αντιµετώπιση επιπλοκών νεφρικής µεταµόσχευσης Β. Παπανικολάου: Νεώτερα στις µεταµοσχεύσεις ήπατος ∆. Γάκης: Ανάγκη νέας αναδιοργάνωσης συστήµατος µεταµοσχεύσεων Α. Κωστάκης: Νεώτερα στις µεταµοσχεύσεις παγκρέατος Ι. Μπόκος: Νεότερα ανοσοκατασταλτικά Σχολιαστής: Α. Κωστάκης 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Debates στη χειρουργική ήπατος – παγκρέατος – χοληφόρων Συντονιστές: Χ. Τσιγκρής – Μ. Κωνσταντουλάκης Εισηγητές: N. Αλεξάκης vs Π. Πατάπης: Καλόηθες νεόπλασµα κεφαλής παγκρέατος: Ριζική επέµβαση vs εκτοµή του όγκου µε διατήρηση του παγκρεατικού παρεγχύµατος Ι. Γκρινιάτσος vs Γ. Γκλαντζούνης:Παγκρεατικά ΝΕΝ (PNET) µικρότερα από 2cm: χειρουργική εξαίρεση vs παρακολούθηση Α. Αλέξανδρου: Καρκίνος χοληδόχου κύστεως στην ιστολογική εξέταση (τυχαίο εύρηµα): πρώιµη vs καθυστερηµένη χειρουργική επέµβαση Ε. Φελέκουρας: Ιατρογενείς κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων; Άµεση επέµβαση vs απώτερης χειρουργικής επέµβασης Σχολιαστές: ∆. Τσαντίλας, Παπανικολάου


16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιµετώπιση καλοήθων χειρουργικών παθήσεων του χοληδόχου πόρου και των ενδοηπατικών χοληφόρων Συντονιστές: Κ. Καραλιώτας – Σπ. Σκαλτσάς Εισηγητές: Γ. Σγουράκης: Λιθίαση κοινού χοληδόχου πόρου: Πρώτα ενδοσκοπικά ή λαπαροσκοπικά σε ένα χρόνο; Θ. Μιτέλας: Πολλαπλή ενδοηπατική λιθίαση Σπ. Σκαλτσάς: Αλγόριθµοι αντιµετώπισης της δυσκινησίας των χοληφόρων Κ. Καραλιώτας: Κακώσεις χοληφόρων, µηχανισµοί πρόκλησης και διαχείριση – αποκατάσταση Σχολιαστές: Ι. Μπράµης – Εµ. Λέανδρος 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β

08:30-09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09:30-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας Απώτερα αποτελέσµατα και αντιµετώπιση επιπλοκών Συντονιστές: Φ. Καλφαρέντζος – Χ. Παππής Εισηγητές: Γ. Σταυρόπουλος: Ρυθµιζόµενος γαστρικός ιµάντας Ι. Κεχαγιάς: Επιµήκης γαστρεκτοµή Μ. Αργέντου: Γαστρικές παρακάµψεις Γ. Σκρουµπής: Χολοπαγκρεατικές εκτροπές Σχολιαστές: Γ. Τζοβάρας – Ε. Μενενάκος 11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-12:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Ιατροί Χωρίς Σύνορα Θέµα: Εµπειρίες και προκλήσεις ενός χειρουργού στα προγράµµατα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Οµιλητής: ∆ηµήτρης Γιαννούσης 12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Καρκίνωµα χοληδόχου κύστεως Συντονιστές: Κ. Τσαλής –Χ. Λαζαρίδης Εισηγητές: Στ. Αγγελόπουλος: Αιτία – Συχνότητα Στ. Αργέντος: Απεικόνιση Κ. Τσαλής: Χειρουργική αντιµετώπιση Α. Αυγερινός: Συντηρητική αντιµετώπιση Σχολιαστές: Α. Μαχαίρας – Β. Παπαδόπουλος 13:30-14:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Ελάχιστο χειρουργικό τραύµα αλλά και µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα: πότε, πώς, γιατί Οµιλητής: Ι. Μπράµης


14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ια µας Οπής Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου Συντονιστές: Ε. Τσιµογιάννης – Κ. Κωνσταντινίδης Εισηγητές: Σ. Κούλας: ∆ια µιας οπής δεξιά κολεκτοµή Χ. Ευθυµιάδης: ∆ια µας οπής αριστερή κολεκτοµή (υψηλή πρόσθια εκτοµή) Κ. Μαυραντώνης: ∆ια µιας οπής ολική κολεκτοµή Κ. Τσιµογιάννης: ∆ιαπρωκτική ενδοσκοπική µικροχειρουργική: από την τοπική εκτοµή στην ογκολογική εκτοµή Γ. Παππάς – Γώγος: Μειώνοντας τον αριθµό των οπών υπάρχει όφελος στον ασθενή; Σχολιαστές: Γ. Μπασδάνης – ∆. Τσακαγιάννης 16:30-17:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Καρδιολογικός έλεγχος του χειρουργικού ασθενή Οµιλητής: Χρ. Στεφανάδης 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30 – 19:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-10:30 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Αγγειακές παθήσεις: Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι αυριανές προκλήσεις Οµιλητής: Χρ. Λιάπης 10:30-11:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Χειρουργική επί των χοληφόρων. Παρελθόν, παρόν και µέλλον Οµιλητής: Γ. Αντσακλής 11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ελληνική Εταιρεία Τραύµατος & Επείγουσας Χειρουργικής Ειδικές κακώσεις Συντονιστές: Σ. Κατσαραγάκης Εισηγητές: Κ. Τούτουζας: Τραύµα ήπατος: σύγχρονη αντιµετώπιση ∆. Θεοδώρου: Αντιµετώπιση των κακώσεων οισοφάγου Μ. Σταυρόπουλος: Συστάσεις για τη διάγνωση και αντιµετώπιση σπληνικού τραύµατος Σπ. Στεργιόπουλος: Τραύµα παχέος εντέρου και ορθού 13:00-14:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα, νέες τάσεις Συντονιστές: Α. Μαχαίρας – Γ. Πέρος Εισηγητές: Κ. Τριανταφύλλου: Ενδοσκοπική παρέµβαση Ν. Οικονοµόπουλος: Απεικονιστική αξιολόγηση – Παρέµβαση Γ. Μαρτίκος: Κριτήρια συντηρητικής αντιµετώπισης, ∆. Τσαπράλης: Ελάχιστα επεµβατική αντιµετώπιση Π. Πατάπης: Χειρουργική θεραπεία, κριτήρια, είδη επεµβάσεων Σχολιαστές: Ν. Αλεξάκης - Φωτιάδης 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μετεγχειρητικός ειλεός: Νεώτερα δεδοµένα Συντονιστές: Θ. Κωνσταντής – Κ. Παλόγος Εισηγητές: Ν. Κοπανάκης: Νευροανοσολογικοί µηχανισµοί στο µετεγχειρητικό ειλεό Α. Κυριακίδης: Η επίπτωση της πρώιµης εντερικής σίτισης στο µετεγχειρητικό ειλεό και τη µετεγχειρητική πορεία του ασθενούς Ε. Κωνσταντινίδου: Φαρµακολογική αντιµετώπιση του µετεγχειρητικού ειλεού Γ. Βασιλειάδης: Πρώιµη µετεγχειρητική απόφραξη του λεπτού εντέρου Σχολιαστές: Α. Λιάκος – Κ. Αλεξίου

ΕΣΠΕΡΙ∆ΕΣ

08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:30 – 11:00 LECTURE Topic: Current status of pancreatic transplantation Chairpersons: A. Kostakis – I. Bramis - G. Bonatsos Speaker: Peter Friend 11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χειρουργική του Γηριατρικού Ασθενούς το έτος 2012 Συντονιστές: Γ. Χαλκιαδάκης – Χ. Σπυρίδης Εισηγητές Κ. Λασιθιωτάκης: Αρχές Γηριατρικής Χειρουργικής – Τρόποι Αξιολόγησης και Εφαρµογή Πρωτοκόλλων σε Ηλικιωµένους ασθενείς Η. Αθανασάκης: Χειρουργική αντιµετώπιση Παθήσεων Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος σε ηλικιωµένους ασθενείς Ο. Ζώρας: Χειρουργική αντιµετώπιση Καρκίνου του Μαστού σε Ηλικιωµένους ασθενείς Ι. Πετράκης: Χειρουργική αντιµετώπιση Παθήσεων Παχέος Εντέρου και Ορθού σε Ηλικιωµένους ασθενείς. Η εµπειρία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου µέσα από την Εφαρµογή Πρωτοκόλλων σε Γηριατρικούς ασθενείς Σχολιαστές: Ε. Χρυσός - Π. Τζαρδής 13:00 – 13:30 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Συγγενείς ανωµαλίες γεννητικού συστήµατος επείγοντος χαρακτήρα Οµιλητής: Γ. Κρεατσάς


13:30 – 14:00 ∆ΙΑΛΕΞΗ Θέµα: Προγνωστική σηµασία δεικτών στον καρκίνο του οισοφάγου: Ο ρόλος του παθολογοανατόµου Οµιλητής: Σ. Πατσουρής 14:00-15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 15:00-16:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Τι νεότερο στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων Συντονιστές: Γ. Παπαγεωργίου - Γ.Ν. Ζωγράφος. Εισηγητές: Θ. Παπαβραµίδης: Χειρουργική Παθήσεων θυρεοειδούς Χ. Μαρκογιαννάκης: Χειρουργική παραθυρεοειδών αδένων Γ.Ν. Ζωγράφος: Χειρουργική επινεφριδίων A. Κολιοπάνος: Χειρουργική νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος Γρ. Λακιώτης: Χειρουργική νευροενδοκρινών όγκων πεπτικού σωλήνα. Σχολιαστής: ∆. Μανδρέκας 16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατευθυντήριες οδηγίες στην επείγουσα χειρουργική Συντονιστές: Π. Παπαγγελόπουλος – Σ. Στεργιόπουλος 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4,5,6

08:30-10:00 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 10:00-11:00 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-13:00 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ 14:00 – 18:00 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 18:00-18:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30-19:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

28o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής  

Πρόγραμμα 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you