__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ă…rsmelding 2019

1


Om Konsertforeninga

Konsertforeninga C/o Østnorsk jazzsenter Dronningens gate 16 0152 Oslo

Konsertforeninga har i over to tiår vært en av Oslos mest aktive og kompromissløse leverandører av konserter av høy kunstnerisk kvalitet, ofte med smalt tilsnitt, men med bredt nedslag. Foreninga drifter ikke en egen scene, men tar i bruk muligheter over hele byen, i form av både faste samarbeid og nomadiske prosjekter som flytter fra sted til sted etter behov.

Organisajonsnummer: 879 602 432

kontakt@konsertforeninga.no

Fast ansatte 2019 Tine Hvidsten Ståle Liavik Solberg

Konsertforeninga er en åpen medlemsorganisasjon som drives av en liten betalt stab, et frivillig styre, samt en håndfull frivillige knytta til hvert enkelt prosjekt. Konsertforeninga sto i 2019 for konsertseriene Blow Out!, Femme Brutal, Blårollinger, Gutvik Ukentlig, F/ eks og samt som hovedsamarbeidspartner for Ladyfest Oslo. Aktivitene til disse er beskrevet videre i årsmeldingen.

Styret 2019: Geir Lindahl (styreleder) Andreas Drevland Ketil Gutvik Jenny Berger Myhre Eva Lien Tine Hvidsten Revisjon Partner Revisjon Innhold - Årsberetning - Blow Out! - Femme Brutal - Blårollinger - F/ eks - Gutvik Ukentlig - Ladyfest - Konsertliste - Statistikk - Regnskap 2019

Konsertforeninga er medlem av Norsk jazzforum, Østnorsk jazzsenter og Balansekunst, og mottar driftstøtte fra Norsk kulturåd og Oslo kommune.

Årsmeldingen 2019 er ferdigstilt 12. april 2020. Ansvarlig redaktør: Tine Hvidsten Forsidefoto: Dawid Laskowski

2


Årsberetning

Økonomi

Konsertforeninga er en dedikert helårsarrangør og hadde i 2019 et høyt aktivitetsnivå, på scener over hele Oslo, fra tidlig i januar til sent i desember. Tilsammen har foreninga stått for 126 konserter, fordelt på 65 arrangementer. Av disse var 16 konserter for barn og barnefamilier eller ungdom.

Konsertforeninga hadde ved utgangen av 2019 en sunn økonomi, med et positivt resultat på 158 934 kroner, som går rett tilbake til foreningas aktiviteter. Foreninga søker og mottar driftstøtte fra Oslo Kommune og Norsk Kulturråd, mens konsertseriene / prosjektene selv er ansvarlige for å søke aktuelle prosjektmidler. Oversikt over disse finnes i regnskapet.

På utøverfronten har Konsertforeninga stått for 333 musikeroppdrag. Konsertforeninga jobber aktivt og målrettet mot en mer likestilt musikkbransje og i 2019 fordelte musikeroppdragene seg på 58% menn og 42% kvinner. Utviklingen tar med dette et stort skritt i riktig retning og arbeidet fortsetter. Med unntak av et par helakustiske konserter er det også minst ett teknikeroppdrag per arrangement.

Konsertforeninga drives effektivt og størsteparten av midlene går direkte til konsertdrift, det vil si hyre til artister, lydtekniker, leie av scener, instrumenter og annet utstyr. Tildelingen fra PULS-prosjektet i 2019 (Blow Out) står oppført med 0 kroner, da disse pengene kom på konto i 2020, etter at regnskapet var revidert, se note i regnskapet.

Konsertforeninga har i 2019 tatt i bruk og / eller samarbeidet med 13 forskjellige scener i Oslo: Kafé Hærverk, Caféteatret, Deichmanske Grünerløkka, Kulturhuset, Mir, Blitz, Sentralen, Gressholmen Kro, Revolver, Nasjonal Jazzscene, Kunstnernes Hus, Ingensteds og Jaeger.

”har du nogon gång varit på en näst inntill perfekt impro- och frijazzfestival? Det har jag. Den hette Blow Out! Festival 2019 och den gick av stapel på folkbiblioteket Deichman Grünerløkka i Oslo mellan den 14-17 augusti i år”

Konsertforeningas arrangementer har vært besøkt av tilsammen 2803 publikummere. Konsertforeninga hadde i 2019 46 betalende medlemmer (med rabatt for studenter og musikere) og rundt 20 frivillige (i tillegg til styret) som også regnes som medlemmer av foreninga. De frivillige er knytta til de ulike prosjektene og bidrar med arbeidskraft hovedsaklig i forbindelse med gjennomføring av arrangementer.

Johan Jacobsson, Orkesterjournalen

Om prosjektene‣

3


Blow Out! Blow Out!, som i skrivende stund teller ti år, er Konsertforeningas mest aktive arrangør, med dobbeltkonsert annenhver uke (minus sommerferie) og en firedagers festival i august. Konsertserien og festivalen har blitt en viktig arena for improvisert musikk og frijazz, ikke bare i Oslo, men også på nasjonalt og internasjonalt plan, og ble tidlig i 2019 belønnet for arbeidet med prisen ”Årets Jazzklubb” fra Norsk jazzforum. Målgruppa er kvalitetsbevisste og eventyrlystne folk, med interesse for musikk som tråkker nye stier. Publikum spenner aldersmessig fra de som så vidt har lov til å komme inn, til pensjonister, men hovedtyngda er nok de allstedsnærværende «unge voksne», av begge kjønn. Både serie og festival kan skilte med at sentrale musikkjournalister og musikere følger med på hva de driver med, og besøker - og omtaler - konsertene på jevnlig basis. Blow Out! er også en av en håndfull norske arrangører som er innlemmet i Nordisk Kulturfonds PULS-ordning, i samarbeid med den danske broderarrangøren ILK Music. I 2019 har konsertserien funnet sted på Kafé Hærverk (46 konserter), mens festivalen fant sted på Deichman Grünerløkka (16 konserter) og Cappelens Forslag (2 konserter). Blow Out! drives med en liten stilling på 20% (Ståle Liavik Solberg) i bunn, og en betraktelig mengde frivillighet.

Plakat: Kjetil Tangen Foto (Barre Phillips): Dawid Laskowski 4


Foto: Tine Hvidsten

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Årets jazzklubb 2019 «Festivalen Blow Out! ble arrangert først gang i 2010, og rett over nyttår 2011 så også konsertserien med samme navn dagens lys. Siden den gang har de ikke sett seg tilbake. Med sin fremoverlente og innovative bookingprofil, assosieres klubben med et sted der man kan få oppleve gamle helter, for ikke å snakke om levende legender, fra inn- og utland, side om side med sine yngre kolleger. Et resultat av dette er at klubben appellerer til både «gamle» frijazz-entusiaster, og til dem som har interesse for det eksperimentelle og vil søke nye impulser. Blow Out bærer sterkt preg av den entusiasmen og kjærligheten for musikken som bor hos de to som står bak, musikerne Paal Nilssen-Love og Ståle Liavik Solberg. Deres entusiasme er like stor enten de står bak, på eller foran scenen, og alle er velkomne til å ta del i festen.» fra jazzinorge.no 5


Femme Brutal Femme Brutal er et feministisk booking-og DJ-kollektiv som setter kvinnelige musikere og kulturprodusenter i sentrum. Ledet av Riot Grrl - mottoet «Girls to the front!» ønsker Femme Brutal å skape rom og muligheter der kvinnelige musikere og publikum kan komme sammen og skape positive opplevelser og jevne ut kjønnubalansen på musikkfeltet. I 2019 hadde Femme Brutal et fokus på norske, kvinnelige musikere og det oppleves at man har hatt god suksess med dette. Serien har presentert musikk fra mange sjangre, med en og en halv fot godt plantet i smale eller ikkekommersielle uttrykk. Det var også et større fokus på å hyre kvinnelige lydteknikere.

Deichman Grünerløkka

Femme Brutal Festival 4. - 5. oktober 2019

I 2019 arrangerte Femme Brutal 30 konserter, fordelt på 13 arrangementer, på 7 ulike scener i Oslo by. 1 av disse var for ungdom under 18. Kollektivet har samarbeidet med blant annet Tidskriftet Fett, Fjellparkfestivalen, Balansekunstprosjektet og Nasjonal Jazzscene, samt innad i Konsertforeninga med konserter i samarbeid med Blow Out og Ladyfest.

4. oktober Ungdomskonsert: Dream Nails (UK) 50,- (NB! øvre aldersgrense 18 år) 5. oktober Feminisme på 50 minutter - med Liv Guldbrandsen gratis og åpent for alle Konserter: Linda Lazer // Ē // Hudkreft 400 / 300,aldersgrense 18 år

Femme Brutal er et kollektiv bestående av 6-8 personer,som drives med en liten stilling øremerket booking og produksjon (10%)i bunn.

// Dream Nails (UK)

Billetter: konsertforeninga.ticketco.no facebook.com/femmebrutal

Foto (Josephine Foster): Tine Hvidsten Plakat: Clemencé Mérouze 6


Blårollinger Blårollinger er Konsertforeningas serie for barn og barnefamilier, og har på kort tid blitt husvarm i nytt hjem på Cafeteatret. I tillegg til hovedprogrammet bestående av 11 konserter der, har serien tatt avstikkere til Kulturhuset, Gressholmen Kro og Sentralen. Totalt har Blårollinger stått for 16 konserter. Den kunstneriske kvaliteten på programmet som helhet er solid, og består av en blanding av musikk / konserter utviklet spesielt for barn og «vanlig» musikk programgruppa har vurdert som barnevennlig. Terskelen for deltagelse skal være lav og serien opererer med sosiale billettpriser og rabatter for familier. Samarbeidet med Caféteatret fungerer svært godt, og vertskapet stiller med nystekte vafler, is og andre godsaker (dog ikke alkohol) på konsertene. Det oppleves også som et svært vellykket grep å ha etablert en ny tradisjon, en gratiskonsert på Gressholmen i Oslofjorden i fellesferien, for alle, som enten det er frivillig eller ikke, er igjen i en ellers stille by om sommeren. Blårollinger er også en av foreningas mest mangfoldige serier, både når det gjelder utøvere og publikum, både med tanke på kjønn og etnisitet. Blårollinger produseres av Tine Hvidsten som en del av hennes stilling som fast ansatt i Konsertforeninga. Programmet utformes av en gruppe med tilknytning til Cafeteatret og med kompetanse på musikkformidling mot barn.

Plakat: Darling Clementine Foto (Tonje Unstad): Tine Hvidsten 7


F/ eks F/ eks, som startet opp høsten 2019, er Konsertforeningas nyeste prosjekt og er en avstikker fra Femme Brutal. Serien presenterer ny elektronisk musikk og eksperimentell pop, og er kuratert av musiker og komponist Jenny Berger Myhre. I tillegg til kunsterisk ansvar er kurator også ansvarlig for at programmet ivaretar en minst 50/50 kjønnsbalanse, både når det gjelder musikere og lydteknikere. Jenny Berger Myhre utformer også det grafiske materialet til serien. De åtte konsertene, fordelt på fire arrangementer, fant sted på fire ulike steder: elektroakustisk musikk og eksperimentell pop på Deichmanske bibliotek Grünerløkka; audiovisuell lydkunst og elektronisk pop på Kunstnernes Hus; eksperimentell klubbmusikk på Jaeger; elektronisk indiepop på Mir. Sistnevnte måtte utsettes til tidlig i januar 2020, men inkluderes her (ikke i statistikken lenger bak i årsmeldingen) for å gi et riktig helhetlig bilde av seriens programmering og aktivitet. Målet om en kjønnsbalansert serie er oppnådd, på musikerfronten lå man på rett over 50% kvinner og når det gjelder lydteknikere lå man på presis 50/50.

Plakater:

Jenny Berger Myhre

8


Gutvik Ukentlig

Ladyfest Oslo

Gitaristen Ketil Gutvik startet sommerkonsertserien sin i 2003 og har siden den gang tilbrakt 18 sommere i selskap med en lang rekke av de fremste improvisasjonsmusikerne Norge og andre land kan skilte med. Fram til 2006 hadde serien tilhold i Lillebar på Blå, før en lengre nomadisk periode på både tradisjonelle og særs utradisjonelle spillesteder. Siden 2014 har både det gamle og det nye Kulturhuset i Oslo vært hjemmet til denne ustoppelige konsertserien, med en utflukt til Kafé Hærverk (i samarbeid med Blow Out).

Ladyfest er et kulturarrangement forankret i den internasjonale Ladyfest- bevegelsen og skjer i forbindelse med kvinnedagen, 8. mars. Konsertforeninga står for økonomihåndtering og administrativ bistand, og har vært Ladyfest sin viktigste samarbeidspartner siden oppstarten i 2004. I 2019 kom det nytt og friskt blod inn i Ladyfest-komiteen, som alle jobber frivillig i arbeidet med å planlegge og gjennomføre arrangementet. Arrangementet på Ingensted på kvinnedagen var en publikumsmessig og kunsterisk suksess, med et fullspekket og variert program, med to konserter, danseforestilling og miniforedrag.

Konseptet er stadig det samme, Gutvik inviterer internasjonale musikere fra improvisasjonsmusikkens øverste hylle, til å spille et sett sammen med han selv og andre norske musikere. 2019 var et spesielt år da én konsert måtte spilles uten Gutvik, som så seg nødt til å spille konsert et annet sted i byen.

Ladyfet sto også for en musikkworkshop for ungdom på Deichman Grünerløkka.

UNGSOLOEN har vært en del av Gutvik Ukentlig siden 2011. Det handler om litt yngre improvisatører som åpner kvelden med eksklusive solosett, før Gutvik og gjester slår seg løs. Gutvik Ukentlig, som sommerserie, er et sårt tiltrengt tilbud i Oslo by på en tid av året hvor det ellers er lavt kulturelt akitivitetsnivå på grunn av ferie, før de store festivalarrangementene tar over. Gutvik Ukentlig 2019 var 11 konserter, fordelt på 6 arrangementer. 9


KONSERTFORENINGA 2019 Blow Out!

41. Karawane 42. Lauvdal / Narvesen / Vågan 43. Larsen / Aas / Malcolm 44. Solberg / Skeidsvoll / Alberts 45. Holiday Spirits

1. Signe Emmeluth 2. Cortex 3. Hodgkinson / Zanussi / Solberg 4. Monday Duo 5. Phil Minton Quartet 6. Heaven & Nate Wooley 7. Santos Silva / Greve / Solborg / Zach 8. Wallumrød / Petrini / Wikström 9. Ingebrigt Håker Flaten 10. Volumes 11. Anker / Sandell duo 12. Emmeluth / Osgood 13. Kontakt 14. Ulander / Osgood / Lønning / Olsson 15. Hernandez / Wilhite 16. Kristoffer Alberts 17. Ole-Morten Vågan 18. Henriette Eilertsen 19. Ståle Liavik Solberg 20. Tatakai Trio 21. Egil Kalman / Zoe Efstathiou 22. Thomas Strønen 23. Bigoni / Ullén / Aass / Berre 24. Spesial #1 Murray / Håker Flaten / Nilssen-Love 25. Spesial #2 Murray / Håker Flaten / Nilssen-Love 26. The Dogmatics 27. Monkey Plot 28. Emmeluth / Lauvdal / Johannesdottir / Buck 29. Lasse Marhaug 30. Reinertsen / Lauvdal / Winther 31. Lemur 32. Trio Generations 33. Marks / Malfon 34. Gjerstad / Galante / Conde / Knedal Andersen 35. Draksler / Butcher / Solberg 36. John Edwards 37. Ballister 38. Gutvik / Laastad 39. Bordreuil 40. Pinquins / Wallumrød

Blow Out! Festival 2019 1. Ståle Liavik Solberg / Paal Nilssen-Love / Peter Evans / Nina de Heney / Signe Krunderup Emmeluth 2. Martin Küchen solo 3. Christian Wallumrød / Anna Petrini / Qarin Wikström 4.Sophie Agnel / John Edwards / Steve Noble 5. Sophie Agnel / Peter Evans / Dag Erik Knedal Andersen 6. John Butcher / Barre Phillips / Ståle Liavik Solberg 7. Laura Toxværd / Ole Mofjell 8. Die Enttäushung: Axel Dörner/ Rudi Mahall / Jan Roder / Michael Griener 9.Alexander von Schlippenbach / Dag Magnus Narvesen 10.Barre Phillips solo 11.Nils Økland / Sigbjørn Apeland 12. Julie Kjær / Niklas Barnö/ Kalle Moberg / Elsa Bergman / Paal Nilssen-Love 13. Ole Mofjell solo 14. Kalle Moberg / Maria Dybbroe 15. Shifa: Rachel Musson / Pat Thomas / Mark Sanders 16. Sofia Jernberg / Mette Rasmussen/ Vilde Alnæs / Inga Margrete Aass 17. Kasper Værnes / Andreas Wildhagen 18. Billy Meier

10


Femme Brutal

Ladyfest 2019

1. Therese Aune (på Ladyfest, presentert av Femme Brutal) 2. Fjellparkuttaket (6 konserter) 3. Signe Emmeluths Space Ensemble 4. DJ Dorky 5. MoE & Mette Rasmussen 6. Linda Lazer 7. The Guilt 8. Josephine Foster 9. Kristine Marie Aasvang 10. Han Gaiden 11. Under 18: Dream Nails 12. Dream Nails 13. Linda Lazer 14. E 15. Hudkreft 16. Club: DJ Dorky x DJ Dokia 17. Fett 15 år: Charlotte Dos Santos 18. CinSis 19. Nikki Oniyome 20. Ohnesorg med Sosialistisk Kor og Akerselva Kvinnekor

1. Dansekollektivet 2. PechaKucha 3. Therese Aune (pres. av Femme Brutal) 4. Mall Girl 5. Karmaklubb F/ eks 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Silicone Ahti & Ahti Camila Fuchs Jenny Berger Myhre Stine Janvin Zoe McPherson Espen Reinertsen Ed Dowie

Gutvik Ukentlig 1.Blunt / Roligheten / Knedal Andersen / Gutvik 2. Rasmus Kjorstad 3. Dikeman / Nilssen-Love / Gutvik 4. Ferdinand Bergstrøm 5. Küchen / Rønnekleiv / Moe 6. Sigrid Aftret 7. Dörner / Røysum / Vågan / Gutvik 8. Maria Dybbroe 9. Bertel / Walter / Svendsen / Gutvik 10. Leandré / Heidel / Gutvik 11. Veslemøy Narvesen

Blårollinger 1. Meg og Kammeraten Min 2. Tusmørke 3. Plopp 4. Dr. Kay and His Interstellar Tone Scientists 5. Kong Sverre 6. Kling Klang med Frøy Aagre 7. Dovendyrboogie 8. Lille Bille 9. Sommerspesial: Meg og Kammeraten Min 10. Kouame Sereba 11. Du og Jeg og Vi 2 -3 -4 12. Tonje Unstad 13. Majorstuen Ørkenbluesensemble 14. I Huset til Kjell 15. Showbox: Billy Meier

11


Statistikk - all aktivitet 2019 Konsertforeninga - all aktivitet Utøverstatistikk #

Dato

# konserter # musikere

Publikumsstatistikk

Serie

Program

Spillested

# kvinner # menn

1 15. jan

Blow Out!

Signe Emmeluth + Cortex

Kafé Hærverk

2

5

1

4

19

6

10

4

39

2 29. jan

Blow Out!

Hodgkinson / Zanussi / Solberg + Monday Duo

Kafé Hærverk

2

5

1

4

18

11

5

5

39

3 12. feb

Blow Out!

Phil Minton Quartet + Heaven & Nate Wooley

Kafé Hærverk

2

7

7

12

8

11

3

34

4 16. feb

Blårollinger

Meg og Kammeraten Min

Caféteatret

1

2

2

7

102

5

40

5 26. feb

Blow Out!

Puls x2 + Ingebrigt Håker Flaten solo

Kafé Hærverk

3

8

6 2. mar

Blårollinger

Tusmørke

Kulturhuset

1

5

7 8. mar

Ladyfest

Ladyfest 2019: Dansekollektivet + Mall Girl + Therese Aune

Ingensteds

2

5

8 12. mar

Blow Out!

Volumes + Anker / Sandell duo

Kafé Hærverk

2

6

2

Fjellparkuttaket

Revolver

5

23

13

Lyd og Ulyd i Slaraffenland

Kulturhuset

1

2

2 1

9 14. mars Femme Brutal 10 16. mar

Blårollinger

3

Full pris Medlemspris Salg Festival medlemskap pass

5

13

15

2

138

70

4

7

7

10

63

Voksen

Gratis Sum

4

53

42

1

33

35

7

5 3

Familie Barn billett*

1

5

73

14

222

5

20

20

83

3

17

Avlyst pga sykdom

11 26. mar

Blow Out!

Emmeluth / Osgood + Kontakt

Kafé Hærverk

2

6

12 30. mar

Blårollinger

Plopp

Kulturhuset

1

3

3

6

35

39

2

76

13 6. apr

Blårollinger

Dr. Kay and His Interstellar Tone Scientists

Caféteatret

1

4

4

3

27

30

6

63

14 9.apr

Blow Out!

Ulander / Osgood / Lønning / Olsson + Hernandez / Wilhite

Kafé Hærverk

2

6

1

5

3

5

15 12. apr

Femme Brutal

Signe Emmeluths Space Ensemble + DJ Dorky

Nasjonal Jazzscene

2

7

4

3

6

2

16 23. apr

Blow Out!

Solo spesial

Kafé Hærverk

4

4

1

3

4

1

17 27. apr

Blårollinger

Kong Sverre

Caféteatret

1

4

2

2

18 28. apr

Femme Brutal

MoE & Mette Rasmussen

Kafé Hærverk

1

4

2

2

19 4. mai

Blårollinger

Kling Klang med Frøy Aagre

Caféteatret

1

1

1

20 7. mai

Blow Out!

Tatakai Trio + Egil Kalman / Zoe Efstathiou

Kafé Hærverk

2

5

1

4

3

21 18. mai

Femme Brutal

Linda Lazer + The Guilt

Blitz

2

3

2

1

170

22 21. mai

Blow Out!

Thomas Strønen + Bigoni / Ullén / Aass / Berre

Kafé Hærverk

2

5

2

3

8

3

23 23. mai

Femme Brutal

Josephine Foster + Kristine Marie Aasvang + Balanseprat

Kafé Hærverk

2

3

2

1

38

5

24 28. mai

Blow Out!

Spesial #1 Murray / Håker Flaten / Nilssen-Love

Kafé Hærverk

1

3

3

31

23

25 29. mai

Blow Out!

Spesial #2 Murray / Håker Flaten / Nilssen-Love

Kafé Hærverk

1

3

3

60

26

26 1. jun

Blårollinger

Dovendyrboogie

Caféteatret

1

2

1

27 2. jun

Ladyfest

Instrumentworkshop med Jenny Berger Myhre

Deichman Grünerløkka

1

1

28 4. jun

Blow Out!

The Dogmatics + Monkey Plot

Kafé Hærverk

2

5

29 18. jun

Blow Out!

Emmeluth / Lauvdal / Johannesdottir / Buck + Marhaug

Kafé Hærverk

2

5

30 22. jun

Blårollinger

Lille Bille

Caféteatret

1

3

31 30. jul

Gutvik Ukentlig

Blunt / Roligheten / Knedal Andersen / Gutvik + Kjorstad

Kulturhuset

2

5

3

5

6

8

2

1 1

26

8

5

7

4

3

1

1

7

5

20

4

2

29

16 2

4

9

2

3 1

7

30

19

30

21

12

4

14

19

27

4

10

3

19

6

42

2

14

2

9

27

197

3

17

7

50

11

66

8

94

6

66

5

5

6

30

5

50

4

44

3

15

32 4. aug

Blårollinger

Sommerspesial: Meg og Kammeraten Min

Gressholmen Kro

1

2

2

84

84

33 6. aug

Gutvik Ukentlig

Dikeman / Nilssen-Love / Gutvik + Bergstrøm

Kulturhuset

2

4

4

15

4

19

34 13. aug

Gutvik Ukentlig

Küchen / Rønnekleiv / Moe + Aftret

Kulturhuset

2

4

2

2

6

3

9

35 14. aug

Blow Out Festival

Dag 1

Deichman Grünerløkka

4

12

5

7

11

18

15

58

36 15. aug

Blow Out Festival

Dag 2

Deichman Grünerløkka

4

12

2

10

7

3

16

12

38

37 16. aug

Blow Out Festival

Dag 3

Deichman Grünerløkka

4

10

2

8

22

12

18

10

62

38 17. aug

Blow Out Festival

Dag 4: Matiné

Cappelens Forslag

2

3

1

2

25

25

39 17. aug

Blow Out Festival

Dag 4: Kveld

Deichman Grünerløkka

4

13

6

7

12

10

15

12

49

40 20. aug

Gutvik Ukentlig

Dörner / Røysum / Vågan / Gutvik + Maria Dybbroe

Kulturhuset

2

5

1

4

13

5

18

41 27. aug

Blow Out! + Gutvik Ukentlig

Bertel / Walter / Svendsen / Gutvik + Reinertsen / Lauvdal / Winther

Kafé Hærverk

2

7

2

5

13

6

28

42 3. sep

Gutvik Ukentlig

Leandré / Heidel / Gutvik + Narvesen

Kulturhuset

2

4

3

1

16

3

19

43 7. sep

Blårollinger

Kouame Sereba

Caféteatret

1

1

44 20. sep

Femme Brutal

Han Gaiden

Kafé Hærverk

1

3

3

45 21. sep

Blårollinger

Du og Jeg og Vi 2 -3 -4

Caféteatret

1

3

2

1

46 24. sep

Blow Out!

Lemur + Trio Generations

Kafé Hærverk

2

7

5

2

47 4. okt

Femme Brutal Festival

Under 18: Dream Nails

Deichman Grünerløkka

1

4

4

48 5. okt

Femme Brutal Festival

Dream Nails + Linda Lazer + E + Hudkreft

Deichman Grünerløkka

4

12

12

49 5. okt

Femme Brutal Festival

Club: DJ Dorky + DJ Dokia

Kafé Hærverk

2

2

2

50 8. okt

Blow Out!

Marks / Malfon + Gjerstad / Galante / Conde / Knedal Andersen

Kafé Hærverk

2

6

1

5

1

10

51 17. okt

F/ eks

Ahti & Ahti + Silicone

Deichman Grünerløkka

2

4

2

2

11

52 22. okt

Blow Out!

Draksler / Butcher / Solberg + Edwards

Kafé Hærverk

2

4

1

3

9

53 26. okt

Blårollinger

Tonje Unstad

Caféteatret

1

1

1

54 2. nov

Femme Brutal

Fett 15 år: Charlotte Dos Santos

Ingensteds

1

1

1

55 5. nov

Blow Out!

Ballister + Gutvik / Laastad

Kafé Hærverk

2

5

5

7

7

56 14. nov

F/ eks

Camila Fuchs + Jenny Berger Myhre

Kunstnernes Hus

2

3

2

1

10

4

57 16. nov

Blårollinger

Majorstuen Ørkenbluesensemble

Caféteatret

1

5

2

3

58 19. nov

Blow Out!

Bordreuil + Pinquins / Wallumrød

Kafé Hærverk

2

5

4

1

59 30. nov

Blårollinger

I Huset til Kjell

Caféteatret

1

3

1

2

60 3. des

Femme Brutal / Blow Out!

Karawane + Lauvdal / Narvesen / Vågan

Kafé Hærverk

2

6

4

2

61 7. des

Blårollinger

Showbox: Billy Meier

Sentralen

1

4

1

3

62 11. des

F/ eks

Zoe Mc Pherson + Stine Janvin

Jaeger

2

2

2

63 17. des

Blow Out!

Larsen / Aas / Malcolm + Solberg / Skeidsvoll / Alberts + Holiday Spirits

Kafé Hærverk

3

7

1

64 18. des

Femme Brutal

CinSis + Nikki Oniyome

Mir

6

3

3

65 28. des

Femme Brutal

Ohnesorg med Sosialistisk Kor og Akerselva Kvinnekor

Kulturhuset

1

16

126

333

13

1

9

1

31

29

13 22

21

12

3

63

5

18

5

48

4

16

5

9

19

51

10

45

4

15

4

3

18

4

5

18

4 32 35

3

38

43

1

1

12

13

4

85

65

65

4

19

2

16

4

29

3

21

12

6

9

18

3

2

3

8

6

8

12

6

26

13

3

143

141

192

5

7

1 12

12

2

14

10

38

3

27

25

0

1094

25 143

348

46

67

28

333

338

577

2803

*for Blårollinger er det talt hvor mange som er inne på familiebillett, fordelt på barn og voksne.

12


Årsregnskap 2019 Konsertforeninga

Resultat Balanse Noter Uavhengig revisors beretning

Org.nr.: 879 602 432


Resultatregnskap Konsertforeninga Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2019

2018

Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

4 4

2 717 792 0 2 717 792

2 628 323 150 000 2 778 323

Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader

1 1 1

1 157 729 605 435 795 738 2 558 902

1 312 820 536 741 801 440 2 651 002

158 890

127 321

44 44

27 27

Ordinært resultat

158 934

127 348

Årsresultat

158 934

127 348

Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

158 934 158 934

127 348 127 348

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter

Konsertforeninga

3

Side 2


Balanse Konsertforeninga Eiendeler

Note

2019

2018

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer

4

308 000 308 000

218 915 218 915

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2

813 481

364 678

Sum omløpsmidler

1 121 481

583 593

Sum eiendeler

1 121 481

583 593

581 592 581 592

422 657 422 657

581 592

422 657

171 266 37 339 331 284 539 889

71 357 31 829 57 749 160 935

539 889

160 935

1 121 481

583 593

Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

3

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

Konsertforeninga

4

Side 3


Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd og støttemidler inntektsføres i den perioden det er søkt for. Dvs at perioder som går over i nytt år balanseføres som kortsiktig gjeld, og tilskudd og støttemidler som ikke er mottatt balanseføres som kortsiktig fordring. Skatt Foreningen har ikke erverv som formål og er unntatt skatteplikt. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2019 503 487 70 090 16 496 15 362 605 435

2018 445 689 59 425 16 626 15 001 536 741

Selskapet har i 2019 sysselsatt ca 1 årsverk. Lønnskostnadene har gått til å dekke deltidsstillinger innen administrasjon, booking og konsertgjennomføring gjennom året. Det er utbetalt kr 743 545 i honorar til artister, kr 377 462 til utenlandske artister. Disse framkommer som varekostnad i årsregnskapet. I tillegg er et utbetalt kr 4 250 i honorar til fotografer, grafiske formgivere og videoprodusenter, samt kr 132 000 i honorar til lyddesignere. Pensjonsforpliktelser Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid i 2019. Ett arbeidende styremedlem har mottatt lønn og annen godtgjørelse på tilsammen kr 15 202,- i 2019


Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 15 000 inkl mva for lovpålagt revisjon. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 2 Bankinnskudd  Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 19 095.

Note 3 Egenkapital

Pr. 31.12.2018 Endringer ført mot EK Pr 01.01.2019 Årets resultat Pr 31.12.2019

Annen egenkapital 422 657 0 422 657

Sum egenkapital

158 934 581 592

158 934 581 592

422 657 0 422 657

Note 4 Salgsinntekter, tilskudd og støttemidler

Pr. Virksomhetsområde Billettinntekter og salg av merchandise Medlemskontingenter Tilskudd og støttemidler Private midler og gaver MVA-kompensasjon, via Norsk Jazzforum Gaver Annen driftsinntekt Sum Tilskudd og støttemidler Norsk Kulturråd - driftstilskudd Oslo Kommune - driftstilskudd Oslo Kommune - løpende tilskudd Norsk Kulturråd - arrangørstøtte Blow Out! (konsertserien) Femme Brutal (konsertserien) Femme Brutal (festival) Blårollinger (vår) Blårollinger (høst) F/Eks (høst) Norsk Kulturråd, festivalstøtte Blow Out! (festival) Norsk Kulturråd, bestillingsverk Ladyfest 2018 Norsk Kulturråd, produksjon og framføring Ladyfest 2019 Fond For Utøvende Kunstnere - Blow Out! Festival 2018

2019

2018

297 445 16 100 2 147 000 75 000 172 804 0 9 443 2 717 792

272 015 12 150 2 222 626 0 118 017 30 3 485 2 628 323

730 000 450 000 25 000

716 000 400 000 30 000

350 000 150 000 40 000 75 000 75 000 60 000 150 000 0 0 0

300 000 135 000 0 65 000 75 000 0 150 000 150 000 80 000 25 000


Norsk Jazzforum, ad hoc tilskudd Norsk Jazzforum, Frifond, Femme brutal festival Norsk konsertarrangør, Frifond, Ladyfest Nordisk Kulturfond - PULS Music Norway Sum Private midler og gaver Norsk Jazzforum- årets jazzklubb: Blow out! (konsertserien) Stiftelsen Fritt Ord, Femme Brutal (festival) Sum

11 000 6 000 10 000 0 15 000 2 147 000

11 000 0 0 75 626 10 000 2 222 626

50 000 25 000 75 000

0 0 0

Foreningen har per 31.12.19 følgende fordringer på utestående støttemidler: Norsk Kulturråd, arrangørtilskudd Blow Out konsertserien Norsk Kulturråd, arrangørtilskudd Femme Brutal 2019 Norsk Kulturråd, arrangørtilskudd Blårollinger høst 2019 Norsk Kulturråd, festivalstøtte Blow Out festival 2019 Norsk Kulturråd, festivalstøtte Femme Brutal festival 2019 Norsk Kulturråd, arrangørstøtte F/Eks 2019 Sum Norsk Kulturråd            Norsk Jazzforum, ad-hoc midler Blow Out Festival Norsk Jazzforum, ad-hoc midler Femme Brutal/Fett 15 år

70 000 30 000 15 000 150 000 20 000 12 000 297 000 6 000 5 000

Sum totalt

308 000

Støtte tilknyttet prosjektet PULS er ikke avklart ved avleggelse av årsregnskapet 2019 for Konsertforeninga. Da det hviler usikkerhet på størrelse og utbetaling på støtten som kommer via samarbeidspartner i Danmark fra Nordisk Kulturfond, er det ikke inntektsført noe i 2019 regnskapet. Foreningen har per 31.12.19 uopptjent og periodisert arrangørstøtte fra Norsk Kulturråd for 2020 kr 280 000,-. Dette er presentert som annen kortsiktig gjeld i regnskapet. Foreningen solgte i 2018 et flygel til NOK 150 000,-. Flygelet var per 31.12.18 fullt ut avskrevet i regnskapet.


Profile for Konsertforeninga

Konsertforeningas årsmelding 2019  

Advertisement