Dialogues on the alternations of Xenia's postcards. Unfolding the image, creating space. |

Page 1

Διάλογοι γύρω από τις «cartes postales» των ΞΕΝΙΑ. Αποσυνθέτοντας εικόνες, δημιουργώντας χώρους.

Φοιτητική ομάδα: Αναξαγόρου Γλυκερία,

Αποστολέρη Κωνσταντίνα Επιβλέποντας καθηγητής: Παπαδημητρίου Σπύρος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιούλιος 2020Διάλογοι γύρω από τις «cartes postales» των ΞΕΝΙΑ.

Αποσυνθέτοντας εικόνες, δημιουργώντας χώρους. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ξεκίνησε το πρόγραμμα των ΞΕΝΙΑ αμέσως μετά το σχηματισμό του το 1950. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να δημιουργήσει υποδομές για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία συζήτηση γύρω από τη σημασία των Ξενία για τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική και ένα σχολιασμό για την τρέχουσα, συχνά ερειπωμένη κατάστασή τους. Βασικός στόχος μας ήταν η δημιουργία εμπειριών, μέσω της ατμόσφαιρας που βγάζουν οι παλιές φωτογραφίες των Ξενία. Προσπαθούμε δηλαδή να μετατρέψουμε τα δισδιάστατα στοιχεία των φωτογραφιών, που δημιουργούν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των Ξενία, σε τρισδιάστατους χώρους. Ουσιαστικά, η εικόνα γίνεται το κύριο εργαλείο της ανάλυσης. Τα μοντέλα – όγκοι που προέκυψαν από την ανάλυση, οδήγησαν σε ένα διάλογο για τις εναλλαγές, τις ιδιότητες και την αξία των ΞΕΝΙΑ. Έχοντας ως εργαλείο τη φωτογραφία και τους νέους όγκους που προέκυψαν, επιλέξαμε να εστιάσουμε και να τοποθετήσουμε ορισμένες επεμβάσεις στο Ξενία Παλιουρίου. Η ανάλυση έγινε με σκοπό όχι την αποκατάσταση του Ξενία, αλλά τη μεταγραφή του. Επιπλέον, αναζητήθηκαν τρόποι και νέες οπτικές για το πώς μπορεί κάποιος να δει, με νέα οπτική, τα κληροδοτήματα του παρελθόντος στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού. Έτσι, με τις επεμβάσεις γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης του ίδιου του κτιρίου, και οι κατασκευές οδηγούν κάθε επισκέπτη να δει με μία διαφορετική ματιά το ήδη υπάρχον κτίριο. Τέλος, οι κατασκευές που προτείνουμε προορίζονται να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς, τα οποία θα βοηθούν τους επισκέπτες να αποκτήσουν μία καλύτερη αίσθηση προσανατολισμού και να περιηγηθούν ευκολότερα σε όλο το χώρο, να ενισχύσουν δηλαδή την αίσθηση του χώρου και των κτιρίων που υπάρχουν σε αυτόν.
Τα Ξενία δημιουργήθηκαν ως μέρος του κρατικού προγράμματος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), το οποίο αποσκοπούσε στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην ενδυνάμωση του ελληνικού τουρισμού, αλλά και στην ανάδειξη του φυσικού κάλλους της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων αποτελούν δείγματα της μεταπολεμικής σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, σε μία εποχή που δεν υπήρχε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης για τουρίστες και υπήρχε σχεδόν μηδαμινό ενδιαφέρον από ιδιωτικές επενδύσεις όσον αφορά τον τουρισμό. Επιπλέον, τα Ξενία αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της μοναδικής μη κομμουνιστικής βαλκανικής χώρας της τότε εποχής να συνδεθεί με τη δυτική Ευρώπη. Τα κτιριακά συγκροτήματα ΞΕΝΙΑ συνήθως περιλαμβάνουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία ή μοτέλ, τουριστικά περίπτερα, οργανωμένες πλαζ, και camping . Στην πλειοψηφία τους, τοποθετήθηκαν κοντά σε εθνικές οδούς, αρχαιολογικούς χώρους, και σημεία φυσικού κάλλους και ιστορικού ενδιαφέροντος.


Ξενοδοχεία.

Motel.

Ξενοδοχεία. Motel.


Το 1958 ο Άρης Κωνσταντινίδης ηγείται της ομάδας μελέτης του πρώτου Ξενία στην Άνδρο, το οποίο αποτελείται από μονάδες μικρής δυναμικότητας με υψηλό βαθμό εξυπηρετήσεων. Τα ΞΕΝΙΑ παρουσιάζονται ως μία ευκαιρία να ανακαλύψουν οι τουρίστες την αθωότητα και την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Το 1959 κατασκευάζεται το Ξενία στη Μύκονο το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα, μετά από ανακαίνιση, και το 1960 το Μοτέλ Ξενία στην Καλαμπάκα, το οποίο σήμερα αποτελεί δημόσια ιδιοκτησία και είναι εγκαταλελειμμένο. Το 1962 κατασκευάζεται το Μοτέλ Ξενία στο Παλιούρι, και αυτό εγκαταλελειμμένο, με μερική λειτουργία κάποιων χώρων του τους καλοκαιρινούς μήνες από τους παραθεριστές της ευρύτερης περιοχής, με πρόγραμμα ανακαίνισης στο κοντινό μέλλον, και το 1963 ξεκινάει να χτίζεται το Μοτέλ Ξενία στο Ηράκλειο, το οποίο ολοκληρώνεται το 1966 και σήμερα ορισμένοι χώροι του λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης ή αποθήκες. Τέλος, το 1964 κατασκευάζεται το Ξενοδοχείο Ξενία στον Πόρο, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα, μετά από ανακαίνιση, και οι Ξενώνες φιλοξενίας στην Επίδαυρο, που βρίσκονται εν μέρει σε λειτουργία. Για την ανάλυση που ακολουθεί, επιλέξαμε τα συγκεκριμένα, ως πιο αντιπροσωπευτικά κτίσματα και ως ένα μέρος κτιρίων που σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη του Άρη Κωνσταντινίδη.


Motel ΞΕΝΙΑ, Παλιούρι, 1962. ΞΕΝΙΑ Motel, Καλαμπάκα, 1960.

ΞΕΝΙΑ, Hostels Επίδαυρος, 1964.

ΞΕΝΙΑ, Άνδρος, 1958.

ΞΕΝΙΑ, Πόρος, 1964.

ΞΕΝΙΑ, Μύκονος, 1959.

Ξενοδοχεία. Motel.

ΞΕΝΙΑ Motel, Ηράκλειο, 1963.

Τα ΞΕΝΙΑ που σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη του Άρη Κωνσταντινίδη, και επιλέχθηκαν για την παρούσα διπλωματική εργασία.


Εικονογραφική ανάλυση των Ξενία. Η αρχιτεκτονική του Κωνσταντινίδη παρέχει μία ξεκάθαρη αρχιτεκτονική γλώσσα, στην οποία εξέχουσα θέση κατέχει η λειτουργικότητα και η ορθολογική διαρρύθμιση των κατόψεων, καθώς και η ενσωμάτωση κάθε δομής στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και η ανάδειξη κάθε δομικού υλικού. Τα Ξενία είναι σχεδιασμένα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, σε αυστηρό κάναβο, τόσο σε επίπεδο κατόψεων, όσο και σε όψεις. Η τυποποίηση των στοιχείων τους, όπως οι χώροι των δωματίων είναι εμφανής, όπως και το δομικό πλέγμα που εμφανίζεται σε πολλά συγκροτήματα. Η διάταξη των κτιρίων εξαρτάται από την πλαστικότητα του κάθε τόπου και τα κτίρια σχεδιάζονται με άξονα το κλίμα και τον προσανατολισμό. Ακόμη, βασικά στοιχεία τους ήταν η σχέση τους με το περιβάλλον τους και η χρωματική ένταξή τους σε αυτό, σε μία προσπάθεια δημιουργίας ενός οργανικού συνόλου. Επιπλέον, η μελέτη των Ξενία περιστράφηκε γύρω από τη σχέση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και τη σημασία των ενδιάμεσων και ήμι-ανοιχτών χώρων, αλλά και του αιθρίου.


ΞΕΝΙΑ, Πόρος, 1964.

ΞΕΝΙΑ, Πόρος, 1964.


ΞΕΝΙΑ, Άνδρος, 1958.

ΞΕΝΙΑ, Μύκονος, 1959.

ΞΕΝΙΑ, Μύκονος, 1959.


ΞΕΝΙΑ Motel, Καλαμπάκα, 1960.

ΞΕΝΙΑ, Πόρος, 1964.

Motel ΞΕΝΙΑ, Παλιούρι, 1962.

Στην πρώτη φάση της επεξεργασίας των εικόνων, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις οπτικές φυγές, τις γραμμές και τους όγκους που αναδεικνύουν την προοπτική και τη γεωμετρία κάθε φωτογραφίας, και να κάνουμε μία εικονογραφική ανάλυση. Στα διαγράμματα μπορεί κανείς να εντοπίσει τα όρια των χώρων και την προσπάθειά μας οι εικόνες, ένα δισδιάστατο εργαλείο, να αρχίσουν να γίνονται ανάγλυφες και στη συνέχεια τρισδιάστατες, με σκοπό, εν τέλει, τη δημιουργία όγκων.


ΞΕΝΙΑ Motel, Ηράκλειο, 1963.

ΞΕΝΙΑ Motel, Ηράκλειο, 1963.

Motel ΞΕΝΙΑ, Παλιούρι, 1962.

ΞΕΝΙΑ, Άνδρος, 1958.Μία αρχική αυθαίρετη ανάλυση ήταν η δημιουργία δικού μας λεξιλογίου, το οποίο αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά κάθε δομής. Μερικά από αυτά ήταν οι βασικές γεωμετρίες όπως οι κύβοι και τα ορθογώνια, η πλαισίωση και η προσαρμοστικότητα, ο διασκορπισμός, η στιβαρότητα και η κλειστότητα των κατασκευών, η συνέχεια/ α-συνέχεια των όγκων, η αιώρηση και η υπερύψωση με την έννοια του προβόλου. Παρόλο που στη συνολική μορφή τους, πολλά κτίσματα μοιάζουν μεταξύ τους, υπάρχουν βασικές διαφορές στις αρχές σχεδιασμού καθενός κτιρίου, ενσωματωμένο κάθε φορά στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, προσδίδοντάς του κάθε φορά μοναδική ταυτότητα μέσα στο σύνολο των Ξενία.


“Η φωτογραφία είναι ο χώρος, το φως, η υφή, φυσικά, αλλά το πραγματικά σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος – αυτό το νανοδευτερόλεπτο όταν η εικόνα οργανώνεται στο γυαλί. “ Ezra Stoller

“Δεν είναι οι εικόνες που αλλάζουν τον κόσμο, είναι ο κόσμος που αλλάζει τις εικόνες. “ Βασίλης Σαλπιστής

Στα ξενοδοχεία, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα δωμάτια που μοιάζουν περισσότερο με στατικές εικόνες, cart postales ή instaspots που δημιουργούνται ως διακοσμητικά κάδρα, αντί για αρχιτεκτονικές εμπειρίες. Όμως, όπως παραθέτει και ο αρχιτέκτονας Αριστείδης Ντάλας, η αρχιτεκτονική δεν είναι στατική, την αντιλαμβάνεται κανείς από τον τρόπο που κινείται σε αυτή. Δε θα έπρεπε να μιλάμε λοιπόν για «ατμόσφαιρα», αλλά για εμπειρία.


Βασικός στόχος της διπλωματικής ήταν η δημιουργία εμπειριών, μέσω της ατμόσφαιρας που βγάζουν οι παλιές φωτογραφίες των Ξενία. Προσπαθήσαμε δηλαδή να μετατρέψουμε τα στατικά στοιχεία των φωτογραφιών που δημιουργούν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των Ξενία, σε χώρους, και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε μία νέα εμπειρία.

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες επιλέχθηκαν γιατί μπορούν να αναδείξουν τα σχήματα, τα κτίρια, τους όγκους, τις επιφάνειες, τις νοητές γραμμές, και τις αντιθέσεις φωτισμού και σκιών, καθώς ταυτόχρονα προσδίδουν και μία αίσθηση νοσταλγίας. Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία περιέχει όλα τα χρώματα και την ίδια στιγμή τα αποκλείει όλα. Άλλωστε αν αφαιρέσεις το χρώμα από μία εικόνα, εκείνο που μένει είναι το φως, το θέμα και η φόρμα. Από τη μία, οι cartes postales είναι το πάγωμα μίας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής στο χρόνο. Είναι μία νοητή βόλτα στο παρελθόν και στην ατμόσφαιρα της κάθε εποχής. Από την άλλη, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της εποχής των Ξενία προσφέρουν μία αυθεντική αναπαράσταση της αίσθησης που προκαλούσαν οι χώροι, γι’ αυτό και επιλέχθηκαν για την ανάλυση. Είναι φωτογραφίες μίας άλλης, παλαιότερης εποχής, με τις αντίστοιχες ατμόσφαιρες της εποχής. Τόσο οι cartes postales, όσο οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες και η προοπτική τους, μετατρέπουν νοητά το δισδιάστατο χώρο σε τρισδιάστατο και παρουσιάζουν τις οπτικές φυγές, τα όρια, τα σημεία ελέγχου των φωτογραφιών, ταυτόχρονα με ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, στοιχεία που θέλαμε να αναδείξουμε μέσω της ανάλυσής μας.


“Πάντα ο άνθρωπος εντυπωσιάζεται από το παρελθόν και ακόμα περισσότερο γυρνά σε αυτό όταν η εποχή του δεν έχει να του προσφέρει κάτι καινούργιο.”

Η εικόνα γίνεται το κύριο εργαλείο της ανάλυσης των Ξενία. Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία ενός νέου τρόπου ανάγνωσης μίας υπάρχουσας κατάστασης και δημιουργίας όγκων και χώρου, με τρόπο ασυνήθιστο. προσπαθήσαμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μία εργαλειακή ανάλυση, σχεδιασμένη με βάση τα Ξενία.


Ολόκληρη η ανάλυση αποτελεί μία διαφορετικού είδους χρωματογράφηση της ατμόσφαιρας των Ξενία, μέσα από τις φωτογραφίες τους, μέσω του χρωματισμού των στοιχείων που θέλουμε να αναδείξουμε κάθε φορά, αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο την πολυπλοκότητά τους.


Η πρώτη φάση της ανάλυσης είναι η τοποθέτηση και ο διαχωρισμός των στοιχείων χρωματικά, ανάλογα με το αν ανήκουν στα στοιχεία του βουνού, του κτιρίου της θάλασσας, του ουρανού, του εδάφους και της βλάστησης. Στην επόμενη φάση επικεντρωνόμαστε στα στοιχεία του κτιρίου, τα οποία διαχωρίστηκαν σε επίπεδα, ανάλογα με το βάθος του χώρου και το σημείο στο οποίο βρίσκονται στον πραγματικό χώρο, σε αντίθεση με τη φωτογραφία, όπου εμφανίζονται προοπτικά.

Σε αυτό το στάδιο φαίνονται οι διαφοροποιήσεις στα επιμέρους στοιχεία, όσον αφορά το βάθος του χώρου και τα όρια της προοπτικής, με έμφαση στα στατικά στοιχεία, όπως οι κολώνες, τα υποστυλώματα, τα δοκάρια, οι πλάκες, τα κουφώματα, τα τζάμια παραθύρων, τις κλίμακες, το ταβάνι και το πάτωμα. Στη συνέχεια ακολούθησε η αποσύνθεση των επιμέρους στοιχείων της φωτογραφίας, προς όλες τις κατευθύνσεις, σαν να ανοίγει προς τα έξω. Τελικό στάδιο, η τοποθέτηση των στοιχείων της φωτογραφίας ανά ομάδες, ανάλογα με τον προσανατολισμό και το μέγεθός τους, κατακόρυφα, οριζόντια και παράλληλα. Η μετέπειτα ανάλυση έγινε με βάση το τέταρτο στάδιο. Εκεί βασικό ρόλο παίζει η προοπτική κάθε φωτογραφίας, και τονίζονται ιδιαίτερα τα όρια των οπτικών φυγών, αλλά και τα στοιχεία κάθε κτιρίου, τα οποία παράγουν τη χωρική εμπειρία.


Στη συνέχεια, σε μία προσπάθεια εξερεύνησης των δυνατοτήτων της ανάλυσης, έγινε μία ακόμη γραφιστική προσέγγιση και ένα παιχνίδι αντικατοπτρισμού των φωτογραφιών και των στοιχείων τους, παράγοντας αρκετά ενδιαφέρουσες εικόνες και μορφές.H επιθυμία μας για τη δημιουργία όγκων, μας οδήγησε στην κατασκευή μακετών όπου τα στοιχεία, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, άρχισαν να παίρνουν όγκο και να δημιουργούν ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε και θέλαμε να λύσουμε ήταν ότι δεν πατούσαν όλα τα στοιχεία στο έδαφος, και κατά τις προσπάθειές μας τα στοιχεία έμοιαζαν περισσότερο με σκηνικά παρά με χώρους.
Tο επόμενο στάδιο αποτελούνταν από την τοποθέτηση των στοιχείων στη σειρά, δίνοντάς τους βάθος, ανάλογα με το σημείο που τοποθετούνται στο χώρο. Η αλληλοεπικάλυψη των στοιχείων και η τρισδιάστατη μορφή που άρχισαν να παίρνουν τα στοιχεία των φωτογραφιών μας οδήγησαν στη διάταξή τους σε ίσες αποστάσεις.


Μετά την διάταξη των στοιχείων σε ίσες αποστάσεις, ακολούθησε η ανάπτυξη των επιφανειών με τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όγκοι και να δοθεί βάθος στη δισδιάστατη εικόνα. Το μέγεθος του κανάβου αποφασίστηκε μετά από δοκιμές, έτσι ώστε να προκύψουν βιώσιμες κατασκευές. Ακόμη, με την προέκταση των επιφανειών επιτεύχθηκε η σύνδεση των κατακόρυφων στοιχείων σε όλες τις διαστάσεις.
Τα μοντέλα – όγκοι που προέκυψαν από την ανάλυση αποσκοπούν σε ένα διάλογο για τις εναλλαγές, τις ιδιότητες και την αξία τους. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρήσιμα, κατάλληλα, λειτουργικά ή απαραίτητα, Ωστόσο, αποτελούν μορφές, γεωμετρίες και αρχιτεκτονικές επιλογές που δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο μέσω μίας αντίστοιχης ανάλυσης.Η εικόνα, έγινε το κύριο εργαλείο για την ανάλυση και την εξερεύνηση των ιδιοτήτων και της αξίας των ΞΕΝΙΑ. Έχοντας ως εργαλείο τη φωτογραφία και τους νέους όγκους που προέκυψαν, επιλέξαμε να εστιάσουμε και να τοποθετήσουμε ορισμένες επεμβάσεις στο Ξενία Παλιουρίου.


Το Ξενία στο Παλιούρι είναι η τελευταία ξενοδοχειακή μονάδα που λειτούργησε υπό την ονομασία Ξενία. Κατασκευάστηκε το 1962 και αποτέλεσε πόλο τουριστών μέχρι και τα τέλη του ’80. Από τα τέλη του ’80 και έπειτα, οι σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που εμφανίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή κατέστησαν αρκετά δύσκολη τη λειτουργία του, μέχρι και το 1997, όπου σταμάτησε να λειτουργεί. Το 2008 ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο νεότερης αρχιτεκτονικής από το Υπουργείο Πολιτισμού και το 2013 πέρασε σε ιδιωτική χρήση, για την αποκατάστασή του και τη δημιουργία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το κτίριο φαίνεται να είναι αρκετά σίγουρο για το παρελθόν του και να αντιπροσωπεύει πλήρως την ιστορία του. Ωστόσο, δεν γνωρίζει τίποτα για το μέλλον του. Είναι σαν να αναμένει κάποια κριτική, και μέσα στη γοητεία των ορθολογικά τοποθετημένων κτισμάτων του, φαίνεται να μπορεί να μας προσφέρει πολλά περισσότερα από ερειπωμένα κτίρια τα οποία περιμένουν να κατεδαφιστούν ή να καταστραφούν με το πέρασμα του χρόνου.


Η ανάλυσή μας έγινε με σκοπό όχι την αποκατάσταση του Ξενία, αλλά τη μεταγραφή του. Επιπλέον, αναζητήθηκαν τρόποι και νέες οπτικές για το πώς μπορεί κάποιος να δει, με νέα οπτική, τα κληροδοτήματα το παρελθόντος στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού. Τα κτίρια που υπάρχουν στο συγκρότημα του Ξενία Παλιουρίου λειτουργούν ως ένα παλίμψηστο, που χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία νεότερων έργων, χωρίς όμως να επικαλυφθούν από τις νέες κατασκευές.


Χώρος Εστιατορίου-Bar.

Περίπτερα Δωματίων.

Ανοιχτά κλιμακοστάσια.

Πλυντήριο/ Λινοθήκη/ Μηχανοστάσιο. Καταλύματα προσωπικού. Χώρος υποδοχής.

Μπαίνοντας στο οικόπεδο συναντά κανείς αρχικά το χώρο υποδοχής και στη συνέχεια τα 4 περίπτερα των Δωματίων που αναπτύσσονται παράλληλα με την ακτογραμμή και διαστάσεων 36,25 x 10,5 το καθένα με τα ανοιχτά κλιμακοστάσια, τον χώρο εστιατορίου/ Bar με ημιυπαίθριο ανοιχτό προς τη θάλασσα χώρο, κτίρια που στέγαζαν τις ανάγκες του ξενοδοχείου όπως πλυντήριο λινοθήκη και μηχανοστάσιο. Και τέλος τα καταλύματα του προσωπικού.


Η τοποθέτηση των κατασκευών στο χώρο του Ξενία έγινε με άξονα τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα στο παλιό και το νέο, το ήδη υπάρχον και το φανταστικό. Έτσι, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε τους όγκους μικρής κλίμακας που προέκυψαν από την ανάλυση, έξω, μέσα, πάνω ή κάτω από το ήδη υπάρχον κτίριο, ταυτόχρονα με τη λογική ανα-δημιουργίας και ενίσχυσης της ατμόσφαιρας των Ξενία. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται και τονίζονται ακόμη περισσότερο τα βασικά στοιχεία και οι γεωμετρίες των κατασκευών, Πρόκειται δηλαδή για μία αφήγηση της ιστορίας τους, και μία ανάδειξη του ίδιου του κτιρίου ως μνημείο. Ένα γέμισμα του κενού του χώρου, με τον ίδιο το χώρο.


Η τοποθέτηση των κατασκευών μέσα στο οικόπεδο.


Οι νέες κατασκευές προορίζονται να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς, τα οποία θα βοηθούν τους επισκέπτες να αποκτήσουν μια καλύτερη αίσθηση προσανατολισμού και να περιηγηθούν ευκολότερα σε όλο το χώρο, να ενισχύσουν δηλαδή την αίσθηση του χώρου και των κτιρίων που υπάρχουν σε αυτόν. Ταυτόχρονα, οδηγούν κάθε επισκέπτη να δει με μία διαφορετική ματιά το ήδη υπάρχον κτίριο, και τον προσκαλούν να ανακαλύψει μία νέα πτυχή των στοιχείων του. Τοποθετούνται σε σημεία εισόδου στα ήδη υπάρχοντα κτίρια, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο πιθανές διαδρομές των επισκεπτών στο χώρο. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατούν γύρω από τα κτίρια με μια αίσθηση ελευθερίας και τους προσφέρει δυνατότητες για εξερεύνηση και ανακάλυψη του εσωτερικού των ήδη υπάρχοντών κτιρίων, μέσω των νέων κατασκευών.Κατασκευή I: Info Point: επισκεπτών.

Χώρος

εισόδου

και

πληροφόρησης

Σε αυτό το σημείο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τυχόν δράσεις που μπορεί να διαδραματίζονται στο χώρο, την ιστορία των Ξενία, αλλά και τις διαφορετικές διαδρομές τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν, προσεγγίζοντας τα ήδη υπάρχοντα κτίρια. *Τα κτίρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που προϋπήρχαν στο χώρο, αντιμετωπίζονται ως σύγχρονα αρχαία, τα οποία αναμένουν τους περιπατητές να τα επισκεφτούν και να περιπλανηθούν μέσα, έξω ή γύρω από αυτά.Κατασκευή II: Παρατηρητήριο Α. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν σε διαφορετικά επίπεδα, ακόμη πιο ψηλά από τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, και να δουν συνολικά το χώρο από μία διαφορετική οπτική. Η κατασκευή αποτελείται κυρίων από κεκλιμένα επίπεδα και ανοιχτούς χώρους θέασης.

Κατασκευή III: Café Bar. Προτεινόμενος χώρος καφετέριας ή εστίασης, που θα καλύπτει τις τυχόν ανάγκες των επισκεπτών, αλλά και των εργαζομένων του χώρου. Η κατασκευή αποτελείται από κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, και φαίνεται να βγαίνει από το ίδιο το κτίριο. Τοποθετείται στο σημείο όπου προϋπήρχε χώρος εστίασης, και αποτελεί ανα-παραγωγή φωτογραφίας του ίδιου σημείου. Πρόκειται λοιπόν για επανάληψη και μετάφραση του ίδιου κτιρίου, με διαφορετικούς όρους.Κατασκευή IV: Παρατηρητήριο Β. Κατασκευή στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν και να απολαύσουν τη θέα που προσφέρεται από τα διαφορετικά επίπεδά της. Ακόμη, η κατασκευή κάνει πιθανή την είσοδο στους πάνω χώρους του ήδη υπάρχοντος κτιρίου, τους χώρους των δωματίων, αλλά και χώρους στάσης και σκίασης.

Κατασκευή V: Θερινό Σινεμά. Ο όγκος που προέκυψε διαμορφώθηκε ως υπαίθριο αμφιθέατρο, στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν πολιτισμικά δρώμενα, τόσο θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες, όσο και προβολές ταινιών. Κύριο χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι οι κλιμακωτές οριζόντιες επιφάνειες, αλλά και οι κατακόρυφες επιφάνειες, οι οποίες χωρίζουν τις οριζόντιες σε μικρότερους χώρους αντίστοιχους των εξωστών.From Xenia with love.

XENIA.

Post card.

From Xenia with love.

Post card.

Ξενία Παλιούρι, 2020. XENIA.

XENIA.

Post card.

Summer in Xenia.

XENIA.

Post card.

Post card.

The Xenia experience.

XENIA.

Ξενία Παλιούρι, 2020.

XENIA.

Post card.

Στις μορφές που παράγονται μπορεί κανείς να διακρίνει τις εικόνες μέσα στους όγκους, από συγκεκριμένα σημεία, και να ξαναδιαβάσει τις φωτογραφίες των Ξενία με άλλους όρους. Τέλος, με μία συνολική ματιά, η παρούσα διπλωματική εργασία μας οδήγησε στη δημιουργία χώρων και όγκων, που θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθούν με κάποιον άλλο τρόπο, δεδομένου ότι δεν ακολουθούν καθολικά τους όρους της λειτουργικότητας και της άνεσης σε ένα χώρο, αλλά προκύπτουν μέσα από μία συγκεκριμένη ανάλυση. Είναι η ιδέα της συνεργασίας και της εξερεύνησης. Ότι δηλαδή η αρχιτεκτονική ως πρακτική δεν αφορά μόνο τον καθορισμό χωρικών και υλικών σχέσεων, μεταξύ αντικειμένων, ανθρώπων, κτιρίων. Αφορά το πώς αυτές οι σχέσεις εμφανίζονται μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μέσα σε συγκρούσεις διαφορετικών προθέσεων και συμφερόντων, ιδεολογιών, καταστάσεων, και οπτικών.Πηγές Φωτογραφιών: Κωνσταντινίδης, Άρης, 1981, Μελέτες + κατασκευές, Αθήνα, Αγρας.

-Sketchbook _1: https://issuu.com/konstantinaapostoleri/docs/sketchbook__1/s/ 10720117 -Sketchbook _2: https://issuu.com/konstantinaapostoleri/docs/sketchbook__2 -Sketchbook _3: https://issuu.com/konstantinaapostoleri/docs/sketchbook__3