Konsertforeningas årsmelding 2021

Page 1

Årsmelding 2021

Hilsen fra daglig leder og styreleder

På tross av at store deler av året var preget av totalt nedstenging eller restriksjoner som traff musikklivet hardt sto Konsertforeninga i 2021 for 93 konserter fordelt på 47 arrangementer. Dette er tall vi er utrolig stolte av. Tross utfordringene har Konsertforeninga vist seg å være tilpasningsdyktig i møte med en vanskelig situasjon. Det skyldes delvis vår nomadiske tilværelse uten fast scene og uten høye løpende driftsutgifter, men også årevis med arbeid som er lagt ned i å sikre stabil finansiering av både drift og prosjekter. I tillegg har vi hatt gode samarbeidspartnere (Kafé Hærverk, Mir, Cafeteatret og Nasjonal Jazzscene for å nevne noen) som på tross av vanskelige, noen ganger umulige, forutsetninger var like lite villige til å stenge dørene som vi var til å slutte å arrangere konserter. Dette gjorde at vi kunne fortsette å arrangere konserter selv om myndighetene krevde kraftige begrensninger i publikumskapasitet, men også at vi kunne garantere for honorarer dersom og når konserter og prosjekter ble avlyst. I Konsertforeninga jobber vi tett på musikere, kunstnere og underleverandører i sceneteknisk bransje og i all beskjedenhet tør vi hevde at vi, i likhet med mange andre, ikke trengte en pandemi for å se svakhetene i hvordan arbeidslivet og økonomien i denne bransjen er organisert. Langt på vei inn i 2022 ser vi nå sjansen til at gode krefter sammen kan sette premissene for en mer redelig, mer levelig og mer bærekraftig musikkbransje. Med denne muligheten som bakteppe ser vi lyst på fremtiden.

Tine Hvidsten (daglig leder) Geir Lindahl (styrelder)

Om Konsertforeninga

Konsertforeninga er en liten organisasjon med stort omfang. I snart 25 år har foreninga vært en av Oslos mest aktive og kompromissløse helårsarrangører, som leverer konserter av høy kunstnerisk kvalitet, ofte med smalt tilsnitt, men med bredt nedslag. Foreninga drifter ikke en egen scene, men tar i bruk muligheter over hele byen, i form av både faste samarbeid og nomadiske prosjekter som flytter fra sted til sted etter behov og egnethet.

Konsertforeninga er en åpen medlemsorganisasjon som drives av en liten betalt stab og prosjektansvarlige, et frivillig styre, samt en håndfull frivillige knytta til hvert enkelt prosjekt.

Konsertforeninga er medlem av Norsk jazzforum, Østnorsk jazzsenter og Balansekunst.

Konsertforeninga C/o Østnorsk jazzsenter Dronningens gate 16 0152 Oslo Organisajonsnummer: 879 602 432 kontakt@konsertforeninga.no

Fast ansatte 2021 Tine Hvidsten (daglig leder) Ståle Liavik Solberg Maria Refsland (til juli) Dåra Nestande (fra august)

Styret 2020-2022: Geir Lindahl (styreleder) Andreas Drevland Ketil Gutvik Jenny Berger Myhre Eva Lien

Inger Kristin Haugsevje Siri Haugan Holden

Revisjon Partner Revisjon

Innhold i årsmeldingen - Årsberetning, økonomi - Aktivitet - Konsertliste - Statistikk - Regnskap 2021 Årsmeldingen ble ferdigstilt 31. mai 2021

Ansvarlig redaktør: Tine Hvidsten Forsidefoto: Merethe Flaate

Konsertforeninga er en dedikert helårsarrangør og skulle i 2021 hatt et høyt aktivitetsnivå på scener over hele Oslo, fra tidlig i januar til sent i desember. Slik ble det ikke. Nesten hele første delen av året var preget av total nedstenging, mens bransjen gikk for halv maskin resten av året, med unntak av et par, nesten normale, måneder på høsten.

Tilsammen har foreninga stått for 85 fysiske konserter med publikum, (fordelt på 42 arrangementer) og 5 digitale konserter. 10 konserter var spesielt rettet mot barn og barnefamilier.

På utøverfronten har Konsertforeninga stått for 266 musikeroppdrag, av hvilke 61% var menn og 39% var kvinner.

Konsertforeninga har gjennom 2021 tatt i bruk og samarbeidet med 8 forskjellige scener i Oslo: Kafé Hærverk, Caféteatret, Mir, Sentralen, Revolver, Nasjonal Jazzscene og Ingensteds samt utendørsscenene Lille Botsen (på Grønland i bydel Gamle Oslo) og Gressholmen Kro i Oslofjorden. En konsert foregikk som vandrende hørespill på Brannfjell i Oslo.

I et år preget av begrensninger har Konsertforeningas arrangementer har vært besøkt av tilsammen 1453 publikummere.

Konsertforeninga hadde 27 betalende medlemmer i 2021. Aktiv medlemsrekruttering har vanligvis foregått i forbindelse med arrangementer, vi legger derfor koronasituasjonen til grunn for at dette tallet er lavere enn ved tidligere år.

Økonomi

Ved ferdigstillelsen av regnskapet i 2021 hadde Konsertforeninga en sunn økonomi, med et positivt resultat på 182 708 kroner. Foreninga har mottatt driftstøtte fra Oslo kommune og Norsk Kulturråd, mens prosjektene selv har vært ansvarlige for å søke aktuelle midler, hovedsaklig gjennom Kulturrådets ordninger. Oversikt over disse finnes i regnskapet. Med unntak av et mindre beløp overført som ekstra MVA - kompensasjon via Norsk jazzforum, har Konsertforeninga ikke mottatt stimulerings - eller kompensasjonsmidler i forbindelse med korona i 2021.

Konsertforening drives av tre fast ansatte, daglig leder i 100% stilling, bookingansvarlig og ansvarlig for Blow Out i 20% og ansvarlig for Femme Brutal i 10%. Høsten 2021 tok Dåra Nestande over sistnevnte stilling. Prosjektene Ladyfest og F/ eks betaler honorar for program- og produsentarbeid. Det var ikke permitteringer eller sykefravær i 2021.

Konsertforeninga betalte i 2021 kr 1 522 287 i honorar til musikere og kunstnere. Av dette er kr 1 094 384 betalt til selvstendig næringsdrivende.

Styret i Konsertforeninga har ikke mottatt kompensasjon for sitt arbeid.

Takket være stabil støtte fra Kulturrådet og Oslo kommune, samt en tilpasningsdyktig og smidig driftsform har Konsertforeninga vært godt rustet til å takle de økonomiske utfordringene som dukket opp som følge av koronaviruset.

Forutsetningene for videre drift er gode.

Årsberetning

Aktivitet 2021

Året begynte med en total nedstenging som varte til slutten av mai. Under denne perioden gikk den publikumsrettede aktiviteten til Konsertforeninga mer eller mindre i dvale, med et par hederlige digitale unntak. Grunnen til at det ikke ble lagt opp til flere digitale arrangementer var at kostnadsnivået på gode produksjoner ville blitt for høyt i forhold til inntjening, og man ønsket heller å spare disse midlene til fysiske konserter var mulige igjen. I tillegg opplevde vi at heldigitale konserter rett og slett ikke var noe vårt publikum ønsket seg. Fra juni var vi tilbake, med redusert publikumskapasitet og tidlig stengetid. Blow Out har lenge vært et sentrum og samlingspunkt for improvisert musikk, både for utøvere og publikum, og det opplevdes som et stort savn å ikke kunne gjennomføre noen konserter på over seks månender. Det var derfor med stor glede at konsertserien begynte sin konsertrekke på Kafé Hærverk den 8. juni. Sesongen ble dessverre også forkortet i den andre enden, men da nedstenging nummer tre ble et faktum i november, sto Blow Out igjen med høyst respektable 26 gjennomførte konserter.

Blow Out-festivalen fikk for andre år på rad plass hos romslige og metervennnlige Nasjonal Jazzscene, og ble i august, med mye målrettet arbeid og litt hell en av de første norske festivalene som på veldig lenge kunne skilte med internasjonale navn på plakaten. Den firedagers lange festivalen høstet lovord fra både anmeldere, musikere og publikum, og må som sådan anses som særs vellykket.

Konsertforeningas feministiske bookingkollektiv Femme Brutal sto i 2021 for 17 konserter. En av dem var en bestilt konsert med elektronikatrioen Han Gaiden og trommeslager Veslemøy Narvesen, som markerte 10 år med Femme Brutal-aktivitet i Oslo. Med fullt hus og klubbstemning ble det en feiring verdig anledningen, og heldigvis ante få på dansegulvet at en ny nedstenging var rett rundt hjørnet. Femme Brutal har også fortsatt prosjektet Femme Brutal Fanzine, som er blitt en naturlig forlengelse av konsertvirksomhetens ambisjoner og tematikk.

Det nyeste tilskuddet til Konsertforeningas faste serier, Femme Brutals eksperimentelle lillesøster F/eks, gjorde også det beste ut av et vanskelig år og har befestet seg som et prosjekt med tydelig og skarp kunstnerisk profil. Serien er kuratert av musiker og komponist Jenny Berger Myhre og jobber fast med lyddesigner Linn Nystadnes, et samarbeid som skaper en egen helhet og identitet i formidlingen av programmet.

Året 2021 ble av ren nødvendighet også året for flotte konsertopplevelser utendørs. Blårollinger slo seg sammen med kreftene bak “Slipp Botsen Fri” og presenterte to konserter i sommerferien i parken ved det gamle fengselet, til glede for både store og små som nøt ferien i egen by.

Konsertforeninga slo seg i juni sammen med Motvind Kulturlag og Gressholmen Kro for det som av mange ble beskrevet som årets konsertopplevelse. Øya Gressholmen i Oslofjorden ble scene for tre konserter av den frilynte sorten, med en utblåsning av en avslutning levert av Andreas Røysum Ensemble og Sofie Tollefsbøl. Det ble en kveld som ble stående som et lysglimt, tross gråvær, ved utgangen av et langt halvår fattig på levende musikk som kunne oppleves i ekte fellesskap. Utesesongen ble avslutt i september, i samarbeid med samtidsmusikkensemblet Lemur og deres utendørs hørespillvandring “Delian Modes” på Brannfjell i Oslo.

Se lenger bak i årsmeldingen for komplett konsertoversikt - og statistikk.

Annen aktivitet 2021

Konsertforeninga benyttet nedetiden i 2021 til å lage nye nettsider, investere i utstyr (hovedsaklig mikrofoner) samt å gå i gang med den betraktelige oppgaven å arkivere tidligere konsertopptak. Daglig leder deltok i en panelsamtale om unge kunstneres vilkår, og ansatte var tilstede på bransjefestivalen By:larm.

Konsertserien Blow Out har fortsatt sin deltakelse i det nordiske PULS-nettverket og deltok ved daglig leder og bookingansvarlig på et obligatorisk nettverksmøte på Island sammen med konsertarrangører fra hele Norden.

Konsertforeninga fungerte som billettformidler når Oslo Beikmørke arrangerte fem utsolgte konserter med Motorpsycho i storsalen på ungdomshuset Blitz.

”Høydepunktet skjedde på Gressholmen (...) Der spilte Andreas Røysum Ensemble sammen med Sofie Tollefsbøl, også årsaktuell med nye Fieh-singler og soloprosjektet Midisofi. Det gikk i covers – gammel britisk folk, flere Curtis Mayfield-låter, Alf Prøysen, Art Ensemble of Chicago, Allman Brothers, Rick James, Jon Lucien, Albert Aylers “Ghosts” som ekstranummer når de ikke hadde øvd inn mer, men applausen nektet å gi seg. Det var årets største frihetsfølelse, måneder før ting virkelig slapp opp.”

Filip Roshauw -jazzinorge.no Foto: Paal Dybwik

KONSERTFORENINGA 2021 Blow Out! 1: Isach Skeidsvoll/ Martin Mellem 2: AUK trio 3: Signe Emmeluth & Ståle Liavik Solberg 4: Sheriffs of Nothingness 5: Lea/ Knedal Andersen 6:Nystrøm/ Myhr/ Gismervik 7: Alnæs/ Nergaard/ Gutvik 8: Emmeluth/ Osgood duo 9: Heida Johannesdottir/ Knut Finsrud/ Anders Filipsen 10: Karl Bjorå 11: Propan 12: Orning/ Zanussi/ Gismervik 13: Alberts/ Ex/ Flaten/ NilssenLove 14: Ayumi Tanaka 15: Dybbroe/ Efternøler/ Davidsen/ Mofjell 16: Kalle Moberg 17: Humanization 4 18. Møster/ Edwards/ Knedal Andersen 19: Dans Les Arbres 20: Gjerstad/ Bergstrøm 21: Fredrik Ljungkvist 22: Tamulynaite/ Grønvold 23: Hernandez/ Banke/ Anderskov/ Strønen 24: Giordano/ Grønborg 25: Danstrup/ Myhr/ Lønning/ Johansen 26: Snekkestad/ Vågan Blow Out! Festival 1: Steinmøysa NB & Ståle Storløkken 2: Myhr/ Orning/ Callewaert 3: Pat Thomas solo 4: Kvelvane/ Kvåle/ Skeidsvoll/ Leirtrø/ Mofjell 5: Goose Green 6: Mazen Kerbaj 7: Giordano/ Thomas/ Dybbroe 8: Aila Trio 9: Kerbaj/ Eilertsen/ Solberg 10: Venter/ Nystrøm 11: Borge/ Ex/ Hulbækmo/ de Backer/ Cambien 12: Emmeluth’s Amoeba 13: Mudskipper 14: Ibou Cissokho 15: Lindstrøm/ Abrahamsen/ Nergaard 16: Vilde Alnæs 17: Andreas Røysum Partyensemble Femme Brutal 1: Mokri 2: Whalesharkattacks 3: Flthy Brgr Grl 4: Diva™/ Mac Lewandowski 5: Alam Niya + DJ Metan 6: Viviankrist 7: Skitzosatan 8: DJ Toyota Carina 9: Krissy Mary 10: han gaiden feat. Veslemøy Narvesen 11: DJ Dorky
Ladyfest Oslo digitalfestival: 1: Ladyfest: Filthy Brgr Grl 2: Ugly Grrrls DJs 3: Frvldz 4: Zle Oko/ Evil Eye 5: 3rd Space DJs Blårollinger 1: Steinalderjenta (strøm) 2: Lille Botsen: Trio Oro 3: Lille Botsen: Majaz 4: Kalaskvintetten 5: Din Rytme! 6: Mandarinsaft 7: Plopp! 8: Førjulskonsert: Norwegian World Orchestrabestillingsverk (strøm) 9: Førjulskonsert: Norwegian World Orchestra F/ eks 1: Center of the Universevideopremiere 2: Therese Aune 3: Niklas Adam 4: Lasse Passage 5: Captain Credible 6: DJ Lisa Rasta & Hyggeligeeggli 7: Jessica Sligter 8: ILKAMA 10: Special edition: Mariam Gviniashvili 11: Wendra Hill Gutvik Ukentlig 1: Emmeluth/ Kjorstad/ Knedal Andersen/ Gutvik 2: Ungsoloen: Ellie Mäkelä 3: Orning/ Zanussi/ Røysum/ Gutvik 4: Ungsoloen: Ingvald Andre Vassbø 5: Ratkje/ Nilssen - Love/ Gutvik 6: Ungsoloen: Amalie Dahl 7: Johansen/ Grenager/ Gutvik 8: Ungsoloen: Johanna Orellana 9:Alnæs / Nergaard / Gutvik 10:Tafjord/ Tamulynaite/ Gutvik 11: Ungsoloen: Andrea Giordano
Statistikk - all aktivitet 2021

Årsregnskap 2021

Konsertforeninga

Resultat Balanse Noter

Uavhengig revisors beretning

Org.nr.:

879 602 432

Resultatregnskap

Konsertforeninga

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt

Note 2021 2020

1 3 246 371 2 767 649

Sum driftsinntekter 3 246 371 2 767 649

Varekostnad

2 1 379 302 1 008 100 Lønnskostnad 3 831 008 756 894 Annen driftskostnad 2 853 411 525 989 Sum driftskostnader 3 063 720 2 290 982

Driftsresultat 182 651 476 667

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 57 52 Resultat av finansposter 57 52

Ordinært resultat 182 708 476 719

Årsresultat 182 708 476 719

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 182 708 476 719 Sum overføringer 4 182 708 476 719

Konsertforeninga Side 2

Balanse

Konsertforeninga

Eiendeler Note 2021 2020

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

1 212 000 257 500

Sum fordringer 212 000 257 500

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

1 481 874 1 027 611

1 693 874 1 285 111

1 693 874 1 285 111

1 241 018 1 058 311

1 241 018 1 058 311 Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital 4 1 241 018 1 058 311

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 329 874 74 646 Skyldig offentlige avgifter 49 734 49 293 Annen kortsiktig gjeld 73 248 102 861 Sum kortsiktig gjeld 452 856 226 800

Sum gjeld 452 856 226 800

Sum egenkapital og gjeld

1 693 874 1 285 111

Konsertforeninga Side 3

Geir Lindahl styreleder

Jenny Berger Myhre styremedlem

Balanse

Konsertforeninga

Oslo, 19.04.2022

Styret i Konsertforeninga

Andreas Gausdal Drevland styremedlem

Ketil Gutvik styremedlem

Siri Haugan Holden styremedlem

Eva Margarethe Katharina Lien styremedlem

Inger Kristin Haugsevje styremedlem

Tine Victoria Horn Hvidsten daglig leder

Konsertforeninga Side 4

ÅrsregnskapetersattoppisamsvarmedregnskapslovenogNRS8Godregnskapsskikkforsmå foretak.

Valuta

Pengeposteriutenlandskvalutavurderesiht.kursenvedregnskapsåretsslutt.

Driftsinntekter

Inntektsføringvedsalgavvarerskjerpåleveringstidspunktet.Tjenesterinntektsføresetterhvert somdeleveresTilskuddogstøttemidlerinntektsføresidenperiodendetersøktforDvsatperioder somgåroverinyttårbalanseføressomkortsiktiggjeld,ogtilskuddogstøttemidlersomikkeer mottattbalanseføressomkortsiktigfordring.

Skatt

Foreningenharikkeervervsomformålogerunntattskatteplikt.

Klassifiseringogvurderingavomløpsmidler

Omløpsmidlerogkortsiktiggjeldomfatternormaltpostersomforfallertilbetalinginnenettåretter balansedagen,samtpostersomknyttersegtilvarekretsløpetOmløpsmidlervurderestillaveste verdiavanskaffelseskostogvirkeligverdi.

Fordringer

Kundefordringerogandrefordringeroppførestilpålydendeetterfradragforavsetningtilforventet tapAvsetningtiltapgjørespågrunnlagavenindividuellvurderingavdeenkeltefordringene

Note1Salgsinntekter

Pr.virksomhetsområde

Billettinntekter,salgavmerchandiseogfanzine 235917

BilettsalgformidletpåvegneavOsloBeikmørkeifmMotorpsycho 324000

Medlemskontingenter 6501

Tilskuddogstøttemidler 2407000

Privatemidler,gaverogkundeutbytte 29731

MVAkompensasjon,viaNorskJazzforum 183279

Koronakompensasjonforfrivilligeorganisasjoner 27523

Annendriftsinntekt 32420 Sum 3246371

Spesifikasjonavoffentligetilskuddmottatti2021

NorskKulturråddriftstøtte379400 765000

OsloKommunedriftstøtte 500000

NorskKulturrådfestivalstøtteBlowOut378148 200000

NorskKulturråd-arrangørstøtte:

FemmeBrutal353382(flyttetfra2020) 60000

FemmeBrutal39723 200000

F/Eks2021397238 100000

BlowOutkonsertserien372694 350000

Blårollinger2021380199 175000

Regnskapsprinsipper

Norskjazzforumadhoc,Gressholmen 15000

Norskjazzforumadhoc,BlowOutfestival 20000

Norskjazzforumadhoc,FemmeBrutal 7000 Frifond,Blårollinger 15000

Sum 2407000

Spesifikasjonavgavermottatti2021 FrittOrd,Ladyfest2021 20000

Gjensidigekundeutbytte 921 Grasrotandelen 8810

Sum 29731

Avtildeltetilskuddfor2021erfølgendeikkeutbetaltper31.12

NorskKulturrådarrangørtilskudd,BlowOutkonsertserien 70000

NorskKulturrådarrangørtilskudd,FemmeBrutalkonsertserien 40000

NorskKulturrådarrangørtilskudd,F/ekskonsertserien 20000

NorskKulturrådarrangørtilskudd,Blårollingerkonsertserien2021 35000

Norskjazzforumadhoc,FemmeBrutal 7000

Norskjazzforumadhoc,BlowOutfestival 20000

Sum 192000

Note2Honorarartisterogkunstnere

Deteri2021utbetaltkr1522287ihonorartilmusikereogkunstnere Disseframgårsomvarekostnadiårsregnskapet.

Fordelingsomfølger: Kr1159746ihonorartilartister,hvoravkr118208tilutenlandskeartister(eksl.artistskatt).

Kr69777ihonorartilfotografer,grafiskeformgivereogvideoprodusenter Kr174557ihonorartillyddesignere

Avdetteerkr1094384betalttilselvstendignæringsdrivende

Foreningenhari2021sysselsattca2årsverk

Lønnskostnadeneharitilleggtillønntildagligledergåtttilådekkedeltidsstillingerinnen

Styretharikkemottattgodtgjørelseforsittarbeidi2021.

Note3Lønnskostnaderogytelser,godtgjørelsertildagligleder,styretogrevisor Lønnskostnader 2021 2020 Lønninger 702720 640338 Arbeidsgiveravgift 93210 85781 Pensjonskostnader 18827 16321 Andreytelser 16251 14454 Sum 831008 756894
administrasjon,bookingogkonsertgjennomføringgjennomåret.

Note4Egenkapital

Annen egenkapital Sumegenkapital

Pr.31.12.2020 1058311 1058311

EndringerførtmotEK 0 0

Pr01.01.2021 1058311 1058311

Åretsresultat 182708 182708 Pr31.12.2021 1241018 1241018

Elektronisk signatur

Signert av Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Myhre, Jenny Berger Norwegian BankID 19.04.202209.27.13

Lindahl, Geir Norwegian BankID 19.04.202209.44.44

Haugsevje, Inger Kristin Norwegian BankID 19.04.202209.54.28

Hvidsten, Tine Horn Norwegian BankID 19.04.202221.21.12

Holden, Siri Haugan Norwegian BankID 20.04.202210.13.54

Lien, Eva Margarethe Katharina Norwegian BankID 20.04.202214.26.09

Gutvik, Ketil Norwegian BankID 20.04.202216.56.35

Drevland, Andreas Gausdal Norwegian BankID 20.04.202217.29.22

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

Partner Revisjon AS Statsautoriserte revisorer Org.nr.: 922 829 845 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Konsertforeninga’ årsregnskap som viser et overskudd på NOK 182 708 Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Adresse: Postb. 1942 Vika

Oslo

Besøksadresse: Dronning Mauds gate 10 0250 Oslo

Telefon: +47 2193 9300

E post: firma@partnerrevisjon.no

Nettside: www.partnerrevisjon.no

0125
MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING. Side 1 av 2 Til årsmøtet i Konsertforeninga

Partner Revisjon AS Statsautoriserte

Org.nr.: 922 829 845 MVA

Som del av en revisjon i samsvar med ISA ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 21. april 2022

PARTNER REVISJON AS

Adresse: Postb. 1942 Vika 0125 Oslo

Besøksadresse: Dronning Mauds gate 10 0250 Oslo

Telefon: +47 2193 9300

E post: firma@partnerrevisjon.no

2

Nettside: www.partnerrevisjon.no

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING Uavhengig revisors beretning for Konsertforeninga Side
av 2
revisorer
Joachim Amundsen Trana Statsautorisert revisor

Elektronisk signatur

Signert av Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Trana, Joachim Amundsen Norwegian BankID 22.04.202208.56.48

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.