Helsingborgs Symfoniorkester Säsongen 2012-2012

Page 17

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / SEPTEMBER / / / / Anna-Lena Laurins uruppförande har gjorts möjligt tack vare samarbete med

Organic Vibes

Söndag 16 september kl 18.30

Upptakt av konserten i Lilla Salen 17.30

Efter konserten blir det jazzklubb i Markelius. 50 kronor. Begränsat antal platser.

SIBELIUS ANDRA SYMFONI I sin andra symfoni ger Sibelius oss en underbar upplevelse, med sitt romantiska tonspråk med klara influenser av Tjajkovskij. Efter succén med ”Piece from the silence” 2011 är vi glada att hälsa AnnaLena Laurin tillbaka till Konserthuset, nu med en jazzinfluerad världspremiär.

*Anna-Lena Laurin PERSEPHONE URUPPFÖRANDE *Jean Sibelius SYMFONI NR 2

Öppet genrep kl 11.00

Dirigent: Andrew Manze Solist: Organic Vibes Helsingborgs Symfoniorkester

Söndagsserien Lösbiljett: 250 kronor. Ung/stud 50 kronor.

/ 17 /


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.