Page 1


for en bedre kommune

med en folkeskole, der giver dygtige og dannede elever Vores børn er vores fremtid, og de skal kunne klare sig i en verden, der er i konstant udvikling. En verden, der har højere krav til de kommende voksne end nogensinde før, en verden, hvor én tanke kan deles med hele verden på ét sekund, og en verden, der bliver mere og mere koncentreret omkring individet på trods af, at vi ved, at mennesker er stærkere og opnår mere i samarbejde med hinanden. Derfor skal vores børn udrustes til at navigere i de udfordringer den aktuelle verden giver. De skal have sans og forståelse for demokratiet og dets virke, og derfor skal undervisningen arbejde rundt om dannelsestanken og dermed sikre, at børnene bliver hele mennesker med samfundsforståelse.

Børn skal have lyst til at lære, og derfor skal de have erhvervsrettet undervisning, så de forstår dels formålet med skolegangen og de enkelte fag og dels sammenhængen mellem skole og erhverv. Alle skal være med. Derfor må opgaven med inklusion i folkeskolen ikke fejle. For gør den det, vil det ikke alene gå ud over de, der har det svært, det vil også gå ud over klassen som helhed, og så gør vi de stærke elever svage, og det er helt forkert. De svage elever skal gøres stærke samtidig med, at de stærke elever gøres stærkere. Dette kan vi kun give dem, hvis vi har fagligt stærke skoler. Derfor skal vi lave en fremtidssikret skolestruktur, hvor små skoler, der ofte har svært ved at tiltrække lærere, må lukkes til fordel for større og stærkere skoler, der er billigere i vedligeholdelse og dermed giver flere penge til undervisning.


#1 // Spidskandidat

Dan Arnløv

Vejle kommune har været rigtig meget i medierne, desværre ikke med positive historier, hvoraf de mest omtalte er Havnesagen og Handicapcentersagen. Jeg har haft en meget aktiv rolle i at afdække disse sager. Ikke fordi jeg ser min politiske rolle som oprydder, men fordi jeg ikke kan ikke se bort, når jeg opdager uordenlighed. Men Vejle er bestemt ikke kun disse uheldige sager. Vejle er meget mere - nemlig en stærk kommune med perfekt placering og rigtig god infrastruktur. Vi har mange ressourcestærke borgere og mange gode virksomheder, men jeg tror på, at det kan blive endnu bedre. Vejle skal være kendt som kommunen, der giver alle mulighed for at have et aktivt idrætsliv - for det holder folk glade og sunde, og det tiltrækker nye indbyggere, at der er idrætsformer til alle. Derfor er det vigtigt med investeringer i idrætsområdet. Vi skal klimasikre vores fodboldbaner og modernisere vores idrætshaller så de er mere fleksible og klar til fremtiden. Vejle ligger lavt på Dansk Industris rangliste, og der sælges næsten ikke jord til nye virksomheder i kommunen. Det skal vi ændre ved en målrettet indsats. Vejle kommune er nødt til at sende et klart signal til erhvervslivet - vi vil vækst i Vejle kommune. Derfor skal vi helt have fjernet erhvervsskatten dækningsafgiften, og vi skal fjerne byggesagsgebyrerne, det har mange af vores konkurrende nabokommuner allerede gjort. Dan er byrådsmedlem og vores spidskandidat til kommunalvalget i 2017. Spidskandidaten er nummer 1 på vores opstillingsliste. Dan er 40 år, formand for Kulturudvalget og medlem af Økonomiudvalget.


for en bedre kommune

med Vejle som fremtidssikret handelsby

Vejle er kommunens største by og hele kommunens vækstdynamo - begunstiget af en fantastisk beliggenhed, der gør, at mange ting kommer lettere til Vejle end til så mange andre byer, og dét må aldrig blive en sovepude.

En af Vejles største styrker er det meget stærke handelsliv, der er centreret om den meget stærke gågade. Denne styrke er ingen selvfølge. Vi ved fra andre byer at få fejlbeslutninger kan vende udviklingen negativt i løbet af kort tid.

Verden forandrer sig, og vi skal ikke forvente, at vores placering automatisk bringer vækst og jobs. Vi skal slås mere og hårdere for, at tingene kommer til Vejle.

Analyser viser store udfordringer for Vejles detailhandel. Derfor skal vi skaffe os grundig viden om udviklingen for detailhandelen i Vejle. Der skal laves en tilbundsgående analyse af fremtidens detailhandel i Vejle såvel som i centerbyerne.


for en bedre kommune

hvor Solhjulet og Skulpturbyen betyder et stærkt Give brand

Give er en by med muligheder, med god infrastruktur, masser af erhvervsjord, et stærkt og aktivt foreningsliv, en stærk og stor skole og et helt nyt flot kulturhus med bibliotek. Give har et blomstrende handelsliv og er et godt sted at bo, både for borger og virksomheder - og det skal vi være bedre til at fortælle.

Der skal i den nærmeste fremtid udarbejdes udviklingsplaner for Søndermarkshallen og Ikærhallen, så de kan bringes ind i fremtiden. Solhjulet og Skulpturbyen skal være vores løftestang i branding af Give og skal på sigt kædes sammen med en stærk udstilling om Pilkmosehjulet på Give Egnens Museum, en opgave Vejle kommune bør tage aktivt del i.


for en bedre kommune

hvor forbedrede erhvervsvilkår skaber jobs

Erhvervslivet er det økonomiske fundament i vores samfund, og vi er afhængige af de jobs, som virksomhederne skaber. Derfor skal ehvervslivet have de bedste vilkår for at drive deres forretning. Derfor og fordi vi ved, at det ofte er de sidste marginaler, der afgør, hvor en virksomhed slår sig ned, skal vi fjerne både byggesagsgebyrerne og dækningsafgiften og dermed sende et klart signal til nye virksomheder – Velkommen til Vejle. Det vil også sætte gang i salget af erhvervsjord til nye virksomheder. Et salg, der har stået stille alt for længe - og netop her er et meget stort vækst- og jobpotentiale.

Det kræver en ny tilgang, hvor den nuværende strategi med ét udenbys mæglerfirma skal opgives, og i stedet skal de mange lokale mæglere med lokalkendskab have muligheden. Vi skal selvfølgelig ikke binde virksomheder til sociale klausuler, hvor der stilles krav om et bestemt antal lærlinge, for at en virksomhed kan byde på en opgave. Det vil også kræve en enorm investering i kontrol og administration, og de penge er meget bedre brugt på reel velfærd.


#2 // Topkandidat

Kim Hesel

Jeg ønsker en by og et bystyre, der sætter ordentlighed i centrum og tager borgerhenvendelser seriøst således, at der er grobund for forståelse og tillid. Et bystyre, hvor vi arbejder for brede beslutninger, gerne over midten af byrådet, og hvor vedligehold er vigtige end monumenter. Hellere få lappet hullerne i vejene og tømt tagbrønde og afløb end bygge nye haller. Vores erhvervsliv skal serviceres hurtigt, billigt og effektivt og dækningsafgiften skal fjernes sådan, at vores erhvervsliv er konkurrencedygtig med vore nabobyer. Alt sammen for, at vi dels kan beholde arbejdspladserne i Vejle, dels for at der skabes så mange nye arbejdspladser som muligt. Kommunens ansatte skal udsættes for mindre kontrol og mere tillid, så deres tid bliver brugt effektivt til det, de reelt er ansat til og ikke på skemaudfyldning. Vi skal sætte krav til kvaliteten af nybyggeri og/eller ændringer, for det er generationerne efter os, der skal leve med det - helt generelt skal vi på alle områder fremme de langsigtede løsninger frem for de kortsigtede. Ikke mindst, skal vi have en ordentlig og værdig ældrepleje. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vores forældre og bedsteforældre ikke kan komme i bad når de ønsker det, og at de ikke får en ordentlig, sund og velsmagende mad. Helt grundlæggende skal tankegangen være, at kommune er til for borgerne - ikke omvendt. Kim er vores topkandidat til kommunalvalget i 2017. Topkandidaten er nummer 2 på vores liste og dermed den, der kommer lige efter spidskandidaten. Kim er 52 år, gift med Lena Hesel. Sammen har de 4 børn i alderen 16-24 år. Kim er uddannet ejendomsmægler, og driver i dag, sammen med Lena, erhvervsejendomsmæglerfirmaet Hesel Erhverv, hvor de lige har fejret 20 års jubilæum. Kim stillede op for første gang i 2013 og er i øjeblikket 1. suppleant.


Bladet her har til formål at fortælle om nogle af vores politiske visioner - vores pejlemærker for, hvad vi arbejder hen imod. Vi arbejder for en borgerlig Vejle Kommune med konservative værdier som ordentlighed, ansvarlighed og respekt. Det gør vi under overskriften: for en bedre kommune - kun sammen kan vi gøre Vejle til en endnu bedre kommune. Og vi vil gerne have dig med i vores fællesskab - et fællesskab for en bedre kommune, hvor borgerne er i centrum. En kommune, hvor erhvervslivet har gode vilkår og hvor gode idrætsmuligheder, et rigt kulturliv og fokus på familiernes behov som for eksempel ordentlige børnepasningstilbud, en god folkeskole og god og anstændig ældrepleje skaber rammerne for, at vi alle kan leve et rigt, dejligt og lykkeligt liv.


for en bedre kommune

hvor familier fortsat finder Børkop og Brejning attraktiv

Børkop og Brejning området er en bosætningsmagnet - den smukke natur og gode beliggenhed tiltrækker rigtig mange af kommunenes tilflyttere. Det er det område i kommunen, der har den absolut største procentvise befolkningstilvækst og det stiller krav til infrastrukturen.

Derfor skal vi være på forkant med udviklingen og i tide investere i nye dagsinstitutioner og skoleudbygninger, så vi ikke igen kommer til at presse vores eksisterende skoler og børnehaver udover det acceptable. Med så stor tilvækst af børnefamilier i et område er det også vigtigt, at området har aktiviteter for børn og unge samt, at der skabes gode rammer for et stærkt handelsliv.


for en bedre kommune

med en infrastruktur der gør det nemt at komme rundt i Jelling

En forandret by med en kulturhistorisk turistmagnet. En by med nye store boligområder, der skyder op i byens udkant, En by med en bymidte, der er blevet voldsomt forandret af Unesco momumentområdet. En by, der ikke bare er en by, hvor mennesker har sin dagligdag, men en by, som har hele landets historie i sin baghave. Vi skal være stolte over udviklingen i Jelling, men vi skal også huske, at mange har deres hverdag

i Jelling, og at deres dagligdag skal fungere, og derfor skal vi med realistiske investeringer løse de infrastrukturmæssige udfordringer, der fortsat er i Jelling midtby. Der mangler aktiviteter for børn i midtbyen, og det skal vi løse inden for de kommende år. Jelling skal være en levende by for både beboere og besøgende.


Formandsarbejdet har været spændende at komme i gang med, og med den nye opbygning af bestyrelsen med et forretningsudvalg, der varetager de daglige opgaver, og en flok entusiastiske bestyrelsesmedlemmer med fordelte ansvarsopgaver, giver det en øget dynamik og handlekraft, så vi føler os helt klar til at kaste os over opgaverne. Vi er den daglige sparringspartner for vores valgte politiker(e) og kandidater, og sammen arbejder vi på at øge synligheden af den konservative politik. Det vi vil have fokus på er selvfølgelig at få et godt valg til kommunalvalget 2017 og til folketingsvalget, når det kommer engang - vi vil gøre vores til at vinde de tabte mandater tilbage! Det vil vi gøre ved at stille med et kompetent og godt sammensat kandidathold og en knivskarp kampagne. En anden ting vi også vil have fokus på er at gøre vælgerforeningen mere levende og tiltrækkende. Det vil vi gøre via medlemspleje i form af spændende arrangementer, mulighed for at deltage i følgegruppen - hvis man vil involvere sig lidt mere i politikken, og ved at lægge arrangementerne i forskellige dele af kommunen - gerne med medlemmernes hjælp. Vi får brug for hjælp og mange hænder fra nu af – så har du lyst til at være med, så kontakt mig endelig på lena@konservative-vejle.dk

Lena er 48 år, gift med Kim Hesel. Sammen har de 4 børn i alderen 16-24 år. Lena er oprindelig bankuddannet, senere uddannet ejendomsmægler, og driver i dag, sammen med Kim, erhvervsejendomsmæglerfirmaet Hesel Erhverv, hvor de lige har fejret 20 års jubilæum. Lena har siddet i vælgerforeningens bestyrelse i 4 år og haft posten som sekretær, næstformand og er nu formand.

Formand

Lena Hesel


for en bedre kommune

med ordentlig trafikafvikling og klimasikring af Vejle

Vi er afhængig af fremkommelighed i Vejle by, men vores trafiksystem er uhyre sårbart. Er der kø på E45, bryder trafikken sammen. Er blot én vej lukket, kan det mærkes i hele byen. Trafikkaos koster tid og penge og er på godt jysk: træls. Vi vil have gennemanalyseret trafikken i Vejle, så vi kan lave en langsigtet og holdbar helhedsplan for, hvordan trafikafviklingen i Vejle bliver bedst mulig.

Vejle har en naturgiven udfordring: Byen ligger lavt og er dermed sårbar overfor oversvømmelser. Vi kan ikke leve med, at store dele af midtbyen står under vand fra tid til anden. Derfor skal vi afsætte midler til klimasikring - og der findes allerede gode forslag til hvordan. Lige fra en dæmning over fjorden til små, men innovative tiltag med stor effekt. Nu kræver det blot at politikerne er klar til at prioritere opgaven. Det er vi.


for en bedre kommune

hvor vi giver vores forældre og bedsteforældre den omsorg og pleje de fortjener Vores forældre og bedsteforældre har givet os og vores børn en helt fantastisk og unik gave: Danmark. De har slidt og slæbt med hårdt arbejde for at skabe det samfund, vi har i dag. Til dem skal vi sige: "Tak for Danmark, tak for velfærden" ved at vise vores forståelse for de behov, som opstår, når kroppen ikke længere selv kan og sikre, at de får en

Vil du det samme som os?

anstændig behandling med en empatisk forståelse. Det gør vi ikke idag. Men det skal vi gøre fremover. Derfor skal vores forældre og bedsteforældre have tilbud om hjælp til at komme i bad minimum to gange ugentligt, tilbud om at komme ud i det fri og tilbud om hjælp til rengøring hver fjortende dag.

Meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab - det koster kun 100,- kr. det første år og efterfølgende 350,- kr. årligt Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1272 eller på konservative-vejle.dk På hjemmesiden kan du også læse mere om partiet.


for en bedre kommune

med større fokus på børnefamiliernes behov Børn har krav på fritid - tid de kan bruge på sport, fritidsliv og sammen med deres familie.

sammen, lige så meget er det helt afgørende, at forældre kan få deres børn passet, når de arbejder.

Det har skolereformen desværre med en alt for lang skoledag sat sin begrænsning for og det endda uden, at den længere skoledag har givet mere kvalitet i undervisningen.

Det er helt afgørende, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til byerne, og for tilflyttere er det helt afgørende, at deres hverdag kan fungere fra dag et.

Tværtimod er lektiecafeerne mere opbevaring end undervisning. Derfor ønsker vi at forkorte skoledagen og i stedet give muligheden for at indføre tolærerordning. Lige så meget som vi ønsker, at forældre og børn har mulighed for at være

Konservative

Kvinder

i Vejle

Derfor ønsker vi garanteret børnepasning fra dag et - og med færrest mulige lukkedage. Antallet af lukkedage skal afspejle borgernes behov – ikke institutionernes. For at skabe bedre by- og handelsoplevelser skal der desuden være fokus på aktiviteter for børn i byrummene.

Som et supplement til Vælgerforeningen, har vi i Vejle foreningen ”Konservative Kvinder i Vejle og Opland”. Som navnet antyder er det en del af partiets landsdækkende kvindeorganisation, hvor konservative kvinder i mange år har mødtes. Vi mødes 5 gange årligt, og møderne er både af social og politisk karakter. Har du have lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte formand Hanne Lund for yderligere oplysninger på tlf. 20 45 64 22 eller e-mail lundegeskov@gmail.com


for en bedre kommune

hvor turisme mulighederne i Egtved udvikles

Egtved er fantastisk natur med en perlerække af kulturhistoriske steder. Det giver Egtved nogle unikke turismemæssige potentialer som skal forløses i de kommende år. Der er arbejdspladser i turisme, og turisterne er allerede i området, for attraktioner som Legoland, Givskud Zoo og Kongernes Jelling trækker mange turister til. Det er vigtigt, at vi får alle disse turister til også at tage en tur forbi Egtved.

Der er allerede igangsat et meget spændende projekt, der skal udvikle Egtved Pigens grav til et udstillingssted med høj kvalitet, som kan tiltrække turister til området - men det er slet ikke nok. Tørskind grusgrav, Ravningbroen, Vingsteds historiske værksted, Bindeballe købmandsgård og de mange andre vidunderlige steder skal knyttes sammen formidlingsmæssigt og markedsføres samlet, så vi får fuld effekt af det store turistpotentiale og dermed arbejdspladser og vækst til Egtved området.


For en bedre kommune // #KV17  

Bladet her har til formål at fortælle om nogle af vores politiske visioner - vores pejlemærker for, hvad vi arbejder hen imod. Vi arbejder...

For en bedre kommune // #KV17  

Bladet her har til formål at fortælle om nogle af vores politiske visioner - vores pejlemærker for, hvad vi arbejder hen imod. Vi arbejder...

Advertisement