__MAIN_TEXT__

Page 1

Valgavisen Konservative visioner for din kommune!

Sammen er vi stærkere end hver for sig

Vores borgmesterkandidat Gert Jørgensen vil fortsat arbejde for en positiv udvikling samt tryghed for alle aldre i hele vores kommune

SORØ KOMMUNE Haverup . Pedersborg . Broby . Dianalund . Fjenneslev . Frederiksberg . Lynge . Munke Bjergby Slaglille Bjernede . Niløse . Nyrup . Ruds Vedby . Stenmagle . Skellebjerg . Sorø . Stenlille . Tersløse . Vedde

Den Konservative Vælgerforening i Sorø – www.konservativesoroe.dk


Kære Læser Den 1. januar 2014 blev en ny start for udviklingen af vores historiske, kulturelle og naturskønne Sorø Kommune. Sorø Kommune fik et nyt flertal med vores konservative borgmester Gert Jørgensen i spidsen. Hermed var startskuddet givet til arbejdet hen imod en kernesund udvikling af vores kommune – såvel velfærdsmæssigt som økonomisk. Arbejdet startede dag ét med at rette fokus på en positiv udvikling gennem borgerinddragelse, jobskabelse og bosætning – og dermed et levende lokalt ejerskab. Vigtige områder, som er afgørende, hvis man – som vi – ønsker at udvikle en kommune i fællesskab. En sund økonomi og borgerinddragelse er forudsætninger for, at vi kan levere en god velfærd til borgerne i en mindre kommune som Sorø, og for at kunne udvikle hele kommunen ved hjælp af bl.a. lokale bosætnings- og helhedsplaner. Der er blevet sat fokus på at forbedre erhvervslivets rammevilkår. Sorø Kommune blev Sjællands mest erhvervsvenlige kommune i 2016 og har Danmarks bedste erhvervsimage i 2017 – det er vi stolte af. Der bliver nu set på mulighederne frem for begrænsningerne. Der er skabt mange nye arbejdspladser og dermed grundlag for flere indbyggere i kommunen.

Indhold: I denne Valgavis kan du læse om, hvad vi konservative har opnået i den forgangne byrådsperiode, og hvad vi har i tankerne for de næste fire år. Den Konservative Vælgerforening anbefaler, at du stemmer på vores borgmesterkandidat Gert Jørgensen. Gert har sammen med flertalsgruppen taget ansvar og stået i spidsen for, at vi nu har en kernesund økonomi og dermed fundamentet for en tilfredsstillende velfærd til borgerne og en positiv udvikling i hele vores dejlige kommune. Gør din stemme gældende og stem personligt på Gert Jørgensen på liste C den 21. november – det fortjener vores kommune – valget er dit! Christen Galsgaard Formand for Vælgerforeningen

Borgmesterkandidat Gert Jørgensen har ordet . . . . . . . . . 3 ••• Hvad ville C arbejde for i perioden 2014-17 . . . . . . . . . . . . 4-9 ••• Kandidaterne . . . . . . . . . . . . . . . 10 ••• Visionerne for 2018-2022: ••• Borgerinddragelse . . . . . . . . . . . 11 ••• Kernesund økonomi . . . . . . . . . 12 ••• Det gode borgerskab . . . . . . . . . 13 ••• Fremtidssikret dagtilbud . . . . . 14 ••• Løft af folkeskolen . . . . . . . . . . . 15 ••• Unge-indsats . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ••• Tryghed i alderdommen . . . . . . 16 ••• Foreningerne . . . . . . . . . . . . . . . 17 ••• Grøn kommune . . . . . . . . . . . . . 19 ••• Handicappolitik . . . . . . . . . . . . . 20 ••• Danske veteraner . . . . . . . . . . . . 20

Christen Galsgaard

Alt for mange borgere blev tidligere fastholdt i offentlig forsørgelse. Nu har kommunen meget få ledige og et velfungerende Jobcenter. Vi har sat gang i udviklingen af nye boligområder. Der er planlagt for mellem 250-300 nye boliger. Sorø Kommune har i dag et rekord højt indbyggertal, ligesom meget andet positivt er sket og er på vej. For vores borgmester Gert Jørgensen – og de øvrige Konservative kandidater handler det ikke alene om orden i økonomien. Det handler i høj grad også om velfærd, nærvær, tryghed, samarbejde, fællesskaber, organisering, tage ansvar, ordentlighed og sund fornuft. 2

I byrådet vil jeg arbejde for: • Arbejdspladser • Infrastruktur • Vedvarende uddannelse

Gert til Krondiamantbryllup hos Margit og Walther Hakon Lund i Nyrup. Walther har lavet Sorø Kommunes borgmesterkæde. I forbindelse med besøget blev kæden tilpasset og justeret. Gert har deltaget i over 450 mærkedage og bryllupper efter sin tiltræden som borgmester.


Borgmester Gert Jørgensen har ordet: Det har været en meget stor glæde og spændende oplevelse for mig at være borgmester for alle borgere i Sorø Kommune siden 1. januar 2014. Jeg har i mange forskellige sammenhænge mødt rigtig mange borgere – nye som gamle – i hele kommunen. Det har givet mig en fantastisk indsigt i hele kommunens historie, og om hvordan borgerne ser på kommunens muligheder og udfordringer. Jeg har også været glad for at repræsentere vores kommune i forskellige sammenhænge og er i dag stolt over, hvad vi i fællesskab har skabt i Sorø Kommune indtil nu.

Annette og Gert sammen med børnene Malene, Marcus og Mie samt børnebørnene Vega og Nova – sommeren 2017.

Flere i den kommunale organisation og på det politiske niveau havde ikke tidligere stået i denne situation. I 2015 blev det ikke lettere. Flere års historiske uregelmæssigheder blev bragt for dagen af revisionen, og det var nødvendigt med drastiske tilpasninger af budgetterne, hvis Sorø Kommune skulle forblive selvstændig.

Siden 2016 er det gået fremad Vi har øget de kommunale indtægter, så vi har kunnet tilbageføre besparelser, ligesom kernevelfærden har fået flere ressourcer.

Annette og Gert til Dronning Margrethes 75 års fødselsdagsfest i Århus i 2015.

Borgerinddragelse og frivillighed har i mange forskellige sammenhænge bidraget til, at visionerne for udviklingen af vores kommune er blevet realiseret med stor succes. Der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab kan løfte mere end hver for sig. Dette, vel vidende, at vi ikke har haft mulighed for at imødekomme alle ønsker og synspunkter fra borgere og interessenter. Men sådan fungerer demokratiet nu engang. Jeg ønsker at fastholde og udbygge borgerinddragelsen fremadrettet.

En svær start

Starten som borgmester i 2014 var dog ikke let. For de fleste kom det som et chok, at Sorø Kommune skulle have en ny borgmester.

Der er nu skabt et sundt og positivt fundament for Sorø Kommunes fremadrettede udvikling. Vi er stoppet med at modtage statstilskud som en særligt vanskeligt stillet kommune. Vi kan nu afdrage på gammel gæld og investere i fremtiden. Tilpasningen af budgetterne i tide og stigningen i egne indtægter, efter at flere er kommet i beskæftigelse gør, at vi sammenlignet med andre kommuner har et acceptabelt serviceniveau på vores kernevelfærdsområder. Når vi er lykkedes med dette til trods for, at budgetterne er blevet reduce­ret, så skyldes det i høj grad en effektiv administration, dygtige og engagerede medarbejdere, en stram budgetstyring, og at det kommunale sygefravær er reduceret væsentligt. Alene i 2016 faldt sygefraværet med 15 pct. Dette fald er fortsat ind i 2017. Medarbejderne føler sig trygge, når der ikke hele tiden skal findes besparelser pga. økonomiske ubalancer, som det har været tilfældet lige siden, kommunen blev sammenlagt i 2007.

Der er nu behov for færre v­ ikarer, og borgerne møder nu oftere de samme personer, når de m ­ odta­ger hjælp i dagligdagen. Medarbejder­nes arbejdspladsvurderinger udvik­ler sig også i en positiv retning, hvil­ket jeg er rigtig glad for. Den konservative byrådsgruppe ønsker at fastholde fokus på, at vores eksisterende virksomheder får de bedste rammer til at kunne udvikle sig, ligesom vi vil fortsætte med at tiltrække nye virksomheder til kommunen. Begge dele med henblik på at skabe flere arbejdspladser og mere bosætning. Jeg har flere gange hørt, at det går godt i hele Danmark, så den meget positive udvikling i Sorø Kommune ikke er noget specielt. Hertil har jeg kun at sige. Det er korrekt, at det flere steder går i en positiv retning – og det er rigtig godt. Men i Sorø Kommune går det bare endnu bedre end i mange andre kommuner. Ja – vi kan vel bare se over kommunegrænserne og se, hvordan det kan gå, hvis man ikke har fokus på en økonomi i balance. Jeg er glad for at være genvalgt som borgmesterkandidat og vil fortsat arbejde 100% for alle kommunens borgeres tryghed og bedste. Det nye byråd skal i starten af 2018 ajourføre kommunens visioner med henblik på at fastholde den positive udvikling. De Konservative vil fortsætte med at holde »snuden i sporet« og arbejde videre med de mange visioner, som har bidraget til den positive udvikling – ligesom der naturligvis er ting, som vi altid kan gøre bedre. Gert Jørgensen Borgmester 3


Stem på liste C – hvis du ønsker, at ting skal ske. I fællesskab løfter vi mere end hver for sig. Op til sidste kommunalvalg i 2013 kunne du læse i De Konservatives valgavis, hvad vi ville arbejde for i byrådet. Visioner og tanker som dengang – i vores øjne – ville bidrage til en positiv udvikling af hele Sorø Kommune. Her kommer 30 eksempler på, hvad vi bl.a. ville arbejde for og med hvilke resultater: 1) Vi ville arbejde for bedre faglige resultater og trivsel i kommunens folkeskoler. Vores faglige resultater lå tidligere under landsgennemsnittet til afgangsprøverne – nu ligger de over. Vi fornemmer en positiv udvikling på alle kommunens folkeskoler. 2) Vi ville arbejde for en styrket borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af hele Sorø Kommune. Udviklingen skulle i første omgang ske gennem realiseringen af helhedsplaner for de større bysamfund og naturlige knudepunkter i hele kommunen. Helhedsplanerne har bidraget meget positivt til udviklingen af hele kommunen, og har givet gode og positive erfaringer med den lokale borgerinddragelse i Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund. En proces, som skal udvikles og fortsættes fremover. Analyser af stationsområdet på Frederiksberg og Alsted Fjenneslev er iværksat. 3) Vi ville arbejde for balance i økonomien. Vi har skabt en kernesund økonomi i balance. Vi kan nu afdrage på kommunens gæld, styrke kernevelfærden, forblive en selvstædig kommune og samtidig udvikle den i en positiv retning. Der vil dog til stadighed komme løbende udfordringer. 4) Vi ville arbejde for et bedre erhvervsklima i Sorø Kommune. Sorø Kommune blev udnævnt til årets højdespringer i Dansk Industris analyse af erhvervsvenlighed i Danmark i 2015. I 2016 blev vi Sjællands mest erhvervsvenlige kommune, og i 2017 har vi fået Danmarks bedste erhvervs­ image. Vi ønsker at se mulighederne frem for begrænsningerne i en konstruktiv dialog med erhvervslivet. Sorø Erhverv og Erhvervsudviklingsrådets sparring og konstruktive råd har i den forbindelse været uvurderlig. 5) Vi ville arbejde for at tiltrække erhverv og skabe flere private arbejdspladser. Sorø Kommunes gode erhvervsklima har medført en markant stigning i antallet af private arbejdspladser. Både blandt eksisterende og nyetablerede virksomheder i kommunen.

4

6) Vi ville arbejde for et bedre og velfungerende Jobcenter. Efter flere år med store underskud og mange borgere på overførselsindkomst er udviklingen vendt. Rekord mange borgere er nu selvforsørgende, og dialogen mellem erhvervslivet og Jobcentret får nu topkarakter. Sorø Kommune gør det nu bedre mod tidligere dårligere end andre kommuner på dette vigtige område. 7) Vi ville arbejde for en øget bosætning i Sorø Kommune. Sorø Kommune har nu et rekordhøjt indbyggertal. 8) Vi ville arbejde for et bredt og varieret udbud af boligformer. Der er planlagt mellem 250-300 nye boliger. Det gælder både ejer-, leje- og almennyttige boliger samt bæredygtige bofællesskabsløsninger. Der er også etableret nye boliger til handicappede medborgere på Lundebo. Første etape er ibrugtaget i 2017. 9) Vi ville arbejde for at Sorø Kommune skulle være et godt sted for børn og familier. Vi har gode integrerede daginstitutioner og dagplejere i hele kommunen, som har set de positive muligheder i den områdeopdelte organisation. Det enkelte pasningstilbud har nu mere fokus på det pædagogiske arbejde med børnene og ikke administration, indkøb og andre opgaver, som ikke handler om børnenes udvikling. Børneaktiviteter – som eksempelvis Slaraffen – samler mange børn til leg og fællesskaber. Parnas er igen blevet en magnet for børn og familier. Forbedringer af flere sports­anlæg, legepladser, skater/løbehjulsbaner medvirker også til at gøre Sorø Kommune til et godt sted for børn og familier. 10) Vi ville arbejde for en værdig og anstændig ældrepolitik. Vi har levet op til vores målsætning trods budgetreduktioner på området. En velfungerende ældrepleje og et stort fald i sygefraværet har bidraget positivt til tilfredsheden blandt vores ældre medborgere. Vi oplever i hverdagen en generel tilfredshed med kommunens serviceniveau på ældreområdet. Men der er altid ting, vi kan gøre bedre. Sorø Sundhed og Omsorg arbejder fortrinligt med tidlig opsporing og rehabilitering. Etableringen af et nyt Sundhedscenter har bidraget til et øget fokus på det borgernære sundhedsvæsen. 11) Vi ville arbejde for velfungerende plejecentre med servering af lokalproduceret mad. Sorø Kommune har velfungerende plejecentre. Institutionen Lundebo i Dianalund producerer i dag frisk veltillavet varm mad til beboerne på plejecentrene.


Børneoptog i Storgade – Slaraffen 2017.

De nye boliger på Lundebo er et af kommunens største byggeprojekter.

Flere nye borgere flytter til, og børnetallet er på vej op.

I 2017 blev der indviet en ny skater- og løbehjulsbane i Fjenneslev.

Sorø Roklubs nye træningsfaciliteter.

God fremgang i trivsel og faglighed på kommunens skoler – her ny Frederiksberg Skole med det grønne C.

Zen-Garden i Vedde mellem Dianalund og Stenlille er en fantastisk blomsteroplevelse i vores kommune.

5


12) Vi ville arbejde for, at borgerne fik en ordentlig og fair sagsbehandling. Sorø Kommune er en af de kommuner i Danmark, som begår færrest fejl i sagsbehandlingen indenfor social- og børnehandicapområdet ifølge ”tørresnoren”, hvor Børne- og Socialminister Mai Mercado hænger de kommuner ud, som har mange klagesager og hjemvisninger. Denne positive udvikling skal fortsætte.

19) Vi vil arbejde for, at stationerne bliver yderligere udviklet til et spændende og imødekommende velkomstområde for besøgende. Der er etableret spændende aktiviteter med bl.a. café i stationsbygningen på Frederiksberg. Der arbejdes også med tanker om iværksætteri og fjernarbejdspladser i området.Der planlægges endvidere for udvikling af stationsområderne i Stenlille og Ruds Vedby.

13) Vi ville arbejde for at nedbringe forbruget af centrale ressourcer i vores kommune og aflevere en bedre miljømæssig kommune til vores børn og børnebørn end den, vi overtog. Vi har nedbragt forbruget af el, vand og varme, mere end tidligere indgåede aftaler tilsagde. Der er foretaget løbende energiforbedrende investeringer i bl.a. solceller og LED-belysning. Borgernes affaldshåndtering følger kravene til øget genanvendelse i et tempo, der modvirker unødvendige investeringer – i eksempelvis alt for mange skraldespande.

20) Vi ville arbejde for tiltrækning af supermarkeder/detailhandel, hvor det vil give et bedre tilbud til borgerne samt arbejde for fastholdelse af forretningsgrundlaget for den lokale detailhandel. Aldi forventes at etablere en ny forretning i Sorø midtby. Rema 1000 har etableret sig i Stenlille. I Dianalund Centret har Aldi måtte lukke – til gengæld arbejdes der på udvidelser af både Netto og SuperBrugsen. De Konservative fik foranstaltet en ændring af lukkeloven, så detailhandlen kan have åbent i forbindelse med større lokale events som eksempelvis Store Køredag på Grundlovsdag.

14) Vi ville arbejde for en effektiv administration og dermed sikre, at så mange skattekroner som muligt gik til service til borgerne. Sorø Kommune havde den laveste udgift pr. borger til administration i Region Sjælland i 2016. Sorø Kommune budgetterer og anvender nu tæt på 100 pct. af den økonomi, vi får tildelt af staten, til service til kommunens borgere. 15) Vi ville arbejde for at fjerne særskatter for erhvervs­ livet. Dækningsafgiften er afskaffet, hvilket har medført udvidelser hos eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder til kommunen. Der er snart solgt 170.000 m2 erhvervsjord i Pedersborg Nord. 16) Vi ville arbejde for at nedbringe den høje gæld pr. borger. Vi har nu fået stoppet den usunde gældssætning, som skyldtes, at kommunen havde alt for mange udgifter i forhold til indtægter – der er nu overskud til også at afdrage på den gamle gæld og investere i fremtiden. 17) Vi ville arbejde for et bredere samarbejde i byrådet. I den forgange byrådsperiode har 70 pct. – svarende til seks af de partier som er repræsenteret i byrådet – været med i et budgetforlig. Tidligere var det som regel kun to partier, der indgik i budgetforligene. 18) Vi ville arbejde for, at samarbejdet i byrådet skulle være præget af åbenhed og ordentlighed. Alle byrådets partier har været indbudt til visionsmøder om udviklingen af vores kommune og til åbne budgetforhandlinger. Tonen i byrådet har været præget af ordentlighed.

6

21) Vi ville arbejde for at opretholde mest mulig kollektiv trafik i kommunen og fortsat være en attraktiv pendlerkommune. Vi har kæmpet bravt for Høng-Tølløsebanens overlevelse, ligesom der er investeret i opretholdelse af bustrafikken i kommunen. Vi bakker altid Pendlerklubben op omkring halvtimes drift og andre pendlervenlige tiltag. Etablering af flere P-pladser ved stationen på Frederiksberg er bare et af dem. 22) Vi ville arbejde for udvikling og forbedring af den trafikale infrastruktur. Rundkørslen i Pedersborg Nord er snart færdig. Endvidere arbejdes der videre med etablering af en omfartsvej ved Tersløse. Fremover planlægger vi en ny omfartsvej ved Katrineslyst/Haverup. 23) Vi ville arbejde for bedre fortove og veje i kommunen. Vi er nået langt med disse forbedringer til glæde for både gående, cyklister og bilister. Arbejdet fortsætter over de kommende år i et samarbejde med NCC og lokale entreprenører. 24) Vi ville arbejde for salg af kommunale ejendomme, hvor de ikke havde værdi for borgerne eller var udtjente, og ad den vej opnå en bedre vedligeholdt kommunal bygningsmasse. Det kommunale arbejdsareal er reduceret med mere end 35.000 m2, og et tiltrængt løft af den resterende bygningsmasse med henblik på at fastholde de kommunale aktivers værdi er godt i gang.


Vi går ind for grøn energi – men ser helst vindmøller placeret på havet.

Ny allé langs Sorø Sø – etableret i et samarbejde mellem A.P. Møller Fonden og Sorø Kommune.

Smuk solnedgang ved Vedbygaard.

Sorø Kommune bidrog med gode for­tællinger i »Danmark bliver til«.

Vi vil fortsat kæmpe for den kollektive trafik i Sorø Kommune. Her HTJ-banen ved Conradineslyst nær Ruds Vedby.

En ny café så dagens lys i Akademihaven.

7


25) Vi ville arbejde for etablering af kunstgræsanlæg i kommunen til glæde for mange idrætsudøvere og skolebørn. Der er nu etableret 3 kunstgræsanlæg i kommunen. Det takket være et konstruktivt samarbejde mellem vores foreninger, frivillige, private sponsorer og kommunen. 26) Vi ville arbejde for, at søsport og andre aktiviteter, der naturligt bør ligge tæt på søerne, også fik mulighed for dette. Der er etableret nye og bedre træningsfaciliteter for Sorø Roklub. Endvidere er der givet grønt lys for andre aktivitetsudvidelser til glæde for borgere og turister. Alt sammen i et godt samarbejde med ejeren af søerne – Stiftelsen Sorø Akademi. 27) Vi ville understøtte og arbejde for flere natur- og kulturoplevelser. Der er gennemført rekordmange kulturarrangementer af meget høj kvalitet. Sorø Kommune er blevet kendt og anerkendt for vores fantastiske natur, kultur og historie. Parnas, Danmark bliver til i TV, Store Køredag, Kyndelmisse, ABBA Koncert, Sjov i gaden og Hovsa Festival er bare nogle af dem.

29) Vi ville arbejde for at afskaffe unødvendige parkeringsafgifter på villaveje og til turister. Der gives nu ikke længere unødvendige parkeringsafgifter på villaveje og til turister, som har svært ved at forstå de lokale parkeringsregler. 30) Vi ville arbejde på at nedbringe sygefraværet og øge medarbejdertrivslen i Sorø Kommune. Sygefraværet er faldet med 15 pct. i 2016. Den positive udvikling er fortsat ind i 2017. Det betyder bl.a., at der er behov for færre vikarer. Skolebørn og ældre møder nu flere kendte ansigter. Der er frigjort mellem 6-8 mio. kr. til bedre service og udvikling af medarbejderkompetencer. Ovenstående 30 punkter er alene et uddrag af de mange forbedringer, som De Konservative har arbejdet for og gennemført i et godt samarbejde med byrådet og flertals-gruppen i perioden 2014-2017. På intet tidspunkt er der siden kommunesammenlægningen iværksat og gennemført så mange positive tiltag. Det er op til dig, om den positive udvikling skal fortsætte.

28) Vi ville arbejde for flere åbne biblioteker. Kommunen har nu to åbne biblioteker med rekordmange besøgende. Der er en ekstra god service i den betjente åbningstid – dermed tilgodeser vi også vores mange pendlerfamilier. Samtidig serviceres vores rekordhøje antal turister på bedste vis fra bykontoret på biblioteket.

Det har været en stor glæde at være borgmester de sidste 4 år.

Der har været mange indvielser i de forgange 4 år. Her Frederiksberg Skole.

Stem på liste C – hvis du ønsker, at ting skal ske. I fællesskab løfter vi mere end hver for sig. 8


Tidligere byrådsmedlem for De Konservative Ib Hahn Andersen og familie donerede i 2015 hovedparten af ­dette kunstgræsanlæg til Sorø Kommune. Æret være Ibs minde.

Sorø Roklub. Otter m/styrmand på Sorø Sø.

Teamet bag »Sjov i gaden« i Stenlille sammen med Lotte Krogh, som fik SEAS-NVEs Ildsjælepris 2017.

Borgspil i Ruds Vedby.

Filadelfia i Dianalund er fortsat et meget stort aktiv for Sorø Kommune. Vi ser frem til en spændende udvikling i fremtiden, som vi vil understøtte med bl.a. bosætningsmuligheder.

Jazzmusik i Stenlille.

Naturlegepladsen »Ej sikke leg« i Ruds Vedby er et af mange positive resultater af helhedsplanerne forskellige steder i Sorø Kommune.

9


De Konservative præsenterer et bredt og dygtigt kandidatteam Med 19 kandidater stiller De Konservative med en bred vifte af kandidater, som både indeholder erfarne politikere, men også nye ansigter. Kvaliteten er i top. Vi glæder os over at have fire kvindelige kandidater, men vi havde gerne set flere på listen. Geografisk dækker lis­ ten bredt. Vi har kandidater fra både den nordlige og sydlige del af vores kommune. Kandidatlisten indeholder både privat- og offentligt ansatte, selvstændige og en pensionist. Med dette alsidige kandidathold yder vi et bidrag til, at den nye kommunalbestyrelse i Sorø Kommune sammensættes repræsentativt. De 19 konservative kandidater til valget den 21. november er: 1. Gert Jørgensen Borgmesterkandidat 2. Bo Christensen 3. Per Hovmand

Bo Christensen

Erhvervsminister og borgmester på regionsbesøg.

4. Mogens Schwensen 5. Eva Sell 6. Janus Tarp 7. Mads K. Andersen 8. Mette Skjoldan 9. Carsten Petersen 10. Matin B. Jørgensen 11. Kristian E. Mortensen 12. Marianne Vinding 13. Christen Galsgaard 14. Jesper Danhøj 15. Vagner Pedersen 16. Magnus Jørgensen 17. Jens Munkholm 18. Torben Funck 19. Sofie Ullerup Torpegaard

at stemme på vores lokale konservative kandidat Per Hovmand. Per Hovmand stiller også op som kandidat nr. 3 til byrådet. Du kan læse mere om vores kandidaters visioner på de næste sider i denne valgavis.

Per Hovmand

Vores folketingskandidat – er Danmarks ­Erhvervsminister I byrådet vil jeg arbejde for: • Styrkelse af foreningslivet • Udvikling af by- og handelsliv • Sikre skoleveje

10

Brian Mikkelsen er De Konservatives folketingskandidat i Ringsted/Sorø Kredsen. Sorø Vælgerforening er glade for, at vi har en erfaren minister som vores folketingskandidat.

Stem lokalt til regionsvalget

Når der skal stemmes til byrådsvalget den 21. november, vil du også få udleveret en stemmeseddel til regionsvalget. Til regionsrådet vil vi opfordre til

I byrådet vil jeg arbejde for: • Styrkelse af folkeskolen • Forebyggende indsatser • Børn og unge


Hvilke visioner for Sorø Kommune har De Konservative for de kommende 4 år? Vi vil fortsat arbejde for mange af de positive tiltag, som vi har medvirket til de sidste 4 år. Vi skal tale vores kommune op og ikke ned – som nogle af vores borgere og politikere helt ubegrundet har for vane at gøre. Men vi ved naturligvis godt, at der er flere ting, som vi kan og skal arbejde på at gøre bedre. Den positive udvikling af kommunen skal ske i et tæt samarbejde med lokalråd, udviklingsråd og andre borgergrupper – som er tæt på mulighederne eller udfordringerne – og den kommunale administration og politikerne. Vi ønsker at opretholde den fantastiske energi, som frivillighe­ den bidrager med i hele vores kommune.

se kommunens udgifter til dens ind­ tægter. I forbindelse med at få styr på de uregelmæssigheder og ubalancer, som kommunen havde oparbejdet i perioden 2007-2014, har vi taget an­ svar. Det er ikke altid nemt. Men det var ikke muligt, at fastholde de alt for høje udgifter, som kommunen havde på flere områder. Da et flertal tog ansvar i tide, står vi nu i en gunstig situation, hvor vi i modsætning til andre kommuner kan undgå besparelser og endda tilføre kernevelfærden flere ressour­ cer. De visioner, vi bl.a. vil arbejde for, er ikke prioriteret, men vi har udvalgt nogle områder, som vi vil lægge ekstra vægt på. På vores hjemmeside: konservativesoroe.dk kan du læse meget mere om vores holdninger, politikker og visioner for de enkelte fagområder i Sorø Kommune.

Eva Sell

I byrådet vil jeg arbejde for: • • •

Mennesket før systemet Forebyggelse før helbredelse Ansvarlighed og borgerind­ dragelse

Vi har sikkert skuffet nogle borge­ re, da det var nødvendigt at tilpas­

Mogens Schwensen

Borgerinddragelsen skal udvikles og fortsat have høj prioritet Borgerinddragelse via et § 17, stk. 4 udvalg Vi har været rigtig glade for den store interesse, som borgerne har haft i ud­ viklingen af vores kommune.

I byrådet vil jeg arbejde for: • • •

Din lokale stemme i byrådet Forebyggende politik Reelt politisk samarbejde

Samarbejdet mellem lokalråd, udviklingsråd, borgerne, forvaltningen og politikerne omkring helhedsplaner­ ne i de større bysamfund har været en fornøjelse og forbilledlig. Alle har bidraget og deltaget konstruktivt i ar­ bejdet med stor viden og indsigt i behov og muligheder.

Ideen er her, at der åbnes op for en direkte borgerinddragelse i et til for­ målet nedsat udvalg. Et udvalg, som skal arbejde med en given opgave. Det kan være borgere med et stort lokalkendskab, stor indsigt på et om­ råde eller andet, som kan være med til at berige og forbedre det politiske beslutningsgrundlag. § 17, stk. 4 udvalgene skal være et supplement til de allerede eksisterende borgerinddragelser samt høringer etc. Det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd er eksempelvis – i nogle kommuner – erstattet af et § 17, stk. 4 udvalg.

De Konservative vil som noget nyt i den kommende byrådsperiode arbejde for borgerinddragelse via de så­ kaldte § 17, stk. 4 udvalg. 11


En kernesund økonomi og effektiv administra­ tion er forudsætningen for en god borgervel­ færd

De Konservatives grønne vækstcirkel. Skabelse af arbejdspladser skaber grobund for bosætning og dermed ind­ tægter, som bringer kommunens øko­ nomi i balance til glæde for borgerne.

Janus Tarp

I byrådet vil jeg arbejde for: • • •

Sorø – Sjællands hjerte Styrket inklusion Øget fokus på eliteidræt

En kernesund økonomi og en god budgetstyring er det bedste udgangspunkt for at give den bedst mulige velfærd til borgerne. Sorø Kommune har nu to gange siden kommunesammenlægningen været tæt på at blive sat under administration. Første gang grundet manglende budgetstyring på Social- og Sundhedsområdet, og anden gang grundet historiske uregelmæssigheder i Teknik­ og Miljøforvalt­ ningen. Begge tilfælde un­ dersteger vigtigheden af at have en sund økonomi og en god budgetstyring. Der kan pludselig opstå uforudsete udgifter eller uregelmæssigheder, som ser dagens lys. I 2017 blev vores statslige tilskud reduceret med 27 mio. kr. Det kunne ingen forudse. Her er det vigtigt at have et beredskab klar, og at man som politiker ikke bare stikker hovedet i busken uden at tage ansvar – som S, SF og Ø præsterede.

Vi vil fortsat arbejde for, at Sorø Kom­ mune skal leve af sine egne penge. Vi skal derfor blive ved med at skabe arbejdspladser og bosætning i vores kommune. Vi vil udvikle og udbygge vores erhvervsområde i Pedersborg Nord tæt på motorvejen, og der skal sættes fokus på erhvervsområderne i Dianalund og Stenlille.

Der er skabt mange arbejdspladser i Sorø Kommune – og flere er på vej.

For De Konservative er det vigtigt at tage ansvar og arbejde indenfor de økonomiske rammer, vi som kommune får tildelt. Vi ønsker ikke at ar­ bejde med ekstraordinære tilskud i de fremadrettede budgetter – som måske/måske ikke kommer. Det giver for meget usikkerhed i en kommunal organisation, når man det ene år ef­ ter det andet skal finde på nye bespa­ relser. Efter at der er skabt balance i økonomien, er trivslen blandt med­ arbejderne steget, og sygefraværet er faldet markant. Vi ønsker heller ikke at budgettere med penge fra eksempelvis kommunale grundsalg i den daglige drift – som vi har set det i S, SF og Ø’s tid­ ligere budgetforslag. En grund kan kun sælges én gang – en driftsudgift kommer som regel hvert år. Vi ønsker fortsat at arbejde for så lave administrationsudgifter som

12

muligt og vil fortsat investere i digitalisering og samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Mads Kruse­Andersen

I byrådet vil jeg arbejde for: • • •

Erhvervsvenlighed Familien Idrætslivet


Mette Skjoldan

I byrådet vil jeg arbejde for:

Den nye rundkørsel i Pedersborg Nord forventes færdig lige før jul til glæde for man­ ge borgere og erhvervslivet.

• • •

Samarbejde og netværksmøder

Sorø Erhverv, Sorø Erhvervsudviklingsråd og andre mere lokale erhvervsnetværk – som eksempelvis EDUR – skal samarbejde mere omkring erhvervsudviklingen i hele kommunen. Vi ønsker at fortsætte med netværksmøderne og understøtte udviklingen af koncepter som eksempelvis ”Lærlingenetværket” og ”Klyngesamarbejde”. Vi vil fortsætte salget af boliggrun­ de fra de kommunale udstykninger i Stenlille, Dianalund, Haverup og på Frederiksberg. Endvidere vil vi fortsætte det gode samarbejde og dialo­ gen med private investorer omkring boligudvikling flere andre steder i kommunen – herunder Ruds Vedby, Pedersborg, Sorø og Lynge.

Trivslen steg, og sygefraværet faldt med 15% i 2016 blandt kommunens ansatte til gavn for borgerne, dem selv og økonomien.

Trivsel for alle aldre Erhvervsliv, butik og iværk­ sætteri Kultur, kirke og frivillighed

Det gode borgerforløb Det kommunale system har – efter De Konservatives mening – til opgave at hjælpe den ressourcesvage borger til at genvinde kontrollen over eget liv. Men undertiden kan systemet virke modsat. Det gælder især, når systemet ikke sikrer en helhedsorienteret hjælp til borgeren, eller når systemet virker uoverskueligt for borgeren. Det sidste kan være oplevelsen, når borgerens problemer går på tværs af den måde, den kommunale organisation er opbygget på. Borgeren kan være ledig og derfor have brug for hjælp fra socialservice og jobcenteret. Men borge­ ren kan måske samtidig have et an­ det problem og derfor have brug for hjælp fra et af tilbuddene under kom­ munens sundhedscenter. Eller måske har borgerens familie udfordringer, der kræver et samarbejde med børne- og familierådgivningen. Det kommunale system vil af natur tendere mod at håndtere de forskellige problemstillinger individuelt, men måske er løsningen af ét problem en forudsætning for, at andre problemer kan løses.

Den mest effektive hjælp til borge­ ren kræver et helhedssyn på borge­ ren, og der vil uden tvivl i mange si­ tuationer kunne sikres forhøjet livs­ kvalitet og spares mange penge ved at hjælpe borgeren med udgangs­ punkt i sådan et syn. Derfor vil vi fortsat arbejde for det gode borgerforløb, der har til formål at sikre en helhedsorienteret hjælp til disse borgere. Helt konkret bliver dette håndteret ved at tilbyde borgerne en koordine­ rende sagsbehandler, der sørger for, at kommunens fagcentre koordinerer deres indsatser. I seneste periode ansatte vi en bor­ gerrådgiver til at styrke retssikkerhe­ den. Det har haft effekt, og borgernes retssikkerhed står os nær – også i en presset hverdag. Vi er meget positi­ ve overfor den nye politik for ”Mødet med borgeren”, og lægger vægt på, at vi ikke fremover gentager de mest almindelige fejl.

13


Det nye aktivitetsområde »På Banen« ved siden af Dianalund Borgerhus blev ind­viet til glæde for børn og unge. Projektet er en del af helhedsplanen for Dianalund. En borgmester må ikke have højdeskræk.

Dagtilbud med fokus på forebyggelse, tryghed, trivsel og udvikling af vores børn Vores dagtilbud i kommunen er alle i dag integrerede institutioner med såvel vuggestue- som børnehavebørn

Carsten Petersen

suppleret med både kommunale og private pasningstilbud, hvor det aldersopdelte miljø er bevaret. Morgendagens dagtilbud i Sorø Kommune skal fortsat være af særdeles høj kvalitet og kan være både kommunale som private. Vi skal som forældre være helt sikre på, at børnenes trivsel og tryghed har første prioritet. Engagerede og dedikerede pædagoger og medhjælpere er forudsætningen for børnenes trivsel og udvikling. En løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet skal derfor fortsat have høj prioritet. I 2015 var det nødvendigt at gennemføre tilpasninger på det kommunale budget, men den konservative byrådsgruppe har fulgt det overordnede princip, at ”frontpersonalet” (i dette tilfælde pædagoger og medhjælpere) så vidt muligt skulle friholdes for tilpasninger.

I byrådet vil jeg arbejde for: • Lokalsamfundene • Borgernes tryghed • Kultur og værdier

14

Områdeledelse en succes Vi valgte at reducere de administrative ledelsesopgaver på vores dagtilbud. Vi har bl.a. indført områdeledelse, hvilket har medført en reduktion af administrative og ledelsesmæssige opgaver i den enkelte daginstitution.

Med den nuværende organisation har vi sikret, at alle administrative opgaver så vidt muligt løses af områdelederne, hvorimod de pædagogiske ledelsesopgaver løses på den enkelte daginstitution. Denne struktur ønsker vi at fastholde, fordi en nedlæggelse af områdelederfunktionen vil belaste institutionslederne med administrativt arbejde. På institutionen skal lederen nemlig have maksimalt fokus på at sikre det udviklende pædagogiske miljø. Erfaringsudveksling og vidensdeling institutionerne imellem er bare en af mange nye fordele ved samarbejdet på tværs af institutionerne i de to områder.

Vi ønsker at prioritere området højt Vi ønsker fortsat fokus på forebyggelse, trivsel og tryghed. Vi vil følge ressourcebehovet i årene fremover, og om muligt tilføre målrettede penge til området, som det skete i 2016 og 2017. Dette gælder også for dagplejen. I 2018 flyttes tidspunktet for barnets overgang fra vuggestue til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Det er vi glade for. Udgangspunktet skal fortsat være barnets behov, da børn som alle andre individer udvikler sig forskelligt. Vi vil arbejde for at fastholde det meget store og positive forældreengagement.

Lad eventyret for børn fortsætte i Ruds Vedby. Regnbuen er nu også blevet en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave, ligesom skolen endegyldigt er en fasttømret del af lokalsamfundet.


Et fortsat målrettet løft af folkeskolens faglighed og trivsel Skolen er selvsagt en af de allervigtigste kerneopgaver, som en kommune skal løfte. Uden en folkeskole i verdensklasse står Danmark dårligt rus­tet til konkurrencen i en globaliseret verden. Sorø Kommune har i dag en fornuftig skolestruktur. Vi har 6 folkeskoler og 1 privatskole. Vi er glade for, at vi i Sorø Kommune kan tilbyde skolegang i både folkeskole og privatskole. I en økonomisk presset periode har vi investeret knap 150 mio. kr. i en ny Frederiksberg Skole, ligesom de øvrige skoler har fået et vedligeholdelsesløft. Alle 6 folkeskoler har sideløbende fået tilført midler til at skabe bedre faglige resultater og en bedre trivsel for både elever og lærere. Fortsat fokus på ledelse på skolerne Folkeskolen er en hjørnesten i det danske samfund, og der påhviler folkeskolen et stort ansvar for børnenes grundlæggende læring og udvikling. Det er nemlig her fundamentet for børnenes voksenliv, arbejde og almendannelse bliver lagt. Derfor er god ledelse på skolerne en vigtig forudsætning for, at vi når i mål med de ønskede resultater. Fremgang i resultater Investeringerne i folkeskolen i 2015 og frem – midt i en sparetid – har givet gode resultater. Folkeskolerne i kommunen fik utilfredsstillende resultater og bundplaceringer i 2013/14. Denne placering har vi nu forladt takket være en meget målrettet politisk indsats. Folkeskolerne er gået frem på mange af de parametre, som folkeskolerne bliver målt på. Dette er et resultat af en målrettet skolepolitik. Det er vigtigt, at vi fastholder denne meget positive udvikling, hvorfor området til stadighed vil have De Konservatives store bevågenhed. Vi vil derfor fortsat arbejde for en bedre sammenhæng mellem ressourceanvendelserne og resultaterne på folkeskolerne i Sorø Kommune.

iPads og Smart Boards Anvendelse af iPads og Smart Boards er kommet for at blive i folkeskolen. Både som et undervisningsredskab i dagligdagen og som et glimrende hjælpemiddel til børn med udfordringer. Efter nogle år med udfordringer af forskellig karakter, så begynder vi nu at se interessante resultater. Vi vil følge udviklingen nøje med henblik på at bringe iPads i spil, hvor de kan hjælpe til med at give de bedste indlæringsmæssige resultater. Mere idræt og bevægelse i skolen Alt taler for, at skolebørnene vil have gavn af at få flere idrætstimer i skolen. Overvægt hos børn er blevet et stadigt større problem, så alene af sundhedsmæssige årsager er der grund til at styrke idrætten i skolen. Indlæringsevnen forbedres også markant, når børnene er fysisk aktive. Folkeskolereformen er nu godt på vej Folkeskoleaftalen, som blev indgået i juni 2013, indeholdt en række positive tiltag. Flere undervisningstimer i dansk, matematik og engelsk, som sikrer et fortsat fagligt løft af eleverne i vores skoler. Vi ønsker fortsat, at der skal være mulighed for lektiehjælp på skolerne. Elever, der f.eks. går til fritidsaktiviteter i eftermiddagstimerne, eller som hellere vil lave lektierne i hjemmet, skal ikke være tvunget til at deltage i den understøttende undervisning. Vi ønsker også flere undervisningslektio­ner med to lærere frem for den lange skoledag. Nogle har argumenteret for, at lektiecaféerne burde være tvungne, hvis man vil sikre, at de svageste elever rent faktisk møder op. Det er vi ikke enige i. Lærere og forældre bør i fællesskab arbejde sammen om, at de elever, som har behovet, også møder op og får den hjælp, de skal have. Vi glæder os over de allerede etablerede samarbejder mellem erhvervsliv, foreninger og skoler. Det vil vi arbejde for at udbygge.

Newtons æble på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.

at vi udfordrer de dygtigste elever. Både stærke og mindre stærke elever kan være kilde til uro i klassen. Vi skal i langt højere grad muliggøre, at den enkelte elev kan dyrke sine talenter, og at alle elever udfordres på viden og udvikling. Vi ønsker også fremover at bibeholde vores kommunale sciencekoordinator i forbindelse med samarbejdet med skolerne og Videnscentret på Sorø Akademi.

Martin Jørgensen

I byrådet vil jeg arbejde for: • Borgertryghed • Vækst • Børn og unge

Udfordring af de dygtigste elever Det er vigtigt, at vi tager hånd om de svage elever. Men det er også vigtigt, 15


Målrettet efteruddannelse af lærerne Det er vigtigt, at vi prioriterer efteruddannelsen af vores skolelærere. Efteruddannelse kan organiseres på mange måder. Det kan foregå ved, at lærerne sendes på eksterne kurser, men efteruddannelserne kan også godt og effektivt gennemføres ved, at vi organiserer dem som interne kurser i Sorø Kommune. Uanset organisering bør efteruddannelsens indhold naturligvis målrettes de konkrete behov i skolen. Stærkt forældreengagement Forældrenes støtte er en vigtig forudsætning for fortsat bred opbakning til og udvikling af folkeskolen. I Sorø Kommune har vi heldigvis mange aktive forældre i skolebestyrelserne samt engagerede kontaktforældre, som repræsenterer de enkelte klasser. Forældreengagement er helt afgørende, når folkeskolen skal udvikles i takt med samfundet og afspejle de krav og forventninger – samt udfordringer – som er hos børn og forældre. Engagement hos skolebestyrelsen er også forudsætningen for at skabe tættere kontakter med daginstitutioner, uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, gymnasier og erhvervsliv.

Kristian E. Mortensen

Indsatsen overfor de unge skal styrkes yderligere De unge har og skal fortsat have en høj prioritet. Det er særligt vigtigt, at vi ikke efterlader unge mennesker på offentlig forsørgelse. Derfor vil vi igennem de næste 4 år have særligt fokus på denne målgruppe. Gennem erhvervs- og jobmesser og andre tiltag har vi forsøgt at fastholde de unges fokus på vigtigheden af at få en uddannelse. Det har været en stor succes. Her er skabt gode kontakter mellem erhvervslivet og de unge. Erhvervsvirksomhederne i Sorø Kommune er gode til at tage ansvar for de unge. Der skabes mange praktik- og lærlingepladser. Vi konservative er meget glade for det lærlingenetværk, som blev etableret tidligere på året. Det har sat fokus på de muligheder, som erhvervsuddannelserne giver de unge. For unge gør det sig i særlig grad gældende, at vi ser offentlig forsørgelse som den sidste udvej. Derfor straks-­ aktiverer vi i dag unge ledige, hvis eneste begrænsning er manglende motivation, via nytteindsatsen. Vi skal dog også fortsat stille krav om uddannelse til unge. Uddannelse er en forudsætning for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. For os konservative er det centralt, at alle unge gennem grundskolen får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse, om den så er gymnasial eller erhvervsfaglig. Vi skal gennem samarbejde og studievejledning hjælpe de unge godt videre, så vi undgår, at de ikke færdiggør deres studie.

res borgere fra hospitalet på et noget tidligt stadie. Etableringen af et nyt sundhedscenter skal bidrage til øget fokus på det borgernære sundhedsvæsen. Vi har gode forhold for seniorer og ældre borgere. Der er et bredt udvalg af boliger, som enten er målrettet ældre, eller som er ældrevenlige. Der er en bred palette af aktivitetstilbud og en kommunal støttet ældreudflugt, og har man brug for pleje, kan man glæde sig over, at hjemmeplejen i kommunen er meget veldrevet – det skaber tryghed og mange ældre vælger at bosætte sig i Sorø Kommune. Der er imidlertid altid brug for fortsat at udvikle tilbuddene til kommunens ældre medborgere. I takt med, at antallet af ældre vokser i kommunen, bliver der både brug for flere ældrevenlige boliger og flere plejeboliger. Vi vil derfor arbejde for, at der bygges nye boliger, så vi kan opfylde behovene. Det skal imidlertid ske med respekt for, at mennesker er forskellige. Det gælder også, når man træder ind i den tredje alder, at livstidsboliger er et nøgleord. I forbindelse med byudviklingen i Dianalund og Pedersborg har vi sikret, at

Marianne Vinding

Tryghed og valgfrihed i alderdommen I byrådet vil jeg arbejde for: • Dit barn – mit fokus • Borgerinddragelse • Sund fornuft

16

I Sorø Kommune oplever vi i hverdagen en generel tilfredshed med kommunens serviceniveau på ældreområdet. Men der er altid ting, vi kan gøre bedre. Sorø Sundhed og Omsorg arbejder fortrinligt med tidlig opsporing og rehabilitering. Vi har dog en del udfordringer, når Regionen udskriver vo-

I byrådet vil jeg arbejde for: • At stoppe socialt bedrageri • Højnelse af folkeskolerne • Børn & unge


der bygges mindre boliger, som kan fungere som startboliger for nystiftede familier eller som boliger for ældre og seniorer. Der vil også være forskel på, hvor i kommunen man ønsker at bo. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for etablering af seniorbofællesskaber og et nyt friplejecenter i Kommunen. Ud fra devisen om »Mest mulig livskvalitet gennem hele livet«, kunne det eksempelvis være et Højskole Plejecenter med fokus på bl.a. morgensang og højtlæsning af aviser og litteratur, et kulturplejecenter eller måske et sportsplejecenter med storskærm og høj lyd til store sportsbegivenheder. Ideen er at tage fællesskabstanken, de gode aktiviteter og livskvalitet med derhen, hvor man med et smil på læben skal forlade denne jord. – Investeringen i friplejecentret foretages af en institutionel investor og vil blive drevet af kommunen eller private interessenter. Selv når man når dertil i sit liv, at man er så afhængig af pleje, at løsningen er at bo på et plejecenter, så må der ikke nødvendigvis kun være én løsning på hylden. Derfor må der godt være forskel på vores plejecentre. Og derfor giver det god mening, at ikke

Jesper Danhøj

på breddeidræt og andre på eliteidræt - hvorfor der kan være forskel på holdstørrelserne.

Slaglille-Bjernede gamle skole er nu indrettet til kultur- og fritidshus samt erhverv.

alle plejecentre drives af kommunen selv. Muligheden for at kunne forkæle sig selv i form af tilkøbsydelser på et friplejecenter er vi derfor positive overfor. Husk at stemme til ældrerådsvalget samme dag som kommunal- og regionsvalget.

Vi konservative vil arbejde for, at der så vidt muligt skal være plads til begge dele. Bredde- og eliteidræt skal gå hånd i hånd. Vi er naturligvis glade for, at så mange unge som ældre dyrker idræt i vores kommune. Vi sætter endvidere stor pris på alt det frivillige arbejde, som bl.a. ledere og trænere bidrager med i den forbindelse. Vi vil afdække mulighederne for at styrke eliteidrættens vilkår i kommunen. Vi vil afvente resultatet af de analyser, som skal afdække mulighederne for en mere optimal anvendelse af vores haller. Tiden må vise, om der skal bygges mere. Dette skal også ses i lyset af visionen om en fortsat positiv nettotilflytning til kommunen. Sorø Kommune har tidligere undersøgt muligheden for et offentligt/privat samarbejde omkring etablering en svømmehal med tilknyttet wellnessfaciliteter. På det tidspunkt var en sådan løsning ikke muligt. Vi er i dag flere indbyggere, ligesom kom-

Skal der være et springvand på Torvet i Sorø?

Gode rammer for foreningerne – en natur og et kulturliv i topklasse

Vagner Pedersen

Er der behov for flere haller, og skal vi have en svømmehal eller en aquapark – eller måske et vandsportscenter?

I byrådet vil jeg arbejde for: • Kultur • Økonomi • Natur

Efter der nu er investeret over 10 mio. kr. i udendørs kunstgræsanlæg, vil vi se nærmere på vores halkapacitet. Der kommer løbende nye sportsgrene til, ligesom der bliver etableret nye og dermed flere foreninger indenfor samme eller lignende områder. Begge dele lægger pres på den kommunale halkapacitet, selvom antallet af idrætsudøvere er nogenlunde stabilt. Flere foreninger ønsker at anvende de samme haller og på de samme tidspunkter. Nogle ønsker at satse mere

I byrådet vil jeg arbejde for: • Mere bosætning • En sund økonomi • Jobskabelse og aktivering

17


Kyndelmisse i Sorø er en fantastisk begivenhed, der oplyser den gamle købstad og tiltrækker flere tusinde besøgende. Foto: Jens Blume, Sorø.

munens omdømme er blevet væsentligt forbedret. Muligheden bør derfor vurderes på ny. Kommunens økonomi vurderes på den korte bane ikke at kunne løse opgaven alene.

Magnus Jørgensen

I byrådet vil jeg arbejde for: • Bedre muligheder for unge • Politisk engagement blandt unge • Vores smukke natur

18

Bør vi undersøge mulighederne for et vandsportscenter i et af vores grusgravningsområder? Ja – der er mange muligheder, og kun fantasien sætter grænserne, når vi alle skal tænke ud af boksen. Kunst- og kulturoplevelser samt underholdning i topklasse Borgspillet i Ruds Vedby, Tersløsegård, Kunstnergården, Kongsgården, Klos­ terkirken, Sorø Internationale Musikfestival, Kyndelmisse, Kulturcafe Ludvig, VesthHuset, Victoria, Museerne, Grundlovsarrangementet i Dianalund, Sjov i gaden i Stenlille, Store Køredag i Sorø, Slaraffen for børnene og den gode tradition med mange kulturelle arrangementer i Akademihaven – som Sange i Sommernatten og mange andre – er med til at give et flot løft til kultur- og fritidslivet i kommunen. Det vil vi fortsat understøtte, så godt vi kan. Vi er tilhængere af en bred vifte af kulturtilbud i kommunen. Vi synes, det er spændende, når det eksempelvis spænder fra mindre opsætninger på amatørscenen til store professionelle opsætninger som ABBA koncerten på Carlsens plæne. Vi er rigtig glade for eksempelvis Jazz-festivalen, som afholder arrangementer flere steder i vores

kommune. Det er med til at øge sammenhængskraften. Vi vil gerne takke for den meget store frivillige indsats, som ofte er forbundet med disse arrangementer. Opbakningen til kommunens kulturog aktivitetshuse vil fortsætte. Udviklingen af Slaglille Bjernede Skole til aktivitets- og kulturcenter er et rigtigt godt eksempel. Vi er positive med henblik på, at Sorø Kommune skal have en blomsterfestival. Vi tror, at en blomsterfestival kan supplere vores enestående natur på bedste vis og være med til at sætte Sorø Kommune på landkortet. Vi vil arbejde for et fortsat positivt og konstruktivt samarbejde med stiftelsen Sorø Akademi – som stiller mange fantastiske kultur- og naturoplevelser til rådighed for kommunens borgere og vores mange turister. Det frivillige arbejde I disse år er der et meget stort fokus på frivillige og det arbejde, som gøres frivilligt. I Sorø Kommune kan vi glæde os over at have mere end 100 idrætsforeninger, der alle gør en indsats og en forskel i livet for både vores


vil vi fortsat arbejde for. Vi vil arbejde for, at ting sker, frem for reoler med aftaler og politikker der ikke forbedrer miljøet. De Konservative har været særdeles positive over for de tiltag, der har været for at fastholde Sorø Kommunes omdømme som Sjællands grønne hjerte. Åmosen – det grønne hjerte – i nord og søerne, skovene og Bjerget i syd vil til stadighed medvirke til at gøre Sorø Kommune til en attraktiv bosætningskommune.

Juletræstænding. En fast kulturtradition for hele familien.

børn og unge samt voksne. Sorø Kommune er nemlig en rigtig foreningskommune med en bred vifte af tilbud og aktiviteter til vores borgere. Vi vil arbejde for yderligere tilbud til vores ældre og handicappede. Foreningerne er drevet af frivillige ildsjæle, og vi skal fortsat arbejde for, at det bliver

Jens Munkholm

nemmere og mere anerkendt at gøre en frivillig indsats. Vi konservative ønsker derfor fortsat at understøtte det frivillige arbejde, som finder sted i bl.a. idrætsforeningerne og hos spejderne – og som vinder mere og mere indpas på ældreområdet og de sociale områder. Vi vil fortsat værdsætte og understøtte den årlige Frivilligheds Børs – hvor forskellige foreninger/klubber/organisationer etc. kan indgå aftaler og få gensidig glæde af kommunens mange frivillige.

Sorø Kommune har mange borgere med interesse for natur og miljø. Den store interesse og viden skal løbende understøttes og udvikles. De Konservative vil, som det grønne parti vi er, fortsat samarbejde med Naturstyrelsen, Friluftsrådet, andre frivillige foreninger og organisationer om en økonomisk bæredygtig naturvejledning i Sorø Kommune. Den kommunale opbakning til affaldsindsamling mv. skal være større og fortsat koordineres til en samlet indsats med deltagelse af skoler og institutioner mv. Vi ønsker at udvikle vores kommune med respekt for naturen.

Torben Funck

Borgere, som ønsker at gøre en frivillig indsats i vores foreningsliv, må ikke blive demotiverede af bureaukratiske mure. Forenings Danmark – specielt i Sorø Kommune – er noget ganske særligt.

I byrådet vil jeg arbejde for: • Anstændig velfærd • Naturbeskyttelse • Udvikling med omtanke

Sorø – en grøn og miljøbevidst kommune Som Konservative falder det os helt naturligt at tage ansvar for både naturen og miljøet. Vi har fastholdt en målsætning om at nedbringe vores CO2-udledning med minimum 2% årligt i perioden fra 2009 til 2020. Det

I byrådet vil jeg arbejde for: • Styrkelse af kulturen • En grøn kommune • Ansvarlig socialpolitik

19


Ny Handicappolitik Sorø Kommune fik den 1. marts 2017 en ny Handicappolitik. Handicappolitikken sætter fokus på fem tværgående temaer, som vil være retningsgivende for de udviklingsaktiviteter og initiativer, som skal iværksættes i de kommende år på handicapområdet. Tilgængelighed, inklusion, mødet med den anden, inddragelse, ligeværd, kommunikation og sammenhæng, samskabelse og frivillighed samt sundhed og forebyggelse. Vi konservative vil fortsat understøtte udmøntningen af den vedtagne Handicappolitik og vil arbejde på løbende forbedringer for vores medborgere med funktionsnedsættelser. Målet for os er, at alle efter evne skal gives mulighed for at bidrage og deltage og efter evne har pligt hertil. Forsidefoto fra kommunens hæfte om handicappolitik 2017-2021.

Handicapidrætten vil fortsat have en høj prioritet.

De danske veteraner – tak for en stor indsats

Sofie U. Torpegaard

Borgmester Gert Jørgensen valgte efter sin tiltræden, at Sorø Kommune skulle deltage aktivt i den årlige flagdag for Danmarks udsendte veteraner den 5. september. Dette, for at hædre og mindes de mange soldater, der med livet som indsats har kæmpet for demokratiet i verdens brandpunkter. Det har alle årene været en dejlig dag med op til 50 fremmødte veteraner og pårørende til fortællinger og gudstjeneste i Sorø Klosterkirke. Vi vil fortsat arbejde for, at denne tradition fastholdes, ligesom vi vil se positivt på et eventuelt tværkommunalt samarbejde omkring de udfordringer – der ikke måtte blive løst fra centralt hold – som nogle veteraner i vores kommune måtte stå overfor efter hjemsendelse.

I byrådet vil jeg arbejde for:

Formand for vælgerforeningen Christen Galsgaard, 20 10 19 77 Flagdag for Danmarks udsendte veteraner den 5. september. Den årlige veterandag er en fast og god tradition i Sorø Kommune.

20

Borgmesterkandidat Gert Jørgensen, 21 46 32 29

Grafisk produktion: www.lemann.dk . Tlf. 4068 0059

Det Konservative Folkeparti Sorø Vælgerforening www.konservativesoroe.dk info@konservativesoroe.dk

5041-0856 Svanemærket tryksag

• Et familieliv i balance • Fra barn til voksen • Natur og kultur

Profile for Konservartive Sorø

Valgavis for de Konservative i Sorø Kommune  

Valgavis for de Konservative i Sorø Kommune  

Advertisement