WANG Toppidrett Romerike

Page 1

WANG TOPPIDRETT ROMERIKE WANG TOPPIDRETT // 2023 - 2024 GOLF BASIS FOTBALL ISHOCKEY HÅNDBALL CHEERLEADING INNEBANDY LANGRENN SKISKYTING SNOWBOARD FREESKI IDRETT

REISEN DIN BEGYNNER PÅ WANG TOPPIDRETT

Å stå foran det store valget om hvilken skole du skal tilbringe de neste tre årene på, er en prosess som ofte er både spennende og fylt av mange spørsmål. I denne brosjyren får du et innblikk i hvordan det er å være en del av kompetansesenteret WANG, både som menneske, elev og idrettsutøver.

Sentralt i toppidretten står de store øye blikkene, både for utøverne selv og i sam funnet forøvrig. Toppidretten er ekstrem og spennende. Hvor starter reisen mot toppen? Utøveren er alltid på jakt etter forbedringer og et høyere prestasjonsnivå. For den unge utøveren handler reisen mot toppen om tålmodighet og hardt målrettet arbeid over tid.

Noe av det viktigste for oss er å sikre at våre elever får et optimalt idrettsprodukt, i kombinasjon med akademisk læring av høy kvalitet. For at dere som elever skal få maksimalt ut av deres egen idrettsut vikling, er det avgjørende at vi ser og møter alle på individnivå – slik at ting legges til rette ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.

WANG ble etablert så tidlig som i 1907, og med fem godkjente toppidrettsgymnas er vi en av landets fremste forvaltere av norske idrettstalenter. Hos oss møter du dyktige trenere og lærere med høy kom petanse og lang erfaring fra toppidretten. Disse samarbeider tett med både hver andre, klubber og forbund, slik at du som elev til en hver tid har et optimalt støtteapparat rundt deg. Vårt ønske er nemlig alltid at du skal lykkes.

Helt siden 1907 har vår visjon handlet om trivsel, resultater og miljø. Vi er selvfølgelig stolte av at våre tidligere elever fremhever kvaliteten på den læringen og treningen de har fått hos oss, men vi er like stolte over at de fremhever miljøet og menneskene som en avgjørende faktor for både deres trivsel og suksess.

Vårt mål er at du som elev skal oppnå utvikling og resultater som åpner dører og gir deg gode muligheter videre i livet, både på idrettsarenaen og i arbeidslivet – med en unik og verdifull treårig reise i bagasjen.

2 //
Foto: Harald Gründel
3 // / WANG TOPPIDRETT / IDRETTER 31 ulike idretter ANSATTE Ca 310 trenere / 260 lærere SKOLER 6 Toppidrett / 9 Ung OLYMPIERE 38 Stk. / 2014-20 Foto: Harald Gründel

WANG skal være en ledende utdanningsinstutisjon i Norge med hovedfokus på å kombinere utdanning med trening/idrett mot høyt nivå. Vi skal oppfattes som Norges mest kompetente skole på utvikling av unge utøvere (ungdomsskole og videregående nivå).

4 //
Foto: Harald Gründel

Råskap er viktig for den som vil nå til topps i sin idrett. Du må kunne prestere på et ekstremt høyt nivå, både fysisk, mentalt, teknisk og taktisk. For å nå dit er det en ting som gjelder: trening. Derfor har vi på WANG Toppidrett et enormt fokus på trening, treningskultur og helheten til hver enkelt elev.

Samtidig utelukker heldigvis ikke dette muligheten for en god akademisk utdan nelse. Vårt mål er at du skal komme ut fra WANG Toppidrett med mye kunnskap, gode karakterer og være særdeles godt rustet for en høyere akademisk utdanning dersom du velger det. Vi har et bredt skolefaglig tilbud med ulike fordypnings muligheter, et trygt læringsmiljø, og dyktige lærerkrefter som vet hva som skal til. Gjennom godt planlagte og fleksible løsninger får du dermed den unike mulig heten til å kombinere skolegangen med idrettssatsningen.

Unikt og inspirerende toppidrettsmiljø WANG Toppidrett kan tilby et unikt top pidrettsmiljø. Bredden og kvaliteten på trenere og medelever gjør at du blir en del av et miljø der trenings- og konkurranse arbeidet er blant de beste i verden. Det brede idrettstilbudet gjør at du kan hente inspirasjon fra andre også i andre idretter. Vi jobber bevisst med holdninger og meto dikker, som er basert på både kunnskap, erfaring og forskning fra norske og internasjonale toppidrettsmiljøer.

Å satse på idrett krever en stabil og lang siktig utviklingsarena der du kan trene riktig i et godt utviklingsmiljø, sammen med noen av landets beste trenerkrefter. Det er nettopp dette miljøet du finner på WANG Toppidrett. Vi legger til rette for at du kan kombinere fagstudier med riktig treningsmengde og trenings-

innhold, i henhold til Olympiatoppens definisjoner.

Elevene på WANG får muligheten til å bli værende i sine egne klubber og trenings miljøer, samtidig som de hos oss møter noen av verdens beste trenere innenfor sitt område. Slik kan elevene ta med seg kunnskap og kompetanse tilbake til sin hjemklubb, samtidig unngår vi å tømme idrettsklubbene for talenter. Vi ønsker å styrke norsk idrett, og vi tror det kan skje blant annet gjennom gjensidige kompe tanseoverføringer som dette.

Tilrettelegger for din hverdag Vi har trenere med spisskompetanse innen den enkelte idrett, i tillegg til et bredt sammensatt trenerteam med utfyllende kompetanse innenfor blant annet styrke, motorikk, kondisjon og skadeforebygging.

Timeplaner for alle trinn er lagt opp slik at trening alltid gjennomføres på morgenen. Elevene trener på tvers av trinn (VG1, VG2 og VG3).

WANG-trenerne sørger for å holde kontakt med klubbtreneren din for å sikre at treningene passer sammen. Hos oss lærer du også å bruke Olympiatoppens trenings dagbok, slik at vi bedre kan følge opp treningsinnhold og totalbelastningen din.

5 //
/ WANG TOPPIDRETT /

VEIEN MOT TOPPEN

Det er ikke slik at det finnes en enkel oppskrift for å nå toppen som idrettsutøver, men en ting er likevel sikkert: veien er lang, hard og fylt med trening. På WANG ønsker vi å gi deg muligheten til å starte denne reisen.

Det er selvfølgelig du som må gjøre jobben selv, men vi vil bidra til din utvikling på flere områder. Våre mange og svært kompe tente trenere vet alle hva som skal til for å nå toppen. Disse vil gi deg tett individuell oppfølging og hele tiden hjelpe deg med å se hva du må jobbe med for å ta neste steg. Vi har trenere med spisskompetanse innen ulike idretter, og et bredt og sammensatt trenerteam.

På WANG får du være i et idrettsmiljø hele dagen. Hos oss går det elever som ønsker å utvikle seg, både idrettslig og skolefaglig. Da blir det også lettere for deg å gjøre de rette prioriteringene og ta de gode valgene du må ta hver dag med tanke på trening og hvile.

Hvis du ser bak en idrettsprestasjon, finner du alltid et godt treningsmiljø. Dette er noe du finner på alle våre toppidrettsgymnas. Hos oss gleder elevene seg til å komme på skolen og på trening - og dette er viktige aspekter du skal holde på i mange år fremover.

Fleksibilitet er viktig for mange unge utøvere, og her vil vi legge til rette for deg. Dersom du mister skoledager på grunn av treningssamlinger eller du er mye borte på viktige konkurranser, sørger vi for en løsning som ikke går på bekostning av det skolefaglige.

På WANG Toppidrett gjør du unna dine tre år på videregående skole og får en generell eller spesiell studiekompetanse. Det betyr at du slipper å gå “all inn” for idretten din når du er 16 år. Du kan satse på idretten din og samtidig ha utdannelsen din å støtte deg på.

For de aller fleste er det også nyttig å ha noe annet å tenke på enn idretten. Lærerne våre jobber hardt for at du skal nå de skolefaglige målene dine, men samtidig er de opptatt av å gjøre de nødvendige tilret teleggingene i fagene slik at du kan satse fullt på det idrettslige. Alle våre trenere er opptatt av idrett og mange er også både lærer og trener.

6 //
Foto: Harald Gründel

ELEV PÅ WANG TOPPIDRETT

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget idrettsundervisningen på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl 08:00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Morgentre ningen gjør at elevene er opplagt til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til trening etter skoletid. Av erfaring vet vi at opplegget har en positiv effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor faste rammer legger vi forholdene til rette for at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sin klubb, krets eller forbund. Skolen har egne søknader for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse.

Toppidrettsfaget

De offisielle toppidrettsgymnasene i Norge har sammen utarbeidet og fått godkjent to 10-timers fag som kan erstatte 5-timers fagene “Toppidrett 2” og “Toppidrett 3” på Vg2 og Vg3 nivå. Fagene, som er godkjent av Utdanningsdirektoratet, heter “Konkur ranse- og Toppidrett 2” og “Konkurranse- og Toppidrett 3”. De nye fagene dekker flere kompetansemål fra idretten i de trenings timene vi tilbyr. Dette er en del av kvalitetssikringsprosessen som stilles av Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

7 // / WANG TOPPIDRETT /
Foto: Harald Gründel Foto: Harald Gründel

ROMERIKE

WANG Toppidrett Romerike er en relativt liten skole sammenliknet med andre videregående skoler. Vår erfaring er at dette er en av grunnene til det gode og inkluderende miljøet som eksisterer hos oss. Avstanden mellom elever og lærere er kortere, og den personlige oppfølgingen av hver elev blir dermed også grundigere.

8 //
Oversikt og beskrivelse av våre idretter og trenere finner du på WANG.NO FotballCheerleading GolfInnebandy Alpint Freeski og snowboard IDRETTENE LangrennIshockey Basis
/ WANG TOPPIDRETT /
Håndball Skiskyting

På WANG Toppidrett Romerike jobber vi hardt hver eneste dag for å bringe våre utøvere i posisjon for å lykkes. Dette gjør vi med kompetanse og engasjement, gjennom en god dialog med utøveren selv og miljøet rundt. Vår jobb er å utfordre, engasjere og veilede elevene på denne reisen. Vår filosofi bygger på prinsippene fra den norske modellen for toppidrett og vi samarbeider med Olympiatoppen og særforbund.

WANG Toppidrett ble etablert august 2020. Vi har egne idrettsgrupper i alpin, langrenn, skiskyting, freeski/snowboard, golf, fotball, håndball, ishockey, innebandy og cheer leading. I tillegg har vi en basisgruppe som samler utøvere fra øvrige idretter.

WANG-skolene har bidratt til å utvikle mange norske toppidrettsutøvere, og flere tidligere elever har oppnådd sterke resul tater i nasjonale og internasjonale konkur ranser. WANG Toppidrett kjennetegnes av gode holdninger, høye ambisjoner og personlig utvikling. Vi jobber kontinuerlig for å være det beste alternativet i landet

for elever som ønsker et godt akademisk tilbud i kombinasjon med en idrettslig satsning mot høyt nasjonalt og interna sjonalt nivå.

Vår visjon om trivsel, resultater og miljø etterstreber vi hver eneste dag i alt vi gjør. Hos oss er elevene en del av et felleskap hvor alle blir inkludert. Det er du som elev som står i sentrum, og lærerne og trenerne gir deg den oppfølgingen, inspirasjonen og støtten som er nødvendig for at du skal lykkes på ulike arenaer.

WANG Toppidrett Romerike ligger sentralt plassert ved SNØ, og Lørenskog stasjon er bare noen minutters gange unna. I august 2022 flyttet vi inn i helt nye skolelokaler i Snøhus 2 i nær tilknytning til SNØ. Vi har tilgang på gode treningsfasiliteter i alle idrettene våre. Treningssenteret Sportytude ligger i nær tilknytning til skolen.

ANSATTE 50 trenere 30 Lærere ELEVER 380 Elever/ utøvere TRENING I WANG REGI 11-12 Timer i uken Ca: 400+ timer i året SKOLE TRENING SKOLE SKOLE TRENINGTRENING SKOLE TRENING/KONKURRANSE MED KLUBB TRENING FREDAGTORSDAGONSDAGTIRSDAGMANDAG SKOLESKOLE SKOLE 9 //

TRENERE OG LÆRERE PÅ WANG4

10 // / TRENERE PÅ WANG /

Ingrid er tidligere fotballspiller for LSK kvinner, Madrid CFF, Everton FC og det norske kvinnelandslaget. Hun har en bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo, og har jobbet 4 år som privatpraktiserende fysioterapeut hos Klinikk Andersen på Skjetten.

Jeg valgte WANG fordi:

Jeg har hele tiden tenkt på dette som drømmejobben!

Jeg brenner for at ungdom skal få best mulig forutset ninger for en lang og god karriere. Da er det å holde seg skadefri helt avgjørende, både for sportslig utvikling, mestring og motivasjon. Derfor vil jeg være med å bidra til dette gjennom økt fokus på skadeforebyggende trening, samt tilrettelegging og støtte for opptrening etter skader.

Elevene trives på WANG fordi:

De er omgitt av lærere, trenere og andre støttespillere som virkelig ønsker at hver enkelt elev skal kunne oppnå sin drøm. Skole og trening blir tilrettelagt på best mulig måte gjennom tett samarbeid og med hovedfokus på det som er det beste og mest ønskelig for hver enkelt elev.

Karstein har Bachelor i idrett fra Høgskolen i Lillehammer. De siste 10 årene har han også vært hardtsatsende langrennsløper. I dag er han fremdeles aktiv men mer mot langløp. Han har vært trener både for HL og junior i Røa de siste årene og han er fysisk trener for Therese Johaug.

Jeg valgte WANG fordi:

Som trener WANG får jeg muligheten og jobbe med utøvere som er villig til å gjøre jobben for å dyrke sitt potensiale. Beliggenheten med SNØ som klasserom var også en mulighet jeg så på som interessant.

Elevene trives på WANG fordi:

Vi skal være en skole som er rå på å legge til rette både for kombinasjonen skole og idrett. Ved å velge WANG Romerike får du tett oppfølgning som er tilrettelagt for den enkelte. Vi er opptatt av helhet og mener det er viktig å være med å styre totalbelastningen.

11 //
KARSTEIN
JOHAUG Sportssjef langrenn
INGRID
MOE WOLD Fysioterapeut og trener i fotball

Kristian er tidligere profesjonell håndballspiller i klubber

som Alingsås og Sävehof i Sverige, Kadetten Schaffhausen i Sveits, Elverum i Norge og HSG Wetzlar og Rhein-Neckar Löwen i Tyskland. Kristian har 12 A-landskamper for Sverige. Ved siden av å jobbe på WANG Romerike, er Kristian også trener for Fjellhammer IL herrer.

Jeg valgte WANG fordi:

Med en lang spillerkarriere bak meg, vet jeg hva som kreves for å komme til toppen som håndballspiller. Jeg har hatt gleden av å jobbe med noen av verdens beste trenere og spilt med noen av verdens beste spillere og vil gjerne dele disse erfaringer med elever på WANG. Her på WANG får jeg muligheten til å utvikle utøvere som har store drømmer og mål.

Elevene trives på WANG fordi:

Skolen tilrettelegger for at elevene skal få en så bra hverdag som mulig. På trening møter utøverne gode trenere som ser hver enkelt, og elevene får tett oppfølging både fra lærere og trenere. Her på WANG finnes alle forutsetninger for å nå sine mål.

Trener håndball

Ole Henrik har solid utdanning innenfor realfagene, veiledning, smart læring og programmering. Han har 13 års erfaring som faglærer, fagleder, samlingsstyrer, lærerspesialist og veileder.

Jeg valgte WANG fordi:

For meg var dette en unik mulighet til å være med på å skape Norges beste skole som kombinerer idrett og skole. Jeg ser på det som min oppgave å bidra til at realfagstil budet ved WANG Romerike holder aller høyeste nivå.

Elevene trives på WANG fordi:

Hos oss blir elevene opplært, utfordret og ikke minst inspirert, både faglig og sportslig. Vi har lærere og sports sjefer som samarbeider godt om elevenes hverdag, og undervisningen er lagt opp slik at de lærer om idretten sin også gjennom realfagene.

12 //
OLE HENRIK HJORTHAUG ISHOEL Lektor og fagleder i realfag KRISTIAN BLIZNAC
13 //
Foto: Harald Gründel

Intervju med tre elever

PÅ WANG

3 Foto: Harald Gründel 14 //

BIBI AANDEWIEL

Vg3 / Håndball

Jeg valgte WANG fordi det er en ekstra arena hvor jeg får utviklet mine ferdigheter på håndballbanen med god hjelp av dyktige trenere. Og fordi det er en god kombinasjon mellom skole og håndball.

Jeg trives på WANG fordi det er et miljø med mange hyggelige og motiverte idrettsutøvere som ønsker å lære nye ting og utvikle seg både som person og idrettsutøver.

HENRIK SKOGVOLD

Vg3 / Fotball

Jeg valgte WANG fordi det er det mest optimale for meg som toppidrettsutøver inn mot klubbhverdagen. Her får jeg tilrettelagt slik at jeg får bedre spesifikk trening (morgenøkten) og i tillegg er klar for ny klubb økt på ettermiddagen. Det er også gøy å være del av en toppidrettskultur.

Jeg trives på WANG fordi det er spennende å lære om andre idretter som har samme mål som deg. Her går også mange av mine beste venner fra idretten.

SIMEN GLØGÅRD STENSRUD

Vg2 / Langrenn

Hovedgrunnen til at jeg valgte WANG var muligheten til å kombinere idrett og skole på et høyt nivå. Her fant jeg fort ut at WANG hadde det beste tilbudet. WANG ønsket også å tilret telegge slik at jeg kunne fortsette med både langrenn og friidrett, istedenfor å velge slik man må nesten alle andre steder.

Det som gjør at jeg trives på WANG er et godt klassemiljø, alle snakker med alle, og vi deler kunnskap og erfaringer fra hverandres idretter. Vi har engasjerte, motiverte og forståelses fulle lærere, I tillegg har vi trenere på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør at vi elever får en spennende skole- og treningshverdag.

15 //
/ ELEVER PÅ WANG /

PRAKTISK INFORMASJON

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle nye elever er 1. mars. Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 er 1. februar. Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

Hvordan søke

Elektronisk søknadsskjema finnes på våre nettsider www.wang.no.

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg: • Halvårsvurdering gitt desember/januar • Uttalelse fra klubb, trener, krets og/eller forbund med beskrivelse av kandidatens ferdigheter.

NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte skolenivå skal alltid ettersendes.

Opptak

Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement.

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Skolepenger 26.200 kr pr. skoleår Skolepengene for skoleåret 2023/2024 utgjør 26.200 kr. (med forbehold om justering før skolestart). Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding til skolen. Elever som har begynt på skolen og eventuelt vil si fra seg plassen i løpet av høstsemesteret, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene. Elever som slutter etter 1. januar må betale hele summen.

Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, skole PC, lærebøker, treningstøy fra Nike, og leksehjelp. For mer informasjon om skolepenger, se: www.wang.no

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifi serer for lån og stipend hos Lånekassen etter gjeldende retningslinjer.

Pc

Elevene på Vg1 får utlevert PC for personlig bruk de tre årene de går på WANG Toppidrett.

Skolestart

Skolestart kan være noe tidligere i august enn for offentlige skoler. Nærmere infor masjon kommer.

16 //
/ WANG TOPPIDRETT /

(30

Toppidrettstimer (9 t/uke)

uketimer

(15 timer/uke)

(10 t/uke)

Fra eget programområde.

Valgfritt programfag/

(5 t/uke)

Kan velges fra begge

+ Toppidrettstimer (10 t/uke)

uketimer totalt

=

(15 timer/uke)

+ Programfag (10 t/uke)

Fra eget programområde.

innenfor samme

som Vg2.

Valgfritt programfag/ språkfag (5 t/uke)

Kan velges fra begge programområder.

+ Toppidrettstimer (10 t/uke)

uketimer totalt

VG 1 4 t Norsk 5 t Engelsk 5 t Matematikk 5 t Naturfag 3 t Samfunnsfag 2 t Geografi 4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving = Fellesfag
timer/uke) +
= 39
totalt VG 2 4 t Norsk 3 t Matematikk 2 t Historie 4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving = Fellesfag
+ Programfag
+
språkfag
programområder.
= 40
VG 3 6 t Norsk 4 t Historie 3 t Religion 2 t Kroppsøving = Fellesfag
Må være
programfagenhet
+
40
Alle elevene må ha matematikk i minst 2 år. I Vg1 velger elevene om de skal ha teoretisk (T) eller praktisk (P) matematikk. 17 //
Foto: Harald Gründel

Programfag for realfag

Noen videre studier, som for eksempel medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag. På WANG Toppidrett tilbyr vi realfagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi.

PROGRAMFAG

PROGRAMFAGENHET

Matematikk R1

Matematikk R2 (bygger på Matematikk R1)

Matematikk S1 Matematikk S2 (bygger på Matematikk S1)

Kjemi 1 Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1) Fysikk 1 Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1) Biologi 1 Biologi 2 (bygger på Biologi 1)

Matematikk R (for realfag): Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk på 3 timer i Vg2.

Programfag for språk, samfunnsfag og økonomi

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet. På Romerike tilbyr vi et bredt utvalg fag innenfor programområdet.

Matematikk Samfunnsøkonomi

PROGRAMFAG

Fysikk Markedsføring og ledelse

PROGRAMFAGENHET

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 (bygger på Markedsføring og ledelse 1)

Rettslære Engelsk

Kjemi Biologi Psykologi Politikk, individ, samfunn

Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 (bygger på Samfunnsøkonomi 1) Rettslære 1 Rettslære 2 Psykologi 1 Psykologi 2 Engelsk 1 Engelsk 2 Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap eller politikk og menneskerettigheter

TIMER/UKE TIMER/UKE 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5 t 5t 5 t 5 t 5 t 5t 5 t 5 t 5 t
18 //

Studiespesialiserende utdanningsprogram

Krav til timetall og fagsammensetning: For å få vitnemål og generell studiekompe tanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3. (Timetallet er oppgitt i 45 minutters enheter per uke).

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å plan legge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foresatte.

Vg2 og Vg3

Elever ved WANG Toppidrett Romerike velger to eller tre programfag i Vg2. Det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagene fra Vg2 til Vg3.

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1.

19 // / FAG OG TIMEFORDELING /
Foto: Harald Gründel Foto: Harald Gründel
Opptak Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt. Hvordan søke Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon rundt søknad finner du på nettsiden. www.wang.no 1.mars Søknadsfrist for alle nye elever. 1. februar Intern søkefrist til Vg2 og Vg3. Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert skoletrinn SØK HER www.wang.no WANG Toppidrett Romerike @wangtoppidrettromerike KONTAKTINFORMASJON WANG TOPPIDRETT ROMERIKE Rektor/Daglig leder: Gina Christine Kveen Assisterende rektor: Marit Dovland Lund Toppidrettssjef: Kristian Hammer / 480 23 339 / kristian.hammer@wang.no Her finner du oss: Snøkrystallen 11, 1470 Lørenskog Kontortider: Mandag-fredag 08.00-15.00 Telefon: 67 20 66 68 E-post: romerike@wang.no For mer informasjon: www.wang.no/romerike